CHEMAPOL GROUP, a.s. Praha 10 IČO: 00000744

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu CHEMAPOL GROUP, a.s., která sídlí v obci Praha 10 a bylo jí přiděleno IČO 00000744.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma CHEMAPOL GROUP, a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem CHEMAPOL GROUP, a.s. se sídlem v obci Praha 10 byla založena v roce 1967. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 76 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb , Organizační zajištění výrobní činnosti v oblasti chemického průmyslu a další.

Základní údaje o CHEMAPOL GROUP, a.s. IČO: 00000744

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 29.12.1967
Spisová značka: BXXXVI 54
IČO: 00000744
Obchodní firma: CHEMAPOL GROUP, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 29.12.1967
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 29.12.1967
Dne 25.10.1996 rozhodla valná hromada o zvýšení základního jměníspolečnosti o 500.000.000,-Kč (slovy: pětsetmilionůkorunčeských)až 1.640.000.000,-Kč (slovy:jednamilardašestsetčtyřicetmilionůkorun českých) z1.680.000.000,-Kč (slovy:jednamiliardašestsetosmdesátmilonůkorunčeských) na2.180.000.000,-Kč (slovy:dvěmiliardyjednostoosmdesátmilionůkorunčeských) úpisem 500.000ks až 1.640.000 ks nových akcií jmenovité hodnoty 1.000,-Kčznějících na majitele v zaknihované podobě a dále, žeorgánem,který rozhodne o konečné částce zvýšení základního jměníspolečnosti se určuje představenstvo společnosti.Dne 29.1.1997 rozhodlo představenstvo společnosti, že konečnáčástka zvýšení základního jmění činí 826.404.000,-Kč (slovy:osmsetdvacetšestmilionůčtyřistačtřitisíckorunčeských).Ke dni 27. ledna 1997 bylo splaceno základní jmění ve výši2.506.404.000,-Kč(slovy:dvěmiliardypětsetšestmilionůčtyřistačtyřitisíkorunčeských) 20.5.1997 - 12.11.1997
Dne 25.října 1996 došlo k tomuto schválení usnesení valnéhromady Chemapol Group, a.s.a) Základní jmění společnosti se zvyšuje o 500.000.000,-Kč(slovy pětsetmilionůkorun českých) s tím, že se připouštíupisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění, a to do výše 1.640.000.000,-Kč(slovy:jednamiliardašestsetčtyřicetmilionůkorun českých) z1.680.000.000,-Kč(slovy:jednamiliardašestsetosmdesátmilionůkorun českých) na2.180.000.000 (slovy:dvěmiliardyjednostoosmdesátmilionůkorunčeských) až na 3.320.000.000,-Kč(slovy:třimiliardytřistadvacetmilionůkorun českých) vydáním500.000 ks až 1.640.000 ks akcií jmenovité hodnoty 1000,-Kč(slovy: jedentisíckorun českých), znějících na majitele vzaknihované podobě. Orgánem, který rozhodne o konečné částcezvýšení základního jmění společnosti, se určuje představenstvo.b) Úpis akcií bude proveden dvoukolově a to tak, že v prvnímkole, které započne bezprostředně po uveřejnění usnesení valnéhromady o zvýšení základního jmění a bude ukončeno dva týdny pojeho započtení, mohou upisovat ve smyslu § 204a odst.l)obchodního zákoníku pouze dosavadní akcionáři jako realizacisvého přednostního práva upsat část nových akcií společnostiupisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahu jejich podílůna základním jmění společnosti. Tento podíl se stanoví tak, žeza jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě1.000,-Kč lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě1.000,-Kč Podle ustanovení § 204a odst. l) nemají majitelézaměstnaneckých akcií v prvním kole přednostní právo naupisování těchto akcií. Místem pro vykonání přednostního právaje sídlo Komerční banky, a.s. pobočky v Praze 10, K Botiči 5,PSČ: 101 44, v útvaru kapitálových obchodu v l. patře.c) Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je dennásledující po dni, v němž bylo uveřejněno usnesení valnéhromady o zvýšení základního jmění společnosti Chemapol Group,a.s., jehož součástí je ve smyslu § 203 a § 204a obchodníhoPřednostní právo upsat má ten akcionář, který bude k rozhodnémudni zapsán ve výpisu z registu emitenta a nepřevedl toto svéprávo na jinou osobu nebo osoba, na kterou bylo přednostní právopřevedeno a která se prokáže smlouvou o postoupení přednostníhopráva podle § 156a) obchodního zákoníku.d) Neupsaný zbytek akcií bude nabídut na základě veřejné výzby kupisování akcií k veřejnému úpisu v druhém kole, ve které budestanoven dne, v němž bude proveden úpis, a to tak, aby celý úpisbyl zakončen do 8 týdnů od uveřejnění usnesení valné hromady.Mítem pro upisování akcií ve veřejném úpisu bude sídlo Komerčníbanky, a.s. pobočky v Praze 10, K Botiči 5, PSČ: 10144, v útvarukapitálových obchodů v l. patře.e) Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva,jakož i upisovaných akcií ve veřejném úpisu ve druhém kole jeshodný a činí 2.300,-Kč za jednu akcii.f) Upisovatel je povinen splatit v okamžiku úpisu celý emisníkurs upsaných akcií jednorázově zaplacením, které prokážepředložením příslušného 4.12.1996 - 20.5.1997
předseda představenstva je současně prezidentem společnosti 14.10.1996
Dne 13.5.1996 rozhodla valná hromada o zvýšení základního jměníspolečnosti o 800000000 Kč úpisem nových akcií. Ke dne30.5.1996 je splaceno základní jmění ve výši 1680000000 Kč. 20.6.1996 - 12.11.1997
Akciová společnost byla zřízena podle zák.č.243/59 Sb. a zákládáse na státním povolení uděleném výnosem ministerstva zahraničníhoobchodu ze dne 20.12.1967 č.j. 106388/67-17, dále na stanováchtímže ministerstvem schválených a na usnesení ustavující valnéhromady konané dne 20.12.1967 osvědčené notářským zápisem ze dne20.12.1967 č.j. 1N 546/67, 1 NZ 417/67. 12.6.1996 - 12.11.1997
Dne 30.10.1995 rozhodla vlaná hromada o zvýšení základního jměníspolečnosti o 440.000.000,-Kč úpisem nových akcií. Ke dni23.11.1995 je splaceno základní jmění ve výši 840.000.000,-Kč. 24.1.1996 - 12.11.1997
Dne 30.5.1995 rozhodla valná hromada a.s. o zvýšenízákladního jmění společnosti o 220.000.000,-Kč z majetkuspolečnosti,ke dni 19.července 1995 je splacenozákladní jmění ve výši 400.000.000,-Kč. 20.7.1995 - 12.11.1997
předseda představenstva je současně generálním ředitelemspolečnosti 19.7.1995 - 14.10.1996
Dne 14.6.1995 rozhodla valná hromada a.s. o zvýšenízákladního jmění společnosti o 220.000.000,-Kč z majetkuspolečnosti,ke dni 19.července 1995 je splacenozákladní jmění ve výši 400.000.000,-Kč. 19.7.1995 - 20.7.1995
Ke dni 31.3.1994 bylo splaceno základní jmění společnostive výši 200,000.000,-Kč /slovy dvěstěmilionů korun českých/. 3.5.1994 - 12.11.1997
CHEMAPOL, Co.Ltd. - anglickyCHEMAPOL, S.A. - francouzskyCHEMAPOL, A.G. - německyCHEMAPOL, A.O. - ruskyCHEMAPOL, S.A. - španělsky 10.11.1993 - 13.10.1994
Generální ředitel: ing. Václav Junek CSc, Nad pískovnou 1466Praha 4 23.3.1992 - 10.11.1993
anglicky - CHEMAPOL, Company Limitedfrancouzsky - CHEMAPOL, Société anonymeněmecky - CHEMAPOL, Aktiengesellschaftrusky - CHEMAPOL, Akcioněrnoje obščestvošpanělsky - CHEMAPOL, Soceidad anonima 23.3.1992 - 10.11.1993
Náměstek generálního ředitele: ing. Miroslav Přibyl,Strašnická 869/14, Praha 10 29.4.1991 - 10.11.1993
Náměstek generálního ředitele: ing. Václav Junek CSc,Nad pískovnou 1466, Praha 4 - Krč 7.11.1986 - 23.3.1992
Generální ředitel: ing. Václav Volf, Lešanská 2928, Praha 4 30.7.1986 - 23.3.1992
Představenstvo společnosti se skládá z 13 členů. 28.10.1985 - 13.10.1994
Náměstek generálního ředitele: ing. Václav Volf,Lešanská 2928, Praha 4 5.8.1983 - 30.7.1986
Změna § 17 odst.2 stanov se zapisuje takto:Dalším členem představenstva je generální ředitel v důsledkusvé funkce a po dobu jejího trvání. 21.9.1977 - 13.10.1994
Gnerální ředitel, slovenská účast.spol.: Gabriel Padušický,Cyrilova 9, Bratislava 13.8.1969 - 28.1.1971
Akciová společnost byla zřízena podle zák.č.243/59 Sb. a zákládáse na státním povolení uděleném výnosem ministerstva zahraničníhoobchodu ze dne 20.12.1967 č.j. 106388/67-17, dále na stanováchtímže ministerstven schválených a na usnesení ustavující valnéhromady konané dne 20.12.1967 osvědčené notářským zápisem ze dne20.12.1967 č.j. 1N 546/67, 1 NZ 417/67. 29.12.1967 - 12.6.1996
Představenstvo se skládá z 12 ti členů. 29.12.1967 - 13.10.1994
Náměstek generálního ředitele: ing. Jaroslav Suda, Mexická 3Praha 10 - Vršovice, 100 00 29.12.1967 - 13.10.1994
Na akciový kapitál upsáno Kčs 200.000.000,- hotově splacenoKčs 66.600.000,-. 29.12.1967 - 3.5.1994
anglicky - Chemapol, Foreing Trade Company Limitedfrancouzsky - Chemapol, Société anonyme pour le commrce axtérieurněmecky - Chemapol, Aktiengesellschaft fur Aussenhandelrusky - Chemapol, Akcioněrnoje vněšnětorgovoje obščestvošpanělsky - Chemapol, Sociedad anonim para el comercio exterior 29.12.1967 - 23.3.1992
Generální ředitel: JUDr. Zdeněk Mojžíšek, Veletržní 13,Praha 7, 170 00 29.12.1967 - 30.7.1986

