Dopravní podnik Ostrava a.s. Ostrava IČO: 61974757

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Dopravní podnik Ostrava a.s., která sídlí v obci Ostrava a bylo jí přiděleno IČO 61974757.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Dopravní podnik Ostrava a.s. se sídlem v obci Ostrava byla založena v roce 1995. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 15 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně ři , Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů a další.

Základní údaje o Dopravní podnik Ostrava a.s. IČO: 61974757

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 19.10.1995
Spisová značka: B 1104
IČO: 61974757
Obchodní firma: Dopravní podnik Ostrava a.s.
Právní forma: Akciová společnost 19.10.1995
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 19.10.1995
Rada města Ostravy na svém zasedání dne 30.6.2015 r o z h o d l a o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. nepeněžitým vkladem jediného akcionáře dle materiálu č. 3 předloženého radě, t a k t o : 1. Základní kapitál obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s.: se zvyšuje o 49 116 850,- Kč, ze současné výše základního kapitálu 3 327 648 000,- Kč, na novou výši základního kapitálu 3 376 764 850,- Kč. 2.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Na zvýšení základního kapitálu budou upsány následující akcie: 1 kus o jmenovité hodnotě 49 116 850,- Kč. Druh upisované akcie kmenová. Forma upisované akcie na jméno. Podoba upisované akcie listinná. 4. Akcie bude upsána jediným akcionářem statutárním městem Ostrava, se sídlem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 30, IČO: 00845451 a bude splacena nepeněžitým vkladem, tedy bez využití přednostního práva. Údaje pro využití přednostního práva se s ohled em na tuto skutečnost a na ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích neupravují. 5. Akcie ani její část nebude upisována na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. 6. Místem pro upisování všech akcií jediným akcionářem je sídlo obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, kancelář předsedy představenstva. Lhůta pro upisování akcií jediným akcionářem činí 30 kalendářních dnů od právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o povolení zápisu rozhodnutí rady města v působnosti valné hromady obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu t éto lhůty bude určitému zájemci oznámen tak, že mu představenstvo společnosti doručí oznámení o počátku běhu lhůty na adresu sídla, a to nejpozději 3 (třetí) následující kalendářní den od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o povolení zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. 7. Emisní kurs upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 49 116 850,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě akcie 49 116 850,- Kč. 8. Emisní kurs upisovaných akcií může být splacen výlučně nepeněžitým vkladem. Místem pro vnesení nepeněžitého vkladu je sídlo obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. Lhůta pro vnesení nepeně žitého vkladu činí 30 kalendářních dnů od úpisu akcií. 9. Schvaluje se nepeněžitý vklad, jehož předmětem je: a) pozemek parc. č. 1140/9, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp./če. - doprava v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, oceněno znaleckým posudkem č. 1484-22/2014 ze dne 20. 6. 2014, 23. 9. 2014 a 15. 10. 2014 znalce Ing. Miroslava Venhu dy částkou 3 800 000,- Kč, b) čerpací stanice na pozemku parc. č. 2422/1, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, oceněno znaleckým posudkem č. 1485-23-2014 ze dne 20. 6. 2014, 23. 9. 2014 a 15. 10. 2014 znalce Ing. Miroslava Venhudy částkou 130 000,- Kč, c) tramvajová trať 1. máje na pozemcích parc. č. 3623/1 ostatní plocha, silnice a parc. č. 3636/3 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a na pozemcích parc. č. 999 ostatní plocha, ostatn í komunikace, parc. č. 1000 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1237/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1244/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1245/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1246 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, kolejové křižovatky (v úseku Průmyslová Ruská) na pozemku parc. č. 1245/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, trolejové vedení 1. máje na pozemku parc. č. 3623/1 ostat ní plocha, silnice v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a na pozemcích parc. č. 972/5 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, parc. č. 973/38 ostatní plocha, manipulační plocha, parc. č. 999 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1000 ostatní plocha, ostatní ko munikace, parc. č. 1237/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1244/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1245/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1246 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, oc eněno znaleckým posudkem č. 1486-24/2014 ze dne 20. 6. 2014, 23. 9. 2014 a 15. 10. 2014 znalce Ing. Miroslava Venhudy částkou 14 217 000,- Kč, d) nástupní ostrůvky tramvajové (Mírové nám.) na pozemku parc. č. 1237/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, ostrůvky pro tram. dopr. 28. října (Mariánské nám.) na pozemku p. p. č. 751/10 ostatní plocha, dráha v k. ú. Mar iánské Hory, obec Ostrava, tramvajové ostrůvky na Ruské před Arénou na pozemku p. p. č. 455/73 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 455/170 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 455/171 ostatní plocha, dráha, p. p. č. 455/172 ostatní pl ocha, dráha, p. p. č. 455/175 ostatní plocha, dráha, p. p. č. 736/3 ostatní plocha, zeleň, p. p. č. 3002 ostatní plocha, silnice v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, oceněno znaleckým posudkem č. 1487-25/2014 ze dne 19. 6. 2014, 23. 9. 2014 a 15. 10 . 2014 znalce Ing. Miroslava Venhudy částkou 4 470 000,- Kč, e)tramvajová trať 1. máje Mírové náměstí Mariánské náměstí na pozemcích p. p. č. 751/10 ostatní plocha, dráha, p. p. č. 751/12 ostatní plocha, silnice, p. p. č. 756/12 ostatní plocha, ostat ní komunikace, p. p. č. 756/19 ostatní plocha, dráha, p. p. č. 790/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 790/3 ostatní plocha, ostatní komunikace a p. p. č. 1103 ostatní plocha, silnice v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, oceněno znaleckým posudkem č. 1488-26/2014 ze dne 19. 6. 2014, 23. 9. 2014 a 15. 10. 2014 znalce Ing. Miroslava Venhudy částkou 10 745 000,- Kč, f) trolejové vedení Františkov I. etapa na pozemcích parc. č. 5596/14 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 5597 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, trakční stožáry Sokolská (ul. Sokolská od křižovatek Sokol ské s třídou 28. října a ulicí 30. dubna) na pozemku parc. č. 941/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3506/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 3515/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, oc eněno znaleckým posudkem č. 1489-27-2014 ze dne 24. 6. 2014, 23. 9. 2014 a 15. 10. 2014 znalce Ing. Miroslava Venhudy částkou 440 000,- Kč, g) pozemek parc.č. 4134/12, zast. plocha a nádvoří, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, nově označený pozemek parc. č. 4155/10 o výměře 3.374 m2 a nově označený pozemek parc. č. 4155/9 o výměře 38 m2, oba pozemky vzniknou oddělením z pozemku parc. č. 4155/3, ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle geometrického plánu č. 3691-72/2014 ze dne 15. 5. 2014, pozemek parc. č. 4168/4 ost. plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 4168/15 ost. plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 4 168/16 zast. plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 4168/17 zast. plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 4168/27 ost. plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 4168/28 ost. plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 4168/29 ost. plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 4168/ 30 ost. plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 4168/31 ost. plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 4168/32 ost. plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 4168/33 ost. plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 4168/34 ost. plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 4168/ 35 ost. plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, nově označený pozemek parc. č. 4168/38 o výměře 5 893 m2, který vznikne oddělením z pozemku parc. č. 4168/1, ost. plocha, jiná plocha v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle geome trického plánu č. 3691-72/2014 ze dne 15. 5. 2014, nově označený pozemek parc. č. 4168/40 o výměře 7.123 m2 a nově označený pozemek parc. č. 4168/41 o výměře 5.123 m2, oba pozemky vzniknou oddělením z pozemku parc. č. 4168/2, ost. plocha, ost. komunikace v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle geometrického plánu č. 3691-72/2014 ze dne 15. 5. 2014, oceněno znaleckým posudkem č. 1490-28/2014 ze dne 23. 6. 2014, 23. 9. 2014 a 15. 10. 2014 znalce Ing. Miroslava Venhudy částkou 14 349 850,- Kč, h) vlečka do ÚD Martinov, trať na pozemcích parc. č. 2425/1 ostatní plocha, dobývací prostor, parc. č. 2425/21 ostatní plocha, dobývací prostor parc. č. 2425/28 ostatní plocha, dobývací prostor, parc. č. 2425/29 ostatní plocha, dobývací prostor, parc. č. 2425/30 ostatní plocha, dobývací prostor, parc. č. 2426/3 ostatní plocha, dobývací prostor, parc. č. 2426/5 ostatní plocha, dobývací prostor a parc. č. 4431/18 ostatní plocha, dráha v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, oceněno znaleckým posu dkem č. 1491-29-2014 ze dne 25. 6. 2014, 23. 9. 2014 a 15. 10. 2014 znalce Ing. Miroslava Venhudy částkou 810 000,- Kč, i) dešťová kanalizace odvod. tram. trati, HM Interspar na pozemku parc. č. 110/98 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, oceněno znaleckým posudkem č. 1491-30-2014 ze dne 25. 6. 2014, 23. 9. 2014 a 15. 10. 2014 znalce Ing. Miroslav a Venhudy částkou 155 000,- Kč. 10. Za nepeněžitý vklad uvedený výše v bodě 9 se vydává 1 kus kmenové akcie, znějící na jméno Statutární město Ostrava, se sídlem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 30, IČO: 00845451 v emisním kursu 49.116.850,- Kč, v listinné podobě, o jmenovité hodno tě 49 116 850,- Kč. 18.8.2015 - 10.10.2015
