České loděnice a.s. Děčín IČO: 00152226

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu České loděnice a.s., která sídlí v obci Děčín a bylo jí přiděleno IČO 00152226.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem České loděnice a.s. se sídlem v obci Děčín byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 30 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů , Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a další.

Základní údaje o České loděnice a.s. IČO: 00152226

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem 16.6.2008
Spisová značka: B 1950
IČO: 00152226
Obchodní firma: České loděnice a.s.
Právní forma: Akciová společnost 18.3.1991
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 18.3.1991
Na společnost České loděnice a. s. jako nástupnickou společnost přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením: 1. veškeré jmění společnosti NOVA CZECH HOLDING s. r. o., sídlem Mělník, Loděnická 3789, PSČ 276 01, IČ 274 36 675, zapsané v obchodním rejst říku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 113145 (včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů), 2. veškeré jmění společnosti LODĚNICE NOVA MĚLNÍK s. r. o., sídlem Mělník, Loděnická 3789, PSČ 276 01, IČ 276 27 055, zapsané v obchodním r ejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 119879 (včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů), a dále 3. veškeré jmění společnosti Czech Trading & Engineering s. r. o., sídlem Mělník, Loděnická 3789, PSČ 276 01, IČ 272 68 535, zap sané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 166224 (včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů), které jako zanikající společnosti byly zrušeny a zanikly bez likvidace s právním nástupcem. Rozhodným dnem fúze je 1. leden 2011. 31.8.2011
Na společnost České loděnice a.s. jako nástupnickou společnost přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučení: 1. veškeré jmění společnosti ČL invest s.r.o., sídlem Děčín, Křešice, Vítězství 56, PSČ 407 11, IČ 636 74 157, a dále 2. veškeré jmění společnosti České loděnice international, a.s., sídlem Děčín, Vítězství 56, PSČ 405 02, IČ 273 10 558, které jako zanikající společnosti byly zrušeny a zanikly bez likvidace s právním nástupcem. 31.8.2010
1. Jediný akcionář zvyšuje základní kapitál společnosti ze stávajících 80 136 800,- Kč (slovy: osmdesát miliónů jedno sto třicet šest tisíc osm set korun českých) o 40,000.000,- Kč (slovy: čtyřicet miliónů korun českých) na 120 136 800,- Kč (slovy: jedno sto dvacet miliónů jedno sto třicet šest tisíc osm set korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál bude zvýšen upisováním nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, a to 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě po 40,000.000,- Kč (slovy: čtyřicet miliónů korun českých). 3. Emisní kurs 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě po 40,000.000,- Kč (slovy: čtyřicet miliónů korun českých) bude splacen peněžitým vkladem. 4. Veškeré nové akcie je stávající jediný akcionář oprávněn upisovat v sídle notářského úřadu JUDr. Kateřiny Petrzik Hronovské v Ostravě, Moravské Ostravě, Sadová 79/39. Upisování akcií bude provedeno ve smlouvě o upsání akcií, kterou stávající jediný akc ionář uzavře se společností České loděnice, a.s. Upisování akcií začne ihned po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí nebo odmí tnutí návrhu na tento zápis o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost České loděnice, a.s. nejpozději do pěti pracovních dnů od podání tohoto návrhu sdělí písemně tuto skutečnost stávajícímu jedinému akcionáři. Lhůta pro upisování akcií končí devadesátým dnem poté, co bude proveden zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. 5. 100% emisního kursu akcií splácených peněžitým vkladem, tj. 40,000.000,- Kč (slovy: čtyřicet miliónů korun českých) je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet společnosti vedený u Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem 132781, provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 6, Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 166 40, IČ 28198131, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A., vložka 59288, č.ú. 2049789902/2600, a to ve lhůtě do 30 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. 6. Nepřipouští se možnost započtení pohledávek nebo jejich částí společnosti ČL invest s. r. o. jako věřitele a jediného akcionáře vůči společnosti České loděnice, a.s. na splacení emisního kursu. 7. Akcie nebudou kótované a poukázky na nově upisované akcie nebudou vydávány. 23.10.2008 - 3.11.2008
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 15. května 2008 přijala následující rozhodnutí: Valná hromada určuje, že na základě notářského zápisu - osvědčení ze dne 18.4.2008 a prohlášení společnosti ČL invest s.r.o., sídlem Praha 8, Voctářova čp. 3, č. or. 18, PSČ 180 35, IČ 636 74 157, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Pr aze, oddíle C., vložka 36832, ze dne 18.4.2008, dokládajících počet akcií emitovaných společností České loděnice a.s. ve vlastnictví společnosti ČL invest s.r.o., je společnost ČL invest s.r.o., sídlem Praha 8, Voctářova čp. 3, č. or. 18, PSČ 180 35, IČ 6 36 74 157, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C., vložka 36832, hlavním akcionářem společnosti České loděnice a.s., s podílem na hlasovacích právech společnosti České loděnice a.s. ve výši 98,36 %, neboť k dnešnímu dni předložila celkem 394 116 ks (slovy: tři sta devadesát čtyři jedno sto šestnáct kusů) kmenových akcií na majitele vydaných společností České loděnice a.s. v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) každá, čísla akcií 00 0 001 -320 000, 321 001 - 347 000, 347 501 - 348 400, 349 201 - 353 700, 353 901 - 354 000, 354 151 - 354 200, 354 551 - 359 650, 360 026 - 360 100, 361 076 - 372 325, 372 406 - 372 425, 372 606 - 376 265, 376 686 - 380 525, 380 826 - 380 845, 381 406 - 3 92 225, 392 502 - 395 