Cosmonde, a.s. Brno IČO: 45272859

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Cosmonde, a.s., která sídlí v obci Brno a bylo jí přiděleno IČO 45272859.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Cosmonde, a.s. se sídlem v obci Brno byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 36 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Výroba kosmetických přípravků , Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a další.

Základní údaje o Cosmonde, a.s. IČO: 45272859

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 28.6.2011
Spisová značka: B 6393
IČO: 45272859
Obchodní firma: Cosmonde, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.5.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.5.1992
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 4.4.2014
Valná hromada společnosti Dermacol a.s., IČ: 45272859, se sídlem Praha 6, Výtvarná 4/1023, PSČ 161 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 1456 (dále jen "Dermacol a.s."), v souladu s ustanovením § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník"), rozhoduje takto: 1. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti Dermacol a.s. je společnost Alphaduct, a.s., IČ: 26212412, se sídlem Brno, Dusíkova 7 č.p. 795, PSČ 638 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložka 4768 (dále jen "hlavní akcionář"), k terá byla ke dni doručení žádosti hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku a ke dni konání mimořádné valné hromady společnosti Dermacol a.s. vlastníkem 86 kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1, 000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) každá, č. akcií 02/000001 - 02/000086, a 62.587 kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 500,-Kč (slovy: pětset korun českých) každá, č. akcií 01/19399 - 01/63698, 01/001015 - 01/01929 2, 01/000835 - 01/000836, 01/000874 - 01/000875, 01/000506, 01/000883, 01/000553, 01/000913 a 01/000651, emitovaných společností Dermacol a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 117,293.500,-Kč (slovy: jednosto sedmnáct milionů dvěstě devadesát tři tisíce pětset korun českých), což představuje 99,53 % základního kapitálu společnosti Dermacol a.s. a s nimiž je spojen podíl ve výši 99,53 % na hlasovacích právech ve společnosti Dermacol a.s. (akcie vydané společností Dermacol a.s. dále jen "Akcie"). Vlastnictví Akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno: - předložením 86 kusů kmenových listinných Akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) každá, č. Akcií 02/000001 - 02/000086 a dále vlastníkem 62.587 kusů kmenových listinných Akcií na majitele o jmenovité hodn otě 500,-Kč (slovy: pětset korun českých) každá, č. Akcií 01/19399 - 01/63698, 01/001015 - 01/019292, 01/000835 - 01/000836, 01/000874 - 01/000875, 01/000506, 01/000883, 01/000553, 01/000913 a 01/000651, - čestným prohlášením hlavního akcionáře ze dne 11.08.2009, z něhož vyplývá, že hlavní akcionář je ke dni jeho účasti na mimořádné valné hromadě společnosti Dermacol a.s., vlastníkem 86 kusů kmenových listinných Akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1,000 .000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) každá, č. Akcií 02/000001 - 02/000086 a dále vlastníkem 62.587 kusů kmenových listinných Akcií na majitele o jmenovité hodnotě 500,-Kč (slovy: pětset korun českých) každá, č. Akcií 01/19399 - 01/63698, 01/00101 5 - 01/019292, 01/000835 - 01/000836, 01/000874 - 01/000875, 01/000506, 01/000883, 01/000553, 01/000913 a 01/000651, což představuje 99,53 % základního kapitálu společnosti Dermacol a.s., a s nimiž je spojen podíl ve výši 99,53 % na hlasovacích právech ve společnosti Dermacol a.s., a že tedy hlavní akcionář je ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku osobou oprávněnou vykonat právo výkupu Akcií. 2. Přechod ostatních Akcií vydaných společností Dermacol a.s. na hlavního akcionáře Valná hromada společnosti Dermacol a.s. rozhoduje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem Akciím ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti Dermacol a.s., tj. akcionářů odlišných od hlavního akcion áře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu Akcií"). Na hlavního akcionáře tak ke dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím, jejichž vlastníci budou k tomuto okamžiku ostatní akcionáři 3. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne ve smyslu ustanovení § 183m obchodního zákoníku oprávněným osobám za Akcie společnosti Dermacol a.s. peněžité protiplnění ve výši 500,-Kč (slovy: pět set korun českých) za jednu (1) Akcii (dále jen "protiplnění"). Výše protiplnění určená hlavním akcionářem, resp. jeho přiměřenost, je ve smyslu ustanovení § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 090530, vypracovaným dne 30.05.2009 společností BOHEMIA EXPERTS, s.r.o znalecký ústav (dále jen "znalecký posudek ", v jehož výrokové části se uvádí: ?Na základě provedeného ocenění jsme dospěli k názoru, že výše přiměřeného protiplnění za akcii společnosti Dermacol a.s., se sídlem Výtvarná 4/1023, Praha 6, PSČ: 161 00, Česká republika, IČ: 452 72 859, o jednotlivé j menovité hodnotě 500,-Kč (slovy: pětset korun českých), k datu 31.03.2009 činí 415,-Kč (slovy: čtyřista patnáct korun českých). 