Jediný akcionář - Statutární město Ostrava svým rozhodnutím v působnosti valné hromady r o z h o d l o zvýšení základního kapitálu společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, PSČ 701 71, IČ 619 74 757 , o 44.670.000,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři miliónů šest set sedmdesát tisíc korun českých), a to nepeněžitým vkladem jediného akcionáře statutárního města Ostravy, t a k t o : 1. Základní kapitál společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s.: - se zvyšuje o 44.670.000,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři miliónů šest set sedmdesát tisíc korun českých), - ze současné hodnoty základního kapitálu 3.282.978.000,- Kč (slovy: tři miliardy dvě stě osmdesát dva miliónů devět set sedmdesát osm tisíc korun českých) - na zvýšenou hodnotu základního kapitálu 3.327.648.000,- Kč (slovy: tři miliardy tři sta dvacet sedm miliónů šest set čtyřicet osm tisíc korun českých). 2.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Přednostní právo k úpisu akcií nelze využít, neboť akcie bude upsána nepeněžitým vkladem. 3. Počet všech upisovaných akcií činí 1ks o jmenovité hodnotě 44.670.000,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři miliónů šest set sedmdesát tisíc korun českých). Druh upisovaných akcií: kmenová Forma upisovaných akcií: na majitele Podoba upisovaných akcií: listinná 4. Akcie nebudou registrovány. Všechny akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to statutárnímu městu Ostrava, se sídlem na adrese Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30, IČ 008 45 451. 5. Místem pro upisování všech akcií určitým zájemcem je sídlo společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., Ostrava-Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, PSČ 701 71, a to kancelář předsedy představenstva. Lhůta pro upisování akcií určitým zájemcem činí 30 kalendářních dnů od právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o povolení zápisu usnesení rady města v působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude určitému zájemci oznámen tak, že mu představenstvo společnosti doručí oznámení o počátku běhu lhůty na adresu sídla, a to nejpozději třetí (3) následující kalendářní den od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostra vě o povolení zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu. 6. Emisní kurs každé upisované akcie: 44.670.000,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři miliónů šest set sedmdesát tisíc korun českých). 7. Emisní kurs upisovaných akcií může být splacen výlučně nepeněžitým vkladem. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., Ostrava-Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, PSČ 701 71. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 30 kalendářních dnů od úpisu akcií. 8. Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je: a) v k.ú. Dolní Lhota u Ostravy, obec Ostrava pozemek p.p.č. 1120, ost. plocha, dráha, pozemek p.p.č. 1121, ost. plocha, dráha, pozemek p.p.č. 1122/1, ost. plocha, dráha, pozemek p.p.č. 1123, ost. plocha, dráha, pozemek p.p.č. 1124, ost. plocha, dráha, pozemek p.p.č. 1125, ost. plocha, dráha, pozemek p.p.č. 1126, ost. plocha, dráha, pozemek p.p.č. 1127, ost. plocha, dráha, oceněno znaleckým posudkem č. 1300-25/2010 ze dne 30.5.2010 znalce Ing. Miroslava Venhudy částkou 7.200.000,- Kč (slovy: sedm miliónů dvě stě tisíc korun českých). b) v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava pozemek parc. č. 4135, ost. plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 4136, zast. plocha a nádvoří, zbořeniště, oceněno znaleckým posudkem č. 1301-26/2010 ze dne 30.5.2010 znalce Ing. Miroslava Venhudy částkou 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých). c) v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava budova bez čp/če - obč. vybavenost na pozemku parc. č. 1106, pozemek parc. č. 1106, zast. plocha a nádvoří, oceněno znaleckým posudkem č. 1296-21/2010 ze dne 31.5.2010a dodatkem č. 1 ze dne 11.6.2010 znalce Ing. Miroslava Venhudy částkou 260.000,- Kč (slovy:dvě stě šedesát tisíc korun českých). d) v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava pozemek p.p.č. 478/30, ost. plocha, man. plocha, oceněno znaleckým posudkem č. 1302-27/2010 ze dne 30.5.2010 znalce Ing. Miroslava Venhudy částkou 35.000,- Kč (slovy: třicet pět tisíc korun českých). e) v k.ú. Poruba, obec Ostrava pozemek parc. č. 2261/1, ost. plocha, dráha, pozemek parc. č. 2261/2, ost. plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 2261/3, ost. plocha, dráha, pozemek parc. č. 2956/1, ost. plocha, dráha, pozemek parc. č. 2957/6, ost. plocha, dráha, pozemek parc. č. 2957/7, ost. plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 2957/10, ost. plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 2957/11, ost. plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 2957/12, ost. plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 2957/13, ost. plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 2957/14, ost. plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 2957/15, ost. plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 2957/16, ost. plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 2957/17, ost. plocha, dráha, pozemek parc. č. 2957/18, ost. plocha, jiná plocha, pozemek parc. č. 2961, ost. plocha, dráha, pozemek parc. č. 2964/1, ost. plocha, dráha, pozemek parc. č2964/2, ost. plocha, silnice, oceněno znaleckým posudkem č. 1303-28/2010 ze dne 30.5.2010 znalce Ing. Miroslava Venhudy částkou 16.200.000,- Kč (slovy: šestnáct miliónů dvě stě tisíc korun českých). f) v k.ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava budova bez čp/če - výroba na pozemku parc. č. 2422/206, budova bez čp/če - jiná st. na pozemku parc. č. 2422/207, budova bez čp/če - doprava na pozemku parc. č. 2422/113, pozemek parc. č. 2422/113, zast. plocha a nádvoří, oceněno znaleckým posudkem č. 1295-20/2010 ze dne 31.5.2010 znalce Ing. Miroslava Venhudy částkou 17.650.000,- Kč (slovy: sedmnáct miliónů šest set padesát tisíc korun českých). g) v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava budova bez čp/če - doprava na pozemku p.č.st. 6241 pozemek p.č.st. 6241, zast. plocha a nádvoří, oceněno znaleckým posudkem č. 1293-18/2010 ze dne 31.5.2010 znalce Ing. Miroslava Venhudy částkou 2.800.000,- Kč (slovy: dva milióny osm set tisíc korun českých). h) v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava budova bez čp/če - obč. vybavenost na pozemku parc. č. 1075/11, oceněno znaleckým posudkem č. 1294-19/2010 ze dne 31.5.2010 znalce Ing. Miroslava Venhudy částkou 135.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet pět tisíc korun českých). i) v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava budova bez čp/če - jiná st. na pozemku parc. č. 1708/9, pozemek parc. č. 1708/9, zast. plocha a nádvoří, oceněno znaleckým posudkem č. 1292-17/2010 ze dne 31.5.2010 znalce Ing. Miroslava Venhudy částkou 140.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet tisíc korun českých). 9. Za nepeněžitý vklad uvedený výše v odst. 8 se vydává 1 ks kmenové akcie, znějící na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 44.670.000,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři miliónů šest set sedmdesát tisíc korun českých). Na vklad jediného akcionáře sta tutárního města Ostravy se započítává částka ve výši 44.670.000,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři miliónů šest set sedmdesát tisíc korun českých). 23.9.2010 - 8.12.2010
a) Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávajícího 3.170.378.000,-Kč (slovy: tři miliardy sto sedmdesát miliónů tři sta sedmdesát osm tisíc korun českých) o 112.600.000,-Kč (slovy: sto dvanáct miliónů šest set tisíc korun českých) na 3.282.978.000,-Kč (slovy: tři miliardy dvě stě osmdesát dva miliónů devět set sedmdesát osm korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. 13.12.2007 - 12.3.2008
b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 1 (slovy: jednoho) ks kmenové akcie na majitele o jmenovité hodnotě 112.6000.000,-Kč, v listinné podobě. 13.12.2007 - 12.3.2008
