Dictio a.s. Plzeň IČO: 26411431

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Dictio a.s., která sídlí v obci Plzeň a bylo jí přiděleno IČO 26411431.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma Dictio a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem Dictio a.s. se sídlem v obci Plzeň byla založena v roce 2006. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 4 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení .

Základní údaje o Dictio a.s. IČO: 26411431

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Plzni 29.6.2006
Spisová značka: B 1238
IČO: 26411431
Obchodní firma: Dictio a.s.
Právní forma: Akciová společnost 29.6.2006
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 29.6.2006
Valná hromada obchodní společnosti Dictio a.s. (dále jen "společnost") konaná dne 10.2.2012 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 1.400.000,- Kč (slovy: jeden milion čtyřista tisíc korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování ak cií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál bude zvýšen upisováním nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě, a to 13 (slovy: třináct) kusů kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých) za 1 akci i a 100 (slovy: jednosto) kusů kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za 1 akcii. Emisní kurz upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, bude splacen peněžitými vkl ady. S nově vydanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Akcionáři se před přijetím tohoto rozhodnutí vzdali svého přednostního práva upsat nové akcie společnosti ke zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu budou tak všechny nové akcie společnosti upsány bez využití přednostního práva akcioná řů. Všechny nové akcie společnosti na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, a to obchodní společnosti GRADET GAMES s.r.o., se sídlem v Plzni, Slovanská tř. 66, PSČ: 326 00, IČ: 263 51 741 (dále jen "obchodní společnost GRADET GAMES s.r.o.") a obchodní společnosti "SYMPAKT spol. s r.o.", se sídlem v Plzni, Slovanská tř. 66, PSČ: 301 51, IČ: 477 15 472 (dále jen "obchodní společnost "SYMPAKT spol. s r.o.""). Předem určeným zájemce obchodní společnost "SYMPAKT spol. s r.o." je oprávněn upsat na navýšení základního kapitálu společnosti nové akcie o jmenovité hodnotě 483.000,- Kč (slovy: čtyřista osmdesát tři tisíce korun českých) takto: 4 (slovy: čtyři) kusy km enových akcií v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých) za 1 akcii a 83 (slovy: osmdesát tři) kusy kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slo vy: jeden tisíc korun českých) za 1 akcii. Předem určený zájemce obchodní společnost GRADET GAMES s.r.o. je oprávněn upsat na navýšení základního kapitálu společnosti nové akcie o jmenovité hodnotě 917.000,- Kč (slovy: devětset sedmnáct tisíc korun českých) takto: 9 (slovy: devět) kusů kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých) za 1 akcii a 17 (slovy: sedmnáct) kusů kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden ti síc korun českých) za 1 akcii. Akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií, kterou předem určení zájemci uzavřou se společností. Místem pro upisování všech akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitými vklady se stanoví sídlo společnosti Dictio a.s. v Plzni, Slovanská 33 8/66, PSČ: 326 00. Předem určení zájemci musí upsat akcie ve lhůtě 30ti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií může začít dříve, než toto usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, a to po podání návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovatelům oznámen písemně současně s předáním návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna předat předem určeným zájemcům návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií nejpozději do 14ti dnů od podání návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Emisní kurs všech upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Předem určený zájemce obchodní společnost "SYMPAKT spol. s r.o." splatí jim upsané akcie peněžitým vkladem ve výši 483.000,- Kč (slovy: čtyřista osmdesát tři tisíce korun českých). Hodnota peněžitého vkladu předem určeného zájemce se rovná jmenovité hodno tě akcií, které mu budou vydány jako protiplnění za splacené vklady. Upisovateli, tj. předem určenému zájemci obchodní společnosti "SYMPAKT spol. s r.o." bude za peněžitý vklad vydáno 4 (slovy: čtyři) kusy kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na j méno, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých) a 83 (slovy: osmdesát tři) kusy kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Předem určený zájemce obchodní společnost