CPDP Shopping Mall Kladno, a.s. Praha 1 IČO: 26504731

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu CPDP Shopping Mall Kladno, a.s., která sídlí v obci Praha 1 a bylo jí přiděleno IČO 26504731.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem CPDP Shopping Mall Kladno, a.s. se sídlem v obci Praha 1 byla založena v roce 2002. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 15 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Správa a údržba nemovitostí , Realitní činnost a další.

Základní údaje o CPDP Shopping Mall Kladno, a.s. IČO: 26504731

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 16.1.2002
Spisová značka: B 7492
IČO: 26504731
Obchodní firma: CPDP Shopping Mall Kladno, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 16.1.2002
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 16.1.2002
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 16.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 16.7.2014 - 19.10.2015
Počet členů statutárního orgánu: 2 16.7.2014 - 6.11.2014
Jediný akcionář rozhodl dne 28. března 2013 takto:Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), tj. z 112.000.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých) na 112.100.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů sto tisíc korun českých), a to upsáním nové akcie.Částka, o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozvržena na 1 ks kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Nová akcie společnosti nebude přijata k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. Emisní kurs nově upisované akcie bude činit 197.000.000,- Kč (slovy: sto devadesát sedm milionů korun českých). Rozdíl mezi emisním kursem nově upisované akcie (197.000.000,- Kč) a její jmenovitou hodnotou (100.000,- Kč), tj.částka 196.900.000,- Kč (slovy: sto devadesát šest milionů devět set tisíc korun českých), tvoří emisní ážio.Jelikož se jediný akcionář společnosti vzdal svého zákonného přednostního práva upsat 1 kus nové akcie společnosti, nebude nová akcie společnosti upsána s využitím přednostního práva a bude nabídnuta k upsání vybranému, předem určenému zájemci, kterým je společnost Czech and Slovak Property Fund B.V. se sídlem Fred. Roeskestraat 123 1 HG, 1076EE Amsterdam, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou Amsterdam pod registračním číslem 34211221 (dále též jen jako „Czech and Slovak Property Fund B.V.“, „zájemce“ nebo „upisovatel“). Zájemce je oprávněn upsat 1 ks nové akcie společnosti Smlouvou o upsání akcií uzavřenou se společností v písemné formě s úředně ověřenými podpisy, v souladu s ust. § 204, odst. 5 obchodního zákoníku. Lhůta pro upsání akcií zájemcem bude činit čtrnáct (14) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií zájemci. Počátek běhu lhůty bude zájemci oznámen taktéž spolu s návrhem Smlouvy o upsání akcií. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den.Upisování akcií předem určeným zájemcem je ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a může tudíž začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií zájemcem se stanoví prostory sídla společnosti CPDP Shopping Mall Kladno, a.s. na adrese Praha 1, Vodičkova 710/31, PSČ 110 00. Novou akcii je možno upsat ve výše uvedené 14 - ti denní (slovy čtrnáctidenní) lhůtě v pracovní dny od 8.00 do 20.00 hodin. Právo upsat novou akcii zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání.Jediný akcionář uděluje souhlas se započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce, společnosti Czech and Slovak Property Fund B.V. , vůči společnosti proti pohledávce společnosti na 10.4.2013 - 20.5.2013
Jediný akcionář rozhodl dne 25. listopadu 2009 o zvýšení základního kapitálu společnosti CPDP Shopping Mall Kladno, a.s. takto:Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií1) Zvyšuje se základní kapitál společnosti o 80,000.000,- Kč (osmdesát milionů korun českých), tj. ze stávající výše 32,000.000,- Kč (třicet dva milionů korun českých) na novou výši 112,000.000,- Kč (jedno sto dvanáct milionů korun českých).2) Ke zvýšení základního kapitálu dojde upsáním 800 (osmi set) kusů nových, kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých).3) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.4) Emisní kurs každé upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě. Akcie budou splaceny peněžitým vkladem.5) Veškeré nové akcie upíše jediný akcionář, společnost CEE Property Development Portfolio B.V., s adresou sídla Naritaweg 165, Telestone 8, 1043BW Amsterdam, Nizozemské království, zapsaná do obchodního rejstříku Obchodní komory pro Amsterdam pod č. 34211211, a to ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností.6) Místo a lhůta pro upsání akcií: nejpozději ve lhůtě 15 (patnáct) dnů po zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je společnost povinna doručit jedinému akcionáři návrh smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. K upsání akcií, tj. k uzavření smlouvy o upsání akcií, poskytne společnost jedinému akcionáři lhůtu 15 (patnáct) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Místem upsání akcií, tedy místem uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, bude adresa sídla společnosti: Praha 1, Vodičkova 710/31, PSČ 110 00. