CPI Hotels, a.s. Praha IČO: 47116757

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu CPI Hotels, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 47116757.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma CPI Hotels, a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem CPI Hotels, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1993. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 19 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Hostinská činnost , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně ř a další.

Základní údaje o CPI Hotels, a.s. IČO: 47116757

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 10.3.1993
Spisová značka: B 1914
IČO: 47116757
Obchodní firma: CPI Hotels, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 10.3.1993
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 10.3.1993
Akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti dne 24. února 2016 schválil snížení základního kapitálu Společnosti v souladu s ustanovením § 516 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodníc h korporacích) v platném znění, takto: 1) Důvod snížení základního kapitálu Důvodem pro snížení základního kapitálu je optimalizace základního kapitálu ve vztahu k majetku a obchodním aktivitám společnosti a záměr vyplacení celé částky odpovídající snížení základního kapitálu jedinému akcionáři. 2) Způsob a rozsah snížení základního kapitálu Základní kapitál společnosti bude snížen poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií. Základní kapitál bude snížen o celkovou částku 484.107.300,-- Kč (slovy: čtyři sta osmdesát čtyři miliony sto sedm tisíc tři sta korun českých), tj. z částky 486.540 .000,-- Kč (slovy: čtyři sta osmdesát šest milionů pět set čtyřicet tisíc korun českých) na částku 2.432.700,-- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta třicet dva tisíce sedm set korun českých). Při snížení základního kapitálu bude jmenovitá hodnota každé ze 400.000 (slovy: čtyři sta tisíc) kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 530,-- Kč (pět set třicet korun českých) snížena o částku 527,35 Kč (slovy: pět set dvacet sedm korun českých třicet pět haléřů), na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 2,65 Kč (slovy: dvě koruny české šedesát pět haléřů) a jmenovitá hodnota každé z 5.180 (slovy: pět tisíc sto osmdesát) kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 53.000,-- Kč (padesát tři tisíce korun če ských) bude snížena o částku 52.735,-- Kč (slovy: padesát dva tisíce sedm set třicet pět korun českých), na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 265,-- Kč (slovy: dvě stě šedesát pět korun českých). 3) Způsob jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu Částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu tj. 484.107.300,-- Kč (slovy: čtyři sta osmdesát čtyři miliony sto sedm tisíc tři sta korun českých) bude vyplacena jedinému akcionáři bezhotovostně, a to na bankovní účet jediného akcionáře v edený v seznamu akcionářů společnosti. 4) Termín pro předložení akcií Lhůta pro předložení akcií za účelem jejich výměny činí čtyřicet dnů, ode dne pravomocného zápisu o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. K výměně akcií bude jediný akcionář s uvedením lhůty vyzván písemně po nabytí právní moci usnesení Měs tského soudu v Praze o snížení základního kapitálu. Pokud jediný akcionář ve stanové lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená v souladu s § 526 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 25.2.2016 - 12.7.2016
Na základě projektu rozdělení schváleného dne 29.6.2010 (dále jen "Projekt rozdělení") došlo u společnosti CPI Hotels, a.s., se sídlem Praha 10, Bečvářova 2081/14, PSČ 100 00, IČ 471 16 757 k odštěpení části jejího obchodního jmění, které přešlo na nově v zniklou nástupnickou společnost CPI Hotels Properties, a.s., se sídlem Praha 1, Pohořelec 112/24, PSČ 118 00. Odštěpovaná část obchodního jmění, je specifikována v Projektu rozdělení. 23.7.2010
- zvýšení základního kapitálu o 400,000.000,- Kč, upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem, nepřipouští se upisování nad tuto částku, - počet akcií: 4.000 ks, - jmenovitá hodnota 1 ks akcie: 100.000,- Kč, - druh akcií: kmenové, - forma akcií: na majitele, - podobra akcií: listinná, - emisní kurz 1 ks akcie: 100.000,- Kč, - přednostní právo akcionářů k úpisu 4.000 ks akcií, které mají být upsány nepeněžitým vkladem se vylučuje. Důvodem vyloučení přednostního práva je získání atraktivních nemovitostí, jejichž umístění je zárukou výhodného podnikání, a ve kterých provozouje společnost na základě dlouhodobého nájmu hotelovou činnost. Všech 4.000 ks akcií bude nabídnuto určitému zájemci - vlastníkovi nemovitostí družstvu V č e l a - spotřební družstvo Praha, se sídlem Praha 1, Hradební 9, IČ 00032468. Akcie budou upsány ve sml ouvě o upsání akcií. - předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti: - parcela č. 852 o výměře 800m2 - zastavěná plocha a nádvoří a - budova č.p. 768, část obce Staré Město, na parcele č. 852 v katastrálním území Staré Město, obec Praha, které jsou ve vlastnictví družstva V č e l a - spotřební družstvo Praha, se sídlem Praha 1, Hradební 9, IČ 00032468 a jsou zapsané na listu vlastnict ví č. 114 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Nemovitosti byly oceněny znalcem Ing. Františkem Cigánkem, Praha 6, Dubová 585, PSČ 164 00, který předmět nepeněžitého vkladu ocenil částkou ve výši 400,000.000,- Kč - znalecký posudek č. 15/2891-2005 ze dne 22.3.2005. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 4.000 ks nových kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. - úpis bude probíhat 21 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií družstvu V č e l a - spotřební družstvo Praha, se sídlem Praha 1, Hradební 9, IČ 00032468, a to v sídle společnosti FORTUNA HOTELS, a.s. v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hod in. Společnost FORTUNA HOTELS, a.s. je povinna zaslat návrh smlouvy oupsání akcií družstvu V č e l a - spotřební družstvo Praha do 21 dnů ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - pohledávka společnosti na splacení emisního kurzu 4.000 ks akcií tj. pohledávka ve výši 400,000.000,- Kč bude splacena vkladem vlastnického práva k nemovitostem - předmětu nepeněžitého vkladu do katastru nemovitostí; do 21 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií uzavřou společnost FORTUNA HOTELS, a.s. a družstvo V č e l a - spotřební družstvo Praha smlouvu o převodu nemovitostí, a to v sídle společnosti FORTU NA HOTELS, a.s. v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin. 1.3.2006 - 22.2.2007
Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií. 27.5.2005 - 23.8.2005
Důvodem zvýšení základního kapitálu je zlepšení bilance společnosti. 27.5.2005 - 23.8.2005
Základní kapitál společnosti bude zvýšen nepeněžitým vkladem o 400,000,000,-Kč. Celková výše základního kapitálu společnosti bude činit 1,318,000.000,-Kč. 27.5.2005 - 23.8.2005
Upisování akcií nad částku 400,000.000,-Kč se nepřipouští. 27.5.2005 - 23.8.2005
Bude upsáno 4.000 kusů nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každá. Emisní kurs jedné akcie se bude rovnat jmenovité hodnotě, tj. 100.000,-Kč. Emisní ážio se bude rovnat nule. 27.5.2005 - 23.8.2005
Přednostní právo akcionářů k úpisu 4.000 ks kusů akcií, které mají být upsány nepeněžitým vkladem, se vylučuje. Důvodem vyloučení přednostního práva akcionářů k upsání akcií je získání atraktivních nemovitostí, jejichž umístění je zárukou výhodného podnik ání a ve kterých provozuje společnost na základě dlouhodobého nájmu hotelovou činnost. Všech 4.000 kusů akcií bude nabídnuto určitému zájemci-vlastnikovi nemovitosti družstvu V č e l a - spotřební družstvo Praha, se sídlem Praha 1, Hradební 9, IČ 000 32 4 68. 27.5.2005 - 23.8.2005
Akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií. 27.5.2005 - 23.8.2005
Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti: - parcela č. 852 o výměře 800 m2-zastavěná plocha a nádvoří a - budova č.p. 768, část obce Staré Město na parcele č. 852 v katastrálním území Staré Město, obec Praha, které jsou ve vlastnictví družstva V č e l a - spotřební družstvo Praha, se sídlem Praha 1, Hradební 9, IČ 000 32 468 a jsou zapsané na listu vlastnic tví č. 114 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. 27.5.2005 - 23.8.2005
