DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s. Šumperk IČO: 25391941

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s., která sídlí v obci Šumperk a bylo jí přiděleno IČO 25391941.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s. se sídlem v obci Šumperk byla založena v roce 1998. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí , Zámečnictví, nástrojářství , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a další.

Základní údaje o DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s. IČO: 25391941

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 24.2.1998
Spisová značka: B 1842
IČO: 25391941
Obchodní firma: DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 24.2.1998
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 24.2.1998
1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní částky 2,100.000,-Kč, o částku 5,100.000,-Kč, slovy pětmilionůjednostotisíc korun českých, na novou výši základního kapitálu .....7,200.000,-Kč, slovy sedmmilionůdvěstětisíc korun českých, upsáním nov ých akcií peněžitým vkladem, bez veřejné nabídky akcií, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2.11.2005 - 19.12.2005
2. Zvýšení základního kapitálu se provede upsáním 51 (padesátjedna) kusů kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-Kč, slovy stotisíc korun českých, v listinné podobě, nekótované. Práva spojená s akciemi jsou stejná, jako práva sp ojená se stávajícími akciemi společnosti, která nebudou emisí nových akcií nijak dotčena. Emisní kurz takto upisovaných akcií je totožný se jmenovitou hodnotou akcií a činí 100.000,-Kč na jednu a každou akcii. 2.11.2005 - 19.12.2005
3. Všechny nové akcie budou upsány s využitím přednostního práva. Každý akcionář má přednostní právo k upisování akcií v rozsahu svého podílu na základním kapitálu společnosti. Stávající akcionáři jsou oprávněni upsat celkem 51 (padesátjedna) kusů akcií o  jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy stotisíc korun českých, na každou stávající akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč jedné a každé akcie, kterou vlastní. 2.11.2005 - 19.12.2005
4. Místem pro vykonání přednostního práva a upisování nově vydaných akcií je sídlo společnosti v době od 9,00 hodin do 15,00 hodin v pracovní dny během lhůty k upisování. 2.11.2005 - 19.12.2005
5. Lhůta pro výkon přednostního práva pro upsání akcií činí třicet (30) dnů a její počátek je stanoven tak, že výše stanovená lhůta třiceti dnů počíná běžet prvním pracovním dnem, následujícím po dni, kdy nabude právní moci rozhodnutí příslušného soudu o  zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy stotisíc korun českých, může akcionář upsat (17) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč, slovy st otisíc korun českých. Zvýšení základního kapitálu o výše uvedenou částku s využitím přednostního práva bude provedeno upsáním 51 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, nekótované, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč, slovy stotisíc kor un českých, s emisním kurzem jedné akcie 100.000,-Kč, slovy stotisíc korun českých. 2.11.2005 - 19.12.2005
6. Lhůta pro splacení emisního kurzu upsaných akcií je patnáct kalendářních dnů od jejich upsání. 2.11.2005 - 19.12.2005
7. Účet, na který má být splacen emisní kurz upsaných akcií je u peněžního ústavu GE Money Bank, a.s., pobočka Šumperk, číslo účtu 172244212/0600 jako zvláštní účet společnosti pro splacení emisního kurzu akcií. 2.11.2005 - 19.12.2005
