Český porcelán, akciová společnost Dubí IČO: 00174238

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Český porcelán, akciová společnost, která sídlí v obci Dubí a bylo jí přiděleno IČO 00174238.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Český porcelán, akciová společnost se sídlem v obci Dubí byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 10 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řid a další.

Základní údaje o Český porcelán, akciová společnost IČO: 00174238

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem 15.3.1991
Spisová značka: B 101
IČO: 00174238
Obchodní firma: Český porcelán, akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost 15.3.1991
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 15.3.1991
Počet členů statutárního orgánu: 3 15.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 15.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 15.7.2014
Došlo k odštěpení a přechodu části jmění společnosti Porcelánová manufaktura Royal Dux Bohemia, a.s., IČO: 473 08 346, se sídlem Sadová 1414, PSČ: 419 42 Duchcov v rámci rozdělení této společnosti odštěpením sloučením s nástupnickou společností Český porc elán, akciová společnost, IČO: 001 74 238, se sídlem: Tovární ulice č.p. 605 č. or. 17, PSČ: 417 01 Dubí. 13.7.2009
Došlo k odštepení a přechodu části jmění společnosti Porcelánová manufaktura Royal Dux Bohenia, a.s., IČO: 473 08 346, se sídlem Sadová 1414, PSČ: 419 42 Duchcov v rámci rozdělení této společnosti odštěpením sloučením s nástupnickou společností Český porc elán, akciová společnost, IČO: 001 74 238, se sídlem: Tovární ulice č.p. 605 č. or. 17, PSČ: 417 01 Dubí. 13.7.2009 - 13.7.2009
Na společnost Český porcelán, akciová společnost přešlo jmění společnosti Dupor Trading s.r.o., IČO 631 48 871, se sídlem Dubí 2, okr. Teplice, Tovární 50, PSČ 417 02, a to z důvodu zrušení společnosti Dupor Trading s.r.o. s převodem jmění na jejího jedin ého společníka - společnost Český porcelán, akciová společnost. 23.10.2007
Valná hromada dne 26.6.2002 schválila následující usnesení: Základní kapitál akciové společnosti se snižuje o 49.074.000,--Kč (slovy: čtyřicet devět milionů sedmdesát čtyři tisíce korun českých). Důvodem snížení je držba 4.167 (slovy: čtyř tisíc jednoho sta šedesáti sedmi) kusů vlastních listinných akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a 7.404 (slovy: sedmi tisíc čtyř set čtyř) kusů vlastních listinných akcií znějících na majitele, v nominální hodnotě 1.000,--Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), v majetku společnosti. Rozsah snížení základního kapitálu je dán nominální hodnotou uvedených akcií a činí celkem 49.074.000,--Kč (slovy: čtyřicet devět milionů sedmdesát čtyři tisíce korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno tím způsobem, že uvedené listinné akcie budou v souladu s ustanovením § 213 odst. 2 obch. zák. zničeny a o této skutečnosti bude sepsán protokol. Uvedeným opatřením se nezmenšuje majetek společnosti a nezhorší se dobytnost pohledávek věřitelů. 7.5.2003 - 7.4.2004
Na společnost Český porcelán, akciová společnost se sídlem Dubí u Teplic, Tovární 17 přešlo z důvodu sloučení jmění společnosti DUPOR s.r.o. se sídlem Teplice, U Císařských lázní 19/352, IČO 47307641. 6.5.2002
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: 27.5.1998 - 27.5.1998
Zaměstnanecké akcie mohou být převáděny jen mezi zaměstnanci společnosti a zaměstnanci, kteří odešli do důchodu. 27.5.1998 - 27.5.1998
Valná hromada schválila dne 4.5.1998 nové znění stanov, kterými se nahrazují dosavadní stanovy akciové společnosti. 27.5.1998 - 4.11.2017
Valná hromada dne 17.11.1994 schválila nové znění stanov společnosti. 28.12.1994 - 4.11.2017
Základní jmění společnosti : 116 423 000,-- Kč. 19.1.1994 - 28.12.1994
4 657 akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,-- Kč /akcie jsou veřejně obchodovatelné/ 19.1.1994 - 28.12.1994
všechny akcie uvedené pod písmeny a)b)c) jsou vydány v listinné podobě 19.1.1994 - 4.11.2017
Dále rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti z část- ky 70 600 000,-- Kč na částku 116 423 000,-- Kč. 1.8.1993 - 19.1.1994
Základní jmění společnosti : 116 423 000,-- Kč. Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií : 116 423 akcií na jméno po 1 000,-- Kč jmenovité hodnoty, z nichž je 11 642 akcií zaměstnaneckých. 1.8.1993 - 19.1.1994
Mimořádná valná hromada dne 17.6.1993 rozhodla o změně stanov akciové společnosti v čl.VII, čl.VIII, čl.IX, čl.XI, čl. XIII, čl.XX a za čl.XXV se zařazuje nové čl.XXVI a XXVII. 1.8.1993 - 4.11.2017
Základní jmění společnosti : 70 600 000,-- Kčs. Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií : 1 akcie na jméno s nominální hodnotou 100 000,-- Kčs 1 akcie na jméno s nominální hodnotou 70 500 000,-- Kčs. 19.3.1993 - 1.8.1993
Dozorčí rada společnosti : JUDr. Stanislav H l a v á č , bytem Střední 135/16, Dubí 3 JUDr. Zdeňka Š i r o k á , bytem Slovenská 2645, Teplice Danuše V l a c h o v á , bytem Tyršova 1207/33, Duchcov. 19.3.1993 - 28.12.1994
Valná hromada dne 10.3.1993 schválila změnu článků VII. a VIII. stanov akciové společnosti. 19.3.1993 - 4.11.2017
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo otištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představen- stva /člen pověřený zastupováním předsedy/ a vždy nejméně jeden člen představenstva. 18.12.1992 - 28.12.1994
