Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. Hradec Králové IČO: 25267213

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s., která sídlí v obci Hradec Králové a bylo jí přiděleno IČO 25267213.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. se sídlem v obci Hradec Králové byla založena v roce 1997. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 21 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně ři , Provozování autoškoly , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a další.

Základní údaje o Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. IČO: 25267213

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Hradci Králové 1.4.1997
Spisová značka: B 1625
IČO: 25267213
Obchodní firma: Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.4.1997
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.4.1997
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 2.8.2014
Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ze dne 16.10.2007: 12.12.2007 - 27.3.2008
1. Rozsah zvýšení 1.1. Základní kapitál společnosti Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. se zvyšuje z částky 637,504.000,-- Kč (šest set třicet sedm milionů pět set čtyři tisíce korun českých) o částku 75,500.000,-- Kč (sedmdesát pět milionů pět set tisíc korun český ch) na částku 713,004.000,-- Kč (sedm set třináct milionů čtyři tisíce korun českých). 1.2 Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného navýšení se nepřipouští. 12.12.2007 - 27.3.2008
2. Upisované akcie 2.1 Upisovány budou kmenové akcie znějící na jméno, které budou vydány v listinné podobě a to .7 (sedm) kusů akcií o jmenovité hodnotě 10,000.000,-- Kč (deset milionů korun českých), .1 (jeden) kus akcie o jmenovité hodnotě 5,000.000,-- Kč (pět milionů korun českých) a .1 (jeden) kus akcie o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč (pět set tisíc korun českých). 12.12.2007 - 27.3.2008
3. Vklady 3.1 Akcie mohou být upisovány pouze peněžitými vklady. 12.12.2007 - 27.3.2008
4. Upisování akcií 4.1. Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva, neboť se jediný akcionář tohoto práva vzdal. 4.2. Všechny kmenové akcie znějící na jméno, které budou vydány v listinné podobě, a to 7 (sedm) kusů akcií o jmenovité hodnotě 10,000.000,-- Kč (deset milionů korun českých), 1 (jeden) kus akcie o jmenovité hodnotě 5,000.000,-- Kč (pět milionů korun česk ých) a 1 (jeden) kus akcie o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč (pět set tisíc korun českých) budou nabídnuty k upsání jedinému akcionáři, Statutárnímu městu Hradec Králové, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, identifikašní číslo 00268810. 4.3. Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií. 4.4. Upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu lze v místě dosavadního sídla společnosti, a to formou smlouvy o upsání akcií, kterou jediný akcionář uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí být vázána na rozvazovací p odmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady (jediného akcionáře) o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií je povinno vypracovat představenstvo společnost i a bez zbytečného odkladu jej předat uvedenému jedinému akcionáři. 4.5. Lhůta pro upisování akcií činí 14 (čtrnáct) dnů a počíná dnem následujícím po dni doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři, nejdříve však dnem následujícím po dni podání návrhu na zápis tohoto usnesení o zvýšení základníh o kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude jedinému akcionáři oznámen tak, že mu představenstvo společnosti zašle na adresu jeho sídla dopis, ve kterém mu datum počátku běhu této lhůty sdělí. 4.6. Upisovatel je povinen splatit 100 % (jedno sto procent) jmenovité hodnoty upisovaných akcií na účet číslo 43-227330207/0100 vedený u Komerční banky a.s., který za tímto účelem společnosti otevřela na svoji obchodní firmu, a to nejpozději do 15 (patná cti) dnů ode dne úpisu všech akcií shora uvedeným akcionářem, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšeního základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4.7. Možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu se nepřipouští. 12.12.2007 - 27.3.2008
5. Rozvazovací podmínka upisování 5.1. Upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady (jediného akcionáře) o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 12.12.2007 - 27.3.2008
Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ze dne 3.5.2005: 1. Rozsah zvýšení 1.1. Základní kapitál společnosti Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. se zvyšuje z částky 460,691.000,-- Kč (slovy čtyři sta šedesát milionů šest set devadesát jeden tisíc korun českých) o částku 176,813.000,-- Kč (slovy jedno sto sedmdesát šest mi lionů osm set třináct tisíc korun českých) na částku 637,504.000,-- Kč (slovy šest set třicet sedm milionů pět set čtyři tisíce korun českých). 1.2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií přičemž upisování akcií na částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Upisované akcie 2.1. Upisovány budou kmenové akcie znějící na jméno, které budou vydány v listinné podobě a to - 17 (sedmnáct) kusů akcií o jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč (slovy deset milionů korun českých) - 6 (šest) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) - 8 (osm) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) - 1 (jeden) kus akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) a - 3 (tři) kusy akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých). 3. Vklady 3.1. Akcie mohou být upisovány pouze peněžitými vklady. 4. Upisování akcií 4.1. Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva, neboť se jediný akcionář tohoto práva vzdal. 4.2. Všechny kmenové akcie znějící na jméno, které budou vydány v listinné podobě a to 17 (sedmnáct) kusů akcií o jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč (slovy deset milionů korun českých), 6 (šest) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy jeden mi lion korun českých), 8 (osm) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), 1 (jeden) kus akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) a 3 (tři) kusy akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slov y jeden tisíc korun českých), budou nabídnuty k upsání jedinému akcionáři Statutárnímu městu Hradec Králové, se sídlem Hradec Králové, Československá armády 408, IČ 00268810. 4.3. Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií. 4.4. Upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu lze v místě dosavadního sídla společnosti, a to formou smlouvy o upsání akcií, kterou jediný akcionář uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí být vázána na rozvazovací p odmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady (jediného akcionáře) o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií je povinno vypracovat představenstvo společnost i a bez zbytečného odkladu jej předat uvedenému jedinému akcionáři. 4.5. Lhůta pro upisování akcií činí 14 (čtrnáct) dnů a počíná dnem následujícím po dni doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři, nejdříve však dnem následujícím po dni podání návrhu na zápis tohoto usnesení o zvýšení základníh o kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude jedinému akcionáři oznámen tak, že mu představenstvo společnosti zašle na adresu jeho sídla dopis, ve kterém mu datum počátku běhu této lhůty sdělí. 4.6. Upisovatel je povinen splatit 100 % (jedno sto procent) jmenovité hodnoty upisovaných akcií na účet číslo 35-4049040247/0100 vedený u Komerční banky a.s., který za tímto účelem společnosti otevřela na svoji obchodní firmu, a to nejpozději do 15 (pat nácti) dnů ode dne úpisu všech akcií shora uvedeným akcionářem, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4.7. Možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu se nepřipouští. 5. Rozvazovací podmínka upisování 5.1. Upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady (jediného akcionáře) o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 12.7.2005 - 12.12.2007
Město Hradec Králové, IČO 268810, jako jediný akcionář, Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s. v působnosti valné hromady přijato dne 18.2.1998 toto usnesení: - základní jmění bude zvýšeno nepeněžitým vkladem o 459,691.000,-- Kč /čtyřistapadesátdevětmilionůšestsetdevadesátjedentisíc korun českých/ - úpis akcií nad navrhovanou hodnotu zvýšení základního jměnínení povolen - počet akcií a jejich jměnovitá hodnota: 45 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10,000.000,-- Kč /desetmilionů korun českých/ 9 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč /jednemilion korun českých/ 6 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.00,-- Kč /jednostot isíc korun českých/ 9 kusů akcií o jmenotivé hodnotě 10.000,-- Kč /desetisíc korun českých/ 1 kus akcie o jmenotivé hodnotě 1.000,-- /jedentisíc korun českých/ - druh akcie - kmenové - forma akcie - znějící na jméno - podoba akcie - listinná - místo úpisu - sídlo společnosti tj. Hradec Králové, Pouchovská 153 - lhůta úpisu - do jednoho týdne ode dne rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění - předmět vkladu - nepeněžitý vklad sestávající z podniku - Dopravního podniku města Hradec Králové, s.p. se sídlem Hradec Králové 3, Pouchovská 153 - souhrn hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, kterépatří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají k tomu účelu sloužit, včetně nemovitostí - čp.153 se zastavěnou plochou st. parcelní číslo 164, garáž ze zastavěn ou plochou st. parcelní číslo 165, garáž ze zastavěnou plochou st. parcelní číslo 166, garáž se zastavěnou plochou st. parcelní číslo 337, ostatní stavební objekt se zastavěnou plochou st. parcelní číslo 490, občanská vybavenost se zastavěnou plochou st. parcelní číslo 546, parcely číslo parcelní 278/2, 278/3, 279/1, 279/3, 280/1, 280/2, 280/4, 282/1, 285/2, 755/4, 1000/1, 1000/2, 1149 v katastrálním území Věkoše, zapsané u Katastrálního úřadu v Hradci Králové na listu vlastnictví číslo 10001 pro obec Hra dec Králové a katastrální území Věkoše, technická vybavenost se zastavěnou plochou st. parcelní číslo 1252 v katastrálním území Hradec Králové, zapsaná u Katastrálního úřadu v Hradci Králové na listu vlastnictví číslo 10001 pro obec a katastrální území Hr adec Králové, technická vybavenost se zastavěnou plochou st. parcelní číslo 1917 a parcela číslo parcelní 893/3 v katastrálním území Kukleny zapsané u Katastrálního úřadu v Hradci Králové na listu vlastnictví číslo 10001 pro obec Hradec Králové a katastrá lní území Kukleny, čp. 740 se zastavěnou plochou st. parcelní číslo 670, parcela číslo parcelní 738/25 v katastrálním území Nový Hradec Králové zapsané u Katastrálního úřadu v Hradci Králové na listu vlastnictví číslo 10001 pro obec Hradec Králové a katas trální území Nový Hradec Králové. - výše ocenění nepeněžitého vkladu - nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem ze dne 15.2.1998 vypracovaným soudními znalci Ing. Vladimírem Horákem a Ing. Václavem Prokopem částkou 459,691.000,-Kč. 18.2.1998 - 19.2.1998
Splaceno 100 % základního jmění společnosti. 1.4.1997 - 19.2.1998
l akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč. Je převoditelná se souhlasem představenstva. 1.4.1997 - 19.2.1998

