Desná a.s. Velké Losiny IČO: 45193002

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Desná a.s., která sídlí v obci Velké Losiny a bylo jí přiděleno IČO 45193002.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Desná a.s. se sídlem v obci Velké Losiny byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 14 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování a další.

Základní údaje o Desná a.s. IČO: 45193002

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 29.6.1992
Spisová značka: B 481
IČO: 45193002
Obchodní firma: Desná a. s.
Právní forma: Akciová společnost 29.6.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 29.6.1992
Omezení převoditelnosti akcií: Akcie na jméno jsou převoditelné jen se souhlasem představenstva. Není-li splněna podmínka udělení souhlasu k převodu akcií představenstvem, je smlouva o převodu těchto akcií neplatná, ledaže představenstvo bez zbytečného od kladu poté, co se o uzavření smlouvy dozvěděla, udělí souhlas dodatečně. 11.11.2014
Mimořádná valná hromada dne 16.6.2009 přijala toto usnesení: 1. Hlavním akcionářem společnosti Desná a.s., se sídlem Velké Losiny, Maršíkovská 563, PSČ 788 15, IČ: 45193002, je na základě předložení 56 kusů hromadné listiny nahrazující 56.000 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1. 000,-- Kč, (1. emise číslo 1 až 56) nekótovaných a 131 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (2. emise, série A číslo 000234 až 000364), nekótovaných, což představuje 94,74 % základního kapitálu a odpovídá 94,7 4 % podílu na hlasovacích právech společnosti, Mgr. Pavel Švesták, r.č. 51-01-06/051, s bydlištěm Velké Losiny, Komenského 428, přičemž kupní smlouvou ze dne 20.4.2009 nabyl akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí přes 90 % základního kapitálu spol ečnosti, čímž splnil podmínky stanovené v ust. § 183i odst. 1) obch. zák. a je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obch. zák. 17.9.2009
2. Mimořádná valná hromada schválila přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví menšinových akcionářů společnosti na hlavního akcionáře, a to s účinností od uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do o bchodního rejstříku s tím, že na hlavního akcionáře přechází: - 3.115 kusů (slovy: tři tisíce sto patnáct kusů) kmenových akcií, emitovaných společností ve formě na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), za těchto podmínek: - hlavní akcionář je povinen poskytnout minoritním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění ve výši 409,-- Kč (slovy: čtyři sta devět korun českých) za jednu kmenovou akcii na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč. Na vržená výše protiplnění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem soudního znalce Ing. Ivana Krejsy č. 9070-078/09, zpracovaným ke dni 10.5.2009. Závěr znaleckého posudku: Znalec popsal veškerý majetek společnosti a dále popsal použité metody k ocenění majetku společnosti Desná a.s. s tím, že se jednalo o metody ocenění věcnou hodnotou, kapitalizací zisku a účetní hodnotou. Těmito metodami byla stanovena hodnota jmění spole čnosti Desná a.s., IČ: 451 93 002 s vyšší vahou na metodu ocenění věcnou hodnotou v úrovni obvyklé hodnoty v zaokrouhlené částce 24.221.200,-- Kč (slovy: dvacet čtyři milionů dvě stě dvacet dva jeden tisíc dvě stě korun českých). Hlavním akcionářem navrhovaná výše protiplnění za jednu kmenovou akcii společnosti Desná a.s. představuje částku 409,-- Kč (slovy: čtyři sta devět korun českých). Tuto částku považuje znalec za přiměřenou a spravedlivou výši protiplnění ve smyslu ust. § 183i a násl. obch. zák., ostatním akcionářům společnosti Desná a.s. Představenstvo společnosti kontrolovalo správnost uvedených údajů ve výše uvedeném znaleckém posudku a na základě všech známých skutečností a s přihlédnutím k cenám, za které byly dle informací dostupných představenstvu akcie obchodovány v minulosti, pova žuje protiplnění ve výši 409,-- Kč za spravedlivé. 17.9.2009
3. Vlastníci akcií jsou povinni předat akcie do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva (t.j. uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku) představenstvu společnosti s tím, že pokud budou v prodlení, nemohou poža dovat protiplnění podle § 183m obch. zák. Představenstvo do seznamu akcionářů doplní částky protiplnění a u jednotlivých akcionářů uvede údaje o zastavení akcií společnosti a identifikaci zástavních věřitelů, a to ke dni účinnosti přechodu akcií, a předá tento seznam hlavnímu akcionáři nejpozději do sedmi pracovních dnů po dni účinnosti za účelem zaslání protiplnění akcionářům společnosti, popř. částky odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavním věřitelům, v souladu s bodem 3 tohoto usnesení. Představenstvo dále předá hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu případné změny údajů nahlášené společnosti ze strany akcionářů za účelem možnosti opakovaného zaslání částek, které se vrátily zpět jako nedoručitelné nebo neuplatněné akcionáři k výplatě. Hlavní akcionář je povinen vyplatit ostatním akcionářům společnosti protiplnění za jejich akcie bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne jejich převzetí představenstvem společnosti. Představenstvo společnosti sdělí také hlavnímu akcionáři adresu nebo sídlo akcionáře. Hlavní akcionář poukáže v uvedené lhůtě každému z akcionářů společnosti částku protiplnění, odpovídající součinu počtu skutečně předaných akcií (vlastněných ke dni účinnosti daným akcionářem) a hodnoty proti plnění za jednu akcii, poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet nebo adresu sdělené akcionářem písemně s jeho úředně ověřeným podpisem. Nepředloží-li dosavadní vlastníci cenných papírů představenstvu společnosti akcie ve lhůtě 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva a ani v dodatečné lhůtě určené představenstvem společnosti, bude s nimi naloženo postupem uvedených v ust. § 214 ods t. 1 až 3 obch. zák. 17.9.2009
4. Bude-li při převodu akcií prokázáno jejich zastavení a nebude-li prokázáno, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi vlastníkem akcie a zástavním věřitelem určuje jinak, předloží vlastník akcií představenstvu společnosti dohodu se zástavním vě řitelem, ze které bude vyplývat, jakou částku poskytne hlavní akcionář zástavnímu věřiteli, případně jaká částka připadne vlastníku akcií. Nebude-li tato dohoda hlavnímu akcionáři předložena, uloží hlavní akcionář výši protiplnění připadající na výplatu z a zastavené akcie do soudní úschovy. Ohledně částky a způsobu výplaty se obdobně použijí ustanovení předchozího odstavce. 17.9.2009
Usnesení o snížení základního jmění z 60,455.000,-Kč na 59,246.000,-Kč: Jedná se o povinné snížení základního jmění podle § 161b odst. 4 obchodního zákoníku. Snížení bude provedeno pouze s využitím vlastních akcií v majetku společnosti podle § 213 obchodního zákoníku. Jedná se o 1.209 ks zaměstnaneckých akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč za kus, vše za podmínek stanovených výše uvedeným rozhodnutím. 12.5.1998 - 25.2.1999
Způsob založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 z. č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32. 29.6.1992
Dozorčí rada: JUDr. Jarmila S a j f e r t o v á , bytem Krnov, Kolofíkova ul. Ing. Zdeněk Š t ě p a n č í k , CSc., bytem České Budějovice, Borek 200. Ing. Antonín Ž í d e k , bytem Loučná n/D 23. 29.6.1992 - 16.8.1993
Základní jmění společnosti: Základní jmění společnosti činí 60 455 000,-- Kčs /šedesátmilionůčtyřistapadesátpěttisíc korun československých/ a je rozděleno na 59 246 akcií na majitele po 1 000,-- Kčs jmenovité hodnoty a na 1 209 akcií na jméno po 1 000,-- Kčs jmenovité hodnoty. 29.6.1992 - 2.3.1994

