C.S.CARGO a.s. Jičín IČO: 64259374

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu C.S.CARGO a.s., která sídlí v obci Jičín a bylo jí přiděleno IČO 64259374.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem C.S.CARGO a.s. se sídlem v obci Jičín byla založena v roce 1995. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 23 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně ři , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Opravy silničních vozidel a další.

Základní údaje o C.S.CARGO a.s. IČO: 64259374

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Hradci Králové 1.5.2004
Spisová značka: B 2377
IČO: 64259374
Obchodní firma: C.S.CARGO a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.5.2004
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 11.9.1995
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 4.7.2014
Dne 19.3.2010 rozhodl jediný akcionář společnosti C.S.CARGO a.s. působností valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti, když o tomto rozhodnutí byl JUDr. Josefem Kawulokem, notářem pořízen notářský zápis NZ 114/2010, N 150/2010: (a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 319.800.000,- Kč (slovy: třistadevatenáctmilionůosmsettisíc korun českých,), tj. z částky 50.200.000,- Kč (slovy: padesátmilionůdvěstětisíc korun českých) na částku 370.000.000,- Kč (slovy: třistasedmde sátmilionů korun českých) upsáním nových akcií předem určeným zájemcem, jediným akcionářem společnosti, a to ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák.. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. (b) Na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie: (i) 4 (slovy: čtyři) kusy kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 74.000.000,- Kč (slovy: sedmdesátčtyřimilionů korun českých ) (ii) 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 23.800.000,- Kč (slovy dvacettřimilionůosmsettisíc korun českých). S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Nově vydané akcie n a jméno mohou být převáděny pouze s předchozím souhlasem valné hromady. (c) Vzhledem k tomu, že se jediný akcionář společnosti vzdal přednostního práva na upisování akcií, nebudou nové akcie upisovány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku. (d) Celý rozsah zvyšovaného kapitálu a všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jedinému akcionáři, předem určenému zájemci, společnosti C.S.CARGO Holding N.V., se sídlem Amsterdam, Telestone 8, Naritaweg 165, 1043 BW, Nizozemské království, č. reg. 34 155650, a to ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností podle § 204 odst. 5 obch. zák. (e) Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, bezemisního ážia, tzn., že emisní kurs jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 74.000.000,- Kč (slovy: sedmdesátčtyřimilionů korun českých) činí 74.000.000,- Kč (slovy: sedmdesátč tyřimilionů korun českých) a emisní kurs jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 23.800.000,- Kč (slovy: dvacettřimilionůosmsettisíc korun českých) činí 23.800.000,- Kč (slovy: dvacettřimilionůosmsettisíc korun českých). (f) Jediný akcionář společnosti, předem určený zájemce, upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností podle § 204 odst. 5 obch. zák. Smlouva musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uve dené v § 205 odst. 3 obch. zák. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude doručen jedinému akcionáři představenstvem společnosti v den rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu s tím, že návrh smlouvy bude obsahovat rozvazovací podmínku ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obch. zák., jíž se právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií se stanoví v délce 14-ti dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Smlouvu, obsahující rozvazovací podmínku dle ust. § 203 odst. 4 obch. zák., lze uzavřít i v den, kdy bylo o zvýšení základního kapitálu rozhodnuto. Akcionář je oprávněn uzavří t smlouvu o upsání akcií v sídle společnosti, v pracovní dny od 9.00 hod. do 16.00 hod. Účast notáře zajistí na své náklady společnost. (g) Připouští se, aby upisovatel, předem určený zájemce, započetl své níže uvedené peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Předmětem započtení mohou být tyto pohledávky: (i) Pohledávka věřitele C.S.CARGO Holding N.V. se sídlem Amsterdam, Telestone 8, Naritaweg 165, 1043 BW, Nizozemské království, č. reg.34155650, vůči společnosti C.S.CARGO a.s. jako dlužníkovi, která je ke dni tohoto rozhodnutí v celkové výši 1.961.336,6 5 EUR (slovy: jedenmiliondevětsetšedesátjednatisíctřistatřicetšest euro 65/100). Jedná se o pohledávku na vrácení finančních prostředků, a to jistiny ve výši 1.878.304,50 EUR a úroků ve výši 83.032,15 EUR, dle smlouvy o úvěru (Loan Agreement) ze dne 20.5. 2008, na základě které poskytla společnost C.S.CARGO Holding N.V. jako věřitel společnosti C.S.CARGO a.s. jako dlužníkovi peněžní částku ve výši 11.800.000,- EUR. Pro účely vyčíslení pohledávky v českých korunách bude použit směnný kurz EUR/CZK vyhlášený Českou národní bankou, platný ke dni 18.3.2010. Ke dni tohoto rozhodnutí tak po přepočtení na české koruny činí pohledávka dle smlouvy o úvěru ze dne 20.5.2008 celkem 49.592.397,19 Kč (slovy: čtyřicetdevětmilionůpětsetdevadesátdvatisíctřistadevadesátsedm korun českých 19/100), a to jistina ve výši 47.492.929,28 Kč (slovy: čtyřicetsedmmilionůčtyřistadevadesátdvatisícdevětsetdvacetdevět korun českých 28/100) a úrok ve výši 2.099.467,91 Kč (slovy: dvamilionydevadesátdevěttisícčtyřistašedesátsedm korun českýc h 91/100). (ii) Pohledávka věřitele C.S.CARGO Holding N.V. se sídlem Amsterdam, Telestone 8, Naritaweg 165, 1043 BW, Nizozemské království, č. reg. 34155650, vůči společnosti C.S.CARGO a.s. jako dlužníkovi, která je ke dni tohoto rozhodnutí v celkové výši 11.219.849 ,03 EUR (slovy: jedenáctmilionůdvěstědevatenácttisícosmsetčtyřicetdevět euro 03/100). Jedná se o pohledávku na vrácení finančních prostředků, a to jistiny ve výši 11.068.026,57 EUR a úroků ve výši 151.822,46 EUR, dle smlouvy o úvěru (Loan Agreement) ze dn e 12.10.2009, ve znění dodatku č. 1 účinného ode dne 13.10.2009, na základě které poskytla společnost C.S.CARGO Holding N.V. jako věřitel společnosti C.S.CARGO a.s. jako dlužníkovi peněžní částku ve výši 11.068.026,57 EUR. Pro účely vyčíslení pohledávky v českých korunách bude použit směnný kurz EUR/CZK vyhlášený Českou národní bankou, platný ke dni 18.3.2010. Ke dni tohoto rozhodnutí tak po přepočtení na české koruny činí pohledávka dle smlouvy o úvěru ze dne 12.10.2009, ve znění dodatku č. 1 účinného od e dne 13.10.2009, celkem 283.693.882,72 Kč (slovy: dvěstěosmdesáttřimilionyšestsedevadesáttřitisícosmsetosmdesátdva korun českých 72/100), a jistina ve výši 279.855.051,82 Kč (slovy: dvěstěsedmdesátdevětmilionůosmsetpadesátpěttisícpadesátjedna korun český ch 82/100) a úrok ve výši 3.838.830,90 Kč (slovy: třimilionyosmsettřicetosmtisícosmsettřicet korun českých 90/100). U pohledávek uvedených pod bodem (i) a (ii) se připouští možnost započtení do celkové výše 319.800.000,- Kč (slovy: třistadevatenáctmilionůosmsettisíc korun českých) s tím, že pohledávka uvedená pod bodem (i) bude započtena v celém rozsahu (jistina a úrok y) a pohledávka uvedená pod bodem (ii) bude započtena zčásti, a to tak, že nejprve bude započten úrok v celém rozsahu a ve zbývající části bude započtena jistina. Započtení shora uvedených pohledávek upisovatele proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií bude provedeno písemnou dohodou o započtení dle § 580 občanského zákoníku. Návrh dohody vypracuje představenstvo společnosti a doručí j ej již podepsaný za společnost ve dvojím vyhotovení upisovateli při úpisu akcií (uzavření smlouvy o upsání akcií). Upisovatel je povinen v níže uvedené 20-ti denní lhůtě návrh dohody podepsat a jeden podepsaný stejnopis doručit společnosti. Podpisy na doh odě musí být úředně ověřeny. Dohodu o započtení lze uzavřít i v den, kdy bude uzavřena smlouva o upsání akcií obsahující rozvazovací podmínku dle ust. § 203 odst. 4 obch. zák. Dohoda o započtení však musí být s upisovatelem uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. (h) Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu jím upsaných akcií ve lhůtě 20 dnů od jejich upsání (uzavření smlouvy o upsání akcií), a to výhradně započtením svých peněžitých pohledávek vůči společnosti (uzavření dohody o započtení). 26.3.2010 - 28.4.2010
Na společnost C.S.CARGO a.s., se sídlem Jičín, Hradecká 1116, PSČ 506 01, identifikační číslo 642 59 374 přešlo v důsledku fúze sloučením jako na nástupnickou společnost jmění zanikajících společností, a to společnosti JTC Transcentrum s.r.o., se sídlem J ičín, Hradecká 1116, PSČ 506 01, identifikační číslo 632 20 598 a společnosti Truck Point, a.s., se sídlem Jičín, Hradecká 816, PSČ 506 01, identifikační číslo 274 68 313. 31.12.2008
V důsledku fúze sloučením přešlo na společnost C.S.CARGO a.s., se sídlem Jičín, Hradecká 1116, PSČ 506 01, IČ 642 59 374 jako nástupnickou společnost jmění zanikajících společností, a to společnosti ŠMIDBERSKÝ TRANSPORT, a.s., se sídlem Pardubice, Doubrav ice 106, PSČ 532 14, IČ 259 96 886 a společnosti C.S.CARGO Alfa a.s., se sídlem Praha 2, Nové Město, Václavská 316/12, PSČ 120 00, IČ 279 19 200. 31.12.2007
Obchodní společnost C.S. CARGO s.r.o. změnila právní formu na akciovou společnost ke dni 1.5.2004. 1.5.2004 - 1.5.2004
Provozovna: Hradecká čp. 816, PSČ 506 01 Jičín Louka u Litvínova, areál Chemopetrol Brams, PSČ 435 33. 20.11.1997 - 23.3.2000
Údaje o zřízení: Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou ze dne 18. 8. 1995 podle zák. č. 513/91 Sb. 11.9.1995 - 1.5.2004