Valná hromada schválila dne 26.11.1992 nové znění stanov, kterými se od 1.12.1992 nahrazují dosavadní stanovy akciové společnosti. 18.12.1992 - 4.11.2017
Ministerstvo průmyslu České republiky ve funkci valné hromady akciové společnosti Český porcelán rozhodlo usnesením č. 3/1991 ze dne 15.8.1991 o změně stanov této společnosti takto : v čl. VIII stanov se doplňuje odst. 2 o písm. h/ s textem : "vydávat listiny akciové společnosti podle § 11 zákona č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech v rozsahu povoleném valnou hromadou". 10.10.1991 - 19.3.1993
Ministerstvo průmyslu České republiky ve funkci valné hromady a.s. Český porcelán v souladu s ust. zákona č. 104/1990 Sb., a čl. VII sta- nov a.s. Český porcelán rozhodlo dne 22.7.1991 usnesením č. 1/1991 o změ- ně stanov této akciové společnosti takto : a) v článku II. odst. 4/ stanov Český porcelán, Dubí - r u š í se text : "Základní ochranné známky společnosti jsou : O a to samostatně nebo s názvem společnosti." 14.8.1991 - 19.3.1993
- n a h r a z u j e se textem : "Základní ochranná známka společnosti je : D s korunkou a to samostatně nebo s názvem společnosti." b) článek VII. písm. B, odst. 5 písm. c stanov a.s. Český porcelán, Dubí d o p l n i t textem : " a prokuristy společnosti " c) v článku VIII. stanov a.s. Český porcelán, Dubí : - r u š í se text odst. 2 písm. d/ : "jmenovat a odvolávat ředitele organizačních jednotek společnosti po projednání s jejím představenstvem." 14.8.1991 - 19.3.1993
- n a h r a z u j e se textem : "jmenovat a odvolávat jemu přímo podřízené vedoucí pracovníky a ve- doucí organizačních jednotek společnosti po projednání s jejím představenstvem." - d o p l ň u j e se odst. 2 o písm. g) s textem : "podepisovat za společnost v rozsahu představenstvem uděleného zmocnění." 14.8.1991 - 19.3.1993
Ministerstvo průmyslu České republiky ve funkci valné hromady a.s. Český porcelán rozhodlo usnesením č. 2/1991 doplnit stanovy této akciové společnosti tak, že za čl. X se vkládá nový článek X a, který včetně nadpisu zní : Spolupráce s odbornými orgány Odborové orgány v akciových společnostech provádějí svoji činnost podle zákoníku práce, generální dohody a dalších obecně závazných práv- ních předpisů a) představenstvo společnosti projednává a uzavírá se ZV odborových svazů kolektivní smlouvu podle podmínek stanovených zákoníkem práce, 14.8.1991 - 19.3.1993
generální dohody a dalších obecně závazných právních předpisů b) společnost vytváří ve smyslu generální dohody fond kulturních a so- ciálních potřeb (sociální fond), pokud zaměstnanci tvorbu tohoto fondu požadují. 14.8.1991 - 19.3.1993
Rozhodnutím ministra průmyslu ČR č. 127/1991 byl vydán dodatek č. 1 ke stanovám akciové společnosti Český porcelán se sídlem Dubí u Teplic, schválený valnou hromadou v Praze dne 21.3.1991. Stanovy akciové společnosti se tímto dodatkem mění takto : v čl. I Text v bodech 1, 2 a 3 se nahrazuje následovně : 1. Základní kapitál společnosti činí 67 605 278,-- Kčs. Je na něj vydána 1 akcie (zatímní list) o nominální hodnotě 100 000,-- Kčs a 1 akcie (zatímní list) o nominální hodnotě 67 505 278,-- Kčs. 27.3.1991 - 19.3.1993
V základním kapitálu není zahrnuta hodnota pozemků, které má společnost ve vlastnictví. 2. Akcie (zatímní listy) společnosti zní na jméno a jsou vyhotove- ny podle "Podmínek SBČS pro tisk akcií a obligací obchodovatel- ných v bankách, spořitelnách a na burze". Jsou opatřeny podpi- sem dvou členů představenstva oprávněných podepisovat za spo- lečnost. 3. Majitelem akcií (zatímních listů) uvedených v bodě 1 tohoto do- datku je ministerstvo průmyslu ČR jako jediný akcionář. 27.3.1991 - 19.3.1993
v čl. VII.A Závěrečný text za bodem 5 (o výkonu práv a povinností valné hroma- dy) se nahrazuje následovně : Veškerá práva a povinnosti valné hromady vykonává ministerstvo prů- myslu ČR (pokud výkonem některých práv nepověří jiné orgány společ- nosti), a to až do doby, kdy se právoplatným držitelem akcií (za- tímních listů) stane další akcionář společnosti. Souhrnná změna : Kdekoliv je v textu uvedeno v závorce slovo "zakladatel", vypouští se, ať stojí v kterémkoli mluvnickém pádě. 27.3.1991 - 19.3.1993
Údaje o založení: Český porcelán, akciová společnost, byla založena jednorázově zakladatelským plánem státního podniku Český porcelán se sídlem v Dubí u Teplic, v souladu se zákonem č. 104/190 Sb., o akciových společnostech a stanovami akciové společnosti. 15.3.1991
Základní kapitál společnosti činí 100 000,-- Kčs. Bude na něj vydána 1 akcie znějící na jméno o stejné nominální hodnotě. Bude označena číslem 1 a vyhotovena podle "Podmínek SBČS pro tisk akcií a obligací obchodovatel- ných v bankách, spořitelnách a na burze". 15.3.1991 - 27.3.1991
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsa- nému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a jeden člen představenstva. Žádost o zápis společnosti do podnikového rejstříku podepisují vši- chni členové představenstva. Akcie podepisují dva členové představenstva. 15.3.1991 - 18.12.1992
Zastupování a podepisování : Statutárním orgánem společnosti je pětičlenné představenstvo. Volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. 15.3.1991 - 28.12.1994

