ČKD PRAHA DIZ, a.s. Praha IČO: 00565997

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ČKD PRAHA DIZ, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 00565997.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem ČKD PRAHA DIZ, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1990. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 38 osob. Společnost podniká v oboru Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení , Projektová činnost ve výstavbě , Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení a další.

Základní údaje o ČKD PRAHA DIZ, a.s. IČO: 00565997

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 1.10.1990
Spisová značka: B 248
IČO: 00565997
Obchodní firma: ČKD PRAHA DIZ, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.10.1990
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.10.1990
Jediný akcionář společnosti rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: I. Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upisování akcií. II. Základní kapitál předmětné společnosti se zvyšuje o částku 200.000.000 Kč (dvě stě milionů korun českých), to jest z dosavadní částky 520.000.000 Kč (pět set dvacet milionů korun českých) na celkovou částku 720.000.000 Kč (sedm set dvacet milionů koru n českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. III. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií. Předmětná společnost vydá 200 kmenových akcií na jméno, vydaných jako zaknihovaný cenný papír, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých). Na každou akcii o jmenovité ho dnotě 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých) připadá na valné hromadě 1.000 hlasů. IV. Všechny nově vydané akcie budou nabídnuty k upsání peněžitým vkladem předem určenému zájemci, jímž je ČKD Investment a.s., se sídlem Ovocný trh 572/11, Staré Město, 11000 Praha 1, IČ 01874586. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky. V. Upisovatel upíše všechny nové akcie smlouvou o upsání akcií nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti ČKD PRAHA DIZ, a.s., Kolbenova 499, 190 00 Praha 9. VI. Emisní kurs každé kmenové akcie na jméno, vydané jako zaknihovaný cenný papír, o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých) bude roven jmenovité hodnotě. VII. Upisovatel je povinen uhradit emisní kurs jím upsaných akcií do 2 (dvou) měsíců od přijetí tohoto rozhodnutí, nejpozději však do (jednoho) roku ode dne účinnosti zvýšení základního kapitálu, na účet společnosti č. 10304091/0100 vedený u Komerční bank y, a.s. VIII. Návrh na zápis nové výše základního kapitálu může být podán po upsání akcií odpovídajících rozsahu zvýšení a po splacení alespoň 30% jejich jmenovité hodnoty akcií. 1.7.2014 - 1.7.2014
Společnost ČKD PRAHA DIZ, a.s. se dnem, kdy nabyl účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podřídila tomuto zákonu jako celku. 1.1.2014
Jediný akcionář společnosti ČKD Praha DIZ, a.s., IČ: 00565997, se sídlem Praha 9, Kolbenova 499, PSČ 190 00 (dále jen "Společnost"), kterým je společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s., IČ: 000 01 813, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ: 110 00 (dá le jen "Jediný akcionář"), rozhodl dne 21.12.2010 v působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 267 925 000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát sedm milionů devět set dvacet pět tisíc korun českých) o částku 252.075.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát dva milionů sedmdesát pět tisíc korun českých) na celkovou částku 520.000.000,- Kč (slovy: pět set dvacet milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Za účelem zvýšení základního kapitálu Společnosti vydá Společnost 252075 (slovy: dvě stě padesát dva tisíc sedmdesát pět) kusů zaknihovaných kmenových akcií na jméno, každou o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). 3. Rozhodnutí neobsahuje údaje podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku, neboť Jediný akcionář se vzdal přednostního práva na upisování akcií. 4. Všechny akcie vydané za účelem zvýšení základního kapitálu Společnosti budou nabídnuty jedinému zájemci, kterým je Jediný akcionář (společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s.), který upíše všech 252075 kusů zaknihovaných kmenových akcií na jméno, každou o jmen ovité hodnotě 1000,- Kč. 5. Jediný akcionář upíše všechny akcie vydané Společností nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude představenstvem Společnosti písemně oznámeno, že toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno do obchodního rejstříku. Místem pro upsání akci í je adresa sídla Společnosti. Emisní kurs všech akcií vydaných Společností za účelem zvýšení základního kapitálu bude roven jejich jmenovitým hodnotám. Emisní kurs každé kmenové zaknihované akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1000,-Kč tak činí 1000,- Kč ( slovy: jeden tisíc korun českých). 6. Emisní kurs všech akcií vydaných Společností za účelem zvýšení základního kapitálu bude splacen výlučně peněžitým vkladem. 7. Vzhledem k tomu, že upisování akcií vydaných za účelem zvýšení základního kapitálu Společnosti proběhne výlučně peněžitým vkladem, údaje uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku - bankovní účet pro splacení emisního kursu akcií j e 43-8412770227/0100, lhůta pro splacení činí 12 měsíců od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 8. V souvislosti s tímto zvýšením základního kapitálu Společnosti nebudou vydávány akcie nového druhu. Rozhodnutí proto neobsahuje údaje uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. g) obchodního zákoníku. 9. Vzhledem k tomu, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, rozhodnutí neobsahuje údaje uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. i) obchodního zákoníku. 10. Možnost započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií se připouští. Údaje uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku jsou následující: Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Smlouva o započtení bude uzavřena v písemné formě nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání akcií Jediným akcionářem s tím, že návrh na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude podán po uzavření smlouvy o započtení. Smlouva o započtení bude uzavřena mezi Společností na straně jedné a Jediným akcionářem na straně druhé, který bude jediným upisovatelem akcií a který má vůči Společnosti tyto pohledávky o celkové výši 220.075.000,- Kč: Pohledávka za ČKDPRAHA DIZ a.s. ve výši Datum splatnosti důvod vzniku 2 700 000,00 29.11.2010 SoD ze dne 26.8.2010 1 620 000,00 29.11.2010 objednávka ze dne 1.10.2010 32 529 615,90 31.12.2010 objednávka ze dne 18.2.2008 6 345 974,40 14.12.2010 objednávka ze dne 10.3.2010 4 963 320,00 9.12.2010 objednávka ze dne 11.3.2010 6 661 363,00 23.11.2010 objednávka ze dne 14.3.2010 7 459 225,20 2.12.2010 objednávka ze dne 19.3.2010 4 307 256,00 23.11.2010 objednávka ze dne 20.3.2010 10 003 549,20 6.12.2010 objednávka ze dne 21.3.2010 10 419 441,60 2.2.2011 objednávka ze dne 24.3.2010 9 572 059,20 2.12.2010 objednávka ze dne 26.3.2010 3 861 512,40 16.12.2010 objednávka ze dne 28.3.2010 9 248 247,60 6.12.2010 objednávka ze dne 28.3.2010 9 088 400,00 24.11.2010 objednávka ze dne 28.7.2010 17 088 400,00 3.11.2010 objednávka ze dne 28.7.2010 3 402 000,00 7.11.2010 SoD ze dne 5.1.2010 2 160 000,00 7.11.2010 objednávka ze dne 1.10.2010 2 160 000,00 11.11.2010 objednávka za dne 1.10.2010 6 638 635,50 29.1.2011 SoD ze dne 5.1.2010 11 760 000,00 13.12.2010 SoD ze dne 5.1.2010 2 766 000,00 30.11.2010 objednávka ze dne 28.4.2010 7 080 000,00 16.12.2010 objednávka ze dne 26.7.2010 6 480 000,00 10.2.2011 SoD ze dne 5.1.2010 5 400 000,00 10.2.2011 objednávka ze dne 3.8.2010 7 560 000,00 28.1.2011 objednávka ze dne 3.8.2010 28 800 000,00 20.12.2010 Vrácení prostředků z kap. fondu 11. Vydávání poukázek na akcie podle ustanovení § 204b obchodního zákoníku se neschvaluje. Rozhodnutí proto neobsahuje ani údaje uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. k) obchodního zákoníku. 27.12.2010 - 26.1.2011
