Česká exportní banka, a.s. Praha IČO: 63078333

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Česká exportní banka, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 63078333.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Česká exportní banka, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1995. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 43 osob.

Základní údaje o Česká exportní banka, a.s. IČO: 63078333

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 1.3.1995
Spisová značka: B 3042
IČO: 63078333
Obchodní firma: Česká exportní banka, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.3.1995
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.3.1995
Dne 10.2.2016 přijala Valná hromada České exportní banky, a.s. toto rozhodnutí: -základní kapitál České exportní banky, a.s. (ČEB) se zvyšuje z dosavadní výše 4.000,000.000,-- Kč upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 5.000,000.000,-- Kč, -zvýšení základního kapitálu bude realizováno tak, že ČEB vydá 1000 kusů nových kmenových akcií, v zaknihované podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 1,000.000,-- Kč každé akcie, -nově vydané akcie nebudou kótované (registrované), -nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, -nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dle § 484 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, když všichni stávající akcionáři se svého práva na přednostní právo upsat část nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu výsl ovně vzdají, a budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci, a to: státu - České republice, zastoupenému příslušnými ministerstvy (Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo zemědělství), -místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní korporace Česká exportní banka, a.s., na adrese Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 111 21, v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 17.00 hodin, -předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře s ČEB, -lhůta k upsání akcií bez využití přednostního práva je jeden měsíc, přičemž počátek běhu lhůty je následující den po dni, kdy bude předem určenému zájemci doručena písemná výzva k upsání akcií; přílohou výzvy k upsání akcií zaslané bankou předem určenému zájemci bude návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií (dnem doručení se rozumí den, kdy bude výzva s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií doručena státu, tj. všem čtyřem uvedeným ministerstvům), -navrhovaná výše emisního kursu činí 1,000.000,-- Kč, -upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií na č. 0112360000/8090, -upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií; 13.4.2016 - 26.5.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 14.7.2014
Základní kapitál obchodní společnosti Česká exportní banka, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, IČ: 63078333, se zvyšuje z dosavadní výše 2.950,000.000,-- Kč, (slovy: dvě miliardy devět set padesát milionů Kč) o částku 1.050,000.000,-- Kč, (sl ovy: jedna miliarda padesát miliónů Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 4.000,000.000,-- Kč, (slovy: čtyři miliardy Kč), který bude splacen peněžitými vklady. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno tak, že společnost vydá jeden tisíc padesát (1050) kusů nových kmenových akcií, v zaknihované podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión Kč) každé akcie. Nově vydané akcie nebudou kótované (registrované). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku, když všichni stávající akcionáři se svého práva na přednostní právo upsat část nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti dle § 204a obchodníh o zákoníku výslovně vzdali, ale budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci, a to 1050 kusů nových kmenových akcií, v zaknihované podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión Kč) každé akcie: státu - České repu blice zastoupenému dle zákona č. 58/1995 Sb. příslušnými ministerstvy (Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zemědělství). Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti Česká exportní banka, a.s., na adrese Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 111 21, v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 17.00 hodin. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Lhůta k upsání akcií bez využití přednostního práva je jeden (1) měsíc, přičemž počátek běhu lhůty je následující den po dni, kdy bude předem určenému zájemci doručena výzva k upsání akcií. Přílohou výzvy k upsání akcií zaslané společností předem určenému zájemci, a to státu - České republice (zastoupenému příslušnými ministerstvy vykonávajícími akcionářská práva státu, tj. Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem zemědělství), bude návrh na u zavření smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli (předem určenému zájemci) oznámen společností písemně. Dnem doručení se v případě upisovatele (předem určeného zájemce) ? státu - České republiky, rozumí den, kdy bude výzva s návrhem na uzavření sml ouvy o upsání akcií doručena státu, tj. všem čtyřem uvedeným ministerstvům. Navrhovaná výše emisního kursu činí 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión Kč). Upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií na účet číslo 0112360000/8090, který společnost založila za účelem zvýšení základního kapitálu. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději do tří měsíců ode dne upsání akcií. 19.5.2010 - 6.8.2010
Základní kapitál obchodní společnosti Česká exportní banka, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, IČ: 63078333, se zvyšuje z dosavadní výše 2.000,000.000,-- Kč, (slovy: dvě miliardy Kč) o částku 950,000.000,-- Kč, (slovy: devět set padesát milió nů Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 2.950,000.000,-- Kč, (slovy: dvě miliardy devět set padesát milionů Kč), který bude splacen peněžitými vklady.---- Zvýšení základního kapitálu bude realizováno tak, že společnost vydá devět set padesát (950) kusů nových kmenových akcií, v zaknihované podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión Kč) každé akcie.---- Nově vydané akcie nebudou kótované (registrované).---- Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.---- Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku, když všichni stávající akcionáři se svého práva na přednostní právo upsat část nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti dle § 204a obchodn ího zákoníku výslovně vzdali, ale budou všechny nabídnuty předem určeným zájemcům, a to:---- - šest set padesát (650) kusů nových kmenových akcií, v zaknihované podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión Kč) každé akcie: státu - České republice zastoupenému dle zákona č. 58/1995 Sb. příslušnými ministers tvy (Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zemědělství),---- - a tři sta (300) kusů nových kmenových akcií, v zaknihované podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión Kč) každé akcie: Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 34/701, PSČ 111 21, IČ: 45279314.---- Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti Česká exportní banka, a.s., na adrese Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 111 21, v pracovní dny v době od 10,00 hodin do 17,00 hodin.---- Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvách o upsání akcií, které uzavřou se společností.---- Lhůta k upsání akcií bez využití přednostního práva je jeden (1) měsíc, přičemž počátek běhu lhůty je následující den po dni, kdy bude druhému z předem určených zájemců doručena výzva k upsání akcií. Přílohou výzvy k upsání akcií zaslané společností každé mu z předem určených zájemců, a to státu - České republice (zastoupenému příslušnými ministerstvy vykonávajícími akcionářská práva státu, tj. Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem zemědělst ví) a Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., bude návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií.---- Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovatelům (předem určeným zájemcům) oznámen společností písemně. Dnem doručení se v případě upisovatele (předem určeného zájemce) - státu - České republiky, rozumí den, kdy bude výzva s návrhem na uzavření sm louvy o upsání akcií doručena státu, tj. všem čtyřem uvedeným ministerstvům, v případě upisovatele (předem určeného zájemce) - Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., den, kdy bude výzva s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií doručena tom uto upisovateli.---- Navrhovaná výše emisního kursu činí 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión Kč).---- Každý upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií na účet číslo 0112360000/8090, který společnost založila za účelem zvýšení základního kapitálu.---- Každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději do tří měsíců ode dne upsání akcií.---- 13.5.2009 - 9.9.2009
Zákonem č. 58/1995 Sb. byla společnost s účinností ode dne 24.4.1995 pověřena provozováním podpořeného financování. 10.10.2008
Akcie společnosti jsou nejméně ze dvou třetin ve vlastnictví státu-České republiky a ve zbývající části ve vlastnictví Exportní garanční a pojištovací společnosti, a.s. 10.10.2008
Stát- Česká republika ručí za závazky společnosti z jejich operací na finančních trzích. 10.10.2008
Základní kapitál obchodní společnosti Česká exportní banka, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 701/34, IČ: 63078333, se zvyšuje z dosavadní výše 1.850,000.000,-- Kč, (slovy: jedna miliarda osm set padesát miliónů Kč) o částku 150,000.000,-- Kč, (slovy: je dno sto padesát miliónů Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 2.000,000.000,-- Kč, (slovy: dvě miliardy Kč), který bude splacen peněžitými vklady.------------------------------------ Zvýšení základního kapitálu bude realizováno tak, že společnost vydá jedno sto padesát (150) kusů nových kmenových akcií, v zaknihované podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión Kč) každé akcie.----------------- ------------------- Nově vydané akcie nebudou kótované (registrované).------------------------------------------------- Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.---------- Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku, když všichni stávající akcionáři se svého práva na přednostní právo upsat část nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti dle § 204a obchodníh o zákoníku výslovně vzdali, ale budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci, a to: státu - České republice zastoupené dle zákona č. 58/1995 Sb. příslušnými ministerstvy (Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zemědělství), který je upíše v celém rozsahu.----------------------------------------------------------- Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti Česká exportní banka, a.s., na adrese Praha 1, Vodičkova 701/34, PSČ 111 21, v pracovní dny v době od 10,00 hodin do 17,00 hodin.-------------------------------------- ---------------------------- Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností.-- Lhůta k upsání akcií bez využití přednostního práva je jeden (1) měsíc, přičemž počátek běhu lhůty je následující den po dni, kdy bude doručena výzva k upsání akcií, jejíž přílohou bude návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci - s tátu - České republice (zastoupenému příslušnými ministerstvy vykonávajícími akcionářská práva státu, tj. Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem zemědělství).-------------------------------- ----------------------------------------------- Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli (určitému zájemci) oznámen písemně. Dnem doručení se rozumí den, kdy bude výzva s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií doručena státu, tj. všem čtyřem uvedeným ministerstvům.---------------- ------------ Navrhovaná výše emisního kursu činí 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión Kč).----------------- Každý upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií na účet číslo 0112360000/8090, který společnost založila za účelem zvýšení základního kapitálu.------------ Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději do tří měsíců ode dne upsání akcií.--------------------------------------------------------------------------------------------- 12.5.2008 - 6.8.2008