Aktuální kontaktní údaje Český porcelán, akciová společnost

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00174238
Obchodní firma: Český porcelán, akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Teplice
Vznik první živnosti: 24.8.1992
Celkový počet živností: 19
Aktivních živností: 4

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00174238
Firma: Český porcelán, akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Teplice
Základní územní jednotka: Dubí
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.7.1990

Kontakty na Český porcelán, akciová společnost IČO: 00174238

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Tovární 605 , Dubí 417 01 12.12.2016
Sídlo: Tovární 605 , Dubí 417 01 16.2.2015 - 12.12.2016
Sídlo: Tovární 605 , Dubí 417 01 6.5.2002 - 16.2.2015
Sídlo: Tovární 605 , Dubí 417 01 18.12.1992 - 6.5.2002
Sídlo: 417 01 Dubí u Teplic Česká republika
15.3.1991 - 18.12.1992

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Tovární 605/17, Dubí 417 01

Obory činností Český porcelán, akciová společnost IČO: 00174238

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidi če 15.7.2014
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 15.7.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3.8.2011
hostinská činnost 3.8.2011
vedení účetnictví, vedení daňové evidence 3.8.2011
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní pří ležitostná osobní 3.8.2011 - 15.7.2014
zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb 6.5.2002 - 3.8.2011
činnost organizačních a ekonomických poradců 6.5.2002 - 3.8.2011
reklamní a propagační činnost 6.5.2002 - 3.8.2011
provádění personální agendy 6.5.2002 - 3.8.2011
vedení účetnictví 6.5.2002 - 3.8.2011
provádění a zajišťování vzdělávacích akcí 6.5.2002 - 3.8.2011
poskytování software 6.5.2002 - 3.8.2011
výroba a údržba strojního a technologického zařízení 6.5.2002 - 3.8.2011
silniční motorová doprava nákladní 5.6.2000 - 3.8.2011
silniční motorová doprava osobní 5.6.2000 - 3.8.2011
1. Výroba užitkového a ozdobného porcelánu. 2. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 18.12.1992 - 3.8.2011
- výroba užitkového a ozdobného porcelánu - výroba strojů, zařízení a náhradních dílů - stavební práce pro investiční výstavbu - investiční činnost, údržba a modernizace základních prostředků - maloobchodní prodej zboží spotřebního charakteru - obchodní činnost - maloobchodní prodej 15.3.1991 - 18.12.1992

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.8.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Tovární 50/68 , Dubí 417 02
Identifikační číslo provozovny: 1000396932
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 6.8.2010
Provozovna č. 2
Provozovna: Sadová 1414 13 419 01 Duchcov
Identifikační číslo provozovny: 1000396924
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

Zahájení provozování: 6.8.2010
Provozovna č. 3
Provozovna: Zelenkova 496/18 , Duchcov 419 01
Identifikační číslo provozovny: 1001635345
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 6.8.2010
Provozovna č. 4
Provozovna: 472 01 Doksy
Identifikační číslo provozovny: 1003573576
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 9.5.2011
Provozovna č. 5
Provozovna: U Císařských lázní 352/19 , Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny: 1000284077
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 14.9.1995
Provozovna č. 6
Provozovna: Tovární 605 , Dubí 417 01
Identifikační číslo provozovny: 1000284085
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 5.11.1993
Provozovna č. 7
Provozovna: Rooseveltova 77/2 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1000284093
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 11.1.1999
Provozovna č. 8
Provozovna: 5. května 39/30 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1000284115
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 15.8.1995
Provozovna č. 9
Provozovna: Perlová 412/1 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1000284131
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 3.8.1995