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny.7) Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií.Jediný akcionář splatí emisní kurs akcií výhradně započtením své peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií. Jedná se o pohledávku na základě smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností jako dlužníkem a jediným akcionářem jako věřitelem dne 31. května 2007, na základě které měl jediný akcionář vůči společnosti k 31. říjnu 2009 pohledávku v celkové výši 144 190 516,30 Kč (jedno sto čtyřicet čtyři milionů sto devadesát tisíc pět set šestnáct korun českých a třicet haléřů) v rozdělení na jistinu ve výši 119 115 527 Kč (jedno sto devatenáct milionů sto patnáct tisíc pět set dvacet sedm korun českých) a naběhlý smluvní úrok ve výši 25 074 989,30 Kč (dvacet pět milionů sedmdesát čtyři tisíc devět set osmdesát devět korun českých a třicet haléřů).K započtení bude použita část této pohledávky ve výši 80,000.000,- Kč (osmdesát milionů korun českých), která je tvořena celým smluvním úrokem k 31. říjnu 2009 ve výši 25 074 989,30 Kč (dvacet pět milionů sedmdesát č 2.12.2009 - 30.12.2009
Jediný akcionář rozhodl dne 17. října 2007 o zvýšení základního kapitálu společnosti CPDP Shopping Mall Kladno, a.s. takto:I. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií1.1. Částka, o níž má být základní kapitál zvýšenZákladní kapitál společnosti CPDP Shopping Mall Kladno, a.s. (dále též Společnost) má být zvýšen z částky 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 30.000.000 Kč (slovy: třicet milionů korun českých) na částku 32.000.000 Kč (slovy: třicet dva milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.1.2. Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akciíZvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upisováním 300 kusů nových, kmenových akcií na jméno, v listinné podobě. Jmenovitá hodnota každé akcie bude činit 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).1.3. Emisní kurz upisovaných akcií a způsob spláceníEmisní kurz každé upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě. Akcie budou splaceny peněžitým vkladem1.4. Nabídka k upsání akciíJediný akcionář se vzdává přednostního práva na upisování akcií. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jednomu předem určenému zájemci, jímž je společnost CEE Property Development Portfolio B.V., se sídlem Naritaweg 165, Telestone 8, 1043BW Amsterdam, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném obchodní a průmyslovou komorou v Amsterdamu, číslo vložky 34211211, která je jediným akcionářem Společnosti.1.5. Místo a lhůta pro upisování akciíMístem pro upisování akcií formou uzavření smlouvy o upsání akcií je White & Case, advokátní kancelář, Praha 1, Na Příkopě 8, určenému zájemci, společnosti CEE Property Development Portfolio B.V., do 14 (čtrnácti) dnů od provedení zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.1.6. ZapočteníPřipouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti CEE Property Development Portfolio B.V. vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií. Určený zájemce - společnost CEE Property Development Portfolio B.V. splatí emisní kurz akcií výhradně započtením peněžité pohledávky společnosti CEE Property Development Portfolio B.V. vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu akcií. Jedná se o pohledávku na základě smlouvy o úvěru uzavřené dne 31. května 2007 mezi společností CEE Property Development Portfolio B.V. jako věřitelem a Společností jako dlužníkem, na základě které měla k 26. září 2007 společnost CEE Property Development Portfolio B.V. vůči Společnosti pohledávku v celkové výši 128.115.527 Kč (slovy: sto dvacet osm milionů sto patnáct tisíc pět set dvacet sedm korun českých). K započtení bude použita část této pohledávky ve výši 30.000.000 Kč (slovy: třicet milionů korun českých), která je tvořena pouze jistinou. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení bude předložen p 23.10.2007 - 7.11.2007

