Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha IČO: 45274860

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Centrum stavebního inženýrství a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 45274860.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Centrum stavebního inženýrství a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 25 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Projektová činnost ve výstavbě , Obráběčství a další.

Základní údaje o Centrum stavebního inženýrství a.s. IČO: 45274860

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 6.5.1992
Spisová značka: B 1595
IČO: 45274860
Obchodní firma: Centrum stavebního inženýrství a.s.
Právní forma: Akciová společnost 6.5.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 6.5.1992
V důsledku rozdělení odštěpením sloučením v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b), bod 2, zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, přešla vyčleněná část jmění rozdělované společnosti Centrum stavebního inženýrs tví a. s. na obchodní společnost Bytový a obchodní komplex Hostivař, s. r. o., se sídlem Praha 10 Hostivař, Pražská 810/16, PSČ 102 21, IČO 271 40 601, společnost s ručením omezeným, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C., vložka 99347. Rozhodným dnem rozdělení je 1. leden 2017. 22.12.2017
Počet členů statutárního orgánu: 4 23.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 23.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 23.7.2014
V důsledku rozdělení odštěpením sloučením v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b), bod 2, zák.č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, přešla vyčleněná část jmění rozdělované společnosti Centrum stavebního inženýrstv í a. s. na obchodní společnost České přístavy - Kontejnerový terminál Mělník s. r. o., se sídlem Jankovcova 1057/6, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 252 66 837, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 141077. Rozhod ným dnem rozdělení je 1. leden 2014. 5.6.2014
Počet členů statutárního orgánu: 4 10.2.2014
Zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dne 18.6.2009 do obchodního rejstříku dle § 211 odst. 4 obchodního zákoníku. Vzhledem k budoucím podnikatelským záměrům společnosti, nevyžadujícím dosavadní výši základního kapitálu, se snižuje základní kapitál společnosti Centrum stavebního inženýrství a.s. z dosavadní výše 103.547.000,- Kč ( slovy: jedno sto tři milionů pět set čtyřicet sedm tisíc korun českých) o 35.000.000,- Kč ( slovy: třicet pět milionů korun českých) na novou výši základního kapitálu 68.547.000,- Kč ( slovy: šedesát osm milionů pět set čtyřicet sedm tisíc korun českých). Způsob snížení základního kapitálu je následující: Ke snížení základního kapitálu společnosti dojde snížením jmenovité hodnoty akcie společnosti, a to tak, že jmenovitá hodnota listinné akcie majitele představující 103.547.000,- Kč ( slovy: jedno sto tři milionů pět set čtyřicet sedm tisíc korun českých) se mění na jmenovitou hodnotu 68.547.000,- Kč ( slovy: šedesát osm milionů pět set čtyřicet sedm tisíc korun českých). Akcionář vlastnící listinnou akcii je povinen předložit ji společnosti k vyznačneí změny jmenovité hodnoty do jednoho měsíce od zápisu rozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. S částku odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že tato částka bude společností vyplacena akcionáři do pěti let od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 24.7.2009 - 5.2.2010
Mimořádná valná hromada společnosti Centrum stavebního inženýrství a.s., konana dne 13.10.2005 přijala toto rozhodnutí: Představenstvo společnosti Centrum stavebního inženýrství a.s. obdrželo žádost hlavního akcionáře - společnosti KUPONINVEST, a.s., se sídlem Třemošnice, Brigádnická 124, PSČ 538 43, IČ: 15053750, jako osoby vlastnící ve společnosti Centrum stavebního inže nýřství a.s. akcie představující více než 90% základního kapitálu, ze dne 8.9.2005 o svolání mimořádné valné hromady. V souladu s § 183i a následujících obchodního zákoníku hlavní akcionář žádal, aby představenstvo svolalo valnou hromadu, která rozhodne o  přechodu všech ostatních akcií společnosti Centrum stavebního inženýrství a.s. na společnost KUPONINVEST, a.s. Ve své žádosti akcionář stanovil protiplnění za jednu akcii jmenovité hodnoty 1.000,- Kč ve výši 405,- Kč, za jednu akcii jmenovité hodnoty 10. 