021, 395 257 - 398 286, 398 327 - 399 222, 399 247 - 399 255, 399 307 - 400 098, 400 103 - 400 104, 400 139 - 400 630 a 400 645 - 400 684, tedy akcií o souhrnné jmenovité hodnotě ve výši 78 823 200,- Kč (slovy: sedmdesát osm miliónů osm set dvacet tři tisíce dvě stě korun českých), které odpovídá 98,36 % podílu na základním kapitálu společnosti České loděnice a.s. Valná hromada konstatuje a osvědčuje, že společnost ČL invest s.r.o., sídlem Praha 8, Voctářova čp. 3, č. or. 18, PSČ 180 35, IČ 636 74 157, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C., vložka 36832, je ve smyslu ust. § 183i o dst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále též "ObchZ") hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na její oso bu podle obchodního zákoníku. Valná hromada dále osvědčuje, že hlavní akcionář, tj, společnost ČL invest s.r.o., sídlem Praha 8, Voctářova čp. 3, č. or. 18, PSČ 180 35, IČ 636 74 157, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C., vložka 36832, předal dne 13 . května 2008 obchodní společnosti CYRRUS, a.s., sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ 639 07 020, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíle B., vložka 3800, jako obchodníkovi s cennými papíry, dle ustanovení § 183i odst. 6 Ob chZ před konáním valné hromady částku ve výši 645 907,- Kč (slovy: šest set čtyřicet pět tisíc devět set sedm korun českých), která je potřebná k výplatě protiplnění, a tuto skutečnost valné hromadě doložila předložením potvrzení o složení prostředků urče ných na výplatu protiplnění na účet zřízený u Československé obchodní banky a.s., č. ú. 128826733/0300. Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) takto: všechny kmenové akcie na majiele vydané společností České loděnice a.s. v listinné podobě o jmenovité ho dnotě 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých), čísla akcií 320 001 - 321 000, 347 001 - 347 500, 348 401 - 349 200, 353 701 - 353 900, 354 001 - 354 150, 354 201 - 354 550, 359 651 - 360 025, 360 101 - 361 075, 372 326 - 372 405, 392 226 - 392 501, 395 02 2 - 395 256, 398 287 - 398 326, 399 223 - 399 246, 399 256 - 399 306, 400 099 - 400 102, 400 105 - 400 138 a 400 631 - 400 644, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře , tj. obchodní společnost ČL invest s.r.o., sídlem Praha 8, Voctářova čp. 3, č. or. 18, PSČ 180 35, IČ 636 74 157, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C., vložka 36832, a to za podmínek stanovených ust. § 183i až 183n Obc hZ; vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Valná hromada určuje, že výše protiplnění činí částku 96,- Kč (slovy: devadesát šest korun českých) za každou jednu kmenovou akcii na majitele vydanou společností České loděnice a.s. v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200,- Kč (slovy: dvě stě korun čes kých), a že přiměřenost výše protiplnění je v souladu s § 183i odst. 3 ObchZ v návaznosti na § 183j odst. 6 ObchZ doložena ze strany hlavního akcionáře dokumentem nazvaným "Zdůvodnění určení výše protiplnění" a znaleckým posudkem č. 11/2008 ze dne 10.4.20 08 vypracovaným znaleckým ústavem společnosti Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o., se sídlem Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C., vložka 6941. Valná hromada určuje, že protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po předání účastnických cenných papírů, jichž se právo výkupu týká, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne předání vykoupených akcií společnosti podle § 183l odst. 5 a 6 ObchZ. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií; v takovém případě bude protiplnění nebo jeho příslušná část poskytnuto zástavnímu věřiteli, to neplatí, prokáže-li v lastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Protiplnění bude poskytnuto spolu s úrokem ve výši obvyklých úroků podle § 502 ObchZ ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti na hlavního akcionáře prostřednictvím společnosti CYRRUS, a.s. jako obchodníka s cennými ppíry. Oprávněné osoby předloží akcie společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do měsíce, bude společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nesmí být kratší než 14 dnů. Pokud dosavadní vlastníci nepředloží akcie ani v dodatečné lhůtě budou prohlášeny za neplatné. 20.5.2008 - 23.10.2008
Valná hromada dne 28.6.2001 rozhodla o snížení základního kapitálu. Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty z minulých let. Základní kapitál se snižuje v rozsahu z 400 684 000,-- Kč (slovy: čtyřistamilionůšestsetosmdesátčtyřitisíce korun českých na 80 136 800,- Kč (slovy: osmdesátmilionůjednostotřicetšesttisícosmset korun českých). S částkou odpovídající snížení základního kapitálu, tj. 320 547 200,-- Kč (slovy: třistadvacetmilinůpětsetčtyřicetsedmtisícedvěstě korun českých), bude naloženo tak, že bude použita ke krytí ztráty společnosti z minulých let. Snížení základního kapitálu se provede snížením jmenovité hodnoty akcií, a to poměrně u všech akcií společnosti, ze současných 1 000,-- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) na jednu akcii na 200,-- Kč (slovy: dvěstě korun českých) na jednu akcii. Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. Tento příkaz musí být doložen výpisem z obchodního rejstříku prokazujícím zápis snížení základního kapitálu. 18.3.2003 - 13.6.2007
Společnost byla založena rozhodnutím ministra strojírenství a elektrotechniky České republiky č.205/1990 ze dne 27.12.1990. V době svého vzniku má akciová společnost jediného zakladatele i akcionáře, proto došlo k jednorázovému založení společnosti. Bylo ustanoveno představenstvo, dozorčí rada a revizor účtů. - K založení došlo se souhlasem vlády České republiky obsaženým v jejím usnesení č.335 ze dne 19.12.1990 a ve smyslu par.32, odst.3 a 4 zák. o státním podniku. - Ze 100 % upsaného základního kapitálu je splaceno 100 % nepeněžitým vkladem v hodnotě 248.442 tis. Kčs. - Akciová společnost má IČO: 00152226. ­ 18.3.1991 - 15.1.2009

