Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. České Budějovice IČO: 25166115

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., která sídlí v obci České Budějovice a bylo jí přiděleno IČO 25166115.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. se sídlem v obci České Budějovice byla založena v roce 1997. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 30 osob. Společnost podniká v oboru Opravy silničních vozidel , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení a další.

Základní údaje o Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. IČO: 25166115

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Českých Budějovicích 1.9.1997
Spisová značka: B 868
IČO: 25166115
Obchodní firma: Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.9.1997
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.9.1997
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech. 8.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 8.8.2014 - 28.1.2016
Počet členů dozorčí rady: 9 8.8.2014 - 28.1.2016
Jediný akcionář činí, dne 7. 3. 2012, poté, co mu představenstvo společnosti Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. předložilo písemnou zprávu podle ustanovení § 204 odstavec 3 obchodního zákoníku ze dne 27. února 2012, ve které uvedlo důvody pro zv ýšení základního kapitálu společnosti, důvody upisování akcií nepeněžitými vklady a odůvodnění způsobu určení emisního kurzu akcií, následující rozhodnutí: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 467.200.000,- Kč (slovy: čtyři sta šedesát sedm milionů dvě stě tisíc korun českých) na částku 485.536.000,- Kč (slovy: čtyři sta osmdesát pět milionů pět set třicet šest tisíc korun českých) nepeněžitý m vkladem o pevnou částku 18.336.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů tři sta třicet šest tisíc korun českých), upisování nad tuto částku se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 18.336 ks (slovy: osmnáct tisíc tři sta třicet šest kusů) nových kmenových akcií, každá zaknihovaná, každá znějící na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) . 3. Veškeré akcie upíše jediný akcionář výlučně dále uvedeným nepeněžitým vkladem na základě svého zákonného přednostního práva na úpis, to smlouvou o úpisu akcií ve lhůtě jednoho měsíce od zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodn ího rejstříku; může tak učinit i podmíněně po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4. Schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu, kterým jsou movité věci, a to konkrétně: ° nízkopodlažní kloubový trolejbus Škoda 25 TR Irisbus, v.č. 3169, výrobní číslo vozidla: TM97TAJ7C5ASE3169, v obecné ceně 5.050.000,- Kč (slovy: pět milionů padesát tisíc korun českých), která byla stanovena znaleckým posudkem znalce Ing. Vladimíra Baue ra ze dne 30. ledna 2012, číslo znaleckého posudku 6632-8/2012, °nízkopodlažní kloubový trolejbus Škoda 25 TR Irisbus, v.č. 3170, výrobní číslo vozidla: TM97TAJ7C5ASE3170, v obecné ceně 5.050.000,- Kč (slovy: pět milionů padesát tisíc korun českých), která byla stanovena znaleckým posudkem znalce Ing. Vladimíra Bauer a ze dne 31. ledna 2012, číslo znaleckého posudku 6633-9/2012, ° městský autobus kloubový Irisbus PU09D1 Citelis, RZ: 2C90538, výrobní číslo vozidla VNEPU09D100300685, v obecné ceně 2.059.000,- Kč (slovy: dva miliony padesát devět tisíc korun českých), která byla stanovena znaleckým posudkem znalce Ing. Vladimíra Ba uera ze dne 31. ledna 2012, číslo znaleckého posudku 6636-12/2012, ° městský autobus kloubový Irisbus PU09D1 Citelis, RZ: 2C90536, výrobní číslo vozidla VNEPU09D100300695, v obecné ceně 2.059.000,- Kč (slovy: dva miliony padesát devět tisíc korun českých), která byla stanovena znaleckým posudkem znalce Ing. Vladimíra Ba uera ze dne 30. ledna 2012, číslo znaleckého posudku 6634-10/2012, městský autobus kloubový Irisbus PU09D1 Citelis, RZ: 2C90537, výrobní číslo vozidla VNEPU09D100300694, v obecné ceně 2.059.000,- Kč (slovy: dva miliony padesát devět tisíc korun českých), která byla stanovena znaleckým posudkem znalce Ing. Vladimíra Bauera ze dne 31. ledna 2012, číslo znaleckého posudku 6635-11/2012, ° městský autobus kloubový Irisbus PU09D1 Citelis, RZ: 2C90539, výrobní číslo vozidla VNEPU09D100300693, v obecné ceně 2.059.000,- Kč (slovy: dva miliony padesát devět tisíc korun českých), která byla stanovena znaleckým posudkem znalce Ing. Vladimíra Ba uera ze dne 31. ledna 2012, číslo znaleckého posudku 6637-13/2012. Tyto nízkopodlažní kloubové trolejbusy a nízkopodlažní kloubové autobusy byly oceněny jako předmět nepeněžitého vkladu soudním znalcem Ing. Vladimírem Bauerem na základě usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 5. ledna 2012, č.j. Nc 1453/2 012-8. Předmět nepeněžitého vkladu byl znalcem oceněn výše uvedenými znaleckými posudky ve znění dodatku k nim ze dne 24. února 2012 na celkovou částku 18.336.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů tři sta třicet šest tisíc korun českých). Schvaluje se částka, na kterou byl předmět nepeněžitého vkladu shora uvedeným znalcem oceněn. 5. Předmět vkladu se započte na vklad společníka (jediného akcionáře) v celé výši jeho ocenění bez emisního ážia. 26.3.2012 - 27.3.2012
Rada Statutárního města České Budějovice se sídlem 370 92 České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. č. 1, 2, IČ: 00 24 47 32 jako jediný akcionář společnosti Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. se sídlem 370 33 České Budějovice, Novohradská 738/40, IČ: 25 16 61 15 (spol. zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích pod spis. zn. oddíl B, vložka 868), kterému předtím představenstvo předložilo písemnou zprávu podle ust. § 204 odst. 3 obchodního zákoníka ze dne 21. října 2008, ve kte ré uvedlo důvody upisování akcií nepeněžitými vklady a odůvodnění způsobu určení emisního kurzu akcií, ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 a § 203 a násl. z. č. 513/1991 Sb. v platném znění (dále jen Obchodní zákoník) rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje nepeněžitým vkladem o pevnou částku 23,016.000,- Kč, upisování nad tuto částku se nepřipouští. 2. Na zvýšení bude vydáno 23.016 nových kmenových zaknihovaných akcií na jméno, když jmenovitá hodnota každé z akcií bude 1000,- Kč. 3. Veškeré akcie upíše jediný akcionář výlučně dále uvedeným nepeněžitým vkladem, na základě svého zákonného přednostního práva na úpis, smlouvou o úpisu akcií ve lhůtě jednoho měsíce od zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku; může tak učinit i podmíněně po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. 4. Schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu, kterým jsou nemovitosti zapisované i nezapisované do katastru nemovitostí, resp. soubory nemovitostí, když se jedná se o trolejbusové dráhy a) Branišovská - Opletalova, b) Suché Vrbné - Papírenská a c) Pekárenská - Nádražní a měnírna MR 4 Husova kolonie, v obci České Budějovice, jak jsou zachyceny ve znaleckém posudku č. 4039-092-2008 o jejich ocenění jako předmětu nepeněžitého vkladu, vypracovaném k tomu ad hoc soudem jmenovaným soudním znalcem Ing. Karlem Drnkem, zapsaným v seznamu soudních znalců veden ém Krajským soudem v Českých Budějovicích. Předmět nepeněžitého vkladu jsou v daném případě uvedené dráhy, tedy liniové stavby, které nejsou předmětem zápisu do katastru nemovitostí. Výjimku tvoří pouze stavební objekt měnírny MR 4 Husova kolonie (bez čp/ če, tech. vyb.) se vším příslušenstvím po stavený na parc. č. 1122/4 a pozemek parc. č. 1122/4 (zastavěná plocha a nádvoří), vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České Budějovice na LV č. 1 pro k. ú. České Budějovice 4, obec a o kres České Budějovice. Jednotlivé liniové stavby jsou jednoznačně vymezeny ve znaleckém posudku č. 4039-092-2008 a geodetickým zaměřením skutečného provedení staveb, která jsou nedílnou součástí znaleckého posudku. Nemovitosti byly znalcem oceněny na 23,016.000,- Kč. Schvaluje se částka, na kterou byl předmět nepeněžitého vkladu shora uvedeným znalcem oceněn. 5. Předmět vkladu se započte na vklad společníka v celé výši jeho ocenění bez emisního ážia. 6. Představenstvo se pověřuje a) podáním návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a následně pak i na zápis samotného zvýšení základního kapitálu tak, aby ke zvýšení základního kapitálu došlo s účinky od 1.1. 2009, b) zajištěním převodu vlastnictví nepeněžitého vkladu na společnost tak, aby vlastnictví k němu přešlo s účinky ke dni 1.1. 2009. 15.12.2008 - 1.1.2009

