CANABA a.s. Praha IČO: 14868075

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu CANABA a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 14868075.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem CANABA a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 8 osob. Společnost podniká v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence a další.

Základní údaje o CANABA a.s. IČO: 14868075

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 25.4.2000
Spisová značka: B 6522
IČO: 14868075
Obchodní firma: CANABA a.s.
Právní forma: Akciová společnost 6.3.1991
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 6.3.1991
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 28.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 28.7.2014 - 14.9.2016
Počet členů správní rady: 4 28.7.2014 - 14.9.2016
Valná hromada konaná dne 16.6.2005 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 4.000.000,- Kč ( čtyři milióny korun českých) a upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upisováním nových akcií v počtu 200 ( dvě stě) kusů, jmenovitá hodnota jedné upisované akcie činí 20.000,- Kč ( dvacet tisíc korun českých), jedná se o kmenové akcie, akcie na jméno a akcie v listinné podobě. Všechny akcie budou upsány akcionáři na základě dohody všech akcionářů na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu v částce 4.000.000,- Kč ( čtyři miliónů korun českých) ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku. Dohoda akcionářů podle usta novení § 205 obchodního zákoníku nahrazuje listinu akcionářů, lhůta k uzavření této dohody činí 30 ( třicet) dnů a počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen představenstvem společnosti způsobem pro svolávání valné hromady. Místem sepsání dohody akci onářů je kancelář JUDr. Vratislava Makovce , notáře v Děčíně, v Děčíně I., U Plovárny 438/3. Představenstvo společnosti je povinno akcionáře vyzvat k uzavření dohody bez zbytečného odkladu poté, kdy bude zapsáno usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs upisovaných akcií je stejný jako jejich jmeno vitá hodnota. Schvaluje se, že upsat výše uvedené akcie lze nepeněžitým vkladem akcionářů Ing. Jaroslava Kalendy, Vlastimila Hlavatého a Alexeje Starého, jehož předmětem je dům číslo popisné 1551 postavený na zastavěné ploše a nádvoří číslo parcely 2582/2 , zastavěná plocha a nádvoří číslo parcely 2582/2 a trvalý travní porost číslo parcely 2582/1 v katastrálním území Podmokly, v části obce Děčín VI - Letná, v obci Děčín, zapsaných na listu vlastnictví číslo 1376 u Katastrálního úřadu v Děčíně. Výše oceněn í tohoto nepeněžitého vkladu činí 4.500.000,- Kč a byla určena znaleckým posudkem číslo 34/462/2005 ze dne 5.4.2005, vypracovaným znalcem Ing. Zdeňkem Slavíkem, bydlištěm Děčín I, 17. listopadu 12, přičemž za tento nepeněžitý vklad se vydá 200 kusů akcií, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč , v listinné podobě, kmenových akcií na jméno. Místem pro splacení tohoto nepeněžitého vkladu je dům v Děčíně VI, Na Stráni 1551/82 a lhůta pro splacení tohoto nepeněžitého vkladu je třicet ( třicet) dnů ode d ne uzavření dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, je společnost povinna vyplatit upisovatelům. 5.11.2005 - 31.1.2006
Obvodní soud pro Prahu 4 usnesením ze dne 27.9.2004 č.j. 13 Nc 19648/2004-4 nařídil exekuci na majetek povinného CANABA a.s. ve výši 33.261,70 Kč s příslušenstvím ve prospěch oprávněného Vladimír Janus, Zlatá stezka 199, Ústí nad Labem. Soud pověřil prove dením exekuce soudního exekutora JUDr. Ivana Reháka, Exekutorský úřad Ústí nad Labem. 23.11.2004 - 30.12.2004