Aktuální kontaktní údaje České loděnice a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00152226
Obchodní firma: České loděnice a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Děčín
Vznik první živnosti: 23.9.1992
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00152226
Firma: České loděnice a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Děčín
Základní územní jednotka: Děčín
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1991

Kontakty na České loděnice a.s. IČO: 00152226

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Vítězství 56 , Děčín 405 02 20.10.2016
Sídlo: Vítězství 56 , Děčín 405 02 20.5.2008 - 20.5.2008
Sídlo: Vítězství 56 , Děčín 405 02 20.5.2008 - 20.10.2016
Sídlo: Voctářova 18 , 180 35 Praha 8 Česká republika
18.5.1998 - 20.5.2008
Sídlo: Voctářova 1477 , 180 35 Praha 8 Česká republika
18.3.1991 - 18.5.1998

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Vítězství 56, Děčín 405 02

Obory činností České loděnice a.s. IČO: 00152226

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 31.12.2014
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 31.12.2014
vnitrozemská vodní doprava- nákladní vodní doprava 12.1.2005 - 31.12.2014
výroba a rozvod tepla-sk.3l 24.3.1999 - 31.12.2014
rozvod elektřiny -sk. 12 24.3.1999 - 31.12.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - poskytování přechodného ubytování v turistické ubytovně - svářečská škola - organizace a provádění svářečských kurzů - výroba, rekonstrukce a opravy lodí, plovoucích zařízení a jiných strojírenských výrobků nebo jejich částí a uzlů - inženýrské činnosti v oboru projekce a konstrukce lodí a strojírenských výrobků, výpočty, technologie provozu - pronájem nebytových prostor včetně poskytování doplňkových služeb. 26.10.1994 - 31.12.2014
ekologických zařízení 18.3.1991 - 26.10.1994
modifikací lodních zařízení pro jiné užití než na plavidlech 18.3.1991 - 26.10.1994
konstrukce zařízení a dílů pro provozní a technologické stavby 18.3.1991 - 26.10.1994
dodavatelská a inženýrská činnost 18.3.1991 - 26.10.1994
pronájem lodí a dalších plovoucích zařízení 18.3.1991 - 26.10.1994
prodej a nákup licencí Knoww-howw (tuzemský trh) 18.3.1991 - 26.10.1994
poskytování sociálních zařízení společnosti především v oblasti cestovního ruchu, jakož i poskytování služeb s touto činností souvisejících 18.3.1991 - 26.10.1994
vývoj, výroba a prodej výrobků a služeb vzniklých jako součást procesu vědecko-vývojových prací ve společnosti: - elektropřístroje - programy výpočetní techniky - zastupování v komerční činnosti jiných i zahraničních firem - poradenské služby - výchova, vzdělávání, školení, semináře i pro cizí organizace. 18.3.1991 - 26.10.1994
Výzkum a vývoj, výroba, odbyt, servis, montáž a opravy lodí, plovoucích zařízení, technických plavidel, jejich dílů a komponentů, plaveckých bazénů, zařízení pro hrydrodopravu 18.3.1991 - 26.10.1994

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Stavba a výroba plavidel

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Vítězství 56 , Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny: 1000078086
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Stavba a výroba plavidel

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování: 1.11.2002

Živnost č. 2 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.11.2012
Provozovna č. 1
Provozovna: Vítězství 56 , Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny: 1000078086
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.11.2012

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Inženýrské činnosti v oboru projekce a konstrukce lodí a strojírenských výrobků, výpočty, technologie provozu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.11.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Výroba, rekonstrukce a opravy lodí, plovoucích zařízení a jiných strojírenských výrobků nebo jejich části a uzlů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.11.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Poskytování přechodného ubytování v turistické ubytovně

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.11.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Svářečská škola - organizace a provádění svařečských kurzů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.11.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Pronájem nebytových prostor včetně poskytování doplňkových služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.10.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Vnitrozemská vodní doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.1.2004
Zánik oprávnění: 5.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Stavba lodí a plavidel
Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Vodní doprava