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 45193002
Obchodní firma: Desná a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Šumperk
Vznik první živnosti: 1.7.1993
Celkový počet živností: 54
Aktivních živností: 9

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 45193002
Firma: Desná a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Šumperk
Základní územní jednotka: Velké Losiny
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.7.1992

Kontakty na Desná a.s. IČO: 45193002

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Maršíkovská 563 , Velké Losiny 788 15 24.11.2016
Sídlo: Maršíkovská 563 , Velké Losiny 788 15 28.12.2001 - 24.11.2016
Sídlo: 3 , Loučná nad Desnou 788 11 29.6.1992 - 28.12.2001

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Maršíkovská 563, Velké Losiny 788 15

Obory činností Desná a.s. IČO: 45193002

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 11.11.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 28.5.2013
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 28.5.2013
klempířství a oprava karoserií 28.5.2013
speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech 28.5.2013
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řid iče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 28.5.2013 - 11.11.2014
provozování dráhy a drážní dopravy na dráze lanové 10.7.2008
technické činnosti v dopravě 10.7.2008 - 28.5.2013
provozování lyžařských vleků 10.7.2008 - 11.11.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 24.9.2005
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 1.11.2002
směnárenská činnost 1.11.2002
speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče 1.11.2002 - 20.10.2004
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 1.11.2002 - 24.9.2005
speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, prováděné zdravotnickým zařízením v jeho objektech, speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče 1.11.2002 - 28.5.2013
opravy silničních vozidel 28.12.2001
směnárny 28.12.2001 - 1.11.2002
školící činnost v oblasti ekologie, vodního hospodářství a ochrany ovzduší 28.12.2001 - 10.7.2008
opravy pracovních strojů 28.12.2001 - 28.5.2013
lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti 28.12.2001 - 28.5.2013
opravy karosérií 28.12.2001 - 28.5.2013
administrativní práce bytového hospodářství 15.2.2001 - 28.5.2013
provoz čerpací stanice s palivy a mazivy 15.2.2001 - 28.5.2013
organizování sportovních akcí 2.8.1999 - 28.5.2013
pronájem motorových vozidel 21.4.1999 - 28.5.2013
pronájem strojů a zařízení 21.4.1999 - 28.5.2013
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor dle § 4 odst. 1 zák.č. 455/91 Sb. 21.4.1999 - 28.5.2013
hostinská činnost 21.1.1998
taxislužba 21.1.1998 - 21.4.1999
provádění trhacích prací a ohňostrojových prací (v rozsahu trhacích prací) 21.1.1998 - 15.5.2001
provozování dráhy 21.1.1998 - 28.12.2001
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 21.1.1998 - 1.11.2002
hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy 21.1.1998 - 1.11.2002
pilařská výroba 21.1.1998 - 28.5.2013
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních 21.1.1998 - 28.5.2013
silniční motorová doprava nákladní 21.1.1998 - 28.5.2013
silniční motorová doprava osobní 21.1.1998 - 28.5.2013
provozování dráhy 16.1.1997 - 24.9.2005
g) ubytovací služby v ubytovacích zařízeních kategorie hotel, hotel garni, motel, botel zařazených do třídy ++ a výše a v kategoriích pension, chatová osada, kemp zařazených do třídy +++, včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních, s výjimkou hostinských živností umístěných v kategorii chatová osada a kemp 15.12.1994 - 21.1.1998
2.3 f) - stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek pro dopravní stavby, inženýrské stavby včetně technické vybavenosti sídl. celků,průmyslové stavby, občanské a bytové stavby) 15.12.1994 - 21.1.1998
zemědělství a lesnictví včetně prodeje nezpracovaných zemědělských a lesních výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje, vedle prodeje vytěženého dřeva zejména: 2.9.1993
organizační zajišťování a provádění těžby a přibližování 2.9.1993
organizační zajišťování a provádění lesnické pěstební činnosti 2.9.1993
produkce, výkup a prodej sazenic a semen lesních stromů, keřů, okrasných dřevin, vánočních stromků a ozdoného klestu 2.9.1993
přesazování vzrostlé zeleně v rámci ozeleňování obcí 2.9.1993
myslivost a rybářství 2.9.1993
lesnické taxační práce, vyhotovování lesních hospodářských plánů a lesnických map, oceňování lesů 2.9.1993
odborná správa lesů 2.9.1993
2.3. f) stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek stavby shora uvedené pod bodem 2.3. b/-e/ 2.9.1993 - 15.12.1994
2.1. a) výroba řeziva 2.9.1993 - 21.1.1998
h) ubytovací služby 2.9.1993 - 21.1.1998
2.4. a) hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů 2.9.1993 - 21.1.1998
b) provádění trhacích prací 2.9.1993 - 21.1.1998
d) silniční motorová doprava 2.9.1993 - 21.1.1998
f) školící a kontrolní činnost v oblasti ekologie, vodního hospodářství a ochrany ovzduší 2.9.1993 - 28.12.2001
