D-K zemědělská a.s. Kožlany IČO: 00118541

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu D-K zemědělská a.s., která sídlí v obci Kožlany a bylo jí přiděleno IČO 00118541.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem D-K zemědělská a.s. se sídlem v obci Kožlany byla založena v roce 1955. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 85 osob. Společnost podniká v oboru Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů , Pokrývačství, tesařství , Řeznictví a uzenářství a další.

Základní údaje o D-K zemědělská a.s. IČO: 00118541

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Plzni 13.12.2005
Spisová značka: B 1199
IČO: 00118541
Obchodní firma: D-K zemědělská a.s.
Právní forma: Akciová společnost 13.12.2005
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 26.9.1955
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 9.10.2015
Představenstvo společnosti přijalo dne 16.9.2009 usnesení ozvýšení základního kapitálu společnosti:a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje očástku 1 163 000,-- Kč (jeden milion sto šedesát tři tisíc korun českých), tj. zčástky 58 866 000,-- Kč (padesát osm milionů osm set šedesát šest tisíc korun českých) na celkovou výši základního kapitálu společnosti 60 029 000,-- Kč (šedesát milionů dvacet devět tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, tj. novou emisí 13 (třinácti) kusů kmenových listinných akcií společnosti vedených na jméno, nepřijatých kobchodování na českém nebo zahraničním veřejném (regulovaném) trhu, ojmenovité hodnotě 1000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) a 115 (stopatnácti) kusů kmenových listinných akcií společnosti, vedených na jméno, nepřijatých kobchodování na českém nebo zahraničním veřejném (regulovaném) trhu ojmenovité hodnotě 10 000,-- Kč (deset tisíc korun českých). Akcie budou vsouladu se stanovami emitovány ve formě hromadných akcií pro jednotlivé akcionáře, kteří je upíší.c) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií předem určenými zájemci, kterými jsou čtyři (4) níže uvedení věřitelé společnosti, kteří mají vůči společnosti pohledávky na vypořádání části majetkového podílu dle zákona č. 42/1992 Sb. vcelkové výši 1 163 000,-- Kč (jeden milion sto šedesát tři tisíc korun českých) auzavřeli se společností do dne tohoto rozhodnutí představenstva dohodu ojejich částečném vypořádání svojí účastí na zvýšení základního kapitálu společnosti vtomto finančním rozsahu, tj:- Anna Holá, nar. 26.9.1976, bytem Větrná 387, 331 44 Kožlany, která vlastní pohledávku vůči společnosti pohledávku vzniklou ztitulu nároku na vypořádání části majetkového (transformačního) podílu, která uzavřela se společností dohodu ovypořádání této pohledávky vrozsahu 223 000,-- Kč (dvě stě dvacet tři tisíc korun českých) dne 28.8.2009, správem upsat 3 (tři) kusy kmenových listinných akcií společnosti vedených na jméno, nepřijatých kobchodování na českém nebo zahraničním veřejném (regulovaném) trhu, ojmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) a 22 (dvacetdva) kusů kmenových listinných akcií společnosti, vedených na jméno, nepřijatých kobchodování na českém nebo zahraničním veřejném (regulovaném) trhu ojmenovité hodnotě 10 000,-- Kč (deset tisíc korun českých).- Luděk Běláč, nar. 18.4.1968, bytem Konečná 935, 331 41 Kralovice, který vlastní pohledávku vůči společnosti vzniklou ztitulu nároku na vypořádání části majetkového (transformačního) podílu, který uzavřel se společností dohodu ovypořádání této pohledávky vrozsahu 163 000,-- Kč (sto šedesát tři tisíc korun českých) dne 29.6.2009, správem upsat 3 (tři) kusy kmenových listinných akcií společnosti vedených na jméno, nepřijatých kobchodování na českém nebo zahraničním veřejném (regulovaném) trhu, ojmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (jeden tisíc k 10.11.2009 - 22.3.2010
Valná hromada společnosti přijala dne 22.6.2007 usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti:I. Důvody zvýšení základního kapitálua) Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je dosáhnout toho, aby se věřitelé společnosti s pohledávkami na vypořádání pronajatých konkretizovaných majetkových podílů (vyplývajícího z dohod o novaci závazků), majetkových podílů podle zákona č. 42/1992 Sb. (transformační zákon) a vypořádacích podílů z důvodu ukončení členství v družstvu Zemědělské družstva Dřevec - Kožlany (dále jen pohledávky) podíleli těmito pohledávkami na kapitálu společnosti (dlužníka) tak, že upíší akcie při zvýšení základního kapitálu a zároveň započtou tyto své pohledávky na pohledávky společnosti na zaplacení emisního kurzu upsaných akcií. Dojde tak k úhradě těchto pohledávek věřitelů vůči společnosti a tak ke snížení závazkového zatížení společnosti o tyto dlouhodobé pohledávky, důsledkem čehož dojde k výraznému zlepšení ekonomické situace společnosti.b) Základní kapitál společnosti se zvyšuje celkem o částku 29 667 000 Kč.c) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu nebude připuštěno.d) Základní kapitál bude zvýšen novou emisí kmenových listinných nekótovaných akcií společnosti na jméno v počtu 1 337 ks o jmenovité hodnotě 1 000Kč a v počtu 2 833 ks o jmenovité hodnotě 10 000 Kč;e) Emisní kurz emitovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě a je pro všechny upisovatele stejný.f) Základní kapitál bude zvyšován upsáním nových akcií předem určenými zájemci o úpis (dále jen zájemci), kterými je celkem 285 konkrétně určených věřitelů (uvedených v notářském zápisu notářky JUDr. Bohumily Oliveriusové NZ 111/2007), kteří mají v době zvýšení kapitálu vůči společnosti pohledávky uvedené v bodu a) a uzavřeli se společností do dne rozhodnutí valné hromady Dohodu o jejich vypořádání či částečném vypořádání svojí účastí na navýšení základního kapitálu společnosti.g) Místem úpisu akcií bude sídlo společnosti v Kožlanech, Dřevci 42, PSČ 331 41 nebo jiné místo dohodnuté se zájemcem.h) Úpis akcií proběhne ve lhůtě 120ti kalendářních dnů a tato lhůta počíná 15 dnem ode dne, kdy bude rozhodnutí Krajského soudu v Plzni o zápisu rozhodnutí valné hromady společnosti o úmyslu zvýšit základní kapitál účinné. O počátku běhu lhůty k úpisu akcií a její délce budou zájemci písemně vyrozuměni způsobem pro svolání valné hromady.i) Zájemci upíší akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností. K upsání akcií (podpisu smlouvy) bude zájemcům poskytnuta lhůta 90 dnů od doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formou a podpisy účastníků musí být úředně ověřeny.j) Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky zájemců specifikované ad a) proti pohledávce na splacení emisního kursu. Emisní kurz všech emitovaných akcií bude splacen výhradně tímto započtením. Účet u banky pro splacení části emisního kurzu se proto nestanoví.k) Emisní kurz bude každým zá 22.11.2007 - 8.3.2008
Rozhodnutím mimořádné členské schůze družstva ze dne16. září 2005 bylo rozhodnuto ozměně právní formy družstva na akciovou společnost. 13.12.2005
Rozhodnutím mimořádné členské schůze družstva ze dne16. září 2005 bylo rozhodnuto ozměně právní formy družstva na akciovou společnost. 13.12.2005 - 13.12.2005
Rozhodnutím výroční členské schůze družstva konané dne27. 3. 1992 došlo ke změně stanov čl. 11 bod c), čl. 34 odst. 2- doplnění. Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 13.5.1992 - 14.5.1993
Právní poměry družstva se zakládají na stanovách přijatýchčlenskou schůzí družstva dne 8. 3. 1991 v souladu se zákonemč. 162/1990 o zemědělském družstevnictví. 4.6.1991 - 14.5.1993
Právní poměry družstva se zakládají na stanovách přijatýchčlenskou schůzí družstva dne 17. 2. 1989 v souladu se zákonemč. 90/1988 o zem. družstevnictví 24.3.1989 - 4.6.1991
Rozhodnutím členské schůze konané dne 24. února 1976 bylypřijaty nové stanovy družstva, schválené v radě ONV Plzeň-severdne 6. srpna 1976. 24.9.1976 - 24.3.1989
Rozhodnutím členské schůze konané dne 28. 12. 1974 bylo s tímtodružstvem sloučeno Jednotné zemědělské družstvo Kožlany (Dz 126)s platností od 1. 1. 1975. Sloučení družstev bylo schválenoradou ONV Plzeň-sever dne 20. 6. 1975 - usnesení č. 167, část. 6. 22.7.1975 - 13.12.2005
Usnesením členské schůze konané dne 28. 12. 1974 byly přijatyzměny a doplňky vlastních stanov v čl. 28. a 32. 22.7.1975 - 24.9.1976
Rozhodnutím členské schůze konané dne 1. března 1974 bylypřijaty doplňky vlastních stanov, schválené odborem VLHZ ONVPlzeň-sever dne 30. 9. 1974. Doplňky stanov týkají se vnitřníchpoměrů družstva. 11.11.1974 - 22.7.1975
Rozhodnutím členské schůze ze dne 29. 7. 1970 byla přijata změnačlánku 4 stanov a projednána a schválena komisí VLHZ Plzeň-severdne 24. 11. 1970. 4.12.1970 - 11.11.1974
Rozhodnutím členské schůze ze dne 20. 2. 1968 byla přijata změnastanov schválená komisí VHZL - ONV Plzeň-sever dne 26. listo-padu 1968. Změna týká se vnitřních poměrů družstva. 17.12.1968 - 4.12.1970
Rozhodnutím členské schůze ze dne 17. února 1965 byly přijatyvlastní stanovy družstva, schválené radou ONV Plzeň-sever dne5. března 1965. 9.6.1965 - 17.12.1968
Rozhodnutím členské schůze slučovací ze dne 29. 2. 1960 bylasloučena Jednotná zemědělská družstva v Hedčanech, Hodyni,Černíkovicích, ve Dřevci a Bučku. 24.3.1962 - 13.12.2005
Rozhodnutím členské schůze ze dne 1. prosince 1961 byly přijatyvlastní stanovy družstva a potvrzeny radou ONV Plzeň-sever dne23. 2. 1962. 24.3.1962 - 9.6.1965
Právní poměry družstva zakládají se nyní též na doplněnýchvlastních stanovách, přijatých členskou schůzí dne 2. 12. 1959,potvrzených radou ONV v Plasích dne 4. 12. 1959. 10.3.1960 - 24.3.1962
Právní poměry družstva jsou nyní založeny na vlastníchstanovách, přijatých členskou schůzí dne 17. prosince 1957 apotvrzených radou Okresního národního výboru v Plasích dne3. ledna 1958. 13.6.1958 - 10.3.1960
Právní poměry družstva jsou založeny na vzorových stanováchjednotných zemědělských družstev, přijatých dne 15. 2. 1953prvním celostátním sjezdem jednotných zemědělských družstev aschválených dne 17. 2. 1953 vládou republiky Československé. 26.9.1955 - 13.6.1958

