ČETRANS a.s. Ústí nad Labem IČO: 48268089

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ČETRANS a.s., která sídlí v obci Ústí nad Labem a bylo jí přiděleno IČO 48268089.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem ČETRANS a.s. se sídlem v obci Ústí nad Labem byla založena v roce 1993. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 21 osob. Společnost podniká(podnikala) v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Zasilatelství , mezinárodní zasilatelství a další.

Základní údaje o ČETRANS a.s. IČO: 48268089

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem 1.4.1993
Spisová značka: B 417
IČO: 48268089
Obchodní firma: ČETRANS a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.4.1993
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 1.4.1993
Na nástupnickou společnost přešlo jmění zanikajících společností:ČETRANS Děčín s.r.o., se sídlem Děčín, Malšovice 94, PSČ 405 02, identifikační číslo 25012649, společnost zapsaná vobchodním rejstříku vedeného Krajským soudem vÚstí nad Labem, oddíl C, vložka 11597,ČETRANS Most s.r.o., se sídlem Most-Rudolice, Ke skále 3561, PSČ 434 42, identifikační číslo 25012592, společnost zapsaná vobchodním rejstříku vedeného Krajským soudem vÚstí nad Labem, oddíl C, vložka 11551,ČETRANS Servis s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 3289/13, PSČ 400 93, identifikační číslo 25426672, společnost zapsaná vobchodním rejstříku vedeného Krajským soudem vÚstí nad Labem, oddíl C, vložka 17740,ČETRANS Karlovy Vary s.r.o., se sídlem Ostrov, Jáchymovská 72, PSČ 363 01, identifikační číslo 25205048, společnost zapsaná vobchodním rejstříku vedeného Krajským soudem vPlzni, oddíl C, vložka 8328,ČETRANS Plzeň s.r.o., se sídlem Plzeň, Domažlická 178, PSČ 314 57, identifikační číslo 25205030, společnost zapsaná vobchodním rejstříku vedeného Krajským soudem vPlzni, oddíl C, vložka 8330,ČETRANS Jihlava s.r.o., se sídlem Jihlava, Brněnská 2661/65, PSČ 586 01, identifikační číslo 26292793, společnost zapsaná vobchodním rejstříku vedeného Krajským soudem vBrně, oddíl C, vložka 42067. 25.11.2004
Valná hromada konaná dne 18.12.2003 rozhodla osnížení základního kapitálu:-důvod snížení základního kapitálu:úhrada kumulované ztráty akciové společnosti vykázané k 31.12.2002 ve výši 486 485 259,- Kč stím, že částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na částečnou úhradu této ztráty ve výši 315 168 931,- Kč,- rozsah snížení základního kapitálu:o 315 168 931,- Kč,-způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno:snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti o 161,- Kč na 1 ks akcie stím, že po tomto snížení bude jmenovitá hodnota akcie činit 649,- Kč,-akcionáři společnosti jsou povinni předložit akcie kvyznačení nižší jmenovité hodnoty ve lhůtě 3 let od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Místem pro předložení akcií je sídlo společnosti. 4.2.2004 - 19.5.2004
Mimořádnou valnou hromadou konanou dne 31.1.2002 bylo rozhodnutoo zvýšení základního kapitálu společnosti. Proto navrhujemeprovést v obchodním rejstříku tento zápis: 28.6.2002 - 18.3.2003
Revokuje se rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne29.6.2001 ohledně zvýšení základního kapitálu společnostivzhledem ke zřejmé početní chybě, spočívající v nesprávném údajio jmenovité hodnotě jedné upisované akcie, a to takto : 28.6.2002 - 18.3.2003
Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 55 007 100,-- Kč(padesátpětmiliónůsedmtisícstokorunčeských) a upisování akciínad tuto částku se nepřipouští. 28.6.2002 - 18.3.2003
Základní kapitál se zvyšuje upisováním nových akcií v počtu67 910 (šedesátsedmtisícdevětsetdeset) kusů, jmenovitá hodnotajedné upisováné akcie činí 810,-- Kč (osmsetdesetkorunčeských),jedná se o kmenové akcie, akcie na majitele a v listinné podobě.Emisní kurs upisovaných akcií je stejný jako jejich jmenovitáhodnota. 28.6.2002 - 18.3.2003
Proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu sepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky vůčispolečnosti. 28.6.2002 - 18.3.2003
Emisní kurs akcií pak bude výhradně splacen započtenímpohledávky obchodní společnosti Apollón holding, a.s., se sídlemPraha 9, Jandova 3, identifikační číslo 10005005, a to ve výši55 007 100,-- Kč (padesátpětmiliónůsedmtisícstokorunčeských),přičemž tato pohledávka vznikla na základě postoupení pohledávkyAgrobanky v likvidaci vůči společnosti na obchodní společnostApollón holding, a.s. Na splacení emisního kursu se započtečástka ve výši 55 007 100,-- Kč(padesátpětmiliónůsedmtisícstokorunčeských). 28.6.2002 - 18.3.2003
Všechny akcie, které tedy nebudou upsány s využitím přednostníhopráva akcionářů, budou nabídnuty k upsání výše uvedené obchodníspolečnosti Apollón holding, a.s. 28.6.2002 - 18.3.2003
