COOP Praha - západ, družstvo Praha 3 - Žižkov IČO: 00031828

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu COOP Praha - západ, družstvo, která sídlí v obci Praha 3 - Žižkov a bylo jí přiděleno IČO 00031828.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma COOP Praha - západ, družstvo má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem COOP Praha - západ, družstvo se sídlem v obci Praha 3 - Žižkov byla založena v roce 1957. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 111 osob. Společnost podniká v oboru Pekařství, cukrářství , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Řeznictví a uzenářství a další.

Základní údaje o COOP Praha - západ, družstvo IČO: 00031828

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 5.4.1957
Spisová značka: DrXCIX 485
IČO: 00031828
Obchodní firma: COOP Praha - západ, družstvo
Právní forma: Družstvo 5.4.1957
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 5.4.1957
Počet členů statutárního orgánu: 7 30.7.2014
Počet členů kontrolní komise: 5 30.7.2014
Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 3, ze dne 3.11.2003, č.j. Nc 12903/2003-4, které nabylo právní moci dne 10.12.2003 bylo rozhodnuto vexekuční věci oprávněného: Miroslav Janeček, Lety, Pražská 221, proti povinnému: Jednota, smíšené družstvo Praha-západ, IČ 031828, Malešická 16A, Praha 3 pro částku 767.997,50,- Kč spřísl. tak, že soud nařídil exekuci podle vykonatelného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 15.11.2002, č.j. 18C 69/98-184 ve spojení srozsudkem Městského soudu vPraze ze dne 12.06.2003, č.j. 36 Co 36/2003-224 kuspokojení pohledávky oprávněného ve výši 508.043,90,- Kč s 26% úrokem zprodlení od 1.1.1998 do zaplacení adále kuspokojení pohledávky oprávněného ve výši 259.953,60,- Kč s 26% úrokem od 1.1.1998 do zaplacení anákladů oprávněného anákladů exekuce, které budou určeny. Soud pověřil soudním exekutorem JUDr. Milana Suchánka, soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha 9, se sídlem Pod Pekárnami 245/10, Praha 9. 1.3.2004 - 9.7.2004
Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 3, ze dne 3.11.2003, č.j. Nc 12905/2003-4, které nabylo právní moci dne 10.12.2003 bylo rozhodnuto vexekuční věci oprávněného: Jana Janečková, Lety, Pražská 221 proti povinnému: Jednota, smíšené družstvo Praha-západ, IČ 031828, Malešická 16A, Praha 3 pro částku 462.656,25,- Kč spřísl. tak, že se nařizuje exekuce podle vykonatelného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 15.11.2002, č.j. 18C 69/98-184 ve spojení srozsudkem Městského soudu vPraze ze dne 12.06.2003, č.j. 36 Co 36/2003-224 kuspokojení pohledávky oprávněné ve výši 400.968,75,- Kč s 26% úrokem zprodlení od 1.1.1998 do zaplacení adále kuspokojení pohledávky oprávněné ve výši 61.687,50,- Kč s 26% úrokem od 1.1.1998 do zaplacení anákladů oprávněného anákladů exekuce, které budou určeny. Soud pověřil provedením exekuce JUDr. Milana Suchánka, soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami 245/10, Praha 9. 1.3.2004 - 9.7.2004
Usnesením transformační valné hromady konané dne 28.11.1992 bylschválen transformační projekt družstva a stanovy s účinností od1.12.1992. 5.10.1993
Výše nedělitelného fondu - 71 143 000,- Kč. 5.10.1993 - 7.10.2000
Usnesením valné hromady konané v družstvu dne 7.6.1992 bylypřijaty změny. 26.8.1992
Usnesením konference delegátů konané dne 22.4.1991 bylyschváleny stanovy družstva s účinností od 22.4.1992. 21.5.1992
Členský podíl činí u fyzické osoby činí 500,- Kčs, podnikatele1000,- Kčs a u právnické osoby 10 000,- Kčs. 21.5.1992 - 5.10.1993
Ručení - Členové ručí částkou nejvýše do výše členského podílu. 21.5.1992 - 5.10.1993
Představenstvo se skládá z 11-13 členů. 21.5.1992 - 5.10.1993
Představenstvo se skládá z 11-15 členů. 27.8.1990 - 21.5.1992
Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 5.12.1988 bylyschváleny stanovy družstva s účinností od 1.1.1989. 28.3.1989
Ostatní změny se týkajívnitřních poměrů družstva. 28.3.1989
Představenstvo má 9-15 členů. 28.3.1989 - 27.8.1990
Soud opravuje podle § 164 a 167 odst2) o.s.ř. usnesení ze dne15.8.1978 čj.Do 485/50, kterými byli vymazáni členovépředstavenstva Václav Kalfuss a Jiří Vorlíček tak, že titozůstávají nadále členy představenstva a vymazuje se u nich pouzefunkce místopředsedy. 10.10.1978
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 5.6.1978 byly přijaty novéstanovy schválené představenstvem Českého svazu spotřebníchdružstev dne 16.6.1977 a 22.11.1977. 15.8.1978
Ostatní změny v nových stanovách uvedené se týkají vnitřníchpoměrů družstva. 15.8.1978
RučeníČlenové ručí částkou nejvýše do výše jednoho členského podílu. 15.8.1978 - 21.5.1992
Usnesením III.konference delegátů ze dne 19.4.1972 byly přijatynové stanovy družstva, schválené předstaenstvem Českého svazuspotřebních družstev v Praze dne 12.10.1971. 12.7.1972
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 12.7.1972
Členský podíl činí Kčs 100,- a je splatný do jednoho roku odpřijetí za člena. 12.7.1972 - 21.5.1992
Představenstvo má 9 až 13 členů. 12.7.1972 - 28.3.1989
Usnesením výboru družstva ze dne 7.2.1966 byl změněn článek 55písm.a) stanov družstva.Tato změna se týká vnitřních poměrů družstva.Změna stanov byla schválena schůzí představenstva ÚSSD ze dne7.1.1966. 16.12.1966
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 23.dubna 1963 byly změněnyčlánky 51 a 52 stanov družstva.Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 9.3.1965
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 30.11.1964 byly dosavadníčlánky 1,3,6,8,18,20,21,29,31,32,33,36,41,46,53,55,58,59 a 60změněny a stanovy doplněny články 61,62,63 a 64.Tyto změny byly schváleny představenstvem Ústředního svazuspotřebních družstev dne 13.10.1964 a týkají se vnitřních poměrůdružstva. 9.3.1965
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 27.3.1962 byl změněn článek49 stanov družstva.Změna se týká vnitřních poměrů družstva 28.1.1963
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 19.6.1960 byly změněnyčlánky 2,6,20,22,23,24,31,33,34,35,40,43,44,45 a 49 stanov. 5.7.1960
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 5.7.1960
Představenstvo má 9-13 členů včetně předsedy a nejméně jednohozástupce (místopředsedu). 5.7.1960 - 12.7.1972
Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 15.5.1960 a seschválením Ústředního svazu spotřebních družstev v Prazesloučilo se bez likvidace podle §§ 36, 37 zák.č.53/1654 Sb. veznění zák.č.20/1956 Sb. ke dni 30.6.1960 toto družstvo jakopřejímající s družstvy:"Jednota, lidové spotřební družstvo pro Prahu-jih""Jednota, lidové spotřební družstvo pro okres Praha-východ" jakodružstvy přejímanými. 4.7.1960
Rozhodnutím shromáždění delegátů dne 15.5.1960 byly změněnystanovy v čl.12 písm.b). 21.6.1960
Členský podíl činí 100,- Kčs. 21.6.1960 - 12.7.1972
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 26.4.1959 byla přijatazměna stanov v čl.35 odst.1 11.8.1959
Představenstvo má 7 až 11 členů, včetně předsedy a jehozástupce. 11.8.1959 - 5.7.1960
Rozhodnutím shromáždění delegátů byly dne 134.1958 změněnystanovy v čl12, písm.b). 20.8.1958
Členský podíl činí nyní 80,- Kčs. 20.8.1958 - 21.6.1960
Usnesením valné hromady konané dne 17.března 1957 a seschválením Ústředního svazu spotřebních družstev v Prazesloučilo se bez likvidace podle § 36,37 zák.č.53/1954 Sb. veznění zák.č.20/1956 Sb. ke dni 1.dubna 1957 toto družstvo jakopřejímající s družstvy:"Jednota, lidové spotřební družstvo ve Velkých Přílepech, okresPraha-západ""Jednota, lidové spotřební družstvo Horoměřicích, okresPraha-západ""Jednota, lidové spotřební družstvo v Nučicích, okresPraha-západ""Jednota, lidové spotřební družstvo ve Stodůlkách, okresPraha-západ""Jednota, lidové spotřební družstvo v Řeporyjích, okresPraha-západ"jako družstvy přejímanými. 17.5.1957
Usnesením valné hromady konané dne 17.března 1957 a seschválením Ústředního svaz spotřebních družstev v Praze sloučilose bez likvidace podle § 36,37,38 zák.č.53/1954 Sb. ve zněnízák.č.20/56 Sb. ke dni l.dubna 1957 toto družstvo jakopřejímající s družstevním svazem"Okresní svaz spotřebních družstev v Praze-západ" jako svazempřejímaným. 17.5.1957
Údaje o zřízení družstva:Stanovy lidového družstva schváleny ustavující valnou hromadoudne 17.března 1957. Souhlas Ústředního svazu spotřebníchdružstev v Praze ze dne 5.března 1957 zn.: EO 65164/5. 5.4.1957
Ručení:Členové ručí částkou rovnající se dvojnásobku členského podílu. 5.4.1957 - 15.8.1978
Představenstvo se skládá z předsedy, jeho zástupce a dalších 5až 9 členů. 5.4.1957 - 11.8.1959
Členský podíl činí 40,- Kčs a je splatný do jednoho roku popřijetí za člena. 5.4.1957 - 20.8.1958