Aktuální kontaktní údaje C.S.CARGO a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 64259374
Obchodní firma: C.S.CARGO a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Jičín
Vznik první živnosti: 24.8.1995
Celkový počet živností: 21
Aktivních živností: 5

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 64259374
Firma: C.S.CARGO a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Jičín
Základní územní jednotka: Jičín
Počet zaměstnanců: 1000 - 1499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 18.8.1995

Kontakty na C.S.CARGO a.s. IČO: 64259374

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Hradecká 1116 , Jičín 506 01 4.7.2014
Sídlo: Hradecká 1116 , Jičín 506 01 19.9.2001 - 4.7.2014
Sídlo: 186 , Chomutice 507 53 11.9.1995 - 19.9.2001

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Hradecká 1116, Jičín 506 01

Obory činností C.S.CARGO a.s. IČO: 64259374

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 4.7.2014
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 4.7.2014
opravy silničních vozidel 18.6.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 18.6.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní, - vnitrostátní veřejná linková, - vnitrostátní zv láštní linková, - mezinárodní linková 18.6.2009 - 4.7.2014
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 6.4.2005 - 18.6.2009
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 6.4.2005 - 18.6.2009
Zprostředkování služeb 6.4.2005 - 18.6.2009
Realitní činnost 6.4.2005 - 18.6.2009
Silniční motorová doprava osobní 23.3.2000 - 18.6.2009
Vnitrostátní a mezinárodní zasílatelství 23.3.2000 - 18.6.2009
Silniční motorová doprava nákladní 23.3.2000 - 18.6.2009
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 23.3.2000 - 18.6.2009
Provozování a organizování sportovních akcí včetně sportovních týmů 23.3.2000 - 18.6.2009
Logistika a skladová činnost 23.3.2000 - 18.6.2009
vnitrostátní zasílatelství 11.9.1995 - 23.3.2000
mezinárodní zasílatelství 11.9.1995 - 23.3.2000
silniční motorová doprava 11.9.1995 - 23.3.2000
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné 11.9.1995 - 18.6.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně ři