Nemovitosti byly oceněny znalcem jmenovaným usnesením Městského soudu v Praze, č.j. Nc 4139/2005-7, Ing. Františkem Cigánkem, Praha 6, Dubová 585, PSČ 164 00, znalecký posudek č. 15/2891-2005 ze dne 22.3.2005, který předmět nepeněžitého vkladu ocenil část kou ve výši 400,000.000,-Kč. 27.5.2005 - 23.8.2005
Za tento peněžitý vklad bude vydáno 4.000 kusů nových kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každá. 27.5.2005 - 23.8.2005
Úpis bude probíhat dvacet jedna dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií družstvu V č e l a - spotřební družstvo Praha, se sídlem Praha 1, Hradební 9, IČ 000 32 468, a to v sídle společnosti FORTUNA HOTELS, a.s. v pracovní dny od 9. 00 do 12.00 hodin. Společnost FORTUNA HOTELS, a.s. je povinna zaslat návrh smlouvy o upsání akcií družstvu V č e l a - spotřební družstvo Praha do dvaceti jedna dnů ode dne nabytí právní moci usnesení o rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 27.5.2005 - 23.8.2005
Pohledávka společnosti na splacení emisního kurzu 4.000 kusů akcií, tj. pohledávka ve výši 400,000.000,-Kč bude splácena nepeněžitým vkladem (předáním písemného prohlášení podle § 60 odst. 1 ObchZ, v platném znění a nemovitostí)do dvaceti jedna dnů ode dn e uzavření smlouvy o uspásní akcií, a to v sídle společnosti FORTUNA HOTELS, a.s. v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin. 27.5.2005 - 23.8.2005
Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním akcií. Důvodem zvýšení kapitálu je zlepšení bilance a kredibility společnosti. 11.12.2002 - 20.1.2003
Základní kapitál bude zvýšen peněžitým vkladem o 320,000.000,-Kč. Emisní kurz jedné akkcie se bude rovnat jmenovité hodnotě, t.j. 100.000,-Kč. 11.12.2002 - 20.1.2003
Úpis nových akcií nad částku 320,000.000,-Kč se nepřipouští. 11.12.2002 - 20.1.2003
Navrhovaný druh, podoba, forma, počet a jmenovitá hodnota akcií: Bude upsáno 3.200 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč. Emisní kurz jedné akcie se bude rovnat jmenovité hodnotě, tj. 100.000,-Kč. 11.12.2002 - 20.1.2003
Úpis nových akcií: 3.200 ks nových kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě bude upsáno peněžitým vkladem. Přednostní právo akcionářů k úpisu 3.200 ks akcií, keré mají být upsány peněžitým vkladem, se vylučuje. Důvodem vyloučení přednostního práva akcionářů k upsání akcií je zlepšení bilance a kredibiliy společnosti. Všech 3.200 ks akcií bude nabídnuto určitému zájemci, věřiteli společnosti, a to společnosti MULTICREDIT GROUP a.s., se sídlem v Praze 1, Hradební 9, IČ 61057959. Akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií. Pohledávka společnosti na splacení celkového emisního kurzu 3.200 ks akcií, tj. pohledávka ve výši 320,000.000,-Kč bude splacena započtením proti peněžité pohledávce společnosti MULTICREDIT GROUP a.s., se sídlem V Praze 1, Hradební 9, IČ 61057959, vzniklé ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 11.9.2002, která ke dni konání mimořádné valné hromady činí 323,120.000,-Kč. 11.12.2002 - 20.1.2003
Úpis bude probíhat 21 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií určitému zájemci, a to v sídle společnosti, na adrese Praha 10, Bečvářova 2081/14, PSČ 100 00 v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin. Společnost je povinna zaslat návrh smlouvy o upsání akcií určitému zájemci do 21 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejsřtíku. 11.12.2002 - 20.1.2003
Splacení emisního kurzu: Upisovatel akcií (určitý zájemce) peněžitým vkladem je povinen uzavřít smlouvu o započtení do 21 dnů ode dne upsání akcií, a to v sídle společnosti na adrese Praha 10, Bečvářova 2081/14, PSČ 100 00. 11.12.2002 - 20.1.2003
K upisovaným akciím budou vydány tři poukázky na akcie v listinné podobě, a to na 1.200 ks akcií, na 1.000 ks akcií a na 1.000 ks akcií. Poukázky na akcie budou do deseti dnů od uzavření smlouvy o započtení připraveny k vydání v sídle společnosti na adrese Praha 10, Bečvářova 2081/14, PSČ 100 00 v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hodin. Po pravomocném zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku budou poukázky na akcie vyměněny v sídle společnosti za listinné akcie. Výměně bude předcházet dohoda, která bude obsahovat datum (nejpozději do deseti dnů od dohody) a hodinu výměny a požadavek majitele poukázky na akcie, zda chce za poukázku na akcie hromadnou listinnou akcii nebo jednotlivé akcie. 11.12.2002 - 20.1.2003
Valná hromada dne 15.11.2001 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: 8.1.2002 - 11.12.2002
a) Zvyšuje se základní kapitál společnosti ve výši 598.000.000,-- Kč (tj. slovy pětsetdevadesátosmmilionů korun českých) o částku ve výši 320.000.000,--Kč (tj. slovy třistadvacetmilionů korun českých) tj. z částky 598.000.000,--Kč (tj. slovypětsetdevadesátosmmilionů korun českých) na částku 918.000.000,--Kč (tj. slovy devětsetosmnáctmilionů korun českých) upsáním nových akcií peněžitým vkladem, a to upsáním 3.200 (tj. slovy třitisícedvěstě) akcií kmenových znějících na majitele v listninné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,--Kč (tj. slovy stotisíc korun českých) s emisním kursem každé akcie ve výši 100.000,--Kč (tj. slovy stotisíc korun českých). 8.1.2002 - 11.12.2002
b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 8.1.2002 - 11.12.2002
c) Navrhuje se úplné vyloučení přednostního práva akcionářů k upisování akcií podle § 204a odst. 5 obchodního zákoníku v důležitém zájmu společnosti z důvodu rozšíření dosavadních akcionářů společnosti. 8.1.2002 - 11.12.2002
d) Všech 3.200 (tj. slovy třitisícedvěstě) nových akcií kmenových znějících na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,--Kč (tj. slovy stotisíc korun českých) s emisním kursem každé akcie ve výši 100.000,--Kč (tj. slovy stotisíc korun českých) bude nabídnuto určitému zájemci - společnosti Czech Property Investments, a.s., se sídlem Praha 1, Hradební 9/768, identifikační číslo 42716161, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1115. 8.1.2002 - 11.12.2002
e) Všech 3.200 (tj. slovy třitisícedvěstě) nových akcií kmenových znějících na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,--Kč (tj. slovy stotisíc korun českých) s emisním kursem každé akcie 100.000,--Kč (tj. slovy stotisíc korun českých) bude upsáno smlouvou o upsání akcií, kterou uzavře se společnosti podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, určitý zájemce - společnost Czech Property Investments, a.s., se sídlem Praha 1, Hradební 9/768, identifikační číslo 42716161, zapsané v obchodním rekstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 1115, do 51 (tj. slovy padesátéhoprvného) dne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to v sídle společnosti, na základě návrhu společnosti s tím, že tento návrh musí být doručen nejpozději do 30 dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, přičemž o datu tohoto zápisu vyrozumí společnost určitého zájemce neprodleně poté, co se o této skutečnosti dozví. 8.1.2002 - 11.12.2002
f) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs akcií do 90 dnů (tj. slovy devadesáti dnů) od upsání akcií, a to na zvláštní účet otevřený na jméno společnosti, a to účet vedený u J & T Banka, a.s., číslo účtu 0002067495/5800. 8.1.2002 - 11.12.2002
Valná hromada konaná dne 3.9.1997 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti HOTEL FORTUNA a.s. tak, že toto se zvyšuje o částku 98 000 000,-- Kč na celkovou sumu 598 000 000,-- Kč. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 980 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě s jmenovitou hodnotou 100 000,-- Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění společnosti. Základní jmění společnosti bude zvýšeno postupem dle § 205 obchodního zákoníku, tedy dohodou akcionářů. Emisní kurs 1 ks akcie činí 146 657 43/980,-- Kč. Upisované základní jmění bude splaceno formou nepeněžitého vkladu. Lhůta pro splacení upsanách akcií je stanovena do doby vkladu vlastnického práva k předmětným nemovitostem do katastru nemovitostí. 14.12.1998 - 12.7.1999
Změna stanov schválena na valné hromadě osvědčené notářským zápisem ze dne 8.7.l993 a na valné hromadě osvědčené notářským zápisem ze dne l4.lO.l993. 23.2.1994
den zápisu do obchodního rejstříku - 10.3.1993 10.3.1993