GRADET GAMES s.r.o. splatí jím upsané akcie peněžitým vkladem ve výši 917.000,- Kč (slovy: devětset sedmnáct tisíc korun českých) . Hodnota peněžitého vkladu předem určeného zájemce se rovná jmenovité hodnot akcií , které mu budou vydány jako protiplnění za splacené vklady. Upisovateli, tj. předem určenému zájemci obchodní společnost GRADET GAMES s.r.o. bude za peněžitý vklad vydáno 9 (slovy: devět) kusů kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na jméno, jmenovi té hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých) a 17 (slovy: sedmnáct) kusů kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Upisovatel, tj. předem určený zájemce obchodní společnost "SYMPAKT spol. s r.o.", je povinen zcela splatit svůj peněžitý vklad ve výši 483.000,- Kč (slovy: čtyřista osmdesát tři tisíce korun českých) na zvláštní bankovní účet, zřízený společností k tomuto účelu u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., s uvedením variabilního symbolu, kterým je IČ upisovatele, a to ve lhůtě nejpozději do 10.4.2012 (slovy: desátého dubna roku dva tisíce dvanáct). Upisovatel, tj. předem určený zájemce obchodní společnosti GRADET GAMES s.r.o., je povinen zcela splatit svůj peněžitý vklad ve výši 917.000,-Kč (slovy: devětset sedmnáct tisíc korun českých) na zvláštní bankovní účet, zřízený společností k tomuto účelu u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., s uvedením variabilního symbolu, kterým je IČ upisovatele, a to ve lhůtě nejpozději do 10.4.2012 (slovy: desátého dubna roku dva tisíce dvanáct). 16.2.2012 - 5.3.2012
Valná hromada obchodní společnosti Dictio a.s., se sídlem v Plzni, Slovanská 338/66, PSČ 326 00, IČ 264 11 431, konaná dne 2.9.2010 přijala následující usnesení o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti Dictio a.s., se sídlem v Plzni, Slovanská 338/66, PSČ 326 00, IČ 264 11 431, se zvyšuje o částku 2.543.000,- Kč (slovy: dva miliony pět set čtyřicet tři tisíc korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto na vrhovanou částku. Zvýšení základního kapitálu o částku 2.543.000,- Kč (slovy: dva miliony pět set čtyřicet tři tisíc korun českých) bude provedeno upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem celkem v hodnotě 2.542.000,- Kč (slovy: dva mili ony pět set čtyřicet dva tisíc korun českých) a peněžitým vkladem ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu o částku 2.543.000,- Kč (slovy: dva miliony pět set čtyřicet tři tisíc korun českých) bude provedeno upisováním nových akcií společnosti, takto specifikovaných: - 2.543 (slovy: dvatisíce pětsetčtyřicettři) kusů kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za 1 akcii. Emisní kurz akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. S nově vydanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Akcionáři se před přijetím tohoto rozhodnutí vzdali svého přednostního práva upsat nové akcie společnosti ke zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu budou tak všechny nové akcie společnosti upsány bez využití přednostního práva akcioná řů. Všechny nové akcie společnosti na zvýšení základního kapitálu budou nabítnuty k upsání předem určenému zájemci, a to obchodní společnosti "SYMPAKT spol. s r.o.", IČ 477 15 472, se sídlem v Plzni, Slovanská tř. 66, okres Plzeň-město, PSČ 301 51 (dále jen o bchodní společnost "SYMPAKT spol. s r.o."). Předem určený zájemce obchodní společnost "SYMPAKT spol. s r.o." je oprávněn upsat na navýšení základního kapitálu společnosti nové akcie o jmenovité hodnotě 2.543.000,- Kč (slovy: dva miliony pět set čtyřicet tři tisíc korun českých) takto: 2.543 (slovy: dvatisíce pětsetčtyřicettři) kusů kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za 1 akcii. Akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií, kterou předem určený zájemce uzavře se společností. Místem pro upisování všech akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitými i nepeněžitými vklady se stanoví v sídle společnosti Dictio a.s. v Plz ni, Slovanská 338/66, PSČ 326 00. Předem určený zájemce musí upsat akcie ve lhůtě 30ti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií nemůže začít dříve, než toto usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upisování akci í bude upisovateli oznámen písemně současně se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna zaslat předem určenému zájemci návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií nejpozději do 14ti dnů od zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Emisní kurs všech upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Předem určený zájemce obchodní společnost "SYMPAKT spol. s r.o." splatí jím upsané akcie nepeněžitým vkladem v hodnotě 2.542.000,- Kč (slovy: dva miliony pět set čtyřicet dva tisíc korun českých) a peněžitým vkladem ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Hodnota nepeněžitého vkladu a peněžitého vkladu předem určeného zájemce se rovná jmenovité hodnotě akcií, které mu budou vydány jako protiplnění za splacené vklady. Upisovateli, tj. předem určenému zájemci obchodní společnosti "SYMPAKT spo l. s r.o." bude za jeho vklady celkem vydáno 2.543 (slovy: dvatisíce pětsetčtyřicettři) kusů kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Upisovatel, tj. předem určený zájemce obchodní společnost "SYMPAKT spol. s r.o.", je povinen zcela splatit svůj peněžitý vklad ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na zvláštní bankovní účet, zřízený společností k tomuto účelu, č. 23942701 4/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s., s uvedením variabilního symbolu, kterým je IČ upisovatele, a to ve lhůtě nejpozději do 31.12.2010 (třicátého prvého prosince roku dva tisíce deset). Schvaluje se zvýšení základního kapitálu společnosti tímto nepeněžitým vkladem - obslužný software k sázkovému zařízení v elektronické podobě pro elektronické zařízení akumulované výhry MULTIJACKPOT. Uvedený nepeněžitý vklad je ve vlastnictví předem určen ého zájemce obchodní společnosti "SYMPAKT spol. s r.o." Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn a specifikován znaleckým posudkem Ing. Jindřicha Kandlera, CSc., soudního znalce pro základní obor strojírenství všeobecné, se specializací stroje pro strojírenskou výrobu a technologie a ekonomika pro odvětví ceny a  odhady, se specializací software pro strojírenskou výrobu a technologie. Znalec byl k vypracování posudku jmenován usnesením Krajského soudu v Plzni. Předmět nepeněžitého vkladu byl znaleckým posudkem Ing. Jindřicha Kandlera, CSc., oceněn na částku ve vý ši celkem 2.542.000,- Kč (slovy: dva miliony pět set čtyřicet dva tisíc korun českých). Upisovatel, tj. předem určený zájemce obchodní společnost "SYMPAKT spol. s r.o.", je povinen zcela splatit svůj nepeněžitý vklad, tj. obslužný software k sázkovému zař ízení v elektronické podobě pro elektronické zařízení akumulované výhry MULTIJACKPOT ve lhůtě nejpozději do 31.12.2010 (třicátého prvého prosince roku dva tisíce deset). Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nepeněžitý vklad je splacen jeho předáním společnosti Dictio a.s. a uzavřením písemné smlouvy o vkladu mezi vkladatelem "SYMPAKT spol. s r. o." a společností Dictio a.s. 8.9.2010 - 4.11.2010
Usnesením valné hromady společnosti ze dne 12.11.2007, bylo rozhodnuto, že se zvyšuje základní kapitál společnosti z dosavadní výše 24,334.000,- Kč (slovy dvacet čtyři milionů tři sta třicet čtyři tisíc korun českých) o částku 1,877.000,- Kč (slovy jeden milion osm set sedmdesát sedm tisíc korun českých), na celkovou výši 26,211.000,- Kč (slovy dvacet šest milionů dvě stě jedenáct tisíc korun českých). Zvýšení kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií. Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Počet upisovaných akcií činí 1877 kusů o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za jednu akcii. Akcie budou kmenové, znějící na jméno, v zaknihované podobě. Emisní kus akcií činí 1.000,- Kč. Základní kapitál bude zvýšen úpisem akcií akcionáře "SYMPAKT spol. s r.o." IČ 477 15 472, v jehož prospěch se zbývající akcionáři vzdali svého přednostního práva na úpis akcií, kdy úpis bude realizován nepeněžitým vkladem - ochrannou známkou Sympakt, zaps anou Úřadem průmyslového vlastnictví ČR, č. zápisu 191119, č. spisu 84335, s datem práva přednosti 17.11.1993, oceněnou znaleckým posudkem ze dne 12.11.2007, č. 62-12/2007, vyhotoveným Ing. Jaroslavem Ježkem, znalcem v oboru ekonomika, částkou ve výši 1,8 77.000,- Kč (slovy jeden milion osm set sedmdesát sedm tisíc korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1877 kusů o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za jednu akcii. Akcie budou kmenové, znějící na jméno, v zaknihované podobě. Emisní kurs a kcie činí 1.000,- Kč. Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti v Plzni, Slovanská tř. 66 s tím, že lhůta pro upisování akcií se stanoví na 30 dnů. Upisování bude zahájeno prvním pracovním dnem, následujícím po dni, kdy představenstvo společnosti podá návrh na zápis us nesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti do Obchodního rejstříku. Upisování je vázáno rozvazovací podmínkou jíž je právní moc rozhodnutí Krajského soudu v Plzni o zamítnutí návrhu na zápis, rozhodnutí valné hromady o zvýš ení základního kapitálu. Počátek běhu lhůty pro upisování sdělí představenstvo společnosti zájemcům písemně. Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich nominální hodnotou. Nepeněžitý vklad je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 30ti dnů počínaje dnem nás ledujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. Nepeněžitý vklad bude považován za splacený předáním předmětu nepeněžitého vkladu včetně dokumentace, a to na základě protokolu o předání a převzetí předmětu vkladu. 5.12.2007 - 12.2.2008
