České přístavy, a.s. Praha 7 IČO: 45274592

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu České přístavy, a.s., která sídlí v obci Praha 7 a bylo jí přiděleno IČO 45274592.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem České přístavy, a.s. se sídlem v obci Praha 7 byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 29 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Projektová činnost ve výstavbě , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování a další.

Základní údaje o České přístavy, a.s. IČO: 45274592

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 6.5.1992
Spisová značka: B 1579
IČO: 45274592
Obchodní firma: České přístavy, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 6.5.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 6.5.1992
Počet členů statutárního orgánu: 4 4.10.2018
Počet členů dozorčí rady: 3 15.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 15.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 15.7.2014 - 4.10.2018
V důsledku rozdělení odštěpením sloučením v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b), bod 2, zák.č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, přešla vyčleněná část jmění rozdělované společnosti České přístavy, a. s. na obch odní společnost České přístavy - Kontejnerový terminál Mělník s. r. o., se sídlem Jankovcova 1057/6, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 252 66 837, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 141077. Rozhodným dnem rozděl ení je 1. leden 2014. 5.6.2014
V důsledku rozdělení odštěpením sloučením v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b), bod 2, zák.č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, přešla vyčleněná část jmění rozdělované společnosti České přístavy, a.s. na obcho dní společnost PROTHEO s.r.o. se sídlem Praha, Papírenská 114/5, PSČ 160 00, IČO: 241 83 121, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 186415. Rozhodným dnem rozdělení je 1. srpen 2013. 31.12.2013
V důsledku rozdělením odštěpením sloučením v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b) bod 2 zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, přešla vyčleněná část jmění rozdělované společnosti České přístavy, a. s. na obc hodní společnost "Písek - Beton", a. s., sídlem Velký Osek, K pískovně 812, PSČ 281 51, IČO 632 17 082, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B., vložka 4680. Rozhodným dnem rozdělení je 1. leden 2013. 1.7.2013
V důsledku rozdělením odštěpením sloučením v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b) bod 2 zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, přešla (i) vyčleněná část jmění rozdělované společnosti České přístavy, a.s. na obchodní společnost C-PORT, s.r.o., se sídlem Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 170 00, IČ 25160745, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C., vložka 83046, a (ii) vyčleněná část jmění rozdělované společnosti České přístavy, a.s . na obchodní společnost T-PORT, spol. s r.o. , se sídlem Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 170 00, IČ 654 18 865, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C., vložka 44835. Rozhodným dnem rozdělení je 1. leden 2012. 1.7.2012
Zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dne 18.6.2009 do obchodního rejstříku dle § 211 odst. 4 obchodního zákoníku. Z důvodu radikálního snížení počtu lodí, využívajících říční přístavy v tuzemsku a trvalého snižování služeb pro ně, jakož i nízkému poměru tržeb vůči základnímu a vlastnímu kapitálu společnosti, se snižuje základní kapitál společnosti České přístavy, a.s . z dosavadní výše 505.496.000,- Kč (slovy: pět set pět milionů čtyři sta devadesát šest tisíc korun českých) o 135.496.000,- Kč (slovy: sto třicet pět milionů čtyři sta devadesát šest tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 370.000.00 0,- Kč (slovy: tři sta sedmdesát milionů korun českých). Způsob snížení základního kapitálu je následující: Ke snížení základního kapitálu společnost dojde sníženým jmenovité hodnoty akcie společnosti, a to tak, že jmenovitá hodnota listinné akcie na jméno představující 505.496.000,- Kč (slovy: pět set pět milionů čtyři sta devadesát šest tisíc korun českých) se mění na jmenovitou hodnotu 370.000.000,- Kč (slovy: tři sta sedmdesát milionů korun českých). Akcionář vlastnící listinnou akcii je povinen předložit ji společnosti k vyznačení změny jmenovité hodnoty do jednoho měsíce od zápisu rozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že tato částka bude společností vyplacena akcionáři do pěti let od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 22.7.2009 - 30.12.2009
Mimořádná valná hromada společnosti České přístavy, a.s. konaná dne 20. července rozhodla takto: Představenstvo společnosti České přístavy, a.s. obdrželo na žádost hlavního akcionáře KUPONINVEST, a.s. se sídlem Třemošnice, Brigádnická 124, PSČ 538 43, identifikační číslo 15053750, jako osoby vlastnící v Českých přístavech, a.s. více než 90% základníh o kapitálu žádost o svolání mimořádné valné hromady. V souladu s § 183i a následujících obchodního zákoníku hlavní akcionář žádal, aby představenstvo svolalo valnou hromadu, která rozhodne o přechodu všech ostatních akcií Českých přístavů, a.s. na KUPONIN VEST, a.s. Žádost je doložena znaleckým posudkem č. 015-005/2005 pana Františka Stříže, bytem Šafaříkova 1322, Moravské Budějovice, soudním znalcem v oboru ekonomika ceny a odhady se specializací cenné papíry. Dle znaleckého posudku činí protiplnění, kter é náleží ostatním akcionářům 308,- Kč (slovy: třistaosmkorun českých) za jednu akcii jmenovité hodnoty 1000,- Kč. Představenstvo a.s. žádost hlavního akcionáře projednalo dne 1.7.2005 a svolalo mimořádnou valnou hromadu, konanou dne 20.7.2005. Protiplnění stanovené znalcem považuje za spravedlivé. Představenstvo společnosti zkontrolovalo hlavním akcionářem předložené listinné akcie a osvědčilo, že KUPONINVEST, a.s. vlastní 90,12 % základního kapitálu společnosti a je hlavním akcionářem. Valná hromada spol ečnosti se seznámila s tím, že hlavní akcionář vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 90,12 % základního kapitálu společnosti a se znaleckým posudkem pana Františka Stříže. Jím stanovené protiplnění za jednu akcii jmenovité hodnoty 1000,- Kč, které činí 308,- Kč, považuje valná hromada za spravedlivé. V majetku Českých přístavů, a.s. nejsou žádné akcie vydané a.s. České přístavy. Vlastníci zastavených akcií se vyzývají, aby bez zbytečného odkladu sdělili společnosti skutečnost zasta vení a osobu zástavního věřitele. Zástavní věřitelé se vyzývají, aby společnosti sdělili existenci zástavního práva. Akcionáři mohou požádat soud o přezkoumání přiměřenosti protiplnění do měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady podle § 1831 do obchodního rejstříku. Představenstvo podá bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení valné hromady návrh na zápis usnesení do obchodního rejstříku. Notářský zápis provedený p. JUDr. Tomášem Oulíkem bude v sídle společnosti k nahlédnutí od 1.8.2005 do 31. 8.2005. Uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku přechází vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů společnosti na hlavního akcionáře. Dosavadní vlastníci listinných akcií je předloží společnosti do 30 dnů po přechodu v lastnického práva, v době prodlení nemohou požadovat protiplnění podle § 183m obch. zák. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do jednoho měsíce, případně v dodatečné dvacetidenní lhůtě, postupuje společnost dle § 214 odst. 1 až 3 obch. zák. Vrácené ak cie předá společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za akcie prohlášené za neplatné vydá představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové akcie stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. Oprávněné osoby mají práv o na protiplnění stanovené znaleckým posudkem č. 015-005/2005 znalce p. Františka Stříže. Právo na zaplacení protiplnění vzniká předáním akcií společnosti. Hlavní akcionář jej poskytne oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů. H lavní akcionář poskytne protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených akcií, ledaže je prokázáno zastavení vykoupených akcií, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ji ž zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. 21.11.2006 - 30.5.2007
S 1 akcií na jméno se jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč jsou spojena zvláštní práva. Jejím vlastníkem je FNM ČR a práva s nimi spojená vykonává na základě plné moci MD ČR. 15.7.1997 - 12.9.2007
S 10 109 ks akcií na jméno se jmenovitou hodnotou 1000, Kč jsou spojena zvláštní práva. Jejich vlastníkem je FNM ČR a práva s nimi spojená vykonává na základě plné moci MD ČR. 23.10.1995 - 15.7.1997
Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvede- ného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státní organizace Státní plavební správa v Praze. 6.5.1992
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § obchodního zákoníku. Jediným zakladataelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze l, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státní organizace ve smyslu § ll odst. 3 . zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 6.5.1992
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 29. dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 6.5.1992
Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 50 325 akcií na jméno po 1000 Kč jmenovité hodnoty a na 452979 akcií na majitele po 1000 Kč jmenovité hodnoty. 6.5.1992 - 3.1.2000