Mimořádná valná hromada společnosti ČKD PRAHA DIZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kolbenova 499, PSC: 190 02, identifikační číslo 005 65 997, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 248 (dále jen "Společnost"), tímto v so uladu s § 183i a následujícími obchodního zákoníku: a) určuje, že společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ: 110 00, identifikační, oddíl B., vložka 200, jako vlastník 261.204 kusů kmenových zaknihovaných akcií S polečnosti, vydaných na majitele, ISIN CZ0005093153, o nominální hodnotě akcie 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých), je akcionářem, který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí ke dni tohoto rozhodn utí 97,49% základního kapitálu Společnosti na hlasovacích právech Společnosti, je tedy hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku. Tyto údaje vyplývají ze zákonné evidence cenných papírů;b) konstatuje, že společnost ČKD PR AHA HOLDING, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ: 110 00, identifikační číslo 000 01 813, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 200 (dále jen "Hlavní akcionář"), požádala o svolání mimořádné val né hromady Společnosti, která rozhodne o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře. Hlavní akcionář doložil výpisem z majetkového účtu vedeného Střediskem cenných papírů, že ke dni doručení žádosti o svolání mi mořádné valné hromady Společnosti dle § 183i a násl. obchodního zákoníku, tj. ke dni 8.6.2007, vlastnil 242.790 kusů kmenových zaknihovaných akcií Společnosti, vydaných na majitele, ISIN CZ0005093153, o nominální hodnotě akcie 1.000,- KČ, což představuje 90.62% podíl na základním kapitálu Společnosti a k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě, tj. ke dni 3.8.2007, vlastnil 261.204 kusů kmenových zaknihovaných akcií Společnosti, vydaných na majitele, ISIN CZ0005093153, o nominální hodnotě akcie 1,000,- Kč, což představuje 97,49% podíl na základním kapitálu Společnosti; c) rozhoduje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o schválení přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům Společnosti na Hlavního akcionáře, kterým je společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ: 110 00, identifikační číslo 000 01 813, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 200, za podmínek stanovených § 183i až 183m obchodního zákoníku. Vlastnické právo ke všem ostatním účastnickým cenným papírům Společnosti ostatních akcionářů, odlišných od Hlavního akcionáře, přejde na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady Společnosti do obchodního rejstříku; d) rozhoduje o schválení poskytnutí protiplnění ostatním akcionářům tak, že Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 2.318,50 Kč (slovy: dva tisíce tři sta osmnáct koru n českých padesát haléřů) za každou jednu zaknihovanou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, ISIN CZ0005093153. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 142007 ze dne 19.4.2007, zpracovaným doc. Ing. Richardem Drechslerem , znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady cenných papírů ve znění jeho Dodatku č. 1. Přiměřenost výše protiplnění k hodnotě účastnických cenných papírů je potvrzena rozhodnutím České národní banky č.j. Sp/544/l45/2007, 2007/8305/540, které nabylo právní moci dne 23.5.2007, a kterým byla výše protiplnění konstatována za přiměřenou a byl udělen předchozí souhlas České národní banky k přijetí usnesení valné hromady Společnosti o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na Hla vního akcionáře v souladu s ust. § 183i odst. 5 obchodního zákoníku; e) konstatuje, že Hlavní akcionář složil v souladu s ust. § 183i odst. 6 obchodního zákoníku peněžní prostředky určené k výplatě protiplnění ostatním akcionářům v dostatečné výši u obcho dníka s cennými papíry, společnosti FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, nám. T.G.Masaryka 1280, PSČ: 760 01, IČ: 607 32 075 (dále jen "Obchodník s cennými papíry"), což doložil valné hromadě Společnosti potvrzením Obchodníka s cennými papíry ze dne 30.7.2 007; f) konstatuje, že Obchodník s cennými papíry poskytne v souladu s ust. § 183m odst. 3 obchodního zákoníku oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu po zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře k akciím Společnosti na majetkovém účtu Hla vního akcionáře v příslušné evidenci cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů. V případě, že z důvodu na straně oprávněných osob nebude možno vyplatit protiplnění v souladu se zákonem do 3 (tří) měsíců ode dne vzniku práva na protiplnění, zajistí d alší výplatu těchto finančních prostředků oprávněným osobám na účet Hlavního akcionáře Společnost; g) ukládá představenstvu Společnosti zabezpečit vyhotovení výpisu z registru Společnosti jako emitenta cenných papírů vedeného Střediskem cenných papírů, ob sahujícího identifikaci akcionářů a zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím Společnosti, zpracovaného ke dni přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti a předat jej bez zbytečného odkladu obchodníkovi s cenný mi papíry za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám. 29.8.2007 - 29.11.2007
Ke změně předmětu činnosti došlo na základě povolení ministerstva výstavby a stavebnictví ze dne 5.10.1990 k projektové činnosti podle vyhl. 186/90 Sb. pod reg.č. B-II-399-2000, k zahraničně obchodní činnosti bylo vydáno povolení FMZO dne 6.12.1990 pod č.j. 13/14 476/To/90 registr.č. 108005053, kterým se tato činnost povolila podle z.č. 42/80 Sb., z. 102/88 Sb. a 113/90 Sb.. 15.5.1991
Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena jednorázově podle ustanovení § 25 zák.č. 104/90 Sb., když jediným zakladatelem je akciová společnost ČKD PRAHA, a.s.. V zakladatelském plánu bylo určeno složení představenstva, dozorčí rady, byl stanoven revizor účtů, schváleny stanovy společnosti. 1.10.1990
Ze 100% upsaného akciového kapitálu je splaceno 100%, když tento kapitál představuje nepeněžité plnění, jehož předběžné ohodnocení vyplývá ze znaleckého posudku znalce ing. Jana Kříže, bytem Praha 8, Kundratka 9/1416 č. 36/90. 1.10.1990