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář předal před konáním valné hromady společnosti CAPITAL PARTNERS a.s, se sídlem Praha 1, Dušní 22, PSČ 11005, IČ: 60281308 (dále jen "obchodník s cennými papíry") peněžní prostředky ve výši 555.500,-Kč (slovy: pětset padesát pět tisíc pětset korun českých), tj. ve výši potřebné k výplatě protiplnění, a tato skutečnost byla doložena valné hromadě předložením potvrzení vystaveného obchodníkem s cennými papíry. Obchodník s cennými papíry poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odk ladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne, kdy oprávněné osoby předají Akcie obchodníkovi s cennými papíry, kterého společnost Dermacol a.s. zmocnila k převzetí Akcií od oprávněných osob jménem společnosti Dermacol a.s. Osobou oprávněnou k přijet í protiplnění bude vždy vlastník vykoupených Akcií, ledaže bude prokázáno zastavení vykoupených Akcií. V takovém případě obchodník s cennými papíry poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli, to neplatí, prokáže-li vlastník Akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Oprávněné osoby mohou uplatnit svoje právo na zaplacení protiplnění, případně na částku odpovídající hodnotě zastavených Akcií, na základě předložení Akcie či Akcií obchodníkovi s cennými papíry s tím, že oprávněné osoby - fyzické osoby současně musí předložit pro evidenční účely platný průkaz totožnosti a oprávněné osoby - právnické osoby se dále pro evidenční účely prokáží aktuálním výpisem z obchodního re jstříku s uvedením osob oprávněných jednat jménem či za oprávněného akcionáře právnickou osobu, s platným průkazem totožnosti osoby (či osob) jednající jménem či za akcionáře - právnickou osobu. Místem převzetí akcií je sídlo obchodníka s cennými papíry na adrese Praha 1, Dušní 22, PSČ 11005. Místo převzetí akcií bude otevřeno vždy v pracovních dnech od 9:00 hodin do 15:00 hodin. V případě uzavření místa převzetí akcií je náhradním místem převzetí akcií sídlo společnosti Dermacol a.s., na adrese Výtvarná 4/1023, Praha 6, PSČ: 161 00. 20.8.2009 - 29.4.2019
Valná hromada přijala dne 30.1.2004 toto usnesení o zvýšení základního kapitálu: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 86.000.000,- Kč (slovy osmdesátšestmilionů korun českých) z částky 31849.000,- Kč (slovy třicetjednamilionůosmsetčtyřicetdevěttisíc korun českých) na konečnou výši 117.849.000,- Kč (slovy stosedmnáctmili ónůosmsetčtyřicetdevěttisíc korun českých), a to upsáním nově emitovaných akcií peněžitými vklady. Upisování nad stanovenou částku se nepřipouští. Emisní kurz nově upisovaných akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě. b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových 86 ks kmenových akcií, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilión korun českých), všechny akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou registrovány. c) Dle § 204a odst. 5 obch. zákoníku se vylučuje přednostní právo akcionářů na upsání nově emitovaných akcií, a to z toho důvodu, že cílem zvýšení základního kapiátlu je snížení úvěrového zatížení společnosti vůči společnosti Alphaduct, a.s. kapitalizací její pohledávky, kteréžto tvrzení se dokládá písemnou zprávou představenstva ve smyslu ust. § 204a odst. 5 obch. zákoníku, která je přílohou číslo 4 tohoto notářského zápisu. d) Všechny nově emitované akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to společnosti Alphaduct, a.s., se sídlem Na Příkopě 12, Praha 1, IČ: 262 12 412. e) Nové akcie budou upsány v sídle společnosti Dermacol uzavřením smlouvy o upsání akcií, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákon íku a bude doručen určenému zájemci do 14 dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti Dermacol, a.s. do obchodního rejstříku s tím, že doručení návrhu na uzvaření smlouvy se bere za počátek běhu sho ra uvedené lhůty. f) V případě, že nové emitované akcie budou upsány společností Alphaduct, a.s., připouští se započtení pohledávky společnosti Dermacol, a.s. z titulu nároku na splacení emisního kurz upisovaných akcií proti části pohledávky společnosti Alphaduct, a.s. vůč i společnosti Dermacol, a.s. ve výši 86.000.000,- Kč, splatné k 31.12.2003 z titulu úvěrové smlouvy ze dne 30.11.2001 ve znění jejích dodatků č. 1 a 2., přičemž celková výše pohledávky činí (k 29.1.2004) 87.387.313,- Kč (slovy osmdesátsedmmiliónůtřistaosm desátsedmtisíctřistatřináct korun českých), z toho jistina 76.500.000,- Kč (slovy sedmdesátšestmiliónůpětsettisíc korun českých) a příslušenství 10.887.313,- Kč (slovy desetmiliónůosmsetosmdesátsedmtisíctřista třináct korun českých), pohledávka je splatná k 31.12.2003. Valná hromada vyslovuje s tímto započtením souhlas. g) Společnost Dermacol, a.s. doručí návrh smlouvy o započtení společnosti Alphaduct, a.s. nejpozději do 15 dnů ode dne upsání akcií. Smlouva o započtení musí být pak uzavřena v sídle společnosti Dermacol, a.s. nejpozději do 15 dnů ode dne doručení návrhu této smlouvy společnosti Alphaduct, a.s. Upisovatel - společnost Alphaduct, a.s. je v případě upsání akcií povinna splatit 30 % emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do 30 dnů od jejich úpisu, zbývající část emisního kurzu pak do 1 roku od zápisu zvýše ní základního kapitálu do obchodního rejstříku. Uzavřením smlouvy o započtení je povinnost splatit emisní kurz akcií splněna do výše započtených pohledávek. 16.9.2004 - 17.12.2004
Na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti konané dne 15. září 2003 1) snižuje se základní kapitál společnosti z důvodu úhrady ztráty společnosti dle § 216a odst. 1 písm. a) obch. zákoníku a částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty společnosti dle § 216a odst. 1 písm. a) obch. zákoníku 2) snižuje se základní kapitál společnosti o částku ve výši 31,849.000,- Kč, slovy: třicetjedenmilionosmsetčtyřicettisíc korun českých 3) snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií podle § 213a obchodního zákoníku 4) lhůta pro předložení listinných akcií k výměně za nové listinné akcie s nižší jmenovitou hodnotou činí 60 dnů ode dne uveřejnění výzvy představenstva k předložení akcií k výměně dle § 213a odst. 2 po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rej stříku 20.11.2003 - 29.4.2019
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32,na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb. ., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 1.5.1992 - 29.4.2019
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 28.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.5.1992 - 29.4.2019
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti , které je představováno cenou vkládaného majetku uvedeného v zaklada- telské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Dermacol, s.p. 1.5.1992 - 29.4.2019

