DGC a.s. v likvidaci Praha IČO: 25649698

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu DGC a.s. v likvidaci, která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 25649698.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem DGC a.s. v likvidaci se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1998. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 6 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej , Reklamní a propagační činnost a další.

Základní údaje o DGC a.s. v likvidaci IČO: 25649698

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 27.2.1998
Spisová značka: B 5237
IČO: 25649698
Obchodní firma: DGC a.s. v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost 27.2.1998
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 27.2.1998
Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti DGC a.s. z důvodu získání finančních prostředků pro další rozvoj činnosti o částku 5.000.000,-- Kč (slovy : pět milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýše ní základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 144 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, a to : - 8 ks (osm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (pětset tisíc korun českých) každá,- - 6 ks (šest kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednosto tisíc korun českých) každá, - 30 ks (třicet kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každá a - 100 ks (sto kusů) kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá. Emisní kurs nově vydávaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě. Emisní kurs všech nově vydaných akcií tedy bude činit 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých). -- Akcie budou splaceny peněžitým vkladem. Zvýšení základního kapitálu společnosti DGC a.s. bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, kterým je společnost Dwayne Rodgers, a.s., se sídlem Praha 4, Chodov, Obrovského 402/11, PSČ 141 00, IČ 259 32 144, zapsaná v obchodním rejstř íku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 9290. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti a lhůta pro upisování akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bud e doručen předem určenému zájemci ? společnosti Dwayne Rodgers, a.s. spolu s oznámením že bylo zapsáno usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Všechny akcie budou upsány be z využití přednostního práva předem určeným zájemcem ? společností Dwayne Rodgers, a.s., a proto zašle představenstvo tomuto předem určenému zájemci doporučeným dopisem oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odklad u poté, kdy bude toto usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Společnost Dwayne Rodgers, a.s., se sídlem Praha 4, Chodov, Obrovského 402/11, PSČ 141 00, IČ 259 32 144, zapsaná v obchodním rejstříku vedené m Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 9290 má na základě smluv o půjčce ze dne 21.12.2007 (500.000,-- Kč), ze dne 17.1.2008 (2.000.000,-- Kč) a ze dne 18.1.2008 (2.500.000,-- Kč) pohledávku za společností DGC a.s., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nad Výšinkou 3218/11, PSČ 150 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíl B, vložce 5237 v celkové výši 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých). Potvrzení auditora Ing. Karla Heteše tvoří přílohu číslo 6 tohoto notářského zápisu. Valná hromada společnosti vyslovuje souhlas se započtením pohledávky společnosti Dwayne Rodgers, a.s. ve výši 5.000.000,-- Kč (slovy : pět milionů korun českých), kterou má na základě půjček ze dnů 21.12.2007, 17.1.2008 a 18.1.2008 proti pohledávce spole čnosti DGC a.s. ve výši 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých), která vznikne společnosti DGC a.s. za společností Dwayne Rodgers, a.s. z titulu splacení emisního kursu nových akcií, jenž budou upsány společností Dwayne Rodgers, a.s. na základě rozhodnutí valné hromady společnosti za účelem zvýšení základního kapitálu. Výše uvedená možnost započtení peněžité pohledávky společnosti Dwayne Rodgers, a.s. kterou má společnost Dwayne Rodgers, a.s. vůči společnosti DGC a.s. a.s. proti pohledávce společnosti DGC a.s. na splacení emisního kursu se připouští s ohledem na to, že není účelné, aby společnost dlužné peněžní prostředky vracela. Valná hromada společnosti schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení : a) lhůta 14 dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci spolu s o známením, že bylo zapsáno usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, b) lhůta 14 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co bude společnosti doručena uzavřená smlouva o upsání akcií uvedená pod písm. a). 20.3.2008 - 7.5.2008