Usnesením valné hromady ze dne 31.7.2007 bylo rozhodnuto, že se zvyšuje základní kapitál společnosti z dosavadní výše 2.000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých) o částku 22.334.000,- Kč (slovy dvacet dva milionů tři sta třicet čtyři tisíc korun česk ých), na celkovou výši 24.334.000,- Kč (slovy dvacet čtyři milionů tři sta třicet čtyři tisíc korun českých). Zvýšení kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií. Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Počet upisovaných akcií činí 22334 kusů o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za jednu akcii. Akcie budou kmenové, znějící na jméno, v zaknihované podobě. Emisní kurs akcie činí 1.000,- Kč. Navýšení bude realizováno bez využití přednostního práva, kdy tohoto svého oprávnění se všichni akcionáři vzdali ve prospěch předem určených zájemců. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno nepeněžitými vklady. Upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady jsou oprávněni: - GRADET GAMES s.r.o., IČ 263 51 714, se sídlem Plzeň, Slovanská třída 66, upíše 17841 akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, tedy jmenovité hodnotě celkem 17.841.000,- Kč (slovy sedmnáct milionů osm set čtyřicet jedna tisíc korun českých), - SYMPAKT WIN s.r.o., IČ 263 78 515, se sídlem Plzeň, Slovanská třída 66, upíše 1199 akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, tedy jmenovité hodnotě celkem 1.199.000,- Kč (slovy jeden milion jedno sto devadesát devět tisíc korun českých), - ,,SYMPAKT spol s r.o.", IČ 477 15 472, se sídlem Plzeň, Slovanská třída 66, upíše 3294 akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, tedy jmenovité hodnotě celkem 3.294.000,- Kč (slovy tři miliony dvě stě devadesát čtyři ticís korun českých). Předmětem nepeněžitého vkladu GRADET GAMES s.r.o., IČ 263 51 714, je know-how, které je představováno softwarem ke komplexnímu zajištění a provozování loterií a jejich podobných her, a jejich movitým majetkem, oceněné znaleckým posudkem znalce Ing. Jindři cha Kandlera, CSc., znalecký posudek č. 40/2007, ze dne 8.7.2007, částkou 17.841.000,- Kč (slovy sedmnáct milionů osm set čtyřicet jedna tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 17841 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihova né podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Předmětem nepeněžitého vkladu SYMPAKT WIN s.r.o., IČ 263 78 515, je know-how, které je představováno softwarem ke komplexnímu zajištění a provozování loterií a jejich podobných her, a finančího majetku, oceněné znaleckým posudkem znalce Ing. Jidnřicha Kan dlera, CSc., znalecký posudek č. 38/2007, ze dne 6.7.2007, částkou 1.199.000,- Kč (slovy jeden milion jedno sto devadesát devět tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1199 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Předmětem nepeněžitého vkladu ,,SYMPAKT spol s r.o.", IČ 477 15 472, je know-how, které je představováno softwarem ke komplexnímu zajištění a provozování loterií a jejich podobných her, a jejich movitým majetkem, oceněné znaleckým posudkem znalce Ing. Jin dřicha Kandlera, CSc., znalecký posudek č. 39/2007, ze dne 7.7.2007, částkou 3.294.000,- Kč (slovy tři miliony dvě stě devadesát čtyři tisíc korun českých). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 3294 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti v Plzni, Slovanská tř. 66 s tím, že lhůta pro upisování akcií se stanoví na 30 dnů. Upisování bude zahájeno prvním pracovním dnem, následujícím po dni, kdy představenstvo společnosti podá návrh na zápis u snesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti do Obchodního rejstříku. Upisování je vázáno rozvazovací podmínkou jíž je právní moc rozhodnutí Krajského soudu v Plzni o zamítnutí návrhu na zápis, rozhodnutí valné hromady o zvý šení základního kapitálu. Počátek lhůty pro upisování sdělí představenstvo společnosti zájemcům písemně. Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich nominální hodnotou. Nepeněžité vklady jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě 30ti dnů počínaje dnem nás ledujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. Nepeněžité vklady budou považovány za splacené předáním předmětu nepeněžitého vkladu včetně dokumentace, a to na základě protokolu o předání a převzetí předmětu vkladu. 13.8.2007 - 9.10.2007