8. Akcionáři budou vyrozuměni o počátku běhu lhůty pro upsání akcií předsedou představenstva společnosti doporučeným dopisem. 2.11.2005 - 19.12.2005
Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 21.2.2005: Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 1,000.000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, o částku 1,100.000,- Kč, slovy jedenmilionjednostotisíc korun českých, na novou výši základního kapitálu per 2,100.000,- Kč, slovy dvamilionyjednosto tisíc korun českých. 26.3.2005 - 19.12.2005
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 26.3.2005 - 19.12.2005
Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, nekótované, celkem v počtu 11 ks (slovy : jedenáct kusů) akcií o jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč (slovy : jednostotisíc korun českých) za j ednu a každou akcii, a to peněžitými vklady. 26.3.2005 - 19.12.2005
Emisní kurz takto upisovaných akcií je totožný se jmenovitou hodnotou akcií a činí 100.000,- Kč (slovy : jednostotisíc korun českých) za každou a jednu akcii. 26.3.2005 - 19.12.2005
Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upsání části nových akcií. 26.3.2005 - 19.12.2005
Nové akcie budou nabídnuty k úpisu určitým zájemcům, a to : Vladimír Šimek, r.č. 49-07-29/395, bytem Bludov, Dr. Březiny 417, který upíše 3 ks (slovy : tři kusy) akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy : jednostotisíc korun českých) za jednu a každou akcii. Miroslav Plhák, r.č. 46-07-03/426, bytem Sudkov 236, který upíše 4 ks (slovy : čtyři kusy) akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy : jednostotisíc korun českých) za jednu a každou akcii. Ing. Jan Zapletal, r.č. 40-08-01/437, bytem Bludov, A. Kašpara 34, který upíše 4 ks (slovy : čtyři kusy) akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy : jednostotisíc korun českých) za jednu a každou akcii. 26.3.2005 - 19.12.2005
Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s., Šumperk, Nemocniční čp. 734/13, PSČ 787 01, v době od 8,00 hodin do 16,00 hodin v pracovní dny během lhůty k upisování. 26.3.2005 - 19.12.2005
Lhůta pro upisování akcií činí čtrnáct (14) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií určitým zájemcům - Vladimíru Šimkovi, r.č. 49-07-29/395, bytem Bludov, Dr. Březiny 417, Miroslavu Plhákovi, r.č. 46-07-03/426, bytem Sudkov 236, Ing . Janu Zapletalovi, r.č. 40-08-01/437, bytem Bludov, A. Kašpara 34, s tím, že návrh smlouvy o upsání akcií bude těmto určitým zájemcům doručen do čtrnácti (14) dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti. V návrhu smlouvy zároveň uvede, že den doručení tohoto návrhu určitým zájemcům se považuje za den počátku běhu lhůty pro upsání akcií. 26.3.2005 - 19.12.2005
Určití zájemci - Vladimír Šimek, r.č. 49-07-29/395, bytem Bludov, Dr. Březiny 417, Miroslav Plhák, r.č. 46-07-03/426, bytem Sudkov 236, Ing. Jan Zapletal, r.č. 40-08-01/437, bytem Bludov, A. Kašpara 34, jako určití zájemci, upíší akcie na základě smlouvy o upsání akcií, uzavřené se společností v souladu s ustanovením § 204, odst. 5 obchodního zákoníku. Smlouva o upsání akcií bude obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediné ho akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 26.3.2005 - 19.12.2005
Účet, na který má být splacen emisní kurz upsaných akcií, který se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě, je u peněžního ústavu GE Money Bank, číslo účtu : 172244212/0600, jako zvláštní účet společnosti pro splacení emisního kurzu akcií. 26.3.2005 - 19.12.2005