Vedení firmy České loděnice a.s. IČO: 00152226

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná statutární ředitel. 25.9.2017
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva a člen představenstva společně. 16.5.2017 - 25.9.2017
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně. 27.5.2015 - 16.5.2017
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva a místopředseda představenstva vždy společně. 31.12.2014 - 27.5.2015
Za společnost jednají společně vždy předseda představenstva a místopředseda představenstva. 9.6.2011 - 31.12.2014
Za společnost jednají společně vždy alespoň dva členové představenstva. Má-li společnost jediného akcionáře a jediného člena představenstva, jedná za společnost vždy tento člen představenstva samostatně. 19.1.2010 - 9.6.2011
Za společnost jednají společně vždy alespoň dva členové představenstva. 16.10.2007 - 19.1.2010
Společnost jedná předsedou představenstva a místopředsedou představenstva, předsedou představenstva a členem představenstva, místopředsedou a členem představenstva. Jménem společnosti podepisuje předseda představenstva nebo předseda a místopředseda představenstva společně nebo předseda a člen představenstva společně. 12.1.2005 - 16.10.2007
Společnost jedná předsedou představenstva a místopředsedou představenstva, předsedou představenstva a členem představenstva, místopředsedou a členem představenstva. Za společnost podepisuje předseda představenstva a místopředseda představenstva společně nebo předseda představenstva a člen představenstva společně nebo místopředseda a člen představenstva společně, činí tak způsobem, že k vytištěnému nebojinak vyznačenému obchodnímu názvu - firmě společnosti připojí svoje podpisy s uvedením funkce. 18.3.2003 - 12.1.2005
Za společnost podepisují společně dva členové představenstva, činí tak způsobem, že k názvu společnosti, či otisku razítka připojí svůj podpis. 18.5.1998 - 18.3.2003
Jménem společnosti je oprávněn jednat předseda představenstva a jeho místopředseda, a to společně a nebo každý zvlášť. Za společnost podepisují společně předseda představenstva nebo místopředseda a jeden další člen před představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 26.10.1994 - 18.5.1998
Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, např. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a nejméně jeden člen představenstva. 18.3.1991 - 26.10.1994
Jméno: Ing. Pavel Mráček 21.5.2019
Funkce: Statutární ředitel
Ve funkci: od 1.5.2019
Adresa: Karla Majera 62, Všenory 252 31
Jméno: Ing. Antonín Hájek 18.3.1991 - 20.11.1992
Funkce: místopředseda představenstva:
Adresa: Přechodní 1007/5, Praha 140 00
Jméno: Ing. Miroslav Černý 18.3.1991 - 20.11.1992
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Šiškova 1232/17, Praha 182 00
Jméno: Julius Novotný-Kuzma 18.3.1991 - 26.10.1994
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Rosenbergových 1 , Praha 8 Česká republika
Jméno: Ing. Miroslav Kuběnka 18.3.1991 - 26.10.1994
Adresa: Studentská 2551 , 276 01 Mělník Česká republika
Jméno: Vladimír Holeček 18.3.1991 - 26.10.1994
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Počernická 513/56, Praha 108 00
Jméno: Ing. Pavel Munzar 20.11.1992 - 26.10.1994
Funkce: člen představenstva:
Adresa: Mánesova 856, Úvaly 250 82
Jméno: Ing. Miroslav Černý CSc. 20.11.1992 - 26.10.1994
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Šiškova 1232/17, Praha 182 00
Jméno: Ing. Václav Foglar 26.10.1994 - 18.5.1995
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Ovčí hájek 2154/4, Praha 158 00
Jméno: Ing. Kamil Kotáb 26.10.1994 - 24.3.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Višňová 72 , Davle 3 Česká republika
Jméno: Ing. Václav Foglar 18.5.1995 - 24.3.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Ovčí hájek 2154/4, Praha 158 00
Jméno: Ing. Oldřich Čapek 26.10.1994 - 23.6.1999
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Uhřiněvská 5 , Praha 10 Česká republika
Jméno: Ing. Václav Foglar 24.3.1999 - 23.6.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Kuchařská 773, Praha 190 14
Jméno: Ing. Jindřich Brettl 24.3.1999 - 29.3.2001
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Podholí 96/10, Praha 165 00
Jméno: Ing. Petr Zikmund 23.6.1999 - 29.3.2001
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Loretánská 179/13, Praha 118 00
Jméno: Ing. Jaroslav Mačí 23.6.1999 - 24.4.2003
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Hovorčovická 1717/17, Praha 182 00
Jméno: Ing. Jiří Štýbnar 18.3.2003 - 8.9.2004
Funkce: Člen
Ve funkci: od 18.7.2001
Adresa: Kly 0 , 277 41 Kly Česká republika
Jméno: Ing. Jaroslav Škrhák 24.4.2003 - 8.9.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 29.3.2004
Adresa: Střekovská 1341/8, Praha 182 00
