Bytové družstvo Žižkov Praha 3 IČO: 00033529

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Bytové družstvo Žižkov, která sídlí v obci Praha 3 a bylo jí přiděleno IČO 00033529.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Bytové družstvo Žižkov se sídlem v obci Praha 3 byla založena v roce 1959. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 136 osob. Společnost podniká v oboru Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a Správa a údržba nemovitostí .

Základní údaje o Bytové družstvo Žižkov IČO: 00033529

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 9.7.1959
Spisová značka: DrXCVIII 36
IČO: 00033529
Obchodní firma: Bytové družstvo Žižkov
Právní forma: Družstvo 9.7.1959
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 9.7.1959
právnické osoby: 2.000,- Kčs 21.12.1992 - 21.12.1992
Výše základních členských vkladů: 21.12.1992 - 21.12.1992
fyzické osoby: 200,- Kčs 21.12.1992 - 21.12.1992
Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 14. 12. 1988byly přijaty nové stanovy družstva. 9.3.1989
Ručení:Člen družstva je povinen uhradit ztrátu / nebo příslušnoučást ztráty / z hospodaření střediska bytového hospodářstvív němž užívá byt nebo místnost nesloužící k bydlení, ve výšia lhůtě stanovené představenstvem. Ručební povinnost neníomezena. Vykázaná ztráta z hospodaření střediska /středisek/bytového hospodářství bude uhrazena:a/ z fondu bytového hospodářstvíb/ v rámci ručební povinnosti členů- poměrným zvýšením úhrad za úžívání bytů / místností neslou 9.3.1989 - 20.7.1993
žících k bydlení /- jednorázovou úhradou podle vyúčtování úhrad za užíváníbytů členy, kteří se na vzniku ztráty podíleli. 9.3.1989 - 20.7.1993
Člen družstva je povinen uhradit ztrátu / nebo příslušnoučást ztráty / družstva ve výši a lhůtě stanovené shromáždě-ním delegátů. Za vykázanou ztrátu družstva / mimo středisekbytového hospodářství / ručí člen pouze do výše 500,- Kčs vjednom roce. 9.3.1989 - 20.7.1993
Za likvidační schodek ručí člen do výše 3.000,- Kčs. Ztrátudružstva a likvidační schodek hradí poměrně všichni členovédružstva podle zůstatkové hodnoty členských podílů a základ-ního členského vkladu. 9.3.1989 - 20.7.1993
Základní členský vklad členů družstva činí 3.000,- Kčs. 9.3.1989 - 21.12.1992
Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 21. 11. 1983 bylpřijat doplněk čl. 6 stanov schválený opatřením předsedyČeského svazu bytových družstev v Praze pod č. 3/83. 13.9.1984 - 9.3.1989
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 28. 10. 1975 bylypřijaty nové stanovy typu "B" schválené Městským výboremČeského svazu bytových družstev v Praze dne 3. 11. 1975,čj. MV ČSBD/1975 Dr Ko. 8.11.1978 - 9.3.1989
Stanovy jsou pro družstvo platné od 3. 11. 1975. 8.11.1978 - 9.3.1989
Ručení:Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevní byt nebomístnost nesloužící k bydlení, ručí do výše základních člen-ských vkladů, ostatní členové ručí do výše zůstatkových hod-not členských podílů. Člen družstva jest v jednom roce povi-nen uhradit nejvýše částku rovnající se desetině základníhočlenského vkladu nebo desetině zůstatkové hodnoty členskéhopodílu. 8.11.1978 - 9.3.1989
Představenstvo má 5 - 15 členů. 8.11.1978 - 9.3.1989
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 1. 11. 1977 byl přijatdoplněk stanov čl. 6 schválený Českým svazem bytových druž-stev dne 5. 9. 1977, čj. 3747/8/77-Něm/Hj. 22.6.1978 - 8.11.1978
Usnesením shromáždění delegátů konaném dne 17. 12. 1973 vesmyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazubytových družstev v Praze ze dne 19. 12. 1977 čj. MV ČSBD/201/C sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst. 1/ hosp.zák. č. 109/64 Sb. Ke dni 1. 1. 1978 družstvo: Stavební by-tové družstvo občanů v Praze 3 - Kněžská Luka jako družstvopřejímané s družstvem: Stavební bytové družstvo VÝCHOD, Pra-ha 3 - Žižkov, Pod lipami 2511/64 jako družstvem přejímají-cím. 31.12.1977 - 31.12.1977
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 28. 10. 1975 bylapřijata změna čl. 1 stanov schválená městským výboremČeského svazu bytových družstev dne 10. 9. 1976, čj. MVČSBD/76-Dr Ko-3739. 1.10.1976 - 8.11.1978
Usnesením shromáždění delegátů konaném dne 17. 12. 1973ve smyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českéhosvazu bytových družstev v Praze ze dne 19. 6. 1975 č.j.8291/75/R sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst. 1/hosp. zák. č. 109/64 Sb. ke dni 1. 7. 1975 družstvo:Družstvo pro výstavbu a správu garáží v Praze 3, Praha 3,Malešická ul. jako družstvo přejímané s družstvem: Stavebníbytové družstvo občanů Prahy 3, Pod lipami 2511/64, Praha 3jako družstvem přejímajícím. 3.7.1975 - 3.7.1975
Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 12. 12. 1973 vesmyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazubytových družstev v Praze ze dne 10. 7. 1974 čj. 201/74, zedne 14. 11. 1974 čj. 201/74, 4472-4474/74 a ze dne 30. 11.1974 čj. 4250-1/74 sloučilo se bez likvidace podle § 91odst.1/ hosp. zák. č. 109/64 Sb. ke dni 1. 1. 1975 družstva: 2.1.1975 - 2.1.1975
1/ Stavební bytové družstvo pracovníků Ústředního ústavugeologického Praha 1, Malostranské nám. 19 se sídlem tamtéž,2/ Stavební bytové družstvo zaměstnanců národního podnikuTesla, závod J. Hakena se sídlem Praha 3, U nákladovéhonádraží 6,3/ Stavební bytové družstvo pracovníků n.p. Průmstav 06-In-stalace se sídlem Praha 1, Truhlářská ul. 9,4/ Stavební bytové družstvo zaměstnanců Pražských papírenn.p. a sektoru ministerstva chemického průmyslu se sídlemPraha 3 - Vinohrady, Vinohradská 190, 2.1.1975 - 2.1.1975
5/ Stavební bytové družstvo, sídliště Chmelnice Praha 3 sesídlem Praha 1, Celetná 29, 2.1.1975 - 2.1.1975
jako družstva přejímaná s tímto družstvem jako družstvempřejímajícím. 2.1.1975 - 2.1.1975
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 17. 12. 1973 ve smysludohody o sloučení a se souhlasem Městského výboru Českéhosvazu bytových družstev v Praze ze dne 24. 6. 1974 sloučilose Stavební bytové družstvo zaměstnanců resortu spojů vPraze, se sídlem Praha 3, Fibichova 21 bez likvidace podle§ 91 odst. 1 hosp. zák. č. 109/64 Sb. ke dni 30. 6. 1974,jako družstvo přejímané s tímto družstvem, jako družstvempřejímajícím. 24.7.1974 - 24.7.1974
Usnesením shromáždění delegátů konané dne 17. 12. 1973 vesmyslu dohody a se souhlasem Čes. svazu bytových družstevv Praze ze dne 9. 10. 1973 čj. 201/2316/73 sloučilo se bezlikvidace podle § 91 odst. 1/ hosp. zák. č. 109/64 Sb. kedni 30. 11. 1973 družstvo: Stavební bytové družstvo zaměst-nanců při n.p. TESLA Holešovice se sídlem Praha 7, Jankov-cova 15 jako družstvo přejímané s družstvem: Stavební bytovédružstvo občanů v Praze 3 se sídlem Praha 3 - Žižkov, Podlipami 2511/64 jako družstvem přejímajícím. 21.2.1974 - 21.2.1974
Usnesením shromáždění delegátů konané dne 17. 12. 1973 vesmyslu dohody a se souhlasem Čes. svazu bytových družstevv Praze ze dne 9. 10. 1973 čj. 201/2282/73 sloučilo se bezlikvidace podle § 91 odst. 1/ hosp. zák. č. 109/64 Sb. kedni 1. 9. 1973 družstvo: Stavební bytové družstvo zaměst-nanců SUPRO se sídlem Praha 3 - Vinohrady, Hradecká 6 jakodružstvo přejímané s tímto družstvem, jako přejímajícím. 21.2.1974 - 21.2.1974
Usnesením členské schůze ze dne 24. 11. 1969 byl změněnčlánek 1 stanov družstva. 2.12.1969 - 8.11.1978
Usnesením členské schůze ze dne 30. 11. 1966 byly přijatynové stanovy družstva dle vlád. usn. 277/64, typ " B ". 21.12.1966 - 8.11.1978
Členové ručí částkou rovnající se nejvýše desetině zůstat-kové hodnoty členského podílu. 13.4.1965 - 8.11.1978
Usnesením členské schůze ze dne 8. září 1964 byly přijatynové stanovy družstva podle vlád. usn. č. 277/64, které bylyschváleny ÚRD v Praze dne 16. 2. 1965 pod č.j. 51718/111/65. 13.4.1965 - 21.12.1966
Představenstvo má 3 - 15 členů. 21.2.1964 - 8.11.1978
Usnesením členské schůze ze dne 15. 10. 1963 byly změněnyresp. doplněny články 2, 4, 12, 13, 15, 18, 29, 34 a 43stanov družstva. 21.2.1964 - 13.4.1965
Údaje o zřízení družstva:Ustavení družstva bylo schváleno rozhodnutím rady ONV v Praze 11ze dne 7. 7. 1959 č.j. OPK 3913/59. 9.7.1959
Usnesením ustavující členské schůze byly dne 23. 6. 1959 přijatystanovy družstva. 9.7.1959 - 13.4.1965
Členové ručí částkou rovnající se nejvýše jedné desetině členské-ho podílu. 9.7.1959 - 13.4.1965
Představenstvo má 5 - 15 členů. 9.7.1959 - 21.2.1964