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00031828
Obchodní firma: COOP Praha - západ, družstvo
Právní forma: Jiné družstvo
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 3
Vznik první živnosti: 3.6.1992
Celkový počet živností: 19
Aktivních živností: 5

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00031828
Firma: COOP Praha - západ, družstvo
Právní forma: Družstvo
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 3
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 30.3.1975

Základní údaje datové schránky

IČO: 00031828
Jméno subjektu: COOP Praha - západ, družstvo
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: t69qnsq

Základní údaje DPH

IČO: 00031828
DIČ: CZ00031828
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: COOP Praha - západ, družstvo
Sídlo: Malešická 2842/16a PRAHA 3 - ŽIŽKOV 130 00 PRAHA 3
Zapsal Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Územní pracoviště pro Prahu 3, Drahobejlova 48, PRAHA 9, tel.: 283 018 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
170358128/0300 3.4.2013
217111/0100 1.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.1.1993

Kontakty na COOP Praha - západ, družstvo IČO: 00031828

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Malešická 16 , 130 00 Praha 3 - Žižkov Česká republika
Praha 3 - Žižkov, Malešická 16a, PSČ 13000
23.7.2010
Sídlo: Malešická 16 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Malešická 16a
14.9.1994 - 23.7.2010
Sídlo: U Rajské zahrady 3 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, U Rajské zahrady 3
20.8.1958 - 14.9.1994
Sídlo: Hybernská 20 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Hybernská 20
5.4.1957 - 20.8.1958

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Malešická 2842/16, Praha 130 00

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Malešická 2842/16a, Žižkov, 13000 Praha 3