Jméno: Ing. Jiří Štýbnar 8.9.2004 - 29.11.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 18.7.2001 do 31.12.2004
Ve funkci: od 1.4.2004 do 31.12.2004
Adresa: Kly 0 , 277 41 Kly Česká republika
Jméno: Ing. Jindřich Brettl 24.4.2003 - 27.9.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 30.6.2006
Ve funkci: do 30.6.2006
Adresa: Podholí 96/10, Praha 165 00
Jméno: Alena Horanská 8.9.2004 - 27.9.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.3.2004 do 30.6.2006
Adresa: 82, Dobkovice 407 03
Jméno: Ing. Pavel Hvězda 16.8.2006 - 27.9.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.3.2005 do 30.6.2006
Ve funkci: od 13.4.2005 do 30.6.2006
Adresa: Čechova 767/24, Ústí nad Labem 400 07
Jméno: Ing. Jindřich Brettl 27.9.2006 - 13.6.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2006 do 17.5.2007
Ve funkci: od 12.7.2006 do 17.5.2007
Adresa: Podholí 96/10, Praha 165 00
Jméno: Ing. Bohumír Kóňa 27.9.2006 - 13.6.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2006
Ve funkci: od 12.7.2006
Adresa: Račianska 81 , 831 02 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Alena Horanská 27.9.2006 - 13.6.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2006 do 17.5.2007
Adresa: 82, Dobkovice 407 03
Jméno: Ing. Bohumír Kóňa 13.6.2007 - 20.5.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2006 do 15.5.2008
Ve funkci: od 12.7.2006 do 22.5.2007
Adresa: Račianska 81 , 831 02 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Ing. Věslava Piegzová 13.6.2007 - 19.1.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.5.2007 do 14.12.2009
Ve funkci: od 22.5.2007 do 14.12.2009
Adresa: 28. října 1516/1, Český Těšín 737 01
Jméno: Ing. Richard Paško 13.6.2007 - 19.1.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 17.5.2007 do 14.12.2009
Ve funkci: od 22.5.2007 do 14.12.2009
Adresa: Spojovací 341, Nová Ves pod Pleší 262 04
Jméno: Martin Donátek 17.10.2008 - 19.1.2010
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 15.10.2008 do 14.12.2009
Adresa: Sokolská 305, Děčín 405 05
Jméno: Ing. Petr Duda 19.1.2010 - 9.6.2011
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 14.12.2009 do 17.3.2011
Adresa: Větrná 206/41, Praha 181 00
Jméno: Ing. Petr Duda 9.6.2011 - 6.1.2014
Funkce: Místopředseda
Trvání členství: od 17.3.2011
Ve funkci: od 17.3.2011
Adresa: Větrná 206/41, Praha 181 00
Jméno: Johannes Marinus Wilhelmus Schöningh 9.6.2011 - 31.12.2014
Funkce: Předseda
Trvání členství: od 17.3.2011 do 12.11.2014
Ve funkci: od 17.3.2011 do 12.11.2014
Adresa: Nizozemské království
Dodrecht, Oranjelaan 6, 3312
Jméno: Cornelis Nobel 9.6.2011 - 31.12.2014
Funkce: Člen
Trvání členství: od 17.3.2011 do 12.11.2014
Adresa: Nizozemské království
Oud-Beijerland, Parklaan 23, 3262
Jméno: Ing. Petr Duda 6.1.2014 - 31.12.2014
Funkce: Místopředseda
Trvání členství: od 17.3.2011 do 12.11.2014
Ve funkci: od 17.3.2011 do 12.11.2014
Adresa: Větrná 206/41, Praha 181 00
Jméno: Denys Dubinin 31.12.2014 - 28.4.2015
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 12.11.2014 do 13.3.2015
Ve funkci: od 12.11.2014 do 13.3.2015
Adresa: Nad Závěrkou 2396/9, Praha 169 00
Jméno: Oleksandr Dubinin 31.12.2014 - 27.5.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 12.11.2014 do 27.5.2015
Ve funkci: do 27.5.2015
Adresa: Nad Závěrkou 2396/9, Praha 169 00
Jméno: Karel Khun 31.12.2014 - 30.6.2017
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 12.11.2014 do 12.6.2017
Ve funkci: od 12.11.2014 do 12.6.2017
Adresa: Evropská 1483/39, Praha 160 00
Jméno: Karel Kőszegi 16.5.2017 - 30.6.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.4.2017
Adresa: Jana Šťastného 586, Mníšek pod Brdy 252 10
Jméno: Karel Kőszegi 30.6.2017 - 25.9.2017
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 20.4.2017 do 20.9.2017
Ve funkci: od 12.6.2017 do 20.9.2017
Adresa: Jana Šťastného 586, Mníšek pod Brdy 252 10
Jméno: Pavel Hvězda 30.6.2017 - 25.9.2017
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 12.6.2017 do 20.9.2017
Ve funkci: do 20.9.2017
Adresa: Na Výšině 584, Ústí nad Labem 403 31
Jméno: Petr Honzajk 25.9.2017 - 31.1.2019
Funkce: Statutární ředitel
Ve funkci: od 20.9.2017 do 31.12.2018
Adresa: Rokycanova 1929, Sokolov 356 01
Jméno: Ing. Martin Urbánek 31.1.2019 - 21.5.2019
Funkce: Statutární ředitel
Ve funkci: od 1.1.2019 do 30.4.2019
Adresa: Renneská třída 44/38, Brno 639 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jiří Orlický 20.11.1992 - 26.10.1994
Funkce: Člen dozorčí rady:
Adresa: Stříbrského 682/16, Praha 149 00
Jméno: Mgr. Petr Eliáš 26.10.1994 - 24.3.1999
Funkce: Člen dozorčí rady:
Adresa: Hořátevská 2008/4, Nymburk 288 02
Jméno: Antonín Dlouhý 26.10.1994 - 23.6.1999
Funkce: Člen dozorčí rady:
Adresa: Kamenická 603/22, Praha 170 00