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 26411431
Obchodní firma: Dictio a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Plzně
Vznik první živnosti: 25.10.2006
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 26411431
Firma: Dictio a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Plzeň-město
Základní územní jednotka: Plzeň 2-Slovany
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 29.6.2006

Základní údaje datové schránky

IČO: 26411431
Jméno subjektu: Dictio a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: qsydqg5

Kontakty na Dictio a.s. IČO: 26411431

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Slovanská 338/66 , Plzeň 326 00 14.5.2016
Sídlo: Slovanská 338/66 , Plzeň 326 00 8.9.2010 - 14.5.2016
Sídlo: Slovanská tř. 66 , 326 00 Plzeň Česká republika
29.6.2006 - 8.9.2010

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Slovanská 338/66, Plzeň 326 00

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Slovanská 338/66, Východní Předměstí, 32600 Plzeň

Obory činností Dictio a.s. IČO: 26411431

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 8.9.2010
provozování výherních hracích přístrojů podle zák. č. 202/1990 Sb. 1.11.2006
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 1.11.2006 - 8.9.2010
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 29.6.2006

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 25.10.2006

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy Dictio a.s. IČO: 26411431

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje a jménem společnosti jedná předseda nebo místopředseda představenstva, každý samostatně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva společnosti, každý samostatně. 20.4.2018
Způsob jednání: Společnost zastupuje a jménem společnosti jedná předseda nebo místopředseda představenstva, každý samostatně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva společnosti, každý samostatně. 29.6.2006 - 20.4.2018
Jméno: Ladislav Voves 20.4.2018
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 17.6.2016
Ve funkci: od 17.6.2016
Adresa: Slovanské údolí 1022/60, Plzeň 318 00
Jméno: Ing. Jan Reithmaier 20.4.2018
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 17.6.2016
Ve funkci: od 17.6.2016
Adresa: Klatovská třída 2867/216, Plzeň 301 00
Jméno: Luděk Steinbach 20.4.2018
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 17.6.2016
Adresa: Mezi Ploty 906/32, Plzeň 326 00
Jméno: Ladislav Voves 29.6.2006 - 15.8.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.2006 do 16.6.2011
Ve funkci: od 29.6.2006 do 16.6.2011
Adresa: Slovanské údolí 1022/60, Plzeň 318 00
Jméno: Martin Svoboda 29.6.2006 - 15.8.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.2006 do 16.6.2011
Ve funkci: od 29.6.2006 do 16.6.2011
Adresa: Částkova 2096/47, Plzeň 326 00
Jméno: Ing. Jan Reithmaier 29.6.2006 - 15.8.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2006 do 16.6.2011
Adresa: Klatovská 202 , 301 00 Plzeň Česká republika
Jméno: Ladislav Voves 15.8.2012 - 19.10.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.6.2011
Ve funkci: od 16.6.2011
Adresa: Slovanské údolí 1022/60, Plzeň 318 00
Jméno: Mgr. Martin Svoboda 15.8.2012 - 19.10.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 16.6.2011
Ve funkci: od 16.6.2011
Adresa: Částkova 2096/47, Plzeň 326 00
Jméno: Ing. Jan Reithmaier 15.8.2012 - 19.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.6.2011
Adresa: Klatovská 216 , 301 00 Plzeň Česká republika
Jméno: Ing. Jan Reithmaier 19.10.2015 - 14.5.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.6.2011
Adresa: Klatovská třída 2867/216, Plzeň 301 00
Jméno: Mgr. Martin Svoboda 19.10.2015 - 14.5.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 16.6.2011 do 26.1.2016
Ve funkci: od 16.6.2011 do 26.1.2016