Aktuální kontaktní údaje D-K zemědělská a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00118541
Obchodní firma: D-K zemědělská a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Kralovice
Vznik první živnosti: 1.12.1992
Celkový počet živností: 23
Aktivních živností: 9

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00118541
Firma: D-K zemědělská a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Plzeň-sever
Základní územní jednotka: Kožlany
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1976

Kontakty na D-K zemědělská a.s. IČO: 00118541

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Dřevec 42 , 331 41 Kožlany Česká republika
Dřevec 42, 331 41 Kožlany
9.10.2015
Sídlo: 331 41 Kožlany - Dřevec 42 Česká republika
Kožlany - Dřevec 42, PSČ 33141
13.12.2005 - 9.10.2015
Sídlo: Kralovice , 331 41 Dřevec 42 Česká republika
Dřevec 42, Kralovice, PSČ 331 41
13.12.2001 - 13.12.2005
Sídlo: Dřevec Česká republika
Dřevec, okres Plzeň-sever
24.3.1962 - 13.12.2001
Sídlo: Dřevec Česká republika
Dřevec, okres Plasy
26.9.1955 - 24.3.1962

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Obory činností D-K zemědělská a.s. IČO: 00118541

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
pokrývačství, tesařství 15.9.2010
obráběčství 15.9.2010
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 15.9.2010
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní 15.9.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 15.9.2010
zemědělská výroba se zaměřením:a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictvía pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatickýchrostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcíchvlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právníhodůvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků,b) živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat čiživočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů, chovhospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní,c) produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetickéhomateriálu, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b),d) výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálurostlin,e) úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby,f) chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše napozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jinéhoprávního důvodu,g) hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých, neboužívaných na základě jiného právního důvodu,h) hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely. 15.9.2010
opravy silničních vozidel 13.12.2005
zemědělská výroba včetně hospodaření vlesích ana vodních plochách 13.12.2005 - 15.9.2010
silniční motorová doprava osobní 13.12.2005 - 15.9.2010
kovoobráběčství 13.12.2005 - 15.9.2010
opravy pracovních strojů 13.12.2005 - 15.9.2010
výroba zemědělských strojů 13.12.2005 - 15.9.2010
opravy ostatních dopravních prostředků 21.6.2000 - 15.9.2010
silniční motorová doprava nákladní 21.6.2000 - 15.9.2010
zpracování produktů rostlinné výroby v rámci živnosti volné 21.6.2000 - 15.9.2010
zednictví 14.5.1993
řeznictví a uzenářství 14.5.1993
hostinská činnost 14.5.1993
tesařství 14.5.1993 - 15.9.2010
zemní práce 14.5.1993 - 15.9.2010
ubytovací služby 14.5.1993 - 15.9.2010
pronájem zemědělských strojů a zařízení 14.5.1993 - 15.9.2010
služby v rámci lesnictví a těžby dřeva 14.5.1993 - 15.9.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 14.5.1993 - 15.9.2010
2. výroba a opravy zemědělských strojů 14.5.1993 - 21.6.2000
7. silniční motorová doprava 14.5.1993 - 21.6.2000
9. kovoobrábění 14.5.1993 - 21.6.2000
maloobchodní činnost v sortimentu: potraviny, krmiva, staviva,dárkové předměty 4.6.1991 - 14.5.1993
obchodní služby 4.6.1991 - 14.5.1993
ubytovací služby 4.6.1991 - 14.5.1993
f) zahraničně obchodní činnost s omezením dle Přílohy k nařízenívlády ČSFR č. 256/1990 4.6.1991 - 14.5.1993
vývoz věcí z vlastní produkce 4.6.1991 - 14.5.1993
dovoz věcí pro vlastní potřebu a prodej 4.6.1991 - 14.5.1993
poskytování služeb a ubytování zahraničním osobám 4.6.1991 - 14.5.1993
g) stavební činnost- stavební a montážní práce 4.6.1991 - 14.5.1993
pronájem stavebních strojů a nářadí 4.6.1991 - 14.5.1993
Rozhodnutím Okresního národního výboru Plzeň-sever, odbordopravy ze dne 19. 12. 1989 č.j. doprav.560/89 povolení č. 54povolena doprava věcí všeho druhu pro cizí potřebu (nákladnísedm) na dobu do 31. 12. 1994 21.12.1989 - 4.6.1991
b-2 Družstvo poskytuje práce a služby pro členy, občany a podnikysvými dopravními (doprava osob a věcí všeho druhu) amechanizačními prostředky 24.3.1989 - 4.6.1991
b-3 Organizuje výkup jatečných zvířat od svých členů a občanůpodle podnikových směrnic na základě smlouvy 24.3.1989 - 4.6.1991
Předmětem jiné hospodářské činnosti je: 24.3.1989 - 4.6.1991
poskytování ubytování v podnikové ubytovně 24.3.1989 - 4.6.1991
dřevo a kovovýroba (výroba krmítek pro prasata, palet atd.) 24.3.1989 - 4.6.1991
zpracování jatečných zvířat, prodej masa a masných výrobků 24.3.1989 - 4.6.1991
služby podnikového výpočetního střediska 24.3.1989 - 4.6.1991
práce řemeslníků pro členy, cizí organizace a občany (všechnařemesla, kterými podnik disponuje), zejména stavební činnost,topenářské, klempířské, zámečnické a elektrikářské práce 24.3.1989 - 4.6.1991
Rozhodnutím odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělstvíONV Plzeň-sever ze dne 27. 5. 1982 č.j. VLHZ 441/1982 byladružstvu povolena tato přidružená výroba:- zámečnické a klempířské práce 8.6.1982 - 24.3.1989
Rozhodnutím odboru dopravy ONV v Plzni-sever, ze dne 7. 5. 1980č.j. doprav./209/80, povolení č. 61, byla družstvu povolenadoprava pro cizí potřebu na dobu do 31. 12. 1980, a dálerozhodnutím téhož odboru dopravy ze dne 7. 5. 1980 č.j.doprav./209/80, povolení č. 60, byla družstvu povolena dopravapro cizí potřebu na dobu do 31. prosince 1983. 23.5.1980 - 24.3.1989
Rozhodnutím odboru dopravy Okresního národního výboruPlzeň-sever ze dne 10. listopadu 1977, č.j. doprav. povol. č. 41byla družstvu povolena nepravidelná přeprava osob pro cizípotřebu na dobu do 31. prosince 1978. 16.11.1977 - 24.3.1989
II. Přidružená výroba: 24.9.1976 - 4.9.1980
práce zednické, tesařské, zámečnické, topenářské, kovářské,elektro a jiné, vlastními pracovníky, členy družstva 24.9.1976 - 4.9.1980
dopravu nákladů auty a traktory a strojní mechanizační prácevlastním strojním parkem.To vše pro členy družstva, ostatní občany a socialistickéorganizace v okrese Plzeň-sever 24.9.1976 - 4.9.1980
Rozhodnutím odboru dopravy Okresního národního výboruPlzeň-sever ze dne 15. září 1975 č.j. doprav./3170/75 byladružstvu povolena nepravidelná přeprava materiálu všeho druhupro cizí na dobu do 31. prosince 1976. 15.9.1975 - 24.9.1976
Provozování dopravních služeb pro cizí na dobu od 22. 3. 1971 do31. 12. 1971 dáno odborem dopravy ONV Plzeň-sever povolenímč. 73. 10.5.1971 - 24.9.1976
Hlavním předmětem činnosti je zemědělská výroba. 16.4.1971 - 24.9.1976
2. stavební práce (zednické, tesařské, zámečnické, topenářské,kovářské, elektro a jiné) vlastními pracovníky - členy družstva 4.12.1970 - 24.9.1976
3. strojně mechanizační práce vlastním strojním parkem 4.12.1970 - 24.9.1976
neuveden 26.9.1955 - 4.12.1970