Aktuální kontaktní údaje ČKD PRAHA DIZ, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00565997
Obchodní firma: ČKD PRAHA DIZ, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 9
Vznik první živnosti: 23.9.1992
Celkový počet živností: 51
Aktivních živností: 14

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00565997
Firma: ČKD PRAHA DIZ, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 9
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.10.1990

Kontakty na ČKD PRAHA DIZ, a.s. IČO: 00565997

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Kolbenova 942/38 , Praha 190 00 8.12.2015
Sídlo: Kolbenova 499/42 , Praha 190 00 14.11.2014 - 8.12.2015
Sídlo: Kolbenova 499/42 , Praha 190 00 6.4.1994 - 14.11.2014
Sídlo: Fučíkova 499 , 190 02 Praha 9 Česká republika
1.10.1990 - 6.4.1994

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Kolbenova 942/38, Praha 190 00

Obory činností ČKD PRAHA DIZ, a.s. IČO: 00565997

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 30.8.2016
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 27.7.2010
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 27.7.2010
montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel 27.7.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 27.7.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 27.7.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 27.7.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 27.7.2010
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 27.7.2010
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 27.7.2010
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 27.7.2010 - 30.8.2016
montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel 19.7.2006
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 19.7.2006 - 27.7.2010
zprostředkování obchodu a služeb 19.7.2006 - 27.7.2010
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 19.7.2006 - 27.7.2010
zpracování dat, služby databank, správa sítí 19.7.2006 - 27.7.2010
činnost technických poradců v oblasti strojírenství 12.8.2004 - 27.7.2010
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd 12.8.2004 - 27.7.2010
projektová činnost ve výstavbě 19.12.2002
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 19.12.2002
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 19.12.2002
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 19.12.2002 - 27.7.2010
pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 19.12.2002 - 27.7.2010
povrchové úpravy a svařování kovů 19.12.2002 - 27.7.2010
inženýrská činnost v investiční výstavbě 19.12.2002 - 27.7.2010
zprostředkování obchodu 19.12.2002 - 27.7.2010
velkoobchod 19.12.2002 - 27.7.2010
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 19.12.2002 - 27.7.2010
podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou nebezpečných odpadů 19.12.2002 - 27.7.2010
opravy silničních vozidel 19.12.2002 - 27.7.2010
výroba, instalace a opravy elektriských strojů a přístrojů 19.12.2002 - 27.7.2010
testování, měření a analýzy 19.12.2002 - 27.7.2010
realitní činnost 19.12.2002 - 27.7.2010
správa a údržba nemovitostí 19.12.2002 - 27.7.2010
reklamní činnost a marketing 19.12.2002 - 27.7.2010
činnost technických poradců v oblasti investiční výstavby 19.12.2002 - 27.7.2010
technické činnosti v dopravě 19.12.2002 - 27.7.2010
kopírovací práce 19.12.2002 - 27.7.2010
příprava a vypracování technických návrhů 19.12.2002 - 27.7.2010
projektování elektrických zařízení 19.12.2002 - 27.7.2010
výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů 19.12.2002 - 27.7.2010
montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení 19.12.2002 - 30.8.2016
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 19.12.2002 - 30.8.2016
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 19.12.2002 - 30.8.2016
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení 19.12.2002 - 30.8.2016
provádění revizí, montáže a údržby elektrických zařízení v rozsahu ustanovení § 3 odst. 1, písm. a) vyhl. č. 20/1979 Sb. v platném znění dodavatelským způsobem 19.12.2002 - 30.8.2016
zvláštní zásahy do zemské kůry, v rozsahu montáže a provozu el. části zařízení pro jímání a čerpání plynu podzemních zásobníků 19.12.2002 - 30.8.2016
hostinská činnost 2.8.2000
pronájem bytových a nebytových prostor včetně poskytování doplňkových služeb jiných než základních 2.8.2000 - 19.12.2002
obstaravatelská činnost v oblasti správy bytového a nebytového fondu 2.8.2000 - 19.12.2002
poskytování ubytování 2.8.2000 - 27.7.2010
11.Silníční motorová doprava nákladní. 18.1.2000 - 27.7.2010
10.Podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření nebo jaderné energie 18.1.2000 - 30.8.2016
14.Montáž , opravy a revize vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyny. 23.7.1999 - 19.12.2002
16.Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení. 23.7.1999 - 19.12.2002
17.Montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení. 23.7.1999 - 19.12.2002
9.Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozváděčů nízkého napětí. 23.7.1999 - 19.12.2002
12.Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených tlakových nádob - stabilních. 23.7.1999 - 19.12.2002
20.Montáž měřidel. 23.7.1999 - 27.7.2010
13.Výroba, montáž a zkoušky technického zařízení v rozsahu potrubních systémů zabezpečujících ovládání rachlouzavíratelných armatur a funkcí vysokotlaké stanice pro jaderné elektrárny typu VVER 400, 1000. 23.7.1999 - 30.8.2016
15.Provádění montáže, údržby, oprav a zkoušek vyhrazených plynových zařízení v hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu. 23.7.1999 - 30.8.2016
18.Výroba, montáž,rekonstrukce, opravy a údržba el. zařízení bez omezení napětí vč.lan.drah, zdrojů el. energie a hromosvodů pevných trakčních zařízení dodavatelským způsobem na el. zař.drah. 23.7.1999 - 30.8.2016
19.Výroba, montáž a opravy elektrických zařízení těžních strojů, včetně mechanické části v organizacích provádějících hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem. 23.7.1999 - 30.8.2016
9. Výroba rozvaděčů nízkého napětí. 14.9.1998 - 23.7.1999
5. Vedení svářečské školy. 14.9.1998 - 19.12.2002
6. Podnikání v oblasti nakládání s odpady - provozování zařízení spalovny průmyslových odpadů, nakládání s nebezpečným odpadem. 14.9.1998 - 19.12.2002
7. Poskytování software - vyhotovování programů na zakázku. 14.9.1998 - 19.12.2002
8. Opravy motorových vozidel. 14.9.1998 - 19.12.2002
1. Provádění, popřípadě obstarávání dodávek investičních celků, jejich částí a komponentů včetně všech pro to potřebných činností, zejména projektování, kompletování, doplňkové výroby, montování, zkoušení a uvádění do provozu a podle okolností i včetně stavební části a obchod s nimi do tuzemska i na vývoz. 14.9.1998 - 30.8.2016
2. Provádění, popř. obstarávání činností uvedených v odst. 1 také samostatně. 14.9.1998 - 30.8.2016
3. Poskytování služeb s tím spojených jako technických pomocí personálních i věcných, inženýrských činností, konzultačních služeb a servisní činnosti. 14.9.1998 - 30.8.2016
4. Provádění zahraničně obchodních činností k účelům uvedeným v předchozích odstavcích. 14.9.1998 - 30.8.2016
pokytování software - vyhotovování programů na zakázku 17.6.1996 - 14.9.1998
výroba rozvaděčů nízkého napětí 20.4.1995 - 14.9.1998
opravy motorových vozidel 17.10.1994 - 14.9.1998
podnikání v oblasti nakládání s odpady - provozování zařízení spalovny průmyslových odpadů, nakládání s nebezpečným odpadem 6.4.1994 - 14.9.1998
vedení svářečské školy 6.4.1994 - 14.9.1998
1. provádění, popřípadě obstarávání dodávek investičních celků, jejich částí a komponentů včetně všech proto potřebných činností, zejména projektování, kompletování, doplňkové výroby, montování, zkoušení a uvádění do provozu a podle okolností i včetně stavební části a obchod s nimi do tuzemska i na vývoz 15.5.1991 - 14.9.1998
4. provádění zahraničně obchodních činností k účelům uvedeným v předchozích odstavcích 15.5.1991 - 14.9.1998
1. provádění, popřípadě obstarávání dodávek investičních celků, jejich částí a komponentů vč. všech proto potřebných činností, zejména kompletování, doplňkové výroby, montování, zkoušení a uvádění do provozu a podle okolností i stavební části a obchod s nimi 1.10.1990 - 15.5.1991
2. provádění, popř. obstarávání činností uvedených v odst. 1 také samostatně 1.10.1990 - 14.9.1998
3. poskytování služeb s tím spojených jako technických pomocí personálních i věcných, inženýrských činností, konzultačních služeb a servisní činnosti 1.10.1990 - 14.9.1998

