Dopravní podnik města Brna, a.s. Brno IČO: 25508881

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Dopravní podnik města Brna, a.s., která sídlí v obci Brno a bylo jí přiděleno IČO 25508881.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem v obci Brno byla založena v roce 1998. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 30 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Provozování autoškoly , Zámečnictví, nástrojářství a další.

Základní údaje o Dopravní podnik města Brna, a.s. IČO: 25508881

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 1.1.1998
Spisová značka: B 2463
IČO: 25508881
Obchodní firma: Dopravní podnik města Brna, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.1.1998
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.1.1998
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 17.10.2017. 30.11.2017
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 3.3.2015. 18.3.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 26.6.2014
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 17.06.2014. 26.6.2014 - 18.3.2015
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 15.06.2011. 25.7.2011
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 8.12.2010. 24.1.2011
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 27.07.2010. 30.9.2010
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl v souladu s usnesením schůze Rady města Brna č.R5/146 konané dne 25.5.2010 takto: Základní kapitál společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s. se zvyšuje o částku 509 803 860,-Kč, slovy pět set devět milionů osm set tři tisíce osm set šedesát korun českých, na celkových 4 432 317 860,-Kč upsáním 1 kusu kmenové akcie na jméno o jmenovi té hodnotě 509 803 860,-Kč v listinné podobě. Upisování akcií nad tuto stanovenou částku se nepřipouští. S nově vydanou akcií budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Dosavadní akcie, jejich druh, podoba a forma zůstávají nezměněny. Vzhledem k tomu, že se akcie upisují nepeněžitým vkladem, nebude upisování probíhat s využitím přednostního práva dle ust. § 204a obch.zák. Akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci - jedinému stávajícímu akcionáři - statutárnímu městu Brnu, a to 1 kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 509 803 860,-Kč, v listinné podobě. Jediný akcionář upíše akcie, jejichž emisní kurs se rovná jejich jmenovitým hodnotám ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností v písemné formě. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. Představenstvo společnosti vypracuje návrh smlouvy a doručí jej jedinému akcionáři ve lhůtě 30 dnů po provedení zápisu příslušného rejstříkového soudu o zvýšení základniho kapitálu do obchodního rejstříku podle tohoto rozhodnutí. Lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií se stanoví v délce 30 dnů od doručení jejího návrhu jedinému akcionáři. Místem pro uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo jediného akcionáře. Schvaluje se, aby emisní kurs 1 kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 509 803 860,-Kč, v listinné podobě byl splacen nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je následující majetek, který nepodléhá vkladu do katastru nemovitostí a to: 1. druh majetku Tratě, objekt SO 151, 151.1 Rekonstrukce oplocení 2. druh majetku Tratě, objekt SO 101.1 TT Spodní stavba 3. druh majetku Tratě, objekt SO 102.1 TT Svrchní stavba 4. druh majetku Tratě, objekt SO 205 Přechod Opavská 5. druh majetku Tratě, objekt SO 127, 128 Opěrná zeď Union, Vsetínská; So 125, 126 Opěrná zeď Krematorní 6. druh majetku Tratě, objekt SO 129 Opěrná zeď Jílová 7. druh majetku Tratě, objekt SO 101.2 TT spodek 8. druh majetku Tratě, objekt SO 102.2 TT svršek 9. druh majetku Tratě, objekt SO 103.1 Vlečka - Poříčí spodek 10. druh majetku Tratě, objekt SO 103.2 Vlečka - Poříčí svršek 11. druh majetku Tratě, objekt SO 201.2 Odvodnění TT - Nové sady 12. druh majetku Tratě, označení majetku Trať. úsek č. 34 Vozovna Medlánky 13. druh majetku Tratě, objekt SO D 101 Spodní stavba 14. druh majetku Tratě, objekt SO D 102 Vrchní stavba 15. druh majetku Tratě, objekt SO 101 - Spodní stavba stanice Jírova 16. druh majetku Tratě, objekt SO 102 - Vrchní stavba stanice Jírova 17. druh majetku Tratě, objekt SO C 101 Tramvaj - spodní stavba 18. druh majetku Tratě, objekt SO C 102 Tramvaj - vrchní stavba 19. druh majetku Tratě, objekt C 101 Tramvaj spodní stavba 20. druh majetku Mosty, objekt SO 121 Most Vídeňská 21. druh majetku Mosty, objekt SO 121 Most Koněvova, Vídeňská 22. druh majetku Mosty, objekt SO 123 Mostní objekt Krematorní 23. druh majetku Mosty, označení majetku Most Gen. Píky 24. druh majetku Mosty, objekt SO 201 - Oprava mostu - Tramvajový most 25. druh majetku Tratě, objekt SO D 102 Definitivní tramvajová trať 26. druh majetku Mosty, objekt SO 202 Most tramvajový 27. druh majetku Tratě, objekt SO 102 - Definitivní tramvajová trať 28. druh majteku Troleje, objekt SO 403 - Definitivní trolejové vedení 29. druh majetku Mosty, objekt E 201, E 901 Tramvajový most 30. druh majetku Mosty, objekt SO 124 Mostní objekt Renneská 31. druh majetku Podchod, označení majetku Podchod Union 32. druh majetku Mosty, označení majetku Podchod Ondrouškova 33. druh majetku Zárubní zdi, objekt SO D 203.1 Prefabrikované zdi 34. druh majetku Zárubní zdi, objekt SO D 203.2 Pilotové zdi 35. druh majetku Zárubní zdi, objekt SO D 203.3 Monolitické zárubní zdi 36. druh majetku Opěrné zdi, objekt SO 210 Opěrné zdi ramp 37. druh majetku Protihlukové stěny, objekt SO C 221 Protihluková stěna Popelákova 38. druh majetku Odvodnění, objekt SO D 310 - Dešťová kanalizace tramvajového tělesa 39. druh majetku Odvodnění, objekt SO C 301.1 Odvodnění tělesa tramvaje 40. druh majetku Odvodnění, objekt SO C 301.2 Kanalizace, odvodnění, ORL 41. druh majetku Troleje, objekt SO 147.1 Trolejové vedení 42. druh majetku Troleje, objekt SO 147.1 Trolejové vedení 43. druh majetku Troleje, objekt SO 147.2 Trolejové vedení 44. druh majetku Troleje, objekt SO 147.2 Trolejové vedení 45. druh majetku Troleje, objekt SO C 532 Trakční vedení 46. druh majetku Troleje, objekt C 201 Izolační zábrany - Most Novolíšeňská 47. druh majetku Troleje, objekt D 419 Trolejové vedení 48. druh majetku Troleje, objekt D 419 Trolejové vedení 49. druh majetku Troleje, objekt D 419 Trolejové vedení 50. druh majetku Troleje, objekt SO D 442 Trolejové vedení 51. druh majetku Troleje, objekt SO D 443 Trolejové vedení 52. druh majetku Troleje, objekt SO 10310 Úprava trakčního vedení trolejbusu křižovatka Řípská - Tuřanka 53. druh majetku Kabely, objekt SO 144.1 Napájecí kabely DPMB - 1. část 54. druh majetku Kabely, objekt SO 144.1 Napájecí kabely DPMB - 1. část 55. druh majetku Kabely, objekt SO 144.2 Napájecí kabely DPMB 56. druh majetku Kabely, objekt SO 144.2 Napájecí kabely DPMB 57. druh majetku Kabely, objekt C 531 Napájecí a zpětné kabely 58. druh majetku Kabely, označení majetku Kabely ED - el. úsek č. 170 59. druh majetku Kabely, objekt SO D 129 Nástupiště MHD 60. druh majetku Kabely, objekt SO D 129 Nástupiště MHD 61. druh majetku Kabely, označení majetku Kabel ED - el. úsek č. 169 62. druh majetku Měnírna, označení majetku Měnírna MR kontej.+trafo Medlánky 63. druh majetku Technologické vybavení, objekt R 206 Nádražní - rozvaděč DPMB Novobranská 64. druh majetku Sítě NN, označení majetku Přípojka NN pro automat výdeje jízdenek-ul. Pekařská 65. druh majetku Pozemní stavební objekty, označení majetku Jízdenkový automat-ul. Pekařská 1 ks 66. druh majetku Pozemní stavební objekty, ozačení majetku nástupiště A dále následující majetek, který podléhá vkladu do katastru nemovitostí. - na LV č. 10001, pro obec Brno, k.ú. Pisárky, budova bez čp/če, způsob využití technické vybavení, postavená na pozemku p.č. 186/18 - na LV č. 10001, pro obec Brno, k.ú. Medlánky, budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba, postavená na pozemku p.č. 764/28 - na LV č. 10001, pro obec Brno, k.ú. Medlánky, budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba, postavená na pozemku p.č. 764/29 - na LV č. 10001, pro obec Brno, k.ú. Medlánky, budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba, postavená na pozemku p.č. 764/23 - na LV č. 10001, pro obec Brno, k.ú. Slatina, budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba, postavená na pozemku p.č. 3553 - na LV č. 10001, pro obec Brno, k.ú. Slatina, budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba, postavená na pozemku p.č. 3555 - na LV č. 10001, pro obec Brno, k.ú. Žabovřesky, budova č.p. 3094, způsob využití technické vybavení, postavená na pozemku p.č. 2782 - na LV č. 10001, pro obec Brno, k.ú. Bystrc, budova č.p. 1166, způsob využití doprava, postavená na pozemcích p.č. 3447/6, 3447/7, 3448/4, 3448/5, 3448/6, 3448/7 a 3448/8 - na LV č. 10001, pro obec Brno, k.ú. Nový Lískovec, budova č.p. 478, způsob využití jiná stavba, postavená na pozemku p.č. 997/4 - na LV č. 10001, pro obec Brno, k.ú. Medlánky, budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba, postavená na pozemku p.č. 764/20 - na LV č. 10001, pro obec Brno, k.ú. Maloměřice, budova č.p. 980, způsob využití doprava, postavená na pozemku p.č. 1799/3 - na LV č. 10001, pro obec Brno, k.ú. Bystrc, budova č.p. 1156, způsob využití doprava, postavená na pozemku p.č. 1411/5 - na LV č. 10001, pro obec Brno, k.ú. Slatina, budova bez čp/če, způsob využití jiná stavba, postavená na pozemku p.č. 3594 - na LV č. 10001, pro obec Brno, k.ú. Bystrc, budova bez čp/če, způsob využití technické vybavení, postavená na pozemku p.č. 3266. - na LV č. 10001, pro obec Brno, k.ú. Královo Pole, budova bez čp/če, způsob využití stavba pro dopravu, postavená na pozemku p.č. 55/18. Majetek je podrobně popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 4259-5/2010 ze dne 14.1.2010 znalce Ing. Drahoslava Bečváře, IČ 15193853, s místem podnikání Brno-Jundrov, Veslařská 85/202, PSČ 637 00, jmenovaného usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 2.10.200 9 č.j. 18 Nc 6475/2009-11, které nabylo právní moci dne 24.10.2009. Na tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 1 kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 509 803 860,-Kč v listinné podobě. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs nově upsaných akcií ve výši 509 803 860,-Kč ve lhůtě 14 dnů od jejího upsání (u zavření smlouvy o upsání akcií) tak, že předá společnosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obch.zák. a současně fakticky i protokolárně předá společnosti určený majetek. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti. Předáním tohoto pr ohlášení spolu s předáním majetku je vklad splacen. Písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obch.zák. musí vkladatel předat společnosti před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 9.8.2010 - 30.9.2010
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 4.8.2009. 13.8.2009
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 10.1.2002, upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 9.10.2002, upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v p ůsobnosti valné hromady ze dne 16.12.2004, upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 31.3.2005. 13.11.2006
Základní kapitál společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s. se zvyšuje o částku 58.712.000,- Kč, slovy: padesátosm milionů sedmsetdvanáct tisíc korun českých, na celkových 3.922.514.000,- Kč upsáním 1 kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 58.7 12.000,- Kč v listinné podobě. Upisování akcií nad tuto stanovenou částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno peněžitým vkladem ve výši 58.712.000,- Kč s využitím přednostního práva jediného akcionáře na upisování akcií. Přednostní právo k úpisu nových akcií peněžitým vkladem má dosavadní jediný akcionář. Jediný akcion ář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. S využitím přednostního práva lze upsat nový 1 kus akcie v listinné podobě na jméno, v nominální hodnotě 58.712.000,- Kč, emisní kurs akcie je roven nominální hodnotě. Přednostní právo k úpisu nových akcií lze vykonat v sídle společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s. v Brně, Hlinky 151, přičemž lhůta pro vykonání přednostního práva potrvá čtrnáct dnů. Počátek běhu této lhůty bude oznámen akcionáři představenstvem spo lečnosti doporučeným dopisem. Na stávajících 3657 kusů dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 998.200,- Kč, 1 kus dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 164.800,- Kč, 1 kus dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 99.800,- Kč, 1 kus dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 200.120.000,- Kč a 1 kus dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 13.000.000,- Kč lze upsat nově emitovanou akcii, a to 1 kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 58.712.000,- Kč v listinné podobě. Upisovat lze pouze celou akcii. Upisovatel je povinen v této lhůtě splatit emisní kurs nově upsané akcie ve výši 58.712.000,- Kč bezhotovostním převodem na účet společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s., vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Brno-město, číslo účtu 35-2271420217/0100 . Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou znovu nabídnuty jedinému stávajícímu akcionáři - statutárnímu městu Brnu. Upisování akcií peněžitým vkladem bez využití přednostního práva se bude konat v sídle společnosti Brno, Hlinky 151, přičemž emisní kurs bude roven nominální hodnotě akcie a lhůta pro upisování akcií potrvá čtrnáct dnů. Počátek běhu této lhůty bude upisov ateli oznámen představenstvem společnosti doporučeným dopisem. Upisovatel je povinen v této lhůtě splatit emisní kurs nově upsané akcie ve výši 58.712.000,- Kč bezhotovostním převodem na účet společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s., vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Brno, číslo účtu 35-2271420217/0100. 22.12.2005 - 1.2.2006