Obory činností COOP Praha - západ, družstvo IČO: 00031828

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 30.7.2014
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 23.7.2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 23.7.2010
pekařství, cukrářství 7.10.2000
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 7.10.2000
specializovaný maloobchod 7.10.2000 - 23.7.2010
maloobchod se smíšeným zbožím 7.10.2000 - 23.7.2010
velkoobchod 7.10.2000 - 23.7.2010
maloobchod tabákovými výrobky 7.10.2000 - 23.7.2010
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 7.10.2000 - 23.7.2010
maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazovýchzáznamů a jejich nenahraných nosičů 7.10.2000 - 23.7.2010
výroba potravinářských výrobků 7.10.2000 - 23.7.2010
činnost podnikatelských, finančních, organizačních aekonomických poradců 7.10.2000 - 23.7.2010
pronájem a půjčování věcí movitých 7.10.2000 - 23.7.2010
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytováníjiných než základních služeb s tímto pronájmem spojených 26.11.1998 - 23.7.2010
pronájem obchodního a jiného movitého zařízení 26.11.1998 - 7.10.2000
prodej drogistického zboží 26.11.1998 - 7.10.2000
řeznictví a uzenářství 5.10.1993
hostinská činnost 5.10.1993 - 23.7.2010
činnost účetních poradců 5.10.1993 - 7.10.2000
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkoučinností uvedených v příl.zák.č.455/91 Sb. 5.10.1993 - 7.10.2000
výroba cukrářských výrobků 5.10.1993 - 7.10.2000
výroba lahůdek 5.10.1993 - 7.10.2000
činnost organizačních a ekonomických poradců 5.10.1993 - 7.10.2000
silniční motorová doprava (veřejná nákladní vnitrostátnísilniční motorová doprava) 5.10.1993 - 26.11.1998
oprava automobilů 5.10.1993 - 1.12.1995
a) provozování obchodní činnosti veškerým zbožím na úrovnivelkoobchodu i maloobchodu, včetně souvisejících činností 21.5.1992 - 5.10.1993
b) provozování veřejného stravování a ubytování, včetněsouvisejících činností v oblasti cestovního a rekreačního ruchu 21.5.1992 - 5.10.1993
c) poskytování poradenství pro členy, občany a podnikatele vevšech oblastech svého předmětu činnosti 21.5.1992 - 5.10.1993
d) provozování potravinářské a jiné výroby, zpracovánínakoupených výrobků a surovin 21.5.1992 - 5.10.1993
e) vykupování zemědělských produktů, surovin, výrobků domácívýroby, lesních a volně rostoucích plodů, hub, a jiných věcí 21.5.1992 - 5.10.1993
f) provozování automobilové dopravy, činnosti aranžérské,stavební, údržbářské a opravárenské 21.5.1992 - 5.10.1993
g) další podnikatelská a jiná činnost podle konkrétních podmínekdružstva 21.5.1992 - 5.10.1993
j) vyvíjí kulturně společenskou činnost, pořádá akce k rozvojikulturního života členů a ostatních občanů 27.8.1990 - 21.5.1992
a) provozuje obchodní činnost veškerým spotřebním zbožím, a tojak na úseku velkoobchodu, tak i maloobchodu, prodává zbožíčlenům i ostatním občanům a organizacím 28.3.1989 - 21.5.1992
b) provozuje veřejné stravování a ubytovací služby a poskytujeslužby v oblasti cestovního ruchu a rekreačního ruchu 28.3.1989 - 21.5.1992
c) poskytuje obchodní, popř i jiné služby obyvatelstvu iorganizacím ve smyslu zákona o vnitřním obchodě a ostatníchobecně závazných právních předpisů 28.3.1989 - 21.5.1992
d) provozuje potravinářskou, popř jinou výrobu spojenou se svoučinností a zpracovává nakoupené výrobky a suroviny 28.3.1989 - 21.5.1992
e) vykupuje zemědělské produkty, suroviny, výrobky domácívýroby, lesní a volně rostoucí plody, houby, popř i jinépředměty ke zkvalitnění a obohacení služeb obyvatelstvu 28.3.1989 - 21.5.1992
f) provádí práce a služby výpočetní techniky v rámci volnékapacity provádí tyto práce a služby pro jiné organizacespotřebního družstevnictví a ve výjimečných případech i pro jinéorganizace 28.3.1989 - 21.5.1992
g) provádí projektovou činnost v rámci družstva 28.3.1989 - 21.5.1992
i) za účelem rozvoje své materiálně technické základny provozujestavební, instalatérskou a další údržbářskou a opravárenskoučinnost, závodovou nákladovou dopravu 28.3.1989 - 21.5.1992
j) vyvíjí politickovýchovnou činnost a jako složka Národnífronty pořádá akce k rozvoji kulturního života členů a ostatníchobčanů 28.3.1989 - 27.8.1990
f) za účelem rozvoje materiálně technické základny družstevprovozu stavební, instalatérskou, údržbářskou a opravářskoučinnost a provádí závodovou dopravu. 15.8.1978 - 28.3.1989
a) provozuje obchodní činnost veškerým spotřebním zbožím a točinnost velkoobchodní, prodává zboží členům i ostatním občanům aorganizacím. 12.7.1972 - 28.3.1989
b) provozuje restaurační zařízení, která slouží potřebámobyvatelstva i cestovního ruchu 12.7.1972 - 28.3.1989
e) vykupuje zemědělské výrobky, suroviny a výrobky domáckévýroby z místních zdrojů, lesní a divoce rostoucí plody a houby 12.7.1972 - 28.3.1989
f) provozuje stavební a údržbářskou činnost za účelemrozvoje vlastní materiálně technické základny družstev azávodovou dopravu 12.7.1972 - 15.8.1978
c) poskytuje různé služby obyvatelstvu, zejména služby ubytovací 30.11.1970 - 28.3.1989
d) provozuje výrobu a zpracovává nakoupené výrobky a suroviny 30.11.1970 - 28.3.1989
g) vyvíjí politickovýchovnou činnost a jako složka Národnífronty pořádá akce k rozvoji kulturního života členů i ostatníchobčanů 30.11.1970 - 28.3.1989
a) družstvo provozuje veškerou obchodní činnost, a tovelkoobchodní i maloobchodní, prodává zboží členům i ostatnímobčanům a organizacím. 30.11.1970 - 12.7.1972
b) provozuje restaurační zařízení, které slouží potřebámobyvatelstva i cestovního ruchu 30.11.1970 - 12.7.1972
e) nakupuje zemědělské výrobky, suroviny a výrobky domáckévýroby z místních zdrojů, lesní a divoce rostoucí plody a houby 30.11.1970 - 12.7.1972
f) provozuje projekční, stavební a údržbářskou činnost za účelemrozvoje vlastní materiálně technické základny a vnitropodnikovoudopravu 30.11.1970 - 12.7.1972
. 5.4.1957 - 30.11.1970

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Pekařství, cukrářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 12.10.1992

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 12.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Na náměstí 89 , Davle 252 06
Identifikační číslo provozovny: 1001575687
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 6.11.1995
Provozovna č. 2
Provozovna: Palackého 28 , Dobřichovice 252 29
Identifikační číslo provozovny: 1001575717
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.7.2002
Provozovna č. 3
Provozovna: Mníšecká 929 , Řevnice 252 30
Identifikační číslo provozovny: 1001575725
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 2.11.1998
Provozovna č. 4
Provozovna: Václava Křena 406 , Všenory 252 31
Identifikační číslo provozovny: 1001575695
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 28.8.1996

Živnost č. 3 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 12.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Mníšecká 929 , Řevnice 252 30
Identifikační číslo provozovny: 1001575725
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.1998

Živnost č. 4 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 12.10.1992

Živnost č. 5 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.1.2014
Provozovna č. 1
Provozovna: Palackého 28 , Dobřichovice 252 29
Identifikační číslo provozovny: 1001575717
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.1.2014
Provozovna č. 2
Provozovna: Václava Křena 406 , Všenory 252 31
Identifikační číslo provozovny: 1001575695
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.1.2014
Provozovna č. 3
Provozovna: Na náměstí 89 , Davle 252 06
Identifikační číslo provozovny: 1001575687
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.1.2014
Provozovna č. 4
Provozovna: Mníšecká 929 , Řevnice 252 30
Identifikační číslo provozovny: 1001575725
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.1.2014

Živnost č. 6 Silniční motorová doprava /veřejná nákladní vnitrostátní silniční motorová doprava/

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.6.1992
Zánik oprávnění: 3.4.1994
Konec oprávnění: 3.4.1994

Živnost č. 7 Výroba potravinářských výrobků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Maloobchod tabákovými výrobky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Hostinská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.11.1992
Zánik oprávnění: 22.10.1994
Konec oprávnění: 22.10.1994

Živnost č. 16 Silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.11.1992
Zánik oprávnění: 12.11.1993
Konec oprávnění: 12.11.1993

Živnost č. 17 Veřejná nákladní vnitrostátní silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.1994
Zánik oprávnění: 31.5.1996
Konec oprávnění: 31.5.1996

Živnost č. 18 Prodej drogistického zboží

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1998
Zánik oprávnění: 4.4.2001

Živnost č. 19 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.9.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních potravinářských výrobků
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Maloobchod s masem a masnými výrobky
Maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy COOP Praha - západ, družstvo IČO: 00031828