Aktuální kontaktní údaje CHEMAPOL GROUP, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00000744
Obchodní firma: CHEMAPOL GROUP, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 10
Vznik první živnosti: 30.12.1992
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00000744
Firma: CHEMAPOL GROUP, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 10
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1980

Základní údaje datové schránky

IČO: 00000744
Jméno subjektu: CHEMAPOL GROUP, a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: dymfty7

Základní údaje DPH

IČO: 00000744
DIČ: CZ00000744
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: CHEMAPOL GROUP, a.s.
Sídlo: Kodaňská 1441/46 PRAHA 10 - VRŠOVICE 101 00 PRAHA 101
Zapsal Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Územní pracoviště pro Prahu 10, Petrohradská 1486/6, PRAHA 10, tel.: 267 271 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění: Žádné číslo účtu ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH nebylo ke zveřejnění určeno
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.1.1993

Kontakty na CHEMAPOL GROUP, a.s. IČO: 00000744

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Kodaňská 1441 , 101 00 Praha 10 Česká republika
Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10
14.10.2016
Sídlo: Kodaňská 46 , 100 10 Praha 10 - Vršovice Česká republika
Praha 10 - Vršovice, Kodaňská 46, PSČ 10010
13.10.1994 - 14.10.2016
Sídlo: Kodaňská 46 , 100 00 Praha 10 - Vršovice Česká republika
Praha 10 - Vršovice, Kodaňská 46, PSČ 10000
7.10.1970 - 13.10.1994
Sídlo: Panská 9 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Panská 9, PSČ 11000
29.12.1967 - 7.10.1970

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Kodaňská 1441/46, Praha 101 00