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
2. opravy silničních vozidel 13.12.2001 - 13.12.2005
opravy pracovních strojů 13.12.2001 - 13.12.2005
výroba zemědělských strojů 13.12.2001 - 13.12.2005
7. silniční motorová doprava osobní 21.6.2000 - 13.12.2005
9. kovoobráběčství 21.6.2000 - 13.12.2005
2. opravy motorových vozidel 21.6.2000 - 13.12.2001
1. zemědělská výroba, zpracování a prodej zemědělských produktů 14.5.1993 - 13.12.2005
1. Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejíhodalšího vývoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělsképůdě, v lesích a rybnících s chovem ryb, které užívá 4.6.1991 - 14.5.1993
2. Družstvo dále: 4.6.1991 - 14.5.1993
a) zpracovává zemědělské a lesní suroviny a vyrábí z nichpotravinářské výrobky a polotovary 4.6.1991 - 14.5.1993
b) vykonává činnosti a vyrábí výrobky uvedené v bodu 3. (jináhospodářská činnost) 4.6.1991 - 14.5.1993
c) poskytuje práce a služby pro občany (stravování atd.) 4.6.1991 - 14.5.1993
d) prodává zboží z vlastní výroby a nakoupené zboží 4.6.1991 - 14.5.1993
3. Předmětem jiné hospodářské činnosti je: 4.6.1991 - 14.5.1993
a) kovovýroba- výroba krmítek, ohr. palet 4.6.1991 - 14.5.1993
b) chemie- výroba výrobků z plastických hmot 4.6.1991 - 14.5.1993
výroba obalů 4.6.1991 - 14.5.1993
c) elektronika- služby podnikovým výpočetním střediskem 4.6.1991 - 14.5.1993
d) dřevovýroba- zpracování dřeva na řezivo, palety a jiné dřevařské výrobky 4.6.1991 - 14.5.1993
e) obchodní činnost- velkoobchodní činnost 4.6.1991 - 14.5.1993
Rozhodnutím Okresního úřadu Plzeň-sever ze dne 1. 3. 1991 č.j.:BHOSD 86/91 byla navrhovateli povolena doprava pro cizí potřebu- veřejná hromadná přeprava osob (autobus 1) na dobudo 1. 3. 1992 1.3.1991 - 4.6.1991
poskytování závodního stravování a jiných stravovacích apohostinských služeb 26.11.1990 - 4.6.1991
b-1 Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejíhodalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělsképůdě a obhospodařuje rybníky s charakterem požárních nádrží proobjekty JZD nebo jako zásobárnu užitkové vody pro svoji činnost 24.3.1989 - 4.6.1991
Rozhodnutím Okresního národního výboru odboru dopravyPlzeň-sever ze dne 25. 4. 1988 č.j. doprav.196/88 pov. č. 24byla navrhovateli povolena doprava (přeprava věcí všeho druhu)pro cizí potřebu na dobu do 31. prosince 1989 27.4.1988 - 24.3.1989
Rozhodnutím Okresního národního výboru odboru dopravyPlzeň-sever ze dne 25. 4. 1988 č.j. doprav.196a/88 pov. č. 25byla navrhovateli povolena doprava pro cizí potřebu na dobudo 31. prosince 1989 27.4.1988 - 24.3.1989
Rozhodnutím Okresního národního výboru odboru dopravyPlzeň-sever ze dne 22. 5. 1987 č.j. doprav.228/87 pov. č. 30byla družstvu povolena doprava pro cizí potřebu na dobu do31. prosince 1990 9.6.1987 - 24.3.1989
Rozhodnutím Okresního národního výboru odboru dopravyPlzeň-sever ze dne 13. 5. 1986 č.j. doprav.180/86 pov. č. 31byla navrhovateli povolena - nákladní - doprava pro cizípotřebu na dobu do 31. 12. 1987 16.5.1986 - 24.3.1989
Rozhodnutím Okresního národního výboru odboru dopravyPlzeň-sever ze dne 13. 5. 1986 č.j. doprav./180/86 pov. č. 32byla navrhovateli povolena - autobus - doprava pro cizí potřebuna dobu do 31. 12. 1987 16.5.1986 - 24.3.1989
Rozhodnutím Okresního národního výboru Plzeň-sever odboruvodního, lesního hospodářství a zemědělství ze dne 5. břez-na 1985 č.j. VLHZ 244/85 byla družstvu povolena tato přidruženávýroba:- používání výpočetní techniky pro optimalizační výpočtyodběratelů 8.3.1985 - 24.3.1989
Rozhodnutím odboru dopravy ONV Plzeň-sever, ze dne 26. 10. 1977pod č.j. doprav.937/77-OD byla družstvu povolena doprava věcípro cizí potřebu na dobu do 31. 12. 1978. 31.10.1977 - 24.3.1989
I. Hlavním předmětem činnosti je zemědělská velkovýroba. 24.9.1976 - 24.3.1989
Pomocná výroba v zájmu rozvoje zemědělské a lesní výroby alepšího využití výrobních prostředků pouze pro vlastní potřebu 10.5.1971 - 24.9.1976
1. nákladní autodoprava - auty, traktory a vlekemPovolení dopravy vydáno ONV Plzeň-sever doprav. oddělením podev. čís. 71 s platností od 20. 3. 1970 do 31. 12. 1970. 4.12.1970 - 24.9.1976

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: 331 41 Kožlany
Identifikační číslo provozovny: 1003945040
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.12.1992

Živnost č. 2 Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: 331 41 Kožlany
Identifikační číslo provozovny: 1003945040
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.12.1992

Živnost č. 3 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Žatecká 866 , Kralovice 331 41
Identifikační číslo provozovny: 1003945031
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.12.1992

Živnost č. 4 Zednictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.12.1992

Živnost č. 5 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.12.1992

Živnost č. 6 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Výroba hnojiv

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 2.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: 331 41 Kožlany
Identifikační číslo provozovny: 1004550201
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 20.10.2011
Provozovna č. 2
Provozovna: V Ouvoze 440 , Kožlany 331 44
Identifikační číslo provozovny: 1003945023
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 10.12.1992
Provozovna č. 3
Provozovna: Žatecká 866 , Kralovice 331 41
Identifikační číslo provozovny: 1003945031
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.4.2002
Provozovna č. 4
Provozovna: 42 , Kožlany 331 41
Identifikační číslo provozovny: 1003945015
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba strojů a zařízení

Zahájení provozování: 2.12.1992

Živnost č. 7 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 4.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: 331 41 Kožlany
Identifikační číslo provozovny: 1003945040
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.12.1992

Živnost č. 8 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 4.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: 331 41 Kožlany
Identifikační číslo provozovny: 1003945040
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.12.1992

Živnost č. 9 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: 331 41 Kožlany
Identifikační číslo provozovny: 1003945040
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.12.1992

Živnost č. 10 Opravy ostatních dopravních prostředků

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.12.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Výroba zemědělských strojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.12.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.12.1992
Zánik oprávnění: 14.9.2000

Živnost č. 13 Opravy pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.12.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Silniční motorová doprava osobní - osobní vnitrostátní příležitostná autobusy

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.12.1992
Zánik oprávnění: 1.7.2001

Živnost č. 15 Silniční motorová doprava nákladní - nákladní vnitrostátní doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.12.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.12.1992
Zánik oprávnění: 10.7.1996

Živnost č. 17 L 4511 - Zemní práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.12.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 L 521 - Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.5.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 L 0202 - Služby v rámci lesnictví a těžby dřeva

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.5.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 L 7131 - Pronájem zemědělských strojů a zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.5.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 L 551 - Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.5.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Zpracování produktů rostlinné výroby v rámci živnosti volné

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.2.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Silniční motorová doprava osobní - osobní vnitrostátní příležitostná autobusy

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.11.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Smíšené hospodářství
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Lesnictví a těžba dřeva
Sladkovodní akvakultura
Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Obrábění
Výroba zemědělských a lesnických strojů
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Činnosti související s odpadními vodami
Výstavba bytových a nebytových budov
Demolice a příprava staveniště
Pokrývačské práce
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Činnosti v oblasti nemovitostí
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Pronájem a leasing zemědělských strojů a zařízení
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Vedení firmy D-K zemědělská a.s. IČO: 00118541