c) Akcie bude upsána s využitím přednostního práva takto: Přednostní právo lze vykonat v sídle společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., a to Poděbradova , 492/2, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 701 71, ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů, počínaje dnem právní moci zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společ nosti do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostavě. Počátek běhu této lhůty bude jedinému akcionáři oznámen písemně. Na dosavadní akcie společnosti , a to : - 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 28.936.000,-Kč - 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč - 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 1.953.256.000,-Kč - 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 509.667.000,-Kč - 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 452.048.000,-Kč - 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 60.181.000,-Kč - 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 166.289.000,-Kč. lze upsat 1 ks nové akcie o jmenovité hodnotě 112.600.000,-Kč (slovy: sto dvanáct miliónů šest set tisíc korun českých). Upisovat lze pouze celou akcii. 13.12.2007 - 12.3.2008
S využitím přednostního práva lze upsat 1 ks kmenové akcie na majitele o jmenovité hodnotě 112.600.000,-Kč v listinné podobě, v emisním kursu 112.600.000,-Kč za akcii. 13.12.2007 - 12.3.2008
Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy lze toto právo vykonat poprvé. 13.12.2007 - 12.3.2008
d) Pokud akcie nebude upsána s využitím přednostního práva bude nabídnuta k úpisu jedinému akcionáři - Statutárnímu městu Ostrava, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 30, IČ 00845451. 13.12.2007 - 12.3.2008
e) Bez využití přednostního práva lze upsat akcii v sídle společnosti v Ostravě-Moravské Ostravě, Poděbradova, 492/2, PSČ 701 71 ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů, počínaje 15. dnem ode dne právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základní ho kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionáři písemně. 13.12.2007 - 12.3.2008
Emisní kurs takto upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 112.600.000,-Kč. 13.12.2007 - 12.3.2008
f) Emisní kurs upisované akcie může být splacen výlučně peněžitým vkladem. Zájemce - upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcie v plné výši na zvláštní účet u banky zřízený za účelem splacení emisního kursu akcií v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 zák.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů n a jméno emitenta u banky: Komerční banka, a.s., č.ú. 43-848960287/0100. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí 30 kalendářních dní od úpisu akcie. 13.12.2007 - 12.3.2008
Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti takto: 7.8.2000 - 23.11.2000
zvyšuje se základní jmění společnosti ze stávajících 3.004.089.000,-Kč o 166.289.000,-Kč (slovy: stošedesátšestmilionůdvěstěosmdesátdevěttisíc korun českých) na 3.170.378.000,-Kč. Upisování akcie nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. 7.8.2000 - 23.11.2000
Na zvýšení základního jmění bude upsán 1 kus kmenové akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 166.289.000,-Kč. Akcie nebude veřejně obchodovatelná. 7.8.2000 - 23.11.2000
Akcie bude nabídnuta k úpisu jedinému akcionáři Městu Ostrava se sídlem Ostrava, Prokešovo nám. 8, IČ: 00845451 jako vlastníku nepeněžitého vkladu. 7.8.2000 - 23.11.2000
Místem pro upisování akcie je sídlo společnosti, tj. Ostrava-Moravská Ostrava, Poděbradova 2, lhůta pro upsání akcie činí 30 dnů a počne běžet třetím dnem po dni nabytí právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě o povolení zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurs takto upisované akcie je shodný s její jmenovitou hodnotou a činí 166.289.000,-Kč za jednu akcii. 7.8.2000 - 23.11.2000
Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti, tj. Ostrava-Moravská Ostrava, Poděbradova 2 a upisovatel je povinen splatit nepeněžitý vklad v den úpisu akcie. 7.8.2000 - 23.11.2000
Schvaluje se upisování akcie nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou tyto nemovitosti: 7.8.2000 - 23.11.2000
stavby bez pozemku nemovitosti na LV č. 1375 k.ú. Přívoz a to stavba na pozemku p.č. 2075 zast. plocha - ost. stav. objekt (sociální zařízení Přívoz) 7.8.2000 - 23.11.2000
pozemky pod stavbou -nemovitosti na LV č. 726 k.ú. Pustá Polom a to pozemek p.č. 1191/2 zast. plocha, bez stavby, - nemovitosti na LV č. 2577 k.ú. Moravská Ostrava a to pozemek p.č. 200 zast. plocha, bez stavby 7.8.2000 - 23.11.2000
pozemky nemovitosti na LV č. 3195 k.ú. Slezská Ostrava: - pozemek p.č. 3238/1 ost. plocha - pozemek p.č. 3664/15 ost. plocha - pozemek p.č. 3664/16 ost. plocha - pozemek p.č. 4134/1 ost. plocha - pozemek p.č. 5667 ost. plocha - pozemek p.č. 5669 ost. plocha - pozemek p.č. 5670 ost. plocha - pozemek p.č. 5979 ost. plocha 7.8.2000 - 23.11.2000
nemovitosti na LV č. 3612 k.ú. Poruba-sever: - pozemek p.č. 1708/1 ost. plocha 7.8.2000 - 23.11.2000
nemovitosti na LV č. 264 k.ú. Martinov ve Slezsku: - pozemek p.č. 2422/1 zast. plocha, dvůr - pozemek p.č. 2424/1 ost. plocha 7.8.2000 - 23.11.2000
nemovitosti na LV č. 726 k.ú. Pustá Polom: -pozemek p.č. 1191/3 ost. plocha 7.8.2000 - 23.11.2000
nemovitosti na LV č. 703 k.ú. Kunčice nad Ostravicí: - pozemek p.č. 1250/1 ost. plocha - pozemek p.č. 1250/3 ost. plocha 7.8.2000 - 23.11.2000
Výše ocenění nepeněžitého vkladu činí částku 166.289.000,-Kč a je určeno nižším oceněním ze dvou posudků znalců v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a to: - posudek pana Ing. Ladislava Bendy, Horní Suchá, Kasárenská 789, číslo průkazu znalce Spr. 2316/90, číslo posudku 294/02/2000 ze dne 15.2.2000 - posudek pana Ing. Miroslava Venhudy, Ostrava-Polanka, Jiráskova 1190/5a, číslo průkazu znalce Spr- 5850/88, číslo posudku 610-4/2000 ze dne 11.2.2000 7.8.2000 - 23.11.2000
Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcie, která má být vydána akcionáři jako protiplnění, se nepovažuje za emisní ážio. 7.8.2000 - 23.11.2000
Jediný akcionář: a) Zvyšuje základní jmění společnosti ze stávajících 2.943.908.000,-Kč o 60.181.000,-Kč (slovy: šedesátmilionůstoosmdesátjedentisíc korun českých). Upisování akcie nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. 6.1.1999 - 23.11.2000
b) Na zvýšení základního jmění bude upsán jeden kus kmenové akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 60.181.000,-Kč. Akcie nebude veřejně obchodovatelná. 6.1.1999 - 23.11.2000
c) Akcie bude upsána jediným akcionářem Městem Ostrava jako vlastníkem nepeněžitého vkladu. 6.1.1999 - 23.11.2000
d) Místem pro upisování akcie je sídlo společnosti , t.j. Ostrava-Moravská Ostrava, Poděbradova 2, lhůta pro upsání akcie činí 30 dnů a počne běžet třetím dnem po dni nabytí právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě o povolení zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurs takto upisované akcie je shodný s její jmenovitou hodnotou a činí 60.181.000,-Kč za jednu akcii. 6.1.1999 - 23.11.2000
e) Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti, t.j. Ostrava-Moravská Ostrava, Poděbradova 2 a upisovatel je povinen splatit nepeněžitý vklad v den úpisu akcie. 6.1.1999 - 23.11.2000
f) Schvaluje se upisování akcie nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou tyto nemovitosti oceněné znaleckým posudkem soudního znalce Ing. Miroslava Kubíka, Ostrava-Muglinov, Velkostranní 5, číslo 2296-71/98 ze dne 15.10.1998, který stavby ocenil částkou 6.885.820,-Kč a pozemky ocenil částkou 53.418.360,-Kč, výsledná cena činí 60.304.200,-Kč a znaleckým posudkem soudního znalce Ing. Miroslava Venhudy, Ostrava-Poruba, Jiřinkova 1614, číslo 558 56/98 ze dne 15.10.1998, který stavby ocenil částkou 7.156.720,-Kč a pozemky ocenil částkou 53.378.660,-Kč, výsledná cena činí částku 60.535.380,-Kč. Ocenění nepeněžitého vkladu je určeno nižším oceněním z uvedených dvou posudků, a to stavby 6.827.000,-Kč a pozemky 53.354.000,-Kč. 6.1.1999 - 23.11.2000
Usnesení o zvýšení základního jmění: Jediný akcionář a) Zvyšuje základní jmění společnosti ze stávajících 2.491.860.000,- Kč o 452.048.000,- Kč (slovy: čtyřistapadesát dva milióny čtyřicet osm tisíc korun českých). Upisování akcie nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. 9.6.1998 - 23.11.2000
b) Na zvýšení základního jmění bude upsán 1 kus kmenové askcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 452.048.000,- Kč. Akcie nebudou veřejně obchodovatelná. 9.6.1998 - 23.11.2000
c) Akcie bude upsána jediným akcionářem Městem Ostrava jako vlastníkem nepeněžitého vkladu. 9.6.1998 - 23.11.2000
d) Místem pro upisování akcie je sídlo společnosti, t.j. Ostrava - Moravská Ostrava, Poděbradova 2, lhůta pro upsání akcie činí 30 dnů a počne běžet třetím dnem po dni nabytí právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě o povolení zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurs takto upisované akcie je shodný s její jmenovitou hodnotou a činí 452.048.000,- Kč za jednu akcii. 9.6.1998 - 23.11.2000
e) Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti Dopravního podniku města Ostravy, a.s., Ostrava-Moravská Ostrava, Poděbradova ul. 2 a upisovatel je povinen splatit nepeněžitý vklad v den úpisu akcie. 9.6.1998 - 23.11.2000
g) Ocenění nepeněžitého vkladu je určeno nižším oceněním ze dvou posudků znalců v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí: 9.6.1998 - 23.11.2000
posudky pana Ing. Čestmíra Kuděly, bytem Moravská Ostrava, J. Brabce 7, č. průkazu znalce 499, číslo posudku 359/97 v pořadí 1-75 ze dne 5.11.1997 a jejich dodatky č. 368/98 v pořadí 1-75 ze dne 31.1.1998, (oceněno částkou 467.674.580,- Kč). 9.6.1998 - 23.11.2000
posudky pana Ing. Miroslava Venhudy, bytem Ostrava-Poruba, Jiřinkova 1614, č. průkazu znalce Spr 4850/88, číslo posudku 511-7/98 ze dne 6.2.1998, (oceněno částkou 459.485.810,m- Kč). 9.6.1998 - 23.11.2000