Adresa: Částkova 2096/47, Plzeň 326 00
Jméno: Ing. Jan Reithmaier 14.5.2016 - 20.7.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.6.2011
Ve funkci: od 26.1.2016
Adresa: Klatovská třída 2867/216, Plzeň 301 00
Jméno: Ladislav Voves 19.10.2015 - 20.4.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.6.2011 do 17.6.2016
Ve funkci: od 16.6.2011 do 17.6.2016
Adresa: Slovanské údolí 1022/60, Plzeň 318 00
Jméno: Luděk Steinbach 14.5.2016 - 20.4.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.1.2016 do 17.6.2016
Adresa: Mezi Ploty 906/32, Plzeň 326 00
Jméno: Ing. Jan Reithmaier 20.7.2016 - 20.4.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 16.6.2011 do 17.6.2016
Ve funkci: od 26.1.2016 do 17.6.2016
Adresa: Klatovská třída 2867/216, Plzeň 301 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ivan Lejdl 19.10.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2008
Ve funkci: od 13.6.2008
Adresa: Pod Cihelnou 642/4, Plzeň 323 00
Jméno: Jitka Vovsová 19.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2008
Adresa: Slovanské údolí 1022/60, Plzeň 318 00
Jméno: Štěpánka Zábrodská 14.5.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.1.2016
Adresa: Ořechová 1879/17, Plzeň 326 00
Jméno: Iveta Vlčková 29.6.2006 - 19.6.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2006 do 21.5.2007
Ve funkci: od 29.6.2006 do 21.5.2007
Adresa: Havířská 379/2, Kynšperk nad Ohří 357 51
Jméno: Ivan Lejdl 29.6.2006 - 19.6.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2006
Adresa: Pod Cihelnou 642/4, Plzeň 323 00
Jméno: Jitka Vovsová 29.6.2006 - 15.8.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2006 do 13.6.2008
Adresa: Slovanské údolí 1022/60, Plzeň 318 00
Jméno: Ivan Lejdl 19.6.2007 - 15.8.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2006 do 13.6.2008
Ve funkci: od 21.5.2007 do 13.6.2008
Adresa: Pod Cihelnou 642/4, Plzeň 323 00
Jméno: Luděk Steinbach 19.6.2007 - 15.8.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.5.2007 do 13.6.2008
Adresa: Mezi Ploty 906/32, Plzeň 326 00
Jméno: Ivan Lejdl 15.8.2012 - 19.10.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2008
Ve funkci: od 13.6.2008
Adresa: Pod Cihelnou 642/4, Plzeň 323 00
Jméno: Jitka Vovsová 15.8.2012 - 19.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2008
Adresa: Slovanské údolí 1022/60, Plzeň 318 00
Jméno: Luděk Steinbach 15.8.2012 - 19.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2008
Adresa: Mezi Ploty 906/32, Plzeň 326 00
Jméno: Luděk Steinbach 19.10.2015 - 14.5.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2008 do 26.1.2016
Adresa: Mezi Ploty 906/32, Plzeň 326 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Jan Reithmaier
Člen statutárního orgánu: Ladislav Voves
Člen statutárního orgánu: Luděk Steinbach

Vlastníci firmy Dictio a.s. IČO: 26411431

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 30 154 000 Kč - 5.3.2012
zakladni 28 754 000 Kč - 4.11.2010 - 5.3.2012
zakladni 26 211 000 Kč - 12.2.2008 - 4.11.2010
zakladni 24 334 000 Kč - 9.10.2007 - 12.2.2008
zakladni 2 000 000 Kč - 29.6.2006 - 9.10.2007

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 28 854 5.3.2012
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 13 5.3.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 28 754 4.11.2010 - 5.3.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 26 211 26.5.2010 - 4.11.2010
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 26 211 12.2.2008 - 26.5.2010
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 24 334 9.10.2007 - 12.2.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 000 13.8.2007 - 9.10.2007
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 000 19.6.2007 - 13.8.2007
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 200 29.6.2006 - 19.6.2007

