DANYLIV CAPITAL a.s. Praha IČO: 27913261

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu DANYLIV CAPITAL a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 27913261.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem DANYLIV CAPITAL a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2007. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 7 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců , Zprostředkování obchodu a služeb a další.

Základní údaje o DANYLIV CAPITAL a.s. IČO: 27913261

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 11.6.2007
Spisová značka: B 11997
IČO: 27913261
Obchodní firma: DANYLIV CAPITAL a.s.
Právní forma: Akciová společnost 11.6.2007
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 11.6.2007
Valná hromada společnosti DANYLIV CAPITAL a.s. (dále jen ?Společnost?) rozhodla na svém mimořádném zasedání konaném dne 24.11.2008 v notářské kanceláři JUDr. Romana Hochmana, se sídlem v Praze 1, Hybernská 9, PSČ 110 00, o zvýšení základního kapitálu spol ečnosti dle ustanovení § 203 obchodního zákoníku následovně: 1) Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií z částky 2.294.708.000,-Kč ( slovy: dvě miliardy dvě stě devadesát čtyři milionů sedm set tisíc korun českých) o částku 123.864.000,-Kč ( slovy: jedno sto dvacet tři miliony osm set šedesát čtyři tisíce korun českých) na částku 2.418.572.000.-Kč ( slovy: dvě miliardy čtyři sta osmnáct milionů pět set sedmdesát dva tisíce korun českých), přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Všechny upsané akcie budou splaceny nepeněžitým vk ladem. 2) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 123 864 ( Slovy: jedno sto dvacet tři tisíce osm set čtyři) ks kmenových akcií na jméno v listinné hodnotě každé akcie 1.000,-Kč ( slovy: jeden tisíc korun českých) ( dále jen ?Akcie?). 3) Všechny Akcie budou upsány předem určeným zájemcem ? akcionářem Společnosti ? panem Vasylem Bechvarzhem, nar. 11.6.1969, bytem Praha 7, Troja, Trojská 725/181b, PSČ 171 00 ( dále jen ?Upisovatel?), a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou se Společností ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. 4) Lhůta k upsání Akcií činí 30 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání Akcií.Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, obsahující o počátku běhu lhůty k upsání Akcií, doručí Společnost Upisovateli ( předem určenému zájemci) ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy bude usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obch odního rejstříku. Místem pro upisování Akcií je sídlo Společnosti. 5) Emisní kurs každé z Akcií činí 1.000,- Kč. Celkový emisní kurs všech Akcií činí 123.864.000.- Kč ( slovy: jedno sto dvacet tři miliony osm set šedesát čtyři tisíce korun českých). 6) Předmět a ocenění nepeněžitého vkladu: Akcie, tedy 123.864 ( slovy: jedno sto dvacet tři tisíc osm set šedesát čtyři) ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-Kč, budou vydány Upisovateli za následující nepeněžitý vklad: Předmět vkladu ? nemovitosti ve výlučném vlastnictví akcionáře, Upisovatele a vkladatele Vasyla Bechvarzhe ( Bečváře): pozemek parc. č. 288/8 ? lesní pozemek o výměře 4923 m2, pozemek parc. č. 288/95 ? lesní pozemek o výměře 4697 m2, pozemek parc. č. 288/96 ? lesní pozemek o výměře 4978 m2, pozemek parc. č.st. 815 ? zastavěná plocha a nádvoří o výměře 301 m2, pozemek parc.č. st. Zastavěná plocha a nádvoří o výměře 430 m2 pozemek parc. č. st. 817 ? zastavěná plocha a nádvoří o výměře 235 m2 rozestavěná budova bez čp/če ? způsob využití rodinný dům, na pozemku parc. st. 815 ? zastavěná plocha a nádvoří, budova bez čp/če ? způsob využití jiná stavba, na pozemku parc. č. st. 816 ? zastavěná plocha a nádvoří, budova bez čp/če ? způsob využití jiná stavba, na pozemku parc. č. st. 817 ? zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Jevany, obec Jevany, okres Praha ? východ, zapsané na listu vlastnictví č. 823 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - východ ( dále jen ?Nepeněžitý vklad?). Ocenění vkladu: Hodnota všech shora popsaných nemovitostí byla v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku stanovena podle znaleckého posudku č. 11-11-2008/219 ze dne 11.11.2008, vypracovaného znalcem Appraisal services ? Znalecký ústav s.r.o., se sídlem Pra ha 1, Těšnov 1, PSČ 110 00, IČ 27599582, jmenovaným k tomuto účelu usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc 4760/2008-14 ze dne 30.6.2008, které nabylo právní mocidne 25.7.2008, na částku 123.864.000,-Kč (slovy: jedno sto dvacet tři miliony osm set