ČEPRO, a.s. Praha IČO: 60193531

Společnost Čepro, a.s. se zabývá především přepravou, skladováním a prodejem ropných produktů. Mimo provozování vlastní sítě čerpacích stanic (EuroOil) je jejím posláním ochrana zásob státních hmotných rezerv.  V 17 střediscích a skladech (nejen Čepra, ale i dalších ochraňovatelů) má Správa státních hmotných rezerv uloženy různé druhy paliv, aby tyto zásoby dosáhly 90násobku průměrné denní spotřeby.

Historie

Společnost Čepro, a.s. vznikla v roce 1994 na základě privatizačního projektu státního podniku Benzina. Původní název společnosti zněl České produktovody a ropovody, a.s. a jejím zakladatelem a jediným akcionářem byl Fond národního majetku ČR. Od roku 2006 je jediným akcionářem Ministerstvo financí ČR.

Historie skladů pohonných hmot se datuje již do období druhé světové války. Vybudovali je v pískovcovém masivu poblíž Roudnice nad Labem v roce 1942 Němci pro válečné účely. Tyto sklady jsou do dnes funkční. Následně došlo k výstavbě prvních produktovodů, čímž se u nás začala rozvíjet potrubní přeprava. V následujících padesáti letech se rozšiřovala produktovodní síť a docházelo k zahušťování sítě skladů paliv a maziv, a to nejen z odchodních důvodů, ale především kvůli strategicko-vojenským plánům pro zásobování armády.  Důsledkem tohoto období je současná síť produktovodů a skladů pohonných hmot, která patří mezi nejhustší nejen v Evropě, ale i na světě a splňuje nejpřísnější bezpečnostní kritéria.

Základní údaje o ČEPRO, a.s. IČO: 60193531

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 1.1.1994
Spisová značka: B 2341
IČO: 60193531
Obchodní firma: ČEPRO, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.1.1994
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.1.1994
Schváleno a vydáno úplné znění stanov ke dni 27.6.2014 5.8.2014
Počet členů dozorčí rady: 5 5.8.2014 - 9.1.2019
Změna stanov: Schváleno a vydáno úplné znění stanov ke dni 26.5.2014 24.6.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 8.4.2014
Změna stanov: Schváleno a vydáno úplné znění stanov ke dni 23.1.2014 8.4.2014
Počet členů dozorčí rady: 8 8.4.2014 - 12.9.2016
Počet členů statutárního orgánu: 5 8.4.2014 - 25.4.2018
Jediný akcionář rozhodl dne 4.11.2005 takto: (a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem ze stávající částky 2.660.000.000,- Kč (slovy: dvě miliardy šest set šedesát milionů korun českých) o částku 3.000.000.000 Kč (slovy: tři miliardy korun českých), takže základní kapitál společ nosti po tomto zvýšení bude činit 5.660.000.000 Kč (slovy: pět miliard šest set šedesát milionů korun českých). (b) Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vlastních zdrojů společnosti s ohledem na její další podnikatelský rozvoj. (c) Určuje se, že se zvýšení základního kapitálu společnosti provádí upsáním nových akcií. (d) Určuje se, že upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. (e) Určuje se druh, forma, podoba a počet upisovaných akcií: Druh: kmenové akcie Forma: akcie na majitele Podoba: listinná Počet: 3.000.000 Jmenovitá hodnota každé akcie: 1.000,- Kč (dále jen ?Akcie?) (f) Emisní kurz jedné a každé Akcie činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Emisní kurz se splácí pouze peněžitými vklady. Práva spojená s Akciemi jsou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti, která nebudou emisí nových A kcií nijak dotčena. Akcie nebudou kótované. (g) Přednostní právo na upsání Akcií, tj. 3.000.000 kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za Akcii s emisním kursem jedné a každé Akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), je oprávněn vykonat jediný akcionář společnosti, kterým je Fond národního majetku České republiky, a to uzavřením smlouvy o upsání Akcií v sídle společnosti ve lhůtě, která činí dvacet (20) dnů. Počátek běhu lhůty k vykonání přednostního práva bude Fondu národního majetku České republiky oznámen v písemném oznámení společnosti, k němuž bude přiložen návrh na uzavření smlouvy o upsání Akcií. (h) Určuje se, že rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva na upisování Akcií je první den lhůty stanovené pro jeho vykonání podle písmene (g). (j) Na jednu (1) dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) lze při uplatnění přednostního práva upsat 3/2,66 Akcií, tj. nových akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých ) za jednu akcii, s tím, že lze upisovat pouze celé Akcie. (k) Veškeré Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. kmenové listinné akcie na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) za jednu Akcii, budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je Fond národ ního majetku České republiky. Fond národního majetku České republiky bude oprávněn upsat Akcie uzavřením smlouvy o upsání Akcií v sídle společnosti ve lhůtě, která činí dvacet (20) dnů. Počátek běhu lhůty k úpisu bude Fondu národního majetku České republi ky oznámen v písemném oznámení společnosti, k němuž bude přiložen návrh na uzavření smlouvy o upsání Akcií. Emisní kurz jedné a každé Akcie činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). (l) Určuje se, že upisovatel je povinen splatit 30% jmenovité hodnoty upsaných Akcií na bankovní učet č. 1954252/0800, vedený u banky Česká spořitelna, a.s. (dále jen ?účet pro splacení?) a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je upisovatel povinen nesplacenou část jmenovité hodnoty upsaných Akcií splácet na účet pro splacení s tím, že: (i) 18% jmenovité hodnoty upsaných Akcií musí být splaceno nejpozději do 30. března 2006, (ii) 18% jmenovité hodnoty upsaných Akcií musí být splaceno nejpozději do 30. června 2006, (iii) 17% jmenovité hodnoty upsaných Akcií musí být splaceno nejpozději do 30. září 2006 a (iv) 17% jmenovité hodnoty upsaných Akcií musí být splaceno nejpozději do jednoho (1) roku ode dne přijetí rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti. (m) Určuje se, že se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. (n) Určuje se, že bude vydán jeden zatímní list ve smyslu ustanovení § 176 obchodního zákoníku, v platném znění. 10.11.2005 - 19.1.2006
Změna stanov: Schváleno a vydáno úplné znění stanov ke dni 27.7.2000 10.4.2001
Jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady rozhodl dne 23.11.2000 o snížení základního jmění společnosti. Základní jmění společnosti, které činí 4.155.814.000,- Kč, se snižuje o částku 1.495.814.000,-, takže základní jmění společnosti po tomto snížení bude činit 2.660.000.000,- Kč. Důvodem tohoto snížení základního jmění společnosti podle 216a odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku je úhrada kumulované ztráty společnosti. Snížení základního jmění společnosti bude provedeno bezúplatným vzetím 1.495.814 ks zaknihovaných akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč z oběhu na základě návrhu a změnou zápisu o počtu akcií vedeného Střediskem cenných papírů, a to po zápisu snížení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku. 19.3.2001 - 12.3.2002
Změna stanov: Schváleno a vydáno úplné znění stanov ke dni 30.6.1997. 30.6.1998
Zapisuje se rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 14.12.1995 o snížení základního jmění společnosti o 633 186 000,- Kč, tj. z 4 789 000 000,- Kč na 4 155 814 000,- Kč. Snížení bude provedeno stažením akcií z oběhu o jměnovité hodnotě 1.000,- kč v počtu 633 186 kusů akcií ze serie č. 5, která je v držení Fondu národního majetku ČR. 15.4.1996
Změna stanov: čl.2 odst.3, čl.5, čl.10 odst.2, čl.28, čl.29, čl.44, vydáno úplné znění stanov ke dni 22.6.1995. 11.1.1996
Akciová společnost byla založena podle § 172 obchod.zák. Jediným zakladatelem je Fond národního majetku České re- publiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř.42, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V zakladatelské listině učiněné ve formě not.zápisu ze dne 16.12.1993 bylo rozhodnuto o schválení stanov, jmenování členů představenstva a dozorčí rady společnosti. Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného majetku uvedeného v za- 1.1.1994
kladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schvá- leném privatizačním projektu státního podniku Benzina s.p. č.11 412. 1.1.1994

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 60193531
Obchodní firma: ČEPRO, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 7
Vznik první živnosti: 1.9.1994
Celkový počet živností: 44
Aktivních živností: 6

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 60193531
Firma: ČEPRO, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 7
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 31.12.1993

Kontakty na ČEPRO, a.s. IČO: 60193531

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Dělnická 213/12 , Praha 170 00 7.11.2005
Sídlo: Dělnická 213/12 , Praha 170 00 7.11.2005 - 7.11.2005
Sídlo: Spálená 84/5 , Praha 110 00 15.6.2001 - 15.6.2001
Sídlo: Spálená 84/5 , Praha 110 00 15.6.2001 - 7.11.2005
Sídlo: Spálená 84/5 , Praha 110 00 1.1.1994 - 15.6.2001

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Dělnická 213/12, Praha 170 00

Obory činností ČEPRO, a.s. IČO: 60193531

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 24.6.2014
výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot 28.11.2013
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 30.10.2013
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 8.1.2009
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 8.1.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 8.1.2009
obráběčství 8.1.2009 - 12.7.2011
zámečnictví, nástrojářství 8.1.2009 - 12.7.2011
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 8.1.2009 - 30.10.2013
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 8.1.2009 - 30.10.2013
výroba a zpracování paliv a maziv 8.1.2009 - 28.11.2013
nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách do 40 kg náplně tlakové nádoby a do 1000 kg skladovací kapacity včetně 7.5.2007 - 8.1.2009
zprostředkování obchodu a služeb 19.10.2006 - 8.1.2009
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 7.2.2006 - 8.1.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 7.2.2006 - 8.1.2009
testování, měření, analýzy a kontroly 7.2.2006 - 8.1.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák.č.455/91 Sb. zboží tímto zákonem vyloučeného 13.7.2002 - 8.1.2009
poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) 13.7.2002 - 8.1.2009
ubytovací služby 13.7.2002 - 8.1.2009
opravy silničních vozidel 13.7.2002 - 8.1.2009
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, kargcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci a nebezpečné pro životní prostředí 13.7.2002 - 8.1.2009
potrubní doprava 13.7.2002 - 8.1.2009
výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků charakterizovaných jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci a nebezpečné pro životní prostředí 16.5.2001 - 13.7.2002
výroba a prodej chemických látek a chemických postřiků charakterizovaných jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, karcinogenní, mutantní, toxické pro reprodukci a nebezpečné pro životní prostředí 10.4.2001 - 16.5.2001
silniční motorová doprava osobní 10.4.2001 - 13.7.2002
projektová činnost ve výstavbě 10.4.2001 - 6.7.2005
poradenství v oboru ropných výrobků 10.4.2001 - 8.1.2009
silniční motorová doprava nákladní 10.4.2001 - 8.1.2009
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 10.4.2001 - 8.1.2009
nástrojářství 10.4.2001 - 8.1.2009
kovoobráběčství 10.4.2001 - 8.1.2009
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 10.4.2001 - 8.1.2009
prodej jedů, žíravin a pesticidů 21.9.1999 - 21.3.2000
projektová činnost v investiční výstavbě 11.1.1996 - 10.4.2001
provádění průmyslových staveb 11.1.1996 - 10.4.2001
provádění dopravních staveb 11.1.1996 - 10.4.2001
výroba nástrojů 11.1.1996 - 10.4.2001
provádění bytových a občanských staveb 11.1.1996 - 10.4.2001
provádění inženýrských staveb 11.1.1996 - 10.4.2001
kovoobrábění 11.1.1996 - 10.4.2001
podnikání v oblasti nakládání s odpady 11.1.1996 - 10.4.2001
poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) 11.1.1996 - 13.7.2002
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních vč. provozování hostinských činností v těchto zařízeních 11.1.1996 - 13.7.2002
hostinská činnost 11.1.1996 - 13.7.2002
opravy motorových vozidel 11.1.1996 - 13.7.2002
nákup, prodej a skladování paliv a maziv, včetně jejich dovozu s vyjímkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 11.1.1996 - 8.1.2009
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 11.1.1996 - 8.1.2009
výroba a zpracování paliv a maziv 11.1.1996 - 8.1.2009
provozování skladů 11.1.1996 - 8.1.2009
obstaravatelská činnost v oblasti správy bytového a nebytového fondu 11.1.1996 - 8.1.2009
automatizované zpracování dat 11.1.1996 - 8.1.2009
činnost organizačních a ekonomických poradců 11.1.1996 - 8.1.2009
inženýrsko technická činnost v investiční výstavbě 11.1.1996 - 8.1.2009
zámečnictví 11.1.1996 - 8.1.2009
práce prováděné mechanizačními prostředky havarijních středisek, vyjma činností uvedených v příl.zák.č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání 11.1.1996 - 8.1.2009
organizační zajištění vzdělávacích akcí 11.1.1996 - 8.1.2009
podnikání v oblasti nakládání s odpady 1.1.1994 - 11.1.1996
organizační zajištění vzdělávacích akcí 1.1.1994 - 11.1.1996
obstaravatelská činnost ve správě nebytového fondu 1.1.1994 - 11.1.1996
provozování čerpacích stanic 1.1.1994 - 11.1.1996
poradenská činnost v oboru ropných výrobků 1.1.1994 - 10.4.2001
pronájem letadel 1.1.1994 - 10.4.2001
silniční motorová doprava /veřejná nákladní vnitrostátní a mezinárodní silniční motorová doprava , veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní a mezinárodní silniční moto- rová doprava/ 1.1.1994 - 10.4.2001
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vyjma zboží v příl.zák.č.455/91 Sb.vyloučeného 1.1.1994 - 13.7.2002

