Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s. Praha IČO: 61672033

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 61672033.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 31 osob.

Základní údaje o Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s. IČO: 61672033

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 23.12.1994
Spisová značka: B 2927
IČO: 61672033
Obchodní firma: Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 23.12.1994
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 23.12.1994
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech 29.1.2014
Společnosti Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s. bylo Českou národní bankou pod č.j. 2012/7679/570 uděleno povolení k činnosti penzijní společnosti a k 1.1.2013 prošla v souladu se zákonem č. 427/2011 Sb. procesem transformace. 1.1.2013
Jediný akcionář společnosti, společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 452 44 782, přijal v působnosti valné hromady následující usnesení, kterým rozhoduje o zvýšení základního kapitálu takto: 1) zvyšuje základní kapitál o částku 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 350.000.000,-Kč (slovy: tři sta padesát milionů korun českých), 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: - 25 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) v listinné podobě, 3) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, jak je uvedeno v b odu ?Za prvé? tohoto notářského zápisu, 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obcho dního zákoníku, 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všech 25 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých), znějících na jméno a majících listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem určenému zájemci t akto: - 25 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) v listinné podobě společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 45244782, zapsané v obch odním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1171, 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle České spořitelny, a.s., na adrese Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů, počín aje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli (předem určenému zájemci); tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost upisovateli (předem určenému zájemci) předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho s ídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení zák ladního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli (předem určenému zájemci) oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující ná vrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení společnosti, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního prá va činí částku 40.000.000,-Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) na jednu akcii, 9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 100% emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne upsání akcií, 10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že emisní kurs akcií upisovatel splatí na účet společnosti č. 43-1678500257/0100, vedený Komerční banky,a.s., který byl ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoní ku založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu. 17.12.2008 - 23.12.2008
Jediný akcionář společnosti, společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 452 44 782, přijal v působnosti valné hromady následující usnesení, kterým rozhoduje o zvýšení základního kapitálu takto: 1) zvyšuje základní kapitál o částku 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 300.000.000,-Kč (slovy: tři sta milionů korun českých) 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: - 100 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) v listinné podobě 3) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem 4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, jak je uvedeno v b odu ?Za druhé? tohoto notářského zápisu 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchod ního zákoníku, 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všech 100 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých), znějících na jméno a majících listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem určenému zájemci takto: - 100 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) v listinné podobě společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 45244782, zapsané v obc hodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1171, 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle České spořitelny, a.s., na adrese Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů, počín aje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli (předem určenému zájemci); tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost upisovateli (předem určenému zájemci) předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho s ídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení zák ladního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli (předem určenému zájemci) oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující ná vrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení společnosti, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního prá va činí částku 6.000.000,-Kč (slovy: šest milionů korun českých) na jednu akcii, 9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 100% emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne upsání akcií 10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že emisní kurs akcií upisovatel splatí na účet společnosti 43-1678070277/0100, vedený u Komerční banky, a.s., který byl ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoník u založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu. 17.10.2008 - 29.10.2008
Základní jmění: Valná hromada přijala následující usnesení: a) Mimořádná valná hromada SPF, a.s. schvaluje krytí ztráty minulých období ve výši 118 293 000,- Kč použitím fondu tvořeného ze zisku a snížením základního jmění. b) Mimořádná valná hromada SPF, a.s. schvaluje snížení základního jmění SPF, a.s. na 100 000 000,- Kč (jednostomilionůkorunčeských) se současnou tvorbou garančního fondu. c) Mimořádná valná hromada SPF, a.s. schvaluje způsob snížení základního jmění snížením jmenovité hodnoty akcií. d) Mimořádná valná hromada ukládá akcionářům předložit listinné akcie k provedení změny jmenovité hodnoty do 10 dnů od doručení výzvy představenstva SPF, a.s. k jejich předložení. 21.1.2000 - 29.10.2008
Spořitelní penzijní fond, a.s. je právním nástupcem společnosti Penzijní fond Garant, a.s, která byla zrušena bez likvidace a vymazána z obchodního rejstříku ke dni 1.1.1997. 1.1.1997

Aktuální kontaktní údaje Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s.