Živnost č. 2 Vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.6.1997

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řid

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 2.8.1999

Živnost č. 4 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.5.2011
Provozovna č. 1
Provozovna: Tovární 605 , Dubí 417 01
Identifikační číslo provozovny: 1000284085
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.5.2011

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.8.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Výroba užitkového a ozdobného porcelánu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.8.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Výroba a údržba strojního a technologického zařízení vyjma činností uvedených v příl.č.1-3 zák.č.455/91Sb. ve znění pozdějších předpisů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.6.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb (neopravňuje k činnostem podle § 3 zák.č.455/91Sb. ve znění pozdějších přepisů)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.6.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Automatizace zpracování dat

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.6.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.6.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Ekonomické služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.6.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Reklamní a propagační činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.6.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Provádění personální agendy (neopravňuje k činnostem podle § 3 zák.č.455/91Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.6.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Vedení účetnictví a ekonomické služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.6.1997
Zánik oprávnění: 18.10.2000

Živnost č. 15 Provádění a zajišťování vzdělávacích akcí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.6.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory a vyhotovování programů na zakázku)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.6.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Silniční motorová doprava osobní - příležitostná vnitrostátní provozovaná osobními automobily - příležitostná mezinárodní provozovaná osobními automobily

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.8.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti - mezinárodní provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.8.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.8.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní pozemní osobní doprava j. n.
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Činnosti v oblasti informačních technologií
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Reklamní činnosti
Podpůrné činnosti pro podnikání j. n.
Ostatní vzdělávání