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Tomáš Adámek 19.5.2016
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 29.4.2016
Ve funkci: od 29.4.2016
Adresa: Hedčany 6 , 331 41 Kožlany Česká republika
Hedčany 6, 331 41 Kožlany
Jméno: Dagmar Lűftnerová 19.5.2016
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.4.2016
Ve funkci: od 29.4.2016
Adresa: Hedčany 31 , 331 41 Kožlany Česká republika
Hedčany 31, 331 41 Kožlany
Jméno: Tomáš Bureš 19.5.2016
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 29.4.2016
Adresa: Dr. E. Beneše 36 , 331 44 Kožlany Česká republika
Dr. E. Beneše 36, 331 44 Kožlany
Jméno: Jan Fekete 19.5.2016
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 29.4.2016
Adresa: V Ouvoze 335 , 331 44 Kožlany Česká republika
V Ouvoze 335, 331 44 Kožlany
Jméno: Václav Vaidiš 19.5.2016
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 29.4.2016
Adresa: 4 , 331 41 Černíkovice Česká republika
č.p. 4, 331 41 Černíkovice
Jméno: Jaroslav Vodrážka 19.5.2016
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 29.4.2016
Adresa: Buček 14 , 331 41 Kožlany Česká republika
Buček 14, 331 41 Kožlany
Jméno: Miloslav Vopat 19.5.2016
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 29.4.2016
Adresa: 31 , 331 41 Černíkovice Česká republika
č.p. 31, 331 41 Černíkovice
Jméno: Václav Urban 26.9.1955 - 24.3.1962
Funkce: člen představenstva
Adresa: 16 , Dřevec Česká republika
Dřevec č. 16
Jméno: Adolf Pícl 26.9.1955 - 24.3.1962
Funkce: člen představenstva
Adresa: 12 , Dřevec Česká republika
Dřevec č. 12
Jméno: Vlad.kulhánek 26.9.1955 - 14.9.1966
Funkce: člen představenstva
Adresa: 5 , Dřevec Česká republika
Dřevec č. 5
Jméno: Jiří Beránek 26.9.1955 - 14.9.1966
Funkce: člen představenstva
Adresa: 17 , Dřevec Česká republika
Dřevec č. 17
Jméno: František Kounovský 24.3.1962 - 14.9.1966
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hedčany Česká republika
Hedčany
Jméno: Václav Gros 24.3.1962 - 14.9.1966
Funkce: člen představenstva
Adresa: 7 , Dřevec Česká republika
Dřevec 7
Jméno: Václav Hach 24.3.1962 - 14.9.1966
Funkce: člen představenstva
Adresa: 11 , Buček Česká republika
Buček 11
Jméno: Ladislav Štol 24.3.1962 - 14.9.1966
Funkce: člen představenstva
Adresa: 5 , Hodyně Česká republika
Hodyně 5
Jméno: Josef Seidl 24.3.1962 - 14.9.1966
Funkce: člen představenstva
Adresa: 10 , Hodyně Česká republika
Hodyně 10
Jméno: Jiří Běláč 24.3.1962 - 14.9.1966
Funkce: člen představenstva
Adresa: 7 , Černíkovice Česká republika
Černíkovice 7
Jméno: Jaroslav Fišer 24.3.1962 - 17.12.1968
Funkce: člen představenstva
Adresa: 3 , Hedčany Česká republika
Hedčany 3
Jméno: Václav Slabý ml. 14.9.1966 - 17.12.1968
Funkce: člen představenstva
Adresa: 18 , Černíkovice Česká republika
Černíkovice 18
Jméno: Bohumil Hauzner 14.9.1966 - 17.12.1968
Funkce: člen představenstva
Adresa: 13 , Buček Česká republika
Buček 13
Jméno: Bohuslav Jelínek 24.3.1962 - 4.5.1972
Funkce: člen představenstva
Adresa: 6 , Buček Česká republika
Buček 6
Jméno: Václav Beneš 24.3.1962 - 4.5.1972
Funkce: člen představenstva
Adresa: 10 , Černíkovice Česká republika
Černíkovice 10
Jméno: Václav Havlík 14.9.1966 - 4.5.1972
Funkce: člen představenstva
Adresa: 6 , Hodyně Česká republika
Hodyně 6
Jméno: František Bílek 14.9.1966 - 4.5.1972
Funkce: člen představenstva
Adresa: 15 , Hedčany Česká republika
Hedčany 15
Jméno: Miroslav Beránek 14.9.1966 - 4.5.1972
Funkce: člen představenstva
Adresa: 26 , Dřevec Česká republika
Dřevec 26
Jméno: Václav Urban 14.9.1966 - 22.7.1975
Funkce: člen představenstva
Adresa: 16 , Dřevec Česká republika
Dřevec 16
Jméno: Josef Beran 14.9.1966 - 22.7.1975
Funkce: člen představenstva
Adresa: 21 , Hodyně Česká republika
Hodyně 21
Jméno: Václav Janský 14.9.1966 - 22.7.1975
Funkce: člen představenstva
Adresa: 13 , Hodyně Česká republika
Hodyně 13
Jméno: Václav Nedbal 14.9.1966 - 22.7.1975
Funkce: člen představenstva
Adresa: 12 , Černíkovice Česká republika
Černíkovice 12
Jméno: František Kounovský 14.9.1966 - 22.7.1975
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Hedčany Česká republika
Hedčany
Jméno: Miroslav Fišer 17.12.1968 - 22.7.1975
Funkce: člen představenstva
Adresa: 3 , Hedčany Česká republika
Hedčany čp. 3
Jméno: Václav Havlík 4.5.1972 - 22.7.1975
Funkce: člen představenstva
Adresa: 19 , Hedčany Česká republika
Hedčany č. 19
Jméno: Marie Hourová 4.5.1972 - 22.7.1975
Funkce: člen představenstva
Adresa: 25 , Dřevec Česká republika
Dřevec č. 25
Jméno: Karel Dufek 4.5.1972 - 22.7.1975
Funkce: člen představenstva
Adresa: 22 , Hodyně Česká republika
Hodyně č. 22
Jméno: Marie Jelínková 4.5.1972 - 22.7.1975
Funkce: člen představenstva
Adresa: 6 , Buček Česká republika
Buček č. 6
Jméno: Vlastimil Hour ml. 22.7.1975 - 4.9.1980
Funkce: člen představenstva
Adresa: 25 , Dřevec Česká republika
Dřevec č. 25
Jméno: Ing. Jaroslava Jakešová 22.7.1975 - 4.9.1980
Funkce: člen představenstva
Adresa: 14 , Dřevec Česká republika
Dřevec č. 14
Jméno: Václav Klír 22.7.1975 - 4.9.1980
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kožlany Česká republika
Kožlany, okres Plzeň-sever
Jméno: Jindřich Knot 17.12.1968 - 18.9.1985
Funkce: člen představenstva
Adresa: 19 , Buček Česká republika
Buček čp. 19
Jméno: František Švejkovský 22.7.1975 - 18.9.1985
Funkce: člen představenstva
Adresa: 1 , Hodyně Česká republika
Hodyně č. 1
Jméno: Stanislav Braný 22.7.1975 - 18.9.1985
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kožlany Česká republika
Kožlany, okres Plzeň-sever
Jméno: Miroslav Straka 22.7.1975 - 18.9.1985
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kožlany Česká republika
Kožlany, okres Plzeň-sever
Jméno: Jaromír Hour 4.9.1980 - 18.9.1985
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hodyně Česká republika
Hodyně
Jméno: Karel Dubský 22.7.1975 - 21.11.1985
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: 18 , Dřevec Česká republika
Dřevec č. 18
Jméno: Jaroslava Kulhánková 22.7.1975 - 21.11.1985
Funkce: člen představenstva
Adresa: 38 , Dřevec Česká republika
Dřevec č. 38
Jméno: Jiří Kožíšek 26.9.1955 - 24.3.1989
Funkce: předseda představenstva
Adresa: 9 , Dřevec Česká republika
Dřevec č. 9
Jméno: Anna Oudová 22.7.1975 - 24.3.1989
Funkce: člen představenstva
Adresa: 108 , Kožlany Česká republika
Kožlany č. 108, okres Plzeň-sever
Jméno: Václav Chudáček 4.9.1980 - 24.3.1989
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dřevec Česká republika
Dřevec
Jméno: Zdeňka Braná 18.9.1985 - 24.3.1989
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kožlany Česká republika
Kožlany, okres Plzeň-sever
Jméno: Ing. Václav Beránek 21.11.1985 - 24.3.1989
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Kralovice Česká republika
Kralovice, okres Plzeň-sever
Jméno: Jiří Běláč 4.5.1972 - 20.3.1990
Funkce: člen představenstva
Adresa: 7 , Černíkovice Česká republika
Černíkovice č. 7
Jméno: Josef Janeček 22.7.1975 - 20.3.1990
Funkce: člen představenstva
Adresa: 1 , Hedčany Česká republika
Hedčany č. 1
Jméno: Václav Kratochvíl 22.7.1975 - 20.3.1990
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kožlany Česká republika
Kožlany, okres Plzeň-sever
Jméno: Pavel Hopp 22.7.1975 - 20.3.1990
Funkce: člen představenstva
Adresa: 358 , Kožlany Česká republika
Kožlany 358, okres Plzeň-sever
Jméno: Václav Havlík 4.9.1980 - 20.3.1990
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hodyně Česká republika
Hodyně
Jméno: Václav Fakan 18.9.1985 - 20.3.1990
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hodyně Česká republika
Hodyně
Jméno: Vlastimil Hour 18.9.1985 - 20.3.1990
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kožlany Česká republika
Kožlany, okres Plzeň-sever
Jméno: Anna Urbanová 24.3.1989 - 20.3.1990
Funkce: člen představenstva
Adresa: 108 , Kožlany Česká republika