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.8.1995
Provozovna č. 1
Provozovna: 139 , Plzeň 321 00
Identifikační číslo provozovny: 1010448463
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.8.2015
Provozovna č. 2
Provozovna: Pávovská 3104/15 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1010542699
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.10.2015
Provozovna č. 3
Provozovna: Ruská 513/62 , Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny: 1010600877
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.11.2015
Provozovna č. 4
Provozovna: Poděbradova 836 , Louny 440 01
Identifikační číslo provozovny: 1010829441
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.3.2016
Provozovna č. 5
Provozovna: U Vlečky 622 , Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny: 1011454581
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.2.2017
Provozovna č. 6
Provozovna: Kraslická 250 , Nejdek 362 21
Identifikační číslo provozovny: 1011454572
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.2.2017
Provozovna č. 7
Provozovna: Kaplanova 505 , Liberec 463 12
Identifikační číslo provozovny: 1008526011
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.10.2012
Provozovna č. 8
Provozovna: Na Radosti 399 , Praha 155 21
Identifikační číslo provozovny: 1008891975
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.5.2013
Provozovna č. 9
Provozovna: 100 , Pardubice 533 53
Identifikační číslo provozovny: 1009999575
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.11.2014
Provozovna č. 10
Provozovna: Hradecká 816 , Jičín 506 01
Identifikační číslo provozovny: 1007876794
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.8.1995
Provozovna č. 11
Provozovna: Ampérova 500 , Liberec 463 12
Identifikační číslo provozovny: 1006797599
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.5.2004
Provozovna č. 12
Provozovna: Hradecká 1116 , Jičín 506 01
Identifikační číslo provozovny: 1007876816
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.11.2004
Provozovna č. 13
Provozovna: Masarykova 197 , Častolovice 517 50
Identifikační číslo provozovny: 1007135026
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.1.2008

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 11.9.1995
Provozovna č. 1
Provozovna: 139 , Plzeň 321 00
Identifikační číslo provozovny: 1010448463
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování: 12.8.2015
Provozovna č. 2
Provozovna: Pávovská 3104/15 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1010542699
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování: 12.10.2015
Provozovna č. 3
Provozovna: Ruská 513/62 , Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny: 1010600877
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování: 18.11.2015
Provozovna č. 4
Provozovna: Na Rovince 879 , Ostrava 720 00
Identifikační číslo provozovny: 1010717405
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování: 27.1.2016
Provozovna č. 5
Provozovna: Poděbradova 836 , Louny 440 01
Identifikační číslo provozovny: 1010829441
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování: 30.3.2016
Provozovna č. 6
Provozovna: Březhradská 177 , Hradec Králové 530 02
Identifikační číslo provozovny: 1011454637
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 23.2.2017
Provozovna č. 7
Provozovna: Kraslická 250 , Nejdek 362 21
Identifikační číslo provozovny: 1011454572
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

Zahájení provozování: 23.2.2017
Provozovna č. 8
Provozovna: U Vlečky 622 , Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny: 1011454581
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

Zahájení provozování: 23.2.2017
Provozovna č. 9
Provozovna: Vladislavova 250 , Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny: 1011454670
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

Zahájení provozování: 23.2.2017
Provozovna č. 10
Provozovna: Techniků 463 12 Liberec
Identifikační číslo provozovny: 1011454645
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 23.2.2017
Provozovna č. 11
Provozovna: Domažlická 185/68 , Plzeň 318 00
Identifikační číslo provozovny: 1011454599
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování: 23.2.2017
Provozovna č. 12
Provozovna: Klášterní 247/6 , Česká Lípa 470 01
Identifikační číslo provozovny: 1011454602
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování: 23.2.2017
Provozovna č. 13
Provozovna: 54 , Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny: 1011454653
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 23.2.2017
Provozovna č. 14
Provozovna: Nádražní 397 , Havlíčkův Brod 580 01
Identifikační číslo provozovny: 1011454611
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování: 23.2.2017
Provozovna č. 15
Provozovna: 20 , Podhradí 506 01
Identifikační číslo provozovny: 1011454661
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 23.2.2017
Provozovna č. 16
Provozovna: 294 06 Sukorady
Identifikační číslo provozovny: 1011454629
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 23.2.2017
Provozovna č. 17
Provozovna: Kaplanova 505 , Liberec 463 12
Identifikační číslo provozovny: 1008526011
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování: 31.10.2012
Provozovna č. 18
Provozovna: Na Radosti 399 , Praha 155 21
Identifikační číslo provozovny: 1008891975
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování: 6.5.2013
Provozovna č. 19
Provozovna: 100 , Pardubice 533 53
Identifikační číslo provozovny: 1009999575
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování: 24.11.2014
Provozovna č. 20
Provozovna: Hradecká 816 , Jičín 506 01
Identifikační číslo provozovny: 1007876794
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování: 11.9.1995
Provozovna č. 21
Provozovna: Hradecká 1116 , Jičín 506 01
Identifikační číslo provozovny: 1007876816
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování: 5.10.2001
Provozovna č. 22
Provozovna: Masarykova 197 , Častolovice 517 50
Identifikační číslo provozovny: 1007135026
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování: 16.1.2008
Provozovna č. 23
Provozovna: Ampérova 500 , Liberec 463 12
Identifikační číslo provozovny: 1006797599
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování: 19.5.2004
Provozovna č. 24
Provozovna: Černá silnice 369 , Mnichovo Hradiště 295 01
Identifikační číslo provozovny: 1006435433
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování: 5.2.2009

Živnost č. 3 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 7.1.2009
Provozovna č. 1
Provozovna: Hradecká 816 , Jičín 506 01
Identifikační číslo provozovny: 1007876794
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.1.2009