Aktuální kontaktní údaje CPDP Shopping Mall Kladno, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 26504731
Obchodní firma: CPDP Shopping Mall Kladno, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 22.7.2002
Celkový počet živností: 4
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 26504731
Firma: CPDP Shopping Mall Kladno, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 16.1.2002

Kontakty na CPDP Shopping Mall Kladno, a.s. IČO: 26504731

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Na poříčí 1047 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Na poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Praha 1
15.11.2016
Sídlo: Vodičkova 710 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Vodičkova 710/31, PSČ 11000
12.6.2007 - 15.11.2016
Sídlo: Dlouhá 705 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Dlouhá 705/16, PSČ 11000
8.10.2002 - 12.6.2007
Sídlo: Česká republika
Praha 1 - Staré Město, Jakubská č.p. 647,č.or.2, PSČ 11000
16.1.2002 - 8.10.2002

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Na poříčí 1047/26, Praha 110 00

Obory činností CPDP Shopping Mall Kladno, a.s. IČO: 26504731

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 16.4.2010
realitní činnost 8.10.2002 - 16.4.2010
správa a údržba nemovitostí 8.10.2002 - 16.4.2010
velkoobchod 8.10.2002 - 16.4.2010
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytovánímjen základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí,bytů a nebytových prostor. 16.1.2002 - 16.7.2014

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 16.7.2014

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Velkoobchod

  • Realitní činnost

  • Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.7.2002

Živnost č. 2 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.7.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.7.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.7.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur

Vedení firmy CPDP Shopping Mall Kladno, a.s. IČO: 26504731

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Qidong Heng 19.10.2015
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 30.9.2015
Ve funkci: od 6.10.2015
Adresa: Pod areálem 487 , 102 00 Praha 10 Česká republika
Pod areálem 487/33, Štěrboholy, 102 00 Praha 10
Jméno: Lubor Stehlík 19.10.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.9.2015
Ve funkci: od 6.10.2015
Adresa: Na Zavadilce 2070 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Na Zavadilce 2070/2, Dejvice, 160 00 Praha 6
Jméno: Marek Rosenbaum 16.1.2002 - 13.5.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.1.2002 do 5.4.2002
Ve funkci: od 16.1.2002 do 5.4.2002
Adresa: Jakubská 2 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Jakubská 2, PSČ 11000
Jméno: Ing. Karel Žalský 13.5.2002 - 6.6.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 5.4.2002
Adresa: Žilovská 761 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Žilovská 761, PSČ 15000
Jméno: Ing. Karel Žalský 6.6.2006 - 12.6.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 5.4.2002 do 1.6.2007
Ve funkci: od 23.2.2006 do 1.6.2007
Adresa: Žilovská 761 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Žilovská 761, PSČ 15000
Jméno: Marie Muroňová 6.6.2006 - 12.6.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 23.2.2006 do 1.6.2007
Ve funkci: od 23.2.2006 do 1.6.2007
Adresa: 739 41 Palkovice 225 Česká republika
Palkovice 225, PSČ 73941
Jméno: Bc. Lenka Bednářová 4.1.2007 - 12.6.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 1.6.2007
Ve funkci: od 27.11.2006 do 1.6.2007
Adresa: 739 38 Soběšovice 124 Česká republika
Soběšovice 124, PSČ 73938
Jméno: Christopher Thomas Guilds 12.6.2007 - 5.3.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2007 do 13.2.2009
Ve funkci: od 1.6.2007 do 13.2.2009
Adresa: Neklanova 152 , 128 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Neklanova 152/42, PSČ 12800
Jméno: JUDr. Tomáš Hlaváč 12.6.2007 - 19.2.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2007 do 9.1.2010
Ve funkci: od 1.6.2007 do 9.1.2010
Adresa: Zengrova 2556 , 160 00 Praha 6 - Dejvice Česká republika
Praha 6 - Dejvice, Zengrova 2556/13, PSČ 16000
Jméno: Ing. Šimon Vokurka 5.3.2009 - 26.7.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 13.2.2009 do 30.6.2010
Ve funkci: od 13.2.2009 do 30.6.2010
Adresa: Na Vyhlídce 840 , 266 01 Beroun Česká republika
Beroun, Na Vyhlídce 840, PSČ 26601
Jméno: Ing. Ladislav Nussbauer 19.2.2010 - 26.7.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 14.1.2010 do 30.6.2010
Ve funkci: od 14.1.2010 do 30.6.2010
Adresa: U Zeleného ptáka 1161 , 148 00 Praha 4 - Kunratice Česká republika
Praha 4 - Kunratice, U Zeleného ptáka 1161/11, PSČ 14800
Jméno: Jiří Prášil 26.7.2010 - 14.9.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2010 do 8.9.2011
Ve funkci: od 12.7.2010 do 8.9.2011
Adresa: Minská 774 , 101 00 Praha 10 - Vršovice Česká republika
Praha 10 - Vršovice, Minská 774/6, PSČ 10100
Jméno: Ing. Petr Fusek 26.7.2010 - 14.9.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2010 do 8.9.2011
Ve funkci: od 12.7.2010 do 8.9.2011
Adresa: třída Míru 1182 , 266 01 Beroun Česká republika
Beroun, třída Míru 1182/3, PSČ 26601
Jméno: Ondřej Brada 14.9.2011 - 24.2.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 8.9.2011 do 31.1.2014
Ve funkci: od 8.9.2011 do 31.1.2014
Adresa: Šanovská 1601 , 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Česká republika
Praha 9 - Horní Počernice, Šanovská 1601/23, PSČ 19300
Jméno: Pavel Balák 14.9.2011 - 5.9.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 8.9.2011
Ve funkci: od 8.9.2011
Adresa: Sukova 248 , 257 22 Čerčany Česká republika
Čerčany, Sukova 248, PSČ 25722
Jméno: Pavel Balák 5.9.2014 - 6.11.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 8.9.2011 do 7.9.2014
Ve funkci: od 8.9.2011 do 7.9.2014
Adresa: Sukova 248 , 257 22 Čerčany Česká republika
Sukova 248, 257 22 Čerčany
Jméno: Pavel Kopřiva 24.2.2014 - 19.10.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 31.1.2014 do 30.9.2015
Ve funkci: od 31.1.2014 do 30.9.2015
Adresa: Ke Smíchovu 1076 , 154 00 Praha 5 Česká republika
Ke Smíchovu 1076/8, Hlubočepy, 154 00 Praha 5
Jméno: Pavel Balák 6.11.2014 - 19.10.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 7.9.2014 do 30.9.2015
Ve funkci: od 7.9.2014 do 30.9.2015
Adresa: Sukova 248 , 257 22 Čerčany Česká republika
Sukova 248, 257 22 Čerčany