Valná hromada České exportní banky a.s. konaná dne 26.4.2006 schvaluje předložený návrh představenstva na zvýšení základního kapitálu společnosti z důvodu rozšíření obchodních aktivit společnosti v souladu s usnesením vlády ČR č. 188 ze dne 24. února 2003 ke Koncepci proexportní politiky do r. 2006 a navazující Koncapci rozvoje státní podpory vývozu formou úvěrového pojištění a financování vývozu se státní podporou do r. 2006 schválenou vládou ČR usnesením č. 1263 ze dne 17. prosince 2003, z důvodu rozšíř ení obchodní aktivit z důsledku změny zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozděších předpisů, z důvodu získá ní dalšího prostoru pro zvýšení limitu čisté angažovanosti vůči jednomu klientovi nebo ekonomicky spjaté skupině klientů podle vyhlášky č. 333/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 552/2004 Sb., kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě, z důvodu přehodnocení přístupu České národní banky k zohlednění pojistných produktů Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., při obezřetném podnikání bank a z důvodu elimiace dopadů zavedení nových pravidel bankovní re gulace Basel II (New Basel Capital Accord) při výpočtu kapitálové přiměřenosti a čisté angažovanosti, a s ohledem na skutečnost, že akcionáři se vzdali přednostního práva na upisování akcií daného jím § 204a odst. 7 obchodního zákoníku takto: a) základní kapitál České exportní banky, a.s., se zvyšuje peněžitým vkladem z dosavadní výše 1,850.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda osm set padesát miliónů korun českých) o 150,000.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát miliónů korun českých), tedy na cel kovou částku 2,000.000.000,- Kč (slovy: dvě miliardy korun českých) s tím že se nepřipouští upisování nových akcií nad částku zvýšení základního kapitálu. Stávající akcie, jejich forma, podoba a druh zůstávají nezměněny. b) ke zvýšení základního kapitálu dojde na základě dohody akcionářů, tj. státu, zastoupeného ministerstvy, vykonávájícími akcionářská práva státu - Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem zem ědělství, a Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s., v souladu s ustanovením § 205 obchodního zákoníku peněžitým vkladem bez výzvy k upsání akcií, c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním a vydáním nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, veřejně neobchodovatelných, v počtu 150 (slovy: jedno sto padesát) akcií o jmenocité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč (slovy: jeden mil ion korun českých) s tím, že emisní kurs nově vydávaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, d) všechnynové akcie bodou upsány akcionáři na základě dohody akcionářů podle ů 205 obchodního zákoníku bez využití přednostního práva na upisování akcií, kteréhose akcionáři podle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdali, přičemž jediným upisovatelem bu de stát, zatoupený ministerstvy vykonávájícími akcionářská práva státu, tj. Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem zemědělství, e) lhůta k uzavření dohody podle § 205 obchodního zákoníku započne běžet pvní den následující po zápisu usnesení valné hromady, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a potrvá 15 (slovy: patnáct) dnů, f) místem pro upisování akcií bude kancelář předsedy představenstva České exportní banky, a.s., na adrese Vodičkova 34, Praha 1. Dohoda bude sepsána formou notářského zápisu a nahrazuje listinu upisovatelů. Představenstvo České exportní banky, a.s., oznám í všem akcionářům doručeným dopisem den zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a počátek běhu lhůty k uzavření dohody podle § 205 obchodního zákoníku, g) upisovatel nových akcií je povinen splatit jmenovitou hodnotu akcií, tj. emisní kurs upsaných nových akcií, ve lhůtě 90 (slovy: devadesát) dnů, a to na účet České exportní banky a.s. č. 0112360000/8090. Lhůta začíná běžet prvním dnem, lterý následuje p o uplynutí lhůty pro uzavření dohody podle § 205 obchodního zákoníku. 1.6.2006 - 11.1.2007
Valná hromada České exportní banky, a.s. konaná dne 29.4.2005 rozhodla takto: Schvaluje předložený návrh představenstva na zvýšení základního kapitálu společnosti Česká exportní banka a.s. z důvodu rozšíření obchodních aktivit společnosti v souladu s usnesením vlády ČR č. 188 ze dne 24. února 2003 ke Koncepci pro exportní politiky do roku 2006 a navazující koncepci rozvoje státní podpory vývozu formou úvěrového pojištění a financování vývozu se státní podporou do r. 2006 schválenou vládou ČR usnesením č. 1263 ze dne 17. prosince 2003, z důvodu rozšíření obchodních aktivit a získání dalšího prostoru pro zvýšení limitu angažovanosti vůči jednomu klientovi nebo ekonomicky spjaté skupině klientů podle vyhlášky ČNB č. 333/2002 Sb., kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě, eliminace m ožných dopadů zavedení nových pravidel bankovní regulace Basel II ( New Basel Capital Accord) při výpočtu kapitálové přiměřenosti kapitálu o zvýšení základního kapitálu České exportní banky, a.s. a s ohledem na skutečnost, že akcionáři se vzdali přednost ního práva na upisování akcií daného jím § 204a odst. 7 obch zák., takto: a) základní kapitál České exportní banky, a.s., se zvyšuje peněžitým vkladem z dosavadní výše 1,750.000.000,- Kč o 100.000.000,- Kč, teda na celkovou částku 1,850.000.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování nových akcií nad částku zvýšení základního k apitálu. Stávající akcie, jejich forma, podoba a druh zůstávají nezměněny. b) ke zvýšení základního kapitálu dojde na základě dohody akcionářů, tj. státu, zastoupeného ministerstvy, vykonávajícími akcionářská práva státu - Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem ze mědělství, a Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., v souladu s ustanovením § 205 obch. zák. peněžitým vkladem bez výzvy k upsání akcií, c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním a vydáním nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, veřejně neobchodovatelných, v počtu 100 akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 1.000.000,- s tím, že emisní kurs nově vydávaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, d) všechny nové akcie budou upsány akcionáři na základě dohody akcionářů podle § 205 obch. zák. bez využití přednostního práva na upisování akcií, kterého se akcionáři podle § 204a odst. 7 obch. zák. vzdali, přičemž jediným upisovatelem bude stát, zastoup ený ministerstvy, vykonávajícími akcionářská práva státu, tj. Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem zemědělství, e) lhůta k uzavření dohody podle § 205¨obch. zák. započne běžet první den následující po nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu, do obchodního rejstříku a potrvá 15 dnů, f) místem pro upisování akcií bude kancelář druhého místopředsedy představenstva České exportní banky, a.s., na adrese Vodičkova 34, Praha 1. Dohoda bude sepsána formou notářského zápisu a nahrazuje listinu upisovatelů. Představenstvo České exportní banky , a.s. oznámí všem akcionářům doporučeným dopisem den nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a počátek běhu lhůty k uzavření dohody podle § 205 obch. zák., g) upisovatel nových akcií je povinen splatiti jmenovitou hodnotu akcií, tj. emisní kurs upsaných nových akcií, ve lhůtě 90 dnů, a to na účet České exportní banky a.s. č. 0112360000/8090. Lhůta začíná běžet prvním dnem, který následuje po uplynutí lhůty p ro uzavření dohody podle § 205 obch. zák. 18.6.2005 - 23.9.2005
Valná hromada České exportní banky, a.s., rozhodla dne 9,12,2003 z důvodu rozšíření obchodních aktivit společnosti v souladu s usnesením vlády ČR č. 188 ze dne 24. února 2003 ke Koncepci proexportní politiky do r. 2006 a s usnesením vlády ČR č. 1210 ze dn e 1. prosince 2003 k návrhu na zvýšení základního kapitálu České exportní banky, a.s., a v souladu s navazující Koncepcí rozvoje EGAP a ČEB do r. 2006, schválenou představenstvem společnosti, a z důvodů získání prostoru pro zvýšení limitu úvěrové angažova nosti vůči jednomu klientovi nebo ekonomicky spjaté skupině klientů, a s ohledem na skutečnost, že akcionáři se vzdali přednostního práva na upisování akcií daného jim § 204a odst. 7 obchodního zákoníku, takto: a) základní kapitál České exportní banky, a.s., se zvyšuje peněžitým vkladem z dosavadní výše 1.650.000.000,- Kč o 100.000.000,- Kč, tedy na celkovou částku 1.750.000.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování nových akcií nad částku zvýšení základního k apitálu. Stávající akcie, jejich forma, podoba a druh zůstávají nezměněny, b) ke zvýšení základního kapitálu dojde na základě dohody akcionářů, tj. státu, zastoupeného ministerstvy, vykonávajícími akcionářská práva státu - Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem zem ědělství, a Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s., v souladu s ustanovením § 205 obchodního zákoníku peněžitým vkladem bez výzvy k upsání akcií, c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním a vydáním nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, veřejně neobchodovatelných, v počtu 100 akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč s tím, že emisní kurs nově vydávaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě d) všechny nové akcie budou upsány akcionáři na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku bez využití přednostního práva na upisování akcií, kterého se akcionáři podle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdali, přičemž jediným upisovatelem bude stát, zastoupený ministerstvy vykonávajícími akcionářská práva státu, tj. Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem zemědělství, e) lhůta k uzavření dohody podle § 205 obchodního zákoníku započne běžet první den následující po nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu usnesení vlané hromady, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu, do obchodního rejstříku a potrvá 15 dnů, f) místem pro upisování akcií bude kancelář druhého místopředsedy představenstva České exportní banky, a.s., na adrese Vodičkova 34, Praha 1. Dohoda bude sepsána formou notářského zápisu a nahrazuje listinu upisovatelů. Představenstvo České exportní banky , a.s., oznámí všem akcionářům doporučeným dopisem den nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a počátek běhu lhůty k uzavření dohody podle § 205 obchodního zákoní ku, g) upisovatel nových akcií je povinen splatit jmenovitou hodnotu akcií, tj. emisní kurs upsaných nových akcií, ve lhůtě 90 dnů, a to na účet České exportní banky, a.s. č. 0112360000/8090. Lhůta začíná běžet prvním dnem, který následuje po uplynutí lhůty p ro uzavření dohody podle § 205 obchodního zákoníku. 6.2.2004 - 17.5.2004
Valná hromada České exportní banky,a.s. konaná dne 2.12.1999 rozhodla z důvodů: posílení kapitálové přiměřenosti společnosti, získání prostoru pro řešení limitu úvěrového angažovanosti vůči klientům, posílení proexportní politiky státu v souladu s usnesením vlády č. 747/1998, užití prostředků státního rozpočtu vyčleněných pro činnosti společnosti pro rok 1999 o zvýšení základního jmění České exportní banky,a.s. takto : 31.1.2000 - 12.9.2000
a) základní jmění České exportní banky,a.s. se zvyšuje peněžitým vkladem z dosavadní výše 1.500.000.000,-Kč(jedna miliarda pět set milionů) o Kč 150.000.000,-(slovy stopadesát milionů korun českých),tedy na celkovou částku 1.650.000.000,- Kč ( slovy šest set padesát milionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování nových akcií nad částku zýšení základního jmění, 31.1.2000 - 12.9.2000
b) ke zvýšení základního jmění dojde na základě dohody akcionářů,tj.státu,zastoupeného ústředními ordány státní správy,vykonávajícími akcionářská práva státu-Ministerstvem financí,Minesterstvem průmyslu a obchodu,Ministerstvem zahraničních věcí,Ministerstvem zemědělství, a Exportní garanční a pojišťovací společností,a.s. v souladu s ustanovením § 205 obchodního zákoníku peněžitým vkladem bez výzvy k upsání akcií, 31.1.2000 - 12.9.2000
c)zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním a vydáním nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, veřejně neobchodovatelných, v počtu 150 (jedno sto padesát) akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 1.000.000,- (jeden milion korun českých) s tím, že emisní kurs nově vydávaných akcií bude roven jmenovité hodnotě, 31.1.2000 - 12.9.2000
d) valná hromada rozhodla o vyloučení přednostního práva akcionářů podle § 204a obchodního zákoníku z důvodu využití zdrojů státního rozpočtu vyčleněných společnosti pro rok 1999 a z dalších důvodů, na jejichž základě se základní jmění zvyšuje, 31.1.2000 - 12.9.2000
e)všechny nové akcie budou upsány akcionáři na základě dohody akcionářů popdle § 205 obchodního zákoníku,přičemž jediným upisovatelem bude stát,zastoupený ústředními orgány státní správy, vykonávajícími akcionářská práva státu- Ministerstvem financí,Ministerstvem průmyslu a obchodu,Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem zemědělství, 31.1.2000 - 12.9.2000
f)lhůta k upsání akcií započne běžet první den následující po nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady,která rozhodla o zvýšení základního jmění, do obchodního rejstříku a potrvá 15 (patnáct) dnů, 31.1.2000 - 12.9.2000
g) upisovacím místem je kancelář druhého místopředsedy představenstva společnosti pana Ing. Tomáše Revésze na adrese Vodičkova 34, Praha l.Upisování se uskuteční zápisem akcionáře do upisovací listiny, která bude uložena u druhého místopředsedy společnosti,v pracovních dnech od 9,00 hod. do 15,00 hod., 31.1.2000 - 12.9.2000
h) upisovatel nových akcií je povinen splatit jmenovitou hodnotu akcií,tj.emisní kurs upsaných nových akcií, ve lhůtě 30 dnů, a to na účet společnosti, vedený u společnosti, č.30260006/8090.Lhůta začíná běžet prvním dnem, který následuje po upsání akcií v upisovacím místě. 31.1.2000 - 12.9.2000
Akcie společnosti musí být nejméně ze dvou třetin ve vlastnictví státu a ve zbývající části ve vlastnictví Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. 15.4.1998 - 10.10.2008
Společnost byla založena jednorázově zakladatelskou smlouvou ze dne 22.prosince 1994 a stanovy banky byly přijaty dne 3.2.95. Současně bylo předloženo rozhodnutí České národní banky v dohodě Ministerstvem financí ČR ze dne 6.2.1995, č.j.V 9/2-95. 1.3.1995 - 10.10.2008

