CIUR a.s. Praha IČO: 40612724

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu CIUR a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 40612724.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem CIUR a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 8 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Izolatérství a další.

Základní údaje o CIUR a.s. IČO: 40612724

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 11.7.1991
Spisová značka: B 819
IČO: 40612724
Obchodní firma: CIUR a.s.
Právní forma: Akciová společnost 11.7.1991
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 11.7.1991
Počet členů statutárního orgánu: 3 7.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 7.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 7.7.2014
Valná hromada společnosti CIUR a.s. schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1) zvyšuje základní kapitál společnosti, z důvodu získání finančních prostředků, o částku 63.800.00,- Kč (šedesáttři milionů osmset tisíc korun českých) s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení, nejvýše však do částky 173.800 .000,- Kč (stosedmdesáttři milionů osmset tisíc korun českých) a to: - peněžitými vklady nejméně ve výši 63.800.000,- Kč (šedesáttři milionů osmset tisíc korun českých), nejvýše ve výši 173.800.000,- Kč (stosedmdesáttři milionů osmset tisíc korun českých) - upsáním nejméně 6.380 (šest tisíc třisttaosmdesát) kusů nových kmenových akcií společnosti CIUR a.s. v listinné podobě, znějících na jméno, se jmenovitou hodnotou jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), nejvýše však upsáním 17.380 (sedmnáct tisíc třistaosmdesát) kusů těchto akcií (dále jen "nové akcie") 2) určuje, že emisní kurs každé nové akcie se rovná jmenovité hodnotě jedné nové akcie, tj. činí částku 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). 3) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204a obchodního zákoníku akcionářům společnosti náleží přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. 4) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204a odst. 2obchodního zákoníku je představenstvo společnosti povinno zveřejnit a současně způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady oznámit informaci o přednostním právu, tj. představenstvo je povinno tuto informaci zveřejnit v Obchodním věstníku a součastně všechny akcionáře o této skutečnosti písemně vyrozumět. 5) určuje se, že představenstvo je povinno zajistit, aby shora zmíněná informace o přednostním právu byla zveřejněna v Obchodním věstníku a oznámena akcionářům nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy usnesení soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení z ákladního kapitálu nabude právní moci. 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) a § 204a odst. 2 obchodního zákoníku určuje následující podmínky pro výkon přednostního práva: a) místo a lhůta pro výkon přednostního práva: - přednostní právo může být vykonáno v sekretariátu společnosti, na adrese Brandýs nad Labem, Pražská 1012, ve lhůtě 10 (deseti) měsíců s tím, že počátkem běhu lhůty je den, který bude určen představenstvem a akcionářům oznámen v informaci o přednostním p rávu zveřejněném v Obchodním věstníku a uveden v písemném vyrozumění, jež bude představenstvem zasláno všem akcionářům společnosti nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy usnesení soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nabude prá vní moci. b) na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) připadá podíl ve výši 869/631 (osmsetšedesátdevět ke šestsettřicetjedna) na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), tj. na jednu dosavadní akcii lze upsat jeden a 238/631 (dvěstetřicetosm ke šestsettřicetjedna) nových akcií, přičemž lze upisovat pouze celé akcie. c) akcie upisované na základě přednostního práva jsou kmenové, znějí na jméno, mají listinnou podobu, jmenovitá hodnota jedné akcie je 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), emisní kurs jedné akcie je 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), tedy se rov ná jmenovité hodnotě. 7) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva ve stanovené lhůtě, budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to panu Mgr. Michalu Urbánkovi, r.č. 740107/0688, bytem Praha 8, Františka Kadlece 9. 8) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít pisemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny. 9) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že pokud všechny nebo některé akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, lze tyto akcie (tj. akcie upisované bez využítí přednostního práva) upsat v sekretariátu společ nosti na adrese Brandýs nad Labem, Pražská 1012, ve lhůtě jednoho měsíce s tím, že tato lhůta počíná běžet ode dne, který bude určen představenstvem a uveden v písemném vyrozumění, jež je představenstvo společnosti povinno zaslat určenému zájemci do deset i dnů ode dne, kdy marně uplynula lhůta pro využití přednostního práva na upisování akcií. Současně s písemným vyrozuměním představenstvo zašle určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií. 10) emisní kurs akcií upisovaných bez přednostního práva činí částku 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých na jednu akcii, tedy rovná se jmenovité hodnotě. 11) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, nemůže upisování akcií začít dříve než toto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku. 12) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 30% emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě do patnácti dnů ode dne upsání akcií, na zvláštní účet společnosti, zřízený za účelem splácení pe něžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu, č. 510634980207/0100, vedený u Komerčí banky, a.s., pobočka Praha 1, Václavské náměstí 42, jinak je jeho upsání neúčinné, celý emisní kurs upsaných akcií je třeba na tento účet splatit nejpozději do dvanáct i měsíců ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 13) určuje, že s novými akciemi budou spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. 14) o konečné částce zvýšení základního kapitálu podle § 203 odst. 2 písm. i) obchodního zákoníku rozhodne představenstvo společnosti. 13.3.2004 - 16.11.2006
Valná hromada: 1) zvyšuje základní kapitál společnosti, z důvodu získání finančních prostředků, o částku 63.800.000,- Kč (slovy: šedesáttřimilionůosmsettisíc korun českých), s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení, nejvýše však do částky 173.800.000,- Kč (slovy: jednostosedmdesáttřimilionůosmsettisíc korun českých) a to: - peněžitými vklady nejméně ve výši 63.800.000,- Kč (slovy: šedesáttřimilionůosmsettisíc korun českých), nejvýše ve výši 173.800.000,- Kč (slovy: jednostosedmdesáttřimilionůosmsettisíc korun českých), - upsáním nejméně 6.380 (slovy: šesttisíctřistaosmdesáti) kusů nových kmenových akcií společnosti CIUR a.s. v listinné podobě, znějících na jméno se jmenovitou hodnotou jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých), nejvýše však upsáním 17.380 (slovy: sedmnácttisíctřistaosmdesáti) kusů těchto akcií (dále jen "nové akcie"), 24.7.2002 - 13.3.2004
2) určuje, že emisní kurs každé nové akcie se rovná jmenovité hodnotě jedné nové akcie, tj. činí částku 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých), 24.7.2002 - 13.3.2004
3) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204a obchodního zákoníku akcionářům společnosti náleží přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti, 24.7.2002 - 13.3.2004
4) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204a odst. 2 obchodního zákoníku je představensvo společnosti povinno zveřejnit a současně způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady oznámit informaci o přednostním právu, tj. představenstvo je povinno tuto informaci zveřejnit v Obchodním věstníku a současně všechny akcionáře o této skutečnosti písemně vyrozumět; 24.7.2002 - 13.3.2004
5) určuje se, že představenstvo je povinno zajistit, aby shora zmíněná informace o přednostním právu byla zveřejněna v Obchodním věstníku a oznámena akcionářům nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy usnesení soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci, 24.7.2002 - 13.3.2004
6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) a § 204a odst. 2 obchodního zákoníku určuje následující podmínky pro výkon přednostního práva: a) místo a lhůta pro vykonání přednostního práva: přednostní právo může být vykonáno v sekretariátu společnosti, na adrese Brandýs nad Labem, Pražská 1012, ve lhůtě 10 (slovy: deset) měsíců, s tím, že počátkem běhu lhůty je den, který bude určen představenstvem a akcionářům oznámen v informaci o přednostním právu zveřejněné v Obchodním věstníku a uveden v písemném vyrozumění, jež bude představenstvem zasláno všem akcionářům společnosti nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy usnesení soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci b) na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) připadá podíl ve výši 869/631 (slovy: osmsetšedesátdevět ku šestistůmtřicetijedné) na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých), to je na jednu dosvadní akcii lze upsat 1 a 238/631 (slovy: dvěstětřicetosm ku šestistůmtřicetijedné) nových akcií, přičemž lze upisovat pouze celé akcie, c) akcie upisované na základě přednostního práva jsou kmenové, znějí na jméno, mají listinnou podobu, jmenovitá hodnota jedné akcie je 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých), emisní kurs jedné akcie je 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých), tedy se rovná jmenovité hodnotě, 24.7.2002 - 13.3.2004
7) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku určuje, že akcie které nebudou upsány s využitím přednostního práva ve stanovené lhůtě, budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to panu Mgr. Michalu Urbánkovi, r.č. 740107/0688, bytem Praha 8, Františka Kadlece 9. 24.7.2002 - 13.3.2004
8) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 24.7.2002 - 13.3.2004
9) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že pokud všechny nebo některé akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, lze tyto akcie (tj. akcie upisované bez využití přednostního práva) upsat v sekretariátu společnosti na adrese Brandýs nad Labem, Pražská 1012, ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) měsíce, s tím, že tato lhůta počíná běžet ode dne, který bude určen představenstvem a uveden v písemném vyrozumění, jež je představenstvo společnosti povinno zaslat určenému zájemci do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy marně uplynula lhůta pro využití přednostního práva na upisování akcií. Současně s písemným vyrozuměním předstvenstvo zašle určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií; 24.7.2002 - 13.3.2004
10) emisní kurs akcií upisovaných bez přednostního práva činí částku 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) na jednu akcii, tedy se rovná jmenovité hodnotě, 24.7.2002 - 13.3.2004
11) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, nemůže upisování akcií začít dříve než toto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, 24.7.2002 - 13.3.2004
12) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 30% emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne upsání akcií, na zvláštní účet společnosti, zřízený za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu, č. 510634980207/0100, vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Praha 1, Václavské náměstí 42, jinak je jeho upsání neúčinné; celý emisní kurs upsaných akcií je třeba na tento účet splatit nejpozději do 12 (slovy: dvanácti) měsíců ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, 24.7.2002 - 13.3.2004
13) určuje, že s novými akciemi budou spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi, 24.7.2002 - 13.3.2004
14) o konečné částce zvýšení základního kapitálu podle § 203 odst. 2 písm. i) obchodního zákoníku rozhodne představenstvo společnosti. 24.7.2002 - 13.3.2004
Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 5.9.2000: a) schvaluje se zvýšení základního jmění upsáním nových akcií společnosti o částku 90.000.000,- Kč (slovy: devadesátmilionů korun českých) s tím, že se připouští upisování akcií nad tuto částku, nejvýše však o částku 100,000.000,- Kč (jednostomilionů korun českých). b) bude upsáno 9.000 ks, nejvýše však 19.000 ks listiných kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě po 10.000,- Kč, emisní kurs těchto akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě c) přednostní právo k upsání části nových akcií společnosti podle § 204a odst.1 obchodního zákoníku lze vykonat v sekretariátu společnosti v Brandýse nad Labem, Pražská 1012, ve lhůtě 7 měsíců, která počne běžet dnem následujícím po zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku podle § 203 odst.4 obchodního zákoníku, o dni zápisu do obchodního rejstříku je představenstvo povinno všechny akcionáře písemně vyrozumět d) s přednostním právem lze na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč upsat 9ks nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč e) přednostní právo k upsání nových akcií společnosti podle písm. c) a d) se vztahuje na akcie uvedené shora pod písm. b) f) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva ve lhůtě podle písm.c) budou nabídnuty k upsání panu Mgr. Michalu Urbánkovi, bytem Praha 8, Františka Kadlece 9, r.č. 740107/0688 g) místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je Brandýs nad Labem, Pražská 1012, sekretariát společnosti h) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná dnem následujícím po skončení lhůty pro upisování akcií s přednostním právem podle písm. c) a činí 4 měsíce j)do 15 dnů od upsání akcií je třeba splatit 30% jejich emisního kursu na účet společnosti číslo 311448-021/0100 vedený u Komerční banky, a.s., pob. Praha - východ, Václavské nám., Praha 1, celý emisní kurs upsaných akcií je třeba na uvedený účet splatit nejpozději do 12 měsíců ode dne zapsání tohoto usnesení o obchodního rejstříku k) o konečné částce zvýšení základního jmění podle § 203 odst.2 písm.i) obchodního zákoníku rozhodne valná hromada společnosti 16.10.2000 - 21.11.2001
Údaje o zřízení společnosti: Akciová společnost byla založena jednorázově zakladatelskou smlouvou ze dne 24. 5. 1991 s tím, že byly schváleny stanovy, jmenováni členové představenstva, dozorčí rady, revizor účtů, ředitel společnosti a zakladatelé splatili 30% základního kapitálu, přičemž bylo upsáno 100% akcií. 11.7.1991