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.9.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: 745 463 03 Stráž nad Nisou
Identifikační číslo provozovny: 1011401959
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.2.2017
Provozovna č. 2
Provozovna: 435 , Šilheřovice 711 00
Identifikační číslo provozovny: 1011401941
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.2.2017
Provozovna č. 3
Provozovna: 404 , Ostrava 711 00
Identifikační číslo provozovny: 1011401932
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.2.2017
Provozovna č. 4
Provozovna: 72 , Hořiněves 503 03
Identifikační číslo provozovny: 1011692201
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 21.6.2017
Provozovna č. 5
Provozovna: 1057 , Třemošná 330 11
Identifikační číslo provozovny: 1002309255
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 14.12.2009
Provozovna č. 6
Provozovna: 503 , Sedlnice 742 56
Identifikační číslo provozovny: 1002309212
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování: 14.12.2009
Provozovna č. 7
Provozovna: 297 , Bělčice 387 43
Identifikační číslo provozovny: 1002309204
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 14.12.2009
Provozovna č. 8
Provozovna: 62 , Štětí 411 08
Identifikační číslo provozovny: 1002309191
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 14.12.2009
Provozovna č. 9
Provozovna: 62 , Břežany I 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1002309239
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 14.12.2009
Provozovna č. 10
Provozovna: 52 , Břežany I 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1002309221
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 14.12.2009
Provozovna č. 11
Provozovna: 166 , Loukov 768 75
Identifikační číslo provozovny: 1002309166
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 14.12.2009
Provozovna č. 12
Provozovna: 249 , Chvalčov 768 72
Identifikační číslo provozovny: 1002309301
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 14.12.2009
Provozovna č. 13
Provozovna: 57 , Břehov 373 41
Identifikační číslo provozovny: 1002309280
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 14.12.2009
Provozovna č. 14
Provozovna: 58 , Břehov 373 41
Identifikační číslo provozovny: 1002309298
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 14.12.2009
Provozovna č. 15
Provozovna: 23 , Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny: 1002309271
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 14.12.2009
Provozovna č. 16
Provozovna: 81 , Chropyně 768 11
Identifikační číslo provozovny: 1002309182
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 14.12.2009
Provozovna č. 17
Provozovna: 459 , Včelná 373 82
Identifikační číslo provozovny: 1002309263
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 14.12.2009
Provozovna č. 18
Provozovna: Čtyři chalupy 559 , Včelná 373 82
Identifikační číslo provozovny: 1002309310
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 14.12.2009
Provozovna č. 19
Provozovna: 33 , Zeleneč 250 91
Identifikační číslo provozovny: 1002308925
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.1.2008
Provozovna č. 20
Provozovna: 62 , Štětí 411 08
Identifikační číslo provozovny: 1002308941
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování: 7.12.2010
Provozovna č. 21
Provozovna: 47 , Šlapanov 582 51
Identifikační číslo provozovny: 1002308933
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 7.12.2010
Provozovna č. 22
Provozovna: 452 , Petřvald 742 60
Identifikační číslo provozovny: 1008750859
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 23
Provozovna: Brněnská 4955/65 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1008750468
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 24
Provozovna: Husova 892 , Vysoké Mýto 566 01
Identifikační číslo provozovny: 1008750042
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 25
Provozovna: Chebská 522 , Plzeň 322 00
Identifikační číslo provozovny: 1008751065
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 26
Provozovna: 143 , Bohdalov 592 13
Identifikační číslo provozovny: 1008750379
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 27
Provozovna: Průmyslová 481 , Pardubice 533 01
Identifikační číslo provozovny: 1008749478
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 28
Provozovna: Tyršova 683 , Lomnice nad Lužnicí 378 16
Identifikační číslo provozovny: 1008749320
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 29
Provozovna: Těšínská 801/33 , Těrlicko 735 42
Identifikační číslo provozovny: 1008750590
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 30
Provozovna: 449 , Chlum u Třeboně 378 04
Identifikační číslo provozovny: 1008749338
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 31
Provozovna: 396 , Merklín 334 52
Identifikační číslo provozovny: 1008751073
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 32
Provozovna: 349 , Malšice 391 75
Identifikační číslo provozovny: 1008749885
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 33
Provozovna: Pražská 238 , Nehvizdy 250 81
Identifikační číslo provozovny: 1008749249
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 34
Provozovna: 86 , Bukov 592 51
Identifikační číslo provozovny: 1008750387
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 35
Provozovna: Tyršova 108 , Týnec nad Labem 281 26
Identifikační číslo provozovny: 1008749192
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 36
Provozovna: Budyšínská 1378 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1008749206
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 37
Provozovna: 13 , Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny: 1008750981
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 38
Provozovna: Náměstí 615 , Tuchlovice 273 02
Identifikační číslo provozovny: 1008749184
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 39
Provozovna: Plzeňská 3150 , Varnsdorf 407 47
Identifikační číslo provozovny: 1008749630
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 40
Provozovna: Teplická 1481 , Duchcov 419 01
Identifikační číslo provozovny: 1008749737
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 41
Provozovna: 389 , Zbraslavice 285 21
Identifikační číslo provozovny: 1008749818
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 42
Provozovna: 318 , Manětín 331 62
Identifikační číslo provozovny: 1008751081
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 43
Provozovna: 117 , Okřesaneč 286 01
Identifikační číslo provozovny: 1008750069
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 44
Provozovna: Šípkova 707 , Lázně Bohdaneč 533 41
Identifikační číslo provozovny: 1008749966
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 45
Provozovna: Havlíčkova 1673 , Chotěboř 583 01
Identifikační číslo provozovny: 1008749125
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 46
Provozovna: 94 , Dubenec 261 01
Identifikační číslo provozovny: 1008749851
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 47
Provozovna: Ostravská 748/6 , Karviná 733 01
Identifikační číslo provozovny: 1008750603
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 48
Provozovna: 5. května 574 , Borohrádek 517 24
Identifikační číslo provozovny: 1008749486
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 49
Provozovna: 453 , Petřvald 742 60
Identifikační číslo provozovny: 1008750867
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 50
Provozovna: Krnovská 225 , Zlaté Hory 793 76
Identifikační číslo provozovny: 1008750514
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 51
Provozovna: Třída Čs. armády 609 , Veselí nad Lužnicí 391 81
Identifikační číslo provozovny: 1008749893
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 52
Provozovna: 596 , Tovačov 751 01
Identifikační číslo provozovny: 1008750751
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 53
Provozovna: Březinova 315 , Nová Říše 588 65
Identifikační číslo provozovny: 1008750204
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 54
Provozovna: Kolínská 437 , Kouřim 281 61
Identifikační číslo provozovny: 1008749656
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 55
Provozovna: Drahy 823 , Chropyně 768 11
Identifikační číslo provozovny: 1008750875
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 56
Provozovna: Opavská 924/106 , Krnov 794 01
Identifikační číslo provozovny: 1008750506
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 57
Provozovna: V. Opatrného 985 , Týniště nad Orlicí 517 21
Identifikační číslo provozovny: 1008749974
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 58
Provozovna: Raisova 569 , Jičín 506 01
Identifikační číslo provozovny: 1008750077
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 59
Provozovna: Tržní náměstí 253 , Kojetín 752 01
Identifikační číslo provozovny: 1008750760
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 60
Provozovna: Michálkovická 1968/227 , Ostrava 710 00
Identifikační číslo provozovny: 1008750743
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 61
Provozovna: Dr. Richtra 1385/40 , Třešť 589 01
Identifikační číslo provozovny: 1008750212
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 62
Provozovna: Hradecká 690 , Opočno 517 73
Identifikační číslo provozovny: 1008749494
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 63
Provozovna: Podmokelská 839/20 , Ústí nad Labem 400 07
Identifikační číslo provozovny: 1008749257
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 64
Provozovna: Pražská 1419 , Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny: 1008749346
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 65
Provozovna: Lipenská 1209/92 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1008750638
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 66
Provozovna: Za Branou 531 , Křižanov 594 51
Identifikační číslo provozovny: 1008750395
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 67
Provozovna: Nádražní 381 , Adamov 679 04
Identifikační číslo provozovny: 1008750085
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 68
Provozovna: Rudolfovská tř. 676 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1008749401
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 69
Provozovna: Pražská 4785/148 , Jablonec nad Nisou 466 06
Identifikační číslo provozovny: 1008749176
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 70
Provozovna: Vrbova 1796/15 , Praha 147 00
Identifikační číslo provozovny: 1008749273
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 71
Provozovna: Skaštická 1264 , Hulín 768 24
Identifikační číslo provozovny: 1008750221
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 72
Provozovna: Linhartova 310 , Ruda nad Moravou 789 63
Identifikační číslo provozovny: 1008750778
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 73
Provozovna: 82 , Bítov 671 10
Identifikační číslo provozovny: 1008750476
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 74
Provozovna: Liberecká 732 , Hrádek nad Nisou 463 34
Identifikační číslo provozovny: 1008749681
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 75
Provozovna: 1036 , Mníšek pod Brdy 252 10
Identifikační číslo provozovny: 1008749761
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 76
Provozovna: Hněvotínská 1225/51 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1008750646
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 77
Provozovna: Pacovská 663 , Černovice 394 94
Identifikační číslo provozovny: 1008749419
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 78
Provozovna: 87 , Třebíz 273 75
Identifikační číslo provozovny: 1008749648
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 79
Provozovna: Všebořická 368/55 , Ústí nad Labem 400 10
Identifikační číslo provozovny: 1008749745
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 80
Provozovna: Holešovská 10 , Bystřice pod Hostýnem 768 61
Identifikační číslo provozovny: 1008750239
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 81
Provozovna: Žirovnická 677 , Počátky 394 64
Identifikační číslo provozovny: 1008749826
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 82
Provozovna: 47 , Žihle 331 65
Identifikační číslo provozovny: 1008751090
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 83
Provozovna: 303 , Čistá 270 34
Identifikační číslo provozovny: 1008751111
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 84
Provozovna: 152 , Kozojedy 331 41
Identifikační číslo provozovny: 1008751103
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 85
Provozovna: Za Kostelem 598 , Jedovnice 679 06
Identifikační číslo provozovny: 1008750093
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 86
Provozovna: T. G. Masaryka 595 , Loket 357 33
Identifikační číslo provozovny: 1008751120
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 87
Provozovna: Kraslická 455 , Svatava 357 03
Identifikační číslo provozovny: 1008751138
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 88
Provozovna: Pražská 244 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1008750654
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 89
Provozovna: Okružní 898/12 , Brno 638 00
Identifikační číslo provozovny: 1008750107
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 90
Provozovna: Brněnská 789/23 , Střelice 664 47
Identifikační číslo provozovny: 1008749605
Druh provozovny: byt
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 91
Provozovna: Bělehradská 3397/63 , Ústí nad Labem 400 11
Identifikační číslo provozovny: 1008749265
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 92
Provozovna: Hradecká 775 , Žirovnice 394 68
Identifikační číslo provozovny: 1008749354
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 93
Provozovna: 825 , Libina 788 05
Identifikační číslo provozovny: 1008750808
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 94
Provozovna: Opavská 302 , Velká Polom 747 64
Identifikační číslo provozovny: 1008750662
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 95
Provozovna: Rýmařovská 488 , Břidličná 793 51
Identifikační číslo provozovny: 1008750522
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 96
Provozovna: 257 , Radostín nad Oslavou 594 44
Identifikační číslo provozovny: 1008750409
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 97
Provozovna: Sázavská 1112 , Světlá nad Sázavou 582 91
Identifikační číslo provozovny: 1008749907
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 98
Provozovna: Jesenická 2965/2 , Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny: 1008750816
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 99
Provozovna: 8. května 896 , Kostelec na Hané 798 41
Identifikační číslo provozovny: 1008750247
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 100
Provozovna: Křížkovského 535/2 , Brno 603 00
Identifikační číslo provozovny: 1008750115
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 101
Provozovna: Plzeňská 855 , Planá 348 15
Identifikační číslo provozovny: 1008751146
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 102
Provozovna: Opavská 1025/29 , Bílovec 743 01
Identifikační číslo provozovny: 1008750611
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 103
Provozovna: Partyzánská 408 , Svratka 592 02
Identifikační číslo provozovny: 1008750417
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 104
Provozovna: 202 , Petrovice 262 55
Identifikační číslo provozovny: 1008749869
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 105
Provozovna: Luhačovská 892 , Slavičín 763 21
Identifikační číslo provozovny: 1008750891
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 106
Provozovna: Žernosecká 2266 , Litoměřice 412 01
Identifikační číslo provozovny: 1008749753
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 107
Provozovna: Komenského 151 , Vítkov 749 01
Identifikační číslo provozovny: 1008750671
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 108
Provozovna: Fučíkova 745 , Raspenava 464 01
Identifikační číslo provozovny: 1008749214
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 109
Provozovna: Poděbradská 279/34 , Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny: 1008749281
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 110
Provozovna: 295 , Horní Lideč 756 12
Identifikační číslo provozovny: 1008750824
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 111
Provozovna: 326 , Doubravník 592 61
Identifikační číslo provozovny: 1008750425
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 112
Provozovna: Pražská 264 , Želetava 675 26
Identifikační číslo provozovny: 1008750310
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 113
Provozovna: Moravská 958 , Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny: 1008749991
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 114
Provozovna: Sídliště 2 341 , Sedlice 387 32
Identifikační číslo provozovny: 1008749877
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 115
Provozovna: Dukelská 406 , Budišov nad Budišovkou 747 87
Identifikační číslo provozovny: 1008750689
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 116
Provozovna: 1263 , Vlčnov 687 61
Identifikační číslo provozovny: 1008750328
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 117
Provozovna: 499 , Rokytnice nad Jizerou 512 44
Identifikační číslo provozovny: 1008749516
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 118
Provozovna: 226 , Litultovice 747 55
Identifikační číslo provozovny: 1008750905
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 119
Provozovna: Dolní Jasenka 283 , Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny: 1008750832
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 120
Provozovna: 158 , Kratonohy 503 24
Identifikační číslo provozovny: 1008749427
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 121
Provozovna: U Rajské zahrady 114 , Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny: 1008749133
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 122
Provozovna: Hlučínská 793 , Kobeřice 747 27
Identifikační číslo provozovny: 1008750701
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 123
Provozovna: 333 , Osvětimany 687 42
Identifikační číslo provozovny: 1008750336
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 124
Provozovna: Třebovská 714 , Jevíčko 569 43
Identifikační číslo provozovny: 1008749532
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 125
Provozovna: Tyršova 418 , Horní Cerekev 394 03
Identifikační číslo provozovny: 1008749834
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 126
Provozovna: Pražská 859 , Beroun 266 01
Identifikační číslo provozovny: 1008750913
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 127
Provozovna: Frýdecká 1622/1 , Havířov 736 01
Identifikační číslo provozovny: 1008750841
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 128
Provozovna: Alej míru 504 , Jablunkov 739 91
Identifikační číslo provozovny: 1008750531
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 129
Provozovna: Jihlavská 617 , Hrotovice 675 55
Identifikační číslo provozovny: 1008750301
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 130
Provozovna: Kyselkova 116 , Ořechov 664 44
Identifikační číslo provozovny: 1008750131
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 131
Provozovna: Moravská 399 , Bystré 569 92
Identifikační číslo provozovny: 1008749591
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 132
Provozovna: Palackého 128 , Smiřice 503 03
Identifikační číslo provozovny: 1008749923
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 133
Provozovna: Ostravská 433 , Sviadnov 739 25
Identifikační číslo provozovny: 1008750549
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 134
Provozovna: Hřbitovní 168 , Buchlovice 687 08
Identifikační číslo provozovny: 1008750344
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 135
Provozovna: Benešovská 105 , Tábor 390 03
Identifikační číslo provozovny: 1008749397
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 136
Provozovna: 88 , Chrastava 463 31
Identifikační číslo provozovny: 1008749699
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 137
Provozovna: nábřeží Edvarda Beneše 170 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1008749770
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 138
Provozovna: Komenského 1016 , Zdice 267 51
Identifikační číslo provozovny: 1008750921
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 139
Provozovna: Plzeňská 492/450 , Ostrava 724 00
Identifikační číslo provozovny: 1008750719
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 140
Provozovna: 429 , Deštné v Orlických horách 517 91
Identifikační číslo provozovny: 1008749982
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 141
Provozovna: Benešovská 1412/15 , Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny: 1008749613
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 142
Provozovna: Dobříšská 551 , Hostomice 267 24
Identifikační číslo provozovny: 1008750930
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 143
Provozovna: J. A. Komenského 488 , Žacléř 542 01
Identifikační číslo provozovny: 1008749567
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 144
Provozovna: Jiráskova třída 714 , Holýšov 345 62
Identifikační číslo provozovny: 1008750948
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 145
Provozovna: Plumlovská 381 , Prostějov 796 04
Identifikační číslo provozovny: 1008750255
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 146
Provozovna: Teplická 351 , Děčín 405 05
Identifikační číslo provozovny: 1008749141
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 147
Provozovna: U Hřebčince 2581 , Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny: 1008749362
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 148
Provozovna: 169 , Rousínov 683 01
Identifikační číslo provozovny: 1008750352
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 149
Provozovna: Tanvaldská 1625 , Liberec 463 11
Identifikační číslo provozovny: 1008749222
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 150
Provozovna: Pražská 530 , Týnec nad Sázavou 257 41
Identifikační číslo provozovny: 1008749290
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 151
Provozovna: 507 , Dolní Podluží 407 55
Identifikační číslo provozovny: 1008749621
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 152
Provozovna: Vlašimská 2168 , Benešov 256 01
Identifikační číslo provozovny: 1008749788
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 153
Provozovna: Příborská 2271 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1008750557
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 154
Provozovna: Brněnská 4503/90 , Prostějov 796 01
Identifikační číslo provozovny: 1008750263
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 155
Provozovna: 382 , Vojkovice 667 01
Identifikační číslo provozovny: 1008750140
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 156
Provozovna: 258 , Lázně Bělohrad 507 81
Identifikační číslo provozovny: 1008749435
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 157
Provozovna: Nádražní 331 , Horšovský Týn 346 01
Identifikační číslo provozovny: 1008750956
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 158
Provozovna: Muglinovská 3231/26 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1008750727
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 159
Provozovna: Rokelská 1975 , Kadaň 432 01
Identifikační číslo provozovny: 1008750999
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 160
Provozovna: Cyrilometodějská 666 , Valašské Klobouky 766 01
Identifikační číslo provozovny: 1008750433
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 161
Provozovna: Břeclavská 660 , Lednice 691 44
Identifikační číslo provozovny: 1008750158
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 162
Provozovna: 59 , Zdíkov 384 73
Identifikační číslo provozovny: 1008749842
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 163
Provozovna: 304 , Hejtmánkovice 550 01
Identifikační číslo provozovny: 1008749940
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 164
Provozovna: Palackého 371 , Koloveč 345 43
Identifikační číslo provozovny: 1008750964
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 165
Provozovna: 148 , Petrovice 675 21
Identifikační číslo provozovny: 1008750271
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 166
Provozovna: Tyršova 135/1 , Kyjov 697 01
Identifikační číslo provozovny: 1008750174
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 167
Provozovna: Pražská 1366 , Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny: 1008749711
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 168
Provozovna: 11 , Uhřice 696 34
Identifikační číslo provozovny: 1008750182
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 169
Provozovna: Pernerova 8 , Choceň 565 01
Identifikační číslo provozovny: 1008750000
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 170
Provozovna: 695 , Buštěhrad 273 43
Identifikační číslo provozovny: 1008749389
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 171
Provozovna: 384 , Kadaň 432 01
Identifikační číslo provozovny: 1008751006
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 172
Provozovna: Šedivská 846 , Letohrad 561 51
Identifikační číslo provozovny: 1008750018
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 173
Provozovna: Ivančická 222 , Moravský Krumlov 672 01
Identifikační číslo provozovny: 1008750441
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 174
Provozovna: Hostovského 955 , Hronov 549 31
Identifikační číslo provozovny: 1008749460
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 175
Provozovna: 704 , Ostravice 739 14
Identifikační číslo provozovny: 1008750565
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 176
Provozovna: Na Podolí 364 , Jemnice 675 31
Identifikační číslo provozovny: 1008750280
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 177
Provozovna: Skalická 1423 , Strážnice 696 62
Identifikační číslo provozovny: 1008750191
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 178
Provozovna: Boleslavská 153 , Vlkava 294 43
Identifikační číslo provozovny: 1008749231
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 179
Provozovna: 213 , Kamýk nad Vltavou 262 63
Identifikační číslo provozovny: 1008749371
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 180
Provozovna: Vítkovická 3279/38 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1008750735
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 181
Provozovna: Zámecká 1592 , Šenov 739 34
Identifikační číslo provozovny: 1008750573
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 182
Provozovna: Zámecká 328 , Vranov nad Dyjí 671 03
Identifikační číslo provozovny: 1008750450
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 183
Provozovna: třída 5. května 853/1 , Lišov 373 72
Identifikační číslo provozovny: 1008749311
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 184
Provozovna: Klatovská 112 , Nýrsko 340 22
Identifikační číslo provozovny: 1008751014
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 185
Provozovna: Opuštěná 468/9 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1008750484
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 186
Provozovna: Komenského 384 , Peruc 439 07
Identifikační číslo provozovny: 1008751031
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 187
Provozovna: 298 , Kolinec 341 42
Identifikační číslo provozovny: 1008751022
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 188
Provozovna: Šandova 281 , Poběžovice 345 22
Identifikační číslo provozovny: 1008750972
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 189
Provozovna: 535 , Mohelno 675 75
Identifikační číslo provozovny: 1008750298
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 190
Provozovna: 265 , Chvaletice 533 12
Identifikační číslo provozovny: 1008749958
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 191
Provozovna: Rybalkova 2702 , Louny 440 01
Identifikační číslo provozovny: 1008751057
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 192
Provozovna: Bučovická 1455 , Slavkov u Brna 684 01
Identifikační číslo provozovny: 1008750361
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 193
Provozovna: Aloise Hanuše 476 , Jablonné nad Orlicí 561 64
Identifikační číslo provozovny: 1008750026
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 194
Provozovna: 163 , Hřensko 407 17
Identifikační číslo provozovny: 1008749168
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 195
Provozovna: Krapkova 1168/41 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1008750620
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 196
Provozovna: Moravská 160 , Česká Třebová 560 02
Identifikační číslo provozovny: 1008750034
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 197
Provozovna: Mladská 570 , Benátky nad Jizerou 294 71
Identifikační číslo provozovny: 1008749729
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 198
Provozovna: 174 , Jindřichův Hradec 377 01
Identifikační číslo provozovny: 1008749796
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 199
Provozovna: Kvítkovická 1383 , Napajedla 763 61
Identifikační číslo provozovny: 1008750492
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 200
Provozovna: Žernosecká 2266 , Litoměřice 412 01
Identifikační číslo provozovny: 1008980587
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Zahájení provozování: 1.2.2006
Provozovna č. 201
Provozovna: 288 , Velká Bíteš 595 01
Identifikační číslo provozovny: 1009077007
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