Rozhodnutí jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady ve smyslu ustanovení § 190 obch. zákoníku z 5.8.1999 o zvýšení základního jmění upisováním akcií. 2.9.1999 - 1.5.2002
Jediný akcionář rozhodl: O zvýšení základního jmění společnosti v souladu s § 202 a následujícími obchodního zákoníku a to upsáním nových ackií, které se splácejí peněžitými vklady a bude probíhat ve dvou kolech s tím, že : 2.9.1999 - 1.5.2002
a) 5.000.000,- Kč činí částka, o níž má být vzýšeno základní jmění peněžitými vklady a určuje se, že upisování nad tuto částku se nepřipouští. 2.9.1999 - 1.5.2002
b) Jmenovitá hodnota akcie: 100 000,- Kč Počet akcií: 50 ks Druh akcií: kmenová Forma akcií: na majitele Podoba akcií: listinná Emisní kurs akcie: se rovná jmenovité hodnotě akcií 2.9.1999 - 1.5.2002
c) V prvním kole upisování má stávající akcionář právo upsat všechny nové akcie peněžitým vladem v rozsahu svého dosavadního podílu na základním jmění společnosti. Místem pro vykonání přednostního práva se stanovuje sídlo společnosti tj. Šumperk, Nemocniční 13, PSČ 787 01, v pracovní dny od 10:00 hodin do 14:00 hodin. Lhůta pro vykonání přednostního práva se určuje 15 dní, s počátkem běhu lhůty 7. den od právní moci tohoto usnesení, kterým se zapisuje toto usnesení o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě. Tato informace bude stávajícímu akcionáři představenstvem společnosti doručena doporučeným dopisem nejpozději 7. den od právní moci tohoto usnesení, kterým se zapisuje toto usnesení o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě. Na každou stávající akcii lze upsat 5 ks akcie á 100 000,- Kč. 2.9.1999 - 1.5.2002
d) Splatnost akcií: Stávající akcionář je povinen splatit 30 % emisního kursu upsaných akcií na účet č. 8010-0009004163/0300 vedeného u Československé obchodní banky a.s., pobočka Šumperk, nebo do pokladní hotovosti společnosti, a to nejpozději v poslední den lhůty stanovené pro upisování akcií v tomto kole. Zůstatek emisního kursu je pak povinen splatit nejpozději do 1 roku ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě. 2.9.1999 - 1.5.2002
e) Určuje se, že všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva stávajícího akcionáře, budou ve druhém kole nabídnuty k upisování jedinému zájemci, a to společnosti CONTO, a.s. se sídlem Praha 1, Šítkova 1, PSČ 110 00, IČ : 63079305. 2.9.1999 - 1.5.2002
Upisování akcií ve druhém kole bude probíhat takto: 2.9.1999 - 1.5.2002
Místo: sídlo společnosti tj. Šumperk, Nemocniční 13, PSČ 787 01, v pracovní dny od 10:00 hodin do 14:00 hodin. 2.9.1999 - 1.5.2002
Lhůta: 10 dnů, začíná následující den po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva. Informace o úpisu akcií bude obchodní společnosti CONTO a.s. představenstvem společnosti doručena doporučeným dopisem nejpozději do 5 dnů od následujícího dne po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva. 2.9.1999 - 1.5.2002
Jmenovitá hodnota akcie: 100 000,- Kč, Počet akcií: 50 ks Druh: kmenová Forma: na majitele Podoba: listinná Emisní kurs akcie: rovná se jmenovité hodnotě akcií 2.9.1999 - 1.5.2002
Splatnost akcií: Konkrétní zájemce je povinen splatit 30 % emisního kursu upsaných akcií na účet č. 8010-0009004163/0300 vedené u Československé obchodní banky a.s., pobočka Šumperk, nebo do pokladní hotovosti společnosti, a to nejpozději v poslední den lhůty stanovené pro upisování akcií v tomto kole. Zůstatek emisního kursu je pak povinen splatit nejpozději do 1 roku ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě. 2.9.1999 - 1.5.2002