b) opravy motorových vozidel 2.9.1993 - 28.12.2001
c) výroba a opravy zemědělských strojů 2.9.1993 - 28.12.2001
d) oprava karoserií 2.9.1993 - 28.12.2001
f) směnárna 2.9.1993 - 28.12.2001
2.2 a) truhlářství 2.9.1993 - 22.2.2005
e) školící činnost v oblasti výpočetní techniky a programo- vání 2.9.1993 - 10.7.2008
i) fotokopírovací práce 2.9.1993 - 10.7.2008
e) kovářství 2.9.1993 - 10.7.2008
f) zednictví 2.9.1993 - 10.7.2008
j) tesařství 2.9.1993 - 10.7.2008
b) výroba drobných dřevěných výrobků 2.9.1993 - 28.5.2013
c) výroba proutěných výrobků 2.9.1993 - 28.5.2013
d) obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 2.9.1993 - 28.5.2013
g) školící činnost v lesnickém oboru 2.9.1993 - 28.5.2013
j) preparování loveckých trofejí 2.9.1993 - 28.5.2013
g) automatizované zpracování dat 2.9.1993 - 28.5.2013
h) poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku 2.9.1993 - 28.5.2013
a/ organizační zajišťování nebo provádění těžby, přibližování, odvozu a prodeje dříví a ostatních výrobků z provozovaných činností 29.6.1992 - 2.9.1993
b/ ochrana lesního půdního fondu, lesních porostů a ochranná služba v lesích ve vlastnictví státu 29.6.1992 - 2.9.1993
d/ odborná správa lesů ostatních uživatelů 29.6.1992 - 2.9.1993
e/ dřevařská výroba včetně prodeje řeziva jehličnatého a listnatého, obalů dřevěné běžné konstrukce, palet a přepravních skříní dřevěných, obalů dřevěných ostatních, zahradního a selského nábytku, obložení, drobných výrobků z vrbového proutí, šindele apod. 29.6.1992 - 2.9.1993
f/ lesnickotechnické meliorace, hrazení bystřin a správa určených drobných vodních toků a vodohospodářských děl 29.6.1992 - 2.9.1993
g/ přidružená zemědělská výroba, rostlinná a živočišná výroba včetně prodeje jejich produktů a výrobků 29.6.1992 - 2.9.1993
h/ myslivost v obhospodařovaných honitbách a rybářství v obhospodařovaných rybářských revírech a prodej živé ulovené zvěře, užitkové spárkaté a pernaté, prodej preparované zvěře, drobných výrobků z paroží apod. 29.6.1992 - 2.9.1993
i/ investiční výstavba, projekce, oprava a údržba budov, staveb, strojů a zařízení, technických dozor investora, těžba a zpracování kamene a jiných nerostných surovin, dozor a výkon střelmistrovských a trhacích prací, vodohospodářské služby, provádění geodetických prací jako podklad pro střediska geodezie, provádění inženýrské činnosti, projekce stavebních prací, dopravněmechanizačních prací včetně souvisejících výrobních a údržbových činností v oblasti stavebnictví, zemědělství, lesního hospodářství, průmyslu a služeb a v tomto rozsahu provádění obchodní činnosti 29.6.1992 - 2.9.1993
j/ poskytování technických, programátorských, servisních a inženýrských služeb v oblasti výpočetní techniky včetně zprostředkování prodeje 29.6.1992 - 2.9.1993
k/ dodávky sazenic a přesazování vzrostlé zelené v rámci ozeleňování měst a venkova, sběr, výkup a prodej semen a osiva, lesních stromů a keřů, produkce, výkup a prodej sazenic, lesních stromů a keřů a okrasných dřevin, produkce, výkup a prodej vánočních stromků a ozdobného klestu 29.6.1992 - 2.9.1993
l/ vedení konsignačních skladů zahraničních firem a zabezpečování servisu a prodeje pro manipulační linky, hydraulické ruky a další stroje a motorové pily používané v lesnické výrobě včetně ochranných pomůcek 29.6.1992 - 2.9.1993
m/ obstarávání přepravy věcí a osob a služby s tím související 29.6.1992 - 2.9.1993
n/ výroba a prodej zemědělských, lesnických strojů, zařízení a montážních celků 29.6.1992 - 2.9.1993
o/ činnost podnikové školy, zejména provádění odborných kursů na jednomužné motorové pily, speciální lesnické stroje, zdivahací zařízení pro obsluhu a provoz, s oprávnění vystavit osvědčení o získání kvalifikace 29.6.1992 - 2.9.1993
p/ poskytování služeb tuzemským a zahraničním osobám na území ČSFR a v zahraničí, zejména formou - poskytování střech šindelem - odborné lesnické činnosti - organizování lovu zvěře spárkaté a pernaté, vč. zabezpečování ubytování a stravování 29.6.1992 - 2.9.1993
r/ poskytování ubytování a stravování v rekreačních, provozních a ubytovacích zařízeních 29.6.1992 - 2.9.1993
s/ obstaravatelská a zprostředkovatelská činnost vč. poradenských služeb 29.6.1992 - 2.9.1993
t/ finanční pronájem - leasing věcí z majetku organizace 29.6.1992 - 2.9.1993
u/ nákup a prodej věfcí souvisejících s předmětem činnosti 29.6.1992 - 2.9.1993
c/ nákup dříví včetně ze stromů rostoucích mimo les a nákup ostatních výrobků 29.6.1992 - 2.9.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.7.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Komenského 710 , Velké Losiny 788 15
Identifikační číslo provozovny: 1010706268
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 1.1.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Maršíkovská 563 , Velké Losiny 788 15
Identifikační číslo provozovny: 1007148314
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 5.1.2000
Provozovna č. 3
Provozovna: 295 , Petrov nad Desnou 788 14
Identifikační číslo provozovny: 1007148225
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

