BUZULUK a.s. Komárov IČO: 25056301

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu BUZULUK a.s., která sídlí v obci Komárov a bylo jí přiděleno IČO 25056301.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem BUZULUK a.s. se sídlem v obci Komárov byla založena v roce 1996. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 25 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Slévárenství, modelářství , Galvanizérství, smaltérství a další.

Základní údaje o BUZULUK a.s. IČO: 25056301

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 31.5.1996
Spisová značka: B 4059
IČO: 25056301
Obchodní firma: BUZULUK a.s.
Právní forma: Akciová společnost 31.5.1996
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 31.5.1996
Z obchodní společnosti BUZULUK a.s., IČO: 25056301, jako rozdělované společnosti, se na základě projektu přeměny v důsledku přeměny rozdělením odštěpením sloučením, odštěpilo část jmění, které přešlo na obchodní společnost Piston Rings Komarov s.r.o., se sídlem Buzulucká 108, 267 62 Komárov, IČO: 061 43 814, jako nástupnickou společnost. 1.11.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 1.7.2014
Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti s obchodní firmou BUZULUK a.s. (dále též jen "Společnost") z jeho současné výše 6.975.000,-- Kč (slovy šest milionů devět set sedmdesát pět tisíc korun českých) na novou výši 96.85 5.000,-- Kč (slovy devadesát šest milionů osm set padesát pět tisíc korun českých), tj. o částku 89.880.000,-- Kč (slovy osmdesát devět milionů osm set osmdesát tisíc korun českých), a to bez připuštění upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení zákl adního kapitálu, s využitím svého přednostního práva, a to za těchto podmínek: 1. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním celkem 2 (slovy dvou) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, z nichž jedna bude o jmenovité hodnotě 9.685.500,-- Kč (slovy devět milionů šest set osmdesát pět tisíc pět set korun česk ých) a druhá bude o jmenovité hodnotě 80.194.500,-- Kč (slovy osmdesát milionů jedno sto devadesát čtyři tisíc pět set korun českých). 2. Emisní kurz těchto dvou nových akcií Společnosti se bude rovnat jejich výše uvedené jmenovité hodnotě. S nově upsanými akciemi budou spojena stejná práva, jako s akcií původní. 3. Tento jediný akcionář upíše s využitím svého přednostního práva tyto 2 (slovy dva) kusy nových, výše uvedených akcií, ve smlouvě o upsání akcií, s tím, že je oprávněn upsat nabídnuté akcie ve lhůtě 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uza vření smlouvy o upsání akcií, a to v sídle Společnosti na adrese Komárov, Buzulucká 108, PSČ 267 62, v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hodin s tím, že rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je prvý den této lhůty. Představenstvo Společnosti je povi nno zaslat návrh smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři ve lhůtě 5 (slovy pěti) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku dle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. 4. Tento jediný akcionář upíše nové akcie tak, že na jednu dosavadní akcii na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 6.975.000.