Základní kapitál společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s. se zvyšuje o částku 13.000.000,- Kč, slovy: třináct milionů korun českých, na celkových 3.863.802.000,- Kč upsáním 1 kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 13.000.000,- Kč v listinné p odobě. Upisování akcií nad tuto stanovenou částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno peněžitým vkladem ve výši 13.000.000,- Kč s využitím přednostního práva jediného akcionáře na upisování akcií. Přednostní právo k úpisu nových akcií peněžitým vkladem má dosavadní jediný akcionář. Jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. S využitím přednostního práva lze upsat nový 1 kus akcie v listinné podobě na jméno, v nominální hodnotě 13.000.000,- Kč, emisní kurs akcie je roven nominální hodnotě. Přednostní právo k úpisu nových akcií lze vykonat v sídle společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s. v Brně, Hlinky 151, přičemž lhůta pro vykonání přednostního práva potrvá dvacet jedna dnů. Počátek běhu této lhůty bude oznámen akcionáři představenstve m společnosti doporučeným dopisem. Na stávajících 3657 kusů dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 998.200,- Kč, 1 kus dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 164.800,- Kč, 1 kusů dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 99.800,- Kč a 1 kus dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 200.120.000,- Kč lze up sat nově emitovanou akcii, a to 1 kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 13.000.000,- Kč v listinné podobě. Upisovat lze pouze celou akcii. Upisovatel je povinen ve výše uvedené lhůtě splatit emisní kurs nově upsané akcie ve výši 13.000.000,- Kč bezhotovostním převodem na účet společnosti Dopravní podnik města Brna a.s., vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Brno-město, číslo účtu 35-2267290 237/0100. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou znovu nabídnuty jedinému stávajícímu akcionáři - Statutárnímu městu Brnu. Upisování akcií peněžitým vkladem bez využití přednostního práva se bude konat v sídle společnosti Brno, Hlinky 151, přičemž emisní kurs bude roven nominální hodnotě akcie a lhůta pro upisování potrvá dvacet jedna dnů. Počátek běhu této lhůty bude upisova teli oznámen představenstvem společnosti doporučeným dopisem. Upisovatel je povinen ve výše uvedené lhůtě splatit emisní kurs nově upsané akcie ve výši 13.000.000,- Kč bezhotovostním převodem na účet společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s., vedený u  Komerční banky, a.s., pobočka Brno-město, číslo účtu 35-2267290237/0100. 9.4.2005 - 5.12.2005
Základní kapitál společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s. se zvyšuje o částku 200 120.000,- Kč, slovy dvěstě milionů stodvacet tisíc korun českých, na celkových 3 850 802.000,-Kč upsáním 1 kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 200 120.000,-Kč v listinné podobě. Upisování akcií nad tuto stanovenou částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno peněžitým vkladem ve výši 200 120.000,-Kč s využitím přednostního práva jediného akcionáře na upisování akcií. Přednostní právo k úpisu nových akcií peněžitým vkladem má dosavadní jediný akcionář. Jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. S využitím přednostního práva lze upsat nový 1 kus akcie v listinné podobě na jméno, v nominální hodnotě 200 120.000,- Kč, emisí kurs akcie je roven nominální hodnotě. Přednostní právo k úpisu nových akcií lze vykonat v sídle společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s. v Brně, Hlinky 151, přičemž lhůta pro vykonání přednostního práva potrvá dvacet jedna dnů.Počátek běhu lhůty bude oznámen akcionáři představenstvem společnosti doporučeným dopisem. 12.6.2003 - 12.3.2004
Na stávajících 3657 kusů dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 998.200,- Kč, 1 kus dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 164.800,- Kč a 1 kus dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 99.800,- Kč lze upsat nově emitovanou akcii, a to 1 kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 200 120.000,- Kč v listinné podobě. Upisovat lze pouze celou akcii. Způsob zvýšení zakladního kapitálu společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s. peněžitým vkladem v celkové částce 200 120.000,- Kč bude realizován v souladu s usnesením Rady města Brna ze dne 19.12.2002 následujícím způsobem: - částka 200 000.000,-- Kč vzájemným zápočtem pohledávky Statutárního města Brna vůči Dopravního podniku města Brna, a.s. kterým k dnešnímu dni eviduje ve svém účetnictví závazek vůči Statutárnímu městu Brnu ve výši 200 000.000,- Kč, - částka 120.000,- Kč bude uhrazena z rozpočtu Statutárního města Brna na účet Dopravního podniku města Brna, a.s. vedeného u Komerční banky, a.s. pobočka Brno-město pod číslem 8905621/0100. Připouští se možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení části emisního kursu nově upisované akcie, a to: pohledávky Statutárního města Brna vůči Dopravnímu podniku města Brna, a.s. ve výši 200 000.000,-- Kč. Závazek Dopravního podniku města Brna, a.s. vůči Statutárnímu městu Brnu ve výši 200 000.000,- Kč vznikl v průběhu roku 2002, kdy tato částka byla během roku 2002 poukázána z účtu Statutárního města Brna na účet Dopravního podniku města Brna, a.s. jako úhrada plánované dotace na kapitálové dovybavení Dopravního podniku města Brna , a.s. pro rok 2002, t.j. posílení kapitálových fondů Dopravního podniku města Brna, a.s. S ohledem na skutečnost, že příprava rozpočtu Statutárního města Brna a Smlouvy o zajištění provozu městské hromadné dopravy v městě Brně na rok 2002 probíhají s předstihem, není možno včas reagovat na změny právních předpisů. S platností od 1.1.2002 byl opatřením MF č.j. 281/89 759/2001 zrušen titul dotace na kapitálové dovybavení. Tím vznikla pohledávka Statutárního města Brna vůči Dopravnímu podniku města Brna, a.s. ve výše uvedené výši. Představenstvo společnosti uzavře s věřitelem smlouvu o započtení ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. j) obch. zák, nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Zbytek emisního kursu nově upsané akcie ve výši 120.000,- Kč je upisovatel povinnen ve výše uvedené lhůtě splatit bezhotovostním převodem na účet společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s.,vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Brno-město, číslo účtu 8905621/0100. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou znovu nabídnuty jedinému stávajícímu akcionáři - Statutárnímu městu Brnu. Upisování akcií peněžitým vkladem bez využití přednostního práva se bude konat v sídle společnosti Brno, Hlinky 151, přičemž emisní kurs bude roven nominální hodnotě akcií a lhůta pro upisování potrvá dvacet jedna dnů. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen představenstvem společnosti doporučeným dopisem.Účtem pro splacení části emisního kursu je účet společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s. vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Brno-město, číslo účtu 8905621/0100. 12.6.2003 - 12.3.2004
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 10.1.2002 upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 9.10.2002. 15.2.2003 - 13.11.2006
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 30.11.2000. 19.12.2000
Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 30.11.2000 o záměru snížit základní jmění snížením jmenovité hodnoty akcií: 19.12.2000 - 13.11.2001
Důvodem snížení je úhrada vzniklé ztráty za rok 1999. Rozsah snížení je 6.584.000,- Kč, ze stávajících 3.657.266.000,- Kč na 3.650.682.000,- Kč. 19.12.2000 - 13.11.2001
Jmenovitá hodnota akcií společnosti se snižuje poměrně u všech akcií tak, jak je dále uvedeno: Stávající základní jmění společnosti je reprezentováno:   3 657 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě 166.000,- Kč, 1 ks ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Všechny akcie jsou v zaknihované podobě. 19.12.2000 - 13.11.2001
Základní jmění po snížení ve výši 3.650.682.000,- Kč bude reprezentováno   3 657 ks akcií ve jmenovité hodnotě - 998 200,- Kč jednou akcií ve jmenovité hodnotě - 164 800,- Kč jednou akcií ve jmenovité hodnotě - 99 800,- Kč   Všechny akcie v zaknihované podobě.   Celkem po snížení 3.650.682.000,- Kč. 19.12.2000 - 13.11.2001
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 20.4.2000. 4.5.2000
Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 20.4.2000 o záměru zvýšit základní jmění: 4.5.2000 - 14.9.2000
Základní jmění společnosti se zvyšuje nepeněžitým vkladem jediného akcionáře o částku 8.100.000,- Kč na celkových 3.657.266.000,- Kč upisováním 9 kusů kmenových akcií a to 8 kusů akcií na jméno o nominální hodnotě 1.000.000,- Kč a 1 kusu akcie na jméno o nominální hodnotě 100.000,- Kč. Všechny upisované akcie budou vydány v zaknihované podobě. 4.5.2000 - 14.9.2000
Upisování akcií nad částku 8.100.000,- Kč se nepřipouští. 4.5.2000 - 14.9.2000
Přednostní právo k úpisu nových akcií se vzhledem k ust. § 204a odst. 1 obch.zák. neuplatní, neboť akcie budou upsány nepeněžitým vkladem. 4.5.2000 - 14.9.2000
Dosavadní jediný akcionář Město Brno upíše všechny nově emitované akcie, tj. nových 8 kusů akcií na jméno v zaknihované podobě o nominální hodnotě 1.000.000,- Kč a 1 kus nové akcie na jméno v zaknihované podobě o nominální hodnotě 100.000,- Kč, emisní kurs akcií je roven nominální hodnotě. Upisovatel je povinen upsat a splatit nepeněžitý vklad v sídle společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení usnesení obchodního soudu jako soudu rejstříkového o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění společnosti. Jediný akcionář schvaluje upsání všech akcií nepeněžitým vkladem, a to dále uvedenou nemovitostí, kterou je pozemek p.č. 248 zastavěná plocha o vým. 404 m2, zapsaný u Katastrálního úřadu Brno-město na LV č. 10001 pro obec Brno, k.ú. Město Brno. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckými posudky dvou znalců, a to znaleckým posudkem č. 1716-7/2000 ze dne 14.1.2000 vypracovaným znalcem ing. Drahoslavem Bečvářem, bytem Brno, Renčova 19 na částku 8.484.000,- Kč a znaleckým posudkem č. 1163-1/2000 ze dne 13.1.2000 vypracovaným znalcem ing. Miroslavem Filkukou, bytem Brno, Vymazalova 16 na částku 8.100.000,- Kč, přičemž byla použita cena nižší, stanovená znalcem ing. Miroslavem Filkukou. 4.5.2000 - 14.9.2000
Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 30.11.1998 o záměru zvýšit základní jmění: 11.12.1998 - 4.2.1999
Základní jmění společnosti se zvyšuje nepeněžitým vkladem jediného akcionáře o částku 3.648.166.000,- Kč na celkových 3.649.166.000,- Kč upisováním 3.649 ks kmenových akcií, a to 3.648 ks na jméno o nominální hodnotě 1.000.000,- Kč a jednoho kusu akcie na jméno o nominální hodnotě 166.000,- Kč. Všechny upisované akcie budou vydány v zaknihované podobě. 11.12.1998 - 4.2.1999
Upisování akcií nad částku 3.648.166.000,- Kč se nepřipouští. 11.12.1998 - 4.2.1999
Přednostní právo k úpisu nových akcií se vzhledem k ust. § 204a odst.1 obch.zák. neuplatní, neboť akcie budou upsány nepeněžitým vkladem. Dosavadní jediný akcionář Město Brno upíše všechny nově emitované akcie, tj. nových 3.648 kusů akcií na jméno v zaknihované podobě o nominální hodnotě 1.000.000,- Kč a jeden kus nové akcie na jméno v zaknihované podobě o nominální hodnotě 166.000,- Kč, emisní kurz akcií je roven nominální hodnotě. 11.12.1998 - 4.2.1999
Upisovatel je povinen upsat a splatit nepeněžitý vklad v sídle společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151, a to ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne doručení usnesení obchodního soudu jako soudu rejstříkového o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění společnosti. 11.12.1998 - 4.2.1999
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 4.11.1998. 26.11.1998
Společnost vznikla přeměnou Dopravního podniku města Brna, státního podniku se sídlem v Brně, Hlinky 151, IČO 00100790, Rg A XXX 8 Krajského obchodního soudu v Brně. 1.1.1998