Dohoda o započtení bude uzavřena mezi obchodní společnostíApollón holding, a.s. a společností do 30 (třiceti) dnů ode dneupsání akcií. 28.6.2002 - 18.3.2003
Obchodní společnost Apollón holding, a.s. bude nejpozději do 7(sedmi) dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolenízápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříkudoručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií a smlouva oupsání akcií musí být uzavřena do 10 (deseti) dnů po uplynutílhůty 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavřenísmlouvy o upsání akcií obchodní společnosti Apollón holding,a.s. 28.6.2002 - 18.3.2003
Valná hromada konaná dne 27.6.2000 rozhodla o sníženízákladního jmění:- důvod snížení základního jmění: doporučení auditora kvytvoření rezerv a opravných položek k pohledávkám, a to zaúčelem převodu do rezervního fondu společnosti na úhradubudoucích ztrát,- rozsah snížení základního jmění: o 170 069 490,-- Kč, což je10% stávajícího základního jmění,- způsob jak má být snížení základního kapitálu provedeno:snížením jmenovité hodnoty všech akcií o 90,-- Kč na 1 ksakcie s tím, že po tomto snížení bude jmenovitá hodnota jednéakcie činit 810,-- Kč. 7.12.2001 - 13.5.2002
Valná hromada konaná dne 27.6.2000 rozhodla o sníženízákladního jmění:- důvod snížení základního jmění: doporučení auditora kvytvoření rezerv a opravných položek k pohledávkám, a to zaúčelem převodu do rezervního fondu společnosti na úhradubudoucích ztrát,- rozsah snížení základního jmění: o 170 069 490,-- Kč, což je10% stávajícího základního jmění,- způsob jak má být snížení základního jmění provedeno:Snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti o 10,-- Kčna 1 ks akcie s tím, že po tomto snížení bude jmenovitáhodnota jedné akcie činit 890,-- Kč. 31.7.2001 - 7.12.2001
Rozsah snížení základního jmění:0 188 966 100,- Kč, což je 10% stávajícího základního jmění. 27.1.2000 - 18.7.2000
Valná hromada dne 25.10.1999 rozhodla o snížení základníhojmění. 22.12.1999 - 18.7.2000
Důvod snížení základního jmění:Doporučení auditora k vytvoření rezerv a opravných položekk pohledávkám, a to za účelem převodu do rezervního fonduspolečnosti na úhrady budoucích ztrát. 22.12.1999 - 18.7.2000
Způsob, jak má být snížení základního jmění provedeno:Snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti o 100,-- Kčs tím, že po tomto snížení bude činit jmenovitá hodnota jednéakcie 900,-- Kč. 22.12.1999 - 18.7.2000
Rozsah snížení základního jmění:O 186,966.100,-- Kč, což je 10 % stávajícího základního jmění. 22.12.1999 - 27.1.2000
Rozsah splacení základního jmění: 1 889 661 000,- Kč 29.1.1997 - 13.5.2002
Základní jmění společnosti činí l.209.661.000,-- Kč (slovy:jednamiliardadvěstědevětmiliónůšestsetšedesátjedentisíc ko-runčeských). 31.1.1994 - 2.6.1995
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního pod-niku ČSAD Ústí nad Labem s.p.. 31.1.1994 - 2.6.1995
1.197.564 akcií na majitele po l.000,-- Kč jmenovité hodnoty 31.1.1994 - 2.6.1995
s charakterem veřejně obchodovatelných cenných papírů a na12.097 zaměstnaneckých akcií na jméno po 1 000,-- Kč jmeno-vité hodnoty. 31.1.1994 - 2.6.1995
Zakladatel se rozhodl emitovat akcie společnosti v zakniho-vané podobě. 31.1.1994 - 2.6.1995
Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. l72Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze l, Gorkého náměstí 32,na který přešel majetek státního podniku ČSAD Ústí nad Labem s.p.ve smyslu par. ll odst. 3 zák. č. 92/l99l Sb. o podmínkáchpřevodu majetku státnu na jiné osoby, ve znění předpisůpozdějších.V zakladatelské listině učiněné ve formě+ notářského zápisu zedne 8.3.l993 ve znění ze dne l7.3.l993 a ze dne 29.3.l993 bylorozhodnuto 1.4.1993
o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva adozorčí rady. 1.4.1993
Základní jmění společnosti činí l.2O9.66l.OOO,-- Kč (slovy:jednamiliardadvěstědevětmilionůšestsetšedesátjedntisíckorunčeských).Zakladatel splatillOO% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projetku státního podnikuČSAD Ústí nad Labem s.p.Toto základní jmění je rozděleno na l.l97.564 akcií na majitelepo l.OOO,-- Kč jmenovité hodnoty a na l2.O97 akcií na jméno pol.OOO,-Kč jmenovité hodnoty. 1.4.1993 - 31.1.1994
Způsob jednání jménem společnosti:Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichničlenové představenstva, anebo samostatně jeden členpředstavenstva, který k tomu byl představenstvem písemněpověřen.P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buďspolečně všichni členové představenstva, nebo společně předsedanebo místopředseda a jeden člen představenstva, který k tomu bylpředstavenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvuspolečnosti či otisku razítka společnosti. 1.4.1993 - 1.4.1993