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Marta Fischerová 30.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.5.2014
Ve funkci: od 26.5.2014
Adresa: Na poříčí 1758 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Na poříčí 1758/14, Nové Město, 110 00 Praha 1
Jméno: Věra Pexová 30.7.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.5.2014
Ve funkci: od 26.5.2014
Adresa: K lipám 53 , 190 00 Praha 9 Česká republika
K lipám 53/43, Střížkov, 190 00 Praha 9
Jméno: Ing. Ilona Chrtová 30.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.5.2014
Adresa: Pod Saharou 536 , 252 66 Libčice nad Vltavou Česká republika
Pod Saharou 536, 252 66 Libčice nad Vltavou
Jméno: Jana Zemanová 30.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.5.2014
Adresa: Michnova 1623 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Michnova 1623/5, Chodov, 149 00 Praha 4
Jméno: Jiří Hrejzek 30.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.5.2014
Adresa: 24 , 256 01 Chrášťany Česká republika
č.p. 24, 256 01 Chrášťany
Jméno: Jana Kadeřábková 30.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.5.2014
Adresa: Čakovice 32 , 251 68 Týnec nad Sázavou Česká republika
Čakovice 32, 251 68 Týnec nad Sázavou
Jméno: JUDr. Petr Kadeřábek 30.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.5.2014
Adresa: Čakovice 32 , 251 68 Týnec nad Sázavou Česká republika
Čakovice 32, 251 68 Týnec nad Sázavou
Jméno: Rudolf Kotík 5.4.1957 - 20.8.1958
Funkce: Člen
Adresa: 110 , Zličín Česká republika
Zličín 110
Jméno: Karel Kopřiva 5.4.1957 - 20.8.1958
Funkce: Člen
Adresa: 201 , Řeporyje Česká republika
Řeporyje 201
Jméno: Růžena Schwärová 5.4.1957 - 20.8.1958
Funkce: Člen
Adresa: Hošťálková 1159 , Praha-Břevnov Česká republika
Praha-Břevnov, Hošťálková 1159/83
Jméno: Antonín Víšek 5.4.1957 - 20.8.1958
Funkce: Předseda
Adresa: 529 , Úvaly Česká republika
Úvaly 529, okres Praha-východ
Jméno: Emil Kučera 5.4.1957 - 11.8.1959
Funkce: Člen
Adresa: 177 , Úhonice Česká republika
Úhonice 177, okres Praha-západ
Jméno: Marie Líšková 5.4.1957 - 11.8.1959
Funkce: Člen
Adresa: U trati 359 , Praha-Strašnice Česká republika
Praha-Strašnice, U trati 359/3
Jméno: Jaroslav Škopan 5.4.1957 - 11.8.1959
Funkce: Člen
Adresa: 192 , Horoměřice Česká republika
Horoměřice 192, okres Praha-západ
Jméno: Bohumil Pospíšil 5.4.1957 - 11.8.1959
Funkce: Člen
Adresa: 83 , Ptice Česká republika
Ptice 83, okres Praha-západ
Jméno: Václav Schröpfer 20.8.1958 - 11.8.1959
Funkce: Člen
Adresa: 27 , Stodůlky Česká republika
Stodůlky 27
Jméno: Eduard Rosol 5.4.1957 - 5.7.1960
Funkce: Člen
Adresa: 270 , Nučice Česká republika
Nučice 270
Jméno: Josef Pražák 5.4.1957 - 5.7.1960
Funkce: Zástupce předsedy
Adresa: Křížkovského 1582 , Praha XI.Žižkov Česká republika
Praha XI.Žižkov, Křížkovského 1582/3
Jméno: Čeněk Hájek 20.8.1958 - 5.7.1960
Funkce: Člen
Adresa: 103 , Velké Přílepy Česká republika
Velké Přílepy 103, okres Praha-západ
Jméno: Josef Kopřiva 20.8.1958 - 5.7.1960
Funkce: Předseda
Adresa: Libušská 38 , Praha XIV. Česká republika
Praha XIV., Libušská 38/353
Jméno: Vlastimil Hausknecht 11.8.1959 - 5.7.1960
Funkce: Člen
Adresa: Náměstí Dra Holého 15 , Praha VIII. Česká republika
Praha VIII., Náměstí Dra Holého 15
Jméno: Františka Foubíková 11.8.1959 - 5.7.1960
Funkce: Člen
Adresa: 122 , Tuchoměřice II Česká republika
Tuchoměřice II 122
Jméno: Antonín Hanuš 11.8.1959 - 5.7.1960
Funkce: Člen
Adresa: 172 , Podmoráň Česká republika
Podmoráň 172
Jméno: Antonín Mráček 11.8.1959 - 5.7.1960
Funkce: Člen
Adresa: 292 , Nebušice Česká republika
Nebušice 292
Jméno: Marie Svobodová 20.8.1958 - 28.1.1963
Funkce: Člen
Adresa: 67 , Chrášťany Česká republika
Chrášťany 67
Jméno: Růžena Kučerová 5.7.1960 - 28.1.1963
Funkce: Člen
Adresa: Stalingradská 370 , Řevnice Česká republika
Řevnice, Stalingradská 370, okres Praha-západ
Jméno: Marie Kubernátová 5.7.1960 - 28.1.1963
Funkce: Člen
Adresa: Čkalova 24 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Čkalova 24
Jméno: Jaroslav Malý 5.7.1960 - 28.1.1963
Funkce: Člen
Adresa: Jílové u Prahy Česká republika
Jílové u Prahy, okres Praha-západ
Jméno: Josef Vyskočil 5.7.1960 - 28.1.1963
Funkce: Člen
Adresa: ednická 8 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, %ednická 8
Jméno: Josef Nejepsa 5.7.1960 - 9.3.1965
Funkce: Člen
Adresa: 28 , Roblín Česká republika
Roblín 28, okres Praha-západ
Jméno: Ludvík Pergler 28.1.1963 - 9.3.1965
Funkce: Zástupce předsedy
Adresa: Plzeňská 117 , Praha-Motol Česká republika
Praha-Motol, Plzeňská 117
Jméno: Františka Foubíková 28.1.1963 - 9.3.1965
Funkce: Člen
Adresa: 122 , Tuchoměřice II Česká republika
Tuchoměřice II 122
Jméno: František Minařík 28.1.1963 - 9.3.1965
Funkce: Člen
Adresa: Modřanská 43 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Modřanská 43
Jméno: Anežka Krátká 28.1.1963 - 16.12.1966
Funkce: Člen
Adresa: 79 , Holubice Česká republika
Holubice 79
Jméno: Miroslava Zikmundová 28.1.1963 - 16.12.1966
Funkce: Člen
Adresa: 319 , Jílové u Prahy Česká republika
Jílové u Prahy 319, okres Praha-západ
Jméno: Antonín Nedvěd 5.7.1960 - 16.11.1967
Funkce: Zástupce předsedy
Adresa: 60 , Jíloviště Česká republika
Jíloviště 60, okres Praha-západ
Jméno: František Vajnar 11.8.1959 - 17.2.1970
Funkce: Zástupce předsedy
Adresa: Buštěhrad Česká republika
Buštěhrad, okres Kladno
Jméno: Antonín Šmíd 5.7.1960 - 17.2.1970
Funkce: Člen
Adresa: Radlík u Jílového Česká republika
Radlík u Jílového
Jméno: Jaroslav Pašek 28.1.1963 - 17.2.1970
Funkce: Člen
Adresa: 2 , Jesenice Česká republika
Jesenice 2
Jméno: Václav Navrátil 9.3.1965 - 17.2.1970
Funkce: Člen
Adresa: 479 , Řevnice Česká republika
Řevnice 479, okres Praha-západ
Jméno: Josef Vařeka 16.12.1966 - 17.2.1970
Funkce: Člen
Adresa: 276 , Dobřichovice Česká republika
Dobřichovice 276, okres Praha-západ
Jméno: JUDr. Vladimír Novák 16.11.1967 - 17.2.1970
Funkce: 1.místopředseda
Adresa: Česká republika
Praha 2, Pdo Zvonařkou
Jméno: Jiří Cebrovský 5.7.1960 - 27.12.1971
Funkce: Předseda