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 40612724
Obchodní firma: CIUR a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 11.7.1991
Celkový počet živností: 26
Aktivních živností: 13

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 40612724
Firma: CIUR a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.6.1991

Kontakty na CIUR a.s. IČO: 40612724

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Malé náměstí 142/3 , Praha 110 00 13.3.2004
Sídlo: Senovážné náměstí 993/3 , Praha 110 00 25.9.1998 - 13.3.2004
Sídlo: Senovážné náměstí 987/15 , Praha 110 00 17.3.1998 - 25.9.1998
Sídlo: Senovážné náměstí 987/15 , Praha 110 00 4.5.1993 - 17.3.1998
Sídlo: Senovážná 15 , 110 00 Praha 1 Česká republika
11.7.1991 - 4.5.1993

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Malé náměstí 142/3, Praha 110 00

Obory činností CIUR a.s. IČO: 40612724

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
zámečnictví, nástrojářství 12.4.2011
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 12.4.2011
klempířství a oprava karoserií 12.4.2011
vodoinstalatérství, topenářství 12.4.2011
projektová činnost ve výstavbě 12.4.2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 15.12.2008
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 15.12.2008
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 15.12.2008
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 15.12.2008
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 15.12.2008
siliční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 15.12.2008 - 12.4.2011
zámečnictví, nástrojařství 15.12.2008 - 12.4.2011
činnost účetních poradců, vedení účetnictví,vedení daňové evidence 12.10.2005
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák.č.455/91 Sb., o živnost.podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného 12.10.2005 - 15.12.2008
montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel 7.7.2005
výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů 4.12.2004 - 15.12.2008
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 23.10.2001
výroba a instalace klimatizačních zařízení 23.10.2001 - 9.6.2005
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 23.10.2001 - 12.10.2005
montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení 23.10.2001 - 15.12.2008
montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení 23.10.2001 - 15.12.2008
výroba cementového zboží 23.10.2001 - 15.12.2008
správa nemovitostí 23.10.2001 - 15.12.2008
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 23.10.2001 - 15.12.2008
izolatérství 21.9.1999
instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 21.9.1999 - 23.10.2001
silniční motorová doprava nákladní 21.9.1999 - 15.12.2008
zpracování účetní agendy 21.6.1996 - 23.10.2001
jednoduché údržbářské práce (s výjimkou činností uvedených v přílohách zák. č. 455/9l Sb.) 19.7.1995 - 15.12.2008
úklidové práce 19.7.1995 - 15.12.2008
činnost organizačních a ekonomických poradců 19.7.1995 - 15.12.2008
pronájem stavebních mechanismů 19.7.1995 - 15.12.2008
zámečnictví 19.7.1995 - 15.12.2008
provozování parkoviště 19.7.1995 - 15.12.2008
silniční motorová doprava (veřejná nákladní vnitrostátní) 4.5.1993 - 10.2.1998
instalace elektrických strojů a přístrojů 4.5.1993 - 21.9.1999
pořádání výchovně vzdělávacích akcí 4.5.1993 - 15.12.2008
provádění tepelných a hlukových izolací 4.2.1993 - 21.9.1999
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 4.2.1993 - 12.10.2005
výroba izolačních hmot a stavebních konstrukcí 4.2.1993 - 15.12.2008
nákup a prodej surovin a výrobků 11.7.1991 - 4.2.1993
výroba a prodej izolačních hmot na celozrném podkladě 11.7.1991 - 4.2.1993
výroba a prodej stavebních konstrukcí určených do extrémních tepelných podmínek 11.7.1991 - 4.2.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 11.7.1991
Provozovna č. 1
Provozovna: Pražská 1012/65 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Identifikační číslo provozovny: 1000256375
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování: 16.7.1992
Provozovna č. 2
Provozovna: 5. května 1069/25 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Identifikační číslo provozovny: 1000281931
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

Zahájení provozování: 15.12.1999

Živnost č. 2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 11.7.1991

Živnost č. 3 Izolatérství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 7.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Pražská 1012/65 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Identifikační číslo provozovny: 1000256375
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.10.1992

Živnost č. 4 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.4.1995
Provozovna č. 1
Provozovna: Pražská 1012/65 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Identifikační číslo provozovny: 1000256375
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.4.1995

Živnost č. 5 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 18.3.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: Pražská 1012/65 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Identifikační číslo provozovny: 1000256375
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.3.1996

Živnost č. 6 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 13.4.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: Pražská 1012/65 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Identifikační číslo provozovny: 1000256375
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.4.1999

Živnost č. 7 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 8.12.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: Pražská 1012/65 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Identifikační číslo provozovny: 1000256375
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.12.1999

Živnost č. 8 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 2.4.2001
Provozovna č. 1
Provozovna: Pražská 1012/65 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Identifikační číslo provozovny: 1000256375
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.4.2001

Živnost č. 9 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 2.4.2001
Provozovna č. 1
Provozovna: Pražská 1012/65 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Identifikační číslo provozovny: 1000256375
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.4.2001

Živnost č. 10 Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 25.4.2005
Provozovna č. 1
Provozovna: Pražská 1012/65 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Identifikační číslo provozovny: 1000256375
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 25.4.2005

Živnost č. 11 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.7.2010
Provozovna č. 1
Provozovna: Pražská 1012/65 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Identifikační číslo provozovny: 1000256375
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.7.2010

Živnost č. 12 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.7.2010
Provozovna č. 1
Provozovna: Pražská 1012/65 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Identifikační číslo provozovny: 1000256375
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.7.2010

Živnost č. 13 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.7.2010
Provozovna č. 1
Provozovna: Pražská 1012/65 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Identifikační číslo provozovny: 1000256375
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.7.2010

Živnost č. 14 Pořádání výchovně-vzdělávacích akcí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.7.1991
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Silniční motorová doprava - veřejná nákladní vnitrostátní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.7.1991
Zánik oprávnění: 28.2.1995
Konec oprávnění: 28.2.1995

Živnost č. 16 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák.č.455/91 Sb., o živnost. podnikání a zboží tímto zákonem vylouč

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.7.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Výroba izolačních hmot a stavebních konstrukcí.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.7.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Jednoduché údržbářské práce (s výjimkou činností uvedených v přílohách zák. č. 455/91 Sb.)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.4.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.4.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Pronájem stavebních mechanismů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.4.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Úklidové práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.4.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Provozování parkoviště