Aktuální kontaktní údaje Dopravní podnik Ostrava a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 61974757
Obchodní firma: Dopravní podnik Ostrava a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 19.10.1995
Celkový počet živností: 50
Aktivních živností: 17

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 61974757
Firma: Dopravní podnik Ostrava a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Moravská Ostrava a Přívoz
Počet zaměstnanců: 2000 - 2499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 19.10.1995

Kontakty na Dopravní podnik Ostrava a.s. IČO: 61974757

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Poděbradova 494/2 , Ostrava 702 00 29.10.2013
Sídlo: Poděbradova 494/2 , Ostrava 702 00 26.6.2001 - 29.10.2013
Sídlo: Poděbradova 494/2 , Ostrava 702 00 19.10.1995 - 26.6.2001

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Poděbradova 494/2, Ostrava 702 00

Obory činností Dopravní podnik Ostrava a.s. IČO: 61974757

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řid iče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 18.8.2015
klempířství a oprava karoserií 20.6.2011
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 20.6.2011
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 20.6.2011
montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 20.6.2011
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 20.6.2011
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 20.6.2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 20.6.2011
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 20.6.2011
projektová činnost ve výstavbě 20.6.2011
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 20.6.2011
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 20.6.2011
obchod s elektřinou 20.6.2011
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezináro dní příležitostná osobní, - vnitrostátní veřejná linková, - vnitrostátní zvláštní linková, - mezinárodní kyvadlová 20.6.2011 - 18.8.2015
zprostředkování zaměstnání 9.1.2008
provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení elektrických 27.10.2006
provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení zdvihacích 27.10.2006
provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení plynových 27.10.2006
provádění technických prohlídek a zkoušek na montáž, umístění a úplnost určených technických zařízení tlakových 27.10.2006
provádění zkoušek drážních vozidel dráhy tramvajové 27.10.2006
provádění zkoušek drážních vozidel dráhy trolejbusové 27.10.2006
rozvod tepelné energie 27.5.2005
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici 27.5.2005 - 20.6.2011
inženýrská činnost v investiční výstavbě 27.5.2005 - 20.6.2011
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 20.11.2002 - 20.6.2011
zprostředkování obchodu 20.11.2002 - 20.6.2011
výroba karoserií 20.11.2002 - 20.6.2011
výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku 20.11.2002 - 20.6.2011
revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu 25.6.2002
opravy silničních vozidel 25.6.2002
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 25.6.2002
provozování autoškoly 25.6.2002
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 25.6.2002 - 20.6.2011
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny 25.6.2002 - 20.6.2011
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení 25.6.2002 - 20.6.2011
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny 25.6.2002 - 20.6.2011
silniční motorová doprava osobní - veřejná linková vnitrostátní, veřejná zajišťující základní dopravní obslužnost, zvláštní linková vnitrostátní, příležitostná vnitrostátní, kyvadlová mezinárodní, příležitostná mezinárodní 25.6.2002 - 20.6.2011
silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní 25.6.2002 - 20.6.2011
výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 25.6.2002 - 20.6.2011
výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 25.6.2002 - 20.6.2011
výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů 25.6.2002 - 20.6.2011
provozování dráhy 3.9.1997
provozování drážní dopravy 3.9.1997
hostinská činnost 3.9.1997
provozování středního odborného učiliště 3.9.1997 - 25.6.2002
výroba a prodej filmů a videa 3.9.1997 - 25.6.2002
opravy motorových vozidel 3.9.1997 - 25.6.2002
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 3.9.1997 - 25.6.2002
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny 3.9.1997 - 25.6.2002
výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení 3.9.1997 - 25.6.2002
revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízeních v provozu 3.9.1997 - 25.6.2002
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob plyny 3.9.1997 - 25.6.2002
silniční motorová doprava osobní 3.9.1997 - 25.6.2002
silniční motorová doprava nákladní 3.9.1997 - 25.6.2002
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 3.9.1997 - 25.6.2002
rozvod tepla 3.9.1997 - 27.5.2005
ekonomické a organizační poradenství 3.9.1997 - 27.5.2005
provozování fitcentra 3.9.1997 - 27.5.2005
vyučování řízení motorových vozidel 3.9.1997 - 27.5.2005
projektová činnost ve výstavbě 3.9.1997 - 27.5.2005
provozování nestátního zdravotnického zařízení 3.9.1997 - 20.6.2011
poskytování software (smluvní prodej nebo vlastní) 3.9.1997 - 20.6.2011
ostatní vzdělávání dospělých 3.9.1997 - 20.6.2011
reklama, propagace a inzerce 3.9.1997 - 20.6.2011
pořádání rekreace dětí a dospělých 3.9.1997 - 20.6.2011
činnosti spojené s pronájmem nemovitostí - pronájem nemovitostí včetně služeb 3.9.1997 - 20.6.2011
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 3.9.1997 - 20.6.2011
pronájem věcí movitých - pronájem movitostí včetně služeb 3.9.1997 - 20.6.2011
kovoobráběčství 3.9.1997 - 20.6.2011
zámečnictví 3.9.1997 - 20.6.2011
galvanizérství 3.9.1997 - 20.6.2011
opravy ostatních dopravních prostředků 3.9.1997 - 20.6.2011
opravy karosérií 3.9.1997 - 20.6.2011
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních 3.9.1997 - 20.6.2011
projektování elektrických zařízení 3.9.1997 - 20.6.2011
výroba, opravy a montáž měřidel 3.9.1997 - 20.6.2011
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 3.9.1997 - 20.6.2011
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 3.9.1997 - 20.6.2011
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 3.9.1997 - 20.6.2011
ubytovací služby v ubyt. zařízeních vč. hostinské činnosti v kategorii: hotel 1.3.1996 - 3.9.1997
projektová činnost v IV 1.3.1996 - 3.9.1997
projektování el. zařízení 1.3.1996 - 3.9.1997
poskytování software (smluvní prodej nebo vlastní) 1.3.1996 - 3.9.1997
montáž, oprava, údržba vyhr. el. zař. a výroba rozvaděčů NN 1.3.1996 - 3.9.1997
výroba, instal., opr. a výstroje el. trakčních vozidel 1.3.1996 - 3.9.1997
výroba, instal. a opravy el. strojů a přístrojů 1.3.1996 - 3.9.1997
elektroinstalatérství 1.3.1996 - 3.9.1997
revize el. zařízení 1.3.1996 - 3.9.1997
vyučování řízení motorových vozidel 1.3.1996 - 3.9.1997
revize a zkoušky vyhr. plynových zařízení 1.3.1996 - 3.9.1997
revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení 1.3.1996 - 3.9.1997
revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 1.3.1996 - 3.9.1997
opravy motorových vozidel 1.3.1996 - 3.9.1997
opravy karosérií 1.3.1996 - 3.9.1997
zámečnictví 1.3.1996 - 3.9.1997
kovoobrábění 1.3.1996 - 3.9.1997
galvanizace kovů 1.3.1996 - 3.9.1997
jiné činnosti spojené se zpracováním dat 1.3.1996 - 3.9.1997
pronájem motorových vozidel 1.3.1996 - 3.9.1997
pronájem strojů a přístrojů 1.3.1996 - 3.9.1997
jiná vedlejší činnost v dopravě 1.3.1996 - 3.9.1997
střední školství 1.3.1996 - 3.9.1997
pořádání rekreací dětí a dospělých 1.3.1996 - 3.9.1997
provozování nestátního zdravotnického zařízení 1.3.1996 - 3.9.1997
silniční motorová doprava 1.3.1996 - 3.9.1997
provozování drah s výjimkou celostátních (§ 3, odst. 2g živ. zák.) 1.3.1996 - 3.9.1997
hostinská činnost bez ubytování 1.3.1996 - 3.9.1997
ostatní vzdělávání dospělých 1.3.1996 - 3.9.1997
výroba filmů a videa 1.3.1996 - 3.9.1997
reklama, propagace a inzerce 1.3.1996 - 3.9.1997
pronájem movitostí a nemovitostí včetně služeb 19.10.1995 - 3.9.1997
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 19.10.1995 - 3.9.1997

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.10.1995
Provozovna č. 1
Provozovna: Poděbradova 494/2 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1000817792
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 19.10.1995
Provozovna č. 2
Provozovna: Sokolská třída 3243/64 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1000817695
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 4.12.1996
Provozovna č. 3
Provozovna: Martinovská 3244/42 , Ostrava 723 00
Identifikační číslo provozovny: 1000817784
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 13.3.1997
Provozovna č. 4
Provozovna: Počáteční 1962/36 , Ostrava 710 00
Identifikační číslo provozovny: 1000817806
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 1.5.2004
Provozovna č. 5
Provozovna: U Vozovny 1115/3 , Ostrava 708 00
Identifikační číslo provozovny: 1001588550
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 20.10.2010
Provozovna č. 6
Provozovna: Křivá 147/46 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1000817679
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 20.10.2010
Provozovna č. 7
Provozovna: U Vozovny 1116/4 , Ostrava 708 00
Identifikační číslo provozovny: 1001588541
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 20.10.2010
Provozovna č. 8
Provozovna: U Vozovny 1115/3 , Ostrava 708 00
Identifikační číslo provozovny: 1001588533
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 20.10.2010

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně ři

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.8.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: 723 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1000817709
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 29.8.1996
Provozovna č. 2
Provozovna: 702 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1000817644
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 29.8.1996
Provozovna č. 3
Provozovna: Martinovská 723 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1000817725
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 29.8.1996
Provozovna č. 4
Provozovna: 708 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1000817661
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 29.8.1996
Provozovna č. 5
Provozovna: U Vozovny 1116 3 708 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1000817687
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.8.1996
Provozovna č. 6
Provozovna: Sokolská třída 3243/64 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1000817695
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.8.1996
Provozovna č. 7
Provozovna: 710 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1000817652
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 29.8.1996
Provozovna č. 8
Provozovna: Martinovská 723 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1000817717
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 29.8.1996
Provozovna č. 9
Provozovna: Křivá 147/46 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1000817679
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.8.1996
Provozovna č. 10
Provozovna: Martinovská 723 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1000817733
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 29.8.1996
Provozovna č. 11
Provozovna: Martinovská 723 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1000817741
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 29.8.1996

Živnost č. 3 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.10.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: 702 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1000817644
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 14.10.1996
Provozovna č. 2
Provozovna: 710 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1000817652
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 14.10.1996
Provozovna č. 3
Provozovna: 708 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1000817661
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 14.10.1996
Provozovna č. 4
Provozovna: Sokolská třída 3243/64 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1000817695
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.10.1996
Provozovna č. 5
Provozovna: Martinovská 723 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1000817733
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 14.10.1996
Provozovna č. 6
Provozovna: Martinovská 723 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1000817741
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 14.10.1996

Živnost č. 4 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.10.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: 702 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1000817644
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 14.10.1996
Provozovna č. 2
Provozovna: 710 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1000817652
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 14.10.1996
Provozovna č. 3
Provozovna: 708 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1000817661
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 14.10.1996
Provozovna č. 4
Provozovna: Sokolská třída 3243/64 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1000817695
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.10.1996
Provozovna č. 5
Provozovna: Martinovská 723 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1000817741
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 14.10.1996

Živnost č. 5 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.10.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: U Vozovny 1115/3 , Ostrava 708 00
Identifikační číslo provozovny: 1001588550
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.11.2010
Provozovna č. 2
Provozovna: U Vozovny 1116/4 , Ostrava 708 00
Identifikační číslo provozovny: 1001588541
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.11.2010
Provozovna č. 3
Provozovna: Poděbradova 494/2 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1000817792
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.11.2010
Provozovna č. 4
Provozovna: Martinovská 3244/42 , Ostrava 723 00
Identifikační číslo provozovny: 1000817784
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.11.2010
Provozovna č. 5
Provozovna: U Vozovny 1115/3 , Ostrava 708 00
Identifikační číslo provozovny: 1001588533
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.11.2010
Provozovna č. 6
Provozovna: Křivá 147/46 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1000817679
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.11.2010
Provozovna č. 7
Provozovna: Počáteční 1962/36 , Ostrava 710 00
Identifikační číslo provozovny: 1000817806
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.11.2010
Provozovna č. 8
Provozovna: Sokolská třída 3243/64 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1000817695
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.11.2010