Valná hromada konaná dne 15.4.2003 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: -----Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 4.000.000,--Kč (čtyři milióny korun českých) a upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. -----Základní kapitál se zvyšuje upisováním nových akcií v počtu 4.000 (čtyř tisíc) kusů, jmenovitá hodnota jedné upisované akcie činí 1.000.--Kč (jeden tisíc korun českých), jedná se o kmenové akcie, akcie na jméno a akcie v listinné podobě. -----Všechny akcie budou upsány akcionáři na základě dohody všech akcionářů na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu v částce 4.000.000,--Kč (čtyř miliónů korun českých) ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku. -----Dohoda akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku nahrazuje listinu akcionářů, lhůta k uzavření této dohody činí 30 (třicet) dnů a počátek běhu této lhůty bude akcinářům oznámen představenstvem společnosti způsobem pro svolávání valné hroma dy. Představenstvo společnosti je povinno akcionáře vyzvat k uzavření dohody bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bude známo provedení zápisu o usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Emisní kurs upisovaných akcií je ste jný jako jejich jmenovitá hodnota. -----Schvaluje se, že upsat výše uvedené akcie lze nepeněžitým vkladem výše uvedeného akcionáře Ing. Jaroslava Kalendy, jehož předmětem je dům číslo popisné 1551 postavený na zastavěné ploše a nádvoří číslo parcely 2582/2 a trvalý travní porost číslo parc ely 2582/1 v katastrálním území Podmokly, v části obce Děčín VI - Letná, v obci Děčín, zapsaných na listu vlastnictví číslo 1376 u Katastrálního úřadu v Děčíně. Výše ocenění tohoto nepeněžitého vkladu činí 4.100.000,--Kč a byla určena společným znaleckých posudkem číslo 30/175/2003 ze dne 8.3.2003 znalců Jaroslavy Sejrkové, bydlištěm Děčín XXXI, Malá 69 a Ing. Zdeňka Slavíka, bydlištěm Děčín I, 7.listopadu 12, přičemž za tento nepeněžitý vklad se vydá 4.000 kusů akcií, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.0 00,--Kč, v listinné podobě, kmenových akcií na jméno. Místem pro splacení tohoto nepeněžitého vkladu je dům v Děčíně VI, Na Stráni 1551/ 8 2 a lhůta pro spalcení tohoto nepeněžitého vkladu je 30 (třicet) dnů ode dne uzavření dohody akcionářů podle § 205 o bchodního zákoníku. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, je společnost povinna vyplatit upisovateli. 18.10.2003 - 18.5.2004
Valná hromada konaná dne 12.11.2001 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 5.000.000,- Kč (pět milionů korun českých) a upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upisováním nových akcií v počtu 5.000 (pět tisíc) kusů, jmenovitá hodnota jedné upisované akcie činí 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), jedná se o kmenové akcie, akcie na jméno a v listinné podobě. Všechny akcie budou upsány akcionáři na základě dohody všech akcionářů na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu v částce 5.000.000,- Kč (pět milionů korun českých) ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku. Dohoda akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku nahrazuje listinu akcionářů, lhůta k uzavření této dohody činí 30 (třicet) dnů a počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen představenstvem společnosti způsobem pro svolávání valné hromady. Představenstvo společnosti je povinno akcionáře vyzvat k uzavření dohody bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bude oznámeno provedení zápisu o usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Emisní kurs upisovaných akcií je stejný jako jejich jmenovitá hodnota. Proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu se připouští možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti a emisní kurs tedy bude výhradně splacen započtením. Tyto pohledávky vůči společnosti vyplývají ze smlouvy o úvěru uzavřené dne 30.5.2000 mezi akcionářem Ing. Jaroslavem Kalendou jako věřitelem a společností jako dlužníkem, přičemž výše úvěru činí 3.225.006,- Kč a společnost se zavázala zaplatit Ing. Jaroslavu Kalendovi úrok ve výši 7% ročně; ze smlouvy o úvěru uzavřené dne 30.5.2000 mezi akcionářem Alexejem Starým jako věřitelem a společností jako dlužníkem, přičemž výše úvěru činí 928.110,- Kč a společnost se zavázala zaplatit Alexeji Starému úrok ve výši 7% ročně; ze smlouvy o úvěru uzavřené dne 30.5.2000 mezi akcionářem Vlastimilem Hlavatým jako věřitelem a společností jako dlužníkem, přičemž výše úvěru činí 683.870,- Kč a společnost se zavázala zaplatit Vlastimilu Hlavatému úrok ve výši 7% ročně. Dohody o započtení musí být uzavřeny mezi akcionáři a společností do 30 (třiceti) dnů ode dne uzavření dohody akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku. Tyto smlouvy musí být uzavřeny písemnou formou a musí v nich být přesně určeny započítávané pohledávky. Emisní kurs akcií pak bude splacen výhradně započtením následujících pohledávek: - Započtením peněžité pohledávky akcionáře Ing. Jaroslava Kalendy vůči společnosti vyplývající z výše uvedené smlouvy o úvěru, přičemž ke dni tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu činí pohledávka Ing. Jaroslava Kalendy včetně úroků 3.485.314,- Kč (tři miliony čtyři sta osmdesát pět tisíc tři sta čtrnáct korun českých). Z této pohledávky se na splacení emisního kursu upisovaných akcií započte částka ve výši 3.350.000,- Kč (tři miliony tři sta padesát tisíc korun českých). - Započtením peněžité pohledávky akcionáře Vlastimila Hlavatého vůči společnosti vyplývající z výše uvedené smlouvy o úvěru, přičemž ke dni tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu činí pohledávka Vlastimila Hlavatého včetně úroků 728.330,- Kč (sedm set dvacet osm tisíc tři sta třicet korun českých). Z této pohledávky se na splacení emisního kursu upisovaných akcií započte částka ve výši 700.000,- Kč (sedm set tisíc korun českých). - Započtením peněžité pohledávky akcionáře Alexeje Starého vůči společnosti vyplývající z výše uvedené smlouvy o úvěru, přičemž ke dni tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu činí pohledávka Alexeje Starého včetně úroků 988.450,- Kč (devět set osmdesát osm tisíc čtyři sta padesát korun českých). Z této pohledávky se na splacení emisního kursu upisovaných akcií započte částka ve výši 950.000,- Kč (devět set padesát tisíc korun českých). 9.3.2002 - 4.12.2002
Základní kapitál společnosti činí 400 000,-Kčs. Bude na něj vydáno 2000 ks akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 2 000,-Kčs. 6.3.1991 - 23.6.1998
Zakladateli akciové společnosti jsou a jejich podíly činí: ing. Jaroslav Kalenda - 102 000,-Kčs Vlastimil Hlavatý - 102 000,-Kčs Architektonická kancelář - 98 000,-Kčs Jaromír Matějíček - 98 000,-Kčs 6.3.1991 - 23.6.1998
Údaje o založení akciové společnosti: CANABA a.s. byla založena jednorázově na základě zakladatelské smlouvy ze dne 15.2.1991, v souladu se zákonem č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech a stanovami a.s. 6.3.1991 - 28.7.2014