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.4.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Správa nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.12.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Výroba cementového zboží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.12.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 25 Výroba a instalace klimatizačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.12.1999
Zánik oprávnění: 2.5.2005

Živnost č. 26 Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.2.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba buničiny, papíru a lepenky
Výroba plastových výrobků pro stavebnictví
Výroba zámků a kování
Výroba elektrických spotřebičů převážně pro domácnost
Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení
Ostatní stavební instalace
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Vedlejší činnosti v dopravě
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Úklidové činnosti

Vedení firmy CIUR a.s. IČO: 40612724

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje představenstvo jako celek nebo předseda představenstva samostatně nebo generální ředitel společnosti, pokud je členem představenstva, samostatně nebo společně dva členové představenstva. 22.12.2015
Společnost zastupuje představenstvo jako celek nebo předseda představenstva samostatně nebo ředitel společnosti, pokud je členem představenstva, samostatně nebo společně dva členové představenstva. 7.7.2014 - 22.12.2015
Způsob jednání jménem společnosti: - oprávnění jednat jménem společnosti má představenstvo jako celek nebo předseda představenstva nebo ředitel společnosti, pokud je členem představenstva nebo dva členové představenstva 4.2.1993 - 7.7.2014
Společnost zastupuje: představenstvo buď jako celek nebo předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva, ředitel společnosti, pokud je členem představenstva, nebo dva členové představenstva. Podepisování za společnost: k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva nebo dva členové představenstva nebo ředitel společnosti nebo prokuristé a další zplnomocnění pracovníci v rozsahu udělené plné moci. 11.7.1991 - 4.2.1993
Jméno: Mgr. Michal Urbánek 17.12.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.9.2017
Ve funkci: od 22.9.2017
Adresa: Nad Kazankou 866 19, 171 00 Praha Česká republika
Jméno: Ing. Mojmír Urbánek 17.12.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.9.2017
Adresa: 12, Knovíz 274 01
Jméno: Ing. Luděk Sejkora 17.12.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.9.2017
Adresa: Gočárova 580, Lázně Bohdaneč 533 41
Jméno: Ing. Karol Čerešňa CSc. 11.7.1991 - 4.2.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rektorská 552/46, Praha 108 00
Jméno: Helena Urbánková 11.7.1991 - 19.7.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Františka Kadlece 1763/9, Praha 180 00
Jméno: JUDr. Eugen Zörkler 11.7.1991 - 19.7.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Junácká 1466/17, Praha 169 00
Jméno: Ing.arch. Jaroslav Němec 11.7.1991 - 19.7.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Argentinská 194/14, Praha 170 00
Jméno: Helena Urbánková 19.7.1995 - 20.6.2003
Funkce: předseda
Trvání členství: od 12.5.1995 do 12.5.2000
Ve funkci: od 12.5.1995 do 12.5.2000
Adresa: Františka Kadlece 1763/9, Praha 180 00
Jméno: Ing. Mojmír Urbánek 11.7.1991 - 13.3.2004
Funkce: člen představenstva
Adresa: 12, Knovíz 274 01
Jméno: Jaroslava Jeřábková 4.2.1993 - 13.3.2004
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vysočanská 240/107, Praha 190 00
Jméno: Jaroslava Jeřábková 13.3.2004 - 30.6.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.6.2002 do 21.6.2006
Adresa: Vysočanská 240/107, Praha 190 00
Jméno: Helena Urbánková 20.6.2003 - 12.4.2011
Funkce: předseda
Trvání členství: od 14.6.2002 do 15.3.2007
Ve funkci: od 14.6.2002 do 15.3.2007
Adresa: Nad Kazankou 185 , 171 00 Praha 7 Česká republika
Jméno: Ing. Mojmír Urbánek 13.3.2004 - 12.4.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.6.2002 do 15.3.2007
Adresa: 12, Knovíz 274 01
Jméno: Mgr. Michal Urbánek 30.6.2006 - 4.12.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2006 do 17.6.2011
Adresa: Nad Kazankou 185 , 171 00 Praha 7 Česká republika
Jméno: Helena Urbánková 12.4.2011 - 4.12.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.3.2007
Ve funkci: od 15.3.2007
Adresa: Nad Kazankou 185 , 171 00 Praha 7 Česká republika
Jméno: Ing. Mojmír Urbánek 12.4.2011 - 4.12.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.3.2007 do 17.6.2011
Adresa: 12, Knovíz 274 01
Jméno: Helena Urbánková 4.12.2012 - 4.12.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.6.2011 do 24.9.2012
Ve funkci: od 17.6.2011 do 24.9.2012
Adresa: Nad Kazankou 185 19, 171 00 Praha 7 Česká republika
Jméno: Mgr. Michal Urbánek 4.12.2012 - 4.12.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.6.2011
Adresa: Nad Kazankou 185 19, 171 00 Praha 7 Česká republika
Jméno: Mgr. Michal Urbánek 4.12.2012 - 7.10.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.6.2011
Ve funkci: od 24.9.2012
Adresa: Nad Kazankou 185 19, 171 00 Praha Česká republika
Jméno: Ing. Mojmír Urbánek 4.12.2012 - 17.12.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.6.2011
Ve funkci: do 22.9.2017
Adresa: 12, Knovíz 274 01
Jméno: Ing. Luděk Sejkora 4.12.2012 - 17.12.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.9.2012
Ve funkci: do 22.9.2017
Adresa: Gočárova 580, Lázně Bohdaneč 533 41
Jméno: Mgr. Michal Urbánek 7.10.2017 - 17.12.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.6.2011
Ve funkci: od 24.9.2012 do 22.9.2017
Adresa: Nad Kazankou 866 19, 171 00 Praha Česká republika