Aktuální kontaktní údaje Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25166115
Obchodní firma: Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Českých Budějovic
Vznik první živnosti: 8.4.1998
Celkový počet živností: 34
Aktivních živností: 14

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25166115
Firma: Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: České Budějovice
Základní územní jednotka: České Budějovice
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 1.9.1997

Kontakty na Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. IČO: 25166115

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Novohradská 738/40 , České Budějovice 370 01 30.10.2015
Sídlo: Novohradská 738/40 , České Budějovice 370 01 7.9.2001 - 30.10.2015
Sídlo: Novohradská 738/40 , České Budějovice 370 01 1.9.1997 - 7.9.2001

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Novohradská 738/40, České Budějovice 370 01

Obory činností Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. IČO: 25166115

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
provozování autoškoly 17.8.2016
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - údržba motorových vozidel a jejich příslušenství - poskytování technických služeb - přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti - velkoobchod a maloobchod - zprostředkování obchodu a služeb - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení - pronájem a půjčování věcí movitých - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařství a kopírovací práce - skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti - výroba, obchod a služby jinde nezařazené - provozování kulturních, kulturně vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí 17.8.2016
silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 29.7.2013
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona pro obory činnosti: - údržba motorových vozidel a jejich příslušenství - poskytování technických služeb -přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti - velkoobchod a maloobchod - zprostředkování obchodu a služeb - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení - pronájem a půjčování věcí movitých - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařství a kopírovací práce - skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti - výroba, obchod a služby jinde nezařazené 29.7.2013 - 17.8.2016
provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení podle § 47 odst. 4 z. č. 266/1994 Sb. 29.10.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona pro obory činnosti: - údržba motorových vozidel a jejich příslušenství - poskytování technických služeb -přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti - velkoobchod a maloobchod - zprostředkování obchodu a služeb - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení - pronájem a půjčování věcí movitých - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařství a kopírovací práce - výroba, obchod a služby jinde nezařezené 19.7.2010 - 29.7.2013
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 3.6.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 3.6.2009
zámečnictví, nástrojářství 3.6.2009
obráběčství 3.6.2009
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 3.6.2009
klempířství a oprava karoserií 3.6.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 3.6.2009
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 3.6.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3.6.2009 - 19.7.2010
silniční motorová doprava - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní, - vnitrostátní veřejná linková, - vnitrostátní zvláštní linková, - mezinárodní kyvadlová 3.6.2009 - 29.7.2013
provádění technickobezpečnostních zkoušek drážních vozidel drah trolejbusových 15.2.2007
provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení podle § 47 odst. 4 z.č. 266/1994 Sb. 15.2.2007 - 3.6.2009
revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení 17.7.2006 - 3.6.2009
montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení 17.7.2006 - 3.6.2009
inženýrská činnost v investiční výstavbě 17.7.2006 - 3.6.2009
provozování dráhy trolejbusové 17.9.2002
provozování drážní dopravy na dráze trolejbusové 17.9.2002
opravy silničních vozidel 17.9.2002
poskytování ubytování 17.9.2002 - 26.7.2005
revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a tlakových nádob 17.9.2002 - 17.7.2006
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení 17.9.2002 - 17.7.2006
technické prohlídky a zkoušky určených technických zařízení (elektrických a tlakových) uváděných do provozu ve smyslu § 47 zák. č. 266/1994 Sb. 17.9.2002 - 15.2.2007
silniční motorová doprava osobní 17.9.2002 - 3.6.2009
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 17.9.2002 - 3.6.2009
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 17.9.2002 - 3.6.2009
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 17.9.2002 - 3.6.2009
práce pomocí zdvihací techniky 17.9.2002 - 3.6.2009
zemní práce pomocí mechanizace 17.9.2002 - 3.6.2009
reklamní činnost 17.9.2002 - 3.6.2009
zprostředkovatelská činnost 17.9.2002 - 3.6.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 17.9.2002 - 3.6.2009
pronájem věcí movitých a nemovitých 17.9.2002 - 3.6.2009
kopírovací práce 17.9.2002 - 3.6.2009
revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu 16.8.2002
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 16.8.2002
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 16.8.2002 - 17.9.2002
inženýrská činnost v inženýrské výstavbě 16.8.2002 - 17.7.2006
zámečnictví 16.8.2002 - 3.6.2009
kovoobráběčství 16.8.2002 - 3.6.2009
opravy karoserií 16.8.2002 - 3.6.2009
opravy ostatních dopravních prostředků 16.8.2002 - 3.6.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení 16.8.2002 - 3.6.2009
přípravné práce pro stavby 16.8.2002 - 3.6.2009
opravy silničních vozidel 7.9.2001 - 17.9.2002
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 7.9.2001 - 3.6.2009
silniční motorová doprava nákladní 15.6.1999 - 7.9.2001
opravy motorových vozidel 15.6.1999 - 7.9.2001
vyučování řízení motorových vozidel 15.6.1999 - 7.9.2001
provozování dráhy trolejbusové 15.6.1999 - 17.9.2002
provozování drážní dopravy na dráze trolejbusové 15.6.1999 - 17.9.2002
silniční motorová doprava osobní 15.6.1999 - 17.9.2002
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 15.6.1999 - 17.9.2002
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 15.6.1999 - 17.9.2002
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 15.6.1999 - 17.9.2002
revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a tlakových nádob 15.6.1999 - 17.9.2002
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení 15.6.1999 - 17.9.2002
technické prohlídky a zkoušky určených technických zařízení (elektrických a tlakových) uváděných do provozu ve smyslu § 47 zák. č. 266/1994 Sb. 15.6.1999 - 17.9.2002
práce pomocí zdvihací techniky 15.6.1999 - 17.9.2002
zemní práce pomocí mechanizace 15.6.1999 - 17.9.2002
reklamní činnost 15.6.1999 - 17.9.2002
zprostředkovatelská činnost 15.6.1999 - 17.9.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 15.6.1999 - 17.9.2002
pronájem věcí movitých a nemovitých 15.6.1999 - 17.9.2002
kopírovací práce 15.6.1999 - 17.9.2002
poskytování ubytování 15.6.1999 - 17.9.2002
provozování drah s výjimkou celostátních 1.9.1997 - 15.6.1999
silniční motorová doprava 1.9.1997 - 15.6.1999
zprostředkovatelská činnost 1.9.1997 - 15.6.1999
vyučování řízení motorových vozidel 1.9.1997 - 15.6.1999
opravy motorových vozidel 1.9.1997 - 15.6.1999
reklamní činnost na vozidlech a sloupech trolejbusového vedení 1.9.1997 - 15.6.1999
práce se speciálními zařízeními (jeřáb, zemní stroj, vysokozdvižná plošina) 1.9.1997 - 15.6.1999
revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 1.9.1997 - 15.6.1999
revize a zkoušky kotlů a tlakových nádob 1.9.1997 - 15.6.1999
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 1.9.1997 - 15.6.1999
silniční motorová doprava - osobní příležitostná vnitrostátní - osobní příležitostná mezinárodní - osobní kyvadlová mezinárodní 1.9.1997 - 15.6.1999
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.9.1997 - 15.6.1999
montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení 1.9.1997 - 15.6.1999
poskytování ubytování 1.9.1997 - 15.6.1999
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 1.9.1997 - 15.6.1999
silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní 1.9.1997 - 15.6.1999
technické prohlídky a zkoušky určených technických zařízení (elektrických a tlakových) uváděných do provozu ve smyslu § 47 zák.č. 266/1994 Sb. 1.9.1997 - 15.6.1999