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Martin Svatoš 19.10.2015
Trvání členství: od 30.9.2015
Ve funkci: od 30.9.2015
Adresa: Uherská 634 , 190 17 Praha 9 Česká republika
Uherská 634, Vinoř, 190 17 Praha 9
Jméno: Petr Suchý 16.1.2002 - 13.5.2002
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.1.2002 do 5.4.2002
Ve funkci: od 16.1.2002 do 5.4.2002
Adresa: Perucká 23 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Perucká 23, PSČ 12000
Jméno: Jan Zeman 16.1.2002 - 13.5.2002
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.1.2002 do 5.4.2002
Adresa: Římská 35 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Římská 35, PSČ 12000
Jméno: Ing. Jiří Majer 16.1.2002 - 13.5.2002
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.1.2002 do 5.4.2002
Adresa: Pod Vilami 875 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pod Vilami 875/9, PSČ 14000
Jméno: Ing. Štefan Pásztor 13.5.2002 - 8.10.2002
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 5.4.2002 do 18.7.2002
Ve funkci: od 5.4.2002 do 18.7.2002
Adresa: U jezera 2034 , 155 00 Praha 13 Česká republika
Praha 13, U jezera 2034/28, PSČ 15500
Jméno: Monika Navarová 8.10.2002 - 26.5.2004
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.7.2002 do 14.4.2004
Adresa: Čechovská 111 , 261 05 Příbram VIII Česká republika
Příbram VIII, Čechovská 111, PSČ 26105
Jméno: JUDr. Jan Strnadel 13.5.2002 - 6.6.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.4.2002
Adresa: Předvoje 30 , 162 00 Praha 6 - Veleslavín Česká republika
Praha 6 - Veleslavín, Předvoje 30, PSČ 16200
Jméno: Ing. Renata Ullrichová 13.5.2002 - 6.6.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.4.2002
Adresa: Půlnoční 294 , 147 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Půlnoční 294, PSČ 14700
Jméno: Ing. Jindřich Lasík 26.5.2004 - 12.6.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 14.4.2004 do 1.6.2007
Adresa: Zahradníčkova 1123 , 150 00 Praha 5 - Košíře Česká republika
Praha 5 - Košíře, Zahradníčkova 1123/12, PSČ 15000
Jméno: JUDr. Jan Strnadel 6.6.2006 - 12.6.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 5.4.2002 do 1.6.2007
Ve funkci: od 30.8.2004 do 1.6.2007
Adresa: Předvoje 30 , 162 00 Praha 6 - Veleslavín Česká republika
Praha 6 - Veleslavín, Předvoje 30, PSČ 16200
Jméno: Ing. Jozef Dejčík 6.6.2006 - 12.6.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.2.2006 do 1.6.2007
Adresa: Sklopčická 594 , 725 28 Ostrava - Krásné Pole Česká republika
Ostrava - Krásné Pole, Sklopčická 594, PSČ 72528
Jméno: Ing. Jan Domiter 12.6.2007 - 16.4.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2007 do 16.3.2010
Adresa: Rabasova 617 , 271 01 Nové Strašecí Česká republika
Nové Strašecí, Rabasova 617/36, PSČ 27101
Jméno: Ing. Zdeněk Hladík 12.6.2007 - 27.9.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2007 do 1.9.2010
Ve funkci: od 1.6.2007 do 1.9.2010
Adresa: Eliášova 479 , 160 00 Praha 6 - Bubeneč Česká republika
Praha 6 - Bubeneč, Eliášova 479/15, PSČ 16000
Jméno: Petra Pospíšilová 12.6.2007 - 27.9.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2007 do 1.9.2010
Adresa: Horáčkova 1210 , 140 00 Praha 4 - Krč Česká republika
Praha 4 - Krč, Horáčkova 1210/15, PSČ 14000
Jméno: Ing. Dan Jirásek 16.4.2010 - 14.9.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 8.9.2011
Ve funkci: od 16.3.2010