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 61672033
Firma: Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Pomocné finanční instituce pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 23.12.1994

Kontakty na Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s. IČO: 61672033

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Poláčkova 1976/2 , Praha 140 00 14.9.2000
Sídlo: Rytířská 534/13 , Praha 110 00 23.12.1994 - 14.9.2000

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Poláčkova 1976/2, Praha 140 00

Obory činností Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s. IČO: 61672033

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu, tj. shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch účastníků, nakládání s těmito prostředky a vyplácení dávek penzijního připojištění za podmínek stanovených zákonem č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, penzijním plánem a smlouvou o penzijním připojištění 1.1.2013
provozování doplňkového penzijního spoření, tj. shromažďování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků podle zákona o doplňkovém penzijním spoření za účelem jejich umisťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účast nických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního spoření 1.1.2013
provozování důchodového spoření, tj. shromažďování a obhospodařování prostředků účastníků spoření v důchodových fondech a vyplácení dávek podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření 1.1.2013 - 17.2.2017
provádění penzijního připojištění se státním příspěvkem podle zákona č.42/1994 Sb.(dále jen " penzijní připojištění") tj. --sjednávání penzijního připojištění --shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch účastníků --nakládání s těmito prostředky způsobem stanoveným zákonem a statutem penzijního fondu --vyplácení dávek penzijního připojištění za podmínek stanovených zákonem,penzijním plánem a smlouvou o penzijním připojištění 23.12.1994 - 1.1.2013

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Penzijní financování
Správa fondů

Vedení firmy Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s. IČO: 61672033