Jméno: Ing. Ivan Smrček 24.3.1999 - 23.6.1999
Funkce: Člen dozorčí rady:
Adresa: Hennerova 227/7, Praha 150 00
Jméno: Ing. Vladimír Knespl 26.10.1994 - 29.3.2001
Funkce: Člen dozorčí rady:
Adresa: Ostravská 631, Praha 199 00
Jméno: Ing. Jana Janderová 23.6.1999 - 29.3.2001
Funkce: Člen dozorčí rady:
Adresa: V Horkách 1654/16, Praha 140 00
Jméno: Ing. Václav Foglar 9.11.2001 - 8.9.2004
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.8.2000 do 28.11.2003
Ve funkci: do 15.9.2000
Adresa: Kuchařská 773, Praha 190 14
Jméno: Ing. Věra Lukschová 18.3.2003 - 8.9.2004
Funkce: Člen
Ve funkci: od 28.6.2001
Adresa: Vítězná 2958, Kladno 272 04
Jméno: Jiří Hezina 23.6.1999 - 12.1.2005
Funkce: Člen dozorčí rady:
Adresa: Vinohradská 1107/45, Praha 120 00
Jméno: Ing. Alena Knížková 8.9.2004 - 29.11.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.11.2003 do 31.3.2005
Ve funkci: do 31.3.2005
Adresa: Lublinská 577/13, Praha 181 00
Jméno: Ing. Věra Lukschová 8.9.2004 - 27.9.2006
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2001
Ve funkci: od 28.11.2003
Adresa: Vítězná 2958, Kladno 272 04
Jméno: Ing. Věra Lukschová 27.9.2006 - 13.6.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2006 do 17.5.2007
Ve funkci: od 20.7.2006 do 17.5.2007
Adresa: Vítězná 2958, Kladno 272 04
Jméno: JUDr. Karel Novotný 27.9.2006 - 13.6.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2006 do 17.5.2007
Adresa: Dvořákova 343, Velké Přílepy 252 64
Jméno: Ing. Roman Tlustý 12.1.2005 - 27.6.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.6.2004 do 28.2.2007
Adresa: Balbínova 808/11, Ústí nad Labem 400 01
Jméno: Ing. Peter Planý 13.6.2007 - 16.10.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.5.2007 do 17.5.2007
Adresa: Liščie Nivy 239 , 821 08 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Svetlana Tóthová 13.6.2007 - 9.6.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.5.2007 do 17.3.2011
Adresa: Výhonská 7533 , 831 06 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Petr Topka 27.6.2007 - 9.6.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.2.2007 do 17.3.2011
Adresa: 69, Malečov 403 27
Jméno: Ing. Peter Planý 16.10.2007 - 9.6.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 17.5.2007 do 17.3.2011
Ve funkci: od 30.7.2007 do 17.3.2011
Adresa: Liščie Nivy 239 , 821 08 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Ing. Peter Planý 9.6.2011 - 31.12.2014
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 17.3.2011 do 12.11.2014
Ve funkci: od 17.3.2011 do 12.11.2014
Adresa: Liščie Nivy 239 10, 821 08 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Pieter Marinus Versluis 9.6.2011 - 31.12.2014
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 17.3.2011 do 12.11.2014
Ve funkci: od 17.3.2011 do 12.11.2014
Adresa: Nizozemské království
Werkendam, Biesboschhaven Zuid 14, 4251
Jméno: Svetlana Tóthová 9.6.2011 - 31.12.2014
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.3.2011 do 12.11.2014
Adresa: Výhonská 7533 , 831 06 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Svitlana Dubinina 31.12.2014 - 27.5.2015
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.11.2014 do 27.5.2015
Ve funkci: od 12.11.2014 do 27.5.2015
Adresa: Nad Závěrkou 2396/9, Praha 169 00
Jméno: Viktor Novakovskyy 11.11.2015 - 16.5.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.11.2015 do 20.4.2017
Adresa: Novodvorská 995/83, Praha 142 00
Jméno: Yurii Burda 11.11.2015 - 16.5.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.11.2015 do 20.4.2017
Adresa: Vítězství 56, Děčín 405 02
Jméno: Andriy Bezsalov 31.12.2014 - 30.6.2017
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.11.2014 do 12.6.2017
Ve funkci: od 12.11.2014 do 12.6.2017
Adresa: Západní 448, Chýně 253 01
Jméno: Tetyana Buhaychuk 31.12.2014 - 30.6.2017
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.11.2014 do 12.6.2017
Adresa: Západní 448, Chýně 253 01
Jméno: Radek Šenk 16.5.2017 - 30.6.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.4.2017
Adresa: 156, Mladé Buky 542 23
Jméno: Dana Gottvaldová 16.5.2017 - 25.9.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.4.2017 do 20.9.2017
Ve funkci: do 20.9.2017
Adresa: Puškinova 418/3, Vyškov 682 01
Jméno: Radek Šenk 30.6.2017 - 25.9.2017
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.4.2017 do 20.9.2017
Ve funkci: od 12.6.2017 do 20.9.2017
Adresa: 156, Mladé Buky 542 23
Jméno: Hana Šenková 30.6.2017 - 25.9.2017
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.6.2017 do 20.9.2017
Ve funkci: do 20.9.2017
Adresa: 187, Horní Brusnice 544 75
Jméno: Jiří Šenk 30.6.2017 - 25.9.2017
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.6.2017 do 20.9.2017
Ve funkci: do 20.9.2017
Adresa: 156, Mladé Buky 542 23