Kožlany č. 108, okres Plzeň-sever
Jméno: Jiří Kubrycht 24.3.1989 - 20.3.1990
Funkce: člen představenstva
Adresa: 35 , Hodyně Česká republika
Hodyně 35
Jméno: Helena Tůmová 24.3.1989 - 20.3.1990
Funkce: člen představenstva
Adresa: 38 , Dřevec Česká republika
Dřevec 38
Jméno: Milada Součková 24.3.1989 - 20.3.1990
Funkce: člen představenstva
Adresa: 471 , Kožlany Česká republika
Kožlany 471, okres Plzeň-sever
Jméno: Anna Zetková 20.3.1990 - 13.5.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: 396 , Kožlany Česká republika
Kožlany 396, okres Plzeň-sever
Jméno: Jindřich Záhejský 20.3.1990 - 13.5.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: 323 , Kožlany Česká republika
Kožlany 323, okres Plzeň-sever
Jméno: Zdeněk Pícl 20.3.1990 - 13.5.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: 410 , Kožlany Česká republika
Kožlany 410, okres Plzeň-sever
Jméno: Václav Kulhánek 20.3.1990 - 13.5.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: 5 , Dřevec Česká republika
Dřevec 5
Jméno: Věra Berbrová 20.3.1990 - 13.5.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: 157 , Kožlany Česká republika
Kožlany 157, okres Plzeň-sever
Jméno: Zdeněk Pícl 18.9.1985 - 14.5.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kožlany Česká republika
Kožlany, okres Plzeň-sever
Jméno: Ladislav Krůta 20.3.1990 - 14.5.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: 41 , Dřevec Česká republika
Dřevec 41
Jméno: Jana Hourová 20.3.1990 - 14.5.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: 25 , Dřevec Česká republika
Dřevec 25
Jméno: Kamil Mudra 20.3.1990 - 14.5.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: 300 , Kožlany Česká republika
Kožlany 300, okres Plzeň-sever
Jméno: Miloslav Vopat 20.3.1990 - 14.5.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: 15 , Černíkovice Česká republika
Černíkovice 15
Jméno: František Kounovský 20.3.1990 - 14.5.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hedčany Česká republika
Hedčany
Jméno: Jiří Kubracht 4.6.1991 - 14.5.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: 35 , Hodyně Česká republika
Hodyně 35
Jméno: Zdeněk Zíma 13.5.1992 - 14.5.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: 364 , Kožlany Česká republika
Kožlany č. 364, okres Plzeň-sever
Jméno: Miloslav Klaus 13.5.1992 - 14.5.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: 30 , Kožlany Česká republika
Kožlany č. 30, okres Plzeň-sever
Jméno: Miloslava Bílková 13.5.1992 - 14.5.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: 15 , Hedčany Česká republika
Hedčany č. 15
Jméno: Josef Zábranský 13.5.1992 - 14.5.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: 6 , Brodeslavy Česká republika
Brodeslavy č. 6, okres Plzeň-sever
Jméno: František Hromada 13.5.1992 - 14.5.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: 23 , Kožlany Česká republika
Kožlany č. 23, okres Plzeň-sever
Jméno: Josef Walter 18.9.1985 - 23.10.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dřevec Česká republika
Dřevec
Jméno: Ing. Václav Beránek 24.3.1989 - 23.10.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Kralovice Česká republika
Kralovice, okres Plzeň-sever
Jméno: Miroslav Fišer 24.3.1989 - 23.10.1998
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: 3 , Hedčany Česká republika
Hedčany 3
Jméno: Jiří Běláč 14.5.1993 - 23.10.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: 7 , Černíkovice Česká republika
Černíkovice 7
Jméno: Miroslav Kvítek 14.5.1993 - 23.10.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: 29 , Kožlany Česká republika
Kožlany 29, okres Plzeň-sever
Jméno: Václav Seidl 14.5.1993 - 23.10.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: 404 , Kožlany Česká republika
Kožlany 404, okres Plzeň-sever
Jméno: RNDr. Renata Krausová 14.5.1993 - 23.10.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: 385 , Kožlany Česká republika
Kožlany 385, okres Plzeň-sever
Jméno: Pavel Janský 14.5.1993 - 21.6.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: 13 , Hodyně Česká republika
Hodyně 13
Jméno: RNDr. Renata Krausová 23.10.1998 - 21.6.2000
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: 385 , Kožlany Česká republika
Kožlany 385, okres Plzeň-sever
Jméno: Jan Faltín 14.5.1993 - 25.10.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 26.4.2002
Adresa: 808 , Kralovice Česká republika
Kralovice 808, okres Plzeň-sever
Jméno: Miroslav Valach 14.5.1993 - 25.10.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 26.4.2002
Adresa: 91 , Kožlany Česká republika
Kožlany 91, okres Plzeň-sever
Jméno: Miroslav Fišer 23.10.1998 - 25.10.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 26.4.2002
Adresa: 3 , Hedčany Česká republika
Hedčany 3
Jméno: František Bílek 23.10.1998 - 25.10.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 26.4.2002
Adresa: 15 , Hedčany Česká republika
Hedčany 15
Jméno: Jiří Běláč 21.6.2000 - 25.10.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 26.4.2002
Adresa: 7 , Černíkovice Česká republika
Černíkovice 7
Jméno: RNDr. Renata Krausová 21.6.2000 - 25.10.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 26.4.2002
Ve funkci: do 26.4.2002
Adresa: 350 , Kožlany Česká republika
Kožlany 350
Jméno: Miroslav Vopat 20.3.1990 - 13.12.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 14.8.2005
Adresa: 15 , Černíkovice Česká republika
Černíkovice 15
Jméno: Josef Janeček 13.5.1992 - 13.12.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 13.12.2005
Adresa: 1 , Hedčany Česká republika
Hedčany č. 1
Jméno: Ing. František Lüftner 14.5.1993 - 13.12.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 13.12.2005
Adresa: 80 , Kralovice Česká republika
Kralovice 80, okres Plzeň-sever
Jméno: Ing. Václav Beránek 23.10.1998 - 13.12.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 13.12.2005
Ve funkci: do 13.12.2005
Adresa: Zahradní 604 , Kralovice Česká republika
Kralovice, Zahradní 604, okres Plzeň-sever
Jméno: František Beran 23.10.1998 - 13.12.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 13.12.2005
Adresa: 21 , Hodyně Česká republika
Hodyně 21
Jméno: Václav Švamberg 23.10.1998 - 13.12.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 13.12.2005
Adresa: 346 , Kožlany Česká republika
Kožlany 346, okres Plzeň-sever
Jméno: Václav Vaidiš 23.10.1998 - 13.12.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 13.12.2005
Adresa: 4 , Černíkovice Česká republika
Černíkovice 4
Jméno: Miroslav Valach 25.10.2002 - 13.12.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.4.2002 do 13.12.2005
Ve funkci: od 5.6.2002 do 13.12.2005
Adresa: 91 , Kožlany Česká republika
Kožlany 91, okres Plzeň-sever
Jméno: Ing. Jan Faltín 25.10.2002 - 13.12.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.4.2002 do 13.12.2005
Adresa: 808 , Kralovice Česká republika
Kralovice 808, okres Plzeň-sever
Jméno: Ing. Miroslav Čihák 25.10.2002 - 13.12.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.4.2002 do 11.2.2004
Adresa: 350 , Kožlany Česká republika
Kožlany 350, okres Plzeň-sever
Jméno: Ing. Jiří Topinka 25.10.2002 - 13.12.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.4.2002 do 13.12.2005
Adresa: 101 , Kožlany Česká republika
Kožlany 101, okres Plzeň-sever
Jméno: Luděk Fröhlich 25.10.2002 - 13.12.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.4.2002 do 13.12.2005
Adresa: 42 , Hodyně Česká republika
Hodyně 42, okres Plzeň-sever
Jméno: Josef Walter 25.10.2002 - 13.12.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.4.2002 do 13.12.2005
Adresa: 4 , Hodyně Česká republika
Hodyně 4, okres Plzeň-sever
Jméno: Ing. Václav Beránek 13.12.2005 - 12.9.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 13.12.2005 do 11.5.2006
Ve funkci: od 13.12.2005 do 11.5.2006