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 48268089
Obchodní firma: ČETRANS a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Ústí nad Labem
Vznik první živnosti: 9.9.1993
Celkový počet živností: 69

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 48268089
Firma: ČETRANS a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ústí nad Labem
Základní územní jednotka: Ústí nad Labem-město
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.4.1993

Kontakty na ČETRANS a.s. IČO: 48268089

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Revoluční l3 , 400 95 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Revoluční l3, PSČ 40095
18.3.2003
Sídlo: Revoluční l3 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Revoluční l3
1.4.1993 - 18.3.2003

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Revoluční 13 NEOAD, Ústí nad Labem-město 400 95

Obory činností ČETRANS a.s. IČO: 48268089

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
údržba motorových vozidel ajejich příslušenství 31.8.2006
podnikání voblasti nakládání snebezpečnými odpady 12.9.2005
opravy amontáž měřidel 12.9.2005
opravy silničních vozidel 4.2.2004
opravy pracovních strojů 4.2.2004
opravy karoserií 4.2.2004
zámečnictví 4.2.2004
kovoobráběčství 4.2.2004
nákup, prodej askladování zkapalněných uhlovodíkových plynů vtlakových nádobách nad 1000 kg skladovací kapacity 4.2.2004
zasilatelství 18.3.2003
skladování zboží a manipulace s nákladem 18.3.2003
zprostředkování obchodu 18.3.2003
zprostředkování služeb 18.3.2003
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 18.3.2003
velkoobchod 18.3.2003
maloobchod se smíšeným zbožím 18.3.2003
specializovaný maloobchod 18.3.2003
maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím 18.3.2003
maloobchod tabákovými výrobky 18.3.2003
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 18.3.2003
maloobchod použitým zbožím 18.3.2003
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 18.3.2003
činnost podnikatelských, finančních, organizačních aekonomických poradců 18.3.2003
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 18.3.2003
zpracování dat, služby databank, správa sítí 18.3.2003
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačněhospodářské povahy u fyzických a právnických osob 18.3.2003
pronájem a půjčování věcí movitých 18.3.2003
technické činnosti v dopravě 18.3.2003
činnost technických poradců 18.3.2003
reklamní činnost a marketing 18.3.2003
realitní činnost 18.3.2003
ubytovací služby 18.3.2003
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 31.7.2001
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu svýjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a mazivve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení -velkoobchod 31.7.2001
zastupování v celním řízení 31.7.2001
provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn aodstraňování 31.7.2001
prodej chemických výrobků nepodléhajících živnostem vázaným akoncesovaným 31.7.2001 - 18.3.2003
směnárenská činnost 13.4.1999
poskytování ubytovacích služeb 13.4.1999 - 18.3.2003
silniční motorová doprava nákladní 24.11.1997
silniční motorová doprava osobní 24.11.1997
provozování garáží a odstavných ploch pro motorová vozidla 24.11.1997 - 18.3.2003
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 24.11.1997 - 18.3.2003
provozování učňovské školy - autoopravárenství 24.11.1997 - 18.3.2003
pronájem motorových vozidel 24.11.1997 - 18.3.2003
činnost organizačních a ekonomických poradců 24.11.1997 - 18.3.2003
poskytování software (prodej hotových programů na základěsmlouvy s autory, nebo vyhotovování programů na zakázku) 24.11.1997 - 18.3.2003
automatizované zpracování dat 24.11.1997 - 18.3.2003
zprostředkování úvěrů 24.11.1997 - 18.3.2003
reklamní a propagační činnost 24.11.1997 - 18.3.2003
vnitrostátní zasílatelství 24.11.1997 - 18.3.2003
činnost účetních poradců 24.11.1997 - 18.3.2003
pronájem nemovitostí a nebytových prostor- vázáno na poskytovánívedlejších služeb 24.11.1997 - 18.3.2003
zprostředkování nákupu a prodeje zboží a zprostředkování služebv oblasti dopravy 24.11.1997 - 18.3.2003
poradenství v oboru dopravy, spedice, obchodu a opravárenství 24.11.1997 - 18.3.2003
celní jednatelství a poskytování služeb souvisejících s celnímřízením v režimu živností volných 24.11.1997 - 31.7.2001
mezinárodní zasilatelství 2.6.1995 - 18.3.2003
13. pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, vá-záno na poskytování jiných než základních služeb 2.6.1995 - 24.11.1997
14. provozování garáží a odstavných ploch pro motorová vozi-dla 2.6.1995 - 24.11.1997
15. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 2.6.1995 - 24.11.1997
16. provozování učňovské školy - autoopravárenství 2.6.1995 - 24.11.1997
17. čalounické práce 2.6.1995 - 24.11.1997
18. celní jednatelství a poskytování služeb souvisejícíchs celním řízením 2.6.1995 - 24.11.1997
19. pronájem motorových vozidel 2.6.1995 - 24.11.1997
mytí vozidel 2.6.1995 - 24.11.1997
ll. činnost účetních poradců 2.6.1995 - 24.11.1997
l2. činnost organizačních poradců 2.6.1995 - 24.11.1997
1. silniční motorová doprava2. vnitrostátní zasílatelství3. kovářství4. zámečnictví5. kovoobrábění6. stavba strojů s mechanických pohonem7. opravy motorových vozidel8. opravy karoserií9. vulkanizace10. výroba motorových a ostatních dopravních prostředků 1.4.1993 - 24.11.1997
20. pronájem motorových vozidel 1.4.1993 - 2.6.1995
11. vyučování řízení motorových vozidel12. činnost účetních poradců13. činnost organizačních poradců14. pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, vázánona poskyto vání jiných než základních služeb15. provozování garáží a odstavných ploch pro motorová vozidla16. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej17. provozování učňovské školy - autoopravárenství18. čalounické práce19. celní jednatelství a poskytování služeb souvisejících scelním řízením 1.4.1993 - 2.6.1995

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.9.1993
Zánik oprávnění: 2.8.2018

Živnost č. 2 Zasilatelství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.9.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 mezinárodní zasilatelství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.9.1993
Zánik oprávnění: 9.10.2001

Živnost č. 4 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.11.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.11.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 čalounické práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.11.1993
Zánik oprávnění: 19.5.1997

Živnost č. 7 provozování učňovské školy - autoopravárenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.11.1993
Zánik oprávnění: 31.12.1996

Živnost č. 8 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.11.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Činnost účetních poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.11.1993
Zánik oprávnění: 1.3.2000

Živnost č. 10 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.11.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.11.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.11.1993
Zánik oprávnění: 9.10.2001

Živnost č. 13 Zámečnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.11.1993
Zánik oprávnění: 26.5.1997

Živnost č. 14 Kovoobrábění

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.11.1993
Zánik oprávnění: 26.5.1997

Živnost č. 15 Kovářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.11.1993
Zánik oprávnění: 26.5.1997

Živnost č. 16 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.11.1993
Zánik oprávnění: 21.5.1997

Živnost č. 17 Opravy motorových vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.11.1993
Zánik oprávnění: 26.5.1997

Živnost č. 18 Opravy karosérií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.11.1993
Zánik oprávnění: 26.5.1997

Živnost č. 19 Výroba a opravy ostatních motorových dopravních prostředků (pokud nejsou uvedeny v příloze č. 1)

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.11.1993
Zánik oprávnění: 26.5.1997

Živnost č. 20 Vulkanizace

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.11.1993
Zánik oprávnění: 26.5.1997