šed esát čtyři tisíce korun českých). Hodnota Nepeněžitého vkladu ve vlastnictví Upisovatele, činí podle shora citovaného znaleckého posudku částku 123.864.000,-Kč ( slovy: jedno sto dvacet tři miliony osm set šedesát čtyři tisíce korun českých), z této částky se na Nepeněžitý vklad započítáv á celá částka 123.864.000,-Kč ( slovy: jedno sto dvacet tři miliony osm set šedesát čtyři tisíce korun českých). strana čtvrtá 7) Místo a lhůta splacení Nepeněžitého vkladu: Vkladatel je povinen předat Společnosti v místě, kde se nacházejí nemovitosti, ve lhůtě 30 dnů od upsání Akcií, nejpozději však před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, písemné prohlášení podle § 60 odst. 1. Předáním tohoto prohlá šení spolu s předáním nemovitostí, je vklad splacen. 2.12.2008 - 19.1.2009
Valná hromada společnosti DANYLIV CAPITAL a.s., IČ: 279 13 261, se sídlem Praha 10, Hostivař, Hostivařská 92/6, PSČ 102 00 (dále jen "Společnost"), rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti dle ustanovení § 203 obchodního zákoníku následovně: 1) Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 2.292.708.000,- Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě devadesát dva milionů sedm set osm tisíc korun českých) na částku 2.294.70 8.000,- Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě devadesát čtyři milionů sedm set osm tisíc korun českých), přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Všechny upsané akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem. 2) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 2 292 708 (slovy: dva miliony dvě stě devadesát dva tisíc sedm set osm) ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) (dále jen "Akcie"). 3) Všechny Akcie budou upsány předem určeným zájemcem - akcionářem Společnosti - panem Vasylem Bechavarzhem, nar. 11.6.1969, bytem Tachov, Bělojarská 1524/11, PSČ 347 01 (dále jen "Upisovatel"), a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou se Společností ve smy slu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. 4) Lhůta k upsání Akcií činí 30 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, obsahující též oznámení o počátku běhu lhůty k upssání Akcií, doručí Společnost Upisovateli (předem určenému zájemci) ve l hůtě 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování Akcií je sídlo Společnosti. 5) Emisní kurz každé z Akcií činí 1.000,- Kč. Celkový emisní kurz všech Akcií činí 2.292.708,- Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě devadesát dva milionů sedm set osm tisíc korun českých). 6) Předmět a ocenění nepeněžitéhéo vkladu: Akcie, tedy 2 292 708 (slovy: dva miliony dvě stě devadesát dva tisíc sedm set osm) ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč, budou vydány Upisovateli za následujíc í nepeněžitý vklad: Předmět vkladu: 102 kusů kmenovýcz akcií na jméno v listinné podobě, emitovaných společností Korlea Invest Holding AG, reg. č. CH-320.4.056.902-0, se sídlem Švýcarská konfederace, 8200 Schaffhausen, Vordergasse 3, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- C HF (dále jen "Nepeněžitý vklad"); Ocenění vkladu: hodnota všech 200 ks akcií emitovaných společností Korlea Invest Holding AG byla v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku stanovena podle znaleckého posudku č. 04-01-2008/03 ze dne 31.12.2007, vypracovaného znalcem Appraisal services - Zna lecký ústav s.r.o., se sídlem Všenory, V Americe 114, PSČ 252 31, IČO 27599582, jmenovaným k tomuto účelu usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc 4977/2007-13 ze dne 19. října 2007, na částku 4.495.506.000,- Kč (slova: čtyři miliardy čtyři sta devades tát pět milionů pět set šest tisíc korun českých); hodnosta Nepeněžitého vkladu - tedy 102 ks akcií emitovaných společnostíd Korlea Invest Holding AG, ve vlastnictví Upisovatele, činí podle shora citovaného znalecklého posudku čásktu 2.292.708.060,- Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě devadesát dva milionů se dm set osm tisíc šedesát korun českých); z této částky se na Nepeněžitý vklad započítává částka 2.292.708000, Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě devadesát dva milionů sedm set osm tisíc korun českých) a částka ve výši 60,-- Kč (slovy: šedesát korun českých) tvoří emisní ážio. 7) Místo a lhůta splacení Nepeněžitého vkladu: Nepeněžitý vklad bude splacen uzavřením smlouvy o vkladu mezi Společností a Upisovatelem a předáním Nepeněžitého vkladu Společnosti ve smyslu § 60 odst. 2 obchodního zákoníku, a to v sídle Společnosti a ve lhůtě 30 dnů od upsání Akcií Upisovatelem. 21.2.2008 - 13.3.2008