Zahájení provozování: 8.7.1993
Provozovna č. 4
Provozovna: 145 , Loučná nad Desnou 788 11
Identifikační číslo provozovny: 1007148268
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 1.3.1997
Provozovna č. 5
Provozovna: 99 , Velké Losiny 788 15
Identifikační číslo provozovny: 1007148292
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 1.9.2003
Provozovna č. 6
Provozovna: 142 , Loučná nad Desnou 788 11
Identifikační číslo provozovny: 1007148250
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 1.3.1997
Provozovna č. 7
Provozovna: 139 , Loučná nad Desnou 788 11
Identifikační číslo provozovny: 1007148284
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 10.8.2000
Provozovna č. 8
Provozovna: 182 , Sobotín 788 16
Identifikační číslo provozovny: 1007148306
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 1.3.1997
Provozovna č. 9
Provozovna: 788 11 Loučná nad Desnou
Identifikační číslo provozovny: 1007984376
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

Zahájení provozování: 22.12.2007
Provozovna č. 10
Provozovna: 58 , Loučná nad Desnou 788 11
Identifikační číslo provozovny: 1007148241
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 1.3.1997
Provozovna č. 11
Provozovna: 788 11 Loučná nad Desnou
Identifikační číslo provozovny: 1007148357
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

Zahájení provozování: 22.12.2007
Provozovna č. 12
Provozovna: 788 11 Loučná nad Desnou
Identifikační číslo provozovny: 1007984384
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 22.12.2007
Provozovna č. 13
Provozovna: 67 , Loučná nad Desnou 788 11
Identifikační číslo provozovny: 1007148276
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 1.3.1997
Provozovna č. 14
Provozovna: 64 , Loučná nad Desnou 788 11
Identifikační číslo provozovny: 1007148331
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 7.12.2005
Provozovna č. 15
Provozovna: 27 , Loučná nad Desnou 788 11
Identifikační číslo provozovny: 1007148233
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 1.3.1997
Provozovna č. 16
Provozovna: 166 788 11 Loučná nad Desnou
Identifikační číslo provozovny: 1007148349
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 22.12.2007

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 8.7.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Maršíkovská 563 , Velké Losiny 788 15
Identifikační číslo provozovny: 1007148314
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 8.7.1993

Živnost č. 3 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 8.7.1993

Živnost č. 4 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.7.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: 788 15 Velké Losiny
Identifikační číslo provozovny: 1007148322
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 26.7.1993

Živnost č. 5 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.7.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Maršíkovská 563 , Velké Losiny 788 15
Identifikační číslo provozovny: 1007148314
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.7.1993

Živnost č. 6 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.7.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: 788 15 Velké Losiny
Identifikační číslo provozovny: 1007148322
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 26.7.1993