Živnost č. 21 Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.11.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Maloobchod použitým zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.11.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.11.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Maloobchod tabákovými výrobky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.11.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 25 Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.11.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 26 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.11.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 27 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.11.1993
Zánik oprávnění: 8.11.2006

Živnost č. 28 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.11.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 29 Stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek)

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.11.1993
Zánik oprávnění: 26.5.1997

Živnost č. 30 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.11.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 31 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.11.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 32 mytí vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.11.1993
Zánik oprávnění: 15.5.1997

Živnost č. 33 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.12.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 34 celní jednatelství a poskytování služeb souvisejících s celním řízením v režimu živností volných

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.12.1993
Zánik oprávnění: 1.3.2000

Živnost č. 35 Vnitrostátní zasilatelství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.1.1994
Zánik oprávnění: 9.10.2001

Živnost č. 36 Vnitrostátní zasilatelství

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.1.1994
Zánik oprávnění: 22.4.1996

Živnost č. 37 Prodej jedů a žíravin v maloobchodě

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.1.1995
Zánik oprávnění: 26.5.1997

Živnost č. 38 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv vč. jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.1.1995
Zánik oprávnění: 26.5.1997

Živnost č. 39 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.1.1995
Zánik oprávnění: 26.5.1997

Živnost č. 40 Opravy a montáž měřidel

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.5.1995
Zánik oprávnění: 26.5.1997

Živnost č. 41 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti - vnitrostátní provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti - mezinárodní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti - mezinárodní provozovaná vozidly

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.10.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 42 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.10.1995
Zánik oprávnění: 2.8.2018

Živnost č. 43 Silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.10.1995
Zánik oprávnění: 31.12.1995
Konec oprávnění: 31.10.2005

Živnost č. 44 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.5.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 45 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.5.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 46 Činnost technických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.5.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 47 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.5.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 48 Zprostředkování úvěrů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.5.1997
Zánik oprávnění: 9.10.2001

Živnost č. 49 Zprostředkování nákupu a prodeje zboží a zprostředkování služeb v oblasti dopravy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.5.1997
Zánik oprávnění: 9.10.2001

Živnost č. 50 Silniční motorová doprava osobní - příležitostná vnitrostátní provozovaná autobusy - příležitostná mezinárodní provozovaná autobusy

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.10.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 51 Směnárenská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.11.1998
Zánik oprávnění: 8.11.2006

Živnost č. 52 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.2.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 53 Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.2.2000
Zánik oprávnění: 22.8.2003

Živnost č. 54 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.3.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 55 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.3.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 56 Prodej chemických výrobků nepodléhajících živnostem vázaným a koncesovaným

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.3.2000
Zánik oprávnění: 9.10.2001

Živnost č. 57 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.10.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 58 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.10.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 59 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.12.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 60 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.7.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 61 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.7.2003
Zánik oprávnění: 2.8.2018

Živnost č. 62 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.7.2003
Zánik oprávnění: 2.8.2018

Živnost č. 63 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.7.2003
Zánik oprávnění: 2.8.2018

Živnost č. 64 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.7.2003
Zánik oprávnění: 3.6.2006

Živnost č. 65 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.1.2004
Zánik oprávnění: 2.8.2018

Živnost č. 66 Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách nad 1000 kg skladovací kapacity

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.1.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 67 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.1.2004
Zánik oprávnění: 2.8.2018

Živnost č. 68 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.1.2005
Zánik oprávnění: 2.8.2018

Živnost č. 69 Opravy a montáž měřidel

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.6.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Skladování
Manipulace s nákladem
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Ostatní poštovní a kurýrní činnosti
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru

Vedení firmy ČETRANS a.s. IČO: 48268089

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Daniel Homola 5.2.2016
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 23.11.2015
Ve funkci: od 14.12.2015
Adresa: Nádražní 1325 , 702 00 Ostrava Česká republika
Nádražní 1325/18, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Jméno: Radmila Homolová 5.2.2016
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 23.11.2015
Ve funkci: od 14.12.2015
Adresa: Budovatelská 460 , 708 00 Ostrava Česká republika
Budovatelská 460/19, Poruba, 708 00 Ostrava
Jméno: Jindřich Stuchl 2.6.1995 - 8.9.1995
Adresa: Masarykova 87 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Masarykova 87
Jméno: Ing. Zdeněk Havelda 1.4.1993 - 26.6.1997
Funkce: ..
Adresa: V lukách 25 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, V lukách 25O2/8
Jméno: Ing. Jaroslav Průša 1.4.1993 - 26.6.1997
Funkce: ..
Adresa: Hornická 2475 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Hornická 2475/28
Jméno: Ing. Karel Vodička 1.4.1993 - 26.6.1997
Funkce: ..
Adresa: 328 , Chlumčany Česká republika
Chlumčany 328/l5
Jméno: Ing. Ivan Domecký 1.4.1993 - 26.6.1997
Funkce: Představenstvo společnosti
Adresa: Soukenická 739 , Liberec Česká republika
Liberec, Soukenická 739
Jméno: Miloslav Havlík 1.4.1993 - 26.6.1997
Funkce: ..
Adresa: gen. Píky 3 , Plzeň Česká republika
Plzeň, gen. Píky 3O
Jméno: Miloslav Havlík 26.6.1997 - 24.9.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: gen. Píky 3 , Plzeň Česká republika
Plzeň, gen. Píky 3O, okres Plzeň-město
Jméno: Ing. Jan Varhaník 26.6.1997 - 24.9.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Za Prachárnou 1 , Jihlava Česká republika
Jihlava, Za Prachárnou 1
Jméno: Zdeněk Kratochvíl 26.6.1997 - 24.11.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Dr. Procházky 13 , Jihlava Česká republika
Jihlava, Dr. Procházky 13
Jméno: Ing. Ivan Domecký 26.6.1997 - 2.4.1998
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Soukenická 739 , Liberec Česká republika
Liberec, Soukenická 739
Jméno: Radek Leopold 26.6.1997 - 13.4.1999
Funkce: Místopředseda předstvenstva
Adresa: kpt. Jaroše 17 , Jihlava Česká republika
Jihlava, kpt. Jaroše 17
Jméno: Zdeněk Kratochvíl 24.11.1997 - 13.4.1999
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Dr. Procházky 13 , Jihlava Česká republika
Jihlava, Dr. Procházky 13
Jméno: Ing. Karel Vodička 13.4.1999 - 31.7.2001
Funkce: Místopředseda představenstva
Ve funkci: do 27.6.2000
Adresa: Chlumčany 328 , Plzeň - Jih Česká republika
Plzeň - Jih, Chlumčany čp. 328
Jméno: Ing. Ivan Domecký 2.4.1998 - 18.3.2003
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: do 29.6.2001
Ve funkci: do 29.6.2001
Adresa: Na Vyhlídce 1049 , Liberec Česká republika
Liberec, Na Vyhlídce 1049
Jméno: Ivo Leopold 13.4.1999 - 18.3.2003
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: do 29.6.2001
Ve funkci: do 29.6.2001
Adresa: Kpt.Jaroše 17 , Jihlava Česká republika
Jihlava, Kpt.Jaroše 17
Jméno: Radek Leopold 31.7.2001 - 18.3.2003
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: do 29.6.2001
Ve funkci: od 27.6.2000 do 29.6.2001
Adresa: Kpt. Jaroše 3730 , 586 01 Jihlava Česká republika
Jihlava, Kpt. Jaroše 3730/17, PSČ 58601
Jméno: Radek Leopold 18.3.2003 - 24.1.2005
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.2001 do 29.9.2004
Ve funkci: od 29.6.2001 do 29.9.2004
Adresa: Kpt. Jaroše 3730 , 586 01 Jihlava Česká republika
Jihlava, Kpt. Jaroše 3730/17, PSČ 58601
Jméno: Ing. Ivan Domecký 18.3.2003 - 31.8.2006
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.2001 do 30.6.2006
Ve funkci: od 29.6.2001 do 30.6.2006
Adresa: Na Vyhlídce 1049 , 460 14 Liberec Česká republika
Liberec, Na Vyhlídce 1049, PSČ 46014
Jméno: Ivo Leopold 18.3.2003 - 22.1.2007
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.2001 do 29.9.2006
Ve funkci: od 29.6.2001 do 29.9.2006
Adresa: S. Lolka 1 , 789 01 Zábřeh Česká republika
Zábřeh, S. Lolka 1, PSČ 78901
Jméno: Mgr. Marie Leopoldová 12.9.2005 - 22.1.2007
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 24.6.2005 do 10.1.2007
Adresa: Kpt. Jaroše 3730 , 586 01 Jihlava Česká republika
Jihlava, Kpt. Jaroše 3730/17, PSČ 58601
Jméno: Luboslav Ujčík 31.8.2006 - 22.1.2007
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 28.7.2006 do 10.1.2007
Ve funkci: od 28.7.2006 do 10.1.2007
Adresa: 588 42 Větrný Jeníkov 234 Česká republika
Větrný Jeníkov 234, PSČ 58842
Jméno: Ing. Radomír Trnavský 22.1.2007 - 22.3.2007
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 10.1.2007 do 22.2.2007
Ve funkci: od 10.1.2007 do 22.2.2007
Adresa: Nábřežní 994 , 725 25 Ostrava - Polanka Česká republika
Ostrava - Polanka, Nábřežní 994, PSČ 72525
Jméno: Dalibor Frölich 22.1.2007 - 22.3.2007
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 10.1.2007 do 22.2.2007
Ve funkci: od 10.1.2007 do 22.2.2007
Adresa: Dlouhá Třída 1139 , 736 01 Havířov - Podlesí Česká republika
Havířov - Podlesí, Dlouhá Třída 1139/87B, PSČ 73601
Jméno: RSDr. Zdeněk Hrůza 22.1.2007 - 15.4.2008
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 10.1.2007 do 13.3.2008
Ve funkci: od 10.1.2007 do 13.3.2008
Adresa: Želivského 2 , 736 01 Havířov - Podlesí Česká republika
Havířov - Podlesí, Želivského 2, PSČ 73601
Jméno: Ing. Tomáš Juříček 15.4.2008 - 7.8.2008
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 14.3.2008
Ve funkci: od 14.3.2008 do 3.7.2008
Adresa: 739 51 Dobratice 338 Česká republika
Dobratice 338, PSČ 73951
Jméno: Ing. Tomáš Juříček 7.8.2008 - 20.10.2008
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 14.3.2008 do 10.9.2008
Adresa: 739 51 Dobratice 338 Česká republika
Dobratice 338, PSČ 73951
Jméno: Ing. Tomáš Král 20.10.2008 - 15.7.2009
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 15.9.2008
Ve funkci: od 15.9.2008 do 24.6.2009
Adresa: Bartoňova 832 , 530 12 Pardubice Česká republika
Pardubice, Bartoňova 832, PSČ 53012
Jméno: Ing. Tomáš Král 15.7.2009 - 21.7.2009
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 15.9.2008 do 14.7.2009
Adresa: Bartoňova 832 , 530 12 Pardubice Česká republika
Pardubice, Bartoňova 832, PSČ 53012
Jméno: Ing. Josef Zemánek 22.3.2007 - 5.9.2011
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.2.2007 do 28.6.2011
Ve funkci: od 22.2.2007 do 28.6.2011
Adresa: Hrádkov 38 , 680 01 Boskovice Česká republika
Boskovice, Hrádkov 38, PSČ 68001
Jméno: Ing. Karel Chromý 22.3.2007 - 5.9.2011
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.2.2007 do 28.6.2011
Ve funkci: od 22.2.2007 do 28.6.2011
Adresa: W.A. Mozarta 2419 , 434 01 Most Česká republika
Most, W.A. Mozarta 2419/11, PSČ 43401
Jméno: Ing. Josef Zemánek 5.9.2011 - 18.12.2013
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2011 do 23.10.2013
Ve funkci: od 28.6.2011 do 23.10.2013
Adresa: Hrádkov 38 , 680 01 Boskovice Česká republika
Boskovice, Hrádkov 38, PSČ 68001
Jméno: Ing. Karel Chromý 5.9.2011 - 18.12.2013
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2011 do 23.10.2013
Ve funkci: od 28.6.2011 do 23.10.2013
Adresa: W.A. Mozarta 2419 , 434 01 Most Česká republika
Most, W.A. Mozarta 2419/11, PSČ 43401
Jméno: Daniel Homola 6.1.2016 - 5.2.2016
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 23.11.2015
Adresa: Nádražní 1325 , 702 00 Ostrava Česká republika
Nádražní 1325/18, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Jméno: Radmila Homolová 6.1.2016 - 5.2.2016
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 23.11.2015
Adresa: Budovatelská 460 , 708 00 Ostrava Česká republika
Budovatelská 460/19, Poruba, 708 00 Ostrava