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Ivan Troutnar 17.4.2012 - 31.12.2014
Adresa: Spartakiádní 274/27, Ústí nad Labem 400 10

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Pavel Mráček

Vlastníci firmy České loděnice a.s. IČO: 00152226

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 120 137 000 Kč 100% 3.11.2008
zakladni 80 136 800 Kč - 10.6.2003 - 3.11.2008
zakladni 400 684 000 Kč - 20.11.1992 - 10.6.2003

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 201 370 Kč 100 27.5.2015
Kmenové akcie na jméno 60 068 400 Kč 2 12.12.2010 - 27.5.2015
Kmenové akcie na jméno 120 137 000 Kč 1 2.11.2009 - 12.12.2010
Kmenové akcie na jméno 200 Kč 400 684 16.10.2009 - 2.11.2009
Kmenové akcie na jméno 40 000 000 Kč 1 3.11.2008 - 2.11.2009
Kmenové akcie na majitele 200 Kč 400 684 6.4.2004 - 16.10.2009
Kmenové akcie na majitele 200 Kč 400 684 10.6.2003 - 6.4.2004
Akcie na majitele 1 000 Kč 400 684 21.12.1995 - 10.6.2003
Akcie na majitele 1 000 Kč 345 028 18.5.1995 - 21.12.1995
Akcie na jméno 1 000 Kč 55 656 18.5.1995 - 21.12.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 211 131 20.11.1992 - 18.5.1995
Akcie na jméno 1 000 Kč 56 553 20.11.1992 - 18.5.1995
Akcie na jméno 81 000 000 Kč 1 20.11.1992 - 18.5.1995
Akcie na majitele 52 000 000 Kč 1 20.11.1992 - 18.5.1995