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 10100 Praha 10

Obory činností CHEMAPOL GROUP, a.s. IČO: 00000744

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
nákup, prodej a poskytování softwarových vybavení a databázíužívaných a zpracovaných 21.5.1997
reklamní a propagační činnost 21.5.1997
automatizované zpracování dat 21.5.1997
zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb a přenosu informací 21.5.1997
poskutování účetnických služeb, vedení a kontrola účtů a služeb s tím souvisejících 21.5.1997 - 22.9.2001
provádění personální agendy 14.10.1996
provádění mzdové agendy- provádění a zajišťování vzdělávacích akcí 14.10.1996
činnost organizačních a ekonomických poradců 19.7.1995
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 5.8.1994
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu 5.8.1994
Předmětem podnikání společnosti je obchod, zejména:a) obstarávání záležitostí pro třetí osobyb) účast na zahraničním i tuzemském výrobním, družstevnímnebo jiném podnikáníc) prodej zboží na vnitřním trhu, úprava nebo jinézpracování prodávaného zboží a poskytování služeb s prodejemsouvisejícíchd) vývoz a dovoz věcí s vyjímkou položek zvláštního režimu,zvláště vývoz a dovoz rafinérských surovin a produktů,chemikálií, dále surovin, polotovarů a pomocných látek pro 23.3.1992 - 5.8.1994
výroby obchodovaných výrobků, jejich polotovarů i vedlejšíchvýrobků, a surovin pro jejich výrobu, dehtových barviv apomocných přípravků pro průmysl textilní a kožedělnýa surovin pro jejich výrobu, farmaceutických surovinma specialit, jakož i pomocných látek pro průmysl keramickýa sklářský. 23.3.1992 - 5.8.1994
předmětem podnikání společnosti je zahraniční obchod, zvláštědovoz a vývoz chemikálií, dále surovin, polotovarů a pomocnýchlátek potřebných pro chemickou výrobz, minerálních a mazacícholejů, jejich polotovarů i vedlejších výrobků, pohonných látek,kaučuku a pomocných přípravků pro průmysl gumárenský, bareva laků a surovin pro jejich výrobu, dehtových barviv a pomocnýchpřípravků pro průmysl textilní a kožedělný a surovin pro jejichvýrobu, farmaceutických surovin a specialit, jakož i pomocnýchlátek pro průmysl keramický a sklářský a veškerá vedlější činnostsouvisející s hlavním předmětem činnosti, zejména: 29.12.1967 - 23.3.1992
a) obstarávání záležitostí pro třetí osobyb) účast na zahraničním i tuzemském výrobním, obchodním nebojiném podnikáníc) prodej zboží na vnitřním trhu, úprava nebo jiné zpracováníprodáváného zboží a poskytování služeb s prodejem souvisejících 29.12.1967 - 23.3.1992

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Provádění personální agendy

 • Provádění mzdové agendy

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb a informací

 • Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

 • Činnost organizačních a ekonomických poradců

 • Provádění a zajišťování vzdělávacích akcí

 • Reklamní a propagační činnost

 • Nákup, prodej a poskytování sotwarových vybavení a databází užívaných a zpracovaných

 • Automatizované zpracování dat

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Korunní 957/35 , Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny: 1002441439
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Zahájení provozování: 30.12.1993
Provozovna č. 2
Provozovna: Kodaňská 1441/46 , Praha 101 00
Identifikační číslo provozovny: 1002441421
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Zahájení provozování: 21.7.1993

Živnost č. 2 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.12.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Organizační zajištění výrobní činnosti v oblasti chemického průmyslu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.1.1993
Zánik oprávnění: 13.2.1997

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.12.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Zprostředkovatelská činnost v oblasti dopravy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.12.1993
Zánik oprávnění: 13.1.1997

Živnost č. 6 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.5.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Provádění personální agendy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.8.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Provádění a zajišťování vzdělávacích akcí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.8.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Provádění mzdové agendy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.8.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Poskytování účetnických služeb, vedení a kontrola účtů a služeb s tím souvisejících

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.4.1997
Zánik oprávnění: 9.7.2001

Živnost č. 11 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.4.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb a informací

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.4.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Nákup, prodej a poskytování sotwarových vybavení a databází užívaných a zpracovaných

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.4.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Reklamní a propagační činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.4.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
Činnosti v oblasti informačních technologií
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti

Vedení firmy CHEMAPOL GROUP, a.s. IČO: 00000744

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Václav Junek CSc. 12.9.2015
Funkce: předseda a člen představenstva
Adresa: Nad pískovnou 1466 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Nad pískovnou 1466/37, Krč, 140 00 Praha 4
Jméno: Ing. Otakar Bízek 14.10.2016
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dobřejice 6 , 391 75 Malšice Česká republika
Dobřejice 6, 391 75 Malšice
Jméno: Jan Kerbach 14.10.2016
Funkce: člen představenstva
Adresa: Aubrechtové 3102 , 106 00 Praha 10 Česká republika
Aubrechtové 3102/16, Záběhlice, 106 00 Praha 10
Jméno: Ing. Václav Nestrašil 14.10.2016
Funkce: člen
Adresa: Kladenská 2238 , 252 28 Černošice Česká republika
Kladenská 2238, 252 28 Černošice
Jméno: JUDr. Jiří Hronovský 14.10.2016
Funkce: člen představenstva
Adresa: Zářijová č.ev. 2348 , 321 00 Plzeň Česká republika
Zářijová č.ev. 2348/5, Litice, 321 00 Plzeň
Jméno: Ing. Ottomar Trestr 14.10.2016
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ďáblická 70 , 182 00 Praha 8 Česká republika
Ďáblická 70/22, Ďáblice, 182 00 Praha 8
Jméno: Ing. Petr Ježek 14.10.2016
Funkce: člen představenstva
Adresa: Akátová 113 , 250 66 Zdiby Česká republika
Akátová 113, Brnky, 250 66 Zdiby
Jméno: Rostislav Pilař 29.12.1967 - 13.8.1969
Funkce: člen představenstva
Adresa: Košická 16 , 820 00 Bratislava Česká republika
Bratislava, Košická 16, PSČ 82000
Jméno: Oldřich Indrák 29.12.1967 - 13.8.1969
Funkce: člen představenstva
Adresa: Fraňa Krála 20 , 820 00 Bratislava Česká republika
Bratislava, ul.Fraňa Krála 20, PSČ 82000
Jméno: Ing. Stanislav Ráz 29.12.1967 - 13.8.1969
Funkce: člen představenstva
Adresa: 28.pluku 241 , 100 00 Praha - Vršovice Česká republika
Praha - Vršovice, 28.pluku 241/46, PSČ 10000
Jméno: Ing. Vladimír Vít 29.12.1967 - 28.1.1971
Funkce: II. místopředseda
Adresa: Bohdaneč-Horka 239 , okr. Pardubice Česká republika
okr. Pardubice, Bohdaneč-Horka 239
Jméno: Ing. Jan Lamper 29.12.1967 - 28.1.1971
Funkce: člen představenstva
Adresa: sídliště 832 , 763 02 Gotwaldov - Malenovice Česká republika
Gotwaldov - Malenovice, sídliště 832, PSČ 76302
Jméno: Ing. Jindřich Černý 29.12.1967 - 28.1.1971
Funkce: člen představenstva
Adresa: Herálecká 964 , 140 00 Praha 4 - Krč Česká republika
Praha 4 - Krč, Herálecká 964, PSČ 14000
Jméno: Ing. Jaroslav Koláček 29.12.1967 - 28.1.1971
Funkce: člen představenstva
Adresa: Strašín 66 , Říčany Česká republika
Říčany, Strašín 66
Jméno: Ing. Emil Kudlička 13.8.1969 - 28.1.1971
Funkce: člen představenstva
Adresa: Trenčianská 44 , 820 00 Bratislava Česká republika
Bratislava, Trenčianská 44, PSČ 82000
Jméno: Ing. Dušan Svoboda 29.12.1967 - 30.12.1971
Funkce: člen představenstva
Adresa: Česká republika
Bratislava, Biely Kríž, blok D, PSČ 82000
Jméno: Ing. Josef Palkoska CSc. 29.12.1967 - 20.6.1972
Funkce: I. místopředseda
Adresa: Skořepka 2 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Skořepka 2, PSČ 11000
Jméno: Karel Kumpera 29.12.1967 - 9.11.1973
Funkce: člen představenstva
Adresa: Londýnská 2 , 400 01 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Londýnská 2, PSČ 40001
Jméno: Ing. Štefán Voskár 13.8.1969 - 9.11.1973
Funkce: člen představenstva
Adresa: Liscie Nivy 5 , 820 00 Bratislava Česká republika
Bratislava, Liscie Nivy 5, PSČ 82000
Jméno: Kán Dzian 28.1.1971 - 9.11.1973
Funkce: člen představenstva
Adresa: Níťová 5 , 820 00 Bratislava Česká republika
Bratislava, Níťová 5, PSČ 82000
Jméno: Ing. Karel Bednář 28.1.1971 - 27.5.1974
Funkce: člen představenstva
Adresa: Všenory 124 , 252 29 Dobřichovice Česká republika
Dobřichovice, Všenory 124, PSČ 25229
Jméno: Vladislav Bejček 28.1.1971 - 27.5.1974
Funkce: člen představenstva
Adresa: Přemyslovská 29 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Přemyslovská 29, PSČ 13000
Jméno: Rudolf Javořík 29.12.1967 - 26.2.1976
Funkce: předseda
Adresa: U Letenského sadu 133 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, U Letenského sadu 133/9, PSČ 17000
Jméno: Václav Švandrlík 13.8.1969 - 26.2.1976
Funkce: člen představenstva
Adresa: Podkrušnohorská 1625 , 436 01 Litvínov Česká republika
Litvínov, Podkrušnohorská 1625, PSČ 43601
Jméno: Ing. Miroslav Tkadlec 9.11.1973 - 11.10.1976
Funkce: člen představenstva
Adresa: Košická 30 , 820 00 Bratislava Česká republika
Bratislava, Košická 30, PSČ 82000
Jméno: Ing. Lumír Kozák 26.2.1976 - 11.10.1976
Funkce: člen představenstva
Adresa: Havlíčkova 332 , Bílina Česká republika
Bílina, Havlíčkova 332/4
Jméno: František Gregor 28.1.1971 - 21.9.1977
Funkce: člen představenstva
Adresa: Šrobárova 21 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Šrobárova 21, PSČ 13000
Jméno: Dr. Josef Kalus 28.1.1971 - 21.9.1977
Funkce: člen představenstva
Adresa: Podhoří Mikuláše Alše 488 , Gotwaldov Česká republika
Gotwaldov, Podhoří Mikuláše Alše 488
Jméno: Ján Šebík 28.1.1971 - 21.9.1977
Funkce: člen představenstva
Adresa: Liščie údolie 44 , 820 00 Bratislava Česká republika
Bratislava, Liščie údolie 44, PSČ 82000
Jméno: Ladislav Drobníček 27.5.1974 - 21.9.1977
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sevřená 10 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Sevřená 10/1621, PSČ 14000
Jméno: Ing. Ján Viola 30.12.1971 - 28.10.1985
Funkce: člen představenstva
Adresa: okr. Michalovce , Strážské Česká republika
Strážské, okr. Michalovce, Sidliško 12
Jméno: JUDr. Jindřich Demuth 20.6.1972 - 28.10.1985
Funkce: člen představenstva
Adresa: U Letenského sadu 14 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, U Letenského sadu 14, PSČ 17000
Jméno: Ing. Ludovít Brezula 11.10.1976 - 28.10.1985
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pod Rovnicami 13 , 820 00 Bratislava Česká republika
Bratislava, Pod Rovnicami 13, PSČ 82000
Jméno: Rostislav Pilař D.t 11.10.1976 - 28.10.1985
Funkce: člen představenstva
Adresa: Antonínská 4 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, Antonínská 4, PSČ 17000
Jméno: Ing. Ján Matis 9.11.1973 - 6.2.1987
Funkce: člen představenstva
Adresa: Gabčíkova 4 , 820 00 Bratislava Česká republika
Bratislava, Gabčíkova 4, PSČ 82000
Jméno: Miroslav Petrželka 27.5.1974 - 6.2.1987
Funkce: člen představenstva
Adresa: Stavitelská 4 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Stavitelská 4, PSČ 16000
Jméno: Vincenc Fuciman 26.2.1976 - 6.2.1987
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nad Strouhou 1658 , 140 00 Praha 4 - Braník Česká republika
Praha 4 - Braník, Nad Strouhou 1658, PSČ 14000
Jméno: Ing. Jiří Hladík 21.9.1977 - 6.2.1987
Funkce: člen představenstva
Adresa: Boženy Němcové 830 , Úpice Česká republika
Úpice, Boženy Němcové 830
Jméno: Jan Mezírka 21.9.1977 - 6.2.1987
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mladcovská 3325 , Gottwaldov I Česká republika
Gottwaldov I, Mladcovská 3325
Jméno: Ing. Petr Hojer 28.10.1985 - 6.2.1987
Funkce: člen představenstva
Adresa: Tylova 2070 , Litvínov I Česká republika
Litvínov I, Tylova 2070
Jméno: Ing. Jindřich Chromík CSc. 28.10.1985 - 6.2.1987
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Pouskách 2131 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na Pouskách 2131
Jméno: Dr. Václav Grim 9.11.1973 - 29.4.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Důlce 1 , 400 01 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Důlce 1/2111, PSČ 40001