Aktuální kontaktní údaje Bytové družstvo Žižkov

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00033529
Obchodní firma: Bytové družstvo Žižkov
Právní forma: Družstvo
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 3
Vznik první živnosti: 4.3.2002
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00033529
Firma: Bytové družstvo Žižkov
Právní forma: Družstvo
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 3
Počet zaměstnanců: 20 - 24 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.10.1976

Kontakty na Bytové družstvo Žižkov IČO: 00033529

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Pod lipami 2511 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Pod lipami 2511/64, PSČ 13000
15.11.1999
Sídlo: Lukášova 184 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Lukášova 184/1
24.6.1988 - 15.11.1999
Sídlo: Pod lipami 2511 , Praha 3 - Žižkov Česká republika
Praha 3 - Žižkov, Pod lipami 2511/64
2.12.1969 - 24.6.1988
Sídlo: Husinecká 15 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Husinecká ul. 15
21.12.1966 - 2.12.1969
Sídlo: Kalininova 47 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Kalininova ul. 47
21.2.1964 - 21.12.1966
Sídlo: Havlíčkovo nám. 700 , Praha 11 - Žižkov Česká republika
Praha 11 - Žižkov, Havlíčkovo nám. čp. 700
9.7.1959 - 21.2.1964

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Pod lipami 2511/64, Praha 130 00

Obory činností Bytové družstvo Žižkov IČO: 00033529

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 18.6.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 18.6.2009
správa a zajišťování provozu a oprav bytových a nebytovýchobjektů jak ve vlastnictví družstva, tak ve vlastnictvífyzických, popř. právnických osob a zabezpečení služeb a plněnísouvisejících s užíváním bytů a nebytových prostor 10.6.2002
přiděluje družstevní bytové a nebytové prostory svým členům 10.6.2002
hospodaří s družstevními byty a nebytovými prostorami 10.6.2002
zabezpečuje správu bytových domů a nebytových objektů jakve vlastnictví družstva, tak i ve vlastnictví třetích fyzických,popř. právnických osob 10.6.2002
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 10.6.2002 - 18.6.2009
správa a údržba nemovitostí 10.6.2002 - 18.6.2009
organizování přípravy a zajišťování výstavby, zajišťováníprovozu bytových a nebytových objektů, jak ve vlastnictvídružstva, tak i ve vlastnictví fyzických popř. právnickýchosob a zabezpečování služeb souvisejících s užíváním bytůa nebytových prostor 21.12.1992 - 10.6.2002
přiděluje družstevní byty a nebytové prostory svým členům 21.12.1992 - 10.6.2002
zabezpečuje údržbu, opravy a rekonstrukce a modernizacibytových a nebytových objektů jak ve vlastnictví družstva,tak i fyzických popř. právnických osob 21.12.1992 - 10.6.2002
hospodaří s družstevními byty a nebytovými prostorami 21.12.1992 - 10.6.2002
Shora uvedený předmět činnosti bude vykonáván bez dosahovánízisku. 21.12.1992 - 10.6.2002
1/ Předmětem činnosti družstva je především organizovánípřípravy a provádění výstavby, provoz a údržba bytových anebytových objektů a zabezpečování služeb zejména spojenýchs bydlením. 9.3.1989 - 21.12.1992
2/ V rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a zabezpe-čuje zejména: 9.3.1989 - 21.12.1992
a/ investiční výstavbu, výstavbu bytů, rodinných domků amístností nesloužících k bydlení, 9.3.1989 - 21.12.1992
b/ přidělování družstevních bytů, včetně bytů v rodinnýchdomcích a místností nesloužících k bydlení do osobního užívání svým členům, popřípadě převody rodinných domků do osobní-ho vlastnictví, 9.3.1989 - 21.12.1992
e/ poskytování služeb včetně dopravy za úplatu občanům aorganizacím, 9.3.1989 - 21.12.1992
f/ materiálně-výrobní základnu pro výstavbu, údržbu a opravya pro poskytování služeb, 9.3.1989 - 21.12.1992
g/ přípravnou a projektovou činnost, investorskou a inženýr-skou činnost včetně technické pomoci, 9.3.1989 - 21.12.1992
h/ výrobu a prodej výrobků souvisejících převážně s provozema údržbou bytového a nebytového majetku a s poskytovanýmislužbami, 9.3.1989 - 21.12.1992
ch/ právně-poradenskou službu. 9.3.1989 - 21.12.1992
c/ provádění stavebních prací, údržbu, opravy, rekonstrukcia modernizaci bytového a nebytového majetku, 9.3.1989 - 21.12.1992
d/ poskytování služeb spojených s bydlením svým členům, 9.3.1989 - 21.12.1992
práce spojené s přípravou výstavby bytového fondu, technickéa občanské vybavenosti a ve prospěch zlepšení životního pro-středí členů družstva a občanů a to:a/ přípravná a projetková činnostb/ investorsko-inženýrská činnost včetně technické pomoci 13.9.1984 - 9.3.1989
výstavba včetně modernizace bytového fondu, technické aobčanské vybavenosti, zlepšování životního prostředí, pokuddodávky na jednotlivé investiční akce nepřesáhnou částku 2mil. Kčs 13.9.1984 - 9.3.1989
údržba, opravy a obnova bytového fondu, technické a občanskévybavenosti, zeleně a životního prostředí, v zimních měsí-cích u prací sezónního charakteru i údržbu a opravy nebytového fondu 13.9.1984 - 9.3.1989
prodej stavebních hmot a výrobků vyrobených v souvislostis vlastní potřebou 13.9.1984 - 9.3.1989
činnosti a služby, které zajišťují výstavbu a údržbu / např.výkony strojů a mechanizace včetně případného jejich zapůj-čování, provádění předepsaných revizních zkoušek, materiálně-technické zásobování a výkony skladového hospodářství / 13.9.1984 - 9.3.1989
činnosti a služby, které zajišťují provoz a správu družstva/ jako dodávka tepla a teplé užitkové vody, pronájem neby-tových prostorů, provoz prádelen, sauny, mycích boxů, admi-nistrativní práce a pod. / 13.9.1984 - 9.3.1989
Družstvo pro své členy staví, popřípadě zabezpečuje výstavbubytů a místností nesloužících k bydlení, zabezpečuje správu,údržbu, popřípadě rekonstrukci bytů a místností nesloužícíchk bydlení a poskytuje služby spojené s jejich užíváním. Organizuje politicko-výchovnou práci a pečuje o prohlubováníspolečenské funkce družstva a socialistické demokracie. Vsouvislosti s výstavbou družstevních bytů a místností nesloužících k bydlení může družstvo provádět přípravu staveništěvčetně technického vybavení, terenních úprav, výstavby inže-nýrských sítí a popřípadě provádět i jiné práce, bez nichž 8.11.1978 - 9.3.1989
by se nemohlo začít s výstavbou, nebo by nebylo možné vysta-věné objekty užívat. 8.11.1978 - 9.3.1989
provádění údržby a oprav bytového fondu pro jiné soc.organizace 22.6.1978 - 9.3.1989
Družstvo provádí výstavbu bytů pro členy, výstavbu vestavě-ných nebytových zařízení, výstavbu garáží pro členy, zajiš-ťuje jejich správu a údržbu a poskytování služeb s užívánímbytu a nebytových zařízení spojených. 31.12.1970 - 8.11.1978
. 9.7.1959 - 31.12.1970