Aktuální kontaktní údaje České přístavy, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 45274592
Obchodní firma: České přístavy, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 7
Vznik první živnosti: 6.5.1992
Celkový počet živností: 36
Aktivních živností: 10

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 45274592
Firma: České přístavy, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 7
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 6.5.1992

Kontakty na České přístavy, a.s. IČO: 45274592

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Jankovcova 6 , 170 00 Praha 7 Česká republika
6.5.1992

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Jankovcova 6 NEOAD, Praha 7 170 00

Obory činností České přístavy, a.s. IČO: 45274592

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
hostinská činnost 15.7.2014
opravy silničních vozidel 15.7.2014
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 15.7.2014
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 15.7.2014
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 15.7.2014
zámečnictví, nástrojářství 15.7.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 15.7.2014
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 7.2.2014
Zemědělská výroba se zaměřením na: a) Rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jin ého právního důvodu, případně provozovaná bez pozemků. b) Výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin. c) Úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby. d) Hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu. 4.6.2008
pronájem a půjčování věcí movitých 6.12.2003 - 15.7.2014
poskytování technických služeb-údržba a čištění vodních cest 6.12.2003 - 15.7.2014
vnitrozemská vodní doprava 13.2.2003
provozování celního skladu 13.2.2003
zastupování v celním řízení 13.2.2003 - 15.7.2014
mezinárodní zasilatelství 3.1.2000 - 15.7.2014
projektová činnost ve výstavbě 6.9.1999
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 6.9.1999 - 15.7.2014
opravy motorových vozidel 6.9.1999 - 15.7.2014
opravy ostatních dopravních prostředků 6.9.1999 - 15.7.2014
stavba člunů a lodí s vyjímkou nemotorových sportovních lodí 6.9.1999 - 15.7.2014
silniční motorová doprava nákladní-vnitrostátní nebo vnitrostátní a mezinárodní s vozidly do 3,5 t užitné hmotnosti nebo 6 t celkové hmotnosti 6.9.1999 - 15.7.2014
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 6.9.1999 - 15.7.2014
výroba a další zpracování stavebních hmot a stavebních materiálů 6.9.1999 - 15.7.2014
zámečnictví 6.9.1999 - 15.7.2014
činnost organizačních a ekonomických poradců 6.9.1999 - 15.7.2014
provozování železniční dráhy - vlečky 15.7.1997
provozování překladišť a souvisejících manipulačních a skla- dových prostor 23.10.1995
projektová činnost v oboru vodní stavby a vodní hospodářství 23.10.1995
provozování přístavů 23.10.1995
podnik zajišťující ostarhu majetku a osob 23.10.1995 - 26.1.1998
provozování nepravidelné osobní lodní dopravy na labsko-vl- tavské vodní cestě a na uzavřených plochách v ČR 23.10.1995 - 13.2.2003
realitní kancelář 23.10.1995 - 15.7.2014
vnitrostátní zasiletelství 23.10.1995 - 15.7.2014
hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení) 23.10.1995 - 15.7.2014
nákup, prodej a skladování paliv a maziv vč. jejich dovozu s výj. výhrad. nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotř. balení do 50 kg na 1 ks 23.10.1995 - 15.7.2014
podnikání v oblasti nakládání s odpady 23.10.1995 - 15.7.2014
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 23.10.1995 - 15.7.2014
provozování cestovní kanceláře 23.10.1995 - 15.7.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 23.10.1995 - 15.7.2014
provádění průmyslových staveb 23.10.1995 - 15.7.2014
provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlištních celků) 23.10.1995 - 15.7.2014
provozování nepravidelné osobní lodní dopravy na labsko- vltavské vodní cestě a na uzavřených vodních plochách 18.2.1994 - 23.10.1995
provozování cestovní kanceláře 18.2.1994 - 23.10.1995
podnikání v oblasti nakládání s odpady 18.2.1994 - 23.10.1995
a) provozování přístavů 6.5.1992 - 23.10.1995
b) provádění inženýrských staveb(včetně technické vybavenosti sídlištních celků) 6.5.1992 - 23.10.1995
c) provádění průmyslových staveb 6.5.1992 - 23.10.1995
d) projektová činnost v oboru vodní stavby a vodní hospodářství 6.5.1992 - 23.10.1995
e) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjim- kou zboží uvedeného v příl. 2 a 3 cit. zákona) 6.5.1992 - 23.10.1995

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 6.5.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Tůmovka 102 , Předboj 250 72
Identifikační číslo provozovny: 1010807404
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