Jméno: Ing. Miloš Protiva 21.9.1977 - 29.4.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: gen. Svobody 815 , Pečky Česká republika
Pečky, gen. Svobody 815
Jméno: Ing. Eduard Zárybnický 21.9.1977 - 29.4.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: K.H.Borovského 77 , Sokolov Česká republika
Sokolov, K.H.Borovského 77
Jméno: Ing. Pavel Brůžek 28.10.1985 - 29.4.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Srbská 46 , Brno Česká republika
Brno, Srbská 46
Jméno: Ing. RNDr. Ivan Kopernický CSc. 6.2.1987 - 29.4.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nám. Ľudových milicií 10 , Bratislava Česká republika
Bratislava, Nám. Ľudových milicií 10
Jméno: Ing. Josef Sadílek 6.2.1987 - 29.4.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: V.I.Lenina 1257 , Jirkov Česká republika
Jirkov, V.I.Lenina 1257
Jméno: Ing. Michal Ivanko 25.2.1987 - 29.4.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Bítovská 1212 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Bítovská 1212
Jméno: Ing. Alois Herman 17.3.1987 - 29.4.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: J.Fučíka 3624 , Gottwaldov Česká republika
Gottwaldov, J.Fučíka 3624
Jméno: Ing. Jozef Potisk 28.10.1985 - 23.3.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: nám.Ľudových milicií 10 , Bratislava Česká republika
Bratislava, nám.Ľudových milicií 10
Jméno: Ing. Antonín Schauer 29.4.1991 - 23.3.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: Božkovská 2927 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Božkovská 2927
Jméno: Ing. Karel Plaček 29.4.1991 - 23.3.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hečiminova 861 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Hečiminova 861
Jméno: Ing. Jozef Dugovič 28.10.1985 - 3.5.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Februárového víťazstva 63 , Bratislava Česká republika
Bratislava, Februárového víťazstva 63
Jméno: Ing. Ladislav Helada 29.4.1991 - 3.5.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Čapkova 2031 , Litvínov Česká republika
Litvínov, Čapkova 2031
Jméno: Ing. Miroslav Krejčí 29.4.1991 - 3.5.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mánesova 1668 , Sokolov Česká republika
Sokolov, Mánesova 1668
Jméno: Bořivoj Martínek 29.4.1991 - 3.5.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Bukovanského 15 , Ostrava 2 Česká republika
Ostrava 2, Bukovanského 15
Jméno: Zdeněk David 29.4.1991 - 3.5.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: U krčské vodárny 1133 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, U krčské vodárny 1133/61
Jméno: Ing. Ján Krajniak 23.3.1992 - 3.5.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Lotyšská 44 , Bratislava Česká republika
Bratislava, Lotyšská 44
Jméno: Ing. Zdeněk Votava 23.3.1992 - 3.5.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nemocniční 2630 , Mělník Česká republika
Mělník, Nemocniční 2630
Jméno: Ing. Miloš Malík 23.3.1992 - 3.5.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Poličná 219 , Valašské Meziřičí Česká republika
Valašské Meziřičí, Poličná 219
Jméno: Ing. Jiří Michal 23.3.1992 - 3.5.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: J.Machka 16 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, J.Machka 16
Jméno: Ing. Josef Urbánek 23.3.1992 - 3.5.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dukelských hrdinů 21 , Břeclav Česká republika
Břeclav, Dukelských hrdinů 21
Jméno: JUDr. Miroslav Bošek 3.5.1994 - 5.8.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Bohuslava Martinů 2 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Bohuslava Martinů 2
Jméno: Ing. Pavel Jejkal 3.5.1994 - 5.8.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Krasnojarská 14 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Krasnojarská 14
Jméno: Ing. František Kosek 3.5.1994 - 5.8.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Zdíkovská 116 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Zdíkovská 116
Jméno: Ing. František Kresťan 3.5.1994 - 5.8.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nad zlíchovem 18 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Nad zlíchovem 18
Jméno: Ing. Vladimír Moural 3.5.1994 - 5.8.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Heřmanova 24 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Heřmanova 24
Jméno: Ing. Jan Sládek 3.5.1994 - 5.8.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Šárecká 36 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Šárecká 36
Jméno: JUDr. Josef Robejšek 29.12.1967 - 4.10.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pod hájem 1547 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Pod hájem 1547/2, PSČ 15000
Jméno: Ing. Petr Himl 5.8.1994 - 13.10.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rodopská 46 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Rodopská 46
Jméno: Ing. Miroslav Přibyl 3.5.1994 - 14.10.1996
Funkce: místopředseda a člen předst.
Adresa: Strašnická 14 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Strašnická 14
Jméno: Ing. Petr Himl 13.10.1994 - 21.5.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rodopská 3154 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Rodopská 3154/6
Jméno: Ing. Zdeněk Jiras 3.5.1994 - 10.2.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Matuškova 796 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Matuškova 796
Jméno: Ing. Jaromír Burián 14.10.1996 - 10.2.1998
Funkce: člen předst.
Adresa: Pod valem 323 , Praha 10-Štěrboholy Česká republika
Praha 10-Štěrboholy, Pod valem 323
Jméno: Ing. Jaroslav Bažant 21.5.1997 - 10.2.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Šafaříkova 16 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Šafaříkova 16
Jméno: JUDr. Vladimír Junek 21.5.1997 - 10.2.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Bělčická 10 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Bělčická 10
Jméno: Ing. Miroslav Crha 10.2.1998 - 4.11.1998
Funkce: člen
Adresa: Lindavská 784 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Lindavská 784
Jméno: Ing. Václav Junek CSc. 3.5.1994 - 12.9.2015
Funkce: předseda a člen představenstva
Adresa: Nad pískovnou 1466 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nad pískovnou 1466
Jméno: Ing. Otakar Bízek 5.8.1994 - 14.10.2016
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nad Šálkovnou 1533 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nad Šálkovnou 1533/19
Jméno: Ing. Jan Kerbach 21.5.1997 - 14.10.2016
Funkce: člen představenstva
Adresa: Aubrechtové 3102 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Aubrechtové 3102
Jméno: Ing. Václav Nestrašil 10.2.1998 - 14.10.2016
Funkce: člen
Adresa: Ke kamínce 1289 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Ke kamínce 1289
Jméno: JUDr. Jiří Hronovský 4.11.1998 - 14.10.2016
Funkce: člen představenstva
Adresa: V Hůrkách 2143 , Praha 5-Nové Butovice Česká republika
Praha 5-Nové Butovice, V Hůrkách 2143
Jméno: Ing. Ottomar Trestr 4.11.1998 - 14.10.2016
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jungmannova 915 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Jungmannova 915
Jméno: Ing. Petr Ježek 4.11.1998 - 14.10.2016
Funkce: člen představenstva
Adresa: Lomnického 1123 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Lomnického 1123/2