Aktuální kontaktní údaje CPI Hotels, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 47116757
Obchodní firma: CPI Hotels, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 10
Vznik první živnosti: 10.1.1994
Celkový počet živností: 20
Aktivních živností: 6

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 47116757
Firma: CPI Hotels, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 10
Počet zaměstnanců: 1000 - 1499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 10.3.1993

Základní údaje datové schránky

IČO: 47116757
Jméno subjektu: CPI Hotels, a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: 5p2dhg4

Základní údaje DPH

IČO: 47116757
DIČ: CZ47116757
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: CPI Hotels, a.s.
Sídlo: Bečvářova 2081/14 PRAHA 10 - STRAŠNICE 100 00 PRAHA 10
Zapsal Specializovaný finanční úřad, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, PRAHA 7, tel.: 220 361 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
3693922/0800 1.4.2013
3693842/0800 1.4.2013
2067495/5800 1.4.2013
109143902/0300 1.4.2013
109157570/0300 1.4.2013
CZ1503000000000160863454 1.4.2013
CZ3408000000000003694052 1.4.2013
CZ9358000000002500009633 1.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.10.1993

Kontakty na CPI Hotels, a.s. IČO: 47116757

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Bečvářova 2081/14 , Praha 100 00 3.11.2001
Sídlo: Bečvářova 2081/14 , Praha 100 00 23.2.1994 - 3.11.2001
Sídlo: Jindřišská 873/27 , Praha 110 00 10.3.1993 - 23.2.1994

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Bečvářova 2081/14, Praha 100 00

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Bečvářova 2081/14, Strašnice, 10000 Praha 10

Obory činností CPI Hotels, a.s. IČO: 47116757

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Provozování solárií 6.4.2017
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 6.2.2014
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně ři diče 6.2.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 6.2.2014
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 6.2.2014
masérské, rekondiční a regenerační služby 6.2.2014
směnárenská činnost 6.2.2014 - 30.9.2014
provoz nestátního zdravotnického zařízení v rozsahu rehabilitační a fyzikální medicíny - lůžková a ambulantní péče (lázeňská péče) 22.2.2007 - 6.2.2014
pronájem a půjčování věcí movitých 27.6.2006 - 6.2.2014
poskytování telekomunikačních služeb 20.10.2003 - 27.6.2006
Silniční motorová doprava nákladní 3.11.2001 - 6.2.2014
činnost ekonomických a organizačních poradců 13.10.2000 - 6.2.2014
hostinská činnost 14.12.1998
silniční motorová doprava 14.12.1998 - 6.2.2014
ubytování 14.12.1998 - 6.2.2014
pronájem parkoviště 2.5.1996 - 6.2.2014
provozování cestovní kanceláře 15.2.1995 - 20.7.1998
veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní silniční motorová doprava na území České republiky s vyjímkou okresů Liberec a Náchod 15.2.1995 - 14.12.1998
směnárna 15.2.1995 - 6.2.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 15.2.1995 - 6.2.2014
pronájem nemovitostí 10.3.1993 - 6.2.2014

