Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě Ostrava IČO: 00031488

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě, která sídlí v obci Ostrava a bylo jí přiděleno IČO 00031488.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě se sídlem v obci Ostrava byla založena v roce 1920. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 140 osob. Společnost podniká v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Zpracování kamene , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a další.

Základní údaje o Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě IČO: 00031488

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 20.9.1920
Spisová značka: DrXXIII 2
IČO: 00031488
Obchodní firma: Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě
Právní forma: Družstvo 20.9.1920
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 20.9.1920
Změnou stanov, schválenou členskou schůzí dne 06.06.2014, se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jako celku. 12.8.2014
Podpisování: Podpisování se děje tak, že k názvu družstva připojí předseda nebo místopředseda a další člen představenstva, kterým může být rovněž místopředseda, vlastnoruční podpis. 29.11.2005 - 12.8.2014
Nedělitelný fond: Výše nedělitelného fondu: 46 473 768,-Kč 17.11.1992 - 19.4.2014
Ručení: Člen je povinen přispět k úhradě ztráty družstva, vykázané v ročním účetním výkaze podle rozhodnutí členské schůze a k úhradě schodku při zrušení družstva likvidací. Uhrazovací povinnost je omezena částkou rovnající se: a) u členů družstva dvojnásobku základního členského podílu b) u členů představenstva, kontrolní komise, komise péče o členy trojnásobku základního členského podílu c) u místopředsedy družstva a vedoucích provozoven čtyřnásobku základního členského podílu d) u předsedy družstva pětinásobku základního členského podílu Při skončení členství úmrtím člena je uhrazovací povinnost omezena výší základního členského podílu. 31.12.1991 - 17.11.1992
Zřízení: Podnik tento je lidovým družstvem podle par. 157 ústavy a je založen podle zákona o družstvech. Byly přijaty nové stanovy, schválené výročním shromážděním delegátů dne 29.3.1991. 31.12.1991 - 17.11.1992
Zřízení: Podnik tento je lidovým družstvem podle par. 157 ústavy a je založen podle zákona o družstvech. Podle usnesení ze shoráždění delegátů výrobního družstva, konaného dne 11. listopadu 1988 byly přijaty nové stanovy s účinností od 1. ledna 1989. 19.12.1988 - 31.12.1991
Podle shromáždění delegátů tohoto družstva, ze dne 23.9.1978, shromáždění delegátů družstva Stavba ze dne 22.9.1978, podle společné členské schůze obou družstev, konané dne 16.listopadu 1978 a se souhlasem Českého svazu výrobních družstev v Praze ze dne 6.11.1978, zn. 0442/22-12094/78: s l o u č i l o se s tímto družstvem, jako družstvem přejímacím družstvo STAVBA, výrobní družstvo v Ostravě, jako družstvo přejímané (zrušené), v jeden hospodářský celek. Dnem sloučením, t.j. 1. ledna 1979, přechází veškerý majetek, práva a závazky přejímaného družstva bez likvidace na družstvo přejímací. 20.12.1978
Ručení: Každý člen je povinen přispět k úhradě ztráty družstva, vykázané v ročním účetním výkaze podle rozhodnutí členské schůze a k úhradě schodku zjištěného při zrušení družstva likvidací částkou rovnající se dvojnásobku členského podílu. 30.10.1975 - 31.12.1991
Rozhodnutím Českého svazu výrobních družstev v Praze z 31. května 1973, zn. 0442/23-9385/73 sloučilo se toto družstvo jako družstvo přejímací podle § 91 odst. 2 hosp. zák. č. 109/64 Sb. ve znění zák. č. 138/70 Sb. s družstvem DRUMON výrobní družstvo se sídlem Ostrava-Vítkovice, Místecká č. 133, jako družstvem zanikajícím. Majetek, práva a závazky zanikajícího družstva přecházejí dnem sloučení na družstvo přejímající. 11.7.1973
Podle usnsení dílčích členských schůzí tohoto družstva, konaných ve dnech 16., 17., 22., 25., 26., 29.9. a 30. září 1969 a usnesení dílčích členských schůzí družstva ELEKTRO - INSTALACE pracovního a výrobního družstva OSTRAVA, konaných ve dnech 5., 8., 9. a 12. září 1969, dále "Dohody o sloučení družstev" ze dne 30. září 1969, bylo za s o u h l a s u a usnesení 14. schůze představenstva Českého svazu výrobních družstev v Praze ze dne 24. září 1969 pod čís. 143 e) s l o u č e n o družstvo ELEKTRO - INSTALACE pracovní a výrobní družstvo OSTRAVA bez likvidace ke dni 1. října 1969 - jako družstvo přejímané (slučované) a výrobním družstvem Bytprům v Ostravě - jako družstvo přejímacím, a to tak, že přejímané družstvo dnem sloučení z a n i k á a veškerá jeho práva a závazky přejímá dnem 1.10.1969 družstvo přejímací - Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě. 26.11.1969
Ručení: Každý člen je povinen přispět podle rozhodnutí valné hromady k úhradě ztráty družstva, vykázané v ročním účetním výkaze podle rozhodnutí členské schůze a k úhradě schodku zjištěného při zániku družstva. Uhražovací povinnost je omezena částkou rovnající se dvojnásobku členského podílu. 30.12.1965 - 30.10.1975
Členský podíl činí 500,-Kč a může být zaplacen ve splátkách nejpozději do jednoho roku od přijetí za člena. Zápisné činí 10,-Kč. 30.12.1965 - 17.11.1992
Podpisování: Podpisování se děje tak, že k názvu družstva připojí předseda nebo místopředseda a další člen představenstva vlastnoruční podpis. 30.12.1965 - 29.11.2005
Zastupování: Družstvo zastupuje a za ně jedná předseda nebo místopředseda. 30.12.1965 - 12.8.2014
Zastupování: Před úřady a jinými orgány zastupuje družstvo jménem představenstva vždy předseda nebo jeho zástupce (místopředseda) a jeden další člen představenstva. 3.10.1958 - 30.12.1965
Podpisování: Listiny závažného obsahu, vydávané jménem družstva, podepisuje vždy předseda nebo jeho zástupce (místopředseda) a další člen představenstva. 3.10.1958 - 30.12.1965
Ručení: Každý člen je povinen přispět podle rozhodnutí valné hromady k úhradě ztráty družstva, vykázané v ročním účetním výkazu, jakož i k úhradě schodku zjištěného při zrušení družstva, a to nejvýše částkou, rovnající se dvojnásobku členského podílu. 5.4.1956 - 30.12.1965
Náhradní orgán: Josef Nykl, bytem Ostrava VII, Okružní 19 František Kleszcz, bytem Nový Jičín, Havlíčkova 7 Ludvík Lančík, bytem Ostrava V, Sologubova 15 Zastupování: Náhradní orgán vykonává působnost výboru a revisní komise v mezích stanov družstva a ustanovení zák. č. 53/54 Sb. Podpisování: K názvu podniku připojí své podpisy dva členové náhradního orgánu. 1.2.1955 - 30.3.1955
Ručení: Za závazky družstva v případě likvidace nebo platební neschopnosti družstva ručí každý člen nejen svým podílem, ale i další částkou ve výši dvojnásobku podílu. 5.1.1954 - 5.4.1956
Členský podíl: 500,-Kč Zápisné: 100,-Kč 5.1.1954 - 30.12.1965
Závodní podíl: Závodní podíl činí 1.000,Kč a jest splatný najednou nebo v přiměřených splátkách do jednoho roku od doby, kdy byl žadatel za člena přijat. 14.9.1950 - 5.1.1954
Ručení: Ručení členů jest jednonásobné za každý upsaný podíl. 14.9.1950 - 5.1.1954
Podepisování: Podepisování družstva se děje tak, že pod název podniku připojí své podpisy dva členové představenstva. 14.9.1950 - 1.2.1955
Zastupování: Zastupovati jsou oprávněni vždy dva členové představenstva. 14.9.1950 - 1.2.1955
Podnik tento je lidovým družstvem podle par. 157 ústavy a je založen podle zákona o družstvech. 14.9.1950 - 19.12.1988
Vyhlášky družstva nabývají platnosti vyvěšením na oznamovacích tabulích hlavního závodu i všech provozoven družstva. 14.9.1950 - 31.12.1991
Výměrem Moravskoslezského zemského národního výboru expositury v Ostravě ze dne 1. března 1948 č.j. VI/2-845/48, podle dekretu presidenta republiky ze dne 19.5.1945 č. 5 Sb., zavedena byla do podniku národní správa a národním správcem firmy byl ustanoven: Oskar Horák, bytem Ostrava, Nám. Republiky 13 Tento národní správce zastupuje firmu v mezích citovaného výměru a dekretu a bude znamenati firmu tak, že pod její znění s dodatkem ...národní správa...připojí svůj vlastnoruční podpis. 16.3.1948 - 28.6.1948
Výměrem Zemského národního výboru-expositury v Mor. Ostravě ze dne 8. srpna 1945 č.j. IV-96/1/1945 byla podle dekretu presidenta republiky ze dne 19. května 1945 zavedena dočasná národní správa a dočasní národní správci: Oskar Horák, bytem Mor.Ostrava-Zábřeh n./O, Pěnkaví 42 Antonín Hruška, bytem Mor.Ostrava-Mar.Hory, Kollárova 16a Antonín Šerák, bytem Mor.Ostrava, Na příkopech 1 Tito dočasní správci zastupují společenstvo kolektivně v mezích citovaného dekretu a výměru a znamenají firmu tím způsobem, že pod její znění připojí společně své vlastnoruční podpisy s dodatkem:"dočasný národní správce". 28.8.1945 - 29.7.1947
Podle odstavce 1. nařízení ministra spravedlnosti čís. 72/1944 Sb. vyznačuje se, že v důsledku změny § 38, odstavce 2. stanov, svolává se nyní valná hromada pozvánkou, zaslanou nejméně 8 dnů před valnou hromadou všem členům družstva jednoduchými dopisy. 28.12.1944 - 30.12.1965
Znění firmy též německy: Wohnind Genossenschafliche Unternehmung der Wohnungs - Industrie in Mäh. Ostrau, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung 3.3.1942 - 28.1.1946
Závodní podíl: První závodní podíl jest členem splatný nejpozději do tří let, počítajíc od konce roku, v němž byl za člena přijat; další závodní podíly splácejí se v měsíčních lhůtách po 85,-Kč v téže době. 25.5.1938 - 14.9.1950
Závodní podíl: Závodní podíl jest splatný do tří let od konce roku, v němž byl za člena přijat. 31.5.1937 - 25.5.1938
Závodní podíl: Závodní podíl činí 1.000,-Kč a je nedílný. První závodní podíl musí býti splacen nejpozději do roka ode dne upsání a další závodní podíly splácejí se v měsíčních lhůtách po 85,-Kč nejpozději do roka ode dne upsání počítaje. 16.5.1936 - 31.5.1937
Znění firmy též německy: Bytprům Genossenschafliche Unternehmung der Wohnungs - Industrie in Mäh. Ostrau, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung 5.4.1929 - 3.3.1942
Závodní podíl: Závodní podíl obnáší 1.000,-Kč a jest splatný nejdéle do 3 měsíců ode dne upsání. Každý člen ručí svým závodním podílem a jednonásobným obnosem tohoto podílu. 4.4.1925 - 16.5.1936
Znamenání: Znamenání firmy děje se tím způsobem, že k firmě družstva připojí dva členové představenstva své vlastnoruční podpisy. 4.4.1925 - 14.9.1950
Zastupování: K zastupování oprávněni jsou dva kteříkoliv členové představenstva. 4.4.1925 - 14.9.1950
Závodní podíl: Závodní podíl činí 1.000,-Kč a je nedělitelný. Spláci se v měsíčních lhůtách po 85,-Kč nejdéle do roka ode dne upsání počítaje. 16.4.1924 - 4.4.1925
Znění firmy též německy: Produktivgenossenschaft der Zimmer Schriften-Maler, Anstreicher und verwandten Jewerle in Mähr. Ostrau, Jesellschaft m.b.h. 3.3.1923 - 5.4.1929
Závodní podíl: Jeden závodní podíl obnáší 300,-Kč splatný v měsíčních lhůtách po 25,-Kč nejdéle do roka upsání. 20.9.1920 - 16.4.1924
Znamenání: Znamenání za společenstvo děje se tímto způsobem, že pod firmou družstva připíší dva členové představenstva vlastní rukou svá jména. 20.9.1920 - 4.4.1925

