Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace

ČSOB Leasing, a.s. Praha 4 IČO: 63998980

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ČSOB Leasing, a.s., která sídlí v obci Praha 4 a bylo jí přiděleno IČO 63998980.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma ČSOB Leasing, a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem ČSOB Leasing, a.s. se sídlem v obci Praha 4 byla založena v roce 1995. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 10 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb. , Inženýrská činnost v investiční výstavbě a další.

Základní údaje o ČSOB Leasing, a.s. IČO: 63998980

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 31.10.1995
Spisová značka: B 3491
IČO: 63998980
Obchodní firma: ČSOB Leasing, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 31.10.1995
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 31.10.1995
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech. 4.2.2014
Základní kapitál se zvyšuje zdosavadní výše 3.000.000.000,- Kč (slovy: tři miliardy korun českých) očástku 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) na částku 3.050.000.000,- Kč (slovy: tři miliardy padesát milionů korun českých) za následujících podmínek:- upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští,- nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem,- zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 5 ks (pěti kusů) nových kmenových akcií na jméno, vlistinné podobě, ojmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) každá,- akcie nebudou upisovány svyužitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem ktomu, že se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím,- emistní kurz každé nově upisované akcie ojmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) činí 180.000.000,- Kč (slovy: sto osmdesát milionů korun českých), přičemž emisní ážio činí 170.000.000,- Kč (slovy: sto sedmdesát milionů korun českých) na každou nově upsanou akcii,- akcie budou upsány ve smlouvě oupsání akcií uzavřené sjediným akcionářem společnosti, tj. společností Československá obchodní banka, a.s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 000 01 350. Smlouva bude uzavřena vsídle společnosti ČSOB Leasing, a.s., na adrese Praha 4, Na Pankráci 310/60, PSČ 140 00, vpracovní dny vdobě od 10.00 (deseti) hodin do 17.00 (sedmnácti) hodin. Lhůta pro upsání nových akcií předem určeným zájemcem činí 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy oupsání akcií představenstvem společnosti ČSOB Leasing, a.s.,- vpřípadě, že nebudou jediným akcionářem upsány všechny nabídnuté akcie vsouladu stímto rozhodnutím, je upisování akcií dle ustanovení § 167 obchodního zákoníku neúčinné.Předem určený zájemce - jediný akcionář společnosti, je povinen splatit emisní kurz všech nově upsaných akcií aemisní ážio do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejich upsání, ato výhradně peněžitým vkladem na zvláštní účet vedený uČeskoslovenské obchodní banky, a.s., zřízený společností za tímto účelem, č. účtu 233499738/0300.Společnost vyplatí jedinému akcionáři, společnosti Československá obchodní banka, a.s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 000 01 350, znerozděleného zisku dividendu ve výši 6.229.509,- Kč (slovy: šest milionů dvě stě dvacet devět tisíc pět set devět korun českých) na každou akcii, tj. dividendu vcelkové výši 1.900.000.245,- Kč (slovy: jedna miliarda devět set milionů dvě stě čtyřicet pět korun českých).Dividenda je splatná k 31.12.2009 (třicátému prvnímu prosinci roku dvoutisícího devátého) abude převedena na účet č. 4204-0466996153/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s. 26.11.2009 - 15.12.2009
Základní kapitál se zvyšuje o částku 100.000.000,- Kč (jedno sto milionů korun českých) z částky 2.900.000.000,- Kč (dvě miliardy devět set milionů korun českých) na částku 3.000.000.000,- Kč (tři miliardy korun českých) za následujících podmínek:- upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští,- akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím,- zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 10 ks (deseti kusů) nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) každá,- všechny akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi předem určeným zájemcem ? jediným akcionářem, tj. společností Československá obchodní banka, a.s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 000 01 350 a společností ČSOB Leasing, a. s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 310/60, PSČ 140 00, IČ 639 98 980. Smlouva bude uzavřena v sídle společnosti ČSOB Leasing, a. s. do 4 (čtyř) kalendářních měsíců ode dne doručení výzvy představenstva společnosti k jejímu uzavření předem určenému zájemci ? jedinému akcionáři, jejíž přílohou bude text navrhované smlouvy navržený společností. Emisní kurz každé akcie, která má být na základě tohoto rozhodnutí předem určeným zájemcem ? jediným akcionářem upsána, činí 132.242.070,- Kč (jedno sto třicet dva miliony dvě stě čtyřicet dva tisíce sedmdesát korun českých),- předem určený zájemce ? jediný akcionář je povinen splatit emisní kurz všech nově upsaných akcií do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejich upsání. Emisní kurz upsaných akcií bude předem určeným zájemcem ? jediným akcionářem splacen výhradně peněžitým vkladem na zvláštní účet zřízený společností za tímto účelem, č. účtu 17834423/0300.V souladu s § 67 obchodního zákoníku poskytne jediný akcionář příplatek nad emisní kurz upisovaných akcií na tvorbu rezervního fondu společnosti ve výši 477.579.300,- Kč (čtyři sta sedmdesát sedm milionů pět set sedmdesát devět tisíc tři sta korun českých), a to do 4 (čtyř) kalendářních měsíců ode dne upsání všech nových akcií na zvláštní účet společnosti č. 17834423/0300. 13.9.2007 - 24.9.2007
Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti z 19.1.2005:Základní kapitál se zvyšuje očástku 2 300 000 000,- Kč zčástky 600 000 000,- Kč na celkovou částku 2 900 000 000,- Kč za následujících podmínek:- upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští,- zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 230 ks kmenových akcií na jméno, vlistinné podobě, ojmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč každá,- všechny akcie budou upsány ve smlouvě oupsání akcií uzavřené mezi předem určeným zájemcem - jediným akcionářem společnosti, tj. společností Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 854/14, PSČ 115 20, IČ 000 01 350 aspolečností ČSOB Leasing, a.s. Smlouva bude uzavřena vsídle společnosti ČSOB Leasing, a.s. do 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy představenstva společnosti kjejímu uzavření jedinému akcionáři, jejíž přílohou bude text navrhované smlouvy navržený společností. Emisní kurz každé akcie, která má být na základě tohoto rozhodnutí jediným akcionářem upsána, činí 10 000 000,- Kč.Schvaluje se započtení peněžitých pohledávek jediného akcionáře vůči společnosti, kterými jsou dosud nesplacené jistiny úvěrů poskytnutých společnosti na základě úvěrové smlouvy č. 0387/04/01617 ze dne 30. března 2004 ve výši 1 600 000 000,- Kč, úvěrové smlouvy č. 1411/03/01617 ze dne 30. prosince 2003 ve výši 410 000 000,- Kč aúvěrové smlouvy č. 1059/03/1617 ze dne 11.9.2003 ve výši 333 333 330,- Kč proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií.Schvalují se pravidla postupu pro uzavření smlouvy ozapočtení: Smlouva ozapočtení bude mezi upisovatelem - jediným akcionářem aspolečností uzavřena vpísemné formě vsídle společnosti ČSOB Leasing, a.s. do 15 kalendářních dnů od upsání akcií na základě výzvy představenstva společnosti kjejímu uzavření doručené jedinému akcionáři, jejíž přílohou bude text navrhované smlouvy navržený společností. 1.3.2005 - 3.3.2005
Jediný akcionář: Československá obchodní banka, a.s., Praha 1 -Nové Město, Na Příkopě 14, identifikační číslo : 00 00 13 50. 12.5.1999 - 11.1.2011
Dne 4.3.1999 učinil JUDr. Jan Hodoušek, r.č.461007/022, bytemPraha 4, Točitá 1720 na základě plné moci, jako zástupceČeskoslovenské obchodní banky, a.s. se sídlem Praha 1 - NovéMěsto, Na Příkopě 14, která je jediným akcionářem OB Leasing,a.s., se sídlem Praha 3, Roháčova 1148/63, IČ 63998980 vpůsobnosti valné hromady společnosti toto rozhodnutí o zvýšenízákladního jmění společnosti :1. Zvyšuje se základní jmění obchodní společnosti OB Leasing,a.s. z dosavadní jmenovité hodnoty 300.000.000,- Kč o částku300.000.000,- Kč na konečnou výši 600.000.000,- Kč. Zvýšení jepřípustné, neboť emisní kurs dříve splacených akcií je zcelasplacen.2. Zvýšení bude provedeno upsáním nových 30 ks kmenových akcií vlistinné podobě znějících na jméno, přičemž každá akcie bude mítjmenovitou hodnotu ve výši 10.000.000,- Kč. Upisování nadurčenou částku se nepřipouští.3. Po zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříkubude základní jmění společnosti v celkové hodnotě 600.000.000,-Kč rozvrženo na 60 ks kmenových akcií v listinné podoběznějících na jméno, přičemž každá z těchto akcií má jmenovitouhodnotu 10.000.000,Kč. Se všemi novými akciemi budou spojenastejná práva a povinnosti, jako s akciemi již vydanými, tzn., ževšechny akcie společnosti budou akciemi kmenovými. Při hlasovánína valné hromadě společnosti je s jednou akcií společnosti ojmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč spojen jeden hlas.4. Zvýšení je prováděno s využitím přednostního práva jedinéhoakcionáře společnosti v souladu s ustanovením § 204a obchodníhozákoníku.5. Na základě výše uvedeného rozhodnutí bude provedeno upsánímnových akcií jediným akcionářem ve lhůtě sedmi dnů ode dnezápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jměnído obchodního rejstříku. Místem úpisu bude sídlo společnosti.6. Splacení upsaných akcií bude provedeno na bankovní účetspolečnosti OB Leasing, a.s., č.ú.1816016173/0300, vedený uČSOB, a.s. v den upsání akcií. Před podáním návrhu na zápis novévýše základního jmění musí být splaceno 100% emisního kursu nověvydáváných akcií, tj. částka ve výši 300.000.000,- Kč.7. Emisní kurs se stanoví ve výši 1,0, tzn. ve výši jmenovitéhodnoty upsaných akcií. 7.4.1999 - 12.5.1999
Jediný akcionář: Československá obchodní banka,akciová společnost, Praha 1 - Nové Město, Na příkopě 14,identifikační číslo: 00 00 13 50 4.3.1997 - 12.5.1999
Základní jmění ve výši 250 000 000,- Kč je splaceno. 22.11.1996 - 4.9.1997