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 4.3.2002

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 4.3.2002

Živnost č. 3 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.3.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství

Vedení firmy Bytové družstvo Žižkov IČO: 00033529

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jan Železný 25.3.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.11.2014
Ve funkci: od 24.11.2014
Adresa: U průhonu 1514 , 170 00 Praha 7 Česká republika
U průhonu 1514/17, Holešovice, 170 00 Praha 7
Jméno: Ing. Tomáš Ullrich 25.3.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.11.2014
Ve funkci: od 15.12.2014
Adresa: Křivá 2621 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Křivá 2621/4, Žižkov, 130 00 Praha 3
Jméno: Ing. Ivona Teislerová 25.3.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.11.2014
Adresa: Koněvova 2452 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Koněvova 2452/233, Žižkov, 130 00 Praha 3
Jméno: Jan Kuděj 25.3.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.11.2014
Adresa: Křivá 2621 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Křivá 2621/4, Žižkov, 130 00 Praha 3
Jméno: Zdeněk Strejcovský 25.3.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.11.2014
Adresa: Pod lipami 2565 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Pod lipami 2565/25, Žižkov, 130 00 Praha 3
Jméno: Alois Dobroslávek 9.7.1959 - 7.5.1961
Funkce: předseda
Adresa: Na Švihance 2 , Praha 12 Česká republika
Praha 12, Na Švihance 2
Jméno: Antonín Křepela 9.7.1959 - 7.5.1961
Funkce: místopředseda
Adresa: Pod Vítkovem 4 , Praha 11 Česká republika
Praha 11, Pod Vítkovem 4
Jméno: Marie Hromádková 9.7.1959 - 7.5.1961
Funkce: člen představenstva
Adresa: Křišťanova 17 , Praha 11 Česká republika
Praha 11, Křišťanova 17
Jméno: Ing. Otto Charvát 9.7.1959 - 7.5.1961
Funkce: člen představenstva
Adresa: Škroupovo nám. 4 , Praha 11 Česká republika
Praha 11, Škroupovo nám. 4
Jméno: Rudolf Martínek 9.7.1959 - 7.5.1961
Funkce: člen představenstva
Adresa: Havlíčkovo nám. 2 , Praha 11 Česká republika
Praha 11, Havlíčkovo nám. 2
Jméno: František Rampa 9.7.1959 - 7.5.1961
Funkce: člen představenstva
Adresa: Strážní 10 , Praha 11 Česká republika
Praha 11, Strážní ul. 10
Jméno: Zdeňka Rozehnalová 9.7.1959 - 7.5.1961
Funkce: člen představenstva
Adresa: Žerotínova 11 , Praha 11 Česká republika
Praha 11, Žerotínova 11
Jméno: Jiří Šmíd 9.7.1959 - 7.5.1961
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hájkova 12 , Praha 11 Česká republika
Praha 11, Hájkova 12
Jméno: Dr. Jiří Špét 9.7.1959 - 7.5.1961
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kubelíkova 17 , Praha 11 Česká republika
Praha 11, Kubelíkova 17
Jméno: Ing. Karel Wachtl 9.7.1959 - 7.5.1961
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jilmová 9 , Praha 11 Česká republika
Praha 11, Jilmová 9
Jméno: Bohuslav Chvátal 9.7.1959 - 7.5.1961
Funkce: člen představenstva
Adresa: Bořivojova 44 , Praha 11 Česká republika
Praha 11, Bořivojova 44
Jméno: Jaroslav Havlíček 7.5.1961 - 23.4.1963
Funkce: předseda
Adresa: Kalininova 39 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Kalininova 39
Jméno: Ing. Emil Drahoš 7.5.1961 - 23.4.1963
Funkce: místopředseda
Adresa: Na Balkáně 116 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Na Balkáně 116
Jméno: Alois Dobroslávek 7.5.1961 - 23.4.1963
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Švihance 2 , Praha 12 Česká republika
Praha 12, Na Švihance 2
Jméno: Miroslav Anselm 7.5.1961 - 23.4.1963
Funkce: člen představenstva
Adresa: Koněvova 80 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Koněvova 80
Jméno: Ing. Eduard Proněk 7.5.1961 - 23.4.1963
Funkce: člen představenstva
Adresa: Levá 5 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Levá 5
Jméno: Marie Kuťáková 7.5.1961 - 23.4.1963
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ostrovského 3 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Ostrovského 3/253
Jméno: Dalibor Preininger 7.5.1961 - 23.4.1963
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Moráni 5 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Na Moráni 5
Jméno: František Šícha 7.5.1961 - 23.4.1963
Funkce: člen představenstva
Adresa: Komunardů 12 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Komunardů 12/431
Jméno: Eva Wagnerová 7.5.1961 - 23.4.1963
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Rybníčku 16 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Na Rybníčku 16
Jméno: Ing. Josef Žák 7.5.1961 - 23.4.1963
Funkce: člen představenstva
Adresa: Slezské předm. 375 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Slezské předm. 375
Jméno: Karel Brantl 7.5.1961 - 23.4.1963
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jeseniova 31 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Jeseniova 31
Jméno: Bohuslav Macků 7.5.1961 - 23.4.1963
Funkce: člen představenstva
Adresa: Strašínská 248 , Říčany Česká republika
Říčany, Strašínská 248
Jméno: Rudolf Bláha 7.5.1961 - 23.4.1963
Funkce: člen představenstva
Adresa: Koněvova 100 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Koněvova 100
Jméno: Pavel Veleminský 7.5.1961 - 23.4.1963
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dukelská 160 , Třeboň Česká republika
Třeboň, Dukelská 160
Jméno: Danuše Helbichová 7.5.1961 - 23.4.1963
Funkce: člen představenstva
Adresa: Šafaříkova 14 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Šafaříkova 14
Jméno: Milena Vaňková 23.4.1963 - 28.2.1964
Funkce: člen představenstva
Adresa: Šumavská 31 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Šumavská 31
Jméno: JUDr. Lev Vokáč 23.4.1963 - 28.2.1964
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mánesova 5 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Mánesova 5
Jméno: Miloslava Dvořáková 23.4.1963 - 28.2.1964
Funkce: člen představenstva
Adresa: Schnirchova 3 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Schnirchova 3
Jméno: Zdeněk Benda 23.4.1963 - 13.4.1965
Funkce: předseda
Adresa: Vicliffova 5 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Vicliffova ul. 5
Jméno: Jiří Jančík 23.4.1963 - 13.4.1965
Funkce: místopředseda
Adresa: Ježkova 14 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Ježkova 14
Jméno: Alena Suchánková 23.4.1963 - 13.4.1965
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jeseniova 79 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Jeseniova 79
Jméno: Oldřich Tulach 23.4.1963 - 13.4.1965
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pod lipami 2511 , Jarov Česká republika
Jarov, Pod lipami 2511
Jméno: Ing. Jan Pavlíček 23.4.1963 - 13.4.1965
Funkce: člen představenstva
Adresa: Koněvova 161 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Koněvova 161
Jméno: Robert Bubník 23.4.1963 - 13.4.1965
Funkce: člen představenstva
Adresa: Želivského 29 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Želivského 29
Jméno: Ing. Miroslav Vosecký 23.4.1963 - 13.4.1965
Funkce: člen představenstva
Adresa: Malešická 11 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Malešická 11
Jméno: Ing. Jiří Chomát 23.4.1963 - 13.4.1965
Funkce: člen představenstva
Adresa: Černokostelecká 103 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Černokostelecká 103