Aktuální kontaktní údaje Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00031488
Obchodní firma: Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě
Právní forma: Družstvo
Evidující úřad: Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 24.9.1992
Celkový počet živností: 38
Aktivních živností: 15

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00031488
Firma: Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě
Právní forma: Družstvo
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Mariánské Hory a Hulváky
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1972

Kontakty na Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě IČO: 00031488

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Varšavská 1572/95 , Ostrava 709 00 10.5.2017
Sídlo: Výškovická 3052/38 , Ostrava 700 30 23.4.2014 - 10.5.2017
Sídlo: Výškovická 3052/38 , Ostrava 700 30 7.3.2000 - 23.4.2014
Sídlo: Přívozská 158/3 , Ostrava 702 00 9.6.1987 - 7.3.2000
Sídlo: Puchmajerova 191/2 , Ostrava 702 00 20.1.1971 - 9.6.1987
Sídlo: Vítkovická 18 , 702 00 Ostrava I Česká republika
20.10.1950 - 20.1.1971
Sídlo: Ostrava Česká republika
14.9.1950 - 20.10.1950
Sídlo: Mor. Ostrava Česká republika
20.9.1920 - 14.9.1950

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Varšavská 1572/95, Ostrava 709 00

Obory činností Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě IČO: 00031488

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
malířství, lakýrnictví a natěračství 12.8.2014
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí. 12.8.2014
pokrývačství, tesařství 21.12.2012
klempířství a oprava karosérií 21.12.2012
zámečnictví, nástrojářství 21.12.2012
truhlářství, podlahářství 21.12.2012
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 21.12.2012
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 21.12.2012
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.12.2012
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti n ad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny". 21.12.2012 - 12.8.2014
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 14.9.2006 - 21.12.2012
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 29.11.2005
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 11.9.2004
vodoinstalatérství, topenářství 11.9.2004
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 11.9.2004
vedlejší činnost v dopravě 11.9.2004 - 21.12.2012
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 11.9.2004 - 21.12.2012
ubytovací služby 24.12.2002 - 21.12.2012
montáž měřidel 22.6.2000 - 21.12.2012
izolatérství 15.10.1997
polygrafická výroba 15.10.1997 - 29.3.2002
provádění staveb, včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 15.10.1997 - 11.9.2004
topenářství 15.10.1997 - 11.9.2004
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob plyny 15.10.1997 - 21.12.2012
truhlářství 15.10.1997 - 21.12.2012
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 15.10.1997 - 21.12.2012
silniční motorová doprava nákladní 15.10.1997 - 21.12.2012
kopírovací práce 15.10.1997 - 12.8.2014
zpracování kamene 9.6.1993
provádění inž. staveb vč. sídlištních celků 9.6.1993 - 15.10.1997
provádění průmyslových staveb 9.6.1993 - 15.10.1997
provádění bytových a občanských staveb 9.6.1993 - 15.10.1997
stavitel (provádění jednoduchých staveb a subdob.) 9.6.1993 - 15.10.1997
montáž opr. a revize vyhr. plyn. zař., plnění tlak. nádob dle oprávnění ITI Praha, pobočka Ostrava ev. č. 1408/12.10/92-PZ-IV, VII ze dne 12.10.1992 9.6.1993 - 15.10.1997
provádění, projektování a vyhodnocování geolog. prací 9.6.1993 - 15.10.1997
silniční motorová doprava 9.6.1993 - 15.10.1997
síto a gumotisk, chemigrafie, stareotypie, galvanoplastika, ofs. tisk - specifikace: sítotisk, gumotisk 9.6.1993 - 15.10.1997
provádění tepelných a hlukových izolací 9.6.1993 - 15.10.1997
projektová činnost v IV 9.6.1993 - 7.3.2000
studnářství s vyjímkou zříz. studní hornickým způsobem 9.6.1993 - 24.12.2002
jiná vedlejší činnost v dopravě 9.6.1993 - 11.9.2004
vodoinstalatérství 9.6.1993 - 11.9.2004
malování, lakování a sklenářské práce 9.6.1993 - 21.12.2012
kopírovací práce 9.6.1993 - 21.12.2012
pokrývačství 9.6.1993 - 21.12.2012
klempířství 9.6.1993 - 21.12.2012
výroba cementového zboží a umělého kamene 9.6.1993 - 21.12.2012
zámečnictví 9.6.1993 - 21.12.2012
montáž těsnění oken a dveří 21.5.1979 - 9.6.1993
výroba v oboru stavebním: hlavní stavební výroba, přidružená stavební výroba, klempířství, zámečnictví, roletářství a zakázková výroba drobných textilních výrobků, truhlářství, cementářská a kamenosochařská výroba, silniční a zemní práce, studnářství, výroba a montáž vzduchotechnických zařízení; podle zvláštních oprávnění: geologické a hydrogeologické práce, projektování a inž. činnost, světlotisk a sítotisk 20.12.1978 - 9.6.1993
cementářství a kamenosochařství 20.12.1978 - 9.6.1993
silniční a zemní práce 20.12.1978 - 9.6.1993
studnařství 20.12.1978 - 9.6.1993
lakýrnictví 20.12.1978 - 9.6.1993
pokládání podlahových krytin 20.12.1978 - 9.6.1993
truhlářství 20.12.1978 - 9.6.1993
montáž a údržba vzduchotechnických zařízení 20.12.1978 - 9.6.1993
podle zvláštních oprávnění: geologické a hydrogeologické práce, projektování a inž. činnost, světlotisk a sítotisk, příležitostná doprava různého materiálu 20.12.1978 - 9.6.1993
roletářství a zakázková výroba drobných textilních výrobků 20.12.1978 - 9.6.1993
revize tlakových nádob 20.12.1978 - 9.6.1993
rozmnožování sítotisku v rozsahu zvl. oprávnění 11.5.1978 - 20.12.1978
výroba v oboru stavebním: HSV, PSV, klempířství, zámečnictví, roletářství, zakázková výroba drobných bytových doplňků ze dřeva 7.7.1977 - 20.12.1978
zakázková výroba drobných bytových doplňků ze dřeva 7.7.1977 - 20.12.1978
výroba v oboru stavebním: HSV, PSV, klempířství, zámečnictví, roletářství 18.6.1976 - 7.7.1977
roletářství 18.6.1976 - 20.12.1978
projekce podle zvl. oprávnění 18.6.1976 - 20.12.1978
provádění revizí tlakových nádob 18.6.1976 - 20.12.1978
příležitostná doprava různého materiálu v rámci uděleného povolení 18.6.1976 - 20.12.1978
zednictví 18.6.1976 - 9.6.1993
pokrývačství 18.6.1976 - 9.6.1993
natěračství staveb, nábytku a konstrukcí 18.6.1976 - 9.6.1993
instalatérství (včetně revizí plynových zařízení) 18.6.1976 - 9.6.1993
malířství pokojů 18.6.1976 - 9.6.1993
kamnářství a obkladačství 18.6.1976 - 9.6.1993
sklenářství 18.6.1976 - 9.6.1993
lepení podlah 18.6.1976 - 9.6.1993
klempířství 18.6.1976 - 9.6.1993
elektroinstalatérství a hromosvodářství (montáž, údržba a opravy elektro-zařízení včetně revizí) 18.6.1976 - 9.6.1993
maloobchodní prodej vlastních výrobků, doplňkový prodej výrobků souvisejících s poskytovanými službami 18.6.1976 - 9.6.1993
1. výroba v oboru stavebním: 30.10.1975 - 18.6.1976
HSV 30.10.1975 - 18.6.1976
PSV 30.10.1975 - 18.6.1976
klempířství 30.10.1975 - 18.6.1976
roletářství 30.10.1975 - 18.6.1976
poskytování služeb v oborech: 30.10.1975 - 18.6.1976
projekce 30.10.1975 - 18.6.1976
zednictví 30.10.1975 - 18.6.1976
pokrývačství 30.10.1975 - 18.6.1976
natěračství staveb, nábytku a konstrukcí 30.10.1975 - 18.6.1976
instalatérství (včetně revizí plynových zařízení) 30.10.1975 - 18.6.1976
malířství pokojů 30.10.1975 - 18.6.1976