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Kolbenova 942/38 , Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny: 1010420216
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.7.2015

Živnost č. 2 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Kolbenova 942/38 , Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny: 1010420216
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.7.2015
Provozovna č. 2
Provozovna: Dornych 54/47 , Brno 617 00
Identifikační číslo provozovny: 1007399457
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2010
Provozovna č. 3
Provozovna: Čechova 395/59 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1007399465
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.3.2002
Provozovna č. 4
Provozovna: Pražská třída 78/107 , Hradec Králové 500 04
Identifikační číslo provozovny: 1004250801
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2011

Živnost č. 3 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Kolbenova 942/38 , Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny: 1010420216
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.7.2015

Živnost č. 4 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Kolbenova 942/38 , Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny: 1010420216
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.7.2015

Živnost č. 5 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Kolbenova 942/38 , Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny: 1010420216
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.7.2015

Živnost č. 6 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Kolbenova 942/38 , Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny: 1010420216
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 22.7.2015
Provozovna č. 2
Provozovna: Dornych 54/47 , Brno 617 00
Identifikační číslo provozovny: 1007399457
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.1.2010

Živnost č. 7 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.1.1994

Živnost č. 8 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 13.12.1999

Živnost č. 9 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.5.2000

Živnost č. 10 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 10.10.2001
Provozovna č. 1
Provozovna: Kolbenova 942/38 , Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny: 1010420216
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.7.2015

Živnost č. 11 Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.6.2006
Provozovna č. 1
Provozovna: Kolbenova 942/38 , Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny: 1010420216
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.7.2015

Živnost č. 12 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 25.1.2010
Provozovna č. 1
Provozovna: Kolbenova 942/38 , Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny: 1010420216
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.7.2015

Živnost č. 13 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.7.2010
Provozovna č. 1
Provozovna: Kolbenova 942/38 , Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny: 1010420216
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.7.2015

Živnost č. 14 Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.10.2010

Živnost č. 15 Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení (v rozsahu osvědčení ev.č. 030/3.00/82-I,II,III)

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.9.1992
Zánik oprávnění: 13.6.1996

Živnost č. 16 Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení ( v rozsahu osvědčení ev.č. 035/3.00/80/R-PZ/C,D,E,F,G)

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.9.1992
Zánik oprávnění: 13.12.2001

Živnost č. 17 Revize a zkoušky provozovaných tlakových nádob stabilních

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.9.1992
Zánik oprávnění: 27.9.1996

Živnost č. 18 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 organizace a zajišťování technologických dodávek a zařízení pro průmyslové a občanské stavby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.9.1992
Zánik oprávnění: 12.6.2001

Živnost č. 22 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Provádění dopravních staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Zánik oprávnění: 11.6.1996

Živnost č. 24 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Zánik oprávnění: 9.4.2018

Živnost č. 25 podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou nebezpečných odpadů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.10.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 26 Výroba, montáž, opravy a rekonstrukce určených technických dopravních zařízení - elektrických a lanových drah

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.6.1994
Zánik oprávnění: 31.12.1996

Živnost č. 27 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.6.1994
Zánik oprávnění: 11.6.1996

Živnost č. 28 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.8.1994
Zánik oprávnění: 20.1.2010

Živnost č. 29 výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.1.1995
Zánik oprávnění: 11.6.1996

Živnost č. 30 montáž měřidel

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.5.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 31 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.10.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 32 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.5.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 33 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.5.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 34 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.5.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 35 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.10.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 36 Kopírovací práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.10.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 37 Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.10.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 38 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.10.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 39 Činnost technických poradců v oblasti investiční výstavby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.10.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 40 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.10.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 41 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.10.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 42 Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.10.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 43 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.10.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 44 Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.10.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 45 Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.11.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 46 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.9.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 47 Činnost technických poradců v oblasti strojírenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.4.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 48 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.6.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 49 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.6.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 50 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.6.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 51 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.6.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba kovových nádrží a zásobníků
Výroba elektronických součástek a desek
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Silniční nákladní doprava
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Ostatní vzdělávání