Aktuální kontaktní údaje Česká exportní banka, a.s.

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 63078333
Firma: Česká exportní banka, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Ústřední vládní instituce
Datum vzniku: 1.3.1995

Kontakty na Česká exportní banka, a.s. IČO: 63078333

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Vodičkova 701/34 , Praha 110 00 20.8.2001
Sídlo: Vodičkova 701/34 , Praha 110 00 12.10.1998 - 20.8.2001
Sídlo: Havlíčkova 1029/3 , Praha 110 00 11.4.1997 - 12.10.1998
Sídlo: nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7 , Praha 170 00 1.3.1995 - 11.4.1997

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Vodičkova 701/34, Praha 110 00

Obory činností Česká exportní banka, a.s. IČO: 63078333

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
- podle ust. § 1 odst. 1 zák. č. 21/1992 Sb., písm. a) přijímání vkladů od veřejnosti písm. b) poskytování úvěrů 25.11.2013
- podle ust. § 1 odst. 3 zák. č. 21/1992 Sb., písm. a) investování do cenných papírů na vlastní účet v rozsahu převoditelných cenných papírů emitovaných Českou republikou, Českou národní bankou a zahraničními vládami, investování do zahraničních dluhopisů a do hypotečních zástavních listů, investován í do cenných papírů emitovaných právnickými osobami se sídlem na území České republiky písm. c) platební styk a zúčtování písm. e) poskytování záruk písm. f) otvírání akreditivů písm. g) obstarávání inkasa písm. l) poskytování bankovních informací písm. m) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami, které nejsou investičním nástrojem, a se zlatem v rozsahu: - obchodování na vlastní účet se zahraničními dluhopisy - obchodování na vlastní účet s peněžními prostředky v cizí měně - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s převoditelnými cennými papíry emitovanými zahraničními vládami - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s penězi ocenitelnými právy a závazky odvozenými od výše uvedených devizových hodnot - obchodování na účet klienta s peněžními prostředky v cizí měně písm. o) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci České exportní banky, a.s. 25.11.2013
- poskytování investičních služeb podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“) zahrnující: hlavní investiční služby - podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. d) téhož zákona; - podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. d) téhož zákona; - podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) téhož zákona, s výjimkou akcií nebo obdobných cenných papírů předst avujících podíl na společnosti nebo jiné právnické osobě, a ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. c) a d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu; - podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. d) téhož zákona; doplňkové investiční služby - podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), c) a d) téhož zákona; - podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů pod niků. 25.11.2013
- podle ust. § 1 odst. 1 zák. č. 21/1992 Sb., písm. a) přijímání vkladů od veřejnosti písm. b) poskytování úvěrů - podle ust. § 1 odst. 3 zák. č. 21/1992 Sb., písm. a) investování do cenných papírů na vlastní účet v rozsahu převoditelných cenných papírů emitovaných Českou republikou, Českou národní bankou a zahraničními vládami, investování do zahraničních dluhopisů a do hypotečních zástavních listů, investován í do cenných papírů emitovaných právnickými osobami se sídlem na území České republiky písm. c) platební styk a zúčtování písm. e) poskytování záruk písm. f) otvírání akreditivů písm. g) obstarávání inkasa písm. h) poskytování investičních služeb zahrnující: - doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a to poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jak ož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků písm. l) poskytování bankovních informací písm. m) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem v rozsahu: - obchodování na vlastní účet se zahraničními dluhopisy - obchodování na vlastní účet s peněžními prostředky v cizí měně - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s převoditelnými cennými papíry emitovanými zahraničními vládami - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s penězi ocenitelnými právy a závazky odvozenými od výše uvedených devizových hodnot - obchodování na účet klienta s peněžními prostředky v cizí měně písm. o) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci České exportní banky, a.s. 14.3.2011 - 25.11.2013
- podle ust. § 1 odst. 3 zák. č. 21/1992 Sb.: písm. a) investování do cenných papírů na vlastní účet - investování do cenných papírů emitovaných právnickými osobami se sídlem na území České republiky 1.6.2006 - 14.3.2011
- podle ust. § 1 odst. 1 zák. č. 21/1992 Sb.: písm. a) přijímání vkladů od veřejnosti písm. b) poskytování úvěrů - podle ust. § 1 odst. 3 zák. č. 21/1992 Sb.: písm. a) investování do cenných papírů na vlastní účet v rozsahu převoditelných cenných papírů emitovaných Českou republikou, Fondem národního majetku, Českou národní bankou a zahraničními vládami, investování do zahraničních dluhopisů a do hypotečních zá stavních listů písm. c) platební styk a zúčtování písm. e) poskytování záruk písm. f) otvírání akreditivů písm. g) obstarávání inkasa písm. h) poskytování investičních služeb zahrnující: - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování p orad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků písm. m) poskytování bankovních informací písm. n) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem v rozsahu: - obchodování na vlastní účet se zahraničními dluhopisy - obchodování na vlastní účet s peněžními prostředky v cizí měně - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s převoditelnými cennými papíry emitovanými zahraničními vládami - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s penězi ocenitelnými právy a závazky odvozenými od výše uvedených devizových hodnot písm. p) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci České exportní banky, a.s. 6.2.2004 - 14.3.2011
podle ust.§ 1 odst.3 zák.č.21/1992 Sb.: písm. e)poskytování záruk včetně záruk znějících na cizí měnu písm. h)obchodování na vlastní účet nbeo na účet klienta 1.devizovými hodnotami-poskytování přímých devizových úvěrů 2.v oblasti termínovaných obchodů ( futures) a opcí (options) včetně kurzových a úrokových obchodů 3.s převoditelnými zahraničními cennými papíry emitovanými zahraničními vládami 11.4.1997 - 11.4.1997
podle ust.§ 1 odst.3 zák.č.21/1992 Sb.: písm. e)poskytování záruk včetně záruk znějících na cizí měnu písm. h)obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta 1.devizovými hodnotami-poskytování přímých devizových úvěrů 2.v oblasti termínovaných obchodů ( futures) a opcí (options) včetně kurzových a úrokových obchodů 3.s převoditelnými zahraničními cennými papíry emitovanými zahraničními vládami podle ust.§ 1 odst.3 zák.č.21/1992 Sb. h) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta 1.s devizovými hodnotami v rozsahu: a)přijímání zdrojů v cizí měně v objemech a formách dohodnutých s Českou národní bankou b) poskytování úvěrů devizovým bankám v tuzemsku c) ukládání dočasně volných zdrojů u bank d) nákup a prodej cizí měny s dodáním ihned a na termín 3.s převoditelnými cennými papíry emitovanými vládou ČR, Českou národní bankou,Fondem národního majetku 11.4.1997 - 6.2.2004
obchodování na vlastní účet 1. s devizovými hodnotami v rozsahu : a) přijímání zdrojů v cizí měně v objemech a formách dohod- nutých s Českou národní bankou b) poskytování úvěrů devizovým bankám v tuzemsku c) ukládání dočasně volných zdrojů u bank d) nákup a prodej cizí měny s dodáním ihned a na termín 2. s převoditelnými cennými papíry emitovanými vládou ČR, Českou národní bankou, Fondem národního majetku 1.3.1995 - 11.4.1997
přijímání vkladů od veřejnosti s výjimkou vkladů od fyzických osob 1.3.1995 - 6.2.2004
poskytování úvěrů 1.3.1995 - 6.2.2004
platební styk a zúčtování 1.3.1995 - 6.2.2004
poskytování porad ve věcech podnikání 1.3.1995 - 6.2.2004
poskytování bankovních informací 1.3.1995 - 6.2.2004

