Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace

Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě Ostrava IČO: 00031488

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě, která sídlí v obci Ostrava a bylo jí přiděleno IČO 00031488.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě se sídlem v obci Ostrava byla založena v roce 1920. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 137 osob. Společnost podniká v oboru Klempířství a oprava karoserií , Izolatérství , Pokrývačství, tesařství a další.

Základní údaje o Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě IČO: 00031488

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 20.9.1920
Spisová značka: DrXXIII 2
IČO: 00031488
Obchodní firma: Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě
Právní forma: Družstvo 20.9.1920
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 20.9.1920
Změnou stanov, schválenou členskou schůzí dne 06.06.2014, se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jako celku. 12.8.2014
Podpisování:Podpisování se děje tak, že k názvu družstva připojí předseda nebo místopředseda a další člen představenstva, kterým může být rovněž místopředseda, vlastnoruční podpis. 29.11.2005 - 12.8.2014
Nedělitelný fond:Výše nedělitelného fondu: 46 473 768,-Kč 17.11.1992 - 19.4.2014
Ručení:Člen je povinen přispět k úhradě ztráty družstva, vykázané vročním účetním výkaze podle rozhodnutí členské schůze a k úhraděschodku při zrušení družstva likvidací.Uhrazovací povinnost je omezena částkou rovnající se:a) u členů družstva dvojnásobku základního členského podílub) u členů představenstva, kontrolní komise, komise péče očleny trojnásobku základního členského podíluc) u místopředsedy družstva a vedoucích provozoven čtyřnásobkuzákladního členského podílud) u předsedy družstva pětinásobku základního členského podíluPři skončení členství úmrtím člena je uhrazovací povinnostomezena výší základního členského podílu. 31.12.1991 - 17.11.1992
Zřízení:Podnik tento je lidovým družstvem podle par. 157 ústavy a jezaložen podle zákona o družstvech.Byly přijaty nové stanovy, schválené výročním shromážděnímdelegátů dne 29.3.1991. 31.12.1991 - 17.11.1992
Zřízení:Podnik tento je lidovým družstvem podle par. 157 ústavy a jezaložen podle zákona o družstvech.Podle usnesení ze shoráždění delegátů výrobního družstva,konaného dne 11. listopadu 1988 byly přijaty nové stanovy súčinností od 1. ledna 1989. 19.12.1988 - 31.12.1991
Podle shromáždění delegátů tohoto družstva, ze dne 23.9.1978,shromáždění delegátů družstva Stavba ze dne 22.9.1978, podlespolečné členské schůze obou družstev, konané dne 16.listopadu1978 a se souhlasem Českého svazu výrobních družstev v Praze zedne 6.11.1978, zn. 0442/22-12094/78: s l o u č i l o se s tímtodružstvem, jako družstvem přejímacím družstvo STAVBA, výrobnídružstvo v Ostravě, jako družstvo přejímané (zrušené), v jedenhospodářský celek. Dnem sloučením, t.j. 1. ledna 1979, přecházíveškerý majetek, práva a závazky přejímaného družstva bezlikvidace na družstvo přejímací. 20.12.1978
Ručení:Každý člen je povinen přispět k úhradě ztráty družstva, vykázanév ročním účetním výkaze podle rozhodnutí členské schůze a kúhradě schodku zjištěného při zrušení družstva likvidacíčástkou rovnající se dvojnásobku členského podílu. 30.10.1975 - 31.12.1991
Rozhodnutím Českého svazu výrobních družstev v Praze z 31.května 1973, zn. 0442/23-9385/73 sloučilo se toto družstvo jakodružstvo přejímací podle § 91 odst. 2 hosp. zák. č. 109/64 Sb.ve znění zák. č. 138/70 Sb. s družstvem DRUMON výrobní družstvose sídlem Ostrava-Vítkovice, Místecká č. 133, jako družstvemzanikajícím. Majetek, práva a závazky zanikajícího družstvapřecházejí dnem sloučení na družstvo přejímající. 11.7.1973
Podle usnsení dílčích členských schůzí tohoto družstva,konaných ve dnech 16., 17., 22., 25., 26., 29.9. a 30. září 1969a usnesení dílčích členských schůzí družstva ELEKTRO - INSTALACEpracovního a výrobního družstva OSTRAVA, konaných ve dnech 5.,8., 9. a 12. září 1969, dále "Dohody o sloučení družstev" zedne 30. září 1969, bylo za s o u h l a s u a usnesení 14.schůze představenstva Českého svazu výrobních družstev v Prazeze dne 24. září 1969 pod čís. 143 e) s l o u č e n o družstvoELEKTRO - INSTALACE pracovní a výrobní družstvo OSTRAVA bezlikvidace ke dni 1. října 1969 - jako družstvo přejímané(slučované) a výrobním družstvem Bytprům v Ostravě - jakodružstvo přejímacím, a to tak, že přejímané družstvo dnemsloučení z a n i k á a veškerá jeho práva a závazky přejímádnem 1.10.1969 družstvo přejímací - Bytprům, výrobní družstvo vOstravě. 26.11.1969
Zastupování:Družstvo zastupuje a za ně jedná předseda nebo místopředseda. 30.12.1965 - 12.8.2014
Podpisování:Podpisování se děje tak, že k názvu družstva připojí předsedanebo místopředseda a další člen představenstva vlastnoručnípodpis. 30.12.1965 - 29.11.2005
Členský podíl činí 500,-Kč a může být zaplacen ve splátkáchnejpozději do jednoho roku od přijetí za člena.Zápisné činí 10,-Kč. 30.12.1965 - 17.11.1992
Ručení:Každý člen je povinen přispět podle rozhodnutí valné hromady kúhradě ztráty družstva, vykázané v ročním účetním výkaze podlerozhodnutí členské schůze a k úhradě schodku zjištěného přizániku družstva. Uhražovací povinnost je omezena částkourovnající se dvojnásobku členského podílu. 30.12.1965 - 30.10.1975
Zastupování:Před úřady a jinými orgány zastupuje družstvo jménempředstavenstva vždy předseda nebo jeho zástupce (místopředseda)a jeden další člen představenstva. 3.10.1958 - 30.12.1965
Podpisování:Listiny závažného obsahu, vydávané jménem družstva, podepisujevždy předseda nebo jeho zástupce (místopředseda) a další členpředstavenstva. 3.10.1958 - 30.12.1965
Ručení:Každý člen je povinen přispět podle rozhodnutí valné hromady kúhradě ztráty družstva, vykázané v ročním účetním výkazu, jakoži k úhradě schodku zjištěného při zrušení družstva, a tonejvýše částkou, rovnající se dvojnásobku členského podílu. 5.4.1956 - 30.12.1965
Náhradní orgán:Josef Nykl, bytem Ostrava VII, Okružní 19František Kleszcz, bytem Nový Jičín, Havlíčkova 7Ludvík Lančík, bytem Ostrava V, Sologubova 15Zastupování: Náhradní orgán vykonává působnost výboru a revisníkomise v mezích stanov družstva a ustanovení zák. č. 53/54 Sb.Podpisování: K názvu podniku připojí své podpisy dva členovénáhradního orgánu. 1.2.1955 - 30.3.1955
Členský podíl: 500,-KčZápisné: 100,-Kč 5.1.1954 - 30.12.1965
Ručení:Za závazky družstva v případě likvidace nebo platebníneschopnosti družstva ručí každý člen nejen svým podílem, ale idalší částkou ve výši dvojnásobku podílu. 5.1.1954 - 5.4.1956
Vyhlášky družstva nabývají platnosti vyvěšením na oznamovacíchtabulích hlavního závodu i všech provozoven družstva. 14.9.1950 - 31.12.1991
Podnik tento je lidovým družstvem podle par. 157 ústavy a jezaložen podle zákona o družstvech. 14.9.1950 - 19.12.1988
Podepisování:Podepisování družstva se děje tak, že pod název podniku připojísvé podpisy dva členové představenstva. 14.9.1950 - 1.2.1955
Zastupování:Zastupovati jsou oprávněni vždy dva členové představenstva. 14.9.1950 - 1.2.1955
Závodní podíl:Závodní podíl činí 1.000,Kč a jest splatný najednou nebo vpřiměřených splátkách do jednoho roku od doby, kdy bylžadatel za člena přijat. 14.9.1950 - 5.1.1954
Ručení:Ručení členů jest jednonásobné za každý upsaný podíl. 14.9.1950 - 5.1.1954
Výměrem Moravskoslezského zemského národního výboru expositury vOstravě ze dne 1. března 1948 č.j. VI/2-845/48, podle dekretupresidenta republiky ze dne 19.5.1945 č. 5 Sb., zavedena byla dopodniku národní správa a národním správcem firmy byl ustanoven:Oskar Horák, bytem Ostrava, Nám. Republiky 13Tento národní správce zastupuje firmu v mezích citovanéhovýměru a dekretu a bude znamenati firmu tak, že pod její znění sdodatkem ...národní správa...připojí svůj vlastnoruční podpis. 16.3.1948 - 28.6.1948
Výměrem Zemského národního výboru-expositury v Mor. Ostravě zedne 8. srpna 1945 č.j. IV-96/1/1945 byla podle dekretupresidenta republiky ze dne 19. května 1945 zavedena dočasnánárodní správa a dočasní národní správci:Oskar Horák, bytem Mor.Ostrava-Zábřeh n./O, Pěnkaví 42Antonín Hruška, bytem Mor.Ostrava-Mar.Hory, Kollárova 16aAntonín Šerák, bytem Mor.Ostrava, Na příkopech 1Tito dočasní správci zastupují společenstvo kolektivně v mezíchcitovaného dekretu a výměru a znamenají firmu tím způsobem, žepod její znění připojí společně své vlastnoruční podpisy sdodatkem:"dočasný národní správce". 28.8.1945 - 29.7.1947
Podle odstavce 1. nařízení ministra spravedlnosti čís. 72/1944Sb. vyznačuje se, že v důsledku změny § 38, odstavce 2. stanov,svolává se nyní valná hromada pozvánkou, zaslanou nejméně 8 dnůpřed valnou hromadou všem členům družstva jednoduchými dopisy. 28.12.1944 - 30.12.1965
Znění firmy též německy:Wohnind Genossenschafliche Unternehmung der Wohnungs -Industrie in Mäh. Ostrau, registrierte Genossenschaftmit beschränkter Haftung 3.3.1942 - 28.1.1946
Závodní podíl:První závodní podíl jest členem splatný nejpozději do tří let,počítajíc od konce roku, v němž byl za člena přijat; dalšízávodní podíly splácejí se v měsíčních lhůtách po 85,-Kč v téžedobě. 25.5.1938 - 14.9.1950
Závodní podíl:Závodní podíl jest splatný do tří let od konce roku, v němž bylza člena přijat. 31.5.1937 - 25.5.1938
Závodní podíl:Závodní podíl činí 1.000,-Kč a je nedílný. První závodní podílmusí býti splacen nejpozději do roka ode dne upsání a dalšízávodní podíly splácejí se v měsíčních lhůtách po 85,-Kčnejpozději do roka ode dne upsání počítaje. 16.5.1936 - 31.5.1937
Znění firmy též německy:Bytprům Genossenschafliche Unternehmung der Wohnungs -Industrie in Mäh. Ostrau, registrierte Genossenschaftmit beschränkter Haftung 5.4.1929 - 3.3.1942
Znamenání:Znamenání firmy děje se tím způsobem, že k firmě družstvapřipojí dva členové představenstva své vlastnoruční podpisy. 4.4.1925 - 14.9.1950
Zastupování:K zastupování oprávněni jsou dva kteříkoliv členovépředstavenstva. 4.4.1925 - 14.9.1950
Závodní podíl:Závodní podíl obnáší 1.000,-Kč a jest splatný nejdéle do 3měsíců ode dne upsání. Každý člen ručí svým závodním podílem ajednonásobným obnosem tohoto podílu. 4.4.1925 - 16.5.1936
Závodní podíl:Závodní podíl činí 1.000,-Kč a je nedělitelný. Spláci se vměsíčních lhůtách po 85,-Kč nejdéle do roka ode dne upsánípočítaje. 16.4.1924 - 4.4.1925
Znění firmy též německy:Produktivgenossenschaft der Zimmer Schriften-Maler, Anstreicherund verwandten Jewerle in Mähr. Ostrau, Jesellschaft m.b.h. 3.3.1923 - 5.4.1929
Znamenání:Znamenání za společenstvo děje se tímto způsobem, že pod firmoudružstva připíší dva členové představenstva vlastní rukou svájména. 20.9.1920 - 4.4.1925
Závodní podíl:Jeden závodní podíl obnáší 300,-Kč splatný v měsíčních lhůtáchpo 25,-Kč nejdéle do roka upsání. 20.9.1920 - 16.4.1924