Vedení firmy ČKD PRAHA DIZ, a.s. IČO: 00565997

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost ve všech věcech zastupuje předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva samostatně. 30.8.2016
Za společnost jedná statutární ředitel, a to samostatně a v plném rozsahu. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě připojí svůj vlastnoruční podpis statutární ředitel. 8.12.2015 - 30.8.2016
Má-li společnost jediného člena představenstva, jedná za společnost jediný člen představenstva samostatně. Má-li společnost více členů představenstva, jedná za společnost předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 1.1.2014 - 8.12.2015
Jménem společnosti navenek jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 12.6.2013 - 1.1.2014
Jménem společnosti navenek jednají vždy dva členové představenstva společně. 14.9.2007 - 12.6.2013
Za společnost podepisuje a jedná ve všech věcech představenstvo jako statutární orgán společnosti, a to: - všichni členové představevstva společně, - samostatně předseda představenstva, - samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen - člen představenstva, pokud je současně generálním ředitelem 17.8.2005 - 14.9.2007
Za společnost podepisuje a jedná ve všech věcech představenstvo jako statutární orgán společnosti, a to: - všichni členové představevstva společně, - nebo samostatně předseda představenstva, - nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen - nebo samostatně generální ředitel pokud je současně členem představenstva. Podepisování se činí tím způsobem, že oprávnění připojí svůj vlastnoruční podpis k vytištěné nebo napsané obchodní firmě. 12.1.2002 - 17.8.2005
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná jménem společnosti, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pověřen a dále ředitel společnosti, pokud je členem představenstva. Za společnost podepisují buď: -všichni členové představenstva společně, -nebo samostatně předseda představenstva, -nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, -nebo samostatně ředitel, pokud je současně členem představenstva Podepisování se činí tím způsobem, že oprávnění připojí svůj vlastnoruční podpis k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti. 6.4.1998 - 12.1.2002
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva anebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen a dále ředitel společnosti v rozsahu své působnosti podle stanov společnosti. Podepisování za společnost se děje tak, že za společnost podepisují buď: -všichni členové představenstva společně -nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen -nebo samostatně ředitel Podepisování se činí tím způsobem, že oprávnění v odstavci 1 tohoto článku připojí svůj vlastnoruční podpis k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti. 17.10.1994 - 6.4.1998
Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně každý člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pověřen. Ředitel společnosti zastupuje v souladu s organizačním řádem společnosti. Za společnost podepisuje předseda představenstva, dále místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva. V případě nepřítomnosti předsedy i místopředsedy podepisují dva členové představenstva. Všichni tak činí tím způsobem, že ke jménu společnosti, či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 6.4.1994 - 17.10.1994
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému názvu nebo vypsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popřípadě místopředseda v jeho nepřítomnosti, a jeden člen představenstva. Podepisovat za společnost je oprávněn též ředitel. 1.10.1990 - 6.4.1994
Jméno: Mgr. Robert Wolf 31.8.2016
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 15.8.2016
Adresa: Jičínská 1025, Černošice 252 28
Jméno: Štěpán Sádecký 31.8.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 15.8.2016
Adresa: Na Hřebenkách 2768/57, Praha 150 00
Jméno: Kristýna Dyntarová 31.8.2016
Funkce: členka představenstva
Ve funkci: od 15.8.2016
Adresa: Brožíkova 1681/27, Hradec Králové 500 12
Jméno: Jaroslav Vašek 1.10.1990 - 21.7.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: U Pentlovky 468/3, Praha 181 00
Jméno: Ing. Jaroslav Bartoš 1.10.1990 - 21.7.1992
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Notečská 566/6, Praha 181 00
Jméno: Ing. Eugen Sedláček 1.10.1990 - 21.7.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: U Šumavěnky 1047/10, Praha 143 00
Jméno: Prof.Ing. Oto Valčík CSc. 1.10.1990 - 6.4.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jižní II 795/25, Praha 141 00
Jméno: Ing. Jan Vřešťál 1.10.1990 - 6.4.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rosseweltova 34 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Jméno: Ing. Miroslav Matoušů 1.10.1990 - 6.4.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Čankovská 214, Praha 190 16
Jméno: Ing. Jan Řičica 1.10.1990 - 6.4.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: U dubu 1386/128, Praha 147 00
Jméno: Ing. Jaroslav Bartoš 21.7.1992 - 6.4.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Notečská 566/6, Praha 181 00
Jméno: Ing. Jaroslav Miškovský 21.7.1992 - 6.4.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Bítovská 1226/7, Praha 140 00
Jméno: Jaroslav Vašek 1.10.1990 - 17.10.1994
Funkce: ředitel
Adresa: U Pentlovky 468/3, Praha 181 00
Jméno: Jaroslav Vašek 21.7.1992 - 17.10.1994
Funkce: předseda představenstva
Adresa: U Pentlovky 468/3, Praha 181 00
Jméno: Ing. Zbyněk Novák 6.4.1994 - 17.10.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Lupáčova 1037/9, Praha 130 00
Jméno: Ing. Jaroslav Miškovský 6.4.1994 - 17.10.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Bítovská 1126 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Jaroslav Hervert 6.4.1994 - 17.10.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Lublinská 575/9, Praha 181 00
Jméno: Ing. Ivo Prchal 6.4.1994 - 17.10.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Zlešická 1806/6, Praha 148 00
Jméno: Ing. Jan Štěrba 17.10.1994 - 17.8.1995
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Za žižkovskou vozovnou 2687/18, Praha 130 00
Jméno: Ing. Josef Bouda 17.8.1995 - 6.4.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Landové-Štychové 2 , Praha 4 Česká republika
Jméno: Ing. František Horák 17.10.1994 - 9.9.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Augustinova 2072/3, Praha 148 00
Jméno: Ing. Petr Formánek 6.4.1998 - 9.9.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Jasná II 1340/4, Praha 147 00
Jméno: Petr Maroušek 9.9.1998 - 23.7.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Bělehradská 2324/58, Praha 120 00
Jméno: Ing. Jan Bartošic 9.9.1998 - 2.8.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Vltavská 212/13, Brno 625 00
Jméno: ing. Vladimír Žižka 23.7.1999 - 2.8.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pod Javorem 2030 , Praha 3 Česká republika
Jméno: Jaroslav Vašek 17.10.1994 - 12.1.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: U Pentlovky 468/3, Praha 181 00
Jméno: Ing. Jan Bartošic 2.8.2000 - 12.1.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 22.6.2001
Adresa: Vltavská 212/13, Brno 625 00
Jméno: Jaroslav Vašek 12.1.2002 - 4.3.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: U Pentlovky 468/3, Praha 181 00
Jméno: Ing. Luděk Votava 12.1.2002 - 4.3.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 22.6.2001 do 21.1.2002