Živnost č. 6 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.10.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: 702 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1000817644
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 14.10.1996
Provozovna č. 2
Provozovna: 710 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1000817652
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 14.10.1996
Provozovna č. 3
Provozovna: 708 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1000817661
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 14.10.1996
Provozovna č. 4
Provozovna: Sokolská třída 3243/64 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1000817695
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.10.1996
Provozovna č. 5
Provozovna: Martinovská 723 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1000817741
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 14.10.1996

Živnost č. 7 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 16.10.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: Martinovská 723 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1000817717
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 16.10.1996
Provozovna č. 2
Provozovna: Martinovská 723 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1000817725
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 16.10.1996

Živnost č. 8 Provozování autoškoly

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 27.11.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: Sokolská třída 3243/64 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1000817695
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.11.1996

Živnost č. 9 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 13.3.1997

Živnost č. 10 Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 13.3.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: Křivá 147/46 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1000817679
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.3.1997
Provozovna č. 2
Provozovna: U Vozovny 1116 3 708 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1000817687
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.3.1997
Provozovna č. 3
Provozovna: Sokolská třída 3243/64 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1000817695
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.3.1997
Provozovna č. 4
Provozovna: Martinovská 723 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1000817717
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 13.3.1997
Provozovna č. 5
Provozovna: Martinovská 723 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1000817725
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 13.3.1997
Provozovna č. 6
Provozovna: Martinovská 723 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1000817733
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 13.3.1997

Živnost č. 11 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 13.3.1997

Živnost č. 12 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 13.3.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: 723 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1000817709
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 13.3.1997
Provozovna č. 2
Provozovna: Martinovská 723 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1000817725
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 13.3.1997
Provozovna č. 3
Provozovna: 702 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1000817644
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 13.3.1997
Provozovna č. 4
Provozovna: 708 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1000817661
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 13.3.1997
Provozovna č. 5
Provozovna: U Vozovny 1116 3 708 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1000817687
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.3.1997
Provozovna č. 6
Provozovna: Sokolská třída 3243/64 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1000817695
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.3.1997
Provozovna č. 7
Provozovna: Martinovská 3244/42 , Ostrava 723 00
Identifikační číslo provozovny: 1000817784
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.3.1997
Provozovna č. 8
Provozovna: 710 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1000817652
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 13.3.1997
Provozovna č. 9
Provozovna: Martinovská 723 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1000817717
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 13.3.1997
Provozovna č. 10
Provozovna: Křivá 147/46 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1000817679
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.3.1997
Provozovna č. 11
Provozovna: Martinovská 723 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1000817733
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 13.3.1997
Provozovna č. 12
Provozovna: Martinovská 723 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1000817741
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 13.3.1997

Živnost č. 13 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 13.3.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: Martinovská 723 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1000817725
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 13.3.1997
Provozovna č. 2
Provozovna: Martinovská 723 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1000817733
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 13.3.1997

Živnost č. 14 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 16.4.1997

Živnost č. 15 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 18.11.2010
Provozovna č. 1
Provozovna: Poděbradova 494/2 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1000817792
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.11.2010
Provozovna č. 2
Provozovna: Martinovská 3244/42 , Ostrava 723 00
Identifikační číslo provozovny: 1000817784
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.11.2010
Provozovna č. 3
Provozovna: Sokolská třída 3243/64 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1000817695
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.11.2010

Živnost č. 16 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 18.11.2010
Provozovna č. 1
Provozovna: Martinovská 3244/42 , Ostrava 723 00
Identifikační číslo provozovny: 1000817784
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.11.2010
Provozovna č. 2
Provozovna: Sokolská třída 3243/64 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1000817695
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.11.2010
Provozovna č. 3
Provozovna: Poděbradova 494/2 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1000817792
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.11.2010

Živnost č. 17 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 18.11.2010
Provozovna č. 1
Provozovna: Martinovská 3244/42 , Ostrava 723 00
Identifikační číslo provozovny: 1000817784
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.11.2010
Provozovna č. 2
Provozovna: Sokolská třída 3243/64 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1000817695
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.11.2010
Provozovna č. 3
Provozovna: Poděbradova 494/2 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1000817792
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.11.2010

Živnost č. 18 Činnosti spojené s pronájmem nemovitostí pronájem nemovitostí včetně služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.10.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Pronájem věcí movitých pronájem movitostí včetně služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.10.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.10.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.8.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní příležitostná doprava, mezinárodní příležitostná doprava, vnitrostátní veřejná linková, vnitrostátní zvláštní linková, mezinárodní kyvadlová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.8.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní doprava provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti - vnitrostátní doprava provozovaná vozidly nad 3, 5 tuny celkové hmotnosti

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.8.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.10.1996
Zánik oprávnění: 16.8.2000

Živnost č. 25 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.10.1996
Zánik oprávnění: 11.4.2005

Živnost č. 26 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.10.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 27 Provozování fitcentra

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.12.1996
Zánik oprávnění: 23.6.2000

Živnost č. 28 Pořádání rekreace dětí a dospělých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.12.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 29 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení slou žících regeneraci a rekondici

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.12.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 30 Reklama, propagace a inzerce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.12.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 31 Ostatní vzdělávání dospělých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.12.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 32 Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.12.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 33 Poskytování software (smluvní prodej nebo vlastní)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.12.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 34 Ekonomické a organizační poradenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.12.1996
Zánik oprávnění: 11.4.2005

Živnost č. 35 Výroba a prodej filmů a videa

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.12.1996
Zánik oprávnění: 2.10.2002

Živnost č. 36 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.12.1996
Zánik oprávnění: 18.11.2010

Živnost č. 37 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.12.1996
Zánik oprávnění: 18.11.2010

Živnost č. 38 Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.12.1996
Zánik oprávnění: 18.11.2010

Živnost č. 39 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.3.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 40 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.3.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 41 Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.3.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 42 Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.3.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 43 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.3.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 44 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.3.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 45 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.3.1997
Zánik oprávnění: 2.6.2000

Živnost č. 46 Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.9.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 47 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.9.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 48 Výroba karoserií

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.9.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 49 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.9.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 50 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.3.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
Obrábění
Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely
Výroba železničních lokomotiv a vozového parku
Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Obchod s elektřinou
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Výstavba bytových a nebytových budov
Příprava staveniště
Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Meziměstská pravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Činnosti v oblasti informačních technologií
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Architektonické činnosti
Inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní technické zkoušky a analýzy
Činnosti reklamních agentur
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Poradenství v oblasti požární ochrany
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní úklidové činnosti
Univerzální administrativní činnosti
Ostatní vzdělávání
Činnosti autoškol a jiných škol řízení
Ostatní vzdělávání j. n.
Ostatní sportovní činnosti
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy Dopravní podnik Ostrava a.s. IČO: 61974757