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 8.4.1998
Provozovna č. 1
Provozovna: Novohradská 738/40 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1000196500
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 8.4.1998
Provozovna č. 2
Provozovna: Horní 2508/22 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1000196518
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 8.4.1998

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.4.1998
Provozovna č. 1
Provozovna: Novohradská 738/40 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1000196500
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 15.4.1998
Provozovna č. 2
Provozovna: Horní 2508/22 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1000196518
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 15.4.1998

Živnost č. 3 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.4.1998
Provozovna č. 1
Provozovna: Novohradská 738/40 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1000196500
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.6.2001
Provozovna č. 2
Provozovna: Horní 2508/22 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1000196518
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.6.2001

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně ři

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.4.1998
Provozovna č. 1
Provozovna: J. Opletala 897/29 , České Budějovice 370 05
Identifikační číslo provozovny: 1000196542
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2002
Provozovna č. 2
Provozovna: Novohradská 738/40 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1000196500
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.4.1998
Provozovna č. 3
Provozovna: Nádražní 1759 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1000196551
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2008

Živnost č. 5 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.7.1998
Provozovna č. 1
Provozovna: Horní 2508/22 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1000196518
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.10.2011

Živnost č. 6 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 2.9.1998
Provozovna č. 1
Provozovna: Horní 2508/22 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1000196518
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.9.1998

Živnost č. 7 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.6.2002
Provozovna č. 1
Provozovna: Novohradská 738/40 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1000196500
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.6.2002

Živnost č. 8 Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.6.2002
Provozovna č. 1
Provozovna: Novohradská 738/40 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1000196500
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.6.2002

Živnost č. 9 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.6.2002
Provozovna č. 1
Provozovna: Novohradská 738/40 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1000196500
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.6.2002
Provozovna č. 2
Provozovna: Horní 2508/22 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1000196518
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.6.2002

Živnost č. 10 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.6.2002
Provozovna č. 1
Provozovna: Novohradská 738/40 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1000196500
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.6.2002
Provozovna č. 2
Provozovna: Horní 2508/22 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1000196518
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.6.2002

Živnost č. 11 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.6.2002
Provozovna č. 1
Provozovna: Novohradská 738/40 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1000196500
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.6.2002
Provozovna č. 2
Provozovna: Horní 2508/22 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1000196518
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.6.2002

Živnost č. 12 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.6.2002
Provozovna č. 1
Provozovna: Novohradská 738/40 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1000196500
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.6.2002
Provozovna č. 2
Provozovna: Horní 2508/22 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1000196518
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.6.2002

Živnost č. 13 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.7.2002
Provozovna č. 1
Provozovna: Horní 2508/22 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1000196518
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.7.2002

Živnost č. 14 Provozování autoškoly

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.7.2016
Provozovna č. 1
Provozovna: Novohradská 738/40 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1000196500
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.7.2016

Živnost č. 15 Vyučování řízení motorových vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.4.1998
Zánik oprávnění: 5.6.2001

Živnost č. 16 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.4.1998
Zánik oprávnění: 18.6.2001

Živnost č. 17 Zemní práce pomocí mechanizace

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.4.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.4.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.4.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Poskytování ubytování

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.4.1998
Zánik oprávnění: 16.7.2005

Živnost č. 21 Reklamní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.4.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Technické prohlídky a zkoušky určených technických zařízení (elektrických a tlakových) uváděných do provozu ve smyslu § 47, zák. č. 266/1994 Sb.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.4.1998
Zánik oprávnění: 15.3.2007

Živnost č. 23 Práce pomocí zdvihací techniky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.4.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Pronájem věcí movitých a nemovitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.4.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 25 Kopírovací práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.4.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 26 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.4.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 27 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.4.1998
Zánik oprávnění: 5.6.2001

Živnost č. 28 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.5.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 29 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.5.1998
Zánik oprávnění: 29.11.2000

Živnost č. 30 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.7.1998
Zánik oprávnění: 14.6.2001

Živnost č. 31 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.7.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 32 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 33 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 34 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.6.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení
Obrábění
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Demolice a příprava staveniště
Příprava staveniště
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Městská a příměstská pozemní osobní doprava
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní vzdělávání
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Vedení firmy Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. IČO: 25166115