Aktuální kontaktní údaje Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25267213
Obchodní firma: Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Hradce Králové
Vznik první živnosti: 1.4.1997
Celkový počet živností: 24
Aktivních živností: 8

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25267213
Firma: Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Hradec Králové
Základní územní jednotka: Hradec Králové
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 1.4.1997

Kontakty na Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. IČO: 25267213

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Pouchovská 153/52 , Hradec Králové 500 03 21.3.2013
Sídlo: Pouchovská 153/52 , Hradec Králové 500 03 1.4.1997 - 21.3.2013

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Pouchovská 153/52, Hradec Králové 500 03

Obory činností Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. IČO: 25267213

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Holičství, kadeřnictví 2.8.2014
Provozování dráhy - trolejbusové dráhy na území města Hradce Králové 2.8.2014
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 2.8.2014
Pronájem nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb 2.8.2014
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní, - vnitrostátní veřejná linková, - vnitrostátní z vláštní linková, - mezinárodní linková, - mezinárodní kyvadlová 23.5.2011
Provozování autoškoly 23.5.2011
Opravy silničních vozidel 23.5.2011
Zámečnictví, nástrojařství 23.5.2011
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 23.5.2011
zprostředkování obchodu a služeb 19.6.2008 - 23.5.2011
technické činnosti v dopravě 19.6.2008 - 23.5.2011
pronájem a půjčování věcí movitých 19.6.2008 - 23.5.2011
pronájem nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb 19.6.2008 - 2.8.2014
Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami 12.7.2005 - 23.5.2011
inženýrská činnost ve stavebnictví 26.5.1999 - 23.5.2011
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 26.5.1999 - 2.8.2014
provozování dráhy - trolejbusové dráhy na území města Hradce Králové 16.3.1998 - 2.8.2014
provozování cestovní kanceláře 1.4.1997 - 20.9.2004
směnárenská činnost 1.4.1997 - 20.9.2004
masérské služby (mimo § 3 písm. p zák. č. 286/95 Sb. a zák. č. 20/66 Sb. o péči o zdraví lidu) 1.4.1997 - 19.6.2008
silniční motorová doprava osobní 1.4.1997 - 23.5.2011
silniční motorová doprava nákladní 1.4.1997 - 23.5.2011
vyučování řízení motorových vozidel 1.4.1997 - 23.5.2011
opravy motorových vozidel 1.4.1997 - 23.5.2011
mytí vozidel 1.4.1997 - 23.5.2011
zámečnictví 1.4.1997 - 23.5.2011
reklamní a propagační činnost 1.4.1997 - 23.5.2011
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.4.1997 - 23.5.2011
provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici 1.4.1997 - 23.5.2011
provozování ubytovacího zařízení 1.4.1997 - 23.5.2011
holičství, kadeřnictví 1.4.1997 - 2.8.2014

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně ři

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.4.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: Pouchovská 153/52 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1000964558
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.1997

Živnost č. 2 Provozování autoškoly

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.4.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: Pouchovská 153/52 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1000964558
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.1997

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.4.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: Riegrovo náměstí 914/2 , Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny: 1001998154
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

Zahájení provozování: 19.11.2010
Provozovna č. 2
Provozovna: Nádražní 500 02 Hradec Králové
Identifikační číslo provozovny: 1000964566
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 1.7.2008
Provozovna č. 3
Provozovna: Pouchovská 153/52 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1000964558
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování: 1.4.1997

Živnost č. 4 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.4.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: Pouchovská 153/52 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1000964558
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.1997

Živnost č. 5 Holičství, kadeřnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.4.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: Pouchovská 153/52 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1000964558
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.1997

Živnost č. 6 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.4.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: Pouchovská 153/52 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1000964558
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.1997

Živnost č. 7 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 10.3.1999

Živnost č. 8 Provozování solárií

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.4.2001

Živnost č. 9 Směnárenská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.4.1997
Zánik oprávnění: 15.7.2004

Živnost č. 10 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.4.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.4.1997
Zánik oprávnění: 12.12.2007

Živnost č. 12 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.4.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.4.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.4.1997
Zánik oprávnění: 2.4.2001

Živnost č. 15 Mytí vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.4.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.4.1997
Zánik oprávnění: 15.7.2004

Živnost č. 17 Reklamní a propagační činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.4.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.4.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Provozování ubytovacího zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.4.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Inženýrská činnost ve stavebnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.3.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.12.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.4.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.4.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.4.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výstavba bytových a nebytových budov
Demolice a příprava staveniště
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Městská a příměstská pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Ubytování
Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Reklamní činnosti
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní úklidové činnosti
Univerzální administrativní činnosti
Činnosti autoškol
Ostatní sportovní činnosti
Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Vedení firmy Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. IČO: 25267213