Živnost č. 4 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.3.2014
Provozovna č. 1
Provozovna: Hradecká 816 , Jičín 506 01
Identifikační číslo provozovny: 1007876794
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.3.2014

Živnost č. 5 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.5.2016
Provozovna č. 1
Provozovna: Hradecká 1116 , Jičín 506 01
Identifikační číslo provozovny: 1007876816
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.5.2016

Živnost č. 6 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.8.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.8.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.8.1995
Zánik oprávnění: 5.12.1997
Konec oprávnění: 23.8.2000

Živnost č. 9 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.9.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Vnitrostátní zasilatelství

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.9.1995
Zánik oprávnění: 30.9.1996

Živnost č. 11 Mezinárodní zasílatelství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.9.1995
Zánik oprávnění: 30.9.1996

Živnost č. 12 Vnitrostátní a mezinárodní zasílatelství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.9.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.12.1997
Zánik oprávnění: 27.11.2000

Živnost č. 14 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.12.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Provozování a organizování sportovních akcí včetně sportovních týmů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 2.11.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Logistika a skladová činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.1.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.11.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.11.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.11.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.12.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Činnost technických poradců v oblasti dopravy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.1.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Meziměstská pravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Činnosti v oblasti informačních technologií
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Univerzální administrativní činnosti
Ostatní sportovní činnosti