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají navenek buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva, nebo samostatně místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti či otisku razítka firmy společnosti připojí osoba oprávněná za společnost podepisovat svůj podpis. 8.8.2014
Za společnost podepisují a jednají navenek jejím jménem buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva, nebo samostatně místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vypsané nebo vytištěné firmě společnosti či otisku razítka společnosti připojí osoba oprávněná za společnost podepisovat svůj podpis. 19.7.2010 - 8.8.2014
Za společnost podepisují a jedná navenek jejím jménem buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva, nebo samostatně místopředseda představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl předsta venstvem písemně zmocněn. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vypsané nebo vytištěné firmě společnosti či otisku razítka společnosti připojí osoba oprávněná za společnost podepisovat svůj podpis. 15.6.2009 - 19.7.2010
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za společnost podepisují a jednají navenek jejím jménem buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vypsané nebo vytištěné firmě společnosti či otisku razítka firmy společnosti připojí osoba oprávněná za společnost podepisovat svůj podpis. 7.9.2001 - 15.6.2009
Jménem společnosti vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu jedná představenstvo. Za společnost jednají a podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstvaa a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni podepisují způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 19.11.1997 - 19.11.1997
Jménem společnosti vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu jedná představenstvo. Za společnost jednají a podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni podepisují způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 19.11.1997 - 7.9.2001
Jménem společnosti vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu jedná představenstvo. Za společnost jednají a podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni podepisují způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 1.9.1997 - 1.9.1997
Jménem společnosti vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu jedná představenstvo. Za společnost jednají a podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda představenstva, nebo místopředseda a jeden člen předsta- venstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni podepisují způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 1.9.1997 - 19.11.1997
Jméno: ing. Slavoj Dolejš 5.2.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2019
Ve funkci: od 11.1.2019
Adresa: Papírenská 2278/49, České Budějovice 370 01
Jméno: Jaroslav Berka 5.2.2019
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2019
Ve funkci: od 11.1.2019
Adresa: J. Bendy 1401/30, České Budějovice 370 05
Jméno: ing. Miroslav Houfek MBA 5.2.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: Okružní 399, Borovany 373 12
Jméno: ing. Jiří Kořínek 5.2.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: Kališnická 1431/32, České Budějovice 370 08
Jméno: ing. Jan Mádl 5.2.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: Česká 222/7, České Budějovice 370 01
Jméno: Ing. Miroslav Gajan 1.9.1997 - 27.10.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: V. Volfa 1299/3, České Budějovice 370 05
Jméno: Ivan Fantyš r.č.470517/092 1.9.1997 - 27.10.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rybářská 2309/67, České Budějovice 370 10
Jméno: Jana Kartusková 1.9.1997 - 27.10.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jírovcova 2117/85, České Budějovice 370 04
Jméno: Doc.RNDR. Miroslav Tetter CSc. 27.10.1997 - 27.10.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Plzeňská 574/5, České Budějovice 370 04
Jméno: Jana Kartusková 27.10.1997 - 7.9.2001
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Jírovcova 2117/85, České Budějovice 370 04
Jméno: Ivan Fantyš 27.10.1997 - 16.8.2002
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.9.1997
Ve funkci: od 9.9.1997
Adresa: Rybářská 2309/67, České Budějovice 370 10
Jméno: Doc.RNDR. Miroslav Tetter CSc. 27.10.1997 - 16.8.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.9.1997
Adresa: Plzeňská 574/5, České Budějovice 370 04
Jméno: Ing. Alena Čadová 7.9.2001 - 16.8.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.5.2001
Ve funkci: od 5.6.2001
Adresa: J. Dietricha 845/34, České Budějovice 370 08
Jméno: Ivan Fantyš 16.8.2002 - 17.9.2002
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 13.5.2002
Ve funkci: od 13.5.2002
Adresa: Rybářská 2309/67, České Budějovice 370 10
Jméno: Doc.RNDR. Miroslav Tetter CSc. 16.8.2002 - 17.9.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.5.2002
Adresa: Plzeňská 574/5, České Budějovice 370 04
Jméno: Ivan Fantyš 17.9.2002 - 17.9.2002
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 13.5.2002
Ve funkci: od 13.5.2002
Adresa: Rybářská 2309/67, České Budějovice 370 10
Jméno: Doc.RNDR. Miroslav Tetter CSc. 17.9.2002 - 17.9.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.5.2002
Adresa: Plzeňská 574/5, České Budějovice 370 04
Jméno: Ivan Fantyš 17.9.2002 - 27.3.2004
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 13.5.2002
Ve funkci: od 13.5.2002
Adresa: Rybářská 2309/67, České Budějovice 370 10
Jméno: Mgr. Juraj Thoma 18.9.2003 - 27.3.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.4.2003
Adresa: U Trojice 804/23, České Budějovice 370 04
Jméno: Ivan Fantyš 27.3.2004 - 8.7.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.5.2002 do 17.5.2004
Adresa: Rybářská 2309/67, České Budějovice 370 10
Jméno: Ing. Alena Čadová 16.8.2002 - 26.7.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.5.2001 do 20.5.2005
Ve funkci: od 5.6.2001
Adresa: J. Dietricha 845/34, České Budějovice 370 08
Jméno: František Diviš 8.7.2004 - 26.7.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.5.2004 do 20.5.2005
Adresa: Plzeňská 2162/38, České Budějovice 370 04
Jméno: Ing. Luděk Čermák 18.9.2003 - 23.9.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.4.2003
Adresa: M. Horákové 1375/8, České Budějovice 370 05
Jméno: Ing. Lubomír Půlpán 26.7.2005 - 23.9.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.5.2005 do 8.8.2005
Ve funkci: do 21.5.2005
Adresa: 1. máje 777, Kaplice 382 41
Jméno: Mgr. Juraj Thoma 27.3.2004 - 17.7.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 8.4.2003
Ve funkci: od 2.2.2004
Adresa: U Trojice 804/23, České Budějovice 370 04
Jméno: Doc.RNDr. Miroslav Tetter CSc. 17.9.2002 - 25.10.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.5.2002 do 12.5.2007
Adresa: Plzeňská 574/5, České Budějovice 370 04
Jméno: Ing. Luděk Čermák 23.9.2005 - 25.10.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.4.2003 do 26.6.2007