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00031488
Obchodní firma: Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě
Právní forma: Výrobní družstvo
Evidující úřad: Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 24.9.1992
Celkový počet živností: 38
Aktivních živností: 15

Základní údaje datové schránky

IČO: 00031488
Jméno subjektu: Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: qtsn4k3

Základní údaje DPH

IČO: 00031488
DIČ: CZ00031488
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě
Sídlo: Výškovická 3052/38 OSTRAVA-JIH, ZÁBŘEH 700 30 OSTRAVA 30
Zapsal Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Územní pracoviště Ostrava II, Horní 1619/63, OSTRAVA-JIH, tel.: 596 705 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
413761/0100 1.4.2013
374354903/0300 1.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.1.1993

Kontakty na Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě IČO: 00031488

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Výškovická 3052 , 700 30 Ostrava Česká republika
Výškovická 3052/38, Zábřeh, 700 30 Ostrava
23.4.2014
Sídlo: Výškovická 38 , Ostrava - Zábřeh Česká republika
Ostrava - Zábřeh, Výškovická 38
7.3.2000 - 23.4.2014
Sídlo: Přívozská 3 , Ostrava 1 Česká republika
Ostrava 1, Přívozská 3
9.6.1987 - 7.3.2000
Sídlo: Puchmajerova 2 , Ostrava I Česká republika
Ostrava I, Puchmajerova 2
20.1.1971 - 9.6.1987
Sídlo: Vítkovická 18 , Ostrava I Česká republika
Ostrava I, Vítkovická 18
20.10.1950 - 20.1.1971
Sídlo: Ostrava Česká republika
Ostrava
14.9.1950 - 20.10.1950
Sídlo: Mor. Ostrava Česká republika
Mor. Ostrava
20.9.1920 - 14.9.1950

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Výškovická 3052/38, Zábřeh, 70030 Ostrava

Obory činností Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě IČO: 00031488