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 63998980
Obchodní firma: ČSOB Leasing, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 31.10.1995
Celkový počet živností: 16
Aktivních živností: 1

Základní údaje datové schránky

IČO: 63998980
Jméno subjektu: ČSOB Leasing, a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: un3dmtj

Základní údaje DPH

IČO: 63998980
DIČ: CZ63998980
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: ČSOB Leasing, a.s.
Sídlo: Na Pankráci 310/60 PRAHA 4 - NUSLE 140 00 PRAHA 4
Zapsal Specializovaný finanční úřad, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, PRAHA 7, tel.: 220 361 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
5100-1816016173/0300 1.4.2013
9101-1816016173/0300 1.4.2013
17699153/0300 1.4.2013
19-3199170237/0100 1.4.2013
17699073/0300 1.4.2013
17097523/0300 1.4.2013
1816016173/0300 1.4.2013
CZ3603001720801816016173 9.4.2013
CZ6103001760301816016173 9.4.2013
CZ6903001712801816016173 9.4.2013
CZ4903001545280117073983 9.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 8.11.1995

Kontakty na ČSOB Leasing, a.s. IČO: 63998980

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Na Pankráci 310 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na Pankráci 310/60, PSČ 14000
21.7.2004
Sídlo: Roháčova 1148 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Roháčova 1148/63, PSČ 13000
19.1.1996 - 21.7.2004
Sídlo: U Rajské zahrady 1912 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, U Rajské zahrady 1912/3, PSČ 13000
31.10.1995 - 19.1.1996

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Na Pankráci 310/60, Nusle, 14000 Praha 4

Obory činností ČSOB Leasing, a.s. IČO: 63998980

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru 28.7.2011
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 26.8.2009
podřízený pojišťovací zprostředkovatel 8.6.2005 - 28.7.2011
pojišťovací agent 10.7.2001 - 28.7.2011
Poskytování programového vybavení - software 1.8.2000 - 26.8.2009
odkup pohledávek 22.2.2000 - 28.7.2011
poskytování půjček a úvěrů 22.2.2000 - 28.7.2011
poskytování leasingu 10.12.1998 - 28.7.2011
Pronájem nemovitostí včetně doplňkových služeb. 31.10.1995 - 28.7.2011
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkoučinností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb. 31.10.1995 - 26.8.2009
Pronájem průmyslového zboží. 31.10.1995 - 26.8.2009
Pronájem motorových vozidel. 31.10.1995 - 26.8.2009
Pronájem ostatních dopravních prostředků mimo motorovýchvozidel. 31.10.1995 - 26.8.2009
Pronájem technologických zařízení. 31.10.1995 - 26.8.2009
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu. 31.10.1995 - 26.8.2009
Realitní kancelář. 31.10.1995 - 26.8.2009
Činnost organizačních a ekonomických poradců. 31.10.1995 - 26.8.2009
Inženýrská činnost v investiční výstavbě. 31.10.1995 - 26.8.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 31.10.1995
Provozovna č. 1
Provozovna: Na Pankráci 310/60 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1000456617
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 1.7.2004
Provozovna č. 2
Provozovna: Milady Horákové 859/6 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1000456625
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 1.4.2006
Provozovna č. 3
Provozovna: Mánesova 456 370 01 České Budějovice
Identifikační číslo provozovny: 1000456552
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 1.8.2000
Provozovna č. 4
Provozovna: Eliščino nábřeží 322/35 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1000456528
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 25.5.1998
Provozovna č. 5
Provozovna: nám. T. G. Masaryka 4349 , Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny: 1000456544
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 17.1.2000
Provozovna č. 6
Provozovna: Nádražní 547 560 02 Česká Třebová
Identifikační číslo provozovny: 1000456633
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 1.4.2007
Provozovna č. 7
Provozovna: Hollarova 3119/5 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1000456510
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 29.7.1996
Provozovna č. 8
Provozovna: náměstí T. G. Masaryka 1931/12 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1000456609
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 1.1.2005
Provozovna č. 9
Provozovna: 1. máje 79/18 , Liberec 460 07
Identifikační číslo provozovny: 1000456498
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 1.5.2008
Provozovna č. 10
Provozovna: Kostelecká 910/57 , Praha 196 00
Identifikační číslo provozovny: 1009454340
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 17.2.2014
Provozovna č. 11
Provozovna: Masarykovo náměstí 1102/37 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1009454358
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 17.2.2014
Provozovna č. 12
Provozovna: Mírové náměstí 1/1 , Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny: 1009708368
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 23.6.2014
Provozovna č. 13
Provozovna: T. G. Masaryka 859/18 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1010203029
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 16.3.2015
Provozovna č. 14
Provozovna: Masarykovo náměstí 1544 , Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny: 1010324179
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 29.6.2015
Provozovna č. 15
Provozovna: Jeremenkova 1211/40 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1011320860
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 30.1.2017

