ČSAD JIHOTRANS a.s. České Budějovice IČO: 25171216

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ČSAD JIHOTRANS a.s., která sídlí v obci České Budějovice a bylo jí přiděleno IČO 25171216.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem ČSAD JIHOTRANS a.s. se sídlem v obci České Budějovice byla založena v roce 1998. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 5 osob. Společnost podniká v oboru Opravy silničních vozidel , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Hostinská činnost a další.

Základní údaje o ČSAD JIHOTRANS a.s. IČO: 25171216

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Českých Budějovicích 1.1.1998
Spisová značka: B 892
IČO: 25171216
Obchodní firma: ČSAD JIHOTRANS a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.1.1998
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.1.1998
Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 25.8.2015 došlo k odštěpení částí jmění společnosti, v souladu s Projektem přeměny ze dne 30.6.2015, s rozhodným dnem přeměny 1.1.2015, do nově založených nástupnických společností GW JIHOTRANS a.s., GW LOGISTICS a.s., GW BUS a.s. a GW DIESEL a.s., všech se sídlem v Českých Budějovicích, Pekárenská 255/77. 1.9.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech. 29.7.2014
Na společnost ČSAD JIHOTRANS a.s. se sídlem České Budějovice, Pekárenská 255/77, PSČ 370 21, IČ 251 71 216, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě, schváleného projektu vnitrostátní fúze formou sloučení ze dne 30.6.2010 s rozhodným dnem sloučení 1.1.2010 veškeré jmění bez likvidace zrušené společnosti JWE a.s. se sídlem České Budějovice, Pekárenská 255/77, PSČ 370 21, IČ 260 96 617, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu B vložce 1470, jako zani kající společností. 30.11.2010
Valná hromada rozhodla usnesením dne 18. 11. 2010 takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 25.438.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů čtyři sta třicet osm tisíc korun českých). 2. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení vlastního kapitálu společnosti pro realizaci podnikatelských záměrů a rozvoj společnosti. 3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním nových akcií peněžitými vklady o částku 25.438.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů čtyři sta třicet osm tisíc korun českých), upisování nad tuto částku se nepřipouští. 4. Ke zvýšení základního kapitálu o částku 25.438.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů čtyři sta třicet osm tisíc korun českých) budou vydány nové akcie, a to 25.438 kusů (slovy: dvacet pět tisíc čtyři sta třicet osm kusů) nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za jednu akcii, každá znějící na jméno, každá v listinné podobě, každá neregistrovaná s omezenou převoditelností podmíněnou souhlasem představenstva, když emisní kurz nových akcií se rovná je jich jmenovité hodnotě. 5. Všechny akcie ke zvýšení základního kapitálu budou upsány na základě dohody všech akcionářů společnosti podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku, a to v poměru, jakým se každý dosavadní akcionář podílí na dosavadní výši základního kapitálu; takže ak cionář pan Robert Krigar, nar. 6. dubna 1965 upíše 12.719 kusů (slovy: dvanáct tisíc sedm set devatenáct kusů) nových akcií a akcionář pan Ing. Miloslav Mrkvička, nar. 15. července 1955 upíše 12.719 kusů (slovy: dvanáct tisíc sedm set devatenáct kusů) nov ých akcií. Veřejná výzva k upisování akcií není přípustná. 6. Emisní kurz nových akcií upsaných ke zvýšení základního kapitálu bude splacen peněžitým vkladem každého z upisovatelů tak, že každý upisovatel zaplatí celý emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději do 31. prosince 2010 ve prospěch zvláštního účtu emit enta u banky. 7. Dohoda akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku, nahrazující listinu upisovatelů, bude v souladu s ustanovením § 203 odstavec 4 obchodního zákoníku uzavřena v den přijetí usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu, když upisování mladých akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 23.11.2010 - 8.12.2010
Na společnost ČSAD JIHOTRANS a.s. se sídlem České Budějovice, Pekárenská 255/77, PSČ 251 71 216, jako nástupnickou společnost, přešlo podle projektu vnitrostátní fúze formou sloučení ze dne 17.6.2010 s rozhodným dnem 1.1.2010 jmění bez likvidace zrušenýc h a zaniklých společností JIHOTRADE a.s. se sídlem České Budějovice, Pekárenská 255/77, PSČ 370 21, IČ 632 71 397 ( zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce 701 ) a AUTO LINHART,s .r.o. se sídlem Bor ek, Pražská 285, PSČ 373 67, IČ 482 08 531 ( zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložce 13485 ), jako zanikajicích společností. 8.9.2010
Valná hromada dne 28. 5. 2010 přijala toto usnesení: I. Základní kapitál se snižuje ze stávající výše 157 000 000,- Kč (slovy: jedno sto padesát sedm milionů korun českých) o 52 438 000,- Kč (slovy: padesát dva milionů čtyři sta třicet osm tisíc korun českých) na 104 562 000,- Kč (slovy: jedno sto čtyři mi liony pět set šedesát dva tisíce korun českých). II. Důvodem snížení základního kapitálu je zákonný příkaz naložit s vlastními akciemi v majetku společnosti, částka odpovídající snížení základního kapitálu nebude nikomu vyplacena. III. Snížení základního kapitálu bude provedeno stažením a následnou amortizací veškerých vlastních akcií v majetku společnosti, když se jedná o akcie číslo 49951-75000 (nahrazené hromadnou listinou číslo 3), akcie číslo 96313-107000 (nahrazené hromadnou listinou číslo 6), akcie číslo 126981-137000 (nahrazené hromadnou listinou číslo 9) a akcie číslo 150321-157000 (nahrazené hromadnou listinou číslo 12); celkem se jedná o 52438 akcií o jmenovité hodnotě celkem 52 438 000,- Kč (slovy: padesát dva milionů čtyři sta třicet osm tisíc korun českých). 2.8.2010 - 8.11.2010
Na společnost ČSAD JIHOTRANS a.s. se sídlem České Budějovice, Pekárenská 255/77, PSČ 370 21, IČ 251 71 216, jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením ze dne 28. 6. 2007 s rozhodným dnem sloučení 1. 1. 2007 jmění společností JIHOTRANS HOLDING s.r.o. se sídlem České Budějovice, Pekárenská 255/77, PSČ 370 21, IČ 261 12 272 a MOTOR JIKOV Doprava a.s. se sídlem České Budějovice, Kněžskodvorská 2277/26, PSČ 370 04, IČ 261 07 163, jako zanikajících společností. Společnost ČSAD JIHOTRANS a.s. se sídlem České Budějovice, Pekárenská 255/77, PSČ 370 21, IČ 251 71 216 je právním nástupcem bez likvidace zrušených a zaniklých společností JIHOTRANS HOLDING s.r.o. se sídlem České Budějovice, Pekárenská 255/77, PSČ 3 70 21, IČ 261 12 272 (dosud zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu C vložce 14639) a MOTOR JIKOV Doprava a.s. se sídlem České Budějovice, Kněžskodvorská 2277/26, PSČ 370 04, IČ 261 07 163 (dosud zapsána v obcho dním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu B vložce 1526). 31.7.2007