kamnářství a obkladačství 30.10.1975 - 18.6.1976
roletářství 30.10.1975 - 18.6.1976
sklenářství 30.10.1975 - 18.6.1976
lepení podlah 30.10.1975 - 18.6.1976
provádění demoličních prací budov, průmyslových objektů a technologického zařízení 30.10.1975 - 18.6.1976
2. příležitostná doprava různého materiálu v rámci uděleného povolení 30.10.1975 - 18.6.1976
3. maloobchodní prodej vlastních výrobků, doplňkový prodej výrobků souvisejících s poskytovanými službami 30.10.1975 - 18.6.1976
elektroinstalatérství a hromosvodářství (montáž, údržba a opravy elektro-zařízení včetně revizí) 30.10.1975 - 18.6.1976
zámečnictví 30.10.1975 - 18.6.1976
písmomalířství 30.10.1975 - 20.12.1978
zámečnictví 30.10.1975 - 9.6.1993
stavební výroba (HSV, PSV a projekce) a opravářská a údržbářská činnost v těchto základních oborech: zednictví pokrývačství klempířství natěračství staveb, nábytku a konstrukcí instalatérství (včetně revizní činnosti plynových zařízení) malířství pokojů kamnářství a obkládačství elektroinstalatérství a hromosvodařství (montáž, údržba a opravy elektro-zařízení včetně revizní činnosti) zámečnictví písmomalířství roletářství sklenářství a lepení podlah provádění demoličních prací budov, průmyslových objektů a technologických zařízení příležitostná doprava různého materiálu v rámci uděleného povolení 23.4.1975 - 30.10.1975
stavební výroba (HSV, PSV a projekce) a opravářská a údržbářská činnost v těchto základních oborech: zednictví pokrývačství klempířství natěračství staveb, nábytku a konstrukcí instalatérství (včetně revizní činnosti plynových zařízení) malířství pokojů kamnářství a obkládačství elektroinstalatérství a hromosvodařství (montáž, údržba a opravy elektro-zařízení včetně revizní činnosti) zámečnictví písmomalířství roletářství sklenářství a lepení podlah výroba stavebních hmot jako soklového kamenoštěrku a drtě provádění demoličních prací budov, průmyslových objektů a technologických zařízení příležitostná doprava různého materiálu v rámci uděleného povolení slévárenství barevných kovů - ve kterých jsou zajišťovány i služby obyvatelstvu a organizacím 6.5.1974 - 23.4.1975
stavební výroba (HSV, PSV a projekce) a opravářská a údržbářská činnost v těchto základních oborech: zednictví pokrývačství klempířství natěračství staveb, nábytku a konstrukcí instalatérství malířství pokojů kamnářství a obkládačství elektroinstalatérství a hromosvodařství zámečnictví písmomalířství roletářství sklenářství a lepení podlah - ve kterých jsou zajištěny i služby obyvatelstvu 29.10.1970 - 6.5.1974
obchodní činnost související s výrobou, opravářskými a údržbářskými pracemi a se zajišťováním služeb 29.10.1970 - 30.10.1975
výroba a opravářské a údržbářské práce v odvětví stavebním zejména v těchto základních oborech: malířství pokojů natěračství staveb, nábytku a konstrukcí klempířství instalatérství kamnářství zámečnictví sklenářství roletářství písmomalířství pokryvačství elektroinstalatérství hromosvodařství zednictví 27.11.1969 - 29.10.1970
zajišťování služeb obyvatelstvu v oborech: malířství pokojů natěračství staveb a nábytku klempířství instalatérství kamnářství roletářství sklenářství pokryvačství elektroinstalatérství hromosvodařství zednictví 27.11.1969 - 29.10.1970
kamnářství a obklady stěn a dlažeb 26.7.1951 - 27.11.1969
instalatérství vody, plynu a ústředního topení 26.7.1951 - 27.11.1969
isolace všeho druhu ( tepelná, zvuková a proti vodě ) 26.7.1951 - 27.11.1969
chromování a pokování železných předmětů 26.7.1951 - 27.11.1969
elektrotechnický 26.7.1951 - 27.11.1969
mechanický 26.7.1951 - 27.11.1969
mědikovecký 26.7.1951 - 27.11.1969
pasířský 26.7.1951 - 27.11.1969
nožířský 26.7.1951 - 27.11.1969
kovářský a podkovářský 26.7.1951 - 27.11.1969
radiomechanický 26.7.1951 - 27.11.1969
malířství pokojů 14.9.1950 - 27.11.1969
kamenictví 28.1.1946 - 14.9.1950
pila 28.1.1946 - 14.9.1950
parketářství 28.1.1946 - 14.9.1950
elektotechnictví 28.1.1946 - 14.9.1950
výroba cihel a betonových výrobků 28.1.1946 - 14.9.1950
výroba kachlového zboží a hrnčířství 28.1.1946 - 14.9.1950
společný nákup surovin, cizích výrobků 28.1.1946 - 14.9.1950
prodej výrobků vlastních i cizích 28.1.1946 - 14.9.1950
doplnění bytových zařízení 28.1.1946 - 14.9.1950
zřizování rekreačních středisek: ubytování a stravování s provozem ve vlastní režii, ve kterých bude členům a jejich příbuzným umožněn levný pobyt v době dovolené 28.1.1946 - 14.9.1950
instalace vody, plynu a ústředního topení 28.1.1946 - 26.7.1951
isolace všeho druhu ( tepelná, zvuková a proti vodě ), veškerých dlažeb a obkladů stěn 28.1.1946 - 26.7.1951
chromování a pokování železných předmětů a jiných příbuzných odvětví 28.1.1946 - 26.7.1951
písmomalířství 28.1.1946 - 27.11.1969
natěračství a lakýrnictví 28.1.1946 - 27.11.1969
zámečnictví 28.1.1946 - 27.11.1969
pokrývačství 28.1.1946 - 27.11.1969
truhlářství a stavební stolářství 28.1.1946 - 27.11.1969
sklenářství 28.1.1946 - 27.11.1969
čalounictví 28.1.1946 - 27.11.1969
niklování 28.1.1946 - 27.11.1969
Účelu toho má býti dosaženo následujícím způsobem: a) zřízením společných dílen b) provozováním výroby na účet společný c) předáváním surovin členům a přijímáním hotových výrobků k dalšímu zhodnocení ve svých prodejnách d) pracováním všemi výchovnými a jinými prostředky k odbornému zdokonalení svých členů 5.4.1929 - 28.1.1946
Účelu toho má býti dosaženo následujícím způsobem: a) zřízením společných dílen b) provozováním výroby na účet společný c) předáváním surovin členům a přijímáním hotových výrobků k dalšímu zhodnocení ve svých prodejnách d) pracováním všemi výchovnými a jinými prostředky k odbornému zdokonalení svých členů e) podporováním spořivosti svých členů, přijímáním a úrokováním členských úspor 4.4.1925 - 5.4.1929
Činnost družstva jest ve smyslu § 85 zák. o přímých daních osobních ze dne 25. října 1896, čís. 220 ř.z., obmezena na členy. Nečlenové mohou býti zaměstnáni jen tenkráte, pakliže člen buďto nemocí nebo jinak byl zaneprázdněn, anebo při zvláště velkém návalu výroby. Takové zaměstnání nečlenů na výpomoc nesmí však trvati déle šesti měsíců v roce, při čemž počet pracovních dnů takto mimořádně zaměstnaných nečlenů nesmí do roka přesahovati 1/10 pracovních dnů členů, při čemž se stanoví 300 pracovních dnů do roka. 4.4.1925 - 5.4.1929
instalatérství 4.4.1925 - 28.1.1946
a jiných příbuzných odvětví stavebnictví 4.4.1925 - 28.1.1946
Účelem družstva jest podporovati své členy v jich živnosti, hospodaření, práci, podnikavosti a vynalézavosti společným nákupem surovin, potřeb i nástrojů, sloužících ku provozování vytčené působnosti. 4.4.1925 - 28.1.1946
kamnářství 4.4.1925 - 26.7.1951
klempířství 4.4.1925 - 27.11.1969
zlacení 4.4.1925 - 27.11.1969
podporovati členy své v jejich živnosti a hospodaření společným nákupem suroviny, potřeb i nástrojů k provozování: 20.9.1920 - 4.4.1925
zlacení a jiných příbuzných odvětví 20.9.1920 - 4.4.1925
zadáváním jich členům družstva, přenecháváním dílen družstva k užívání, společným prodejem členských výrobků z tohoto oboru i provozováním téže výroby na vlastní účet družstva s použitím členů jako pracovních sil 20.9.1920 - 4.4.1925
malířství pokojů 20.9.1920 - 28.1.1946
malířství písma 20.9.1920 - 28.1.1946
natěračství 20.9.1920 - 28.1.1946