-- Kč (slovy šest milionů devět set sedmdesát pět tisíc korun českých), lze upsat 2 (slovy dva) kusy nových a kcií na jméno, v listinné podobě, z nichž jedna bude o jmenovité hodnotě 9.685.500,-- Kč (slovy devět milionů šest set osmdesát pět tisíc pět set korun českých) a druhá bude o jmenovité hodnotě 80.194.500,-- Kč (slovy osmdesát milionů jedno sto devadesát čtyři tisíc pět set korun českých). 5. Tento jediný akcionář bude povinen splatit 100 % (slovy jedno sto procent) emisního kursu obou nových akcií, které upíše, tj. celkem částku 89.880.000,-- Kč (slovy osmdesát devět milionů osm set osmdesát tisíc korun českých), která je tvořena přepočtem částky 3.500.000,-- EUR (slovy třech milionů a pěti set tisíc EUR) dle kurzu České národní banky k dnešmínu dni, tj. k 3.1.2012 (1 EUR = 25,680 Kč), ve lhůtě do 10 (slovy deseti) dnů ode dne uzavření předmětné smlouvy o upsání těchto dvou nových akcií, a  to takto: - částku 3.782.426,18 Kč (slovy tři miliony sedm set osmdesát dva tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých a osmnáct haléřů), která je tvořena přepočtem částky 147.290,74 EUR (slovy jednoho sta čtyřiceti sedmi tisíc dvě stě devadesát EUR a sedmdesáti čty ř eurocentů) dle kurzu České národní banky k dnešnímu dni, tj. k 3.1.2012 (1 EUR = 25,680 Kč), v této lhůtě bezhotovostně splatí na zvláštní účet Společnosti číslo 4945642/0800, vedený u banky Česká spořitelna, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, - zbývající částka 86.097.573,82 Kč (slovy osmdesát šest milionů devadesát sedm tisíc pět set sedmdesát tři korun českých a osmdesát dva haléřů), která je tvořena přepočtem částky 3.352.709,26 EUR (slovy tři milionů tří set padesáti dvou tisíc sedmi set d evíti EUR a dvaceti šesti eurocentů) dle České národní banky k dnešnímu dni, tj. k 3.1.2012 (1 EUR = 25,680 Kč), bude v této lhůtě splacena započtením, neboť tímto jediný akcionář rozhodl o možnosti započtení své peněžité pohledávky, která vznikla z cash -poolingu a je k dnešmínu dni, tj. k 3.1.2012 ve výši 86.097.573,82 Kč (slovy osmdesát šest milionů devadesát sedm tisíc pět set sedmdesát tři korun českých a osmdesát dva haléřů), proti pohledávce Společnosti vůči jejímu jedinému akcionáři na splacení čá sti emisního kursu, a to ve výši 86.097.573,82 Kč (slovy osmdesát šest milionů devadesát sedm tisíc pět set sedmdesát tři korun českých a osmdesát dva haléřů). /Existence předmětné peněžité pohledávky jediného akcionáře, vůči Společnosti, která vznikla z cash-poolingu, je k dnešnímu dni, tj. 3.1.2011, doložena "Prohlášením a dohodou BUZULUK a.s. a ČGS a.s. k výši pohledávky z cash poolingu (Cash-pooling Receivab le)" uzavřeným dne 3.1.2012, které tvoří nedílnou přílohu číslo 4 tohoto notářského zápisu./ 6. Jediný akcionář tímto zároveň rozhodl o schválení následujících pravidel postupu pro uzavření dohody o započtení: Společnost a jediný akcionář jsou povinni uzavřít smlouvu o započtení vzájemných pohledávek ve výše uvedené lhůtě, tj. ve lhůtě do 10 (slovy deseti) dnů ode dne uazvření předmětné smlouvy o upsání dvou nových akcií. Dohoda o započtení bude mimo jiné obsah ovat specifikaci pohledávky, právní titul jejího vzniku, a výši části emisního kurzu, která bude započtena oproti pohledávce jediného akcionáře vůči Společnosti. Podpisy na dohodě o započtení musí být úředně ověřeny. 18.1.2012 - 1.2.2012