Adresa: Brandlova 1565/19, Praha 149 00
Jméno: Ing. Vladimír Žižka 2.8.2000 - 19.11.2003
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 30.9.2003
Ve funkci: do 30.9.2003
Adresa: Pod Javorem 2030 , Praha 3 Česká republika
Jméno: Jaroslav Hervert 4.3.2002 - 19.11.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.1.2002
Adresa: Lublinská 575/9, Praha 181 00
Jméno: Jaroslav Vašek 4.3.2002 - 12.8.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 24.5.2004
Ve funkci: do 24.5.2004
Adresa: U Pentlovky 468/3, Praha 181 00
Jméno: Ing. Zdeněk Řehák 19.11.2003 - 12.8.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.10.2003 do 24.5.2004
Adresa: Svatopluka Čecha 1554/39, Nový Jičín 741 01
Jméno: Ing. Zdeněk Řehák 12.8.2004 - 2.11.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 24.5.2004 do 3.8.2004
Adresa: Svatopluka Čecha 1554/39, Nový Jičín 741 01
Jméno: Jaroslav Vašek 12.8.2004 - 23.7.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.5.2004
Ve funkci: od 24.5.2004
Adresa: U Pentlovky 468/3, Praha 181 00
Jméno: Jaroslav Hervert 19.11.2003 - 6.8.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.1.2002 do 31.7.2007
Ve funkci: od 6.10.2003 do 31.7.2007
Adresa: Lublinská 575/9, Praha 181 00
Jméno: Miroslav Chvosta 23.7.2007 - 6.8.2007
Funkce: 2. místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.7.2007
Ve funkci: od 28.5.2007
Adresa: Mladějovská 75 , 197 00 Praha 9 Česká republika
Jméno: Jan Jerie 2.11.2004 - 4.3.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.8.2004 do 8.1.2008
Adresa: Královická 1612/23, Praha 100 00
Jméno: Ing. František Kraus 4.3.2008 - 28.4.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.1.2008 do 25.3.2008
Adresa: Do Říčan 327, Praha 190 11
Jméno: Ing. Jan Musil CSc. 23.7.2007 - 22.9.2008
Funkce: 1. místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.5.2007
Ve funkci: od 28.5.2007
Adresa: Jeřabinová 929/5, Plzeň 326 00
Jméno: Miroslav Chvosta 6.8.2007 - 22.9.2008
Funkce: 2. místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.5.2007 do 21.8.2008
Ve funkci: od 28.5.2007 do 21.8.2008
Adresa: Mladějovská 75 , 197 00 Praha 9 Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Rosický 6.8.2007 - 22.9.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.8.2007 do 21.8.2008
Ve funkci: od 1.8.2007 do 21.8.2008
Adresa: Dobropolská 1239/10, Praha 102 00
Jméno: Miroslav Chvosta 22.9.2008 - 3.10.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.8.2008
Adresa: Rybova 888, Šestajovice 250 92
Jméno: Ing. Vlastimil Chvosta 3.10.2008 - 6.10.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.8.2008
Adresa: Rybova 888, Šestajovice 250 92
Jméno: Ing. Jana Faifrová 28.4.2008 - 25.3.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.3.2008 do 26.2.2009
Adresa: Bryksova 947/21, Praha 198 00
Jméno: Ing. Jiří Rosický 22.9.2008 - 25.3.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.8.2008 do 26.2.2009
Ve funkci: od 21.8.2008 do 26.2.2009
Adresa: Dobropolská 1239/10, Praha 102 00
Jméno: Ing. Martin Slabý 25.3.2009 - 5.10.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.2.2009 do 9.9.2009
Ve funkci: od 26.2.2009 do 9.9.2009
Adresa: Národních hrdinů 212, Pardubice 530 03
Jméno: Ing. Tomáš Klecker MBA 25.3.2009 - 5.10.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.2.2009
Adresa: Pod lysinami 471/19, Praha 147 00
Jméno: Ing. Soňa Vladařová 23.7.2007 - 27.7.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.5.2007 do 28.6.2010
Adresa: Oravská 1894/17, Praha 100 00
Jméno: Ing. Jan Musil CSc. 22.9.2008 - 27.7.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.5.2007 do 28.6.2010
Ve funkci: od 28.5.2007 do 28.6.2010
Adresa: Jeřabinová 929/5, Plzeň 326 00
Jméno: Ing. Roman Mašika 5.10.2009 - 29.9.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.9.2009 do 9.9.2010
Adresa: Na Samotě 490, Příbram 261 01
Jméno: Ing. Tomáš Klecker MBA 5.10.2009 - 29.9.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.2.2009
Ve funkci: od 9.9.2009 do 9.9.2010
Adresa: Pod lysinami 471/19, Praha 147 00
Jméno: Ing. Jan Musil CSc. 27.7.2010 - 29.9.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2010
Ve funkci: od 28.6.2010 do 9.9.2010
Adresa: Jeřabinová 929/5, Plzeň 326 00
Jméno: Ing. Karel Biskup 29.9.2010 - 22.3.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.9.2010 do 28.1.2011
Ve funkci: od 9.9.2010 do 28.1.2011
Adresa: Václava Moravce 2, Malé Přítočno 273 51
Jméno: Ing. Vlastimil Ouřada 6.10.2008 - 18.1.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.8.2008 do 21.11.2011
Adresa: Rybova 888, Šestajovice 250 92
Jméno: Ing. Tomáš Klecker MBA 29.9.2010 - 18.1.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.2.2009 do 21.11.2011
Ve funkci: od 9.9.2010 do 21.11.2011
Adresa: Pod lysinami 471/19, Praha 147 00
Jméno: Ing. Jan Musil CSc. 29.9.2010 - 31.5.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2010
Ve funkci: od 9.9.2010
Adresa: Jeřabinová 929/5, Plzeň 326 00
Jméno: Ing. Tomáš Klecker MBA 18.1.2012 - 31.5.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 21.11.2011 do 27.5.2013
Ve funkci: od 21.11.2011 do 27.5.2013
Adresa: Pod lysinami 471/19, Praha 147 00
Jméno: Jan Musil 31.5.2013 - 12.6.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2010
Ve funkci: od 27.5.2013
Adresa: Jeřabinová 929/5, Plzeň 326 00
Jméno: Ing. Vlastimil Ouřada 18.1.2012 - 10.9.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 21.11.2011 do 31.8.2013
Ve funkci: od 21.11.2011 do 31.8.2013
Adresa: Rybova 888, Šestajovice 250 92
Jméno: Ing. Soňa Vladařová 27.7.2010 - 11.8.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2010 do 18.6.2015
Ve funkci: do 18.6.2015
Adresa: Oravská 1894/17, Praha 100 00
Jméno: Mgr. Robert Wolf 7.5.2012 - 11.8.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.3.2012 do 27.7.2015
Ve funkci: do 27.7.2015
Adresa: Jičínská 1025, Černošice 252 28
Jméno: Jan Musil 12.6.2013 - 11.8.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2010 do 18.6.2015
Ve funkci: od 27.5.2013 do 18.6.2015
Adresa: Jeřabinová 929/5, Plzeň 326 00
Jméno: Petr Speychal 31.5.2013 - 8.12.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.5.2013 do 3.12.2015
Ve funkci: od 27.5.2013 do 3.12.2015
Adresa: Hlavní 1551/117, Praha 141 00
Jméno: Ing. Jan Musil CSc. 11.8.2015 - 8.12.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 18.6.2015 do 3.12.2015
Ve funkci: od 18.6.2015 do 3.12.2015
Adresa: Jeřabinová 929/5, Plzeň 326 00
Jméno: Ing. Soňa Vladařová 11.8.2015 - 8.12.2015
Funkce: člen představentva
Trvání členství: od 18.6.2015 do 3.12.2015
Ve funkci: od 18.6.2015 do 3.12.2015
Adresa: Oravská 1894/17, Praha 100 00
Jméno: Ing. Martin Frelich 11.8.2015 - 8.12.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.7.2015 do 3.12.2015
Ve funkci: od 27.7.2015 do 3.12.2015
Adresa: J. Boreckého 1009/10, České Budějovice 370 05
Jméno: Ing. Petr Speychal 8.12.2015 - 30.8.2016
Funkce: statutární ředitel
Trvání členství: od 3.12.2015 do 15.8.2016
Ve funkci: od 3.12.2015 do 15.8.2016
Adresa: Hlavní 1551/117, Praha 141 00
Jméno: Mgr. Robert Wolf 30.8.2016 - 31.8.2016
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 9.8.2016
Adresa: Jičínská 1025, Černošice 252 28
Jméno: Štěpán Sádecký 30.8.2016 - 31.8.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 9.8.2016
Adresa: Na Hřebenkách 2768/57, Praha 150 00
Jméno: Kristýna Dyntarová 30.8.2016 - 31.8.2016
Funkce: členka představenstva
Ve funkci: od 9.8.2016
Adresa: Brožíkova 1681/27, Hradec Králové 500 12