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo tak činí vždy dva členové představenstva. 18.5.2017
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo tak činí předseda představenstva samostatně nebo místopředseda společně s dalším členem představenstva. 18.8.2015 - 18.5.2017
Jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně s dalším členem představenstva. 19.10.1995 - 18.8.2015
Jméno: Ing. Daniel Morys MBA 1.11.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.9.2016
Ve funkci: od 19.9.2016
Adresa: 877, Palkovice 739 41
Jméno: Ing. Martin Chovanec 18.5.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2017
Adresa: Výhledy 444/33, Ostrava 725 28
Jméno: Ing. Roman Šula MBA 21.10.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.9.2017
Ve funkci: od 26.9.2017
Adresa: K Vydralinám 1229/3, Ostrava 725 25
Jméno: Ing. Aleš Hladký 21.10.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.9.2017
Adresa: Markova 2931/34, Ostrava 700 30
Jméno: Bc. Michal Otava 10.5.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2018
Adresa: Hladnovská 2044/40, Ostrava 710 00
Jméno: Ing. Jaromír Ručka 19.10.1995 - 9.9.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Zdeňka Bára 114/4, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. František Vaštík 19.10.1995 - 2.4.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Jugoslávská 2777/20, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Libuše Mynářová 19.10.1995 - 9.6.1998
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Panelová 1299, Petřvald 735 41
Jméno: Ing. Jaromír Ručka 9.9.1996 - 9.6.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Parcelaci 1413, Petřvald 735 41
Jméno: Ing. František Vaštík 2.4.1997 - 7.8.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Pelclova 2018/3, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Jaromír Ručka 9.6.1998 - 7.8.2000
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Na Parcelaci 1413, Petřvald 735 41
Jméno: Ing. Jarmila Borovská 9.6.1998 - 7.8.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Petra Bezruče 1547/1, Havířov 736 01
Jméno: Ing. František Vaštík 7.8.2000 - 23.11.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Pelclova 2018/3, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Jarmila Borovská 7.8.2000 - 27.7.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 9.4.2004
Adresa: Petra Bezruče 1547/1, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Jaromír Ručka 7.8.2000 - 11.8.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 31.7.2005
Ve funkci: do 31.7.2005
Adresa: Na Parcelaci 1413, Petřvald 735 41
Jméno: Ing. František Vaštík 23.11.2000 - 11.8.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 19.7.2005
Ve funkci: do 19.7.2005
Adresa: Zapletalova 1939/7, Ostrava 710 00
Jméno: Ing. František Kořínek 27.7.2004 - 11.8.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.5.2004 do 19.7.2005
Adresa: U Mostu 1139/5, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. František Vaštík 11.8.2005 - 12.3.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 19.7.2005 do 30.1.2008
Ve funkci: od 19.7.2005 do 30.1.2008
Adresa: Zapletalova 1939/7, Ostrava 710 00
Jméno: Ing. František Kořínek 11.8.2005 - 9.12.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.7.2005
Ve funkci: od 19.7.2005 do 11.11.2008
Adresa: U Mostu 1139/5, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Radoslav Hanzelka 11.8.2005 - 9.12.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.7.2005
Adresa: Arm. gen. L. Svobody 741, Studénka 742 13
Jméno: Ing. Radoslav Hanzelka 9.12.2008 - 11.6.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.7.2005 do 31.5.2009
Ve funkci: od 11.11.2008 do 31.5.2009
Adresa: Arm. gen. L. Svobody 741, Studénka 742 13
Jméno: Ing. František Kořínek 9.12.2008 - 13.8.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 19.7.2005 do 15.7.2010
Ve funkci: od 11.11.2008 do 15.7.2010
Adresa: U Mostu 1139/5, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. David Mlčák 9.12.2008 - 11.4.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.11.2008
Adresa: Suchá 404/5, Ostrava 713 00
Jméno: Ing. Jarmila Filipová 30.7.2009 - 11.4.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 21.7.2009 do 23.2.2011
Ve funkci: od 28.7.2009 do 21.2.2011
Adresa: Kpt. Nálepky 1072/8, Kopřivnice 742 21
Jméno: Ing. František Kořínek 13.8.2010 - 11.4.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.7.2010 do 23.2.2011
Ve funkci: od 3.8.2010 do 23.2.2011
Adresa: U Mostu 1139/5, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Pavel Gebauer 11.4.2011 - 30.10.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.2.2011 do 25.9.2012
Adresa: Fügnerova 813/69, Opava 747 05
Jméno: Ing. David Mlčák 11.4.2011 - 29.10.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 11.11.2008 do 12.11.2013
Ve funkci: od 21.2.2011 do 12.11.2013
Adresa: Suchá 404/5, Ostrava 713 00
Jméno: Ing. Roman Kadlučka Ph.D. 12.9.2011 - 29.10.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.8.2011
Ve funkci: od 30.8.2011
Adresa: 467, Lichnov 742 75
Jméno: Ing. Roman Šula MBA 30.10.2012 - 29.10.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.9.2012
Adresa: Ivana Sekaniny 1794/5, Ostrava 708 00
Jméno: David Mlčák 29.10.2013 - 4.12.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 11.11.2008 do 12.11.2013
Ve funkci: od 21.2.2011 do 12.11.2013
Adresa: Suchá 404/5, Ostrava 713 00
Jméno: Roman Kadlučka 29.10.2013 - 10.10.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.8.2011
Ve funkci: od 30.8.2011
Adresa: 467, Lichnov 742 75
Jméno: Roman Šula 29.10.2013 - 10.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.9.2012
Adresa: Ivana Sekaniny 1794/5, Ostrava 708 00
Jméno: David Mlčák 4.12.2013 - 10.10.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 12.11.2013
Ve funkci: od 18.11.2013
Adresa: Suchá 404/5, Ostrava 713 00
Jméno: Ing. Roman Kadlučka Ph.D. 10.10.2015 - 1.11.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.8.2011 do 30.8.2016
Ve funkci: od 30.8.2011 do 30.8.2016
Adresa: 467, Lichnov 742 75
Jméno: Ing. Roman Šula MBA 10.10.2015 - 22.3.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.9.2012
Adresa: Ivana Sekaniny 1794/5, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Roman Šula MBA 22.3.2017 - 4.8.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.9.2012
Adresa: K Vydralinám 1229/3, Ostrava 725 25
Jméno: Ing. David Mlčák 10.10.2015 - 21.10.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 12.11.2013 do 5.9.2017
Ve funkci: od 18.11.2013 do 1.9.2017
Adresa: Suchá 404/5, Ostrava 713 00
Jméno: Ing. Roman Šula MBA 4.8.2017 - 21.10.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.9.2012 do 25.9.2017
Adresa: K Vydralinám 1229/3, Ostrava 725 25