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
masérské, rekondiční a regenerační služby 21.7.2003

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 10.1.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: V tůních 1329/9 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1010662554
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Ruská 292/27 , Františkovy Lázně 351 01
Identifikační číslo provozovny: 1011044820
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 5.8.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: Tylovo náměstí 15/3 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1002764483
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.4.2010
Provozovna č. 4
Provozovna: Špitálské náměstí 3517/1 , Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny: 1003160646
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Zahájení provozování: 24.3.2011
Provozovna č. 5
Provozovna: 111 , Špindlerův Mlýn 543 51
Identifikační číslo provozovny: 1004568126
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Zahájení provozování: 1.11.2011
Provozovna č. 6
Provozovna: Dlouhá 222/2 , Františkovy Lázně 351 01
Identifikační číslo provozovny: 1005403121
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 15.5.2012
Provozovna č. 7
Provozovna: Jeremenkova 1082/36 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1009105787
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 2.9.2013
Provozovna č. 8
Provozovna: Belgická 318/12 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1009750437
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.7.2014
Provozovna č. 9
Provozovna: Tyršova 1250/6 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1009750445
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.7.2014
Provozovna č. 10
Provozovna: Janáčkovo nábřeží 1115/15 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1009750429
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.7.2014
Provozovna č. 11
Provozovna: Hradební 768/9 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1002764378
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 6.10.1994
Provozovna č. 12
Provozovna: Freyova 945/33 , Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny: 1002764424
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 30.4.2008
Provozovna č. 13
Provozovna: Mrkvičkova 1091/2 , Praha 163 00
Identifikační číslo provozovny: 1002764351
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 31.3.1998
Provozovna č. 14
Provozovna: Slévačská 744/1 , Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny: 1002764394
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.1.2007
Provozovna č. 15
Provozovna: Gutenbergova 126/3 , Liberec 460 05
Identifikační číslo provozovny: 1002764416
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 3.3.2008
Provozovna č. 16
Provozovna: Pražská tř. 2306/14 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1002764441
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.8.2008
Provozovna č. 17
Provozovna: Riegrovo náměstí 1494/4 , Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny: 1002764432
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.4.2008
Provozovna č. 18
Provozovna: Jakubská 649/8 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1002764459
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Zahájení provozování: 21.1.2009
Provozovna č. 19
Provozovna: Zkrácená 2703/84 , Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny: 1002764467
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 18.5.2009
Provozovna č. 20
Provozovna: Masarykova 3128/36 , Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny: 1012120473
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 26.3.2018
Provozovna č. 21
Provozovna: Wolkerova 1197/29 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1012120481
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 9.4.2018

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.4.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: V tůních 1329/9 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1010662554
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Ruská 292/27 , Františkovy Lázně 351 01
Identifikační číslo provozovny: 1011044820
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.8.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: Tylovo náměstí 15/3 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1002764483
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2010
Provozovna č. 4
Provozovna: Špitálské náměstí 3517/1 , Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny: 1003160646
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.3.2011
Provozovna č. 5
Provozovna: 111 , Špindlerův Mlýn 543 51
Identifikační číslo provozovny: 1004568126
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2011
Provozovna č. 6
Provozovna: Dlouhá 222/2 , Františkovy Lázně 351 01
Identifikační číslo provozovny: 1005403121
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.5.2012
Provozovna č. 7
Provozovna: Jeremenkova 1082/36 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1009105787
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.9.2013
Provozovna č. 8
Provozovna: Belgická 318/12 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1009750437
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2014
Provozovna č. 9
Provozovna: Tyršova 1250/6 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1009750445
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2014
Provozovna č. 10
Provozovna: Janáčkovo nábřeží 1115/15 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1009750429
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2014
Provozovna č. 11
Provozovna: Gutenbergova 126/3 , Liberec 460 05
Identifikační číslo provozovny: 1002764416
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.3.2008
Provozovna č. 12
Provozovna: Freyova 945/33 , Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny: 1002764424
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.4.2008
Provozovna č. 13
Provozovna: Riegrovo náměstí 1494/4 , Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny: 1002764432
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2008
Provozovna č. 14
Provozovna: Pražská tř. 2306/14 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1002764441
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.8.2008
Provozovna č. 15
Provozovna: Zkrácená 2703/84 , Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny: 1002764467
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.5.2009
Provozovna č. 16
Provozovna: Mrkvičkova 1091/2 , Praha 163 00
Identifikační číslo provozovny: 1002764351
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.3.1998
Provozovna č. 17
Provozovna: Hradební 768/9 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1002764378
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.10.2004
Provozovna č. 18
Provozovna: Wolkerova 1197/29 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1012120481
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.4.2018
Provozovna č. 19
Provozovna: Masarykova 3128/36 , Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny: 1012120473
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.3.2018

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně ř

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 3.8.2001
Provozovna č. 1
Provozovna: Ruská 292/27 , Františkovy Lázně 351 01
Identifikační číslo provozovny: 1011044820
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.8.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Tylovo náměstí 15/3 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1002764483
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2010
Provozovna č. 3
Provozovna: Dlouhá 222/2 , Františkovy Lázně 351 01
Identifikační číslo provozovny: 1005403121
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.5.2012
Provozovna č. 4
Provozovna: Jeremenkova 1082/36 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1009105787
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.9.2013
Provozovna č. 5
Provozovna: Tyršova 1250/6 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1009750445
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2014
Provozovna č. 6
Provozovna: Pražská tř. 2306/14 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1002764441
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.8.2008
Provozovna č. 7
Provozovna: Freyova 945/33 , Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny: 1002764424
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.4.2008
Provozovna č. 8
Provozovna: Gutenbergova 126/3 , Liberec 460 05
Identifikační číslo provozovny: 1002764416
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.3.2008
Provozovna č. 9
Provozovna: Riegrovo náměstí 1494/4 , Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny: 1002764432
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2008
Provozovna č. 10
Provozovna: Zkrácená 2703/84 , Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny: 1002764467
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.5.2009

Živnost č. 4 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 2.6.2003
Provozovna č. 1
Provozovna: Ruská 292/27 , Františkovy Lázně 351 01
Identifikační číslo provozovny: 1011044820
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.8.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: 111 , Špindlerův Mlýn 543 51
Identifikační číslo provozovny: 1004568126
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2011
Provozovna č. 3
Provozovna: Dlouhá 222/2 , Františkovy Lázně 351 01
Identifikační číslo provozovny: 1005403121
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.5.2012

Živnost č. 5 Provozování solárií

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 4.6.2012
Provozovna č. 1
Provozovna: 111 , Špindlerův Mlýn 543 51
Identifikační číslo provozovny: 1004568126
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.6.2012

