Domácí Půjčky, a.s. Praha IČO: 25120549

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Domácí Půjčky, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 25120549.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Domácí Půjčky, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1997. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 17 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví,vedení daňové evidence , Činnost ekonomických a organizačních poradců a další.

Základní údaje o Domácí Půjčky, a.s. IČO: 25120549

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 26.2.2014
Spisová značka: B 4655
IČO: 25120549
Obchodní firma: Domácí Půjčky, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 11.4.1997
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 11.4.1997
Počet členů statutárního orgánu: 2 19.9.2014 - 20.11.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 19.9.2014 - 20.11.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 31.3.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 31.3.2014 - 19.9.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 31.3.2014 - 19.9.2014
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady schválil rozhodnutí o snížení základního kapitálu tohoto znění: 1. Důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je přebytek vlastních zdrojů Společnosti a účelem je vyplatit tyto zdroje akcionáři. Snížením základního kapitálu se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů. 2. Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu: Základní kapitál Společnosti se sníží o pevnou částku 79.000.000,-- Kč (sedmdesátdevětmilionů korun českých), a to v souladu s ustanovením § 532 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném zněn í, (dále též jen ZoK), vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu. Po provedeném snížení základního kapitálu bude základní kapitál Společnosti činit 2.000.000,-- Kč (dvamiliony korun českých). Na základě veřejného návrhu smlouvy bude nabídnuto vzetí z oběhu těchto akcií: a) 90 (devadesát) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých), b) 7 (sedm) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 10.000.000,-- Kč (desetmilionů korun českých), přičemž všechny akcie jsou cennými papíry na jméno a jsou převoditelné se souhlasem představenstva společnosti. 3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka ve výši 79.000.000,-- Kč (sedmdesátdevětmilionů korun českých), tj. částka odpovídající snížení základního kapitálu, bude použita takto: a) částka ve výši 17.380.000,-- Kč (sedmnáctmilionůtřistaosmdesáttisíc korun českých) bude převedena do kapitálových fondů Společnosti, b) částka ve výši 61.620.000,-- Kč (šedesátjedenmilionšestsetdvacettisíc korun českých) bude použita na úhradu úplaty za akcie vzaté z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy. 4. Výše úplaty při vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy: Akcie Společnosti budou brány z oběhu úplatně, přičemž výše úplaty za akcie je stanovena takto: a) za jeden kus akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) bude vyplacena kupní cena ve výši 78.000,-- Kč (sedmdesátosmtisíc korun českých), b) za jeden kus akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých) bude vyplacena kupní cena ve výši 780.000,-- Kč (sedmsetosmdesáttisíc korun českých). Kupní cena je splatná nejpozději do 3 (tří) měsíců od účinnosti snížení základního kapitálu, přičemž lhůta splatnosti kupní ceny počíná běžet dnem účinnosti snížení základního kapitálu. 5. Lhůta pro předložení akcií Akcionář je povinen akcie, ohledně nichž akceptoval veřejný návrh smlouvy, vrátit Společnosti ve lhůtě 3 (tří) měsíců od účinnosti snížení základního kapitálu, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem účinnosti snížení základního kapitálu. Akcionář nevykonává od účinnosti snížení základního kapitálu s těmito akciemi akcionářská práva a v případě, že akcie nevrátí Společnosti, představenstvo Společnosti uplatní postup podle § 537 až § 541 ZoK. 31.3.2014 - 19.9.2014
Valná hromada konaná dne 16. srpna 2011 schválila usnesení o zvýšení základního kapitálu tohoto znění: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 80.000.000,-- Kč (slovy osmdesátmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 8 (osm) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000.000,-- Kč (desetmilionů korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem představenstva a které ne budou kótované (dále též jen "Akcie"). 3. Veškeré Akcie bude možno upsat s využitím přednostního práva takto: a) Nové Akcie bude možno s využitím přednostního práva upsat ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne, kdy bude zveřejněna informace představenstva o možnosti využít přednostní právo (dle ustanovení § 204a odstavce 2) Obchodního zákoníku) způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Představenstvo uveřejní takovou informaci nejpozději do jednoho týdne po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. b) Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti v Praze 7, V Závětří 1036/4, PSČ 170 00, ve shora uvedené lhůtě v pracovních dnech v době od 8,00 do 16,00 hodin. c) Na stávající jeden kus kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějící na jméno je možno upsat podíl o velikosti 8/10 (osm desetin) na jednom kusu kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000.000,-- Kč (desetmilionů korun českých) znějící na jméno. Upisovat lze pouze celé akcie. 4. Upsání všech akcií, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, bude nabídnuto určitému zájemci za těchto podmínek: a) Určitým zájemcem je společnost Wotan Credit, a.s., se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36, IČ 260 93 502, zapsaná v obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle B, číslo vložky 1449, (dále též jen " Wotan Credit, a.s." nebo "určitý zájemce"). b) Určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3 ) Obchodního zákoníku. c) Lhůta k upsání akcií určitým zájemcem činí dva měsíce ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. d) Místem pro upsání akcií určitým zájemcem je sídlo společnosti v Praze 7, V Závětří 1036/4, PSČ 170 00, ve shora uvedené lhůtě v pracovních dnech v době od 8,00 do 16,00 hodin. e) Počátek běhu lhůty k upsání akcií určitým zájemcem sdělí společnost Domácí Půjčky, a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být ná vrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do čtrnácti dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií s přednostním právem akcionářů. 5. Emisní kurs Akcií (tzn. jak při úpisu s využitím přednostního práva tak při úpisu určitým zájemcem) je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000.000,-- Kč (desetmilionů korun českých) bude upsána emisn ím kursem 10.000.000,-- Kč (desetmilionů korun českých). 6. Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem. Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit takto: - 30 % (třicet procent) peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti číslo 246295101/0300 vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s., který z a tím účelem společnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - zbývající část peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději do jednoho roku ode dne upsání akcií. 7. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. 22.8.2011 - 10.10.2011
Valná hromada konaná dne 1,8,2000 schválila usnesení o zvýšení základního jmění: Zvyšuje se základní jmění společnosti o částku 2,000.000,- Kč, tedy z částky 1,000.000,- Kč na částku 3,000.000,- Kč. Zvýšení nad navrhovanou částku se nepřipouští. Vylučuje se přednostní právo akcionáře k úpisu základního jmění, neboť nově upisované akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je JUDr. Tomáš Nebeský, r.č. 64 04 09/0055, bytem Roudnice nad Labem, Za rozhlednou 1915. Předem určený zájemce je povinen upsat a splatit nové akcie určené na zvýšení základního jmění na účet společnosti, vedený u IPB a.s. Praha, č.ú. 160139917/5100 ve lhůtě do 60 dnů od právní moci zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. O počátku běhu lhůty je představenstvo společnosti povinno informovat předem určeného zájemce JUDr. Tomáše Nebeského formou doporučeného dopisu, zaslaného na adresu trvalého bydliště. Místem výkonu upisování akcií je sídlo společnosti a emisní kurz nově upisovaných akcií se bude rovnat jmenovité hodnotě akcií. Zvýšení základního jmění bude rozděleno na 20 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Nové akcie budou akciemi na majitele a budou vydávány v listinné podobě. 14.12.2000 - 3.2.2005
Jediný akcionář: D.K.K., a.s. České Budějovice, Rudolfovská 88-202 IČ: 63 90 81 31 11.4.1997 - 27.10.1999
Splaceno 100% základního jmění 11.4.1997 - 10.10.2011