Jméno: Josef Valeš 23.4.1963 - 13.4.1965
Funkce: člen představenstva
Adresa: K vrcholu 12 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, K vrcholu 12
Jméno: Vladimír Fojt 23.4.1963 - 13.4.1965
Funkce: člen představenstva
Adresa: Táboritská 14 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Táboritská 14
Jméno: Ing. Miroslav Jelínek 23.4.1963 - 13.4.1965
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kodaňská 42 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Kodaňská 42
Jméno: Ing. Josef Vaško 23.4.1963 - 13.4.1965
Funkce: člen představenstva
Adresa: Riegrova 103 , Roztoky u Prahy Česká republika
Roztoky u Prahy, Riegrova 103
Jméno: Jaroslav Štraus 28.2.1964 - 13.4.1965
Funkce: člen představenstva
Adresa: Květinková 2579 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Květinková 2579
Jméno: Vladimír Hrubý 28.2.1964 - 13.4.1965
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pod lipami 2556 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Pod lipami 2556
Jméno: Libuše Lamková 28.2.1964 - 13.4.1965
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mečislavova 22 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Mečislavova 22
Jméno: Jan Konvalinka 13.4.1965 - 23.7.1966
Funkce: předseda
Adresa: 301 , Stříbrná Skalice Česká republika
Stříbrná Skalice 301
Jméno: Zdeněk Kurka 13.4.1965 - 23.7.1966
Funkce: místopředseda
Adresa: Jeseniova 153 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Jeseniova 153
Jméno: Vladimír Frýpes 13.4.1965 - 23.7.1966
Funkce: člen představenstva
Adresa: Koněvova 183 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Koněvova 183
Jméno: Jindřiška Housková 13.4.1965 - 23.7.1966
Funkce: člen představenstva
Adresa: Příběnická 12 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Příběnická 12
Jméno: Miloslav Prágr 13.4.1965 - 23.7.1966
Funkce: člen představenstva
Adresa: W. Piecka 123 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, W. Piecka 123
Jméno: Josef Kočička 13.4.1965 - 23.7.1966
Funkce: člen představenstva
Adresa: Čajkovského 30 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Čajkovského 30
Jméno: Antonín Schirl 13.4.1965 - 23.7.1966
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jiřího z Poděbrad 715 , Uhříněves Česká republika
Uhříněves, Jiřího z Poděbrad 715
Jméno: Boris Tjulenev 13.4.1965 - 23.7.1966
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dukelská 916 , Přeštice Česká republika
Přeštice, Dukelská 916
Jméno: Jaroslav Šuchman 13.4.1965 - 23.7.1966
Funkce: člen představenstva
Adresa: Levá 5 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Levá 5
Jméno: Hana Vítková 13.4.1965 - 23.7.1966
Funkce: člen představenstva
Adresa: Roháčova 13 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Roháčova 13
Jméno: Helena Kuncová 13.4.1965 - 23.7.1966
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na hlídce 13 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Na hlídce 13
Jméno: Marcela Křížová 13.4.1965 - 23.7.1966
Funkce: člen představenstva
Adresa: Anglická 319 , Dobřichovice Česká republika
Dobřichovice, Anglická 319
Jméno: Josef Polák 13.4.1965 - 26.4.1967
Funkce: člen představenstva
Adresa: Víta Nejedlého 4 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Víta Nejedlého 4
Jméno: Jiří Bedrna 13.4.1965 - 26.4.1967
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jagelonská 18 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Jagelonská 18
Jméno: Vlasta Havlová 13.4.1965 - 26.4.1967
Funkce: člen představenstva
Adresa: Řehořova 6 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Řehořova 6
Jméno: Dr. Jaroslav Oehm 23.7.1966 - 26.4.1967
Funkce: předseda
Adresa: Na Hřebenkách 23 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Na Hřebenkách 23
Jméno: Zdeněk Kurka 23.7.1966 - 26.4.1967
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jeseniova 153 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Jeseniova 153
Jméno: Bohumila Procházková 23.7.1966 - 26.4.1967
Funkce: člen představenstva
Adresa: Viklefova 14 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Viklefova 14
Jméno: Václav Kapalín 23.7.1966 - 26.4.1967
Funkce: člen představenstva
Adresa: Prokopova 11 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Prokopova 11
Jméno: Ing. Miloslav Josefovič 23.7.1966 - 26.4.1967
Funkce: člen představenstva
Adresa: U Vinohradské nem. 8 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, U Vinohradské nem. 8
Jméno: Hana Vítková 23.7.1966 - 26.4.1967
Funkce: člen představenstva
Adresa: Bubenská 13 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Bubenská 13
Jméno: Josef Kočička 23.7.1966 - 26.4.1967
Funkce: člen představenstva
Adresa: Spořilov II , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Spořilov II, čp. 2714
Jméno: Ing. Boris Tjulenev 23.7.1966 - 26.4.1967
Funkce: člen představenstva
Adresa: Tovární 287 , Satalice u Prahy Česká republika
Satalice u Prahy, Tovární 287
Jméno: Ing. Antonín Schauer 23.7.1966 - 16.5.1968
Funkce: místopředseda
Adresa: Starostrašnická 41 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Starostrašnická 41
Jméno: Jiří Svoboda 23.7.1966 - 16.5.1968
Funkce: člen představenstva
Adresa: Čapajevovo n. 4 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Čapajevovo n. 4
Jméno: Dr. Stanislav Reif 23.7.1966 - 16.5.1968
Funkce: člen představenstva
Adresa: Obránců míru 18 , Modřany u Prahy Česká republika
Modřany u Prahy, Obránců míru 18
Jméno: Jindřiška Housková 23.7.1966 - 16.5.1968
Funkce: člen představenstva
Adresa: Spořilov II , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Spořilov II, čp. 2712
Jméno: Ing. Antonín Baláš 26.4.1967 - 16.5.1968
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jeseniova 33 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Jeseniova 33
Jméno: Jiří Formánek 26.4.1967 - 16.5.1968
Funkce: člen představenstva
Adresa: Újezd n. Lesy , okres Praha - východ Česká republika
okres Praha - východ, Újezd n. Lesy, Klánovická 185
Jméno: Emilie Bulánková 26.4.1967 - 16.5.1968
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kremličkova 988 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kremličkova 988
Jméno: JUDr. Eduard Burget 26.4.1967 - 22.5.1969
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pod Zvonařkou 4 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Pod Zvonařkou 4
Jméno: JUDr. Milan Oppelt 26.4.1967 - 22.5.1969
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vyšehradská 27 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Vyšehradská 27
Jméno: Ing. Jiří Palivec 26.4.1967 - 22.5.1969
Funkce: člen představenstva
Adresa: Tř. SNB 47 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Tř. SNB 47
Jméno: Marie Vlachová 26.4.1967 - 22.5.1969
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jeseniova 21 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Jeseniova 21
Jméno: Květoslava Záběhlická 26.4.1967 - 22.5.1969
Funkce: člen představenstva
Adresa: Malešická 14 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Malešická 14
Jméno: JUDr. Jiří Bedrna 26.4.1967 - 22.5.1969
Funkce: člen představenstva
Adresa: 1583 , Praha 4 Česká republika
Praha 4 , čp. 1583
Jméno: Ing. Antonín Baláš 16.5.1968 - 22.5.1969
Funkce: místopředseda