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje předseda představenstva. V době nepřítomnosti předsedy představenstva zastupuje společnost místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. 2.8.2014
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám jeden, či několik členů představenstva, kteří byli k tomuto písemně zmocněni představenstvem. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předse da představenstva. V době nepřítomnosti předsedy, místopředseda a nejméně jeden člen představenstva. 1.4.1997 - 2.8.2014
Jméno: Ing. Lubomír Štěpán 1.8.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 23.5.2017
Ve funkci: od 23.5.2017
Adresa: Severní 1104/20, Hradec Králové 500 03
Jméno: Bc. Zdeněk Abraham 26.1.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2018
Ve funkci: od 3.1.2018
Adresa: 150, Býšť 534 01
Jméno: Ing. Vladimír Pejřil 26.1.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2018
Adresa: Sekaninova 416/38, Hradec Králové 500 11
Jméno: Andrea Turková 27.8.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.5.2019
Adresa: Břetislavova 1204/12, Hradec Králové 500 02
Jméno: Jiří Tesner 27.8.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.5.2019
Adresa: Ječná 544/3, Hradec Králové 500 03
Jméno: Mgr. Miroslav Půža Ph.D. 27.8.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.5.2019
Adresa: Severní 760/42, Hradec Králové 500 03
Jméno: František Čáslavský 1.4.1997 - 26.5.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Okružní 1135/15, Hradec Králové 500 03
Jméno: Ing. Václav Koutník 1.4.1997 - 26.5.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Kyjovská 566/3, Hradec Králové 500 06
Jméno: Ing. Alois Havrda 1.4.1997 - 12.11.2003
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 30.5.2002
Adresa: Markova 714/31, Hradec Králové 500 04
Jméno: Ing. Bedřich Koros 26.5.1999 - 20.9.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.1999
Adresa: Kyjovská 490/23, Hradec Králové 500 06
Jméno: Ing. Boris Herman 26.5.1999 - 20.9.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.1999
Adresa: třída Karla IV. 613/15, Hradec Králové 500 02
Jméno: Ing. Pavel Zákora 1.4.1997 - 21.9.2006
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.5.2002
Ve funkci: od 1.7.2002
Adresa: Milady Horákové 1094/16, Hradec Králové 500 06
Jméno: MUDr. Jan Michálek 20.9.2004 - 21.9.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.5.2004
Adresa: Václavkova 1612/1, Hradec Králové 500 02
Jméno: Ing. Miloslav Kulich 1.4.1997 - 14.8.2007
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 30.5.2002 do 5.6.2007
Ve funkci: od 1.7.2002 do 5.6.2007
Adresa: Jana Masaryka 1312/24, Hradec Králové 500 12
Jméno: Ing. Josef Malíř 12.11.2003 - 14.8.2007
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 13.5.2003 do 5.6.2007
Adresa: Albertova 713/21, Hradec Králové 500 02
Jméno: Ing. Pavla Finfrlová 20.9.2004 - 14.8.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.5.2004 do 5.6.2007
Adresa: Dubová 544/2, Hradec Králové 500 09
Jméno: Ing. Pavel Zákora 21.9.2006 - 14.8.2007
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.5.2002 do 5.6.2007
Ve funkci: od 1.7.2002 do 5.6.2007
Adresa: 522, Černilov 503 43
Jméno: MUDr. Jan Michálek 21.9.2006 - 14.8.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.5.2004 do 5.6.2007
Adresa: K Břízkám 243/17, Hradec Králové 500 09
Jméno: Ing. Miloslav Kulich 14.8.2007 - 14.9.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 5.6.2007 do 24.5.2011
Ve funkci: od 5.6.2007 do 24.5.2011
Adresa: Jana Masaryka 1312/24, Hradec Králové 500 12
Jméno: Ing. Pavel Zákora 14.8.2007 - 14.9.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 5.6.2007 do 24.5.2011
Ve funkci: od 5.6.2007 do 24.5.2011
Adresa: 522, Černilov 503 43
Jméno: Ing. Josef Malíř 14.8.2007 - 14.9.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.6.2007 do 24.5.2011
Adresa: Albertova 713/21, Hradec Králové 500 02
Jméno: Ing. Pavla Finfrlová 14.8.2007 - 14.9.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.6.2007 do 24.5.2011
Adresa: Dubová 544/2, Hradec Králové 500 09
Jméno: MUDr. Jan Michálek 14.8.2007 - 14.9.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.6.2007 do 24.5.2011
Adresa: K Břízkám 243/17, Hradec Králové 500 09
Jméno: Doc.Ing.arch. Vladimíra Šilhánková Ph.D. 14.9.2011 - 6.2.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.5.2011
Adresa: Střelecká 574/13, Hradec Králové 500 02
Jméno: MUDr. Jan Michálek 14.9.2011 - 26.4.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.5.2011
Adresa: K Břízkám 243/17, Hradec Králové 500 09
Jméno: Ing. Miloslav Kulich 14.9.2011 - 2.8.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.5.2011
Ve funkci: od 16.6.2011
Adresa: Jana Masaryka 1312/24, Hradec Králové 500 12
Jméno: Ing. Pavel Zákora 14.9.2011 - 2.8.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.5.2011
Ve funkci: od 16.6.2011
Adresa: 522, Černilov 503 43
Jméno: Jaromír Kotěra 14.9.2011 - 2.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.5.2011
Adresa: Sehnoutkova 21, Černožice 503 04
Jméno: Doc.Ing.arch. Vladimíra Šilhánková Ph.D. 6.2.2014 - 1.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.5.2011 do 31.3.2015
Adresa: Střelecká 574/13, Hradec Králové 500 02
Jméno: MUDr. Jan Michálek 26.4.2014 - 1.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.5.2011 do 31.3.2015
Adresa: K Břízkám 243/17, Hradec Králové 500 09
Jméno: Ing. Pavel Zákora 2.8.2014 - 1.10.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.5.2011 do 30.6.2015
Ve funkci: od 16.6.2011 do 30.6.2015
Adresa: 522, Černilov 503 43
Jméno: Jaromír Kotěra 2.8.2014 - 1.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.5.2011 do 14.4.2015
Adresa: Sehnoutkova 21, Černožice 503 04
Jméno: Ing. Miloslav Kulich 2.8.2014 - 1.8.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.5.2011 do 23.5.2017
Ve funkci: od 16.6.2011 do 23.5.2017
Adresa: Jana Masaryka 1312/24, Hradec Králové 500 12
Jméno: Ing. Lubomír Štěpán 1.10.2015 - 1.8.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.8.2015 do 23.5.2017
Ve funkci: od 10.8.2015 do 23.5.2017
Adresa: Severní 1104/20, Hradec Králové 500 03
Jméno: Ing. Jiří Kocourek 1.10.2015 - 1.8.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2015 do 23.5.2017
Adresa: Blahoslavova 1040/7, Hradec Králové 500 03
Jméno: Ing. Milan Sommer 1.10.2015 - 1.8.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2015 do 23.5.2017
Adresa: Marie Pujmanové 180/2, Hradec Králové 500 11
Jméno: PhDr. Jiří Štěpán Ph.D. 1.10.2015 - 1.8.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2015 do 23.5.2017
Adresa: U Náhona 455/40, Hradec Králové 503 01
Jméno: Ing. Miloslav Kulich 1.8.2017 - 12.1.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 23.5.2017
Ve funkci: od 23.5.2017
Adresa: Jana Masaryka 1312/24, Hradec Králové 500 12
Jméno: Ing. Miloslav Kulich 12.1.2018 - 26.1.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 23.5.2017 do 31.12.2017
Ve funkci: od 23.5.2017 do 31.12.2017
Adresa: 148, Býšť 534 01
Jméno: Ing. Jiří Kocourek 1.8.2017 - 14.12.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.5.2017
Adresa: Blahoslavova 1040/7, Hradec Králové 500 03
Jméno: Ing. Milan Sommer 1.8.2017 - 27.8.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.5.2017 do 14.5.2019
Adresa: Marie Pujmanové 180/2, Hradec Králové 500 11
Jméno: PhDr. Jiří Štěpán 1.8.2017 - 27.8.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.5.2017 do 14.5.2019
Adresa: U Náhona 455/40, Hradec Králové 503 01
Jméno: Ing. Jiří Kocourek 14.12.2018 - 27.8.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.5.2017 do 14.5.2019
Adresa: Višňová 408 3, 503 21 Stěžery Česká republika