Živnost č. 2 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.10.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.10.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Pronájem nemovitostí včetně doplňkových služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.10.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Pronájem ostatních dopravních prostředků mimo motorových vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.10.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.10.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.10.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.10.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Pronájem technologických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.10.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Realitní kancelář

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.10.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.10.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Poskytování leasingu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.5.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Poskytování půjček a úvěrů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.12.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Odkup pohledávek

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.12.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Poskytování programového vybavení - software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.4.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Poskytování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2011
Zánik oprávnění: 1.3.2017
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Vedení firmy ČSOB Leasing, a.s. IČO: 63998980

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Libor Bosák 15.11.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.5.2013
Ve funkci: od 1.5.2013
Adresa: Šeříková 1625 , 252 28 Černošice Česká republika
Šeříková 1625, 252 28 Černošice
Jméno: Ing. Rudolf Kypta 12.3.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2015
Adresa: Drašarova 158 , 266 01 Beroun Česká republika
Drašarova 158, Beroun-Město, 266 01 Beroun
Jméno: Ing. Josef Rosenkranz 15.10.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.11.2014
Ve funkci: od 2.11.2014
Adresa: Chmelařská 900 , 158 00 Praha 5 Česká republika
Chmelařská 900/3, Jinonice, 158 00 Praha 5
Jméno: Ing. Karel Bouček 31.10.1995 - 16.1.1997
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Senovážné nám. 994 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Senovážné nám. 994/2
Jméno: Ing. Libor Bosák 31.10.1995 - 16.1.1997
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Štěchovická 1402 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Štěchovická 1402/7
Jméno: Ing. Ota Mandys 31.10.1995 - 16.1.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: U Kaštanu 1218 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, U Kaštanu 1218/2
Jméno: Ing. Libor Bosák 16.1.1997 - 3.2.1999
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Štěchovická 1402 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Štěchovická 1402/7
Jméno: Ing. Libor Bosák 3.2.1999 - 1.8.2000
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Štěchovická 1902 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Štěchovická 1902/7
Jméno: Ing. Karel Bouček 16.1.1997 - 8.1.2003
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 31.10.1995 do 18.10.1999
Ve funkci: od 31.10.1995 do 18.10.1999
Adresa: Senovážné nám. 994 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Senovážné nám. 994/2
Jméno: Ing. Ota Mandys 16.1.1997 - 8.1.2003
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 31.10.1995 do 18.10.1999
Adresa: U Kaštanu 1218 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, U Kaštanu 1218/2
Jméno: Ing. Libor Bosák 1.8.2000 - 8.1.2003
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 31.10.1995 do 18.10.1999
Ve funkci: od 31.10.1995 do 18.10.1999
Adresa: Na Lysinách 18 , 147 00 Praha 4 - Hodkovičky Česká republika
Praha 4 - Hodkovičky, Na Lysinách 18/456, PSČ 14700
Jméno: Ing. Libor Bosák 8.1.2003 - 10.10.2003
Funkce: Místopředsesa představenstva
Trvání členství: od 18.10.1999 do 30.9.2002
Ve funkci: od 25.11.1999 do 30.9.2002
Adresa: Na Lysinách 18 , 147 00 Praha 4 - Hodkovičky Česká republika
Praha 4 - Hodkovičky, Na Lysinách 18/456, PSČ 14700
Jméno: Ing. Karel Bouček 8.1.2003 - 2.2.2004
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 18.10.1999 do 29.9.2003
Ve funkci: od 25.11.1999 do 29.9.2003
Adresa: Senovážné nám. 994 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Senovážné nám. 994/2
Jméno: Ing. Ota Mandys 8.1.2003 - 2.2.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 18.10.1999 do 29.9.2003
Adresa: U Kaštanu 1218 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, U Kaštanu 1218/2
Jméno: Ing. Josef Rosenkranz 8.1.2003 - 7.9.2004
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2002 do 6.6.2004
Ve funkci: od 8.10.2002 do 6.6.2004
Adresa: Albrechtická 412 , Most 11 Česká republika
Most 11, Albrechtická 412/5, okres Most, PSČ 43411
Jméno: Ing. Petr Jeníček 2.2.2004 - 7.9.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 30.9.2003
Adresa: V Březí 190 , 252 42 Vestec Česká republika
Vestec, V Březí 190, PSČ 25242
Jméno: Ing. Zdeněk Bouzek CSc. 7.9.2004 - 26.11.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.6.2004 do 31.10.2004
Adresa: 335 01 Měcholupy 3 Česká republika
Měcholupy 3, PSČ 33501
Jméno: Ing. Karel Bouček 2.2.2004 - 10.10.2007
Funkce: předseda
Trvání členství: od 30.9.2003 do 30.9.2007
Ve funkci: od 30.9.2003 do 30.9.2007
Adresa: Senovážné nám. 994 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Senovážné nám. 994/2, PSČ 11000
Jméno: Ing. Petr Jeníček 7.9.2004 - 10.10.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.9.2003 do 30.9.2007
Ve funkci: od 14.6.2004 do 30.9.2007
Adresa: V Březí 190 , 252 42 Vestec Česká republika
Vestec, V Březí 190, PSČ 25242
Jméno: Ing. Karel Bouček 10.10.2007 - 8.6.2009
Funkce: předseda
Trvání členství: od 1.10.2007 do 27.3.2009
Ve funkci: od 1.10.2007 do 27.3.2009
Adresa: Senovážné nám. 994 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Senovážné nám. 994/2, PSČ 11000
Jméno: Ing. Radan Šantora 13.8.2007 - 26.8.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2007 do 24.6.2009
Adresa: Na Lhotkách 632 , 155 31 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Na Lhotkách 632, PSČ 15531
Jméno: Ing. Jan Krob 18.1.2010 - 16.6.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2010 do 31.5.2010
Adresa: Brandýská 477 , 277 13 Kostelec nad Labem Česká republika
Kostelec nad Labem, Brandýská 477, PSČ 27713
Jméno: Ing. Petr Jeníček 10.10.2007 - 2.12.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2007 do 30.11.2010
Ve funkci: od 1.10.2007 do 30.11.2010
Adresa: V Březí 190 , 252 42 Vestec u Prahy Česká republika
Vestec u Prahy, V Březí 190, PSČ 25242
Jméno: Ing. Libor Bosák 8.6.2009 - 24.5.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.5.2009
Ve funkci: od 4.5.2009
Adresa: Na Lysinách 456 , 147 00 Praha 4 - Hodkovičky Česká republika
Praha 4 - Hodkovičky, Na Lysinách 456/18, PSČ 14700
Jméno: Ing. Rudolf Kypta 24.3.2011 - 18.10.2013
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 1.3.2011
Adresa: Nad Zahradnictvím 1637 , 266 01 Beroun Česká republika
Beroun, Nad Zahradnictvím 1637, PSČ 26601
Jméno: Mgr. Ivana Vondráčková 16.2.2012 - 9.12.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2012 do 4.12.2013
Adresa: Brunclíkova 1759 , 162 00 Praha 6 - Břevnov Česká republika
Praha 6 - Břevnov, Brunclíkova 1759/22, PSČ 16200
Jméno: Ing. Josef Rosenkranz 2.12.2010 - 13.3.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.11.2010
Ve funkci: od 1.12.2010
Adresa: Albrechtická 412 , 434 01 Most Česká republika
Most, Albrechtická 412/5, PSČ 43401
Jméno: Libor Bosák 24.5.2013 - 15.11.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.5.2013
Ve funkci: od 1.5.2013
Adresa: Na lysinách 456 , 147 00 Praha 4 Česká republika
Na lysinách 456/18, Hodkovičky, 147 00 Praha 4
Jméno: Ing. Josef Rosenkranz 13.3.2014 - 15.11.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.11.2010 do 2.11.2014
Ve funkci: od 1.12.2010 do 2.11.2014
Adresa: Albrechtická 412 , 434 01 Most Česká republika
Albrechtická 412/5, 434 01 Most
Jméno: Ing. Rudolf Kypta 18.10.2013 - 12.3.2015
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 1.3.2011
Adresa: Drašarova 158 , 266 01 Beroun Česká republika
Drašarova 158, Beroun-Město, 266 01 Beroun
Jméno: Ing. Josef Rosenkranz 15.11.2014 - 15.10.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.11.2014
Ve funkci: od 2.11.2014
Adresa: Albrechtická 412 , 434 01 Most Česká republika
Albrechtická 412/5, 434 01 Most