Adresa: M. Horákové 1376/10, České Budějovice 370 05
Jméno: Mgr. Juraj Thoma 17.7.2006 - 26.9.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 8.4.2003 do 7.4.2008
Ve funkci: od 2.2.2004 do 7.4.2008
Adresa: Generála Svobody 425/35, České Budějovice 370 01
Jméno: Ing. Zdeněk Blažek 26.9.2008 - 26.9.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.5.2008
Adresa: Horní 142 , 370 08 Staré Hodějovice Čadská republika
Jméno: Ing. Josef Bína 26.7.2005 - 19.7.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.5.2005 do 20.5.2010
Adresa: Blatské sídliště 568, Veselí nad Lužnicí 391 81
Jméno: Ing. Lubomír Půlpán 23.9.2005 - 19.7.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 21.5.2005 do 20.5.2010
Ve funkci: od 8.8.2005 do 20.5.2010
Adresa: 1. máje 777, Kaplice 382 41
Jméno: Petr Kocar 25.10.2007 - 7.3.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2007 do 26.1.2011
Adresa: České Vrbné 2194, České Budějovice 370 11
Jméno: Michal Šebek 25.10.2007 - 7.3.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2007 do 26.1.2011
Adresa: Branišovská 943/50, České Budějovice 370 05
Jméno: Mgr. Juraj Thoma 26.9.2008 - 7.3.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 8.4.2008 do 26.1.2011
Ve funkci: od 8.4.2008 do 26.1.2011
Adresa: Generála Svobody 425/35, České Budějovice 370 01
Jméno: MUDr. Martin Kuba 26.9.2008 - 7.3.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.5.2008 do 26.1.2011
Adresa: Fr. Ondříčka 978/10, České Budějovice 370 11
Jméno: Ing. Zdeněk Blažek 26.9.2008 - 7.3.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.5.2008 do 26.1.2011
Adresa: Horní 142, Staré Hodějovice 370 08
Jméno: Ing. Lubomír Půlpán 19.7.2010 - 7.3.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 21.5.2010 do 26.1.2011
Ve funkci: od 8.6.2010 do 26.1.2011
Adresa: 1. máje 777, Kaplice 382 41
Jméno: Mgr. Pavel Matoušek MBA 19.7.2010 - 7.3.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.5.2010 do 26.1.2011
Adresa: Vrbenská 2217/39, České Budějovice 370 06
Jméno: Ing. Lubomír Půlpán 7.3.2011 - 18.7.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.1.2011 do 22.6.2011
Ve funkci: od 14.2.2011 do 22.6.2011
Adresa: 1. máje 777, Kaplice 382 41
Jméno: Ing. Miloslav Procházka 7.3.2011 - 18.7.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.1.2011
Adresa: J. Bendy 1400/28, České Budějovice 370 05
Jméno: Ing. Veronika Přibylová 7.3.2011 - 18.7.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.1.2011 do 22.6.2011
Adresa: K. Lávičky 977/7, České Budějovice 370 07
Jméno: Bc. Radek Filip 7.3.2011 - 6.8.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.1.2011 do 27.6.2012
Adresa: Čéčova 657/32, České Budějovice 370 04
Jméno: Ing. Miloslav Procházka 18.7.2011 - 6.8.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.1.2011
Ve funkci: od 11.7.2011 do 25.7.2012
Adresa: J. Bendy 1400/28, České Budějovice 370 05
Jméno: Bc. Slavoj Dolejš 7.3.2011 - 28.12.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.1.2011
Ve funkci: od 14.2.2011
Adresa: nám. Přemysla Otakara II. 2/2, České Budějovice 370 01
Jméno: Ing. Jaroslav Ďuriš 6.8.2012 - 28.12.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2012 do 14.4.2014
Ve funkci: od 26.7.2012 do 14.4.2014
Adresa: V Zahrádkách 272, Tuchoměřice 252 67
Jméno: Ing. Jaroslav Ďuriš 28.12.2012 - 14.6.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2012 do 14.4.2014
Ve funkci: od 27.11.2012 do 14.4.2014
Adresa: V Zahrádkách 272, Tuchoměřice 252 67
Jméno: Ing. Miloslav Procházka 6.8.2012 - 8.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.1.2011 do 30.6.2014
Adresa: J. Bendy 1400/28, České Budějovice 370 05
Jméno: Ing. Slavoj Dolejš 28.12.2012 - 8.8.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.1.2011
Ve funkci: od 27.11.2012
Adresa: nám. Přemysla Otakara II. 2/2, České Budějovice 370 01
Jméno: Ing. Martin Maršík Ph.D. 18.7.2011 - 11.4.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.6.2011 do 31.1.2015
Adresa: Jar. Haška 1500/8, České Budějovice 370 04
Jméno: Ing. Slavoj Dolejš 8.8.2014 - 29.7.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.1.2011 do 17.6.2015
Ve funkci: od 27.11.2012 do 17.6.2015
Adresa: Papírenská 2278/49, České Budějovice 370 01
Jméno: Ing. Josef Bína 18.7.2011 - 30.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.6.2011
Adresa: Blatské sídliště 568, Veselí nad Lužnicí 391 81
Jméno: Mgr. Viktor Lavička 11.4.2015 - 30.10.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.2.2015
Ve funkci: od 12.2.2015
Adresa: Lidická tř. 443/66, České Budějovice 370 01
Jméno: Jaroslav Berka 11.4.2015 - 30.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.2.2015
Adresa: J. Bendy 1401/30, České Budějovice 370 05
Jméno: Ing. Ivana Popelová 11.4.2015 - 30.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.2.2015
Adresa: Trocnovská 40/37, České Budějovice 370 04
Jméno: Ing. Slavoj Dolejš 29.7.2015 - 30.10.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 18.6.2015
Ve funkci: od 22.6.2015
Adresa: Papírenská 2278/49, České Budějovice 370 01
Jméno: Mgr. Viktor Lavička 30.10.2015 - 28.1.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.2.2015 do 30.11.2015
Ve funkci: od 12.2.2015 do 30.11.2015
Adresa: Lidická tř. 443/66, České Budějovice 370 01
Jméno: Ing. Ivana Popelová 30.10.2015 - 28.1.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.2.2015 do 30.11.2015
Adresa: Trocnovská 40/37, České Budějovice 370 04
Jméno: Ing. Josef Bína 30.10.2015 - 17.8.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.6.2011 do 31.5.2016
Adresa: Blatské sídliště 568, Veselí nad Lužnicí 391 81
Jméno: Jaroslav Berka 30.10.2015 - 5.2.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.2.2015 do 31.12.2018
Adresa: J. Bendy 1401/30, České Budějovice 370 05
Jméno: Ing. Slavoj Dolejš 30.10.2015 - 5.2.2019
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 18.6.2015 do 31.12.2018
Ve funkci: od 22.6.2015 do 31.12.2018
Adresa: Papírenská 2278/49, České Budějovice 370 01
Jméno: Ing. Miloslav Procházka CSc. 28.1.2016 - 5.2.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.12.2015 do 31.12.2018
Ve funkci: od 7.12.2015 do 31.12.2018
Adresa: J. Bendy 1400/28, České Budějovice 370 05
Jméno: Ing. Martin Stašek 28.1.2016 - 5.2.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.12.2015 do 31.12.2018
Adresa: Pasovská 1623/14, České Budějovice 370 05
Jméno: Hynek Falta MSc., MBA 28.1.2016 - 5.2.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.12.2015 do 31.12.2018
Adresa: Javorová 1442/5, České Budějovice 370 08
Jméno: Ing. Ivan Tekel 28.1.2016 - 5.2.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.12.2015 do 31.12.2018
Adresa: N. Frýda 1237/5, České Budějovice 370 05
Jméno: Ing. Josef Bína 17.8.2016 - 5.2.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.6.2016 do 31.12.2018
Adresa: Blatské sídliště 568, Veselí nad Lužnicí 391 81