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: JUDr. Věra Pourová 27.8.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.5.2019
Ve funkci: od 7.6.2019
Adresa: Myslbekova 381/12, Hradec Králové 500 03
Jméno: Lubomír Lipp 27.8.2019
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.5.2019
Ve funkci: od 7.6.2019
Adresa: Třebechovická 823/6, Hradec Králové 500 03
Jméno: Ing. Václav Koutník 27.8.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.5.2019
Adresa: Kyjovská 566/3, Hradec Králové 500 06
Jméno: Mgr. Libuše Friedlová 27.8.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.5.2019
Adresa: Kejzlarova 1324/6, Hradec Králové 500 12
Jméno: Ing. arch. Roman Plát 27.8.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.5.2019
Adresa: Pouchovská 270/24, Hradec Králové 503 41
Jméno: Ing. arch. František Křelina 27.8.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.5.2019
Adresa: Na Jezírkách 305/28, Hradec Králové 500 11
Jméno: Vlastimil Novotný 1.4.1997 - 19.2.1998
Funkce: Předseda dozorčí rady
Adresa: P.Jilemnického 377 , Hradec Králové,Plotiště Česká republika
Jméno: PharmDr. Jiří Sova 1.4.1997 - 19.2.1998
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Pelclova 361/8, Hradec Králové 500 03
Jméno: Ing. Josef Malíř 1.4.1997 - 19.2.1998
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Albertova 713/21, Hradec Králové 500 02
Jméno: Ing. Josef Malíř 19.2.1998 - 26.5.1999
Funkce: Předseda dozorčí rady
Adresa: Albertova 713/21, Hradec Králové 500 02
Jméno: Ing. Oldřich Vlasák 19.2.1998 - 26.5.1999
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Labská kotlina 988/38, Hradec Králové 500 02
Jméno: Doc.PhDr. Vladimír Täubner 26.5.1999 - 4.6.2002
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: do 19.6.2001
Adresa: Baarova 1374/1, Hradec Králové 500 02
Jméno: Květoslav Kapl 19.2.1998 - 12.11.2003
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.2.1998
Adresa: Ladova 1055/18, Hradec Králové 500 03
Jméno: Ing. Václav Koutník 26.5.1999 - 12.11.2003
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.1999
Ve funkci: od 3.3.1999
Adresa: Kyjovská 566/3, Hradec Králové 500 06
Jméno: Zdeňka Kabourková 4.6.2002 - 12.11.2003
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2001
Adresa: Vrchlického 1230/2, Hradec Králové 500 02
Jméno: Ing. arch. Zdeněk Vašata 4.6.2002 - 12.11.2003
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2001
Adresa: Holečkova 358/5, Hradec Králové 500 03
Jméno: Ing. Otakar Divíšek 12.11.2003 - 12.7.2005
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.6.2003 do 3.5.2005
Adresa: U Melounky 589/10, Hradec Králové 503 01
Jméno: Leo Sedláček 1.4.1997 - 14.8.2007
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.4.2002 do 5.6.2007
Adresa: Štefánikova 337/31, Hradec Králové 500 11
Jméno: Václav Špina 1.4.1997 - 14.8.2007
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.4.2002 do 5.6.2007
Adresa: Na Občinách 959/2, Hradec Králové 500 09
Jméno: Ing. Rostislav Jireš 12.11.2003 - 14.8.2007
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.6.2003 do 5.6.2007
Ve funkci: od 10.6.2003 do 5.6.2007
Adresa: Gagarinova 705/33, Hradec Králové 500 03
Jméno: Ing. Martin Samohrd 12.11.2003 - 14.8.2007
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.6.2003 do 5.6.2007
Adresa: Klumparova 565/12, Hradec Králové 500 02
Jméno: Miroslav Berák 12.11.2003 - 14.8.2007
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.6.2003 do 5.6.2007
Adresa: Sekaninova 400/6, Hradec Králové 500 11
Jméno: Ing. Martin Soukup 12.7.2005 - 14.8.2007
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.5.2005 do 5.6.2007
Adresa: Mrštíkova 904/8, Hradec Králové 500 09
Jméno: Ing. Rostislav Jireš 14.8.2007 - 12.12.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.6.2007 do 16.10.2007
Adresa: Gagarinova 705/33, Hradec Králové 500 03
Jméno: Bc. Rudolf Dus 12.12.2007 - 3.8.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.10.2007 do 19.5.2009
Adresa: třída Edvarda Beneše 1560/12, Hradec Králové 500 12
Jméno: Ing. Václav Koutník 14.8.2007 - 14.9.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 5.6.2007 do 24.5.2011
Ve funkci: od 28.6.2007 do 24.5.2011
Adresa: Kyjovská 566/3, Hradec Králové 500 06
Jméno: Leo Sedláček 14.8.2007 - 14.9.2011
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 5.6.2007 do 24.5.2011
Ve funkci: od 28.6.2007 do 24.5.2011
Adresa: 481, Černilov 503 43
Jméno: Ing. Martin Samohrd 14.8.2007 - 14.9.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.6.2007 do 24.5.2011