000,- Kč ve výši 4.052,- Kč a za jednu akcii jmenovité hodnoty 100.000,- Kč ve výši 40.521,- Kč. Přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 024-014/2005 pana Františka Stříže, bytem Šafaříkova 1322, Moravské Budějovice, soudním znalcem v oboru ekonomika-ceny a odhady se specializací cenné papíry. Dle znaleckého posudku činí protiplněn í, které náleží ostatním akcionářům, 405,- Kč ( slovy: čtyři sta pět korun českých) za jednu akcii jmenovité hodnoty 1.000,- Kč, za jednu akcii jmenovité hodnoty 10.000,- Kč ve výši 4.052,- Kč a za jednu akcii jmenovité hodnoty 100.000,- Kč ve výši 40.521 ,- Kč. Představenstvo společnosti žádost hlavního akcionáře projednalo dne 8.9.2005 a svolalo mimořádnou valnou hromadu, která se konala dne 13.10.2005. Protiplnění považuje za spravedlivé. Představenstvo společnosti zkontrolovalo hlavním akcionářem předložené listinné akcie a osvědčilo, že společnost KUPONINVEST, a.s. vlastní akcie představující 91,20% základního kapitálu společnosti, a je hlavním akcionářem. Protiplnění stanovil hlavní akc ionář ve výši 405,- Kč za jednu akcii jmenovité hodnoty 1000,- Kč a přiměřenost doložil posudkem znalce pana Františka Stříže. Protiplnění za jednu akcii jmenovité hodnoty 1000,- Kč, které činí 405,- Kč, za jednu akcii jmenovité hodnoty 10.000,- Kč ve výš i 4.052,- Kč a za jednu akcii jmenovité hodnoty 100.000,- Kč ve výši 40.521,- Kč, považuje valná hromada za spravedlivé. V majetku společnosti Centrum stavebního inženýrství a.s. nejsou žádné akcie vydané společností Centrum stavebního inženýrství a.s. Vlastníci zastavených akcií se vyzávají, aby bez zbytečného odkladu sdělili společnosti skutečnost zastavení a osobu zástavního věřitele. Zástavní věřitelé se vyzývají, aby společnosti sdělili existenci zástavního práva. Akcionáři moou požádat soud o přezkoumání přiměřenosti protiplnění do měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady podle § 183 l do obchodního rejstříku. Představenstvo podá bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení valné hromady návrh na zápis usnesení do obchodního rejstříku. Notářský zápis provedený JUDr. TOmášem Oulíkem byl v sídle společnosti k nahlédnutí od 20.10.2005 do 20.11.2005. Uplynutím měsíce od zveřejnění zpisu usnesení do obchodního rejstříku přechází vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů společnosti na hlavního akcionáře. Dosavadní vlastníci listinných akcií je předloží společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnické práva, v době prodlení nemohou požadovat protiplnění podle § 183m obch. zák. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do jednoho mědíce, případě v dodatečné dvace tidenní lhůtě, postupuje společnost dle § 214 odst. 1 až 3 obch.zák. Vrácené akcie předá společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za akcie prohlášené za neplatné vydá představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové akcie stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. Oprávněné osoby mají právo na protiplnění stanovené znaleckým posudkem č. 024-014/2005 znalce p. Františka Stříe. Právo na zaplacení protiplnění vzniká předáním akcií společnosti. Hlavní akcionář jej poskytne oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejp ozději však do třiceti dnů. Hlavní akcionář poskytené protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených akcií, ledaže je prokázáno zastvení vykoupených akcií, pak poskytne částku odpovídajcíí hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli. to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ji ž zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Protiplnění bude poskytnuto buď v hotovosti do částky 5.000,- Kč v sídle společnosti Centrum stavebního inženýřství a.s. nebo převodem na bankovní účet nebo složenkou. O předání, respl převzetí akcií bude pořízen protokol. Protiplnění bude poskytnuto prot i žádosti o výplatu proplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti dnů. Dosavadní akcionáři mohou akcie rovněž zaslat na adresu společnosti Centrum stavebního inženýrství a.s. K zaslaným akciím je nutné připojit žádost o výplatu protiplnění včetně u rčení způsobu výplaty. V tomto případě musí být podpis akcionáře úředně ověřen. Veškerá rizika spojená se zasláním akcií nese akcionář. Mimořádná valná hromada rozhodla o přechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře KUPONINVEST, a.s. 91/20% hlasů všech akcionářů společnosti Centrum stavebního inženýrství a.s. Akcionáři, kteří si doposud nevyzvedli listinné akcie, se vyzývají, aby společnosti oznámili, jakým způsobem a kam chtějí poskytnout protiplnění. 18.3.2009 - 21.12.2009
Zapisuje se úmysl snížit základní jmění společnosti, a to na základě rozhodnutí valné hromady konané dne 16.6.1995. Základní jmění bude sníženo o 15 000 000,- Kč a po snížení bude činit 88 547 000,- Kč. 29.8.1995 - 19.7.1996
Základní jmění společnosti: na 1 akcii jmenovité hodnoty 100 000,- Kč se zvláštními právy státu. 30.3.1993 - 16.11.1993
Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku VÚPS Praha, s.p. 6.5.1992
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 30. dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 6.5.1992
Základní jmění společnosti je rozděleno na 102 470 akcicí na jméno po 1 000,- Kčs jmenovité hodnoty, (z toho 100 akcií po 1 000,- Kčs jmenovité hodnoty se zvláštními právy státu). 6.5.1992 - 30.3.1993