Zahájení provozování: 1.3.2013
Provozovna č. 202
Provozovna: Velkomoravská 3523/32 , Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny: 1009786903
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 15.7.2014
Provozovna č. 203
Provozovna: 204 , Šlapanov 582 51
Identifikační číslo provozovny: 1002309131
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 15.2.2007
Provozovna č. 204
Provozovna: 65 , Štětí 411 08
Identifikační číslo provozovny: 1002309123
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 15.2.2007
Provozovna č. 205
Provozovna: 471 63 Doksy
Identifikační číslo provozovny: 1002309093
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 1.12.2006
Provozovna č. 206
Provozovna: 3 , Krásná Hora 582 91
Identifikační číslo provozovny: 1002309107
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 1.12.2006
Provozovna č. 207
Provozovna: 298 , Bělčice 387 43
Identifikační číslo provozovny: 1002309034
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 29.5.1995
Provozovna č. 208
Provozovna: 119 , Hájek 363 01
Identifikační číslo provozovny: 1002309140
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 15.2.2007
Provozovna č. 209
Provozovna: 236 , Loukov 768 75
Identifikační číslo provozovny: 1002309115
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 15.2.2007
Provozovna č. 210
Provozovna: 118 , Hájek 363 01
Identifikační číslo provozovny: 1002309077
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování: 1.12.2006
Provozovna č. 211
Provozovna: 288 , Velká Bíteš 595 01
Identifikační číslo provozovny: 1002309158
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 15.2.2007
Provozovna č. 212
Provozovna: 41 , Tři Studně 592 04
Identifikační číslo provozovny: 1002309085
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 1.12.2006
Provozovna č. 213
Provozovna: Brněnská 729/25 , Střelice 664 47
Identifikační číslo provozovny: 1002309051
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 1.12.2006
Provozovna č. 214
Provozovna: 131 , Horky 286 01
Identifikační číslo provozovny: 1002308909
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.12.2006
Provozovna č. 215
Provozovna: 860 , Klobouky u Brna 691 72
Identifikační číslo provozovny: 1002309042
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování: 13.12.1996
Provozovna č. 216
Provozovna: 162 , Šlapanov 582 51
Identifikační číslo provozovny: 1002308917
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 22.12.2008
Provozovna č. 217
Provozovna: 3 , Zeleneč 250 91
Identifikační číslo provozovny: 1002309174
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 22.12.2008
Provozovna č. 218
Provozovna: Přátelství 1494/43 , Praha 104 00
Identifikační číslo provozovny: 1011969335
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 18.12.2017
Provozovna č. 219
Provozovna: 382 76 Loučovice
Identifikační číslo provozovny: 1012035964
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2018
Provozovna č. 220
Provozovna: Tovární 2917/5 , Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny: 1012035981
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2018
Provozovna č. 221
Provozovna: Husova 384 22 Vlachovo Březí
Identifikační číslo provozovny: 1012035956
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2018
Provozovna č. 222
Provozovna: 387 73 Bavorov
Identifikační číslo provozovny: 1012035972
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.2.2018