Živnost č. 7 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.12.1994

Živnost č. 8 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 10.7.2002
Provozovna č. 1
Provozovna: Maršíkovská 563 , Velké Losiny 788 15
Identifikační číslo provozovny: 1007148314
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.7.2002

Živnost č. 9 Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití nebezpečných chemických látek nebo chemických směsí klasifikovaných jako toxické nebo vysoce toxické, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 19.8.1993
Přerušení oprávnění: 19.9.2012

Živnost č. 10 Truhlářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1993
Zánik oprávnění: 10.3.1997

Živnost č. 11 Tesařství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1993
Zánik oprávnění: 10.3.1997

Živnost č. 12 Zednictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1993
Zánik oprávnění: 10.3.1997

Živnost č. 13 Kovářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1993
Zánik oprávnění: 24.3.1997

Živnost č. 14 Výroba drobných dřevěných výrobků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Pilařská výroba

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Školící činnost v oblasti výpočetní techniky a programování

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1993
Zánik oprávnění: 11.7.2008

Živnost č. 17 Výroba proutěných výrobků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek pro ostatní stavby)

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1993
Zánik oprávnění: 17.9.1996

Živnost č. 19 Truhlářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1993
Zánik oprávnění: 31.1.2005

Živnost č. 20 Zednictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1993
Zánik oprávnění: 11.7.2008

Živnost č. 21 Tesařství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1993
Zánik oprávnění: 11.7.2008

Živnost č. 22 Preparování loveckých trofejí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Kovářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1993
Zánik oprávnění: 11.7.2008

Živnost č. 24 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1993
Zánik oprávnění: 1.1.1996

Živnost č. 25 Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku)

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1993
Zánik oprávnění: 1.1.1996

Živnost č. 26 Školící činnost v lesnickém oboru

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 27 Školící činnost v oblasti ekologie, vodního hospodářství a ochrany ovzduší

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1993
Zánik oprávnění: 11.7.2008

Živnost č. 28 Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 29 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 30 Fotokopírovací práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1993
Zánik oprávnění: 11.7.2008

Živnost č. 31 Poskytování dočasného ubytování v soukromí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1993
Zánik oprávnění: 10.3.1997

Živnost č. 32 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 33 Provádění trhacích a ohňostrojných prací /v rozsahu provádění trhacích prací/

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.7.1993
Zánik oprávnění: 4.12.2000

Živnost č. 34 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.7.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 35 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.7.1993
Zánik oprávnění: 11.12.2000

Živnost č. 36 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.7.1993
Zánik oprávnění: 24.6.2002

Živnost č. 37 Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganizmů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedovatými chemickými látkami a přípravky, s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.8.1993
Zánik oprávnění: 18.6.2001

Živnost č. 38 Směnárenská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.8.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 39 Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.12.1994
Zánik oprávnění: 20.2.1996

Živnost č. 40 Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.12.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 41 Taxislužba /v rozsahu stanovených podmínek/

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.12.1994
Zánik oprávnění: 30.11.1998

Živnost č. 42 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.4.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 43 Práce v lesnictví v režimu živnosti volné

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.9.1997
Zánik oprávnění: 8.8.2001

Živnost č. 44 Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor dle §4 odst. 1 zák. č. 455/91 Sb.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.10.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 45 Pronájem strojů a zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.10.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 46 Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.10.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 47 Organizování sportovních akcí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.2.1999
Zánik oprávnění: 7.6.1999

Živnost č. 48 Organizování sportovních akcí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.7.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 49 Provoz čerpací stanice s palivy a mazivy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.7.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 50 Administrativní práce bytového hospodářství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.7.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 51 Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech a odborných činností

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.6.2001
Zánik oprávnění: 17.9.2004

Živnost č. 52 Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.8.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 53 Provozování lyžařských vleků

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.9.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 54 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.12.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Pěstování trvalých plodin
Živočišná výroba
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Lesnictví a těžba dřeva
Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví
Podpůrné činnosti pro lesnictví
Sladkovodní akvakultura
Výroba pilařská a impregnace dřeva
Výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
Výstavba bytových a nebytových budov
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Osobní doprava lanovkou nebo vlekem
Jiná pozemní osobní doprava j. n.
Silniční nákladní doprava
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Fotografické činnosti
Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků
Ostatní vzdělávání j. n.
Sportovní činnosti