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Helena Urbánková 7.10.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.9.2012
Adresa: Nad Kazankou 866 19, 171 00 Praha Česká republika
Jméno: Mgr. Simona Urbánková 17.12.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.9.2017
Ve funkci: od 22.9.2017
Adresa: Nad Kazankou 866 19, 171 00 Praha Česká republika
Jméno: JUDr. Jan Urbánek 17.12.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.9.2017
Adresa: Nad Kazankou 866 19, 171 00 Praha Česká republika
Jméno: Iveta Urbánková 17.12.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.9.2017
Adresa: Vestecká 1447, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Jméno: Ing. Jan Jursík 4.2.1993 - 19.7.1995
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: U průhonu 1242/52, Praha 170 00
Jméno: JUDr. Evžen Zörkler 4.2.1993 - 19.7.1995
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Junácká 1466/17, Praha 169 00
Jméno: Iveta Urbánková 19.7.1995 - 17.3.1998
Funkce: člen
Adresa: Družstevní 1627, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Jméno: JUDr. Jan Urbánek 4.2.1993 - 14.7.1999
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Františka Kadlece 1763/9, Praha 180 00
Jméno: Simona Weberová 27.4.1999 - 23.10.2001
Funkce: člen
Adresa: Mírová 414, Teplice 415 10
Jméno: Michal Urbánek 19.7.1995 - 24.10.2001
Funkce: člen
Ve funkci: do 4.8.2000
Adresa: Františka Kadlece 1763/9, Praha 180 00
Jméno: Ing. Luděk Sejkora 24.10.2001 - 13.3.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 4.8.2000 do 14.6.2002
Adresa: Gočárova 580, Lázně Bohdaneč 533 41
Jméno: Iveta Urbánková 17.3.1998 - 12.4.2011
Funkce: člen
Trvání členství: od 14.6.2002 do 15.3.2007
Adresa: Uherská 630, Praha 190 17
Jméno: Simona Urbánková 23.10.2001 - 12.4.2011
Funkce: člen
Trvání členství: od 14.6.2002 do 15.3.2007
Adresa: Nad Kazankou 185 , 171 00 Praha 7 Česká republika
Jméno: Ing. Luděk Sejkora 13.3.2004 - 12.4.2011
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.6.2002 do 15.3.2007
Adresa: Gočárova 580, Lázně Bohdaneč 533 41
Jméno: Iveta Urbánková 12.4.2011 - 4.12.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.3.2007 do 17.6.2011
Adresa: Vestecká 1447, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Jméno: Mgr. Simona Urbánková 12.4.2011 - 4.12.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.3.2007 do 17.6.2011
Adresa: Nad Kazankou 185 , 171 00 Praha 7 Česká republika
Jméno: Ing. Luděk Sejkora 12.4.2011 - 4.12.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.3.2007 do 13.6.2011
Adresa: Gočárova 580, Lázně Bohdaneč 533 41
Jméno: Mgr. Simona Urbánková 4.12.2012 - 4.12.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.6.2011 do 11.9.2012
Adresa: Nad Kazankou 185 19, 171 00 Praha 7 Česká republika
Jméno: Ing. Luděk Sejkora 4.12.2012 - 4.12.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2011 do 11.9.2012
Adresa: Gočárova 580, Lázně Bohdaneč 533 41
Jméno: Helena Urbánková 4.12.2012 - 7.10.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.9.2012
Adresa: Nad Kazankou 185 19, 171 00 Praha Česká republika
Jméno: Mgr. Simona Urbánková 4.12.2012 - 12.10.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.9.2012
Ve funkci: od 24.9.2012
Adresa: Nad Kazankou 185 19, 171 00 Praha Česká republika
Jméno: Iveta Urbánková 4.12.2012 - 17.12.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.6.2011
Ve funkci: do 22.9.2017
Adresa: Vestecká 1447, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Jméno: Mgr. Simona Urbánková 12.10.2017 - 17.12.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.9.2012
Ve funkci: od 24.9.2012 do 22.9.2017
Adresa: Nad Kazankou 866 19, 171 00 Praha Česká republika