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Zlata Cigániková 1.4.1993 - 26.6.1997
Adresa: Gagarinova 1435 , Teplice Česká republika
Teplice, Gagarinova 1435
Jméno: Ing. Arkadij Černý 1.4.1993 - 26.6.1997
Adresa: Jižní předměstí 595 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Jižní předměstí 595/12
Jméno: Miroslav Hejman 1.4.1993 - 26.6.1997
Adresa: 182 , Chrást Česká republika
Chrást 182
Jméno: Jiří Volenec 1.4.1993 - 26.6.1997
Adresa: Na valech 1681 , Děčín Česká republika
Děčín, Na valech 1681/7
Jméno: JUDr. Vladimír Fiala 26.6.1997 - 24.9.1997
Adresa: Na Stráni 26 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Na Stráni 26
Jméno: Ing. Zdeněk Havelda 26.6.1997 - 24.9.1997
Adresa: V lukách 2502 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, V lukách 2502/8
Jméno: Václava Přibylová 26.6.1997 - 24.9.1997
Adresa: 187 , Větrný Jeníkov Česká republika
Větrný Jeníkov 187
Jméno: JUDr. Pavel Jaitner 26.6.1997 - 13.4.1999
Adresa: Vojanova 20 , Jihlava Česká republika
Jihlava, Vojanova 20
Jméno: Ing. Jan Varhaník 24.9.1997 - 25.10.1999
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Za Prachárnou 1 , Jihlava Česká republika
Jihlava, Za Prachárnou 1
Jméno: JUDr. Jaroslav Cink 24.9.1997 - 31.7.2001
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: do 27.6.2000
Adresa: Březinova 105 , Jihlava Česká republika
Jihlava, Březinova 105
Jméno: Miloslav Havlík 24.9.1997 - 18.3.2003
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: do 29.6.2001
Adresa: nám. gen. Píky 30 , Plzeň Česká republika
Plzeň, nám. gen. Píky 30
Jméno: JUDr. Vladimír Fiala 13.4.1999 - 18.3.2003
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: do 29.6.2001
Adresa: Klíše , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Klíše, Na Stráni 26/562
Jméno: JUDr. Pavel Jaitner 25.10.1999 - 18.3.2003
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: do 29.6.2001
Adresa: Vojanova 20 , Jihlava Česká republika
Jihlava, Vojanova 20
Jméno: Ing. Karel Vodička 31.7.2001 - 18.3.2003
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2000 do 29.6.2001
Adresa: Boženy Němcové 328 , 334 42 Chlumčany Česká republika
Chlumčany, ul. Boženy Němcové 328/5, PSČ 33442
Jméno: Ing. Karel Vodička 18.3.2003 - 12.9.2005
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2001 do 24.6.2005
Adresa: Terezie Brkové 19 , 318 00 Plzeň Česká republika
Plzeň, Terezie Brkové 19, PSČ 31800
Jméno: Luboslav Ujčík 12.9.2005 - 31.8.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2005 do 28.7.2006
Adresa: 588 42 Větrný Jeníkov 234 Česká republika
Větrný Jeníkov 234, PSČ 58842
Jméno: Miloslav Havlík 18.3.2003 - 22.1.2007
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.7.2001 do 13.10.2006
Adresa: Mlatecká 20 , 323 21 Plzeň Česká republika
Plzeň, Mlatecká 20, PSČ 32321
Jméno: JUDr. Pavel Jaitner 18.3.2003 - 22.1.2007
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2001 do 29.9.2006
Adresa: Vojanova 20 , 586 01 Jihlava Česká republika
Jihlava, Vojanova 20, PSČ 58601
Jméno: Ing. Ladislav Blecha 31.8.2006 - 22.1.2007
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.7.2006 do 10.1.2007
Adresa: Štefanikovo náměstí 9 , 586 01 Jihlava Česká republika
Jihlava, Štefanikovo náměstí 9/1852, PSČ 58601
Jméno: JUDr. Blanka Schöblová 22.1.2007 - 15.4.2008
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.1.2007 do 13.3.2008
Adresa: Strážnická 17 , 627 00 Brno Česká republika
Brno, Strážnická 17, PSČ 62700
Jméno: Jaroslav Bušta 22.3.2007 - 20.10.2008
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.1.2007 do 30.6.2008
Adresa: U Cihelny 1 , 586 01 Jihlava Česká republika
Jihlava, U Cihelny 1, PSČ 58601
Jméno: Mgr. Piotr Adamczyk 15.4.2008 - 20.10.2008
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.3.2008 do 10.9.2008
Ve funkci: od 25.3.2008 do 10.9.2008
Adresa: Božkova 143 , 737 01 Český Těšín Česká republika
Český Těšín, Božkova 143/7, PSČ 73701
Jméno: Mgr. Petr Vodka 15.4.2008 - 5.9.2011
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.3.2008 do 28.6.2011
Adresa: Husova 736 , 664 34 Kuřim Česká republika
Kuřim, Husova 736, PSČ 66434
Jméno: Ladislav Kodeda 20.10.2008 - 16.1.2012
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.8.2008 do 16.8.2011
Adresa: Žukovova 385 , 400 03 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Žukovova 385/51, PSČ 40003
Jméno: Mgr. Petr Vodka 5.9.2011 - 24.9.2014
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2011 do 30.4.2014
Ve funkci: do 30.4.2014
Adresa: Husova 736 , 664 34 Kuřim Česká republika
Kuřim, Husova 736, PSČ 66434
Jméno: Miroslav Kaufmann 16.1.2012 - 24.9.2014
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.12.2011 do 31.12.2012
Ve funkci: do 31.12.2012
Adresa: Labské nábřeží 251 , 405 02 Děčín IV Česká republika
Děčín IV, Labské nábřeží 251/63, PSČ 40502