Aktuální kontaktní údaje Centrum stavebního inženýrství a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 45274860
Obchodní firma: Centrum stavebního inženýrství a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 15
Vznik první živnosti: 8.4.1993
Celkový počet živností: 35
Aktivních živností: 4

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 45274860
Firma: Centrum stavebního inženýrství a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 15
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 6.5.1992

Kontakty na Centrum stavebního inženýrství a.s. IČO: 45274860

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Pražská 810/16 , Praha 102 00 16.9.2009
Sídlo: Pražská 810/16 , Praha 102 00 6.5.1992 - 16.9.2009

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Pražská 810/16, Praha 102 00

Obory činností Centrum stavebního inženýrství a.s. IČO: 45274860

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Znalecká činnost v oboru stavebnictví s rozsahem znaleckého oprávnění pro: výzkum konstrukcí a technologie pozemních staveb, stavební tepelná technika, stavební mechanika, stavební akustika a stavební chemie. 2.3.2011
Obráběčství 2.3.2011
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, 2.3.2011
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 2.3.2011
správa a údržba nemovitostí 8.9.2008 - 2.3.2011
poskytování technických služeb 8.9.2008 - 2.3.2011
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 8.11.2003
Činnost technických poradců v oblasti - strojírenství, hutnictví a energetiky - stavebnictví a architektury - požární ochrany 8.11.2003
Zkušební laboratoř č. 1007.7 Požárně technická laboratoř 8.11.2003
Hodnocení výrobků z hledisky požární bezpečnosti 8.11.2003
Zkušební laboratoř č. 1007.6 Zkušebna chemicko - fyzikálních vlastností stavebních hmot 11.6.2003
Činnosti autorizované osoby při posuzování shody výrobků stanovených podle § 12 odst.1 zák.č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. v rozsahu autorizací udělených Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 19.12.2002
Certifikace výrobků ve stavebnictví 19.12.2002
Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury 19.12.2002 - 8.11.2003
Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky 19.12.2002 - 8.11.2003
Velkoobchod 19.12.2002 - 2.3.2011
Ubytovací služby 19.12.2002 - 2.3.2011
Pronájem a půjčování věcí movitých 19.12.2002 - 2.3.2011
Zprostředkování obchodu 19.12.2002 - 2.3.2011
Zprostředkování služeb 19.12.2002 - 2.3.2011
Realitní činnost 19.12.2002 - 2.3.2011
Reklamní činnost a marketing 19.12.2002 - 2.3.2011
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 19.12.2002 - 2.3.2011
projektová činnost ve výstavbě 25.3.1998
inženýrská činnost v investiční výstavbě 25.3.1998
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor v souladu s § 4 zákona č. 455/1991 Sb. 25.3.1998 - 19.12.2002
propagační činnost 25.3.1998 - 19.12.2002
Poradenská činnost v oblasti inovačního podnikání 25.3.1998 - 19.12.2002
ubytování v soukromí 25.3.1998 - 19.12.2002
zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebnictví 25.3.1998 - 19.12.2002
silniční motorová doprava nákladní 25.3.1998 - 2.3.2011
kovoobráběčství 25.3.1998 - 2.3.2011
úřední měření 25.3.1998 - 2.3.2011
Zkušební laboratoř č. 1007.6 Zkušebna chemicko - fyzikálních vlastností stavebních hmot. 10.10.1996 - 19.12.2002
Pronájem stavebních strojů a zařízení. 3.11.1994 - 19.12.2002
Výkon státního zkušebnictví - Státní zkušebna č. 212. 3.11.1994 - 19.12.2002
Veřejná nákladní vnitrostátní, silniční motorová doprava 23.11.1993 - 25.3.1998
Ubytování v soukromí v souladu s par. 39 zák. 455/91 Sb. 23.11.1993 - 25.3.1998
Hostinská činnost 23.11.1993 - 19.12.2002
Zkušební laboratoř č. 1007.1 Zkušebna stavebně fyzikálních vlastností otvorových výplní, stavebních konstrukcí a materiálů 16.11.1993
Zkušební laboratoř č. 1007.2 Zkušebna materiálů pro dokončovací práce 16.11.1993
Zkušební laboratoř č. 1007.3 Zkušebna technických zařízení budov 16.11.1993
Zkušební laboratoř č. 1007.4 Zkušebna tepelných vlastností stavebních materiálů, konstrukcí a budov 16.11.1993
Zkušební laboratoř č. 1007.5 Zkušebna stavební akustiky 16.11.1993
Experimentální ověřování ve stavebnictví 16.11.1993
Poradenská činnost v oblasti inovačního podnikání - Hodnocení vlivu staveb na životní prostředí - Projektová činnost v investiční výstavbě - Inženýrská činnost v investiční výstavbě - Zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebnictví - Úřední měření - Kovoobrábění - Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor v souladu s § 4 zák. č. 455/91 Sb. - Propagační činnost 16.11.1993 - 25.3.1998
Výzkum a vývoj ve stavebnictví 16.11.1993 - 19.12.2002
Expertizní činnost ve stavebnictví 16.11.1993 - 19.12.2002
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma zboží uvedeného v příloze zák. 455/91 Sb. 16.11.1993 - 19.12.2002
Výzkum a vývoj nových materiálových, technických a technologických řešení pozemních staveb (bytových, občanských, průmyslových a zemědělských), jejich rekonstrukcí, modernizací a oprav, zvyšování jejich kvality, 6.5.1992 - 16.11.1993
zabezpečuje: aplikovaný a vyhledávaný výzkum, zpracování prognóz, základní výzkum v oblasti stavební, tepelné a světelné techniky, akustiky a požární odolnosti konstrukcí a staveb, teoretický a experimentální výzkum, úkoly standartizace a typizace, expertizní a znaleckou činnost, odbornou pomoc, služby výpočetní techniky, 6.5.1992 - 16.11.1993
vyrábí: modely, vzorky, prototypy, prototypové prvky a fragmenty, komplety pro experimentální ověřování, ověřovací série výrobků, 6.5.1992 - 16.11.1993
vykonává: funkci státní zkušebny č. 227, 6.5.1992 - 16.11.1993
projektová činnost. 6.5.1992 - 16.11.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 8.4.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: K Cihelně 304 , Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny: 1003852238
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 22.9.1995
Provozovna č. 2
Provozovna: Pražská 810/16 , Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny: 1003852246
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 8.4.1993