Aktuální kontaktní údaje DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25391941
Obchodní firma: DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Šumperk
Vznik první živnosti: 24.2.1998
Celkový počet živností: 8
Aktivních živností: 4

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25391941
Firma: DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Šumperk
Základní územní jednotka: Šumperk
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 24.2.1998

Kontakty na DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s. IČO: 25391941

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Nemocniční 734/13 , Šumperk 787 01 15.11.2016
Sídlo: Nemocniční 734/13 , Šumperk 787 01 1.5.2002 - 15.11.2016
Sídlo: Nemocniční 734/13 , Šumperk 787 01 24.2.1998 - 1.5.2002

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Nemocniční 734/13, Šumperk 787 01

Obory činností DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s. IČO: 25391941

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 15.12.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti 3,5 tuny včetně 15.12.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 15.12.2009
zámečnictví, nástrojářství 15.12.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 24.2.1998 - 15.12.2009
zámečnictví 24.2.1998 - 15.12.2009
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních 24.2.1998 - 15.12.2009
výroba oken z PVC 24.2.1998 - 15.12.2009
silniční motorová doprava nákladní 24.2.1998 - 15.12.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.2.1998

Živnost č. 2 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.2.1998
Provozovna č. 1
Provozovna: Nemocniční 734/13 , Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny: 1006269487
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.1998

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Výroba plastových a pryžových výrobků

  • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.2.1998
Provozovna č. 1
Provozovna: Nemocniční 734/13 , Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny: 1006269487
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.6.1998
Provozovna č. 2
Provozovna: Blanická 1583/12 , Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny: 1007143771
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Výroba plastových a pryžových výrobků

Zahájení provozování: 30.1.2008

Živnost č. 4 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.9.2009

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.2.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.2.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Výroba oken z PVC

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.2.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.11.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba plastových výrobků pro stavebnictví
Výroba zámků a kování
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Výstavba bytových a nebytových budov
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Silniční nákladní doprava
Ostatní ubytování

Vedení firmy DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s. IČO: 25391941

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva společně s dalším členem představenstva. 24.2.1998
Jméno: Vladimír Šimek 5.1.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.8.2018
Ve funkci: od 25.8.2018
Adresa: Dr. Březiny 417, Bludov 789 61
Jméno: Miroslav Plhák 5.1.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.8.2018
Adresa: 236, Sudkov 788 21
Jméno: Ing. Jan Zapletal MBA 5.1.2019
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.8.2018
Ve funkci: od 25.8.2018
Adresa: Nová dědina 7, Bludov 789 61
Jméno: Vladimír Šimek 24.2.1998 - 27.2.2007
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 24.2.1998 do 29.11.2006
Adresa: Dr. Březiny 417, Bludov 789 61
Jméno: Ing. Jan Zapletal 24.2.1998 - 27.2.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 24.2.1998 do 29.11.2006
Adresa: tř. A. Kašpara 34, Bludov 789 61
Jméno: Miroslav Plhák 24.2.1998 - 27.2.2007
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 24.2.1998 do 29.11.2006
Adresa: 236, Sudkov 788 21
Jméno: Ing. Jan Zapletal 27.2.2007 - 29.1.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.11.2006 do 31.12.2007
Ve funkci: od 29.11.2006 do 31.12.2007
Adresa: tř. A. Kašpara 34, Bludov 789 61
Jméno: Vladimír Šimek 27.2.2007 - 22.10.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.11.2006 do 29.2.2012
Ve funkci: od 29.11.2006 do 29.2.2012
Adresa: Dr. Březiny 417, Bludov 789 61
Jméno: Miroslav Plhák 27.2.2007 - 22.10.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.11.2006 do 29.2.2012
Adresa: 236, Sudkov 788 21
Jméno: Ing. Jan Zapletal 29.1.2008 - 22.10.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2008 do 1.4.2013
Ve funkci: od 1.1.2008 do 1.4.2013
Adresa: Nová dědina 7, Bludov 789 61
Jméno: Vladimír Šimek 22.10.2013 - 5.1.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 7.8.2013 do 7.8.2018
Ve funkci: od 7.8.2013 do 7.8.2018
Adresa: Dr. Březiny 417, Bludov 789 61
Jméno: Jan Zapletal 22.10.2013 - 5.1.2019
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 7.8.2013 do 7.8.2018
Ve funkci: od 7.8.2013 do 7.8.2018
Adresa: Nová dědina 7, Bludov 789 61
Jméno: Miroslav Plhák 22.10.2013 - 5.1.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.8.2013 do 7.8.2018
Adresa: 236, Sudkov 788 21