Zahájení provozování: 1.3.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: 400 01 Ústí nad Labem
Identifikační číslo provozovny: 1006148655
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 2.2.1993
Provozovna č. 3
Provozovna: 405 02 Děčín
Identifikační číslo provozovny: 1006148671
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 27.7.1995
Provozovna č. 4
Provozovna: 281 26 Týnec nad Labem
Identifikační číslo provozovny: 1006435191
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 2.2.1993
Provozovna č. 5
Provozovna: Jankovcova 1057/6 , Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny: 1007746238
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 6.5.1992
Provozovna č. 6
Provozovna: 412 01 Miřejovice
Identifikační číslo provozovny: 1007746271
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 2.2.1993
Provozovna č. 7
Provozovna: U Přístavu 628 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1007746297
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 2.2.1993
Provozovna č. 8
Provozovna: 405 02 Děčín
Identifikační číslo provozovny: 1006435174
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 2.2.1993
Provozovna č. 9
Provozovna: 400 01 Ústí nad Labem
Identifikační číslo provozovny: 1007746343
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 2.2.1993
Provozovna č. 10
Provozovna: 405 02 Děčín
Identifikační číslo provozovny: 1007746351
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 2.2.1993
Provozovna č. 11
Provozovna: Labská 137/17 , Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny: 1007746335
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 2.2.1993
Provozovna č. 12
Provozovna: 276 01 Mělník
Identifikační číslo provozovny: 1007161515
Obory činností:
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 2.2.1993
Provozovna č. 13
Provozovna: Přístavní 432/8 , Ústí nad Labem 400 07
Identifikační číslo provozovny: 1007746327
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 2.2.1993
Provozovna č. 14
Provozovna: 180 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1006435182
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 2.2.1993
Provozovna č. 15
Provozovna: Labská 137/17 , Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny: 1006148663
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 2.2.1993
Provozovna č. 16
Provozovna: 400 01 Ústí nad Labem
Identifikační číslo provozovny: 1007746301
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 27.7.1995
Provozovna č. 17
Provozovna: 180 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1007746246
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 27.7.1995
Provozovna č. 18
Provozovna: U Přístavu 628 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1007746386
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 4.2.1999
Provozovna č. 19
Provozovna: 150 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1007746254
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 2.2.1993
Provozovna č. 20
Provozovna: 153 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1007746262
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 2.2.1993
Provozovna č. 21
Provozovna: 400 07 Ústí nad Labem
Identifikační číslo provozovny: 1007746319
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 2.2.1993
Provozovna č. 22
Provozovna: Labská 137/17 , Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny: 1007746394
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 4.2.1999
Provozovna č. 23
Provozovna: Celní 1144/4 , Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny: 1007746289
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 2.2.1993

Živnost č. 2 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 6.5.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Jankovcova 1057/6 , Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny: 1007746238
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.5.1992
Provozovna č. 2
Provozovna: U Přístavu 628 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1007746297
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.2.1993
Provozovna č. 3
Provozovna: 400 01 Ústí nad Labem
Identifikační číslo provozovny: 1007746301
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.2.1993
Provozovna č. 4
Provozovna: Labská 137/17 , Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny: 1007746335
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.2.1993
Provozovna č. 5
Provozovna: 405 02 Děčín
Identifikační číslo provozovny: 1006148671
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.2.1993
Provozovna č. 6
Provozovna: 405 02 Děčín
Identifikační číslo provozovny: 1006435174
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.2.1993
Provozovna č. 7
Provozovna: 153 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1007746262
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.2.1993
Provozovna č. 8
Provozovna: 412 01 Miřejovice
Identifikační číslo provozovny: 1007746271
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.2.1993
Provozovna č. 9
Provozovna: Celní 1144/4 , Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny: 1007746289
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.2.1993
Provozovna č. 10
Provozovna: 400 07 Ústí nad Labem
Identifikační číslo provozovny: 1007746319
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.2.1993
Provozovna č. 11
Provozovna: Přístavní 432/8 , Ústí nad Labem 400 07
Identifikační číslo provozovny: 1007746327
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.2.1993
Provozovna č. 12
Provozovna: 180 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1007746246
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.2.1993
Provozovna č. 13
Provozovna: 400 01 Ústí nad Labem
Identifikační číslo provozovny: 1006148655
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.2.1993
Provozovna č. 14
Provozovna: 150 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1007746254
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.2.1993
Provozovna č. 15
Provozovna: Labská 137/17 , Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny: 1006148663
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.2.1993

Živnost č. 3 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 6.5.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Labská 137/17 , Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny: 1006148663
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.2.1993
Provozovna č. 2
Provozovna: Přístavní 432/8 , Ústí nad Labem 400 07
Identifikační číslo provozovny: 1007746327
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.2.1993
Provozovna č. 3
Provozovna: 276 01 Mělník
Identifikační číslo provozovny: 1007161515
Zahájení provozování: 2.2.1993
Provozovna č. 4
Provozovna: U Přístavu 628 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1007746297
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.2.1993
Provozovna č. 5
Provozovna: Jankovcova 1057/6 , Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny: 1007746238
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.5.1992

Živnost č. 4 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 12.11.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: Přístavní 808/6 , Ústí nad Labem 400 07
Identifikační číslo provozovny: 1007746360
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.11.1997

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 3.8.1998
Provozovna č. 1
Provozovna: Jankovcova 1057/6 , Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny: 1007746238
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.8.1998
Provozovna č. 2
Provozovna: Výpadová 153 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1007746378
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.8.1998
Provozovna č. 3
Provozovna: Celní 1144/4 , Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny: 1007746289
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.8.1998
Provozovna č. 4
Provozovna: Přístavní 432/8 , Ústí nad Labem 400 07
Identifikační číslo provozovny: 1007746327
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.8.1998

Živnost č. 6 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 7.9.1998

Živnost č. 7 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.2.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: U Přístavu 628 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1007746386
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.2.1999
Provozovna č. 2
Provozovna: Jankovcova 1057/6 , Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny: 1007746238
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.2.1999
Provozovna č. 3
Provozovna: Celní 1144/4 , Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny: 1007746289
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.2.1999
Provozovna č. 4
Provozovna: Přístavní 432/8 , Ústí nad Labem 400 07
Identifikační číslo provozovny: 1007746327
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.2.1999
Provozovna č. 5
Provozovna: Labská 137/17 , Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny: 1007746394
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.2.1999

Živnost č. 8 Vnitrozemská vodní doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.3.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: Celní 1144/4 , Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny: 1007746289
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.3.1999
Provozovna č. 2
Provozovna: Jankovcova 1057/6 , Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny: 1007746238
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.3.1999
Provozovna č. 3
Provozovna: Přístavní 432/8 , Ústí nad Labem 400 07
Identifikační číslo provozovny: 1007746327
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.3.1999
Provozovna č. 4
Provozovna: Labská 137/17 , Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny: 1007746394
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.3.1999
Provozovna č. 5
Provozovna: U Přístavu 628 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1007746386
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.3.1999