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: ing. Jiří Kafka 5.2.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: Na Vrchu 561, Srubec 370 06
Jméno: Petr Kolář 5.2.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: Vrbenská 1081/59, České Budějovice 370 06
Jméno: ing. Rostislav Moric 5.2.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: Roháče z Dubé 549/13, České Budějovice 370 01
Jméno: Bc. Jiří Šilha 5.2.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: Krčínova 1105/20, České Budějovice 370 11
Jméno: Michal Šebek 5.2.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: Jana Čapka 193/14, České Budějovice 370 06
Jméno: Milan Černý 5.2.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: tř. Čsl. legií 667/4, České Budějovice 370 06
Jméno: Michal Šimek 5.2.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: Sídliště na Sadech 184, České Velenice 378 10
Jméno: Mgr. Martin Pražák 13.3.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019
Ve funkci: od 22.1.2019
Adresa: Krajinská 33/5, České Budějovice 370 01
Jméno: Jan Michl 13.3.2019
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019
Ve funkci: od 22.1.2019
Adresa: J. Bendy 1382/24, České Budějovice 370 05
Jméno: Ing. Vladimír Warisch 1.9.1997 - 27.10.1997
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Kališnická 1562/40, České Budějovice 370 08
Jméno: Bohuslav Toráč 1.9.1997 - 27.10.1997
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Branišovská 942/52, České Budějovice 370 05
Jméno: Zdeněk Čáp 1.9.1997 - 15.6.1999
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Lesní 2017/15, České Budějovice 370 06
Jméno: Ing. Vladimír Warisch 27.10.1997 - 15.6.1999
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Kališnická 1562/40, České Budějovice 370 08
Jméno: Stanislav Samec 23.10.2000 - 7.9.2001
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: J. Bendy 1382/24, České Budějovice 370 05
Jméno: Zdeněk Čáp 15.6.1999 - 16.8.2002
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.1997
Ve funkci: od 27.4.1999
Adresa: Lesní 2017/15, České Budějovice 370 06
Jméno: Mgr. Vlasta Bohdalová 10.11.1999 - 16.8.2002
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.7.1999
Adresa: N. Frýda 1231/21, České Budějovice 370 05
Jméno: RSDr. Zdeněk Měšťan 23.10.2000 - 16.8.2002
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.6.2000
Adresa: Kozinova 1792/10, České Budějovice 370 07
Jméno: Mgr. Zdeněk Bezecný 23.10.2000 - 16.8.2002
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.6.2000
Adresa: Opatovická 101/22, České Budějovice 370 10
Jméno: Zdeněk Čáp 16.8.2002 - 17.9.2002
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 13.5.2002
Ve funkci: od 13.5.2002
Adresa: Lesní 2017/15, České Budějovice 370 06
Jméno: Mgr. Vlasta Bohdalová 16.8.2002 - 17.9.2002
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.5.2002
Adresa: N. Frýda 1231/21, České Budějovice 370 05
Jméno: RSDr. Zdeněk Měšťan 16.8.2002 - 17.9.2002
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.5.2002
Adresa: Kozinova 1792/10, České Budějovice 370 07
Jméno: Bohuslav Toráč 27.10.1997 - 18.10.2002
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.1997
Ve funkci: od 10.9.1997
Adresa: Branišovská 942/52, České Budějovice 370 05
Jméno: Zdeněk Čáp 17.9.2002 - 18.9.2003
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 13.5.2002
Ve funkci: od 13.5.2002
Adresa: Lesní 2017/15, České Budějovice 370 06
Jméno: RSDr. Zdeněk Měšťan 17.9.2002 - 18.9.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.5.2002
Adresa: Kozinova 1792/10, České Budějovice 370 07
Jméno: Mgr. Bc. Ivan Mánek 18.9.2003 - 23.9.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.4.2003
Adresa: U Trojice 801/29, České Budějovice 370 04
Jméno: Milan Werner 18.10.2002 - 17.7.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2002
Adresa: Nová 2027/12, České Budějovice 370 01
Jméno: Mgr. Zdeněk Bezecný 16.8.2002 - 25.10.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.5.2002 do 12.5.2007
Adresa: Opatovická 101/22, České Budějovice 370 10
Jméno: Mgr. Vlasta Bohdalová 17.9.2002 - 25.10.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.5.2002 do 12.5.2007
Adresa: N. Frýda 1231/21, České Budějovice 370 05
Jméno: Bohuslav Toráč 18.10.2002 - 25.10.2007
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2002 do 31.8.2007
Ve funkci: od 13.9.2002 do 31.8.2007
Adresa: Ant. Barcala 1430/27, České Budějovice 370 05
Jméno: Mgr. Bc. Ivan Mánek 23.9.2005 - 25.10.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.4.2003 do 26.6.2007
Adresa: E. Beneše 2621/169, České Budějovice 370 06
Jméno: Milan Werner 17.7.2006 - 25.10.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2002 do 17.6.2007
Adresa: Přívorka 693/30, Lišov 373 72
Jméno: Ing. Ivana Popelová 18.9.2003 - 26.9.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 8.4.2003 do 7.4.2008
Ve funkci: od 5.5.2003 do 7.4.2008
Adresa: Trocnovská 40/37, České Budějovice 370 04
Jméno: PhDr. Jaromír Procházka 25.10.2007 - 26.9.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2007 do 26.9.2008
Adresa: U Lesa 1579/10, České Budějovice 370 05
Jméno: Ing. Ivana Popelová 26.9.2008 - 26.9.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 8.4.2008 do 12.5.2008
Ve funkci: od 8.4.2008 do 12.5.2008
Adresa: Trocnovská 40/37, České Budějovice 370 04
Jméno: Ing. Petr Maroš 25.10.2007 - 1.9.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2007
Adresa: 56, Hlincová Hora 373 71
Jméno: Doc.RNDr. Miroslav Tetter CSc. 25.10.2007 - 7.3.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2007 do 26.1.2011
Adresa: Plzeňská 574/5, České Budějovice 370 04
Jméno: Ing. Vladimír Brůha 25.10.2007 - 7.3.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2007 do 26.1.2011
Adresa: U Výstaviště 486/15, České Budějovice 370 05
Jméno: Milan Kadlec 25.10.2007 - 7.3.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2007 do 26.1.2011
Adresa: Krčínova 1184/52, České Budějovice 370 11
Jméno: PhDr. Jaromír Procházka 26.9.2008 - 7.3.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2007 do 26.1.2011
Ve funkci: od 26.6.2008 do 26.1.2011
Adresa: U Lesa 1579/10, České Budějovice 370 05
Jméno: Pavel Mahr 26.9.2008 - 7.3.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.5.2008 do 26.1.2011
Adresa: Lidická tř. 112/25, České Budějovice 370 01
Jméno: Ing. Petr Maroš 1.9.2009 - 7.3.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2007 do 26.1.2011
Adresa: Husova tř. 1830/14, České Budějovice 370 01