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.8.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: 72 , Hořiněves 503 03
Identifikační číslo provozovny: 1011692201
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.6.2017
Provozovna č. 2
Provozovna: 503 , Sedlnice 742 56
Identifikační číslo provozovny: 1002309212
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.12.2009
Provozovna č. 3
Provozovna: 62 , Štětí 411 08
Identifikační číslo provozovny: 1002309191
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.12.2009
Provozovna č. 4
Provozovna: 162 , Šlapanov 582 51
Identifikační číslo provozovny: 1002308917
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.12.2009
Provozovna č. 5
Provozovna: 3 , Zeleneč 250 91
Identifikační číslo provozovny: 1002309174
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.12.2009
Provozovna č. 6
Provozovna: 23 , Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny: 1002309271
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.12.2009
Provozovna č. 7
Provozovna: 459 , Včelná 373 82
Identifikační číslo provozovny: 1002309263
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.12.2009
Provozovna č. 8
Provozovna: 1057 , Třemošná 330 11
Identifikační číslo provozovny: 1002309255
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2013
Provozovna č. 9
Provozovna: 166 , Loukov 768 75
Identifikační číslo provozovny: 1002309166
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.12.2008
Provozovna č. 10
Provozovna: Brněnská 729/25 , Střelice 664 47
Identifikační číslo provozovny: 1002309051
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.12.2008
Provozovna č. 11
Provozovna: 81 , Chropyně 768 11
Identifikační číslo provozovny: 1002309182
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.12.2008

Živnost č. 3 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 3.9.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: 72 , Hořiněves 503 03
Identifikační číslo provozovny: 1011692201
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.6.2017
Provozovna č. 2
Provozovna: 62 , Štětí 411 08
Identifikační číslo provozovny: 1002309191
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.12.2009
Provozovna č. 3
Provozovna: 860 , Klobouky u Brna 691 72
Identifikační číslo provozovny: 1002309042
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2013
Provozovna č. 4
Provozovna: 3 , Zeleneč 250 91
Identifikační číslo provozovny: 1002309174
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.12.2008
Provozovna č. 5
Provozovna: 166 , Loukov 768 75
Identifikační číslo provozovny: 1002309166
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.12.2008

Živnost č. 4 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.2.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: 72 , Hořiněves 503 03
Identifikační číslo provozovny: 1011692201
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.6.2017

Živnost č. 5 Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 14.11.2013
Provozovna č. 1
Provozovna: 72 , Hořiněves 503 03
Identifikační číslo provozovny: 1011692201
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.6.2017
Provozovna č. 2
Provozovna: 288 , Velká Bíteš 595 01
Identifikační číslo provozovny: 1002309158
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.11.2013
Provozovna č. 3
Provozovna: 62 , Břežany I 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1002309239
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.11.2013
Provozovna č. 4
Provozovna: 62 , Štětí 411 08
Identifikační číslo provozovny: 1002309191
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.11.2013
Provozovna č. 5
Provozovna: 860 , Klobouky u Brna 691 72
Identifikační číslo provozovny: 1002309042
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.11.2013
Provozovna č. 6
Provozovna: 162 , Šlapanov 582 51
Identifikační číslo provozovny: 1002308917
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.11.2013
Provozovna č. 7
Provozovna: 118 , Hájek 363 01
Identifikační číslo provozovny: 1002309077
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.11.2013
Provozovna č. 8
Provozovna: 3 , Zeleneč 250 91
Identifikační číslo provozovny: 1002309174
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.11.2013
Provozovna č. 9
Provozovna: 7 , Litvínov 436 01
Identifikační číslo provozovny: 1009394037
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.11.2013
Provozovna č. 10
Provozovna: 297 , Bělčice 387 43
Identifikační číslo provozovny: 1002309204
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.11.2013
Provozovna č. 11
Provozovna: 23 , Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny: 1002309271
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.11.2013
Provozovna č. 12
Provozovna: 1057 , Třemošná 330 11
Identifikační číslo provozovny: 1002309255
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.11.2013
Provozovna č. 13
Provozovna: 166 , Loukov 768 75
Identifikační číslo provozovny: 1002309166
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.11.2013
Provozovna č. 14
Provozovna: 503 , Sedlnice 742 56
Identifikační číslo provozovny: 1002309212
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.11.2013
Provozovna č. 15
Provozovna: Brněnská 729/25 , Střelice 664 47
Identifikační číslo provozovny: 1002309051
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.11.2013
Provozovna č. 16
Provozovna: 131 , Horky 286 01
Identifikační číslo provozovny: 1002308909
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.11.2013
Provozovna č. 17
Provozovna: 459 , Včelná 373 82
Identifikační číslo provozovny: 1002309263
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.11.2013
Provozovna č. 18
Provozovna: 81 , Chropyně 768 11
Identifikační číslo provozovny: 1002309182
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.11.2013

Živnost č. 6 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.1.2014
Provozovna č. 1
Provozovna: 72 , Hořiněves 503 03
Identifikační číslo provozovny: 1011692201
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.6.2017
Provozovna č. 2
Provozovna: 119 , Hájek 363 01
Identifikační číslo provozovny: 1002309140
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.1.2014
Provozovna č. 3
Provozovna: 33 , Zeleneč 250 91
Identifikační číslo provozovny: 1009408054
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.1.2014
Provozovna č. 4
Provozovna: 298 , Bělčice 387 43
Identifikační číslo provozovny: 1002309034
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.1.2014
Provozovna č. 5
Provozovna: 288 , Velká Bíteš 595 01
Identifikační číslo provozovny: 1009077007
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.1.2014
Provozovna č. 6
Provozovna: 81 , Chropyně 768 11
Identifikační číslo provozovny: 1002309182
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.1.2014
Provozovna č. 7
Provozovna: 65 , Štětí 411 08
Identifikační číslo provozovny: 1002309123
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.1.2014
Provozovna č. 8
Provozovna: 860 , Klobouky u Brna 691 72
Identifikační číslo provozovny: 1002309042
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.1.2014
Provozovna č. 9
Provozovna: Čtyři chalupy 559 , Včelná 373 82
Identifikační číslo provozovny: 1002309310
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.1.2014
Provozovna č. 10
Provozovna: 236 , Loukov 768 75
Identifikační číslo provozovny: 1002309115
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.1.2014

Živnost č. 7 Nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.1994
Zánik oprávnění: 11.4.2005

Živnost č. 9 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Zámečnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Provozování skladů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Poradenství v oboru ropných výrobků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Práce prováděné mechanizačními prostředky havarijních středisek, vyjma činností uvedených v příl.zák.č.455/91 Sb., o živnostenském podnikání.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovení programů na zakázku)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Organizační zajištění vzdělávacích akcí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Provádění dopravních staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.1994
Zánik oprávnění: 6.1.1997

Živnost č. 19 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.1994
Zánik oprávnění: 7.10.2013

Živnost č. 20 Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.1994
Zánik oprávnění: 6.1.1997

Živnost č. 21 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.1994
Zánik oprávnění: 6.8.2011

Živnost č. 22 Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.1994
Zánik oprávnění: 6.1.1997

Živnost č. 23 Obstaravatelská činnost v oblasti správy bytového a nebytového fondu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Inženýrsko technická činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 25 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.1994
Zánik oprávnění: 21.1.2009

Živnost č. 26 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.1994
Zánik oprávnění: 6.8.2011

Živnost č. 27 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.9.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 28 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.9.1994
Zánik oprávnění: 7.1.2001

Živnost č. 29 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.10.1994
Zánik oprávnění: 30.9.1997
Konec oprávnění: 30.9.1997

Živnost č. 30 Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.11.1994
Zánik oprávnění: 30.11.1996
Konec oprávnění: 30.11.1996

Živnost č. 31 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.11.1994
Zánik oprávnění: 30.11.1996
Konec oprávnění: 30.11.1996

Živnost č. 32 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotř...

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.11.1994
Zánik oprávnění: 30.11.1996
Konec oprávnění: 30.11.1996

Živnost č. 33 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.12.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 34 Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.12.1996
Zánik oprávnění: 14.11.2013

Živnost č. 35 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.12.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 36 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.6.1997
Zánik oprávnění: 30.9.1997
Konec oprávnění: 30.9.1997

Živnost č. 37 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.8.1997
Zánik oprávnění: 1.7.2001

Živnost č. 38 Prodej jedů, žíravin a pesticidů

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.12.1998
Zánik oprávnění: 4.1.2000
Konec oprávnění: 4.1.2000

Živnost č. 39 Potrubní doprava

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.7.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 40 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.1.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 41 Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.1.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 42 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.1.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 43 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.9.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 44 Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách do 40 kg náplně tlakové nádoby a do 1000 kg skladovací kapacity včetně

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.4.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba rafinovaných ropných produktů
Výroba jiných základních anorganických chemických látek
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Ostatní specializovaný velkoobchod
Velkoobchod s chemickými výrobky
Maloobchod s nápoji
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Skladování
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Činnosti související se zaměstnáním
Balicí činnosti