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jednání členů představenstva, které zavazuje společnost, musí mít písemnou formu a musí být podepsáno jednajícím členem představenstva a dalším členem představenstva, a to tak, že připojí své podpisy k obchodní firmě. 26.11.2001
Způsob jednání jménem společnosti : Jménem společnosti jedná a podepisuje vždy předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva nebo tři členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí tyto osoby podpis a uvedou postavení (funkci) v představenstvu. 20.1.2000 - 26.11.2001
Jménem společnosti jedná a podepisuje vždy předseda předsta- venstva a jeden člen představenstva nebo místopředseda předsta- venstva a jeden člen představenstva. Za společnost mohou jednat a podepisovat též jiné osoby, a to na základě písemné plné moci udělené představenstvem. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí tyto osoby svůj podpis a uvedou postavení (funkci) v představenstvu nebo uvedou,že se jedná o zmocněnce. 23.12.1994 - 20.1.2000
Jméno: Martin Kopejtko 17.2.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2017
Adresa: K Vltavě 30, Vodochody 250 69
Jméno: Jakub Krkoška 17.2.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2017
Ve funkci: od 2.1.2017
Adresa: Babákova 2160/22, Praha 148 00
Jméno: Aleš Poklop 9.9.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2017
Ve funkci: od 2.1.2017
Adresa: Josefa Spitze 268, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: ing. Jaroslav Krolupper CSc. 23.12.1994 - 20.9.1995
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Ke škole 1397/3, Praha 149 00
Jméno: ing. Pavel Vyskočil 23.12.1994 - 20.9.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Orebitská 940/2, Praha 130 00
Jméno: ing. Pavel Pršala CSc. 23.12.1994 - 20.9.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Bořivojova 2431/5, Praha 130 00
Jméno: ing. Pavel Žák 23.12.1994 - 18.5.1999
Funkce: místopředseda předstvenstva
Adresa: Fantova 1757/9, Praha 155 00
Jméno: ing. Jiří Valečko 23.12.1994 - 18.5.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vavřenova 1440/2, Praha 142 00
Jméno: Ing. Jaroslav Krolupper CSc. 20.9.1995 - 18.5.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ke škole 1397/3, Praha 149 00
Jméno: Ing. Markéta Jelínková 20.9.1995 - 18.5.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: U družstva Ideál 1115/17, Praha 140 00
Jméno: Ing. Miloslav Dejl 20.9.1995 - 18.5.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Notečská 561/16, Praha 181 00
Jméno: Ing. Miloslav Dejl 18.5.1999 - 20.1.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Vazovova 3211/8, Praha 143 00
Jméno: RNDr. Pavel Čtrnáct 18.5.1999 - 20.1.2000
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Zachova 239/14, Praha 140 00
Jméno: Ing. Miroslav Trégl 18.5.1999 - 20.1.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Chlebovická 494, Praha 199 00
Jméno: Karel Daňhel 18.5.1999 - 21.1.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hošťálkova 669/22, Praha 169 00
Jméno: Antonín Hampejs 18.5.1999 - 21.1.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Charvátova 39/10, Praha 110 00
Jméno: Ing. Jan Vlk 21.1.2000 - 10.10.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Podle náhonu 2402/8, Praha 141 00
Jméno: Ing. Tomáš Nidetzký 20.1.2000 - 4.1.2001
Funkce: předseda
Adresa: U kombinátu 412/13, Praha 100 00
Jméno: Ing. Vojtěch Brant 20.1.2000 - 4.1.2001
Funkce: místopředseda
Adresa: Lipová 482, Klatovy 339 01
Jméno: Ing. Jiří Plíšek 20.1.2000 - 4.1.2001
Funkce: člen
Adresa: Klíčanská 1631/10, Praha 182 00
Jméno: Ing. Petr Beneš 21.1.2000 - 4.1.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pražská 11, Příbram 261 01
Jméno: Ing. Jaroslav Kulhánek 10.10.2000 - 4.1.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: Zalomená 175/22, Hradec Králové 500 02
Jméno: Ing. Daria Burešová 29.8.2001 - 13.12.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 11.10.2002
Ve funkci: od 24.1.2001
Adresa: Jindřišská 746, Pardubice 530 02
Jméno: Ing. Otakar Hrazdíra 4.1.2001 - 23.5.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 26.3.2003