Sbírka Listin České loděnice a.s. IČO: 00152226

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1950/SL 78 notářský zápis [Nz 494/2015] Krajský soud v Ústí nad Labem 6.11.2015 11.11.2015 5
B 1950/SL 77 notářský zápis [Nz 255/2015] Nz 255/2015 s opravnou doložkou Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.2015 9
B 1950/SL 75 rozhod. o statut. orgánu odstoupení Krajský soud v Ústí nad Labem 12.2.2015 3.4.2015 30.4.2015 1
B 1950/SL 74 notářský zápis [NZ 754/2014], stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, ostatní Krajský soud v Ústí nad Labem 12.11.2014 20.11.2014 6.1.2015 11
B 1950/SL 72 rozhod. o statut. orgánu zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 12.11.2014 20.11.2014 6.1.2015 2
B 1950/SL 71 ostatní prohlášení Krajský soud v Ústí nad Labem 21.3.2014 28.4.2014 28.4.2014 4
B 1950/SL 70 účetní závěrka [2013]  VZ Krajský soud v Ústí nad Labem 21.3.2014 28.4.2014 28.4.2014 2
B 1950/SL 69 účetní závěrka [2013]  Př Krajský soud v Ústí nad Labem 21.3.2014 28.4.2014 28.4.2014 17
B 1950/SL 68 účetní závěrka [2013]  R Krajský soud v Ústí nad Labem 21.3.2014 28.4.2014 28.4.2014 4
B 1950/SL 65 účetní závěrka [2011], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 5.8.2013 6.8.2013 23
B 1950/SL 64 účetní závěrka [2009], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 18.5.2010 24.7.2013 25.7.2013 27
B 1950/SL 63 účetní závěrka, zpráva auditora 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2010 10.8.2011 5.9.2011 29
B 1950/SL 62 notářský zápis - NZ 91/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2011 10.8.2011 5.9.2011 32
B 1950/SL 61 notářský zápis - NZ 92/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2011 10.8.2011 5.9.2011 93
B 1950/SL 60 notářský zápis - NZ 90/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2011 10.8.2011 5.9.2011 92
B 1950/SL 59 notářský zápis - NZ 93/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2011 10.8.2011 5.9.2011 32
B 1950/SL 58 účetní závěrka - k 1.1.2011- zahaj. Krajský soud v Ústí nad Labem 3.5.2011 10.8.2011 5.9.2011 11
B 1950/SL 57 účetní závěrka - 2010- LOD.NOVA Krajský soud v Ústí nad Labem 11.2.2011 10.8.2011 5.9.2011 22
B 1950/SL 56 účetní závěrka - 2010- NOVA CZ. Krajský soud v Ústí nad Labem 11.2.2011 10.8.2011 5.9.2011 22
B 1950/SL 55 účetní závěrka - 2010- CZECH T. Krajský soud v Ústí nad Labem 11.2.2011 10.8.2011 5.9.2011 22
B 1950/SL 54 podpisové vzory - člen představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 17.3.2011 6.5.2011 10.6.2011 4
B 1950/SL 53 podpisové vzory - člen představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 17.3.2011 6.5.2011 10.6.2011 2
B 1950/SL 52 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 17.3.2011 6.5.2011 10.6.2011 4
B 1950/SL 51 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 17.3.2011 6.5.2011 10.6.2011 2
B 1950/SL 50 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 17.3.2011 6.5.2011 10.6.2011 31
B 1950/SL 49 notářský zápis - NZ 200/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.3.2011 6.5.2011 10.6.2011 111
B 1950/SL 48 změna právní formy, fúze Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.2011 1.6.2011 1.6.2011 14
B 1950/SL 47 notářský zápis - NZ 173/2010- VH Krajský soud v Ústí nad Labem 9.12.2010 13.12.2010 15.12.2010 9
B 1950/SL 46 změna právní formy, fúze - NZ 102/2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.7.2010 1.9.2010 1.9.2010 33
B 1950/SL 44 účetní závěrka, zpráva auditora - 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.5.2010 1.9.2010 1.9.2010 27
B 1950/SL 43 změna právní formy, fúze - projekt Krajský soud v Ústí nad Labem 8.6.2010 9.6.2010 9.6.2010 25
B 1950/SL 42 podpisové vzory - Ing. Petr Duda Krajský soud v Ústí nad Labem 14.1.2010 19.1.2010 22.1.2010 1
B 1950/SL 41 notářský zápis NZ 458/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.12.2009 19.1.2010 22.1.2010 11
B 1950/SL 40 výroční zpráva, zpráva auditora - 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.6.2009 9.11.2009 9.11.2009 42
B 1950/SL 39 notářský zápis - NZ 334/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.9.2009 16.10.2009 23.10.2009 11
B 1950/SL 38 podpisové vzory - Martin Donátek Krajský soud v Ústí nad Labem 14.10.2008 23.10.2008 2
B 1950/SL 37 ostatní - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 15.10.2008 23.10.2008 2
B 1950/SL 36 výroční zpráva - 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2008 9.10.2008 45
B 1950/SL 35 výroční zpráva - 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.5.2007 9.10.2008 40
B 1950/SL 34 notářský zápis -NZ47/08 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.5.2008 23.5.2008 26.5.2008 14
B 1950/SL 33 ostatní -zápis ze 4.zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 15.5.2008 23.5.2008 26.5.2008 2
B 1950/SL 32 notářský zápis -NZ58/07-změna stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 30.7.2007 23.10.2007 48
B 1950/SL 31 notářský zápis -NZ83/07-záp.z předst./22.5.07 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.2007 26.7.2007 12
B 1950/SL 30 ostatní -výp.ze záp.01/07/06zased.DR Krajský soud v Ústí nad Labem 20.7.2006 17.10.2006 18.10.2006 1
B 1950/SL 29 ostatní -výp.ze záp.0//07/06představen Krajský soud v Ústí nad Labem 12.7.2006 17.10.2006 18.10.2006 1
B 1950/SL 28 ostatní -zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2006 17.10.2006 18.10.2006 5
B 1950/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2005 14.8.2006 14.8.2006 35
B 1950/SL 25 ostatní -zápis z mimořádné VH Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2005 19.12.2005 27.12.2005 12
B 1950/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+zpr.o vztazích Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2003 20.7.2004 11.8.2004 40
B 1950/SL 22 ostatní oznámení o rozhodnutí VH Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2003 9.12.2003 30.12.2003 2
B 1950/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2002+o vzt. Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2002 23.7.2003 24.7.2003 39
B 1950/SL 20 notářský zápis -NZ473/03 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2003 23.7.2003 24.7.2003 27
B 1950/SL 19 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2003 23.7.2003 24.7.2003 26
B 1950/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2002 +zpr.o vztazích Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2002 3.7.2003 8.7.2003 39
B 1950/SL 17 podpisové vzory +čest.prohlášení 4x Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.2003 6
B 1950/SL 16 ostatní zápis č.01/07/01/představenstv Krajský soud v Ústí nad Labem 18.7.2001 27.5.2003 4
B 1950/SL 15 notářský zápis, stanovy společnosti /28.6.01/NZ202-203/01+přílohy Krajský soud v Ústí nad Labem 16.7.2001 27.5.2003 75
B 1950/SL 14 zpráva o vztazích r.2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.3.2002 3.4.2002 20.3.2003 3
B 1950/SL 13 notářský zápis -NZ471/02 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2002 10.12.2002 5
B 1950/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva r.2001+zpr.o vztazích Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2001 10.7.2002 11.7.2002 31
B 1950/SL 11 zpráva o vztazích za rok 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.3.2002 4.4.2002 5.4.2002 3
B 1950/SL 9 notářský zápis -NZ163/99 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.12.1999 9.11.2000 4
B 1950/SL 8 notářský zápis -NZ489/99 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.8.1999 9.11.2000 9
B 1950/SL 7 notářský zápis -NZ85/99 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.7.1999 9.11.2000 4
B 1950/SL 6 notářský zápis -NZ97/99 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.2.1999 19.7.1999 48
B 1950/SL 5 notářský zápis -NZ482/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.8.1998 24.3.1999 40
B 1950/SL 3 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ146/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.8.1997 21.5.1998 38
B 1950/SL 2 účetní závěrka, zpráva auditora r.1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.1996 2.7.1997 14
B 1950/SL 1 stanovy společnosti + rozhodnutí č.205/90 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.8.1996 2.7.1997 28
B 1950/SL 4 účetní závěrka r.1997,1998,1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 90
B 1950/SL 24 podpisové vzory 1x Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.2004 2

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení České loděnice a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu České loděnice a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.