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Luděk Sejkora
Člen statutárního orgánu: Mgr. Michal Urbánek
Člen statutárního orgánu: Mojmír Urbánek

Vlastníci firmy CIUR a.s. IČO: 40612724

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 126 200 000 Kč 100% 21.11.2001
zakladni 10 000 000 Kč 100% 10.2.1998 - 21.11.2001
zakladni 10 000 000 Kč - 11.7.1991 - 10.2.1998

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 12 620 21.11.2001
Akcie na jméno 10 000 Kč 1 000 11.7.1991 - 21.11.2001

Sbírka Listin CIUR a.s. IČO: 40612724

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 819/SL 78 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.12.2015 21.12.2015 29.12.2015 28
B 819/SL 77 notářský zápis [NZ 5453/2015] Městský soud v Praze 15.12.2015 21.12.2015 29.12.2015 6
B 819/SL 76 výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora k 31.3.2015 Městský soud v Praze 31.3.2015 30.9.2015 1.10.2015 13
B 819/SL 75 účetní závěrka [2014], zpráva auditora k 31.3.2015 Městský soud v Praze 31.3.2015 30.9.2015 1.10.2015 14
B 819/SL 72 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 4074/2014 Městský soud v Praze 26.6.2014 3.7.2014 10.7.2014 29
B 819/SL 71 výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 3.10.2013 15.10.2013 13
B 819/SL 68 ostatní zápis z mimoř. jed. představenstva Městský soud v Praze 24.9.2012 21.12.2012 4.3.2013 1
B 819/SL 67 účetní závěrka, zpráva auditora k 31.3.2012 Městský soud v Praze 31.3.2012 21.12.2012 4.3.2013 18
B 819/SL 66 výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 21.12.2012 4.3.2013 15
B 819/SL 65 ostatní - zápis představenstva Městský soud v Praze 17.6.2011 21.12.2012 8.1.2013 1
B 819/SL 64 ostatní - zápis z jednání mimořádné VH Městský soud v Praze 17.6.2011 21.12.2012 8.1.2013 3
B 819/SL 63 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora k 31.3.2011 Městský soud v Praze 31.3.2011 14.10.2011 18.10.2011 11
B 819/SL 62 účetní závěrka, zpráva auditora k 31.3.2011 Městský soud v Praze 31.3.2011 14.10.2011 18.10.2011 14
B 819/SL 60 podpisové vzory Městský soud v Praze 16.3.2011 26.4.2011 27.4.2011 1
B 819/SL 59 podpisové vzory Městský soud v Praze 14.3.2011 26.4.2011 27.4.2011 1
B 819/SL 58 podpisové vzory Městský soud v Praze 16.3.2011 8.4.2011 13.4.2011 1
B 819/SL 57 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.2.2011 8.4.2011 13.4.2011 1
B 819/SL 56 ostatní zápis z jednání mimořádné VH. Městský soud v Praze 15.3.2007 8.4.2011 13.4.2011 5
B 819/SL 55 ostatní mimořádná VH. Městský soud v Praze 9.2.2007 8.4.2011 13.4.2011 1
B 819/SL 54 výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora k 31.3.2010 Městský soud v Praze 31.3.2010 28.1.2011 1.2.2011 10
B 819/SL 53 účetní závěrka, zpráva auditora k 31.3.2010 Městský soud v Praze 31.3.2010 28.1.2011 1.2.2011 13
B 819/SL 52 výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora k 31.3.2009 Městský soud v Praze 31.3.2009 30.9.2009 3.10.2009 11
B 819/SL 51 účetní závěrka, zpráva auditora k 31.3.2009 Městský soud v Praze 31.3.2009 30.9.2009 3.10.2009 14
B 819/SL 50 ostatní zápis z Vh Městský soud v Praze 30.9.2008 19.1.2009 25.1.2009 5
B 819/SL 49 výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora k 31.3.2008 Městský soud v Praze 31.3.2008 19.1.2009 25.1.2009 10
B 819/SL 48 účetní závěrka, zpráva auditora k 31.3.2008 Městský soud v Praze 31.3.2008 19.1.2008 25.1.2009 13
B 819/SL 47 notářský zápis NZ 719/2008 Městský soud v Praze 30.9.2008 15.12.2008 12
B 819/SL 46 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.9.2008 15.12.2008 26
B 819/SL 45 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 12.9.2007 13.11.2007 14.11.2007 5
B 819/SL 44 účetní závěrka, zpráva auditora - k 31.3.2007 Městský soud v Praze 31.3.2007 13.11.2007 14.11.2007 22
B 819/SL 43 výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - k 31.3.2007 Městský soud v Praze 31.3.2006 13.11.2007 14.11.2007 13