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Daniel Homola
Člen statutárního orgánu: Radmila Homolová

Vlastníci firmy ČETRANS a.s. IČO: 48268089

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 1 270 460 000 Kč 100% 19.5.2004
zakladni 1 585 630 000 Kč 100% 18.3.2003 - 19.5.2004
zakladni 1 530 630 000 Kč 100% 13.5.2002 - 18.3.2003
zakladni 1 700 690 000 Kč - 18.7.2000 - 13.5.2002
zakladni 1 889 660 000 Kč - 7.10.1996 - 18.7.2000
zakladni 1 209 660 000 Kč - 2.6.1995 - 7.10.1996

Sbírka Listin ČETRANS a.s. IČO: 48268089

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 417/SL 137 ostatní zápis z jedn.představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 9.2.2016 11.2.2016 15.2.2016 2
B 417/SL 136 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 19.1.2016 9.2.2016 10
B 417/SL 135 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jed. předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 14.12.2015 19.1.2016 9.2.2016 3
B 417/SL 134 usn. o nařízení výk.rozh. 20 Cm 257/2014-58 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.11.2015 4.1.2016 7.1.2016 2
B 417/SL 133 rozhod. o statut. orgánu odstoupení Krajský soud v Ústí nad Labem 21.3.2014 14.8.2014 22.10.2014 2
B 417/SL 102 účetní závěrka, zpráva auditora - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.6.2011 18.8.2011 22.8.2011 49
B 417/SL 99 rozhodnutí o neplatnosti - usnesení 72 Cm 52/2007-37 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.8.2008 3.6.2010 16.6.2010 4
B 417/SL 98 rozhodnutí o neplatnosti - usnesení 72 Cm 199/2007-50 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.8.2008 3.6.2010 16.6.2010 4
B 417/SL 97 insolvenční rozhodnutí KSUL 45 INS 5652/2009-A-137 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.12.2009 29.4.2010 11.5.2010 14
B 417/SL 96 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.5.2009 30.9.2009 12.10.2009 39
B 417/SL 95 výroční zpráva - 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.5.2009 15.9.2009 15.9.2009 9
B 417/SL 94 insolvenční rozhodnutí - KSUL 45 INS 5652/2009-A-3 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.8.2009 31.8.2009 3.9.2009 1
B 417/SL 93 rozhod. o statut. orgánu zápis z mimoř. jednání předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 14.7.2009 23.7.2009 1
B 417/SL 92 rozhod. o statut. orgánu pověření člena představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 23.7.2009 1
B 417/SL 91 podpisové vzory - Ladislav Kodeda Krajský soud v Ústí nad Labem 2.10.2008 23.10.2008 2
B 417/SL 90 podpisové vzory - Ing. Tomáš Král Krajský soud v Ústí nad Labem 18.9.2008 23.10.2008 2
B 417/SL 89 ostatní - zápis mimoř. VH Krajský soud v Ústí nad Labem 15.9.2008 23.10.2008 13
B 417/SL 88 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zased. představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 15.9.2008 23.10.2008 1
B 417/SL 87 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zas. představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 10.9.2008 23.10.2008 1
B 417/SL 86 ostatní - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 10.9.2008 23.10.2008 2
B 417/SL 85 ostatní - protokol o volbě čl. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 1.8.2008 23.10.2008 3
B 417/SL 84 ostatní - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2008 23.10.2008 2
B 417/SL 83 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn.představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 3.7.2008 11.8.2008 1
B 417/SL 82 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.6.2008 4.8.2008 46
B 417/SL 81 podpisové vzory - Mgr. Piotr Adamczyk Krajský soud v Ústí nad Labem 1.4.2008 21.4.2008 1
B 417/SL 80 podpisové vzory - Mgr. Petr Vodka Krajský soud v Ústí nad Labem 21.3.2008 21.4.2008 1
B 417/SL 79 podpisové vzory - Ing. Tomáš Juříček Krajský soud v Ústí nad Labem 21.3.2008 21.4.2008 1
B 417/SL 78 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2008 21.4.2008 1
B 417/SL 77 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 14.3.2008 21.4.2008 2
B 417/SL 76 rozhod. o statut. orgánu - zápis nimoř. VH Krajský soud v Ústí nad Labem 13.3.2008 21.4.2008 30
B 417/SL 75 účetní závěrka - 2006- zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2007 26.7.2007 30
B 417/SL 74 podpisové vzory - Ing. Karel Chromý Krajský soud v Ústí nad Labem 22.2.2007 28.3.2007 1
B 417/SL 73 podpisové vzory - Ing. Josef Zemánek Krajský soud v Ústí nad Labem 22.2.2007 28.3.2007 1
B 417/SL 72 notářský zápis NZ 48/2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.2.2007 28.3.2007 14
B 417/SL 71 rozhod. o statut. orgánu - jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 22.2.2007 28.3.2007 1
B 417/SL 70 podpisové vzory - Jaroslav Bušta Krajský soud v Ústí nad Labem 24.1.2007 28.3.2007 1
B 417/SL 69 rozhod. o statut. orgánu - protokol o volbě čl. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 3.1.2007 28.3.2007 3
B 417/SL 68 podpisové vzory - RSDr. Zdeněk Hrůza Krajský soud v Ústí nad Labem 12.1.2007 30.1.2007 1
B 417/SL 67 podpisové vzory - Ing. Radomír Trnavský Krajský soud v Ústí nad Labem 12.1.2007 30.1.2007 1
B 417/SL 66 podpisové vzory - Dalibor Fröhlich Krajský soud v Ústí nad Labem 12.1.2007 30.1.2007 1
B 417/SL 65 podpisové vzory - JUDr. Blanka Schöblová Krajský soud v Ústí nad Labem 10.1.2007 30.1.2007 1
B 417/SL 64 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mimoř. VH Krajský soud v Ústí nad Labem 10.1.2007 30.1.2007 19
B 417/SL 63 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 10.1.2007 30.1.2007 2