Aktuální kontaktní údaje Dopravní podnik města Brna, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25508881
Obchodní firma: Dopravní podnik města Brna, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 15.1.1998
Celkový počet živností: 26
Aktivních živností: 16

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25508881
Firma: Dopravní podnik města Brna,a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-střed
Počet zaměstnanců: 2500 - 2999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 1.1.1998

Kontakty na Dopravní podnik města Brna, a.s. IČO: 25508881

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Hlinky 64/151 , Brno 603 00 25.5.2015
Sídlo: Hlinky 64/151 , Brno 603 00 25.5.2015 - 25.5.2015
Sídlo: Hlinky 151 , 656 46 Brno Česká republika
1.1.1998 - 25.5.2015

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Hlinky 64/151, Brno 603 00

Obory činností Dopravní podnik města Brna, a.s. IČO: 25508881

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 30.11.2017
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řid iče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 5.5.2014
projektová činnost ve výstavbě 25.7.2011
provozování drážní dopravy trolejbusové na území města Brna a obce Šlapanice 13.8.2009
provozování drážní dopravy tramvajové na území města Brna a obce Modřice 13.8.2009
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 5.5.2009
Zámečnictví, nástrojářství 5.5.2009
Klempířství a oprava karoserií 5.5.2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 5.5.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 5.5.2009
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 5.5.2009
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - vnitrost átní veřejná linková, - vnitrostátní zvláštní linková 5.5.2009 - 5.5.2014
provozovní dráhy tramvajové na území města Brna a obce Modřice 30.9.2004
provozování dráhy trolejbusové na území města Brna a obce Šlapanice 30.9.2004
provozování dráhy - vlečky DPMB, a.s. 30.9.2004
vnitrozemská vodní doprava veřejná pravidelná i nepravidelná provozovaná v úseku vodní cesty přehradní nádrž Brněnská (Kníničky) 30.9.2004
opravy silničních vozidel 30.9.2004
vodoinstalatérství, topenářství 30.9.2004
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 30.9.2004
revize určených technických zařízení v provozu 30.9.2004
provozování autoškoly 30.9.2004
psychologické poradenství a diagnostika 30.9.2004
silniční motorová doprava osobní - příležitostná vnitrostátní, kyvadlová vnitrostátní, veřejná linková vnitrostátní, zvláštní linková vnitrostátní 30.9.2004 - 5.5.2009
silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní 30.9.2004 - 5.5.2009
opravy ostatních dopravních prostředků 30.9.2004 - 5.5.2009
opravy karoserií 30.9.2004 - 5.5.2009
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 30.9.2004 - 5.5.2009
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 30.9.2004 - 5.5.2009
zámečnictví 30.9.2004 - 5.5.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 30.9.2004 - 5.5.2009
reklamní činnost 30.9.2004 - 5.5.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 30.9.2004 - 5.5.2009
ubytovací služby 30.9.2004 - 5.5.2009
projektová činnost ve výstavbě 30.9.2004 - 13.8.2009
provozování dráhy tramvajové na území města Brna a obce Modřice 6.4.2002 - 30.9.2004
provozování dráhy trolejbusové na území města Brna a obce Šlapanice 6.4.2002 - 30.9.2004
provozování dráhy - vlečky DPMB, a.s. 6.4.2002 - 30.9.2004
silniční motorová doprava osobní 6.4.2002 - 30.9.2004
silniční motorová doprava nákladní 6.4.2002 - 30.9.2004
vnitrozemská vodní doprava 6.4.2002 - 30.9.2004
opravy silničních vozidel 6.4.2002 - 30.9.2004
opravy ostatních dopravních prostředků 6.4.2002 - 30.9.2004
opravy karosérií 6.4.2002 - 30.9.2004
výroba,instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 6.4.2002 - 30.9.2004
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 6.4.2002 - 30.9.2004
vodoinstalatérství, topenářství 6.4.2002 - 30.9.2004
zámečnictví 6.4.2002 - 30.9.2004
projektová činnost ve výstavbě 6.4.2002 - 30.9.2004
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstaňování 6.4.2002 - 30.9.2004
zemní práce pomocí mechanizmů 6.4.2002 - 30.9.2004
montáž,opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 6.4.2002 - 30.9.2004
revize určených technických zařízení v provozu 6.4.2002 - 30.9.2004
reklamní činnost 6.4.2002 - 30.9.2004
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 6.4.2002 - 30.9.2004
hostinská činnost 6.4.2002 - 30.9.2004
ubytovací služby 6.4.2002 - 30.9.2004
provozování autoškoly - vyučování řízení motorových vozidel 6.4.2002 - 30.9.2004
psychologické poradenství a diagnostika 6.4.2002 - 30.9.2004
provozování dráhy tramvajové na území města Brna a obce Modřice 26.11.1998 - 6.4.2002
provozování dráhy trolejbusové na území města Brna a obce Šlapanice 26.11.1998 - 6.4.2002
provozování dráhy - vlečky Město Brno 26.11.1998 - 6.4.2002
silniční motorová doprava osobní 26.11.1998 - 6.4.2002
silniční motorová doprava nákladní 26.11.1998 - 6.4.2002
vnitrozemská vodní doprava 26.11.1998 - 6.4.2002
opravy motorových vozidel 26.11.1998 - 6.4.2002
opravy karoserií 26.11.1998 - 6.4.2002
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 26.11.1998 - 6.4.2002
vodoinstalatérství 26.11.1998 - 6.4.2002
topenářství 26.11.1998 - 6.4.2002
vyučování řízení motorových vozidel 26.11.1998 - 6.4.2002
projektová činnost ve výstavbě 26.11.1998 - 6.4.2002
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 26.11.1998 - 6.4.2002
zemní práce pomocí mechanizmů 26.11.1998 - 6.4.2002
hostinská činnost 26.11.1998 - 6.4.2002
ubytovací služby 26.11.1998 - 6.4.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 26.11.1998 - 6.4.2002
reklamní činnost 26.11.1998 - 6.4.2002
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 26.11.1998 - 6.4.2002
opravy ostatních dopravních prostředků 26.11.1998 - 6.4.2002
zámečnictví 26.11.1998 - 6.4.2002
provozování dráhy tramvajové a trolejbusové na území města Brna 1.1.1998 - 26.11.1998
provozování dráhy-vlečky Dopravního podniku města Brna,a.s. 1.1.1998 - 26.11.1998
silniční motorová doprava osobní 1.1.1998 - 26.11.1998
silniční motorová doprava nákladní 1.1.1998 - 26.11.1998
vnitrozemská vodní doprava 1.1.1998 - 26.11.1998
opravy motorových vozidel 1.1.1998 - 26.11.1998
opravy karoserií 1.1.1998 - 26.11.1998
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 1.1.1998 - 26.11.1998
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 1.1.1998 - 26.11.1998
stavba člunů a lodí 1.1.1998 - 26.11.1998
zámečnictví 1.1.1998 - 26.11.1998
vodoinstalatérství včetně topenářství 1.1.1998 - 26.11.1998
vyučování řízení motorových vozidel 1.1.1998 - 26.11.1998
projektová činnost v investiční výstavbě 1.1.1998 - 26.11.1998
projektování elektrických zařízení 1.1.1998 - 26.11.1998
provádění dopravních staveb 1.1.1998 - 26.11.1998
zemní práce pomocí mechanismů 1.1.1998 - 26.11.1998
hostinská činnost 1.1.1998 - 26.11.1998
ubytovací služby 1.1.1998 - 26.11.1998
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.1.1998 - 26.11.1998

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.1.1998
Provozovna č. 1
Provozovna: Hviezdoslavova 749/1 , Brno 627 00
Identifikační číslo provozovny: 1010995448
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Hlinky 64/151 , Brno 603 00
Identifikační číslo provozovny: 1001457706
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.1.1998
Provozovna č. 3
Provozovna: Svitavská 913/4 , Brno 614 00
Identifikační číslo provozovny: 1001457722
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.1.1998
Provozovna č. 4
Provozovna: Hudcova 390/74 , Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny: 1001457684
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.1.1998

Živnost č. 2 Provozování autoškoly

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.1.1998
Provozovna č. 1
Provozovna: Hlinky 64/151 , Brno 603 00
Identifikační číslo provozovny: 1001457706
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.1.1998

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.1.1998
Provozovna č. 1
Provozovna: Hlinky 64/151 , Brno 603 00
Identifikační číslo provozovny: 1001457706
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.1.1998

Živnost č. 4 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.1.1998
Provozovna č. 1
Provozovna: Hviezdoslavova 749/1 , Brno 627 00
Identifikační číslo provozovny: 1010995448
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Hudcova 390/74 , Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny: 1001457684
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.1.1998

Živnost č. 5 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.1.1998
Provozovna č. 1
Provozovna: Hudcova 390/74 , Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny: 1001457684
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2008
Provozovna č. 2
Provozovna: Přístavní 34/1 , Brno 635 00
Identifikační číslo provozovny: 1001457731
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.1.1998

Živnost č. 6 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.1.1998
Provozovna č. 1
Provozovna: Hviezdoslavova 749/1 , Brno 627 00
Identifikační číslo provozovny: 1010995448
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Hudcova 390/74 , Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny: 1001457684
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.1.1998
Provozovna č. 3
Provozovna: Hlinky 64/151 , Brno 603 00
Identifikační číslo provozovny: 1001457706
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.1.1998

Živnost č. 7 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.1.1998
Provozovna č. 1
Provozovna: Hudcova 390/74 , Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny: 1001457684
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.1.1998
Provozovna č. 2
Provozovna: Hlinky 64/151 , Brno 603 00
Identifikační číslo provozovny: 1001457706
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.1.1998

Živnost č. 8 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.1.1998
Provozovna č. 1
Provozovna: Hlinky 64/151 , Brno 603 00
Identifikační číslo provozovny: 1001457706
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.1.1998

Živnost č. 9 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Projektování elektrických zařízení

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 18.2.1998
Provozovna č. 1
Provozovna: Jundrovská 1116/57 , Brno 624 00
Identifikační číslo provozovny: 1001457757
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 1.7.2008
Provozovna č. 2
Provozovna: Hlinky 64/151 , Brno 603 00
Identifikační číslo provozovny: 1001457706
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 18.2.1998

Živnost č. 10 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně ři

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 4.3.1998
Provozovna č. 1
Provozovna: Hviezdoslavova 749/1 , Brno 627 00
Identifikační číslo provozovny: 1010995448
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Hlinky 64/151 , Brno 603 00
Identifikační číslo provozovny: 1001457706
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.3.1998
Provozovna č. 3
Provozovna: Tábor 2332/10 , Brno 616 00
Identifikační číslo provozovny: 1001457714
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.3.1998
Provozovna č. 4
Provozovna: Svitavská 913/4 , Brno 614 00
Identifikační číslo provozovny: 1001457722
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.3.1998
Provozovna č. 5
Provozovna: Hudcova 390/74 , Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny: 1001457684
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.3.1998

Živnost č. 11 Vnitrozemská vodní doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 27.3.1998
Provozovna č. 1
Provozovna: Přístavní 34/1 , Brno 635 00
Identifikační číslo provozovny: 1001457731
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.3.1998

Živnost č. 12 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 27.4.1998
Provozovna č. 1
Provozovna: Jundrovská 1116/57 , Brno 624 00
Identifikační číslo provozovny: 1001457765
Druh provozovny: stánek
Zahájení provozování: 1.7.2008

Živnost č. 13 Revize určených technických zařízení v provozu

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 6.12.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: Hlinky 64/151 , Brno 603 00
Identifikační číslo provozovny: 1001457706
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.12.2000
Provozovna č. 2
Provozovna: Mendlovo náměstí 616/19 , Brno 603 00
Identifikační číslo provozovny: 1001457749
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.12.2000

Živnost č. 14 Psychologické poradenství a diagnostika

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.4.2001
Provozovna č. 1
Provozovna: Hlinky 64/151 , Brno 603 00
Identifikační číslo provozovny: 1001457706
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.4.2001

Živnost č. 15 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 4.5.2001
Provozovna č. 1
Provozovna: Hlinky 64/151 , Brno 603 00
Identifikační číslo provozovny: 1001457706
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.5.2001
Provozovna č. 2
Provozovna: Mendlovo náměstí 616/19 , Brno 603 00
Identifikační číslo provozovny: 1001457749
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.5.2001

Živnost č. 16 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.2.2016

Živnost č. 17 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.1.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Vodoinstalatérství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.1.1998
Zánik oprávnění: 29.5.2000

Živnost č. 19 Topenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.1.1998
Zánik oprávnění: 29.5.2000

Živnost č. 20 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.1.1998
Zánik oprávnění: 25.6.2003

Živnost č. 21 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.1.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Zemní práce pomocí mechanizmů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.2.1998
Zánik oprávnění: 25.6.2003