Adresa: Libušská 38 , Velká Chuchle Česká republika
Velká Chuchle, Libušská 38/353
Jméno: Jan Šustera 9.3.1965 - 27.12.1971
Funkce: Zástupce předsedy
Adresa: 222 , Zbraslav III Česká republika
Zbraslav III 222
Jméno: Ing. Miroslav Srb 16.12.1966 - 27.12.1971
Funkce: Zástupce předsedy
Adresa: 319 , Praha 4-Lhotka Česká republika
Praha 4-Lhotka 319
Jméno: Stanislav Mašek 9.3.1965 - 12.7.1972
Funkce: Člen
Adresa: 394 , Dobřichovice Česká republika
Dobřichovice 394, okres Praha-západ
Jméno: Eva Nová 9.3.1965 - 12.7.1972
Funkce: Člen
Adresa: 107 , Úholičky Česká republika
Úholičky 107, okres Praha-západ
Jméno: Karel Mašek 17.2.1970 - 12.7.1972
Funkce: Člen
Adresa: 8 , Řitka Česká republika
Řitka 8, okres Praha-západ
Jméno: Miroslav Savronov 17.2.1970 - 12.7.1972
Funkce: Člen
Adresa: 70 , Jesenice Česká republika
Jesenice 70
Jméno: Augustin Nedvěd 19.3.1970 - 12.7.1972
Funkce: Člen
Adresa: Jíloviště Česká republika
Jíloviště, okres Praha-západ, PSČ 107
Jméno: Marie Červená 5.4.1957 - 6.10.1976
Funkce: Člen
Adresa: 656 , Stodůlky Česká republika
Stodůlky 656
Jméno: Josef Stracený 5.7.1960 - 6.10.1976
Funkce: Člen
Adresa: 63 , Davle Česká republika
Davle 63, okres Praha-západ
Jméno: Vladimír Dvořák 17.2.1970 - 6.10.1976
Funkce: Člen
Adresa: Horka 179 , Černošice I Česká republika
Černošice I, Horka 179
Jméno: Bohumil Koubek 17.2.1970 - 6.10.1976
Funkce: Člen
Adresa: Antala Staška 67 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Antala Staška 67
Jméno: Josef Novotný 17.2.1970 - 6.10.1976
Funkce: Člen
Adresa: 101 , Psáry Česká republika
Psáry 101, okres Praha-západ
Jméno: Dr. Vladimír Novák 27.12.1971 - 6.10.1976
Funkce: Místopředseda
Adresa: Pod Zvonařkou 1 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Pod Zvonařkou 1
Jméno: Antonín Šafr 12.7.1972 - 6.10.1976
Funkce: Člen
Adresa: 98 , Jinočany Česká republika
Jinočany 98, okres Praha-západ
Jméno: Jan Šustera 27.12.1971 - 24.11.1977
Funkce: Předseda
Adresa: 222 , Zbraslav III Česká republika
Zbraslav III 222
Jméno: František Svoboda 12.7.1972 - 24.11.1977
Funkce: Místopředseda
Adresa: 165 , Jesenice u Prahy Česká republika
Jesenice u Prahy 165
Jméno: Václav Kalfuss 6.10.1976 - 24.11.1977
Funkce: Člen
Adresa: Štětínská 350 , Praha 8-Bohnice Česká republika
Praha 8-Bohnice, Štětínská 350
Jméno: Jiří Vorlíček 12.7.1972 - 15.8.1978
Funkce: Místopředseda
Adresa: Přímá 51 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Přímá 51
Jméno: Václav Kalfuss 24.11.1977 - 15.8.1978
Funkce: Místopředseda
Adresa: Štětínská 350 , Praha 8-Bohnice Česká republika
Praha 8-Bohnice, Štětínská 350
Jméno: Růžena Kučerová 27.12.1971 - 10.10.1978
Funkce: Člen
Adresa: Švabinského 370 , Řevnice Česká republika
Řevnice, Švabinského 370/15, okres Praha-západ
Jméno: Dr. Vladimír Novák 6.10.1976 - 10.10.1978
Funkce: Člen
Adresa: Pod Zvonařkou 1 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Pod Zvonařkou 1
Jméno: Marie Čížkovská 6.10.1976 - 10.10.1978
Funkce: Člen
Adresa: 8 , Kytín Česká republika
Kytín 8, okres Praha-západ
Jméno: Jarmila Juditová 6.10.1976 - 10.10.1978
Funkce: Člen
Adresa: 50 , Slapy Česká republika
Slapy 50
Jméno: Vlasta Mourečková 6.10.1976 - 10.10.1978
Funkce: Člen
Adresa: 15 , Jíloviště Česká republika
Jíloviště 15, okres Praha-západ
Jméno: Jan Šustera 24.11.1977 - 10.10.1978
Funkce: Člen
Adresa: 222 , Zbraslav III Česká republika
Zbraslav III 222
Jméno: František Šimeček 12.7.1972 - 4.11.1982
Funkce: Člen
Adresa: 332 , Jílové u Prahy Česká republika
Jílové u Prahy 332, okres Praha-západ
Jméno: Milada Řandová 6.10.1976 - 4.11.1982
Funkce: Člen
Adresa: 26 , Kněževes Česká republika
Kněževes 26
Jméno: Karel Vrba 6.10.1976 - 4.11.1982
Funkce: Člen
Adresa: Černošice-Vráž Česká republika
Černošice-Vráž
Jméno: Miluše Štulíková 10.10.1978 - 4.11.1982
Funkce: Člen
Adresa: 51 , Zvole u Prahy Česká republika
Zvole u Prahy 51
Jméno: Marta Voláková 10.10.1978 - 4.11.1982
Funkce: Člen
Adresa: 42 , Lešany Česká republika
Lešany 42
Jméno: Jiří Vorlíček 10.10.1978 - 4.11.1982
Funkce: Člen
Adresa: Přímá 51 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Přímá 51
Jméno: Václav Kalfuss 10.10.1978 - 4.11.1982
Funkce: Člen
Adresa: Štětínská 350 , Praha 8-Bohnice Česká republika
Praha 8-Bohnice, Štětínská 350
Jméno: Jaroslav Javůrek 15.8.1978 - 3.2.1986
Funkce: Místopředseda
Adresa: 34 , Čičovice Česká republika
Čičovice 34
Jméno: Miloslav Šindelář 10.10.1978 - 3.2.1986
Funkce: Člen
Adresa: 86 , Kamenný Přívoz-Hostěradice Česká republika
Kamenný Přívoz-Hostěradice 86
Jméno: Ing. Jiří Lebeda 15.8.1978 - 19.1.1987
Funkce: Místopředseda
Adresa: Fučíkova 837 , Řevnice Česká republika
Řevnice, Fučíkova 837, okres Praha-západ
Jméno: Zdeňka Kocourová 4.11.1982 - 14.10.1987
Funkce: Člen
Adresa: Bezručova 606 , Dobřichovice Česká republika
Dobřichovice, Bezručova 606, okres Praha-západ
Jméno: Vladimír Matys 4.11.1982 - 14.10.1987
Funkce: Člen
Adresa: 32 , Líšnice Česká republika
Líšnice 32
Jméno: Jaroslava Šmejkalová 4.11.1982 - 14.10.1987
Funkce: Člen
Adresa: 5 , Kamenný Újezdec Česká republika
Kamenný Újezdec 5
Jméno: František Svoboda 24.11.1977 - 27.8.1990
Funkce: Předseda
Adresa: 165 , Jesenice u Prahy Česká republika
Jesenice u Prahy 165
Jméno: Eva Coufalová 4.11.1982 - 27.8.1990
Funkce: Místopředsedkyně
Adresa: Nad Strouhou 1332 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nad Strouhou 1332
Jméno: Jaroslava Vránková 4.11.1982 - 27.8.1990
Funkce: Člen
Adresa: Na Vršku 91 , Vrané nad Vlt Česká republika
Vrané nad Vlt, Na Vršku 91
Jméno: Václav Kalfuss 3.2.1986 - 27.8.1990
Funkce: Člen
Adresa: Štětínská 350 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Štětínská 350
Jméno: JUDr. Zdeněk Mikšovský 19.1.1987 - 27.8.1990
Funkce: Místopředseda
Adresa: 28.pluku 12 , Praha 10-Vršovice Česká republika
Praha 10-Vršovice, 28.pluku 12/128
Jméno: Alena Brabencová 14.10.1987 - 27.8.1990
Funkce: Člen
Adresa: 8 , Řitka Česká republika
Řitka 8, okres Praha-západ
Jméno: Jana Dvořáková 14.10.1987 - 27.8.1990
Funkce: Člen