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní peněžní zprostředkování
Ostatní finanční zprostředkování

Vedení firmy Česká exportní banka, a.s. IČO: 63078333

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem banky jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek a podepisují jménem banky společně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva. 4.10.2012
Za představenstvo jednají navenek jménem banky spoleně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva.Banku zavazují a za banku se podepisují jejím jménem tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě banky připojí svůj podpis společně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou představenstva nebo místopřesedou představenstva. 16.2.2009 - 16.2.2009
Za představenstvo jednají navenek jménem banky společně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva.Banku zavazují a za banku se podepisují jejím jménem tak, že k napsané nebo vytištěn é obchodní firmě banky připojí svůj podpis společně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva. 16.2.2009 - 4.10.2012
Za představenstvo jednají navenek jménem banky spoleně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva. 10.10.2008 - 16.2.2009
Způsob jednání a podepisování za společnost : Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti buď všichni členové představenstva společně nebo předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva, z nichž jeden je místopředsedou představenstva, nebo dva členové představenstva, kteří kteří k tomu byli představenstvem zmocněni. Společnost zavazují a za společnost se podepisují jejím jménem tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis: a) společně všichni členové představenstva b) nebo předseda představenstva c) nebo společně dva členové představenstva, z nichž jeden je místopředsedou představenstva d) nebo společně dva členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem zmocněni 26.6.2006 - 10.10.2008
Způsob jednání a podepisování za společnost : Za představenstvo jednají jednají navenek jménem společnosti buď všichni členové představenstva společně nebo předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva, z nichž jeden je místopředsedou představenstva, nebo dva členové představenstva, kteří kteří k tomu byli představenstvem zmocněni. Společnost zavazují a za společnost se podepisují jejím jménem tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis: a) společně všichni členové představenstva b) nebo předseda představenstva c) nebo společně dva členové představenstva, z nichž jeden je místopředsedou představenstva d) nebo dva členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem zmocněni 20.6.2006 - 26.6.2006
Způsob jednání a podepisování za společnost : Za společnost je oprávněno ve všech věcech jednat představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti buď všichni členové představenstva nebo předseda představenstva nebo dva členové představenstva, z nichž jeden je druhým místopředsedou představenstva nebo dva členové představenstva, kteří kteří k tomu byli představenstvem zmocněni, nebo druhý místopředseda představenstva. Jménem společnosti jsou oprávněni jednat prokuristé se samostatnou prokurou. Společnost zavazují a za společnost se podepisují jejím jménem za představenstvo tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis a) společně všichni členové představenstva b)nebo předseda představenstva c) nebo společně dva členové představenstva, z nichž jeden je druhým místopředsedou představenstva d) nebo dva členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem zmocněni e) nebo druhý místopředseda představenstva f) nebo prokuristé se samostatnou prokurou s dodatkem označujícím prokuru 15.4.1998 - 20.6.2006
Způsob jednání a podepisování za společnost : Za banku jedná ve všech věcech všichni členové představenstva jako kolektivní orgán nebo dva členové představenstva, nichž jeden je druhým místopředsedou představenstva nebo dva členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem písemně zmocněni. Podepisování se děje tak, že k obchodnímu jménu banky připojí svůj podpis a) všichni členové představenstva b) nebo společně dva členové představenstva, z nichž jeden je druhým místopředsedou představenstva c) nebo dva členové představenstva, kteří k tomu byli předsta- venstvem písemně zmocněni. 1.3.1995 - 15.4.1998
Jméno: Ing. Jaroslav Výborný MBA 25.5.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2015
Ve funkci: od 27.3.2018
Adresa: Za Rybníkem 560, Jesenice 252 42
Jméno: Ing. Emil Holan 21.8.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.8.2018
Adresa: Přeučilova 2695/2, Praha 155 00
Jméno: JUDr. Martin Draslar Ph.D. 19.9.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 15.10.2015
Ve funkci: od 16.8.2018
Adresa: Kamelova 3270/2, Praha 106 00
Jméno: Ing. Milan Rada 1.3.1995 - 9.1.1996
Funkce: člen
Adresa: Luhovská 1732/9, Praha 182 00
Jméno: Ing. Jiří Zimola CSc. 1.3.1995 - 11.4.1997
Funkce: člen
Adresa: Škroupova 1714/39, Říčany 251 01
Jméno: Ing. Jaroslav Ludva 9.1.1996 - 11.4.1997
Funkce: člen
Adresa: Křenová 252 , Praha 6 Česká republika
Jméno: Ing. Václav Čihák 1.3.1995 - 15.4.1998
Funkce: člen
Adresa: Husova 29, Úvaly 250 82
Jméno: Vladimír R U D L O V Č Á K, Csc. 1.3.1995 - 15.4.1998
Funkce: předseda
Adresa: Davídkova 2103/95, Praha 182 00
Jméno: Ing. Pavol Parízek 1.3.1995 - 15.4.1998
Funkce: člen
Adresa: Matějkova 1089/3, Praha 190 00
Jméno: ing. Miroslav Křenek 11.4.1997 - 15.4.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Miškovická 240/22, Praha 190 00
Jméno: Ing. Vlastimil Gejdoš CSc 15.4.1998 - 15.4.1998
Funkce: člen:
Adresa: V háji 1161/14, Praha 170 00
Jméno: Ing. Václav Slavíček 1.3.1995 - 31.1.2000
Funkce: člen
Adresa: Italská 2368, Kladno 272 01
Jméno: Michal Frankl 15.4.1998 - 31.1.2000
Funkce: předseda
Adresa: Řehořova 1124/36, Brno 618 00
Jméno: ing. Tomáš Husák 15.4.1998 - 31.1.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pod lomem 1369/18, Praha 143 00
Jméno: Ing. Vlastimil Gejdoš CSc 15.4.1998 - 12.9.2000
Funkce: člen:
Adresa: Pelušková 1345, Praha 198 00
Jméno: Ing. Marie Cihelnová 31.1.2000 - 12.9.2000
Funkce: člen
Adresa: Suchý vršek 2130/17, Praha 158 00
Jméno: Ing. Pavel Vacek 31.1.2000 - 12.9.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Krohova 2354/50, Praha 160 00
Jméno: Ing. Jan Mládek CSc 31.1.2000 - 12.9.2000
Funkce: předseda
Adresa: Batličkova 254/3, Praha 182 00
Jméno: Ing. Václav Petříček CSc. 1.3.1995 - 14.9.2000
Funkce: první místopředseda
Adresa: Slancova 1256/14, Praha 182 00
Jméno: Ing. Karel Žabrakovský 12.9.2000 - 12.4.2001
Funkce: člen
Adresa: Terronská 560/2, Praha 160 00
Jméno: Ing. Milena Horčicová CSc. 1.3.1995 - 3.9.2002
Funkce: člen
Adresa: náměstí Svatopluka Čecha 1358/10, Praha 101 00
Jméno: Ing. Antonín Kalina 12.9.2000 - 3.9.2002
Funkce: člen
Adresa: Španielova 1284/20, Praha 163 00
Jméno: Marek Skolil 12.4.2001 - 18.4.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 9.9.2002
Adresa: Korunní 1369/69, Praha 130 00
Jméno: Ing. Antonín Kalina 3.9.2002 - 18.4.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 19.9.2002
Adresa: V Nových Chodech 230, Petrov 252 81
Jméno: Ing. Tomáš Révész 1.3.1995 - 5.8.2003
Funkce: druhý místopředseda
Trvání členství: do 5.6.2003
Ve funkci: do 5.6.2003
Adresa: Zázvorkova 2009/2, Praha 155 00
Jméno: Ing. Josef Tauber 5.8.2003 - 6.2.2004
Funkce: druhý místopředseda
Trvání členství: od 6.6.2003
Ve funkci: od 6.6.2003
Adresa: Zahradní 154, Panenské Břežany 250 70
Jméno: ing. Miroslava Hrnčířová CSc. 11.4.1997 - 30.7.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 29.4.2005
Adresa: Pilotů 599/68, Praha 161 00
Jméno: Ing. Pavol Parízek 15.4.1998 - 30.7.2005
Funkce: člen
Trvání členství: do 29.4.2005
Adresa: Matějkova 1089/3, Praha 190 00
Jméno: Ing. Ladislav Zelinka 12.9.2000 - 30.7.2005
Funkce: předseda
Trvání členství: do 29.4.2005
Adresa: 56, Vavřinec 285 04
Jméno: Ing. Vlastimil Gejdoš CSc 12.9.2000 - 30.7.2005
Funkce: člen:
Trvání členství: do 29.4.2005
Adresa: Pelušková 1345, Praha 198 00
Jméno: Ing. Václav Petříček CSc. 14.9.2000 - 30.7.2005
Funkce: první místopředseda
Trvání členství: do 29.4.2005
Ve funkci: do 29.4.2005
Adresa: Na Boleslavce 128/8, Praha 182 00
Jméno: Ing. Milena Horčicová CSc. 3.9.2002 - 30.7.2005
Funkce: člen
Trvání členství: do 29.4.2005
Adresa: U hranic 3221/14, Praha 100 00
Jméno: Ing. Ladislav Zelinka Ph.D. 30.7.2005 - 23.11.2005
Funkce: předseda
Trvání členství: od 30.4.2005 do 25.10.2005
Ve funkci: od 17.5.2005 do 25.10.2005
Adresa: 56, Vavřinec 285 04
Jméno: Ing. Petr Trauške 30.7.2005 - 23.11.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 30.4.2005 do 25.10.2005
Adresa: Věkova 1690/10, Praha 147 00
Jméno: Ing. Karel Goldemund 23.11.2005 - 22.12.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 25.10.2005
Adresa: Tyršova 681/38, Vyškov 682 01
Jméno: Ing. Karel Venera 18.4.2003 - 1.6.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 19.9.2002 do 26.4.2006
Adresa: 222, Křižanovice 685 01
Jméno: Ing. Tomáš Husák 18.4.2003 - 1.6.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 19.9.2002 do 28.3.2006
Adresa: Pod lomem 1369/18, Praha 143 00
Jméno: Ing. Josef Tauber 6.2.2004 - 1.6.2006
Funkce: druhý místopředseda
Trvání členství: od 6.6.2003
Ve funkci: od 6.6.2003 do 26.4.2006
Adresa: Zahradní 154, Panenské Břežany 250 70
Jméno: Doc. Ing. Václav Petříček CSc. 30.7.2005 - 1.6.2006
Funkce: 1. místopředseda
Trvání členství: od 30.4.2005 do 26.4.2006
Ve funkci: od 17.5.2005 do 26.4.2006
Adresa: Na Boleslavce 128/8, Praha 182 00
Jméno: Ing. Milena Horčicová CSc. 30.7.2005 - 1.6.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 30.4.2005 do 26.4.2006
Adresa: U hranic 3221/14, Praha 100 00
Jméno: Ing. Pavol Parízek 30.7.2005 - 1.6.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 30.4.2005 do 26.4.2006
Adresa: Matějkova 1089/3, Praha 190 00
Jméno: Ing. Marie Košťálová 23.11.2005 - 1.6.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 25.10.2005 do 26.4.2006
Adresa: Mazurská 520/9, Praha 181 00
Jméno: Ing. Karel Goldemund 22.12.2005 - 1.6.2006
Funkce: předseda
Trvání členství: od 25.10.2005 do 26.4.2006
Ve funkci: od 23.11.2005 do 26.4.2006
Adresa: Tyršova 681/38, Vyškov 682 01
Jméno: Ing. Miloslav Kubišta 1.6.2006 - 3.1.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.4.2006