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Varšavská 1572/95 , Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny: 1011690764
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2017

Živnost č. 2 Zpracování kamene

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Varšavská 1572/95 , Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny: 1011690764
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2017

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Varšavská 1572/95 , Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny: 1011690764
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování: 1.6.2017

Živnost č. 4 Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Varšavská 1572/95 , Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny: 1011690764
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2017

Živnost č. 5 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Varšavská 1572/95 , Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny: 1011690764
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2017

Živnost č. 6 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Varšavská 1572/95 , Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny: 1011690764
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2017

Živnost č. 7 Izolatérství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Varšavská 1572/95 , Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny: 1011690764
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2017

Živnost č. 8 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Varšavská 1572/95 , Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny: 1011690764
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2017

Živnost č. 9 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Varšavská 1572/95 , Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny: 1011690764
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2017

Živnost č. 10 Malířství, lakýrnictví a natěračství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 13.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Varšavská 1572/95 , Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny: 1011690764
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2017

Živnost č. 11 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.6.1995

Živnost č. 12 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.2.2004
Provozovna č. 1
Provozovna: Varšavská 1572/95 , Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny: 1011690764
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2017

Živnost č. 13 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 5.1.2005
Provozovna č. 1
Provozovna: Varšavská 1572/95 , Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny: 1011690764
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2017

Živnost č. 14 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.8.2014

Živnost č. 15 Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 15.3.2004
Přerušení oprávnění: 7.2.2018

Živnost č. 16 Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Zánik oprávnění: 9.1.1997

Živnost č. 17 Výroba cementového zboží a umělého kamene

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 provádění inž. staveb (vč. techn. vybavenosti sídlištních celků)

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Zánik oprávnění: 9.1.1997

Živnost č. 19 Stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek pro shora uvedené stavby)

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Zánik oprávnění: 9.1.1997

Živnost č. 20 Provádění tepelných a hlukových izolací

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Zánik oprávnění: 17.4.1996

Živnost č. 21 Studnařství, s výjimkou zřizování studní hornickým způsobem

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Zánik oprávnění: 11.7.1995

Živnost č. 22 Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Zánik oprávnění: 9.1.1997

Živnost č. 23 Vodoinstalatérství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Zánik oprávnění: 11.5.2000

Živnost č. 24 Polygrafická výroba

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Zánik oprávnění: 11.4.2001

Živnost č. 25 Topenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Zánik oprávnění: 11.5.2000

Živnost č. 26 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Zánik oprávnění: 27.12.1999

Živnost č. 27 Sítotisk, gumotisk, chemigrafie, stereotypie, galvanoplastika, ofsetový tisk

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Zánik oprávnění: 9.1.1997

Živnost č. 28 Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob plyny

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 9.1.1997

Živnost č. 29 Kopírovací práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 30 Vedlejší činnost v dopravě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 31 Sklenářské práce, rámování a paspartování

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 32 Provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.12.1992
Zánik oprávnění: 11.7.1995

Živnost č. 33 Silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.1.1993
Zánik oprávnění: 9.1.1997

Živnost č. 34 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.1.1993
Zánik oprávnění: 12.8.2014

Živnost č. 35 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.6.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 36 Montáž měřidel

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.4.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 37 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.3.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 38 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.1.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Výroba technických plynů
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Elektrické instalace
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Kompletační a dokončovací práce
Pokrývačské práce
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Bezpečnostní a pátrací činnosti