Vedení firmy Český porcelán, akciová společnost IČO: 00174238

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně s dalším členem představenstva. Společnost zastupuje dále prokurista v rozsahu a způsobem dle rozhodnutí o udělení prokury. 15.7.2014
1) Jménem, resp. za společnost jednají: a) předseda představenstva samostatně b) dva členové představenstva společně c) generální ředitel na základě zmocnění představenstvem v rozsahu představenstvem uděleného zmocnění a Čl. 34 Stanov d) prokurista s výjimkou převádění a zatěžování nemovitostí. 2) Za společnost vůči třetím osobám jednají a podepisují také zaměstnanci společnosti v rozsahu zástupcích oprávnění spojených s jejich pracovními funkcemi. Přitom jsou vázáni platnými vnitřními normativními a organizačními akty společnosti (organizačním řádem, podpisovým řádem apod.) nebo rozsahem uděleného pověření. 24.11.2010 - 15.7.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo a to tak, že k názvu společnosti připojí své podpisy: a) dva členové představenstva současně nebo b) ředitel na základě zmocnění představenstvem a v rozsahu ve zmocnění uvedeném nebo c) prokurista s výjimkou převádění a ztěžování nemovitostí 28.12.1994 - 28.12.1994
Jménem společnosti jedná představenstvo a to tak, že k názvu společnosti připojí své podpisy: a) dva členové představenstva současně nebo b) ředitel na základě zmocnění představenstvem a v rozsahu ve zmocnění uvedeném nebo c) prokurista s výjimkou převádění a zatěžování nemovitostí 28.12.1994 - 24.11.2010
Jméno: Ing. Vladimír Feix dr.h.c. 15.7.2014
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 14.6.2014
Ve funkci: od 14.6.2014
Adresa: Lesní 209/1, Dubí 417 02
Jméno: Ing. Radislav Feix Ph.D. 15.7.2014
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 14.6.2014
Ve funkci: od 14.6.2014
Adresa: Kubátova 327, Háj u Duchcova 417 22
Jméno: Ing. Petr Bednář CSc. 15.7.2014
Funkce: Člen představentstva
Trvání členství: od 14.6.2014
Adresa: Ke studni 364, Jesenice 252 42
Jméno: Ing. Vladimír Feix 15.3.1991 - 29.3.1991
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Lesní 209/1, Dubí 417 02
Jméno: Ing. Milan Vacek 15.3.1991 - 29.3.1991
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Melichova 20 , Podebrady II Česká republika
Jméno: Ing. Milan Vacek 29.3.1991 - 18.12.1992
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Melichova 20 , Poděbrady II Česká republika
Jméno: Ing. Josef Tůma 15.3.1991 - 28.12.1994
Funkce: Člen představenstva
Adresa: U družstva Práce 1479/82, Praha 140 00
Jméno: Ing. Karel Voldřich 15.3.1991 - 28.12.1994
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Augustinova 2081/21, Praha 148 00
Jméno: Ing. Jan Bohuslav 15.3.1991 - 28.12.1994
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Vosmíkových 1682/13, Praha 180 00
Jméno: Ing. Vladimír Feix 29.3.1991 - 28.12.1994
Funkce: Ředitel akciové společnosti
Adresa: Lesní 209/1, Dubí 417 02
Jméno: Ing. Vladimír Feix 29.3.1991 - 28.12.1994
Funkce: Předseda představenstva
Adresa:
Jméno: Ing. Milan Vacek 18.12.1992 - 28.12.1994
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Mechova 20 , Poděbrady II Česká republika
Jméno: Ing. Vladimír Feix 28.12.1994 - 27.5.1998
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Lesní 201 , 417 02 Dubí 2 Česká republika
Jméno: Ing. Karel Voldřich 28.12.1994 - 5.6.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Augustinova 2081/21, Praha 148 00
Jméno: Ing. Jiří Kloubouček 28.12.1994 - 19.7.2003
Funkce: Člen představenstva
Ve funkci: od 2.6.1999
Adresa: Zelená 263/4, Dubí 417 02
Jméno: Ing. Radislav Feix 5.6.2000 - 19.7.2003
Funkce: Člen představenstva
Ve funkci: od 2.6.1999
Adresa: Vančurova 329/7, Dubí 417 01
Jméno: Ing. Eliška Rohlová CSc. 28.12.1994 - 31.3.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 26.6.2003
Ve funkci: od 2.6.1999
Adresa: Bergerova 1115/2, Praha 182 00
Jméno: Ing. Jiří Klobouček 19.7.2003 - 31.3.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 26.6.2003
Ve funkci: od 2.6.1999
Adresa: Zelená 263/4, Dubí 417 02
Jméno: Ing. Petr Bednář CSc. 28.12.1994 - 8.10.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 21.5.2004
Ve funkci: od 2.6.1999
Adresa: Rakovského 3144/13, Praha 143 00
Jméno: Ing. Vladimír Feix 27.5.1998 - 8.10.2004
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: do 21.5.2004
Ve funkci: od 2.6.1999 do 21.5.2004
Adresa: Lesní 209/1, Dubí 417 02
Jméno: Ing. Radislav Feix 19.7.2003 - 8.10.2004
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.6.1999 do 21.5.2004
Ve funkci: od 25.7.2002 do 21.5.2004
Adresa: Vančurova 329/7, Dubí 417 01
Jméno: Ing. Vladimír Feix 8.10.2004 - 13.7.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.5.2004 do 30.6.2009
Ve funkci: od 21.5.2004 do 30.6.2009
Adresa: Lesní 209/1, Dubí 417 02
Jméno: Ing. Petr Bednář CSc. 8.10.2004 - 13.7.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.5.2004 do 30.6.2009
Adresa: Ke studni 364, Jesenice 252 42
Jméno: Ing. Radislav Feix 8.10.2004 - 13.7.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 21.5.2004 do 30.6.2009
Ve funkci: od 21.5.2004 do 30.6.2009
Adresa: Vančurova 329/7, Dubí 417 01
Jméno: Ing. Vladimír Feix 13.7.2009 - 15.7.2014
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2009 do 14.6.2014
Ve funkci: od 30.6.2009 do 14.6.2014
Adresa: Lesní 209/1, Dubí 417 02
Jméno: Ing. Radislav Feix 13.7.2009 - 15.7.2014
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2009 do 14.6.2014
Ve funkci: od 30.6.2009 do 14.6.2014
Adresa: Vančurova 329/7, Dubí 417 01
Jméno: Ing. Petr Bednář CSc. 13.7.2009 - 15.7.2014
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2009 do 14.6.2014
Adresa: Ke studni 364, Jesenice 252 42