Adresa: Písečná 454/7, Praha 182 00
Jméno: Ing. Jiří Plíšek 4.1.2001 - 8.1.2004
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2003 do 17.9.2003
Ve funkci: od 19.6.2003 do 17.9.2003
Adresa: Klíčanská 1631/10, Praha 182 00
Jméno: Ing. Jan Diviš 13.12.2002 - 8.1.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 18.10.2002
Adresa: Formánkova 520/31, Hradec Králové 500 11
Jméno: Ing. František Mareš 29.8.2001 - 25.2.2004
Funkce: člen:
Ve funkci: od 16.1.2001 do 17.12.2003
Adresa: Palackého třída 1932, Pardubice 530 02
Jméno: Ing. Veronika Matušková 25.2.2004 - 29.7.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 16.12.2003
Adresa: Vrbenského 455, Osek 417 05
Jméno: Ing. Zbyněk Eiselt 4.1.2001 - 9.2.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Budovatelů 1691/6, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Mgr. Jana Svobodová 4.5.2004 - 7.12.2005
Funkce: člen
Ve funkci: od 24.3.2004 do 23.11.2005
Adresa: Kovářská 749/19, Praha 190 00
Jméno: Ing. Andrea Proroková 22.6.2006 - 22.6.2006
Funkce: člen
Ve funkci: od 15.6.2006
Adresa: Za Rybníkem 618, Jesenice 252 42
Jméno: Ing. Jan Diviš 8.1.2004 - 23.11.2006
Funkce: předseda
Trvání členství: od 18.10.2002 do 17.10.2006
Ve funkci: od 18.9.2003 do 17.10.2006
Adresa: Formánkova 520/31, Hradec Králové 500 11
Jméno: Ing. Aleš Poklop 25.7.2003 - 11.7.2007
Funkce: člen
Trvání členství: do 31.5.2007
Ve funkci: od 1.6.2003
Adresa: Pražská 204, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Ing. Veronika Matušková 29.7.2004 - 28.12.2007
Funkce: člen
Ve funkci: od 16.12.2003 do 16.12.2007
Adresa: Nad Mlýnem 493, Dolní Břežany 252 41
Jméno: Ing. Alexandra Horváthová 28.12.2007 - 1.1.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.1.2008
Adresa: Repašského 5 , Bratislava Slovenská republika
Jméno: Ing. Zbyněk Eiselt 9.2.2005 - 8.1.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 11.11.2004 do 31.12.2007
Ve funkci: od 24.11.2004 do 31.12.2007
Adresa: Budovatelů 1691/6, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Ing. Aleš Poklop 11.7.2007 - 12.2.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 13.6.2007
Adresa: Pražská 204, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Ing. Aleš Poklop 12.2.2008 - 1.8.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 13.6.2007 do 23.7.2008
Ve funkci: od 23.1.2008 do 23.7.2008
Adresa: Pražská 204, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Ing. Jan Diviš 23.11.2006 - 4.12.2008
Funkce: předseda
Trvání členství: od 18.10.2006
Ve funkci: od 25.10.2006
Adresa: Formánkova 520/31, Hradec Králové 500 11
Jméno: Ing. Veronika Matušková 28.12.2007 - 4.12.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 16.12.2007
Adresa: Nad Mlýnem 493, Dolní Břežany 252 41
Jméno: Ing. Mgr. Ondřej Martinek 22.6.2006 - 16.7.2010
Funkce: člen
Trvání členství: od 15.6.2006 do 15.6.2010
Ve funkci: od 15.6.2006 do 15.6.2010
Adresa: Na Labišti 527, Pardubice 530 09
Jméno: Ing. Jan Diviš 4.12.2008 - 16.7.2010
Funkce: předseda
Trvání členství: od 18.10.2006 do 31.3.2010
Ve funkci: od 25.10.2006 do 31.3.2010
Adresa: Zavadilova 1869/19, Praha 160 00
Jméno: Ing. Veronika Matušková 4.12.2008 - 16.7.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 16.12.2007
Ve funkci: od 26.11.2008
Adresa: Nad Mlýnem 493, Dolní Břežany 252 41
Jméno: Ing. Alfred Kraus 8.1.2008 - 31.1.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2008 do 1.1.2012
Adresa: Markupova 2594/11, Praha 193 00
Jméno: Ing. Veronika Matušková 16.7.2010 - 31.1.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 16.12.2007 do 16.12.2011
Ve funkci: od 26.11.2008
Adresa: Máchova 751, Osek 417 05
Jméno: Ing. Martin Kopejtko 4.12.2008 - 7.1.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.12.2008 do 31.12.2012
Adresa: K Vltavě 30, Vodochody 250 69
Jméno: Ing. Aleš Poklop 16.7.2010 - 7.1.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.2010 do 31.12.2012
Ve funkci: od 30.6.2010 do 31.12.2012
Adresa: Pražská 204, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Ing. Mgr. Ondřej Martinek 16.7.2010 - 7.1.2013
Funkce: člen