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. František Hruška 11.6.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: K vrbě 524 , 103 00 Praha 10 Česká republika
K vrbě 524/12, Kolovraty, 103 00 Praha 10
Jméno: Ing. Petr Himl 14.10.2016
Funkce: člen
Adresa: Rodopská 3154 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Rodopská3154/6
Jméno: Ing. Roman Čulík 14.10.2016
Funkce: člen
Adresa: Nová cesta 438 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Nová cesta 438/14, Krč, 140 00 Praha 4
Jméno: Ing. Jiří Michal 10.11.1993 - 10.11.1993
Funkce: 1. místopředseda
Adresa: nám. J.Machka 16 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, nám. J.Machka 16
Jméno: Ján Krajniak 10.11.1993 - 5.8.1994
Funkce: 2. místopředseda
Adresa: Lotyšská 44 , Bratislava Česká republika
Bratislava, Lotyšská 44
Jméno: Ing. Zdeněk Votava 10.11.1993 - 5.8.1994
Funkce: člen
Adresa: Nemocniční 2360 , Mělník Česká republika
Mělník, Nemocniční 2360
Jméno: Ing. Jaaroslav Mrlina 10.11.1993 - 5.8.1994
Funkce: člen
Adresa: okr. Ostrava , Vyškovice Česká republika
Vyškovice, okr. Ostrava, Řádová 90
Jméno: Ing. Miroslav Novosad 10.11.1993 - 13.10.1994
Funkce: člen
Adresa: Na vyhlídce 1107 , Kalupy nad Vltavou Česká republika
Kalupy nad Vltavou, Na vyhlídce 1107
Jméno: Ing. Vladimír Staňura 10.11.1993 - 13.10.1994
Funkce: člen
Adresa: Bechyňova 5 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Bechyňova 5
Jméno: Ing. Jaroslav Valoušek 10.11.1993 - 13.10.1994
Funkce: člen
Adresa: Jungmannova 915 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Jungmannova 915
Jméno: Ing. Petr Ciboch 10.11.1993 - 13.10.1994
Funkce: člen
Adresa: Studentská 5 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Studentská 5
Jméno: Ing. Jaroslava Hauková 10.11.1993 - 13.10.1994
Funkce: člen
Adresa: Liškova 808 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Liškova 808/9
Jméno: Jana Sudová 10.11.1993 - 13.10.1994
Funkce: člen
Adresa: Záveská 2 , Praha 10 - Hostivař Česká republika
Praha 10 - Hostivař, Záveská 2
Jméno: Ing. Jaroslav Seifert 10.11.1993 - 13.10.1994
Funkce: člen
Adresa: Suchý vršek 2104 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Suchý vršek 2104
Jméno: Stanislava Plášilová 10.11.1993 - 13.10.1994
Funkce: člen
Adresa: Černokostelecká 2111 , Praha 10 - Strašnice Česká republika
Praha 10 - Strašnice, Černokostelecká 2111
Jméno: Mgr. Jiřina Čalfová 13.10.1994 - 24.1.1996
Funkce: člen
Adresa: Na Hanspaulce 1665 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Hanspaulce 1665/8
Jméno: Doc.Ing. Štěpán Muller CSc. 10.11.1993 - 12.6.1996
Funkce: člen
Adresa: Renoirova 621 , Praha 5 - Hlubočepy Česká republika
Praha 5 - Hlubočepy, Renoirova 621
Jméno: Ing. Ivan Horváth 5.8.1994 - 12.6.1996
Funkce: člen
Adresa: Langsfeldova 15 , Bratislava Česká republika
Bratislava, Langsfeldova 15
Jméno: Ing. Dušan Nepejchal 10.11.1993 - 14.10.1996
Funkce: člen
Adresa: J.Vítovce 3111 , Most Česká republika
Most, J.Vítovce 3111/70
Jméno: Ing. Josef Urbánek 10.11.1993 - 14.10.1996
Funkce: člen
Adresa: Dukelských hrdinů 21 , Břeclav Česká republika
Břeclav, Dukelských hrdinů 21
Jméno: Ing. Zbyněk Mareček 5.8.1994 - 14.10.1996
Funkce: člen
Adresa: Tisovecká 901 , Kolín II Česká republika
Kolín II, Tisovecká 901
Jméno: Ing. Přemek Hlavnička 5.8.1994 - 14.10.1996
Funkce: člen
Adresa: Štichova 642 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Štichova 642
Jméno: Ing. Miroslav Nevosad 13.10.1994 - 14.10.1996
Funkce: člen
Adresa: Na vyhlídce 1107 , Kralupy nad Vltavou Česká republika
Kralupy nad Vltavou, Na vyhlídce 1107
Jméno: Ing. Jaroslav Valoušek 13.10.1994 - 14.10.1996
Funkce: 1.místopředseda
Adresa: Jungmannova 915 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Jungmannova 915
Jméno: Ing. Vladimír Staňura 13.10.1994 - 14.10.1996
Funkce: 2.místopředseda
Adresa: Bechyňova 5 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Bechyňova 5
Jméno: Ing. Jiří Bílek 13.10.1994 - 14.10.1996
Funkce: člen
Adresa: Šrobárova 21 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Šrobárova 21
Jméno: Ing. Jindra Čížková 13.10.1994 - 14.10.1996
Funkce: člen
Adresa: K motelu 97 , Praha 4 - Újezd Česká republika
Praha 4 - Újezd, K motelu 97
Jméno: Irena Šnajberková 13.10.1994 - 14.10.1996
Funkce: člen
Adresa: Zelený pruh 1686 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Zelený pruh 1686/105
Jméno: Doc.Ing. Štěpán Müller CSc. 12.6.1996 - 14.10.1996
Funkce: člen
Adresa: Renoirova 621 , Praha 5 - Hlubočepy Česká republika
Praha 5 - Hlubočepy, Renoirova 621
Jméno: Ing. Ivan Horvát 12.6.1996 - 14.10.1996
Funkce: člen
Adresa: Langsfeldova 15 , Bratislava Česká republika
Bratislava, Langsfeldova 15
Jméno: Ing. František Kopřiva 14.10.1996 - 12.5.1997
Funkce: člen
Adresa: Renoirova 10 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Renoirova 10-649
Jméno: Ing. František Kopřiva 12.5.1997 - 21.5.1997
Funkce: člen
Adresa: Renoirova 649 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Renoirova 649/10
Jméno: Ing. Marie Parmová 14.10.1996 - 10.2.1998
Funkce: člen
Adresa: Sokolská 59 , Ostrava 1 Česká republika
Ostrava 1, Sokolská 59
Jméno: Marie Boboková 13.10.1994 - 4.11.1998
Funkce: člen
Adresa: Levského 3208 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Levského 3208
Jméno: Ing. Petr Ježek 24.1.1996 - 4.11.1998
Funkce: člen
Adresa: Lomnického 1123 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Lomnického 1123/2
Jméno: Ing. Jiří Michal 10.11.1993 - 6.11.1999
Funkce: předseda
Adresa: nám. J.Machka 16 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, nám. J.Machka 16
Jméno: JUDr. Michal Krišlo 10.2.1998 - 6.11.1999
Funkce: člen
Adresa: Šalounova 1940 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Šalounova 1940, PSČ 14900
Jméno: Mgr. Lubor Žalman 4.11.1998 - 6.11.1999
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Grussova 828 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Grussova 828
Jméno: Ing. František Hruška 4.11.1998 - 11.6.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Na rybníčku 10 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Na rybníčku 10
Jméno: Ing. Roman Čulík 14.10.1996 - 14.10.2016
Funkce: člen
Adresa: Nová cesta 14 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nová cesta 14
Jméno: Ing. Petr Himl 21.5.1997 - 14.10.2016
Funkce: člen
Adresa: Rodopská 3154 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Rodopská3154/6