Aktuální kontaktní údaje Cosmonde, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 45272859
Obchodní firma: Cosmonde, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 16.9.1992
Celkový počet živností: 4
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 45272859
Firma: McBride Czech, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-sever
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 30.4.1992

Kontakty na Cosmonde, a.s. IČO: 45272859

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Dusíkova 795/7 , Brno 638 00 27.8.2015
Sídlo: Dusíkova 795/7 , Brno 638 00 13.6.2011 - 27.8.2015
Sídlo: Výtvarná 1023/4 , Praha 161 00 13.5.2005 - 13.6.2011
Sídlo: Výtvarná 1023 , 160 00 Praha 6 Česká republika
10.2.2003 - 13.5.2005
Sídlo: Kříženeckého náměstí 322/5 , Praha 152 00 1.5.1992 - 10.2.2003

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Dusíkova 795/7, Brno 638 00

Obory činností Cosmonde, a.s. IČO: 45272859

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 17.7.2009
Kosmetické služby 17.7.2009 - 29.4.2019
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 27.10.2000 - 17.7.2009
nákup a prodej kosmetických přípravků 1.5.1992 - 27.10.2000
vývoj, výroba a odbyt kosmetických přípravků vyráběných pod ochrannou známkou "Filmstudio Barrandov DERMACOL" 1.5.1992 - 17.7.2009
vývoj , výroba a odbyt přípravků profesionální kosmetiky pro potřeby filmu, televize a divadel 1.5.1992 - 17.7.2009
výroba kosmetických přípravků ve spolupráci se zahraničními firmami a jejich prodej 1.5.1992 - 17.7.2009
poskytování kosmetických a jiných služeb 1.5.1992 - 17.7.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 16.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Dusíkova 795/7 , Brno 638 00
Identifikační číslo provozovny: 1005807884
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 19.11.2004

Živnost č. 2 Výroba kosmetických přípravků

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Kosmetické služby

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.9.1992
Zánik oprávnění: 16.4.2019
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti

Vedení firmy Cosmonde, a.s. IČO: 45272859

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Představenstvo zastupuje společnost vůči třetím osobám a jiným orgánům. Za společnost jedná člen představenstva. 21.2.2018
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Jménem společnosti jsou oprávněni jednat dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímá jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis dva členové představenstva společně. 5.3.1998 - 21.2.2018
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Každý člen představenstva je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně. Další osoby jsou oprávněny jednat jménem společnosti pouze na základě plné moci udělené představenstvem. Za společnost podepisuje každý člen představenstva samostatně. 12.8.1996 - 5.3.1998
Za společnost jedný představenstvo , a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představens- tva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místo předseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.5.1992 - 12.8.1996
Jméno: Mgr. Vladimír Komár 21.2.2018
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 21.2.2018
Adresa: Klimentská 2066/19, Praha 110 00
Jméno: ing. Milan Jedlička 1.5.1992 - 8.9.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Lumiérů 238/21, Praha 152 00
Jméno: ing. Jan Buchta 1.5.1992 - 8.9.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Na mírách 711/6, Praha 165 00
Jméno: JUDr. Pavel Kubec 1.5.1992 - 12.8.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Zelenečská 121/25, Praha 198 00
Jméno: Štefan Jakab 8.9.1995 - 12.8.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Zimmlerova 3000/25, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Jana Doucková 8.9.1995 - 12.8.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pod strání 2218/33, Praha 100 00
Jméno: JUDr. Vladimír Koníř 8.9.1995 - 12.8.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vondroušova 1157/7, Praha 163 00
Jméno: Ing. Jíří Gregor 8.9.1995 - 12.8.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Dlouhých 813/67, Plzeň 312 00
Jméno: Ing. Miroslav Crha 12.8.1996 - 22.4.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Lindavská 787 , 181 00 Praha 8 Česká republika
Jméno: JUDr. Vladimír Koníř 12.8.1996 - 17.12.1997
Funkce: předseda
Adresa: Vondroušova 1157/7, Praha 163 00
Jméno: Ing. Dagmar Loukotková 22.4.1997 - 17.12.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jetelová 2274/19, Plzeň 326 00
Jméno: JUDr. Pavel Kubec 12.8.1996 - 5.3.1998
Funkce: místopředseda
Adresa: Zelenečská 121/25, Praha 198 00
Jméno: ing. Radka Zachová 17.12.1997 - 5.3.1998
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: 16, Býkev 276 01
Jméno: Jiří Kozelek 17.12.1997 - 3.8.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Mánesova 633, Štětí 411 08
Jméno: ing. Lubomír Pujman 5.3.1998 - 3.8.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Grohova 102/3, Brno 602 00
Jméno: Šárka Šillerová 5.3.1998 - 3.8.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Příhon 972, Bučovice 685 01
Jméno: Jiří Kozelek 3.8.1999 - 20.1.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Mánesova 633, Štětí 411 08
Jméno: Ing. Josef Šimák 3.8.1999 - 20.1.2000
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Švehlova 806, Sezimovo Ústí 391 01
Jméno: RNDr. Miloš Hoff 3.8.1999 - 20.1.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Nad Rokoskou 1319/33, Praha 182 00
Jméno: Ing. Eva Davidová 3.8.1999 - 20.1.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Havířovská 422, Praha 199 00
Jméno: Mgr. Vladimír Komár 3.8.1999 - 20.1.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Novovysočanská 697/44, Praha 190 00
Jméno: Mgr. Tomáš Šídlo 20.1.2000 - 27.10.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Ulrychova 1724/6, Praha 162 00
Jméno: Ing. Petr Kovář 20.1.2000 - 27.10.2000
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Veltěžská 817/13, Praha 182 00
Jméno: Dr. Ladislav Passeri 20.1.2000 - 27.10.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Charkovská 1720/6, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Michaela Krešlová 20.1.2000 - 27.10.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Raisova 803/9, Praha 160 00
Jméno: Mgr. Vladimír Komár 27.10.2000 - 26.3.2002
Funkce: Předseda představenstva
Ve funkci: do 16.10.2001
Adresa: Voskovcova 1075/55, Praha 152 00
Jméno: Ing. Jan Daňsa 20.1.2000 - 10.2.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 21.6.2002
Adresa: Salmovská 1539/10, Praha 120 00
Jméno: PhD. Bohuslav Luňáček 27.10.2000 - 10.2.2003
Funkce: Člen představenstva
Ve funkci: do 21.6.2002
Adresa: Na kovárně 461/10, Praha 101 00
Jméno: Ing. Karel Ježek 26.3.2002 - 10.2.2003
Funkce: Předseda představenstva
Ve funkci: od 17.10.2001 do 21.6.2002
Adresa: 1046, Mikulášovice 407 79
Jméno: Mgr. Xénia Gubeková 10.2.2003 - 1.4.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 21.6.2002 do 10.1.2003
Adresa: Bežecká 2 , Košice Slovenská republika
Jméno: Mgr. Martin Tomko 10.2.2003 - 27.4.2005
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 21.6.2002 do 30.6.2004
Adresa: Pod Lipou 1647, Hořice 508 01
Jméno: Ing Jan Daňsa 1.4.2003 - 13.9.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 10.1.2003 do 29.6.2006
Ve funkci: od 10.1.2003 do 29.6.2006
Adresa: Salmovská 1539/10, Praha 120 00
Jméno: Mgr. Jozef Gemeľa 1.4.2003 - 13.9.2006
Ve funkci: od 10.1.2003
Adresa: Sadská 479/7, Praha 198 00
Jméno: Mgr. Vladimír Komár 27.4.2005 - 13.9.2006
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 30.6.2004
Adresa: Voskovcova 1075/55, Praha 152 00
Jméno: Mgr. Vladimír Komár 13.9.2006 - 5.9.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2004
Ve funkci: od 24.7.2006 do 17.7.2007
Adresa: Na Zderaze 2007/7, Praha 120 00
Jméno: Mgr. Jozef Gemela 13.9.2006 - 5.9.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 10.1.2003 do 27.6.2007