Jediný akcionář společnosti BUZULUK a.s. přijal dne 19. srpna 2008 následující rozhodnutí v působnosti valné hromady: Základní kapitál obchodní společnosti BUZULUK a.s. se snižuje o částku 340.000.000,- Kč (slovy: třistačtyřicet milionů korun českých) za těchto podmínek: a) původní výše základního kapitálu 346.975.000,- Kč (slovy: třistačtyřicetšest miliónů devětsetsedmdesátpět tisíc korun českých) se snižuje na 6.975.000,- Kč (slovy: šest miliónů devětsetsedmdesátpět tisíc korun českých), b) důvodem snížení základního kapitálu je optimalizace finančních zdrojů v rámci koncernu ČGS, do něhož obchodní společnost BUZULUK a.s. náleží, c) výše vkladu jediného akcionáře, tzn. společnosti ČGS a.s., se sídlem Praha 10, Švehlova 1900, IČ:27410072, se snižuje o 340.000.000,- Kč (slovy: třistačtyřicet milionů korun českých) a po snížení činí 6.975.000,- Kč (slovy: šest miliónů devětsets edmdesátpět tisíc korun českých), d) snížení základního kapitálu se provádí snížením jmenovité hodnoty akcie ve smyslu ustanovení § 213a obchodního zákoníku. V souvislosti se spojením akcií a v souvislosti se snížením základního kapitálu se jmenovitá hodnota akcie obc hodní společnosti BUZULUK a.s. snižuje z 346.975.000,- Kč (slovy: třistačtyřicetšest miliónů devětsetsedmdesátpět tisíc korun českých) na 6.975.000,- Kč (slovy: šest miliónů devětsetsedmdesátpět tisíc korun českých). Po zápisu všech výše uvedených skute čností do obchodního rejstříku bude na jméno jediného akcionáře vydána v listinné podobě jedna akcie společnosti BUZULUK a.s. o jmenovité hodnotě 6.975.000,- Kč (slovy: šest miliónů devětsetsedmdesátpět tisíc korun českých) s tím, že jediným akcionářem nadále zůstává společnost ČGS a.s. e) Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude v plné výši vyplacena jedinému akcionáři nejpozději do jednoho kalendářního měsíce po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 3.10.2008 - 4.2.2009
Na základě smlouvy o rozdělení došlo k rozdělení Česká gumárenská společnost a.s. odštěpením sloučením ve smyslu § 69c odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Odštěpované části jmění Česká gumárenská společnost a.s. specifikované ve smlouvě o rozdělení předšly na nástupnické společnosti RUBENA a.s. se sídlem Hradec Králové, Akademika Berdrny, PSČ 502 00, IČ 000 12 131 a BUZULUK Komárov, nástupnická a.s. se sídlem Komárov, Buzulucká 108, PSČ 267 62, IČ 250 56 301. 8.8.2006
Na společnost přešlo jmění zaniklé obchodní společnosti BUZULUK Komárov, a.s., se sídlem Komárov u Hořovic, Buzulucká 108, PSČ 267 62, IČ: 451 48 414, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1580. 7.5.2003
Majitelem 100 % akcií: Česká gumárenská společnost, a.s. se sídlem v Praze 10, Švehlova 1900, IČ: 26212021. 6.12.2002 - 9.12.2006
Základní jmění splaceno v plné výši před zápisem společnosti. 23.5.1997
Majitelem 100 % akcií: Česká gumárenská společnost, a.s. se sídlem v Praze 10, Švehlova 1900, IČ: 18559760. 23.5.1997 - 6.12.2002