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jan Zapletal 5.1.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.8.2018
Ve funkci: od 25.8.2018
Adresa: tř. A. Kašpara 34, Bludov 789 61
Jméno: Ing. Svatava Vepřková 5.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.8.2018
Adresa: Jugoslávská 2739/11, Šumperk 787 01
Jméno: Eva Auffahrtová 5.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.8.2018
Adresa: Brodecká 84, Dub nad Moravou 783 75
Jméno: Eva Plháková 24.2.1998 - 1.5.2002
Funkce: člen
Adresa: Gen. Krátkého 728/4, Šumperk 787 01
Jméno: Jan Zapletal 24.2.1998 - 1.11.2003
Funkce: předseda
Ve funkci: od 24.2.1998
Adresa: tř. A. Kašpara 34, Bludov 789 61
Jméno: Eva Plháková 1.5.2002 - 1.11.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 24.2.1998
Adresa: 5, Přáslavice 783 56
Jméno: Vladimír Šimek 24.2.1998 - 27.2.2007
Funkce: člen
Ve funkci: od 24.2.1998 do 29.11.2006
Adresa: Dr. Březiny 417, Bludov 789 61
Jméno: Ing. Jan Zapletal 1.11.2003 - 27.2.2007
Funkce: předseda
Ve funkci: od 24.2.1998 do 29.11.2006
Adresa: tř. A. Kašpara 34, Bludov 789 61
Jméno: Eva Auffahrtová 1.11.2003 - 27.2.2007
Funkce: člen
Ve funkci: od 24.2.1998 do 29.11.2006
Adresa: 5, Přáslavice 783 56
Jméno: Ing. Jan Zapletal 27.2.2007 - 29.1.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.11.2006 do 31.12.2007
Ve funkci: od 29.11.2006 do 31.12.2007
Adresa: tř. A. Kašpara 34, Bludov 789 61
Jméno: Karel Müller 27.2.2007 - 15.12.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.11.2006 do 2.6.2009
Adresa: Gen. Svobody 1978/21, Šumperk 787 01
Jméno: Eva Auffahrtová 27.2.2007 - 15.11.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.11.2006
Adresa: Brodecká 84, Dub nad Moravou 783 75
Jméno: Ing. Jan Zapletal 29.1.2008 - 15.11.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2008
Ve funkci: od 1.1.2008
Adresa: tř. A. Kašpara 34, Bludov 789 61
Jméno: Ing. Svatava Vepřková 15.12.2009 - 15.11.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.9.2009
Adresa: Jugoslávská 2739/11, Šumperk 787 01
Jméno: Ing. Jan Zapletal 15.11.2016 - 5.1.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2008 do 1.1.2013
Ve funkci: od 1.1.2008 do 1.1.2013
Adresa: tř. A. Kašpara 34, Bludov 789 61
Jméno: Eva Auffahrtová 15.11.2016 - 5.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.11.2006 do 29.11.2011
Adresa: Brodecká 84, Dub nad Moravou 783 75
Jméno: Ing. Svatava Vepřková 15.11.2016 - 5.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.9.2009 do 9.9.2014
Adresa: Jugoslávská 2739/11, Šumperk 787 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Miroslav Plhák
Člen statutárního orgánu: Vladimír Šimek
Člen statutárního orgánu: Ing. Jan Zapletal

Vlastníci firmy DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s. IČO: 25391941

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 14 400 000 Kč 100% 20.6.2008
zakladni 7 200 000 Kč 100% 19.12.2005 - 20.6.2008
zakladni 2 100 000 Kč 100% 24.5.2005 - 19.12.2005
zakladni 1 000 000 Kč - 24.2.1998 - 24.5.2005

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 72 29.4.2015
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 72 3.7.2014 - 29.4.2015
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 72 20.6.2008 - 3.7.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 72 19.12.2005 - 20.6.2008
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 21 24.5.2005 - 19.12.2005
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 10 26.3.2005 - 24.5.2005
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 10 24.2.1998 - 26.3.2005

Sbírka Listin DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s. IČO: 25391941