Živnost č. 9 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 27.1.2014
Provozovna č. 1
Provozovna: Jankovcova 1057/6 , Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny: 1007746238
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.2.2014

Živnost č. 10 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 24.5.1995
Přerušení oprávnění: 9.2.2009
Provozovna č. 1
Provozovna: Jankovcova 1057/6 , Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny: 1007746238
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.5.1995

Živnost č. 11 Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.5.1992
Zánik oprávnění: 26.5.1997

Živnost č. 12 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou koupě a prodeje zboží uved. v příl. 2 a 3 cit.zákona)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.5.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 provozování přístavů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.5.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.1.1994
Zánik oprávnění: 1.12.1995
Konec oprávnění: 1.12.1995

Živnost č. 15 Vnitrozemská vodní doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.1.1994
Zánik oprávnění: 31.12.1998
Konec oprávnění: 31.12.1998

Živnost č. 16 Podnikání s odpady,které nejsou nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.2.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.4.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.4.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Provozování překladišť a souvisejících manipulačních a skladovacích prostor

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.7.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Realitní kancelář

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.7.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 vnitrostátní zasilatelství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.9.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.10.1995
Zánik oprávnění: 9.6.1997
Konec oprávnění: 1.10.1997

Živnost č. 23 Mezinárodní zasilatelství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.1.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.1.1998
Zánik oprávnění: 25.8.2017

Živnost č. 25 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.7.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 26 Stavba člunů a lodí s vyjímkou nemotorových sportovních lodí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.9.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 27 činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.2.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 28 Výroba a další zpracování stavebních hmot a stavebních materiálů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.2.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 29 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.5.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 30 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.8.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 31 Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.8.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 32 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.8.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 33 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.8.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 34 Ostraha majetku a osob

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.8.2006
Zánik oprávnění: 9.8.2012

Živnost č. 35 Služby soukromých detektivů

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.8.2006
Zánik oprávnění: 9.8.2012

Živnost č. 36 Ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.8.2006
Zánik oprávnění: 31.12.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků
Výroba zámků a kování
Stavba lodí a člunů
Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Výstavba nebytových budov
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Vodní doprava
Skladování
Činnosti související s pozemní dopravou
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Ostatní poštovní a kurýrní činnosti
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Činnosti cestovních agentur
Úklidové činnosti