Adresa: Zahradní 604 , 331 41 Kralovice Česká republika
Kralovice, Zahradní 604, PSČ 33141
Jméno: Josef Janeček 13.12.2005 - 12.9.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.12.2005 do 11.5.2006
Adresa: 331 41 Hedčany 1 Česká republika
Hedčany 1, PSČ 33141
Jméno: Ing. František Lüftner 13.12.2005 - 12.9.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.12.2005 do 11.5.2006
Adresa: Nám. Osvobození 80 , 331 41 Kralovice Česká republika
Kralovice, Nám. Osvobození 80, PSČ 33141
Jméno: František Beran 13.12.2005 - 12.9.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.12.2005 do 11.5.2006
Adresa: 331 41 Hodyně 21 Česká republika
Hodyně 21, PSČ 33141
Jméno: Václav Švamberg 13.12.2005 - 12.9.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.12.2005 do 11.5.2006
Adresa: Družstevní 346 , 331 41 Kožlany Česká republika
Kožlany, Družstevní 346, PSČ 33141
Jméno: Václav Vaidiš 13.12.2005 - 12.9.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.12.2005 do 11.5.2006
Adresa: 331 41 Černíkovice 4 Česká republika
Černíkovice 4, PSČ 33141
Jméno: Miroslav Valach 13.12.2005 - 12.9.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 13.12.2005 do 11.5.2006
Ve funkci: od 13.12.2005 do 11.5.2006
Adresa: Pražská 91 , 331 41 Kožlany Česká republika
Kožlany, Pražská 91, PSČ 33141
Jméno: Ing. Jan Faltín 13.12.2005 - 12.9.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.12.2005 do 11.5.2006
Adresa: U Trati 808 , 331 41 Kralovice Česká republika
Kralovice, U Trati 808, PSČ 33141
Jméno: Ing. Jiří Topinka 13.12.2005 - 12.9.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.12.2005 do 11.5.2006
Adresa: Pražská 101 , 331 41 Kožlany Česká republika
Kožlany, Pražská 101, PSČ 33141
Jméno: Luděk Fröhlich 13.12.2005 - 12.9.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.12.2005 do 11.5.2006
Adresa: 331 41 Hodyně 42 Česká republika
Hodyně 42, PSČ 33141
Jméno: Josef Walter 13.12.2005 - 12.9.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.12.2005 do 11.5.2006
Adresa: 331 41 Hodyně 4 Česká republika
Hodyně 4, PSČ 33141
Jméno: Ing. Václav Koutecký 13.12.2005 - 12.9.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.12.2005 do 11.5.2006
Adresa: 331 43 Chříč 90 Česká republika
Chříč 90, PSČ 33143
Jméno: RNDr. Renata Krausová 13.12.2005 - 12.9.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.12.2005 do 11.5.2006
Adresa: Polní 456 , 331 41 Kožlany Česká republika
Kožlany, Polní 456, PSČ 33141
Jméno: Ing. Jan Faltín 12.9.2006 - 7.9.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.5.2006 do 27.3.2007
Adresa: U Trati 808 , 331 41 Kralovice Česká republika
Kralovice, U Trati 808, PSČ 33141
Jméno: Miroslav Valach 12.9.2006 - 29.10.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 12.5.2006 do 9.9.2008
Ve funkci: od 15.5.2006 do 9.9.2008
Adresa: Pražská 91 , 331 41 Kožlany Česká republika
Kožlany, Pražská 91, PSČ 33141
Jméno: Ing. Václav Koutecký 12.9.2006 - 29.10.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.5.2006
Adresa: 331 43 Chříč 90 Česká republika
Chříč 90, PSČ 33143
Jméno: Tomáš Adámek 29.10.2008 - 29.5.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.9.2008 do 24.4.2009
Adresa: Větrná 387 , 331 44 Kožlany Česká republika
Kožlany, Větrná 387, PSČ 33144
Jméno: Ing. Václav Beránek 12.9.2006 - 29.8.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 12.5.2006 do 22.4.2011
Ve funkci: od 15.5.2006 do 22.4.2011
Adresa: Zahradní 604 , 331 41 Kralovice Česká republika
Kralovice, Zahradní 604, PSČ 33141
Jméno: Josef Walter 12.9.2006 - 29.8.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.5.2006 do 22.4.2011
Adresa: 338 41 Hodyně 4 Česká republika
Hodyně 4, PSČ 33841
Jméno: František Beran 12.9.2006 - 29.8.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.5.2006 do 22.4.2011
Adresa: 331 41 Hodyně 21 Česká republika
Hodyně 21, PSČ 33141
Jméno: Václav Vaidiš 12.9.2006 - 29.8.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.5.2006 do 22.4.2011
Adresa: 331 41 Černíkovice 4 Česká republika
Černíkovice 4, PSČ 33141
Jméno: Roman Chudáček 7.9.2007 - 29.8.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.6.2007 do 22.4.2011
Adresa: Slunečná 727 , 331 41 Kralovice Česká republika
Kralovice, Slunečná 727, PSČ 33141
Jméno: Ing. Václav Koutecký 29.10.2008 - 29.8.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 12.5.2006 do 22.4.2011
Ve funkci: od 23.9.2008 do 22.4.2011
Adresa: 331 43 Chříč 90 Česká republika
Chříč 90, PSČ 33143
Jméno: Bc. Tomáš Adámek 29.5.2009 - 29.8.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.4.2009 do 22.4.2011
Adresa: Větrná 387 , 331 44 Kožlany Česká republika
Kožlany, Větrná 387, PSČ 33144
Jméno: Roman Chudáček 29.8.2011 - 12.7.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.4.2011 do 30.6.2011
Adresa: Slunečná 727 , 331 41 Kralovice Česká republika
Kralovice, Slunečná 727, PSČ 33141
Jméno: Jaroslav Vodrážka 12.7.2012 - 12.7.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.8.2011 do 25.5.2012
Adresa: 331 41 Buček 14 Česká republika
Buček 14, PSČ 33141
Jméno: Tomáš Bureš 29.8.2011 - 22.11.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.4.2011
Adresa: Dr. E. Beneše 36 , 331 44 Kožlany Česká republika
Kožlany, Dr. E. Beneše 36, PSČ 33144
Jméno: Ing. Václav Beránek 29.8.2011 - 3.9.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.4.2011
Ve funkci: od 22.4.2011
Adresa: Zahradní 604 , 331 41 Kralovice Česká republika
Kralovice, Zahradní 604, PSČ 33141
Jméno: Ing. Václav Koutecký 29.8.2011 - 3.9.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.4.2011
Ve funkci: od 22.4.2011
Adresa: 331 43 Chříč 90 Česká republika
Chříč 90, PSČ 33143
Jméno: Václav Vaidiš 29.8.2011 - 3.9.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.4.2011
Adresa: 331 41 Černíkovice 4 Česká republika
Černíkovice 4, PSČ 33141
Jméno: Bc. Tomáš Adámek 29.8.2011 - 3.9.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.4.2011
Adresa: Větrná 387 , 331 44 Kožlany Česká republika
Kožlany, Větrná 387, PSČ 33144
Jméno: Miloslav Vopat 29.8.2011 - 3.9.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.4.2011
Adresa: 331 41 Černíkovice 30 Česká republika
Černíkovice 30, PSČ 33141
Jméno: Jaroslav Vodrážka 12.7.2012 - 21.10.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.5.2012
Adresa: 331 41 Buček 14 Česká republika
Buček 14, PSČ 33141
Jméno: Tomáš Bureš 22.11.2013 - 19.5.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.4.2011 do 22.4.2016
Adresa: Dr. E. Beneše 36 , 331 44 Kožlany Česká republika
Dr. E. Beneše 36, 331 44 Kožlany
Jméno: Ing. Václav Beránek 3.9.2015 - 19.5.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.4.2011 do 22.4.2016
Ve funkci: od 22.4.2011 do 22.4.2016
Adresa: Zahradní 604 , 331 41 Kralovice Česká republika
Zahradní 604, 331 41 Kralovice
Jméno: Ing. Václav Koutecký 3.9.2015 - 19.5.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.4.2011 do 22.4.2016
Ve funkci: od 22.4.2011 do 22.4.2016
Adresa: 90 , 331 41 Chříč Česká republika
č.p. 90, 331 41 Chříč
Jméno: Václav Vaidiš 3.9.2015 - 19.5.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.4.2011 do 22.4.2016
Adresa: 4 , 331 41 Černíkovice Česká republika
č.p. 4, 331 41 Černíkovice
Jméno: Bc. Tomáš Adámek 3.9.2015 - 19.5.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.4.2011 do 22.4.2016
Adresa: Hedčany 6 , 331 41 Kožlany Česká republika
Hedčany 6, 331 41 Kožlany
Jméno: Miloslav Vopat 3.9.2015 - 19.5.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.4.2011 do 22.4.2016
Adresa: 31 , 331 41 Černíkovice Česká republika
č.p. 31, 331 41 Černíkovice
Jméno: Jaroslav Vodrážka 21.10.2015 - 19.5.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.5.2012 do 29.4.2016
Adresa: Buček 14 , 331 41 Kožlany Česká republika
Buček 14, 331 41 Kožlany