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 14868075
Obchodní firma: CANABA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 16.3.1993
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 4

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 14868075
Firma: CANABA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 4.4.1991

Kontakty na CANABA a.s. IČO: 14868075

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Štětkova 1001/5 , Praha 140 00 18.10.2003
Sídlo: Budějovická 409/1 , Praha 140 00 30.3.2000 - 18.10.2003
Sídlo: U Plovárny 438/3 , Děčín 405 02 6.3.1991 - 30.3.2000

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Štětkova 1001/5, Praha 140 00

Obory činností CANABA a.s. IČO: 14868075

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Projektová činnost ve výstavbě 14.9.2016
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 14.9.2016
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 21.9.2011
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.9.2011
zpracování dat,služby databank,správa sítí 18.5.2004 - 21.9.2011
reklamní činnost a marketing 4.12.2002 - 21.9.2011
správa a údržba nemovitostí 4.12.2002 - 21.9.2011
činnost ekonomických poradců 30.5.2002 - 21.9.2011
výroba cementového zboží 23.6.1998 - 30.5.2002
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 23.6.1998 - 21.9.2011
činnost realitní kanceláře 23.6.1998 - 21.9.2011
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 23.6.1998 - 21.9.2011
stavební činnost v rozsahu: 1. provádění bytových a občanských staveb 2. provádění průmyslových staveb 3. provádění inženýrských staveb včetně technické vybavenosti sídlišť 24.9.1993 - 23.6.1998
zprostředkovatelská, obchodní, reklamní investiční 6.3.1991 - 23.6.1998