Společnost prodala na základě rozhodnutí své valné hromady a valné hromady kupujícího s účinností od 1.1.2006 část svého podniku - cestovní kancelář, kupujícímu CK JIHOTRANSA a.s., se sídlem České Budějovice, Pekárenská 255/77, IČ 260 92 727. 9.1.2006 - 24.4.2007
Společnost prodala na základě rozhodnutí své valné hromady a valné hromady kupujícího s účinností od 1. 1. 2006 část svého podniku - silniční nákladní dopravu a spedici, uskutečňovanou speciálními přepravníky osobních vozidel, kupujícímu JWE a.s., se sídl em České Budějovice, Pekárenská 255/77, IČ 260 96 617. 9.1.2006 - 24.4.2007
- Společnost prodala na základě rozhodnutí valné hromady a valné hromady kupujícího s účinností od 1.1.2005 část svého podniku - cestovní kancelář, kupujícímu JWE a.s., se sídlem České Budějovice, Pekárenská 255/77, IČ 260 96 617. - Společnost prodala na základě rozhodnutí své valné hromady a valné hromady kupujícího s účinností od 1.1.2006 část svého podniku - cestovní kancelář, kupujícímu CK JIHOTRANSA a.s., se sídlem České Budějovice, Pekárenská 255/77, IČ 260 92 727. 23.12.2005 - 9.1.2006
Mimořádná valná hromada ČSAD JIHOTRANS a.s., konaná dne 29.11.2004, rozhodla usnesením o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál společnosti ČSAD JIHOTRANS a.s. se zvyšuje z částky 137,000.000,-Kč na částku 157,000.000,-Kč, tedy o 20,000.000,-Kč, slovy: dvacet miliónů korun českých. Upisování akcií nad částku 20,000.000,-Kč, tedy o 20,000.000,-Kč, slovy: dv acet miliónů korun českých. Upisování akcií nad částku 20,000.000,-Kč se nepřipouští. 2. K realizaci usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti o 20,000.000,-Kč bude vydáno 20.000 kusů nových kmenových akcií společnosti, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, každá znějící na jméno, každá v listinné podobě, každá n eregistrovaná s omezenou převoditelností, podmíněnou souhlasem představenstva. Emisní kurs nově emitovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. 3. Všechny nově emitované akcie ke zvýšení základního kapitálu společnosti budou upsány na základě dohody akcionářů společnosti uzavřené ve smyslu § 205 obchod. zákoníku, která bude pořízena ve formě notářského zápisu (§ 205 odst. 2 obchod. zák.), a  to v poměru, jakým se každý dosavadní akcionář podílí na výši základního kapitálu. Akcionář Robert Krigar, r.č. 650406/2103 tak upíše 6.660 ks nově emitovaných akcií, akcionář Ing. Miloslav Mrkvička, r.č. 550715/0902 tak upíše 6.660 ks nově emitovaných ak cií a akcionář M.I.C.B., a.s. IČ 62525182 tak upíše 6.680 ks nově emitovaných akcií. Veřejná výzva k upisování akcií není přípustná. 4. Emisní kurz nově emitovaných akcií upsaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti bude splacen peněžitým vkladem každého z upisovatelů tak, že každý upisovatel splatí celý emisní kurs jím upsaných akcií nejpozději do 31. prosince 2004, a to n a zvláštní účet emitenta vedený u Československé obchodní banky a.s., regionální pobočka České Budějovice číslo účtu ABO verze 17399863/0300. 5. Dohoda akcionářů uzavřená podle § 205 obchod. zákoníku, která bude nahrazovat listinu upisovatelů, bude akcionáři v souladu v ustanovením § 203 odst. 4 obchod. zákoníku uzavřena v den přijetí usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního k apitálu společnosti, po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu rejstříkovému soudu. Upisování nových akcií však bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrh u na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 3.12.2004 - 13.12.2004
Mimořádná valná hromada ČSAD JIHOTRANS a.s., konaná dne 19. 11. 2003, rozhodla usnesením o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál společnosti ĆSAD JIHOTRANS a.s. se zvyšuje z částky 107,000.000,-Kč na částku 137,000.000,-Kč, tedy o 30,000.000,-Kč. slovy: třicet miliónů korun českých. Upisování akcií nad částku 30,000.000,-Kč se nepřipouští. 2. K realizaci usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti o 30,000.000,-Kč bude vydáno 30.000 kusů nových kmenových akcií společnosti, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč každá znějící na jméno, každá v listinné podobě, každá neregis trovaná s omezenou převoditelností, podmíněnou souhlasem představenstva. Emisní kurs nově emitovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. 3.Všechny nově emitované akcie ke zvýšení základního kapitálu společnosti budou upsány na základě dohody akcionářů společnosti uzavřené ve smyslu § 205 obchod. zákoníku, která bude pořízena ve formě notářského zápisu ( § 205 odst. 2 obchod. zák.), a to v poměru, jakým se každý dosavadní akcionář podílí na výši základního kapitálu. Akcionář Robert Krigar, r.č. 650406/2103 tak upíše 9.990 ks nově emitovaných akcií, akcionář Ing. Miloslav Mrkvička, r.č. 550715/0902 tak upíše 9.990 ks nově emitovaných akcií a akcionář M.I.C.B., a.s. IČ 62525182 tak upíše 10.020 ks nově emitovaných akc ií. Veřejná výzva k upisování akcií není přípustná. 4. Emisní kurz nově emitovaných ekcií upsaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti bude splacen peněžitým vkladem každého z upisovatelů tak, že každý upisovatel splatí celý emisní kurs jím upsaných akcií nejpozději do 31. prosince 2003, a to na zvl áštní účet emitenta vedený u Československé obchodní banky a.s., regionální pobočka České Budějovice číslo učtu ABO verze 17258403/0300, IBIS verze 09848014. 5. Dohoda akcionářů uzavřená podle § 205 obchod. zákoníku, která bude nahrazovat listinu upisovatelů, bude akcionáři v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchod. zákoníku uzavřena v den přijetí usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitá lu společnosti, po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti, po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu rejstříkovému soudu. Upisování nových akcií však bude vázáno na ro zvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí momořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 27.11.2003 - 4.12.2003
Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 20.11.2002 o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1. Základní kapitál společnosti ČSAD JIHOTRANS a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, Pekárenská 255/77, PSČ 370 21, IČ 25 17 12 16, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích , oddíl B, vložka 892, dále jen společnost, se zvyšuje z částky 75,000.000,-Kč na částku 107,000.000,-Kč, tedy o 32,000.000,-Kč, slovy:třicet dva miliónů korun českých. Upisování akcií nad částku 32,000.000,-Kč se nepřipouští. 2. K realizaci usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti o 32,000.000,- Kč bude vydáno 32.000 kusů nových kmenových akcií společnosti, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, každá znějící na jméno, každá v listinné podobě, každá registrována s omezenou převoditelností, podmíněnou souhlasem představenstva. Emisní kurs nově emitovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. 3.Všechny nově emitované akcie ke zvýšení základního kapitálu společnosti budou upsány na základě dohody akcionářů společnosti uzavřené ve smyslu § 205 obchodního zákoníku, která bude pořízena ve formě notářského zápisu ( § 205 odst. 2 obch. zák.), a to v poměru, jakým se každý dosavadní akcionář podílí na výši základního kapitálu. Akcionář Robert Krigar, r.