Adresa: Jeseniova 33 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Jeseniova 33
Jméno: Ing. Igor Ohnisko 16.5.1968 - 22.5.1969
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ve Střešovičkách 39 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Ve Střešovičkách 39
Jméno: Ing. Petr Kotýnek 16.5.1968 - 5.6.1970
Funkce: člen představenstva
Adresa: Průhonice 126 , okr. Praha - západ Česká republika
okr. Praha - západ, Průhonice 126
Jméno: Ing. Zdeněk Sauer 16.5.1968 - 5.6.1970
Funkce: člen představenstva
Adresa: Laubova 6 , Praha 3 - Žižkov Česká republika
Praha 3 - Žižkov, Laubova 6
Jméno: Ing. Karel Vrána 16.5.1968 - 5.6.1970
Funkce: člen představenstva
Adresa: Přemyslovská 37 , Praha 3 - Žižkov Česká republika
Praha 3 - Žižkov, Přemyslovská ul. č. 37
Jméno: Marcela Kliková 22.5.1969 - 5.6.1970
Funkce: člen představenstva
Adresa: Blanická 17 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Blanická 17
Jméno: Karel Görlich 16.5.1968 - 3.6.1971
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Podkovce 126 , Praha 4 - Podolí Česká republika
Praha 4 - Podolí, Na Podkovce č. 126/14
Jméno: Ing. Antonín Baláš 22.5.1969 - 3.6.1971
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Strži 1225 , Praha 4 - Pankrác Česká republika
Praha 4 - Pankrác, Na Strži 1225
Jméno: JUDr. Alena Čepková 22.5.1969 - 3.6.1971
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Hřebenkách 72 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Na Hřebenkách 72
Jméno: Ing. Karel Doležal 22.5.1969 - 3.6.1971
Funkce: člen představenstva
Adresa: Řehořova 5 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Řehořova 5
Jméno: JUDr. Jan Fořt 22.5.1969 - 3.6.1971
Funkce: člen představenstva
Adresa: Počernická 15 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Počernická 15
Jméno: Marcela Dřevová 5.6.1970 - 3.6.1971
Funkce: člen představenstva
Adresa: Blanická 17 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Blanická 17
Jméno: Jana Marková 5.6.1970 - 3.6.1971
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vlastislavova 4 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Vlastislavova 4
Jméno: JUDr. Miloš Housa 22.5.1969 - 18.6.1973
Funkce: místopředseda
Adresa: Na Pahounce 10 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Pahounce 10
Jméno: Ing. Jiří Kraus 5.6.1970 - 18.6.1973
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hlavní 2730 , Praha 4 - Spořilov II Česká republika
Praha 4 - Spořilov II, Hlavní č. 2730
Jméno: JUDr. František Houška 3.6.1971 - 18.6.1973
Funkce: člen představenstva
Adresa: Třístoličná 123 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Třístoličná 123
Jméno: Ing. Jiří Hudek 3.6.1971 - 18.6.1973
Funkce: člen představenstva
Adresa: Italská 1 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Italská 1
Jméno: Zdenko Mužík 3.6.1971 - 18.6.1973
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Plzeňce 3 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Na Plzeňce 3
Jméno: JUDr. Jaroslav Oehm 26.4.1967 - 6.4.1976
Funkce: předseda
Adresa: Pankrác I , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pankrác I, V rovinách 869
Jméno: Zdeněk Kurka 26.4.1967 - 6.4.1976
Funkce: člen představenstva
Adresa: 1583 , Praha 4 Česká republika
Praha 4 , čp. 1583
Jméno: JUDr. Milan Oppelt 22.5.1969 - 6.4.1976
Funkce: člen představenstva
Adresa: Lešanská 2928 , Praha 4 - Spořilov II Česká republika
Praha 4 - Spořilov II, Lešanská 2928
Jméno: Ing. Josef Rýdl 18.6.1973 - 6.4.1976
Funkce: místopředseda
Adresa: Pujmanové 1583 , Praha 4 - Nusle Česká republika
Praha 4 - Nusle, Pujmanové 1583
Jméno: JUDr. Ludmila Bernášková 18.6.1973 - 6.4.1976
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na bitevní pláni 46 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na bitevní pláni 46
Jméno: JUDr. Alena Čepková 18.6.1973 - 6.4.1976
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pod strání 2168 , Praha 10 - Skalka Česká republika
Praha 10 - Skalka, Pod strání 2168
Jméno: Marie Čápová 3.6.1971 - 1.10.1976
Funkce: člen představenstva
Adresa: okr. Praha - východ , Uhřiněves Česká republika
Uhřiněves, okr. Praha - východ, Husova 557
Jméno: Ladislav Cetl 18.6.1973 - 1.10.1976
Funkce: člen představenstva
Adresa: Koněvova 246 , Praha 3 - Žižkov Česká republika
Praha 3 - Žižkov, Koněvova 246
Jméno: JUDr. Ladislav Chromec 6.4.1976 - 1.10.1976
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vyžlovská 2245 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Vyžlovská 2245
Jméno: Dr. Marie Plívová 1.10.1976 - 8.11.1978
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jaromírova 22 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Jaromírova 22
Jméno: Ing. Josef Vacl 1.10.1976 - 8.11.1978
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jinočanská 108 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Jinočanská 108
Jméno: Ing. Josef Rýdl 6.4.1976 - 27.8.1980
Funkce: předseda
Adresa: Pujmanové 1583 , Praha 4 - Nusle Česká republika
Praha 4 - Nusle, Pujmanové 1583
Jméno: JUDr. Eduard Burget 6.4.1976 - 27.8.1980
Funkce: člen představenstva
Adresa: V zápolí 1262 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, V zápolí 1262
Jméno: Věra Bezoušková 16.5.1968 - 22.4.1981
Funkce: člen představenstva
Adresa: Husova 557 , Uhříněves Česká republika
Uhříněves, Husova 557
Jméno: Milan Tůma 5.6.1970 - 22.4.1981
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pension 2916 , Praha 10 - Zahradní město Česká republika
Praha 10 - Zahradní město, Pension čp. 2916
Jméno: Miloslava Bláhová 3.6.1971 - 22.4.1981
Funkce: člen představenstva
Adresa: Chlumova 9 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Chlumova č. 9
Jméno: Marie Nechvátalová 1.10.1976 - 22.4.1981
Funkce: člen představenstva
Adresa: okr. Praha - východ , Husova 557 Česká republika
okr. Praha - východ, Husova 557, Uhřiněves
Jméno: Alena Kotrbová 1.10.1976 - 22.4.1981
Funkce: člen představenstva
Adresa: K. Zetkinové 881 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, K. Zetkinové 881
Jméno: Dr. Marie Hajná 8.11.1978 - 22.4.1981
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jaromírova 22 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Jaromírova 22
Jméno: JUDr. Jiří Bedrna 3.6.1971 - 14.9.1984
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pujmanové 1583 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pujmanové 1583
Jméno: Jiřina Moravcová 22.4.1981 - 14.9.1984
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nad Ohradou 2632 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Nad Ohradou 2632/5
Jméno: Ing. Petr Kotýnek 6.4.1976 - 24.6.1988
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pod strání 2168 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Pod strání 2168
Jméno: Ing. Miloš Karnovský 1.10.1976 - 24.6.1988
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na vrcholu 3 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Na vrcholu 3
Jméno: Ing. Josef Rýdl 27.8.1980 - 24.6.1988
Funkce: místopředseda
Adresa: Pujmanové 1583 , Praha 4 - Nusle Česká republika
Praha 4 - Nusle, Pujmanové 1583
Jméno: Věra Svobodová 22.4.1981 - 24.6.1988
Funkce: člen představenstva
Adresa: Zelená 3 , Praha 6 - Dejvice Česká republika
Praha 6 - Dejvice, Zelená 3
Jméno: Jiřina Fuksová 14.9.1984 - 24.6.1988