Trvání členství: od 29.6.2010 do 31.12.2012
Adresa: Pod Vinicí 356, Vysoká nad Labem 503 31
Jméno: Ing. Alfred Kraus 31.1.2012 - 7.1.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.1.2012 do 31.12.2012
Adresa: Markupova 2594/11, Praha 193 00
Jméno: Ing. Veronika Matušková 31.1.2012 - 7.1.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.1.2012 do 31.12.2012
Ve funkci: od 24.1.2012 do 31.12.2012
Adresa: Máchova 751, Osek 417 05
Jméno: Aleš Poklop 7.1.2013 - 18.9.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2013
Adresa: Pražská 204, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Veronika Matušková 7.1.2013 - 18.9.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2013 do 31.10.2013
Ve funkci: do 31.10.2013
Adresa: Máchova 751, Osek 417 05
Jméno: Veronika Matušková 18.9.2013 - 23.12.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2013 do 31.10.2013
Ve funkci: od 2.1.2013 do 31.10.2013
Adresa: Máchova 751, Osek 417 05
Jméno: Martin Kopejtko 7.1.2013 - 29.1.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2013
Adresa: K Vltavě 30, Vodochody 250 69
Jméno: Aleš Poklop 18.9.2013 - 17.2.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2013 do 31.12.2016
Ve funkci: od 2.1.2013 do 31.12.2016
Adresa: Pražská 204, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Martin Kopejtko 29.1.2014 - 17.2.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2013 do 31.12.2016
Ve funkci: od 3.1.2014 do 31.12.2016
Adresa: K Vltavě 30, Vodochody 250 69
Jméno: Jakub Krkoška 29.1.2014 - 17.2.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2014 do 31.12.2016
Adresa: Babákova 2160/22, Praha 148 00
Jméno: Aleš Poklop 17.2.2017 - 9.9.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2017
Ve funkci: od 2.1.2017
Adresa: Pražská 204, Kralupy nad Vltavou 278 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Dušan Sýkora 28.3.2018
Funkce: předseda
Trvání členství: od 16.6.2015
Ve funkci: od 31.1.2018
Adresa: K lomu 984/11, Praha 182 00
Jméno: Ing. Daniela Pešková 28.3.2018
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 16.6.2015
Ve funkci: od 31.1.2018
Adresa: Pod novým lesem 137/52, Praha 162 00
Jméno: Ing. Martin Machač 28.3.2018
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.1.2018
Adresa: Naardenská 669/21, Praha 162 00
Jméno: ing. Miloslav Kohoutek 23.12.1994 - 30.9.1996
Adresa: Lečkova 1522/13, Praha 149 00
Jméno: Mgr. Monika Pokorná 23.12.1994 - 18.5.1999
Adresa: Hradešínská 2389/49, Praha 101 00
Jméno: ing. Věra Sitná 23.12.1994 - 18.5.1999
Adresa: Pomořanská 483/16, Praha 181 00
Jméno: ing. Alexej Škaloud 23.12.1994 - 18.5.1999
Adresa: Kusého 535/4, Praha 181 00
Jméno: ing. Helena Riedelová 23.12.1994 - 18.5.1999
Adresa: Raisova 2061/20, Litoměřice 412 01
Jméno: Ing. Helena Riedelová 18.5.1999 - 20.1.2000
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Raisova 2061/20, Litoměřice 412 01
Jméno: Miroslav Němec 30.9.1996 - 21.1.2000
Adresa: K lukám 642/24, Praha 142 00
Jméno: Ing. Miroslav Volech 18.5.1999 - 21.1.2000
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Ouzká 246 , 397 01 Písek Česká republika
Jméno: Prof. Ing. Jaroslav Sůva CSc. 18.5.1999 - 21.1.2000
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Adresa: Na Pankráci 998/38, Praha 140 00
Jméno: Ing. Petr Trousil 18.5.1999 - 21.1.2000
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Hennerova 227/7, Praha 150 00
Jméno: Ing. Helena Machů 20.1.2000 - 14.9.2000
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Raisova 2061/20, Litoměřice 412 01
Jméno: Ing. Miroslav Domalíp 21.1.2000 - 14.9.2000
Adresa: Husova 208/21, Mladá Boleslav 293 01
Jméno: Ing. Tomáš Zatloukal 18.5.1999 - 29.8.2001
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: do 15.2.2001
Adresa: Leštínská 2337 , 193 00 Praha 9 Česká republika
Jméno: Ing. Jaroslav Jiskra 21.1.2000 - 29.8.2001
Ve funkci: do 15.2.2001
Adresa: Svídnická 511/12, Praha 181 00
Jméno: Ing. Helena Machů 14.9.2000 - 26.11.2001
Funkce: předseda dozorčí rady
Ve funkci: do 26.7.2001
Adresa: Voskovcova 1075/57, Praha 152 00
Jméno: Ing. Pavel Cetkovský 26.11.2001 - 23.3.2002
Funkce: člen
Ve funkci: od 13.6.2001