Vedení firmy České přístavy, a.s. IČO: 45274592

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně předseda představenstva, a nebo za společnost jedná samostatně jeden z místopředsedů představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, nebo společně jeden z místopředsedů představenstva a jeden člen představenstva. Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva, nebo samostatně jeden z místopředsedů představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, nebo společně jeden z místopředsedů představenstva a jeden člen představenstva, a to tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 15.7.2014
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně předseda představenstva, a nebo za společnost jedná samostatně jeden z místopředsedů představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, nebo samostatně jeden člen představenstva, který byl představenstvem písemně zmocněn, nebo společně jeden z místopředsedů představenstva a jeden člen představenstva. Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva, nebo samostatně jeden z místopředsedů představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, nebo společně jeden z místopředsedů představenstva a jeden člen představenstva, a to tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 17.11.1998 - 15.7.2014
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, aby buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 6.5.1992 - 17.11.1998
Jméno: Mgr. Alena Černá 18.1.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2016
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: Lukáš Černý 18.1.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.6.2016
Ve funkci: od 25.6.2016
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: Ing. Miloslav Černý 4.10.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 10.7.2017
Ve funkci: od 10.7.2017
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: Ing. Aleš Hrbek MBA 4.10.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 31.1.2017
Ve funkci: od 31.1.2017
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: ing. Magdalena Sklenářová 6.5.1992 - 8.4.1993
Adresa: Rudé armády 612 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Jméno: ing. Petr Šotola 6.5.1992 - 18.2.1994
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Jankovcova 788/16, Praha 170 00
Jméno: ing. Zdeněk Kolář 6.5.1992 - 18.2.1994
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Prosluněná 564/19, Praha 152 00
Jméno: Helena Knapová 6.5.1992 - 18.2.1994
Adresa: Pivovarnická 1808/6, Praha 180 00
Jméno: ing. Ján Ostrihoň 6.5.1992 - 18.2.1994
Adresa: U družstva Práce 689/9, Praha 140 00
Jméno: Ing. Magdalena Sklenářová 8.4.1993 - 18.2.1994
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Klapkova 612/18, Praha 182 00
Jméno: ing. Aleš Minx 18.2.1994 - 18.2.1994
Funkce: člen
Adresa: Rezlerova 273, Praha 109 00
Jméno: ing. Zdeněk Kolář 18.2.1994 - 20.1.1997
Funkce: člen
Adresa: Prosluněná 564/19, Praha 152 00
Jméno: ing. Petr Šotola 18.2.1994 - 20.1.1997
Funkce: člen
Adresa: Jankovcova 788/16, Praha 170 00
Jméno: Ivan Václavík 18.2.1994 - 20.1.1997
Funkce: člen
Adresa: Sídl. Střed 2582, Mělník 276 01
Jméno: ing. Karel Kvasnička 18.2.1994 - 20.1.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Sokolská 669, Heřmanův Městec 538 03
Jméno: ing. Jiří Pacovský 18.2.1994 - 20.1.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Šaldova 493/10, Praha 186 00
Jméno: ing. Aleš Minx 18.2.1994 - 20.1.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Rezlerova 273, Praha 109 00
Jméno: ing. Miloslav Černý 18.2.1994 - 20.1.1997
Funkce: člen
Adresa: Družstevní 411, Třemošnice 538 43
Jméno: ing. Svatopluk Herc 18.2.1994 - 20.1.1997
Funkce: člen
Adresa: Na Březince 1370/21, Praha 150 00
Jméno: ing. Karel Kvasnička 20.1.1997 - 15.7.1997
Funkce: místopředseda
Adresa: Sokolská 669, Heřmanův Městec 538 03
Jméno: Ferdinand Bouchal 20.1.1997 - 15.7.1997
Funkce: člen
Adresa: Havlíčkova 393, Heřmanův Městec 538 03
Jméno: ing. Jiří Zumpfe 20.1.1997 - 18.12.1997
Funkce: člen
Adresa: Pod Sadem 288, Třemošnice 538 43
Jméno: ing. Petr Šotola 20.1.1997 - 18.12.1997
Funkce: předseda
Adresa: Jankovcova 788/16, Praha 170 00
Jméno: ing. Miloslav Černý 20.1.1997 - 18.12.1997
Funkce: místopředseda
Adresa: Družstevní 411, Třemošnice 538 43
Jméno: ing. Petr Šotola 18.12.1997 - 17.11.1998
Funkce: místopředseda
Adresa: Jankovcova 788/16, Praha 170 00
Jméno: ing. František Chaloupecký 18.12.1997 - 17.11.1998
Funkce: člen
Adresa: V Ráji 38, Praha 198 00
Jméno: JUDr. Karel Košek 15.7.1997 - 6.9.1999
Funkce: člen
Adresa: Hornoměcholupská 1198/27, Praha 102 00
Jméno: Ferdinand Bouchal 15.7.1997 - 3.1.2000
Funkce: místopředseda
Adresa: Havlíčkova 393, Heřmanův Městec 538 03
Jméno: ing. Jindřich Kunc 17.11.1998 - 3.1.2000
Funkce: člen
Adresa: Sýkořice 194 , Rakovník Česká republika
Jméno: Ing. Miroslav Greguš CSc. 6.9.1999 - 9.10.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 12.7.2001
Adresa: Chudenická 1077/6, Praha 102 00
Jméno: ing. Jindřich Kunc 3.1.2000 - 9.10.2002
Funkce: místopředseda
Ve funkci: do 17.8.2000
Adresa: Sýkořice 194 , Rakovník Česká republika
Jméno: Ferdinand Bouchal 3.1.2000 - 13.2.2003
Funkce: člen
Adresa: Havlíčkova 393, Heřmanův Městec 538 03
Jméno: ing. František Chaloupecký 17.11.1998 - 6.12.2003
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 22.5.1997
Ve funkci: od 21.5.1998 do 30.5.2003
Adresa: V Ráji 38, Praha 198 00
Jméno: doc. Ing. Karel Sellner CSc. 9.10.2002 - 6.12.2003
Funkce: Člen představenstva
Ve funkci: od 17.8.2000 do 30.5.2003
Adresa: Tetínská 293/3, Praha 150 00
Jméno: Ferdinand Bouchal 13.2.2003 - 6.12.2003
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 14.12.1995 do 16.7.2003
Ve funkci: od 14.9.2001
Adresa: Havlíčkova 393, Heřmanův Městec 538 03
Jméno: Michael Joseph Stolarczyk 6.12.2003 - 24.1.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.5.2003 do 17.6.2005
Ve funkci: od 30.5.2003 do 17.6.2005
Adresa: Spojené státy americké
985 Amboise DR, Marion, OH 43302
Jméno: Ing. František Chaloupecký 6.12.2003 - 15.3.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.5.1997 do 31.1.2007
Ve funkci: od 16.7.2003 do 31.1.2007
Adresa: V Ráji 38, Praha 198 00
Jméno: ing. Miloslav Černý 18.12.1997 - 12.9.2007
Funkce: předseda
Trvání členství: od 4.6.1993
Ve funkci: od 28.8.1997
Adresa: Družstevní 411, Třemošnice 538 43
Jméno: Mogens Gerald Hansen 24.1.2006 - 12.9.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 17.6.2005 do 26.6.2007
Ve funkci: od 17.6.2005 do 26.6.2007
Adresa: Nizozemské království
Willemsplein 505, Rotterdam
Jméno: Cornelis Van Alten 12.9.2007 - 16.10.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.6.2007
Ve funkci: od 26.6.2007
Adresa: Nizozemské království
Zuidland, Westenrijk 4, 3214 ED
Jméno: Cornelis Van Altena 16.10.2007 - 4.6.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.6.2007 do 7.5.2008
Ve funkci: od 26.6.2007 do 7.5.2008
Adresa: Nizozemské království
Zuidland, Westenrijk 4, 3214 ED