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ivo Protivínský 8.12.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.10.2018
Adresa: Mojmírovců 1248/38, Ostrava 709 00
Jméno: Ladislav Fister 8.12.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.10.2018
Adresa: Výstavní 2374/26, Ostrava 709 00
Jméno: Martin Chleboun 8.12.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.10.2018
Adresa: Opavská 1139/42, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Vladimír Cigánek 19.9.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.4.2019
Ve funkci: od 25.4.2019
Adresa: Na Bunčáku 1018/1, Ostrava 710 00
Jméno: Ing. Karel Malík 19.9.2019
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.4.2019
Ve funkci: od 25.4.2019
Adresa: Zdeňka Vavříka 3001/7, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Petr Kopečný 19.9.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.4.2019
Adresa: Antonína Poledníka 4/8, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. František Vaštík 19.9.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.4.2019
Adresa: Zapletalova 1939/7, Ostrava 710 00
Jméno: Ing. Ivo Gondek 19.9.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.4.2019
Adresa: Horní 791/3, Ostrava 700 30
Jméno: doc. Ing. Iveta Vozňáková Ph.D. 19.9.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.4.2019
Adresa: Keltičkova 1906/46, Ostrava 710 00
Jméno: Ing. Jaroslav Pavlán 19.10.1995 - 24.4.1998
Funkce: člen
Adresa: Slavíčkova 2558/4, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Radim Nováček 19.10.1995 - 23.11.2000
Funkce: člen
Adresa: Ovesná 303/2, Ostrava 724 00
Jméno: Ing. Vladimír Gelnar 19.10.1995 - 23.11.2000
Funkce: člen
Adresa: Ječmínkova 22 , 724 00 Ostrava - Stará Bělá Česká republika
Jméno: Ing. Pavel Eliáš 19.10.1995 - 23.11.2000
Funkce: člen
Adresa: Vítězná 2606/6, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Jan Černota 19.10.1995 - 23.11.2000
Funkce: člen
Adresa: Borová 252/4, Ostrava 725 28
Jméno: Prof. Ing. Stanislav Antonický DrSc. 19.10.1995 - 23.11.2000
Funkce: člen
Adresa: Pavlovova 2628/27, Ostrava 700 30
Jméno: Miroslav Švidrnoch 2.4.1997 - 23.11.2000
Funkce: člen
Adresa: Sokolovská 1223/34, Ostrava 708 00
Jméno: Petr Konvička 2.4.1997 - 23.11.2000
Funkce: člen
Adresa: Josefa Kotase 1186/3, Ostrava 700 30
Jméno: Milan Kudla 2.4.1997 - 23.11.2000
Funkce: člen
Adresa: L. Podéště 1929 , 708 00 Ostrava-Poruba Česká republika
Jméno: Ing. Ladislav Stuchlík 24.4.1998 - 23.11.2000
Funkce: člen
Adresa: Obchodní 478/2, Ostrava 720 00
Jméno: Ing. Ladislav Stuchlík 23.11.2000 - 27.9.2003
Funkce: předseda
Trvání členství: do 13.5.2003
Ve funkci: do 13.5.2003
Adresa: Obchodní 478/2, Ostrava 720 00
Jméno: Ing. Jan Černota 23.11.2000 - 27.9.2003
Funkce: místopředseda
Trvání členství: do 13.5.2003
Ve funkci: do 13.5.2003
Adresa: Borová 252/4, Ostrava 725 28
Jméno: Ing. Radim Nováček 23.11.2000 - 27.9.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 13.5.2003
Adresa: Ovesná 303/2, Ostrava 724 00
Jméno: Ing. Vladimír Gelnar 23.11.2000 - 27.9.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 13.5.2003
Adresa: Ječmínkova 924/22, Ostrava 724 00
Jméno: Ing. Pavel Eliáš 23.11.2000 - 27.9.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 13.5.2003
Adresa: Vítězná 2606/6, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Martin Štěpánek 23.11.2000 - 27.9.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 13.5.2003
Adresa: Bystřinova 90/5, Ostrava 700 30
Jméno: Eva Kubíčková 23.11.2000 - 11.8.2005
Funkce: člen
Trvání členství: do 8.6.2005
Adresa: Bohumínská 455 , 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava Česká republika
Jméno: František Dostál 23.11.2000 - 11.8.2005
Funkce: člen
Trvání členství: do 8.6.2005
Adresa: Josefa Kotase 1186/3, Ostrava 700 30
Jméno: František Mareček 23.11.2000 - 11.8.2005
Funkce: člen
Trvání členství: do 8.6.2005
Adresa: Slezská 22, Řepiště 739 32
Jméno: Dr. Vojtěch Mynář 27.9.2003 - 19.6.2007
Funkce: předseda
Trvání členství: od 13.5.2003 do 13.2.2007
Ve funkci: od 22.5.2003 do 13.2.2007
Adresa: Lejskova 575/10, Ostrava 717 00
Jméno: Ing. Jan Černota 27.9.2003 - 19.6.2007
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 13.5.2003 do 13.2.2007
Ve funkci: od 22.5.2003 do 13.2.2007
Adresa: Borová 252/4, Ostrava 725 28
Jméno: Dalibor Gříšek 27.9.2003 - 19.6.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 13.5.2003 do 13.2.2007
Adresa: Horní 1482/84, Ostrava 700 30
Jméno: PhDr.Ing. Jaromír Horák 27.9.2003 - 19.6.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 13.5.2003 do 13.2.2007
Adresa: Zdeňka Štěpánka 1878/2, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Petr Kudela 27.9.2003 - 19.6.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 13.5.2003 do 13.2.2007
Adresa: Záblatská 22/41, Ostrava 713 00
Jméno: Ing. Martin Štěpánek 27.9.2003 - 19.6.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 13.5.2003 do 13.2.2007
Adresa: Bystřinova 90/5, Ostrava 700 30
Jméno: Dr. Vojtěch Mynář 19.6.2007 - 23.7.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2007
Ve funkci: od 1.3.2007
Adresa: Lejskova 575/10, Ostrava 717 00
Jméno: Eva Kubíčková 11.8.2005 - 13.8.2010
Funkce: člen
Trvání členství: od 8.6.2005 do 25.5.2010
Adresa: Bohumínská 455 , 710 00 Ostrava Česká republika
Jméno: Miroslav Švidrnoch 11.8.2005 - 13.8.2010
Funkce: člen
Trvání členství: od 8.6.2005 do 25.5.2010
Adresa: Sokolovská 1223/34, Ostrava 708 00
Jméno: Lubomír Fasora 11.8.2005 - 13.8.2010
Funkce: člen
Trvání členství: od 8.6.2005 do 25.5.2010
Adresa: Revírní 435/2, Ostrava 716 00
Jméno: Vojtěch Mynář 23.7.2007 - 13.8.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 13.2.2007
Ve funkci: od 1.3.2007 do 17.12.2009
Adresa: Lejskova 575/10, Ostrava 717 00
Jméno: Ing. Martin Štěpánek Ph.D. 19.6.2007 - 11.4.2011
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 13.2.2007 do 15.12.2010
Ve funkci: od 1.3.2007 do 15.12.2010
Adresa: Bystřinova 90/5, Ostrava 700 30
Jméno: PhDr.Ing. Jaromír Horák 19.6.2007 - 11.4.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.2.2007 do 15.12.2010
Adresa: Zdeňka Štěpánka 1878/2, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Ivo Hařovský 19.6.2007 - 11.4.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.2.2007 do 15.12.2010
Adresa: Husarova 142/66, Ostrava 700 30
Jméno: Marcel Lesník 19.6.2007 - 11.4.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.2.2007 do 15.12.2010
Adresa: Martinovská 3078/71, Ostrava 723 00
Jméno: Ing. Roman Zedníček Ph.D. 19.6.2007 - 11.4.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.2.2007 do 15.12.2010
Adresa: Pobialova 1208/21, Ostrava 702 00
Jméno: Vojtěch Mynář 13.8.2010 - 11.4.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.2.2007 do 15.12.2010
Adresa: Lejskova 575/10, Ostrava 717 00
Jméno: Ing. Jiří Hrabina 11.4.2011 - 17.1.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.12.2010
Ve funkci: od 3.1.2011 do 29.11.2012
Adresa: Bohumíra Dvorského 1049/1, Ostrava 700 30
Jméno: Bc. Tomáš Sucharda 11.4.2011 - 17.1.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.12.2010 do 6.11.2012
Adresa: Tilschové 839/4, Ostrava 709 00
Jméno: Ing. Čestmír Pokojský 13.8.2010 - 29.10.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.5.2010
Adresa: U Dílen 3216/6, Ostrava 723 00
Jméno: Miroslav Švidrnoch 13.8.2010 - 29.10.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.5.2010
Adresa: Sokolovská 1223/34, Ostrava 708 00
Jméno: Bc. Lubomír Fasora 13.8.2010 - 29.10.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.5.2010
Adresa: Revírní 435/2, Ostrava 716 00
Jméno: Marcel Lesník 11.4.2011 - 29.10.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.12.2010
Ve funkci: od 3.1.2011
Adresa: Martinovská 3078/71, Ostrava 723 00
Jméno: Eva Petrašková 11.4.2011 - 29.10.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.12.2010
Adresa: Dolní 2129/73, Ostrava 700 30
Jméno: Bc. Robert Timko 11.4.2011 - 29.10.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.12.2010
Adresa: Na Landeku 415/11, Ostrava 725 29
Jméno: Ing. Vladimír Cigánek 11.4.2011 - 29.10.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Na Bunčáku 1018/1, Ostrava 710 00
Jméno: Eva Petrašková 29.10.2013 - 3.6.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.12.2010
Adresa: Dolní 2129/73, Ostrava 700 30
Jméno: Aleš Boháč 17.1.2013 - 12.6.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 6.11.2012
Ve funkci: od 29.11.2012
Adresa: Rokycanova 641/1, Ostrava 716 00
Jméno: Jiří Hrabina 17.1.2013 - 18.8.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.12.2010 do 15.12.2014
Adresa: Moravská 6/109, Ostrava 700 30
Jméno: Marcel Lesník 29.10.2013 - 18.8.2015
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.12.2010 do 15.12.2014
Ve funkci: od 3.1.2011 do 15.12.2014
Adresa: Martinovská 3078/71, Ostrava 723 00
Jméno: Robert Timko 29.10.2013 - 18.8.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.12.2010 do 15.12.2014
Adresa: Resslova 1077/15, Ostrava 708 00
Jméno: Vladimír Cigánek 29.10.2013 - 18.8.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 15.12.2014
Adresa: Na Bunčáku 1018/1, Ostrava 710 00
Jméno: Čestmír Pokojský 29.10.2013 - 18.8.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.5.2010 do 25.5.2014
Adresa: U Dílen 3216/6, Ostrava 723 00
Jméno: Miroslav Švidrnoch 29.10.2013 - 18.8.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.5.2010 do 25.5.2014
Adresa: Sokolovská 1223/34, Ostrava 708 00
Jméno: Lubomír Fasora 29.10.2013 - 18.8.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.5.2010 do 25.5.2014
Adresa: Lechowiczova 2845/21, Ostrava 702 00
Jméno: Eva Petrašková 3.6.2015 - 18.8.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.12.2010 do 15.12.2014
Adresa: Lumírova 546/76, Ostrava 700 30
Jméno: Aleš Boháč 12.6.2015 - 18.8.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 6.11.2012 do 28.1.2015
Ve funkci: od 29.11.2012 do 28.1.2015
Adresa: Karvinská 424/202, Ostrava 716 00
Jméno: Ing. Radek Filipczyk 18.8.2015 - 10.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.1.2015 do 2.4.2015
Adresa: U Parku 2644/8, Ostrava 702 00
Jméno: Mgr. Jan Kovács Ph.D. 18.8.2015 - 31.5.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.1.2015 do 17.2.2016
Ve funkci: od 12.2.2015 do 17.2.2016
Adresa: Sousedská 386/4, Ostrava 717 00
Jméno: Ing. František Vaštík 18.8.2015 - 31.5.2016
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.1.2015 do 17.2.2016
Ve funkci: od 12.2.2015 do 17.2.2016
Adresa: Zapletalova 1939/7, Ostrava 710 00
Jméno: Ing. Eduard Dvorský 18.8.2015 - 31.5.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.1.2015 do 17.2.2016
Adresa: Psohlavců 297/22, Ostrava 721 00
Jméno: Ing. Ivo Hařovský 18.8.2015 - 31.5.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.1.2015 do 17.2.2016
Adresa: Husarova 142/66, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Zbyněk Šebesta 18.8.2015 - 31.5.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.1.2015 do 17.2.2016
Adresa: Francouzská 6022/1, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Kamil Bednář 18.8.2015 - 31.5.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2015 do 17.2.2016
Adresa: Sovova 1340/16, Ostrava 703 00
Jméno: Ivo Protivínský 23.6.2016 - 8.12.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.5.2016 do 30.9.2018
Adresa: Mojmírovců 1248/38, Ostrava 709 00
Jméno: Mgr. Jan Kovács Ph.D. 31.5.2016 - 19.9.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 17.2.2016 do 23.4.2019
Ve funkci: od 10.3.2016 do 23.4.2019
Adresa: Sousedská 386/4, Ostrava 717 00
Jméno: Ing. František Vaštík 31.5.2016 - 19.9.2019
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 17.2.2016 do 23.4.2019
Ve funkci: od 10.3.2016 do 23.4.2019
Adresa: Zapletalova 1939/7, Ostrava 710 00
Jméno: Ing. Vladimír Kulil Ph.D. 31.5.2016 - 19.9.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.2.2016 do 23.4.2019
Adresa: Šimáčkova 1219/9, Ostrava 709 00
Jméno: JUDr. Lukáš Semerák 31.5.2016 - 19.9.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.2.2016 do 23.4.2019
Adresa: Pobialova 1208/21, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Bohdan Trojak 31.5.2016 - 19.9.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.2.2016 do 23.4.2019
Adresa: Hlavní třída 679/114, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Kamil Bednář 1.11.2016 - 19.9.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.9.2016 do 23.4.2019
Adresa: Sovova 1340/16, Ostrava 703 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Daniel Morys MBA
Člen statutárního orgánu: Ing. Martin Chovanec
Člen statutárního orgánu: Ing. Aleš Hladký
Člen statutárního orgánu: Ing. Roman Šula MBA
Člen statutárního orgánu: Bc. Michal Otava

Vlastníci firmy Dopravní podnik Ostrava a.s. IČO: 61974757

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 3 376 760 000 Kč 100% 10.10.2015
zakladni 3 327 650 000 Kč 100% 8.12.2010 - 10.10.2015
zakladni 3 282 980 000 Kč - 9.1.2008 - 8.12.2010
zakladni 3 170 380 000 Kč - 23.11.2000 - 9.1.2008
zakladni 3 004 090 000 Kč - 29.3.1999 - 23.11.2000
zakladni 2 943 910 000 Kč - 3.9.1998 - 29.3.1999
zakladni 2 491 860 000 Kč - 1.3.1996 - 3.9.1998
zakladni 28 937 000 Kč - 19.10.1995 - 1.3.1996

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 49 116 800 Kč 1 10.10.2015
Kmenové akcie na jméno 28 936 000 Kč 1 29.10.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 29.10.2013
Kmenové akcie na jméno 1 953 260 000 Kč 1 29.10.2013
Kmenové akcie na jméno 509 667 000 Kč 1 29.10.2013
Kmenové akcie na jméno 452 048 000 Kč 1 29.10.2013
Kmenové akcie na jméno 60 181 000 Kč 1 29.10.2013
Kmenové akcie na jméno 166 289 000 Kč 1 29.10.2013
Kmenové akcie na jméno 112 600 000 Kč 1 29.10.2013
Kmenové akcie na jméno 44 670 000 Kč 1 29.10.2013
Kmenové akcie na majitele 44 670 000 Kč 1 8.12.2010 - 29.10.2013
Kmenové akcie na majitele 112 600 000 Kč 1 9.1.2008 - 29.10.2013
Akcie na majitele 166 289 000 Kč 1 23.11.2000 - 29.10.2013
Akcie na majitele 60 181 000 Kč 1 29.3.1999 - 29.10.2013
Akcie na majitele 452 048 000 Kč 1 3.9.1998 - 29.10.2013
Akcie na majitele 1 953 260 000 Kč 1 1.3.1996 - 29.10.2013
Akcie na majitele 509 667 000 Kč 1 1.3.1996 - 29.10.2013
Akcie na majitele 28 936 000 Kč 1 21.12.1995 - 29.10.2013
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 21.12.1995 - 29.10.2013
Akcie na jméno 28 937 000 Kč 1 19.10.1995 - 21.12.1995