Valná hromada konaná dne 4.8.2000 rozhodla o tom, že se zvyšuje základní jmění společnosti z jeho dosavadní výše 1,000.000,- na částku Kč 2,000.000,- bez emisního ažia, upsáním 10 ks nových kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě o jmenovi té hodnotě jedné akcie Kč 100.000,-, veřejně neobchodovatelných, bez možnosti upisovat akcie nad hodnotu navrženého zvýšení základního jmění s tím, že akcionáři využívají své přednostní právo k úpisu nových akcií. Přednostní právo k upsání nových akcií může být akcionáři vykonáno v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů od uveřejnění informací o výkonu přednostního práva podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou v souladu s ustanove- ním § 205 obch.zák. upsány na základě dohody akcionářů. 31.1.2001 - 24.8.2001
Usnesení valné hromady akciové společnosti ze dne 15. září 1999: Valná hromada schválila, že 1. se zvyšuje základní jmění společnosti z jeho dosavadní výše 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) o částku 45,500.000,- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů pět set tisíc korun českých) na částku 46,500.000,- Kč (slovy: čtyřicet šest milionů pět set tisíc korun českých), nebude připuštěno upisování akcií nad částku, o níž je základní jmění zvyšováno. 2. zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním celkem padesáti kusů kmenových akcií znějících na majitele, přičemž tyto akcie budou vydány v listnné podobě a nebudou veřejně obchodovaatelné, z nichž bude: 2.1. 45 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč 2.2. 5 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč 3. všechny nově vydané akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost Ron a.s., se sídlem Praha 5, Na Hřebenkách 21, identifikační číslo 44269331, 4. úpis akcií začně následujícího dne poté, co nabude účinnosti usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, a to na písemnou výzvu představenstva v jím určených prostorách společnosti, lhůta pro upisování akcií bude 30 dnů. 5. všechny akcie budou nabídnuty výše uvedenému, předem určenému zájemci, který je splatí nepeněžitým vkladem, (tedy nebude využíváno přednostní právo akcionářů upsat nové akcie). Tento zájemce je povinen splatit celý emisní kurz akcií ve lhůtě 15 (slovy patnácti) dnů ode dne zápisu do listiny upisovatelů, v sídle společnosti, nejpozději před dnem podání návrhu na zápis výše základního jmění do obchodního rejstříku, do rukou stanoveného správce vkladu, kterému předá nepeněžitý vklad formou písemného prohlášení vkladatele, 6. správcem vkladu je jmenován pan Ing. Jaroslav Vodřička, r.č. 620302/1044, dříve bytem Praha 8, Pernerova 294/13, nyní bytem Davle, Sázava, V Kopci 29, okres Praha - západ, 7. Emisní kurz nově vydaných akcií rovná se jejich jmenovité hodnotě, emisní ážio se neupisuje, 8. schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu, kterým mají být předem určeným zájemcem všechny nově vydané akcie splaceny, a kterým je celek pozemků, zapsaných u Katastrálního úřadu Praha - město na listu vlastnictví č. 3099 pro obec Praha, katastrální území Smíchov, a to pozemků č. 2309/1 o výměře 835 m2 (zastavěná plocha bez stavby) a č. 2310/1 o výměře 3.203 m2 (ostatní plocha - manipulační plocha), včetně na ně zpracované přípravné, projektové a správní dokumentace (stavba Mrázovka II), jichž je společnost Ron a.s. vlastníkem v rozsahu a na základě ocenění vyjádřeném ve dvou znaleckých posudcích, kterými jsou 8.1. znalecké ocenění vypracované dne 31.8.1999 Ing. Janem Kontou, Praha 10, U Zdravotního ústavu 3, znalcem z oboru stavebnictví pro odvětví stavby obytné, a z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, pod pořadovým číslem 1121 - 121/1999, a v němž je tento nepeněžitý vklad oceněn částkou 46,000.000,- Kč, 8.2. znaleckým oceněním vypracovaným dne 30.8.1999 Ing. Jiřím Pleyerem, Praha 8, Kobyliské náměstí 261/8, znalcem z oboru ekonomika pro odvětví ceny a odhady, se zvláštní specializací oceňování nemovitostí a obor stavebnictví - odvětví stavby obytné, průmyslové a zemědělské, pod pořadovým číslem 871 - 69/99, a v němž je tento nepeněžitý vklad oceněn částkou 45,500.000,- Kč, 9. schvaluje se ocenění tohoto nepeněžitého vkladu v souladu s oceněním uvedeným pod body 8.1. a 8.2. tohoto usnesení částkou 45,500.000,- Kč. 1.11.1999 - 31.1.2001