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
malířství, lakýrnictví a natěračství 12.8.2014
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí. 12.8.2014
pokrývačství, tesařství 21.12.2012
klempířství a oprava karosérií 21.12.2012
zámečnictví, nástrojářství 21.12.2012
truhlářství, podlahářství 21.12.2012
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 21.12.2012
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 21.12.2012
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.12.2012
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny". 21.12.2012 - 12.8.2014
údržba motorových vozidel ajejich příslušenství 14.9.2006 - 21.12.2012
podnikání voblasti nakládání snebezpečnými odpady 29.11.2005
provádění staveb, jejich změn aodstraňování 11.9.2004
vodoinstalatérství, topenářství 11.9.2004
poskytování technických služeb kochraně majetku aosob 11.9.2004
vedlejší činnost vdopravě 11.9.2004 - 21.12.2012
montáž, opravy, revize azkoušky vyhrazených elektrických zařízení 11.9.2004 - 21.12.2012
ubytovací služby 24.12.2002 - 21.12.2012
montáž měřidel 22.6.2000 - 21.12.2012
izolatérství 15.10.1997
kopírovací práce 15.10.1997 - 12.8.2014
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení,plnění tlakových nádob plyny 15.10.1997 - 21.12.2012
truhlářství 15.10.1997 - 21.12.2012
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 15.10.1997 - 21.12.2012
silniční motorová doprava nákladní 15.10.1997 - 21.12.2012
provádění staveb, včetně jejich změn, udržovacích prací na nicha jejich odstraňování 15.10.1997 - 11.9.2004
topenářství 15.10.1997 - 11.9.2004
polygrafická výroba 15.10.1997 - 29.3.2002
zpracování kamene 9.6.1993
malování, lakování a sklenářské práce 9.6.1993 - 21.12.2012
kopírovací práce 9.6.1993 - 21.12.2012
pokrývačství 9.6.1993 - 21.12.2012
klempířství 9.6.1993 - 21.12.2012
výroba cementového zboží a umělého kamene 9.6.1993 - 21.12.2012
zámečnictví 9.6.1993 - 21.12.2012
jiná vedlejší činnost v dopravě 9.6.1993 - 11.9.2004
vodoinstalatérství 9.6.1993 - 11.9.2004
studnářství s vyjímkou zříz. studní hornickým způsobem 9.6.1993 - 24.12.2002
projektová činnost v IV 9.6.1993 - 7.3.2000
provádění inž. staveb vč. sídlištních celků 9.6.1993 - 15.10.1997
provádění průmyslových staveb 9.6.1993 - 15.10.1997
provádění bytových a občanských staveb 9.6.1993 - 15.10.1997
stavitel (provádění jednoduchých staveb a subdob.) 9.6.1993 - 15.10.1997
montáž opr. a revize vyhr. plyn. zař., plnění tlak. nádob dleoprávnění ITI Praha, pobočka Ostrava ev. č. 1408/12.10/92-PZ-IV,VII ze dne 12.10.1992 9.6.1993 - 15.10.1997
provádění, projektování a vyhodnocování geolog. prací 9.6.1993 - 15.10.1997
silniční motorová doprava 9.6.1993 - 15.10.1997
síto a gumotisk, chemigrafie, stareotypie, galvanoplastika, ofs.tisk - specifikace: sítotisk, gumotisk 9.6.1993 - 15.10.1997
provádění tepelných a hlukových izolací 9.6.1993 - 15.10.1997
montáž těsnění oken a dveří 21.5.1979 - 9.6.1993
výroba v oboru stavebním: hlavní stavební výroba, přidruženástavební výroba, klempířství, zámečnictví, roletářství azakázková výroba drobných textilních výrobků, truhlářství,cementářská a kamenosochařská výroba, silniční a zemní práce,studnářství, výroba a montáž vzduchotechnických zařízení;podle zvláštních oprávnění: geologické a hydrogeologické práce,projektování a inž. činnost, světlotisk a sítotisk 20.12.1978 - 9.6.1993
cementářství a kamenosochařství 20.12.1978 - 9.6.1993
silniční a zemní práce 20.12.1978 - 9.6.1993
studnařství 20.12.1978 - 9.6.1993
lakýrnictví 20.12.1978 - 9.6.1993
pokládání podlahových krytin 20.12.1978 - 9.6.1993
truhlářství 20.12.1978 - 9.6.1993
montáž a údržba vzduchotechnických zařízení 20.12.1978 - 9.6.1993
podle zvláštních oprávnění: geologické a hydrogeologické práce,projektování a inž. činnost, světlotisk a sítotisk,příležitostná doprava různého materiálu 20.12.1978 - 9.6.1993
roletářství a zakázková výroba drobných textilních výrobků 20.12.1978 - 9.6.1993
revize tlakových nádob 20.12.1978 - 9.6.1993
rozmnožování sítotisku v rozsahu zvl. oprávnění 11.5.1978 - 20.12.1978
výroba v oboru stavebním: HSV, PSV, klempířství, zámečnictví,roletářství, zakázková výroba drobných bytových doplňků ze dřeva 7.7.1977 - 20.12.1978
zakázková výroba drobných bytových doplňků ze dřeva 7.7.1977 - 20.12.1978
zednictví 18.6.1976 - 9.6.1993
pokrývačství 18.6.1976 - 9.6.1993
natěračství staveb, nábytku a konstrukcí 18.6.1976 - 9.6.1993
instalatérství (včetně revizí plynových zařízení) 18.6.1976 - 9.6.1993
malířství pokojů 18.6.1976 - 9.6.1993
kamnářství a obkladačství 18.6.1976 - 9.6.1993
sklenářství 18.6.1976 - 9.6.1993
lepení podlah 18.6.1976 - 9.6.1993
klempířství 18.6.1976 - 9.6.1993
elektroinstalatérství a hromosvodářství (montáž, údržba a opravyelektro-zařízení včetně revizí) 18.6.1976 - 9.6.1993
maloobchodní prodej vlastních výrobků, doplňkový prodej výrobkůsouvisejících s poskytovanými službami 18.6.1976 - 9.6.1993
roletářství 18.6.1976 - 20.12.1978
projekce podle zvl. oprávnění 18.6.1976 - 20.12.1978
provádění revizí tlakových nádob 18.6.1976 - 20.12.1978
příležitostná doprava různého materiálu v rámci udělenéhopovolení 18.6.1976 - 20.12.1978
výroba v oboru stavebním: HSV, PSV, klempířství, zámečnictví,roletářství 18.6.1976 - 7.7.1977
zámečnictví 30.10.1975 - 9.6.1993
písmomalířství 30.10.1975 - 20.12.1978
1. výroba v oboru stavebním: 30.10.1975 - 18.6.1976
HSV 30.10.1975 - 18.6.1976
PSV 30.10.1975 - 18.6.1976
klempířství 30.10.1975 - 18.6.1976
roletářství 30.10.1975 - 18.6.1976
poskytování služeb v oborech: 30.10.1975 - 18.6.1976
projekce 30.10.1975 - 18.6.1976
zednictví 30.10.1975 - 18.6.1976
pokrývačství 30.10.1975 - 18.6.1976
natěračství staveb, nábytku a konstrukcí 30.10.1975 - 18.6.1976
instalatérství (včetně revizí plynových zařízení) 30.10.1975 - 18.6.1976
malířství pokojů 30.10.1975 - 18.6.1976
kamnářství a obkladačství 30.10.1975 - 18.6.1976
roletářství 30.10.1975 - 18.6.1976
sklenářství 30.10.1975 - 18.6.1976
lepení podlah 30.10.1975 - 18.6.1976
provádění demoličních prací budov, průmyslových objektů atechnologického zařízení 30.10.1975 - 18.6.1976
2. příležitostná doprava různého materiálu v rámci udělenéhopovolení 30.10.1975 - 18.6.1976
3. maloobchodní prodej vlastních výrobků, doplňkový prodejvýrobků souvisejících s poskytovanými službami 30.10.1975 - 18.6.1976
elektroinstalatérství a hromosvodářství (montáž, údržba a opravyelektro-zařízení včetně revizí) 30.10.1975 - 18.6.1976
zámečnictví 30.10.1975 - 18.6.1976
stavební výroba (HSV, PSV a projekce) a opravářská a údržbářskáčinnost v těchto základních oborech:zednictvípokrývačstvíklempířstvínatěračství staveb, nábytku a konstrukcíinstalatérství (včetně revizní činnosti plynových zařízení)malířství pokojůkamnářství a obkládačstvíelektroinstalatérství a hromosvodařství (montáž, údržba a opravyelektro-zařízení včetně revizní činnosti)zámečnictvípísmomalířstvíroletářstvísklenářství a lepení podlahprovádění demoličních prací budov, průmyslových objektů atechnologických zařízenípříležitostná doprava různého materiálu v rámci udělenéhopovolení 23.4.1975 - 30.10.1975
stavební výroba (HSV, PSV a projekce) a opravářská a údržbářskáčinnost v těchto základních oborech:zednictvípokrývačstvíklempířstvínatěračství staveb, nábytku a konstrukcíinstalatérství (včetně revizní činnosti plynových zařízení)malířství pokojůkamnářství a obkládačstvíelektroinstalatérství a hromosvodařství (montáž, údržba a opravyelektro-zařízení včetně revizní činnosti)zámečnictvípísmomalířstvíroletářstvísklenářství a lepení podlahvýroba stavebních hmot jako soklového kamenoštěrku a drtěprovádění demoličních prací budov, průmyslových objektů atechnologických zařízenípříležitostná doprava různého materiálu v rámci udělenéhopovoleníslévárenství barevných kovů - ve kterých jsou zajišťovány islužby obyvatelstvu a organizacím 6.5.1974 - 23.4.1975
obchodní činnost související s výrobou, opravářskými aúdržbářskými pracemi a se zajišťováním služeb 29.10.1970 - 30.10.1975
stavební výroba (HSV, PSV a projekce) a opravářská a údržbářskáčinnost v těchto základních oborech:zednictvípokrývačstvíklempířstvínatěračství staveb, nábytku a konstrukcíinstalatérstvímalířství pokojůkamnářství a obkládačstvíelektroinstalatérství a hromosvodařstvízámečnictvípísmomalířstvíroletářstvísklenářství a lepení podlah - ve kterých jsou zajištěny i službyobyvatelstvu 29.10.1970 - 6.5.1974
výroba a opravářské a údržbářské práce v odvětví stavebnímzejména v těchto základních oborech:malířství pokojůnatěračství staveb, nábytku a konstrukcíklempířstvíinstalatérstvíkamnářstvízámečnictvísklenářstvíroletářstvípísmomalířstvípokryvačstvíelektroinstalatérstvíhromosvodařstvízednictví 27.11.1969 - 29.10.1970
zajišťování služeb obyvatelstvu v oborech:malířství pokojůnatěračství staveb a nábytkuklempířstvíinstalatérstvíkamnářstvíroletářstvísklenářstvípokryvačstvíelektroinstalatérstvíhromosvodařstvízednictví 27.11.1969 - 29.10.1970
kamnářství a obklady stěn a dlažeb 26.7.1951 - 27.11.1969
instalatérství vody, plynu a ústředního topení 26.7.1951 - 27.11.1969
isolace všeho druhu ( tepelná, zvuková a proti vodě ) 26.7.1951 - 27.11.1969
chromování a pokování železných předmětů 26.7.1951 - 27.11.1969
elektrotechnický 26.7.1951 - 27.11.1969
mechanický 26.7.1951 - 27.11.1969
mědikovecký 26.7.1951 - 27.11.1969
pasířský 26.7.1951 - 27.11.1969
nožířský 26.7.1951 - 27.11.1969
kovářský a podkovářský 26.7.1951 - 27.11.1969
radiomechanický 26.7.1951 - 27.11.1969
malířství pokojů 14.9.1950 - 27.11.1969
písmomalířství 28.1.1946 - 27.11.1969
natěračství a lakýrnictví 28.1.1946 - 27.11.1969
zámečnictví 28.1.1946 - 27.11.1969
pokrývačství 28.1.1946 - 27.11.1969
truhlářství a stavební stolářství 28.1.1946 - 27.11.1969
sklenářství 28.1.1946 - 27.11.1969
čalounictví 28.1.1946 - 27.11.1969
niklování 28.1.1946 - 27.11.1969
instalace vody, plynu a ústředního topení 28.1.1946 - 26.7.1951
isolace všeho druhu ( tepelná, zvuková a proti vodě ), veškerýchdlažeb a obkladů stěn 28.1.1946 - 26.7.1951
chromování a pokování železných předmětů a jiných příbuznýchodvětví 28.1.1946 - 26.7.1951
kamenictví 28.1.1946 - 14.9.1950
pila 28.1.1946 - 14.9.1950
parketářství 28.1.1946 - 14.9.1950
elektotechnictví 28.1.1946 - 14.9.1950
výroba cihel a betonových výrobků 28.1.1946 - 14.9.1950
výroba kachlového zboží a hrnčířství 28.1.1946 - 14.9.1950
společný nákup surovin, cizích výrobků 28.1.1946 - 14.9.1950
prodej výrobků vlastních i cizích 28.1.1946 - 14.9.1950
doplnění bytových zařízení 28.1.1946 - 14.9.1950
zřizování rekreačních středisek:ubytování a stravování s provozem ve vlastní režii, ve kterýchbude členům a jejich příbuzným umožněn levný pobyt v dobědovolené 28.1.1946 - 14.9.1950
Účelu toho má býti dosaženo následujícím způsobem:a) zřízením společných dílenb) provozováním výroby na účet společnýc) předáváním surovin členům a přijímáním hotových výrobků kdalšímu zhodnocení ve svých prodejnáchd) pracováním všemi výchovnými a jinými prostředky k odbornémuzdokonalení svých členů 5.4.1929 - 28.1.1946
klempířství 4.4.1925 - 27.11.1969
zlacení 4.4.1925 - 27.11.1969
kamnářství 4.4.1925 - 26.7.1951
instalatérství 4.4.1925 - 28.1.1946
a jiných příbuzných odvětví stavebnictví 4.4.1925 - 28.1.1946
Účelem družstva jest podporovati své členy v jich živnosti,hospodaření, práci, podnikavosti a vynalézavosti společnýmnákupem surovin, potřeb i nástrojů, sloužících ku provozovánívytčené působnosti. 4.4.1925 - 28.1.1946
Účelu toho má býti dosaženo následujícím způsobem:a) zřízením společných dílenb) provozováním výroby na účet společnýc) předáváním surovin členům a přijímáním hotových výrobků kdalšímu zhodnocení ve svých prodejnáchd) pracováním všemi výchovnými a jinými prostředky k odbornémuzdokonalení svých členůe) podporováním spořivosti svých členů, přijímáním a úrokovánímčlenských úspor 4.4.1925 - 5.4.1929
Činnost družstva jest ve smyslu § 85 zák. o přímých daníchosobních ze dne 25. října 1896, čís. 220 ř.z., obmezena načleny. Nečlenové mohou býti zaměstnáni jen tenkráte, pakližečlen buďto nemocí nebo jinak byl zaneprázdněn, anebo při zvláštěvelkém návalu výroby. Takové zaměstnání nečlenů na výpomoc nesmívšak trvati déle šesti měsíců v roce, při čemž počet pracovníchdnů takto mimořádně zaměstnaných nečlenů nesmí do rokapřesahovati 1/10 pracovních dnů členů, při čemž se stanoví 300pracovních dnů do roka. 4.4.1925 - 5.4.1929
malířství pokojů 20.9.1920 - 28.1.1946
malířství písma 20.9.1920 - 28.1.1946
natěračství 20.9.1920 - 28.1.1946
podporovati členy své v jejich živnosti a hospodaření společnýmnákupem suroviny, potřeb i nástrojů k provozování: 20.9.1920 - 4.4.1925
zlacení a jiných příbuzných odvětví 20.9.1920 - 4.4.1925
zadáváním jich členům družstva, přenecháváním dílen družstva kužívání, společným prodejem členských výrobků z tohoto oboru iprovozováním téže výroby na vlastní účet družstva s použitímčlenů jako pracovních sil 20.9.1920 - 4.4.1925