Ve funkci: od 24.7.2006 do 27.6.2007
Adresa: Dražetická 859/13, Praha 182 00
Jméno: Mgr. Vladimír Komár 5.9.2007 - 5.8.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2004 do 30.6.2009
Ve funkci: od 17.7.2007 do 30.6.2009
Adresa: Na Zderaze 2007/7, Praha 120 00
Jméno: Mgr. Vladimír Komár 5.8.2009 - 20.8.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2009 do 11.8.2009
Ve funkci: od 1.7.2009 do 11.8.2009
Adresa: Na Zderaze 2007/7, Praha 120 00
Jméno: Mgr. Vladimír Komár 20.8.2009 - 5.10.2009
Trvání členství: od 11.8.2009
Adresa: Na Zderaze 2007/7, Praha 120 00
Jméno: Ing. Karel Tomšovský 13.9.2006 - 16.12.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2006 do 1.12.2009
Adresa: U Lomu 320, Větřní 382 11
Jméno: Mgr. Věra Komárová 5.9.2007 - 2.11.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.6.2007 do 1.9.2010
Ve funkci: od 17.7.2007 do 1.9.2010
Adresa: Klimentská 2066/19, Praha 110 00
Jméno: Mgr. Vladimír Komár 5.10.2009 - 2.11.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 11.8.2009 do 1.9.2010
Ve funkci: od 28.8.2009 do 1.9.2010
Adresa: Na Zderaze 2007/7, Praha 120 00
Jméno: Marián Fendek 16.12.2009 - 2.11.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.12.2009 do 1.9.2010
Adresa: Krásnohorská 18 , 851 07 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Grzegorz Antoni Król 2.11.2010 - 4.4.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.9.2010 do 25.3.2014
Ve funkci: od 1.9.2010 do 25.3.2014
Adresa: Polská republika
Konstancin - 05-510, Ul. Przesmycuiego 31
Jméno: David Robert Main 8.2.2011 - 2.9.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.9.2010
Ve funkci: od 1.9.2010 do 9.6.2014
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Warwickshire CV 23 0JB, Rugby, Easenhall, Farme Lane, Maris Piper Barn
Jméno: Mgr. Vladimír Komár 2.11.2010 - 27.8.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.9.2010
Adresa: Klimentská 2066/19, Praha 110 00
Jméno: David Robert Main 2.9.2014 - 27.8.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.9.2010
Ve funkci: od 9.6.2014
Adresa: Maris Piper Barn, Farme Lane, , Warwickshire, Rugby, Easenhall Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Jméno: Matthias Kreysel 2.9.2014 - 27.8.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 6.6.2014
Ve funkci: od 9.6.2014
Adresa: Boelstrasse 73 , 8704 Heerliberg Švýcarská konfederace
Jméno: David Robert Main 27.8.2015 - 20.1.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.9.2010 do 1.9.2015
Ve funkci: od 9.6.2014 do 1.9.2015
Adresa: Maris Piper Barn, Farme Lane, , Warwickshire, Rugby, Easenhall Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Jméno: Mgr. Vladimír Komár 27.8.2015 - 20.1.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.9.2010 do 1.9.2015
Adresa: Klimentská 2066/19, Praha 110 00
Jméno: David Robert Main 20.1.2016 - 15.4.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.12.2015 do 25.1.2016
Ve funkci: od 2.12.2015 do 25.1.2016
Adresa: Maris Piper Barn, Farm Lane , Warwickshire, Rugby, Easenhall Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Jméno: Matthias Kreysel 27.8.2015 - 11.7.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 6.6.2014 do 6.6.2016
Ve funkci: od 9.6.2014 do 6.6.2016
Adresa: Boelstrasse 73 , 8704 Heerliberg Švýcarská konfederace
Jméno: Mgr. Vladimír Komár 20.1.2016 - 16.1.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.12.2015 do 15.3.2017
Ve funkci: do 15.3.2017
Adresa: Klimentská 2066/19, Praha 110 00
Jméno: Marián Fendek 16.1.2018 - 31.1.2018
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 15.3.2017 do 5.10.2017
Ve funkci: od 15.3.2017 do 5.10.2017
Adresa: Žehrianská 2 , 851 07 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Christopher Ian Charles Smith 15.4.2016 - 21.2.2018
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 25.1.2016 do 21.2.2018
Ve funkci: od 25.1.2016 do 21.2.2018
Adresa: Clarke Lane, Mode Hill Barn , Cheshire, Bollington Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Jméno: Neil Garry Jones 11.7.2016 - 21.2.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 6.6.2016 do 21.2.2018
Ve funkci: od 6.6.2016 do 21.2.2018
Adresa: Low Moor Farm , Brearton, Harrogate, North Yorkshire Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Jméno: Matthew Joseph Eatock 31.1.2018 - 21.2.2018
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 5.10.2017 do 21.2.2018
Ve funkci: od 5.10.2017 do 21.2.2018
Adresa: 23 Bodington , Leeds, West Yorkshire Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Erika Hořínková 21.2.2018
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.2.2018
Adresa: Sídlisko II 1214/32 , 9301 Vranov nad Topľou Slovenská republika
Jméno: Ing. Miroslav Havel 29.4.2019
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.2.2018
Ve funkci: od 21.2.2018
Adresa: Pod Slovany 2041/5, Praha 128 00
Jméno: Ing. Jaroslav Slivoně 29.4.2019
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.2.2018
Ve funkci: od 21.2.2018
Adresa: Luženická 669, Domažlice 344 01
Jméno: ing. Jiří Zmatlík 1.5.1992 - 8.9.1995
Adresa: Dolanského 1390 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: ing. Dobromír Smutný 1.5.1992 - 8.9.1995
Adresa: Arménská 1372/10, Praha 101 00
Jméno: Věra Kallová 1.5.1992 - 8.9.1995
Adresa: Fantova 1792/12, Praha 155 00
Jméno: Ing. Igor Kocmánek 8.9.1995 - 12.8.1996
Funkce: člen
Adresa: Voršilská 143/4, Praha 110 00
Jméno: Václav Pražský 8.9.1995 - 12.8.1996
Funkce: člen
Adresa: Lumiérů 497/33, Praha 152 00
Jméno: JUDr. Blanka Kalčová 8.9.1995 - 12.8.1996
Funkce: člen
Adresa: Jižní 791/15, Hradec Králové 500 03
Jméno: Ing. Jana Černochová 8.9.1995 - 12.8.1996
Funkce: člen
Adresa: Přemyslovo náměstí 1/3, Brno 627 00
Jméno: Ing. Alois Fojtách 12.8.1996 - 22.4.1997
Funkce: člen
Adresa: Vondroušova 1162/4, Praha 163 00
Jméno: Ing. Alena Kindová 12.8.1996 - 17.12.1997
Funkce: člen
Adresa: Jiskrova 423 , Brandýs n.L./St.Boleslav Česká republika