Aktuální kontaktní údaje DGC a.s. v likvidaci

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25649698
Obchodní firma: DGC a.s. v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 27.2.1998
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25649698
Firma: DGC a.s. v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 27.2.1998

Kontakty na DGC a.s. v likvidaci IČO: 25649698

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Jaurisova 515/4 , Praha 140 00 23.1.2015
Sídlo: Nad Výšinkou 3218/11 , Praha 150 00 9.10.2007 - 23.1.2015
Sídlo: Na Hřebenkách 1196/21 , Praha 150 00 31.1.2001 - 9.10.2007
Sídlo: Koněvova 31 , 130 00 Praha 3 Česká republika
27.2.1998 - 31.1.2001

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Jaurisova 515/4, Praha 140 00

Obory činností DGC a.s. v likvidaci IČO: 25649698

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 11.10.2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 11.10.2010
provádění staveb jejich změn a odstraňování 6.1.2005 - 11.10.2010
Propagační a reklamní činnost 27.2.1998 - 6.1.2005
Činnost realitní kanceláře 27.2.1998 - 11.10.2010
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 27.2.1998 - 11.10.2010
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 27.2.1998 - 11.10.2010

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 27.2.1998

Živnost č. 2 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.2.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Reklamní a propagační činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.2.1998
Zánik oprávnění: 8.11.2004

Živnost č. 4 Činnost realitní kanceláře

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.2.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.2.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.8.2004
Zánik oprávnění: 31.3.2013
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových a nebytových budov
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur