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Václav Krůta 19.5.2016
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.4.2016
Ve funkci: od 29.4.2016
Adresa: 100 , 338 41 Klabava Česká republika
č.p. 100, 338 41 Klabava
Jméno: Jindra Fišerová 19.5.2016
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.4.2016
Adresa: Dřevec 44 , 331 41 Kožlany Česká republika
Dřevec 44, 331 41 Kožlany
Jméno: Pavel Tersch 19.5.2016
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.4.2016
Adresa: Dřevec 12 , 331 41 Kožlany Česká republika
Dřevec 12, 331 41 Kožlany
Jméno: MVDr. Bohumil Vondrášek 13.12.2005 - 12.9.2006
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 13.12.2005 do 11.5.2006
Ve funkci: od 13.12.2005 do 11.5.2006
Adresa: Mírová 557 , 331 41 Kralovice Česká republika
Kralovice, Mírová 557, PSČ 33141
Jméno: Ing. Václav Krůta 13.12.2005 - 12.9.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.12.2005 do 11.5.2006
Adresa: 338 41 Klabava 100 Česká republika
Klabava 100, PSČ 33841
Jméno: Jaroslav Vodrážka 13.12.2005 - 12.9.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.12.2005 do 11.5.2006
Adresa: 331 41 Buček 14 Česká republika
Buček 14, PSČ 33141
Jméno: Václav Fakan 13.12.2005 - 12.9.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.12.2005 do 11.5.2006
Adresa: 331 41 Hodyně 26 Česká republika
Hodyně 26, PSČ 33141
Jméno: Pavel Janský 13.12.2005 - 12.9.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.12.2005 do 11.5.2006
Adresa: 331 41 Hodyně 13 Česká republika
Hodyně 13, PSČ 33141
Jméno: Miroslav Fišer 13.12.2005 - 12.9.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.12.2005 do 11.5.2006
Adresa: 331 41 Hedčany 3 Česká republika
Hedčany 3, PSČ 33141
Jméno: Ing. Jan Rataj 12.9.2006 - 6.5.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2006 do 21.2.2008
Adresa: 331 41 Kožlany 347 Česká republika
Kožlany 347, PSČ 33141
Jméno: Ing. Václav Krůta 12.9.2006 - 29.8.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.5.2006 do 22.4.2011
Ve funkci: od 29.6.2005 do 22.4.2011
Adresa: 338 41 Klabava 100 Česká republika
Klabava 100, PSČ 33841
Jméno: MVDr. Bohumil Vondrášek 12.9.2006 - 29.8.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.5.2006 do 22.4.2011
Adresa: Mírová 557 , 331 41 Kralovice Česká republika
Kralovice, Mírová 557, PSČ 33141
Jméno: Ing. Pavel Tersch 29.8.2011 - 5.9.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.4.2011
Adresa: 294 71 Zdětín 31 Česká republika
Zdětín 31, PSČ 29471
Jméno: Ing. Václav Krůta 29.8.2011 - 3.9.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.4.2011
Ve funkci: od 22.4.2011
Adresa: 338 41 Klabava 100 Česká republika
Klabava 100, PSČ 33841
Jméno: Karel Zetek 6.5.2008 - 9.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.2.2008 do 21.2.2013
Adresa: 334 41 Hodyně 42 Česká republika
Hodyně 42, PSČ 33441
Jméno: Ing. Pavel Tersch 5.9.2014 - 24.2.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.4.2011
Adresa: 31 , 294 71 Zdětín Česká republika
č.p. 31, 294 71 Zdětín
Jméno: Ing. Václav Krůta 3.9.2015 - 19.5.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.4.2011 do 29.4.2016
Ve funkci: od 22.4.2011 do 29.4.2016
Adresa: 100 , 338 41 Klabava Česká republika
č.p. 100, 338 41 Klabava
Jméno: Karel Zetek 9.10.2015 - 19.5.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.4.2014 do 29.4.2016
Adresa: Pražská 240 , 331 44 Kožlany Česká republika
Pražská 240, 331 44 Kožlany
Jméno: Ing. Pavel Tersch 24.2.2016 - 19.5.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.4.2011 do 29.4.2016
Adresa: Dřevec 12 , 331 41 Kožlany Česká republika
Dřevec 12, 331 41 Kožlany