Aktuální kontaktní údaje Domácí Půjčky, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25120549
Obchodní firma: Domácí Půjčky, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 7
Vznik první živnosti: 11.4.1997
Celkový počet živností: 13
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25120549
Firma: Domácí Půjčky, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 7
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 11.4.1997

Kontakty na Domácí Půjčky, a.s. IČO: 25120549

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Letenské náměstí 157/4 , Praha 170 00 17.12.2013
Sídlo: Žižkova 757 , Roudnice nad Labem 413 01 24.9.2013 - 17.12.2013
Sídlo: V závětří 1036/4 , Praha 170 00 6.11.2004 - 24.9.2013
Sídlo: Velká skála 677/1 , Praha 181 00 18.10.2000 - 6.11.2004
Sídlo: Ondříčkova 609/27 , Praha 130 00 11.4.1997 - 18.10.2000

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Letenské náměstí 157/4, Praha 170 00

Obory činností Domácí Půjčky, a.s. IČO: 25120549

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 20.11.2014
poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru 20.11.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 22.12.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.12.2009
Zastavárenská činnost 6.11.2004 - 22.12.2009
Zpracování dat, služby databank, správa sítí 6.11.2004 - 22.12.2009
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 6.11.2004 - 22.12.2009
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 6.11.2004 - 22.12.2009
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu 10.2.1999 - 22.12.2009
Zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb 10.2.1999 - 22.12.2009
Pronájem průmyslového zboží 10.2.1999 - 22.12.2009
Správa movitých a nemovitých věcí 10.2.1999 - 22.12.2009
Leasing movitých a nemovitých věcí 10.2.1999 - 22.12.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 11.4.1997 - 22.12.2009
činnost organizačních a ekonomických poradců 11.4.1997 - 22.12.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 11.4.1997

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví,vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 19.7.2004
Přerušení oprávnění: 27.12.2010

Živnost č. 3 Činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.4.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.4.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Leasing movitých a nemovitých věcí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.1.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.1.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Správa movitých a nemovitých věcí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.1.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.1.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.1.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.7.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.7.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Zastavárenská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.7.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.11.2014
Zánik oprávnění: 1.3.2017
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
Informační činnosti
Ostatní poskytování úvěrů j. n.
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Vedení firmy Domácí Půjčky, a.s. IČO: 25120549