Živnost č. 6 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.1.2014
Provozovna č. 1
Provozovna: V tůních 1329/9 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1010662554
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Ruská 292/27 , Františkovy Lázně 351 01
Identifikační číslo provozovny: 1011044820
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.8.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: Slévačská 744/1 , Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny: 1002764394
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.1.2014
Provozovna č. 4
Provozovna: Špitálské náměstí 3517/1 , Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny: 1003160646
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.1.2014
Provozovna č. 5
Provozovna: 111 , Špindlerův Mlýn 543 51
Identifikační číslo provozovny: 1004568126
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.1.2014
Provozovna č. 6
Provozovna: Dlouhá 222/2 , Františkovy Lázně 351 01
Identifikační číslo provozovny: 1005403121
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.1.2014
Provozovna č. 7
Provozovna: Hradební 768/9 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1002764378
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.1.2014
Provozovna č. 8
Provozovna: Freyova 945/33 , Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny: 1002764424
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.1.2014
Provozovna č. 9
Provozovna: Riegrovo náměstí 1494/4 , Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny: 1002764432
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.1.2014
Provozovna č. 10
Provozovna: Jeremenkova 1082/36 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1009105787
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.1.2014
Provozovna č. 11
Provozovna: Mrkvičkova 1091/2 , Praha 163 00
Identifikační číslo provozovny: 1002764351
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.1.2014
Provozovna č. 12
Provozovna: Pražská tř. 2306/14 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1002764441
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.1.2014
Provozovna č. 13
Provozovna: Tylovo náměstí 15/3 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1002764483
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.1.2014
Provozovna č. 14
Provozovna: Gutenbergova 126/3 , Liberec 460 05
Identifikační číslo provozovny: 1002764416
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.1.2014
Provozovna č. 15
Provozovna: Jakubská 649/8 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1002764459
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.1.2014
Provozovna č. 16
Provozovna: Zkrácená 2703/84 , Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny: 1002764467
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.1.2014
Provozovna č. 17
Provozovna: Tyršova 1250/6 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1009750445
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2014
Provozovna č. 18
Provozovna: Belgická 318/12 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1009750437
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2014
Provozovna č. 19
Provozovna: Janáčkovo nábřeží 1115/15 , Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny: 1009750429
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2014
Provozovna č. 20
Provozovna: Masarykova 3128/36 , Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny: 1012120473
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.3.2018
Provozovna č. 21
Provozovna: Wolkerova 1197/29 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1012120481
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.4.2018

Živnost č. 7 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.1.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1994
Zánik oprávnění: 31.1.1996
Konec oprávnění: 31.1.1996

Živnost č. 9 Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení)

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1994
Zánik oprávnění: 31.1.1996
Konec oprávnění: 31.1.1996

Živnost č. 10 Ubytovací služby v kat. hotel a pod. od tř.**, penzion a pod. od tř.*** včetně provozování hostinské činnosti

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.1994
Zánik oprávnění: 31.1.1996
Konec oprávnění: 31.1.1996

Živnost č. 11 Veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní silniční motorová doprava na území České republiky s výjimkou okresů Liberec a Náchod

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.5.1994
Zánik oprávnění: 31.3.1996
Konec oprávnění: 31.3.1996

Živnost č. 12 Směnárny

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.5.1994
Zánik oprávnění: 31.5.1996
Konec oprávnění: 31.5.1996

Živnost č. 13 Pronájem parkoviště

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.3.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Ubytování

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.4.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Směnárenská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.4.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.12.1996
Zánik oprávnění: 30.4.1999
Konec oprávnění: 30.4.1999

Živnost č. 17 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.9.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.8.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.7.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.4.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s nápoji
Silniční nákladní doprava
Silniční nákladní doprava
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu

Vedení firmy CPI Hotels, a.s. IČO: 47116757

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně. 31.10.2014
Za společnost jednají a podepisují nejméně předseda představenstva a jeden další člen představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 13.10.2000 - 31.10.2014
Za společnost jednají a podepisují buď společně všichni členové představenstva, anebo předseda představenstva společně s členem představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 8.4.1997 - 13.10.2000
Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jedná předseda představenstva společnosti, může jednat také prokurista se samostatnou prokurou. Podepisování: Podepisování za společnost se děje tak, že k uvedenmu jménu spo- lečnosti připojí svůj podpis předseda představenstva s dodatkem předseda představenstva, pokud se podepisuje za společnost prokurista nebo zmocněná osoba, s dovětkem prokurista nebo zmocněnec. 10.3.1993 - 8.4.1997
Jméno: Ing. Jan Kratina 6.4.2017
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 4.4.2017
Ve funkci: od 5.4.2017
Adresa: Skřivanová 94, Jesenice 252 42
Jméno: Ing. Marcela Tvarochová 6.4.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.4.2017
Adresa: Nová 428, Skalná 351 34
Jméno: Ing. Milan Fajt 10.3.1993 - 13.9.1995
Funkce: představenstvo
Adresa: Nad vodovodem 220/50, Praha 108 00
Jméno: Karel Vízek 23.2.1994 - 13.9.1995
Adresa: Gdaňská 334/25, Praha 181 00
Jméno: Ing. Petr Bednařík 10.3.1993 - 2.5.1996
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Pelikánova 115/4, Praha 162 00
Jméno: Ing. Jiří Sedlář 10.3.1993 - 8.4.1997
Funkce: představenstvo
Adresa: Mikulova 1571/15, Praha 149 00
Jméno: Šimon Šteffal 23.2.1994 - 8.4.1997
Funkce: PhDr.
Adresa: Jaurisova 515/4, Praha 140 00
Jméno: Ing. Petr Bednařík 2.5.1996 - 8.4.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Pelikánova 176/8, Praha 162 00
Jméno: Edwin Sigurd Schleppe 13.9.1995 - 14.12.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: náměstí Míru 341/15, Praha 120 00
Jméno: ing. Hana Kutilová 8.4.1997 - 14.12.1998
Funkce: člen
Adresa: Mádrova 3031/1, Praha 143 00
Jméno: ing. Jiří Sedlář 8.4.1997 - 14.12.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Mikulova 157 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: ing. Jiří Jakoubek 13.9.1995 - 31.5.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kunešova 2649/10, Praha 130 00
Jméno: Jiří Tůma 8.4.1997 - 8.1.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 15.11.2001
Adresa: Bělčická 2845/21, Praha 141 00
Jméno: ing. Tomáš Voříšek 14.12.1998 - 8.1.2002
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 15.11.2001
Ve funkci: do 15.11.2001
Adresa: Vysočanská 572/41, Praha 190 00
Jméno: ing. Jiří Jakoubek 31.5.1999 - 8.1.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 15.11.2001
Adresa: Kunešova 2649/10, Praha 130 00
Jméno: JUDr. Petr Turoň 8.1.2002 - 8.7.2002
Funkce: člen
Ve funkci: od 15.11.2001
Adresa: Lidická 969, Roztoky 252 63
Jméno: Ing. Jiří Oberreiter 8.1.2002 - 8.7.2002
Funkce: člen
Ve funkci: od 15.11.2001
Adresa: Bechyňská 640, Praha 199 00
Jméno: PhDr. Milan Srb 8.7.2002 - 4.2.2004
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 12.2.2002 do 7.1.2004
Adresa: Hrudičkova 2106/1, Praha 148 00
Jméno: Milena Roztočilová 8.7.2002 - 4.2.2004
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 12.2.2002 do 7.1.2004
Adresa: Ke Skále 179, Horoměřice 252 62
Jméno: ing. Tomáš Voříšek 8.1.2002 - 17.5.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.11.2001 do 14.4.2006
Ve funkci: od 15.11.2001 do 14.4.2006
Adresa: Na Okrouhlíku 1558/41, Praha 182 00
Jméno: Thomas Christian Mähder 17.5.2006 - 6.12.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.4.2006 do 29.11.2006
Ve funkci: od 18.4.2006 do 29.11.2006
Adresa: Rozmarná 420, Hovorčovice 250 64
Jméno: Mgr. Zbyněk Michal 6.12.2006 - 11.1.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.11.2006 do 31.12.2007
Ve funkci: od 29.11.2006 do 31.12.2007
Adresa: Slavíčkova 495/28, Ústí nad Labem 400 01
Jméno: Ing. Vratislav Puchinger 4.2.2004 - 22.4.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 3.4.2009
Ve funkci: od 7.1.2004
Adresa: Na novině 1068/14, Praha 141 00
Jméno: Ing. Marcela Tvarochová 4.2.2004 - 22.4.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 3.4.2009
Ve funkci: od 7.1.2004
Adresa: Nová 428, Skalná 351 34
Jméno: Bc. Jan Kratina 11.1.2008 - 22.4.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2008
Ve funkci: od 3.1.2008
Adresa: Radimovická 1416/8, Praha 149 00
Jméno: Ing. Jan Kratina 22.4.2009 - 10.6.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2008 do 29.3.2013
Ve funkci: od 3.1.2008 do 29.3.2013
Adresa: Radimovická 1416/8, Praha 149 00
Jméno: Ing. Vratislav Puchinger 22.4.2009 - 10.6.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.4.2009 do 3.4.2014
Adresa: Na novině 1068/14, Praha 141 00
Jméno: Ing. Marcela Tvarochová 22.4.2009 - 10.6.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.4.2009 do 3.4.2014
Adresa: Nová 428, Skalná 351 34
Jméno: Ing. Jan Kratina 10.6.2013 - 12.11.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2008 do 29.3.2013
Ve funkci: od 3.1.2008 do 29.3.2013
Adresa: Radimovická 1416/8, Praha 149 00
Jméno: Ing. Vratislav Puchinger 10.6.2013 - 13.5.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.4.2009 do 3.4.2014
Adresa: Na novině 1068/14, Praha 141 00
Jméno: Ing. Marcela Tvarochová 10.6.2013 - 13.5.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.4.2009 do 3.4.2014
Adresa: Nová 428, Skalná 351 34
Jméno: Ing. Vratislav Puchinger 13.5.2014 - 30.9.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.4.2014 do 23.9.2014
Adresa: Na novině 1068/14, Praha 141 00
Jméno: Jan Kratina 12.11.2013 - 16.10.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.3.2013
Ve funkci: od 2.4.2013
Adresa: Radimovická 1416/8, Praha 149 00
Jméno: Ing. Marcela Tvarochová 13.5.2014 - 25.2.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.4.2014
Adresa: Nová 428, Skalná 351 34
Jméno: Jan Kratina 16.10.2015 - 25.2.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.3.2013
Ve funkci: od 2.4.2013
Adresa: Kafková 591, Jesenice 252 42
Jméno: Jan Kratina 25.2.2016 - 22.3.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.3.2013
Ve funkci: od 2.4.2013
Adresa: Kafková 591, Jesenice 252 42
Jméno: Ing. Marcela Tvarochová 25.2.2016 - 6.4.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.4.2014 do 4.4.2017
Adresa: Nová 428, Skalná 351 34
Jméno: Jan Kratina 22.3.2017 - 6.4.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.3.2013 do 4.4.2017
Ve funkci: od 2.4.2013 do 4.4.2017
Adresa: Skřivanová 94, Jesenice 252 42