Vedení firmy DGC a.s. v likvidaci IČO: 25649698

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná kterýkoli člen představenstva samostatně. 23.1.2015
Jednání a podepisování za společnost se děje tak, že jménem společnosti jsou oprávněni jednat a podepisovat každý člen představenstva, a to každý samostatně. 31.1.2001 - 23.1.2015
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat a podepisovat předseda a místopředseda představenstva a to každý samostatně. 27.2.1998 - 31.1.2001
Jméno: Ing. Michal Horák 27.2.1998 - 4.3.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Běhounkova 2303/3, Praha 158 00
Jméno: Ing. Jaroslav Vondřička 27.2.1998 - 31.1.2001
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Pernerova 294/13, Praha 186 00
Jméno: Ing. Raduše Řezníčková 10.11.2001 - 6.1.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.6.2001 do 4.8.2004
Adresa: Na Hřebenkách 1196/21, Praha 150 00
Jméno: Stanislav Ron 27.2.1998 - 8.10.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.2.1998 do 1.3.2003
Ve funkci: od 27.2.1998 do 1.3.2003
Adresa: Taškentská 1415/4, Praha 101 00
Jméno: Eva Kotková 4.3.1999 - 8.10.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.3.1999 do 5.3.2004
Adresa: Krásného 337/1, Praha 162 00
Jméno: Milan Šotek 6.1.2005 - 9.10.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.8.2004 do 24.2.2006
Adresa: Neustupného 1833/20, Praha 155 00
Jméno: Stanislav Ron 8.10.2007 - 9.10.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.3.2003 do 24.2.2006
Ve funkci: od 1.3.2003 do 24.2.2006
Adresa: Taškentská 1415/4, Praha 101 00
Jméno: Eva Kotková 8.10.2007 - 9.10.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.3.2004 do 24.2.2006
Adresa: Krásného 337/1, Praha 162 00
Jméno: Stanislav Ron 9.10.2007 - 11.10.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.2.2006 do 20.2.2010
Ve funkci: od 24.2.2006 do 20.2.2010
Adresa: Taškentská 1415/4, Praha 101 00
Jméno: Eva Kotková 9.10.2007 - 11.10.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.2.2006 do 20.2.2010
Adresa: Krásného 337/1, Praha 162 00
Jméno: Milan Šotek 9.10.2007 - 11.10.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.2.2006 do 20.2.2010
Adresa: Neustupného 1833/20, Praha 155 00
Jméno: Stanislav Ron 11.10.2010 - 29.5.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.2.2010 do 20.2.2013
Ve funkci: od 20.2.2010 do 20.2.2013
Adresa: Taškentská 1415/4, Praha 101 00
Jméno: Milan Šotek 11.10.2010 - 29.5.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.2.2010 do 20.2.2013
Adresa: U Albrechtova vrchu 1151/28, Praha 155 00
Jméno: Eva Kotková 11.10.2010 - 29.5.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.2.2010 do 20.2.2013
Adresa: Krásného 337/1, Praha 162 00
Jméno: Stanislav Ron 29.5.2013 - 29.5.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.2.2010 do 20.2.2013
Ve funkci: od 20.2.2010 do 20.2.2013
Adresa: Slovinská 623/23, Praha 101 00
Jméno: Stanislav Ron 29.5.2013 - 11.11.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.2.2013
Ve funkci: od 25.2.2013
Adresa: Slovinská 623/23, Praha 101 00
Jméno: Eva Kotková 29.5.2013 - 23.1.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.2.2013 do 18.11.2014
Adresa: Krásného 337/1, Praha 162 00
Jméno: Milan Šotek 29.5.2013 - 23.1.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.2.2013 do 18.11.2014
Adresa: U Albrechtova vrchu 1151/28, Praha 155 00
Jméno: Stanislav Ron 11.11.2013 - 23.1.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.2.2013 do 18.11.2014
Ve funkci: od 25.2.2013 do 18.11.2014
Adresa: Nad Výšinkou 3218/11, Praha 150 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jan Marek 27.2.1998 - 4.3.1999
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Na Celné 439/9, Praha 150 00
Jméno: JUDr. Božena Čechová 27.2.1998 - 4.3.1999
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Cuřínova 589/12, Praha 142 00
Jméno: Ing. Raduše Řezníčková 4.3.1999 - 31.1.2001
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Na Hřebenkách 1196/21, Praha 150 00
Jméno: Ing. Petr Pakosta 27.2.1998 - 6.1.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 3.2.2003
Adresa: 18 , Ohnišov-Zákraví Česká republika
Jméno: JUDr. Eva Matyášová 31.1.2001 - 6.1.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 4.8.2004
Adresa: Na Šumavě 2242/4, Praha 150 00
Jméno: Stanislav Ron 4.3.1999 - 8.10.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.3.1999 do 5.3.2004
Adresa: Taškentská 1415/4, Praha 101 00
Jméno: Ing. Raduše Řezníčková 6.1.2005 - 9.10.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.8.2004 do 24.2.2006
Adresa: Na Hřebenkách 1196/21, Praha 150 00
Jméno: Ing. Hana Davidová 6.1.2005 - 9.10.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.8.2004 do 24.2.2006
Adresa: Nad Strakovkou 2281/22, Praha 160 00
Jméno: Stanislav Ron 8.10.2007 - 9.10.2007
Trvání členství: od 5.3.2004 do 24.2.2006
Adresa: Taškentská 1415/4, Praha 101 00
Jméno: Stanislav Ron 9.10.2007 - 11.10.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.2.2006 do 20.2.2010
Adresa: Taškentská 1415/4, Praha 101 00
Jméno: Ing. Raduše Řezníčková 9.10.2007 - 11.10.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.2.2006 do 20.2.2010
Ve funkci: od 24.2.2006 do 20.2.2010
Adresa: Nad Výšinkou 3218/11, Praha 150 00
Jméno: Ing. Hana Davidová 9.10.2007 - 11.10.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.2.2006 do 20.2.2010
Adresa: Nad Strakovkou 2281/22, Praha 160 00
Jméno: Ing. Raduše Řezníčková 11.10.2010 - 29.5.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.2.2010 do 20.2.2013
Ve funkci: od 20.2.2010 do 20.2.2013
Adresa: Nad Výšinkou 3218/11, Praha 150 00
Jméno: Stanislav Ron 11.10.2010 - 29.5.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.2.2010 do 20.2.2013
Adresa: Taškentská 1415/4, Praha 101 00
Jméno: Ing. Hana Davidová 11.10.2010 - 29.5.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.2.2010 do 20.2.2013
Adresa: Nad Strakovkou 2281/22, Praha 160 00
Jméno: Stanislav Ron 29.5.2013 - 29.11.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.2.2013
Adresa: Slovinská 623/23, Praha 101 00
Jméno: Raduše Řezníčková 29.5.2013 - 23.1.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.2.2013 do 18.11.2014
Ve funkci: od 22.2.2013 do 18.11.2014
Adresa: Nad Výšinkou 3218/11, Praha 150 00
Jméno: Hana Davidová 29.5.2013 - 23.1.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.2.2013 do 18.11.2014
Adresa: Nad Strakovkou 2281/22, Praha 160 00
Jméno: Stanislav Ron 29.11.2013 - 23.1.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.2.2013 do 18.11.2014
Adresa: Krkonošská 1511/5, Praha 120 00