Vedení firmy Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě IČO: 00031488

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Předseda zastupuje družstvo jako člen jeho statutárního orgánu a spolu s dalším členem představenstva za družstvo podepisuje. V době nepřítomnosti předsedy vykonává jeho působnost místopředseda. 12.8.2014
Jméno: Milan Plaček 14.8.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 7.6.2019
Ve funkci: od 7.6.2019
Adresa: Martinovská 3223/136, Ostrava 723 00
Jméno: Josef Skýba 14.8.2019
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 7.6.2019
Ve funkci: od 7.6.2019
Adresa: Chrjukinova 1620/17, Ostrava 700 30
Jméno: Pavel Hopan 14.8.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.6.2019
Adresa: Otakara Jeremiáše 1977/18, Ostrava 708 00
Jméno: Hana Foltýnková 14.8.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.6.2019
Adresa: Šilheřovická 331, Markvartovice 747 14
Jméno: Milan Gajda 14.8.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.6.2019
Adresa: Polní 352, Markvartovice 747 14
Jméno: František Kallus 20.9.1920 - 11.6.1921
Funkce: člen představenstva
Adresa: Poděbradova 72 , 702 00 Mor. Ostrava Česká republika
Jméno: Šimon Staněk 20.9.1920 - 11.6.1921
Funkce: člen představenstva
Adresa: Palackého 5 , 702 00 Mor. Ostrava Česká republika
Jméno: Josef Doležel 20.9.1920 - 11.6.1921
Funkce: člen představenstva
Adresa: Zárubek 445 , Slezská Ostrava Česká republika
Jméno: Eduard Franek 20.9.1920 - 30.10.1922
Funkce: člen představenstva
Adresa: Táborská 16 , 716 00 Mor. Ostrava Česká republika
Jméno: Emil Kondelka 20.9.1920 - 30.10.1922
Funkce: člen představenstva
Adresa: Markova 2925/23, Ostrava 700 30
Jméno: Šimon Staněk 11.6.1921 - 30.10.1922
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Poděbradova 72 , 702 00 Mor. Ostrava Česká republika
Jméno: Antonín Hruška 11.6.1921 - 30.10.1922
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: 55, Vítkovice 512 38
Jméno: Josef Staněk 11.6.1921 - 3.3.1923
Funkce: kontrolor
Adresa: Mor. Ostrava Česká republika
Jméno: Antonín Hruška 30.10.1922 - 3.3.1923
Funkce: jednatel
Adresa: 55, Vítkovice 512 38
Jméno: Vladimír Talpa 30.10.1922 - 3.3.1923
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Mor. Ostrava Česká republika
Jméno: Stanislav Budzinski 30.10.1922 - 3.3.1923
Funkce: pokladník
Adresa: Přívoz Česká republika
Jméno: František Straberger 3.3.1923 - 16.4.1924
Funkce: jednatel
Adresa: Palackého 2 , 702 00 Mor. Ostrava Česká republika
Jméno: Rudolf Habernal 30.10.1922 - 4.4.1925
Funkce: předseda představenstva
Adresa: 55, Vítkovice 512 38
Jméno: Stanislav Budzinski 3.3.1923 - 4.4.1925
Funkce: kontrolor
Adresa: Přívoz Česká republika
Jméno: Josef Palla 3.3.1923 - 4.4.1925
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Rokytnice 296, Vsetín 755 01
Jméno: Oskar Horák 3.3.1923 - 4.4.1925
Funkce: pokladník
Adresa: 53, Vítkovice 512 38
Jméno: Antonín Hruška 16.4.1924 - 4.4.1925
Funkce: jednatel
Adresa: 55, Vítkovice 512 38
Jméno: Rudolf Habernal 4.4.1925 - 24.4.1926
Funkce: přísedící
Adresa: 55, Vítkovice 512 38
Jméno: Josef Romanín 24.4.1926 - 5.4.1929
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mor. Ostrava Česká republika
Jméno: Antonín Hruška 4.4.1925 - 22.3.1930
Funkce: předseda představenstva
Adresa: 55, Vítkovice 512 38
Jméno: Oskar Horák 4.4.1925 - 22.3.1930
Funkce: účetní
Adresa: 55, Vítkovice 512 38
Jméno: Ferdinand Gurecký 4.4.1925 - 8.4.1932
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Kostelní 2 , 702 00 Mor. Ostrava Česká republika
Jméno: František Hybner 5.4.1929 - 8.4.1932
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mor. Ostrava Česká republika
Jméno: Karel Navrátil 8.4.1932 - 4.4.1934
Funkce: přísedící
Adresa: 753 01 Hrabůvka 149 Česká republika
Jméno: Antonín Hruška 22.3.1930 - 16.5.1936
Funkce: účetní
Adresa: 55, Vítkovice 512 38
Jméno: Fabian Šoupal 8.4.1932 - 16.5.1936
Funkce: náměstek předsedy
Adresa: Družstevní 1087 , Hulváky Česká republika
Jméno: Fabian Šoupal 16.5.1936 - 9.2.1939
Funkce: člen představenstva
Adresa: Družstevní 1087 , Hulváky Česká republika
Jméno: Stanislav Budzinski 4.4.1925 - 27.4.1939
Funkce: pokladník
Adresa: Palackého 30 , Přívoz Česká republika
Jméno: Oskar Horák 22.3.1930 - 25.10.1939
Funkce: předseda představenstva
Adresa: 55, Vítkovice 512 38
Jméno: Antonín Šerák 4.4.1934 - 25.10.1939
Funkce: člen představenstva
Adresa: Výškovice 44 Česká republika
Jméno: Antonín Hruška 16.5.1936 - 25.10.1939
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: 55, Vítkovice 512 38
Jméno: František Hurník 27.4.1939 - 28.1.1946
Funkce: člen představenstva
Adresa: Zborovská 115/11, Ostrava 702 00
Jméno: arch. Josef Šimoník 28.1.1946 - 15.7.1948
Funkce: člen představenstva
Adresa: M.O. Michálkovice 542 Česká republika
Jméno: ing. Karel Červinský 28.1.1946 - 15.7.1948
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nákladní 2089/2, Ostrava 702 00
Jméno: Pavel Mikulík 28.1.1946 - 15.7.1948
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ferstlova 5 , M.Ostrava Česká republika
Jméno: Rudolf Skoupý 9.2.1939 - 14.9.1950
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mozartova 7 , 700 30 Mor. Ostrava Česká republika
Jméno: Antonín Hruška 25.10.1939 - 14.9.1950
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Kollárova 450/16, Ostrava 709 00
Jméno: Oskar Horák 25.10.1939 - 14.9.1950
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Svobody 42 , Zábřeh n./O. Česká republika
Jméno: Jindřich Schenk 15.7.1948 - 14.9.1950
Funkce: člen představenstva
Adresa: Místecká 3 , Ostrava VII Česká republika
Jméno: Antonín Šerák 25.10.1939 - 26.7.1951
Funkce: člen představenstva
Adresa: Příkopy 3 , Moravská Ostrava Česká republika
Jméno: Antonín Hruška 14.9.1950 - 26.7.1951
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kollárova 450/16, Ostrava 709 00
Jméno: Josef Patrman 14.9.1950 - 26.7.1951
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rybářská 13 , 746 01 Opava Česká republika
Jméno: Ladislav Maňas 14.9.1950 - 26.7.1951
Funkce: člen představenstva
Adresa: Cihelní 24 , 702 00 Ostrava I Česká republika
Jméno: Emil Zajonc 14.9.1950 - 26.7.1951
Funkce: člen představenstva
Adresa: 104, Baška 739 01
Jméno: Karel Folvarčný 14.9.1950 - 26.7.1951
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pátova 657/6, Ostrava 716 00
Jméno: Oskar Horák 14.9.1950 - 26.7.1951
Funkce: člen představenstva
Adresa: Svobody 42 , Zábřeh n./O. Česká republika
Jméno: Ferdinand Lazárek 14.9.1950 - 26.7.1951
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Štefánikova 49 , Ostrava-Vítkovice Česká republika
Jméno: Bedřich Niemczyk 14.9.1950 - 1.12.1952
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dr. Beneše 3 , Karviná 1 Česká republika
Jméno: Jaroslav Kretschmann 26.7.1951 - 1.12.1952
Funkce: člen představenstva
Adresa: U brány 107 , 742 58 Příbor Česká republika
Jméno: Jaroslav Konečný 26.7.1951 - 1.12.1952
Funkce: člen představenstva
Adresa: 101, Hostašovice 741 01
Jméno: František Hurník 15.7.1948 - 1.2.1955
Funkce: člen představenstva
Adresa: Náměstí rep. 13 , Ostrava I Česká republika
Jméno: Alois Pekarský 15.7.1948 - 1.2.1955
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Kopci 543/9, Ostrava 716 00
Jméno: Bedřich Maršálek 14.9.1950 - 1.2.1955
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Salma 675 , Ostrava VIII Česká republika
Jméno: Josef Ryška 14.9.1950 - 1.2.1955
Funkce: zapisovatel
Adresa: Borovského 39 , Ostrava-Kunčičky Česká republika
Jméno: Václav Michalík 14.9.1950 - 1.2.1955
Funkce: člen představenstva
Adresa: Gen.Svobody 42 , 700 30 Ostrava-Zábřeh n.O. Česká republika
Jméno: Karel Klega 14.9.1950 - 1.2.1955
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ostrava-Nová Bělá 241 Česká republika
Jméno: Oskar Horák 26.7.1951 - 1.2.1955
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Svobody 42 , Zábřeh n./O. Česká republika
Jméno: Ferdinand Lazárek 26.7.1951 - 1.2.1955
Funkce: člen představenstva
Adresa: Štefánikova 49 , Ostrava-Vítkovice Česká republika
Jméno: František Holub 26.7.1951 - 1.2.1955
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ostravská 200 , Místek Česká republika
Jméno: Josef Lexa 26.7.1951 - 1.2.1955
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Nivě 401/8, Opava 746 01
Jméno: Miroslav Ježíšek 26.7.1951 - 1.2.1955
Funkce: člen představenstva
Adresa: Frýdlantská 85 , Místek Česká republika
Jméno: Alfréd Lelek 26.7.1951 - 1.2.1955
Funkce: člen představenstva
Adresa: Školní 97 , Bohumín Česká republika
Jméno: Vladislav Szyrocki 1.12.1952 - 1.2.1955
Funkce: člen představenstva
Adresa: Marklovice 39 Česká republika
Jméno: Karel Szturc 1.12.1952 - 1.2.1955
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rostislavova 1246/1, Ostrava 703 00
Jméno: Karel Indráček 1.12.1952 - 1.2.1955
Funkce: člen představenstva
Adresa: Palackého 66 , 702 00 Ostrava II Česká republika
Jméno: Max Kostřiba 5.1.1954 - 1.2.1955
Funkce: člen
Adresa: Ratibořská 1576/43, Opava 747 05
Jméno: Oldřich Novák 5.1.1954 - 1.2.1955
Funkce: člen
Adresa: Mitrovická 179 , 724 00 Ostrava-Nová Bělá Česká republika
Jméno: Bedřich Vilšer 30.3.1955 - 13.3.1957