Živnost č. 23 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.2.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Reklamní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.2.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 25 Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.3.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 26 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.5.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Specializované stavební činnosti
Demolice a příprava staveniště
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Městská a příměstská pozemní osobní doprava
Ubytování
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
Průzkum trhu a veřejného mínění
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Činnosti autoškol a jiných škol řízení
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí j. n.
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Vedení firmy Dopravní podnik města Brna, a.s. IČO: 25508881

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být vždy předseda nebo místopředseda představenstva. Za společnost dále jedná generální ředitel spole čnosti nebo jím pověřený zástupce, a to v rozsahu své působnosti. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být vždy předseda nebo místopředseda představenstva. Za společnost rovněž podepisuje generální ředitel společnosti nebo jím pověřený zástupce, a to v rozsahu své působnosti. Za společnost dále může jednat a podepisovat i jiná osoba, která k tomu byla představenstvem písemně pověřena, a to v rozsahu určeném stanovami, Organizačním řádem společnosti, Podpisovým řádem společnosti nebo plnou mocí. 30.11.2017
Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo tak činí samostatně předseda nebo místopředseda společně s dalším členem představenstva. Společnost dále zastupuje jiná osoba pověřená představenstvem , a to v rozsahu určeném stanov ami společnosti, organizačním řádem společnosti nebo plnou mocí. Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně s dalším členem. Činí tak tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 26.6.2014 - 30.11.2017
Způsob jednání: Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo tak činí samostatně předseda nebo místopředseda společně s dalším členem představenstva. Společnost dále zastupuje generální ředitel nebo jiná osoba pověřená představenstvem nebo generálním ředitelem, a to v rozsahu určeném stanovami společnosti, organizačním řádem společnosti nebo plnou mocí. Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně s dalším členem. Činí tak tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. Za společnost rovněž podepisuje generální ředitel nebo jím pověřený zástupce, a to v rozsahu své působnosti. Činí tak tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 17.10.2001 - 26.6.2014
Způsob jednání: Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo tak činí samostatně předseda nebo místopředseda s dalším členem představenstva. Za společnost podepisuje samostatně předseda nebo místopředseda představenstva s dalším členem představenstva. Činí tak tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 1.1.1998 - 17.10.2001
Jméno: Ing. Miloš Havránek 6.1.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.12.2014
Ve funkci: od 8.12.2014
Adresa: Charbulova 321/54, Brno 618 00
Jméno: Ing. Josef Veselý 26.2.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.12.2018
Adresa: Skorkovského 1569/73, Brno 636 00
Jméno: Mgr. Marek Viskot 26.2.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.12.2018
Adresa: Medlánecká 1351/14, Brno 621 00
Jméno: Mgr. Adam Zemek 26.2.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.12.2018
Adresa: Rolnická 662/9, Brno 625 00
Jméno: Ing. Petr Kratochvíl 11.9.2019
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.12.2018
Ve funkci: od 7.12.2018
Adresa: Ruský vrch 122/15, Brno 624 00
Jméno: Ing. Jaroslav Grula 1.1.1998 - 15.4.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Matulkova 1593/37, Brno 612 00
Jméno: Ing. Petr Herzog 1.1.1998 - 15.4.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Šmejkalova 1482/92, Brno 616 00
Jméno: Ing. Karel Knecht 15.4.1999 - 27.9.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Axmanova 530/11, Brno 623 00
Jméno: Ing. Pavel Knecht 27.9.1999 - 17.10.2001
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 1.1.2001
Adresa: Axmanova 530/11, Brno 623 00
Jméno: Ing. Bedřich Prokeš 1.1.1998 - 1.10.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Úvoz 88 , 602 00 Brno Česká republika
Jméno: JUDr. Dagmar Lastovecká 1.1.1998 - 30.9.2003
Funkce: členka představenstva
Trvání členství: do 17.2.2003
Adresa: Pellicova 113/3, Brno 602 00
Jméno: Ing. Jan Holík 1.1.1998 - 30.9.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 17.2.2003
Adresa: Renčova 1360/6, Brno 621 00
Jméno: Ing. Jarmila Horová CSc. 15.4.1999 - 30.9.2003
Funkce: předsedkyně představenstva
Trvání členství: do 17.2.2003
Ve funkci: do 17.2.2003
Adresa: Pellicova 48/8, Brno 602 00
Jméno: Ing. Bedřich Prokeš 1.10.2002 - 30.9.2003
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 17.2.2003
Ve funkci: do 17.2.2003
Adresa: 190, Zbýšov 683 52
Jméno: Ing. Milan Šimon 1.10.2002 - 30.9.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 17.2.2003
Ve funkci: od 8.3.2002
Adresa: Botanická 828/45, Brno 602 00
Jméno: Petr Zbytek 30.9.2003 - 1.5.2004
Funkce: předseda předsravenstva
Trvání členství: od 17.2.2003
Ve funkci: od 21.2.2003
Adresa: Prokofjevova 285/4, Brno 623 00
Jméno: Ing. Radomír Jonáš 30.9.2003 - 13.8.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 17.2.2003 do 20.11.2003
Ve funkci: od 21.2.2003 do 20.11.2003
Adresa: Bednářova 146/14, Brno 619 00
Jméno: Ing. Jan Holík 30.9.2003 - 13.8.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.2.2003
Adresa: Renčova 1360/6, Brno 621 00
Jméno: Ing. Milan Šimon 30.9.2003 - 11.1.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.2.2003 do 29.4.2004
Adresa: Botanická 828/45, Brno 602 00
Jméno: Ing. Bedřich Prokeš 30.9.2003 - 4.8.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.2.2003
Adresa: 190, Zbýšov 683 52
Jméno: Petr Zbytek 1.5.2004 - 4.8.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.2.2003
Ve funkci: od 21.2.2003
Adresa: Pavlovská 518/23, Brno 623 00
Jméno: Ing. Jan Holík 13.8.2004 - 11.1.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 17.2.2003 do 9.11.2006
Ve funkci: od 12.12.2003 do 9.11.2006
Adresa: Renčova 1360/6, Brno 621 00
Jméno: Radomír Vavrouch 13.8.2004 - 11.1.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.11.2003 do 9.11.2006
Adresa: Merhautova 1029/164, Brno 614 00
Jméno: Roman Onderka 11.1.2005 - 11.1.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.4.2004 do 9.11.2006
Adresa: ulice Kosmonautů 416/5, Brno 625 00
Jméno: Petr Zbytek 4.8.2006 - 11.1.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.2.2003 do 9.11.2006
Ve funkci: od 21.2.2003 do 9.11.2006
Adresa: Pavlovská 513 , 623 00 Brno Česká republika
Jméno: Ing. Bedřich Prokeš 4.8.2006 - 29.2.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.2.2003 do 17.2.2008
Adresa: Tleskačova 1700/16, Kuřim 664 34
Jméno: JUDr. Jiří Oliva 11.1.2007 - 5.5.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 9.11.2006
Ve funkci: od 13.11.2006
Adresa: Trávníky 1604/56, Brno 613 00
Jméno: Mgr. Martin Ander Ph.D. 11.1.2007 - 24.1.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.11.2006 do 16.11.2010
Ve funkci: od 13.11.2006 do 16.11.2010
Adresa: Oblá 349/6, Brno 634 00
Jméno: Ing. Jan Holík 11.1.2007 - 24.1.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.11.2006 do 16.11.2010
Adresa: Renčova 1360/6, Brno 621 00
Jméno: JUDr. Robert Kerndl 11.1.2007 - 24.1.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.11.2006 do 16.11.2010
Adresa: Lidická 562/33, Brno 602 00
Jméno: Bc. Miloslav Humpolíček 11.1.2007 - 24.1.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.11.2006 do 16.11.2010
Adresa: Galandauerova 2582/4, Brno 612 00
Jméno: Pavel Sázavský 11.1.2007 - 24.1.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.11.2006 do 16.11.2010
Adresa: Jaselská 188/5, Brno 602 00