B 417/SL 62 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2006 27.11.2006 47
B 417/SL 61 podpisové vzory - Ing. Ladislav Blecha Krajský soud v Ústí nad Labem 2.8.2006 13.11.2006 1
B 417/SL 60 podpisové vzory - Luboslav Ujčík Krajský soud v Ústí nad Labem 2.8.2006 13.11.2006 1
B 417/SL 59 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 28.7.2006 13.11.2006 16
B 417/SL 58 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 28.7.2006 13.11.2006 1
B 417/SL 57 notářský zápis NZ 181/2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.7.2006 13.11.2006 13
B 417/SL 56 výroční zpráva rok 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.5.2005 21.12.2005 46
B 417/SL 55 podpisové vzory - Marie Leopoldová Krajský soud v Ústí nad Labem 3.8.2005 10.11.2005 1
B 417/SL 54 podpisové vzory - Luboslav Ujčík Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2005 10.11.2005 1
B 417/SL 53 notářský zápis NZ 159/2005 - změna stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2005 10.11.2005 18
B 417/SL 52 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 29.9.2004 25.1.2005 2
B 417/SL 51 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z funkce Krajský soud v Ústí nad Labem 29.9.2004 25.1.2005 1
B 417/SL 50 notářský zápis NZ 212/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.7.2004 15.12.2004 8
B 417/SL 49 notářský zápis NZ 211/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.7.2004 15.12.2004 13
B 417/SL 48 notářský zápis NZ 210/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.7.2004 15.12.2004 13
B 417/SL 47 notářský zápis NZ 209/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.7.2004 15.12.2004 13
B 417/SL 46 notářský zápis NZ 208/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.7.2004 15.12.2004 13
B 417/SL 45 notářský zápis NZ 207/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.7.2004 15.12.2004 13
B 417/SL 44 notářský zápis NZ 206/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.7.2004 15.12.2004 13
B 417/SL 43 notářský zápis NZ 203/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.7.2004 15.12.2004 47
B 417/SL 42 účetní závěrka k 31.12.2003, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 25.4.2004 12.7.2004 20
B 417/SL 41 výroční zpráva rok 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.5.2004 12.7.2004 45
B 417/SL 40 změna právní formy, fúze - smlouva o fúzi Krajský soud v Ústí nad Labem 6.5.2004 28.5.2004 8
B 417/SL 39 účetní závěrka k 1.1.2004, zahajovací Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2004 28.5.2004 18
B 417/SL 38 notářský zápis NZ 446/2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.12.2003 10.3.2004 18
B 417/SL 37 notářský zápis NZ 202/2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.6.2003 25.11.2003 10
B 417/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.2003 13.10.2003 77
B 417/SL 35 ostatní -zpr.audit.ke stavu pohledávky Krajský soud v Ústí nad Labem 6.2.2003 12.8.2003 2
B 417/SL 34 podpisové vzory - Miloslav Havlík Krajský soud v Ústí nad Labem 20.8.2002 12.8.2003 1
B 417/SL 33 podpisové vzory - Ing. Karel Vodička Krajský soud v Ústí nad Labem 20.8.2002 12.8.2003 1
B 417/SL 32 podpisové vzory - JUDr. Pavel Jaitner Krajský soud v Ústí nad Labem 20.8.2002 12.8.2003 1
B 417/SL 31 podpisové vzory - Ing. Ivan Domecký Krajský soud v Ústí nad Labem 20.8.2002 12.8.2003 1
B 417/SL 30 podpisové vzory - Ivo Leopold Krajský soud v Ústí nad Labem 20.8.2002 12.8.2003 1
B 417/SL 29 podpisové vzory - Radek Leopold Krajský soud v Ústí nad Labem 20.8.2002 12.8.2003 1
B 417/SL 28 ovládací smlouva - smlouva o přistoupení Krajský soud v Ústí nad Labem 1.8.2002 12.8.2003 1
B 417/SL 27 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mimoř. zasedání před Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2001 12.8.2003 1
B 417/SL 26 rozhod. o statut. orgánu - protokol volby čl. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 17.7.2002 12.8.2003 2
B 417/SL 25 notářský zápis NZ 172/2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.2002 12.8.2003 23
B 417/SL 24 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2001 12.8.2003 4
B 417/SL 23 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 21.8.2002 26.5.2003 16
B 417/SL 22 podpisové vzory - Ing. Ivan Domecký Krajský soud v Ústí nad Labem 20.8.2002 26.5.2003 1
B 417/SL 21 podpisové vzory - Radek Leopold Krajský soud v Ústí nad Labem 20.8.2002 26.5.2003 1
B 417/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.4.2002 26.5.2003 79
B 417/SL 12 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 15.6.2001 5.9.2001 17
B 417/SL 9 ostatní - ovlád.sml.+sml. o přev.zisku Krajský soud v Ústí nad Labem 29.12.2000 8.2.2001 3
B 417/SL 8 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 5.4.2000 11.9.2000 16
B 417/SL 7 ostatní -návrh na odvol.a volbu čl.DR Krajský soud v Ústí nad Labem 9.8.1999 8.12.1999 19
B 417/SL 6 účetní závěrka -výrok auditora za rok 1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.5.1999 29.9.1999 7
B 417/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 2.4.1999 19.5.1999 16
B 417/SL 4 notářský zápis NZ 46/99 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.1.1999 19.5.1999 13
B 417/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.1997 4.2.1999 16

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení ČETRANS a.s.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu ČETRANS a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.