Ve funkci: od 26.4.2006
Adresa: Křivoklátská 455, Praha 199 00
Jméno: Ing. Miroslava Hrnčířová CSc. 30.7.2005 - 18.6.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 30.4.2005 do 31.5.2008
Adresa: Pilotů 599/68, Praha 161 00
Jméno: Ing. Karel Tlustý MBA 1.6.2006 - 18.6.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.4.2006
Adresa: Sokolovská 371/1, Praha 186 00
Jméno: Ing. Ladislav Dvořák 1.6.2006 - 18.6.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.4.2006 do 31.5.2008
Adresa: Pardubická 878, Chrudim 537 01
Jméno: Ing. Miloslav Kubišta 3.1.2007 - 18.6.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.4.2006
Ve funkci: od 26.4.2006
Adresa: Levandulová 633/13, Praha 103 00
Jméno: Ing. Josef Tauber 1.6.2006 - 4.2.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 6.6.2003
Ve funkci: od 26.4.2006 do 31.12.2008
Adresa: Zahradní 154, Panenské Břežany 250 70
Jméno: Ing. Miloslav Kubišta 18.6.2008 - 4.2.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.4.2006
Ve funkci: od 26.4.2006 do 2.6.2008
Adresa: Levandulová 633/13, Praha 103 00
Jméno: Ing. Lubomír Pokorný MBA 18.6.2008 - 4.2.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2008
Ve funkci: od 3.6.2008
Adresa: 450, Dolany 783 16
Jméno: Ing. Michal Bakajsa 16.2.2009 - 16.2.2009
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 1.2.2009
Adresa: Hněvkovského 1378/6, Praha 149 00
Jméno: Ing. Lubomír Pokorný MBA 4.2.2009 - 10.11.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2008 do 8.9.2010
Ve funkci: od 1.1.2009 do 8.9.2010
Adresa: 450, Dolany 783 16
Jméno: Ing. Michal Bakajsa 16.2.2009 - 10.11.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.2.2009
Adresa: Hněvkovského 1378/6, Praha 149 00
Jméno: Ing. Petr Goldmann 18.6.2008 - 14.3.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.6.2008 do 31.1.2011
Adresa: Mařákova 1106, Litomyšl 570 01
Jméno: Ing. Miloslav Kubišta 4.2.2009 - 14.3.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.4.2006
Ve funkci: od 1.1.2009 do 14.2.2011
Adresa: Levandulová 633/13, Praha 103 00
Jméno: Ing. Michal Bakajsa 10.11.2010 - 21.9.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.2.2009
Ve funkci: od 2.9.2010
Adresa: Hněvkovského 1378/6, Praha 149 00
Jméno: Ing. Karel Tlustý MBA 18.6.2008 - 4.10.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.4.2006 do 4.6.2012
Adresa: K Horce 538, Velká Dobrá 273 61
Jméno: Ing. Miloslav Kubišta 14.3.2011 - 5.11.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.4.2006 do 26.4.2011
Adresa: Levandulová 633/13, Praha 103 00
Jméno: Ing. Tomáš Uvíra 14.3.2011 - 5.11.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 14.2.2011 do 4.10.2012
Ve funkci: od 14.2.2011 do 4.10.2012
Adresa: Topolová 772, Jesenice 252 42
Jméno: Ing. Miloslav Kubišta 5.11.2012 - 31.1.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.4.2011
Ve funkci: od 5.10.2012 do 10.12.2012
Adresa: Levandulová 633/13, Praha 103 00
Jméno: Miloslav Kubišta 31.1.2013 - 24.1.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.4.2011 do 31.12.2013
Adresa: Levandulová 633/13, Praha 103 00
Jméno: Ing. Karel Bureš 24.1.2014 - 24.1.2014
Trvání členství: od 1.1.2014
Ve funkci: do 31.5.2014
Adresa: 23, Břasy 338 24
Jméno: Jiří Klumpar 31.1.2013 - 25.2.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 10.12.2012 do 31.5.2014
Ve funkci: od 10.12.2012 do 31.5.2014
Adresa: U lesa 495, Jesenice 252 42
Jméno: Ivan Duda 27.11.2013 - 25.2.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2013
Adresa: Kubánské náměstí 1316/23, Praha 100 00
Jméno: Ing. Michal Bakajsa 21.9.2011 - 10.4.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.2.2009 do 31.3.2014
Ve funkci: od 2.9.2010 do 31.3.2014
Adresa: Karfíkova 926, Praha 149 00
Jméno: Ing. Karel Bureš 24.1.2014 - 10.4.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2014
Ve funkci: do 31.5.2014
Adresa: 23, Břasy 338 24
Jméno: Ing. Jiří Klumpar 25.2.2014 - 10.6.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 10.12.2012 do 31.5.2014
Ve funkci: od 10.12.2012 do 31.5.2014
Adresa: U lesa 495, Jesenice 252 42
Jméno: Ing. Karel Bureš 10.4.2014 - 10.6.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2014
Ve funkci: od 1.4.2014 do 31.5.2014
Adresa: 23, Břasy 338 24
Jméno: Ing. Miroslav Tym 19.8.2014 - 28.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.7.2014
Adresa: Trojská 725/181, Praha 171 00
Jméno: Ing. Ivan Duda 25.2.2014 - 22.12.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2013 do 17.12.2014
Adresa: Kubánské náměstí 1316/23, Praha 100 00
Jméno: Mgr. Luboš Vaněk 14.3.2011 - 9.7.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 14.2.2011 do 30.6.2015
Ve funkci: od 15.2.2011 do 18.6.2015
Adresa: U židovského hřbitova 1047/18, Praha 104 00
Jméno: Ing. David Marek 11.12.2014 - 9.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.12.2014
Adresa: Kropáčkova 562/12, Praha 149 00
Jméno: Ing. Miroslav Tym 28.8.2014 - 16.6.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.7.2014 do 31.5.2016
Ve funkci: od 1.8.2014 do 31.5.2016
Adresa: Trojská 725/181, Praha 171 00
Jméno: Ing. David Marek 9.7.2015 - 10.8.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.12.2014
Ve funkci: od 18.6.2015
Adresa: Kropáčkova 562/12, Praha 149 00
Jméno: Ing. Jaroslav Výborný MBA 9.7.2015 - 7.10.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2015
Ve funkci: od 1.7.2015
Adresa: Za Rybníkem 560, Jesenice 252 42
Jméno: JUDr. Martin Draslar Ph.D. 27.10.2015 - 25.8.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.10.2015
Adresa: Jetelová 2857/3, Praha 106 00
Jméno: Ing. Miloš Večeřa 24.2.2018 - 5.4.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2018 do 28.2.2018
Adresa: Pláničkova 445/11, Praha 162 00
Jméno: Ing. Karel Bureš 10.6.2014 - 25.5.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2014 do 26.3.2018
Ve funkci: od 1.6.2014 do 26.3.2018
Adresa: 23, Břasy 338 24
Jméno: Ing. Jaroslav Výborný MBA 7.10.2016 - 25.5.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2015
Ve funkci: od 22.9.2016 do 27.3.2018
Adresa: Za Rybníkem 560, Jesenice 252 42
Jméno: Ing. David Marek 10.8.2016 - 21.8.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.12.2014 do 31.7.2018
Ve funkci: od 18.6.2015 do 31.7.2018
Adresa: Kubelíkova 1123/33, Praha 130 00
Jméno: JUDr. Martin Draslar Ph.D. 25.8.2017 - 19.9.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.10.2015
Adresa: Kamelova 3270/2, Praha 106 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Miroslav Zámečník 1.6.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.4.2017
Adresa: Za Kovářským rybníkem 270, Praha 149 00
Jméno: PhDr. Petr Teplý PhD. 24.6.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2019
Adresa: Národní obrany 437/3, Praha 160 00
Jméno: Ing. Vladimír Bärtl 26.7.2019
Funkce: místopředseda dorozčí rady
Trvání členství: od 24.6.2019
Ve funkci: od 27.6.2019
Adresa: Malá Štěpánská 2033/8, Praha 120 00
Jméno: Ing. Rudolf Rabiňák 26.7.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2019
Adresa: K Tuchoměřicům 146, Praha 164 00
Jméno: Ing. Jaroslav Ludva 1.3.1995 - 9.1.1996
Funkce: člen
Adresa: Křenová 251 , Praha 6 Česká republika
Jméno: Ing. Rudolf Olšovský 1.3.1995 - 11.4.1997
Funkce: člen
Adresa: Petržílkova 3303 , 158 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: JUDr. Miroslav Somol CSc. 1.3.1995 - 15.4.1998
Funkce: člen
Adresa: Opuková 173/36, Praha 163 00
Jméno: Ing. Petr Maršík 1.3.1995 - 15.4.1998
Funkce: člen
Adresa: Za sídlištěm 2145/11, Praha 143 00
Jméno: Ing. Aleš Fojtík 9.1.1996 - 12.10.1998
Funkce: člen
Adresa: Součkova 984/9, Praha 163 00
Jméno: Ing. Miroslav Havel 1.3.1995 - 31.1.2000
Funkce: člen
Adresa: Evropská 675/154, Praha 160 00
Jméno: JUDr. Pavel Dvořák 15.4.1998 - 31.1.2000
Adresa: Hekrova 851/6, Praha 149 00
Jméno: Ing. Hana Knížková 12.10.1998 - 31.1.2000
Funkce: člen
Adresa: Česká 1108/11, Praha 158 00
Jméno: JUDr. Marián Šimek 1.3.1995 - 12.9.2000
Funkce: člen
Adresa: Karla IV. 2591, Pardubice 530 02
Jméno: Ing. Jan Hajný 15.4.1998 - 12.9.2000
Funkce: člen
Adresa: Lyžařská 897/6, Praha 102 00
Jméno: Ing. Jiří Maceška 31.1.2000 - 14.9.2000
Funkce: člen
Adresa: Nad studánkou 874/7, Praha 140 00
Jméno: Ing. Helena Knížková 31.1.2000 - 3.9.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 4.2.2002
Adresa: Česká 1108/11, Praha 158 00
Jméno: Ing. Václav Bok 1.3.1995 - 18.4.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 28.6.2002
Adresa: Láskova 1815/14, Praha 148 00
Jméno: Ing. Jiří Maceška 14.9.2000 - 18.4.2003
Funkce: Předseda
Trvání členství: do 19.6.2002
Ve funkci: do 19.6.2002
Adresa: Nad studánkou 874/7, Praha 140 00
Jméno: Ing. Aleš Šatánek 3.9.2002 - 18.4.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 29.5.2002 do 19.9.2002
Adresa: Pod štěpem 1131/10, Praha 102 00
Jméno: Ing. František Mach 12.9.2000 - 28.5.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 9.12.2002
Adresa: Podolská 557/102, Praha 147 00
Jméno: JUDr. Miroslav Somol CSc. 18.4.2003 - 28.1.2005
Funkce: předseda
Trvání členství: od 19.9.2002 do 10.8.2004
Ve funkci: od 7.10.2002 do 10.8.2004
Adresa: Opuková 173/36, Praha 163 00
Jméno: Ing. Jiří Šiman 31.1.2000 - 30.7.2005
Trvání členství: do 29.4.2005
Adresa: Jičínská 226/17, Praha 130 00
Jméno: Ing. Ladislav Dvořák 12.9.2000 - 30.7.2005
Funkce: člen
Trvání členství: do 16.5.2005
Adresa: Pardubická 878, Chrudim 537 01
Jméno: Ing. Helena Knížková 18.4.2003 - 1.6.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 19.9.2002 do 21.12.2005
Adresa: Česká 1108/11, Praha 158 00
Jméno: Bc. Petr Krejčí 28.5.2003 - 1.6.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 6.2.2003 do 21.12.2005
Adresa: K. H. Máchy 1204/3, Bruntál 792 01
Jméno: Ing. Martin Tlapa MBA 28.1.2005 - 1.6.2006
Funkce: předseda
Trvání členství: od 19.10.2004
Ve funkci: od 15.11.2004 do 26.4.2006
Adresa: Mikulova 1572/13, Praha 149 00
Jméno: Ing. Hana Heidlerová 1.6.2006 - 3.1.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.4.2006 do 4.12.2006
Adresa: Milady Horákové 850/86, Praha 170 00
Jméno: Ing. Karel Goldemund 1.6.2006 - 7.3.2007
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.4.2006 do 19.2.2007
Ve funkci: od 26.4.2006 do 19.2.2007
Adresa: Tyršova 681/38, Vyškov 682 01
Jméno: Doc. Ing. Tomáš Doucha CSc. 3.1.2007 - 7.3.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.12.2006 do 19.2.2007
Adresa: Soborská 1318/18, Praha 160 00