Sbírka Listin Dictio a.s. IČO: 26411431

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1238/SL 40 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Plzni 20.5.2015 6.10.2015 6.10.2015 3
B 1238/SL 39 účetní závěrka [2014] Krajský soud v Plzni 17.3.2015 5.8.2015 6.10.2015 5
B 1238/SL 36 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Plzni 25.3.2014 13.8.2014 5.12.2014 10
B 1238/SL 35 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 1.10.2013 6.11.2013 6.11.2013 16
B 1238/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Plzni 30.6.2012 17.9.2012 17.9.2012 16
B 1238/SL 33 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 16.6.2011 19.7.2012 15.8.2012 0
B 1238/SL 32 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 13.6.2008 19.7.2012 15.8.2012 0
B 1238/SL 31 notářský zápis Nz 28/2012 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 10.2.2012 13.2.2012 16.2.2012 10
B 1238/SL 30 účetní závěrka 2010 - příloha Krajský soud v Plzni 28.3.2011 31.3.2011 1.4.2011 6
B 1238/SL 29 účetní závěrka 2010 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 31.3.2011 31.3.2011 1.4.2011 2
B 1238/SL 28 účetní závěrka 2010 - rozvaha Krajský soud v Plzni 31.3.2011 31.3.2011 1.4.2011 4
B 1238/SL 27 posudek znalce č. 03/10-2818 Krajský soud v Plzni 21.1.2010 3.9.2010 1.11.2010 8
B 1238/SL 26 notářský zápis Nz 219/2010 - rozh. MVH Krajský soud v Plzni 2.9.2010 3.9.2010 1.11.2010 9
B 1238/SL 25 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 21.10.2010 25.10.2010 1.11.2010 13
B 1238/SL 24 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 18.5.2010 21.5.2010 26.5.2010 14
B 1238/SL 23 notářský zápis Nz 181/2010 Krajský soud v Plzni 21.4.2010 21.5.2010 26.5.2010 4
B 1238/SL 22 účetní závěrka 2009 - příloha Krajský soud v Plzni 11.3.2010 30.4.2010 30.4.2010 3
B 1238/SL 21 účetní závěrka 2009 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 14.4.2010 30.4.2010 30.4.2010 2
B 1238/SL 20 účetní závěrka 2009 - rozvaha Krajský soud v Plzni 14.4.2010 30.4.2010 30.4.2010 2
B 1238/SL 19 účetní závěrka 2008 - příloha Krajský soud v Plzni 18.3.2009 5.5.2009 5.5.2009 3
B 1238/SL 18 účetní závěrka 2008 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 4.5.2009 5.5.2009 5.5.2009 2
B 1238/SL 17 účetní závěrka 2008 - rozvaha Krajský soud v Plzni 4.5.2009 5.5.2009 5.5.2009 2
B 1238/SL 16 účetní závěrka 2007 - příloha Krajský soud v Plzni 28.3.2008 21.5.2008 7.7.2008 3
B 1238/SL 15 účetní závěrka 2007 - výkaz zisků a ztrát Krajský soud v Plzni 31.12.2007 6.5.2008 16.5.2008 2
B 1238/SL 14 účetní závěrka 2007 - rozvaha Krajský soud v Plzni 31.12.2007 6.5.2008 16.5.2008 2
B 1238/SL 13 stanovy společnosti -ú.z. Krajský soud v Plzni 1.1.2008 23.1.2008 23.1.2008 13
B 1238/SL 9 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 24.10.2007 24.10.2007 24.10.2007 14
B 1238/SL 12 posudek znalce č. 40/07 Krajský soud v Plzni 8.7.2007 24.10.2007 24.10.2007 7
B 1238/SL 11 posudek znalce č. 39/07 Krajský soud v Plzni 7.7.2007 24.10.2007 24.10.2007 7
B 1238/SL 10 posudek znalce č. 38/07 Krajský soud v Plzni 6.7.2007 24.10.2007 24.10.2007 7
B 1238/SL 8 notářský zápis NZ 232/2007 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 31.7.2007 7.8.2007 13.8.2007 6
B 1238/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 21.5.2007 15.6.2007 19.6.2007 13
B 1238/SL 6 rozhod. o statut. orgánu - zápis DR Krajský soud v Plzni 21.5.2007 15.6.2007 19.6.2007 1
B 1238/SL 5 notářský zápis Nz 148/2007 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 21.5.2007 30.5.2007 19.6.2007 4
B 1238/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 1.11.2006 11.1.2007 18.1.2007 14
B 1238/SL 3 notářský zápis Nz 351/2006- rozhodnutí VH Krajský soud v Plzni 31.10.2006 1.11.2006 1.11.2006 4
B 1238/SL 2 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 27.4.2006 18.5.2006 1.6.2006 3
B 1238/SL 1 notářský zápis NZ 151/2006 + zakl. listina Krajský soud v Plzni 27.4.2006 18.5.2006 1.6.2006 16

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Dictio a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Dictio a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.