Adresa: Musílkova 167 , 150 00 Praha 5 - Košíře Česká republika
Praha 5 - Košíře, Musílkova 167/13, PSČ 15000
Jméno: Ing. Zdeněk Hladík 27.9.2010 - 14.9.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2010 do 8.9.2011
Ve funkci: od 10.9.2010 do 8.9.2011
Adresa: Eliášova 479 , 160 00 Praha 6 - Bubeneč Česká republika
Praha 6 - Bubeneč, Eliášova 479/15, PSČ 16000
Jméno: Petra Pospíšilová 27.9.2010 - 14.9.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2010 do 8.9.2011
Adresa: Horáčkova 1210 , 140 00 Praha 4 - Krč Česká republika
Praha 4 - Krč, Horáčkova 1210/15, PSČ 14000
Jméno: Radmila Kuzicová 14.9.2011 - 4.10.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 8.9.2011
Ve funkci: od 8.9.2011
Adresa: Nepasické náměstí 163 , 190 14 Praha 9 - Klánovice Česká republika
Praha 9 - Klánovice, Nepasické náměstí 163, PSČ 19014
Jméno: Radmila Kuzicová 4.10.2012 - 18.8.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 8.9.2011
Ve funkci: od 8.9.2011
Adresa: Nepasické náměstí 980 , 190 14 Praha 9 Česká republika
Nepasické náměstí 980, Klánovice, 190 14 Praha 9
Jméno: David Přikryl 14.9.2011 - 6.11.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.9.2011 do 7.9.2014
Adresa: Mikanova 3261 , 106 00 Praha 10 - Záběhlice Česká republika
Praha 10 - Záběhlice, Mikanova 3261/3, PSČ 10600
Jméno: Zdeněk Hladík 14.9.2011 - 6.11.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.9.2011 do 7.9.2014
Adresa: Eliášova 479 , 160 00 Praha 6 - Bubeneč Česká republika
Praha 6 - Bubeneč, Eliášova 479/15, PSČ 16000
Jméno: Radmila Kuzicová 18.8.2013 - 6.11.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 8.9.2011 do 7.9.2014
Ve funkci: od 8.9.2011 do 7.9.2014
Adresa: Nepasické náměstí 980 , 190 14 Praha 9 Česká republika
Nepasické náměstí 980, Klánovice, 190 14 Praha 9
Jméno: David Přikryl 6.11.2014 - 25.2.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.9.2014
Adresa: Mikanova 3261 , 106 00 Praha 10 Česká republika
Mikanova 3261/3, Záběhlice, 106 00 Praha 10
Jméno: Zdeněk Hladík 6.11.2014 - 12.6.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.9.2014
Adresa: Eliášova 479 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Eliášova 479/15, Bubeneč, 160 00 Praha 6
Jméno: Radmila Kuzicová 6.11.2014 - 18.6.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.9.2014 do 24.4.2015
Ve funkci: od 7.9.2014 do 24.4.2015
Adresa: Nepasické náměstí 980 , 190 14 Praha 9 Česká republika
Nepasické náměstí 980, Klánovice, 190 14 Praha 9
Jméno: David Přikryl 25.2.2015 - 19.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.9.2014 do 30.9.2015
Ve funkci: do 30.9.2015
Adresa: Mikanova 3261 , 106 00 Praha 10 Česká republika
Mikanova 3261/3, Záběhlice, 106 00 Praha 10
Jméno: Zdeněk Hladík 12.6.2015 - 19.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.9.2014 do 17.8.2015
Ve funkci: do 17.8.2015
Adresa: Eliášova 479 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Eliášova 479/15, Bubeneč, 160 00 Praha 6
Jméno: Jiří Richter 18.6.2015 - 19.10.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.4.2015 do 30.9.2015
Ve funkci: od 30.4.2015 do 30.9.2015
Adresa: K vrbě 510 , 103 00 Praha 10 Česká republika
K vrbě 510/7, Kolovraty, 103 00 Praha 10
Jméno: Vladimír Lafant 19.10.2015 - 19.10.2015
Trvání členství: od 18.8.2015 do 30.9.2015
Ve funkci: od 18.8.2015 do 30.9.2015
Adresa: 6 , 273 79 Studeněves Česká republika
č.p. 6, 273 79 Studeněves