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Miloslav Vopat
Člen statutárního orgánu: Tomáš Bureš
Člen statutárního orgánu: Jaroslav Vodrážka
Člen statutárního orgánu: Václav Vaidiš
Člen statutárního orgánu: Bc. Tomáš Adámek
Člen statutárního orgánu: Jan Fekete
Člen statutárního orgánu: Dagmar Lűftnerová

Vlastníci firmy D-K zemědělská a.s. IČO: 00118541

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 60 029 000 Kč - 22.3.2010
zakladni 58 866 000 Kč - 8.3.2008 - 22.3.2010
zakladni 29 199 000 Kč - 13.12.2005 - 8.3.2008
zakladni 0 Kč - 14.5.1993 - 13.12.2005

Sbírka Listin D-K zemědělská a.s. IČO: 00118541

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1199/SL 105 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Plzni 14.1.2016 14.1.2016 7
B 1199/SL 104 účetní závěrka [2014] rozvaha Krajský soud v Plzni 14.1.2016 14.1.2016 4
B 1199/SL 103 účetní závěrka [2014] VZZ Krajský soud v Plzni 14.1.2016 14.1.2016 3
B 1199/SL 102 notářský zápis [Nz 148/2015] stanovy Krajský soud v Plzni 7.5.2015 1.10.2015 13.10.2015 26
B 1199/SL 101 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Plzni 25.4.2014 1.10.2015 13.10.2015 6
B 1199/SL 99 účetní závěrka [2013] výkaz zisků Krajský soud v Plzni 17.7.2014 21.11.2014 2
B 1199/SL 98 účetní závěrka [2013] příloha Krajský soud v Plzni 20.3.2014 17.7.2014 21.11.2014 10
B 1199/SL 100 účetní závěrka [2013] rozvaha Krajský soud v Plzni 17.7.2014 21.11.2014 4
B 1199/SL 97 notářský zápis Nz 155/2014 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 25.4.2014 8.7.2014 6.8.2014 19
B 1199/SL 96 účetní závěrka [2012]  - příloha Krajský soud v Plzni 4.4.2013 17.12.2013 17.12.2013 9
B 1199/SL 95 účetní závěrka [2012]  - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 4.4.2013 17.12.2013 17.12.2013 3
B 1199/SL 94 účetní závěrka [2012]  - rozvaha Krajský soud v Plzni 4.4.2013 17.12.2013 17.12.2013 4
B 1199/SL 89 účetní závěrka 2011 - příloha Krajský soud v Plzni 30.4.2012 17.7.2012 19.7.2012 9
B 1199/SL 88 účetní závěrka 2011 - výkaz zisku Krajský soud v Plzni 30.4.2012 17.7.2012 19.7.2012 3
B 1199/SL 87 účetní závěrka 2011 - rozvaha Krajský soud v Plzni 30.4.2012 17.7.2012 19.7.2012 4
B 1199/SL 93 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Plzni 25.5.2012 11.6.2012 12.7.2012 4
B 1199/SL 92 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 16.8.2011 11.6.2012 12.7.2012 2
B 1199/SL 91 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 14.6.2011 12.4.2012 12.7.2012 2
B 1199/SL 90 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z funkce Krajský soud v Plzni 1.6.2011 12.4.2012 12.7.2012 1
B 1199/SL 86 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 18.8.2011 23.8.2011 29.8.2011 6
B 1199/SL 85 podpisové vzory - Ing.Václav Beránek Krajský soud v Plzni 5.8.2011 22.8.2011 29.8.2011 1
B 1199/SL 84 rozhod. o statut. orgánu - zápis DR Krajský soud v Plzni 23.4.2011 22.8.2011 29.8.2011 1
B 1199/SL 83 rozhod. o statut. orgánu - zápis představenstva Krajský soud v Plzni 22.4.2011 22.8.2011 29.8.2011 2
B 1199/SL 82 rozhod. o statut. orgánu - zápis VH Krajský soud v Plzni 22.4.2011 22.8.2011 29.8.2011 6
B 1199/SL 81 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Plzni 18.4.2011 1.8.2011 9.8.2011 4
B 1199/SL 80 účetní závěrka 2010 - cash flow Krajský soud v Plzni 1.8.2011 9.8.2011 1
B 1199/SL 79 účetní závěrka 2010 - příloha Krajský soud v Plzni 13.4.2011 1.8.2011 9.8.2011 8
B 1199/SL 78 účetní závěrka 2010 - výkaz zisku Krajský soud v Plzni 1.8.2011 9.8.2011 3
B 1199/SL 77 účetní závěrka 2010 - rozvaha Krajský soud v Plzni 1.8.2011 9.8.2011 4
B 1199/SL 76 stanovy společnosti - ÚZ Krajský soud v Plzni 31.5.2010 8.9.2010 15.9.2010 21
B 1199/SL 75 notářský zápis Nz 165/2010-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 30.4.2010 8.9.2010 15.9.2010 9
B 1199/SL 74 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Plzni 23.4.2010 29.7.2010 30.7.2010 4
B 1199/SL 73 účetní závěrka 2009-přehled o PT Krajský soud v Plzni 29.7.2010 30.7.2010 1
B 1199/SL 72 účetní závěrka 2009-příloha Krajský soud v Plzni 29.7.2010 30.7.2010 8
B 1199/SL 71 účetní závěrka 2009-VZZ Krajský soud v Plzni 15.4.2010 29.7.2010 30.7.2010 3
B 1199/SL 70 účetní závěrka 2009-rozvaha Krajský soud v Plzni 15.4.2010 29.7.2010 30.7.2010 4
B 1199/SL 69 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 2.3.2010 3.3.2010 21
B 1199/SL 68 notářský zápis Nz 80/2009 - rozh. + stanovy Krajský soud v Plzni 24.4.2009 16.11.2009 19.11.2009 9
B 1199/SL 67 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 24.4.2009 3.11.2009 11.11.2009 20
B 1199/SL 66 notářský zápis Nz 235/2009 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 16.9.2009 3.11.2009 10.11.2009 6
B 1199/SL 65 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Plzni 31.3.2009 27.7.2009 27.7.2009 4
B 1199/SL 64 účetní závěrka 2008-přehled o PT Krajský soud v Plzni 27.7.2009 27.7.2009 1
B 1199/SL 63 účetní závěrka 2008-příloha Krajský soud v Plzni 27.7.2009 27.7.2009 8
B 1199/SL 62 účetní závěrka 2008-výkaz zisků Krajský soud v Plzni 18.3.2009 27.7.2009 27.7.2009 2
B 1199/SL 61 účetní závěrka 2008-rozvaha Krajský soud v Plzni 18.3.2009 27.7.2009 27.7.2009 4
B 1199/SL 60 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 6.5.2009 12.5.2009 29.5.2009 1
B 1199/SL 59 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 24.4.2009 12.5.2009 29.5.2009 8
B 1199/SL 58 podpisové vzory - Tomáš Adámek Krajský soud v Plzni 10.10.2008 22.10.2008 29.10.2008 1
B 1199/SL 57 ostatní - zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 23.9.2008 22.10.2008 29.10.2008 2
B 1199/SL 56 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 9.9.2008 22.10.2008 29.10.2008 2
B 1199/SL 55 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z fce Krajský soud v Plzni 29.8.2008 22.10.2008 29.10.2008 1
B 1199/SL 54 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Plzni 14.4.2008 30.7.2008 31.7.2008 3
B 1199/SL 53 účetní závěrka 2007-příloha Krajský soud v Plzni 14.4.2008 30.7.2008 31.7.2008 8
B 1199/SL 52 účetní závěrka 2007-výkaz zisku a ztrát Krajský soud v Plzni 14.4.2008 30.7.2008 31.7.2008 2
B 1199/SL 51 účetní závěrka 2007-rozvaha Krajský soud v Plzni 14.4.2008 30.7.2008 31.7.2008 4
B 1199/SL 50 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 21.5.2008 22.5.2008 22.5.2008 1
B 1199/SL 49 rozhod. o statut. orgánu - odv. a volba členů DR Krajský soud v Plzni 21.2.2008 2.5.2008 12.5.2008 1
B 1199/SL 48 stanovy společnosti - ÚZ Krajský soud v Plzni 6.2.2008 18.2.2008 22
B 1199/SL 47 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Plzni 11.6.2007 12.11.2007 13.11.2007 4
B 1199/SL 46 účetní závěrka 2006 - cash flow Krajský soud v Plzni 11.5.2007 12.11.2007 13.11.2007 1
B 1199/SL 45 účetní závěrka 2006 - příloha Krajský soud v Plzni 7.5.2007 12.11.2007 13.11.2007 9
B 1199/SL 44 účetní závěrka 2006 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 12.11.2007 13.11.2007 2
B 1199/SL 43 účetní závěrka 2006 - rozvaha Krajský soud v Plzni 12.11.2007 13.11.2007 4
B 1199/SL 42 podpisové vzory - Roman Chudáček Krajský soud v Plzni 3.9.2007 3.9.2007 7.9.2007 1
B 1199/SL 41 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 22.6.2007 3.9.2007 7.9.2007 3
B 1199/SL 40 ostatní - zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 27.3.2007 3.9.2007 7.9.2007 2
B 1199/SL 39 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z fce v předst. Krajský soud v Plzni 27.3.2007 3.9.2007 7.9.2007 1
B 1199/SL 38 stanovy společnosti - ÚZ Krajský soud v Plzni 12.5.2006 29.8.2006 12.9.2006 19
B 1199/SL 37 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Plzni 27.6.2006 29.8.2006 12.9.2006 1
B 1199/SL 36 rozhod. o statut. orgánu -zápis z jednání DR Krajský soud v Plzni 29.6.2006 29.8.2006 12.9.2006 1
B 1199/SL 35 rozhod. o statut. orgánu -zápis z jednání DR Krajský soud v Plzni 29.6.2006 29.8.2006 12.9.2006 1
B 1199/SL 34 rozhod. o statut. orgánu -odst. z fce čl.předst. - 6x Krajský soud v Plzni 9.5.2006 29.8.2006 12.9.2006 6
B 1199/SL 33 podpisové vzory - 7x Krajský soud v Plzni 20.7.2006 29.8.2006 12.9.2006 7
B 1199/SL 32 rozhod. o statut. orgánu -zápis z jedn.předst. Krajský soud v Plzni 15.5.2006 29.8.2006 12.9.2006 1
B 1199/SL 31 rozhod. o statut. orgánu -zápis z jedn.předst. Krajský soud v Plzni 11.5.2006 29.8.2006 12.9.2006 1
B 1199/SL 30 rozhod. o statut. orgánu - odst. z fce člena předst. Krajský soud v Plzni 9.5.2006 29.8.2006 12.9.2006 26
B 1199/SL 29 rozhod. o statut. orgánu -zápis z VH Krajský soud v Plzni 12.5.2006 29.8.2006 12.9.2006 5
B 1199/SL 28 notářský zápis - NZ 80/2006 Krajský soud v Plzni 15.5.2006 29.8.2006 12.9.2006 14
B 1199/SL 27 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Plzni 28.3.2006 23.8.2006 23.8.2006 21
B 1199/SL 23 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání předst. Krajský soud v Plzni 30.11.2005 30.11.2005 14.12.2005 22
B 1199/SL 22 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Plzni 2.11.2005 30.11.2005 14.12.2005 2
B 1199/SL 21 rozhod. o statut. orgánu - zápis z předst. Krajský soud v Plzni 11.2.2004 30.11.2005 14.12.2005 1
B 1199/SL 20 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z fce Krajský soud v Plzni 30.11.2005 30.11.2005 14.12.2005 1
B 1199/SL 19 notářský zápis Nz 179/2005 - rozh. + stanovy Krajský soud v Plzni 17.10.2005 30.11.2005 14.12.2005 41
B 1199/SL 18 ostatní - návrh rozh. o změně pr. for. Krajský soud v Plzni 30.8.2005 30.11.2005 14.12.2005 46
B 1199/SL 17 posudek znalce č.2363-160/2005 Krajský soud v Plzni 31.8.2005 30.11.2005 14.12.2005 196
B 1199/SL 16 ostatní - zpráva představenstva Krajský soud v Plzni 11.8.2005 30.11.2005 14.12.2005 13
B 1199/SL 15 účetní závěrka, zpráva auditora k 30/6 2005 Krajský soud v Plzni 31.7.2005 30.11.2005 14.12.2005 17
B 1199/SL 14 výroční zpráva za rok 2004 Krajský soud v Plzni 8.4.2005 9.8.2005 23.8.2005 21
B 1199/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva 2003 Krajský soud v Plzni 16.4.2004 21.10.2004 2.11.2004 21
B 1199/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva 2003, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 16.4.2004 7.5.2004 25.5.2004 21
B 1199/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva 2002, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 31.3.2003 7.5.2004 25.5.2004 18
B 1199/SL 9 ostatní -zápis z členské schůze Krajský soud v Plzni 5.10.2001 19.9.2002 24.9.2002 3
B 1199/SL 8 podpisové vzory členů družstva Krajský soud v Plzni 5.8.2002 18.6.2002 24.9.2002 1
B 1199/SL 7 rozhod. o statut. orgánu -zápis z členské schůze Krajský soud v Plzni 26.4.2002 18.6.2002 24.9.2002 4
B 1199/SL 3 účetní závěrka 1996 (Příloha, výrok auditora) Krajský soud v Plzni 14.4.1997 23.5.1997 5.11.1998 7
B 1199/SL 2 účetní závěrka za r. 1996 Krajský soud v Plzni 31.12.1996 23.5.1997 5.11.1998 6
B 1199/SL 4 stanovy společnosti + rozh. - NEDOLOŽENO Krajský soud v Plzni 0
B 1199/SL 26 změna právní formy, fúze - převedeno z DrXXIV 740 Krajský soud v Plzni 0
B 1199/SL 25 změna právní formy, fúze - převedeno do B 1199 Krajský soud v Plzni 0
B 1199/SL 1 notářský zápis - NEDOLOŽENO Krajský soud v Plzni 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení D-K zemědělská a.s.


Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu D-K zemědělská a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.