Sbírka Listin Dopravní podnik Ostrava a.s. IČO: 61974757

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1104/SL 68 rozhod. o statut. orgánu Oznámení o odstoupení z funkce Krajský soud v Ostravě 12.2.2015 14.9.2015 13.10.2015 3
B 1104/SL 67 stanovy společnosti Úplné znění stanov Krajský soud v Ostravě 30.6.2015 10.7.2015 19.8.2015 18
B 1104/SL 65 účetní závěrka [2014] vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 10.7.2015 15.7.2015 48
B 1104/SL 64 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Ostravě 10.7.2015 15.7.2015 32
B 1104/SL 63 insolvenční rozhodnutí Odmítnutí Krajský soud v Ostravě 11.11.2014 19.11.2014 3
B 1104/SL 62 účetní závěrka [2013]  konsolidovaná učetní závěrka Krajský soud v Ostravě 25.6.2014 26.6.2014 32
B 1104/SL 61 účetní závěrka [2012]  konsolidovaná učetní závěrka Krajský soud v Ostravě 25.6.2014 26.6.2014 34
B 1104/SL 60 účetní závěrka [2011]  konsolidovaná učetní závěrka Krajský soud v Ostravě 25.6.2014 26.6.2014 33
B 1104/SL 59 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Ostravě 17.6.2014 18.6.2014 29
B 1104/SL 58 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Ostravě 17.6.2014 18.6.2014 32
B 1104/SL 57 stanovy společnosti úplné znění k 8.10.2013 Krajský soud v Ostravě 8.10.2013 29.10.2013 30.10.2013 22
B 1104/SL 56 účetní závěrka [2012]  s příl. Krajský soud v Ostravě 28.6.2013 28.6.2013 36
B 1104/SL 54 účetní závěrka r. 2011 s příl. Krajský soud v Ostravě 29.6.2012 2.7.2012 29
B 1104/SL 53 výroční zpráva r. 2011, zpr.aud., § 66a/9 Krajský soud v Ostravě 29.6.2012 2.7.2012 30
B 1104/SL 52 výroční zpráva r.2010 s úč.z.,př.,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 20.7.2011 20.7.2011 70
B 1104/SL 51 stanovy společnosti úplné znění Krajský soud v Ostravě 12.11.2010 13.12.2010 22
B 1104/SL 50 účetní závěrka r. 2009 vč. příl., §66a/9 o.z. Krajský soud v Ostravě 25.8.2010 25.8.2010 28
B 1104/SL 49 výroční zpráva r. 2009 - text, vč.zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 25.8.2010 25.8.2010 32
B 1104/SL 48 výroční zpráva r.2008,s úč.z.,pří.,§66a/9,aud Krajský soud v Ostravě 10.6.2009 22.6.2009 64
B 1104/SL 47 ostatní - Výpis z usn.Rady měs.Ostravy Krajský soud v Ostravě 19.5.2009 3.6.2009 10.6.2009 2
B 1104/SL 46 ostatní -zápis VH-schvál.a rozď.zisku Krajský soud v Ostravě 27.5.2008 10.6.2008 18.6.2008 1
B 1104/SL 45 výroční zpráva r. 2007 vč. ú.z., zpr. auditor Krajský soud v Ostravě 10.6.2008 18.6.2008 32
B 1104/SL 44 účetní závěrka r. 2007 vč. §66a/9 Krajský soud v Ostravě 10.6.2008 18.6.2008 24
B 1104/SL 43 stanovy společnosti -ÚPZ Krajský soud v Ostravě 2.10.2007 3.1.2008 28.1.2008 22
B 1104/SL 42 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Ostravě 7.1.2008 8.1.2008 10.1.2008 22
B 1104/SL 41 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ostravě 2.10.2007 3.1.2007 4.1.2008 22
B 1104/SL 40 výroční zpráva r.2006vč.úč.záv,§66a/9oz,zpr.a Krajský soud v Ostravě 3.1.2007 4.1.2008 56
B 1104/SL 39 výroční zpráva r.2006 Krajský soud v Ostravě 22.6.2007 25.7.2007 28
B 1104/SL 38 rozhod. o statut. orgánu -výpis z usn.schůze rady města Krajský soud v Ostravě 13.2.2007 19.6.2007 25.6.2007 2
B 1104/SL 37 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 13.2.2007 19.6.2007 25.6.2007 22
B 1104/SL 36 ostatní -zápis+usn. z 1.zasedání DR Krajský soud v Ostravě 1.3.2007 19.6.2007 25.6.2007 6
B 1104/SL 35 notářský zápis Nz 88/2007 Krajský soud v Ostravě 13.2.2007 19.6.2007 25.6.2007 5
B 1104/SL 34 stanovy společnosti -ÚPZ Krajský soud v Ostravě 26.9.2006 26.10.2006 3.11.2006 22
B 1104/SL 33 notářský zápis Nz 580/2006-RJA Krajský soud v Ostravě 26.9.2006 26.10.2006 3.11.2006 4
B 1104/SL 32 zakladatelské dokumenty -úpl.zn.Stanov Krajský soud v Ostravě 23.5.2006 26.6.2006 10.7.2006 23
B 1104/SL 31 notářský zápis Nz 302/2006-zm.Stan. Krajský soud v Ostravě 23.5.2006 26.6.2006 10.7.2006 6
B 1104/SL 30 ostatní -výp.z usn.sch.rady měst Krajský soud v Ostravě 26.6.2006 10.7.2006 2
B 1104/SL 29 výroční zpráva r.2005 vč,úč.z.,§ 66a/9,výr.au Krajský soud v Ostravě 26.6.2006 10.7.2006 53
B 1104/SL 28 rozhod. o statut. orgánu výpis z usnesení rady města Krajský soud v Ostravě 20.7.2005 6.9.2005 2
B 1104/SL 27 rozhod. o statut. orgánu zápis z 1. zased. představ. Krajský soud v Ostravě 19.7.2005 6.9.2005 3
B 1104/SL 26 rozhod. o statut. orgánu protokol z volby dozor. rady Krajský soud v Ostravě 8.6.2005 6.9.2005 2
B 1104/SL 25 rozhod. o statut. orgánu zápis z jed.95. zased. předst. Krajský soud v Ostravě 31.5.2005 6.9.2005 3
B 1104/SL 24 ostatní výpis usn. rady města Krajský soud v Ostravě 31.5.2005 14.6.2005 16.6.2005 2
B 1104/SL 23 výroční zpráva r. 2004 Krajský soud v Ostravě 14.6.2005 16.6.2005 55
B 1104/SL 22 rozhod. o statut. orgánu -výpis z usnesení rady města Krajský soud v Ostravě 13.5.2003 1.6.2005 3
B 1104/SL 21 rozhod. o statut. orgánu -výpis z usnesení Krajský soud v Ostravě 25.5.2004 8.6.2004 10.6.2004 2
B 1104/SL 20 výroční zpráva r. 2003 vč.úč.záv.,§ 66a/9 o.z Krajský soud v Ostravě 8.6.2004 10.6.2004 28
B 1104/SL 19 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 19.8.2003 17.10.2003 22
B 1104/SL 18 notářský zápis NZ 750/2003 Krajský soud v Ostravě 19.8.2003 17.10.2003 7
B 1104/SL 17 notářský zápis  NZ 749/2003 Krajský soud v Ostravě 19.8.2003 17.10.2003 9
B 1104/SL 16 výroční zpráva r. 2002 vč.úč.záv.,§ 66a/9 o.z Krajský soud v Ostravě 4.7.2003 9.7.2003 29
B 1104/SL 15 ostatní -dod.č.2 k §66a/9 o.z. (r.2001 Krajský soud v Ostravě 30.4.2002 6.5.2002 0
B 1104/SL 14 ostatní dod.č.1 k §66a/9 o.z. (r.2001) Krajský soud v Ostravě 30.4.2002 6.5.2002 1
B 1104/SL 13 výroční zpráva r. 2001 vč.úč.záv.,§66a/9 o.z Krajský soud v Ostravě 30.4.2002 6.5.2002 22
B 1104/SL 12 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 27.11.2001 31.12.2001 16.1.2002 22
B 1104/SL 11 notářský zápis NZ 999/2001 vč.změny stanov Krajský soud v Ostravě 27.11.2001 31.12.2001 16.1.2002 26
B 1104/SL 10 výroční zpráva r. 2000 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 4.5.2001 10.5.2001 17
B 1104/SL 9 výroční zpráva r. 1999 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 5.6.2000 6.6.2000 17
B 1104/SL 8 stanovy společnosti -úpl.znění Krajský soud v Ostravě 11.5.1999 21.5.1999 21.5.1999 16
B 1104/SL 7 výroční zpráva r. 1998 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 21.5.1999 21.5.1999 14
B 1104/SL 6 notářský zápis Nz 625/98 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 8.9.1998 18.9.1998 18.9.1998 37
B 1104/SL 5 výroční zpráva r. 1997 vč.úč.záv.,zápisů Krajský soud v Ostravě 21.5.1998 25.5.1998 19
B 1104/SL 4 notářský zápis Nz 815/97 Krajský soud v Ostravě 4.11.1997 9.2.1998 24.4.1998 3
B 1104/SL 3 výroční zpráva r. 1996 (výklad a příloha) Krajský soud v Ostravě 18.6.1997 18.6.1997 44
B 1104/SL 2 výroční zpráva r. 1996 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 18.6.1997 18.6.1997 15
B 1104/SL 1 notářský zápis Nz 345/97 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 13.5.1997 18.6.1997 18.6.1997 20

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Dopravní podnik Ostrava a.s.


Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Dopravní podnik Ostrava a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.