Živnost č. 2 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 8.4.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Pražská 810/16 , Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny: 1003852246
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 8.4.1993

Živnost č. 3 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 8.4.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Pražská 810/16 , Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny: 1003852246
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.10.1995

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.12.2001

Živnost č. 5 Výzkum a vývoj ve stavebnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.4.1993
Zánik oprávnění: 23.10.2002

Živnost č. 6 Zprostředkovatelská činnost ve stavebnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.4.1993
Zánik oprávnění: 14.10.2002

Živnost č. 7 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma zboží uvedeného v přílohách zák. č. 455/91 Sb. , a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.4.1993
Zánik oprávnění: 14.10.2002

Živnost č. 8 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.4.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.4.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor v souladu s $4 zákona č. 455/91 Sb.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.4.1993
Zánik oprávnění: 14.10.2002

Živnost č. 11 Poradenská činnost v oblasti inovačního podnikání

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.4.1993
Zánik oprávnění: 2.4.2001

Živnost č. 12 Experimentální ověřování ve stavebnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.4.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Expertizní činnost ve stavebnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.4.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.4.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Hodnocení vlivu staveb na životní prostředí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.4.1993
Zánik oprávnění: 29.4.1997

Živnost č. 16 Experimentální ověřování ve stavebnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.4.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Ubytování v soukromí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.4.1993
Zánik oprávnění: 14.10.2002

Živnost č. 18 Propagační činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.4.1993
Zánik oprávnění: 14.10.2002

Živnost č. 19 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.4.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Expertizní činnost ve stavebnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.4.1993
Zánik oprávnění: 22.1.1997

Živnost č. 21 Výzkum a vývoj ve stavebnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.4.1993
Zánik oprávnění: 6.12.1996

Živnost č. 22 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.4.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.4.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.5.1993
Zánik oprávnění: 2.12.1996

Živnost č. 25 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.5.1993
Zánik oprávnění: 2.4.2001

Živnost č. 26 Úřední měření

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.9.1993
Zánik oprávnění: 20.9.1998
Konec oprávnění: 20.9.1998

Živnost č. 27 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.9.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 28 Pronájem stavebních strojů a zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.9.1994
Zánik oprávnění: 14.10.2002

Živnost č. 29 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.10.1995
Zánik oprávnění: 31.7.2001
Konec oprávnění: 31.7.2001

Živnost č. 30 Školící činnost ve stavebnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2001
Zánik oprávnění: 14.10.2002

Živnost č. 31 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 32 Poradenská činnost ve stavebnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2001
Zánik oprávnění: 23.10.2002

Živnost č. 33 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.10.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 34 Činnost technických poradců v oblasti - strojírenství, hutnictví a energetiky - stavebnictví a architektury - požární ochrany

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.10.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 35 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.8.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Obrábění
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Ostatní ubytování
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Reklamní činnosti
Průzkum trhu a veřejného mínění
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní vzdělávání j. n.