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ján Lučan 25.2.2013
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.1.2013
Adresa: Podvinný mlýn 2347 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Podvinný mlýn 2347/26, Libeň, 190 00 Praha 9
Jméno: Ing. Petr Manda 15.11.2014
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.9.2014
Ve funkci: od 10.9.2014
Adresa: V Roháčích 173 , 158 00 Praha 5 Česká republika
V Roháčích 173/32, Jinonice, 158 00 Praha 5
Jméno: Ing. Petr Knapp 15.11.2014
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.9.2014
Ve funkci: od 22.9.2014
Adresa: Na vrchmezí 795 , 165 00 Praha 6 Česká republika
Na vrchmezí 795/13, Suchdol, 165 00 Praha 6
Jméno: Jiří Vévoda 12.4.2015
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.1.2013
Adresa: Utěšilova 1078 , 190 14 Praha 9 Česká republika
Utěšilova 1078/13, Klánovice, 190 14 Praha 9
Jméno: Ing. Vladimír Bezděk M.A. 6.9.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2016
Ve funkci: od 1.9.2016
Adresa: Krátká 811 , 252 29 Dobřichovice Česká republika
Krátká 811, 252 29 Dobřichovice
Jméno: Luděk Orel 6.9.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2016
Ve funkci: od 1.9.2016
Adresa: Podohradská 2834 , 155 00 Praha 5 Česká republika
Podohradská 2834/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5
Jméno: Ing. Zuzana Trafancová 31.10.1995 - 19.1.1996
Adresa: Zelenečská 507 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Zelenečská 507/53
Jméno: Ing. Zuzana Trefancová 19.1.1996 - 26.3.1996
Adresa: Zelenečská 507 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Zelenečská 507/53
Jméno: Ing. Vladislava Hadravová 31.10.1995 - 4.7.1996
Adresa: Pelhřimovská 9 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pelhřimovská 9
Jméno: Ing. Jiří Bruk 31.10.1995 - 16.1.1997
Adresa: Hudečkova 1043 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hudečkova 1043/10
Jméno: Ing. Pavel Šimon 31.10.1995 - 16.1.1997
Adresa: Rašínovo nábř. 66 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Rašínovo nábř. 66
Jméno: Vlasta Černá 31.10.1995 - 16.1.1997
Adresa: Rektorská 20 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Rektorská 20
Jméno: Ing. Petr Neubauer 26.3.1996 - 16.1.1997
Adresa: Zdeňka Nejedlého 2 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Zdeňka Nejedlého 2
Jméno: Ing. Michal Janáček 4.7.1996 - 16.1.1997
Adresa: Vinohradská 42 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Vinohradská 42
Jméno: Ing. Jiří Bruk 16.1.1997 - 4.9.1997
Adresa: Hudečkova 1043 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hudečkova 1043/10
Jméno: Ing. Michal Janáček 16.1.1997 - 4.9.1997
Adresa: Vinohradská 42 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Vinohradská 42
Jméno: Vlasta Černá 16.1.1997 - 4.9.1997
Adresa: Rektorská 20 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Rektorská 20
Jméno: Ing. Milka Richterová 4.9.1997 - 10.12.1998
Adresa: Na výsledku II 2 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na výsledku II 2
Jméno: Ing. Pavel Šimon 16.1.1997 - 7.4.1999
Adresa: Rašínovo nábř. 66 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Rašínovo nábř. 66
Jméno: Ing. Rudolf Autner 4.9.1997 - 7.4.1999
Adresa: Račianská 81 , Bratislava Slovenská republika
Bratislava, Račianská 81
Jméno: Ing. Done Popovský 4.9.1997 - 11.9.2001
Trvání členství: do 3.5.2001
Adresa: Hodonínská 41 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Hodonínská 41, okres Plzeň-město
Jméno: Ing. Tomáš Burian 7.4.1999 - 11.9.2001
Funkce: člen
Adresa: N. Frýda 9 , České Budějovice Česká republika
České Budějovice, N. Frýda 9
Jméno: Ing. Jan Zámečník 11.9.2001 - 3.5.2002
Trvání členství: od 3.5.2001 do 31.1.2002
Adresa: Na Petynce 70 , 169 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Petynce 70, PSČ 16900
Jméno: Ing. Petr Neubauer 16.1.1997 - 8.1.2003
Trvání členství: od 21.3.1996 do 26.3.2000
Ve funkci: od 10.6.1997 do 26.3.2000
Adresa: Korejská 26 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Korejská 26
Jméno: Ing. Jan Petržilka 4.9.1997 - 8.1.2003
Trvání členství: od 30.4.1997 do 3.5.2001
Adresa: Jungmannova 4 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Jungmannova 4
Jméno: Ing. Roman Kalina 10.12.1998 - 8.1.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 23.4.1998 do 22.7.2002
Adresa: Rubínova 1924 , Turnov Česká republika
Turnov, Rubínova 1924, okres Semily
Jméno: Ing. Tomáš Burian 11.9.2001 - 8.1.2003
Funkce: předseda
Trvání členství: od 4.3.1999 do 3.6.2002
Ve funkci: od 24.3.1999 do 3.6.2002
Adresa: N. Frýda 9 , České Budějovice Česká republika
České Budějovice, N. Frýda 9
Jméno: Ondrej Šestina 8.1.2003 - 3.5.2003
Funkce: Člen
Trvání členství: od 3.6.2002 do 20.1.2003
Adresa: Medveďovej 14 , Bratislava Slovenská republika
85104 Bratislava, Medveďovej 14
Jméno: Ing. Vladimír Staňura 8.1.2003 - 20.9.2003
Funkce: Předseda
Trvání členství: od 3.6.2002 do 12.6.2003
Ve funkci: od 14.6.2002 do 12.6.2003
Adresa: Požárnická 160 , Praha 6 - Nebušice Česká republika
Praha 6 - Nebušice, Požárnická 160
Jméno: Ing. Petr Neubauer 8.1.2003 - 2.2.2004
Funkce: Místopředseda
Trvání členství: od 26.3.2000 do 29.9.2003
Ve funkci: od 26.3.2000 do 29.9.2003
Adresa: Korejská 26 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jablonec nad Nisou, Korejská 26
Jméno: Ing. Jaromír Babinec MBA. 3.5.2003 - 3.6.2004
Funkce: Člen
Trvání členství: od 20.1.2003 do 5.4.2004
Adresa: Rytířova 809 , 143 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Rytířova 809, PSČ 14300
Jméno: Ing. Roman Kalina 8.1.2003 - 16.11.2004
Funkce: Člen
Trvání členství: od 22.7.2002 do 21.9.2004
Adresa: Babice 103 , Říčany Česká republika
Říčany, Babice 103, okres Praha-východ, PSČ 25101
Jméno: Ing. Leoš Oharek 3.5.2002 - 8.6.2005
Trvání členství: od 4.2.2002 do 31.1.2005
Adresa: Dřevnická 4156 , 760 01 Zlín Česká republika
Zlín, Dřevnická 4156, PSČ 76001
Jméno: Mgr. Jan Lamser 20.9.2003 - 8.6.2005
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.6.2003 do 9.3.2005
Ve funkci: od 16.6.2003 do 9.3.2005
Adresa: Strážovská 342 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Strážovská 342/15
Jméno: Ing. Petr Hutla 2.2.2004 - 8.6.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 30.9.2003 do 4.4.2005
Adresa: Na Vrších 1490 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Na Vrších 1490/7, PSČ 10000
Jméno: Ing. Jaromír Sladkovský 3.6.2004 - 8.6.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 6.4.2004 do 29.3.2005
Adresa: Litvínovská 519 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Litvínovská 519, PSČ 19000