Adresa: Klumparova 565/12, Hradec Králové 500 02
Jméno: Mgr. Vladimír Springer 14.8.2007 - 14.9.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.6.2007 do 24.5.2011
Adresa: Severní 757/18, Hradec Králové 500 03
Jméno: RNDr. Jaroslav Kubica 3.8.2009 - 14.9.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.5.2009 do 24.5.2011
Adresa: Milady Horákové 1076/9, Hradec Králové 500 06
Jméno: Bc. Rudolf Dus 14.9.2011 - 28.12.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.5.2011 do 1.11.2011
Adresa: třída Edvarda Beneše 1560/12, Hradec Králové 500 12
Jméno: Václav Špina 14.8.2007 - 21.8.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.6.2007 do 17.5.2012
Adresa: Na Občinách 959/2, Hradec Králové 500 09
Jméno: Leo Sedláček 14.9.2011 - 21.8.2012
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.5.2011 do 26.4.2012
Ve funkci: od 26.5.2011 do 26.4.2012
Adresa: 481, Černilov 503 43
Jméno: Mgr. Vladimír Springer 14.9.2011 - 30.5.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.5.2011
Ve funkci: od 26.5.2011
Adresa: Severní 757/18, Hradec Králové 500 03
Jméno: Mgr. Naďa Štěrbová 14.9.2011 - 29.11.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.5.2011
Adresa: Milady Horákové 418/52, Hradec Králové 500 06
Jméno: Ing. Martin Samohrd 14.9.2011 - 12.1.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.5.2011
Adresa: Klumparova 565/12, Hradec Králové 500 02
Jméno: Ing. Václav Koutník 28.12.2011 - 2.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.11.2011
Adresa: Kyjovská 566/3, Hradec Králové 500 06
Jméno: Eva Marešová 21.8.2012 - 2.8.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 17.5.2012
Ve funkci: od 28.6.2012
Adresa: Ječná 675/2, Hradec Králové 500 03
Jméno: Lubomír Lipp 21.8.2012 - 2.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.4.2012
Adresa: Klumparova 608/8, Hradec Králové 500 02
Jméno: Mgr. Naďa Štěrbová 29.11.2013 - 1.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.5.2011 do 31.3.2015
Adresa: Milady Horákové 418/52, Hradec Králové 500 06
Jméno: Ing. Václav Koutník 2.8.2014 - 1.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.11.2011 do 31.3.2015
Adresa: Kyjovská 566/3, Hradec Králové 500 06
Jméno: Mgr. Vladimír Springer 30.5.2013 - 1.8.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.5.2011 do 23.5.2017
Ve funkci: od 26.5.2011 do 23.5.2017
Adresa: Severní 757/18, Hradec Králové 500 03
Jméno: Ing. Martin Samohrd 12.1.2014 - 1.8.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.5.2011 do 23.5.2017
Adresa: Klumparova 565/12, Hradec Králové 500 02
Jméno: Eva Marešová 2.8.2014 - 1.8.2017
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 17.5.2012 do 23.5.2017
Ve funkci: od 28.6.2012 do 23.5.2017
Adresa: Ječná 675/2, Hradec Králové 500 03
Jméno: Lubomír Lipp 2.8.2014 - 1.8.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.4.2012 do 23.5.2017
Adresa: Klumparova 608/8, Hradec Králové 500 02
Jméno: Ing. Pavel Rytíř 1.10.2015 - 1.8.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2015 do 23.5.2017
Adresa: Chelčického 1222/7, Hradec Králové 500 02
Jméno: Bc. Libor Žák DiS. 1.10.2015 - 1.8.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2015 do 23.5.2017
Adresa: Labská kotlina 984/26, Hradec Králové 500 02
Jméno: Lubomír Lipp 1.8.2017 - 7.9.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.5.2017
Adresa: Klumparova 608/8, Hradec Králové 500 02
Jméno: Mgr. Vladimír Springer 1.8.2017 - 27.8.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.5.2017 do 14.5.2019
Ve funkci: od 25.5.2017 do 14.5.2019
Adresa: Severní 757/18, Hradec Králové 500 03
Jméno: Eva Marešová 1.8.2017 - 27.8.2019
Funkce: mstopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.5.2017 do 14.5.2019
Ve funkci: od 25.5.2017 do 14.5.2019
Adresa: Ječná 675/2, Hradec Králové 500 03
Jméno: Ing. Martin Samohrd 1.8.2017 - 27.8.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.5.2017 do 14.5.2019
Adresa: Klumparova 565/12, Hradec Králové 500 02
Jméno: Ing. Pavel Rytíř 1.8.2017 - 27.8.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.5.2017 do 14.5.2019
Adresa: Chelčického 1222/7, Hradec Králové 500 02
Jméno: Bc. Libor Žák DiS. 1.8.2017 - 27.8.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.5.2017 do 14.5.2019
Adresa: Labská kotlina 984/26, Hradec Králové 500 02
Jméno: Lubomír Lipp 7.9.2018 - 27.8.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.5.2017 do 14.5.2019
Adresa: Třebechovická 823/6, Hradec Králové 500 03