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Lubor Stehlík
Člen statutárního orgánu: Qidong Heng

Vlastníci firmy CPDP Shopping Mall Kladno, a.s. IČO: 26504731

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 112 100 000 Kč 100% 20.5.2013
zakladni 112 000 000 Kč 100% 30.12.2009 - 20.5.2013
zakladni 32 000 000 Kč 100% 7.11.2007 - 30.12.2009
zakladni 2 000 000 Kč 100% 13.5.2002 - 7.11.2007
zakladni 2 000 000 Kč 30% 16.1.2002 - 13.5.2002

Sbírka Listin CPDP Shopping Mall Kladno, a.s. IČO: 26504731

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 7492/SL 124 ostatní zápis zasedání představenstva Městský soud v Praze 6.10.2015 7.10.2015 22.10.2015 2
B 7492/SL 123 ostatní rozhodnutí jediného společníka Městský soud v Praze 30.9.2015 7.10.2015 22.10.2015 1
B 7492/SL 122 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 3.8.2015 4.8.2015 29
B 7492/SL 120 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 26.6.2015 3.8.2015 4.8.2015 2
B 7492/SL 119 ostatní zápis z jednání předst. Městský soud v Praze 7.9.2014 14.10.2014 26.11.2014 2
B 7492/SL 118 ostatní rozhodnutí jed. akc. Městský soud v Praze 7.9.2014 14.10.2014 26.11.2014 3
B 7492/SL 117 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 27.8.2014 17.10.2014 30
B 7492/SL 116 ostatní záp.z jed.představenstva Městský soud v Praze 27.6.2014 27.8.2014 17.10.2014 4
B 7492/SL 115 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2014 27.8.2014 17.10.2014 3
B 7492/SL 114 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 249/2014 Městský soud v Praze 19.6.2014 30.6.2014 16.7.2014 9
B 7492/SL 113 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.5.2013 19.6.2014 10.7.2014 25
B 7492/SL 112 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 31.1.2014 10.2.2014 25.2.2014 2
B 7492/SL 111 ostatní zápis z jednání Městský soud v Praze 31.1.2014 10.2.2014 25.2.2014 4
B 7492/SL 110 ostatní zápis představenstva Městský soud v Praze 21.6.2013 3.9.2013 24.9.2013 4
B 7492/SL 109 ostatní rozhod.jed.akcio Městský soud v Praze 25.6.2013 3.9.2013 24.9.2013 3
B 7492/SL 108 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 3.9.2013 24.9.2013 31
B 7492/SL 107 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu NZ 106/13 Městský soud v Praze 28.3.2013 10.5.2013 23.5.2013 9
B 7492/SL 106 notářský zápis NZ 106/2013 Městský soud v Praze 28.3.2013 28.3.2013 11.4.2013 9
B 7492/SL 105 ostatní zápis z jednání představanstva Městský soud v Praze 21.6.2012 10.8.2012 5.9.2012 4
B 7492/SL 104 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře r.2011 Městský soud v Praze 29.6.2012 10.8.2012 5.9.2012 2
B 7492/SL 103 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 10.8.2012 5.9.2012 32
B 7492/SL 102 účetní závěrka, zpráva auditora 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 27.7.2012 29.8.2012 23
B 7492/SL 100 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.12.2011 22.12.2011 28.12.2011 25
B 7492/SL 101 notářský zápis NZ 372/2011 Městský soud v Praze 8.12.2011 20.12.2011 8
B 7492/SL 99 ostatní zápis z jednání předs. Městský soud v Praze 8.9.2011 23.9.2011 1
B 7492/SL 98 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.9.2011 23.9.2011 2
B 7492/SL 97 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.9.2011 23.9.2011 2
B 7492/SL 96 ostatní usnesení předs. Městský soud v Praze 9.9.2011 23.9.2011 8
B 7492/SL 95 ostatní -zpáva z jed.předst. Městský soud v Praze 27.6.2011 18.8.2011 19.8.2011 1
B 7492/SL 94 ostatní -rozh.jed.akcion. Městský soud v Praze 30.6.2011 30.6.2011 19.8.2011 2
B 7492/SL 92 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2010 13.1.2011 24.1.2011 2
B 7492/SL 91 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 13.1.2011 24.1.2011 27
B 7492/SL 90 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 13.1.2011 24.1.2011 22
B 7492/SL 89 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2009 29.11.2010 2.12.2010 2
B 7492/SL 88 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 za rok 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 29.11.2010 2.12.2010 2
B 7492/SL 87 výroční zpráva za rok 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 29.11.2010 2.12.2010 2
B 7492/SL 86 účetní závěrka, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 29.11.2010 2.12.2010 24