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nad Ohradou 2632 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Nad Ohradou 2632/5
Jméno: Miroslava Doležalová 14.9.1984 - 24.6.1988
Funkce: člen představenstva
Adresa: Studnická 2125 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Studnická 2125
Jméno: Elena Řádová 14.9.1984 - 24.6.1988
Funkce: člen představenstva
Adresa: Svidnická 507 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Svidnická 507
Jméno: Jiří Vobr 14.9.1984 - 24.6.1988
Funkce: člen představenstva
Adresa: V mokřinách 157 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, V mokřinách 157
Jméno: Ing. Václava Navrátilová 14.9.1984 - 24.6.1988
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vratislavova 32 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Vratislavova 32
Jméno: JUDr. Jiří Pipek 6.4.1976 - 23.12.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Horní Stromky 6 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Horní Stromky 6
Jméno: Ing. Milan Průša 8.11.1978 - 23.12.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Křivá 2676 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Křivá 2676
Jméno: Miloslava Hájková 22.4.1981 - 23.12.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Chlumova 9 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Chlumova č. 9
Jméno: Ing. Miloš Karnovský 24.6.1988 - 23.12.1991
Funkce: místopředseda
Adresa: Na vrcholu 3 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Na vrcholu 3
Jméno: Ing. Josef Rýdl 24.6.1988 - 23.12.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pujmanové 1583 , Praha 4 - Nusle Česká republika
Praha 4 - Nusle, Pujmanové 1583
Jméno: Ivana Petříková 24.6.1988 - 23.12.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jičínská 8 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Jičínská 8/2349
Jméno: Ing. Petr Zagalak CSc. 24.6.1988 - 23.12.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pod lipami 49 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Pod lipami 49/2555
Jméno: Ing. Roman Zoufal CSc. 18.6.1973 - 20.7.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pod lipami 62 , Praha 3 - Jarov Česká republika
Praha 3 - Jarov, Pod lipami 62
Jméno: Dr. Jaroslav Oehm 6.4.1976 - 20.7.1993
Funkce: místopředseda
Adresa: Pankrác I , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pankrác I, V rovinách 869
Jméno: Zdeněk Kurka 27.8.1980 - 20.7.1993
Funkce: předseda
Adresa: Pujmanové 1583 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pujmanové 1583
Jméno: Jiří Staněk 23.12.1991 - 2.4.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: U Kněžské louky 2676 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, U Kněžské louky 2676
Jméno: Ing. Jan Železný 24.6.1988 - 18.11.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: U průhonu 17 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, U průhonu 17
Jméno: Alena Suchánková 23.12.1991 - 18.11.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Květinková 23 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Květinková 23
Jméno: Ing. Josef Votruba 23.12.1991 - 18.11.1996
Funkce: místopředseda
Adresa: Nad ohradou 2630 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Nad ohradou 2630
Jméno: Ing. Miloš Karnovský 23.12.1991 - 18.11.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na vrcholu 3 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Na vrcholu 3
Jméno: Ing. Václav Kubík 23.12.1991 - 18.11.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Janovského 1512 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Janovského 1512/53
Jméno: Ing. Petr Protze 23.12.1991 - 18.11.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na vrcholu 2484 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Na vrcholu 2484/6
Jméno: Dr. Rudolf Stolejda 23.12.1991 - 18.11.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ke Krči 1043 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Ke Krči 1043/17
Jméno: Vladimír Duben 23.12.1991 - 18.11.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na vrcholu 2588 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Na vrcholu 2588/5
Jméno: Ing. Hana Horálková 23.12.1991 - 18.11.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vinohradská 33 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Vinohradská 33
Jméno: Zdeněk Kurka 20.7.1993 - 18.11.1996
Funkce: předseda
Adresa: Lukášova 184 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Lukášova 184/1
Jméno: JUDr. Jaroslav Oehm 20.7.1993 - 18.11.1996
Funkce: místopředseda
Adresa: Bohrová 10 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Bohrová 10
Jméno: Ing. Roman Zoufal 20.7.1993 - 18.11.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pod Hybšmankou 2818 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Pod Hybšmankou 2818/3
Jméno: Ing. Tomáš Ullrich 2.4.1996 - 18.11.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Křivá 2620 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Křivá 2620-4
Jméno: Zdeněk Kurka 18.11.1996 - 30.5.2001
Funkce: předseda
Ve funkci: do 11.12.2000
Adresa: Lukášova 184 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Lukášova 184/1
Jméno: JUDr. Jaroslav Oehm 18.11.1996 - 30.5.2001
Funkce: místopředseda
Ve funkci: do 11.12.2000
Adresa: Bohrová 10 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Bohrová 10
Jméno: Ing. Josef Votruba 18.11.1996 - 30.5.2001
Funkce: místopředseda
Ve funkci: do 11.12.2000
Adresa: Nad ohradou 2630 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Nad ohradou 2630
Jméno: Ing. Jan Železný 18.11.1996 - 30.5.2001
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 11.12.2000
Adresa: U průhonu 17 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, U průhonu 17
Jméno: Ing. Miloš Karnovský 18.11.1996 - 30.5.2001
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 11.12.2000
Adresa: Na vrcholu 3 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Na vrcholu 3
Jméno: Ing. Milan Protze 18.11.1996 - 30.5.2001
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 11.12.2000
Adresa: Na vrcholu 2484 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Na vrcholu 2484/6
Jméno: Dr. Rudolf Stolejda 18.11.1996 - 30.5.2001
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 11.12.2000
Adresa: Ke Krči 1043 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Ke Krči 1043/17
Jméno: Vladimír Duben 18.11.1996 - 30.5.2001
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 11.12.2000
Adresa: Na vrcholu 2588 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Na vrcholu 2588/5
Jméno: Ing. Hana Horálková 18.11.1996 - 30.5.2001
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 11.12.2000
Adresa: Vinohradská 33 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Vinohradská 33
Jméno: Ing. Roman Zoufal 18.11.1996 - 30.5.2001
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 11.12.2000
Adresa: Pod Hybšmankou 2818 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Pod Hybšmankou 2818/3
Jméno: Ing. Tomáš Ullrich 18.11.1996 - 30.5.2001
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 11.12.2000
Adresa: Křivá 2620 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Křivá 2620-4
Jméno: Jiří Saska 18.11.1996 - 30.5.2001