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Lubomír Štěpán
Člen statutárního orgánu: Ing. Vladimír Pejřil
Člen statutárního orgánu: Bc. Zdeněk Abraham
Člen statutárního orgánu: Andrea Turková
Člen statutárního orgánu: Miroslav Půža
Člen statutárního orgánu: Jiří Tesner

Vlastníci firmy Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. IČO: 25267213

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 713 004 000 Kč - 2.8.2014
zakladni 713 004 000 Kč 100% 27.3.2008 - 2.8.2014
zakladni 637 504 000 Kč 100% 30.8.2005 - 27.3.2008
zakladni 460 691 000 Kč 100% 19.2.1998 - 30.8.2005
zakladni 1 000 000 Kč - 1.4.1997 - 19.2.1998

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 69 27.3.2008
Akcie na jméno 5 000 000 Kč 1 27.3.2008
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 16 27.3.2008
Akcie na jméno 500 000 Kč 1 27.3.2008
Akcie na jméno 100 000 Kč 14 27.3.2008
Akcie na jméno 10 000 Kč 10 27.3.2008
Akcie na jméno 1 000 Kč 4 27.3.2008
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 62 30.8.2005 - 27.3.2008
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 16 30.8.2005 - 27.3.2008
Akcie na jméno 100 000 Kč 14 30.8.2005 - 27.3.2008
Akcie na jméno 10 000 Kč 10 30.8.2005 - 27.3.2008
Akcie na jméno 1 000 Kč 4 30.8.2005 - 27.3.2008
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 45 19.2.1998 - 30.8.2005
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 10 19.2.1998 - 30.8.2005
Akcie na jméno 100 000 Kč 6 19.2.1998 - 30.8.2005
Akcie na jméno 10 000 Kč 9 19.2.1998 - 30.8.2005
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 19.2.1998 - 30.8.2005
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 1.4.1997 - 19.2.1998

Sbírka Listin Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. IČO: 25267213