Vedení firmy ČEPRO, a.s. IČO: 60193531

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují navenek společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden z nich je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Společnost může zastupovat také samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k to muto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. Členové představenstva se při zastupování společnosti podepisují tak, že připojí svůj podpis k obchodní firmě společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci v pře dstavenstvu. Při jednání na základě pověření představenstva uvedou též odkaz na toto pověření. 9.1.2019
Společnost zastupují navenek členové představenstva. Společnost zastupují navenek buď společně předseda představenstva a alespoň jeden další člen představenstva nebo místopředseda představenstva a alespoň jeden další člen představenstva, případně též samo statně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto zastupování v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. Členové představenstva se při zastupování společnosti podepisují tak, že připojí svů j podpis k obchodní firmě společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci v představenstvu; při jednání na základě pověření představenstva uvedou též odkaz na toto pověření. 24.6.2014 - 9.1.2019
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda a alespoň jeden další člen představenstva nebo místopředseda představenstva a alespoň jeden da lší člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí své podpisy všichni členové představenstva nebo společně předseda a alespoň jeden další člen představenstva nebo místopředseda představenstva a alespoň jeden další člen představenstva. 8.4.2014 - 24.6.2014
Společnost zastupují navenek členové představenstva. Společnost zastupují navenek buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda představenstva a alespoň jeden další člen představenstva nebo místopředseda představenstva a alespoň jeden další člen představenstva, případně též samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tumuto zastupování v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. Členové představenstva při zastupování společnosti podepisují tak, že připojí svůj podpis k obchodní firmě společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci v představenstvu; při jednání na základě pověření představenstva uvedou též odkaz na toto pověření. 8.4.2014 - 8.9.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda a alespoň jeden další člen představenstva nebo místopředseda představenstva a alespoň jeden da lší člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí své podpisy všichni členové představenstva nebo společně předseda a alespoň jeden další člen představenstva nebo místopředseda představenstva a alespoň jeden další člen představenstva. 13.10.2004 - 8.4.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti všichni členové představenstva nebo samostatně předseda nebo samostatně místopředseda nebo předseda a místopředseda společně nebo předseda nebo místopředseda společně s dalším členem představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí své podpisy všichni členové představenstva nebo jeho předseda nebo místopředseda nebo předseda a místopředseda nebo předseda nebo místopředseda, každý společně s jedním dalším členem představenstva. 13.7.2002 - 13.10.2004
Jménem společnosti jednají ve všech záležitostech společnosti všichni členové představenstva společně, nebo předseda a místopředseda každý samostatně, nebo předseda a místopředseda společně, nebo předseda či místopředseda společně s dalším členem představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď všichni členové představenstva, nebo společně předseda a místopředseda, nebo předseda či místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jmému společnosti či otisku razítka společnosti. 16.5.2001 - 13.7.2002
Jménem společnosti jednají ve všech záležitostech společnosti všichni členové představenstva společně, nebo předseda a místopředseda každý samostatně, nebo předseda a místopředseda společně, nebo předseda či místopředseda společně s dalším členem představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že duď všichni členové představenstva, nebo společně předseda a místopředseda, nebo předseda či místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jmému společnosti či otisku razítka společnosti. 10.4.2001 - 16.5.2001
Společnost zastupují vůči třetím osobám ,před soudy a před jinými orgány společně všichni členové představenstva nebo předseda a místopředseda každý samostatně, nebo předseda a místopředseda společně s dalším členem představenstva. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 22.7.1998 - 10.4.2001
Společnost zastupují vůči třetím osobám ,před soudy a před jinými orgány společně všichni členové představenstva nebo předseda a místopředseda každý samostatně, nebo předseda a místopředseda společně s dalším členem představenstva. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda a místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 30.6.1998 - 22.7.1998
Společnost zastupují vůči třetím osobám ,před soudy a před jinými orgány společně všichni členové představenstva nebo předseda a místopředseda každý samostatně, nebo předseda a místopředseda společně s dalším členem představenstva. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda a místopředseda každý samost- ně, nebo předseda či místopředseda s dalším členem představenstva.Všichni tak činí způsobem, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 17.4.1996 - 30.6.1998
Společnost zastupují vůči třetím osobám ,před soudy a před jinými orgány společně všichni členové představenstva nebo předseda a místopředseda každý sanostatně, nebo předseda a místopředseda společně s dalším členem představenstva. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda a místopředseda každý samost- ně, nebo předseda či místopředseda s dalším členem představenstva.Všichni tak činí způsobem, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 17.6.1994 - 17.4.1996
Za společnost jedná představenstvo, a to buď všichni členové představenstva společně, nebo samostatně jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že všichni členové před- stavenstva společně nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně zmocněn , připojí k názvu společnosti svůj podpis. 1.1.1994 - 17.6.1994
Jméno: Mgr. Jan Duspěva 22.2.2018
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 24.1.2018
Ve funkci: od 24.1.2018
Adresa: Jesenická 3005/8, Praha 106 00
Jméno: Ing. Helena Hostková 22.2.2018
Funkce: Místopředsedkyně představenstva
Trvání členství: od 24.1.2018
Ve funkci: od 24.1.2018
Adresa: Pod Lihovarem 2232, Benešov 256 01
Jméno: Ing. Martin Vojtíšek 22.2.2018
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 24.1.2018
Adresa: 68, Nové Dvory 262 03
Jméno: Ing. František Todt 22.2.2018
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 24.1.2018
Adresa: 100, Řehlovice 400 02
Jméno: ing. Jiří Tlustý 1.1.1994 - 12.8.1994
Adresa: Družstevní 490, Vinařice 273 07
Jméno: Jaroslav Kudláček 1.1.1994 - 11.11.1994
Adresa: V Mýtě 386 , 252 28 Černošice Česká republika
Jméno: ing. Karel Friedrich 1.1.1994 - 11.11.1994
Adresa: Kosova 837/9, Praha 165 00
Jméno: ing. Tomáš Kotlík 1.1.1994 - 11.11.1994
Adresa: Kostomlaty pod Řípem , Horní Beřkovice Česká republika
Jméno: ing. Jiří Dvořák 1.1.1994 - 15.4.1996
Adresa: Kozmíkova 1101/4, Praha 102 00
Jméno: ing. Václav Brtek 1.1.1994 - 15.4.1996
Adresa: Žižkova 386, Kolín 280 02
Jméno: ing. Štěpán Pecka 1.1.1994 - 15.4.1996
Adresa: Školní 380 , 436 01 Litvínov 1 Česká republika
Jméno: ing. Ivan Ottis 12.8.1994 - 15.4.1996
Adresa: sídl. V Zátiší 1024, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Jaroslav Kudláček 11.11.1994 - 15.4.1996
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: V Mýtě 386 , 252 28 Černošice Česká republika
Jméno: ing. Tomáš Kotlík 11.11.1994 - 15.4.1996
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Kostomlaty pod Řípem , Horní Beřkovice Česká republika
Jméno: ing. Karel Friedrich 11.11.1994 - 30.6.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Kosova 837/9, Praha 165 00
Jméno: ing. Tomáš Kotlík 15.4.1996 - 30.6.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kostomlaty pod Řípem , Horní Beřkovice Česká republika
Jméno: ing. Pavel Gračko CSc. 15.4.1996 - 30.6.1998
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Na Lysinách 62153 , 147 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: ing. Nikolaj Štaňko CSc. 15.4.1996 - 30.6.1998
Funkce: člen
Adresa: Benešova 757, Kolín 280 02
Jméno: ing. Pavel Mojžíš CSc. 15.4.1996 - 10.7.1998
Funkce: člen
Adresa: Pujmanové 1587/48, Praha 140 00
Jméno: ing. Pavel Gračko CSc. 30.6.1998 - 10.7.1998
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Na lysinách 62/53, Praha 147 00
Jméno: Jaroslav Kudláček 30.6.1998 - 12.8.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: V mýtě 296, Černošice 252 28
Jméno: ing. Karel Friedrich 30.6.1998 - 21.9.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Kosova 837/9, Praha 165 00
Jméno: ing. Miloš Podrazil 30.6.1998 - 21.9.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Zlonínská 1124/11, Praha 182 00
Jméno: Mgr. Miloš Růžička 30.6.1998 - 21.9.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: sídliště Vajgar 552, Jindřichův Hradec 377 01
Jméno: Ing. Svatava Fibichová 30.6.1998 - 21.9.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mojmírova 1364/9, Praha 140 00
Jméno: ing. Josef Vašíček 10.7.1998 - 21.9.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mikulova 1574/9, Praha 149 00
Jméno: Jaroslav Kudláček 10.7.1998 - 21.9.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: V mýtě 296, Černošice 252 28
Jméno: ing. Petr Štěpán CSc. 10.7.1998 - 21.9.1999
Funkce: člen
Adresa: Šikmá 2370/4, Praha 130 00
Jméno: JUDr. Jiří Hartmann 21.9.1999 - 14.9.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Nad spádem 206/9, Praha 147 00
Jméno: Ing. Zdeněk Sedmík 21.9.1999 - 14.9.2000
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Brněnská 4169/63, Jihlava 586 01
Jméno: JUDr. Petr Ibl 21.9.1999 - 10.4.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ve Lhotce 902/6, Praha 142 00
Jméno: Jaromír Šlápota 21.9.1999 - 30.10.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 28.6.2001
Adresa: Marušky Kudeříkové 635/12, Znojmo 669 02
Jméno: Ing. Petr Knap 21.9.1999 - 30.10.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 28.6.2001
Adresa: Tádžická 1421/8, Praha 101 00
Jméno: ing. Jaromír Pavlík 16.3.2001 - 30.10.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 31.8.2000 do 28.6.2001
Ve funkci: od 31.8.2000
Adresa: Školní 608/4, Oslavany 664 12
Jméno: Ing. Pavel Hussar 21.9.1999 - 23.12.2003
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 12.2.2002
Ve funkci: do 12.2.2002
Adresa: Dobšická 476/1, Praha 193 00
Jméno: Ing. Marie Čižinská 21.9.1999 - 23.12.2003
Funkce: člen představenstva
Adresa: Frýdecká 441, Praha 199 00
Jméno: Ing. Zdeněk Cilc 14.9.2000 - 4.2.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 30.1.2003
Adresa: Pod vrstevnicí 1759/21, Praha 140 00
Jméno: Ing. Jaroslav Martinek 30.10.2002 - 4.2.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.6.2001 do 30.1.2003
Adresa: Nad kolonií 694/27, Praha 140 00
Jméno: Ing. Jaroslav Novotný CSc. 30.10.2002 - 4.2.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.6.2001 do 30.1.2003
Adresa: Jeseniova 431/17, Praha 130 00
Jméno: Ing. Marie Čižinská 23.12.2003 - 4.2.2004
Funkce: místopředseda
Trvání členství: do 30.1.2003
Ve funkci: od 26.2.2002 do 30.1.2003
Adresa: Frýdecká 441, Praha 199 00
Jméno: Ing. Zdeněk Sedmík 14.9.2000 - 20.3.2004
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 26.5.2003
Ve funkci: do 26.5.2003
Adresa: Brněnská 4169/63, Jihlava 586 01
Jméno: Radek Šnábl 30.10.2002 - 20.3.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.6.2001 do 26.5.2003