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Výškovická 3052/38 , Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny: 1000508889
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.6.1995

Živnost č. 2 Izolatérství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Výškovická 3052/38 , Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny: 1000508889
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.1999

Živnost č. 3 Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Výškovická 3052/38 , Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny: 1000508889
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.6.1995

Živnost č. 4 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Výškovická 3052/38 , Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny: 1000508889
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.6.1995

Živnost č. 5 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Výškovická 3052/38 , Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny: 1000508889
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 31.8.1999
Provozovna č. 2
Provozovna: Opavská 827/59 , Bílovec 743 01
Identifikační číslo provozovny: 1000508897
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.9.1992

Živnost č. 6 Zpracování kamene

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Výškovická 3052/38 , Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny: 1000508889
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2001

Živnost č. 7 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Výškovická 3052/38 , Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny: 1000508889
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.6.1995

Živnost č. 8 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Výškovická 3052/38 , Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny: 1000508889
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 1.2.1999
Provozovna č. 2
Provozovna: Opavská 827/59 , Bílovec 743 01
Identifikační číslo provozovny: 1000508897
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 13.10.1992

Živnost č. 9 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Výškovická 3052/38 , Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny: 1000508889
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.6.1995

Živnost č. 10 Malířství, lakýrnictví a natěračství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 13.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Výškovická 3052/38 , Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny: 1000508889
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.2.1999

Živnost č. 11 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.6.1995

Živnost č. 12 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.2.2004
Provozovna č. 1
Provozovna: Výškovická 3052/38 , Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny: 1000508889
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.2.2004

Živnost č. 13 Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.3.2004
Provozovna č. 1
Provozovna: Výškovická 3052/38 , Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny: 1000508889
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.3.2004

Živnost č. 14 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 5.1.2005
Provozovna č. 1
Provozovna: Výškovická 3052/38 , Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny: 1000508889
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.10.2006

Živnost č. 15 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.8.2014
Provozovna č. 1
Provozovna: Opavská 827/59 , Bílovec 743 01
Identifikační číslo provozovny: 1000508897
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.8.2014

Živnost č. 16 Studnařství, s výjimkou zřizování studní hornickým způsobem

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Zánik oprávnění: 11.7.1995

Živnost č. 17 Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Zánik oprávnění: 9.1.1997

Živnost č. 18 provádění inž. staveb (vč. techn. vybavenosti sídlištních celků)

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Zánik oprávnění: 9.1.1997

Živnost č. 19 Stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek pro shora uvedené stavby)

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Zánik oprávnění: 9.1.1997

Živnost č. 20 Provádění tepelných a hlukových izolací

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Zánik oprávnění: 17.4.1996

Živnost č. 21 Výroba cementového zboží a umělého kamene

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Vodoinstalatérství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Zánik oprávnění: 11.5.2000

Živnost č. 23 Topenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Zánik oprávnění: 11.5.2000

Živnost č. 24 Polygrafická výroba

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Zánik oprávnění: 11.4.2001

Živnost č. 25 Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Zánik oprávnění: 9.1.1997

Živnost č. 26 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Zánik oprávnění: 27.12.1999

Živnost č. 27 Sítotisk, gumotisk, chemigrafie, stereotypie, galvanoplastika, ofsetový tisk

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Zánik oprávnění: 9.1.1997

Živnost č. 28 Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob plyny

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 9.1.1997

Živnost č. 29 Sklenářské práce, rámování a paspartování

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 30 Kopírovací práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 31 Vedlejší činnost v dopravě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 32 Provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.12.1992
Zánik oprávnění: 11.7.1995

Živnost č. 33 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.1.1993
Zánik oprávnění: 12.8.2014

Živnost č. 34 Silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.1.1993
Zánik oprávnění: 9.1.1997

Živnost č. 35 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.6.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 36 Montáž měřidel

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.4.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 37 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.3.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 38 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.1.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Vedení firmy Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě IČO: 00031488