č. 65 04 06/2103 tak upíše 10.656 ks nově emitovaných akcií, akcionář Ing. Miroslav Mrkvička, r.č. 55 07 15/0902 tak upíše 10.656 ks nově emitovaných akcií a akcionář M.I.V.B., a.s., IČ 62 52 51 82 tak upíše 10.688 ks nově emitovaných akcií. Veřejná výzva k upisování akcií není přípustná. 4.Emisní kurs nově emitovaných akcií upsaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti bude splacen peněžitým vkladem každého z upisovatelů tak, že každý upisovatel zaplatí celý emisní kurs jím upsaných akcií nejpozději do 31.prosince 2002, a to na zvláštní účet emitenta vedený u Československé obchodní banky a.s., regionální pobočka České Budějovice, č.21 29 15 413/0300. 5.Dohoda akcionářů uzavřená podle § 205 obchodního zákoníku, která bude nahrazovat listinu upisovatelů, bude akcionáři v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku uzavřena v den přijetí usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti. Upisování nových akcií však bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 2.12.2002 - 16.12.2002
Usnesení valné hromady ze dne 4.12.2001 o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1. Základní kapitál ČSAD JIHOTRANS a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, Pekárenská 77, PSČ 370 21, IČ 25 17 12 16 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 892, dále jen společnost, se zvyšuje z částky 65,000.000,-Kč na částku 75,000.000,-Kč, tedy o částku 10,000.000,-Kč, slovy desetmiliónůkorunčeských, a to upisováním nových akcií. upisování nad částku 10,000.000,-Kč se nepřipouští. 2. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je posílení základního kapitálu společnosti pro realizaci podnikatelských záměrů a rozvoje společnosti. 3. Ke zvýšení základního kapitálu o částku 10,000.000,-Kč bude vydáno 10.000 kusů nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč za jednu akcií, každá znějící na jméno, každá v listinné podobě, každá neregistrovaná a s omezenou převoditelností. Emisní kurz nových akcií bude se rovná jejich jmenovité hodnotě. 4. Všechny akcie ke zvýšení základního kapitálu budou upsány s využitím přednostního práva dosavadních akcionářů na základě dohody akcionářů podle § 205 obch. zák., a to v poměru, jakým se každý dosavadní akcionář podílí na dosavadní výši základního kapitálu, takže akcionář Robert Krigar, r.č. 65 04 06/2103 upíše 2.761 ks nových akcií, akcionář Ing. Miloslav Mrkvička, r.č. 55 07 15/0902 upíše 2.761 ks nových akcií a akcionář M.I.C.B., a.s., IČ 62 52 51 82 upíše 4.478 ks nových akcií. Veřejná výzva k upisování akcií není přípustná. 5. Emisní kurz nových akcií upsaných ke zvýšení základního kapitálu bude splacen peněžitým vkladem každého z upisovatelů tak, že každý upisovatel zaplatí celý emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději do 31. 12. 2001, ve prospěch zvláštního účtu emitenta č. 21 29 15 413/0300 (ABO verze), 09 84 84 50 (IBIS verze) u ČSOB a. s., pobočky České Budějovice. 6. Dohoda akcionářů podle ust. § 205 obch. zák., nahrazující listinu upisovatelů, bude v souladu s ust. § 203 odst. 4 obch. zák. uzavřena v den přijetí usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu, když upisování mladých akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 17.12.2001 - 19.12.2001
Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 13.11.2000 o zvýšení základního jmění společnosti: Základní jmění ČSAD JIHOTRANS a.s. se sídlem v Českých Budějovicích, Pekárenská 77, PSČ 370 21, IČ 25 17 12 16, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 892 (dále jen společnost) se zvyšuje o částku 8,000.000,- Kč, slovy: osm milionů korun českých, upsáním nových akcií. Celková hodnota základního jmění po zvýšení je 33,100.000,- Kč. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií o částku 8,000.000,- Kč, upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Ke zvýšení základního jmění bude upsáno 8.000 kusů nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za jednu akcii, každá znějící na jméno, každá v listinné podobě, každá veřejně neobchodovatelná a převoditelná se souhlasem představenstva, emisní kurz každé nové akce bude roven její jmenovité hodnotě. Všechny akcie ke zvýšení základního jmění budou upsány s využitím přednostního práva dosavadních akcionářů na základě dohody akcionářů podle § 205 obch. zák., a to v poměru, jakým se každý dosavadní akcionář podílí na dosavadní výši základního jmění, takže akcionář Ing. Miloslav Mrkvička upíše 2.088 ks nových akcií, akcionář Robert Krigar upíše 2.088 ks nových akcií, akcionář Zdeněk Dorchner upíše 241 ks nových akcií a akcionář M.I.C.B., a.s. se sídlem v Českých Budějovicích, Kněžskodvorská 26, upíše 3,583 ks nových akcií. Veřejná výzva k upisování akcií není přípustná. Emisní kusz nových akcií upsaných ke zvýšení základního jmění bude splacen peněžitým vkladem každého z úpisovatelů tak, že každý upisovatel zaplatí celý emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději do 31. 12. 2000, a to ve prospěch účtu emitenta č. 108001144/5100, vedeného u IPB a.s. pobočka České Budějovi 24.11.2000 - 2.2.2001
Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 14.10.1999 o zvýšení základního jmění společnosti: 20.10.1999 - 26.7.2000
základní jmění obchodní společnosti ČSAD JIHOTRANS a.s., České Budějovice se sídlem v Českých Budějovicích, Pekárenská 77, IČ 25 17 12 16 se z v y š u j e z 12,320.000,- Kč na 25,100.000,- Kč, tedy o 12,780.000,- Kč, slovy: dvanáct milionů sedm set osmdesát tisíc korun českých, a to upsáním nových akcií, 20.10.1999 - 26.7.2000
zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií společnosti o částku 12,780.000,- Kč, upisování nad tuto částku se nepřipouští, 20.10.1999 - 26.7.2000
na zvýšení základního jmění společnosti bude vydáno 12 780 ks nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, každá znějící na jméno, každá v listinné podobě a každá veřejně neobchodovatelná s omezenou převoditelností, emisní kurz každé nové akcie bude roven její jmenovité hodnotě, 20.10.1999 - 26.7.2000
emisní kurz nových akcií společnosti, upsaných ke zvýšení základního jmění, bude splacen peněžitým vkladem každého z upisovatelů tak, že každý upisovatel zaplatí celý emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději do 31. prosince 1999, a to ve prospěch účtu emitenta č. 108001144/5100, vedeného u IPB a.s., oblastní pobočka České Budějovice. 20.10.1999 - 26.7.2000
všechny akcie ke zvýšení základního jmění budou upsány na základě dohody akcionářů, uzavřené ve smyslu § 205 obch. zák., a to v poměru, jakým se každý dosavadní akcionář podílí na dosavadní výši základního jmění, takže akcionář Ing. Miloslav Mrkvička upíše 3 336 ks nových akcií, akcionář Robert Krigar upíše 3 336 ks nových akcií, akcionář Zdeněk Dorschner upíše 384 nových akcií a akcionář M.I.C.B., a.s. se sídlem v Českých Budějovicích, Kanovnická 18 upíše 5 724 akcií, 20.10.1999 - 9.2.2001