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Danuše Vlachová 15.7.2014
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.6.2014
Adresa: Tyršova 1207/33, Duchcov 419 01
Jméno: Helena Müllerová 4.11.2017
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2017
Ve funkci: od 28.6.2017
Adresa: Bystřická 209/26, Dubí 417 02
Jméno: Bc. František Bednář 4.11.2017
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2017
Adresa: Chrpová 1175, Jesenice 252 42
Jméno: Prof.ing. Stanislav Adamec DrSc. 28.12.1994 - 27.5.1998
Funkce: Člen
Adresa: Pod lysinami 469/15, Praha 147 00
Jméno: Jana Benešová 28.12.1994 - 5.6.2000
Funkce: Člen
Adresa: K. Světlé 556/2, Dubí 417 01
Jméno: Prof.ing. Stanislav Adamec DrSc. 27.5.1998 - 5.6.2000
Funkce: Člen
Adresa: 252 42 Česká republika
Horní Jirčany 336, pošta Jesenice, Praha - západ
Jméno: RNDr. Vladimír Burda 5.6.2000 - 19.7.2003
Funkce: Člen
Trvání členství: do 26.6.2002
Ve funkci: od 2.6.1999
Adresa: Zahrádecká 371/2, Praha 142 00
Jméno: JUDr. Stanislav Hlaváč 28.12.1994 - 8.10.2004
Funkce: Předseda
Trvání členství: do 21.5.2001
Ve funkci: od 2.6.1999 do 21.5.2001
Adresa: Střední 135/16, Dubí 417 03
Jméno: Milan Sadílek 5.6.2000 - 1.11.2004
Funkce: Člen
Trvání členství: do 2.6.2004
Ve funkci: od 2.6.1999
Adresa: Na Vyhlídce 480/6, Krupka 417 42
Jméno: Ing. Pavel Tomšů 19.7.2003 - 20.9.2007
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2002 do 30.6.2007
Adresa: Evaldova 1314/15, Šumperk 787 01
Jméno: JUDr. Stanislav Hlaváč 8.10.2004 - 13.7.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.5.2004 do 30.6.2009
Ve funkci: od 28.6.2004 do 30.6.2009
Adresa: Střední 135/16, Dubí 417 03
Jméno: Danuše Vlachová 1.11.2004 - 13.7.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.7.2004 do 18.6.2009
Adresa: Tyršova 1207/33, Duchcov 419 01
Jméno: Ing. Radek Musil 20.9.2007 - 5.9.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2007 do 30.6.2012
Ve funkci: do 30.6.2012
Adresa: V dolích 306, Černošice 252 28
Jméno: JUDr. Stanislav Hlaváč 13.7.2009 - 5.9.2012
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2009 do 29.2.2012
Ve funkci: od 30.6.2009 do 29.2.2012
Adresa: Střední 135/16, Dubí 417 03
Jméno: Danuše Vlachová 13.7.2009 - 15.7.2014
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2009 do 14.6.2014
Adresa: Tyršova 1207/33, Duchcov 419 01
Jméno: Bc. František Bednář 5.9.2012 - 9.2.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2012
Ve funkci: od 30.6.2012
Adresa: Chrpová 1175 , 252 42 Jesenice, Horní Jirčany Česká republika
Jméno: Helena Müllerová 5.9.2012 - 4.11.2017
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2012 do 28.6.2017
Ve funkci: od 30.6.2012 do 28.6.2017
Adresa: Bystřická 209 26, 417 02 Dubí, Bystřice Česká republika
Jméno: Bc. František Bednář 9.2.2015 - 4.11.2017
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2012 do 28.6.2017
Ve funkci: od 30.6.2012
Adresa: Chrpová 1175, Jesenice 252 42

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Vladimír Feix 17.6.2017
Adresa: Lesní 209/1, Dubí 417 02
Jméno: Ing. Vladimír Feix 1.11.2004 - 17.6.2017
Adresa: Lesní 209/1, Dubí 417 02

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Vladimír Feix
Člen statutárního orgánu: Ing. Petr Bednář CSc.
Člen statutárního orgánu: Ing. Radislav Feix

Vlastníci firmy Český porcelán, akciová společnost IČO: 00174238

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 102 108 000 Kč - 13.7.2009
zakladni 101 850 000 Kč - 30.10.2007 - 13.7.2009
zakladni 98 802 000 Kč - 20.9.2007 - 30.10.2007
zakladni 106 149 000 Kč - 7.4.2004 - 20.9.2007
zakladni 155 223 000 Kč - 27.5.1998 - 7.4.2004
zakladni 155 223 000 Kč - 28.12.1994 - 27.5.1998

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 5 845 15.7.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 36 053 15.7.2014
Kmenové akcie na jméno 50 Kč 5 169 15.7.2014
Prioritní akcie na jméno 1 000 Kč 7 347 24.11.2010
Kmenové akcie na majitele 50 Kč 5 169 24.11.2010 - 15.7.2014
Prioritní akcie na jméno 1 000 Kč 7 347 13.7.2009 - 24.11.2010
Kmenové akcie na majitele 50 Kč 5 169 13.7.2009 - 24.11.2010
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 5 845 13.7.2009 - 15.7.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 36 053 13.7.2009 - 15.7.2014
Prioritní akcie na jméno 1 000 Kč 7 347 20.9.2007 - 13.7.2009
Prioritní akcie na jméno 1 000 Kč 11 646 8.10.2004 - 20.9.2007
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 5 845 8.10.2004 - 13.7.2009
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 36 053 8.10.2004 - 13.7.2009
Akcie na majitele 10 000 Kč 5 845 7.4.2004 - 8.10.2004
Akcie na majitele 1 000 Kč 36 053 7.4.2004 - 8.10.2004
Prioritní akcie na jméno 1 000 Kč 11 646 6.5.2002 - 8.10.2004
Prioritní akcie na jméno 1 000 Kč 11 646 27.5.1998 - 6.5.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 43 457 28.12.1994 - 7.4.2004
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 11 646 19.1.1994 - 27.5.1998
Akcie na majitele 10 000 Kč 10 012 19.1.1994 - 7.4.2004