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1842/SL 60 účetní závěrka [2014], zpráva auditora vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 4.8.2015 31.8.2015 22
B 1842/SL 59 výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 4.8.2015 31.8.2015 11
B 1842/SL 58 notářský zápis [NZ 162/2015] Rozhodnutí VH - Stanovy Krajský soud v Ostravě 3.4.2015 8.4.2015 23.6.2015 8
B 1842/SL 57 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora vč. příl. Krajský soud v Ostravě 20.8.2014 25.8.2014 48
B 1842/SL 55 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Ostravě 7.8.2013 3.9.2013 23.10.2013 1
B 1842/SL 54 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání mimořádné VH Krajský soud v Ostravě 7.8.2013 3.9.2013 23.10.2013 4
B 1842/SL 53 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích Krajský soud v Ostravě 5.9.2013 2.9.2013 15
B 1842/SL 52 zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 5.9.2013 2.9.2013 5
B 1842/SL 51 účetní závěrka [2012]  příloha Krajský soud v Ostravě 5.8.2013 2.9.2013 11
B 1842/SL 50 výroční zpráva r. 2011 vč. úč.záv.s příl, zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 31.7.2012 3.8.2012 27
B 1842/SL 49 výroční zpráva r.2010 vč.úč.záv.s příl, audit Krajský soud v Ostravě 21.7.2011 8.8.2011 30
B 1842/SL 48 zpráva auditora r. 2009 Krajský soud v Ostravě 25.8.2010 26.8.2010 1
B 1842/SL 47 výroční zpráva r.2009 vč. úč.záv.s příl, aud. Krajský soud v Ostravě 25.8.2010 26.8.2010 28
B 1842/SL 46 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze schůze DR Krajský soud v Ostravě 2.6.2009 14.12.2009 4.1.2010 4
B 1842/SL 45 notářský zápis NZ 436/2009 změna stanov Krajský soud v Ostravě 9.11.2009 14.12.2009 4.1.2010 6
B 1842/SL 44 výroční zpráva r.2008 vč.úč.záv.s příl,audit. Krajský soud v Ostravě 27.8.2009 7.9.2009 20
B 1842/SL 43 výroční zpráva r. 2007 Krajský soud v Ostravě 5.1.2008 19.1.2009 7
B 1842/SL 42 zpráva auditora ověření úč.závěrky r. 2007 Krajský soud v Ostravě 26.5.2008 17.6.2008 8.9.2008 24
B 1842/SL 41 notářský zápis NZ 292/2008 osvědčení Krajský soud v Ostravě 4.6.2008 17.6.2008 8.9.2008 13
B 1842/SL 40 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání dozorčí r. Krajský soud v Ostravě 1.1.2008 24.1.2008 31.1.2008 1
B 1842/SL 39 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 24.1.2008 31.1.2008 1
B 1842/SL 38 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Ostravě 1.1.2008 24.1.2008 31.1.2008 2
B 1842/SL 37 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání mimoř. val.hr. Krajský soud v Ostravě 10.12.2007 24.1.2008 31.1.2008 4
B 1842/SL 36 výroční zpráva r. 2006 vč.úč.záv., výr.audit. Krajský soud v Ostravě 11.12.2007 14.12.2007 8
B 1842/SL 35 účetní závěrka r. 2006 vč. příl., zpr. audit. Krajský soud v Ostravě 11.12.2007 14.12.2007 17
B 1842/SL 34 zpráva o vztazích - r. 2005 Krajský soud v Ostravě 11.5.2006 11.12.2007 14.12.2007 1
B 1842/SL 33 výroční zpráva r. 2005 vč.úč.záv., zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 11.12.2007 14.12.2007 8
B 1842/SL 32 účetní závěrka r. 2005 vč. příl., zpr. audit. Krajský soud v Ostravě 11.12.2007 14.12.2007 12