Adresa: Revoluční 75, Strančice 251 63
Jméno: Ing. Jan Coufal 14.9.2000 - 13.12.2002
Trvání členství: do 24.7.2002
Adresa: Kpt. O. Jaroše 3741/17, Prostějov 796 04
Jméno: RNDr. Petr Bobysud 29.8.2001 - 29.1.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 16.2.2001
Adresa: Hrádecká 347/57, Plzeň 312 00
Jméno: Ing. Pavel Cetkovský 26.11.2001 - 29.1.2003
Funkce: předseda
Trvání členství: od 26.7.2001
Ve funkci: od 13.6.2001
Adresa: Revoluční 75, Strančice 251 63
Jméno: RNDr. Zuzana Skálová 26.11.2001 - 29.1.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 2.8.2001
Adresa: Opletalova 933/13, Praha 110 00
Jméno: Ing. Milan Hašek 21.1.2000 - 24.6.2004
Adresa: Holandská 1382/23, Praha 101 00
Jméno: Rupert Dollinger Dr.Iur. 26.11.2001 - 21.6.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 16.2.2001
Adresa: Rakouská republika
A-1090 Wien, Widerhofergasse 7
Jméno: RNDr. Petr Bobysud 29.1.2003 - 21.6.2005
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 16.2.2001
Ve funkci: od 26.7.2001
Adresa: Hrádecká 347/57, Plzeň 312 00
Jméno: Ing. Pavel Cetkovský 29.1.2003 - 11.10.2005
Funkce: předseda
Trvání členství: od 13.6.2001
Ve funkci: od 26.7.2001
Adresa: Revoluční 75, Strančice 251 63
Jméno: RNDr. Monika Laušmanová CSc. 29.1.2003 - 11.10.2005
Funkce: člen
Trvání členství: do 29.7.2005
Ve funkci: od 3.12.2002
Adresa: Španielova 1261/17, Praha 163 00
Jméno: Ing. Jan Škarka 21.6.2005 - 11.10.2005
Funkce: člen
Ve funkci: od 15.2.2005
Adresa: Klapálkova 2243/11, Praha 149 00
Jméno: Ing. Jan Škarka 11.10.2005 - 11.10.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 15.2.2005
Ve funkci: od 21.4.2005
Adresa: Klapálkova 2243/11, Praha 149 00
Jméno: Ing. Jan Škarka 11.10.2005 - 2.6.2006
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 15.2.2005 do 27.4.2006
Ve funkci: od 21.4.2005 do 27.4.2006
Adresa: Klapálkova 2243/11, Praha 149 00
Jméno: Ing. Petr Kudrna 13.12.2002 - 10.10.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 18.10.2002
Adresa: Belgická 1270, Jindřichův Hradec 377 01
Jméno: Ing. Milan Hašek 24.6.2004 - 10.10.2006
Funkce: člen
Ve funkci: od 7.4.2004
Adresa: Holandská 1382/23, Praha 101 00
Jméno: Ing. Pavel Cetkovský 8.11.2005 - 10.10.2006
Funkce: předseda
Trvání členství: od 12.6.2005 do 25.8.2006
Ve funkci: od 28.7.2005 do 25.8.2006
Adresa: Revoluční 75, Strančice 251 63
Jméno: Ing. Petr Kudrna 10.10.2006 - 11.10.2006
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.10.2002
Ve funkci: od 26.8.2006
Adresa: Belgická 1270, Jindřichův Hradec 377 01
Jméno: Ing. Milan Hašek 10.10.2006 - 11.10.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2004
Ve funkci: od 26.8.2006
Adresa: Holandská 1382/23, Praha 101 00
Jméno: Ing. Petr Kudrna 11.10.2006 - 23.11.2006
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.10.2002 do 17.10.2006
Ve funkci: od 25.8.2006 do 17.10.2006
Adresa: Belgická 1270, Jindřichův Hradec 377 01
Jméno: Ing. Andrea Proroková 22.6.2006 - 16.3.2007
Funkce: člen
Ve funkci: od 15.6.2006 do 1.3.2007
Adresa: Za Rybníkem 618, Jesenice 252 42
Jméno: Ing. Petr Kudrna 23.11.2006 - 16.3.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.11.2006
Adresa: Belgická 1270, Jindřichův Hradec 377 01
Jméno: Ing. Milan Hašek 11.10.2006 - 28.4.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2004
Ve funkci: od 26.8.2006
Adresa: Holandská 1382/23, Praha 101 00
Jméno: Ing. Milan Hašek 28.4.2008 - 30.6.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.4.2008
Adresa: Holandská 1382/23, Praha 101 00
Jméno: Rupert Dollinger Dr. lur. 21.6.2005 - 17.2.2009
Funkce: člen
Ve funkci: od 1.2.2005 do 31.1.2009
Adresa: Rakouská republika
A - 1090 Wien, Widerhofergasse 7
Jméno: Ing. Alexandra Horváthová 1.1.2008 - 17.2.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.1.2008
Adresa: Repašského 5 , Bratislava Slovenská republika
Jméno: Ing. Petr Procházka 1.11.2005 - 30.12.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.10.2005 do 20.10.2009
Adresa: Věry Junkové 92, Pardubice 530 03
Jméno: Ing. Pavel Kráčmar 19.1.2007 - 16.7.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.1.2007
Adresa: Sokolská 688/12, Buštěhrad 273 43