Vedení firmy C.S.CARGO a.s. IČO: 64259374

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují navenek vždy dva členové představenstva společně. 23.9.2014
Způsob jednání jménem společnosti: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti a společnost zavazují dva členové představenstva společně. 25.5.2010 - 23.9.2014
Způsob jednání: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti a společnost zavazují předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně a nebo dva členové představenstva společně. 13.2.2007 - 25.5.2010
Způsob jednání: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti a společnost zavazují předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva a člen představenstva společně. 4.8.2006 - 13.2.2007
Způsob jednání: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti a společnost zavazují předseda představenstva samostatně nebo dva místopředsedové představenstva společně nebo místopředseda představenstva a člen představenstva společně. 7.11.2005 - 4.8.2006
Způsob jednání: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti a společnost zavazují předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva a člen představenstva společně. 6.4.2005 - 7.11.2005
Způsob jednání: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti a společnost zavazují předseda představenstva a místopředseda představenstva společně. 27.1.2005 - 6.4.2005
Jednání za společnost: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo společně místopředseda představenstva a dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě připojí svůj podpis předseda předs tavenstva nebo společně místopředseda představenstva a dva členové představenstva. 1.5.2004 - 27.1.2005
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti je oprávněn jednat navenek a podepisovat se za ni jednatel společnosti. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu obchodní společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis jednatel společnosti. 23.3.2000 - 1.5.2004
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jsou oprávněni jednat navenek a podepisovat za ni jednatelé společnosti a to každý samostatně. 11.9.1995 - 23.3.2000
Jméno: Mgr. Petr Lánský 14.4.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.5.2015
Ve funkci: od 4.5.2015
Adresa: 42, Jičíněves 506 01
Jméno: Jiří Mates 16.5.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.7.2017
Adresa: 153, Kosořice 294 41
Jméno: Petr Volák 24.10.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.9.2018
Ve funkci: od 3.9.2018
Adresa: Jesenická 1258/3, Plzeň 323 00
Jméno: Luboš Matyščák 11.9.1995 - 23.3.2000
Funkce: Jednatel
Adresa: Petržílova 3305/21, Praha 143 00
Jméno: Tomáš Balihar 11.9.1995 - 14.5.2001
Funkce: Jednatel
Adresa: 186, Chomutice 507 53
Jméno: Tomáš Balihar 14.5.2001 - 1.5.2004
Funkce: Jednatel
Adresa: Štorchova 242, Ostroměř 507 52
Jméno: Tomáš Balihar 1.5.2004 - 25.1.2005
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 1.5.2004 do 22.12.2004
Ve funkci: od 1.5.2004 do 22.12.2004
Adresa: Štorchova 242, Ostroměř 507 52
Jméno: Tomáš Kracík 1.5.2004 - 7.11.2005
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.5.2004
Adresa: Profesora Františka Vojtíška 413, Ostroměř 507 52
Jméno: Petr Fix 1.5.2004 - 7.11.2005
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.5.2004 do 4.10.2005
Adresa: Ambrožova 1212, Jilemnice 514 01
Jméno: David Růžička 7.11.2005 - 12.4.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 4.10.2005
Adresa: Suchý vršek 2102/43, Praha 158 00
Jméno: Bořek Hájek 1.5.2004 - 4.8.2006
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.5.2004
Ve funkci: od 1.5.2004 do 27.6.2006
Adresa: 119, Dohalice 503 13
Jméno: Ing. Petr Žejdlík 7.11.2005 - 4.8.2006
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 4.10.2005
Ve funkci: od 11.10.2005
Adresa: Šachetní 390, Příbram 261 01
Jméno: Mgr. Tomáš Kracík 7.11.2005 - 4.8.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.5.2004
Adresa: Profesora Františka Vojtíška 413, Ostroměř 507 52
Jméno: David Růžička 12.4.2006 - 4.8.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 4.10.2005
Adresa: Chrtínská 2433, Hostivice 253 01
Jméno: Jan Šmídek 12.4.2006 - 4.8.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.3.2006
Adresa: Chodská 700/4, Liberec 460 07
Jméno: Ing. Tomáš Faller 25.1.2005 - 18.9.2007
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 22.12.2004 do 10.9.2007
Ve funkci: od 22.12.2004 do 10.9.2007
Adresa: Palisova 1224/8, Opava 747 06
Jméno: Jan Šmídek 4.8.2006 - 18.9.2007
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 31.3.2006
Ve funkci: od 27.6.2006 do 11.9.2007
Adresa: Chodská 700/4, Liberec 460 07
Jméno: Bořek Hájek 4.8.2006 - 18.9.2007
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.5.2004
Adresa: 119, Dohalice 503 13
Jméno: Libor Veselý 1.5.2004 - 5.3.2008
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.5.2004 do 19.2.2008
Adresa: Nábř. Irmy Geisslové 579, Jičín 506 01
Jméno: Jan Šmídek 18.9.2007 - 5.3.2008
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 31.3.2006 do 19.2.2008
Ve funkci: od 11.9.2007 do 19.2.2008
Adresa: Chodská 700/4, Liberec 460 07
Jméno: Bořek Hájek 18.9.2007 - 5.3.2008
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.5.2004
Ve funkci: od 11.9.2007 do 20.2.2008
Adresa: 119, Dohalice 503 13
Jméno: Bořek Hájek 5.3.2008 - 1.12.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.5.2004 do 29.8.2008
Adresa: 119, Dohalice 503 13
Jméno: Ing. Petr Vlček 5.3.2008 - 12.1.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.2.2008
Ve funkci: od 20.2.2008
Adresa: Žižkova 319, Husinec 384 21
Jméno: Roman Šmidberský 5.3.2008 - 18.6.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 20.2.2008 do 17.3.2009
Ve funkci: od 20.2.2008 do 17.3.2009
Adresa: Bulharská 814, Pardubice 530 03
Jméno: Ing. Petr Vlček 12.1.2009 - 29.7.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.2.2008 do 13.7.2009
Ve funkci: od 20.2.2008 do 13.7.2009
Adresa: Lázeňská 1262/20, Dobrá Voda u Českých Budějovic 373 16
Jméno: Ing. Filip Otruba 18.6.2009 - 23.11.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.4.2009 do 31.10.2009
Ve funkci: od 17.4.2009 do 31.10.2009
Adresa: K rovinám 547/9, Praha 158 00
Jméno: Jiří Zrůst 29.7.2009 - 23.11.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 14.7.2009 do 31.10.2009
Ve funkci: od 14.7.2009 do 31.10.2009
Adresa: Karla Dvořáka 433, Stará Huť 262 02
Jméno: Ing. Martin Pavlata 1.12.2008 - 25.5.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.11.2008 do 28.2.2010
Adresa: Pod Rušičkou 1601, Liberec 463 11
Jméno: Ing. Marcel Kalakaj 23.11.2009 - 25.2.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.11.2009 do 4.1.2011
Ve funkci: od 2.11.2009 do 4.1.2011
Adresa: Učitelská 1582/21, Praha 182 00
Jméno: Jiří Zrůst 25.5.2010 - 25.2.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.5.2010
Adresa: Karla Dvořáka 433, Stará Huť 262 02
Jméno: Ing. Petr Chvátal 23.11.2009 - 3.11.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.11.2009 do 30.6.2011
Ve funkci: od 2.11.2009 do 30.6.2011
Adresa: K Bažantnici 256, Obříství 277 42
Jméno: Jiří Zrůst 25.2.2011 - 3.11.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.5.2010 do 30.9.2011