Vedení firmy Centrum stavebního inženýrství a.s. IČO: 45274860

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda a místopředseda nebo předseda a jeden člen představenstva, nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo společně dva členové představenstva, anebo samostatn ě na základě plné moci představenstva předseda nebo místopředseda nebo jeden člen představenstva nebo kterákoli třetí osoba. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že osoby oprávněné jednat za společnost připojí svůj podpis k nadepsané či razítke m vytištěné obchodní firmě společnosti. 23.7.2014
Jednání a podepisování jménem společnosti se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda a místopředseda nebo předseda a jeden člen představenstva, nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatn ě předseda nebo místopředseda nebo dva členové představenstva, anebo samostatně předseda nebo místopředseda nebo jeden člen představenstva na základě písemného pověření představenstva, anebo kterákoli třetí osoba na základě plné moci představenstva, připo jí svůj podpis k nadepsané či razítkem otištěné obchodní firmě společnosti. 24.7.2009 - 23.7.2014
Za společnost jednají buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda či místopředseda a jeden člen představenstva. 8.9.2008 - 24.7.2009
Za společnost jednají buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda či místopředseda a jeden člen představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda či místopředseda a jeden člen představenstva připojí svůj podpis k napsanému či razítkem otištěnému obchodnímu jménu společnosti. 5.2.1999 - 8.9.2008
Za společnost jednají buď všichni členové představenstva, nebo společně předseda či místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď všichni členové představenstva, nebo společně předseda či místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k napsanému či razítkem otištěnému názvu společnosti. 25.3.1998 - 5.2.1999
Za společnost jednají buď všichni členové představenstva, nebo společně předseda či místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 19.7.1996 - 25.3.1998
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové nebo jeden člen, který k tomu byl předstvenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď všichni členové předstvenstva nebo společně předseda či místopředseda a jeden člen předstvenstva, anebo samostatně jeden člen předstvenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 3.11.1994 - 19.7.1996
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 6.5.1992 - 3.11.1994
Jméno: Lukáš Černý 25.4.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.1.2012
Ve funkci: od 31.1.2012
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: Ing. Aleš Hrbek MBA 7.2.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 31.10.2014
Ve funkci: od 31.10.2014
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: Mgr. Alena Černá 13.1.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2016
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: Ing. Miloslav Černý 13.1.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.2016
Ve funkci: od 29.6.2016
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: ing. Miloslav Breda 6.5.1992 - 16.11.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sovova 914, Úvaly 250 82
Jméno: ing. Jiří Černý CSc. 6.5.1992 - 16.11.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hlavní 2534/135, Praha 141 00
Jméno: ing. Jaroslav Gajdůšek 6.5.1992 - 16.11.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Fučíkova čtvrť 4184 , Zlín Česká republika
Jméno: ing. Petr Kučera CSc. 6.5.1992 - 16.11.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vinohradská 2165/48, Praha 120 00
Jméno: ing. Otto Michálek CSc. 6.5.1992 - 16.11.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Protifašistického odboje 438 , Zlín Česká republika
Jméno: ing. Jindřich Schwarz CSc. 6.5.1992 - 16.11.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jarešova 401/2, Praha 149 00
Jméno: ing. Zdeněk Šlajs CSc. 6.5.1992 - 16.11.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Osadní 715/37, Praha 170 00
Jméno: ing. Oldřich Špičák 6.5.1992 - 16.11.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pujmanové 1546/40, Praha 140 00
Jméno: ing. Miloš Tlustý CSc. 6.5.1992 - 16.11.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Čajkovského 1306/7, Praha 130 00
Jméno: RNDr. Josef Vrána 30.3.1993 - 16.11.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nad Stráněmi 4680, Zlín 760 05
Jméno: ing. Jaroslav Jiříček 16.11.1993 - 3.11.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Průběžná 190, Prachovice 538 04
Jméno: Marcel Slavík 16.11.1993 - 3.11.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Milánská 457, Praha 109 00
Jméno: ing. Dana Dvořáková 16.11.1993 - 19.10.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Malešická 2405/29, Praha 130 00
Jméno: JUDr. Karel Košek 16.11.1993 - 19.10.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hornoměcholupská 1198/27, Praha 102 00
Jméno: Marcel Slavík 3.11.1994 - 19.10.1995
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Milánská 457, Praha 109 00
Jméno: ing. Karel Franke 16.11.1993 - 19.7.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: 143, Mezouň 267 18
Jméno: ing. Jaroslav Jiříček 3.11.1994 - 19.7.1996
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: 457 , 538 04 Prachovice Česká republika
Jméno: Marcel Slavík 19.10.1995 - 19.7.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Milánská 457, Praha 109 00
Jméno: Břetislav Hampl 19.10.1995 - 19.7.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: V remízku 937/13, Praha 152 00
Jméno: JUDr. Karel Košek 19.10.1995 - 25.3.1998
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Hornoměcholupská 1198/27, Praha 102 00
Jméno: ing. Miroslav Černý 19.7.1996 - 25.3.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Družstevní 411, Třemošnice 538 43
Jméno: ing. Božena Koláčková 19.7.1996 - 25.3.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Jabloňová 284, Třemošnice 538 43
Jméno: ing. Jaroslav Jiříček 19.7.1996 - 25.3.1998
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Průběžná 190, Prachovice 538 04
Jméno: ing. Petr Šotola 19.7.1996 - 5.2.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Jankovcova 788/16, Praha 170 00
Jméno: JUDr. Karel Košek 25.3.1998 - 31.10.2000
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Hornoměcholupská 1198/27, Praha 102 00
Jméno: Ing. Jaroslav Jiříček 25.3.1998 - 26.7.2001
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: do 28.3.2001
Adresa: Průběžná 190, Prachovice 538 04
Jméno: Ing. František Chaloupecký 25.3.1998 - 26.7.2001
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 28.3.2001
Adresa: V Ráji 38, Praha 198 00
Jméno: JUDr. Karel Košek 31.10.2000 - 26.7.2001
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 28.3.2001