Adresa: Chobotská 1730, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Jméno: Miloslav Mrština 23.12.2003 - 13.10.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 12.2.2002 do 28.6.2004
Adresa: Na Vyhlídce 298, Náchod 547 01
Jméno: Ing. Marie Čižinská 4.2.2004 - 13.10.2004
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 30.1.2003 do 28.6.2004
Ve funkci: od 25.2.2003 do 28.6.2004
Adresa: Frýdecká 441, Praha 199 00
Jméno: Mgr. Zdeněk Geist 4.2.2004 - 13.10.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 30.1.2003 do 28.6.2004
Adresa: Kainarova 4367/13, Jihlava 586 01
Jméno: Ludovít Gulázsi 4.2.2004 - 13.10.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 30.1.2003 do 28.6.2004
Adresa: 242, Pustiměř 683 21
Jméno: Ing. Jana Vernerová 4.2.2004 - 13.10.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 30.1.2003 do 28.6.2004
Adresa: Spotřebitelská 366, Praha 155 31
Jméno: Ing. Aleš Cincibus 20.3.2004 - 13.10.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 26.5.2003 do 28.6.2004
Adresa: Malinová 1669, Čáslav 286 01
Jméno: Ing. Tomáš Kadlec 20.3.2004 - 24.10.2005
Funkce: předseda
Trvání členství: od 26.5.2003 do 31.8.2005
Ve funkci: od 27.5.2003 do 31.8.2005
Adresa: Uralská 689/7, Praha 160 00
Jméno: Ing. Alexandr Houška 13.10.2004 - 24.10.2005
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 28.6.2004 do 31.8.2005
Ve funkci: od 2.7.2004 do 31.8.2005
Adresa: Na Třebešíně 2420/64, Praha 100 00
Jméno: Ing. Karel Milichovský 13.10.2004 - 24.10.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.6.2004 do 31.8.2005
Adresa: 40, Havlíčkův Brod 580 01
Jméno: Ing. František Pešl 13.10.2004 - 16.7.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.6.2004 do 27.6.2008
Adresa: 96, Kozomín 277 45
Jméno: Ing. Pavel Švarc CSc. 24.10.2005 - 30.1.2009
Funkce: předseda
Trvání členství: od 1.9.2005 do 31.12.2008
Ve funkci: od 1.9.2005 do 31.12.2008
Adresa: Místecká 451, Praha 199 00
Jméno: Mgr. Tomáš Zikmund 15.5.2006 - 10.4.2009
Funkce: Člen
Trvání členství: od 27.4.2006 do 28.2.2009
Adresa: U smaltovny 1369/23, Praha 170 00
Jméno: Ing. František Pešl 16.7.2008 - 12.5.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.6.2008 do 30.4.2009
Adresa: 96, Kozomín 277 45
Jméno: Mgr. Jan Duspěva 24.10.2005 - 18.9.2009
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 1.9.2005 do 31.8.2009
Ve funkci: od 1.9.2005 do 31.8.2009
Adresa: Jesenická 3005/8, Praha 106 00
Jméno: Ing. Pavel Dolanský 24.10.2005 - 18.9.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.9.2005 do 2.10.2009
Adresa: Zahradní 613, Veltrusy 277 46
Jméno: Ing. Jiří Borovec MBA 30.1.2009 - 3.1.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2009 do 31.12.2012
Ve funkci: od 1.1.2009 do 31.12.2012
Adresa: Pod Smetankou 196/4, Praha 190 00
Jméno: Ing. Helena Hostková 12.5.2009 - 3.1.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.5.2009 do 1.5.2013
Ve funkci: do 1.5.2013
Adresa: Hráského 1933, Benešov 256 01
Jméno: Mgr. Jan Duspěva 18.9.2009 - 3.1.2013
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 1.9.2009 do 23.10.2013
Ve funkci: od 1.9.2009 do 23.10.2013
Adresa: Jesenická 3005/8, Praha 106 00
Jméno: Ing. Ladislav Staněk 10.4.2009 - 24.4.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2009 do 1.4.2013
Adresa: Na Výšině 3276, Havlíčkův Brod 580 01
Jméno: Ing. Helena Hostková 3.1.2013 - 2.5.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.5.2009 do 1.5.2013
Ve funkci: od 1.1.2013 do 1.5.2013
Adresa: Hráského 1933, Benešov 256 01
Jméno: Mgr. Jan Duspěva 3.1.2013 - 14.11.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.9.2009 do 23.10.2013
Ve funkci: od 1.1.2013 do 23.10.2013
Adresa: Jesenická 3005/8, Praha 106 00
Jméno: Ing. František Todt 17.12.2009 - 17.12.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.12.2009 do 1.12.2013
Adresa: Stadice 100 , 403 13 Řehlovice Česká republika
Jméno: Martin Vojtíšek 5.3.2013 - 8.4.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.2.2013 do 23.1.2014
Ve funkci: do 23.1.2014
Adresa: 68, Nové Dvory 262 03
Jméno: Ladislav Staněk 24.4.2013 - 8.4.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2013 do 23.1.2014
Ve funkci: do 23.1.2014
Adresa: Na Výšině 3276, Havlíčkův Brod 580 01
Jméno: Helena Hostková 2.5.2013 - 8.4.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.5.2013 do 23.1.2014
Ve funkci: od 1.5.2013 do 23.1.2014
Adresa: Hráského 1933, Benešov 256 01
Jméno: Jan Duspěva 14.11.2013 - 8.4.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 23.10.2013 do 23.1.2014
Ve funkci: od 23.10.2013 do 23.1.2014
Adresa: Jesenická 3005/8, Praha 106 00
Jméno: František Todt 17.12.2013 - 8.4.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.12.2013 do 23.1.2014
Ve funkci: do 23.1.2014
Adresa: 100, Řehlovice 400 02
Jméno: Ing. Helena Hostková 8.4.2014 - 16.5.2014
Funkce: místopředsedkyně představenstva
Trvání členství: od 23.1.2014
Ve funkci: od 23.1.2014
Adresa: Hráského 1933, Benešov 256 01
Jméno: Helena Hostková 16.5.2014 - 16.5.2014
Funkce: místopředsedkyně představenstva
Trvání členství: od 23.1.2014
Ve funkci: od 23.1.2014
Adresa: Pod Lihovarem 2232, Benešov 256 01
Jméno: Ing. Ladislav Staněk 8.4.2014 - 23.12.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.1.2014
Ve funkci: od 23.1.2014
Adresa: Na Výšině 3276, Havlíčkův Brod 580 01
Jméno: Mgr. Jan Duspěva 8.4.2014 - 22.2.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 23.1.2014 do 23.1.2018
Ve funkci: od 23.1.2014 do 23.1.2018
Adresa: Jesenická 3005/8, Praha 106 00
Jméno: Ing. Martin Vojtíšek 8.4.2014 - 22.2.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.1.2014 do 23.1.2018
Ve funkci: od 23.1.2014 do 23.1.2018
Adresa: 68, Nové Dvory 262 03
Jméno: Ing. František Todt 8.4.2014 - 22.2.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.1.2014 do 23.1.2018
Ve funkci: od 23.1.2014 do 23.1.2018
Adresa: 100, Řehlovice 400 02
Jméno: Ing. Helena Hostková 16.5.2014 - 22.2.2018
Funkce: místopředsedkyně představenstva
Trvání členství: od 23.1.2014 do 23.1.2018
Ve funkci: od 23.1.2014 do 23.1.2018
Adresa: Pod Lihovarem 2232, Benešov 256 01
Jméno: Ing. Ladislav Staněk 23.12.2016 - 22.2.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.1.2014 do 23.1.2018
Ve funkci: od 23.1.2014 do 23.1.2018
Adresa: Kuzníkova 1176, Kojetín 752 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Mgr. Veronika Peřinová 6.4.2017
Funkce: místopředsedkyně dozorčí rady
Trvání členství: od 8.2.2017
Ve funkci: od 24.2.2017
Adresa: Nad Šárkou 212/39, Praha 160 00
Jméno: Ing. Viktor Stuchlík 28.2.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.2.2019
Adresa: Dolní 381/19, Popůvky 664 41
Jméno: Ing. Ivan Souček Ph.D. 25.7.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.7.2019
Adresa: Na Staré mlýnské cestě 494, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Pavel Kment 1.1.1994 - 17.6.1994
Adresa: Amurská 1222/4, Praha 100 00
Jméno: ing. Vladimír Soják 1.1.1994 - 11.1.1996
Adresa: Mickiewiczova 238/11, Praha 160 00
Jméno: ing. Petr Šmůla 1.1.1994 - 15.4.1996
Adresa: Dunická 3145/8, Praha 141 00
Jméno: ing. Jaroslav Vlček 1.1.1994 - 16.6.1998
Adresa: Bělidla 1055, Bystřice pod Hostýnem 768 61
Jméno: ing. Miloš Podrazil 1.1.1994 - 16.6.1998
Adresa: Zlonínská 1124/11, Praha 182 00
Jméno: ing. Vítězslav Manda 17.6.1994 - 30.6.1998
Funkce: člen
Adresa: Mikulova 1574/9, Praha 149 00
Jméno: ing. Pavel Hussar 11.1.1996 - 30.6.1998
Adresa: Prokopova (Dobšická) 476 , Praha 9 - Horní Počernice Česká republika
Jméno: Jaroslav Kudláček 15.4.1996 - 30.6.1998
Adresa: V Mýtě 386 , 252 28 Černošice Česká republika
Jméno: ing. Miloš Podrazil 16.6.1998 - 30.6.1998
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Zlonínská 1124/11, Praha 182 00
Jméno: ing. Pavel Hussar 30.6.1998 - 21.9.1999
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Dobšická 476/1, Praha 193 00
Jméno: ing. Vítěslav Manda 30.6.1998 - 21.9.1999
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Adresa: Mikulova 1754 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: ing. Miroslav Čermák 30.6.1998 - 21.9.1999
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Karasova 11/1, Přerov 751 24
Jméno: Ing. Pavel Prusek 21.9.1999 - 14.9.2000
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Lumírova 551/15, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Miroslav Čermák 21.9.1999 - 14.9.2000
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Adresa: Karasova 11/1, Přerov 751 24
Jméno: Oldřich Khodl 12.8.1994 - 9.11.2000
Funkce: člen
Adresa: Sokolovská 2362, Tábor 390 03
Jméno: Luboš Měšťák 16.6.1998 - 9.11.2000
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: U Hřiště 1998, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Jaroslav Kudláček 21.9.1999 - 13.7.2002
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 4.9.2001
Adresa: Na Mlejnku 1238/2, Praha 147 00
Jméno: ing. Alex Bernášek 9.8.2000 - 30.10.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 28.6.2001
Adresa: Vyžlovská 2250/50, Praha 100 00
Jméno: Ing. Miroslav Čermák 14.9.2000 - 30.10.2002
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: do 28.6.2001
Ve funkci: do 28.6.2001
Adresa: Karasova 11 , Přerov II Česká republika
Jméno: Ing. Jaroslav Odehnal 14.9.2000 - 30.10.2002
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: do 28.6.2001
Ve funkci: do 28.6.2001
Adresa: Dolní 1727/31, Žďár nad Sázavou 591 01
Jméno: Ing. Petr Holoubek 13.7.2002 - 23.12.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 12.11.2001
Adresa: Přecechtělova 2405/23, Praha 155 00
Jméno: Ing. Pavel Rott 30.10.2002 - 23.12.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.6.2001
Adresa: Fingerova 2179/13, Praha 158 00
Jméno: Ing. Radoslava Kodymová CSc. 30.10.2002 - 23.12.2003
Funkce: předseda
Trvání členství: od 28.6.2001 do 28.6.2002
Ve funkci: od 20.7.2001 do 28.6.2002
Adresa: Jasná II 1338/1, Praha 147 00
Jméno: Mgr. Anna Čurdová 30.10.2002 - 23.12.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.6.2001 do 28.6.2002
Adresa: ul. ČSLA 366 , 250 70 Odolena Voda Česká republika
Jméno: Ing. Pavel Rott 23.12.2003 - 4.2.2004
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 28.6.2001 do 30.11.2002
Ve funkci: od 24.1.2002 do 30.11.2002
Adresa: Fingerova 2179/13, Praha 158 00
Jméno: Ing. Jiří Mikyna 23.12.2003 - 4.2.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.6.2002 do 30.1.2003
Adresa: Čelakovského 1339/9, Litoměřice 412 01
Jméno: Jiří Pavlas 9.11.2000 - 20.3.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 20.6.2003
Adresa: Machačova 2144, Havlíčkův Brod 580 01
Jméno: Ing. Marek Mora M.E. 4.2.2004 - 20.3.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 30.1.2003 do 26.5.2003
Adresa: Fügnerova 232, Blatná 388 01
Jméno: PhDr. Běla Hejná 20.3.2004 - 13.10.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 26.5.2003 do 11.3.2004
Adresa: 17. listopadu 101, Kutná Hora 284 01
Jméno: Ing. Petr Holoubek 23.12.2003 - 27.11.2004
Funkce: předseda
Trvání členství: od 12.11.2001 do 29.6.2004
Ve funkci: od 5.9.2002 do 29.6.2004
Adresa: Přecechtělova 2405/23, Praha 155 00
Jméno: Ing. Petr Lis 23.12.2003 - 27.11.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.6.2002 do 29.6.2004
Adresa: Cihelní 1895/23, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Libor Pavlů 4.2.2004 - 27.11.2004
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 30.1.2003 do 29.6.2004
Ve funkci: od 6.2.2003 do 29.6.2004
Adresa: Rodkovského 843/8, Blansko 678 01
Jméno: Ing. Luděk Polášek 13.10.2004 - 27.11.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.4.2004 do 29.6.2004
Adresa: Francouzská 1206/29, Kopřivnice 742 21
Jméno: Ing. Aleš Cincibus 27.11.2004 - 7.10.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 29.6.2004
Adresa: Malinová 1669, Čáslav 286 01
Jméno: Ing. Marie Čižinská 27.11.2004 - 7.10.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 29.6.2004
Adresa: Frýdecká 441, Praha 199 00
Jméno: Ludovít Gulázsi 27.11.2004 - 7.10.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 29.6.2004 do 28.2.2005