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 11.12.2000
Adresa: Jeseniova 103 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Jeseniova 103
Jméno: Ing. Václav Kubík 18.11.1996 - 15.7.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 3.12.2002
Adresa: Janovského 1512 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Janovského 1512/53
Jméno: Jiří Reindl 30.5.2001 - 15.7.2003
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 11.12.2000 do 3.12.2002
Adresa: Luční 17 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Luční 17, PSČ 13000
Jméno: Miroslav Ruda 15.7.2003 - 21.1.2004
Funkce: člen
Ve funkci: do 3.12.2002
Adresa: Spojovací 46 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Spojovací 46, PSČ 13000
Jméno: Ing. Jan Železný 30.5.2001 - 28.6.2006
Funkce: předseda
Trvání členství: od 11.12.2000 do 28.11.2005
Ve funkci: od 11.12.2000 do 28.11.2005
Adresa: U průhonu 17 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, U průhonu 17, PSČ 17000
Jméno: Ing. Tomáš Ullrich 30.5.2001 - 28.6.2006
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 11.12.2000 do 28.11.2005
Ve funkci: od 11.12.2000 do 28.11.2005
Adresa: Křivá 4 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Křivá 4, PSČ 13000
Jméno: Ing. Rudolf Foglar 30.5.2001 - 28.6.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.12.2000 do 28.11.2005
Ve funkci: od 11.12.2000 do 28.11.2005
Adresa: U Kněžské louky 1 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, U Kněžské louky 1, PSČ 13000
Jméno: Zdeněk Strejcovský 30.5.2001 - 28.6.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.12.2000 do 28.11.2005
Ve funkci: od 11.12.2000 do 28.11.2005
Adresa: Pod lipami 25 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Pod lipami 25, PSČ 13000
Jméno: JUDr. Jiří Kašpar 30.5.2001 - 28.6.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.12.2000 do 28.11.2005
Ve funkci: od 11.12.2000 do 28.11.2005
Adresa: Na vrcholu 34 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Na vrcholu 34, PSČ 13000
Jméno: Ing. Vladimíra Horecká 15.7.2003 - 28.6.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 3.12.2002 do 28.11.2005
Ve funkci: od 3.12.2002 do 28.11.2005
Adresa: Křivá 8 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Křivá 8, PSČ 13000
Jméno: Miroslav Ruda 21.1.2004 - 28.6.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 3.12.2002 do 28.11.2005
Ve funkci: od 3.12.2002 do 28.11.2005
Adresa: Spojovací 46 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Spojovací 46, PSČ 13000
Jméno: Ing. Jan Železný 28.6.2006 - 18.6.2009
Funkce: předseda
Trvání členství: od 28.11.2005 do 20.11.2008
Ve funkci: od 28.11.2005 do 20.11.2008
Adresa: U Průhonu 17 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, U Průhonu 17, PSČ 17000
Jméno: Ing. Tomáš Ullrich 28.6.2006 - 18.6.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.11.2005 do 20.11.2008
Ve funkci: od 28.11.2005 do 20.11.2008
Adresa: Křivá 4 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Křivá 4, PSČ 13000
Jméno: Ing. Rudolf Foglar 28.6.2006 - 18.6.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.11.2005 do 20.11.2008
Ve funkci: od 28.11.2005 do 20.11.2008
Adresa: U Kněžské louky 1 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, U Kněžské louky 1, PSČ 13000
Jméno: Zdeněk Strejcovský 28.6.2006 - 18.6.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.11.2005 do 20.11.2008
Ve funkci: od 28.11.2005 do 20.11.2008
Adresa: Pod lipami 25 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Pod lipami 25, PSČ 13000
Jméno: Ing. Jaroslav Ulma 28.6.2006 - 18.6.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.11.2005 do 20.11.2008
Ve funkci: od 28.11.2005 do 20.11.2008
Adresa: Přeštická 14 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Přeštická 14, PSČ 10000
Jméno: Ing. Ivona Teislerová 28.6.2006 - 18.6.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.11.2005 do 20.11.2008
Ve funkci: od 28.11.2005 do 20.11.2008
Adresa: Koněvova 233 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Koněvova 233, PSČ 13000
Jméno: Miroslav Ruda 28.6.2006 - 18.6.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 28.11.2005 do 20.11.2008
Ve funkci: od 28.11.2005 do 20.11.2008
Adresa: Spojovací 46 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Spojovací 46, PSČ 13000
Jméno: Ing. Jan Železný 18.6.2009 - 7.3.2012
Funkce: předseda
Trvání členství: od 20.11.2008 do 21.11.2011
Ve funkci: od 20.11.2008 do 21.11.2011
Adresa: U Průhonu 17 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, U Průhonu 17, PSČ 17000
Jméno: Ing. Tomáš Ullrich 18.6.2009 - 7.3.2012
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 20.11.2008 do 21.11.2011
Ve funkci: od 9.12.2008 do 21.11.2011
Adresa: Křivá 4 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Křivá 4, PSČ 13000
Jméno: Ing. Rudolf Foglar 18.6.2009 - 7.3.2012
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.11.2008 do 21.11.2011
Ve funkci: od 20.11.2008 do 21.11.2011
Adresa: U Kněžské louky 1 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, U Kněžské louky 1, PSČ 13000
Jméno: Zdeněk Strejcovský 18.6.2009 - 7.3.2012
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.11.2008 do 21.11.2011
Ve funkci: od 20.11.2008 do 21.11.2011
Adresa: Pod lipami 25 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Pod lipami 25, PSČ 13000
Jméno: Ing. Jaroslav Ulma 18.6.2009 - 7.3.2012
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.11.2008 do 21.11.2011
Ve funkci: od 20.11.2008 do 21.11.2011
Adresa: Přeštická 14 , 102 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Přeštická 14, PSČ 10200
Jméno: Ing. Ivona Teislerová 18.6.2009 - 7.3.2012
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.11.2008 do 21.11.2011
Ve funkci: od 20.11.2008 do 21.11.2011
Adresa: Koněvova 233 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Koněvova 233, PSČ 13000
Jméno: Miroslav Ruda 18.6.2009 - 7.3.2012
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.11.2008 do 21.11.2011
Ve funkci: od 20.11.2008 do 21.11.2011
Adresa: Spojovací 46 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Spojovací 46, PSČ 13000
Jméno: Ing. Jan Železný 7.3.2012 - 25.3.2015
Funkce: předseda
Trvání členství: od 21.11.2011 do 24.11.2014
Ve funkci: od 21.11.2011 do 24.11.2014
Adresa: U Průhonu 0 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, U Průhonu /17, PSČ 17000
Jméno: Ing. Tomáš Ullrich 7.3.2012 - 25.3.2015
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 21.11.2011 do 24.11.2014
Ve funkci: od 24.1.2012 do 24.11.2014
Adresa: Křivá 0 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Křivá /4, PSČ 13000
Jméno: Ing. Rudolf Foglar 7.3.2012 - 25.3.2015
Funkce: člen
Trvání členství: od 21.11.2011 do 24.11.2014
Adresa: U Kněžské louky 0 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, U Kněžské louky /1, PSČ 13000
Jméno: Zdeněk Strejcovský 7.3.2012 - 25.3.2015
Funkce: člen
Trvání členství: od 21.11.2011 do 24.11.2014
Adresa: Pod lipami 0 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Pod lipami /25, PSČ 13000
Jméno: Ing. Ivona Teislerová 7.3.2012 - 25.3.2015
Funkce: člen
Trvání členství: od 21.11.2011 do 24.11.2014
Adresa: Koněvova 0 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Koněvova /233, PSČ 13000