Jméno: Ing. Tomáš Jirgl 16.11.2004 - 8.6.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.10.2004 do 29.3.2005
Adresa: Donínská 1764 , 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy Česká republika
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Donínská 1764, PSČ 19016
Jméno: Ing. Jan Petržilka 8.1.2003 - 2.12.2005
Funkce: Člen
Trvání členství: od 3.5.2001 do 3.8.2005
Adresa: Jungmannova 4 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Jungmannova 4
Jméno: JUDr. Ing. Ján Lučan Ph.D. 8.6.2005 - 25.7.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.4.2005
Adresa: Vinohradská 3216 , 100 00 Praha 10 - Strašnice Česká republika
Praha 10 - Strašnice, Vinohradská 3216/165, PSČ 10000
Jméno: Philippe Moreels 8.6.2005 - 30.12.2006
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.3.2005 do 25.9.2006
Ve funkci: od 4.4.2005 do 25.9.2006
Adresa: Pařížská 128 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Pařížská 128/22, PSČ 11000
Jméno: JUDr. Ing. Ján Lučan Ph.D. 25.7.2006 - 30.12.2006
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 5.4.2005 do 25.9.2006
Ve funkci: od 13.6.2005 do 25.9.2006
Adresa: Vinohradská 3216 , 100 00 Praha 10 - Strašnice Česká republika
Praha 10 - Strašnice, Vinohradská 3216/165, PSČ 10000
Jméno: William Leo Philemon 30.12.2006 - 30.12.2006
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.8.2006
Ve funkci: od 25.9.2006
Adresa: Belgické království
Herent, Langeveldstraat 71, BE-3020
Jméno: Ing. Jan Moravec 2.12.2005 - 14.3.2007
Funkce: Člen
Trvání členství: od 12.9.2005 do 8.12.2006
Adresa: Na Vyhlídce 49 , 373 16 Dobrá Voda Česká republika
Dobrá Voda, Na Vyhlídce 49, PSČ 37316
Jméno: Hugo Vanderpooten 30.12.2006 - 13.8.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.8.2006
Adresa: Saint-Pieters-Leeuw , Belgické království Česká republika
Saint-Pieters-Leeuw, Gladiolenlaan 17, 1600 Belgické království
Jméno: Geert De Kegel 30.12.2006 - 13.8.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.8.2006 do 9.11.2007
Adresa: Malý Dvůr 646 , Praha 6 - Nebušice Česká republika
Praha 6 - Nebušice, Malý Dvůr 646
Jméno: Christian Defrancq 30.12.2006 - 8.12.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.8.2006 do 2.10.2009
Ve funkci: od 25.9.2006 do 2.10.2009
Adresa: Kortenberg , Belgické království Česká republika
Kortenberg, Zonnelaan 23, 3070 Belgické království
Jméno: William Leo Philemon Brondeel 30.12.2006 - 17.3.2010
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.8.2006 do 14.12.2009
Ve funkci: od 25.9.2006 do 14.12.2009
Adresa: Belgické království
Herent, Langeveldstraat 71, BE-3020
Jméno: Jeroen Karel Van Leeuwen 13.8.2008 - 20.5.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.11.2007 do 1.5.2010
Adresa: Třída Míru 90 , 530 02 Pardubice Česká republika
Pardubice, Třída Míru 90, PSČ 53002
Jméno: Ing. Jaroslav Krejčí 30.12.2006 - 29.9.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.9.2006 do 6.9.2010
Adresa: Kovanecká 22 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Kovanecká 22, PSČ 19000
Jméno: Hugo Vanderpooten 13.8.2007 - 29.9.2010
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.8.2006 do 1.9.2010
Ve funkci: od 2.4.2007 do 1.9.2010
Adresa: Saint-Pieters-Leeuw , Belgické království Česká republika
Saint-Pieters-Leeuw, Gladiolenlaan 17, 1600 Belgické království
Jméno: Ing. Martin Stejskalík 14.3.2007 - 11.1.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.12.2006 do 14.12.2010
Adresa: Baška 298 , 739 01 Baška Česká republika
Baška, Baška 298, PSČ 73901
Jméno: Hugo Vanderpooten 29.9.2010 - 12.9.2011
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2010 do 25.5.2011
Adresa: Gladiolenlaan 17 , Saint-Pieters-Leeuw Belgické království
Saint-Pieters-Leeuw, Gladiolenlaan 17, 1600
Jméno: Danny De Raymaeker 8.12.2009 - 25.2.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.10.2009 do 31.12.2012
Ve funkci: od 9.10.2009 do 31.12.2012
Adresa: Belgické království
Leuven, Brabançonnestraat 84, B-3000
Jméno: Herwig Huysmans 17.3.2010 - 25.2.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.12.2009 do 31.12.2012
Ve funkci: od 14.12.2009 do 31.12.2012
Adresa: Duivebergen 13 , Keerbergen Belgické království
Keerbergen, Duivebergen 13, 3140
Jméno: Ing. Petr Knapp 20.5.2010 - 25.2.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.5.2010 do 31.12.2012
Adresa: Na Vrchmezí 795 , 165 00 Praha 6 - Suchdol Česká republika
Praha 6 - Suchdol, Na Vrchmezí 795, PSČ 16500
Jméno: Lieven Coppejans 12.9.2011 - 25.2.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.7.2011 do 31.12.2012
Adresa: Boniverlei 8 , Edegem Belgické království
2650 Edegem, Boniverlei 8
Jméno: Ing. Jaroslav Krejčí 29.9.2010 - 4.2.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.9.2010 do 31.12.2013
Adresa: Kovanecká 2114 , 190 00 Praha 9 - Libeň Česká republika
Praha 9 - Libeň, Kovanecká 2114/22, PSČ 19000
Jméno: Mgr. Petr Neuvirth 11.1.2011 - 4.2.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.12.2010 do 31.12.2013
Adresa: Opavská 822 , 708 00 Ostrava - Poruba Česká republika
Ostrava - Poruba, Opavská 822/63, PSČ 70800
Jméno: Petr Hutla 25.2.2013 - 15.11.2014
Funkce: předseda
Trvání členství: od 1.1.2013 do 10.9.2014
Ve funkci: od 7.1.2013 do 10.9.2014
Adresa: Na vrších 1490 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Na vrších 1490/7, Vršovice, 100 00 Praha 10
Jméno: Oldřich Bartoň 4.2.2014 - 15.11.2014
Trvání členství: od 1.1.2014 do 10.9.2014
Ve funkci: do 10.9.2014
Adresa: Slunečná 202 , 251 01 Nupaky Česká republika
Slunečná 202, 251 01 Nupaky
Jméno: Jiří Vévoda 25.2.2013 - 19.3.2015
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.1.2013
Adresa: Utěšilova 707 , 190 14 Praha 9 Česká republika
Utěšilova 707, Klánovice, 190 14 Praha 9
Jméno: Jiří Vévoda 19.3.2015 - 12.4.2015
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.1.2013
Adresa: Utěšilova 1078 , 190 14 Praha 9 Česká republika
Utěšilova 1078/13, Klánovice, 190 14 Praha 9
Jméno: Jeroen Karel Van Leeuwen 25.2.2013 - 4.6.2015
Funkce: čeln
Trvání členství: od 1.1.2013 do 25.3.2015
Ve funkci: do 25.3.2015
Adresa: Labský Palouk 497 , 530 09 Pardubice Česká republika
Labský Palouk 497, Polabiny, 530 09 Pardubice
Jméno: Ing. Michal Kaněra 4.6.2015 - 6.9.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.3.2015 do 30.8.2016
Ve funkci: od 25.3.2015 do 30.8.2016
Adresa: Zelená 227 , 530 03 Pardubice Česká republika
Zelená 227, Pardubičky, 530 03 Pardubice
Jméno: Ing. Petr Přecechtěl 18.2.2016 - 6.9.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.1.2016 do 30.8.2016
Ve funkci: od 13.1.2016 do 30.8.2016
Adresa: Předbojská 203 , 250 65 Bašť Česká republika
Předbojská 203, 250 65 Bašť