Jméno: Ing. Petr Kudrna 16.3.2007 - 13.1.2011
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 6.11.2006 do 6.11.2010
Ve funkci: od 1.3.2007 do 6.11.2010
Adresa: Belgická 1270, Jindřichův Hradec 377 01
Jméno: Ing. Alexandra Iglesias 17.2.2009 - 13.1.2011
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.1.2008 do 10.11.2010
Adresa: Repašského 5 , Bratislava Slovenská republika
Jméno: Ing. Pavel Kráčmar 16.7.2010 - 4.4.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.1.2007 do 18.1.2011
Adresa: Čínská 880/18, Praha 160 00
Jméno: Ing. Petr Kudrna 13.1.2011 - 31.1.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2011
Adresa: Belgická 1270, Jindřichův Hradec 377 01
Jméno: Ing. Milan Hašek 30.6.2008 - 25.7.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.4.2008 do 24.4.2012
Ve funkci: od 30.4.2008 do 24.4.2012
Adresa: Holandská 1382/23, Praha 101 00
Jméno: RNDr. Monika Laušmanová CSc. 14.5.2009 - 7.1.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.4.2009 do 31.12.2012
Adresa: Severní IV 615/15, Praha 141 00
Jméno: Mgr. Tomáš Bulena 30.12.2009 - 7.1.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.11.2009 do 31.12.2012
Adresa: Olivová 1808, Hostivice 253 01
Jméno: Marian Paraska 13.1.2011 - 7.1.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2011 do 31.12.2012
Adresa: Palackého 1788/2, Přerov 750 02
Jméno: Ing. Pavel Kráčmar 4.4.2011 - 7.1.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2011 do 31.12.2012
Adresa: Čínská 880/18, Praha 160 00
Jméno: Ing. Petr Kudrna 31.1.2012 - 7.1.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2011 do 31.12.2012
Ve funkci: od 28.4.2011 do 31.12.2012
Adresa: Belgická 1270, Jindřichův Hradec 377 01
Jméno: Ing. Milan Hašek 25.7.2012 - 7.1.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.4.2012 do 31.12.2012
Ve funkci: od 10.5.2012 do 31.12.2012
Adresa: Holandská 1382/23, Praha 101 00
Jméno: Monika Laušmanová 7.1.2013 - 18.9.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2013
Adresa: Severní IV 615/15, Praha 141 00
Jméno: Marian Paraska 7.1.2013 - 18.9.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2013 do 30.4.2013
Adresa: Palackého 1788/2, Přerov 750 02
Jméno: Aleš Sedlák 29.1.2013 - 18.9.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2013
Adresa: Muškova 1404/1, Praha 148 00
Jméno: Jan Adamec 29.1.2013 - 18.9.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2013 do 30.4.2013
Adresa: Blažíčkova 983/4, Praha 140 00
Jméno: Aleš Sedlák 18.9.2013 - 20.9.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2013
Ve funkci: od 23.1.2013
Adresa: Muškova 1404/1, Praha 148 00
Jméno: Pavel Kráčmar 7.1.2013 - 22.9.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2013 do 23.7.2014
Ve funkci: do 23.7.2014
Adresa: Čínská 880/18, Praha 160 00
Jméno: Jiří Škorvaga CSc. 18.9.2013 - 2.4.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2013 do 31.12.2014
Adresa: Eliášova 549/42, Praha 160 00
Jméno: Renáta Kováczová 29.1.2013 - 3.9.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2013 do 15.6.2015
Adresa: V jezírkách 1547/20, Praha 149 00
Jméno: Pavel Matějíček 18.9.2013 - 3.9.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.6.2013 do 15.6.2015
Adresa: Přecechtělova 2500/36, Praha 155 00
Jméno: Aleš Sedlák 20.9.2013 - 3.9.2015
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2013 do 15.6.2015
Ve funkci: od 23.1.2013 do 15.6.2015
Adresa: Muškova 1404/1, Praha 148 00
Jméno: Petr Valenta 22.9.2014 - 3.9.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2014 do 15.6.2015
Ve funkci: od 1.9.2014
Adresa: K Červenému vrchu 225/13, Praha 160 00
Jméno: Monika Laušmanová 18.9.2013 - 28.3.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2013 do 31.12.2017
Ve funkci: od 23.1.2013 do 31.12.2017
Adresa: Severní IV 615/15, Praha 141 00
Jméno: Ing. Dušan Sýkora 3.9.2015 - 28.3.2018
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 16.6.2015
Ve funkci: od 7.8.2015
Adresa: K lomu 984/11, Praha 182 00
Jméno: Ing. Daniela Pešková 3.9.2015 - 28.3.2018
Funkce: člen
Trvání členství: od 16.6.2015
Adresa: Pod novým lesem 137/52, Praha 162 00