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. Je-li jmenován prokurista společnosti, jedná jménem společnosti prokurista společnosti, a to v rozsahu udělené prokury. Je-li jmenováno prokuristů více, jedná každý z nich samostatně. Jménem společnosti je oprávněn jednat i zástupce na základě plné moci. Plná moc musí mít písemnou formu, musí v ní výt uveden rozsah zmocnění a musí být udělena osobou, která je oprávněna za společnost jednat a podepisovat, a to v mezích oprávnění této osoby jednat a podepisovat za společnost. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. Nesplňuje-li plná moc některou z náležitostí uvedených v předchozích dvou větách těchto stanov, je neplatná. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, otištěnému či jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, popř. zástupce jednající na základě plné moci. Prokurista za společnost podepisuje tak, že k napsanému, otištěnému či jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s dovětkem "p.p." nebo "per procura". 11.4.1997 - 10.2.1999
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. 19.9.2014
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. 31.3.2014 - 19.9.2014
Jménem společnosti jedná včetně podepisování samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že jednající osoba připojí svůj podpis k obchodní firmě společnosti. 24.11.2007 - 31.3.2014
Jménem společnosti jedná včetně podepisování samostatně předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že jednající osoba připojí svůj podpis k obchodní firmě společnosti. 2.8.2007 - 24.11.2007
Jménem společnosti jednají vždy alespoň dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, otištěnému či jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti 10.2.1999 - 10.2.1999
Jménem společnosti jedná a podepisuje samostatně předseda představenstva anebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, otištěnému či jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva anebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva. 10.2.1999 - 2.8.2007
Jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. Je-li jmenován prokurista společnosti, jedná jménem společnosti prokurista společnosti, a to v rozsahu udělené prokury. Je-li jmenováno prokuristů více, jedná každý z nich samostatně. Jménem společnosti je oprávněn jednat i zástupce na základě plné moci. Plná moc musí mít písemnou formu, musí v ní výt uveden rozsah zmocnění a musí být udělena osobou, která je oprávněna za společnost jednat a podepisovat, a to v mezích oprávnění této osoby jednat a podepisovat za společnost. Podpis umocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. Nesplňuje-li plná moc některou z náležitostí uvedených v předchozích dvou větách těchto stanov, je neplatná. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, otištěnému či jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, popř. zástupce jednající na základě plné moci. Prokurista za společnost podepisuje tak, že k napsanému, otištěnému či jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s dovětkem "p.p." nebo "per procura". 11.4.1997 - 11.4.1997
Jméno: RSDr. Jiří Tománek 19.9.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.3.2014
Ve funkci: od 11.9.2014
Adresa: Přemyslova 400/4, Písek 397 01
Jméno: Zuzana Šimáčková 19.9.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.3.2014
Adresa: Karlovo náměstí 71, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Jan Krumphanzl 11.4.1997 - 10.2.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Na Hubálce 707/10, Praha 169 00
Jméno: Karel Boháček 11.4.1997 - 10.2.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Sídliště Křinické 212, Broumov 550 01
Jméno: Dr. Ladislav Odvárka 11.4.1997 - 10.2.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Prachatická 1203/13, České Budějovice 370 05
Jméno: Doc. Dr. Oldřich Chronc CSc. 10.2.1999 - 27.10.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Bělehradská 1402/47, Praha 120 00
Jméno: JUDr. Tomáš Nebeský 10.2.1999 - 20.10.2001