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Josef Rosenkranz
Člen statutárního orgánu: Ing. Rudolf Kypta
Člen statutárního orgánu: Ing. Libor Bosák

Vlastníci firmy ČSOB Leasing, a.s. IČO: 63998980

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 3 050 000 000 Kč 100% 15.12.2009
zakladni 3 000 000 000 Kč 100% 24.9.2007 - 15.12.2009
zakladni 2 900 000 000 Kč 100% 3.3.2005 - 24.9.2007
zakladni 600 000 000 Kč 100% 12.5.1999 - 3.3.2005
zakladni 300 000 000 Kč 100% 4.9.1997 - 12.5.1999
zakladni 250 000 000 Kč - 22.11.1996 - 4.9.1997
zakladni 200 000 000 Kč - 26.3.1996 - 22.11.1996
zakladni 100 000 000 Kč - 31.10.1995 - 26.3.1996

Sbírka Listin ČSOB Leasing, a.s. IČO: 63998980

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 3491/SL 134 notářský zápis [NZ 3927/2015] NZ 3927/2015 Městský soud v Praze 3.12.2015 18.12.2015 21.1.2016 20
B 3491/SL 133 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora + konsolidovaná ÚZ Městský soud v Praze 31.12.2014 13.8.2015 18.8.2015 102
B 3491/SL 132 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 28.1.2015 4.3.2015 18.3.2015 1
B 3491/SL 130 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 10.9.2014 24.10.2014 29.12.2014 2
B 3491/SL 129 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 2.9.2014 4.11.2014 104
B 3491/SL 128 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 8.8.2014 18.9.2014 104
B 3491/SL 126 ostatní zápis z jednání Aj-Čj Městský soud v Praze 11.12.2013 23.1.2014 5.2.2014 6
B 3491/SL 127 notářský zápis, stanovy společnosti Nz 4848/2013 Městský soud v Praze 30.12.2013 23.1.2014 5.2.2014 19
B 3491/SL 123 notářský zápis NZ 4848/2013 Městský soud v Praze 30.12.2013 27.1.2014 28.1.2014 19
B 3491/SL 124 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.1.2014 27.1.2014 28.1.2014 14
B 3491/SL 125 ostatní zápis ze 40. jednání ČSOB Městský soud v Praze 11.12.2013 27.1.2014 28.1.2014 6
B 3491/SL 122 ostatní zápis ze zasedání Městský soud v Praze 4.12.2013 6.12.2013 9.12.2013 1
B 3491/SL 121 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 13.8.2013 3.9.2013 93
B 3491/SL 119 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 3.4.2013 22.5.2013 24.5.2013 1
B 3491/SL 120 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 10.4.2013 22.5.2013 24.5.2013 1
B 3491/SL 118 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.4.2013 30.4.2013 2.5.2013 17
B 3491/SL 116 ostatní zápis DR/volba předs. Městský soud v Praze 21.12.2011 17.2.2012 0
B 3491/SL 115 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.12.2011 15.12.2011 16.12.2011 17
B 3491/SL 114 notářský zápis NZ 544/2011 Městský soud v Praze 5.12.2011 15.12.2011 16.12.2011 7
B 3491/SL 113 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.6.2011 15.8.2011 17
B 3491/SL 112 notářský zápis NZ 249/2011 Městský soud v Praze 3.6.2011 15.8.2011 7
B 3491/SL 111 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 22.7.2011 4.8.2011 89
B 3491/SL 110 podpisové vzory Městský soud v Praze 16.3.2011 21.3.2011 30.3.2011 2
B 3491/SL 109 ostatní - zápis DR (představenstvo) Městský soud v Praze 26.1.2011 21.3.2011 30.3.2011 6
B 3491/SL 108 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.12.2010 10.1.2011 12.1.2011 18
B 3491/SL 104 podpisové vzory Městský soud v Praze 11.11.2010 1.12.2010 6.12.2010 2
B 3491/SL 107 podpisové vzory Městský soud v Praze 11.11.2010 6.12.2010 2
B 3491/SL 103 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 2.11.2010 1.12.2010 6.12.2010 2
B 3491/SL 105 ostatní -zápis z DR /představenstvo/ Městský soud v Praze 14.10.2010 6.12.2010 12
B 3491/SL 106 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 2.11.2010 6.12.2010 2
B 3491/SL 102 ostatní -záp.z 34.zased.představenstva Městský soud v Praze 1.9.2010 24.9.2010 5.10.2010 4
B 3491/SL 101 ostatní zápis z DR/představenstvo Městský soud v Praze 14.5.2010 14.6.2010 16.7.2010 6
B 3491/SL 100 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 30.6.2010 12.7.2010 68
B 3491/SL 98 ostatní -zápis 16.sch.představenstva Městský soud v Praze 28.4.2010 18.5.2010 26.5.2010 4
B 3491/SL 99 podpisové vzory Městský soud v Praze 5.5.2010 18.5.2010 26.5.2010 2
B 3491/SL 96 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 14.12.2009 16.3.2010 18.3.2010 2
B 3491/SL 97 ostatní -zápis z 41.sch.představenstva Městský soud v Praze 18.11.2009 16.3.2010 18.3.2010 4
B 3491/SL 95 podpisové vzory /bez data/ Městský soud v Praze 8.1.2010 19.1.2010 1
B 3491/SL 94 stanovy společnosti Městský soud v Praze 4.12.2009 8.12.2009 16.12.2009 17
B 3491/SL 92 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 19.8.2009 4.12.2009 11.12.2009 3
B 3491/SL 93 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 2.10.2009 23.11.2009 11.12.2009 1
B 3491/SL 91 notářský zápis -NZ494/09 Městský soud v Praze 20.11.2009 24.11.2009 30.11.2009 6
B 3491/SL 90 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.7.2009 28.7.2009 3.8.2009 18
B 3491/SL 89 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 23.7.2009 23.7.2009 61
B 3491/SL 87 podpisové vzory /bez data/ Městský soud v Praze 1.6.2009 10.6.2009 1
B 3491/SL 88 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 4.5.2009 1.6.2009 10.6.2009 3
B 3491/SL 86 stanovy společnosti Městský soud v Praze 9.12.2008 11.2.2009 11.2.2009 17
B 3491/SL 85 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 31.7.2008 2.8.2008 105
B 3491/SL 83 ostatní -zápis z 56.jednání DR Městský soud v Praze 21.6.2007 7.2.2008 5
B 3491/SL 84 ostatní -zápis z mimoř.představenstva Městský soud v Praze 1.10.2007 7.2.2008 4
B 3491/SL 78 stanovy společnosti Městský soud v Praze 5.10.2007 11.10.2007 15.10.2007 17
B 3491/SL 79 notářský zápis -NZ447/07 Městský soud v Praze 10.9.2007 25.9.2007 8
B 3491/SL 76 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 12.9.2007 14.9.2007 116
B 3491/SL 77 výroční zpráva - r.2006 v anglickém jazyce Městský soud v Praze 31.12.2006 12.9.2007 14.9.2007 118
B 3491/SL 81 ostatní -zápis z 55.DR Městský soud v Praze 2.4.2007 10.9.2007 8
B 3491/SL 82 ostatní -zápis z 56.DR Městský soud v Praze 21.6.2007 10.9.2007 8
B 3491/SL 80 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.7.2007 10.9.2007 1
B 3491/SL 73 notářský zápis -NZ448/06 Městský soud v Praze 25.7.2006 8.2.2007 0
B 3491/SL 74 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 16.8.2006 8.2.2007 0
B 3491/SL 75 ostatní -protokol o volbě čl.DR Městský soud v Praze 4.9.2006 8.2.2007 0
B 3491/SL 72 ostatní -zápis ze 48.zasedání DR Městský soud v Praze 13.6.2005 18.7.2006 14.8.2006 0