B 819/SL 42 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 20.9.2006 20.9.2006 12
B 819/SL 41 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 21.6.2006 8.9.2006 0
B 819/SL 40 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 21.6.2006 8.9.2006 0
B 819/SL 38 výroční zpráva r.2004+audit+zpr.ovzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 7.10.2005 9.11.2005 13
B 819/SL 37 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.9.2005 26.10.2005 0
B 819/SL 36 notářský zápis NZ 695/2005 Městský soud v Praze 27.9.2005 26.10.2005 0
B 819/SL 35 notářský zápis NZ 694/05 Městský soud v Praze 27.9.2005 7.10.2005 10.10.2005 12
B 819/SL 34 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.4.2005 22.4.2005 9.5.2005 0
B 819/SL 33 notářský zápis ,rozhodnutí mim.VH-NZ 322/2005 Městský soud v Praze 20.4.2005 22.4.2005 9.5.2005 0
B 819/SL 39 účetní závěrka 1.1.03-31.3 04+audit Městský soud v Praze 31.3.2004 21.12.2004 25
B 819/SL 32 notářský zápis NZ600/04 Městský soud v Praze 29.9.2004 21.12.2004 0
B 819/SL 31 účetní uzávěrky -1.1.03-31.3.04+audit+příloha Městský soud v Praze 31.3.2004 21.12.2004 0
B 819/SL 30 výroční zpráva r.2003 /bez ÚZ/+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.3.2004 21.12.2004 11
B 819/SL 29 notářský zápis -NZ599/04 Městský soud v Praze 29.9.2004 21.12.2004 12
B 819/SL 28 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.9.2004 21.12.2004 0
B 819/SL 27 notářský zápis NZ 402/2003 N 408/2003 Městský soud v Praze 25.6.2004 9.11.2004 15.11.2004 0
B 819/SL 26 ostatní - plná moc Městský soud v Praze 29.9.2004 9.11.2004 15.11.2004 0
B 819/SL 24 notářský zápis, účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2002+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 25.6.2003 1.4.2004 0
B 819/SL 23 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.6.2003 1.4.2004 0
B 819/SL 22 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 42/2003+ růz.přílohy Městský soud v Praze 17.1.2003 26.9.2003 0
B 819/SL 21 ostatní zápis představ. 12.5.1995+... Městský soud v Praze 14.6.2002 26.9.2003 0
B 819/SL 20 notářský zápis, stanovy společnosti NZ219/2002 Městský soud v Praze 14.6.2002 5.11.2002 0
B 819/SL 19 ostatní -zpráva o vztazích za rok 2001 Městský soud v Praze 30.5.2002 28.8.2002 29.8.2002 0
B 819/SL 18 účetní závěrka za roky 1999 až 2001 + audit Městský soud v Praze 28.8.2002 29.8.2002 0
B 819/SL 17 notářský zápis NZ 219/20025 N 233/2002 Městský soud v Praze 14.6.2002 28.8.2002 29.8.2002 0
B 819/SL 16 výroční zpráva za rok 2001 Městský soud v Praze 14.6.2002 28.8.2002 29.8.2002 0
B 819/SL 15 podpisové vzory Městský soud v Praze 17.7.2002 28.8.2002 29.8.2002 0
B 819/SL 14 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.7.2002 28.8.2002 29.8.2002 0
B 819/SL 13 ostatní -protokol o hlasování ve VH Městský soud v Praze 28.6.2002 28.8.2002 29.8.2002 0
B 819/SL 11 notářský zápis - mimořádná valaná hromada Městský soud v Praze 25.9.2001 23.11.2001 1.3.2002 0
B 819/SL 10 ostatní -listina akcionářů Městský soud v Praze 25.9.2001 23.11.2001 1.3.2002 0
B 819/SL 9 notářský zápis Městský soud v Praze 15.11.1999 30.10.2001 0
B 819/SL 6 notářský zápis Městský soud v Praze 5.9.2000 4.12.2000 0
B 819/SL 8 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.8.1999 22.11.1999 0
B 819/SL 5 notářský zápis Městský soud v Praze 17.8.1999 22.9.1999 0
B 819/SL 4 notářský zápis Městský soud v Praze 7.4.1998 14.1.1999 0
B 819/SL 7 účetní závěrka za rok 1998 Městský soud v Praze 31.12.1998 0
B 819/SL 3 účetní závěrka r. 1997 Městský soud v Praze 0
B 819/SL 2 účetní závěrka r. 1996 Městský soud v Praze 0
B 819/SL 1 ostatní zakl.smlouva Městský soud v Praze 29.4.1992 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení CIUR a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu CIUR a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.