Aktuální kontaktní údaje DANYLIV CAPITAL a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 27913261
Obchodní firma: DANYLIV CAPITAL a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 15
Vznik první živnosti: 15.10.2007
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 27913261
Firma: DANYLIV CAPITAL a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 15
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 11.6.2007

Kontakty na DANYLIV CAPITAL a.s. IČO: 27913261

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Hostivařská 92/6 , Praha 102 00 24.2.2017
Sídlo: Hostivařská 92/6 , Praha 102 00 11.6.2007 - 24.2.2017

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Hostivařská 92/6, Praha 102 00

Obory činností DANYLIV CAPITAL a.s. IČO: 27913261

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 11.6.2010
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 27.11.2007 - 11.6.2010
zprostředkování obchodu a služeb 27.11.2007 - 11.6.2010
činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky 27.11.2007 - 11.6.2010
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 27.11.2007 - 11.6.2010

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných, než základních služeb zajišťující řádnýprovoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 11.6.2007

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.10.2007

Živnost č. 2 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.10.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.10.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.10.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.10.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství

Vedení firmy DANYLIV CAPITAL a.s. IČO: 27913261

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti s právními účinky navenek jedná za představenstvo předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně . 11.6.2007
Jméno: Ing. Václav Franc MBA 5.11.2012
Funkce: člen
Trvání členství: od 3.7.2012
Ve funkci: od 3.7.2012
Adresa: Tanvaldská 1336/7, Praha 182 00
Jméno: Vasyl Danyliv 24.2.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 11.6.2007
Ve funkci: od 11.6.2007
Adresa: Ve Smrčinách 363, Jevany 281 66
Jméno: Marianna Danyliv MBA 10.10.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.7.2012
Adresa: Pod papierňou 3678/85 , 8501 Bardejov Slovenská republika
Jméno: Vasyl Bechvarzh 11.6.2007 - 12.11.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 11.6.2007
Ve funkci: od 11.6.2007
Adresa: Bělojarská 1524, Tachov 347 01
Jméno: Vasyl Bechvarzh 12.11.2008 - 5.5.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 11.6.2007
Ve funkci: od 11.6.2007
Adresa: Trojská 725/181, Praha 171 00
Jméno: JUDr. Richard Čičko 11.6.2007 - 11.6.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.6.2007
Ve funkci: od 11.6.2007
Adresa: Zahradníčkova 1220/20, Praha 150 00
Jméno: JUDr. Richard Čičko 11.6.2010 - 10.11.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.6.2007 do 3.11.2011
Ve funkci: od 11.6.2007 do 3.11.2011
Adresa: Dobrovského 1078/32, Praha 170 00
Jméno: PhDr. Aneta Hurajčíková 11.6.2007 - 29.2.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.6.2007 do 13.2.2012
Ve funkci: od 11.6.2007 do 13.2.2012
Adresa: 8.mája 637 , 8901 Svidník Slovenská republika
Jméno: Vasyl Danyliv 5.5.2009 - 24.2.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 11.6.2007
Ve funkci: od 11.6.2007
Adresa: Trojská 725/181, Praha 171 00
Jméno: Marianna Zelemová MBA 5.11.2012 - 24.2.2017
Funkce: člen
Trvání členství: od 3.7.2012
Ve funkci: od 3.7.2012
Adresa: Slovenská republika
Bardejov, Pod papierňou 1524/46, 044 20
Jméno: Marianna Zelemová MBA 24.2.2017 - 10.10.2017
Funkce: člen
Trvání členství: od 3.7.2012
Adresa: Pod papierňou 3678/85 , 8501 Bardejov Slovenská republika