Ve funkci: do 28.3.2001
Adresa: Hornoměcholupská 1198/27, Praha 102 00
Jméno: Ing. Jaroslav Jiříček 26.7.2001 - 19.11.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 26.6.2002
Ve funkci: od 28.3.2001
Adresa: Průběžná 190, Prachovice 538 04
Jméno: Ing. Miloslav Černý 25.3.1998 - 20.3.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.3.1998
Ve funkci: od 25.3.1998 do 31.1.2007
Adresa: Družstevní 411, Třemošnice 538 43
Jméno: Ing. Antonín Novotný 31.10.2000 - 20.3.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 31.10.2000
Ve funkci: od 31.10.2000 do 31.1.2007
Adresa: U Malvazinky 2112/20, Praha 150 00
Jméno: Ing. František Chaloupecký 26.7.2001 - 20.3.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.3.1998
Ve funkci: od 28.3.2001 do 31.1.2007
Adresa: V Ráji 38, Praha 198 00
Jméno: Ing. Miloslav Černý 20.3.2007 - 20.2.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.3.1998
Ve funkci: od 31.1.2007
Adresa: Družstevní 411, Třemošnice 538 43
Jméno: Alena Černá 5.10.2006 - 31.8.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2006 do 28.6.2011
Adresa: Družstevní 411, Třemošnice 538 43
Jméno: Ing. Antonín Novotný 20.3.2007 - 31.8.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 31.10.2000 do 28.3.2001
Ve funkci: od 31.1.2007
Adresa: U Malvazinky 2112/20, Praha 150 00
Jméno: Ing. Miloslav Černý 20.2.2008 - 31.8.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.3.1998 do 28.3.2001
Ve funkci: od 31.1.2007
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: Ing. Antonín Novotný 31.8.2011 - 31.8.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.3.2001 do 28.6.2006
Adresa: U Malvazinky 2112/20, Praha 150 00
Jméno: Ing. Miloslav Černý 31.8.2011 - 31.8.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.3.2001 do 28.6.2006
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: Ing. Antonín Novotný 31.8.2011 - 31.8.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2006 do 28.6.2011
Adresa: U Malvazinky 2112/20, Praha 150 00
Jméno: Ing. Miloslav Černý 31.8.2011 - 31.8.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2006 do 28.6.2011
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: Lukáš Černý 20.3.2007 - 25.4.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.1.2007 do 31.1.2012
Ve funkci: od 31.1.2007 do 31.1.2012
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: Alena Černá 31.8.2011 - 6.2.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2011
Adresa: Družstevní 411, Třemošnice 538 43
Jméno: Alena Černá 6.2.2014 - 10.2.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2011
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: Ing. Antonín Novotný 31.8.2011 - 7.2.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2011 do 31.10.2014
Ve funkci: do 31.10.2014
Adresa: U Malvazinky 2112/20, Praha 150 00
Jméno: Ing. Miloslav Černý 31.8.2011 - 7.2.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2011
Ve funkci: do 31.10.2014
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: Alena Černá 10.2.2014 - 13.1.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2011 do 28.6.2016
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: Ing. Miloslav Černý 7.2.2015 - 13.1.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2011 do 28.6.2016
Ve funkci: od 31.10.2014 do 28.6.2016
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Antonín Novotný 7.2.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 31.10.2014
Ve funkci: od 31.10.2014
Adresa: U Malvazinky 2112/20, Praha 150 00
Jméno: Jaroslava Manová 29.11.2018
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.10.2018
Ve funkci: od 1.10.2018
Adresa: 1. května 1053, Brumov-Bylnice 763 31
Jméno: Ing. Jaromír Žilka 29.11.2018
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.10.2018
Ve funkci: od 1.10.2018
Adresa: Táborská 1760/4, Říčany 251 01
Jméno: ing. Miroslav Ecler CSc. 6.5.1992 - 30.3.1993
Funkce: člen
Adresa: Fügnerova 468/42, Brno 613 00
Jméno: ing. Svatopluk Filípek 6.5.1992 - 16.11.1993
Funkce: člen
Adresa: Kvítková 4123, Zlín 760 01
Jméno: ing. Libor Procházka 6.5.1992 - 16.11.1993
Funkce: člen
Adresa: Hostivařská 149/33, Praha 102 00
Jméno: ing. Jan Skuhra 6.5.1992 - 16.11.1993
Funkce: člen
Adresa: Jabloňová 2881/98, Praha 106 00
Jméno: ing. Jaroslav Šafránek CSc. 6.5.1992 - 16.11.1993
Funkce: člen
Adresa: Hvězdova 1564/15, Praha 140 00
Jméno: ing. Alena Soušková 30.3.1993 - 16.11.1993
Funkce: člen
Adresa: Družby 4708 , Zlín - Jižní svahy Česká republika
Jméno: Pius Ďurovec 16.11.1993 - 19.7.1996
Funkce: člen
Adresa: Průběžná 120, Prachovice 538 04
Jméno: Jiří Mareš 16.11.1993 - 19.7.1996
Funkce: člen
Adresa: Kodaňská 1459/48, Praha 101 00
Jméno: ing. Jaroslav Šafránek 16.11.1993 - 25.3.1998
Funkce: člen
Adresa: Hvězdova 1564/15, Praha 140 00
Jméno: Anna Kulíková 19.7.1996 - 31.10.2000
Funkce: člen
Adresa: Družstevní 314, Třemošnice 538 43
Jméno: ing. Jiří Zumpfe 19.7.1996 - 31.10.2000
Funkce: člen
Adresa: Pod Sadem 288, Třemošnice 538 43
Jméno: Ferdinand Bouchal 31.10.2000 - 29.6.2011
Funkce: člen
Trvání členství: do 30.5.2003
Adresa: Havlíčkova 393, Heřmanův Městec 538 03
Jméno: Ing. Aleš Hrbek 31.10.2000 - 29.6.2011
Funkce: člen
Trvání členství: do 30.5.2003
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: Ferdinand Bouchal 29.6.2011 - 29.6.2011
Funkce: člen
Trvání členství: od 30.5.2003 do 30.8.2008
Adresa: Havlíčkova 393, Heřmanův Městec 538 03
Jméno: Ing. Aleš Hrbek 29.6.2011 - 29.6.2011
Funkce: člen
Trvání členství: od 30.5.2003 do 30.8.2008
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: Ferdinand Bouchal 29.6.2011 - 29.6.2011
Funkce: člen
Trvání členství: od 23.4.2009 do 30.1.2011
Adresa: Havlíčkova 393, Heřmanův Městec 538 03
Jméno: Mgr. Miroslava Černá 29.6.2011 - 29.6.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.1.2011
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: Ing. Aleš Hrbek 29.6.2011 - 25.9.2013
Funkce: člen
Trvání členství: od 23.4.2009
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: Ing. Aleš Hrbek 25.9.2013 - 4.11.2014
Funkce: člen
Trvání členství: od 23.4.2009 do 24.4.2014
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: Ing. Aleš Hrbek MBA 4.11.2014 - 7.2.2015
Funkce: člen
Trvání členství: od 24.4.2014 do 31.10.2014
Ve funkci: do 31.10.2014
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: Ing. Jaroslav Šafránek 25.3.1998 - 21.10.2016
Funkce: člen
Adresa: Plamínkové 1564/5, Praha 140 00
Jméno: Mgr. Miloslava Černá 29.6.2011 - 13.1.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.1.2011 do 20.3.2016
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: Mgr. Miloslava Černá 26.1.2017 - 27.9.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.3.2016 do 20.8.2018
Adresa: Jeseniova 1167/57, Praha 130 00
Jméno: Ing. Jaroslav Šafránek 21.10.2016 - 29.11.2018
Funkce: člen
Trvání členství: do 1.10.2018
Ve funkci: do 1.10.2018
Adresa: Severní 311, Zvole 252 45