Adresa: 242, Pustiměř 683 21
Jméno: Miloslav Mrština 27.11.2004 - 7.10.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 29.6.2004
Adresa: Na Vyhlídce 298, Náchod 547 01
Jméno: Ferdinand Dvořák 9.11.2000 - 24.10.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 28.6.2003
Adresa: Nad Palatou 2673/16, Praha 150 00
Jméno: Mgr. Zdeněk Geist 27.11.2004 - 24.10.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 29.6.2004 do 30.6.2005
Adresa: Kainarova 4367/13, Jihlava 586 01
Jméno: Miloslav Mrština 7.10.2005 - 5.12.2005
Funkce: druhý místopředseda
Trvání členství: od 29.6.2004 do 31.10.2005
Ve funkci: od 26.8.2004 do 31.10.2005
Adresa: Na Vyhlídce 298, Náchod 547 01
Jméno: JUDr. Petr Petržílek Ph.D. 5.12.2005 - 7.2.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.11.2005 do 1.11.2005
Adresa: Hilmarova 979/2, Praha 152 00
Jméno: Ing. Luděk Polášek 27.11.2004 - 12.1.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 29.6.2004 do 23.11.2006
Adresa: Francouzská 1206/29, Kopřivnice 742 21
Jméno: Ing. Petr Holoubek 27.11.2004 - 12.1.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 29.6.2004 do 23.11.2006
Adresa: Přecechtělova 2405/23, Praha 155 00
Jméno: Ing. Libor Pavlů 27.11.2004 - 12.1.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 29.6.2004 do 23.11.2006
Adresa: Rodkovského 843/8, Blansko 678 01
Jméno: Ing. Aleš Cincibus 7.10.2005 - 12.1.2007
Funkce: předseda
Trvání členství: od 29.6.2004 do 23.11.2006
Ve funkci: od 26.8.2004 do 23.11.2006
Adresa: Malinová 1669, Čáslav 286 01
Jméno: Michal Šmarda 7.10.2005 - 12.1.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.3.2005 do 26.10.2006
Adresa: Žďárská 718, Nové Město na Moravě 592 31
Jméno: Ing. Ivo Ludvík 24.10.2005 - 12.1.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.7.2005 do 23.11.2006
Adresa: Krakovská 2804/1, Tábor 390 05
Jméno: JUDr. Petr Petržílek 7.2.2006 - 12.1.2007
Funkce: druhý místopředseda
Trvání členství: od 1.11.2005 do 23.11.2006
Ve funkci: od 22.12.2005 do 23.11.2006
Adresa: Hilmarova 979/2, Praha 152 00
Jméno: Ing. Mojmír Hampl Ph.D. 12.1.2007 - 12.1.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.11.2006 do 30.11.2006
Adresa: Hvězdova 1568/25, Praha 140 00
Jméno: Jiří Pavlas 20.3.2004 - 13.7.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.6.2003 do 20.6.2006
Adresa: Machačova 2144, Havlíčkův Brod 580 01
Jméno: Jaroslav Král 7.10.2005 - 13.7.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 21.6.2004 do 13.6.2007
Adresa: Dukelská 662, Sezimovo Ústí 391 02
Jméno: Ing. Marie Čižinská 7.10.2005 - 16.7.2008
Funkce: první místopředseda
Trvání členství: od 29.6.2004 do 28.6.2008
Ve funkci: od 26.8.2004 do 28.6.2008
Adresa: Frýdecká 441, Praha 199 00
Jméno: Ing. Jan Klech 7.10.2005 - 19.8.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 11.8.2004 do 6.8.2008
Adresa: Molákova 2153/19, Brno 628 00
Jméno: Oldřich Bednář 7.10.2005 - 19.8.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 11.8.2004 do 6.8.2008
Adresa: Hakenova 1544, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Ing. Marie Čižinská 16.7.2008 - 19.8.2008
Funkce: první místopředseda
Trvání členství: od 29.6.2008
Adresa: Frýdecká 441, Praha 199 00
Jméno: Ing. František Todt 13.7.2007 - 17.12.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2007 do 30.11.2009
Adresa: Stadice 100 , 403 13 Řehlovice Česká republika
Jméno: Ing. Miroslav Beneš 12.1.2007 - 3.5.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.11.2006 do 23.2.2011
Ve funkci: od 30.11.2006 do 23.2.2011
Adresa: Sadová 1989/9, České Budějovice 370 07
Jméno: RNDr. Richard Nouza CSc. 12.1.2007 - 3.5.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.11.2006 do 23.2.2011
Adresa: Brdičkova 1915/13, Praha 155 00
Jméno: Ing. Milan Balabán 12.1.2007 - 3.5.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.11.2006 do 23.2.2011
Adresa: Buková 238/8, Ostrava 724 00
Jméno: Ing. Rudolf Jonák 12.1.2007 - 3.5.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.11.2006 do 23.2.2011
Adresa: Špindlerova 1153, Ústí nad Orlicí 562 01
Jméno: Jiří Oberfalzer 12.1.2007 - 3.5.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.11.2006 do 23.2.2011
Adresa: Pod Hájem 145, Králův Dvůr 267 01
Jméno: Ing. Josef Petřík 12.1.2007 - 3.5.2011
Funkce: druhý místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.11.2006 do 23.2.2011
Ve funkci: od 30.11.2006 do 23.2.2011
Adresa: U vlečky 2165/5, Praha 143 00
Jméno: Ing. Marie Čižinská 19.8.2008 - 3.5.2011
Funkce: první místopředsedkyně
Trvání členství: od 29.6.2008 do 23.2.2011
Ve funkci: od 31.7.2008 do 23.2.2011
Adresa: Frýdecká 441, Praha 199 00
Jméno: Jiří Pavlas 13.7.2007 - 22.6.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2007 do 13.6.2011
Adresa: Machačova 2144, Havlíčkův Brod 580 01
Jméno: Ing. Jan Vitula 3.5.2011 - 1.9.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.2.2011 do 18.8.2011
Adresa: Dvořákova 426, Židlochovice 667 01
Jméno: Mgr. Martin Engel 5.8.2008 - 5.1.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2008
Adresa: Na Vráži 90, Mnichovice 251 64
Jméno: Ing. Jan Klech 19.8.2008 - 4.9.2012
Funkce: člen
Trvání členství: od 6.8.2008 do 3.8.2012
Adresa: Molákova 2153/19, Brno 628 00
Jméno: Oldřich Bednář 19.8.2008 - 4.9.2012
Funkce: člen
Trvání členství: od 6.8.2008 do 3.8.2012
Adresa: Hakenova 1544, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Mgr. Martin Engel 5.1.2012 - 29.11.2012
Funkce: 2. místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2008 do 1.10.2012
Ve funkci: od 24.11.2011 do 1.10.2012
Adresa: Na Vráži 90, Mnichovice 251 64
Jméno: Ing. Miroslav Beneš 3.5.2011 - 14.1.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.2.2011 do 31.12.2012
Ve funkci: od 24.2.2011 do 31.12.2012
Adresa: Sadová 1989/9, České Budějovice 370 07
Jméno: Zdeněk Blažek 5.3.2013 - 24.4.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.2.2013 do 23.1.2014
Ve funkci: do 23.1.2014
Adresa: Horní 142, Staré Hodějovice 370 08
Jméno: Ing. Věra Kovářová 1.9.2011 - 14.10.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.8.2011 do 2.10.2013
Adresa: Hájecká 218, Chýně 253 01
Jméno: Marek Šnajdr 2.5.2013 - 30.10.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.12.2012 do 30.9.2013
Ve funkci: od 31.1.2013 do 30.9.2013
Adresa: Vlasákova 2764/6, Mělník 276 01
Jméno: Pavel Šenych 14.11.2013 - 31.12.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.11.2013 do 23.1.2014
Ve funkci: do 23.1.2014
Adresa: Marty Krásové 920/6, Praha 196 00
Jméno: Ing. Milan Hlaváč 3.2.2010 - 8.4.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.1.2010 do 23.1.2014
Ve funkci: do 23.1.2014
Adresa: Přerovská 273, Bystřice pod Hostýnem 768 61
Jméno: Ing. Jiřina Vorlová 3.5.2011 - 8.4.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.2.2011 do 23.1.2014
Ve funkci: od 31.3.2011 do 23.1.2014
Adresa: Brdlíkova 192/11, Praha 150 00
Jméno: Ing. Milan Balabán 3.5.2011 - 8.4.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.2.2011 do 23.1.2014
Ve funkci: do 23.1.2014
Adresa: Buková 238/8, Ostrava 724 00
Jméno: Ing. Karel Goldemund 3.5.2011 - 8.4.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.2.2011 do 23.1.2014
Ve funkci: do 23.1.2014
Adresa: Vojtěcha Procházky 295/17, Vyškov 682 01
Jméno: Jiří Pavlas 22.6.2011 - 8.4.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.6.2011 do 23.1.2014
Ve funkci: do 23.1.2014
Adresa: Machačova 2144, Havlíčkův Brod 580 01
Jméno: Oldřich Bednář 4.9.2012 - 8.4.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.8.2012 do 23.1.2014
Ve funkci: do 23.1.2014
Adresa: Hakenova 1544, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Ing. Jan Klech 4.9.2012 - 8.4.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.8.2012 do 23.1.2014
Ve funkci: do 23.1.2014
Adresa: Molákova 2153/19, Brno 628 00
Jméno: Martin Vít 9.3.2013 - 8.4.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.12.2012 do 23.1.2014
Ve funkci: do 23.1.2014
Adresa: Sladkovského 1214/69, Plzeň 326 00
Jméno: Jiří Neumann 9.3.2013 - 8.4.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.2.2013 do 23.1.2014
Ve funkci: do 23.1.2014
Adresa: 195, Kolová 360 01
Jméno: Zdeněk Blažek 24.4.2013 - 8.4.2014
Funkce: 2. místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 4.2.2013 do 23.1.2014
Ve funkci: od 28.2.2013 do 23.1.2014
Adresa: Horní 142, Staré Hodějovice 370 08
Jméno: Josef Petřík 14.10.2013 - 8.4.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 23.1.2014
Ve funkci: od 2.10.2013 do 23.1.2014
Adresa: U vlečky 2165/5, Praha 143 00
Jméno: Pavel Šenych 31.12.2013 - 8.4.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 5.11.2013 do 23.1.2014
Ve funkci: od 28.11.2013 do 23.1.2014
Adresa: Marty Krásové 920/6, Praha 196 00
Jméno: Zdeněk Blažek 8.4.2014 - 24.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.1.2014 do 30.4.2014
Ve funkci: od 23.1.2014 do 30.4.2014
Adresa: Horní 142, Staré Hodějovice 370 08
Jméno: Ing. Jiřina Vorlová 8.4.2014 - 5.8.2014
Funkce: místopředsedkyně dozorčí rady
Trvání členství: od 23.1.2014 do 27.6.2014
Ve funkci: od 30.1.2014 do 27.6.2014
Adresa: Brdlíkova 192/11, Praha 150 00
Jméno: Ing. Milan Balabán 8.4.2014 - 5.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.1.2014 do 27.6.2014
Ve funkci: od 23.1.2014 do 27.6.2014
Adresa: Buková 238/8, Ostrava 724 00
Jméno: Ing. Karel Goldemund 8.4.2014 - 5.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.1.2014 do 27.6.2014
Ve funkci: od 23.1.2014 do 27.6.2014
Adresa: Vojtěcha Procházky 295/17, Vyškov 682 01
Jméno: Oldřich Bednář 8.4.2014 - 5.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.1.2014 do 27.6.2014
Ve funkci: od 23.1.2014 do 27.6.2014
Adresa: Hakenova 1544, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Ing. Josef Petřík 8.4.2014 - 5.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.1.2014 do 27.6.2014
Ve funkci: od 23.1.2014 do 27.6.2014
Adresa: U vlečky 2165/5, Praha 143 00
Jméno: Ing. Pavel Šenych 8.4.2014 - 5.8.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.1.2014 do 27.6.2014
Ve funkci: od 30.1.2014 do 27.6.2014
Adresa: Marty Krásové 920/6, Praha 196 00
Jméno: Ing. Ivan Souček Ph.D. 5.8.2014 - 8.9.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2014 do 18.7.2014
Adresa: Na Staré mlýnské cestě 494, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Ing. Petr Blažek 5.8.2014 - 8.9.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2014 do 18.7.2014
Adresa: Přemyslovská 1657/29, Praha 130 00
Jméno: Ing. Otakar Krejsa 5.8.2014 - 11.9.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.8.2014 do 28.7.2015
Ve funkci: do 28.7.2015
Adresa: Vinohradská 2370 172, 130 00 Praha Česká republika
Jméno: Ing. Petr Blažek 8.9.2014 - 23.12.2016
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.7.2014 do 14.11.2016
Ve funkci: od 18.7.2014 do 14.11.2016
Adresa: Přemyslovská 1657/29, Praha 130 00
Jméno: Ing. Karel Slepicka 11.9.2015 - 20.12.2018
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.7.2015
Ve funkci: od 28.7.2015
Adresa: U Nikolajky 382/30, Praha 150 00
Jméno: Ing. Petr Hynek 8.4.2014 - 11.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.1.2014 do 31.12.2018
Ve funkci: od 23.1.2014 do 31.12.2018
Adresa: Hakenova 929/2, Praha 196 00
Jméno: Mgr. Roman Vaigel 5.8.2014 - 11.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2014 do 31.12.2018
Adresa: Zálešná VI 2977, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Karel Slepicka 20.12.2018 - 11.1.2019
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.7.2015 do 31.12.2018
Ve funkci: od 28.7.2015 do 31.12.2018
Adresa: Nekvasilova 692 29, 186 00 Praha Česká republika
Jméno: Ing. Ivan Souček Ph.D. 8.9.2014 - 25.7.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.7.2014 do 18.7.2019
Ve funkci: od 18.7.2014 do 18.7.2019
Adresa: Na Staré mlýnské cestě 494, Kralupy nad Vltavou 278 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Martin Vojtíšek
Člen statutárního orgánu: Ing. Helena Hostková
Člen statutárního orgánu: Ing. František Todt
Člen statutárního orgánu: Mgr. Jan Duspěva