Vedení firmy Desná a.s. IČO: 45193002

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně. 14.2.2019
Společnost zastupuje předseda, místopředseda nebo člen představenstva každý samostatně. 11.11.2014 - 14.2.2019
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná navenek kterýkoliv člen představenstva samostatně ve všech věcech. 21.4.1999 - 11.11.2014
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná navenek kterýkoliv člen představenstva samostatně ve všech věcech. Společnost zavazuje oprávněný člen představenstva tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. 21.1.1998 - 21.4.1999
Jednání za společnost: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 29.6.1992 - 21.1.1998
Jméno: Ing. Jiří Derner 9.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2015
Adresa: 209, Kolšov 788 21
Jméno: Jaroslav Podzimek 5.5.2017
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 20.4.2017
Ve funkci: od 20.4.2017
Adresa: Žižkova 82, Velké Losiny 788 15
Jméno: Stanislava Flajšarová 14.2.2019
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 20.4.2017
Ve funkci: od 20.4.2017
Adresa: Bukovická 107, Velké Losiny 788 15
Jméno: Sylvín Jonák 29.6.1992 - 5.9.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rudé armády 557, Velké Losiny 788 15
Jméno: Ing. Zdeněk Š M E R D A 29.6.1992 - 18.4.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: 104, Supíkovice 790 51
Jméno: Ing. Jaroslav P O D Z I M E K 29.6.1992 - 18.4.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Bukovická 106, Velké Losiny 788 15
Jméno: Ing. Stanislav Zatloukal 5.9.1995 - 18.4.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: 8. května 364, Bludov 789 61
Jméno: Ing. Zdeněk Šmerda 18.4.1997 - 21.1.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: 104, Supíkovice 790 51
Jméno: Ing. Jaroslav Podzimek 18.4.1997 - 21.1.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Žižkova 82, Velké Losiny 788 15
Jméno: Ing. Stanislav Zatloukal 18.4.1997 - 21.1.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: 8. května 364, Bludov 789 61
Jméno: Ing. Jaroslav Podzimek 21.1.1998 - 12.5.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Žižkova 82, Velké Losiny 788 15
Jméno: Ing. Antonín Žídek 21.1.1998 - 12.5.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pod Senovou 2748/44, Šumperk 787 01
Jméno: Ing. Stanislav Zatloukal 21.1.1998 - 28.5.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: 8. května 364, Bludov 789 61
Jméno: Rudolf Honzík 12.5.1998 - 21.4.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: 50, Palonín 789 83
Jméno: Ing. Václav Baženov 12.5.1998 - 21.4.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vrchlického 1725/14, Šumperk 787 01
Jméno: Ing. Pavel Boucký 12.5.1998 - 21.4.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: J. z Poděbrad 1921/10, Šumperk 787 01
Jméno: Ing. Jaroslav Podzimek 28.5.1998 - 2.8.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Žižkova 82, Velké Losiny 788 15
Jméno: Marie Doleželová 12.5.1998 - 15.5.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: 123, Bohuslavice 789 72
Jméno: Ing. Václav Baženov 21.4.1999 - 15.5.2001
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Žižkova 2840/1, Šumperk 787 01
Jméno: Miluše Komínková 15.5.2001 - 28.12.2001
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 27.8.2001
Adresa: Bukovická 549, Velké Losiny 788 15
Jméno: Ing. Václav Baženov 28.12.2001 - 1.11.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.8.2001 do 31.3.2002
Adresa: Žižkova 2840/1, Šumperk 787 01
Jméno: Ing. Jaroslav Podzimek 2.8.1999 - 8.9.2004
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 4.5.1998 do 17.6.2004
Adresa: Žižkova 82, Velké Losiny 788 15
Jméno: Ing. Antonín Žídek 15.5.2001 - 8.9.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.11.2000 do 17.6.2004
Adresa: Pod Senovou 2748/44, Šumperk 787 01
Jméno: Miluše Komínková 1.11.2002 - 8.9.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.4.2002 do 17.6.2004
Adresa: Bukovická 549, Velké Losiny 788 15
Jméno: Ing. Radek Petřík 8.9.2004 - 17.1.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.6.2004
Adresa: 30, Třeština 789 73
Jméno: Ing. Antonín Žídek 8.9.2004 - 15.5.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 17.6.2004 do 20.2.2008
Ve funkci: od 17.6.2004 do 20.2.2008
Adresa: Pod Senovou 2748/44, Šumperk 787 01
Jméno: Ing. Radek Petřík 17.1.2008 - 15.5.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.6.2004
Adresa: 727, Nový Malín 788 03
Jméno: Ing. Jaroslav Podzimek 8.9.2004 - 16.5.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.6.2004 do 8.6.2011
Ve funkci: od 17.6.2004 do 8.6.2011
Adresa: Žižkova 82, Velké Losiny 788 15
Jméno: Ing. Radek Petřík 15.5.2008 - 16.5.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 17.6.2004 do 15.11.2012
Ve funkci: od 10.3.2008 do 15.11.2012
Adresa: 727, Nový Malín 788 03
Jméno: Stanislava Flajšarová 15.5.2008 - 16.5.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.3.2008 do 8.6.2011
Adresa: Bukovická 107, Velké Losiny 788 15
Jméno: Michaela Petříková 16.5.2013 - 9.10.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 17.11.2012 do 1.10.2015
Ve funkci: od 17.11.2012 do 1.10.2015
Adresa: 727, Nový Malín 788 03
Jméno: Stanislava Flajšarová 16.5.2013 - 9.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.6.2011
Adresa: Bukovická 107, Velké Losiny 788 15
Jméno: Jaroslav Podzimek 16.5.2013 - 5.5.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 8.6.2011 do 8.6.2016
Ve funkci: od 8.6.2011 do 8.6.2016
Adresa: Žižkova 82, Velké Losiny 788 15
Jméno: Stanislava Flajšarová 9.10.2015 - 5.5.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 8.6.2011 do 8.6.2016
Ve funkci: od 1.10.2015 do 8.6.2016
Adresa: Bukovická 107, Velké Losiny 788 15
Jméno: Stanislava Flajšarová 5.5.2017 - 14.2.2019
Funkce: Místopředseda výboru
Trvání členství: od 20.4.2017
Ve funkci: od 20.4.2017
Adresa: Bukovická 107, Velké Losiny 788 15