Sbírka Listin Český porcelán, akciová společnost IČO: 00174238

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 101/SL 105 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 21.4.2015 28.7.2015 29.7.2015 31
B 101/SL 104 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2015 13.7.2015 29.7.2015 21
B 101/SL 103 rozhod. o statut. orgánu zápis z předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 18.7.2014 21.7.2014 1
B 101/SL 102 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 18.7.2014 21.7.2014 28
B 101/SL 101 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 18.7.2014 21.7.2014 45
B 101/SL 100 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu NZ 192/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.6.2014 3.7.2014 18.7.2014 43
B 101/SL 99 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2014 3.7.2014 34
B 101/SL 98 výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 28.3.2014 26.6.2014 3.7.2014 45
B 101/SL 97 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.2013 9.7.2013 10.7.2013 42
B 101/SL 96 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.2013 9.7.2013 10.7.2013 34
B 101/SL 95 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 15.6.2013 18.6.2013 20.6.2013 2
B 101/SL 94 výroční zpráva  - 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.8.2012 28.8.2012 17
B 101/SL 93 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.2012 14.8.2012 16.8.2012 36
B 101/SL 92 notářský zápis - NZ 377/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2011 28.7.2011 15.8.2011 17
B 101/SL 91 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2011 28.7.2012 15.8.2011 10
B 101/SL 90 účetní závěrka, výroční zpráva - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.3.2011 20.7.2011 20.7.2011 42
B 101/SL 89 notářský zápis - NZ 66/2010- VH Krajský soud v Ústí nad Labem 13.11.2010 24.11.2010 29.11.2010 19
B 101/SL 88 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2010 1.9.2010 30.9.2010 9
B 101/SL 87 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2010 1.9.2010 30.9.2010 27
B 101/SL 86 notářský zápis - NZ 405/2010- VH Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2010 1.9.2010 30.9.2010 22
B 101/SL 85 ostatní - inzerce Krajský soud v Ústí nad Labem 26.5.2010 1.9.2010 30.9.2010 1
B 101/SL 84 výroční zpráva rok 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.2010 28.6.2010 28.6.2010 44
B 101/SL 83 notářský zápis - NZ 381/2009- VH Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2009 27.7.2009 49
B 101/SL 82 ostatní - zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2009 27.7.2009 2
B 101/SL 81 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2009 27.7.2009 1
B 101/SL 80 ostatní - zápis volební komise Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2009 27.7.2009 1
B 101/SL 79 ostatní - volba čl.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 22.5.2009 27.7.2009 1
B 101/SL 78 účetní závěrka - k 1.1.2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.5.2009 27.7.2009 26
B 101/SL 77 účetní závěrka, zpráva auditora rok 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2009 14.7.2009 39
B 101/SL 76 výroční zpráva rok 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2009 14.7.2009 40
B 101/SL 75 ostatní - plná moc Krajský soud v Ústí nad Labem 23.3.2009 21.5.2009 2
B 101/SL 74 změna právní formy, fúze - projekt přeměny rozdělení Krajský soud v Ústí nad Labem 19.5.2009 21.5.2009 11
B 101/SL 73 notářský zápis - NZ 85/2008- rozh.pr.osoby Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2008 8.8.2008 4
B 101/SL 72 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2008 8.8.2008 9
B 101/SL 71 výroční zpráva rok 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.2008 18.7.2008 40
B 101/SL 70 notářský zápis - NZ 575/2007-sml.o.převzetí Krajský soud v Ústí nad Labem 28.8.2007 1.11.2007 39
B 101/SL 69 notářský zápis - NZ 573/2007- VH Krajský soud v Ústí nad Labem 28.8.2007 1.11.2007 9
B 101/SL 68 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 1.7.2007 1.11.2007 10
B 101/SL 67 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2007 8.10.2007 3
B 101/SL 66 notářský zápis - NZ 74/2007- rozhod.orgánu Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2007 8.10.2007 4
B 101/SL 65 ostatní - pozvánka na VH Krajský soud v Ústí nad Labem 21.5.2007 8.10.2007 2
B 101/SL 64 ostatní - smlouva o převzetí jmění Krajský soud v Ústí nad Labem 30.7.2007 6
B 101/SL 63 výroční zpráva - 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.5.2007 25.7.2007 40
B 101/SL 62 notářský zápis NZ 94/2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.7.2006 29.3.2007 4
B 101/SL 61 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 1.7.2006 29.3.2007 9
B 101/SL 60 výroční zpráva rok 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.5.2006 4.10.2006 44
B 101/SL 59 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2005 22.5.2006 10
B 101/SL 58 notářský zápis NZ 110/2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.7.2005 22.5.2006 4
B 101/SL 57 ostatní - zpráva o vztazích rok 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.4.2005 27.9.2005 3
B 101/SL 56 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.4.2005 27.9.2005 27
B 101/SL 55 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 8.10.2004 2.2.2005 10
B 101/SL 54 notářský zápis NZ 507/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.11.2004 2.2.2005 10
B 101/SL 53 ostatní - zápis z mim. VH Krajský soud v Ústí nad Labem 8.10.2004 2.2.2005 13
B 101/SL 52 podpisové vzory - Ing. Vladimír Feix Krajský soud v Ústí nad Labem 3.9.2004 6.12.2004 1