Vlastníci firmy ČEPRO, a.s. IČO: 60193531

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 5 660 000 000 Kč 100% 20.11.2006
zakladni 5 660 000 000 Kč - 19.10.2006 - 20.11.2006
zakladni 5 660 000 000 Kč - 18.7.2006 - 19.10.2006
zakladni 5 660 000 000 Kč - 20.4.2006 - 18.7.2006
zakladni 5 660 000 000 Kč - 19.1.2006 - 20.4.2006
zakladni 2 660 000 000 Kč 100% 12.3.2002 - 19.1.2006
zakladni 4 155 810 000 Kč - 16.10.1997 - 12.3.2002
zakladni 4 789 000 000 Kč - 1.1.1994 - 16.10.1997

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 5 660 000 9.1.2019
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 5 660 000 13.9.2016 - 9.1.2019
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 5 660 000 30.8.2006 - 13.9.2016
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 5 660 000 5.6.2006 - 30.8.2006
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 3 000 000 19.1.2006 - 5.6.2006
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 2 660 000 12.3.2002 - 5.6.2006
Akcie na majitele 1 000 Kč 4 155 814 16.10.1997 - 12.3.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 4 789 000 1.1.1994 - 16.10.1997

Sbírka Listin ČEPRO, a.s. IČO: 60193531

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 2341/SL 119 notářský zápis [NZ 1454/2015] Městský soud v Praze 9.12.2015 7.1.2016 11.1.2016 25
B 2341/SL 118 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.1.2016 7.1.2016 11.1.2016 23
B 2341/SL 117 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 2.7.2015 3.7.2015 170
B 2341/SL 116 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.1.2015 7.1.2015 13.1.2015 22
B 2341/SL 115 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.6.2014 23.7.2014 28.8.2014 22
B 2341/SL 114 ostatní rozhod.jed.akc. Městský soud v Praze 27.6.2014 23.7.2014 28.8.2014 1
B 2341/SL 113 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 23.7.2014 28.8.2014 221
B 2341/SL 112 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.5.2014 19.6.2014 11.7.2014 22
B 2341/SL 111 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 54/2014 Městský soud v Praze 23.1.2014 11.3.2014 25.4.2014 33
B 2341/SL 110 ostatní výpis ze zápisu DR/ volba předs. Městský soud v Praze 7.11.2013 27.11.2013 15.1.2014 1
B 2341/SL 109 stanovy společnosti bez data Městský soud v Praze 19.12.2013 30.12.2013 36
B 2341/SL 108 ostatní zápis DR/ volba předs. Městský soud v Praze 7.11.2013 12.11.2013 18.11.2013 1
B 2341/SL 107 ostatní zápis z mimořádného zasedání předs. Městský soud v Praze 23.10.2013 12.11.2013 18.11.2013 1
B 2341/SL 106 stanovy společnosti bez data Městský soud v Praze 12.11.2013 14.11.2013 36
B 2341/SL 105 notářský zápis NZ 459/2013 Městský soud v Praze 19.9.2013 29.10.2013 31.10.2013 10
B 2341/SL 104 ostatní rozhod.jed.spol Městský soud v Praze 20.6.2013 27.6.2013 4.7.2013 6
B 2341/SL 103 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 27.6.2013 4.7.2013 124
B 2341/SL 102 ostatní výpis ze 134.řádného zasedání předs. Městský soud v Praze 2.4.2013 29.4.2013 6.5.2013 1
B 2341/SL 101 ostatní výpis ze zápisu DR/usnesení předs. Městský soud v Praze 28.2.2013 22.4.2013 2.5.2013 1
B 2341/SL 100 ostatní usnesení DR/volba předs. Městský soud v Praze 11.2.2013 4.3.2013 14.3.2013 1
B 2341/SL 97 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 10.8.2012 5.9.2012 67
B 2341/SL 96 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora -r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 15.7.2011 26.7.2011 128
B 2341/SL 90 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 1.7.2010 124
B 2341/SL 88 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.12.2009 16.12.2009 18.12.2009 1
B 2341/SL 86 podpisové vzory Městský soud v Praze 13.8.2009 6.10.2009 1
B 2341/SL 83 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 8.7.2009 20.7.2009 114
B 2341/SL 82 podpisové vzory Městský soud v Praze 23.3.2009 22.4.2009 1
B 2341/SL 81 podpisové vzory Městský soud v Praze 24.3.2009 22.4.2009 1
B 2341/SL 78 podpisové vzory Městský soud v Praze 13.1.2009 23.2.2009 1
B 2341/SL 77 stanovy společnosti Městský soud v Praze 9.2.2009 36
B 2341/SL 72 ostatní - rozhod.jed.akc. Městský soud v Praze 16.6.2008 29.7.2008 4
B 2341/SL 71 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.6.2008 29.7.2008 1
B 2341/SL 70 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 3.7.2008 4.7.2008 101
B 2341/SL 69 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 27.6.2007 2.7.2007 80
B 2341/SL 68 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.3.2007 3.5.2007 7.5.2007 0
B 2341/SL 67 notářský zápis -NZ141/07 Městský soud v Praze 29.3.2007 3.5.2007 7.5.2007 0
B 2341/SL 66 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 30.11.2006 8.2.2007 2
B 2341/SL 65 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 23.11.2006 8.2.2007 2
B 2341/SL 63 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.4.2006 8.9.2006 11.9.2006 0
B 2341/SL 62 notářský zápis NZ 293/2006 Městský soud v Praze 2.8.2006 8.9.2006 11.9.2006 0
B 2341/SL 61 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 12.7.2006 12.7.2006 0
B 2341/SL 64 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.5.2006 16.6.2006 0
B 2341/SL 60 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.4.2006 1.6.2006 0
B 2341/SL 59 ostatní -zápis z 85.schůze DR /předst/ Městský soud v Praze 27.4.2006 12.5.2006 15.5.2006 0
B 2341/SL 58 notářský zápis -NZ153/06 Městský soud v Praze 12.4.2006 12.5.2006 15.5.2006 0
B 2341/SL 57 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.1.2006 3.2.2006 7.2.2006 0
B 2341/SL 56 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.11.2005 3.2.2006 7.2.2006 0
B 2341/SL 55 notářský zápis -NZ498/05 Městský soud v Praze 4.11.2005 3.2.2006 7.2.2006 0
B 2341/SL 54 notářský zápis -NZ478/05 Městský soud v Praze 19.10.2005 3.2.2006 7.2.2006 0
B 2341/SL 53 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.9.2005 7.11.2005 0
B 2341/SL 52 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.6.2004 7.11.2005 0
B 2341/SL 51 notářský zápis NZ 456/2005 Městský soud v Praze 7.10.2005 7.11.2005 0
B 2341/SL 50 stanovy společnosti -/bez data/ Městský soud v Praze 7.11.2005 0
B 2341/SL 49 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 30.9.2005 3.10.2005 0
B 2341/SL 48 podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 25.8.2005 30.9.2005 3.10.2005 0
B 2341/SL 47 ostatní -zápis z DR /předst./ Městský soud v Praze 25.8.2005 30.9.2005 3.10.2005 0
B 2341/SL 46 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 320/2004 Městský soud v Praze 29.6.2004 7.12.2004 0
B 2341/SL 45 ostatní rozh. jedn.akcionáře Městský soud v Praze 28.6.2004 7.12.2004 0
B 2341/SL 44 notářský zápis NZ 148/2004 Městský soud v Praze 28.4.2004 7.12.2004 0
B 2341/SL 43 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 27.8.2004 16.9.2004 0
B 2341/SL 42 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 24.9.2003 0
B 2341/SL 41 ostatní -rozh.jed.akcion. Městský soud v Praze 26.5.2003 24.9.2003 0
B 2341/SL 40 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 2.7.2003 15.7.2003 16.7.2003 0
B 2341/SL 39 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 30.1.2003 16.6.2003 0
B 2341/SL 38 podpisové vzory 4x Městský soud v Praze 29.4.2003 16.6.2003 0
B 2341/SL 37 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 22.11.2002 0
B 2341/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 18.10.2002 0
B 2341/SL 35 stanovy společnosti bez data Městský soud v Praze 12.4.2002 24.4.2002 0
B 2341/SL 34 podpisové vzory Městský soud v Praze 6.2.2002 3.4.2002 4.4.2002 0
B 2341/SL 33 zpráva o vztazích r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 29.3.2002 2.4.2002 0
B 2341/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora -rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 11.1.2002 21.3.2002 0
B 2341/SL 31 notářský zápis NZ 473/2001 Městský soud v Praze 26.11.2001 11.1.2002 21.3.2002 0
B 2341/SL 30 ostatní rozh,.jed.akcionáře Městský soud v Praze 28.6.2001 11.1.2002 21.3.2002 0
B 2341/SL 29 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 28.11.2001 7.1.2002 0
B 2341/SL 28 účetní závěrka, zpráva auditora - rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 27.11.2001 13.12.2001 0
B 2341/SL 27 notářský zápis NZ 430/2000 Městský soud v Praze 23.11.2000 30.5.2001 6.6.2001 0
B 2341/SL 26 ostatní -rozhodnutí jedin.akcionáře Městský soud v Praze 31.8.2000 30.5.2001 6.6.2001 0
B 2341/SL 25 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 463/2000 Městský soud v Praze 27.7.2000 30.5.2001 6.6.2001 0
B 2341/SL 24 notářský zápis NZ 83/99 Městský soud v Praze 31.3.1999 30.5.2001 6.6.2001 0
B 2341/SL 23 notářský zápis NZ 199/98+ záp.předst./1997/ Městský soud v Praze 13.7.1998 30.5.2001 6.6.2001 0
B 2341/SL 22 ostatní -rozh. jedin.akcion.+odstoup. Městský soud v Praze 15.5.2000 30.5.2001 6.6.2001 0
B 2341/SL 21 notářský zápis, stanovy společnosti NZ158/97+rozh.jed.akc.24.7.97 Městský soud v Praze 30.6.1997 30.5.2001 6.6.2001 0
B 2341/SL 20 ostatní - rozh. jed. akcionáře Městský soud v Praze 30.5.2001 6.6.2001 0
B 2341/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.99 Městský soud v Praze 31.12.1999 30.5.2001 6.6.2001 0
B 2341/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 1998 Městský soud v Praze 31.12.1998 30.5.2001 6.6.2001 0
B 2341/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.96 Městský soud v Praze 31.12.1996 30.5.2001 6.6.2001 0
B 2341/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.95 Městský soud v Praze 31.12.1995 30.5.2001 6.6.2001 0
B 2341/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.94 Městský soud v Praze 31.12.1994 30.5.2001 6.6.2001 0
B 2341/SL 12 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.1.2001 21.2.2001 3.4.2001 0
B 2341/SL 11 podpisové vzory 6x Městský soud v Praze 27.2.2001 14.3.2001 27.3.2001 0
B 2341/SL 9 stanovy společnosti Městský soud v Praze 31.3.1999 21.9.1999 0
B 2341/SL 10 notářský zápis NZ 83/99 Městský soud v Praze 31.3.1999 21.9.1999 0
B 2341/SL 7 účetní závěrka, zpráva auditora r.1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 4.8.1999 0
B 2341/SL 6 ostatní schůze předst. Městský soud v Praze 4.2.1998 4.8.1999 0
B 2341/SL 5 ostatní zápis ze schůze představenstva Městský soud v Praze 21.4.1998 4.8.1999 0
B 2341/SL 3 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 158/97 Městský soud v Praze 30.6.1997 4.8.1999 0
B 2341/SL 2 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.6.1997 4.8.1999 0
B 2341/SL 1 ostatní - rozh. jed. akcionáře Městský soud v Praze 24.7.1997 4.8.1999 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení ČEPRO, a.s.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 6 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu ČEPRO, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.