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Pavel Švesták 5.5.2017
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.4.2017
Ve funkci: od 20.4.2017
Adresa: Komenského 428, Velké Losiny 788 15
Jméno: Milan Šišma 5.5.2017
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.4.2017
Adresa: Rudé armády 649, Velké Losiny 788 15
Jméno: Drahomíra Šišmová 5.5.2017
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.4.2017
Adresa: Rudé armády 649, Velké Losiny 788 15
Jméno: Ing. Jiří Kašpar 16.8.1993 - 5.9.1995
Funkce: člen
Adresa: Pod Trámky 58, Vikýřovice 788 13
Jméno: JUDr. Jarmila Sajfertová 16.8.1993 - 25.11.1996
Funkce: člen
Adresa: Kolofíkova ul. , 794 01 Krnov Česká republika
Jméno: Ing. Antonín Žídek 16.8.1993 - 18.4.1997
Funkce: člen
Adresa: 23, Loučná nad Desnou 788 11
Jméno: Ing. Libor Král 5.9.1995 - 21.1.1998
Funkce: člen
Adresa: 225, Sobotín 788 16
Jméno: Ing. Antonín Žídek 18.4.1997 - 21.1.1998
Funkce: člen
Adresa: Pod Senovou 2748/44, Šumperk 787 01
Jméno: Ing. Vratislav Kutal 21.1.1998 - 21.4.1999
Funkce: člen
Adresa: Bořivojova 1102/43, Praha 130 00
Jméno: Ing. Radomír Paclík 21.1.1998 - 2.8.1999
Funkce: člen
Adresa: Rolnická 1546/36, Opava 747 05
Jméno: Ing. Radomír Paclík 2.8.1999 - 15.2.2001
Funkce: předseda
Adresa: Tylova 1136/6, Olomouc 779 00
Jméno: Mgr. Vratislav Kutal 21.4.1999 - 15.5.2001
Funkce: člen
Adresa: Bořivojova 1102/43, Praha 130 00
Jméno: Ing. Radomír Paclík 15.2.2001 - 15.5.2001
Funkce: předseda
Adresa: Vídeňská 635/8, Olomouc 779 00
Jméno: Marie Doleželová 15.5.2001 - 28.12.2001
Funkce: předseda
Trvání členství: do 25.6.2001
Adresa: 123, Bohuslavice 789 72
Jméno: Ing. Václav Baženov 15.5.2001 - 28.12.2001
Funkce: člen
Trvání členství: do 25.6.2001
Adresa: Žižkova 2840/1, Šumperk 787 01
Jméno: Drahomíra Šišmová 28.12.2001 - 8.9.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 25.6.2001 do 18.6.2003
Adresa: 30, Třeština 789 73
Jméno: Mgr. Pavel Švesták 28.12.2001 - 20.7.2006
Funkce: předseda
Trvání členství: od 25.6.2001 do 8.6.2006
Ve funkci: od 27.8.2001 do 8.6.2006
Adresa: Komenského 589, Velké Losiny 788 15
Jméno: Bc. Michaela Petříková 8.9.2003 - 20.7.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 18.6.2003 do 8.6.2006
Adresa: Stanislavova 776/12, Mohelnice 789 85
Jméno: Petr Gellner 21.1.1998 - 11.7.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 11.6.2002 do 31.3.2007
Adresa: Gagarinova 2408/10, Šumperk 787 01
Jméno: Bc. Michaela Petříková 20.7.2006 - 17.1.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.6.2006
Adresa: 30, Třeština 789 73
Jméno: Mgr. Pavel Švesták 20.7.2006 - 16.5.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 8.6.2006 do 16.11.2012
Ve funkci: od 8.6.2006 do 16.11.2012
Adresa: Komenského 428, Velké Losiny 788 15
Jméno: Ing. Jiří Derner 11.7.2007 - 16.5.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.5.2007 do 24.8.2012
Adresa: 209, Kolšov 788 21
Jméno: Bc. Michaela Petříková 17.1.2008 - 16.5.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.6.2006 do 16.11.2012
Adresa: 727, Nový Malín 788 03
Jméno: Pavel Švesták 16.5.2013 - 5.5.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.11.2012 do 20.4.2017
Ve funkci: od 16.11.2012 do 20.4.2017
Adresa: Komenského 428, Velké Losiny 788 15
Jméno: Drahomíra Šišmová 16.5.2013 - 5.5.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.11.2012 do 20.4.2017
Adresa: Rudé armády 649, Velké Losiny 788 15
Jméno: Milan Šišma 16.5.2013 - 5.5.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.2.2013 do 20.4.2017
Adresa: Rudé armády 649, Velké Losiny 788 15

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Jiří Derner
Člen statutárního orgánu: Ing. Jaroslav Podzimek
Člen statutárního orgánu: Stanislava Flajšarová

Vlastníci firmy Desná a.s. IČO: 45193002

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 59 246 000 Kč - 25.2.1999
zakladni 60 455 000 Kč - 20.6.1997 - 25.2.1999
zakladni 122 455 000 Kč - 26.10.1995 - 20.6.1997
zakladni 60 455 000 Kč - 2.3.1994 - 26.10.1995