B 101/SL 51 podpisové vzory - Danuše Vlachová Krajský soud v Ústí nad Labem 13.8.2004 6.12.2004 1
B 101/SL 50 rozhod. o statut. orgánu - protokol ze zasedání předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 2.8.2004 6.12.2004 2
B 101/SL 49 ostatní - zápis z volební komise Krajský soud v Ústí nad Labem 29.7.2004 6.12.2004 3
B 101/SL 48 ostatní - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2004 13.10.2004 2
B 101/SL 47 notářský zápis NZ 93/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.6.2004 13.10.2004 4
B 101/SL 46 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH, úč. závěrky 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.5.2004 13.10.2004 13
B 101/SL 45 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze schůze představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 21.5.2004 13.10.2004 2
B 101/SL 44 výroční zpráva rok 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.5.2004 15.6.2004 10
B 101/SL 43 notářský zápis NZ 95/2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.8.2003 7.4.2004 4
B 101/SL 42 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 4.7.2003 7.4.2004 10
B 101/SL 41 rozhod. o statut. orgánu - zápis z řádné VH Krajský soud v Ústí nad Labem 4.7.2003 7.4.2004 4
B 101/SL 40 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2003 7.4.2004 4
B 101/SL 39 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2002 17.10.2003 3
B 101/SL 38 podpisové vzory - Pavel Tomšů Krajský soud v Ústí nad Labem 18.7.2002 17.10.2003 1
B 101/SL 37 ostatní - zápis z řádné VH Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2002 17.10.2003 6
B 101/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva leden-září 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.3.2002 30.9.2003 26
B 101/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva rok 1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.9.2003 25
B 101/SL 34 notářský zápis NZ 6/2003 - změna stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 27.1.2003 30.9.2003 4
B 101/SL 33 podpisové vzory Ing. Eliška Roklová Krajský soud v Ústí nad Labem 22.1.2003 30.9.2003 1
B 101/SL 32 podpisové vzory Ing. Jiří Klobouček Krajský soud v Ústí nad Labem 21.1.2003 30.9.2003 1
B 101/SL 31 podpisové vzory Ing. Radislav Feix Krajský soud v Ústí nad Labem 17.1.2003 30.9.2003 2
B 101/SL 30 podpisové vzory JUDr. Stanislav Hlaváč Krajský soud v Ústí nad Labem 20.1.2003 30.9.2003 2
B 101/SL 29 podpisové vzory Milan Sadílek Krajský soud v Ústí nad Labem 20.1.2003 30.9.2003 1
B 101/SL 28 podpisové vzory Ing. Petr Bednář,CSc Krajský soud v Ústí nad Labem 17.1.2003 30.9.2003 2
B 101/SL 27 podpisové vzory Ing. Vladimír Feix Krajský soud v Ústí nad Labem 17.1.2003 30.9.2003 2
B 101/SL 26 notářský zápis NZ 111/2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.7.2002 30.9.2003 5
B 101/SL 25 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2002 30.9.2003 9
B 101/SL 24 notářský zápis NZ 107/2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.2.2002 18.7.2002 27
B 101/SL 23 notářský zápis NZ 105/2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.2.2002 18.7.2002 25
B 101/SL 22 notářský zápis NZ 99/2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.2.2002 18.7.2002 23
B 101/SL 21 ostatní -uložení návrhu sml. o fúzi Krajský soud v Ústí nad Labem 2.1.2002 18.7.2002 1
B 101/SL 20 ostatní -zpráva o přezkoumání sml.slou Krajský soud v Ústí nad Labem 11.12.2001 18.7.2002 25
B 101/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva k 30.09.2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.10.2001 18.7.2002 22
B 101/SL 18 ostatní -zpráva o fúzi Krajský soud v Ústí nad Labem 19.12.2001 18.7.2002 3
B 101/SL 17 ostatní -zpráva DR Krajský soud v Ústí nad Labem 13.12.2001 18.7.2002 2
B 101/SL 16 ostatní -zpráva o fúzi Krajský soud v Ústí nad Labem 12.12.2001 18.7.2002 4
B 101/SL 15 notářský zápis NZ 106/2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.2.2002 12.7.2002 33
B 101/SL 14 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 27.2.2002 12.7.2002 9
B 101/SL 13 změna právní formy, fúze Krajský soud v Ústí nad Labem 12.12.2001 30.1.2002 13
B 101/SL 12 posudek znalce č. 30-2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.11.2001 30.1.2002 70
B 101/SL 11 posudek znalce č. 29-2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.11.2001 30.1.2002 135
B 101/SL 10 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 19.12.2001 21.1.2002 8
B 101/SL 9 výroční zpráva rok 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.4.2001 15.1.2002 19
B 101/SL 8 účetní závěrka - výrok auditora rok 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.4.2001 15.1.2002 7
B 101/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 28.7.1999 4.9.2000 8
B 101/SL 6 notářský zápis NZ 89/99 - jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 28.7.2000 4.9.2000 13
B 101/SL 5 notářský zápis NZ 72/99 - jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 3.6.1999 17.7.2000 3
B 101/SL 4 účetní závěrka - výroční zpráva rok 1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.1999 17.7.2000 22
B 101/SL 3 účetní závěrka - výroční zpráva rok 1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.1998 17.7.2000 25
B 101/SL 2 účetní závěrka - výroční zpráva rok 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.5.1997 17.7.2000 15
B 101/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 4.5.1998 12.11.1998 9

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Český porcelán, akciová společnost


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Český porcelán, akciová společnost obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.