Funkce: člen
Adresa: Zengrova 828/69, Ostrava 703 00
Jméno: Emil Duda 30.3.1955 - 13.3.1957
Funkce: člen
Adresa: Stalinova 132 , Karviná II Česká republika
Jméno: Vladislav Szyrocki 13.3.1957 - 7.4.1959
Funkce: člen
Adresa: Mickiewiczova 1445/185, Karviná 733 01
Jméno: Oldřich Novák 13.3.1957 - 7.4.1959
Funkce: člen
Adresa: Mitrovická 178 , Nová Bělá Česká republika
Jméno: Alfréd Lelek 30.3.1955 - 2.5.1960
Funkce: člen
Adresa: Sokolovská 97, Bohumín 735 81
Jméno: Max Kostřiba 30.3.1955 - 2.5.1960
Funkce: člen
Adresa: Mírová 269/41, Opava 746 01
Jméno: Antonín Tomaštík 30.3.1955 - 2.5.1960
Funkce: zástupce předsedy
Adresa: Muglinovská 342 , Ostrava IX Česká republika
Jméno: Oskar Horák 7.4.1959 - 2.5.1960
Funkce: člen
Adresa: Březinova 69 , 700 30 Ostrava-Zábřeh Česká republika
Jméno: Adolf Buchbauer 2.5.1960 - 25.3.1961
Funkce: člen
Adresa: Čs. armády 80 , Ostrava-Michálkovice Česká republika
Jméno: Antonín Tomaštík 2.5.1960 - 21.4.1962
Funkce: člen
Adresa: Muglinovská 342 , Ostrava IX Česká republika
Jméno: Bedřich Duda 2.5.1960 - 21.4.1962
Funkce: člen
Adresa: Gottwaldova 106 , Ostrava I Česká republika
Jméno: Jan Pika 2.5.1960 - 21.4.1962
Funkce: člen
Adresa: Kalamárská 203, Mokré Lazce 747 62
Jméno: Karel Prokop 30.3.1955 - 22.5.1964
Funkce: člen
Adresa: Rudé armády 46 , N.Jičín Česká republika
Jméno: František Holub 30.3.1955 - 22.5.1964
Funkce: člen
Adresa: Ostravská 200 , Místek Česká republika
Jméno: Karel Prokop 22.5.1964 - 10.5.1966
Funkce: člen
Adresa: Švermova 40 , Nový Jičín Česká republika
Jméno: Tadeáš Szebesta 7.4.1959 - 17.5.1968
Funkce: člen
Adresa: Karviná IV-Ráj 256 Česká republika
Jméno: Alois Golka 21.4.1962 - 17.5.1968
Funkce: člen
Adresa: 9. května 20, Raduň 747 61
Jméno: Miloš Prokop 10.5.1966 - 17.5.1968
Funkce: člen
Adresa: Rudé armády 41 , Nový Jičín Česká republika
Jméno: Oldřich Novák 7.4.1959 - 19.3.1969
Funkce: místopředseda
Adresa: Mitrovická 178 , Nová Bělá Česká republika
Jméno: Miroslav Šimeček 25.3.1961 - 19.3.1969
Funkce: člen
Adresa: Opavská 86 , Lhota u Opavy Česká republika
Jméno: Miroslav Šimeček 19.3.1969 - 6.5.1974
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Opavská 86 , Lhota u Opavy Česká republika
Jméno: František Holub 14.5.1971 - 6.5.1974
Funkce: člen představenstva
Adresa: Lidická 1686, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Sylva Chytřinská 14.5.1971 - 6.5.1974
Funkce: člen představenstva
Adresa: Josefa Kotase 1178/19, Ostrava 700 30
Jméno: Eduard Andrlík 14.5.1971 - 6.5.1974
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ondřejnická 214 , 739 11 Frýdlant n/O. Česká republika
Jméno: Jindřich Panc 14.5.1971 - 6.5.1974
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dukelská 214 , Nový Jičín Česká republika
Jméno: Milan Měch 14.5.1971 - 6.5.1974
Funkce: člen představenstva
Adresa: Podvihovská 128/8, Opava 747 70
Jméno: Blanka Milatová 6.2.1974 - 19.6.1974
Funkce: člen představenstva
Adresa: Javůrkova 1259/44, Ostrava 700 30
Jméno: Bedřich Vilšer 14.5.1971 - 7.7.1977
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ukrajinská 1486/52, Ostrava 708 00
Jméno: Vojtěch Šmíra 6.2.1974 - 7.7.1977
Funkce: člen představenstva
Adresa: Místecká 223 , Ostrava 5 Česká republika
Jméno: Josef Kunc 6.5.1974 - 7.7.1977
Funkce: člen představenstva
Adresa: 33, Životice u Nového Jičína 742 72
Jméno: Richard Laryš 6.5.1974 - 7.7.1977
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hlavní 11, Nové Sedlice 747 06
Jméno: Marie Langerová 6.5.1974 - 7.7.1977
Funkce: člen představenstva
Adresa: Gottwaldova 15 , Havířov 1-Stromovka Česká republika
Jméno: Marta Schneiderová 6.5.1974 - 7.7.1977
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mendlova 2500/20, Opava 746 01
Jméno: Oldřich Novák 14.5.1971 - 20.12.1978
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Mitrovická 178 , Nová Bělá Česká republika
Jméno: Oldřich Sakmar 6.5.1974 - 20.12.1978
Funkce: člen představenstva
Adresa: Šenov 1047 Česká republika
Jméno: Milan Grygárek 6.5.1974 - 20.12.1978
Funkce: člen představenstva
Adresa: Čechova 4 , Havířov 1-Stromovka Česká republika
Jméno: Oldřich Komůrka 6.5.1974 - 20.12.1978
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Sadová 122/5, Havířov 736 01
Jméno: Dagmar Tesařová 7.7.1977 - 20.12.1978
Funkce: člen představenstva
Adresa: Liliová 17 , 746 01 Opava Česká republika
Jméno: Jiří Tkačík 7.7.1977 - 20.12.1978
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sadová 129, Raduň 747 61
Jméno: Josef Večerka 7.7.1977 - 20.12.1978
Funkce: člen představenstva
Adresa: Máchova 1658/27, Nový Jičín 741 01
Jméno: Miroslav Rojan 7.7.1977 - 20.12.1978
Funkce: člen představenstva
Adresa: Václava Talicha 1873, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Zdeňka Šimečková 7.7.1977 - 21.4.1982
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ječmínkova 64 , Stará Bělá Česká republika
Jméno: Oldřich Novák 20.12.1978 - 21.4.1982
Funkce: I.místopředseda představenstva
Adresa: Mitrovická 178 , Nová Bělá Česká republika
Jméno: Ervín Szczerba 20.12.1978 - 21.4.1982
Funkce: II. místopředseda představenstva
Adresa: Dělnická 1166/15, Havířov 736 01
Jméno: Václav Robek 20.12.1978 - 6.1.1987
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Dr. Malého 2362/11, Ostrava 702 00
Jméno: Ervín Szczerba 21.4.1982 - 6.1.1987
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dělnická 1166/15, Havířov 736 01
Jméno: Stanislav Kolmajer 7.7.1977 - 3.6.1987
Funkce: člen představenstva
Adresa: Gen. Hrušky 1210/22, Ostrava 709 00
Jméno: Helena Krejčí 20.12.1978 - 3.6.1987
Funkce: člen představenstva
Adresa: 45, Slatina 742 93
Jméno: Alois Lukáš 20.12.1978 - 3.6.1987
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nádražní 88, Dolní Životice 747 56
Jméno: Oldřich Komůrka 20.12.1978 - 3.6.1987
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sadová 122/5, Havířov 736 01
Jméno: Oldřich Novák 21.4.1982 - 3.6.1987
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Mitrovická 178 , Nová Bělá Česká republika
Jméno: Josef Hollain 14.5.1971 - 4.4.1990
Funkce: člen představenstva
Adresa: Staňkova 606 , Nové Vyškovice Česká republika
Jméno: Jan Langer 20.12.1978 - 4.4.1990
Funkce: člen představenstva
Adresa: Bílovecká 729/18, Opava 746 01
Jméno: František Žilka 20.12.1978 - 4.4.1990
Funkce: člen představenstva
Adresa: Legionářská 2528, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Olga Sněhotová 21.4.1982 - 4.4.1990
Funkce: člen představenstva
Adresa: Horní konec 241/38, Kozmice 747 11
Jméno: Oldřich Komůrka 3.6.1987 - 4.4.1990
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Sadová 122/5, Havířov 736 01
Jméno: Petr Bala 3.6.1987 - 4.4.1990
Funkce: člen představenstva
Adresa: V poli 15 , 700 30 Ostrava-Zábřeh Česká republika
Jméno: Vladimír Miško 3.6.1987 - 4.4.1990
Funkce: člen představenstva
Adresa: 83, Bruzovice 739 36
Jméno: Marie Rutová 3.6.1987 - 4.4.1990
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kollárova 1224/2, Opava 747 05
Jméno: Josef Tyleček 3.6.1987 - 4.4.1990
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hynečkova 381, Stará Ves nad Ondřejnicí 739 23
Jméno: Jiří David 3.6.1987 - 4.4.1990
Funkce: člen představenstva
Adresa: Petra Bezruče 1426, Petřvald 735 41
Jméno: Zdeněk Nohavica 30.3.1955 - 14.5.1991
Funkce: předseda
Adresa: Stalinova 526 , Svinov Česká republika
Jméno: František Holub 22.5.1964 - 14.5.1991
Funkce: člen
Adresa: Lidická 1686, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: ing. Jaroslav Kašpárek 17.5.1968 - 14.5.1991
Funkce: člen
Adresa: Lhota u Opavy 54 Česká republika
Jméno: Jan Křižan 17.5.1968 - 14.5.1991
Funkce: člen
Adresa: Bludovice 72 Česká republika
Jméno: František Valeček 17.5.1968 - 14.5.1991
Funkce: člen
Adresa: 747 84 Melč 28 Česká republika
Jméno: Oldřich Novák 19.3.1969 - 14.5.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mitrovická 178 , Nová Bělá Česká republika
Jméno: Jana Bohdalová 4.4.1990 - 31.12.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Puškinova 1551/8, Opava 746 01
Jméno: Pavel Küpast 4.4.1990 - 31.12.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dimitrovova 56 , Ostrava 1 Česká republika
Jméno: ing. Zdeněk Slabý 4.4.1990 - 31.12.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Otakara Jeremiáše 1988/5, Ostrava 708 00
Jméno: ing. Rostislav Střílka 4.4.1990 - 31.12.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Budovatelská 11 , Opava Česká republika
Jméno: ing. Jiří Miloň 31.12.1991 - 9.6.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Šmeralova 12 , Ostrava 1 Česká republika
Jméno: Karel Pěkník 31.12.1991 - 9.6.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Májová 360/18, Píšť 747 18
Jméno: ing. Petra Litnerová 4.4.1990 - 10.6.1994
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Výškovická 2549/102, Ostrava 700 30
Jméno: Brigita Papežová 4.4.1990 - 20.7.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Bohumínská 440/48, Ostrava 710 00
Jméno: ing. Petra Heryánová 10.6.1994 - 20.7.1994
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Výškovická 2549/102, Ostrava 700 30