B 3491/SL 71 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 16.6.2006 20.6.2006 82
B 3491/SL 70 výroční zpráva r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 14.9.2005 16.9.2005 0
B 3491/SL 69 stanovy společnosti Městský soud v Praze 2.5.2005 10.6.2005 0
B 3491/SL 64 notářský zápis -NZ151/05 Městský soud v Praze 29.3.2005 10.6.2005 0
B 3491/SL 65 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 9.3.2005 10.6.2005 0
B 3491/SL 66 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 4.4.2005 10.6.2005 0
B 3491/SL 67 ostatní -zápis ze 46.zasedání DR Městský soud v Praze 6.12.2004 10.6.2005 0
B 3491/SL 68 ostatní -zápis ze 47.zasedání DR Městský soud v Praze 4.4.2005 10.6.2005 0
B 3491/SL 61 ostatní - smlouva o započtení Městský soud v Praze 2.3.2005 26.4.2005 0
B 3491/SL 62 ostatní - smlouva o upsání akcií Městský soud v Praze 2.3.2005 26.4.2005 0
B 3491/SL 63 ostatní - výzva k podpisu smlouvy Městský soud v Praze 1.3.2005 26.4.2005 0
B 3491/SL 59 notářský zápis -NZ22/05 Městský soud v Praze 19.1.2005 15.3.2005 0
B 3491/SL 60 ostatní -zpr.auditora-přehled závazků Městský soud v Praze 17.1.2005 15.3.2005 0
B 3491/SL 56 ostatní -zápis z mimoř.zased.představe Městský soud v Praze 26.10.2004 21.12.2004 0
B 3491/SL 57 ostatní -zápis ze 45.zasedání DR Městský soud v Praze 20.9.2004 21.12.2004 0
B 3491/SL 58 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 7.10.2004 21.12.2004 0
B 3491/SL 52 podpisové vzory Městský soud v Praze 27.7.2004 13.12.2004 0
B 3491/SL 49 ostatní - zápis ze zasedání představ. Městský soud v Praze 25.5.2004 13.12.2004 13.12.2004 0
B 3491/SL 50 ostatní -zápis ze 44.zased.dor.rady Městský soud v Praze 14.6.2004 13.12.2004 0
B 3491/SL 51 ostatní -zápis z mimoř.zased.představ. Městský soud v Praze 14.6.2004 13.12.2004 0
B 3491/SL 48 účetní závěrka, výroční zpráva za r.2003+audit,zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 10.9.2004 11.10.2004 0
B 3491/SL 45 ostatní -zápis ze 43.zasedání DR Městský soud v Praze 5.4.2004 23.7.2004 0
B 3491/SL 46 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 29.4.2004 23.7.2004 0
B 3491/SL 47 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 31.3.2004 23.7.2004 0
B 3491/SL 44 ostatní rozhodnutí j.akcion. při VH Městský soud v Praze 12.6.2003 21.10.2003 0
B 3491/SL 42 ostatní zprávy DR+představenstva Městský soud v Praze 7.4.2003 7.8.2003 17.9.2003 0
B 3491/SL 43 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002,zpráva audit.,přílohy Městský soud v Praze 30.6.2003 7.8.2003 17.9.2003 0
B 3491/SL 41 ostatní zpráva o vztaz. v r. 2002 Městský soud v Praze 31.3.2003 7.8.2003 17.9.2003 0
B 3491/SL 40 výroční zpráva za rok 2002 Městský soud v Praze 30.6.2003 10.7.2003 0
B 3491/SL 39 ostatní zápis z 38.zasedání DR Městský soud v Praze 20.1.2003 30.6.2003 0
B 3491/SL 38 podpisové vzory Městský soud v Praze 24.10.2002 15.1.2003 0
B 3491/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva 1998-2001+audit Městský soud v Praze 31.12.2001 15.1.2003 0
B 3491/SL 21 notářský zápis NZ63/96 Městský soud v Praze 21.3.1996 15.1.2003 0
B 3491/SL 22 ostatní -protokol o volbě členů D.R. Městský soud v Praze 30.4.1997 15.1.2003 0
B 3491/SL 23 ostatní -zápis z13.zas.D.R. Městský soud v Praze 10.6.1997 15.1.2003 0
B 3491/SL 24 notářský zápis NZ188/98 Městský soud v Praze 23.4.1998 15.1.2003 0
B 3491/SL 25 notářský zápis NZ117/99 Městský soud v Praze 4.3.1999 15.1.2003 0
B 3491/SL 26 ostatní -zápis z D.R. Městský soud v Praze 18.10.1999 15.1.2003 0
B 3491/SL 27 ostatní -zápis z předst. Městský soud v Praze 25.11.1999 15.1.2003 0
B 3491/SL 28 ostatní -rozh.jed.akcion. Městský soud v Praze 26.3.2000 15.1.2003 0
B 3491/SL 29 ostatní -zápis z 27.D.R. Městský soud v Praze 23.3.2000 15.1.2003 0
B 3491/SL 30 ostatní -zápis z 36.D.R. Městský soud v Praze 14.6.2002 15.1.2003 0
B 3491/SL 32 ostatní -rozh.jed.akc. Městský soud v Praze 29.5.2002 15.1.2003 0
B 3491/SL 33 ostatní -rozh.jed.akc. Městský soud v Praze 22.7.2002 15.1.2003 0
B 3491/SL 34 ostatní výpis z předst. č.M4/02 Městský soud v Praze 20.8.2002 15.1.2003 0
B 3491/SL 35 ostatní -výpis z předst. č.8/02 Městský soud v Praze 27.8.2002 15.1.2003 0
B 3491/SL 36 ostatní -zápis z D.R. Městský soud v Praze 30.9.2002 15.1.2003 0
B 3491/SL 37 ostatní -zápis z předst. č.10/02 Městský soud v Praze 8.10.2002 15.1.2003 0
B 3491/SL 20 notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory pověření,ČP,protokol o volbě Městský soud v Praze 30.1.2002 22.3.0202 12.8.2002 0
B 3491/SL 16 notářský zápis - z 16.4.1997 2x Městský soud v Praze 22.3.2002 22.3.2002 0
B 3491/SL 17 ostatní - rozhodnutí jed,akcionáře 2x Městský soud v Praze 15.3.2000 22.3.2002 22.3.2002 0
B 3491/SL 18 stanovy společnosti - 2x Městský soud v Praze 22.3.2002 22.3.2002 0
B 3491/SL 19 účetní závěrka -audity rok 1996 až rok 1998 Městský soud v Praze 22.3.2002 22.3.2002 0
B 3491/SL 15 stanovy společnosti - platné od 30.8.2001 Městský soud v Praze 29.10.2001 4.3.2002 0
B 3491/SL 8 ostatní protokol o volbě členů DR-příl Městský soud v Praze 2.5.2001 18.6.2001 0
B 3491/SL 9 ostatní protokol o volbě členů DR-příl Městský soud v Praze 3.5.2001 18.6.2001 0
B 3491/SL 11 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.4.2001 18.6.2001 0
B 3491/SL 12 notářský zápis Městský soud v Praze 19.3.2001 18.6.2001 0
B 3491/SL 13 notářský zápis Městský soud v Praze 25.4.2001 18.6.2001 0
B 3491/SL 14 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.4.2001 18.6.2001 0
B 3491/SL 10 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 24.5.2001 18.6.2001 0
B 3491/SL 7 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.11.2000 0
B 3491/SL 6 notářský zápis -rozhodnutí jed.akci.,příloha Městský soud v Praze 7.8.2000 20.11.2000 0
B 3491/SL 5 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.1.2000 16.11.2000 0
B 3491/SL 4 notářský zápis -prohlášení jedin. akci.,příl. Městský soud v Praze 28.1.2000 16.11.2000 0
B 3491/SL 1 notářský zápis Městský soud v Praze 23.4.1998 3.2.1999 0
B 3491/SL 2 notářský zápis Městský soud v Praze 10.7.1998 3.2.1999 0
B 3491/SL 53 ostatní zápis ze 44.zased. DR Městský soud v Praze 14.6.2004 0
B 3491/SL 54 notářský zápis NZ 254/2004 Městský soud v Praze 26.5.2004 0
B 3491/SL 55 stanovy společnosti / 25 str./ Městský soud v Praze 26.5.2004 0
B 3491/SL 3 stanovy společnosti + NZ 109/99 Městský soud v Praze 4.3.1999 0

Hodnocení ČSOB Leasing, a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu ČSOB Leasing, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image

Naposledy navštívené...