Aktuální kontaktní údaje ČSAD JIHOTRANS a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25171216
Obchodní firma: ČSAD JIHOTRANS a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Českých Budějovic
Vznik první živnosti: 15.1.1998
Celkový počet živností: 22
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25171216
Firma: ČSAD JIHOTRANS a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: České Budějovice
Základní územní jednotka: České Budějovice
Počet zaměstnanců: Bez zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1998

Kontakty na ČSAD JIHOTRANS a.s. IČO: 25171216

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Pekárenská 255/77 , České Budějovice 370 04 6.10.2015
Sídlo: Pekárenská 255/77 , České Budějovice 370 04 30.4.2002 - 6.10.2015
Sídlo: Pekárenská 255/77 , České Budějovice 370 04 1.1.1998 - 30.4.2002

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Pekárenská 255/77, České Budějovice 370 04

Obory činností ČSAD JIHOTRANS a.s. IČO: 25171216

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 29.7.2014 - 1.2.2017
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí - osobní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvíce 9 osob včetně řidiče 5.12.2013 - 1.2.2017
distribuce pohonných hmot 5.12.2013 - 1.2.2017
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3.6.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní pří ležitostná osobní, - vnitrostátní veřejná linková, - vnitrostátní zvláštní linková, - mezinárodní linková, - mezinárodní kyvadlová 3.6.2009 - 5.12.2013
opravy silničních vozidel 31.7.2007
skladování zboží a manipulace s nákladem 31.7.2007 - 3.6.2009
skladování zboží a manipulace s nákladem 4.5.2004 - 31.7.2007
opravy a montáž měřidel 4.5.2004 - 31.7.2007
zastupování v celním řízení 4.12.2003 - 3.6.2009
směnárenská činnost 30.4.2002 - 3.6.2009
opravy motorových vozidel 1.1.1998 - 31.7.2007
provozování cestovní kanceláře 1.1.1998 - 31.7.2007
hostinská činnost 1.1.1998 - 31.7.2007
silniční motorová doprava osobní 1.1.1998 - 3.6.2009
silniční motorová doprava nákladní 1.1.1998 - 3.6.2009
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 1.1.1998 - 3.6.2009
zprostředkovatelská činnost 1.1.1998 - 3.6.2009
zasilatelství 1.1.1998 - 3.6.2009
činnost organizačních a ekonomických poradců 1.1.1998 - 3.6.2009
školící činnost 1.1.1998 - 3.6.2009
pronájem hmotného i nehmotného majetku 1.1.1998 - 3.6.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.1.1998 - 3.6.2009
měření emisí 1.1.1998 - 5.12.2013