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Kolprokzdeněk Huvr 29.12.1967 - 29.11.1968
Adresa: Sámova 25 , 100 00 Praha 10 - Vršovice Česká republika
Praha 10 - Vršovice, Sámova 25, PSČ 10000
Jméno: Kolprokdrahomír Ryba 29.12.1967 - 29.11.1968
Adresa: Na Vrcholu 32 , 130 00 Praha 3 - Žižkov Česká republika
Praha 3 - Žižkov, Na Vrcholu 32, PSČ 13000
Jméno: Ing. Samprokmiroslav Kohout 29.12.1967 - 3.2.1971
Adresa: Nad Pentlovkou 209 , 180 00 Praha 8 - Bohnice Česká republika
Praha 8 - Bohnice, Nad Pentlovkou 209/3, PSČ 18000
Jméno: Kolprokalois Glomb 29.12.1967 - 14.4.1973
Adresa: Jerevanská 1065 , 100 00 Praha 10 - Vršovice Česká republika
Praha 10 - Vršovice, Jerevanská 1065, PSČ 10000
Jméno: Kolprokfrantišek Poláček 29.12.1967 - 14.4.1973
Adresa: Švandova 7 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Švandova 7, PSČ 15000
Jméno: Ing. Kolprokmikuláš Haas 29.12.1967 - 2.5.1974
Adresa: Švandy ze Semčic 1066 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Švandy ze Semčic 1066/11n, PSČ 15000
Jméno: Kolprokváclav Košťák 2.5.1974 - 16.9.1977
Adresa: Práčská 2675 , 100 00 Praha 10 - Záběhlice Česká republika
Praha 10 - Záběhlice, Práčská 2675, PSČ 10000
Jméno: Ing. Kolprokmiroslav Kohout 2.5.1974 - 19.12.1980
Adresa: Nad Pentlovkou 209 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Nad Pentlovkou 209/3, PSČ 18000
Jméno: Kolprokvlasta Remišová 14.4.1973 - 16.7.1984
Adresa: Klimentská 8 , 100 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Klimentská 8, PSČ 10000
Jméno: Kolprokváclav Volf 29.11.1968 - 8.11.1984
Adresa: Lešanská 2928 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Lešanská 2928, PSČ 14000
Jméno: Kolprokfrantišek Hála 16.9.1977 - 8.11.1984
Adresa: Na Veselí 26 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na Veselí 26
Jméno: Kolprokmiroslav Bezačinský 16.9.1977 - 8.11.1984
Adresa: Černomořská 2 , Praha 10 - Vršovice Česká republika
Praha 10 - Vršovice, Černomořská 2
Jméno: Kolprokjosef Daňhelka 19.12.1980 - 8.11.1984
Adresa: Strašnická 16 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Strašnická 16
Jméno: Ing. Kolprokzdeněk Huvar 11.3.1976 - 18.7.1985
Adresa: Sámova 26 , 100 00 Praha 10 - Vršovice Česká republika
Praha 10 - Vršovice, Sámova 26, PSČ 10000
Jméno: Kolprokladislav Dobrovolný 19.12.1980 - 18.7.1985
Adresa: Záveská 2 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Záveská 2
Jméno: JUDr. Kolprokpavel Just 8.11.1984 - 18.7.1985
Adresa: Vlnitá 21 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Vlnitá 21
Jméno: Kolprokjindřich Ptáček 11.2.1969 - 6.2.1987
Adresa: Havlíčkova 4 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Havlíčkova 4, PSČ 11000
Jméno: Kolprokzdenka Krilková 12.6.1980 - 6.2.1987
Adresa: Koněvova 159 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Koněvova 159
Jméno: JUDr. Kolprokkarel Kratina 16.7.1984 - 6.2.1987
Adresa: Jihlavská 36 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Jihlavská 36
Jméno: Ing. Kolprokpavel Jejkal 8.11.1984 - 6.2.1987
Adresa: Krasnojarská 14 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Krasnojarská 14
Jméno: Ing. Kolprokmilouš Postřihač 8.11.1984 - 6.2.1987
Adresa: Moskevská 32 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Moskevská 32
Jméno: Ing. Kolprokpavel Sedláček 10.7.1981 - 29.4.1991
Adresa: Kuninova 1719 , Praha 4 - Chodov Česká republika
Praha 4 - Chodov, Kuninova 1719
Jméno: Ing. Kolprokmiroslav Krátoška 18.7.1985 - 29.4.1991
Adresa: Na lázeňce 461 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Na lázeňce 461
Jméno: Kolprokvlasta Poslovská 18.7.1985 - 29.4.1991
Adresa: Vladivostocká 1293 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Vladivostocká 1293/19
Jméno: Ing. Kolproktomáš Šubrt 6.2.1987 - 29.4.1991
Adresa: Vajdova 1042 , Praha 10 - Hostivař Česká republika
Praha 10 - Hostivař, Vajdova 1042/12
Jméno: JUDr. Kolprokjosef Novák 6.2.1987 - 29.4.1991
Adresa: Klapálkova 3123 , Praha 4 - Záběhlice Česká republika
Praha 4 - Záběhlice, Klapálkova 3123
Jméno: Ing. Kolprokjiří Thein 18.7.1985 - 23.3.1992
Adresa: Na valech 6 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na valech 6
Jméno: Ing. Kolprokjan Korbach 29.4.1991 - 23.3.1992
Adresa: Aubrechtové 3102 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Aubrechtové 3102
Jméno: Kolprokvratislav Černý 14.4.1973 - 24.3.1992
Adresa: Lounských 1 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Lounských 1/848, PSČ 14000
Jméno: Ing. Kolprokjindřich Gráf 8.11.1984 - 24.3.1992
Adresa: Nedvězská 1835 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Nedvězská 1835/9
Jméno: JUDr. Samprokpavel Just 18.7.1985 - 24.3.1992
Adresa: Vlnitá 21 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Vlnitá 21
Jméno: Ing. Kolprokjaroslav Seifertová 18.7.1985 - 24.3.1992
Adresa: Kamerunská 600 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Kamerunská 600
Jméno: Ing. Kolprokjiří Lízálek 6.2.1987 - 24.3.1992
Adresa: Strašnická 16 , Praha 10 - Hostivař Česká republika
Praha 10 - Hostivař, Strašnická 16/870
Jméno: Ing. Kolprokoldřich Peroutka 29.4.1991 - 24.3.1992
Adresa: Biskupcova 95 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Biskupcova 95
Jméno: Kolprokmiloslav Burnn 29.12.1967 - 4.10.1994
Adresa: Lucemburská 30 , 130 00 Praha 3 - Vinohrady Česká republika
Praha 3 - Vinohrady, Lucemburská 30, PSČ 13000
Jméno: Kolprokantonín Šimáček 29.12.1967 - 4.10.1994
Adresa: Koulova 2 , 160 00 Praha 6 - Dejvice Česká republika
Praha 6 - Dejvice, Koulova 2, PSČ 16000
Jméno: Kolprokváclav Jelínek 6.3.1968 - 4.10.1994
Adresa: Koulova 1060 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Koulova 1060/2, PSČ 16000
Jméno: Ing. Kolprokvlastimil Mareček 29.11.1968 - 4.10.1994
Adresa: Kamenická 1 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, Kamenická 1, PSČ 17000
Jméno: Ing. Kolprokzdeněk Jiras 29.4.1991 - 13.10.1994
Adresa: Matuškova 796 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Matuškova 796
Jméno: Ing. Kolprokfrantišek Křesťan 29.4.1991 - 13.10.1994
Adresa: Na Zlíchovem 457 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Na Zlíchovem 457/18
Jméno: Ing. Kolprokvladimír Moural 29.4.1991 - 13.10.1994
Adresa: Heřmanova 24 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Heřmanova 24
Jméno: Kolprokantonín Hůrka 24.3.1992 - 13.10.1994
Adresa: Litvínovská 522 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Litvínovská 522
Jméno: Kolprokmarcela Vávrová 24.3.1992 - 13.10.1994
Adresa: Rybalkova 59 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Rybalkova 59
Jméno: Ing. Kolprokpavel Jejkal 24.3.1992 - 13.10.1994
Adresa: Krasnojarská 14 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Krasnojarská 14
Jméno: Ing. Kolprokjan Sládek 24.3.1992 - 13.10.1994
Adresa: Šárecká 36 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Šárecká 36
Jméno: Ing. Kolprokfrantišek Kosek 24.3.1992 - 13.10.1994
Adresa: Zdíkovská 116 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Zdíkovská 116
Jméno: JUDr. Kolprokmiroslav Bošek 24.3.1992 - 13.10.1994
Adresa: B.Martinů 1051 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, B.Martinů 1051/2
Jméno: Kolprokdrahomír Ryba 24.3.1992 - 13.10.1994
Adresa: Na vrcholu 32 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Na vrcholu 32