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Milan Plaček 23.4.2014
Funkce: předseda družstva
Trvání členství: od 25.4.2003
Ve funkci: od 25.4.2003
Adresa: Martinovská 3223 , 723 00 Ostrava Česká republika
Martinovská 3223/136, Martinov, 723 00 Ostrava
Jméno: Josef Skýba 23.4.2014
Funkce: 1. místopředseda družstva
Trvání členství: od 3.6.2011
Ve funkci: od 3.6.2011
Adresa: Chrjukinova 1620 , 700 30 Ostrava Česká republika
Chrjukinova 1620/17, Zábřeh, 700 30 Ostrava
Jméno: Pavel Hopan 23.4.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.6.2011
Adresa: Otakara Jeremiáše 1977 , 708 00 Ostrava Česká republika
Otakara Jeremiáše 1977/18, Poruba, 708 00 Ostrava
Jméno: Jaroslav Magera 23.4.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.6.2011
Adresa: Stará cesta 50 , 739 24 Krmelín Česká republika
Stará cesta 50, 739 24 Krmelín
Jméno: Zdeněk Otipka 27.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.6.2011
Adresa: náměstí Družby 1215 , 708 00 Ostrava Česká republika
náměstí Družby 1215/2, Poruba, 708 00 Ostrava
Jméno: František Kallus 20.9.1920 - 11.6.1921
Funkce: člen představenstva
Adresa: Poděbradova 72 , Mor. Ostrava Česká republika
Mor. Ostrava, Poděbradova 72
Jméno: Šimon Staněk 20.9.1920 - 11.6.1921
Funkce: člen představenstva
Adresa: Palackého 5 , Mor. Ostrava Česká republika
Mor. Ostrava, Palackého 5
Jméno: Josef Doležel 20.9.1920 - 11.6.1921
Funkce: člen představenstva
Adresa: Zárubek 445 , Slezská Ostrava Česká republika
Slezská Ostrava, Zárubek 445
Jméno: Eduard Franek 20.9.1920 - 30.10.1922
Funkce: člen představenstva
Adresa: Táborská 16 , Mor. Ostrava Česká republika
Mor. Ostrava, Táborská 16
Jméno: Emil Kondelka 20.9.1920 - 30.10.1922
Funkce: člen představenstva
Adresa: Marxova 23 , Mor. Ostrava Česká republika
Mor. Ostrava, Marxova 23
Jméno: Šimon Staněk 11.6.1921 - 30.10.1922
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Poděbradova 72 , Mor. Ostrava Česká republika
Mor. Ostrava, Poděbradova 72
Jméno: Antonín Hruška 11.6.1921 - 30.10.1922
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Stefaníkova 55 , Vítkovice Česká republika
Vítkovice, Stefaníkova 55a
Jméno: Josef Staněk 11.6.1921 - 3.3.1923
Funkce: kontrolor
Adresa: Mor. Ostrava Česká republika
Mor. Ostrava
Jméno: Antonín Hruška 30.10.1922 - 3.3.1923
Funkce: jednatel
Adresa: Stefaníkova 55 , Vítkovice Česká republika
Vítkovice, Stefaníkova 55a, okres Semily
Jméno: Vladimír Talpa 30.10.1922 - 3.3.1923
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Mor. Ostrava Česká republika
Mor. Ostrava
Jméno: Stanislav Budzinski 30.10.1922 - 3.3.1923
Funkce: pokladník
Adresa: Přívoz Česká republika
Přívoz
Jméno: František Straberger 3.3.1923 - 16.4.1924
Funkce: jednatel
Adresa: Palackého 2 , Mor. Ostrava Česká republika
Mor. Ostrava, Palackého 2
Jméno: Rudolf Habernal 30.10.1922 - 4.4.1925
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Stefaníkova 55 , Vítkovice Česká republika
Vítkovice, Stefaníkova 55a
Jméno: Stanislav Budzinski 3.3.1923 - 4.4.1925
Funkce: kontrolor
Adresa: Přívoz Česká republika
Přívoz
Jméno: Josef Palla 3.3.1923 - 4.4.1925
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: 296 , Vsetín Česká republika
Vsetín 296
Jméno: Oskar Horák 3.3.1923 - 4.4.1925
Funkce: pokladník
Adresa: Stefanikova 53 , Vítkovice Česká republika
Vítkovice, Stefanikova 53
Jméno: Antonín Hruška 16.4.1924 - 4.4.1925
Funkce: jednatel
Adresa: Stefaníkova 55 , Vítkovice Česká republika
Vítkovice, Stefaníkova 55a
Jméno: Rudolf Habernal 4.4.1925 - 24.4.1926
Funkce: přísedící
Adresa: Stefaníkova 55 , Vítkovice Česká republika
Vítkovice, Stefaníkova 55a
Jméno: Josef Romanín 24.4.1926 - 5.4.1929
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mor. Ostrava Česká republika
Mor. Ostrava
Jméno: Antonín Hruška 4.4.1925 - 22.3.1930
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Stefaníkova 55 , Vítkovice Česká republika
Vítkovice, Stefaníkova 55a
Jméno: Oskar Horák 4.4.1925 - 22.3.1930
Funkce: účetní
Adresa: Stefaníkova 55 , Vítkovice Česká republika
Vítkovice, Stefaníkova 55
Jméno: Ferdinand Gurecký 4.4.1925 - 8.4.1932
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Kostelní 2 , Mor. Ostrava Česká republika
Mor. Ostrava, Kostelní 2
Jméno: František Hybner 5.4.1929 - 8.4.1932
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mor. Ostrava Česká republika
Mor. Ostrava
Jméno: Karel Navrátil 8.4.1932 - 4.4.1934
Funkce: přísedící
Adresa: 149 , Hrabůvka Česká republika
Hrabůvka 149
Jméno: Antonín Hruška 22.3.1930 - 16.5.1936
Funkce: účetní
Adresa: Stefaníkova 55 , Vítkovice Česká republika
Vítkovice, Stefaníkova 55a, okres Semily
Jméno: Fabian Šoupal 8.4.1932 - 16.5.1936
Funkce: náměstek předsedy
Adresa: Družstevní 1087 , Hulváky Česká republika
Hulváky, Družstevní 1087
Jméno: Fabian Šoupal 16.5.1936 - 9.2.1939
Funkce: člen představenstva
Adresa: Družstevní 1087 , Hulváky Česká republika
Hulváky, Družstevní 1087
Jméno: Stanislav Budzinski 4.4.1925 - 27.4.1939
Funkce: pokladník
Adresa: Palackého 30 , Přívoz Česká republika
Přívoz, Palackého 30/419
Jméno: Oskar Horák 22.3.1930 - 25.10.1939
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Stefaníkova 55 , Vítkovice Česká republika
Vítkovice, Stefaníkova 55, okres Semily
Jméno: Antonín Šerák 4.4.1934 - 25.10.1939
Funkce: člen představenstva
Adresa: 44 , Výškovice Česká republika
Výškovice 44
Jméno: Antonín Hruška 16.5.1936 - 25.10.1939
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Stefaníkova 55 , Vítkovice Česká republika
Vítkovice, Stefaníkova 55a
Jméno: František Hurník 27.4.1939 - 28.1.1946
Funkce: člen představenstva
Adresa: Zborovská 11 , Moravská Ostrava Česká republika
Moravská Ostrava, Zborovská 11
Jméno: arch. Josef Šimoník 28.1.1946 - 15.7.1948
Funkce: člen představenstva
Adresa: 542 , M.O. Michálkovice Česká republika
M.O. Michálkovice 542
Jméno: Ing. Karel Červinský 28.1.1946 - 15.7.1948
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nákladní 2 , M.Ostrava Česká republika
M.Ostrava, Nákladní 2
Jméno: Pavel Mikulík 28.1.1946 - 15.7.1948
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ferstlova 5 , M.Ostrava Česká republika
M.Ostrava, Ferstlova 5
Jméno: Rudolf Skoupý 9.2.1939 - 14.9.1950
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mozartova 7 , Mor. Ostrava Česká republika
Mor. Ostrava, Mozartova 7
Jméno: Antonín Hruška 25.10.1939 - 14.9.1950
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Kollárova 16 , Mariánské Hory Česká republika
Mariánské Hory, Kollárova 16
Jméno: Oskar Horák 25.10.1939 - 14.9.1950
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Svobody 42 , Zábřeh n./O. Česká republika
Zábřeh n./O., Svobody 42
Jméno: Jindřich Schenk 15.7.1948 - 14.9.1950
Funkce: člen představenstva
Adresa: Místecká 3 , Ostrava VII Česká republika
Ostrava VII, Místecká 3
Jméno: Antonín Šerák 25.10.1939 - 26.7.1951
Funkce: člen představenstva
Adresa: Příkopy 3 , Moravská Ostrava Česká republika
Moravská Ostrava, Příkopy 3a
Jméno: Antonín Hruška 14.9.1950 - 26.7.1951
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kollárova 16 , Mariánské Hory Česká republika
Mariánské Hory, Kollárova 16
Jméno: Josef Patrman 14.9.1950 - 26.7.1951
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rybářská 13 , Opava Česká republika
Opava, Rybářská 13
Jméno: Ladislav Maňas 14.9.1950 - 26.7.1951
Funkce: člen představenstva
Adresa: Cihelní 24 , Ostrava I Česká republika
Ostrava I, Cihelní 24
Jméno: Emil Zajonc 14.9.1950 - 26.7.1951
Funkce: člen představenstva
Adresa: 104 , Baška Česká republika
Baška 104
Jméno: Karel Folvarčný 14.9.1950 - 26.7.1951
Funkce: člen představenstva
Adresa: Patova 657 , Ostrava XIII Česká republika
Ostrava XIII, Patova 657
Jméno: Oskar Horák 14.9.1950 - 26.7.1951
Funkce: člen představenstva
Adresa: Svobody 42 , Zábřeh n./O. Česká republika
Zábřeh n./O., Svobody 42
Jméno: Ferdinand Lazárek 14.9.1950 - 26.7.1951
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Štefánikova 49 , Ostrava-Vítkovice Česká republika
Ostrava-Vítkovice, Štefánikova 49
Jméno: Bedřich Niemczyk 14.9.1950 - 1.12.1952
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dr. Beneše 3 , Karviná 1 Česká republika
Karviná 1, Dr. Beneše 3
Jméno: Jaroslav Kretschmann 26.7.1951 - 1.12.1952
Funkce: člen představenstva
Adresa: U brány 107 , Příbor Česká republika
Příbor, U brány 107
Jméno: Jaroslav Konečný 26.7.1951 - 1.12.1952
Funkce: člen představenstva
Adresa: 101 , Hostašovice Česká republika
Hostašovice 101
Jméno: František Hurník 15.7.1948 - 1.2.1955
Funkce: člen představenstva
Adresa: Náměstí rep. 13 , Ostrava I Česká republika
Ostrava I, Náměstí rep. 13
Jméno: Alois Pekarský 15.7.1948 - 1.2.1955
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na kopci 543 , Ostrava-Radvanice Česká republika
Ostrava-Radvanice, Na kopci 543
Jméno: Bedřich Maršálek 14.9.1950 - 1.2.1955
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Salma 675 , Ostrava VIII Česká republika
Ostrava VIII, Salma 675
Jméno: Josef Ryška 14.9.1950 - 1.2.1955
Funkce: zapisovatel
Adresa: Borovského 39 , Ostrava-Kunčičky Česká republika
Ostrava-Kunčičky, Borovského 39
Jméno: Václav Michalík 14.9.1950 - 1.2.1955
Funkce: člen představenstva
Adresa: Gen.Svobody 42 , Ostrava-Zábřeh n.O. Česká republika
Ostrava-Zábřeh n.O., Gen.Svobody 42
Jméno: Karel Klega 14.9.1950 - 1.2.1955
Funkce: člen představenstva
Adresa: 241 , Ostrava-Nová Bělá Česká republika
Ostrava-Nová Bělá 241
Jméno: Oskar Horák 26.7.1951 - 1.2.1955
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Svobody 42 , Zábřeh n./O. Česká republika
Zábřeh n./O., Svobody 42
Jméno: Ferdinand Lazárek 26.7.1951 - 1.2.1955
Funkce: člen představenstva
Adresa: Štefánikova 49 , Ostrava-Vítkovice Česká republika
Ostrava-Vítkovice, Štefánikova 49
Jméno: František Holub 26.7.1951 - 1.2.1955
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ostravská 200 , Místek Česká republika
Místek, Ostravská 200
Jméno: Josef Lexa 26.7.1951 - 1.2.1955
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na nivě 8 , Opava Česká republika
Opava, Na nivě 8
Jméno: Miroslav Ježíšek 26.7.1951 - 1.2.1955
Funkce: člen představenstva
Adresa: Frýdlantská 85 , Místek Česká republika
Místek, Frýdlantská 85
Jméno: Alfréd Lelek 26.7.1951 - 1.2.1955
Funkce: člen představenstva
Adresa: Školní 97 , Bohumín Česká republika
Bohumín, Školní 97
Jméno: Vladislav Szyrocki 1.12.1952 - 1.2.1955
Funkce: člen představenstva
Adresa: 39 , Marklovice Česká republika
Marklovice 39
Jméno: Karel Szturc 1.12.1952 - 1.2.1955
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rostislavova 1 , Ostrava V Česká republika
Ostrava V, Rostislavova 1
Jméno: Karel Indráček 1.12.1952 - 1.2.1955
Funkce: člen představenstva
Adresa: Palackého 66 , Ostrava II Česká republika
Ostrava II, Palackého 66
Jméno: Max Kostřiba 5.1.1954 - 1.2.1955
Funkce: člen
Adresa: Ratibořská 43 , Opava Česká republika
Opava, Ratibořská 43
Jméno: Oldřich Novák 5.1.1954 - 1.2.1955
Funkce: člen
Adresa: Mitrovická 179 , Ostrava-Nová Bělá Česká republika