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Aleš Hrbek MBA
Člen statutárního orgánu: Ing. Miloslav Černý
Člen statutárního orgánu: Lukáš Černý
Člen statutárního orgánu: Mgr. Alena Černá

Vlastníci firmy Centrum stavebního inženýrství a.s. IČO: 45274860

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 30 000 000 Kč 100% 5.6.2014
zakladni 68 547 000 Kč 100% 5.2.2010 - 5.6.2014
zakladni 103 547 000 Kč - 30.3.1993 - 5.2.2010
zakladni 102 470 000 Kč - 6.5.1992 - 30.3.1993

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 15 000 000 Kč 2 5.6.2014
Akcie na jméno 34 273 500 Kč 2 20.9.2012 - 5.6.2014
Akcie na majitele 68 547 000 Kč 1 5.2.2010 - 20.9.2012
Akcie na majitele 103 547 000 Kč 1 24.7.2009 - 5.2.2010
Akcie na majitele 100 000 Kč 901 9.8.2002 - 24.7.2009
Akcie na majitele 100 000 Kč 900 5.2.1999 - 9.8.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 3 447 5.2.1999 - 24.7.2009
Akcie na majitele 10 000 Kč 1 000 5.2.1999 - 24.7.2009
Akcie na majitele 1 000 Kč 103 447 3.11.1994 - 5.2.1999
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 16.11.1993 - 9.8.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 103 447 30.3.1993 - 3.11.1994
Akcie na jméno 1 000 Kč 102 470 6.5.1992 - 30.3.1993