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Za Rozhlednou 1915, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Eva Puršlová 27.10.1999 - 6.6.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Alej 17. listopadu 971, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Ing. Josef Homola 10.2.1999 - 27.11.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 20.10.2003
Adresa: Pod Haldou 454, Příbram 261 01
Jméno: JUDr. Tomáš Nebeský 20.10.2001 - 27.11.2003
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 20.10.2003
Adresa: Krabčická 1245, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Eva Nebeská 6.6.2002 - 6.11.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 20.7.1999 do 24.6.2004
Ve funkci: od 20.7.1999 do 24.6.2004
Adresa: Krabčická 1245, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: JUDr. Tomáš Nebeský 27.11.2003 - 6.11.2004
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.10.2003 do 24.6.2004
Ve funkci: od 20.10.2003 do 24.6.2004
Adresa: Krabčická 1245, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Ing. Jan Machač 27.11.2003 - 4.12.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.10.2003 do 18.10.2004
Adresa: Malovarská 563, Velvary 273 24
Jméno: Pavel Anděl 6.11.2004 - 4.12.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 24.6.2004
Adresa: Karla IV. 2174/6, Litoměřice 412 01
Jméno: Ing. Pavel Anděl 4.12.2004 - 14.2.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 24.6.2004 do 24.1.2006
Adresa: Karla IV. 2174/6, Litoměřice 412 01
Jméno: Ing. Jaromír Diblík 4.12.2004 - 26.1.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 19.12.2006
Ve funkci: od 18.10.2004 do 19.12.2006
Adresa: 219, Týnec nad Sázavou 257 42
Jméno: Ing. Jaroslav Kopper 6.11.2004 - 8.3.2007
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 24.6.2004 do 28.2.2007
Adresa: Zvoncovitá 1974/1, Praha 155 00
Jméno: Zuzana Šimáčková 26.1.2007 - 8.3.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.12.2006
Adresa: Karlovo náměstí 71, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Václav Vimmer 26.1.2007 - 2.8.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.12.2006
Adresa: Kmochova 3157/35, Ústí nad Labem 400 11
Jméno: Ing. Jaroslav Kopper 8.3.2007 - 2.8.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.6.2004 do 18.7.2007
Adresa: Zvoncovitá 1974/1, Praha 155 00
Jméno: Václav Vimmer 2.8.2007 - 2.8.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 19.12.2006
Ve funkci: od 17.7.2007
Adresa: Kmochova 3157/35, Ústí nad Labem 400 11
Jméno: Václav Vimmer 2.8.2007 - 28.7.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.12.2006
Ve funkci: od 17.7.2007
Adresa: Kmochova 3157/35, Ústí nad Labem 400 11
Jméno: JUDr. Tomáš Lejček 28.7.2008 - 12.1.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 20.6.2008
Ve funkci: od 20.6.2008
Adresa: Lamačova 827/15, Praha 152 00
Jméno: Václav Vimmer 28.7.2008 - 24.6.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.12.2006 do 3.6.2010
Ve funkci: od 17.7.2007 do 20.6.2008
Adresa: Kmochova 3157/35, Ústí nad Labem 400 11
Jméno: JUDr. Tomáš Lejček 12.1.2009 - 2.2.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 20.6.2008 do 31.12.2010
Ve funkci: od 20.6.2008 do 31.12.2010
Adresa: Vinohradská 1254/61, Praha 120 00
Jméno: Zuzana Šimáčková 8.3.2007 - 21.8.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 19.12.2006 do 19.3.2012
Ve funkci: od 28.2.2007 do 19.3.2012
Adresa: Karlovo náměstí 71, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: RSDr. Jiří Tománek 2.2.2011 - 28.6.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2011 do 20.3.2014
Ve funkci: od 3.1.2011 do 20.3.2014
Adresa: Přemyslova 400/4, Písek 397 01
Jméno: Zuzana Šimáčková 21.8.2012 - 19.9.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 3.8.2012 do 20.3.2014
Ve funkci: od 3.8.2012 do 20.3.2014
Adresa: Karlovo náměstí 71, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Jitka Novotná 24.6.2010 - 31.3.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.6.2010 do 20.3.2014
Adresa: Myslíkova 257/6, Praha 120 00
Jméno: RSDr. Jiří Tománek 28.6.2013 - 31.3.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2011 do 20.3.2014
Ve funkci: od 3.1.2011 do 20.3.2014
Adresa: Přemyslova 400/4, Písek 397 01