Adresa: Chotěč 98 , Třebetov Česká republika
Třebetov, Chotěč 98
Jméno: Miroslav Janeček 14.10.1987 - 27.8.1990
Funkce: Člen
Adresa: Pražská 221 , Dobřichovice Česká republika
Dobřichovice, Pražská 221, okres Praha-západ
Jméno: Jana Kadeřábková 14.10.1987 - 27.8.1990
Funkce: Člen
Adresa: Hassova 3092 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hassova 3092
Jméno: Ladislava Poláčková 14.10.1987 - 27.8.1990
Funkce: Člen
Adresa: 100 , Statenice Česká republika
Statenice 100, okres Praha-západ
Jméno: Ing. Věra Kopelentová 14.10.1987 - 27.8.1990
Funkce: Člen
Adresa: 915 , Černošice III Česká republika
Černošice III 915
Jméno: Hana Venderová 6.10.1976 - 21.5.1992
Funkce: Člen
Adresa: 35 , Debrno Česká republika
Debrno 35
Jméno: Rudolf Šindler 10.10.1978 - 21.5.1992
Funkce: Člen
Adresa: 47 , Hradištko Česká republika
Hradištko 47, okres Nymburk
Jméno: Jiří Zeman 3.2.1986 - 21.5.1992
Funkce: Místopředseda
Adresa: Svornosti 163 , Jesenice Česká republika
Jesenice, Svornosti 163, okres Praha-západ
Jméno: Ing. Karel Mazánek 27.8.1990 - 21.5.1992
Funkce: Předseda
Adresa: Botevova 3106 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Botevova 3106
Jméno: František Dusík 27.8.1990 - 21.5.1992
Funkce: Člen
Adresa: 778 , Řevnice Česká republika
Řevnice 778, okres Praha-západ
Jméno: Jaroslav Javůrek 27.8.1990 - 21.5.1992
Funkce: Člen
Adresa: 34 , Číčovice Česká republika
Číčovice 34, okres Praha-západ
Jméno: Jan Kolařík 27.8.1990 - 21.5.1992
Funkce: Člen
Adresa: Přemyslovská 1939 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Přemyslovská 1939/28
Jméno: Miloslava Musílková 27.8.1990 - 21.5.1992
Funkce: Člen
Adresa: 80 , Tachlovice Česká republika
Tachlovice 80, okres Praha-západ
Jméno: Jan Synek 27.8.1990 - 21.5.1992
Funkce: Člen
Adresa: Chelčického 890 , Praha 3-Žižkov Česká republika
Praha 3-Žižkov, Chelčického 890/17
Jméno: Petr Švehla 27.8.1990 - 21.5.1992
Funkce: Člen
Adresa: 3.pětiletky 306 , Praha 5-Zbraslav Česká republika
Praha 5-Zbraslav, 3.pětiletky 306
Jméno: Anna Vrbová 27.8.1990 - 21.5.1992
Funkce: Člen
Adresa: Jetřichovická 740 , Praha 9-Prosek Česká republika
Praha 9-Prosek, Jetřichovická 740
Jméno: Zdeněk Žáček 27.8.1990 - 21.5.1992
Funkce: Člen
Adresa: 3 , Mořina Česká republika
Mořina 3, okres Beroun
Jméno: Ivan Zídek 27.8.1990 - 21.5.1992
Funkce: Člen
Adresa: Zakouřilova 67 , Praha 4-Chodov Česká republika
Praha 4-Chodov, Zakouřilova 67
Jméno: Maria Masková 27.8.1990 - 26.8.1992
Funkce: Člen
Adresa: 55 , Dolní Břežany Česká republika
Dolní Břežany 55, okres Praha-západ
Jméno: Jaroslav Přerost 27.8.1990 - 26.8.1992
Funkce: Člen
Adresa: Vnitřní 24 , Praha 4-Michle Česká republika
Praha 4-Michle, Vnitřní 24
Jméno: Ivan Zídek 21.5.1992 - 26.8.1992
Funkce: Místopředseda
Adresa: Zakouřilova 67 , Praha 4-Chodov Česká republika
Praha 4-Chodov, Zakouřilova 67
Jméno: Jana Kadeřábková 21.5.1992 - 26.8.1992
Funkce: Člen
Adresa: Hassova 3092 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hassova 3092
Jméno: Ing. Zdeňka Sejkorová 26.8.1992 - 16.12.1993
Funkce: Místopředseda
Adresa: Horská 317 , Mnichovice Česká republika
Mnichovice, Horská 317
Jméno: Jaroslav Javůrek 26.8.1992 - 16.12.1993
Funkce: Člen
Adresa: 34 , Číčovice Česká republika
Číčovice 34, okres Praha-západ
Jméno: Zdeněk Žáček 26.8.1992 - 16.12.1993
Funkce: Člen
Adresa: 3 , Mořina Česká republika
Mořina 3, okres Beroun
Jméno: Ing. Milan Klégr 26.8.1992 - 16.12.1993
Funkce: Člen
Adresa: Francouzská 30 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Francouzská 30
Jméno: Miroslav Janeček 26.8.1992 - 16.12.1993
Funkce: Člen
Adresa: Pražská 221 , Lety Česká republika
Lety, Pražská 221
Jméno: JUDr. Michal Lakatoš 16.12.1993 - 14.9.1994
Funkce: Člen
Adresa: Karlická 316 , Černošice Česká republika
Černošice, Karlická 316, okres Praha-západ
Jméno: Jiří Hrejzek 27.8.1990 - 1.12.1995
Funkce: Člen
Adresa: osada Tuchyně 9 , Netvořice Česká republika
Netvořice, osada Tuchyně 9, okres Benešov
Jméno: Ing. Helena Pilská 21.5.1992 - 1.12.1995
Funkce: Místopředsedkyně
Adresa: Říční 511 , Černošice II. Česká republika
Černošice II., Říční 511
Jméno: Petr Reich 26.8.1992 - 1.12.1995
Funkce: Člen
Adresa: Bělehradská 449 , Praha 2-Vinohrady Česká republika
Praha 2-Vinohrady, Bělehradská 449
Jméno: Milada Krpálková 26.8.1992 - 1.12.1995
Funkce: Člen
Adresa: Lamačova 4 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Lamačova 4
Jméno: Josef Jurysta 16.12.1993 - 1.12.1995
Funkce: Člen
Adresa: Opatovická 163 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Opatovická 163
Jméno: František Neužil 16.12.1993 - 1.12.1995
Funkce: Člen
Adresa: 247 , Slapy Česká republika
Slapy 247
Jméno: Zdena Šebánková 14.9.1994 - 1.12.1995
Funkce: Člen
Adresa: Vysoký Újezd 47 , Netvořice Česká republika
Netvořice, Vysoký Újezd 47, okres Benešov
Jméno: Ing. Marta Fischerová 26.8.1992 - 7.10.1996
Funkce: Člen
Adresa: Na poříčí 14 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Na poříčí 14
Jméno: Ing. Jaroslav Burda 16.12.1993 - 7.10.1996
Funkce: Člen
Adresa: 11 , Lhota Česká republika
Lhota 11
Jméno: Ing. Milan Klégr 16.12.1993 - 7.10.1996
Funkce: Místopředseda
Adresa: Nám.Lipové 8 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Nám.Lipové 8
Jméno: Jan Synek 26.8.1992 - 18.11.1996
Funkce: Předseda
Adresa: Chelčického 17 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Chelčického 17
Jméno: Ing. Marta Fischerová 7.10.1996 - 18.11.1996
Funkce: Místopředseda
Adresa: Na poříčí 14 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Na poříčí 14
Jméno: Ing. Helena Pilská 7.10.1996 - 18.11.1996
Funkce: Člen
Adresa: Říční 511 , 252 28 Černošice II. Česká republika
Černošice II., Říční 511, PSČ 25228
Jméno: Jan Synek 18.11.1996 - 6.2.1998
Funkce: člen
Adresa: Chelčického 17 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Chelčického 17
Jméno: Karel Šuligoj 1.12.1995 - 26.11.1998
Funkce: Člen
Adresa: Rymáně , Mníšek pod Brdy Česká republika
Mníšek pod Brdy, Rymáně, okres Praha-západ, PSČ 25210
Jméno: Ing. Helena Pilská 18.11.1996 - 26.11.1998