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ondřej Kohout 31.8.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 15.8.2016
Adresa: Na Kopečku 400, Trutnov 541 01
Jméno: Ing. Petr Špilík 17.10.1994 - 6.4.1998
Funkce: člen
Adresa: Biskupcova 501/16, Praha 130 00
Jméno: Jiří Hartman 17.10.1994 - 10.5.1999
Funkce: člen
Adresa: Mimoňská 626/9, Praha 190 00
Jméno: Ing. Jana Houšková 17.10.1994 - 23.7.1999
Funkce: člen
Adresa: K lipám 295/22, Praha 190 00
Jméno: Ing. Jiří Šimek CSc. 6.4.1998 - 23.7.1999
Funkce: člen
Adresa: náměstí Jiřího z Lobkovic 2363/18, Praha 130 00
Jméno: Ing. Ivan Němec 23.7.1999 - 2.8.2000
Funkce: člen
Adresa: Stulíková 1382, Praha 198 00
Jméno: Mgr. Tomáš Truhlář 23.7.1999 - 2.8.2000
Funkce: člen
Adresa: Waldhauserova 461/12, Kutná Hora 284 01
Jméno: JUDr. Petr Hála 2.8.2000 - 12.1.2002
Funkce: člen
Adresa: Za zahradami 393/5, Praha 109 00
Jméno: Ing. Martin Sušil 12.1.2002 - 19.12.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 31.10.2001
Adresa: Hlavní 2737/116, Praha 141 00
Jméno: Miroslav Kvíz 10.5.1999 - 2.11.2004
Funkce: člen
Adresa: Nevanova 1057/28, Praha 163 00
Jméno: Petrus Hermanus Maria Winkelman 2.8.2000 - 17.8.2005
Funkce: člen
Trvání členství: do 16.8.2003
Adresa: Nizozemské království
Jacob van Bredastraat 24, 7412 AX Deventer
Jméno: Ing. Zlata Gröningerová 19.12.2002 - 17.8.2005
Funkce: člen
Trvání členství: do 24.5.2005
Ve funkci: od 14.11.2001
Adresa: Makovského 1341/12, Praha 163 00
Jméno: Soňa Vladařová 17.8.2005 - 23.7.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.5.2005
Adresa: Oravská 1894/17, Praha 100 00
Jméno: Jaroslav Vašek 23.7.2007 - 28.4.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.5.2007 do 25.3.2008
Adresa: U Pentlovky 468/3, Praha 181 00
Jméno: Miroslav Kvíz 2.11.2004 - 22.9.2008
Funkce: člen
Trvání členství: do 26.6.2007
Adresa: Tyršova 256, Nučice 252 16
Jméno: Štefan Loncnar 17.8.2005 - 22.9.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.5.2005 do 3.9.2008
Adresa: Klausova 2541/15, Praha 155 00
Jméno: Ing. Petr Speychal 28.4.2008 - 22.9.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.3.2008
Adresa: Hlavní 1551/117, Praha 141 00
Jméno: Ing. Petr Speychal 22.9.2008 - 24.2.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.3.2008 do 12.2.2010
Ve funkci: od 3.9.2008 do 12.2.2010
Adresa: Hlavní 1551/117, Praha 141 00
Jméno: Štefan Loncnar 22.9.2008 - 24.2.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.9.2008 do 12.2.2010
Adresa: Klausova 2541/15, Praha 155 00
Jméno: Miroslav Kvíz 22.9.2008 - 1.10.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2007 do 26.6.2010
Adresa: Tyršova 256, Nučice 252 16
Jméno: Mgr. Martina Kněžourová 24.2.2010 - 17.3.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.2.2010 do 24.2.2014
Ve funkci: od 12.2.2010 do 24.2.2014
Adresa: 126, Roudnice 503 27
Jméno: Miroslav Kvíz 1.10.2010 - 6.1.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.9.2010 do 18.12.2014
Adresa: Tyršova 256, Nučice 252 16
Jméno: Ing. Karel Kroupa 24.2.2010 - 7.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.2.2010
Adresa: Spálená 92/21, Praha 110 00
Jméno: Ing. Libor Trubelík 17.3.2014 - 8.12.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.2.2014
Ve funkci: od 24.2.2014
Adresa: Naskové 1230/1, Praha 150 00
Jméno: Ing. Karel Kroupa 7.7.2015 - 8.12.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.2.2010 do 3.12.2015
Ve funkci: do 3.12.2015
Adresa: Horní 1462/2, Praha 140 00
Jméno: Ondřej Kohout 30.8.2016 - 31.8.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 9.8.2016
Adresa: Na Kopečku 400, Trutnov 541 01