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 16.8.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Dobrovského 1402/2 , Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny: 1000299376
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.2.2002

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 12.9.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: Dobrovského 1402/2 , Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny: 1000299376
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 6.2.2002
Provozovna č. 2
Provozovna: Chlumecká 765/6 , Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny: 1012429644
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 15.10.2018

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 12.9.2016

Živnost č. 4 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 12.9.2016

Živnost č. 5 Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.3.1993
Zánik oprávnění: 1.10.1997

Živnost č. 6 Provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlišťních celků)

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.8.1993
Zánik oprávnění: 1.10.1997

Živnost č. 7 Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.8.1993
Zánik oprávnění: 1.10.1997

Živnost č. 8 Výroba cementového zboží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.6.1997
Zánik oprávnění: 6.2.2002

Živnost č. 9 Činnost realitní kanceláře

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.9.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.9.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Činnost ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.2.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.6.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.6.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.3.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových a nebytových budov
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Informační činnosti
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Reklamní činnosti

Vedení firmy CANABA a.s. IČO: 14868075

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně. 28.7.2014
Za společnost navenek jedná představenstvo společnosti. Představenstvo za společnost podepisuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva. 30.3.2000 - 28.7.2014
Za společnost navenek jedná předseda představenstva. Představenstvo za společnost podepisuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda a jeden člen představenstva. 23.6.1998 - 30.3.2000
Společnost zastupuje navenek představenstvo, které má 4 členy a volí si předsedu. Podepisování představenstva za společnost provádí předseda a jeden člen představenstva. 6.3.1991 - 23.6.1998
Jméno: Ing. Jaroslav Kalenda 28.7.2014
Funkce: Statutární ředitel
Trvání členství: od 28.7.2014
Ve funkci: od 28.7.2014
Adresa: Slunečná 196, Nupaky 251 01
Jméno: ing. Jaroslav Kalenda 6.3.1991 - 23.6.1998
Funkce: člen
Adresa: Na Stráni 1551/82, Děčín 405 02
Jméno: Vlastimil Hlavatý 6.3.1991 - 23.6.1998
Funkce: člen
Adresa: Teplická 249, Děčín 405 05
Jméno: Jaromír Matějíček 6.3.1991 - 23.6.1998
Funkce: člen
Adresa: Školní 1428/10, Děčín 405 02
Jméno: Vlastimil Hlavatý 23.6.1998 - 30.3.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: U Nemocnice 1373/2, Děčín 405 02
Jméno: Jaromír Matějíček 23.6.1998 - 30.3.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 220, Růžová 405 02
Jméno: Ing. Jan Zelinka 23.6.1998 - 30.3.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Slovanská 1854 , 470 01 Česká Lípa Česká republika
Jméno: Ing. Jaroslav Kalenda 23.6.1998 - 8.1.2002
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Na Stráni 1551/82, Děčín 405 02
Jméno: Ing. Jaroslav Kalenda 8.1.2002 - 18.10.2003
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Šeříková 1604, Černošice 252 28
Jméno: Ing. Milan Rákosník 30.3.2000 - 5.11.2005
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 17.2.2005
Adresa: Dolní 28/3, Rumburk 408 01
Jméno: Ing. Miroslav Jaroš 30.3.2000 - 5.11.2005
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 12.7.2005
Adresa: Navigátorů 612/21, Praha 161 00
Jméno: Ing. Jaroslav Kalenda 18.10.2003 - 31.1.2006
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Sportovní 225, Dobřejovice 251 01
Jméno: Ing. Jiří Prášek 5.11.2005 - 30.12.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.7.2005
Adresa: 28. října 228/7, Děčín 405 02
Jméno: Pavel Herclík 5.11.2005 - 31.1.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.2.2005 do 10.12.2010
Adresa: Šípková 5586, Chomutov 430 01
Jméno: Ing. Jaroslav Kalenda 31.1.2006 - 31.1.2011
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 6.3.1991
Ve funkci: od 6.3.1991
Adresa: Slunečná 196, Nupaky 251 01
Jméno: Ing. Pavel Herclík 31.1.2011 - 21.9.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.12.2010
Adresa: Šípková 5586, Chomutov 430 01
Jméno: Ing. Jaroslav Kalenda 31.1.2011 - 10.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 10.12.2010
Ve funkci: od 10.12.2010
Adresa: Slunečná 196, Nupaky 251 01
Jméno: Ing. Jiří Prášek 30.12.2010 - 28.7.2014
Funkce: člen představenstva
Adresa: U Nemocnice 1391/6, Děčín 405 02
Jméno: Ing. Pavel Herclík 21.9.2011 - 28.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.12.2010
Adresa: Panorama 336, Jirkov 431 11
Jméno: Ing. Jaroslav Kalenda 10.7.2014 - 28.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 10.12.2010
Ve funkci: od 10.12.2010
Adresa: Slunečná 196, Nupaky 251 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Vlastimil Havlůj 23.6.1998 - 30.3.2000
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Dvořákova 1000/6, Jiříkov 407 53
Jméno: Milan Vilacký 23.6.1998 - 8.1.2002
Funkce: Člen dozorčí rady
Ve funkci: do 31.12.1999
Adresa: Obvodová 5/8, Děčín 405 02
Jméno: Alexej Starý 23.6.1998 - 31.1.2011
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Krásnostudenecká 1847/37, Děčín 405 02
Jméno: Vlastimil Hlavatý 30.3.2000 - 31.1.2011
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: U Nemocnice 1373/2, Děčín 405 02
Jméno: Ing. Šárka Miškovská 8.1.2002 - 31.1.2011
Funkce: Člen dozorčí rady
Ve funkci: od 1.1.2000
Adresa: Jižní cesta 136/2, Děčín 405 02
Jméno: Ing. Šárka Miškovská 31.1.2011 - 16.4.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.12.2010
Adresa: Jižní cesta 136/2, Děčín 405 02
Jméno: Alexej Starý 31.1.2011 - 28.7.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.12.2010
Ve funkci: od 11.12.2010
Adresa: Krásnostudenecká 1847/37, Děčín 405 02
Jméno: Vlastimil Hlavatý 31.1.2011 - 28.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.12.2010
Adresa: U Nemocnice 1373/2, Děčín 405 02
Jméno: Ing. Šárka Miškovská 16.4.2014 - 28.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.12.2010
Adresa: Jižní cesta 136/2, Děčín 405 02