Jméno: Ing. Stanislava Brejchová 22.4.1997 - 17.12.1997
Funkce: člen
Adresa: Jílovská 426/27, Praha 142 00
Jméno: ing. Petra Marschallová 17.12.1997 - 5.3.1998
Adresa: Myslivecká 749, Libochovice 411 17
Jméno: Rostislav Zvonek 5.3.1998 - 3.8.1999
Adresa: 249, Lačnov 756 12
Jméno: ing. Pavel Smrček 17.12.1997 - 20.1.2000
Adresa: Petýrkova 1995/34, Praha 148 00
Jméno: Ing. Ivan Zach 3.8.1999 - 20.1.2000
Funkce: člen
Adresa: Švermova 579 , Slaný Česká republika
Jméno: Luděk Kovář 20.1.2000 - 27.10.2000
Funkce: člen
Adresa: Ruprechtická 2277/12, Praha 193 00
Jméno: Jaroslav Saidl 8.9.1995 - 10.5.2001
Funkce: člen
Ve funkci: do 28.6.2000
Adresa: V Štíhlách 1311/3, Praha 142 00
Jméno: Ing. Jan Gerner 27.10.2000 - 2.11.2001
Funkce: Člen
Ve funkci: do 29.6.2001
Adresa: nábřeží Jana Palacha 923/4, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Ing. Petr Louša 20.1.2000 - 26.3.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 17.10.2001
Adresa: Janovského 439/23, Praha 170 00
Jméno: Mgr. Martin Tomko 2.11.2001 - 10.2.2003
Funkce: Člen
Ve funkci: od 29.6.2001 do 21.6.2002
Adresa: Pod Lipou 1647, Hořice 508 01
Jméno: Ing. Robert Schaffer 26.3.2002 - 10.2.2003
Funkce: člen
Ve funkci: do 21.6.2002
Adresa: Vítězná 568/79, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Zdeňka Jiříková 10.2.2003 - 21.4.2004
Funkce: předseda
Ve funkci: od 21.6.2002
Adresa: Antala Staška 1019/51, Praha 140 00
Jméno: Vladimír Šafář 10.5.2001 - 27.4.2005
Funkce: člen
Ve funkci: od 29.6.2000 do 3.8.2004
Adresa: Ke škole 863, Mníšek pod Brdy 252 10
Jméno: Lenka Sochorová 10.2.2003 - 27.4.2005
Funkce: člen
Ve funkci: od 21.6.2002 do 23.6.2003
Adresa: Sídl. Štědřík 151, Psáry 252 44
Jméno: Ing. Eva Rincónová 10.2.2003 - 13.9.2006
Funkce: člen
Ve funkci: od 21.6.2002
Adresa: Kálikova 1557/5, Praha 155 00
Jméno: Zdeňka Odvárková 21.4.2004 - 13.9.2006
Funkce: předseda
Trvání členství: do 29.6.2006
Ve funkci: od 21.6.2002 do 29.6.2006
Adresa: Antala Staška 1019/51, Praha 140 00
Jméno: Ing. Jaroslav Slivoně 27.4.2005 - 13.9.2006
Funkce: člen
Ve funkci: od 30.6.2004
Adresa: Luženická 669, Domažlice 344 01
Jméno: Eva Rincónová 13.9.2006 - 5.9.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2002 do 27.6.2007
Adresa: Kálikova 1557/5, Praha 155 00
Jméno: Eva Rincónová 5.9.2007 - 10.10.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2007 do 26.6.2008
Adresa: Kálikova 1557/5, Praha 155 00
Jméno: Ing. Jaroslav Slivoně 13.9.2006 - 14.7.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2004 do 29.5.2009
Ve funkci: od 17.7.2006 do 29.5.2009
Adresa: Luženická 669, Domažlice 344 01
Jméno: Mgr. Erika Komárová 13.9.2006 - 2.11.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2006 do 1.9.2010
Adresa: Sídlisko 0 , 9301 Vranov nad Topl´ou Slovenská republika
Jméno: Ing. Jaroslav Slivoně 14.7.2009 - 2.11.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.5.2009 do 1.9.2010
Ve funkci: od 22.6.2009 do 1.9.2010
Adresa: Luženická 669, Domažlice 344 01
Jméno: Marián Fendek 2.11.2010 - 13.6.2011
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2010 do 18.5.2011
Ve funkci: od 1.9.2010 do 18.5.2011
Adresa: Krásnohorská 18 , 851 07 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Tomáš Topinka 13.6.2011 - 31.8.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.5.2011
Adresa: 226, Blansko 678 01
Jméno: Ing. Petra Dočekalová 10.10.2008 - 2.9.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.9.2008 do 10.12.2013
Adresa: Telečská 2895/35, Jihlava 586 01
Jméno: Ondřej Šrámek 2.9.2014 - 24.2.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.6.2014
Adresa: Dvorská 1507/18, Blansko 678 01
Jméno: RNDr. Tomáš Topinka 31.8.2011 - 8.4.2015
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.5.2011 do 16.12.2014
Ve funkci: od 15.8.2011 do 16.12.2014
Adresa: 226, Blansko 678 01
Jméno: Aleksandra Glowacka-Dziuk 2.11.2010 - 27.8.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2010
Ve funkci: od 1.9.2010
Adresa: Polská republika
45-291 Opole, ul. Batalionu Parasol 9/603
Jméno: Ondřej Šrámek 24.2.2015 - 27.8.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.6.2014
Adresa: Arbesova 1/1, Brno 638 00
Jméno: Miquel Angel Romero 8.4.2015 - 31.8.2015
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.12.2014 do 3.8.2015
Ve funkci: od 17.12.2014 do 3.8.2015
Adresa: c/Ramon y Cajal 71 , 8272 Barcelona, Sant Fruitós de Bages Španělské království
Jméno: Aleksandra Glowacka-Dziuk 27.8.2015 - 20.1.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2010 do 1.9.2015
Ve funkci: od 1.9.2010 do 1.9.2015
Adresa: ul.Batalionu Parasol 9/603 , Opole Polská republika
Jméno: Witold Skrzyński 31.8.2015 - 24.1.2017
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 3.8.2015 do 12.1.2017
Ve funkci: od 4.8.2015 do 12.1.2017
Adresa: 51i , Stary Jaworóv Polská republika
Jméno: Aleksandra Glowacka-Dziuk 20.1.2016 - 22.3.2017
Funkce: předseda dozorční rady
Trvání členství: od 1.12.2015 do 25.1.2017
Ve funkci: od 2.12.2015 do 25.1.2017
Adresa: ul. Batalionu Parasol 9/603 , Opole Polská republika
Jméno: Ondřej Šrámek 27.8.2015 - 21.2.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.6.2014 do 21.2.2018
Ve funkci: do 21.2.2018
Adresa: Arbesova 1/1, Brno 638 00
Jméno: Michal Hasara 22.3.2017 - 21.2.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.1.2017 do 21.2.2018
Ve funkci: od 25.1.2017 do 21.2.2018
Adresa: Skalky 171, Rebešovice 664 61
Jméno: Dries Noël Cyriel Verbeke 24.1.2017 - 9.4.2018
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.1.2017 do 5.10.2017
Ve funkci: od 12.1.2017 do 5.10.2017
Adresa: Nachtegaalstraat 3a , 8980 Passendale, Zonnebeke Belgické království
Jméno: Jaroslav Slivoně 21.2.2018 - 29.4.2019
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.2.2018
Adresa: Luženická 669, Domažlice 344 01
Jméno: Miroslav Havel 21.2.2018 - 29.4.2019
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.2.2018
Adresa: Pod Slovany 2041/5, Praha 128 00