Jméno: Ing. Bedřich Prokeš 29.2.2008 - 24.1.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.2.2008 do 16.11.2010
Adresa: Tleskačova 1700/16, Kuřim 664 34
Jméno: JUDr. Jiří Oliva 5.5.2009 - 24.1.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 9.11.2006 do 16.11.2010
Ve funkci: od 13.11.2006 do 16.11.2010
Adresa: Neumannova 530/53, Brno 602 00
Jméno: Ing. Bedřich Prokeš 24.1.2011 - 31.5.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.11.2010 do 16.5.2011
Adresa: Tleskačova 1700/16, Kuřim 664 34
Jméno: JUDr. Jiří Oliva 24.1.2011 - 23.5.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.11.2010 do 15.5.2012
Ve funkci: od 23.11.2010 do 15.5.2012
Adresa: Neumannova 530/53, Brno 602 00
Jméno: JUDr. Robert Kerndl 24.1.2011 - 28.6.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 16.11.2010
Ve funkci: od 23.11.2010
Adresa: Lidická 562/33, Brno 602 00
Jméno: Bc. Pavel Sázavský 24.1.2011 - 26.9.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.11.2010
Adresa: Jiráskova 244/44, Brno 602 00
Jméno: Ing. Petr Kratochvíl 24.1.2011 - 26.9.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.11.2010
Adresa: Ruský vrch 122/15, Brno 624 00
Jméno: Jiří Sedláček 24.1.2011 - 26.6.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.11.2010
Adresa: Ulrychova 845/5, Brno 624 00
Jméno: Mgr. Libor Šťástka 24.1.2011 - 26.6.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.11.2010
Adresa: Jiráskova 251/51, Brno 602 00
Jméno: ing. Miloš Havránek 31.5.2011 - 26.6.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.5.2011
Adresa: Charbulova 321/54, Brno 618 00
Jméno: MVDr. Vlastimil Žďárský 23.5.2012 - 26.6.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.5.2012
Ve funkci: od 16.5.2012
Adresa: Červený kopec 843/6, Brno 639 00
Jméno: JUDr. Robert Kerndl 28.6.2013 - 6.1.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 16.11.2010 do 1.12.2014
Ve funkci: od 23.11.2010 do 1.12.2014
Adresa: Lidická 562/33, Brno 602 00
Jméno: Bc. Pavel Sázavský 26.9.2013 - 6.1.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.11.2010 do 1.12.2014
Adresa: Jiráskova 244/44, Brno 602 00
Jméno: Ing. Petr Kratochvíl 26.9.2013 - 6.1.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.11.2010 do 1.12.2014
Adresa: Ruský vrch 122/15, Brno 624 00
Jméno: MVDr. Vlastimil Žďárský 26.6.2014 - 6.1.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.5.2012 do 1.12.2014
Ve funkci: od 16.5.2012 do 1.12.2014
Adresa: Červený kopec 843/6, Brno 639 00
Jméno: Jiří Sedláček 26.6.2014 - 6.1.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.11.2010 do 1.12.2014
Adresa: Ulrychova 845/5, Brno 624 00
Jméno: Mgr. Libor Šťástka 26.6.2014 - 6.1.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.11.2010 do 1.12.2014
Adresa: Jiráskova 251/51, Brno 602 00
Jméno: Ing. Miloš Havránek 26.6.2014 - 6.1.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.5.2011 do 1.12.2014
Adresa: Charbulova 321/54, Brno 618 00
Jméno: Bc. Tomáš Kratochvíl 6.1.2015 - 16.2.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.12.2014 do 15.12.2015
Ve funkci: od 8.12.2014 do 15.12.2015
Adresa: Purkyňova 3030/35, Brno 612 00
Jméno: Vít Prýgl 6.1.2015 - 16.2.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.12.2014
Ve funkci: do 14.1.2016
Adresa: Neužilova 688/2, Brno 625 00
Jméno: PaedDr. Ivo Vašíček 6.1.2015 - 26.2.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.12.2014 do 30.11.2018
Adresa: Bílovická 437, Čejkovice 696 15
Jméno: Ing. Josef Veselý 6.1.2015 - 26.2.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.12.2014 do 30.11.2018
Adresa: Skorkovského 1569/73, Brno 636 00
Jméno: Vít Prýgl 16.2.2016 - 26.2.2019
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 15.1.2016 do 30.11.2018
Adresa: Neužilova 688/2, Brno 625 00
Jméno: Ing. Jan Seitl 16.2.2016 - 26.2.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.12.2015 do 30.11.2018
Ve funkci: od 16.12.2015 do 30.11.2018
Adresa: Lesnická 823/60, Brno 613 00
Jméno: Ing. Petr Kratochvíl 26.2.2019 - 11.9.2019
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.12.2018
Ve funkci: od 1.12.2018
Adresa: Ruský vrch 122/15, Brno 624 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jiří Kuklínek 26.2.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.12.2018
Adresa: Drobného 316/56, Brno 602 00
Jméno: Pavel Jankůj 26.2.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.12.2018
Adresa: U luhu 220/14, Brno 635 00
Jméno: Ing. Jan Seitl 1.8.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.5.2019
Adresa: Lesnická 823/60, Brno 613 00
Jméno: Ing. Jaromír Ticháček 1.8.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.5.2019
Adresa: Svážná 394/3, Brno 634 00
Jméno: Vít Prýgl 11.9.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.12.2018
Ve funkci: od 11.12.2018
Adresa: Neužilova 688/2, Brno 625 00
Jméno: Mgr. Pavel Sázavský MBA 11.9.2019
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.12.2018
Ve funkci: od 11.12.2018
Adresa: Jiráskova 244/44, Brno 602 00
Jméno: Ing. Rudolf John 1.1.1998 - 26.11.1998
Funkce: člen
Adresa: Kunštátská 1403/19, Brno 621 00
Jméno: prof.RNDr. František Lukeš DrSc. 1.1.1998 - 15.4.1999
Funkce: člen
Adresa: Šmejkalova 1069/118, Brno 616 00
Jméno: Jaroslav Boudný 1.1.1998 - 15.4.1999
Funkce: člen
Adresa: Antonína Macka 2279/9, Brno 612 00
Jméno: Ing. Jan Sochor 1.1.1998 - 15.4.1999
Funkce: člen
Adresa: Haškova 147/10, Brno 638 00
Jméno: Ing. Jiří Klemensevič 1.1.1998 - 15.4.1999
Funkce: předseda
Adresa: Sušilova 770/5, Brno 602 00
Jméno: Karel Švehla 1.1.1998 - 17.10.2001
Funkce: místopředseda
Ve funkci: do 1.1.2001
Adresa: V rejích 433/52, Brno 643 00
Jméno: Ing. Ladislav Býček 1.1.1998 - 30.9.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 17.2.2003
Adresa: Letovická 1428/5, Brno 621 00
Jméno: MUDr. Jan Kopeček 1.1.1998 - 30.9.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 17.2.2003
Adresa: Popelákova 2318/2, Brno 628 00
Jméno: Bc. Alice Tomková 1.1.1998 - 30.9.2003
Funkce: členka
Trvání členství: do 17.2.2003
Adresa: Fryčajova 536/155, Brno 614 00
Jméno: Jiří Kolář 1.1.1998 - 30.9.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 23.10.2002
Adresa: Bezručova 73/10, Brno 602 00
Jméno: Petr Koubek 1.1.1998 - 30.9.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 23.10.2002
Adresa: Česká republika
Medlov 180, p.Němčičky u Židlochovic
Jméno: JUDr. Eva Lukavská 1.1.1998 - 30.9.2003
Funkce: členka
Trvání členství: do 23.10.2002
Adresa: náměstí 28. dubna 17/33, Brno 635 00
Jméno: Ing. Rudolf John 26.11.1998 - 30.9.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 23.10.2002
Adresa: Kunštátská 1403/19, Brno 621 00
Jméno: Ing. Rostislav Slavotínek 15.4.1999 - 30.9.2003
Funkce: předseda
Trvání členství: do 17.2.2003
Ve funkci: do 17.2.2003
Adresa: Tyršova 2401/66, Brno 612 00
Jméno: Karel Hledík 15.4.1999 - 30.9.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 17.2.2003
Adresa: Hlavní 896/116, Brno 624 00
Jméno: Ing. Josef Pelikán 15.4.1999 - 30.9.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 17.2.2003
Adresa: Kounicova 295/34, Brno 602 00
Jméno: Petr Pěkný 15.4.1999 - 30.9.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 17.2.2003
Adresa: Ulička 831/1, Brno 623 00
Jméno: Ing. Pavel Surý 17.10.2001 - 30.9.2003
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 1.1.2001 do 17.2.2003
Ve funkci: od 8.2.2001 do 17.2.2003
Adresa: Čejkovická 4092/11, Brno 628 00
Jméno: Jan Kalich 30.9.2003 - 1.5.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 23.10.2002
Adresa: Dukelská 3 , 625 00 Brno Česká republika
Jméno: Roman Onderka 30.9.2003 - 11.1.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 17.2.2003 do 29.4.2004
Adresa: ulice Kosmonautů 416/5, Brno 625 00
Jméno: Jan Kalich 1.5.2004 - 4.8.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 23.10.2002
Adresa: Dunajská 189/3, Brno 625 00
Jméno: Ing. Rostislav Slavotínek 30.9.2003 - 13.11.2006
Funkce: předseda
Trvání členství: od 17.2.2003 do 31.12.2004
Ve funkci: od 12.3.2003 do 31.12.2004
Adresa: Tyršova 2401/66, Brno 612 00
Jméno: Jan König 30.9.2003 - 13.11.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 17.2.2003
Adresa: Charbulova 322/61, Brno 618 00