Ostrava-Nová Bělá, Mitrovická 179
Jméno: Bedřich Vilšer 30.3.1955 - 13.3.1957
Funkce: člen
Adresa: Zengrova 69 , Ostrava VII Česká republika
Ostrava VII, Zengrova 69
Jméno: Emil Duda 30.3.1955 - 13.3.1957
Funkce: člen
Adresa: Stalinova 132 , Karviná II Česká republika
Karviná II, Stalinova 132
Jméno: Vladislav Szyrocki 13.3.1957 - 7.4.1959
Funkce: člen
Adresa: Mickiewiczova 1445 , Karviná I Česká republika
Karviná I, Mickiewiczova 1445
Jméno: Oldřich Novák 13.3.1957 - 7.4.1959
Funkce: člen
Adresa: Mitrovická 178 , Nová Bělá Česká republika
Nová Bělá, Mitrovická 178
Jméno: Alfréd Lelek 30.3.1955 - 2.5.1960
Funkce: člen
Adresa: Sokolovská 97 , Bohumín I Česká republika
Bohumín I, Sokolovská 97
Jméno: Max Kostřiba 30.3.1955 - 2.5.1960
Funkce: člen
Adresa: Mírová 41 , Opava Česká republika
Opava, Mírová 41
Jméno: Antonín Tomaštík 30.3.1955 - 2.5.1960
Funkce: zástupce předsedy
Adresa: Muglinovská 342 , Ostrava IX Česká republika
Ostrava IX, Muglinovská 342
Jméno: Oskar Horák 7.4.1959 - 2.5.1960
Funkce: člen
Adresa: Březinova 69 , Ostrava-Zábřeh Česká republika
Ostrava-Zábřeh, Březinova 69
Jméno: Adolf Buchbauer 2.5.1960 - 25.3.1961
Funkce: člen
Adresa: Čs. armády 80 , Ostrava-Michálkovice Česká republika
Ostrava-Michálkovice, Čs. armády 80
Jméno: Antonín Tomaštík 2.5.1960 - 21.4.1962
Funkce: člen
Adresa: Muglinovská 342 , Ostrava IX Česká republika
Ostrava IX, Muglinovská 342
Jméno: Bedřich Duda 2.5.1960 - 21.4.1962
Funkce: člen
Adresa: Gottwaldova 106 , Ostrava I Česká republika
Ostrava I, Gottwaldova 106
Jméno: Jan Pika 2.5.1960 - 21.4.1962
Funkce: člen
Adresa: 203 , Mokré Lazce Česká republika
Mokré Lazce 203
Jméno: Karel Prokop 30.3.1955 - 22.5.1964
Funkce: člen
Adresa: Rudé armády 46 , N.Jičín Česká republika
N.Jičín, Rudé armády 46
Jméno: František Holub 30.3.1955 - 22.5.1964
Funkce: člen
Adresa: Ostravská 200 , Místek Česká republika
Místek, Ostravská 200
Jméno: Karel Prokop 22.5.1964 - 10.5.1966
Funkce: člen
Adresa: Švermova 40 , Nový Jičín Česká republika
Nový Jičín, Švermova 40
Jméno: Tadeáš Szebesta 7.4.1959 - 17.5.1968
Funkce: člen
Adresa: 256 , Karviná IV-Ráj Česká republika
Karviná IV-Ráj 256
Jméno: Alois Golka 21.4.1962 - 17.5.1968
Funkce: člen
Adresa: 20 , Raduň Česká republika
Raduň 20, okres Opava
Jméno: Miloš Prokop 10.5.1966 - 17.5.1968
Funkce: člen
Adresa: Rudé armády 41 , Nový Jičín Česká republika
Nový Jičín, Rudé armády 41
Jméno: Oldřich Novák 7.4.1959 - 19.3.1969
Funkce: místopředseda
Adresa: Mitrovická 178 , Nová Bělá Česká republika
Nová Bělá, Mitrovická 178
Jméno: Miroslav Šimeček 25.3.1961 - 19.3.1969
Funkce: člen
Adresa: Opavská 86 , Lhota u Opavy Česká republika
Lhota u Opavy, Opavská 86
Jméno: Miroslav Šimeček 19.3.1969 - 6.5.1974
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Opavská 86 , Lhota u Opavy Česká republika
Lhota u Opavy, Opavská 86
Jméno: František Holub 14.5.1971 - 6.5.1974
Funkce: člen představenstva
Adresa: Lidická 1686 , Frýdek-Místek Česká republika
Frýdek-Místek, Lidická 1686
Jméno: Sylva Chytřinská 14.5.1971 - 6.5.1974
Funkce: člen představenstva
Adresa: J.Kotase 19 , Ostrava-Hrabůvka Česká republika
Ostrava-Hrabůvka, J.Kotase 19/1178
Jméno: Eduard Andrlík 14.5.1971 - 6.5.1974
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ondřejnická 214 , Frýdlant n/O. Česká republika
Frýdlant n/O., Ondřejnická 214
Jméno: Jindřich Panc 14.5.1971 - 6.5.1974
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dukelská 214 , Nový Jičín Česká republika
Nový Jičín, Dukelská 214
Jméno: Milan Měch 14.5.1971 - 6.5.1974
Funkce: člen představenstva
Adresa: 128 , Komárov Česká republika
Komárov 128, okres Opava
Jméno: Blanka Milatová 6.2.1974 - 19.6.1974
Funkce: člen představenstva
Adresa: Javůrkova 44 , Ostrava 4 Česká republika
Ostrava 4, Javůrkova 44
Jméno: Bedřich Vilšer 14.5.1971 - 7.7.1977
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ukrajinská 1486 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1486
Jméno: Vojtěch Šmíra 6.2.1974 - 7.7.1977
Funkce: člen představenstva
Adresa: Místecká 223 , Ostrava 5 Česká republika
Ostrava 5, Místecká 223
Jméno: Josef Kunc 6.5.1974 - 7.7.1977
Funkce: člen představenstva
Adresa: 33 , Životice Česká republika
Životice 33, okres Nový Jičín
Jméno: Richard Laryš 6.5.1974 - 7.7.1977
Funkce: člen představenstva
Adresa: 11 , Nové Sedlice Česká republika
Nové Sedlice 11, okres Opava
Jméno: Marie Langerová 6.5.1974 - 7.7.1977
Funkce: člen představenstva
Adresa: Gottwaldova 15 , Havířov 1-Stromovka Česká republika
Havířov 1-Stromovka, Gottwaldova 15
Jméno: Marta Schneiderová 6.5.1974 - 7.7.1977
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mendlova 20 , Opava Česká republika
Opava, Mendlova 20
Jméno: Oldřich Novák 14.5.1971 - 20.12.1978
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Mitrovická 178 , Nová Bělá Česká republika
Nová Bělá, Mitrovická 178
Jméno: Oldřich Sakmar 6.5.1974 - 20.12.1978
Funkce: člen představenstva
Adresa: 1047 , Šenov Česká republika
Šenov 1047, okres Frýdek-Místek
Jméno: Milan Grygárek 6.5.1974 - 20.12.1978
Funkce: člen představenstva
Adresa: Čechova 4 , Havířov 1-Stromovka Česká republika
Havířov 1-Stromovka, Čechova 4
Jméno: Oldřich Komůrka 6.5.1974 - 20.12.1978
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Sadova 5 , Havířov 1-Nábřeží Česká republika
Havířov 1-Nábřeží, Sadova 5/122
Jméno: Dagmar Tesařová 7.7.1977 - 20.12.1978
Funkce: člen představenstva
Adresa: Liliová 17 , Opava Česká republika
Opava, Liliová 17
Jméno: Jiří Tkačík 7.7.1977 - 20.12.1978
Funkce: člen představenstva
Adresa: 129 , Raduň Česká republika
Raduň 129, okres Opava
Jméno: Josef Večerka 7.7.1977 - 20.12.1978
Funkce: člen představenstva
Adresa: Máchova 27 , Nový Jičín Česká republika
Nový Jičín, Máchova 27
Jméno: Miroslav Rojan 7.7.1977 - 20.12.1978
Funkce: člen představenstva
Adresa: V.Talicha 1873 , Frýdek-Místek Česká republika
Frýdek-Místek, V.Talicha 1873
Jméno: Zdeňka Šimečková 7.7.1977 - 21.4.1982
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ječmínkova 64 , Stará Bělá Česká republika
Stará Bělá, Ječmínkova 64
Jméno: Oldřich Novák 20.12.1978 - 21.4.1982
Funkce: I.místopředseda představenstva
Adresa: Mitrovická 178 , Nová Bělá Česká republika
Nová Bělá, Mitrovická 178
Jméno: Ervín Szczerba 20.12.1978 - 21.4.1982
Funkce: II. místopředseda představenstva
Adresa: Dělnická 15 , Havířov 1-U nemocnice Česká republika
Havířov 1-U nemocnice, Dělnická 15
Jméno: Václav Robek 20.12.1978 - 6.1.1987
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Dr. Malého 11 , Ostrava 1 Česká republika
Ostrava 1, Dr. Malého 11
Jméno: Ervín Szczerba 21.4.1982 - 6.1.1987
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dělnická 15 , Havířov 1-U nemocnice Česká republika
Havířov 1-U nemocnice, Dělnická 15
Jméno: Stanislav Kolmajer 7.7.1977 - 3.6.1987
Funkce: člen představenstva
Adresa: Gen. Hrušky 1210 , Ostrava 1 Česká republika
Ostrava 1, Gen. Hrušky 1210
Jméno: Helena Krejčí 20.12.1978 - 3.6.1987
Funkce: člen představenstva
Adresa: 45 , Slatina-Výškovice Česká republika
Slatina-Výškovice 45, okres Nový Jičín
Jméno: Alois Lukáš 20.12.1978 - 3.6.1987
Funkce: člen představenstva
Adresa: 88 , D.Životice Česká republika
D.Životice 88, okres Opava
Jméno: Oldřich Komůrka 20.12.1978 - 3.6.1987
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sadova 5 , Havířov 1-Nábřeží Česká republika
Havířov 1-Nábřeží, Sadova 5/122
Jméno: Oldřich Novák 21.4.1982 - 3.6.1987
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Mitrovická 178 , Nová Bělá Česká republika
Nová Bělá, Mitrovická 178
Jméno: Josef Hollain 14.5.1971 - 4.4.1990
Funkce: člen představenstva
Adresa: Staňkova 606 , Nové Vyškovice Česká republika
Nové Vyškovice, Staňkova 606
Jméno: Jan Langer 20.12.1978 - 4.4.1990
Funkce: člen představenstva
Adresa: Bílovecká 18 , Opava Česká republika
Opava, Bílovecká 18
Jméno: František Žilka 20.12.1978 - 4.4.1990
Funkce: člen představenstva
Adresa: Legionářská 2528 , Frýdek-Místek Česká republika
Frýdek-Místek, Legionářská 2528
Jméno: Olga Sněhotová 21.4.1982 - 4.4.1990
Funkce: člen představenstva
Adresa: 241 , Kozmice Česká republika
Kozmice 241
Jméno: Petr Bala 3.6.1987 - 4.4.1990
Funkce: člen představenstva
Adresa: V poli 15 , Ostrava-Zábřeh Česká republika
Ostrava-Zábřeh, V poli 15
Jméno: Vladimír Miško 3.6.1987 - 4.4.1990
Funkce: člen představenstva
Adresa: 83 , Bruzovice Česká republika
Bruzovice 83
Jméno: Marie Rutová 3.6.1987 - 4.4.1990
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kollárova 2 , Opava 5 Česká republika
Opava 5, Kollárova 2
Jméno: Josef Tyleček 3.6.1987 - 4.4.1990
Funkce: člen představenstva
Adresa: 381 , Stará Ves nad Ondřejnicí Česká republika
Stará Ves nad Ondřejnicí 381
Jméno: Jiří David 3.6.1987 - 4.4.1990
Funkce: člen představenstva
Adresa: 1426 , Petřvald Česká republika
Petřvald 1426
Jméno: Oldřich Komůrka 3.6.1987 - 4.4.1990
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Sadova 5 , Havířov 1-Nábřeží Česká republika
Havířov 1-Nábřeží, Sadova 5/122
Jméno: Zdeněk Nohavica 30.3.1955 - 14.5.1991
Funkce: předseda
Adresa: Stalinova 526 , Svinov Česká republika
Svinov, Stalinova 526
Jméno: František Holub 22.5.1964 - 14.5.1991
Funkce: člen
Adresa: Lidická 1686 , Frýdek-Místek Česká republika
Frýdek-Místek, Lidická 1686
Jméno: Ing. Jaroslav Kašpárek 17.5.1968 - 14.5.1991
Funkce: člen
Adresa: 54 , Lhota u Opavy Česká republika
Lhota u Opavy 54
Jméno: Jan Křižan 17.5.1968 - 14.5.1991
Funkce: člen
Adresa: 72 , Bludovice Česká republika
Bludovice 72, okres Nový Jičín
Jméno: František Valeček 17.5.1968 - 14.5.1991
Funkce: člen
Adresa: 28 , Melč Česká republika
Melč 28
Jméno: Oldřich Novák 19.3.1969 - 14.5.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mitrovická 178 , Nová Bělá Česká republika
Nová Bělá, Mitrovická 178
Jméno: Jana Bohdalová 4.4.1990 - 31.12.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Puškinova 8 , Opava Česká republika
Opava, Puškinova 8
Jméno: Pavel Küpast 4.4.1990 - 31.12.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dimitrovova 56 , Ostrava 1 Česká republika
Ostrava 1, Dimitrovova 56
Jméno: Ing. Zdeněk Slabý 4.4.1990 - 31.12.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: O.Jeremiáše 1988 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, O.Jeremiáše 1988
Jméno: Ing. Rostislav Střílka 4.4.1990 - 31.12.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Budovatelská 11 , Opava Česká republika
Opava, Budovatelská 11
Jméno: Ing. Jiří Miloň 31.12.1991 - 9.6.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Šmeralova 12 , Ostrava 1 Česká republika
Ostrava 1, Šmeralova 12
Jméno: Karel Pěkník 31.12.1991 - 9.6.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: 360 , Píšť Česká republika
Píšť 360
Jméno: Ing. Petra Litnerová 4.4.1990 - 10.6.1994
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Výškovická 2549 , Ostrava-Zábřeh Česká republika
Ostrava-Zábřeh, Výškovická 2549
Jméno: Brigita Papežová 4.4.1990 - 20.7.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Bohumínská 48 , Ostrava 2 Česká republika