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Václav Junek CSc.
Člen statutárního orgánu: Ing. Otakar Bízek
Člen statutárního orgánu: Ing. Jan Kerbach
Člen statutárního orgánu: Ing. Václav Nestrašil
Člen statutárního orgánu: Ing. Ottomar Trestr
Člen statutárního orgánu: Petr Ježek
Člen statutárního orgánu: JUDr. Jiří Hronovský

Vlastníci firmy CHEMAPOL GROUP, a.s. IČO: 00000744

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 2 506 400 000 Kč - 20.5.1997
zakladni 1 680 000 000 Kč - 20.6.1996 - 20.5.1997
zakladni 880 000 000 Kč - 24.1.1996 - 20.6.1996
zakladni 440 000 000 Kč - 19.7.1995 - 24.1.1996
zakladni 220 000 000 Kč - 5.8.1994 - 19.7.1995
zakladni 200 000 000 Kč - 29.12.1967 - 5.8.1994

Sbírka Listin CHEMAPOL GROUP, a.s. IČO: 00000744

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
BXXXVI 54/SL 7 účetní závěrka, zpráva auditora r.1996,1997 Městský soud v Praze 28.9.1999 0
BXXXVI 54/SL 6 ostatní - zápis z dozorčí rady Městský soud v Praze 13.8.1998 28.9.1999 0
BXXXVI 54/SL 5 ostatní - zápis z dozorčí rady Městský soud v Praze 15.7.1998 28.9.1999 0
BXXXVI 54/SL 4 notářský zápis, účetní závěrka, zpráva auditora NZ 247/98 Městský soud v Praze 25.8.1998 28.9.1999 0
BXXXVI 54/SL 3 stanovy společnosti - 7. úplné znění Městský soud v Praze 13.8.1998 28.9.1999 0
BXXXVI 54/SL 2 stanovy společnosti - 6. úplné znění Městský soud v Praze 21.5.1997 28.9.1999 0
BXXXVI 54/SL 1 notářský zápis NZ 122/97 - změny stanov Městský soud v Praze 10.4.1997 28.9.1999 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení CHEMAPOL GROUP, a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu CHEMAPOL GROUP, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.