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.1.1998

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.1.1998

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.1.1998
Zánik oprávnění: 21.6.2007

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.1.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.1.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.1.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně ři

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.1.1998
Zánik oprávnění: 3.8.2016

Živnost č. 8 Školící činnost v oblasti dopravy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.1.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.1.1998
Zánik oprávnění: 18.3.2006

Živnost č. 10 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.1.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.1.1998
Zánik oprávnění: 31.3.2001

Živnost č. 12 Pronájem movitého a nemovitého majetku

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.1.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.1.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Zasilatelství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.2.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.3.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.3.1998
Zánik oprávnění: 29.11.2000

Živnost č. 17 Směnárenská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.8.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.3.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.2.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Opravy a montáž měřidel

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.3.2004
Zánik oprávnění: 19.8.2006

Živnost č. 21 Distribuce pohonných hmot

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.11.2013
Zánik oprávnění: 3.8.2016

Živnost č. 22 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.3.2014
Zánik oprávnění: 3.8.2016
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Skladování
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Ostatní technické zkoušky a analýzy
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Univerzální administrativní činnosti
Ostatní vzdělávání j. n.
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Vedení firmy ČSAD JIHOTRANS a.s. IČO: 25171216

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva. 29.7.2014
Jménem společnosti jedná každý z členů představenstva samostatně. K právním úkonům, kterými se zcizují nebo zatěžují nemovitosti, je zapotřebí dvou členů představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo jinak zobrazenému obchdnímu jménu společnosti připojí svůj podpis člen představenstva, při zcizování a zatěžování nemovitostí dva členové představenstva. 1.1.1998 - 29.7.2014
Jméno: Ing. Miloslav Mrkvička 19.9.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.8.2014
Ve funkci: od 1.8.2014
Adresa: Brodská 374, Srubec 370 06
Jméno: Robert Krigar 19.9.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.8.2014
Adresa: Na Vyhlídce 235, Staré Hodějovice 370 08
Jméno: Ing. Petra Kokešová 25.4.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2018
Adresa: 24, Dolní Bukovsko 373 65
Jméno: Ing. Zdeněk Daňha 1.1.1998 - 6.11.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Krčínova 1078/2, České Budějovice 370 11
Jméno: Ing. Miloslav Mrkvička 1.1.1998 - 15.9.2001
Funkce: předseda představenstva
Adresa: K. Lávičky 978/5, České Budějovice 370 07
Jméno: Ing. František Lafata 6.11.2000 - 30.4.2002
Funkce: člen představenstva
Adresa: Olšová 2060/11, Dobrá Voda u Českých Budějovic 373 16
Jméno: Ing. František Lafata 30.4.2002 - 30.4.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.1998
Adresa: Olšová 2060/11, Dobrá Voda u Českých Budějovic 373 16
Jméno: Robert Krigar 1.1.1998 - 25.1.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.1998 do 20.11.2002
Adresa: Česká republika
Křemže 17
Jméno: Ing. Miloslav Mrkvička 15.9.2001 - 25.1.2003
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.1998 do 20.11.2002
Ve funkci: od 1.1.1998 do 20.11.2002
Adresa: tř. 28. října 1294/17, České Budějovice 370 01
Jméno: Ing. František Lafata 30.4.2002 - 25.1.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.11.2000 do 20.11.2002
Adresa: Olšová 2060/11, Dobrá Voda u Českých Budějovic 373 16
Jméno: Ing. Miloslav Mrkvička 25.1.2003 - 24.4.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.11.2002
Ve funkci: od 20.11.2002
Adresa: tř. 28. října 1294/17, České Budějovice 370 01
Jméno: Robert Krigar 25.1.2003 - 24.4.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.11.2002
Adresa: 17 , Křemže Česká republika
Jméno: Ing. František Lafata 25.1.2003 - 6.12.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.11.2002 do 15.11.2007
Adresa: Olšová 2060/11, Dobrá Voda u Českých Budějovic 373 16
Jméno: Ing. Miloslav Mrkvička 24.4.2007 - 6.12.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.11.2002 do 15.11.2007
Ve funkci: od 20.11.2002 do 15.11.2007
Adresa: Brodská 374, Srubec 370 06
Jméno: Robert Krigar 24.4.2007 - 6.12.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.11.2002 do 15.11.2007
Adresa: Na Vyhlídce 235, Staré Hodějovice 370 08
Jméno: Ing. Miloslav Mrkvička 6.12.2007 - 12.10.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.11.2007 do 1.10.2012
Ve funkci: od 15.11.2007 do 1.10.2012
Adresa: Brodská 374, Srubec 370 06
Jméno: Robert Krigar 6.12.2007 - 12.10.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.11.2007 do 1.10.2012
Adresa: Na Vyhlídce 235, Staré Hodějovice 370 08
Jméno: Ing. František Lafata 6.12.2007 - 12.10.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.11.2007 do 1.10.2012
Adresa: Olšová 2060/11, Dobrá Voda u Českých Budějovic 373 16
Jméno: Ing. Miloslav Mrkvička 12.10.2012 - 19.9.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2012 do 1.8.2014
Ve funkci: od 1.10.2012 do 1.8.2014
Adresa: Brodská 374, Srubec 370 06
Jméno: Robert Krigar 12.10.2012 - 19.9.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2012 do 1.8.2014
Ve funkci: do 1.8.2014
Adresa: Na Vyhlídce 235, Staré Hodějovice 370 08
Jméno: Ing. František Lafata 12.10.2012 - 19.9.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2012 do 1.8.2014
Adresa: Olšová 2060/11, Dobrá Voda u Českých Budějovic 373 16
Jméno: Ing. František Lafata 19.9.2014 - 3.9.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.8.2014
Adresa: Nová cesta 2368/16, Dobrá Voda u Českých Budějovic 373 16
Jméno: Ing. František Lafata 3.9.2015 - 26.3.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.8.2014 do 18.3.2018
Adresa: Nová cesta 2368/16, Dobrá Voda u Českých Budějovic 373 16