Ostrava 2, Bohumínská 48
Jméno: Ing. Petra Heryánová 10.6.1994 - 20.7.1994
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Výškovická 2549 , Ostrava-Zábřeh Česká republika
Ostrava-Zábřeh, Výškovická 2549
Jméno: Jan Madzia 4.4.1990 - 22.8.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Stará Ves 63 , Bílovec Česká republika
Bílovec, Stará Ves 63
Jméno: Helmut Piskala 4.4.1990 - 22.8.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vráblovská 479 , Ludgeřovice Česká republika
Ludgeřovice, Vráblovská 479
Jméno: Rudolf Zavřel 4.4.1990 - 22.8.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rudé armády 71 , Klimkovice Česká republika
Klimkovice, Rudé armády 71
Jméno: Bohumír Vávra 31.12.1991 - 22.8.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Beethovenova 1847 , Frýdek-Místek Česká republika
Frýdek-Místek, Beethovenova 1847
Jméno: Ing. Petra Heryánová 20.7.1994 - 22.8.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Výškovická 2549 , Ostrava-Zábřeh Česká republika
Ostrava-Zábřeh, Výškovická 2549
Jméno: Ervín Szczerba 6.1.1987 - 15.10.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Nám.Gen.Svobody 9 , Ostrava-Zábřeh Česká republika
Ostrava-Zábřeh, Nám.Gen.Svobody 9/983
Jméno: Brigita Papežová 20.7.1994 - 15.10.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Bohumínská 48 , Ostrava 2 Česká republika
Ostrava 2, Bohumínská 48
Jméno: Josef Prasličák 22.8.1995 - 15.10.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jugoslávská 63 , Ostrava-Zábřeh Česká republika
Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 63
Jméno: Libuše Kuboňová 22.8.1995 - 15.10.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Zářičí 351 , Paskov Česká republika
Paskov, Zářičí 351
Jméno: Radomír Myslivec 22.8.1995 - 15.10.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Záhumenní 1511 , Frenštát pod Radhoštěm Česká republika
Frenštát pod Radhoštěm, Záhumenní 1511
Jméno: Boleslav Koziorek 4.4.1990 - 29.6.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: P.Lumumby 8 , Havířov Česká republika
Havířov, P.Lumumby 8
Jméno: Karel Bordovský 31.12.1991 - 29.6.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hlavní tř. 875 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, Hlavní tř. 875
Jméno: Miroslav Ciastoň 22.8.1995 - 29.6.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: J. Trnky 1150 , Ostrava-Mar.Hory Česká republika
Ostrava-Mar.Hory, J. Trnky 1150/3a
Jméno: Arnošt Foltýnek 22.8.1995 - 29.6.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: 331 , Markvartovice Česká republika
Markvartovice 331
Jméno: Rudolf Schoffer 22.8.1995 - 29.6.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Zimní 338 , Ostrava 1 Česká republika
Ostrava 1, Zimní 338
Jméno: Pavel Šrubař 22.8.1995 - 29.6.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Z.Štěpánka 1735 , Frýdek-Místek Česká republika
Frýdek-Místek, Z.Štěpánka 1735
Jméno: Brigita Papežová 15.10.1997 - 29.6.1999
Funkce: předsedkyně družstva
Adresa: Budovatelská 21 , Kozmice Česká republika
Kozmice, Budovatelská 21
Jméno: Radomír Myslivec 15.10.1997 - 29.6.1999
Funkce: místopředseda družstva
Adresa: Okružní 1511 , Frenštát pod Radhoštěm Česká republika
Frenštát pod Radhoštěm, Okružní 1511, okres Nový Jičín
Jméno: Libuše Kuboňová 15.10.1997 - 29.6.1999
Funkce: místopředsedkyně družstva
Adresa: Zářičí 351 , Paskov Česká republika
Paskov, Zářičí 351, okres Frýdek-Místek
Jméno: Josef Moll 29.6.1999 - 1.9.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nádražní 29 , Nový Jičín Česká republika
Nový Jičín, Nádražní 29
Jméno: Milan Grygerek 15.10.1997 - 5.9.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 25.4.2003
Ve funkci: do 25.4.2003
Adresa: Čechova 4 , Havířov Česká republika
Havířov, Čechova 4, okres Karviná
Jméno: Miloslav Špaček 29.6.1999 - 5.9.2003
Funkce: předseda družstva
Trvání členství: do 25.4.2003
Ve funkci: do 25.4.2003
Adresa: Blanická 142 , Ostrava-Stará Bělá Česká republika
Ostrava-Stará Bělá, Blanická 142/601
Jméno: Miroslav Hajduček 29.6.1999 - 5.9.2003
Funkce: 1. místopředseda družstva
Trvání členství: do 25.4.2003
Ve funkci: do 25.4.2003
Adresa: Skřivánčí 1 , Ostrava-Michálkovice Česká republika
Ostrava-Michálkovice, Skřivánčí 1
Jméno: Libuše Kuboňová 29.6.1999 - 5.9.2003
Funkce: 2. místopředseda družstva
Trvání členství: do 25.4.2003
Ve funkci: do 25.4.2003
Adresa: Zářičí 351 , Paskov Česká republika
Paskov, Zářičí 351
Jméno: Marie Banarová 29.6.1999 - 5.9.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 25.4.2003
Ve funkci: do 25.4.2003
Adresa: Svobodova 744 , Bílovec Česká republika
Bílovec, Svobodova 744/12
Jméno: Jan Kubošek 29.6.1999 - 5.9.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 25.4.2003
Ve funkci: do 25.4.2003
Adresa: Balbínova 572 , Ostrava-Petřkovice Česká republika
Ostrava-Petřkovice, Balbínova 572
Jméno: Milan Plaček 29.6.1999 - 5.9.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 24.4.2003
Ve funkci: do 25.4.2003
Adresa: Martinovská 3223 , Ostrava-Martinov Česká republika
Ostrava-Martinov, Martinovská 3223
Jméno: Bohumír Vávra 29.6.1999 - 5.9.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 25.4.2003
Ve funkci: do 25.4.2003
Adresa: Beethovenova 1847 , Frýdek-Místek Česká republika
Frýdek-Místek, Beethovenova 1847
Jméno: Richard Krömer 5.9.2003 - 26.11.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.4.2003 do 25.9.2003
Adresa: 17. listopadu 750 , 708 00 Ostrava - Poruba Česká republika
Ostrava - Poruba, 17. listopadu 750/60, PSČ 70800
Jméno: Pavla Foltýnková 5.9.2003 - 14.9.2006
Funkce: 1. místopředseda družstva
Trvání členství: od 25.4.2003
Ve funkci: od 25.4.2003 do 27.10.2005
Adresa: Televizní 313 , 725 28 Ostrava - Lhotka Česká republika
Ostrava - Lhotka, Televizní 313/12a, PSČ 72528
Jméno: Zdeněk Otipka 5.9.2003 - 14.9.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.4.2003
Ve funkci: do 22.6.2006
Adresa: Horní Lipová 267 , 790 63 Lipová - Lázně Česká republika
Lipová - Lázně, Horní Lipová 267, PSČ 79063
Jméno: Jan Kubošek 5.9.2003 - 9.7.2007
Funkce: 2. místopředseda družstva
Trvání členství: od 25.4.2003 do 1.6.2007
Ve funkci: od 25.4.2003 do 1.6.2007
Adresa: Balbínova )572 0 , 725 29 Ostrava - Petřkovice Česká republika
Ostrava - Petřkovice, Balbínova )572/17, PSČ 72529
Jméno: Aleš Kovařík 5.9.2003 - 9.7.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.4.2003 do 1.6.2007
Adresa: Obránců míru 25 , 703 00 Ostrava - Vítkovice Česká republika
Ostrava - Vítkovice, Obránců míru 25, PSČ 70300
Jméno: Jaroslav Magera 5.9.2003 - 9.7.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.4.2003 do 1.6.2007
Adresa: Stará cesta 50 , 739 24 Krmelín Česká republika
Krmelín, Stará cesta 50, PSČ 73924
Jméno: Pavla Foltýnková 14.9.2006 - 9.7.2007
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 25.4.2003 do 1.6.2007
Adresa: Televizní 313 , 725 28 Ostrava - Lhotka Česká republika
Ostrava - Lhotka, Televizní 313/12a, PSČ 72528
Jméno: Pavel Šrubař 5.9.2003 - 6.2.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.4.2003 do 22.11.2007
Adresa: Zdeňka Štěpánka 1735 , 738 01 Frýdek-Místek Česká republika
Frýdek-Místek, Zdeňka Štěpánka 1735, PSČ 73801
Jméno: Martin Piatka 9.7.2007 - 7.8.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.6.2007 do 30.4.2008
Adresa: Jana Maluchy 91 , 700 30 Ostrava - Dubina Česká republika
Ostrava - Dubina, Jana Maluchy 91/221, PSČ 70030
Jméno: Libuše Kuboňová 5.9.2003 - 9.8.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.4.2003 do 3.6.2011
Adresa: Zářičí 351 , 739 21 Paskov Česká republika
Paskov, Zářičí 351, PSČ 73921
Jméno: Břetislav Hajduček 9.7.2007 - 9.8.2011
Funkce: 1. místopředseda družstva
Trvání členství: od 1.6.2007 do 3.6.2011
Ve funkci: od 1.6.2007 do 3.6.2011
Adresa: Moravská 2873 , 700 30 Ostrava - Hrabůvka Česká republika
Ostrava - Hrabůvka, Moravská 2873/118, PSČ 70030
Jméno: Pavla Foltýnková 9.7.2007 - 9.8.2011
Funkce: 2. místopředseda družstva
Trvání členství: od 1.6.2007 do 3.6.2011
Ve funkci: od 1.6.2007 do 3.6.2011
Adresa: Televizní 313 , 725 28 Ostrava - Lhotka Česká republika
Ostrava - Lhotka, Televizní 313/12a, PSČ 72528
Jméno: Jan Kubošek 9.7.2007 - 9.8.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.6.2007 do 3.6.2011
Adresa: Balbínova 572 , 725 29 Ostrava - Petřkovice Česká republika
Ostrava - Petřkovice, Balbínova 572/17, PSČ 72529
Jméno: Danuše Klosová 9.7.2007 - 9.8.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.6.2007 do 3.6.2011
Adresa: Korunní 55 , 709 00 Ostrava - Mariánské Hory Česká republika
Ostrava - Mariánské Hory, Korunní 55/980, PSČ 70900
Jméno: Josef Skýba 9.7.2007 - 9.8.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.6.2007 do 3.6.2011
Adresa: Chrjukinova 17 , 700 30 Ostrava - Zábřeh Česká republika
Ostrava - Zábřeh, Chrjukinova 17/1620, PSČ 70030
Jméno: Jiří Rada 9.8.2011 - 16.1.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.6.2011 do 29.11.2012
Adresa: Hornická 0 , 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Česká republika
Ostrava - Moravská Ostrava, Hornická /52, PSČ 70200
Jméno: Anna Bajnárková 9.8.2011 - 24.6.2013
Funkce: 2. místopředseda družstva
Trvání členství: od 3.6.2011 do 31.5.2013
Ve funkci: od 3.6.2011 do 31.5.2013
Adresa: 743 01 Tísek 210 Česká republika
Tísek 210, PSČ 74301
Jméno: Jiří Drga 9.8.2011 - 24.6.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.6.2011 do 31.5.2013
Adresa: 743 01 Bílovec - Bravinné 41 Česká republika
Bílovec - Bravinné 41, PSČ 74301
Jméno: Ladislav Zibura 9.8.2011 - 24.6.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.6.2011 do 28.2.2013
Adresa: 742 44 Kujavy 56 Česká republika
Kujavy 56, PSČ 74244
Jméno: Milan Plaček 5.9.2003 - 23.4.2014
Funkce: předseda družstva
Trvání členství: od 25.4.2003
Ve funkci: od 25.4.2003
Adresa: Martinovská 3223 , 723 00 Ostrava - Martinov Česká republika
Ostrava - Martinov, Martinovská 3223, PSČ 72300
Jméno: Josef Skýba 9.8.2011 - 23.4.2014
Funkce: 1. místopředseda družstva
Trvání členství: od 3.6.2011
Ve funkci: od 3.6.2011
Adresa: Chrjukinova 1620 , 700 30 Ostrava - Zábřeh Česká republika
Ostrava - Zábřeh, Chrjukinova 1620/17, PSČ 70030
Jméno: Pavel Hopan 9.8.2011 - 23.4.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.6.2011
Adresa: O. Jeremiáše 1977 , 708 00 Ostrava - Poruba Česká republika
Ostrava - Poruba, O. Jeremiáše 1977, PSČ 70800
Jméno: Jaroslav Magera 9.8.2011 - 23.4.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.6.2011
Adresa: Stará cesta 50 , 739 24 Krmelín Česká republika
Krmelín, Stará cesta 50, PSČ 73924
Jméno: Zdeněk Otipka 9.8.2011 - 23.4.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.6.2011
Adresa: 790 61 Lipová - lázně 267 Česká republika
Lipová - lázně 267, PSČ 79061
Jméno: Zdeněk Otipka 23.4.2014 - 27.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.6.2011
Adresa: Horní Lipová 267 , 790 63 Lipová-lázně Česká republika
Horní Lipová 267, 790 63 Lipová-lázně