Jméno: Jan Madzia 4.4.1990 - 22.8.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Stará Ves 63 , 743 01 Bílovec Česká republika
Jméno: Helmut Piskala 4.4.1990 - 22.8.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vráblovská 479 , 747 14 Ludgeřovice Česká republika
Jméno: Rudolf Zavřel 4.4.1990 - 22.8.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rudé armády 71 , Klimkovice Česká republika
Jméno: Bohumír Vávra 31.12.1991 - 22.8.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Beethovenova 1847, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: ing. Petra Heryánová 20.7.1994 - 22.8.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Výškovická 2549/102, Ostrava 700 30
Jméno: Ervín Szczerba 6.1.1987 - 15.10.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: náměstí Gen. Svobody 983/9, Ostrava 700 30
Jméno: Brigita Papežová 20.7.1994 - 15.10.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Bohumínská 440/48, Ostrava 710 00
Jméno: Josef Prasličák 22.8.1995 - 15.10.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jugoslávská 2864/63, Ostrava 700 30
Jméno: Libuše Kuboňová 22.8.1995 - 15.10.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Zářičí 351, Paskov 739 21
Jméno: Radomír Myslivec 22.8.1995 - 15.10.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Záhumenní 1511 , 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Česká republika
Jméno: Boleslav Koziorek 4.4.1990 - 29.6.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: P.Lumumby 8 , Havířov Česká republika
Jméno: Karel Bordovský 31.12.1991 - 29.6.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hlavní třída 875/22, Ostrava 708 00
Jméno: Miroslav Ciastoň 22.8.1995 - 29.6.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jiřího Trnky 1251/3, Ostrava 709 00
Jméno: Arnošt Foltýnek 22.8.1995 - 29.6.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Šilheřovická 331, Markvartovice 747 14
Jméno: Rudolf Schoffer 22.8.1995 - 29.6.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Zimní 338/7, Ostrava 725 28
Jméno: Pavel Šrubař 22.8.1995 - 29.6.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Zdeňka Štěpánka 1735, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Brigita Papežová 15.10.1997 - 29.6.1999
Funkce: předsedkyně družstva
Adresa: Budovatelská 295/21, Kozmice 747 11
Jméno: Radomír Myslivec 15.10.1997 - 29.6.1999
Funkce: místopředseda družstva
Adresa: Okružní 1511, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Jméno: Libuše Kuboňová 15.10.1997 - 29.6.1999
Funkce: místopředsedkyně družstva
Adresa: Zářičí 351, Paskov 739 21
Jméno: Josef Moll 29.6.1999 - 1.9.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nádražní 355/29, Nový Jičín 741 01
Jméno: Milan Grygerek 15.10.1997 - 5.9.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 25.4.2003
Ve funkci: do 25.4.2003
Adresa: Čechova 4 , Havířov Česká republika
Jméno: Miloslav Špaček 29.6.1999 - 5.9.2003
Funkce: předseda družstva
Trvání členství: do 25.4.2003
Ve funkci: do 25.4.2003
Adresa: Blanická 601/142, Ostrava 724 00
Jméno: Miroslav Hajduček 29.6.1999 - 5.9.2003
Funkce: 1. místopředseda družstva
Trvání členství: do 25.4.2003
Ve funkci: do 25.4.2003
Adresa: Skřivánčí 711/1, Ostrava 715 00
Jméno: Libuše Kuboňová 29.6.1999 - 5.9.2003
Funkce: 2. místopředseda družstva
Trvání členství: do 25.4.2003
Ve funkci: do 25.4.2003
Adresa: Zářičí 351, Paskov 739 21
Jméno: Marie Banarová 29.6.1999 - 5.9.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 25.4.2003
Ve funkci: do 25.4.2003
Adresa: Svobodova 744/12, Bílovec 743 01
Jméno: Jan Kubošek 29.6.1999 - 5.9.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 25.4.2003
Ve funkci: do 25.4.2003
Adresa: Balbínova 572/17, Ostrava 725 29
Jméno: Milan Plaček 29.6.1999 - 5.9.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 24.4.2003
Ve funkci: do 25.4.2003
Adresa: Martinovská 3223/136, Ostrava 723 00
Jméno: Bohumír Vávra 29.6.1999 - 5.9.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 25.4.2003
Ve funkci: do 25.4.2003
Adresa: Beethovenova 1847, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Richard Krömer 5.9.2003 - 26.11.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.4.2003 do 25.9.2003
Adresa: 17. listopadu 750/60, Ostrava 708 00
Jméno: Pavla Foltýnková 5.9.2003 - 14.9.2006
Funkce: 1. místopředseda družstva
Trvání členství: od 25.4.2003
Ve funkci: od 25.4.2003 do 27.10.2005
Adresa: Televizní 313/12, Ostrava 725 28
Jméno: Zdeněk Otipka 5.9.2003 - 14.9.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.4.2003
Ve funkci: do 22.6.2006
Adresa: Horní Lipová 267 , 790 63 Lipová Česká republika
Jméno: Jan Kubošek 5.9.2003 - 9.7.2007
Funkce: 2. místopředseda družstva
Trvání členství: od 25.4.2003 do 1.6.2007
Ve funkci: od 25.4.2003 do 1.6.2007
Adresa: Balbínova 572/17, Ostrava 725 29
Jméno: Aleš Kovařík 5.9.2003 - 9.7.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.4.2003 do 1.6.2007
Adresa: Obránců míru 25 , 703 00 Ostrava Česká republika
Jméno: Jaroslav Magera 5.9.2003 - 9.7.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.4.2003 do 1.6.2007
Adresa: Stará cesta 50, Krmelín 739 24
Jméno: Pavla Foltýnková 14.9.2006 - 9.7.2007
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 25.4.2003 do 1.6.2007
Adresa: Televizní 313/12, Ostrava 725 28
Jméno: Pavel Šrubař 5.9.2003 - 6.2.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.4.2003 do 22.11.2007
Adresa: Zdeňka Štěpánka 1735, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Martin Piatka 9.7.2007 - 7.8.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.6.2007 do 30.4.2008
Adresa: Jana Maluchy 221/91, Ostrava 700 30
Jméno: Libuše Kuboňová 5.9.2003 - 9.8.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.4.2003 do 3.6.2011
Adresa: Zářičí 351, Paskov 739 21
Jméno: Břetislav Hajduček 9.7.2007 - 9.8.2011
Funkce: 1. místopředseda družstva
Trvání členství: od 1.6.2007 do 3.6.2011
Ve funkci: od 1.6.2007 do 3.6.2011
Adresa: Moravská 2873/118, Ostrava 700 30
Jméno: Pavla Foltýnková 9.7.2007 - 9.8.2011
Funkce: 2. místopředseda družstva
Trvání členství: od 1.6.2007 do 3.6.2011
Ve funkci: od 1.6.2007 do 3.6.2011
Adresa: Televizní 313/12, Ostrava 725 28
Jméno: Jan Kubošek 9.7.2007 - 9.8.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.6.2007 do 3.6.2011
Adresa: Balbínova 572/17, Ostrava 725 29
Jméno: Danuše Klosová 9.7.2007 - 9.8.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.6.2007 do 3.6.2011
Adresa: Korunní 980/55, Ostrava 709 00
Jméno: Josef Skýba 9.7.2007 - 9.8.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.6.2007 do 3.6.2011
Adresa: Chrjukinova 1620/17, Ostrava 700 30
Jméno: Jiří Rada 9.8.2011 - 16.1.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.6.2011 do 29.11.2012
Adresa: Hornická 2676/52, Ostrava 702 00
Jméno: Anna Bajnárková 9.8.2011 - 24.6.2013
Funkce: 2. místopředseda družstva
Trvání členství: od 3.6.2011 do 31.5.2013
Ve funkci: od 3.6.2011 do 31.5.2013
Adresa: 210, Tísek 743 01
Jméno: Jiří Drga 9.8.2011 - 24.6.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.6.2011 do 31.5.2013
Adresa: 41, Bílovec 743 01
Jméno: Ladislav Zibura 9.8.2011 - 24.6.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.6.2011 do 28.2.2013
Adresa: 56, Kujavy 742 45
Jméno: Milan Plaček 5.9.2003 - 23.4.2014
Funkce: předseda družstva
Trvání členství: od 25.4.2003
Ve funkci: od 25.4.2003
Adresa: Martinovská 3223/136, Ostrava 723 00
Jméno: Josef Skýba 9.8.2011 - 23.4.2014
Funkce: 1. místopředseda družstva
Trvání členství: od 3.6.2011
Ve funkci: od 3.6.2011
Adresa: Chrjukinova 1620/17, Ostrava 700 30
Jméno: Pavel Hopan 9.8.2011 - 23.4.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.6.2011
Adresa: Otakara Jeremiáše 1977/18, Ostrava 708 00
Jméno: Jaroslav Magera 9.8.2011 - 23.4.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.6.2011
Adresa: Stará cesta 50, Krmelín 739 24
Jméno: Zdeněk Otipka 9.8.2011 - 23.4.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.6.2011
Adresa: 267, Lipová-lázně 790 61
Jméno: Zdeněk Otipka 23.4.2014 - 27.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.6.2011
Adresa: 267, Lipová-lázně 790 63
Jméno: Milan Plaček 23.4.2014 - 14.8.2019
Funkce: předseda družstva
Trvání členství: od 25.4.2003 do 29.5.2019
Ve funkci: od 25.4.2003 do 29.5.2019
Adresa: Martinovská 3223/136, Ostrava 723 00
Jméno: Josef Skýba 23.4.2014 - 14.8.2019
Funkce: 1. místopředseda družstva
Trvání členství: od 3.6.2011 do 29.5.2019
Ve funkci: od 3.6.2011 do 29.5.2019
Adresa: Chrjukinova 1620/17, Ostrava 700 30
Jméno: Pavel Hopan 23.4.2014 - 14.8.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.6.2011 do 29.5.2019
Adresa: Otakara Jeremiáše 1977/18, Ostrava 708 00
Jméno: Jaroslav Magera 23.4.2014 - 14.8.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.6.2011 do 29.5.2019
Adresa: Stará cesta 50, Krmelín 739 24
Jméno: Zdeněk Otipka 27.7.2014 - 14.8.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.6.2011 do 29.5.2019
Adresa: náměstí Družby 1215/2, Ostrava 708 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Milan Plaček
Člen statutárního orgánu: Josef Skýba
Člen statutárního orgánu: Hana Foltýnková
Člen statutárního orgánu: Milan Gajda
Člen statutárního orgánu: Pavel Hopan