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Eva Horká 19.9.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.8.2014
Ve funkci: od 1.8.2014
Adresa: Dukelská 1423/62, České Budějovice 370 01
Jméno: Miroslav Dvořák 19.9.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.8.2014
Adresa: Zahradní 717, Netolice 384 11
Jméno: Kamil Sloboda 16.11.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.8.2014
Adresa: 139 , 373 43 Hluboká nad Vltavou Česká republika
Jméno: Ing. František Lafata 1.1.1998 - 6.11.2000
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Olšová 2060/11, Dobrá Voda u Českých Budějovic 373 16
Jméno: Ing. Lubomír Půlpán 1.1.1998 - 30.4.2002
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: 1. máje 777, Kaplice 382 41
Jméno: Ing. Vlastimil Petrů 6.11.2000 - 30.4.2002
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Brodská 370, Srubec 370 06
Jméno: Ing. Lubomír Půlpán 30.4.2002 - 25.1.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.1998 do 20.11.2002
Adresa: 1. máje 777, Kaplice 382 41
Jméno: Ing. Miroslav Dvořák 30.4.2002 - 25.1.2003
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.12.2001 do 20.11.2002
Ve funkci: od 27.12.2001 do 20.11.2002
Adresa: Jakubova 167, Roudné 370 07
Jméno: Jiří Hošek 1.1.1998 - 28.5.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.1998 do 1.12.2002
Adresa: Krčínova 1102/18, České Budějovice 370 11
Jméno: Ing. Lubomír Půlpán 25.1.2003 - 2.9.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.11.2002 do 25.8.2004
Adresa: 1. máje 777, Kaplice 382 41
Jméno: Ing. Miroslav Dvořák 25.1.2003 - 24.4.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.11.2002 do 22.2.2007
Ve funkci: od 20.11.2002
Adresa: Jakubova 167, Roudné 370 07
Jméno: Petr Kocar 13.12.2004 - 24.4.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.8.2004 do 22.2.2007
Adresa: České Vrbné 2194, České Budějovice 370 11
Jméno: Vojtěch Beneš 28.5.2003 - 6.12.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 26.11.2007
Adresa: 130, Hluboká nad Vltavou 373 43
Jméno: Vojtěch Beneš 6.12.2007 - 13.12.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.11.2007 do 31.3.2010
Adresa: 130, Hluboká nad Vltavou 373 43
Jméno: Kamil Sloboda 13.12.2010 - 13.12.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.11.2010
Adresa: K. Chocholy 19 370, 370 05 České Budějovice Česká republika
Jméno: Eva Horká 24.4.2007 - 12.9.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.2.2007 do 20.2.2012
Ve funkci: od 22.2.2007 do 20.2.2012
Adresa: Dukelská 1423/62, České Budějovice 370 01
Jméno: Ing. Vladimír Votřel 24.4.2007 - 12.9.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.2.2007 do 20.2.2012
Adresa: Skuherského 1405/86, České Budějovice 370 01
Jméno: Kamil Sloboda 13.12.2010 - 19.9.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.11.2010 do 1.8.2014
Adresa: K. Chocholy 19 370, 370 05 České Budějovice Česká republika
Jméno: Eva Horká 12.9.2012 - 19.9.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.2.2012 do 1.8.2014
Ve funkci: od 20.2.2012 do 1.8.2014
Adresa: Dukelská 1423/62, České Budějovice 370 01
Jméno: Ing. Vladimír Votřel 12.9.2012 - 19.9.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.2.2012 do 1.8.2014
Adresa: 23, Doudleby 370 07
Jméno: Kamil Sloboda 19.9.2014 - 25.4.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.8.2014
Adresa: K. Chocholy 1258/19, České Budějovice 370 05
Jméno: Kamil Sloboda 25.4.2015 - 16.11.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.8.2014
Adresa: 122, Hluboká nad Vltavou 373 43

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Miloslav Mrkvička
Člen statutárního orgánu: Robert Krigar
Člen statutárního orgánu: Ing. Petra Kokešová

Vlastníci firmy ČSAD JIHOTRANS a.s. IČO: 25171216

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 2 080 000 Kč - 1.9.2015
zakladni 130 000 000 Kč - 8.12.2010 - 1.9.2015
zakladni 104 562 000 Kč - 8.11.2010 - 8.12.2010
zakladni 157 000 000 Kč - 13.12.2004 - 8.11.2010
zakladni 137 000 000 Kč - 4.12.2003 - 13.12.2004
zakladni 107 000 000 Kč - 16.12.2002 - 4.12.2003
zakladni 75 000 000 Kč - 19.12.2001 - 16.12.2002
zakladni 65 000 000 Kč - 15.9.2001 - 19.12.2001
zakladni 33 100 000 Kč - 2.2.2001 - 15.9.2001
zakladni 25 100 000 Kč - 26.7.2000 - 2.2.2001
zakladni 12 320 000 Kč - 21.12.1998 - 26.7.2000
zakladni 12 320 000 Kč - 1.1.1998 - 21.12.1998

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 16 Kč 130 000 1.9.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 130 000 8.12.2010 - 1.9.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 104 562 8.11.2010 - 8.12.2010
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 157 000 13.12.2004 - 8.11.2010
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 137 000 4.12.2003 - 13.12.2004
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 107 000 25.1.2003 - 4.12.2003
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 107 000 16.12.2002 - 25.1.2003
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 75 000 30.4.2002 - 16.12.2002
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 75 000 19.12.2001 - 30.4.2002
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 65 000 15.9.2001 - 19.12.2001
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 33 100 2.2.2001 - 15.9.2001
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 25 100 26.7.2000 - 2.2.2001
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 12 320 1.1.1998 - 26.7.2000