Funkce: místopředseda
Adresa: Říční 511 , 252 28 Černošice II. Česká republika
Černošice II., Říční 511, PSČ 25228
Jméno: Josef Jurysta 6.2.1998 - 26.11.1998
Funkce: člen
Adresa: Koněvova 100 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Koněvova 100, PSČ 13000
Jméno: Karel Holý 1.12.1995 - 10.5.2001
Funkce: Člen
Adresa: Kozinova 517 , Řevnice Česká republika
Řevnice, Kozinova 517, okres Praha-západ, PSČ 25230
Jméno: Ing. Milan Klégr 7.10.1996 - 10.5.2001
Funkce: Člen
Adresa: Nám.Lipové 8 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Nám.Lipové 8
Jméno: Dana Černáková 26.11.1998 - 7.2.2003
Funkce: místopředseda
Adresa: Nad Ohradou 3 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Nad Ohradou 3, PSČ 13000
Jméno: Ing. Milan Klégr 10.5.2001 - 7.2.2003
Funkce: Člen
Adresa: Nedvězská 1833 , 100 00 Praha 1O Česká republika
Praha 1O, Nedvězská 1833/5, PSČ 10000
Jméno: Miroslav Přibyl 10.5.2001 - 7.2.2003
Funkce: člen
Adresa: Babákova 2201 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Babákova 2201, PSČ 14900
Jméno: Jiří Hrejzek 1.12.1995 - 23.8.2006
Funkce: Člen
Trvání členství: od 20.5.2002 do 22.5.2006
Adresa: Chrášťany 24 , Netvořice Česká republika
Netvořice, Chrášťany 24, okres Benešov, PSČ 25244
Jméno: Ing. Marta Fischerová 18.11.1996 - 23.8.2006
Funkce: Předseda
Trvání členství: od 20.5.2002 do 22.5.2006
Ve funkci: od 20.5.2002 do 22.5.2006
Adresa: Na poříčí 14 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Na poříčí 14
Jméno: Věra Pexová 26.11.1998 - 23.8.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.5.2002 do 22.5.2006
Adresa: K Lipám 43 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, K Lipám 43, PSČ 19000
Jméno: Jana Kadeřábková 26.11.1998 - 23.8.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.5.2002 do 22.5.2006
Adresa: Čakovice 32 , 251 68 Štiřín Česká republika
Štiřín, Čakovice 32, PSČ 25168
Jméno: Jaroslav Stracený 7.2.2003 - 23.8.2006
Funkce: Člen
Trvání členství: od 20.5.2002 do 22.5.2006
Adresa: Kyliánská 272 , Davle Česká republika
Davle, Kyliánská 272, okres Praha-západ, PSČ 25206
Jméno: Věra Hatleová 7.2.2003 - 23.8.2006
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 20.5.2002 do 22.5.2006
Ve funkci: od 20.5.2002 do 22.5.2006
Adresa: Čajkovského 15 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Čajkovského 15, PSČ 13000
Jméno: Ing. Karel Škorpil 7.2.2003 - 23.8.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.5.2002 do 22.5.2006
Adresa: Kvasnicova 1471 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kvasnicova 1471/4, PSČ 14900
Jméno: Ing. Marta Fischerová 23.8.2006 - 23.7.2010
Funkce: Předseda
Trvání členství: od 22.5.2006 do 31.5.2010
Ve funkci: od 22.5.2006 do 31.5.2010
Adresa: Na poříčí 14 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Na poříčí 14
Jméno: Jaroslav Stracený 23.8.2006 - 23.7.2010
Funkce: Člen
Trvání členství: od 22.5.2006 do 31.5.2010
Adresa: Kyliánská 272 , Davle Česká republika
Davle, Kyliánská 272, okres Praha-západ, PSČ 25206
Jméno: Jiří Hrejzek 23.8.2006 - 23.7.2010
Funkce: Člen
Trvání členství: od 22.5.2006 do 31.5.2010
Adresa: Chrášťany 24 , Netvořice Česká republika
Netvořice, Chrášťany 24, okres Benešov, PSČ 25244
Jméno: Věra Hatleová 23.8.2006 - 23.7.2010
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 22.5.2006 do 31.5.2010
Ve funkci: od 22.5.2006 do 31.5.2010
Adresa: Čajkovského 15 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Čajkovského 15, PSČ 13000
Jméno: Věra Pexová 23.8.2006 - 23.7.2010
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.5.2006 do 31.5.2010
Adresa: K Lipám 43 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, K Lipám 43, PSČ 19000
Jméno: Jana Kadeřábková 23.8.2006 - 23.7.2010
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.5.2006 do 31.5.2010
Adresa: Čakovice 32 , 251 68 Štiřín Česká republika
Štiřín, Čakovice 32, PSČ 25168
Jméno: Ing. Karel Škorpil 23.8.2006 - 23.7.2010
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.5.2006 do 31.5.2010
Adresa: Kvasnicova 1471 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kvasnicova 1471/4, PSČ 14900
Jméno: Ing. Ilona Chrtová 23.7.2010 - 31.1.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.5.2010 do 26.5.2014
Adresa: Pod Saharou 536 , 252 66 Libčice nad Vltavou Česká republika
Libčice nad Vltavou, Pod Saharou 536, PSČ 25266
Jméno: Ing. Marta Fischerová 23.7.2010 - 30.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 31.5.2010 do 26.5.2014
Ve funkci: od 31.5.2010 do 26.5.2014
Adresa: Na Poříčí 0 , 110 00 Praha 1 - Nové Město Česká republika
Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí /14, PSČ 11000
Jméno: Věra Pexová 23.7.2010 - 30.7.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 31.5.2010 do 26.5.2014
Ve funkci: od 31.5.2010 do 26.5.2014
Adresa: K Lipám 0 , 190 00 Praha 9 - Střížkov Česká republika
Praha 9 - Střížkov, K Lipám /43, PSČ 19000
Jméno: Jana Zemanová 23.7.2010 - 30.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.5.2010 do 26.5.2014
Adresa: Michnova 1623 , 149 00 Praha 4 - Chodov Česká republika
Praha 4 - Chodov, Michnova 1623, PSČ 14900
Jméno: Jiří Hrejzek 23.7.2010 - 30.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.5.2010 do 26.5.2014
Adresa: 256 01 Chrášťany 24 Česká republika
Chrášťany 24, PSČ 25601
Jméno: Jana Kadeřábková 23.7.2010 - 30.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.5.2010 do 26.5.2014
Adresa: 251 68 Týnec nad Sázavou - Čakovice 32 Česká republika
Týnec nad Sázavou - Čakovice 32, PSČ 25168
Jméno: Ing. Karel Škorpil 23.7.2010 - 30.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.5.2010 do 26.5.2014
Adresa: Konstantinova 1471 , 149 00 Praha 4 - Chodov Česká republika
Praha 4 - Chodov, Konstantinova 1471/4, PSČ 14900
Jméno: Ing. Ilona Chrtová 31.1.2014 - 30.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.5.2010 do 26.5.2014
Adresa: Pod Saharou 536 , 252 66 Libčice nad Vltavou Česká republika
Pod Saharou 536, 252 66 Libčice nad Vltavou