Jméno: Karel Hledík 30.9.2003 - 11.1.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 17.2.2003 do 12.11.2004
Adresa: Hlavní 896/116, Brno 624 00
Jméno: Dana Filipi 30.9.2003 - 20.2.2007
Funkce: místopředsedkyně
Trvání členství: od 17.2.2003 do 9.1.2007
Ve funkci: od 12.3.2003 do 9.1.2007
Adresa: Vránova 1130/138, Brno 621 00
Jméno: Ing. Jiří Charvát 30.9.2003 - 20.2.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 17.2.2003 do 9.1.2007
Adresa: Obřanská 959/180, Brno 614 00
Jméno: RSDr. Lubomír Mlejnek 30.9.2003 - 20.2.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 17.2.2003 do 9.1.2007
Adresa: Větrná 619/5, Brno 635 00
Jméno: Jan Kočí 5.11.2003 - 20.2.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 17.4.2003 do 9.1.2007
Adresa: Dykova 1617/37, Brno 636 00
Jméno: Ing. Milan Šimon 11.1.2005 - 20.2.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.4.2004 do 26.5.2005
Adresa: Botanická 828/45, Brno 602 00
Jméno: Jan König 13.11.2006 - 20.2.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 17.2.2003 do 9.1.2007
Ve funkci: od 16.2.2005 do 9.1.2007
Adresa: Charbulova 322/61, Brno 618 00
Jméno: Eva Lipovská 30.9.2003 - 16.11.2007
Funkce: členka
Trvání členství: od 23.10.2002 do 23.10.2007
Adresa: Svážná 399/11, Brno 634 00
Jméno: Ing. Miloslav Jičínský 30.9.2003 - 16.11.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 23.10.2002 do 23.10.2007
Adresa: Nezvalova 402/7, Brno 638 00
Jméno: František Kosmák 30.9.2003 - 16.11.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 23.10.2002 do 23.10.2007
Adresa: ulice Čoupkových 674/36, Brno 624 00
Jméno: Josef Kalich 4.8.2006 - 16.11.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.10.2002 do 23.10.2007
Adresa: Dunajská 189/3, Brno 625 00
Jméno: Radomír Vavrouch 20.2.2007 - 24.1.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.1.2007 do 16.11.2010
Ve funkci: od 2.2.2007 do 16.11.2010
Adresa: Zemědělská 1673/13, Brno 613 00
Jméno: Aleš Jakubec 20.2.2007 - 24.1.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.1.2007 do 16.11.2010
Adresa: Klobásova 34 , 625 00 Brno Česká republika
Jméno: Jiří Novotný 20.2.2007 - 24.1.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.1.2007 do 16.11.2010
Adresa: Turgeněvova 1133/16, Brno 618 00
Jméno: Ing. Vít Beran 20.2.2007 - 24.1.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.1.2007 do 16.11.2010
Adresa: Ríšova 665/91, Brno 641 00
Jméno: Karel Hledík 20.2.2007 - 24.1.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.1.2007 do 16.11.2010
Adresa: Hlavní 896/116, Brno 624 00
Jméno: Ing. Ladislav Býček 20.2.2007 - 24.1.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.1.2007 do 16.11.2010
Adresa: Letovická 1428/5, Brno 621 00
Jméno: Ing. Josef Burda 6.3.2007 - 24.1.2011
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.1.2007 do 16.11.2010
Ve funkci: od 2.2.2007 do 16.11.2010
Adresa: Černého 802/8, Brno 635 00
Jméno: Bc. Michal Chládek 6.3.2007 - 24.1.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.1.2007 do 16.11.2010
Adresa: Dubová 645/21, Brno 637 00
Jméno: Otakar Mokrý 16.11.2007 - 24.1.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.10.2007 do 12.10.2010
Adresa: Orlí 517/22, Brno 602 00
Jméno: ing. Miloš Havránek 31.5.2011 - 31.5.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.5.2011
Adresa: Charbulova 321/54, Brno 618 00
Jméno: Vít Prýgl 16.11.2007 - 16.11.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.10.2007 do 25.10.2012
Adresa: Neužilova 688/2, Brno 625 00
Jméno: Lucie Thiemlová 16.11.2007 - 16.11.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.10.2007 do 25.10.2012
Adresa: Popelákova 2314/10, Brno 628 00
Jméno: Václav Novák 11.12.2007 - 16.11.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.10.2007 do 25.10.2012
Adresa: Luční 794/5, Brno 616 00
Jméno: JUDr. Michal Chládek 24.1.2011 - 30.5.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.11.2010
Adresa: Dubová 645/21, Brno 637 00
Jméno: Bc. Marie Paděrová 24.1.2011 - 24.8.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.11.2010
Adresa: Zemědělská 1672/12, Brno 613 00
Jméno: Jiří Novotný 24.1.2011 - 4.1.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.11.2010
Ve funkci: od 3.12.2010
Adresa: Turgeněvova 1133/16, Brno 618 00
Jméno: Mgr. Martin Ander Ph.D. 24.1.2011 - 26.6.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.11.2010
Ve funkci: od 3.12.2010
Adresa: Renneská třída 395/15, Brno 639 00
Jméno: Ing. Ladislav Býček 24.1.2011 - 26.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.11.2010
Adresa: Letovická 1428/5, Brno 621 00
Jméno: Jiří Ides 24.1.2011 - 26.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.11.2010
Adresa: Langrova 826/23, Brno 627 00
Jméno: JUDr. Michal Chládek 30.5.2013 - 6.1.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.11.2010 do 1.12.2014
Adresa: Dubová 645/21, Brno 637 00
Jméno: Bc. Marie Paděrová 24.8.2013 - 6.1.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.11.2010 do 1.12.2014
Adresa: Zemědělská 1672/12, Brno 613 00
Jméno: Jiří Novotný 4.1.2014 - 6.1.2015
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.11.2010 do 1.12.2014
Ve funkci: od 3.12.2010 do 1.12.2014
Adresa: Turgeněvova 1133/16, Brno 618 00
Jméno: Mgr. Martin Ander Ph.D. 26.6.2014 - 6.1.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.11.2010 do 1.12.2014
Ve funkci: od 3.12.2010 do 1.12.2014
Adresa: Renneská třída 395/15, Brno 639 00
Jméno: Ing. Ladislav Býček 26.6.2014 - 6.1.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.11.2010 do 1.12.2014
Adresa: Letovická 1428/5, Brno 621 00
Jméno: Jiří Ides 26.6.2014 - 6.1.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.11.2010 do 1.12.2014
Adresa: Langrova 826/23, Brno 627 00
Jméno: Mgr. Petr Hladík 6.1.2015 - 4.2.2016
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.12.2014 do 31.10.2015
Ve funkci: od 9.12.2014 do 31.10.2015
Adresa: náměstí SNP 1134/26, Brno 613 00
Jméno: Bc. Jan Seitl 16.11.2012 - 16.2.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.10.2012 do 15.12.2015
Ve funkci: do 15.12.2015
Adresa: Lesnická 823/60, Brno 613 00
Jméno: Václav Novák 16.11.2012 - 12.10.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.10.2012
Adresa: Luční 794/5, Brno 616 00
Jméno: Lucie Thiemlová 16.11.2012 - 30.11.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.10.2012 do 25.10.2017
Ve funkci: do 25.10.2017
Adresa: Popelákova 2314/10, Brno 628 00
Jméno: Václav Novák 12.10.2016 - 30.11.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.10.2012 do 25.10.2017
Ve funkci: do 25.10.2017
Adresa: Valouškova 582/10, Brno 635 00
Jméno: Mgr. Martin Ander Ph.D. 6.1.2015 - 15.4.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.12.2014
Adresa: Renneská třída 395/15, Brno 639 00
Jméno: Libor Weinstein 30.11.2017 - 1.2.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.10.2017 do 12.1.2019
Adresa: Husitská 1190/9, Brno 612 00
Jméno: Marek Janíček 6.1.2015 - 26.2.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.12.2014 do 30.11.2018
Ve funkci: od 9.12.2014 do 30.11.2018
Adresa: Zelná 68/7, Brno 619 00
Jméno: Ing. Jaroslav Kacer 6.1.2015 - 26.2.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.12.2014 do 30.11.2018
Adresa: Laštůvkova 736/15, Brno 635 00
Jméno: RNDr. Filip Chvátal 4.2.2016 - 26.2.2019
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.11.2015 do 30.11.2018
Ve funkci: od 27.11.2015 do 30.11.2018
Adresa: Bayerova 794/25, Brno 602 00
Jméno: Mgr. Martin Ander Ph.D. 15.4.2018 - 26.2.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.12.2014 do 30.11.2018
Adresa: Křížkovského 300/33, Brno 603 00
Jméno: Vít Prýgl 26.2.2019 - 11.9.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.12.2018
Ve funkci: od 1.12.2018
Adresa: Neužilova 688/2, Brno 625 00
Jméno: Mgr. Pavel Sázavský MBA 26.2.2019 - 11.9.2019
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.12.2018
Ve funkci: od 1.12.2018
Adresa: Jiráskova 244/44, Brno 602 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Miloš Havránek
Člen statutárního orgánu: Mgr. Marek Viskot
Člen statutárního orgánu: Mgr. Adam Zemek
Člen statutárního orgánu: Ing. Petr Kratochvíl
Člen statutárního orgánu: Ing. Josef Veselý