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Jaroslav Kalenda

Vlastníci firmy CANABA a.s. IČO: 14868075

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 6 000 000 Kč 100% 4.12.2002
zakladni 1 000 000 Kč 100% 23.6.1998 - 4.12.2002
zakladni 400 000 Kč - 6.3.1991 - 23.6.1998

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 60 000 Kč 100 21.3.2017
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 300 31.3.2005 - 21.3.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 6 000 4.12.2002 - 31.3.2005
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 30.5.2002 - 4.12.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 23.6.1998 - 30.5.2002
Akcie na jméno 2 000 Kč 2 000 6.3.1991 - 23.6.1998

Sbírka Listin CANABA a.s. IČO: 14868075

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 6522/SL 53 účetní závěrka [2010], výroční zpráva [2010], zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2010 31.8.2015 2.9.2015 24
B 6522/SL 52 účetní závěrka [2011], výroční zpráva [2011], zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2011 31.8.2015 2.9.2015 24
B 6522/SL 51 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2012 31.8.2015 2.9.2015 23
B 6522/SL 50 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 28.7.2015 4.8.2015 29
B 6522/SL 49 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 2.7.2014 20.8.2014 30
B 6522/SL 48 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 25.6.2013 11.7.2013 29
B 6522/SL 47 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 19.7.2012 22.8.2012 29
B 6522/SL 46 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 23.8.2011 30.8.2011 31
B 6522/SL 45 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 11.12.2010 3.2.2011 1
B 6522/SL 41 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 14.7.2010 15.7.2010 30
B 6522/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 20.1.2010 20.1.2010 29
B 6522/SL 39 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 20.1.2010 20.1.2010 32
B 6522/SL 38 výroční zpráva r.2006/bez ÚZ/ Městský soud v Praze 31.12.2006 17.9.2007 17.9.2007 9
B 6522/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2005+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 13.9.2007 14.9.2007 45
B 6522/SL 36 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.12.2005 21.3.2007 0
B 6522/SL 35 notářský zápis -NZ640/05 Městský soud v Praze 20.12.2005 21.3.2007 0
B 6522/SL 34 notářský zápis -NZ641/05 Městský soud v Praze 20.12.2005 21.3.2007 0
B 6522/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 30.12.2005 2.1.2006 45
B 6522/SL 32 notářský zápis -NZ287/05 Městský soud v Praze 16.6.2005 5.11.2005 0
B 6522/SL 31 ostatní -zápis z jed.mimořádné VH Městský soud v Praze 12.7.2005 5.11.2005 0
B 6522/SL 30 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 17.2.2005 5.11.2005 0
B 6522/SL 29 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 5.11.2005 0
B 6522/SL 28 notářský zápis -NZ380/99 Městský soud v Praze 26.11.1999 26.4.2005 0
B 6522/SL 27 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ71/05 Městský soud v Praze 17.2.2005 26.4.2005 0
B 6522/SL 26 ostatní - protokol o nařízení exekuce Městský soud v Praze 30.12.2004 30.12.2004 0
B 6522/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 16.7.2004 28.7.2004 0
B 6522/SL 24 notářský zápis -NZ506/03 Městský soud v Praze 25.11.2003 26.5.2004 0
B 6522/SL 19 notářský zápis NZ 145/2003,příl.-změna sídla Městský soud v Praze 15.4.2003 4.11.2003 25.11.2003 0
B 6522/SL 18 ostatní dohoda o započtení pohledávky Městský soud v Praze 22.4.2002 17.1.2003 21.1.2003 0
B 6522/SL 17 notářský zápis, stanovy společnosti dohoda akci., ŽL,výmaz,změna Městský soud v Praze 18.4.2002 17.1.2003 21.1.2003 0
B 6522/SL 14 notářský zápis, stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.11.1999 24.7.2002 0
B 6522/SL 13 notářský zápis rozhodnutí Městský soud v Praze 12.11.2001 15.3.2002 23.7.2002 0
B 6522/SL 9 účetní závěrka -rok 2000 2x audit Městský soud v Praze 6.2.2002 22.3.2002 0
B 6522/SL 8 stanovy společnosti -dnem 15.2.1991 Městský soud v Praze 6.2.2002 22.3.2002 0
B 6522/SL 7 stanovy společnosti - dnem 29.5.1998 2x Městský soud v Praze 6.2.2002 22.3.2002 0
B 6522/SL 6 stanovy společnosti -dnem 30.3.2000 2x Městský soud v Praze 6.2.2002 22.3.2002 0
B 6522/SL 5 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.2.2002 6.2.2002 22.3.2002 0
B 6522/SL 11 účetní závěrka -rok 1996 až rok 1999, audity Městský soud v Praze 6.2.2002 22.3.2002 0
B 6522/SL 10 výroční zpráva - rok 1996 až rok 1999 2x Městský soud v Praze 6.2.2002 22.3.2002 0
B 6522/SL 4 notářský zápis NZ 15/99 - jednání mimoř. VH Městský soud v Praze 26.1.1999 12.4.2000 0
B 6522/SL 22 stanovy společnosti 2x Městský soud v Praze 22.4.2002 7.4.2004 0
B 6522/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva + audit. r.2002 2x Městský soud v Praze 7.4.2004 0
B 6522/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva + audit. r.2001 2x Městský soud v Praze 7.4.2004 0
B 6522/SL 12 notářský zápis Městský soud v Praze 19.4.2001 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení CANABA a.s.


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 8 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu CANABA a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.