Ve funkci: od 5.1.2011 do 30.9.2011
Adresa: Karla Dvořáka 433, Stará Huť 262 02
Jméno: Ing. Jan Blaško 3.11.2011 - 29.8.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.8.2011
Ve funkci: od 1.9.2011
Adresa: Nad lesním divadlem 1113/18, Praha 142 00
Jméno: Ing. Aleš Willert 3.11.2011 - 29.8.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2011
Ve funkci: od 3.10.2011
Adresa: nám. Přemysla Otakara II. 2/2, České Budějovice 370 01
Jméno: Mgr. Petr Lánský 25.5.2010 - 4.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.5.2010
Adresa: 42, Jičíněves 506 01
Jméno: Ing. Jan Blaško 29.8.2013 - 23.9.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.8.2011 do 31.8.2014
Ve funkci: od 1.9.2011 do 31.8.2014
Adresa: Nad lesním divadlem 1113/18, Praha 142 00
Jméno: Ing. Aleš Willert 29.8.2013 - 23.9.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2011
Ve funkci: od 3.10.2011
Adresa: nám. Přemysla Otakara II. 2/2, České Budějovice 370 01
Jméno: Mgr. Petr Lánský 4.7.2014 - 23.9.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.5.2010
Adresa: 42, Jičíněves 506 01
Jméno: Mgr. Petr Lánský 23.9.2014 - 5.6.2015
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.5.2010 do 1.5.2015
Ve funkci: od 1.9.2014 do 1.5.2015
Adresa: 42, Jičíněves 506 01
Jméno: Mgr. Petr Lánský 5.6.2015 - 11.5.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.5.2015
Ve funkci: od 4.5.2015
Adresa: 42, Jičíněves 506 01
Jméno: Ing. Aleš Willert 23.9.2014 - 14.6.2016
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2011
Ve funkci: od 1.9.2014
Adresa: nám. Přemysla Otakara II. 2/2, České Budějovice 370 01
Jméno: Ing. Marián Kusák 23.9.2014 - 14.6.2016
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.9.2014
Adresa: Na Bojišti 829/27, Liberec 460 07
Jméno: Ing. Aleš Willert 14.6.2016 - 5.1.2017
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2011 do 1.10.2016
Ve funkci: od 1.9.2014 do 1.10.2016
Adresa: Třeboňská 530/2, Praha 140 00
Jméno: Mgr. Petr Lánský 11.5.2016 - 14.4.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.5.2015
Ve funkci: od 4.5.2015
Adresa: Galandova 1234/5, Praha 163 00
Jméno: Ing. Marián Kusák 14.6.2016 - 10.8.2017
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.9.2014 do 1.7.2017
Adresa: Pod Ještědem 291, Liberec 460 08
Jméno: Jiří Mates 10.8.2017 - 16.5.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.7.2017
Adresa: Husova 107, Kopidlno 507 32
Jméno: Ing. Aleš Willert 5.1.2017 - 24.10.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.10.2016 do 31.8.2018
Ve funkci: od 2.10.2016 do 31.8.2018
Adresa: Třeboňská 530/2, Praha 140 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Petr Smetana 15.11.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.9.2017
Adresa: Tylova 1082, Jičín 506 01
Jméno: Aleš Willert 24.10.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2018
Ve funkci: od 3.9.2018
Adresa: Třeboňská 530/2, Praha 140 00
Jméno: Martin Hrdina 24.10.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2018
Adresa: Podvinný mlýn 2281/12, Praha 190 00
Jméno: Miroslav Kazda 1.5.2004 - 25.1.2005
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.5.2004
Ve funkci: od 1.5.2004 do 22.12.2004
Adresa: Štorchova 213, Ostroměř 507 52
Jméno: Vendula Kostková 1.5.2004 - 25.1.2005
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.5.2004 do 22.12.2004
Adresa: Zahradní 370, Ostroměř 507 52
Jméno: Lucie Hrušková 1.5.2004 - 25.1.2005
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.5.2004 do 22.12.2004
Adresa: Nábř. Irmy Geisslové 579, Jičín 506 01
Jméno: Ing. Roman Drhovský 25.1.2005 - 27.7.2005
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.12.2004 do 30.6.2005
Adresa: Nad Zámečnicí 650/7, Praha 150 00
Jméno: Miroslav Kazda 25.1.2005 - 27.7.2005
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.5.2004 do 3.6.2005
Adresa: Štorchova 213, Ostroměř 507 52
Jméno: Ing. Václav Janda 27.7.2005 - 12.4.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2005 do 1.2.2006
Adresa: Nezvalova 2088/12, Žďár nad Sázavou 591 01
Jméno: Ing. Jaroslav Melichar 12.4.2006 - 9.11.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2006 do 12.10.2006
Adresa: Výletní 355/24, Praha 142 00
Jméno: JUDr. Martin Veselý LL.M. 25.1.2005 - 18.9.2007
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.12.2004 do 10.9.2007
Ve funkci: od 22.12.2004 do 10.9.2007
Adresa: Slavníkova 2357/9, Praha 169 00
Jméno: Jan Kos 9.11.2006 - 18.9.2007
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.10.2006 do 10.9.2007
Adresa: Sochařská 333/2, Praha 170 00
Jméno: Ing. Filip Otruba 18.9.2007 - 18.6.2009
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.9.2007 do 31.3.2009
Adresa: K rovinám 547/9, Praha 158 00
Jméno: Ing. Michal Černý 27.7.2005 - 12.4.2011
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.6.2005 do 29.6.2010
Adresa: Klostermannova 1795/14, Praha 143 00
Jméno: Lenka Kloutvorová 12.4.2011 - 12.4.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2010 do 30.9.2010
Adresa: 20, Třtěnice 507 04
Jméno: Jan Martin 18.6.2009 - 3.11.2011
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2009 do 31.7.2011
Adresa: U Besedy 818, Praha 190 14
Jméno: Ing. Tomáš Faller 18.9.2007 - 15.2.2012
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.9.2007 do 31.1.2012
Ve funkci: od 11.9.2007 do 31.1.2012
Adresa: Palisova 1224/8, Opava 747 06
Jméno: Josef Nový 12.8.2011 - 14.3.2013
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.5.2011 do 31.7.2012
Adresa: Husova 983, Přeštice 334 01
Jméno: Zbyněk Kareš 15.2.2012 - 22.7.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2012 do 30.6.2013
Ve funkci: od 1.2.2012 do 30.6.2013
Adresa: Na Srážku 2071/8, Praha 143 00
Jméno: JUDr. Martin Veselý LL.M. 15.2.2012 - 22.7.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2012
Adresa: Slavníkova 2357/9, Praha 169 00
Jméno: Martin Veselý 22.7.2013 - 24.4.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2012
Ve funkci: od 1.7.2013
Adresa: Slavníkova 2357/9, Praha 169 00
Jméno: Jan Svoboda 22.7.2013 - 23.9.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2013 do 31.8.2014
Adresa: Lysinská 1847/34, Praha 143 00
Jméno: Martin Veselý 24.4.2014 - 23.9.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2012
Ve funkci: od 1.7.2013
Adresa: Charlese de Gaulla 1124/19, Praha 160 00
Jméno: JUDr. Martin Veselý 23.9.2014 - 19.1.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2012 do 1.1.2017
Adresa: Charlese de Gaulla 1124/19, Praha 160 00
Jméno: Petr Smetana 14.3.2013 - 15.11.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.9.2012 do 27.9.2017
Adresa: Tylova 1082, Jičín 506 01
Jméno: Ing. Jan Blaško 23.9.2014 - 24.10.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2014 do 31.8.2018
Ve funkci: od 1.9.2014 do 31.8.2018
Adresa: Nad lesním divadlem 1113/18, Praha 142 00
Jméno: JUDr. Martin Veselý 19.1.2017 - 24.10.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.1.2017 do 31.8.2018
Adresa: Charlese de Gaulla 1124/19, Praha 160 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Jiří Mates
Člen statutárního orgánu: Mgr. Petr Lánský
Člen statutárního orgánu: Petr Volák