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Vratislav Puchinger 6.4.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.4.2017
Adresa: Na novině 1068/14, Praha 141 00
Jméno: Ing. Josef Kounovská 10.3.1993 - 13.9.1995
Funkce: člen
Adresa: Španielova 1319/49, Praha 163 00
Jméno: Vlasta Bednaříková 10.3.1993 - 2.5.1996
Funkce: člen
Adresa: Pelikánova 115/4, Praha 162 00
Jméno: Ing. Alena Kuřová 13.9.1995 - 2.5.1996
Funkce: člen
Adresa: Frýdlantská 1314/15, Praha 182 00
Jméno: Ing. Petr Kulhánek 10.3.1993 - 8.4.1997
Funkce: předseda
Adresa: Taussigova 1172/1, Praha 182 00
Jméno: Ing. Jitka Pístecká 2.5.1996 - 8.4.1997
Funkce: člen
Adresa: Lamačova 845 , 152 00 Praha 5 Česká republika
Jméno: ing. Jitka Pístecká 8.4.1997 - 14.12.1998
Funkce: předseda
Adresa: Lamačova 854 , 152 00 Praha 5 Česká republika
Jméno: Jana Mrázová 8.4.1997 - 14.12.1998
Funkce: člen
Adresa: Opatovická 2236/27, České Budějovice 370 10
Jméno: Ing. Martin Šášek 14.12.1998 - 31.5.1999
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Přecechtělova 2243/11, Praha 155 00
Jméno: Ing. Jitka Písecká 14.12.1998 - 12.7.1999
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Lamačova 845 , 152 00 Praha 5 Česká republika
Jméno: ing. Jiří Sedlář 14.12.1998 - 2.12.1999
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Mádrova 3031/1, Praha 143 00
Jméno: Ing. Martin Šašek 31.5.1999 - 2.12.1999
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Přecechtělova 2243/11, Praha 155 00
Jméno: Ing. Jitka Pístecká 12.7.1999 - 2.12.1999
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Lamačova 845 , 152 00 Praha 5 Česká republika
Jméno: Ing. Hana Kutilová 14.12.1998 - 22.1.2001
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Mádrova 3031/1, Praha 143 00
Jméno: Ing. Jiří Sedlář 2.12.1999 - 22.1.2001
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Mádrova 3031/1, Praha 143 00
Jméno: Vlasta Bednaříková 2.5.1996 - 27.4.2001
Funkce: člen
Ve funkci: do 22.1.2001
Adresa: Pelikánova 176/8, Praha 162 00
Jméno: Ing. Milan Vokatý CSc. 2.12.1999 - 3.11.2001
Funkce: předseda dozorčí rady
Ve funkci: do 14.3.2001
Adresa: Mrkvičkova 1367/5, Praha 163 00
Jméno: Ing. Jitka Pístecká 2.12.1999 - 3.11.2001
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: do 14.3.2001
Adresa: Lamačova 845 , 152 00 Praha 5 Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Sedlář 22.1.2001 - 8.1.2002
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 15.11.2001
Ve funkci: do 15.11.2001
Adresa: Mikulova 1571/15, Praha 149 00
Jméno: JUDr. Viktor Bedrna 3.11.2001 - 8.1.2002
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 15.3.2001 do 15.11.2001
Adresa: Milady Horákové 387/56, Praha 170 00
Jméno: Ing. Jiří Sedlář 3.11.2001 - 8.1.2002
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: do 15.11.2001
Ve funkci: od 21.3.2001 do 15.11.2001
Adresa: Mikulova 1571/15, Praha 149 00
Jméno: Ing. Libor Kotrla 8.1.2002 - 22.7.2002
Funkce: člen
Ve funkci: od 15.11.2001 do 12.2.2002
Adresa: Tomešova 995 , 602 00 Brno-město, Staré Brno Česká republika
Jméno: Ondřej Dvořák 8.1.2002 - 23.4.2003
Funkce: předseda
Trvání členství: od 15.11.2001 do 29.11.2002
Ve funkci: od 15.11.2001 do 29.11.2002
Adresa: Kropáčkova 559/6, Praha 149 00
Jméno: MUDr. Vít Urbanec 22.7.2002 - 23.4.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 12.2.2002
Adresa: Benešovo nábřeží 3740, Zlín 760 01
Jméno: ing. Pavel Semrád 23.4.2003 - 21.7.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 14.2.2003 do 23.4.2003
Adresa: Kladská 774, Úvaly 250 82
Jméno: ing. Pavel Semerád 21.7.2003 - 4.2.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 23.4.2003
Adresa: Kladská 774, Úvaly 250 82
Jméno: ing. Pavel Semrád 4.2.2004 - 7.12.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.4.2003 do 15.11.2004
Adresa: Kladská 774, Úvaly 250 82
Jméno: Irena Kořínková 7.12.2004 - 27.5.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.11.2004 do 4.5.2005
Adresa: Za Dráhou 1656/9, Nymburk 288 02
Jméno: Eva Richterová 22.1.2001 - 23.2.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 3.2.2006
Adresa: 35, Klášterní Skalice 281 63
Jméno: Eva Richterová 23.2.2006 - 22.12.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.2.2006 do 15.12.2006
Adresa: 35, Klášterní Skalice 281 63
Jméno: Bc. Jan Kratina 12.3.2007 - 11.1.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.2.2007 do 31.12.2007
Adresa: Radimovická 1416/8, Praha 149 00
Jméno: MUDr. Vít Urbanec 23.4.2003 - 7.3.2008
Funkce: předseda
Trvání členství: od 12.2.2002 do 12.5.2007
Ve funkci: od 14.2.2003 do 12.5.2007
Adresa: Benešovo nábřeží 3740, Zlín 760 01
Jméno: Mgr. Martina Kudrnovská 7.3.2008 - 14.4.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.2.2008
Adresa: Ústavní 746 , 181 00 Praha 8 Česká republika
Jméno: MUDr. Vít Urbanec 7.3.2008 - 19.8.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.12.2007 do 30.6.2008
Adresa: Benešovo nábřeží 3740, Zlín 760 01
Jméno: MUDr. Vít Urbanec 19.8.2008 - 22.4.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2008
Adresa: Benešovo nábřeží 3740, Zlín 760 01
Jméno: Irena Kořínková 27.5.2005 - 26.3.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.5.2005 do 4.8.2010
Adresa: Za Dráhou 1656/9, Nymburk 288 02
Jméno: MUDr. Vít Urbanec 22.4.2009 - 27.2.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2008 do 12.2.2013
Adresa: Jakubská 649/8, Praha 110 00
Jméno: Mgr. Martina Kudrnovská 14.4.2008 - 30.9.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.2.2008 do 22.5.2013
Adresa: Ústavní 413/18, Praha 181 00
Jméno: Ing. Vítězslav Rozbroj 26.3.2012 - 30.9.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.8.2010 do 23.9.2014
Adresa: Pod Krocínkou 773/28, Praha 190 00
Jméno: Maroš Šivec 27.2.2013 - 30.9.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.2.2013 do 23.9.2014
Adresa: Jabloňová 2929/30, Praha 106 00
Jméno: Ing. Vratislav Puchinger 30.9.2014 - 25.2.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.9.2014
Adresa: Na novině 1068/14, Praha 141 00
Jméno: Ing. Vratislav Puchinger 25.2.2016 - 6.4.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.9.2014 do 4.4.2017
Adresa: Na novině 1068/14, Praha 141 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Jan Kratina
Člen statutárního orgánu: Ing. Marcela Tvarochová

Vlastníci firmy CPI Hotels, a.s. IČO: 47116757

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 2 432 700 Kč 100% 12.7.2016
zakladni 486 540 000 Kč 100% 23.7.2010 - 12.7.2016
zakladni 918 000 000 Kč - 20.1.2003 - 23.7.2010
zakladni 598 000 000 Kč - 12.7.1999 - 20.1.2003
zakladni 500 000 000 Kč - 13.9.1995 - 12.7.1999
zakladni 330 000 000 Kč - 10.3.1993 - 13.9.1995