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: JUDr. Josef Sechovec 21.5.1992 - 8.3.1993
Adresa: Dědinova 14 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Dědinova 14

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Jana Zemanová
Člen statutárního orgánu: Ilona Chrtová
Člen statutárního orgánu: Věra Pexová
Člen statutárního orgánu: Jana Kadeřábková
Člen statutárního orgánu: Jiří Hrejzek
Člen statutárního orgánu: Ing. Marta Fischerová
Člen statutárního orgánu: JUDr. Petr Kadeřábek

Vlastníci firmy COOP Praha - západ, družstvo IČO: 00031828

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 50 000 Kč - 5.10.1993

Sbírka Listin COOP Praha - západ, družstvo IČO: 00031828

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
DrXCIX 485/SL 42 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 21.7.2015 23.7.2015 14
DrXCIX 485/SL 41 ostatní  zápis z VH Městský soud v Praze 26.5.2014 26.6.2014 7.8.2014 6
DrXCIX 485/SL 40 ostatní  zápis z kontrolní komise Městský soud v Praze 26.5.2014 26.6.2014 7.8.2014 2
DrXCIX 485/SL 39 ostatní  zápis z představenstva Městský soud v Praze 26.5.2014 26.6.2014 7.8.2014 2
DrXCIX 485/SL 38 notářský zápis, stanovy společnosti  NZ 150/2014 Městský soud v Praze 26.5.2014 26.6.2014 7.8.2014 109
DrXCIX 485/SL 37 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 26.6.2014 22.7.2014 11
DrXCIX 485/SL 36 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 11.7.2013 24.7.2013 13
DrXCIX 485/SL 34 výroční zpráva, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 8.7.2011 10.7.2011 5
DrXCIX 485/SL 33 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 8.7.2011 10.7.2011 13
DrXCIX 485/SL 32 ostatní -zápis ze sch.představenstva Městský soud v Praze 31.5.2010 14.9.2010 2
DrXCIX 485/SL 31 ostatní -prezenční list z čl schůze Městský soud v Praze 31.5.2010 14.9.2010 4
DrXCIX 485/SL 30 ostatní -zápis z čl.schůze Městský soud v Praze 31.5.2010 14.9.2010 4
DrXCIX 485/SL 29 výroční zpráva r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 14.9.2010 4
DrXCIX 485/SL 28 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 14.9.2010 14
DrXCIX 485/SL 27 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.6.2010 14.9.2010 3
DrXCIX 485/SL 26 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.6.2010 14.9.2010 3
DrXCIX 485/SL 25 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.6.2010 14.9.2010 3
DrXCIX 485/SL 24 podpisové vzory Městský soud v Praze 28.6.2010 14.9.2010 3
DrXCIX 485/SL 23 podpisové vzory Městský soud v Praze 13.6.2010 14.9.2010 3
DrXCIX 485/SL 22 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.6.2010 14.9.2010 2
DrXCIX 485/SL 21 podpisové vzory Městský soud v Praze 14.6.2010 14.9.2010 2
DrXCIX 485/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 23.7.2009 23.7.2009 13
DrXCIX 485/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 16.9.2008 20.9.2008 13
DrXCIX 485/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 17.7.2007 18.7.2007 15
DrXCIX 485/SL 17 podpisové vzory ,ČP 7x Městský soud v Praze 24.7.2006 12.9.2006 0
DrXCIX 485/SL 9 ostatní zápis ze schůze představenstva Městský soud v Praze 25.5.1998 14.2.2006 16.2.2006 0
DrXCIX 485/SL 8 ostatní záp. z VH Městský soud v Praze 25.5.1998 14.2.2006 16.2.2006 0
DrXCIX 485/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 14.2.2006 16.2.2006 0
DrXCIX 485/SL 14 ostatní záp. z náhr. VH Městský soud v Praze 19.5.1997 14.2.2006 16.2.2006 0
DrXCIX 485/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.1997 Městský soud v Praze 31.12.1997 14.2.2006 16.2.2006 0
DrXCIX 485/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.1998 Městský soud v Praze 31.12.1998 14.2.2006 16.2.2006 0
DrXCIX 485/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 14.2.2006 16.2.2006 0
DrXCIX 485/SL 10 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 14.2.2006 16.2.2006 0
DrXCIX 485/SL 7 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 27.1.2006 2.2.2006 0
DrXCIX 485/SL 6 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 21.12.2004 23.12.2004 0
DrXCIX 485/SL 5 výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 30.1.2004 3.2.2004 0
DrXCIX 485/SL 4 výroční zpráva, zpráva auditora za r. 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 4.3.2003 5.3.2003 0
DrXCIX 485/SL 3 posudek znalce +zápisy představ.+čl. schůze Městský soud v Praze 4.3.2003 5.3.2003 0
DrXCIX 485/SL 2 ostatní zápis členské schůze Městský soud v Praze 21.5.2001 30.10.2001 0

Hodnocení COOP Praha - západ, družstvo


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu COOP Praha - západ, družstvo obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image

Naposledy navštívené...


Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.