Vlastníci firmy C.S.CARGO a.s. IČO: 64259374

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 370 000 000 Kč 100% 28.4.2010
zakladni 50 200 000 Kč 100% 31.12.2008 - 28.4.2010
zakladni 50 050 000 Kč 100% 31.12.2007 - 31.12.2008
zakladni 50 000 000 Kč 100% 27.7.2005 - 31.12.2007
zakladni 5 000 000 Kč 100% 1.5.2004 - 27.7.2005
zakladni 5 000 000 Kč - 14.5.2001 - 1.5.2004
zakladni 102 000 Kč - 20.11.1997 - 14.5.2001
zakladni 100 000 Kč - 11.9.1995 - 20.11.1997

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 74 000 000 Kč 5 25.5.2010
Kmenové akcie na jméno 74 000 000 Kč 4 28.4.2010 - 25.5.2010
Kmenové akcie na jméno 23 800 000 Kč 1 28.4.2010 - 25.5.2010
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 1 004 31.12.2008 - 25.5.2010
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 1 001 31.12.2007 - 31.12.2008
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 1 000 27.7.2005 - 31.12.2007
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 100 6.4.2005 - 27.7.2005
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 100 1.5.2004 - 6.4.2005

Sbírka Listin C.S.CARGO a.s. IČO: 64259374

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 2377/SL 122 ostatní Zápis z představenstva Krajský soud v Hradci Králové 30.6.2015 5.11.2015 6.11.2015 4
B 2377/SL 121 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 30.4.2015 25.5.2015 8.6.2015 3
B 2377/SL 120 ostatní zápis z jednání DR Krajský soud v Hradci Králové 8.12.2014 9.12.2014 5
B 2377/SL 119 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 8.12.2014 9.12.2014 4
B 2377/SL 118 ostatní zápis z představenstva Krajský soud v Hradci Králové 8.12.2014 9.12.2014 4
B 2377/SL 117 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Hradci Králové 8.12.2014 9.12.2014 64
B 2377/SL 116 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 1.10.2014 12.9.2014 16.10.2014 9
B 2377/SL 115 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 19.6.2014 11.9.2014 12.9.2014 11
B 2377/SL 114 notářský zápis, stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 19.6.2014 30.6.2014 16.7.2014 14
B 2377/SL 113 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 12.11.2013 12.12.2013 12.12.2013 4
B 2377/SL 112 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Hradci Králové 4.6.2013 12.12.2013 12.12.2013 50
B 2377/SL 111 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 1.7.2013 19.7.2013 23.7.2013 6
B 2377/SL 110 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 12.3.2013 15.3.2013 9
B 2377/SL 109 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Hradci Králové 20.12.2012 21.12.2012 57
B 2377/SL 108 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 20.12.2012 21.12.2012 4
B 2377/SL 107 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 17.2.2012 23.2.2012 21
B 2377/SL 106 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 17.2.2012 23.2.2012 6
B 2377/SL 105 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 10.2.2012 23.2.2012 7
B 2377/SL 104 ostatní rozhod.jed.akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 21.12.2011 21.12.2011 6
B 2377/SL 103 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Hradci Králové 21.12.2011 21.12.2011 58
B 2377/SL 99 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 27.10.2011 3.11.2011 3
B 2377/SL 98 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 27.10.2011 3.11.2011 21
B 2377/SL 102 rozhod. o statut. orgánu, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 27.10.2011 3.11.2011 16
B 2377/SL 101 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 27.10.2011 3.11.2011 1
B 2377/SL 100 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 27.10.2011 3.11.2011 1
B 2377/SL 97 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 11.8.2011 12.8.2011 4
B 2377/SL 96 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 23.5.2011 23.5.2011 3
B 2377/SL 95 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 12.4.2011 12.4.2011 5
B 2377/SL 94 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 31.12.2010 31.12.2010 6
B 2377/SL 93 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Hradci Králové 31.12.2010 31.12.2010 52
B 2377/SL 92 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 7.6.2010 7.6.2010 21
B 2377/SL 91 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 7.5.2010 18.5.2010 25.5.2010 26
B 2377/SL 90 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 25.5.2010 25.5.2010 21
B 2377/SL 89 ostatní rozhod.jed.akc. v půs. VH Krajský soud v Hradci Králové 21.4.2010 21.4.2010 4
B 2377/SL 88 ostatní návrh představenstva Krajský soud v Hradci Králové 21.4.2010 21.4.2010 1
B 2377/SL 87 výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 2008 Krajský soud v Hradci Králové 15.4.2010 15.4.2010 59
B 2377/SL 86 účetní závěrka, zpráva auditora 2008 Krajský soud v Hradci Králové 1.2.2010 1.2.2010 35
B 2377/SL 85 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 20.11.2009 24.11.2009 2
B 2377/SL 84 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 20.11.2009 24.11.2009 3
B 2377/SL 83 ostatní zápis ze zased. představ. Krajský soud v Hradci Králové 2.11.2009 21.11.2009 24.11.2009 2
B 2377/SL 82 ostatní rozhod.jed.akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 23.10.2009 20.11.2009 24.11.2009 3
B 2377/SL 81 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 28.7.2009 28.7.2009 2
B 2377/SL 80 ostatní zápis ze zased.představ. Krajský soud v Hradci Králové 28.7.2009 28.7.2009 3
B 2377/SL 79 ostatní rozhod. jed.akc. Krajský soud v Hradci Králové 28.7.2009 28.7.2009 2
B 2377/SL 78 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 17.3.2009 18.6.2009 18.6.2009 4
B 2377/SL 77 ostatní zápis ze zased. představ. Krajský soud v Hradci Králové 17.4.2009 18.6.2009 18.6.2009 2
B 2377/SL 76 ostatní odstoupení z fce v představ. Krajský soud v Hradci Králové 13.3.2009 18.6.2009 18.6.2009 2
B 2377/SL 75 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 18.6.2009 18.6.2009 2
B 2377/SL 74 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 18.6.2009 18.6.2009 2
B 2377/SL 73 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 12.6.2009 18.6.2009 18.6.2009 6
B 2377/SL 72 zpráva auditora k 31.7.2008 Krajský soud v Hradci Králové 29.12.2008 29.12.2008 37
B 2377/SL 71 účetní závěrka k 1.1.2008 Krajský soud v Hradci Králové 29.12.2008 29.12.2008 36
B 2377/SL 70 zpráva auditora k 1.1.2008 Krajský soud v Hradci Králové 29.12.2008 29.12.2008 0
B 2377/SL 69 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 29.12.2008 29.12.2008 20
B 2377/SL 68 notářský zápis NZ 583/2008 Krajský soud v Hradci Králové 29.12.2008 29.12.2008 34