Jméno: Ing. Miloslav Černý 12.9.2007 - 1.8.2008
Funkce: předseda
Trvání členství: od 4.6.1993
Ve funkci: od 28.8.1997
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: Rune Sorensen 4.6.2008 - 8.7.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 7.5.2008 do 18.6.2009
Ve funkci: od 7.5.2008 do 18.6.2009
Adresa: Engsvinget 42 , 8462 Harlev J Dánské království
Jméno: Lukáš Černý 6.12.2003 - 22.9.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.7.2003
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: Frank Matthias Schuhholz 8.7.2009 - 22.9.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 18.6.2009 do 24.6.2011
Ve funkci: od 18.6.2009 do 24.6.2011
Adresa: Nizozemské království
2582 EH Den Haag, Willem de Zwijgerlaan 72
Jméno: Ing. Aleš Hrbek MBA 15.3.2007 - 18.4.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 31.1.2007 do 31.1.2012
Ve funkci: od 31.1.2007 do 31.1.2012
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: Patrik Kotěra 22.9.2011 - 8.10.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.6.2011 do 21.9.2012
Adresa: Sluneční 345, Vrdy 285 71
Jméno: Ing. Miloslav Černý 1.8.2008 - 9.5.2013
Funkce: předseda
Trvání členství: od 4.6.1993
Ve funkci: od 4.7.2007
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: Alena Černá 22.9.2011 - 6.2.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.6.2011
Adresa: Družstevní 411, Třemošnice 538 43
Jméno: Alena Černá 6.2.2014 - 7.2.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.6.2011
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: Lukáš Černý 22.9.2011 - 18.1.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 16.7.2003 do 24.6.2016
Ve funkci: od 24.6.2011 do 24.6.2016
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: Mgr. Alena Černá 7.2.2014 - 18.1.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.6.2011 do 24.6.2016
Ve funkci: do 24.6.2016
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: Ing. Aleš Hrbek MBA 18.4.2012 - 4.10.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 31.1.2012 do 31.1.2017
Ve funkci: od 31.1.2012 do 31.1.2017
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: Miloslav Černý 9.5.2013 - 4.10.2017
Funkce: předseda
Trvání členství: od 9.7.2012 do 9.7.2017
Ve funkci: od 9.7.2012 do 9.7.2017
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: Mgr. Miloslava Černá 8.10.2012 - 30.11.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.9.2012 do 21.9.2017
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: Mgr. Miloslava Černá 30.11.2017 - 30.8.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.9.2017 do 20.8.2018
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Miloslava Šimonková 8.10.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.9.2012
Adresa: Čáslavská 72, Vrdy 285 71
Jméno: Ing. Antonín Novotný 18.1.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.11.2016
Ve funkci: od 18.11.2016
Adresa: U Malvazinky 2112/20, Praha 150 00
Jméno: Patrik Kotěra 26.9.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.8.2017
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: Ing. Ludmila Beránková 6.5.1992 - 8.4.1993
Adresa: Dohnalova 1085 , Praha 8 Česká republika
Jméno: Jana Soukeníková 6.5.1992 - 18.2.1994
Adresa: Poděbradská 565 , Praha 9 Česká republika
Jméno: Ing. Petr Rob 6.5.1992 - 18.2.1994
Adresa: Jinonická 808/51, Praha 150 00
Jméno: Ing. Miloslav Šalda 8.4.1993 - 18.2.1994
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Nestěmice, Peškova 511 , Ústí nad Labem Česká republika
Jméno: ing. Petr Růžička 18.2.1994 - 20.1.1997
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Pod průsekem 1174/22, Praha 102 00
Jméno: ing. Magdalena Sklenářová 18.2.1994 - 20.1.1997
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Adresa: Klapkova 612/18, Praha 182 00
Jméno: ing. Božena Koláčková 18.2.1994 - 20.1.1997
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Jabloňová 284, Třemošnice 538 43
Jméno: ing. Ján Ostrihoň 18.2.1994 - 20.1.1997
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: U družstva Práce 689/9, Praha 140 00
Jméno: ing. Miloslav Šalda 18.2.1994 - 20.1.1997
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Peškova 511, Ústí nad Labem 403 31
Jméno: Mgr. Ivan Václavík 20.1.1997 - 6.9.1999
Funkce: místopředseda
Adresa: sídliště Střed 25 , 276 01 Mělník Česká republika
Jméno: ing. Magdaléna Sklenářová 20.1.1997 - 6.9.1999
Funkce: člen
Adresa: Klapkova 612/18, Praha 182 00
Jméno: ing. Božena Koláčková 20.1.1997 - 6.9.1999
Funkce: předseda
Adresa: Jabloňová 281 , 538 43 Třemošnice Česká republika
Jméno: ing. Zdeněk Kolář 20.1.1997 - 3.1.2000
Funkce: člen
Adresa: Prosluněná 564/19, Praha 152 00
Jméno: ing. Jana Motlová 20.1.1997 - 3.1.2000
Funkce: člen
Adresa: Konšelská 995/3, Praha 180 00
Jméno: Josef Balcar 3.1.2000 - 9.10.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 21.11.2000
Adresa: Boseňská 775/2, Praha 197 00
Jméno: Ing. Jaroslav Jiříček 6.9.1999 - 30.4.2003
Funkce: člen - předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.10.1998 do 26.2.2002
Ve funkci: od 27.10.1998
Adresa: Průběžná 190, Prachovice 538 04
Jméno: Ing. Jindřich Kunc 9.10.2002 - 6.12.2003
Funkce: Člen dozorčí rady
Ve funkci: od 21.11.2000 do 2.5.2003
Adresa: Sýkořice 194 , Rakovník Česká republika
Jméno: ing. Magdaléna Konvičková 3.1.2000 - 24.1.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 4.6.1999 do 17.6.2005
Adresa: Na lysinách 457/20, Praha 147 00
Jméno: Ing. Josef Hubař 6.12.2003 - 22.1.2010
Funkce: člen
Trvání členství: od 19.5.2003 do 14.12.2009
Adresa: Dělnická 1139, Lomnice nad Popelkou 512 51
Jméno: kpt. Ing. Jindřich Vodička 30.4.2003 - 4.10.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2002 do 19.9.2011
Ve funkci: od 9.7.2002 do 19.9.2011
Adresa: Gorkého 1256, Černošice 252 28
Jméno: Ing. Jan Šnejdárek 24.1.2006 - 4.10.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.6.2005 do 19.9.2011
Adresa: Žižkova 1688/12, Litoměřice 412 01
Jméno: Mgr. Miloslava Černá 4.10.2011 - 8.10.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.9.2011 do 21.9.2012
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: Ing. Jan Šnejdárek 4.10.2011 - 31.12.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.9.2011
Ve funkci: od 19.9.2011
Adresa: Rajská 3 , 801 00 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Ing. Jan Zákora 22.1.2010 - 18.1.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.12.2009 do 14.2.2015
Adresa: Vostrovská 784/51, Praha 160 00
Jméno: Ing. Jan Šnejdárek 31.12.2013 - 18.1.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.9.2011 do 18.11.2016
Ve funkci: od 19.9.2011 do 18.11.2016
Adresa: Žižkova 1688/12, Litoměřice 412 01
Jméno: Ing. Michal Bláha 18.1.2017 - 26.9.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.11.2016 do 28.8.2017
Adresa: Pod Pekařkou 1186/15, Praha 140 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Aleš Hrbek MBA
Člen statutárního orgánu: Mgr. Alena Černá
Člen statutárního orgánu: Ing. Miloslav Černý
Člen statutárního orgánu: Lukáš Černý