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Marián Fendek 26.2.2018
Adresa: Žehrianska 2 , 851 07 Bratislava Slovenská republika

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Mgr. Vladimír Komár

Vlastníci firmy Cosmonde, a.s. IČO: 45272859

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 117 849 000 Kč 100% 17.12.2004
zakladni 31 849 000 Kč - 20.11.2003 - 17.12.2004
zakladni 63 698 000 Kč - 26.1.1994 - 20.11.2003
zakladni 52 717 000 Kč - 1.5.1992 - 26.1.1994

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 500 Kč 63 698 4.4.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 86 4.4.2014
Kmenové akcie na majitele 500 Kč 63 698 17.12.2004 - 4.4.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 86 17.12.2004 - 4.4.2014
Akcie na majitele 500 Kč 63 698 20.11.2003 - 17.12.2004
Akcie na majitele 1 000 Kč 63 698 1.4.2003 - 20.11.2003
Akcie na majitele 1 000 Kč 63 698 26.1.1994 - 1.4.2003
Akcie na jméno 1 000 Kč 52 717 1.5.1992 - 26.1.1994

Sbírka Listin Cosmonde, a.s. IČO: 45272859

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 6393/SL 103 ostatní oznámení o výsledku rozhodování per rollam Krajský soud v Brně 1.12.2015 29.12.2015 2.3.2016 3
B 6393/SL 102 ostatní oznámení o výsledku rozhodování per rollam Krajský soud v Brně 1.12.2015 29.12.2015 2.3.2016 3
B 6393/SL 101 účetní závěrka [2015], výroční zpráva [2015], zpráva o vztazích k 30.6.2015 Krajský soud v Brně 30.6.2015 5.2.2016 8.2.2016 27
B 6393/SL 100 výroční zpráva [2014] za rok končící 30.6.2014 Krajský soud v Brně 19.11.2014 1.6.2015 2.6.2015 27
B 6393/SL 99 ostatní zápis ze zasedání DR Krajský soud v Brně 17.12.2014 2.4.2015 13.4.2015 3
B 6393/SL 98 ostatní oznámení o výsledku rozhodování per rollam Krajský soud v Brně 26.5.2014 1.9.2014 30.10.2014 3
B 6393/SL 96 výroční zpráva [2013]  za rok končící 30.6.2013 Krajský soud v Brně 29.11.2013 29.5.2014 2.6.2014 23
B 6393/SL 95 ostatní zápis z VH Krajský soud v Brně 25.3.2014 4.4.2014 8.4.2014 11
B 6393/SL 94 notářský zápis rozhodnutí, změna Stanov, NZ 294/2014 Krajský soud v Brně 25.3.2014 4.4.2014 8.4.2014 21
B 6393/SL 93 výroční zpráva [2012]  za rok končící 30.6.2012 Krajský soud v Brně 12.7.2012 21.1.2014 23.1.2014 25
B 6393/SL 92 zpráva auditora k 30.6.2011 Krajský soud v Brně 7.12.2011 20.4.2012 9.5.2012 25
B 6393/SL 91 výroční zpráva ověření výroční zprávy Krajský soud v Brně 8.12.2011 20.4.2012 9.5.2012 38
B 6393/SL 90 výroční zpráva k 30.6.2011 Krajský soud v Brně 8.12.2011 20.4.2012 9.5.2012 38
B 6393/SL 89 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 18.5.2011 14.6.2011 17
B 6393/SL 88 notářský zápis NZ 188/2011 Krajský soud v Brně 18.5.2011 14.6.2011 28
B 6393/SL 87 podpisové vzory Krajský soud v Brně 1.9.2010 20.4.2011 4
B 6393/SL 86 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.9.2010 3.3.2011 17
B 6393/SL 85 podpisové vzory Krajský soud v Brně 1.9.2010 3.3.2011 4
B 6393/SL 84 podpisové vzory Krajský soud v Brně 1.9.2010 3.3.2011 4
B 6393/SL 83 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 611/2010 Krajský soud v Brně 1.9.2010 3.3.2011 14
B 6393/SL 82 ostatní -zápis ze zased.představ. Krajský soud v Brně 1.9.2010 28.2.2011 4
B 6393/SL 81 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 29.6.2010 27.8.2010 28.8.2010 1
B 6393/SL 80 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Krajský soud v Brně 31.12.2009 30.7.2010 1.8.2010 34
B 6393/SL 79 podpisové vzory Krajský soud v Brně 25.11.2009 12.1.2010 1
B 6393/SL 78 ostatní -zápis ze zas.předst. Krajský soud v Brně 28.8.2009 5.10.2009 2
B 6393/SL 74 notářský zápis, posudek znalce NZ 319/2009 Krajský soud v Brně 11.8.2009 20.8.2009 99
B 6393/SL 73 ostatní zápis ze zasedání mimořádné VH Krajský soud v Brně 11.8.2009 20.8.2009 7
B 6393/SL 72 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 11.8.2009 20.8.2009 2
B 6393/SL 77 ostatní -pozvánka na zased.předst. Krajský soud v Brně 15.6.2009 5.8.2009 1
B 6393/SL 76 ostatní -zápis ze zased.předst. Krajský soud v Brně 15.6.2009 5.8.2009 2
B 6393/SL 75 podpisové vzory Krajský soud v Brně 31.7.2009 5.8.2009 2
B 6393/SL 71 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Brně 29.5.2009 15.7.2009 12
B 6393/SL 70 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora -r.2008 Krajský soud v Brně 31.12.2008 15.7.2009 36
B 6393/SL 69 podpisové vzory Krajský soud v Brně 5.6.2009 15.7.2009 1
B 6393/SL 68 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 26.6.2008 10.10.2008 8
B 6393/SL 67 ostatní - zápis volební komise Krajský soud v Brně 10.9.2008 10.10.2008 1
B 6393/SL 66 ostatní - zápis volební komise Krajský soud v Brně 10.9.2008 10.10.2008 1
B 6393/SL 65 ostatní - zápis volební komise Krajský soud v Brně 15.9.2008 10.10.2008 1
B 6393/SL 64 ostatní zápis z VH Krajský soud v Brně 26.6.2008 24.7.2008 29.7.2008 8