Jméno: Zuzana Šimáčková 19.9.2013 - 31.3.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 3.8.2012 do 20.3.2014
Ve funkci: od 3.8.2012 do 20.3.2014
Adresa: Karlovo náměstí 71, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Zuzana Šimáčková 31.3.2014 - 19.9.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.3.2014
Ve funkci: od 20.3.2014 do 11.9.2014
Adresa: Karlovo náměstí 71, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: RSDr. Jiří Tománek 31.3.2014 - 19.9.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 20.3.2014
Ve funkci: od 20.3.2014 do 11.9.2014
Adresa: Přemyslova 400/4, Písek 397 01
Jméno: Jitka Novotná 31.3.2014 - 19.9.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.3.2014 do 11.9.2014
Adresa: Myslíkova 257/6, Praha 120 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Jitka Novotná 19.9.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.9.2014
Adresa: Myslíkova 257/6, Praha 120 00
Jméno: JUDr. Zdeněk Durčák 11.4.1997 - 10.2.1999
Funkce: předseda
Adresa: Vazovova 3212/6, Praha 143 00
Jméno: Ing. Karel Fišer 11.4.1997 - 10.2.1999
Funkce: místopředseda
Adresa: Starostrašnická 1150/51, Praha 100 00
Jméno: Tomáš Čermín 11.4.1997 - 10.2.1999
Funkce: člen
Adresa: V hůrkách 2145/1, Praha 158 00
Jméno: Dr. Václav Pudil 10.2.1999 - 27.10.1999
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Pšenčíkova 678/16, Praha 142 00
Jméno: Ivana Kindlová 10.2.1999 - 27.10.1999
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Kopečná 453/11, Praha 190 00
Jméno: Věra Kvapilová 27.10.1999 - 27.11.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Husova 1084, Moravské Budějovice 676 02
Jméno: Doc. Dr. Oldřich Chronc CSc. 27.10.1999 - 6.11.2004
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Bělehradská 1402/47, Praha 120 00
Jméno: Věra Bednaříková 27.11.2003 - 6.11.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.7.1999
Adresa: Na Výsluní 1592, Moravské Budějovice 676 02
Jméno: Oldřich Chronc 6.11.2004 - 4.12.2004
Funkce: předseda dozorčí rady
Ve funkci: od 24.6.2004
Adresa: Bělehradská 1402/47, Praha 120 00
Jméno: Ing. Václav Březák 10.2.1999 - 22.12.2009
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Ve funkci: od 24.6.2004 do 24.9.2009
Adresa: Želivecká 2798/30, Praha 106 00
Jméno: Věra Bednaříková 6.11.2004 - 22.12.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 24.6.2004 do 8.12.2009
Adresa: Na Výsluní 1592, Moravské Budějovice 676 02
Jméno: RSDr. Oldřich Chronc CSc. 4.12.2004 - 22.12.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Ve funkci: od 24.6.2004 do 24.9.2009
Adresa: Bělehradská 1402/47, Praha 120 00
Jméno: Doc. Dr. Oldřich Chronc CSc. 22.12.2009 - 2.2.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 8.12.2009 do 9.10.2010
Ve funkci: od 8.12.2009 do 9.10.2010
Adresa: Kopečná 453/11, Praha 190 00
Jméno: Věra Bednaříková 22.12.2009 - 28.6.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.12.2009 do 20.3.2014
Adresa: Dolákova 553/16, Praha 181 00
Jméno: Ing. Jaroslav Grafek 22.12.2009 - 31.3.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 8.12.2009 do 20.3.2014
Ve funkci: od 8.12.2009 do 20.3.2014
Adresa: Rýmařovská 475, Praha 199 00
Jméno: Ing. Jaromír Komárek 2.2.2011 - 31.3.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.12.2010 do 20.3.2014
Ve funkci: od 29.12.2010 do 20.3.2014
Adresa: Sosnovecká 581/8, Praha 181 00
Jméno: Věra Bednaříková 28.6.2013 - 31.3.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.12.2009 do 20.3.2014
Adresa: K Farkám 172/19, Praha 181 00
Jméno: Ing. Jaromír Komárek 31.3.2014 - 19.9.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.3.2014 do 11.9.2014
Ve funkci: od 20.3.2014 do 11.9.2014
Adresa: Sosnovecká 581/8, Praha 181 00
Jméno: Ing. Jaroslav Grafek 31.3.2014 - 19.9.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.3.2014 do 11.9.2014
Ve funkci: od 20.3.2014 do 11.9.2014
Adresa: Rýmařovská 475, Praha 199 00
Jméno: Věra Bednaříková 31.3.2014 - 19.9.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.3.2014 do 11.9.2014
Adresa: K Farkám 172/19, Praha 181 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: RSDr. Jiří Tománek
Člen statutárního orgánu: Zuzana Šimáčková