Vlastníci firmy České přístavy, a.s. IČO: 45274592

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 70 000 000 Kč 100% 5.6.2014
zakladni 70 000 000 Kč - 5.6.2014 - 5.6.2014
zakladni 370 000 000 Kč - 30.12.2009 - 5.6.2014
zakladni 505 496 000 Kč - 8.4.1993 - 30.12.2009
zakladni 503 304 000 Kč - 6.5.1992 - 8.4.1993

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 70 000 000 Kč 1 5.6.2014
Akcie na jméno 370 000 000 Kč 1 30.12.2009 - 5.6.2014
Akcie na jméno 505 496 000 Kč 1 16.10.2007 - 30.12.2009
Akcie na jméno 1 000 Kč 73 220 9.10.2002 - 9.10.2002
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 407 9.10.2002 - 16.10.2007
Akcie na majitele 1 000 Kč 73 220 9.10.2002 - 16.10.2007
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 23 9.10.2002 - 16.10.2007
Akcie na jméno 1 000 Kč 2 276 9.10.2002 - 16.10.2007
Akcie na majitele 1 000 Kč 480 220 15.7.1997 - 9.10.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 25 276 15.7.1997 - 9.10.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 470 112 23.10.1995 - 15.7.1997
Akcie na jméno 1 000 Kč 35 384 23.10.1995 - 15.7.1997
Akcie na jméno 1 000 Kč 50 549 18.2.1994 - 23.10.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 454 947 18.2.1994 - 23.10.1995
Akcie na jméno 1 000 Kč 50 545 8.4.1993 - 18.2.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 454 951 8.4.1993 - 18.2.1994
Akcie na jméno 1 000 Kč 50 325 6.5.1992 - 8.4.1993
Akcie na majitele 1 000 Kč 452 979 6.5.1992 - 8.4.1993