B 2377/SL 67 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 26.11.2008 26.11.2008 2
B 2377/SL 66 ostatní rozhodnutí jed.akc.spol. Krajský soud v Hradci Králové 30.10.2008 26.11.2008 26.11.2008 2
B 2377/SL 65 ostatní rozhodnutí jed.akc.spol. Krajský soud v Hradci Králové 29.8.2008 26.11.2008 26.11.2008 2
B 2377/SL 64 změna právní formy, fúze Krajský soud v Hradci Králové 29.10.2008 29.10.2008 13
B 2377/SL 63 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 22.10.2008 22.10.2008 4
B 2377/SL 62 ostatní rozhodnutí představenstva Krajský soud v Hradci Králové 12.8.2008 12.8.2008 1
B 2377/SL 61 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Hradci Králové 12.8.2008 12.8.2008 3
B 2377/SL 60 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 2007 Krajský soud v Hradci Králové 12.8.2008 12.8.2008 10
B 2377/SL 59 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Hradci Králové 12.8.2008 12.8.2008 8
B 2377/SL 58 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Hradci Králové 12.8.2008 12.8.2008 31
B 2377/SL 57 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 19.2.2008 22.4.2008 23.4.2008 20
B 2377/SL 56 ostatní prohálšení, rozhodnutí, zápis Krajský soud v Hradci Králové 28.2.2008 28.2.2008 0
B 2377/SL 55 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Hradci Králové 28.2.2008 28.2.2008 7
B 2377/SL 54 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 4.12.2007 13.12.2007 20
B 2377/SL 53 účetní závěrka - zahaj.rozv. k 1.7.2007 Krajský soud v Hradci Králové 4.12.2007 13.12.2007 17
B 2377/SL 52 notářský zápis smlouva o fúzi sloučením Krajský soud v Hradci Králové 4.12.2007 13.12.2007 24
B 2377/SL 51 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Hradci Králové 4.12.2007 13.12.2007 6
B 2377/SL 50 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 4.12.2007 13.12.2007 33
B 2377/SL 49 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 4.12.2007 13.12.2007 26
B 2377/SL 48 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 4.12.2007 13.12.2007 38
B 2377/SL 47 účetní závěrka mimoř. Šmidberský a.s. Krajský soud v Hradci Králové 4.12.2007 13.12.2007 27
B 2377/SL 46 účetní závěrka mimoř.CS CARGO ALFA a.s. Krajský soud v Hradci Králové 4.12.2007 13.12.2007 12
B 2377/SL 45 účetní závěrka mimoř.k 30.6.2007, CS CARGO a. Krajský soud v Hradci Králové 4.12.2007 13.12.2007 29
B 2377/SL 44 posudek znalce č. 143-1/2007 Krajský soud v Hradci Králové 24.10.2007 4.12.2007 13.12.2007 113
B 2377/SL 43 posudek znalce č. 142-1/2007 Krajský soud v Hradci Králové 23.10.2007 4.12.2007 13.12.2007 98
B 2377/SL 42 ostatní -smlouva o fúzi Krajský soud v Hradci Králové 24.10.2007 24.10.2007 20
B 2377/SL 29 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Hradci Králové 6.2.2007 16.2.2007 19.2.2007 19
B 2377/SL 28 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 6.2.2007 16.2.2007 19.2.2007 5
B 2377/SL 27 účetní závěrka 2005 Krajský soud v Hradci Králové 19.2.2007 4
B 2377/SL 26 ostatní Krajský soud v Hradci Králové 7.11.2006 12.1.2007 12.1.2007 3
B 2377/SL 14 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 12.10.2006 2.11.2006 8.11.2006 3
B 2377/SL 13 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2005 Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2006 3.8.2006 8.8.2006 110
B 2377/SL 12 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory NZ 182/2006 Krajský soud v Hradci Králové 1.2.2006 10.4.2006 10.4.2006 36
B 2377/SL 11 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory NZ 327/2005 Krajský soud v Hradci Králové 29.9.2005 31.10.2005 31.10.2005 55
B 2377/SL 8 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 15.7.2005 15.7.2005 26
B 2377/SL 7 notářský zápis, stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 2.3.2005 29.3.2005 29.3.2005 40
B 2377/SL 6 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 22.12.2004 12.1.2005 12.1.2005 18
B 2377/SL 5 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 5.11.2004 23.12.2004 23.12.2004 33
B 2377/SL 4 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2003 Krajský soud v Hradci Králové 21.3.2004 8.7.2004 8.7.2004 27
B 2377/SL 24 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, posudek znalce, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 31.3.2004 1.4.2004 1.4.2004 121
B 2377/SL 25 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Hradci Králové 11.3.2004 24.3.2004 24.3.2004 1
B 2377/SL 22 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Hradci Králové 27.3.2003 23.5.2003 23.5.2003 1
B 2377/SL 20 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Hradci Králové 27.3.2002 17.6.2002 17.6.2002 1
B 2377/SL 19 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Hradci Králové 31.12.2001 31.12.2001 10
B 2377/SL 18 účetní závěrka 1998, 1999 Krajský soud v Hradci Králové 31.12.2001 31.12.2001 19
B 2377/SL 17 účetní závěrka 1996, 1997 Krajský soud v Hradci Králové 30.6.1997 31.12.2001 31.12.2001 19
B 2377/SL 15 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Hradci Králové 28.2.2000 1.3.2000 1.3.2000 6
B 2377/SL 3 účetní závěrka, zpráva auditora 1998 Krajský soud v Hradci Králové 2.8.1999 2.8.1999 11
B 2377/SL 41 účetní závěrka 2006 - návrh na rozděl. zisku Krajský soud v Hradci Králové 18.9.2007 1
B 2377/SL 40 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 2006 Krajský soud v Hradci Králové 18.9.2007 5
B 2377/SL 39 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Hradci Králové 18.9.2007 3
B 2377/SL 38 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Hradci Králové 18.9.2007 9
B 2377/SL 37 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Hradci Králové 18.9.2007 6
B 2377/SL 36 ostatní zápi z představenstva Krajský soud v Hradci Králové 17.9.2007 4
B 2377/SL 35 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 17.9.2007 5
B 2377/SL 34 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 17.9.2007 2
B 2377/SL 33 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 17.9.2007 2
B 2377/SL 32 ostatní zápis z dozorčí rady Krajský soud v Hradci Králové 17.9.2007 3
B 2377/SL 31 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 17.9.2007 20
B 2377/SL 30 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 17.9.2007 9
B 2377/SL 2 ostatní - sml.o přev.obch.podílu Krajský soud v Hradci Králové 27.5.1997 2
B 2377/SL 1 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Hradci Králové 27.5.1997 7

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení C.S.CARGO a.s.


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu C.S.CARGO a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.