Vlastníci firmy Domácí Půjčky, a.s. IČO: 25120549

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 2 000 000 Kč 100% 19.9.2014
zakladni 81 000 000 Kč 100% 23.11.2011 - 19.9.2014
zakladni 81 000 000 Kč - 10.10.2011 - 23.11.2011
zakladni 1 000 000 Kč - 11.4.1997 - 10.10.2011

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 2 31.3.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 90 31.3.2014 - 19.9.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 7 31.3.2014 - 19.9.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 8 10.10.2011 - 31.3.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 10 11.3.2005 - 31.3.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 10 3.2.2005 - 11.3.2005
Akcie na majitele 10 000 Kč 100 11.4.1997 - 3.2.2005

Sbírka Listin Domácí Půjčky, a.s. IČO: 25120549

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 4655/SL 74 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 26.8.2015 27.8.2015 21
B 4655/SL 73 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.11.2004 14.11.2014 28.11.2014 10
B 4655/SL 72 notářský zápis [NZ 6924/2014] NZ 6924/2014 Městský soud v Praze 13.11.2014 14.11.2014 28.11.2014 4
B 4655/SL 71 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 21.6.2013 11.11.2014 21.11.2014 32
B 4655/SL 70 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 11.6.2014 11.11.2014 21.11.2014 22
B 4655/SL 69 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 11.9.2014 12.9.2014 26.9.2014 1
B 4655/SL 68 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 5728/2014 Městský soud v Praze 11.9.2014 12.9.2014 26.9.2014 14
B 4655/SL 67 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 20.3.2014 24.3.2014 1.4.2014 1
B 4655/SL 66 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 1793/2014 Městský soud v Praze 20.3.2014 24.3.2014 1.4.2014 17
B 4655/SL 63 notářský zápis NZ 4042/2013 Městský soud v Praze 12.9.2013 13.9.2013 1.10.2013 4
B 4655/SL 62 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.9.2013 13.9.2013 1.10.2013 28
B 4655/SL 61 účetní závěrka -2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 28.12.2012 11.1.2013 10
B 4655/SL 60 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 3.8.2012 9.8.2012 22.8.2012 1
B 4655/SL 59 ostatní zápis z valné hromady Městský soud v Praze 3.8.2012 9.8.2012 22.8.2012 3
B 4655/SL 58 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.8.2011 12.10.2011 27
B 4655/SL 57 notářský zápis NZ 1714/2011 Městský soud v Praze 16.8.2011 23.8.2011 6
B 4655/SL 56 podpisové vzory Městský soud v Praze 5.1.2011 7.2.2011 1
B 4655/SL 55 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 3.1.2011 7.2.2011 1
B 4655/SL 54 ostatní -zápis z valné hromady Městský soud v Praze 29.12.2010 7.2.2011 3
B 4655/SL 53 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 4.8.2010 4.8.2010 24
B 4655/SL 52 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.6.2010 29.6.2010 3
B 4655/SL 51 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 3.6.2010 29.6.2010 2
B 4655/SL 50 ostatní zápis o jednání řádné VH. Městský soud v Praze 8.12.2009 2.2.2010 3
B 4655/SL 49 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 7.8.2009 9.8.2009 23
B 4655/SL 45 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 20.8.2008 1.9.2008 22
B 4655/SL 48 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.7.2008 8.8.2008 2
B 4655/SL 47 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 20.6.2008 8.8.2008 1
B 4655/SL 46 ostatní -zápis z mimořádní VH Městský soud v Praze 19.6.2008 8.8.2008 3
B 4655/SL 39 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2006 5.9.2007 7.9.2007 29
B 4655/SL 44 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.7.2007 30.7.2007 15.8.2007 22