B 7492/SL 85 ostatní - rozhod. jedin. akcionáře Městský soud v Praze 13.9.2010 12.10.2010 2
B 7492/SL 84 podpisové vzory Městský soud v Praze 16.7.2010 11.8.2010 2
B 7492/SL 83 podpisové vzory Městský soud v Praze 2.7.2010 11.8.2010 2
B 7492/SL 82 ostatní -zápis z jednání předst. Městský soud v Praze 12.7.2010 11.8.2010 1
B 7492/SL 81 ostatní -rozhod.jedin.akcionáře Městský soud v Praze 24.6.2010 11.8.2010 2
B 7492/SL 80 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.12.2009 7.6.2010 10.6.2010 25
B 7492/SL 79 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.2.2010 3.3.2010 2
B 7492/SL 78 ostatní záp. z jed. představenstva Městský soud v Praze 14.1.2010 3.3.2010 1
B 7492/SL 77 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 9.1.2010 3.3.2010 2
B 7492/SL 76 ostatní odstoupení Městský soud v Praze 9.11.2009 3.3.2010 1
B 7492/SL 75 notářský zápis NZ 928/2009 Městský soud v Praze 15.12.2009 28.12.2009 11
B 7492/SL 74 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2007 Městský soud v Praze 29.3.2008 22.6.2009 3.7.2009 3
B 7492/SL 73 ostatní -zápis ze zased.předst. Městský soud v Praze 13.2.2009 16.3.2009 1
B 7492/SL 72 ostatní -rozh.jed.akcion.při VH Městský soud v Praze 13.2.2009 16.3.2009 1
B 7492/SL 71 podpisové vzory Městský soud v Praze 23.2.2009 16.3.2009 2
B 7492/SL 70 stanovy společnosti Městský soud v Praze 7.11.2007 6.12.2007 7.12.2007 25
B 7492/SL 69 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.10.2007 24.10.2007 25
B 7492/SL 68 notářský zápis NZ 162/2007 Městský soud v Praze 17.10.2007 24.10.2007 46
B 7492/SL 67 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.6.2007 27.6.2007 25
B 7492/SL 51 ostatní zpráva o vztazích za r. 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 8.6.2007 15.6.2007 4
B 7492/SL 50 ostatní zpráva o vztazích za r. 2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 8.6.2007 15.6.2007 2
B 7492/SL 49 ostatní zpráva o vztazích za r. 2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 8.6.2007 15.6.2007 2
B 7492/SL 48 ostatní zpráva o vztazích za r. 2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 8.6.2007 15.6.2007 2
B 7492/SL 47 ostatní zpráva o vztazích za r. 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 8.6.2007 15.6.2007 2
B 7492/SL 46 účetní závěrka, zpráva auditora za rok 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 8.6.2007 15.6.2007 14
B 7492/SL 66 notářský zápis NZ 80/2007 Městský soud v Praze 8.6.2007 13.6.2007 50
B 7492/SL 65 ostatní - odstoupení z funkce Městský soud v Praze 31.5.2007 13.6.2007 1
B 7492/SL 64 ostatní - odstoupení z funkce Městský soud v Praze 31.5.2007 13.6.2007 1
B 7492/SL 63 ostatní - odstoupení z funkce Městský soud v Praze 31.5.2007 13.6.2007 1
B 7492/SL 62 ostatní - odstoupení z funkce Městský soud v Praze 31.5.2007 13.6.2007 1
B 7492/SL 61 ostatní - odstoupení z funkce Městský soud v Praze 31.5.2007 13.6.2007 1
B 7492/SL 60 ostatní - odstoupení z funkce Městský soud v Praze 31.5.2007 13.6.2007 1
B 7492/SL 59 podpisové vzory Městský soud v Praze 30.5.2007 13.6.2007 2
B 7492/SL 58 podpisové vzory Městský soud v Praze 31.5.2007 13.6.2007 2
B 7492/SL 57 podpisové vzory Městský soud v Praze 31.5.2007 13.6.2007 2
B 7492/SL 56 podpisové vzory Městský soud v Praze 30.5.2007 13.6.2007 2
B 7492/SL 55 podpisové vzory Městský soud v Praze 31.5.2007 13.6.2007 2
B 7492/SL 54 ostatní - zápis DR Městský soud v Praze 1.6.2007 13.6.2007 1
B 7492/SL 53 ostatní - zápis představenstva Městský soud v Praze 1.6.2007 13.6.2007 1
B 7492/SL 52 ostatní - rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 1.6.2007 13.6.2007 3
B 7492/SL 45 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 za rok 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 13.6.2007 13.6.2007 4
B 7492/SL 44 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 za rok 2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 13.6.2007 13.6.2007 2
B 7492/SL 43 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 za rok 2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 13.6.2007 13.6.2007 2
B 7492/SL 42 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 za rok 2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 13.6.2007 13.6.2007 2