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Milan Plaček
Člen statutárního orgánu: Josef Skýba
Člen statutárního orgánu: Jaroslav Magera
Člen statutárního orgánu: Zdeněk Otipka
Člen statutárního orgánu: Pavel Hopan

Vlastníci firmy Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě IČO: 00031488

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 20 000 000 Kč - 17.11.1992 - 12.8.2014

Sbírka Listin Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě IČO: 00031488

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
DrXXIII 2/SL 40 účetní závěrka [2014] vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 1.7.2015 14.7.2015 11
DrXXIII 2/SL 38 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013] Krajský soud v Ostravě 3.7.2014 1.8.2014 21
DrXXIII 2/SL 37 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 3.7.2014 1.8.2014 21
DrXXIII 2/SL 35 ostatní výpověď z pracovního poměru Krajský soud v Ostravě 20.2.2013 14.6.2013 26.6.2013 5
DrXXIII 2/SL 33 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 8.6.2012 1.8.2012 9.10.2012 16
DrXXIII 2/SL 34 výroční zpráva r. 2011 s úč.záv.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 1.8.2012 9.10.2012 22
DrXXIII 2/SL 31 výroční zpráva r. 2010 vč. úč.z., příl. Krajský soud v Ostravě 28.6.2011 29.6.2011 25
DrXXIII 2/SL 32 účetní závěrka r. 2010 vč. příl. Krajský soud v Ostravě 28.6.2011 29.6.2011 13
DrXXIII 2/SL 28 stanovy společnosti - ÚZ ke dni 4.6.2010 Krajský soud v Ostravě 4.6.2010 24.6.2010 25.6.2010 17
DrXXIII 2/SL 27 účetní závěrka r. 2008 vč. příl. zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 30.6.2009 27.7.2009 13
DrXXIII 2/SL 26 výroční zpráva r.2008 vč. úč. záv. Krajský soud v Ostravě 30.6.2009 27.7.2009 14
DrXXIII 2/SL 25 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 29.5.2009 24.6.2009 8.7.2009 17
DrXXIII 2/SL 22 notářský zápis NZ 30/08 změna stanov Krajský soud v Ostravě 30.5.2008 17.9.2008 1.10.2008 6
DrXXIII 2/SL 23 zakladatelské dokumenty -úpln.zn. Stanov od 30/5/08 Krajský soud v Ostravě 30.5.2008 17.9.2008 1.10.2008 17
DrXXIII 2/SL 24 ostatní -záp.čl.schůze-schvál. ú.z.07 Krajský soud v Ostravě 17.9.2008 1.10.2008 1
DrXXIII 2/SL 21 účetní závěrka r. 2007 vč. zpr. audit. Krajský soud v Ostravě 23.6.2008 2.7.2008 18
DrXXIII 2/SL 10 notářský zápis NZ 317/2006 rozh. zm. stanov Krajský soud v Ostravě 26.5.2006 7.12.2006 14.12.2006 6
DrXXIII 2/SL 12 rozhod. o statut. orgánu Zápis č.49/2006 sch. předst. Krajský soud v Ostravě 22.6.2006 7.12.2006 14.12.2006 5
DrXXIII 2/SL 16 účetní závěrka r.1997 vč. zpr. aud. Krajský soud v Ostravě 7.12.2006 14.12.2006 12
DrXXIII 2/SL 11 rozhod. o statut. orgánu zápis č.38/2005 sch. předst. Krajský soud v Ostravě 27.10.2006 7.12.2006 14.12.2006 7
DrXXIII 2/SL 18 účetní závěrka r.1999 vč. zpr. aud. Krajský soud v Ostravě 7.12.2006 14.12.2006 15
DrXXIII 2/SL 15 účetní závěrka r.1996 vč. zpr. aud. Krajský soud v Ostravě 7.12.2006 14.12.2006 14
DrXXIII 2/SL 13 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 26.5.2006 7.12.2006 14.12.2006 17
DrXXIII 2/SL 17 účetní závěrka r.1998 vč. výr. aud. Krajský soud v Ostravě 7.12.2006 14.12.2006 12
DrXXIII 2/SL 9 výroční zpráva r. 2005 vč.účet.záv.,audit Krajský soud v Ostravě 29.6.2006 17.7.2006 28
DrXXIII 2/SL 8 výroční zpráva r. 2004,zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 27.6.2005 28.6.2005 35
DrXXIII 2/SL 6 účetní závěrka r.2003 Krajský soud v Ostravě 31.12.2003 8.7.2004 12.7.2004 18
DrXXIII 2/SL 7 výroční zpráva r. 2003 Krajský soud v Ostravě 24.5.2004 8.7.2004 12.7.2004 53
DrXXIII 2/SL 5 ostatní zápis z čl. schůze Krajský soud v Ostravě 26.4.2002 18.8.2003 8
DrXXIII 2/SL 4 účetní závěrka r. 2002 Krajský soud v Ostravě 8.7.2003 18.7.2003 15
DrXXIII 2/SL 2 účetní závěrka r.2001+zpráva z výr. čl. sch. Krajský soud v Ostravě 25.6.2002 27.6.2002 20
DrXXIII 2/SL 1 účetní závěrka r. 2000, zpr.auditora Krajský soud v Ostravě 18.6.2001 19.6.2001 15

Hodnocení Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image

Naposledy navštívené...