Sbírka Listin ČSAD JIHOTRANS a.s. IČO: 25171216

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 892/SL 114 posudek znalce číslo 578 - 12 - 2015 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2015 28.8.2015 1.9.2015 19
B 892/SL 111 notářský zápis [435/2015] Krajský soud v Českých Budějovicích 25.8.2015 28.8.2015 1.9.2015 78
B 892/SL 110 výroční zpráva [2014] 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.8.2015 25.8.2015 31
B 892/SL 108 změna právní formy, fúze Projekt rozdělení odštěpením Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2015 24.7.2015 24.7.2015 72
B 892/SL 107 ostatní zápis ze schůze dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 29.8.2014 24.9.2014 2
B 892/SL 106 ostatní zápis ze schůze představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 29.8.2014 24.9.2014 2
B 892/SL 105 ostatní zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 29.8.2014 24.9.2014 7
B 892/SL 104 výroční zpráva [2013]  2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.8.2014 27.8.2014 31
B 892/SL 103 výroční zpráva [2013]  2013 - konsolidovaná Krajský soud v Českých Budějovicích 27.8.2014 27.8.2014 19
B 892/SL 101 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 26.11.2013 4.12.2013 6.12.2013 11
B 892/SL 100 notářský zápis 465/2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.11.2013 4.12.2013 6.12.2013 4
B 892/SL 99 výroční zpráva [2012]  2012 - konsolidovaná Krajský soud v Českých Budějovicích 21.8.2013 21.8.2013 19
B 892/SL 98 výroční zpráva [2012]  2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.8.2013 21.8.2013 31
B 892/SL 97 ostatní Zápis ze schůze předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 1.10.2012 17.10.2012 17.10.2012 2
B 892/SL 96 ostatní Zápis z mim. VH Krajský soud v Českých Budějovicích 1.10.2012 17.10.2012 17.10.2012 4
B 892/SL 95 ostatní Zápis ze schůze DR Krajský soud v Českých Budějovicích 20.2.2012 14.9.2012 2
B 892/SL 94 ostatní Zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 20.2.2012 14.9.2012 3
B 892/SL 93 výroční zpráva -r.2011 - konsolidovaná Krajský soud v Českých Budějovicích 3.7.2012 19
B 892/SL 92 výroční zpráva -r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.7.2012 30
B 892/SL 91 výroční zpráva r. 2010 - konsolidovaná Krajský soud v Českých Budějovicích 16.8.2011 22
B 892/SL 90 výroční zpráva r. 2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.8.2011 31
B 892/SL 89 ostatní -Protok.o výsl.voleb 1.kola DR Krajský soud v Českých Budějovicích 30.11.2010 13.12.2010 1
B 892/SL 88 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 8.11.2010 13.12.2010 2
B 892/SL 87 ostatní - Volební řád Krajský soud v Českých Budějovicích 3.11.2010 13.12.2010 3
B 892/SL 86 ostatní - Zápis č.1/2010 z jednání DR Krajský soud v Českých Budějovicích 31.3.2010 13.12.2010 1
B 892/SL 85 ostatní - Vzdání se členství v DR Krajský soud v Českých Budějovicích 30.3.2010 13.12.2010 1
B 892/SL 84 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 8.12.2010 13
B 892/SL 83 notářský zápis 564/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.11.2010 5
B 892/SL 82 zpráva auditora k 1.1.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.11.2010 7
B 892/SL 81 zpráva auditora r. 2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.11.2010 25
B 892/SL 80 notářský zápis NZ 529/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.10.2010 15.11.2010 9
B 892/SL 79 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 9.11.2010 13
B 892/SL 78 ostatní - projekt fúze sloučením Krajský soud v Českých Budějovicích 20.9.2010 3
B 892/SL 77 výroční zpráva r. 2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.9.2010 38
B 892/SL 76 notářský zápis NZ 277/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.5.2010 25.8.2010 5
B 892/SL 75 účetní závěrka k 31.12.2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.8.2010 25
B 892/SL 74 notářský zápis 395/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.8.2010 10
B 892/SL 73 notářský zápis 277/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 4.8.2010 5
B 892/SL 72 změna právní formy, fúze - Projekt fúze Krajský soud v Českých Budějovicích 17.6.2010 24.6.2010 3
B 892/SL 71 výroční zpráva r. 2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 4.1.2010 36
B 892/SL 70 výroční zpráva -r.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.8.2008 31
B 892/SL 69 podpisové vzory + ČP - p. Beneš Krajský soud v Českých Budějovicích 26.11.2007 9.1.2008 1
B 892/SL 68 podpisové vzory + ČP - p. Mrkvička Krajský soud v Českých Budějovicích 12.11.2007 9.1.2008 1
B 892/SL 67 podpisové vzory + ČP - p. KRIGAR Krajský soud v Českých Budějovicích 12.11.2007 9.1.2008 2
B 892/SL 66 podpisové vzory + ČP - p. Lafata Krajský soud v Českých Budějovicích 12.11.2007 9.1.2008 1
B 892/SL 65 ostatní - Protokol výsledků Krajský soud v Českých Budějovicích 26.11.2007 9.1.2008 1
B 892/SL 64 ostatní - Volební řád Krajský soud v Českých Budějovicích 15.10.2007 9.1.2008 3
B 892/SL 63 ostatní - Zápis z mimořádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 15.11.2007 9.1.2008 4
B 892/SL 62 ostatní - Zápis představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 15.11.2007 9.1.2008 1
B 892/SL 61 výroční zpráva -r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.7.2007 30
B 892/SL 60 stanovy společnosti ze dne 25.6.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2007 16.7.2007 11
B 892/SL 59 účetní závěrka - zahajovací - k 1.1.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.7.2007 5
B 892/SL 58 účetní závěrka -r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.7.2007 22
B 892/SL 57 účetní závěrka -r.2006-MOTOR JIKOV Dopr. a.s. Krajský soud v Českých Budějovicích 16.7.2007 15
B 892/SL 56 účetní závěrka -r.2006-JIHOTR. HOLDING s.r.o. Krajský soud v Českých Budějovicích 16.7.2007 13
B 892/SL 55 notářský zápis 372/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.6.2007 16.7.2007 5