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 3 Kč 400 000 6.4.2017
Kmenové akcie na jméno 265 Kč 5 180 6.4.2017
Kmenové akcie na jméno 3 Kč 400 000 12.7.2016 - 6.4.2017
Kmenové akcie na jméno 265 Kč 5 180 12.7.2016 - 6.4.2017
Kmenové akcie na jméno 530 Kč 400 000 30.9.2014 - 12.7.2016
Kmenové akcie na jméno 53 000 Kč 5 180 30.9.2014 - 12.7.2016
Kmenové akcie na majitele 530 Kč 400 000 23.7.2010 - 30.9.2014
Kmenové akcie na majitele 53 000 Kč 5 180 23.7.2010 - 30.9.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 400 000 1.3.2006 - 23.7.2010
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 5 180 20.1.2003 - 23.7.2010
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 1 980 12.7.1999 - 20.1.2003
Akcie na majitele 1 000 Kč 400 000 12.7.1999 - 1.3.2006
Akcie na majitele 100 000 Kč 1 000 14.12.1998 - 12.7.1999
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 000 13.9.1995 - 14.12.1998
Akcie na majitele 1 000 Kč 400 000 13.9.1995 - 12.7.1999
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 000 23.2.1994 - 13.9.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 230 000 23.2.1994 - 13.9.1995
Akcie na jméno 100 000 Kč 3 300 10.3.1993 - 23.2.1994

Sbírka Listin CPI Hotels, a.s. IČO: 47116757

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1914/SL 60 notářský zápis [NZ 851/2016] Městský soud v Praze 24.2.2016 25.2.2016 12
B 1914/SL 59 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 19.10.2015 21.10.2015 31
B 1914/SL 58 účetní závěrka [2013], zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2013 19.10.2015 21.10.2015 34
B 1914/SL 57 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 5982/2014 Městský soud v Praze 23.8.2014 25.9.2014 3.10.2014 20
B 1914/SL 56 ostatní rozhodnutí akcionáře - VH Městský soud v Praze 4.4.2014 30.4.2014 20.5.2014 1
B 1914/SL 55 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 3.3.2014 5.3.2014 90
B 1914/SL 54 ostatní projev vůle akcionáře - VH Městský soud v Praze 29.3.2013 11.11.2013 13.11.2013 1
B 1914/SL 53 výroční zpráva r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 7.1.2013 14.1.2013 59
B 1914/SL 52 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 12.1.2012 24.1.2012 59
B 1914/SL 51 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 10.11.2010 10.11.2010 51
B 1914/SL 50 ostatní rozhodnutí akcionáře Městský soud v Praze 26.6.2009 4.8.2010 5.8.2010 1
B 1914/SL 49 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 23.7.2010 25
B 1914/SL 48 zpráva auditora +zahaj.rozvaha k 1.1.2010 Městský soud v Praze 1.1.2010 23.7.2010 36
B 1914/SL 47 podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 3.6.2010 23.7.2010 9
B 1914/SL 46 notářský zápis -NZ1080/2010-proj.rozdělení Městský soud v Praze 29.6.2010 23.7.2010 37
B 1914/SL 45 ostatní projekt rozdělení Městský soud v Praze 25.5.2010 26.5.2010 27.5.2010 23
B 1914/SL 44 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2008 8.1.2010 11.1.2010 69
B 1914/SL 43 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 7.4.2009 22.4.2009 6
B 1914/SL 41 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 21.8.2008 25.8.2008 68
B 1914/SL 42 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 16.8.2007 31.8.2007 69
B 1914/SL 40 ostatní -protokol o volbě čl.DR Městský soud v Praze 23.1.2007 12.3.2007 1
B 1914/SL 39 notářský zápis -NZ115/07 Městský soud v Praze 19.2.2007 22.2.2007 23
B 1914/SL 38 notářský zápis -NZ5/07 Městský soud v Praze 8.1.2007 22.2.2007 41
B 1914/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 29.12.2006 2.1.2007 96
B 1914/SL 35 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 1.12.2006 6.12.2006 0
B 1914/SL 34 ostatní -zápis z mimoř.zased.DR/předst Městský soud v Praze 29.11.2006 6.12.2006 0
B 1914/SL 33 ostatní -zápis z mimoř.zased.představe Městský soud v Praze 29.11.2006 6.12.2006 0
B 1914/SL 31 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 3.5.2006 30.5.2006 0
B 1914/SL 30 ostatní -zápis z mimoř.zased.DR/předst Městský soud v Praze 14.4.2006 30.5.2006 0
B 1914/SL 29 ostatní -zápis z mimoř.zased.představe Městský soud v Praze 18.4.2006 30.5.2006 0
B 1914/SL 27 notářský zápis -NZ57/06 Městský soud v Praze 15.2.2006 24.2.2006 0
B 1914/SL 23 výroční zpráva r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 26.9.2005 27.9.2005 45
B 1914/SL 26 notářský zápis NZ 249/2005 Městský soud v Praze 4.5.2005 21.9.2005 0
B 1914/SL 25 notářský zápis NZ 248/2005 Městský soud v Praze 4.5.2005 21.9.2005 0
B 1914/SL 24 posudek znalce č.15/2891-2005 Městský soud v Praze 12.4.2005 21.9.2005 0
B 1914/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 6.8.2004 31.8.2004 39
B 1914/SL 19 ostatní -zápis ze zased.DR/představ./ Městský soud v Praze 7.1.2004 6.2.2004 0
B 1914/SL 18 notářský zápis -NZ 127/2002 Městský soud v Praze 5.4.2002 22.10.2003 27.11.2003 0
B 1914/SL 16 ostatní -přílohy k VZ r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 15.8.2003 19.8.2003 0
B 1914/SL 17 notářský zápis NZ195/03-NZ196/03 Městský soud v Praze 23.4.2003 23.7.2003 0
B 1914/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 16.7.2003 21.7.2003 0
B 1914/SL 14 notářský zápis -NZ418/2002 Městský soud v Praze 17.10.2002 30.12.2002 0
B 1914/SL 12 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ203/01 Městský soud v Praze 15.11.2001 6.9.2002 0
B 1914/SL 11 notářský zápis -NZ202/01 Městský soud v Praze 15.11.2001 6.9.2002 0
B 1914/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2001+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2001 8.8.2002 26.8.2002 0
B 1914/SL 10 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 27.11.2001 29.11.2001 0
B 1914/SL 7 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 13.7.2001 10.9.2001 0
B 1914/SL 6 účetní závěrka, zpráva auditora r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 13.7.2001 10.9.2001 0
B 1914/SL 8 notářský zápis -NZ95/2001 Městský soud v Praze 15.3.2001 21.8.2001 0
B 1914/SL 4 notářský zápis -NZ270/2000 Městský soud v Praze 28.6.2000 19.12.2000 0
B 1914/SL 3 notářský zápis +stanovy-NZ181/99 Městský soud v Praze 28.7.1999 19.1.2000 0
B 1914/SL 2 účetní závěrka, zpráva auditora r.1998 Městský soud v Praze 31.12.1998 19.1.2000 0
B 1914/SL 1 notářský zápis -NZ208/99 Městský soud v Praze 31.5.1999 16.7.1999 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení CPI Hotels, a.s.


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu CPI Hotels, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.