Jméno: Ing. Jiří Brudňák 28.5.2003 - 3.1.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 29.11.2002 do 11.12.2007
Adresa: U Homolky 125/7, Praha 150 00
Jméno: Ing. Martin Tlapa MBA 1.6.2006 - 3.4.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.10.2004
Adresa: Mikulova 1572/13, Praha 149 00
Jméno: Doc. Ing. Václav Petříček CSc. 1.6.2006 - 3.4.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.4.2006
Ve funkci: od 26.4.2006 do 28.2.2008
Adresa: Na Boleslavce 128/8, Praha 182 00
Jméno: Martin Vaic 1.6.2006 - 3.4.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.4.2006 do 31.12.2007
Adresa: Španielova 1288/12, Praha 163 00
Jméno: Ing. Edita Hrdá 1.6.2006 - 3.4.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.4.2006 do 28.2.2008
Adresa: Zikova 708/5, Praha 160 00
Jméno: Ing. Ivan Fuksa 7.3.2007 - 3.4.2008
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.2.2007
Ve funkci: od 20.2.2007
Adresa: Hornická 115, Příbram 261 01
Jméno: Ing. Jiří Šiman 30.7.2005 - 4.2.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 30.4.2005 do 31.12.2008
Adresa: Jičínská 226/17, Praha 130 00
Jméno: Ing. Martin Tlapa MBA 3.4.2008 - 13.5.2009
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.10.2004 do 20.3.2009
Ve funkci: od 29.2.2008 do 20.3.2009
Adresa: Mikulova 1572/13, Praha 149 00
Jméno: Doc. Ing. Václav Petříček CSc. 3.4.2008 - 13.5.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.4.2006 do 20.3.2009
Adresa: Na Boleslavce 128/8, Praha 182 00
Jméno: Ing. Milan Šimáček 16.2.2009 - 15.6.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.1.2009 do 28.4.2009
Adresa: Chýňská 415/6, Praha 161 00
Jméno: Mgr. Luboš Vaněk 13.5.2009 - 15.6.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.4.2009
Adresa: U židovského hřbitova 1047/18, Praha 104 00
Jméno: Mgr. Luboš Vaněk 15.6.2009 - 15.6.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.4.2009
Ve funkci: od 28.4.2009
Adresa: U židovského hřbitova 1047/18, Praha 104 00
Jméno: PhDr. Ivo Hlaváč 7.3.2007 - 20.10.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.2.2007 do 3.9.2009
Adresa: Čajkovského 1423/13, Praha 130 00
Jméno: PhDr. Milan Sedláček 3.4.2008 - 26.4.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.2.2008 do 17.12.2009
Adresa: Chlupova 500/1, Brno 602 00
Jméno: Ing. Pavel Kašpar 30.7.2005 - 10.11.2010
Funkce: člen
Trvání členství: od 16.5.2005 do 16.8.2010
Adresa: Poděbradská 550/117, Praha 198 00
Jméno: Ing. Boris Kyselý 3.1.2008 - 10.11.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.12.2007 do 2.9.2010
Adresa: Tobrucká 713/25, Praha 160 00
Jméno: Ing. Ivan Fuksa 3.4.2008 - 10.11.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.2.2007 do 5.8.2010
Ve funkci: od 29.2.2008 do 5.8.2010
Adresa: Hornická 115, Příbram 261 01
Jméno: Ing. Helena Bambasová 26.4.2010 - 10.11.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.12.2009 do 5.8.2010
Adresa: Hrusická 2527/36, Praha 141 00
Jméno: Mgr. Jana Adamcová 13.5.2009 - 14.3.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.4.2009 do 5.11.2010
Adresa: Sládkovičova 1237/13, Praha 142 00
Jméno: Mgr. Luboš Vaněk 15.6.2009 - 14.3.2011
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.4.2009 do 28.1.2011
Ve funkci: od 28.4.2009 do 28.1.2011
Adresa: U židovského hřbitova 1047/18, Praha 104 00
Jméno: Mgr. Zdeněk Zajíček 10.11.2010 - 14.3.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 5.8.2010 do 23.11.2010
Ve funkci: od 6.9.2010 do 23.11.2010
Adresa: Stiessova 710/10, Praha 155 00
Jméno: Ing. Tomáš Dub 10.11.2010 - 14.3.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.9.2010 do 23.11.2010
Adresa: U akademie 389/9, Praha 170 00
Jméno: Ing. Milan Hovorka 14.3.2011 - 14.3.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.11.2010 do 23.11.2010
Adresa: Uruguayská 416/11, Praha 120 00
Jméno: Ing. Milena Horčicová CSc. 20.10.2009 - 15.6.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.9.2009 do 31.3.2011
Adresa: U hranic 3221/14, Praha 100 00
Jméno: Ing. Tomáš Zídek 15.6.2011 - 21.9.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.4.2011
Adresa: K Netlukám 957, Praha 104 00
Jméno: Petr Sklenář 3.4.2008 - 16.3.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.2.2008 do 29.2.2012
Adresa: Kutnauerovo náměstí 679/4, Praha 169 00
Jméno: Mgr. Zdeněk Zajíček 14.3.2011 - 4.10.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.11.2010 do 26.4.2012
Ve funkci: od 27.1.2011 do 26.4.2012
Adresa: Stiessova 710/10, Praha 155 00
Jméno: Ing. Milan Hovorka 14.3.2011 - 4.10.2012
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.11.2010
Ve funkci: od 29.1.2011 do 24.5.2012
Adresa: Uruguayská 416/11, Praha 120 00
Jméno: Zdeněk Vališ M.A. 15.6.2011 - 4.10.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.4.2011 do 26.4.2012
Adresa: 9. května 28, Pletený Újezd 273 51
Jméno: Ing. Tomáš Zídek 21.9.2011 - 27.11.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.4.2011 do 31.10.2013
Adresa: Pod Markétou 158, Praha 104 00
Jméno: Eva Anderová 27.11.2013 - 25.2.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.10.2013 do 30.4.2014
Adresa: Volutová 2524/12, Praha 158 00
Jméno: Ing. Oldřich Černoch CSc. 20.10.2009 - 9.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.9.2009 do 30.4.2014
Adresa: Vězeňská 913/8, Praha 110 00
Jméno: Ing. Vladimír Bártl MBA 4.10.2012 - 9.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.4.2012 do 30.4.2014
Adresa: Průběžná 3140, Most 434 01
Jméno: Ing. Eva Anderová 25.2.2014 - 9.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.10.2013 do 30.4.2014
Adresa: Volutová 2524/12, Praha 158 00
Jméno: Ing. Vladimír Šon 10.11.2010 - 10.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.9.2010 do 30.5.2014
Adresa: Ondříčkova 385/35, Praha 130 00
Jméno: Ing. Milan Hovorka 4.10.2012 - 27.6.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.11.2010 do 12.6.2014
Ve funkci: od 24.5.2012 do 12.6.2014
Adresa: Uruguayská 416/11, Praha 120 00
Jméno: Ing. Jaroslava Křížová 14.3.2011 - 14.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.11.2010 do 23.6.2014
Adresa: Na Baních 1054, Praha 156 00
Jméno: Ing. Miloš Welser 16.3.2012 - 14.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2012 do 23.6.2014
Adresa: Pražská tř. 2081/35, České Budějovice 370 04
Jméno: Ing. Jan Gregor 4.10.2012 - 14.7.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.4.2012
Ve funkci: od 24.5.2012
Adresa: Španielova 1327/33, Praha 163 00
Jméno: JUDr. Martin Pros Ph.D. 9.6.2014 - 14.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.4.2014
Adresa: V rohu 434/3, Praha 142 00
Jméno: PhDr. Petr Teplý Ph.D. 27.6.2014 - 6.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2014 do 23.6.2014
Adresa: Jankovcova 1193/31, Praha 170 00
Jméno: Ing. Tomáš Dub 14.3.2011 - 16.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.11.2010 do 25.9.2014
Adresa: U akademie 389/9, Praha 170 00
Jméno: Ing. Vladimír Pikora 23.3.2015 - 25.5.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.2.2015 do 30.4.2015
Ve funkci: do 30.4.2015
Adresa: Mirovická 1116/29, Praha 182 00
Jméno: Ing. Martin Tlapa MBA 25.5.2015 - 25.8.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.4.2015 do 8.8.2015
Ve funkci: od 30.4.2015 do 8.8.2015
Adresa: Mikulova 1572/13, Praha 149 00
Jméno: JUDr. Martin Draslar Ph.D. 14.7.2014 - 27.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2014 do 14.10.2015
Adresa: Jetelová 2857/3, Praha 106 00
Jméno: Tomáš Pubrdle MA 16.12.2015 - 15.2.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.11.2015 do 15.1.2016
Ve funkci: do 15.1.2016
Adresa: U zámeckého parku 221/5, Praha 148 00
Jméno: Ing. Jan Gregor 14.7.2014 - 26.5.2016
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.4.2012 do 26.4.2016
Ve funkci: od 24.5.2012 do 26.4.2016
Adresa: U háječku 495, Nučice 252 16
Jméno: JUDr. Martin Pros Ph.D. 14.7.2014 - 26.5.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.4.2014 do 20.4.2016
Ve funkci: od 26.6.2014 do 20.4.2016
Adresa: V rohu 434/3, Praha 142 00
Jméno: Ing. Pavel Kysilka CSc. 13.4.2016 - 26.5.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.3.2016 do 27.4.2016
Adresa: Ke Stromečkům 1360, Hostivice 253 01
Jméno: Ing. Vladimír Bärtl 6.8.2014 - 16.6.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2014
Adresa: Malá Štěpánská 2033/8, Praha 120 00
Jméno: Ing. Pavel Kysilka CSc. 26.5.2016 - 16.6.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.4.2016
Adresa: Ke Stromečkům 1360, Hostivice 253 01
Jméno: PhDr. Petr Teplý Ph.D. 6.8.2014 - 20.7.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2014
Adresa: Jankovcova 1193/31, Praha 170 00
Jméno: Ing. Pavel Kysilka 16.6.2016 - 1.12.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.4.2016 do 25.11.2016
Ve funkci: od 26.5.2016 do 25.11.2016
Adresa: Ke Stromečkům 1360, Hostivice 253 01
Jméno: Ing. Miroslav Zámečník 14.9.2016 - 1.6.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.8.2016 do 24.4.2017
Adresa: Za Kovářským rybníkem 270, Praha 149 00
Jméno: Ing. Vladimír Pikora Ph.D. 25.5.2015 - 28.6.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.4.2015
Ve funkci: od 30.4.2015
Adresa: Mirovická 1116/29, Praha 182 00
Jméno: Ing. Jakub Skavroň 3.8.2017 - 24.2.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.7.2017 do 21.12.2017
Adresa: Magistrů 1529/11, Praha 140 00
Jméno: Tomáš Pubrdle MA 15.2.2016 - 21.8.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.1.2016 do 31.7.2018
Ve funkci: od 15.1.2016 do 31.7.2018
Adresa: U zámeckého parku 221/5, Praha 148 00
Jméno: Ing. Vladimír Pikora Ph.D. 28.6.2017 - 21.8.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.4.2015 do 31.7.2018
Ve funkci: od 30.4.2015 do 31.7.2018
Adresa: Zlešická 1848/5, Praha 148 00
Jméno: Jan Drahota MBA 1.6.2017 - 14.6.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.4.2017 do 28.4.2019
Adresa: Na Hřebenkách 815/130, Praha 150 00
Jméno: Ing. Jakub Skavroň 24.2.2018 - 5.7.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.12.2017 do 31.5.2019
Adresa: Magistrů 1529/11, Praha 140 00
Jméno: Ing. Vladimír Bärtl 16.6.2016 - 26.7.2019
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2014 do 23.6.2019
Ve funkci: od 26.5.2016 do 23.6.2019
Adresa: Malá Štěpánská 2033/8, Praha 120 00
Jméno: PhDr. Petr Teplý Ph.D. 20.7.2016 - 26.7.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2014 do 23.6.2019
Adresa: Národní obrany 437/3, Praha 160 00