Likvidace dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Petr Pakosta 20.5.2016
Adresa: Na Švihance 1527/9, Praha 120 00
Jméno: Ing. Petr Pakosta 23.1.2015 - 20.5.2016
Adresa: Purkyňova 1496, Náchod 547 01

Vlastníci firmy DGC a.s. v likvidaci IČO: 25649698

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 7 000 000 Kč 100% 7.5.2008
zakladni 2 000 000 Kč 100% 24.8.2001 - 7.5.2008
zakladni 1 000 000 Kč 100% 31.1.2001 - 24.8.2001
zakladni 1 000 000 Kč 30% 27.2.1998 - 31.1.2001

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 24 29.5.2013
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 50 29.5.2013
Kmenové akcie na majitele 500 000 Kč 8 29.5.2013
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 100 29.5.2013
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 24 7.5.2008 - 29.5.2013
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 50 7.5.2008 - 29.5.2013
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 8 7.5.2008 - 29.5.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 100 7.5.2008 - 29.5.2013
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 18 6.1.2005 - 7.5.2008
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 20 6.1.2005 - 7.5.2008
Akcie na majitele 100 000 Kč 20 24.8.2001 - 6.1.2005
Akcie na majitele 100 000 Kč 10 4.3.1999 - 24.8.2001
Akcie na jméno 100 000 Kč 10 27.2.1998 - 4.3.1999