Vlastníci firmy Dopravní podnik města Brna, a.s. IČO: 25508881

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 4 432 320 000 Kč - 30.9.2010
zakladni 3 922 510 000 Kč - 1.2.2006 - 30.9.2010
zakladni 3 863 800 000 Kč - 5.12.2005 - 1.2.2006
zakladni 3 850 800 000 Kč - 12.3.2004 - 5.12.2005
zakladni 3 650 680 000 Kč - 13.11.2001 - 12.3.2004
zakladni 3 657 270 000 Kč - 14.9.2000 - 13.11.2001
zakladni 3 649 170 000 Kč - 4.2.1999 - 14.9.2000
zakladni 1 000 000 Kč - 1.1.1998 - 4.2.1999

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 509 804 000 Kč 1 30.9.2010
Kmenové akcie na jméno 58 712 000 Kč 1 1.2.2006
Kmenové akcie na jméno 13 000 000 Kč 1 5.12.2005
Akcie na jméno 200 120 000 Kč 1 12.3.2004
Akcie na jméno 998 200 Kč 3 657 15.2.2003
Akcie na jméno 164 800 Kč 1 15.2.2003
Akcie na jméno 99 800 Kč 1 15.2.2003
Akcie na jméno 998 200 Kč 3 657 13.11.2001 - 15.2.2003
Akcie na jméno 164 800 Kč 1 13.11.2001 - 15.2.2003
Akcie na jméno 99 800 Kč 1 13.11.2001 - 15.2.2003
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 3 657 14.9.2000 - 13.11.2001
Akcie na jméno 166 000 Kč 1 14.9.2000 - 13.11.2001
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 14.9.2000 - 13.11.2001
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 3 649 4.2.1999 - 14.9.2000
Akcie na jméno 166 000 Kč 1 4.2.1999 - 14.9.2000
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 1.1.1998 - 4.2.1999