B 892/SL 54 notářský zápis 371/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.6.2007 16.7.2007 8
B 892/SL 53 notářský zápis 370/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.6.2007 16.7.2007 7
B 892/SL 52 notářský zápis 369/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.6.2007 16.7.2007 5
B 892/SL 51 ostatní návrh smlouvy o fúzi Krajský soud v Českých Budějovicích 25.5.2007 3
B 892/SL 50 ostatní zápis jedn. mim. VH Krajský soud v Českých Budějovicích 30.4.2007 3
B 892/SL 49 ostatní zápis z DR Krajský soud v Českých Budějovicích 30.4.2007 1
B 892/SL 48 podpisové vzory ing. Votřel,p. Horká Krajský soud v Českých Budějovicích 30.4.2007 2
B 892/SL 47 výroční zpráva -r.2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2006 29
B 892/SL 46 posudek znalce č.236-35-2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.11.2005 23.12.2005 27
B 892/SL 45 notářský zápis 761/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.12.2005 23.12.2005 12
B 892/SL 44 notářský zápis 760/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.12.2005 23.12.2005 13
B 892/SL 43 notářský zápis 759/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.12.2005 23.12.2005 27
B 892/SL 42 ostatní -Sml.o prodeji části podniku Krajský soud v Českých Budějovicích 23.12.2005 15
B 892/SL 41 výroční zpráva -r.2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.11.2005 52
B 892/SL 40 ostatní -Sml.o prodeji části podniku Krajský soud v Českých Budějovicích 30.10.2005 22.11.2005 14
B 892/SL 39 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 25.8.2004 13.1.2005 1
B 892/SL 38 notářský zápis 625/2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.11.2004 13.1.2005 3
B 892/SL 37 ostatní - zápis z jednání řádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 26.5.2004 14.12.2004 3
B 892/SL 36 výroční zpráva za rok 2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.12.2004 53
B 892/SL 35 ostatní - Zápis z jednání mimoř.VH Krajský soud v Českých Budějovicích 29.11.2004 8.12.2004 3
B 892/SL 34 notářský zápis 624/2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.11.2004 8.12.2004 4
B 892/SL 33 notářský zápis 646/2003- dohoda akcion. Krajský soud v Českých Budějovicích 19.11.2003 8.12.2003 7
B 892/SL 32 notářský zápis 645/2003 - o rozhodnutí VH Krajský soud v Českých Budějovicích 19.11.2003 3.12.2003 10
B 892/SL 31 ostatní - Zápis z jednání mim.VH Krajský soud v Českých Budějovicích 19.11.2003 3.12.2003 7
B 892/SL 30 výroční zpráva - rok 2002 + zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 3.12.2003 73
B 892/SL 29 smlouva o prodeji/převodu části podniku (2x) Krajský soud v Českých Budějovicích 31.3.2003 30.4.2003 14
B 892/SL 28 notářský zápis 167/2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.3.2003 30.4.2003 27
B 892/SL 27 smlouva o prodeji/převodu o prod.části podniku+19 příl. Krajský soud v Českých Budějovicích 4.3.2003 451
B 892/SL 26 podpisové vzory a čestné prohlášení Krajský soud v Českých Budějovicích 20.11.2002 6.1.2003 5
B 892/SL 25 ostatní - Zápis z jednání mimoř.VH Krajský soud v Českých Budějovicích 20.11.2002 6.1.2003 6
B 892/SL 24 ostatní - Zápis č.3/2002 z jednání DR Krajský soud v Českých Budějovicích 20.11.2002 6.1.2003 2
B 892/SL 23 ostatní - Zápis ze schůze představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 20.11.2002 6.1.2003 1
B 892/SL 22 notářský zápis 684/2002-dohoda akcionářů Krajský soud v Českých Budějovicích 29.11.2002 17.12.2002 2
B 892/SL 21 notářský zápis 663/2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.11.2002 29.11.2002 8
B 892/SL 20 výroční zpráva -r.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.10.2002 46
B 892/SL 19 změna právní formy, fúze - Návrh sml.o fúzi sloučením Krajský soud v Českých Budějovicích 11.6.2002 12.7.2002 5
B 892/SL 18 podpisové vzory a čestné prohlášení Krajský soud v Českých Budějovicích 10.1.2002 8.4.2002 1
B 892/SL 17 stanovy společnosti -ÚZ účinné od 27.12.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.12.2001 8.4.2002 11
B 892/SL 16 notářský zápis 802/2001 + Nové znění stanov Krajský soud v Českých Budějovicích 27.12.2001 8.4.2002 24
B 892/SL 15 ostatní - Zápis č.3/2001 z jedn.DR Krajský soud v Českých Budějovicích 27.12.2001 8.4.2002 2
B 892/SL 14 ostatní - Zápis z jedn.mimoř. VH Krajský soud v Českých Budějovicích 27.12.2001 8.4.2002 3
B 892/SL 13 notářský zápis 753/2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 4.12.2001 28.1.2002 24
B 892/SL 9 výroční zpráva za rok 1999 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.10.2001 44
B 892/SL 12 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 13.11.2000 23.10.2001 12
B 892/SL 11 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 23.10.2001 1
B 892/SL 10 výroční zpráva za rok 1998 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.10.2001 40
B 892/SL 8 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.10.2001 48
B 892/SL 7 notářský zápis 390/2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.6.2001 24.9.2001 16
B 892/SL 6 notářský zápis 494/99 Osvědč. mimoř. VH Krajský soud v Českých Budějovicích 14.10.1999 4.11.1999 7
B 892/SL 5 účetní závěrka za rok 1998 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.7.1999 42
B 892/SL 4 zakladatelské dokumenty -Úplné znění Krajský soud v Českých Budějovicích 18.12.1998 4.1.1999 3
B 892/SL 3 notářský zápis 541/97 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.12.1997 11.12.1998 18
B 892/SL 2 účetní závěrka -Zpráva auditora(k 31.8.97) Krajský soud v Českých Budějovicích 17.10.1997 11.12.1998 1
B 892/SL 1 účetní závěrka k 31.12.94 - k 31.12.97 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.9.1997 11.12.1998 24

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení ČSAD JIHOTRANS a.s.


Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu ČSAD JIHOTRANS a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.