Jméno: Ing. Petra Šebestíková 7.3.2011 - 18.7.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.1.2011 do 22.6.2011
Adresa: Máchova 733/12, České Budějovice 370 01
Jméno: Miroslav Novák 25.10.2007 - 30.4.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2007 do 27.2.2012
Adresa: Jižní 245, Borek 373 67
Jméno: Miloslav Madarasz 25.10.2007 - 24.9.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2007 do 31.8.2012
Adresa: Fügnerova 1011, Vodňany 389 01
Jméno: Jaromír Kohout 11.12.2007 - 24.9.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.10.2007 do 17.10.2012
Adresa: Ledenická-Škarda 274, Srubec 370 06
Jméno: Bc. David Sláma 7.3.2011 - 11.4.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.1.2011 do 31.1.2015
Ve funkci: od 14.2.2011 do 31.1.2015
Adresa: J. Buděšínského 998/7, České Budějovice 370 07
Jméno: Mgr. Ondřej Flaška 7.3.2011 - 11.4.2015
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.1.2011 do 31.1.2015
Ve funkci: od 14.2.2011 do 31.1.2015
Adresa: Strádova 1725/37, České Budějovice 370 07
Jméno: Mgr. Blanka Procházková 7.3.2011 - 11.4.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.1.2011 do 31.1.2015
Adresa: Plachého 54/3, České Budějovice 370 01
Jméno: Milan Brabec 7.3.2011 - 11.4.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.1.2011 do 31.1.2015
Adresa: Puklicova 995/1, České Budějovice 370 04
Jméno: Jan Leština 7.3.2011 - 11.4.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.1.2011 do 31.1.2015
Adresa: Fr. Ondříčka 1008/36, České Budějovice 370 11
Jméno: Ing. Ivan Tekel 18.7.2011 - 11.4.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2011 do 31.1.2015
Adresa: N. Frýda 1237/5, České Budějovice 370 05
Jméno: Michal Šebek 11.4.2015 - 29.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2015
Adresa: Jana Čapka 193/14, České Budějovice 370 06
Jméno: Michal Šebek 29.7.2015 - 29.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2015
Adresa: Branišovská 943/50, České Budějovice 370 05
Jméno: Jaroslav Vojč 24.9.2012 - 30.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.8.2012
Adresa: Na Vyhlídce 139, Staré Hodějovice 370 08
Jméno: Miloslav Madarasz 24.9.2012 - 30.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2012
Adresa: Fügnerova 1011, Vodňany 389 01
Jméno: Bohuslav Toráč 24.9.2012 - 30.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.10.2012
Adresa: Rudolfovská tř. 1996/7, České Budějovice 370 01
Jméno: Ing. Petr Novotný 11.4.2015 - 30.10.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2015
Ve funkci: od 23.2.2015
Adresa: Úzká 1641/14, České Budějovice 370 05
Jméno: Ing. Karel Mach 11.4.2015 - 30.10.2015
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2015
Ve funkci: od 23.2.2015
Adresa: Kaštanová 1303, Hluboká nad Vltavou 373 41
Jméno: Petr Kolář 11.4.2015 - 30.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2015
Adresa: Vrbenská 1081/59, České Budějovice 370 06
Jméno: Jan Průša 11.4.2015 - 30.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2015
Adresa: Branišovská 941/54, České Budějovice 370 05
Jméno: Jan Leština 11.4.2015 - 30.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2015
Adresa: Fr. Ondříčka 1008/36, České Budějovice 370 11
Jméno: Michal Šebek 29.7.2015 - 30.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2015
Adresa: Branišovská 943/50, České Budějovice 370 05
Jméno: Ing. Petr Novotný 30.10.2015 - 28.1.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2015
Ve funkci: od 23.2.2015 do 8.12.2015
Adresa: Úzká 1641/14, České Budějovice 370 05
Jméno: Jan Průša 30.10.2015 - 28.1.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2015 do 30.11.2015
Adresa: Branišovská 941/54, České Budějovice 370 05
Jméno: Jan Leština 30.10.2015 - 28.1.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2015 do 30.11.2015
Adresa: Fr. Ondříčka 1008/36, České Budějovice 370 11
Jméno: Ing. Michal Voleník 28.1.2016 - 25.2.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.12.2015
Adresa: Čechova 1465/49, České Budějovice 370 01
Jméno: Ing. Michal Voleník 25.2.2016 - 17.8.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.12.2015 do 9.7.2016
Adresa: U Trojice 641/26, České Budějovice 370 04
Jméno: Jaroslav Vojč 30.10.2015 - 20.6.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.8.2012 do 30.8.2017
Adresa: Na Vyhlídce 139, Staré Hodějovice 370 08
Jméno: Miloslav Madarasz 30.10.2015 - 20.6.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2012 do 1.9.2017
Adresa: Fügnerova 1011, Vodňany 389 01
Jméno: Bohuslav Toráč 30.10.2015 - 20.6.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.10.2012 do 18.10.2017
Adresa: Rudolfovská tř. 1996/7, České Budějovice 370 01
Jméno: Ing. Karel Mach 30.10.2015 - 5.2.2019
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2015 do 31.12.2018
Ve funkci: od 23.2.2015 do 31.12.2018
Adresa: Kaštanová 1303, Hluboká nad Vltavou 373 41
Jméno: Petr Kolář 30.10.2015 - 5.2.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2015 do 31.12.2018
Adresa: Vrbenská 1081/59, České Budějovice 370 06
Jméno: Michal Šebek 30.10.2015 - 5.2.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2015 do 31.12.2018
Adresa: Jana Čapka 193/14, České Budějovice 370 06
Jméno: Mgr. Ondřej Flaška 28.1.2016 - 5.2.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.12.2015 do 31.12.2018
Ve funkci: od 8.12.2015 do 31.12.2018
Adresa: Strádova 1725/37, České Budějovice 370 07
Jméno: Ing. Jiří Čejka Ph.D. 28.1.2016 - 5.2.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.12.2015 do 31.12.2018
Adresa: J. Jindřicha 1549/2, České Budějovice 370 06
Jméno: Ing. Eliška Richtrová 28.1.2016 - 5.2.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.12.2015 do 31.12.2018
Adresa: Jírovcova 1636/20, České Budějovice 370 01
Jméno: Ing. Petr Novotný 28.1.2016 - 5.2.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2015 do 31.12.2018
Adresa: Úzká 1641/14, České Budějovice 370 05
Jméno: Jan Michl 26.1.2017 - 5.2.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2017 do 31.12.2018
Adresa: J. Bendy 1382/24, České Budějovice 370 05
Jméno: Milan Černý 20.6.2018 - 5.2.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2018 do 31.12.2018
Adresa: tř. Čsl. legií 667/4, České Budějovice 370 06
Jméno: Mgr. Martin Pražák 5.2.2019 - 13.3.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: Krajinská 33/5, České Budějovice 370 01
Jméno: Jan Michl 5.2.2019 - 13.3.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: J. Bendy 1382/24, České Budějovice 370 05