Sbírka Listin České přístavy, a.s. IČO: 45274592

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1579/SL 118 zpráva auditora za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 17.6.2015 24.6.2015 2
B 1579/SL 117 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 17.6.2015 24.6.2015 4
B 1579/SL 116 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 17.6.2015 24.6.2015 26
B 1579/SL 115 účetní závěrka [2014] příloha Městský soud v Praze 31.12.2014 17.6.2015 24.6.2015 12
B 1579/SL 114 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 327/2014 Městský soud v Praze 27.6.2014 30.6.2014 29.9.2014 8
B 1579/SL 113 notářský zápis  NZ 139/2014-projekt rozdělení Městský soud v Praze 9.5.2014 9.5.2014 8.6.2014 52
B 1579/SL 112 zpráva auditora +zahaj.rozvaha k 1.1.2014 Městský soud v Praze 1.1.2014 9.5.2014 8.6.2014 4
B 1579/SL 111 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 9.5.2014 8.6.2014 18
B 1579/SL 109 notářský zápis NZ 42/2014 Městský soud v Praze 20.1.2014 31.1.2014 12.2.2014 8
B 1579/SL 108 ostatní, zpráva auditora zahajovací rozvaha Městský soud v Praze 1.8.2013 10.12.2013 14.1.2014 7
B 1579/SL 107 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.7.2013 10.12.2013 14.1.2014 15
B 1579/SL 106 notářský zápis NZ 298/2013 - projekt rozdělení Městský soud v Praze 3.12.2013 10.12.2013 14.1.2014 36
B 1579/SL 105 ostatní projekt rozdělení Městský soud v Praze 30.10.2013 30.10.2013 1.11.2013 21
B 1579/SL 104 ostatní projekt rozdělení odštěpením sloučením Městský soud v Praze 30.10.2013 30.10.2013 31.10.2013 21
B 1579/SL 103 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 18.6.2013 22.7.2013 21
B 1579/SL 102 zpráva auditora + zahajovací rozvaha k 1.1.2013 Městský soud v Praze 1.1.2013 18.6.2013 22.7.2013 9
B 1579/SL 101 zpráva auditora k 1.1.2013 Městský soud v Praze 1.1.2013 18.6.2013 22.7.2013 2
B 1579/SL 100 notářský zápis NZ 130/2013- projekt rozdělení Městský soud v Praze 24.4.2013 18.6.2013 22.7.2013 16
B 1579/SL 99 ostatní návrh na rozdělení zisku Městský soud v Praze 27.6.2013 10.7.2013 1
B 1579/SL 98 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Městský soud v Praze 31.12.2012 27.6.2013 10.7.2013 3
B 1579/SL 97 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 27.6.2013 10.7.2013 23
B 1579/SL 96 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 27.6.2013 10.7.2013 21
B 1579/SL 95 ostatní zápis z mimořádného zasedání předs. Městský soud v Praze 9.7.2012 3.5.2013 16.5.2013 2
B 1579/SL 94 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 9.7.2012 3.5.2013 16.5.2013 1
B 1579/SL 93 notářský zápis NZ 130/2013 - projekt rozdělení Městský soud v Praze 24.4.2013 25.4.2013 26.4.2013 17
B 1579/SL 92 notářský zápis NZ 130/2013 - projekt f rozdělení Městský soud v Praze 24.4.2013 25.4.2013 26.4.2013 17
B 1579/SL 91 ostatní -rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 21.9.2012 4.10.2012 7.11.2012 1
B 1579/SL 90 notářský zápis NZ 48/2012-projekt rozdělení Městský soud v Praze 11.4.2012 23.5.2012 3.7.2012 19
B 1579/SL 89 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 23.5.2012 3.7.2012 18
B 1579/SL 88 ostatní záp.z mimořádn.zasedání předs. Městský soud v Praze 31.1.2012 12.4.2012 27.4.2012 2
B 1579/SL 87 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 31.1.2012 12.4.2012 27.4.2012 1
B 1579/SL 86 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora -za rok 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 18.4.2012 19.4.2012 44
B 1579/SL 85 notářský zápis NZ 48/2012-projekt rozdělení Městský soud v Praze 11.4.2012 12.4.2012 18.4.2012 21
B 1579/SL 84 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 29.6.2011 19.9.2011 18.10.2011 3
B 1579/SL 83 ostatní zápis z jednání předs. Městský soud v Praze 24.6.2011 19.9.2011 18.10.2011 1
B 1579/SL 82 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 24.6.2011 19.9.2011 18.10.2011 1
B 1579/SL 81 notářský zápis NZ 456/2011 Městský soud v Praze 29.6.2011 19.9.2011 18.10.2011 7
B 1579/SL 80 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 -za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 21.7.2011 25.7.2011 2
B 1579/SL 79 účetní závěrka, zpráva auditora -za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 21.7.2011 25.7.2011 13
B 1579/SL 78 účetní závěrka, výroční zpráva -za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 21.7.2011 25.7.2011 23
B 1579/SL 77 zpráva auditora za r.2009 Městský soud v Praze 28.4.2010 23.6.2010 30.6.2010 3
B 1579/SL 76 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 za r.2009 Městský soud v Praze 8.4.2010 23.6.2009 30.6.2010 2
B 1579/SL 75 účetní závěrka, výroční zpráva r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 23.6.2010 30.6.2010 22
B 1579/SL 74 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.6.2009 1.12.2009 4.12.2009 26
B 1579/SL 73 notářský zápis NZ 275/2009 Městský soud v Praze 18.6.2009 15.7.2009 22.9.2009 9
B 1579/SL 72 zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 22.5.2009 10.7.2009 16.7.2009 1
B 1579/SL 71 účetní závěrka, výroční zpráva r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 10.7.2009 16.7.2009 24
B 1579/SL 70 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 26.6.2007 20.8.2008 3
B 1579/SL 69 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 26.6.2007 20.8.2008 1
B 1579/SL 68 podpisové vzory Městský soud v Praze 7.5.2008 18.6.2008 1
B 1579/SL 67 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 7.5.2008 18.6.2008 1
B 1579/SL 66 notářský zápis -NZ214/08 Městský soud v Praze 7.5.2008 18.6.2008 7
B 1579/SL 65 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 13.6.2008 17.6.2008 2
B 1579/SL 64 účetní závěrka - příloha r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 13.6.2008 17.6.2008 15
B 1579/SL 63 účetní závěrka, zpráva auditora - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 13.6.2008 17.6.2008 7
B 1579/SL 62 účetní závěrka, výroční zpráva - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 13.6.2008 17.6.2008 25
B 1579/SL 61 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2007 Městský soud v Praze 28.3.2008 13.6.2008 16.6.2008 2
B 1579/SL 60 účetní závěrka, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 13.6.2008 16.6.2008 7
B 1579/SL 59 účetní závěrka - příloha za r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 13.6.2008 16.6.2008 15
B 1579/SL 58 účetní závěrka, výroční zpráva r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 13.6.2008 16.6.2008 25
B 1579/SL 57 notářský zápis -NZ477/07 Městský soud v Praze 24.9.2007 31.10.2007 7
B 1579/SL 56 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 28.6.2006 5.9.2007 1.10.2007 7
B 1579/SL 55 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 26.6.2007 5.9.2007 1.10.2007 3
B 1579/SL 54 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 4.7.2007 5.9.2007 1.10.2007 1
B 1579/SL 53 ostatní -odstoup.z fun./M.G.Hansen/ Městský soud v Praze 26.6.2007 5.9.2007 1.10.2007 2
B 1579/SL 52 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 8.8.2007 5.9.2007 1.10.2007 4
B 1579/SL 51 zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 16.7.2007 17.7.2007 3
B 1579/SL 50 účetní závěrka, výroční zpráva r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 16.7.2007 17.7.2007 25
B 1579/SL 49 účetní závěrka -VZaZ za r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 16.7.2007 17.7.2007 1
B 1579/SL 48 účetní závěrka -rozvaha za r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 16.7.2007 17.7.2007 2
B 1579/SL 47 účetní závěrka -příloha za r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 16.7.2007 17.7.2007 17
B 1579/SL 46 podpisové vzory +ČP-1x Městský soud v Praze 7.2.2007 14.3.2007 4.4.2007 1
B 1579/SL 45 ostatní -odstoup.z fun./F.Chaloupecký/ Městský soud v Praze 30.1.2007 14.3.2007 4.4.2007 1
B 1579/SL 44 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 31.1.2007 14.3.2007 4.4.2007 2
B 1579/SL 43 účetní závěrka r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 31.5.2006 31.5.2006 0
B 1579/SL 42 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 7.10.2005 18.1.2006 0
B 1579/SL 41 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 17.6.2005 18.1.2006 0
B 1579/SL 40 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 17.6.2005 18.1.2006 0
B 1579/SL 39 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit +zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 1.6.2005 3.6.2005 0
B 1579/SL 38 účetní závěrka za rok 2003 + audit Městský soud v Praze 8.4.2004 9.6.2004 9.6.2004 0
B 1579/SL 37 ostatní -zpráva o vztazích za rok 2003 Městský soud v Praze 8.3.2004 9.6.2004 9.6.2004 0
B 1579/SL 36 ostatní -daňové přiznání za rok 2003 Městský soud v Praze 1.4.2004 9.6.2004 9.6.2004 0
B 1579/SL 35 podpisové vzory +čest.prohlášení-3x Městský soud v Praze 28.1.2004 0
B 1579/SL 34 ostatní záp.z mimoř.zased.představenst Městský soud v Praze 16.7.2003 28.1.2004 0
B 1579/SL 33 ostatní -vzdání se funkce/p.Bouchal/ Městský soud v Praze 27.6.2003 28.1.2004 0
B 1579/SL 32 ostatní zápis č.1/2003 Městský soud v Praze 2.5.2003 28.1.2004 0
B 1579/SL 31 ostatní záp.-jed.ústřední voleb.komise Městský soud v Praze 20.5.2003 28.1.2004 0
B 1579/SL 30 ostatní záp.-jed.ústřední voleb.komise Městský soud v Praze 6.5.2003 28.1.2004 0
B 1579/SL 29 ostatní vyhláš.opakované volby do DR Městský soud v Praze 13.5.2003 28.1.2004 0
B 1579/SL 28 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.5.2003 19.11.2003 0
B 1579/SL 27 notářský zápis NZ246/2003+př.1-11 Městský soud v Praze 9.6.2003 13.11.2003 0
B 1579/SL 26 notářský zápis NZ247/2003+přílohy Městský soud v Praze 9.6.2003 13.11.2003 0
B 1579/SL 25 výroční zpráva za rok 2002 Městský soud v Praze 5.6.2003 9.6.2003 0
B 1579/SL 24 ostatní -daňové přiznání za rok 2002 Městský soud v Praze 5.6.2003 9.6.2003 0
B 1579/SL 23 účetní závěrka za rok 2002 + audi Městský soud v Praze 18.4.2003 5.6.2003 9.6.2003 0
B 1579/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva r.2000/2001 Městský soud v Praze 2.1.2003 0
B 1579/SL 19 podpisové vzory -5x Městský soud v Praze 2.1.2003 0
B 1579/SL 18 ostatní zápis č.80zased.představenstva Městský soud v Praze 26.6.2002 2.1.2003 0
B 1579/SL 17 ostatní zápis č.7/2002 jednání DR Městský soud v Praze 16.7.2002 2.1.2003 0
B 1579/SL 16 notářský zápis NZ324/02-NZ325/02+přílohy Městský soud v Praze 26.6.2002 2.1.2003 0
B 1579/SL 15 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.6.2002 2.1.2003 0
B 1579/SL 14 notářský zápis, stanovy společnosti NZ300/2001-NZ301/2001 Městský soud v Praze 8.6.2001 2.1.2003 0
B 1579/SL 22 ostatní -vzdání se funkce D.R. Městský soud v Praze 30.6.1999 2.7.2002 0
B 1579/SL 21 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.11.1999 2.7.2002 0
B 1579/SL 13 výroční zpráva za rok 2001 + audit Městský soud v Praze 16.4.2002 1.7.2002 2.7.2002 0
B 1579/SL 12 ostatní - zpráva DR+předst. Městský soud v Praze 14.5.2002 10.6.2002 0
B 1579/SL 11 ostatní - zpráva o vztazích Městský soud v Praze 14.5.2002 10.6.2002 0
B 1579/SL 10 účetní závěrka + audit r. 2001 Městský soud v Praze 14.5.2002 10.6.2002 0
B 1579/SL 9 účetní závěrka +audit za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 31.5.2001 0
B 1579/SL 7 notářský zápis + stanovy Městský soud v Praze 4.6.1999 11.1.2000 0
B 1579/SL 3 notářský zápis Městský soud v Praze 26.6.1998 13.1.1999 0
B 1579/SL 4 účetní závěrka r.1996,1997,1998 Městský soud v Praze 6.5.1998 0
B 1579/SL 8 účetní závěrka za rok 1999,I.pololetí 2000 Městský soud v Praze 0
B 1579/SL 6 notářský zápis Městský soud v Praze 21.5.1998 0
B 1579/SL 5 účetní závěrka I.pololetí 1999 Městský soud v Praze 0
B 1579/SL 2 notářský zápis Městský soud v Praze 22.5.1997 0
B 1579/SL 1 notářský zápis Městský soud v Praze 10.12.1996 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení České přístavy, a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu České přístavy, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.