Vlastníci firmy Česká exportní banka, a.s. IČO: 63078333

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 5 000 000 000 Kč 100% 13.4.2016
zakladni 4 000 000 000 Kč 100% 6.8.2010 - 13.4.2016
zakladni 2 950 000 000 Kč 100% 9.9.2009 - 6.8.2010
zakladni 2 000 000 000 Kč 100% 6.8.2008 - 9.9.2009
zakladni 1 850 000 000 Kč 100% 23.9.2005 - 6.8.2008
zakladni 1 750 000 000 Kč 100% 17.5.2004 - 23.9.2005
zakladni 1 650 000 000 Kč 100% 12.9.2000 - 17.5.2004
zakladni 1 500 000 000 Kč 100% 31.1.2000 - 12.9.2000
zakladni 1 500 000 000 Kč - 15.4.1998 - 31.1.2000
zakladni 1 500 000 000 Kč - 1.3.1995 - 15.4.1998

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 3 500 13.4.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 2 500 6.8.2010 - 13.4.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 450 9.9.2009 - 6.8.2010
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 500 6.8.2008 - 9.9.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 350 23.9.2005 - 6.8.2008
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 150 17.5.2004
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 250 17.5.2004 - 23.9.2005
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 150 12.9.2000 - 17.5.2004
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 150 1.3.1995 - 17.5.2004