Sbírka Listin Centrum stavebního inženýrství a.s. IČO: 45274860

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1595/SL 65 zpráva auditora r. 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 30.6.2015 14.7.2015 2
B 1595/SL 64 účetní závěrka [2014] příloha Městský soud v Praze 31.12.2014 30.6.2015 10.7.2015 19
B 1595/SL 63 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 30.6.2015 8.7.2015 6
B 1595/SL 62 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 31.10.2014 12.1.2015 18.2.2015 2
B 1595/SL 61 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 31.10.2014 12.1.2015 18.2.2015 2
B 1595/SL 60 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu NZ 326/2014 + rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 27.6.2014 30.6.2014 24.7.2014 9
B 1595/SL 59 notářský zápis NZ 141/2014-projekt rozdělení Městský soud v Praze 9.5.2014 9.5.2014 8.6.2014 52
B 1595/SL 58 zpráva auditora +zahaj.rozvaha k 1.1.2014 Městský soud v Praze 1.1.2014 9.5.2014 8.6.2014 4
B 1595/SL 57 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 9.5.2014 8.6.2014 25
B 1595/SL 56 notářský zápis NZ 101/2014 - projekt rozděl.odštěp.sloučením Městský soud v Praze 4.4.2014 4.4.2014 4.4.2014 33
B 1595/SL 55 účetní závěrka příloha+cash flow Městský soud v Praze 31.12.2012 18.9.2013 3.10.2013 18
B 1595/SL 53 zpráva auditora 2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 17.7.2013 14.8.2013 2
B 1595/SL 52 notářský zápis NZ 459/2012 Městský soud v Praze 12.9.2012 27.9.2012 1.10.2012 7
B 1595/SL 51 účetní závěrka 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 20.8.2012 5.9.2012 5
B 1595/SL 50 účetní závěrka 2011 příloha Městský soud v Praze 31.12.2011 20.8.2012 5.9.2012 17
B 1595/SL 49 zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 20.8.2012 5.9.2012 3
B 1595/SL 48 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 8.8.2011 13.9.2011 3
B 1595/SL 47 ostatní zápis z jednání řádné VH. Městský soud v Praze 28.6.2006 13.9.2011 4
B 1595/SL 46 ostatní zápis z jednání řádné VH. Městský soud v Praze 28.3.2011 13.9.2011 3
B 1595/SL 45 ostatní záp.z mimořádného zased.předs Městský soud v Praze 28.6.2011 13.9.2011 2
B 1595/SL 44 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 28.6.2011 13.9.2011 1
B 1595/SL 43 účetní závěrka r. 2010 - příloha Městský soud v Praze 31.12.2010 16.8.2011 13.9.2011 17
B 1595/SL 42 zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 16.8.2011 13.9.2011 3
B 1595/SL 41 účetní závěrka za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 16.8.2011 17.8.2011 6
B 1595/SL 40 zpráva auditora za r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 3.9.2010 6.9.2010 3
B 1595/SL 39 účetní závěrka r.2009-příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 3.9.2010 6.9.2010 17
B 1595/SL 38 účetní závěrka r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 3.9.2010 6.9.2010 5
B 1595/SL 37 notářský zápis NZ 553/2009 Městský soud v Praze 11.12.2009 29.12.2009 8
B 1595/SL 36 notářský zápis NZ 552/2009 Městský soud v Praze 11.12.2009 29.12.2009 9
B 1595/SL 34 zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 29.5.2009 28.7.2009 3.8.2009 2
B 1595/SL 33 účetní závěrka r.2008-příloha Městský soud v Praze 31.12.2008 28.7.2009 3.8.2009 15
B 1595/SL 32 účetní závěrka r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 28.7.2009 3.8.2009 5
B 1595/SL 35 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 274/2009 Městský soud v Praze 18.6.2009 28.7.2009 21
B 1595/SL 31 notářský zápis, posudek znalce č.024-014/05-31.5.05-NZ496/05 Městský soud v Praze 17.10.2005 30.3.2009 87
B 1595/SL 29 účetní závěrka r.2007-přehled vl.kapitálu Městský soud v Praze 31.12.2007 19.9.2008 19.9.2008 1
B 1595/SL 28 účetní závěrka r.2007-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2007 19.9.2008 19.9.2008 2
B 1595/SL 27 účetní závěrka r.2007-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2007 19.9.2008 19.9.2008 2
B 1595/SL 30 notářský zápis -NZ307/08 Městský soud v Praze 30.6.2008 9.9.2008 13
B 1595/SL 26 ostatní - záp.z VH Městský soud v Praze 27.6.2007 2.8.2007 9.8.2007 3
B 1595/SL 25 účetní závěrka r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 2.8.2007 9.8.2007 9
B 1595/SL 24 podpisové vzory +ČP-1x Městský soud v Praze 5.2.2007 21.3.2007 1
B 1595/SL 23 ostatní -odstoupení/ing.Chaloupecký/ Městský soud v Praze 31.1.2007 21.3.2007 1
B 1595/SL 22 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 31.1.2007 21.3.2007 2
B 1595/SL 21 notářský zápis -NZ260/06 Městský soud v Praze 24.7.2006 19.10.2006 0
B 1595/SL 20 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 28.6.2006 19.10.2006 0
B 1595/SL 18 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 1.8.2005 22.8.2005 20.9.2005 0
B 1595/SL 17 výroční zpráva za rok 2004 Městský soud v Praze 9.7.2005 20.7.2005 47
B 1595/SL 16 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 17.6.2005 9.7.2005 20.7.2005 3
B 1595/SL 15 ostatní -zápis VH Městský soud v Praze 4.6.2004 30.6.2004 15.7.2004 3
B 1595/SL 14 výroční zpráva r.2003+ÚZ+audit+zpráv.o vzta. Městský soud v Praze 31.12.2003 30.6.2004 15.7.2004 44
B 1595/SL 13 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 243/2003,OR,PL,OR,PM Městský soud v Praze 30.5.2003 20.10.2003 1.12.2003 0
B 1595/SL 12 výroční zpráva r.2002 Městský soud v Praze 19.6.2003 7.7.2003 0
B 1595/SL 11 zakladatelské dokumenty, notářský zápis Městský soud v Praze 8.6.2001 28.11.2002 0
B 1595/SL 10 notářský zápis, stanovy společnosti NZ326/2002+zápis z V.H. Městský soud v Praze 26.6.2002 29.10.2002 0
B 1595/SL 9 ostatní -zpráva o vztazích za rok 2001 Městský soud v Praze 25.4.2002 15.7.2002 16.7.2002 0
B 1595/SL 8 ostatní -zpráva auditora za rok 2001 Městský soud v Praze 10.5.2002 15.7.2002 16.7.2002 0
B 1595/SL 7 účetní závěrka za rok 2001 Městský soud v Praze 15.7.2002 16.7.2002 0
B 1595/SL 6 výroční zpráva za rok 2001 Městský soud v Praze 15.7.2002 16.7.2002 0
B 1595/SL 5 účetní závěrka za rok 2000+přílohy Městský soud v Praze 31.12.2000 24.4.2001 0
B 1595/SL 4 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.8.2000 16.2.2001 0
B 1595/SL 3 notářský zápis Městský soud v Praze 17.8.2000 16.2.2001 0
B 1595/SL 1 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.5.1998 5.2.1999 0
B 1595/SL 2 účetní závěrka r.1997,1999 Městský soud v Praze 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Centrum stavebního inženýrství a.s.


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Centrum stavebního inženýrství a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.