B 1842/SL 31 účetní závěrka r. 2003 vč. příl., zpr. audit. Krajský soud v Ostravě 11.12.2007 14.12.2007 12
B 1842/SL 30 podpisové vzory - 2x Krajský soud v Ostravě 29.11.2006 26.2.2007 14.3.2007 2
B 1842/SL 29 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zased.DR Krajský soud v Ostravě 29.11.2006 26.2.2007 14.3.2007 1
B 1842/SL 28 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zased.předst. Krajský soud v Ostravě 29.11.2006 26.2.2007 14.3.2007 1
B 1842/SL 27 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání mimoř.VH Krajský soud v Ostravě 29.11.2006 26.2.2007 14.3.2007 3
B 1842/SL 26 rozhod. o statut. orgánu - zápis o zprávě volby čl.DR Krajský soud v Ostravě 29.11.2006 26.2.2007 14.3.2007 2
B 1842/SL 25 ostatní -sml.o upsání akcií+potvr. Krajský soud v Ostravě 27.10.2005 30.12.2005 11
B 1842/SL 24 účetní závěrka r. 2004,zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 23.12.2005 28.12.2005 13
B 1842/SL 23 výroční zpráva r. 2004 Krajský soud v Ostravě 23.12.2005 28.12.2005 9
B 1842/SL 22 notářský zápis NZ 458/2005-mimoř.VH Krajský soud v Ostravě 27.10.2005 9.11.2005 8
B 1842/SL 21 ostatní -sml.o upsání akcií+potvr. Krajský soud v Ostravě 22.2.2005 3.10.2005 11
B 1842/SL 20 notářský zápis Nz 65/2005 vč. kup. sml. Krajský soud v Ostravě 21.2.2005 23.6.2005 8
B 1842/SL 19 ostatní -rozh.jed.akcionáře Krajský soud v Ostravě 28.6.2004 20.9.2004 22.9.2004 1
B 1842/SL 18 výroční zpráva r. 2003 Krajský soud v Ostravě 20.9.2004 22.9.2004 22
B 1842/SL 17 účetní závěrka r. 2002 Krajský soud v Ostravě 3.10.2003 6
B 1842/SL 16 výroční zpráva r. 2002 Krajský soud v Ostravě 3.10.2003 10
B 1842/SL 15 ostatní -rozh. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 26.6.2003 3.10.2003 1
B 1842/SL 14 účetní závěrka r. 2001 Krajský soud v Ostravě 3.10.2003 7
B 1842/SL 13 výroční zpráva r. 2001 Krajský soud v Ostravě 3.10.2003 8
B 1842/SL 12 ostatní -rozh. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 25.6.2002 3.10.2003 1
B 1842/SL 9 výroční zpráva r. 2000 Krajský soud v Ostravě 27.5.2002 9
B 1842/SL 8 notářský zápis NZ 131/2001-změna stanov Krajský soud v Ostravě 9.8.2001 27.5.2002 16
B 1842/SL 11 účetní závěrka r.2000 + zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 27.5.2002 20
B 1842/SL 10 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 30.7.2001 27.5.2002 6
B 1842/SL 7 účetní závěrka r. 1999 vč.zprávy audit. Krajský soud v Ostravě 6.3.2001 12.3.2001 13
B 1842/SL 6 účetní závěrka r. 1998 vč. zprávy audit. Krajský soud v Ostravě 16.7.1999 12.3.2001 13
B 1842/SL 3 notářský zápis NZ 135/99 Krajský soud v Ostravě 5.8.1999 11.8.1999 2.9.1999 3
B 1842/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 15.7.1999 16.7.1999 16.7.1999 10
B 1842/SL 4 notářský zápis NZ 127/99 Krajský soud v Ostravě 7.7.1999 16.7.1999 16.7.1999 3
B 1842/SL 1 notářský zápis NZ 236/97-zakl.l.,stanovy Krajský soud v Ostravě 16.12.1997 28.1.1998 24.2.1998 15

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 5 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.