Sbírka Listin DGC a.s. v likvidaci IČO: 25649698

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 5237/SL 47 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře - VH Městský soud v Praze 18.11.2014 19.11.2014 17.2.2015 1
B 5237/SL 46 notářský zápis [NZ 885/2014], stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.6.2014 19.11.2014 17.2.2015 16
B 5237/SL 45 účetní závěrka [2011]  k 30.6.2012 Městský soud v Praze 30.6.2012 18.11.2013 20.11.2013 10
B 5237/SL 43 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 25.2.2013 3.5.2013 25.6.2013 2
B 5237/SL 42 ostatní zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 4.2.2013 3.5.2013 25.6.2013 4
B 5237/SL 41 notářský zápis NZ 373/2013 Městský soud v Praze 5.4.2013 3.5.2013 25.6.2013 17
B 5237/SL 40 výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora -30.06.2011 Městský soud v Praze 30.6.2011 5.2.2013 8.2.2013 7
B 5237/SL 39 výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora -k 30.6.2010 Městský soud v Praze 30.6.2010 28.7.2011 5.8.2011 7
B 5237/SL 37 výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora -k 30.6.2008 Městský soud v Praze 30.6.2008 28.7.2011 5.8.2011 7
B 5237/SL 36 ostatní - záp.ze zased.představenstva Městský soud v Praze 20.2.2009 20.10.2010 1
B 5237/SL 35 ostatní - záp.z jed.mim.VH Městský soud v Praze 20.2.2009 20.10.2010 10
B 5237/SL 31 účetní závěrka k 30.6.2010 - VZZ Městský soud v Praze 30.6.2010 3.10.2010 5.10.2010 2
B 5237/SL 30 účetní závěrka k 30.6.2010 Městský soud v Praze 30.6.2010 3.10.2011 5.10.2010 4
B 5237/SL 29 účetní závěrka k 30.6.2010 - příloha Městský soud v Praze 30.6.2010 3.10.2010 5.10.2010 4
B 5237/SL 28 účetní závěrka 30,6,2009-VZZ Městský soud v Praze 30.6.2009 18.11.2009 23.11.2009 2
B 5237/SL 27 účetní závěrka 30.6.2009-rozvaha Městský soud v Praze 30.6.2009 18.11.2009 23.11.2009 4
B 5237/SL 26 účetní závěrka 30.6.2009-příloha Městský soud v Praze 30.6.2009 18.11.2009 23.11.2009 4
B 5237/SL 25 účetní závěrka k 30.6.2008-příloha Městský soud v Praze 30.6.2008 19.11.2008 20.11.2008 4
B 5237/SL 24 účetní závěrka k 30.6.2008-VZaZ Městský soud v Praze 30.6.2008 19.11.2008 20.11.2008 2
B 5237/SL 23 účetní závěrka k 30.6.2008-rozvaha Městský soud v Praze 30.6.2008 19.11.2008 20.11.2008 4
B 5237/SL 21 notářský zápis NZ 164/2008 Městský soud v Praze 13.3.2008 17.3.2008 19.3.2008 21
B 5237/SL 17 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 24.2.2006 22.10.2007 12
B 5237/SL 16 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 5.3.2004 22.10.2007 7
B 5237/SL 15 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 1.3.2003 22.10.2007 8
B 5237/SL 14 účetní závěrka r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 8.7.2005 13.7.2005 0
B 5237/SL 13 podpisové vzory 3x + čestné prohlášení 3x Městský soud v Praze 21.1.2005 0
B 5237/SL 12 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 106/2004 Městský soud v Praze 4.8.2004 21.1.2005 0
B 5237/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 22.7.2004 13.8.2004 0
B 5237/SL 10 účetní závěrka r.2002,zpráva auditora,příl. Městský soud v Praze 16.9.2003 22.10.2003 12.11.2003 0
B 5237/SL 9 účetní závěrka r. 2001 2x Městský soud v Praze 5.8.2002 5.8.2002 0
B 5237/SL 8 notářský zápis - osvědčení o průběhu řádné VH Městský soud v Praze 4.8.2000 6.3.2002 6.3.2002 0
B 5237/SL 7 ostatní - zápis z řádné VH 28.6.2001 Městský soud v Praze 28.6.2001 6.3.2002 6.3.2002 0
B 5237/SL 6 podpisové vzory - člena představenstva Městský soud v Praze 3.10.2001 6.3.2002 6.3.2002 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení DGC a.s. v likvidaci


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu DGC a.s. v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.