Sbírka Listin Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě IČO: 00031488

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
DrXXIII 2/SL 40 účetní závěrka [2014] vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 1.7.2015 14.7.2015 11
DrXXIII 2/SL 38 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013] Krajský soud v Ostravě 3.7.2014 1.8.2014 21
DrXXIII 2/SL 37 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 3.7.2014 1.8.2014 21
DrXXIII 2/SL 35 ostatní výpověď z pracovního poměru Krajský soud v Ostravě 20.2.2013 14.6.2013 26.6.2013 5
DrXXIII 2/SL 34 výroční zpráva r. 2011 s úč.záv.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 1.8.2012 9.10.2012 22
DrXXIII 2/SL 33 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 8.6.2012 1.8.2012 9.10.2012 16
DrXXIII 2/SL 32 účetní závěrka r. 2010 vč. příl. Krajský soud v Ostravě 28.6.2011 29.6.2011 13
DrXXIII 2/SL 31 výroční zpráva r. 2010 vč. úč.z., příl. Krajský soud v Ostravě 28.6.2011 29.6.2011 25
DrXXIII 2/SL 28 stanovy společnosti - ÚZ ke dni 4.6.2010 Krajský soud v Ostravě 4.6.2010 24.6.2010 25.6.2010 17
DrXXIII 2/SL 27 účetní závěrka r. 2008 vč. příl. zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 30.6.2009 27.7.2009 13
DrXXIII 2/SL 26 výroční zpráva r.2008 vč. úč. záv. Krajský soud v Ostravě 30.6.2009 27.7.2009 14
DrXXIII 2/SL 25 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 29.5.2009 24.6.2009 8.7.2009 17
DrXXIII 2/SL 24 ostatní -záp.čl.schůze-schvál. ú.z.07 Krajský soud v Ostravě 17.9.2008 1.10.2008 1
DrXXIII 2/SL 23 zakladatelské dokumenty -úpln.zn. Stanov od 30/5/08 Krajský soud v Ostravě 30.5.2008 17.9.2008 1.10.2008 17
DrXXIII 2/SL 22 notářský zápis NZ 30/08 změna stanov Krajský soud v Ostravě 30.5.2008 17.9.2008 1.10.2008 6
DrXXIII 2/SL 21 účetní závěrka r. 2007 vč. zpr. audit. Krajský soud v Ostravě 23.6.2008 2.7.2008 18
DrXXIII 2/SL 18 účetní závěrka r.1999 vč. zpr. aud. Krajský soud v Ostravě 7.12.2006 14.12.2006 15
DrXXIII 2/SL 17 účetní závěrka r.1998 vč. výr. aud. Krajský soud v Ostravě 7.12.2006 14.12.2006 12
DrXXIII 2/SL 16 účetní závěrka r.1997 vč. zpr. aud. Krajský soud v Ostravě 7.12.2006 14.12.2006 12
DrXXIII 2/SL 15 účetní závěrka r.1996 vč. zpr. aud. Krajský soud v Ostravě 7.12.2006 14.12.2006 14
DrXXIII 2/SL 13 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 26.5.2006 7.12.2006 14.12.2006 17
DrXXIII 2/SL 12 rozhod. o statut. orgánu Zápis č.49/2006 sch. předst. Krajský soud v Ostravě 22.6.2006 7.12.2006 14.12.2006 5
DrXXIII 2/SL 11 rozhod. o statut. orgánu zápis č.38/2005 sch. předst. Krajský soud v Ostravě 27.10.2006 7.12.2006 14.12.2006 7
DrXXIII 2/SL 10 notářský zápis NZ 317/2006 rozh. zm. stanov Krajský soud v Ostravě 26.5.2006 7.12.2006 14.12.2006 6
DrXXIII 2/SL 9 výroční zpráva r. 2005 vč.účet.záv.,audit Krajský soud v Ostravě 29.6.2006 17.7.2006 28
DrXXIII 2/SL 8 výroční zpráva r. 2004,zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 27.6.2005 28.6.2005 35
DrXXIII 2/SL 7 výroční zpráva r. 2003 Krajský soud v Ostravě 24.5.2004 8.7.2004 12.7.2004 53
DrXXIII 2/SL 6 účetní závěrka r.2003 Krajský soud v Ostravě 31.12.2003 8.7.2004 12.7.2004 18
DrXXIII 2/SL 5 ostatní zápis z čl. schůze Krajský soud v Ostravě 26.4.2002 18.8.2003 8
DrXXIII 2/SL 4 účetní závěrka r. 2002 Krajský soud v Ostravě 8.7.2003 18.7.2003 15
DrXXIII 2/SL 2 účetní závěrka r.2001+zpráva z výr. čl. sch. Krajský soud v Ostravě 25.6.2002 27.6.2002 20
DrXXIII 2/SL 1 účetní závěrka r. 2000, zpr.auditora Krajský soud v Ostravě 18.6.2001 19.6.2001 15

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.