B 4655/SL 43 ostatní -záp.ze zased.předst. Městský soud v Praze 17.7.2007 30.7.2007 15.8.2007 1
B 4655/SL 42 ostatní -pozvánka na VH Městský soud v Praze 18.7.2007 30.7.2007 15.8.2007 1
B 4655/SL 41 ostatní -záp.z VH Městský soud v Praze 18.7.2007 30.7.2007 15.8.2007 3
B 4655/SL 40 notářský zápis NZ 398/2007 Městský soud v Praze 16.7.2007 30.7.2007 15.8.2007 8
B 4655/SL 38 ostatní -záp.z mimo.jed.představenstva Městský soud v Praze 28.2.2007 14.6.2007 1
B 4655/SL 37 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 19.12.2006 19.3.2007 1
B 4655/SL 36 podpisové vzory +ČP-2x Městský soud v Praze 20.12.2006 19.3.2007 2
B 4655/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 2.8.2006 2.8.2006 26
B 4655/SL 34 ostatní -rozhodnutí představenstva Městský soud v Praze 24.1.2006 17.3.2006 1
B 4655/SL 33 ostatní -rezignace/ing.Anděl/ Městský soud v Praze 24.1.2006 17.3.2006 1
B 4655/SL 32 výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 26.10.2005 27.10.2005 25
B 4655/SL 31 ostatní záp. z VH Městský soud v Praze 21.6.2005 25.10.2005 27.10.2005 2
B 4655/SL 30 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 13.12.2004 2.3.2005 2
B 4655/SL 29 notářský zápis -NZ275/04 Městský soud v Praze 13.12.2004 2.3.2005 11
B 4655/SL 25 notářský zápis NZ 27/97 Městský soud v Praze 30.1.1997 30.11.2004 28
B 4655/SL 24 notářský zápis NZ 13/98 Městský soud v Praze 22.1.1998 30.11.2004 6
B 4655/SL 23 notářský zápis NZ 290/2000 Městský soud v Praze 26.10.2000 30.11.2004 2
B 4655/SL 22 notářský zápis NZ 215/2000 Městský soud v Praze 1.8.2000 30.11.2004 2
B 4655/SL 21 notářský zápis NZ 183/2004 Městský soud v Praze 28.7.2004 30.11.2004 9
B 4655/SL 20 notářský zápis NZ 154/2004+ záp.z mim.zased.předst. Městský soud v Praze 24.6.2004 30.11.2004 8
B 4655/SL 19 podpisové vzory +prohlášení jedin.akcionáře Městský soud v Praze 24.6.2004 30.11.2004 3
B 4655/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 30.11.2004 24
B 4655/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva audit r.2003+zpr.o vztazích+př Městský soud v Praze 31.12.2003 19.7.2004 5.8.2004 23
B 4655/SL 14 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 2.1.2004 4
B 4655/SL 13 ostatní zápis z mimoř.zased.představenstva Městský soud v Praze 20.10.2003 2.1.2004 1
B 4655/SL 12 ostatní zápis z jednání VH Městský soud v Praze 20.10.2003 2.1.2004 3
B 4655/SL 9 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 21.6.2002 14.10.2002 16.10.2002 2
B 4655/SL 11 účetní závěrka za rok 2001 + audit Městský soud v Praze 20.6.2002 14.10.2002 16.10.2002 10
B 4655/SL 10 výroční zpráva za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 14.10.2002 16.10.2002 4
B 4655/SL 8 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 15.4.2002 19.8.2002 2
B 4655/SL 6 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 232/2001 Městský soud v Praze 28.6.2001 6.2.2002 21.3.2002 29
B 4655/SL 5 ostatní prohlášení jed.akcionáře Městský soud v Praze 28.6.2001 6.2.2002 21.3.2002 1
B 4655/SL 4 účetní závěrka, zpráva auditora r.1997 Městský soud v Praze 31.12.1997 19
B 4655/SL 3 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.1.1999 17
B 4655/SL 27 podpisové vzory 1x Městský soud v Praze 19.10.2004 2
B 4655/SL 26 notářský zápis NZ 231/2004 Městský soud v Praze 18.10.2004 11
B 4655/SL 2 notářský zápis NZ 307/98 Městský soud v Praze 1.10.1998 6
B 4655/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 352/97 Městský soud v Praze 28.11.1997 22

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Domácí Půjčky, a.s.


Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Domácí Půjčky, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.