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Mgr. Robert Wolf 17.2.2016 - 5.9.2016
Adresa: Jičínská 1025, Černošice 252 28

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Mgr. Robert Wolf
Člen statutárního orgánu: Kristýna Dyntarová
Člen statutárního orgánu: Štěpán Sádecký

Vlastníci firmy ČKD PRAHA DIZ, a.s. IČO: 00565997

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 720 000 000 Kč 100% 1.7.2014
zakladni 520 000 000 Kč 100% 7.12.2011 - 1.7.2014
zakladni 520 000 000 Kč - 26.1.2011 - 7.12.2011
zakladni 267 925 000 Kč - 6.4.1994 - 26.1.2011
zakladni 219 777 000 Kč - 1.10.1990 - 6.4.1994

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 200 1.7.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 520 000 26.1.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 267 925 29.9.2010 - 26.1.2011
Akcie na majitele 1 000 Kč 267 925 6.4.1994 - 29.9.2010
Akcie na jméno 219 777 000 Kč 1 1.10.1990 - 6.4.1994

Sbírka Listin ČKD PRAHA DIZ, a.s. IČO: 00565997

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 248/SL 121 zakladatelské dokumenty, notářský zápis [NZ 1318/2015] Městský soud v Praze 3.12.2015 8.12.2015 34
B 248/SL 120 ostatní zápis z jednání řádné VH Městský soud v Praze 18.6.2015 3.8.2015 12.8.2015 4
B 248/SL 119 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 26.6.2014 22.1.2015 26.1.2015 2
B 248/SL 118 ostatní, výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 31.12.2013 10.12.2014 11.12.2014 74
B 248/SL 116 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.1.2014 20.12.2013 24.1.2014 14
B 248/SL 115 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 26.6.2013 5.11.2013 11.11.2013 2
B 248/SL 114 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 5.11.2013 11.11.2013 78
B 248/SL 113 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře (VH) Městský soud v Praze 31.8.2013 9.9.2013 13.9.2013 1
B 248/SL 112 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.6.2013 11.6.2013 14.6.2013 21
B 248/SL 111 notářský zápis NZ 401/2013 Městský soud v Praze 10.6.2013 11.6.2013 14.6.2013 3
B 248/SL 110 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 21.5.2013 29.5.2013 4.6.2013 2
B 248/SL 109 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 27.5.2013 29.5.2013 4.6.2013 3
B 248/SL 108 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 27.5.2013 29.5.2013 4.6.2013 1
B 248/SL 107 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 5.2.2013 7.2.2013 79
B 248/SL 106 účetní závěrka, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 5.2.2013 7.2.2013 37
B 248/SL 105 ostatní návrh představenstva na vypořád.hospodář.výsledku Městský soud v Praze 19.7.2012 5.2.2013 7.2.2013 1
B 248/SL 104 ostatní -rozh.jed.akcion. Městský soud v Praze 22.3.2012 2.7.2012 1
B 248/SL 103 ostatní -zápis ze zasedání představ. Městský soud v Praze 21.11.2011 20.2.2012 1
B 248/SL 102 ostatní -zápis ze zaseání představ. Městský soud v Praze 21.11.2011 20.2.2012 1
B 248/SL 101 ostatní -rozhod.jednoho akcionáře VH Městský soud v Praze 21.11.2011 20.2.2012 1
B 248/SL 100 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 14.11.2011 16.11.2011 33
B 248/SL 99 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 28.1.2011 31.3.2011 1
B 248/SL 98 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.1.2011 9.2.2011 18.2.2011 21
B 248/SL 97 notářský zápis NZ 674/2010 Městský soud v Praze 21.12.2010 27.1.2011 19
B 248/SL 96 ostatní zápis z jedn. představenstva Městský soud v Praze 7.9.2010 7.10.2010 2
B 248/SL 95 ostatní zápis z jedn. představenstva Městský soud v Praze 9.9.2010 7.10.2010 2
B 248/SL 94 notářský zápis NZ 421/2010 Městský soud v Praze 9.9.2010 7.10.2010 18
B 248/SL 93 podpisové vzory Městský soud v Praze 16.9.2010 7.10.2010 1
B 248/SL 92 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.9.2010 4.10.2010 6.10.2010 21
B 248/SL 91 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 23.9.2010 69
B 248/SL 90 notářský zápis NZ 321/2010 Městský soud v Praze 28.6.2010 17.8.2010 8
B 248/SL 89 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 28.6.2010 17.8.2010 1
B 248/SL 88 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.6.2010 17.8.2010 21
B 248/SL 87 podpisové vzory Městský soud v Praze 2.7.2010 17.8.2010 1
B 248/SL 86 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.7.2010 17.8.2010 1
B 248/SL 85 ostatní rozh. jed. akcionáře Městský soud v Praze 10.12.2009 5.3.2010 2
B 248/SL 84 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 9.9.2009 16.10.2009 3
B 248/SL 83 ostatní záp.ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 9.9.2009 16.10.2009 1
B 248/SL 82 ostatní záp.ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 8.9.2009 16.10.2009 2
B 248/SL 81 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.9.2009 29.9.2009 5.10.2009 1
B 248/SL 80 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2009 3.8.2009 9.8.2009 2
B 248/SL 79 účetní závěrka r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 3.8.2009 9.8.2009 40
B 248/SL 78 ostatní -protokol o volbě Městský soud v Praze 26.6.2007 27.11.2008 2
B 248/SL 76 ostatní -rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 3.9.2008 27.11.2008 1
B 248/SL 75 podpisové vzory Městský soud v Praze 25.3.2008 19.10.2008 3
B 248/SL 74 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 25.3.2008 19.10.2008 3
B 248/SL 73 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.8.2008 19.10.2008 1
B 248/SL 72 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.8.2008 19.10.2008 1
B 248/SL 71 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 21.8.2008 19.10.2008 1
B 248/SL 70 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 21.8.2008 19.10.2008 2
B 248/SL 69 výroční zpráva, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 17.9.2008 20.9.2008 26
B 248/SL 68 účetní závěrka r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 17.9.2008 20.9.2008 33
B 248/SL 67 ostatní rozh. jed. akcionáře Městský soud v Praze 9.1.2008 10.3.2008 2
B 248/SL 66 podpisové vzory Městský soud v Praze 25.1.2008 10.3.2008 1
B 248/SL 65 ostatní -záp.z 96.zased.předst. Městský soud v Praze 31.7.2007 25.9.2007 5
B 248/SL 64 podpisové vzory Městský soud v Praze 1.8.2007 25.9.2007 1
B 248/SL 63 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 16.8.2007 31.8.2007 81
B 248/SL 62 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 28.5.2007 13.8.2007 4
B 248/SL 61 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 29.6.2007 13.8.2007 3
B 248/SL 60 ostatní -zápis z 93.zased.představen. Městský soud v Praze 28.5.2007 13.8.2007 2
B 248/SL 59 notářský zápis -NZ384/07 Městský soud v Praze 28.5.2007 13.8.2007 17
B 248/SL 58 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.5.2007 13.8.2007 21
B 248/SL 57 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2006 23.7.2007 23.7.2007 81
B 248/SL 56 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 6.10.2006 9.10.2006 75
B 248/SL 55 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.5.2006 8.9.2006 0
B 248/SL 54 notářský zápis -NZ389/06 Městský soud v Praze 19.5.2006 8.9.2006 0
B 248/SL 53 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 11.1.2006 13.1.2006 75
B 248/SL 52 výroční zpráva r.2004+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 26.9.2005 27.9.2005 0
B 248/SL 51 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.5.2005 31.8.2005 0
B 248/SL 50 ostatní záp. z VH Městský soud v Praze 24.5.2005 31.8.2005 0
B 248/SL 49 notářský zápis NZ 348/2005 Městský soud v Praze 24.5.2005 31.8.2005 0
B 248/SL 48 účetní závěrka [2004], zpráva auditora + zpráva představenstva Městský soud v Praze 31.12.2004 31.8.2005 8
B 248/SL 46 ostatní odstoupení z fce.čl.předst. Městský soud v Praze 27.7.2004 2.11.2004 0
B 248/SL 45 ostatní zápis č.61 ze zased.představ, Městský soud v Praze 3.8.2004 2.11.2004 0
B 248/SL 43 ostatní -zápis z jednání VH+př.1-19 Městský soud v Praze 24.5.2004 12.8.2004 0
B 248/SL 42 notářský zápis -NZ379/04 Městský soud v Praze 24.5.2004 12.8.2004 0
B 248/SL 41 ostatní zápis z 58.zased.představenstv Městský soud v Praze 24.5.2004 12.8.2004 0
B 248/SL 39 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.5.2004 12.8.2004 0
B 248/SL 38 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 6.8.2004 6.8.2004 0
B 248/SL 37 ostatní zápis sch. představen. Městský soud v Praze 6.10.2003 24.11.2003 3.12.2003 0
B 248/SL 36 ostatní zápis sch. představen. Městský soud v Praze 9.9.2003 24.11.2003 3.12.2003 0
B 248/SL 35 ostatní návrh představen. bod č.6+příl Městský soud v Praze 4.6.2003 24.11.2003 3.12.2003 0
B 248/SL 34 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 4.6.2003 24.11.2003 3.12.2003 0
B 248/SL 32 ostatní zpráva představen. r.2002 Městský soud v Praze 20.10.2003 24.11.2003 3.12.2003 0
B 248/SL 31 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 6.10.2003 24.11.2003 3.12.2003 0
B 248/SL 29 účetní závěrka [2002], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2002 24.11.2003 3.12.2003 0
B 248/SL 28 účetní závěrka [2002], výroční zpráva [2002], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2002 16.7.2003 21.7.2003 0
B 248/SL 27 notářský zápis NZ578/02 Městský soud v Praze 21.6.2002 5.2.2003 0
B 248/SL 26 účetní závěrka r.2001+audit +přílohy Městský soud v Praze 31.12.2001 5.2.2003 0
B 248/SL 25 notářský zápis NZ577/02 Městský soud v Praze 20.6.2002 5.2.2003 0
B 248/SL 21 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.6.2002 14.11.2002 18.11.2002 0
B 248/SL 9 notářský zápis [NZ 103/2001], stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.6.2001 20.5.2002 0
B 248/SL 13 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.6.2001 20.5.2002 0
B 248/SL 12 ostatní -zpráva představenstva Městský soud v Praze 18.10.2000 20.5.2002 0
B 248/SL 11 ostatní výrok auditora r.2000 Městský soud v Praze 15.3.2001 20.5.2002 0
B 248/SL 10 notářský zápis Městský soud v Praze 22.6.2001 20.5.2002 0
B 248/SL 19 ostatní -zápis 33.zased.představenstva Městský soud v Praze 7.11.2001 5.3.2002 0
B 248/SL 17 ostatní -zápis z 34.zased.představenst Městský soud v Praze 21.1.2002 5.3.2002 0
B 248/SL 15 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 21.1.2002 5.3.2002 0
B 248/SL 7 výroční zpráva [2000] + dodatek Městský soud v Praze 31.12.2000 28.11.2001 4.12.2001 0
B 248/SL 6 účetní závěrka [2000], výroční zpráva [2000], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2000 27.11.2001 29.11.2001 0
B 248/SL 5 notářský zápis [NZ 100/2000] Městský soud v Praze 16.5.2000 2.8.2000 0
B 248/SL 3 notářský zápis [NZ 333/99] Městský soud v Praze 3.6.1999 3.8.1999 0
B 248/SL 4 účetní závěrka [1998], zpráva auditora + zpráva o hospodaření Městský soud v Praze 31.12.1998 0
B 248/SL 2 účetní závěrka [1996], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.1996 0
B 248/SL 1 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.5.1998 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení ČKD PRAHA DIZ, a.s.


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu ČKD PRAHA DIZ, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.