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25056301
Obchodní firma: BUZULUK a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Hořovice
Vznik první živnosti: 31.5.1996
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 6

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25056301
Firma: BUZULUK a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Beroun
Základní územní jednotka: Komárov
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 31.5.1996

Kontakty na BUZULUK a.s. IČO: 25056301

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Buzulucká 108 , Komárov 267 62 12.8.2005
Sídlo: Buzulucká 108 , Komárov 267 62 5.2.2003 - 12.8.2005
Sídlo: Švehlova 1900/3 , Praha 106 00 19.6.2002 - 5.2.2003
Sídlo: Švehlova 1900/3 , Praha 106 00 31.5.1996 - 19.6.2002

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Buzulucká 108, Komárov 267 62

Obory činností BUZULUK a.s. IČO: 25056301

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 1.7.2014
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 1.7.2014
pronájem nemovistostí, bytů a nebytových prostor 1.7.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.7.2014
slévárenství, modelářství 1.7.2014
obráběčství 1.7.2014
galvanizérství, smaltérství 1.7.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 1.7.2014 - 20.7.2018
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících jejich řádný provoz 23.3.2007 - 1.7.2014
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd - výzkum a vývoj v oblasti pístních kroužků, autodílů, gumárenských a plastikárenských strojů 19.8.2005
silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní a mezinárodní provozována vozidly o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny 18.6.2003 - 1.7.2014
zpracování dat, služby databank, správa sítí 7.5.2003
skladování zboží a manipulace s nákladem 7.5.2003
realitní činnost 7.5.2003
výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie 7.5.2003 - 1.7.2014
slévárenství 7.5.2003 - 1.7.2014
kovoobráběčství 7.5.2003 - 1.7.2014
galvanizérství 7.5.2003 - 1.7.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 7.5.2003 - 1.7.2014
zprostředkovatelská činnost v oblasti gumárenství 31.5.1996 - 1.7.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 31.5.1996 - 1.7.2014

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 31.5.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: Buzulucká 108 , Komárov 267 62
Identifikační číslo provozovny: 1000016081
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba strojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zahájení provozování: 24.1.2003

Živnost č. 2 Slévárenství, modelářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.1.2003
Provozovna č. 1
Provozovna: Buzulucká 108 , Komárov 267 62
Identifikační číslo provozovny: 1000016081
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.1.2003

Živnost č. 3 Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.1.2003
Provozovna č. 1
Provozovna: Buzulucká 108 , Komárov 267 62
Identifikační číslo provozovny: 1000016081
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.1.2003

Živnost č. 4 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.1.2003
Provozovna č. 1
Provozovna: Buzulucká 108 , Komárov 267 62
Identifikační číslo provozovny: 1000016081
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.1.2003

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně ř

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 4.4.2003
Provozovna č. 1
Provozovna: Buzulucká 108 , Komárov 267 62
Identifikační číslo provozovny: 1000016081
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.11.2017

Živnost č. 6 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 2.7.2010
Provozovna č. 1
Provozovna: Buzulucká 108 , Komárov 267 62
Identifikační číslo provozovny: 1000016081
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.7.2010

Živnost č. 7 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.5.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Zprostředkovatelská činnost v oblasti gumárenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.5.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.1.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.1.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.1.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.1.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.1.2003
Zánik oprávnění: 29.11.2017

Živnost č. 14 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd - výzkum a vývoj v oblasti pístních kroužků, autodílů, gumárenských a plastikárenských strojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.7.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Slévárenství
Obrábění
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
Nespecializovaný velkoobchod
Silniční nákladní doprava
Skladování
Informační činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Vedení firmy BUZULUK a.s. IČO: 25056301