Sbírka Listin Dopravní podnik města Brna, a.s. IČO: 25508881

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 2463/SL 96 ostatní výpis ze zápisu ze zasedání představenstva 1/16 Krajský soud v Brně 15.1.2016 8.2.2016 22.2.2016 1
B 2463/SL 95 ostatní výpis z usnesení schůze Rady města Brna č. R7/046 Krajský soud v Brně 15.12.2015 8.2.2016 22.2.2016 1
B 2463/SL 94 ostatní zápis z dozorčí rady č. 10/15 Krajský soud v Brně 27.11.2015 29.12.2015 10.2.2016 1
B 2463/SL 93 ostatní výpis Usnesení schůze Rady města Brna č. R7/041 Krajský soud v Brně 27.10.2015 29.12.2015 10.2.2016 2
B 2463/SL 92 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 7.4.2015 1.9.2015 2.9.2015 30
B 2463/SL 91 účetní závěrka [2014] Krajský soud v Brně 25.2.2015 1.9.2015 2.9.2015 47
B 2463/SL 88 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 3.3.2015 17.3.2015 20.3.2015 19
B 2463/SL 87 notářský zápis [NZ 38/2015] rozhodnutí jediného akcionáře, změna stanov Krajský soud v Brně 3.3.2015 17.3.2015 20.3.2015 4
B 2463/SL 86 ostatní rozhod. jedin. akcionáře Krajský soud v Brně 5.12.2014 17.12.2014 9.1.2015 2
B 2463/SL 85 ostatní výpis ze zápisu ze zasedání předst. Krajský soud v Brně 8.12.2014 17.12.2014 9.1.2015 1
B 2463/SL 84 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 4.4.2014 9.10.2014 18.11.2014 36
B 2463/SL 83 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Brně 28.2.2014 9.10.2014 18.11.2014 46
B 2463/SL 82 notářský zápis stanovy, NZ 110/2014 Krajský soud v Brně 17.6.2014 25.6.2014 22.7.2014 22
B 2463/SL 81 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 11.6.2014 25.6.2014 22.7.2014 19
B 2463/SL 80 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Brně 28.2.2013 12.9.2013 16.9.2013 47
B 2463/SL 79 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 21.3.2013 12.9.2013 16.9.2013 28
B 2463/SL 78 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Brně 27.2.2012 13.9.2012 45
B 2463/SL 77 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 27.3.2012 13.9.2012 26
B 2463/SL 76 ostatní -rozhod. akcionáře Krajský soud v Brně 16.5.2012 4.6.2012 1
B 2463/SL 75 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 16.5.2012 4.6.2012 2
B 2463/SL 74 účetní závěrka 2010 Krajský soud v Brně 24.3.2011 16.8.2011 44
B 2463/SL 73 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 28.3.2011 16.8.2011 32
B 2463/SL 72 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 10.8.2011 12.8.2011 16
B 2463/SL 71 notářský zápis - rozh.jedin.akcion.,NZ 112/11 Krajský soud v Brně 15.6.2011 12.8.2011 9
B 2463/SL 70 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 23.5.2011 6.6.2011 1
B 2463/SL 69 ostatní -odstoupení z funkce Krajský soud v Brně 16.5.2011 6.6.2011 1
B 2463/SL 68 ostatní -rozhodnutí Krajský soud v Brně 17.5.2011 6.6.2011 1
B 2463/SL 67 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 1.12.2010 4.2.2011 7
B 2463/SL 66 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 3.12.2010 4.2.2011 1
B 2463/SL 65 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 23.11.2010 4.2.2011 1
B 2463/SL 64 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 4.2.2011 16
B 2463/SL 63 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 224/2010 Krajský soud v Brně 8.12.2010 4.2.2011 2
B 2463/SL 62 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 4.10.2010 16
B 2463/SL 61 účetní závěrka 2009 Krajský soud v Brně 15.3.2010 30.6.2010 43
B 2463/SL 60 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 15.3.2010 30.6.2010 32
B 2463/SL 59 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Brně 27.2.2009 1.9.2009 39
B 2463/SL 58 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 27.2.2009 1.9.2009 24
B 2463/SL 57 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Brně 25.3.2008 21.10.2008 33
B 2463/SL 56 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 25.3.2008 21.10.2008 25
B 2463/SL 55 ostatní -rozh. jed. akc. Krajský soud v Brně 11.2.2008 3.3.2008 1
B 2463/SL 54 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 26.2.2008 3.3.2008 1
B 2463/SL 53 ostatní -čp Krajský soud v Brně 15.11.2007 2.1.2008 1
B 2463/SL 52 ostatní -ZÁPIS Z JED. VOL. KOMISE Krajský soud v Brně 25.10.2007 2.1.2008 1
B 2463/SL 51 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Brně 23.3.2007 7.9.2007 2
B 2463/SL 50 účetní závěrka -příloha 2006 Krajský soud v Brně 16.3.2007 7.9.2007 30
B 2463/SL 49 účetní závěrka -rozvaha + výkaz 2006 Krajský soud v Brně 21.3.2007 7.9.2007 8
B 2463/SL 48 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 21.3.2007 7.9.2007 38
B 2463/SL 47 výroční zpráva -2005 Krajský soud v Brně 9.3.2006 16.8.2006 57
B 2463/SL 46 ostatní - výpis usnes. Rady města Brna Krajský soud v Brně 16.11.2005 11.1.2006 5
B 2463/SL 45 notářský zápis - rozhodnutí VH, NZ 349/05 Krajský soud v Brně 15.12.2005 11.1.2006 4
B 2463/SL 44 účetní závěrka -2004 Krajský soud v Brně 15.3.2005 10.8.2005 38
B 2463/SL 43 výroční zpráva -2004 Krajský soud v Brně 21.3.2005 10.8.2005 24
B 2463/SL 42 notářský zápis NZ 362/2004 Krajský soud v Brně 16.12.2004 19.4.2005 9
B 2463/SL 41 ostatní -rozh. jed. akc. Krajský soud v Brně 13.5.2004 17.1.2005 1
B 2463/SL 40 ostatní -ČP Krajský soud v Brně 24.5.2004 17.1.2005 2
B 2463/SL 39 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.10.2004 17
B 2463/SL 38 ostatní -výpis z usn. sch. Krajský soud v Brně 27.11.2003 1.10.2004 2
B 2463/SL 37 notářský zápis -rozhodnutí Krajský soud v Brně 26.3.2004 1.10.2004 3
B 2463/SL 36 ostatní -zápis z 13/03 zas. předst. Krajský soud v Brně 12.12.2003 31.8.2004 1
B 2463/SL 35 ostatní -čestné prohl Krajský soud v Brně 17.12.2003 31.8.2004 1
B 2463/SL 34 ostatní -rozh.rezignace R.Jonáše Krajský soud v Brně 24.11.2003 31.8.2004 1
B 2463/SL 33 ostatní -odstoupení z funkce Krajský soud v Brně 27.10.2003 31.8.2004 1
B 2463/SL 32 výroční zpráva -2003 Krajský soud v Brně 31.3.2004 30.8.2004 59
B 2463/SL 31 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 22.3.2004 16
B 2463/SL 30 ostatní - sml. o upsání akcií Krajský soud v Brně 11.7.2003 22.3.2004 8
B 2463/SL 29 ostatní - zápis voleb dozorčí rady Krajský soud v Brně 21.10.2002 7.10.2003 1
B 2463/SL 28 podpisové vzory - ČP Krajský soud v Brně 6.11.2002 7.10.2003 18
B 2463/SL 27 ostatní - rozodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Brně 17.5.2003 7.10.2003 5
B 2463/SL 26 ostatní - zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 12.3.2003 7.10.2003 4
B 2463/SL 25 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 21.2.2003 7.10.2003 3
B 2463/SL 24 ostatní - prtvrzení FÚ Krajský soud v Brně 7.5.2003 7.10.2003 14
B 2463/SL 23 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 13.2.2003 25.7.2003 62
B 2463/SL 22 ostatní -uznání závazku Krajský soud v Brně 20.12.2002 16.6.2003 2
B 2463/SL 21 notářský zápis -rozhod. VH Krajský soud v Brně 20.12.2002 16.6.2003 4
B 2463/SL 20 ostatní -pověření k zastup. spol. Krajský soud v Brně 21.2.2001 24.2.2003 1
B 2463/SL 19 ostatní -změna stanov Krajský soud v Brně 9.9.2002 24.2.2003 5
B 2463/SL 18 notářský zápis -rozhod. VH Krajský soud v Brně 9.10.2002 24.2.2003 5
B 2463/SL 17 podpisové vzory + ČP,výpis z RT Krajský soud v Brně 30.4.2002 23.10.2002 2
B 2463/SL 16 ostatní - rozhodn.akcionáře Krajský soud v Brně 8.3.2002 23.10.2002 1
B 2463/SL 15 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 1.3.2002 14.8.2002 46
B 2463/SL 14 ostatní - usnes.Rady m. Brna Krajský soud v Brně 3.7.2001 16.4.2002 8
B 2463/SL 13 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 10.1.2002 16.4.2002 18
B 2463/SL 12 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 1.3.2001 20.11.2001 56
B 2463/SL 11 notářský zápis - rozhodnutí Krajský soud v Brně 30.11.2000 20.11.2001 2
B 2463/SL 9 ostatní - zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 7.3.2001 18.10.2001 2
B 2463/SL 8 ostatní - návrh na zápis stanov Krajský soud v Brně 12.1.2001 18.10.2001 6
B 2463/SL 7 ostatní rozhodnutí jediního akcionáře Krajský soud v Brně 20.12.2000 18.10.2001 2
B 2463/SL 6 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 12.2.2001 18.10.2001 2
B 2463/SL 10 ostatní - čestné prohlášení,výpis z RT Krajský soud v Brně 25.1.2001 18.10.2001 2
B 2463/SL 5 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 30.11.2000 12.1.2001 2
B 2463/SL 4 ostatní - oznámení OV č. 21 Krajský soud v Brně 9.6.2000 3.10.2000 4
B 2463/SL 3 ostatní - úřední povolení Krajský soud v Brně 18.12.1997 14.12.1998 4
B 2463/SL 2 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 4.11.1998 14.12.1998 2
B 2463/SL 1 notářský zápis - zakl.listina, stanovy Krajský soud v Brně 22.9.1997 14.3.1998 26

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Dopravní podnik města Brna, a.s.


Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 9 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Dopravní podnik města Brna, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.