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 46 13.5.2015
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 92 13.5.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 50 13.5.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 59 246 11.11.2014 - 13.5.2015
Akcie na jméno 1 000 Kč 59 246 16.5.2013 - 11.11.2014
Akcie na majitele 2 000 Kč 31 000 26.10.1995 - 20.6.1997
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 1 209 2.3.1994 - 25.2.1999
Akcie na majitele 1 000 Kč 59 246 2.3.1994 - 16.5.2013

Sbírka Listin Desná a.s. IČO: 45193002

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 481/SL 107 ostatní Zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ostravě 1.10.2015 9.10.2015 12.10.2015 2
B 481/SL 106 notářský zápis [NZ 207/2015 RVH] Krajský soud v Ostravě 1.10.2015 9.10.2015 12.10.2015 4
B 481/SL 105 notářský zápis [NZ 85/2015 rozhodnutí valné hromady o spojení akcií] Krajský soud v Ostravě 24.4.2015 29.4.2015 2.6.2015 5
B 481/SL 102 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora vč. příl. Krajský soud v Ostravě 19.12.2013 10.1.2014 35
B 481/SL 101 notářský zápis NZ 34/2013 Krajský soud v Ostravě 22.2.2013 15.4.2013 21.5.2013 1
B 481/SL 100 notářský zápis NZ 155/2012 Krajský soud v Ostravě 16.11.2012 15.4.2013 21.5.2013 4
B 481/SL 39 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Ostravě 27.8.2001 4.6.2002 4
B 481/SL 38 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ostravě 25.6.2001 4.6.2002 4
B 481/SL 36 notářský zápis NZ 193/2001 Krajský soud v Ostravě 5.11.2001 4.6.2002 12
B 481/SL 35 notářský zápis NZ 90/2001 Krajský soud v Ostravě 25.6.2001 4.6.2002 12
B 481/SL 32 ostatní zápis z usn. představenstva Krajský soud v Ostravě 27.7.1998 12.11.2001 15.11.2001 1
B 481/SL 30 notářský zápis NZ 168/97 Krajský soud v Ostravě 6.10.1997 12.11.2001 15.11.2001 17
B 481/SL 29 notářský zápis NZ 246/97 Krajský soud v Ostravě 25.6.1997 12.11.2001 15.11.2001 23
B 481/SL 28 notářský zápis NZ 57/96 Krajský soud v Ostravě 24.6.1996 12.11.2001 15.11.2001 4
B 481/SL 27 notářský zápis NZ 356/95 Krajský soud v Ostravě 27.11.1995 12.11.2001 15.11.2001 23
B 481/SL 26 notářský zápis NZ 233/95 Krajský soud v Ostravě 14.9.1995 12.11.2001 15.11.2001 11
B 481/SL 25 notářský zápis NZ 117/95 Krajský soud v Ostravě 5.6.1995 12.11.2001 15.11.2001 9
B 481/SL 24 notářský zápis NZ 199/94 Krajský soud v Ostravě 20.8.1994 12.11.2001 15.11.2001 7
B 481/SL 23 notářský zápis NZ 361/93 Krajský soud v Ostravě 16.12.1993 12.11.2001 15.11.2001 8
B 481/SL 22 notářský zápis NZ 176/93 Krajský soud v Ostravě 2.6.1993 12.11.2001 15.11.2001 10
B 481/SL 21 notářský zápis NZ 138/93 Krajský soud v Ostravě 4.5.1993 12.11.2001 15.11.2001 2
B 481/SL 20 notářský zápis NZ 690/92 Krajský soud v Ostravě 25.6.1992 12.11.2001 15.11.2001 24
B 481/SL 19 výroční zpráva r. 2000+dodatek(vč.úč.uzáv.) Krajský soud v Ostravě 13.9.2001 21.9.2001 132
B 481/SL 18 rozhod. o statut. orgánu , zápis usn.DR Krajský soud v Ostravě 2.11.2000 20.12.2000 11.7.2001 2
B 481/SL 17 rozhod. o statut. orgánu ,zápis z jedn. DR Krajský soud v Ostravě 3.11.2000 20.12.2000 11.7.2001 3
B 481/SL 16 rozhod. o statut. orgánu ,zápis z jedn.předst. Krajský soud v Ostravě 3.11.2000 20.12.2000 11.7.2001 2
B 481/SL 15 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 20.12.2000 11.7.2001 14
B 481/SL 14 notářský zápis NZ 155/2000 Krajský soud v Ostravě 3.11.2000 20.12.2000 11.7.2001 4
B 481/SL 13 účetní závěrka r. 1999 Krajský soud v Ostravě 12.7.2000 11.7.2001 22
B 481/SL 12 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 12.7.2000 11.7.2001 14
B 481/SL 11 notářský zápis NZ 97/2000 Krajský soud v Ostravě 26.6.2000 12.7.2000 11.7.2001 5
B 481/SL 10 rozhod. o statut. orgánu -zápis usn.předst. Krajský soud v Ostravě 5.5.1998 11.7.2001 1
B 481/SL 3 notářský zápis NZ 124/99 Krajský soud v Ostravě 1.7.1999 27.7.1999 2.8.1999 4
B 481/SL 2 notářský zápis NZ 136/98 Krajský soud v Ostravě 7.7.1998 2.4.1999 21.4.1999 4
B 481/SL 1 rozhod. o statut. orgánu usnesení DR Krajský soud v Ostravě 4.5.1998 13.5.1998 28.5.1998 2

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Desná a.s.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Desná a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.