Vlastníci firmy Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s. IČO: 61672033

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 350 000 000 Kč 100% 23.12.2008
zakladni 300 000 000 Kč 100% 29.10.2008 - 23.12.2008
zakladni 100 000 000 Kč - 10.10.2000 - 29.10.2008
zakladni 250 000 000 Kč - 30.9.1996 - 10.10.2000
zakladni 50 000 000 Kč - 23.12.1994 - 30.9.1996

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 2 000 000 Kč 175 23.12.2008
Akcie na jméno 2 000 000 Kč 150 29.10.2008 - 23.12.2008
Akcie na jméno 2 000 000 Kč 50 17.10.2008 - 29.10.2008
Akcie na jméno 400 000 Kč 250 10.10.2000 - 17.10.2008
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 250 30.9.1996 - 10.10.2000
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 50 23.12.1994 - 30.9.1996

Sbírka Listin Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s. IČO: 61672033

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 2927/SL 62 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.1.2016 4.1.2016 25.1.2016 8
B 2927/SL 61 notářský zápis [nz 236/2015] Městský soud v Praze 15.12.2015 4.1.2016 25.1.2016 14
B 2927/SL 60 notářský zápis [NZ 103/2015] Městský soud v Praze 16.6.2015 26.8.2015 7.9.2015 11
B 2927/SL 59 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.1.2014 26.8.2015 7.9.2015 8
B 2927/SL 57 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 28.5.2015 5.6.2015 160
B 2927/SL 56 ostatní rozhodnutí jed. spol. Městský soud v Praze 30.4.2015 28.5.2015 5.6.2015 2
B 2927/SL 55 ostatní rozhod. jedin. akcionáře Městský soud v Praze 30.4.2014 6.5.2014 21.5.2014 2
B 2927/SL 54 ostatní návh na vypořádání ztráty r. 2013 Městský soud v Praze 31.12.2013 6.5.2014 21.5.2014 2
B 2927/SL 53 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 6.5.2014 21.5.2014 59
B 2927/SL 52 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 6.5.2014 21.5.2014 132
B 2927/SL 51 ostatní výpis ze zápisu z jednání představenstva Městský soud v Praze 3.1.2014 24.1.2014 3.2.2014 2
B 2927/SL 50 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 4.12.2013 24.1.2014 3.2.2014 1
B 2927/SL 49 notářský zápis NZ 362/2013 Městský soud v Praze 17.12.2013 24.1.2014 3.2.2014 21
B 2927/SL 48 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 16.10.2013 22.10.2013 73
B 2927/SL 47 ostatní výpis ze zápisu ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 2.1.2013 16.9.2013 26.9.2013 1
B 2927/SL 46 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 1.8.2013 22.8.2013 73
B 2927/SL 45 ostatní výpis ze zápisu schůze představenstva Městský soud v Praze 20.12.2012 28.12.2012 30.1.2013 1
B 2927/SL 44 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 4.12.2012 28.12.2012 30.1.2013 2
B 2927/SL 43 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 4.12.2012 7.12.2012 28.12.2012 2
B 2927/SL 42 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 974/2012 Městský soud v Praze 27.11.2012 7.12.2012 28.12.2012 21
B 2927/SL 41 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 24.9.2012 1.10.2012 74
B 2927/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 9.8.2012 4.9.2012 74
B 2927/SL 39 ostatní -rozh. jedin. spol. Městský soud v Praze 9.1.2012 26.1.2012 24.2.2012 1
B 2927/SL 38 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 28.6.2011 8.8.2011 7
B 2927/SL 37 notářský zápis NZ 160/2011 Městský soud v Praze 28.6.2011 8.8.2011 13
B 2927/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 1.7.2011 17.7.2011 74
B 2927/SL 35 podpisové vzory Městský soud v Praze 28.5.2010 26.7.2010 1
B 2927/SL 34 ostatní rozhod.jediného akcionáře 2x Městský soud v Praze 29.6.2010 26.7.2010 2
B 2927/SL 33 ostatní záp.z mimořádného zased.předs. Městský soud v Praze 29.3.2010 26.7.2010 2
B 2927/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 2.7.2010 2.7.2010 74
B 2927/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 21.9.2009 22.9.2009 90
B 2927/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 13.7.2009 21.7.2009 90
B 2927/SL 29 stanovy společnosti /bez data/ Městský soud v Praze 27.2.2009 3.3.2009 7
B 2927/SL 28 notářský zápis -NZ915/08 Městský soud v Praze 10.12.2008 30.12.2008 15
B 2927/SL 27 notářský zápis -NZ751/08 Městský soud v Praze 15.10.2008 20.10.2008 17
B 2927/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 11.7.2008 15.7.2008 90
B 2927/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 17.7.2007 17.7.2007 90
B 2927/SL 23 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 6.11.2006 4.12.2006 0
B 2927/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 19.7.2006 1.8.2006 88
B 2927/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 14.11.2005 0
B 2927/SL 20 notářský zápis Nz 295/2004 Městský soud v Praze 15.6.2004 17.9.2004 0
B 2927/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 7.7.2004 0
B 2927/SL 18 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.10.2002 18.12.2002 0
B 2927/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 18.6.2002 1.7.2002 0
B 2927/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 10.1.2002 0
B 2927/SL 15 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 15.2.2001 12.9.2001 0
B 2927/SL 14 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 29.6.2000 10.10.2000 0
B 2927/SL 13 účetní závěrka  za rok 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 10.10.2000 0
B 2927/SL 12 notářský zápis -NZ116/2000 Městský soud v Praze 1.6.2000 10.10.2000 0
B 2927/SL 11 notářský zápis -NZ308/99 Městský soud v Praze 28.12.1999 21.2.2000 0
B 2927/SL 9 notářský zápis -NZ339/99 Městský soud v Praze 29.9.1999 20.1.2000 0
B 2927/SL 8 notářský zápis -NZ220/99 Městský soud v Praze 25.6.1999 20.1.2000 0
B 2927/SL 7 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.6.1999 20.1.2000 0
B 2927/SL 10 ostatní - zápisy z DR a představenstva Městský soud v Praze 1.10.1999 20.1.2000 0
B 2927/SL 6 účetní závěrka, zpráva auditora r.1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 11.8.1999 0
B 2927/SL 5 ostatní -zápis z jed.DR/představ./ Městský soud v Praze 25.3.1999 11.8.1999 0
B 2927/SL 4 notářský zápis -NZ65/99+záp.z představenstva Městský soud v Praze 17.2.1999 11.8.1999 0
B 2927/SL 3 notářský zápis -NZ163/98 Městský soud v Praze 1.6.1998 11.8.1999 0
B 2927/SL 2 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 24.3.1997 11.8.1999 0
B 2927/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ106/97 Městský soud v Praze 9.6.1997 11.8.1999 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s.


Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.