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1625/SL 50 rozhod. o statut. orgánu, ostatní Zápis z představenstva Krajský soud v Hradci Králové 10.8.2015 18.9.2015 5.10.2015 4
B 1625/SL 49 rozhod. o statut. orgánu, ostatní Usnesení z Rady města Krajský soud v Hradci Králové 9.6.2015 18.9.2015 5.10.2015 3
B 1625/SL 48 rozhod. o statut. orgánu Usnesení z Rady města Krajský soud v Hradci Králové 14.4.2015 18.9.2015 5.10.2015 2
B 1625/SL 45 účetní závěrka [2011], výroční zpráva [2011], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 9.9.2015 10.9.2015 42
B 1625/SL 44 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 19.6.2015 19.6.2015 42
B 1625/SL 43 notářský zápis, stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 17.6.2014 8.7.2014 5.8.2014 13
B 1625/SL 42 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 5.6.2012 21.8.2012 5.8.2014 9
B 1625/SL 41 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 8.7.2014 16.7.2014 8
B 1625/SL 40 účetní závěrka [2013], ostatní, výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 8.7.2014 15.7.2014 42
B 1625/SL 39 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Hradci Králové 9.7.2013 10.7.2013 44
B 1625/SL 38 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Hradci Králové 4.7.2013 4.7.2013 44
B 1625/SL 37 ostatní zápis z DR Krajský soud v Hradci Králové 21.8.2012 24.8.2012 4
B 1625/SL 36 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 29.11.2011 23.12.2011 3.1.2012 2
B 1625/SL 35 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu NZ 337/2011 Krajský soud v Hradci Králové 1.11.2011 23.12.2011 3.1.2012 6
B 1625/SL 34 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Hradci Králové 21.9.2011 21.9.2011 41
B 1625/SL 33 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 1.8.2011 16.8.2011 19.9.2011 18
B 1625/SL 32 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 24.5.2011 16.8.2011 19.9.2011 15
B 1625/SL 31 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Hradci Králové 18.6.2010 18.6.2010 44
B 1625/SL 30 notářský zápis, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 19.5.2009 31.7.2009 31.7.2009 5
B 1625/SL 29 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Hradci Králové 31.7.2009 31.7.2009 40
B 1625/SL 28 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 20.5.2008 19.6.2008 19.6.2008 3
B 1625/SL 27 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 19.6.2008 19.6.2008 10
B 1625/SL 26 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Hradci Králové 19.6.2008 19.6.2008 44
B 1625/SL 25 zakladatelské dokumenty UZ stanov Krajský soud v Hradci Králové 5.3.2008 5.3.2008 10
B 1625/SL 24 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 16.10.2007 2.11.2007 2.11.2007 5
B 1625/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva audit, 2005 Krajský soud v Hradci Králové 21.3.2006 15.6.2006 16.6.2006 42
B 1625/SL 20 smlouva o prodeji/převodu Krajský soud v Hradci Králové 24.6.2005 8.8.2005 8.8.2005 3
B 1625/SL 19 ostatní Krajský soud v Hradci Králové 5.3.2004 1.7.2005 1.7.2005 1
B 1625/SL 18 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 121/2005 Krajský soud v Hradci Králové 3.5.2005 31.5.2005 31.5.2005 15
B 1625/SL 17 výroční zpráva - za rok 2004 + přílohy Krajský soud v Hradci Králové 18.3.2006 26.5.2005 26.5.2005 41
B 1625/SL 15 notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory - NZ 131/2004 Krajský soud v Hradci Králové 18.5.2004 15.7.2004 15.7.2004 13
B 1625/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva vz. za rok 2003 Krajský soud v Hradci Králové 12.3.2004 25.5.2004 25.5.2004 37
B 1625/SL 14 notářský zápis, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 13.5.2003 16.9.2003 16.9.2003 11
B 1625/SL 13 výroční zpráva - za rok 2002 - 2x Krajský soud v Hradci Králové 27.3.2003 20.6.2003 20.6.2003 32
B 1625/SL 12 rozhod. o statut. orgánu, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 30.5.2002 26.9.2002 26.9.2002 3
B 1625/SL 11 výroční zpráva - za rok 2001 - 2x Krajský soud v Hradci Králové 18.3.2002 27.6.2002 27.6.2002 34
B 1625/SL 10 notářský zápis, stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 19.6.2001 11.12.2001 11.12.2001 11
B 1625/SL 9 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání dozorčí rady Krajský soud v Hradci Králové 3.3.1999 14.5.1999 14.5.1999 2
B 1625/SL 8 notářský zápis - NZ 37/98 Krajský soud v Hradci Králové 25.2.1999 14.5.1999 14.5.1999 3
B 1625/SL 6 notářský zápis - NZ 29/98 Krajský soud v Hradci Králové 18.2.1998 18.2.1998 18.2.1998 5
B 1625/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 1.4.1997 1.4.1997 11
B 1625/SL 4 ostatní - zápis z jednání představ. Krajský soud v Hradci Králové 17.3.1997 1.4.1997 1.4.1997 1
B 1625/SL 3 ostatní - zápis ze zased. dozorčí rady Krajský soud v Hradci Králové 17.3.1997 1.4.1997 1.4.1997 1
B 1625/SL 2 notářský zápis - NZ 58/97 Krajský soud v Hradci Králové 17.3.1997 1.4.1997 1.4.1997 15
B 1625/SL 1 notářský zápis - NZ 57/97 Krajský soud v Hradci Králové 17.3.1997 1.4.1997 1.4.1997 5
B 1625/SL 7 posudek znalce - č. 1/98 Krajský soud v Hradci Králové 15.2.1998 61
B 1625/SL 23 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory NZ 172/2007 Krajský soud v Hradci Králové 14.8.2007 19
B 1625/SL 22 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2007 44

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.