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Ivona Teislerová
Člen statutárního orgánu: Ing. Jan Železný
Člen statutárního orgánu: Ing. Tomáš Ullrich
Člen statutárního orgánu: Zdeněk Strejcovský
Člen statutárního orgánu: Jan Kuděj

Vlastníci firmy Bytové družstvo Žižkov IČO: 00033529

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 50 000 Kč - 21.12.1992

Sbírka Listin Bytové družstvo Žižkov IČO: 00033529

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
DrXCVIII 36/SL 42 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 12.11.2015 27.11.2015 9
DrXCVIII 36/SL 40 ostatní zápis ze shromáždění Městský soud v Praze 24.11.2014 4.3.2015 31.3.2015 2
DrXCVIII 36/SL 39 ostatní zápis ze shromáždění Městský soud v Praze 24.11.2014 4.3.2015 5.3.2015 2
DrXCVIII 36/SL 38 ostatní zápis ze schůze Městský soud v Praze 15.12.2014 4.3.2015 5.3.2015 2
DrXCVIII 36/SL 37 účetní závěrka [2013] Příloha Městský soud v Praze 31.12.2013 11.12.2014 15.12.2014 4
DrXCVIII 36/SL 36 účetní závěrka [2013] VZZ Městský soud v Praze 31.12.2013 11.12.2014 15.12.2014 2
DrXCVIII 36/SL 35 účetní závěrka [2013] Rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2013 11.12.2014 15.12.2014 2
DrXCVIII 36/SL 34 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 21.11.2013 26.11.2013 8
DrXCVIII 36/SL 33 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.1.2013 13.2.2013 15.2.2013 31
DrXCVIII 36/SL 32 účetní závěrka r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 13.2.2013 15.2.2013 8
DrXCVIII 36/SL 31 notářský zápis NZ 703/2012 + stanovy Městský soud v Praze 6.11.2012 13.2.2013 15.2.2013 42
DrXCVIII 36/SL 30 ostatní zápis na shromáždění Městský soud v Praze 21.11.2011 27.3.2012 2
DrXCVIII 36/SL 29 ostatní zápis z první schůze Městský soud v Praze 24.1.2012 27.3.2012 1
DrXCVIII 36/SL 28 účetní závěrka r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 1.6.2011 3.6.2011 9
DrXCVIII 36/SL 27 účetní závěrka r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 27.10.2009 27.10.2009 7
DrXCVIII 36/SL 26 ostatní -zápis z představenstva Městský soud v Praze 12.12.2008 19.6.2009 2
DrXCVIII 36/SL 25 ostatní -zápis o průb.voleb do stat.or Městský soud v Praze 20.11.2008 19.6.2009 4
DrXCVIII 36/SL 24 účetní závěrka 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 2.12.2008 2.12.2008 10
DrXCVIII 36/SL 23 účetní závěrka r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 22.9.2008 23.9.2008 12
DrXCVIII 36/SL 22 účetní závěrka r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 28.11.2006 8.12.2006 0
DrXCVIII 36/SL 21 účetní závěrka r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 28.11.2006 8.12.2006 0
DrXCVIII 36/SL 20 ostatní -záp.ze shrom. Městský soud v Praze 28.11.2005 6.12.2006 0
DrXCVIII 36/SL 19 podpisové vzory Městský soud v Praze 27.1.2006 6.12.2006 0
DrXCVIII 36/SL 18 podpisové vzory Městský soud v Praze 25.1.2006 6.12.2006 0
DrXCVIII 36/SL 17 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.12.2005 6.12.2006 0
DrXCVIII 36/SL 16 podpisové vzory Městský soud v Praze 1.2.2006 6.12.2006 0
DrXCVIII 36/SL 15 účetní závěrka r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 20.5.2005 24.5.2005 0
DrXCVIII 36/SL 11 účetní závěrka r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 15.8.2003 18.8.2003 0
DrXCVIII 36/SL 14 podpisové vzory + usnes. shrom.BD Městský soud v Praze 3.12.2002 31.7.2003 0
DrXCVIII 36/SL 13 ostatní záp. č.1/03 sch.představenstva Městský soud v Praze 7.1.2003 31.7.2003 0
DrXCVIII 36/SL 12 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 31.7.2003 0
DrXCVIII 36/SL 10 notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory +rozhodnutí shromáž.dr. Městský soud v Praze 4.12.2002 11.2.2003 0
DrXCVIII 36/SL 9 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.12.2001 6.2.2002 14.3.2002 0
DrXCVIII 36/SL 8 účetní závěrka za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 2.1.2002 24.1.2002 0
DrXCVIII 36/SL 7 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.12.2001 31.12.2001 9.1.2002 0
DrXCVIII 36/SL 4 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.6.2001 26.7.2001 2.10.2001 0
DrXCVIII 36/SL 6 ostatní - 2x zápis,usnesení Městský soud v Praze 11.6.2001 0
DrXCVIII 36/SL 5 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.12.2000 11.6.2001 0
DrXCVIII 36/SL 3 účetní závěrka za rok 1999 Městský soud v Praze 15.3.2000 29.5.2000 1.6.2000 0
DrXCVIII 36/SL 2 účetní závěrka  r.1997 Městský soud v Praze 0
DrXCVIII 36/SL 1 účetní závěrka  r.1996 + přílohy Městský soud v Praze 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Bytové družstvo Žižkov


Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Bytové družstvo Žižkov obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.