B 7492/SL 41 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 za rok 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 13.6.2007 13.6.2007 2
B 7492/SL 39 ostatní -zpr.o vzt. r.2004 Městský soud v Praze 25.3.2005 5.6.2007 4.6.2007 0
B 7492/SL 38 ostatní -zpr.o vzt. r.2003 Městský soud v Praze 31.8.2004 4.6.2007 4.6.2007 0
B 7492/SL 37 ostatní -zpr.o vzt. r.2002 Městský soud v Praze 15.4.2003 4.6.2007 4.6.2007 0
B 7492/SL 36 účetní závěrka - audit r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 4.6.2007 4.6.2007 0
B 7492/SL 35 účetní závěrka - výkaz zisků r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 4.6.2007 4.6.2007 0
B 7492/SL 34 podpisové vzory +ČP-1x Městský soud v Praze 23.11.2006 16.2.2007 0
B 7492/SL 33 stanovy společnosti +zápis z náhr.VH+ÚZ r.05 Městský soud v Praze 27.11.2006 16.2.2007 0
B 7492/SL 32 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ276/06 Městský soud v Praze 27.11.2006 16.2.2007 0
B 7492/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 18.1.2007 19.1.2007 12
B 7492/SL 8 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 18.1.2007 19.1.2007 15
B 7492/SL 7 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002+audit Městský soud v Praze 31.12.2002 18.1.2007 19.1.2007 14
B 7492/SL 31 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ276/06 Městský soud v Praze 27.11.2006 18.1.2007 19.1.2007 54
B 7492/SL 30 notářský zápis -NZ75/06 Městský soud v Praze 23.2.2006 18.1.2007 19.1.2007 7
B 7492/SL 29 podpisové vzory +prohlášení-2x Městský soud v Praze 16.8.2006 18.1.2007 19.1.2007 2
B 7492/SL 28 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 5.4.2005 18.1.2007 19.1.2007 1
B 7492/SL 27 účetní závěrka r.2005+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 18.1.2007 19.1.2007 14
B 7492/SL 26 ostatní -zápis z jed.náhrad.VH+stanovy Městský soud v Praze 27.11.2006 18.1.2007 19.1.2007 47
B 7492/SL 25 účetní závěrka k 30.9.06 Městský soud v Praze 30.9.2006 18.1.2007 19.1.2007 5
B 7492/SL 24 ostatní -zápis ze zased.DRa představ. Městský soud v Praze 31.10.2006 18.1.2007 19.1.2007 2
B 7492/SL 23 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 30.10.2006 18.1.2007 19.1.2007 1
B 7492/SL 22 účetní závěrka k 31.08.06 Městský soud v Praze 31.8.2006 18.1.2007 19.1.2007 11
B 7492/SL 21 ostatní -zápis ze zased.DR a představ. Městský soud v Praze 13.9.2006 18.1.2007 19.1.2007 3
B 7492/SL 20 ostatní -souhlas odvolaného čl.DR Městský soud v Praze 1.3.2006 18.1.2007 19.1.2007 1
B 7492/SL 19 podpisové vzory +prohlášení Městský soud v Praze 9.3.2006 18.1.2007 19.1.2007 3
B 7492/SL 18 podpisové vzory +prohlášení Městský soud v Praze 4.4.2006 18.1.2007 19.1.2007 3
B 7492/SL 17 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 23.2.2006 18.1.2007 19.1.2007 2
B 7492/SL 16 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 23.2.2006 18.1.2007 19.1.2007 1
B 7492/SL 15 ostatní -záp.ze zased.DR a představ. Městský soud v Praze 20.2.2006 18.1.2007 19.1.2007 1
B 7492/SL 14 ostatní -zápis z mimořádného zased.DR Městský soud v Praze 17.2.2006 18.1.2007 19.1.2007 1
B 7492/SL 13 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 5.4.2005 18.1.2007 19.1.2007 1
B 7492/SL 12 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 30.8.2004 18.1.2007 19.1.2007 3
B 7492/SL 11 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 5.4.2002 18.1.2007 19.1.2007 2
B 7492/SL 10 účetní závěrka r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 18.1.2007 19.1.2007 8
B 7492/SL 6 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.4.2006 21.6.2006 0
B 7492/SL 5 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.3.2006 21.6.2006 0
B 7492/SL 4 zakladatelské dokumenty, notářský zápis Městský soud v Praze 11.4.2002 17.9.2002 0
B 7492/SL 3 ostatní rozh. jed. akc. Městský soud v Praze 17.9.2002 0
B 7492/SL 2 ostatní, podpisové vzory rozhodnutí při VH Městský soud v Praze 5.4.2002 14.5.2002 30.8.2002 0
B 7492/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis výpis z OR,plná moc Městský soud v Praze 14.12.2001 16.1.2002 19.7.2002 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení CPDP Shopping Mall Kladno, a.s.


Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 5 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu CPDP Shopping Mall Kladno, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.