Sbírka Listin Česká exportní banka, a.s. IČO: 63078333

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 3042/SL 160 notářský zápis [201/2016] Městský soud v Praze 15.2.2016 15.2.2016 29.2.2016 8
B 3042/SL 159 notářský zápis [NZ 85/2016] Městský soud v Praze 20.1.2016 22.1.2016 19.2.2016 7
B 3042/SL 158 notářský zápis [85/2016] Městský soud v Praze 20.1.2016 20.1.2016 29.1.2016 6
B 3042/SL 157 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 22.1.2016 27.1.2016 104
B 3042/SL 156 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora + zpráva o vztazích za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 5.11.2015 6.11.2015 104
B 3042/SL 155 ostatní rozhodnutí DR - volba čl. představenstva Městský soud v Praze 6.10.2015 15.10.2015 3.11.2015 1
B 3042/SL 152 ostatní výpis ze zápisu z 10. mim. zasedání předst. Městský soud v Praze 15.5.2015 3.7.2015 15.7.2015 2
B 3042/SL 149 notářský zápis [NZ 472/2015] Městský soud v Praze 5.5.2015 13.5.2015 15.5.2015 8
B 3042/SL 148 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 8.1.2015 15.1.2015 94
B 3042/SL 146 ostatní zápis z mim. zasedání představenstva Městský soud v Praze 17.12.2014 18.12.2014 30.12.2014 2
B 3042/SL 144 notářský zápis NZ 1836/2014 Městský soud v Praze 24.11.2014 24.11.2014 27.11.2014 5
B 3042/SL 143 ostatní výpis ze zápisu ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 5.8.2014 22.8.2014 16.9.2014 2
B 3042/SL 142 ostatní zápis z DR - volba čl. představenstva Městský soud v Praze 24.7.2014 4.8.2014 16.9.2014 1
B 3042/SL 141 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 1006/2014 Městský soud v Praze 1.7.2014 8.7.2014 14.7.2014 26
B 3042/SL 140 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.6.2014 9.7.2014 14.7.2014 17
B 3042/SL 139 ostatní zápis ze zasedání Městský soud v Praze 30.5.2014 3.6.2014 17.6.2014 4
B 3042/SL 138 notářský zápis NZ 464/2014 Městský soud v Praze 5.5.2014 28.5.2014 11.6.2014 5
B 3042/SL 137 ostatní zápis ze zasaedání Městský soud v Praze 14.3.2014 8.4.2014 9.5.2014 4
B 3042/SL 136 ostatní zápis ze zasedání Městský soud v Praze 25.3.2014 8.4.2014 9.5.2014 2
B 3042/SL 134 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 3.3.2014 5.3.2014 92
B 3042/SL 133 ostatní zápis ze 9.řádného zasedání DR/odvolání a jmenování předs. Městský soud v Praze 24.10.2013 9.1.2014 24.1.2014 3
B 3042/SL 132 notářský zápis NZ 1294/2013 Městský soud v Praze 17.12.2013 13.1.2014 20.1.2014 12
B 3042/SL 131 notářský zápis NZ 1162/2013 Městský soud v Praze 8.11.2013 13.11.2013 2.12.2013 9
B 3042/SL 130 ostatní zápis ze řádného zasedání DR/volbapředs. Městský soud v Praze 26.9.2013 13.11.2013 28.11.2013 4
B 3042/SL 129 notářský zápis NZ 1162/2013 Městský soud v Praze 8.11.2013 11.11.2013 13.11.2013 9
B 3042/SL 128 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.11.2013 7.11.2013 12.11.2013 16
B 3042/SL 127 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 10.12.2012 27.2.2013 1.3.2013 6
B 3042/SL 126 ostatní zápis z doz.rady(volba představ.) Městský soud v Praze 14.12.2012 27.2.2013 1.3.2013 5
B 3042/SL 125 ostatní zápis ze 13.mimořádného zasedání předs. Městský soud v Praze 10.12.2012 16.1.2013 5.2.2013 7
B 3042/SL 124 ostatní zápis ze 4.mimořáného zasedání DR/volba předs. Městský soud v Praze 14.12.2012 16.1.2013 5.2.2013 6
B 3042/SL 123 výroční zpráva r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 7.1.2013 14.1.2013 98
B 3042/SL 122 ostatní zápis z 29.zasedání předs. Městský soud v Praze 26.9.2012 26.11.2012 27.11.2012 1
B 3042/SL 121 ostatní zápis z 8.mimořádného zasedání předs. Městský soud v Praze 4.10.2012 26.11.2012 27.11.2012 1
B 3042/SL 120 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 21.4.2011 23.10.2012 26.11.2012 8
B 3042/SL 119 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.4.2012 8.10.2012 10.10.2012 15
B 3042/SL 118 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 340/2012 Městský soud v Praze 9.5.2012 8.10.2012 10.10.2012 25
B 3042/SL 117 notářský zápis NZ 340/2012 Městský soud v Praze 9.5.2012 9.5.2012 29.5.2012 25
B 3042/SL 116 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.4.2012 27.4.2012 4.5.2012 15
B 3042/SL 115 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 12.1.2012 24.1.2012 96
B 3042/SL 114 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.4.2011 10.5.2011 16.5.2011 34
B 3042/SL 113 notářský zápis NZ 336/2011 Městský soud v Praze 9.5.2011 10.5.2011 16.5.2011 11
B 3042/SL 112 ostatní -zápis z 2. zased. představ. Městský soud v Praze 25.1.2011 24.3.2011 1
B 3042/SL 111 ostatní -zápis ze zased. předst. Městský soud v Praze 14.2.2011 24.3.2011 1
B 3042/SL 110 ostatní -zápis z DR /volba představ. Městský soud v Praze 14.2.2011 24.3.2011 2
B 3042/SL 109 notářský zápis NZ 748/2010 Městský soud v Praze 26.11.2010 24.3.2011 4
B 3042/SL 108 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.11.2010 27.1.2011 27.1.2011 34
B 3042/SL 107 ostatní -zápis ze zased. představ. Městský soud v Praze 2.9.2010 18.11.2010 1
B 3042/SL 106 ostatní -zápis ze zased. představ. Městský soud v Praze 9.9.2010 18.11.2010 2
B 3042/SL 105 notářský zápis NZ 337/2010 Městský soud v Praze 12.5.2010 24.5.2010 9
B 3042/SL 104 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 3.5.2010 7.5.2010 144
B 3042/SL 103 notářský zápis NZ 11/2010 Městský soud v Praze 8.1.2010 20.1.2010 22.2.2010 14
B 3042/SL 102 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.12.2009 4.1.2010 5.1.2010 34
B 3042/SL 101 stanovy společnosti Městský soud v Praze 9.9.2009 3.11.2009 5.11.2009 33
B 3042/SL 100 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 3.11.2009 4.11.2009 103
B 3042/SL 98 notářský zápis -NZ189/09 Městský soud v Praze 29.4.2009 25.5.2009 7
B 3042/SL 97 notářský zápis NZ 378/2008 Městský soud v Praze 18.9.2008 20.3.2009 20.3.2009 6
B 3042/SL 96 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.9.2008 20.3.2009 20.3.2009 32
B 3042/SL 92 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 21.8.2008 25.8.2008 147
B 3042/SL 91 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.8.2008 8.8.2008 13.8.2008 33
B 3042/SL 94 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 2.6.2008 2.7.2008 6
B 3042/SL 93 ostatní -zápis č.4/08 zased.DR Městský soud v Praze 28.5.2008 2.7.2008 8
B 3042/SL 95 notářský zápis -NZ172/08 Městský soud v Praze 29.4.2008 28.5.2008 6
B 3042/SL 90 ostatní -zápis č.1/08 ze zasedání DR Městský soud v Praze 28.2.2008 18.4.2008 10
B 3042/SL 89 notářský zápis -NZ85/08 Městský soud v Praze 26.2.2008 18.4.2008 9
B 3042/SL 88 notářský zápis -NZ615/07 Městský soud v Praze 11.12.2007 16.1.2008 9
B 3042/SL 87 notářský zápis NZ 533/2007 Městský soud v Praze 31.10.2007 13.11.2007 15.11.2007 46
B 3042/SL 86 stanovy společnosti Městský soud v Praze 31.10.2007 13.11.2007 15.11.2007 33
B 3042/SL 85 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.1.2007 20.9.2007 21.9.2007 31
B 3042/SL 84 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 16.8.2007 31.8.2007 102
B 3042/SL 83 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 3.5.2007 20.7.2007 31.7.2007 4
B 3042/SL 82 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 24.4.2007 20.7.2007 31.7.2007 7
B 3042/SL 77 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 11.10.2006 16.10.2006 93
B 3042/SL 59 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 4.7.2006 0
B 3042/SL 76 ostatní oznámení Městský soud v Praze 3.3.2006 16.6.2006 0
B 3042/SL 58 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.9.2005 11.1.2006 0
B 3042/SL 53 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 26.9.2005 5.10.2005 0
B 3042/SL 41 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 6.8.2004 30.8.2004 0
B 3042/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 9.9.2003 15.9.2003 0
B 3042/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 16.7.2003 27.8.2003 0
B 3042/SL 21 ostatní rezign. p. Vacka Městský soud v Praze 3.12.1999 28.4.2003 0
B 3042/SL 20 notářský zápis NZ 32/2000 Městský soud v Praze 3.2.2000 28.4.2003 0
B 3042/SL 19 ostatní rezignace p.Brauna Městský soud v Praze 25.5.1999 28.4.2003 0
B 3042/SL 18 notářský zápis NZ 181/99 Městský soud v Praze 28.5.1999 28.4.2003 0
B 3042/SL 16 ostatní, zpráva auditora ÚZ za r.2000 a 2001 Městský soud v Praze 28.4.2003 0
B 3042/SL 15 ostatní, zpráva auditora ÚZ za r.1998-1999 Městský soud v Praze 28.4.2003 0
B 3042/SL 14 ostatní r. 1997 Městský soud v Praze 31.12.1997 28.4.2003 0
B 3042/SL 13 notářský zápis NZ 225/2002 Městský soud v Praze 29.5.2002 8.11.2002 0
B 3042/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva 2001+audit+zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2001 8.8.2002 8.11.2002 0
B 3042/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 27.11.2001 13.12.2001 0
B 3042/SL 10 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 187/2001 Městský soud v Praze 31.5.2001 2.7.2001 0
B 3042/SL 9 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 21.12.2000 28.5.2001 0
B 3042/SL 5 účetní závěrka, zpráva auditora r.1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 0
B 3042/SL 2 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 30/95 Městský soud v Praze 3.2.1995 0
B 3042/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 357/94 Městský soud v Praze 22.12.1994 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Česká exportní banka, a.s.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Česká exportní banka, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.