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Marcel Mydla 6.1.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.1.2010
Ve funkci: od 22.1.2010
Adresa: Slovenská republika
Malá Ida, Tulipánová 507/22, 04420
Jméno: Petr Burda 24.2.2017
Funkce: člen
Trvání členství: od 13.9.2013
Adresa: Na svahu 440, Radonice 250 73
Jméno: Šárka Vinklerová 11.6.2007 - 4.2.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.6.2007 do 9.1.2009
Ve funkci: od 11.6.2007 do 9.1.2009
Adresa: 7. května 935/5, Praha 149 00
Jméno: Rostyslav Pyvovarov 4.2.2009 - 15.3.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.1.2009 do 22.1.2010
Ve funkci: od 9.1.2009 do 22.1.2010
Adresa: Böhmova 1982/5, Praha 155 00
Jméno: Marcel Mydla 15.3.2010 - 6.1.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.1.2010
Ve funkci: od 22.1.2010
Adresa: Slovenská republika
Vranov nad Topľou, Jarná 378/32, 09301
Jméno: Naděžda Vršovská 11.6.2007 - 29.2.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.6.2007 do 13.2.2012
Ve funkci: od 11.6.2007 do 13.2.2012
Adresa: Želivecká 3023/19, Praha 106 00
Jméno: Marianna Zelemová MBA 29.2.2012 - 5.11.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.2.2012 do 3.7.2012
Ve funkci: do 3.7.2012
Adresa: Slovenská republika
Bardejov, Pod papierňou 1524/46, 044 20
Jméno: Tereza Vinklerová 5.11.2012 - 15.10.2013
Funkce: člen
Trvání členství: od 3.7.2012 do 13.9.2013
Ve funkci: od 3.7.2012 do 13.9.2013
Adresa: 7. května 935/5, Praha 149 00
Jméno: Petr Burda 15.10.2013 - 7.8.2015
Funkce: člen
Trvání členství: od 13.9.2013
Adresa: Hradní 193, Jenštejn 250 73
Jméno: Taras Andreytsiv 11.6.2007 - 24.2.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.6.2007 do 7.2.2016
Ve funkci: od 11.6.2007 do 7.2.2016
Adresa: V Údolí 162 , 250 66 Brnky Česká republika
Jméno: Petr Burda 7.8.2015 - 24.2.2017
Funkce: člen
Trvání členství: od 13.9.2013
Adresa: Na svahu 440, Radonice 250 73

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: PhDr. Aneta Šomšáková 24.2.2017
Adresa: 8.mája , 8901 Svidník Slovenská republika
Jméno: Marianna Zelemová MBA 6.1.2011 - 29.2.2012
Adresa: Slovenská republika
Bardejov, Pod papierňou 1524/46, 085 01
Jméno: PhDr. Aneta Hurajčíková 29.2.2012 - 24.2.2017
Adresa: 8.mája 637 32, 8901 Svidník Slovenská republika

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Vasyl Danyliv

Vlastníci firmy DANYLIV CAPITAL a.s. IČO: 27913261

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 33 860 000 Kč 100% 15.10.2013
zakladni 2 418 570 000 Kč 100% 19.1.2009 - 15.10.2013
zakladni 2 294 710 000 Kč 100% 13.3.2008 - 19.1.2009
zakladni 2 000 000 Kč 100% 11.6.2007 - 13.3.2008

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 14 Kč 2 418 572 15.10.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 418 572 19.1.2009 - 15.10.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 294 708 13.3.2008 - 19.1.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 000 11.6.2007 - 13.3.2008

Sbírka Listin DANYLIV CAPITAL a.s. IČO: 27913261

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 11997/SL 16 účetní závěrka [2012]  VZZ Městský soud v Praze 31.12.2012 17.6.2014 16.7.2014 2
B 11997/SL 15 účetní závěrka [2012]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2012 17.6.2014 16.7.2014 15
B 11997/SL 14 účetní závěrka [2012]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2012 17.6.2014 15.7.2014 4
B 11997/SL 13 notářský zápis NZ 354/2013 Městský soud v Praze 3.7.2013 7.10.2013 21.10.2013 6
B 11997/SL 12 ostatní -rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 3.7.2012 31.10.2012 26.11.2012 3
B 11997/SL 11 ostatní -rozh.jediného akcionáře Městský soud v Praze 13.2.2012 12.3.2012 4
B 11997/SL 10 ostatní zápis ze zasedání mimořádné VH Městský soud v Praze 17.12.2010 6.1.2011 3
B 11997/SL 9 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 9.1.2009 30.1.2009 16.2.2009 3
B 11997/SL 8 posudek znalce č.11-11-2008/219 Městský soud v Praze 11.11.2008 25.11.2008 14.1.2009 53
B 11997/SL 7 notářský zápis -NZ656/08 Městský soud v Praze 24.11.2008 25.11.2008 14.1.2009 7
B 11997/SL 6 notářský zápis -NZ69/08 Městský soud v Praze 12.2.2008 15.2.2008 3.3.2008 7
B 11997/SL 5 podpisové vzory +ČP-3x Městský soud v Praze 1.6.2007 6.6.2007 9
B 11997/SL 4 ostatní -čest.prohlášení-3x Městský soud v Praze 1.6.2007 6.6.2007 6
B 11997/SL 3 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 1.6.2007 6.6.2007 2
B 11997/SL 2 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 1.6.2007 6.6.2007 2

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení DANYLIV CAPITAL a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu DANYLIV CAPITAL a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.