B 6393/SL 63 ostatní pozvánka na VH Krajský soud v Brně 24.7.2008 29.7.2008 2
B 6393/SL 62 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Krajský soud v Brně 31.12.2007 24.7.2008 29.7.2008 37
B 6393/SL 61 podpisové vzory Krajský soud v Brně 24.7.2007 6.9.2007 1
B 6393/SL 59 ostatní -pozvánka na záp.z předst. Krajský soud v Brně 17.7.2007 6.9.2007 1
B 6393/SL 58 ostatní -záp.ze zased.předst. Krajský soud v Brně 17.7.2007 6.9.2007 2
B 6393/SL 57 ostatní -listina přít.při VH Krajský soud v Brně 27.6.2007 6.9.2007 2
B 6393/SL 56 ostatní -záp.ze zased.řádné VH Krajský soud v Brně 27.6.2007 6.9.2007 7
B 6393/SL 55 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2006 Krajský soud v Brně 31.12.2006 23.7.2007 30.7.2007 36
B 6393/SL 54 ostatní -zápis ze zased.představenstva Krajský soud v Brně 24.7.2006 7.9.2006 3
B 6393/SL 52 podpisové vzory -1x Krajský soud v Brně 21.7.2006 7.9.2006 1
B 6393/SL 50 ostatní -zápis ze zasedání VH Krajský soud v Brně 29.6.2006 7.9.2006 9
B 6393/SL 48 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Krajský soud v Brně 31.12.2004 7.6.2005 15.6.2005 35
B 6393/SL 46 podpisové vzory -1x Krajský soud v Brně 22.10.2004 18.1.2005 4.4.2005 2
B 6393/SL 45 ostatní -zápis ze zasedání VH Krajský soud v Brně 30.6.2004 18.1.2005 4.4.2005 11
B 6393/SL 43 notářský zápis -NZ 13/2004 Krajský soud v Brně 30.1.2004 24.9.2004 27
B 6393/SL 42 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Krajský soud v Brně 31.12.2003 13.7.2004 16.7.2004 74
B 6393/SL 41 notářský zápis -NZ149/2003 Krajský soud v Brně 30.9.2003 10.12.2003 26
B 6393/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva za r.2002 Krajský soud v Brně 31.12.2002 10.12.2003 36
B 6393/SL 39 účetní závěrka, výroční zpráva r. 2002,zpráva auditora Krajský soud v Brně 31.12.2002 16.7.2003 17.9.2003 55
B 6393/SL 38 ostatní -rozhodnutí představenstva Krajský soud v Brně 30.4.2003 16.7.2003 17.9.2003 2
B 6393/SL 37 zpráva o vztazích r. 2002 Krajský soud v Brně 31.12.2002 16.7.2003 17.9.2003 4
B 6393/SL 36 podpisové vzory -2x Krajský soud v Brně 10.1.2003 7.5.2003 4
B 6393/SL 35 ostatní zápis ze zased.představenstva Krajský soud v Brně 10.1.2003 7.5.2003 2
B 6393/SL 34 ostatní zápis z mimořádné VH Krajský soud v Brně 10.1.2003 7.5.2003 5
B 6393/SL 33 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 11.1.2001 7.5.2003 18
B 6393/SL 31 notářský zápis NZ2/2003 Krajský soud v Brně 10.1.2003 7.5.2003 25
B 6393/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2001+zpr.o vztazích Krajský soud v Brně 31.12.2001 28.2.2003 67
B 6393/SL 29 notářský zápis -NZ135/2002 Krajský soud v Brně 21.6.2002 28.2.2003 18
B 6393/SL 27 ostatní zápis ze zasedání VH Krajský soud v Brně 21.6.2002 28.2.2003 7
B 6393/SL 26 podpisové vzory -2x Krajský soud v Brně 28.2.2003 2
B 6393/SL 25 ostatní zápis ze zased.představenstva Krajský soud v Brně 20.11.2002 28.2.2003 1
B 6393/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích + audit r. 2001 Krajský soud v Brně 31.12.2001 8.8.2002 26.8.2002 46
B 6393/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - rok 2000 Krajský soud v Brně 31.12.2000 26.2.2002 26.2.2002 33
B 6393/SL 21 notářský zápis NZ 100/2001 Krajský soud v Brně 27.6.2001 26.2.2002 26.2.2002 18
B 6393/SL 19 ostatní - listina přítomných akcionářů Krajský soud v Brně 29.6.2001 26.2.2002 26.2.2002 1
B 6393/SL 18 ostatní - oznámení o konání řádné VH Krajský soud v Brně 27.6.2001 26.2.2002 26.2.2002 3
B 6393/SL 17 ostatní - zápis ze zasedání řádné VH Krajský soud v Brně 29.6.2001 26.2.2002 26.2.2002 8
B 6393/SL 13 výroční zpráva r.2000( dodatek ) Krajský soud v Brně 31.12.2000 28.11.2001 6.12.2001 10
B 6393/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - rok 2000 Krajský soud v Brně 31.12.2000 27.11.2001 4.12.2001 38
B 6393/SL 9 notářský zápis NZ 302/2000 Krajský soud v Brně 28.6.2000 23.3.2001 7
B 6393/SL 11 stanovy společnosti -změna č.1-2 /r.1998/ Krajský soud v Brně 23.3.2001 4
B 6393/SL 7 ostatní -změna stanov č.2 Krajský soud v Brně 12.8.1998 29.1.2001 1
B 6393/SL 6 ostatní -změna stanov č.1 Krajský soud v Brně 26.1.1998 29.1.2001 1
B 6393/SL 5 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 302/2000 Krajský soud v Brně 28.6.2000 29.1.2001 28
B 6393/SL 4 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 3.6.1997 26.7.1999 20
B 6393/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 28.5.1997 26.7.1999 19
B 6393/SL 2 notářský zápis NZ 40/97 Krajský soud v Brně 27.1.1997 26.7.1999 4
B 6393/SL 1 notářský zápis NZ 206/96 Krajský soud v Brně 29.5.1996 19.6.1997 7

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Cosmonde, a.s.


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Cosmonde, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.