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Slavoj Dolejš
Člen statutárního orgánu: Jaroslav Berka
Člen statutárního orgánu: Ing. Miroslav Houfek MBA
Člen statutárního orgánu: Ing. Jiří Kořínek
Člen statutárního orgánu: Ing. Jan Mádl

Vlastníci firmy Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. IČO: 25166115

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 485 536 000 Kč - 27.3.2012
zakladni 467 200 000 Kč - 1.1.2009 - 27.3.2012
zakladni 444 184 000 Kč - 1.9.1997 - 1.1.2009

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 485 536 8.8.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 485 536 27.3.2012 - 8.8.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 467 200 1.1.2009 - 27.3.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 444 184 7.9.2001 - 1.1.2009
Akcie na jméno 1 000 Kč 444 184 15.6.1999 - 7.9.2001
Akcie na jméno 1 000 Kč 444 184 1.9.1997 - 15.6.1999

Sbírka Listin Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. IČO: 25166115

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 868/SL 115 ostatní Výpis ze zápisu č.9/2015 z řádného zasedání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 7.12.2015 8.1.2016 29.1.2016 2
B 868/SL 114 ostatní Výpis ze zápisu č.5/2015 z řádného zasedání dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 8.12.2015 8.1.2016 29.1.2016 2
B 868/SL 113 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 23.11.2015 8.1.2016 29.1.2016 19
B 868/SL 112 notářský zápis [587/2015] Krajský soud v Českých Budějovicích 23.11.2015 8.1.2016 29.1.2016 6
B 868/SL 111 výroční zpráva [2014] 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.7.2015 10.8.2015 88
B 868/SL 110 ostatní Výpis ze zápisu č.6/2015 z řádného zasedání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 22.6.2015 8.7.2015 10.8.2015 2
B 868/SL 109 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 17.6.2015 8.7.2015 10.8.2015 3
B 868/SL 108 ostatní Výpis ze zápisu ze zasedání dozorčí rady č.1/2015 ze dne 23.2.2015 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.2.2015 24.3.2015 13.4.2015 3
B 868/SL 107 ostatní Výpis ze zápisu ze zasedání představenstva č.1/2015 ze dne 12.2.2015 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.2.2015 24.3.2015 13.4.2015 2
B 868/SL 106 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 3.2.2015 24.3.2015 13.4.2015 6
B 868/SL 105 výroční zpráva [2013]  2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.7.2014 18.8.2014 34
B 868/SL 104 ostatní Zápis ze schůze představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 5.5.2014 18.7.2014 18.8.2014 1
B 868/SL 103 notářský zápis 300/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.6.2014 18.7.2014 18.8.2014 28
B 868/SL 102 ostatní Výňatek ze zápisu č.3/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.4.2014 27.5.2014 17.6.2014 1
B 868/SL 101 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 12.8.2013 14.8.2013 23
B 868/SL 99 stanovy společnosti úplné znění Krajský soud v Českých Budějovicích 12.6.2013 26.7.2013 30.7.2013 23
B 868/SL 98 notářský zápis 239/2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.6.2013 26.7.2013 30.7.2013 8
B 868/SL 100 výroční zpráva [2012]  2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.7.2013 30.7.2013 35
B 868/SL 97 ostatní - Zápis z řádného zasedání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 26.11.2012 27.12.2012 2.1.2013 2
B 868/SL 96 ostatní Protokol o volbě členů DR Krajský soud v Českých Budějovicích 29.8.2012 24.9.2012 3
B 868/SL 95 ostatní - Výpis ze záp.č.9/2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.7.2012 7.8.2012 4
B 868/SL 94 notářský zápis 310/2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.6.2012 7.8.2012 8
B 868/SL 93 výroční zpráva -r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.8.2012 57
B 868/SL 92 ostatní Výpis ze zas. DR Krajský soud v Českých Budějovicích 27.2.2012 3.5.2012 2
B 868/SL 91 posudek znalce Tr 3170 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.1.2012 27.3.2012 8
B 868/SL 90 posudek znalce Tr 3169 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.1.2012 27.3.2012 8
B 868/SL 89 posudek znalce A 2C9 0539 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.1.2012 27.3.2012 8
B 868/SL 88 posudek znalce A 2C9 0538 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.1.2012 27.3.2012 8
B 868/SL 87 posudek znalce A 2C9 0536 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.1.2012 27.3.2012 8
B 868/SL 86 posudek znalce A 2C9 0377 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.1.2012 27.3.2012 8
B 868/SL 85 notářský zápis NZ 116/2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.3.2012 27.3.2012 11
B 868/SL 84 posudek znalce dodatek Krajský soud v Českých Budějovicích 24.2.2012 27.3.2012 1
B 868/SL 83 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 18.7.2011 8
B 868/SL 82 ostatní - Zápis č.7/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.7.2011 18.7.2011 6
B 868/SL 81 notářský zápis 274/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.6.2011 18.7.2011 7
B 868/SL 80 výroční zpráva - r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.7.2011 58
B 868/SL 79 notářský zápis 27/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.3.2011 7
B 868/SL 78 ostatní - zápis č. 1/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.3.2011 7
B 868/SL 77 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 8.3.2011 5
B 868/SL 76 ostatní - zápis č. 1/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.3.2011 7
B 868/SL 75 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 26.1.2011 8.3.2011 23
B 868/SL 74 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 21.5.2010 28.7.2010 23
B 868/SL 73 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 20.7.2010 2
B 868/SL 72 notářský zápis 255/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.7.2010 15
B 868/SL 71 výroční zpráva r. 2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.7.2010 58
B 868/SL 70 notářský zápis 274/2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.5.2009 18.6.2009 8
B 868/SL 69 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 25.5.2009 17.6.2009 22
B 868/SL 68 výroční zpráva -r.2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.6.2009 59
B 868/SL 67 ostatní - Sml.o upsání akcií Krajský soud v Českých Budějovicích 1.12.2008 5.1.2009 5
B 868/SL 66 ostatní - Prohláš.o splac.nepen.vkladu Krajský soud v Českých Budějovicích 1.12.2008 5.1.2009 2
B 868/SL 65 posudek znalce č.4039-092-2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.7.2008 16.12.2008 145
B 868/SL 64 notářský zápis 602/2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.11.2008 16.12.2008 10
B 868/SL 63 výroční zpráva -r.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.9.2008 53
B 868/SL 62 ostatní - Zápis č.3/2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.6.2008 29.9.2008 5
B 868/SL 61 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 29.9.2008 6
B 868/SL 60 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 12.5.2008 29.9.2008 23
B 868/SL 59 notářský zápis 232/2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.5.2008 29.9.2008 14
B 868/SL 58 ostatní - Záp.ze zasedání DR+předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 5.4.2008 29.9.2008 5
B 868/SL 57 podpisové vzory + čest.prohl. Krajský soud v Českých Budějovicích 25.1.2008 4
B 868/SL 56 ostatní volba člena DR Krajský soud v Českých Budějovicích 25.1.2008 13
B 868/SL 55 účetní závěrka -r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 1.11.2007 20
B 868/SL 54 notářský zápis 152/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.6.2007 1.11.2007 13
B 868/SL 53 podpisové vzory + Čestná prohlášení Krajský soud v Českých Budějovicích 1.11.2007 40
B 868/SL 52 ostatní - Volba členů doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 30.4.2007 1.11.2007 13
B 868/SL 51 zpráva auditora + Výroční zpráva -r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 1.11.2007 19
B 868/SL 50 stanovy společnosti - ÚZ ze dne 26.6.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.6.2007 26.10.2007 22
B 868/SL 49 ostatní - Rozhod. Ministerstva dopravy Krajský soud v Českých Budějovicích 1.9.2006 20.2.2007 4
B 868/SL 48 ostatní -Rozhod. Ministerstva dopravy Krajský soud v Českých Budějovicích 15.9.2006 20.2.2007 4
B 868/SL 47 ostatní -přípis Ministerstva dopravy Krajský soud v Českých Budějovicích 27.11.2006 20.2.2007 1
B 868/SL 46 stanovy společnosti - ÚZ ke dni 5.2.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.2.2007 20.2.2007 22
B 868/SL 45 výroční zpráva -r.2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.8.2006 17
B 868/SL 44 účetní závěrka -r.2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.8.2006 20
B 868/SL 43 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 18.5.2006 18.8.2006 23
B 868/SL 42 notářský zápis 141/2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.5.2006 18.8.2006 15
B 868/SL 41 ostatní - Zápis č.6/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.8.2005 30.9.2005 7
B 868/SL 40 výroční zpráva za rok 2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.7.2005 29
B 868/SL 39 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 20.5.2005 18.7.2005 22
B 868/SL 38 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 20.5.2005 18.7.2005 2
B 868/SL 37 notářský zápis NZ 122/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.5.2005 18.7.2005 12
B 868/SL 36 ostatní - zápis ze zas. představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 13.5.2005 18.7.2005 3
B 868/SL 35 účetní závěrka za rok 2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.7.2005 24
B 868/SL 34 výroční zpráva -r.2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.6.2004 29
B 868/SL 33 účetní závěrka -r.2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.6.2004 24
B 868/SL 32 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 17.5.2004 8.6.2004 1
B 868/SL 31 notářský zápis 145/2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.5.2004 8.6.2004 12
B 868/SL 30 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 17.2.2004 5.3.2004 1
B 868/SL 29 ostatní -Zápis č.2/2004 ze zas.předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 2.2.2004 5.3.2004 4
B 868/SL 28 výroční zpráva -r.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.9.2003 33
B 868/SL 27 účetní závěrka -r.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.9.2003 24
B 868/SL 26 ostatní -Zápis č.2/2003 ze zas.DR Krajský soud v Českých Budějovicích 5.5.2003 16.9.2003 3
B 868/SL 25 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 7.4.2003 16.9.2003 2
B 868/SL 24 notářský zápis 103/2003 + ÚZ Stanov Krajský soud v Českých Budějovicích 7.4.2003 16.9.2003 35
B 868/SL 23 ostatní - Zápis ze zasedání doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 13.9.2002 1.10.2002 3
B 868/SL 22 ostatní - Volba členů doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 28.5.2002 1.10.2002 5
B 868/SL 21 účetní závěrka -r.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 1.8.2002 21
B 868/SL 20 výroční zpráva -r.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 1.8.2002 22
B 868/SL 19 notářský zápis 132/2002 + ÚZ Stanov Krajský soud v Českých Budějovicích 13.5.2002 1.8.2002 32
B 868/SL 18 ostatní -Zápis č.3/2002 ze zas.předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 13.5.2002 1.8.2002 2
B 868/SL 17 účetní závěrka k 31.12.2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.11.2001 21
B 868/SL 16 ostatní - Zápis č.5/2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.6.2001 5.11.2001 3
B 868/SL 15 notářský zápis 153/2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.5.2001 5.11.2001 33
B 868/SL 13 ostatní - Doplň.volba člena doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 16.8.2000 31.10.2000 13
B 868/SL 12 ostatní -Výp.z jedn.ll.schůze r.města Krajský soud v Českých Budějovicích 10.10.2000 31.10.2000 1
B 868/SL 11 notářský zápis 156/2000 + Stanovy Krajský soud v Českých Budějovicích 6.6.2000 31.10.2000 33
B 868/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 30.3.1999 21.6.1999 21
B 868/SL 8 notářský zápis 90/99 - Změna stanov Krajský soud v Českých Budějovicích 30.3.1999 21.6.1999 12
B 868/SL 7 účetní závěrka k 31.12.98 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.2.1999 21.6.1999 16
B 868/SL 6 ostatní - Koncesní listiny Krajský soud v Českých Budějovicích 21.6.1999 25
B 868/SL 5 ostatní -Rozhodnutí Úřadu města ČB Krajský soud v Českých Budějovicích 21.6.1999 14
B 868/SL 4 účetní závěrka k 31.12.97 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.3.1999 21.6.1999 12
B 868/SL 3 notářský zápis 877/97 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.8.1997 21.6.1999 16
B 868/SL 2 ostatní - LICENCE Krajský soud v Českých Budějovicích 21.6.1999 48
B 868/SL 10 ostatní Zápis č.4/99 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.4.1999 21.6.1999 3
B 868/SL 1 notářský zápis 877/97 - Zakl. listina Krajský soud v Českých Budějovicích 25.8.1997 10.12.1998 43
B 868/SL 14 účetní závěrka k 31.12.1999 Krajský soud v Českých Budějovicích 17

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

Seznam podobných subjektů

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.