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně, přičemž jedním z nich musí být vždy předseda představenstva nebo člen představenstva kategorie B, a druhým jakýkoli další člen představenstva 20.7.2018
Představenstvo zastupují vždy dva členové představenstva společně. 1.7.2014 - 20.7.2018
Za představenstvo jednají jménem společnosti vždy společně dva členové představenstva. 30.11.2012 - 1.7.2014
Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě připojí svůj podpis společně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. 5.2.2003 - 30.11.2012
Společnost zastupuje představenstvo. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu připojí svůj podpis samostatně jeden člen představenstva. 27.2.2001 - 5.2.2003
Způsob jednání jménem společnosti : Úkony představenstva jsou platné, pokud byly učiněny dvěma jeho členy nebo jedním členem, pookud k tomu byl písemně zmocněn nebo předsedou představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že předseda představenstva nebo dva členové představenstva nebo ten, který k tomu byl písemně zmocněn, k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 31.5.1996 - 27.2.2001
Jméno: Josef Hlad 1.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.6.2014
Ve funkci: od 16.6.2014
Adresa: Strážnická 1014/38, Plzeň 323 00
Jméno: Hailong Hao 20.7.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.12.2017
Adresa: Ganjingzi, 116036 Dalian, Xian Linyuan 4-8-1 , Čínská lidová republika
Jméno: Wang Yuanjiang 20.7.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.4.2018
Ve funkci: od 20.4.2018
Adresa: DaLian , GanJingzi district, QuanShuiA3 Čínská lidová republika
Jméno: Ing. Květuše Křivánková 20.7.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.4.2018
Adresa: 23, Hvozdec 267 62
Jméno: Ding Yi 27.9.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.4.2018
Adresa: An Shan Xi Dao Xue Huli , TianJin NanKai district Čínská lidová republika
Jméno: Ing. Tomáš Němec 31.5.1996 - 23.5.1997
Funkce: předseda
Adresa: Brigádníků 2969/175, Praha 100 00
Jméno: Ing. Zbyněk Špaček 31.5.1996 - 23.5.1997
Funkce: člen
Adresa: Na Hanspaulce 798/39, Praha 160 00
Jméno: Ing. Oldřich Šlemr 31.5.1996 - 23.5.1997
Funkce: člen
Adresa: Horolezecká 861/2, Praha 102 00
Jméno: JUDr. Lukáš Kárník 23.5.1997 - 15.3.2002
Funkce: člen
Adresa: N. A. Někrasova 644/3, Praha 160 00
Jméno: Petr Capoušek 23.5.1997 - 19.6.2002
Funkce: předseda
Adresa: Slivenecká 61/14, Praha 152 00
Jméno: Pavel Novák 23.5.1997 - 19.6.2002
Funkce: člen
Adresa: Generála Píky 590/8, Praha 160 00
Jméno: Jana Bartůňková 15.3.2002 - 7.5.2003
Funkce: člen
Ve funkci: do 27.3.2003
Adresa: Na sádkách 1743 , 250 01 Brandýs nad Labem Česká republika
Jméno: Hana Landkammerová 19.6.2002 - 7.5.2003
Funkce: předseda
Ve funkci: od 17.8.2001 do 27.3.2003
Adresa: Záveská 836/6, Praha 102 00
Jméno: Simona Ptáčníková 19.6.2002 - 7.5.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 17.8.2001 do 27.3.2003
Adresa: K Botiči 1456/11, Praha 101 00
Jméno: Ing. Jaroslava Štochlová 7.5.2003 - 12.8.2005
Funkce: člen
Ve funkci: od 27.3.2003
Adresa: Višňová 1231/5, Hořovice 268 01
Jméno: Ing. Václav Jelínek 7.5.2003 - 23.3.2007
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 27.3.2003 do 28.2.2007
Ve funkci: od 27.3.2003 do 28.2.2007
Adresa: 189, Podluhy 268 01
Jméno: Ing. František Devera 7.5.2003 - 10.9.2008
Funkce: předseda
Trvání členství: do 1.9.2008
Ve funkci: od 27.3.2003 do 1.9.2008
Adresa: Pod Nádražím 1278/26, Hořovice 268 01
Jméno: Ing. Jaroslava Štochlová 12.8.2005 - 10.9.2008
Funkce: člen
Ve funkci: od 27.3.2003 do 17.6.2008
Adresa: Slavíkova 1358/7, Hořovice 268 01
Jméno: Ing. Pavel Charvát 23.3.2007 - 10.9.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.2.2007 do 1.9.2008
Ve funkci: od 1.3.2007 do 1.9.2008
Adresa: Buštěhradská 21 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Jméno: Ing. Jaroslava Štochlová 10.9.2008 - 29.4.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 17.6.2008 do 7.10.2009
Ve funkci: od 1.9.2008 do 7.10.2009
Adresa: Slavíkova 1358/7, Hořovice 268 01
Jméno: Ing. Petr Mašek 3.10.2008 - 29.4.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.9.2008
Adresa: 6, Olešná 267 64
Jméno: Ing. Pavel Charvát 10.9.2008 - 1.7.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.2.2007 do 27.6.2011
Ve funkci: od 1.9.2008 do 27.6.2011
Adresa: Buštěhradská 21 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Jméno: Ing. Petr Mašek 29.4.2010 - 1.7.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 8.9.2008
Ve funkci: od 26.4.2010 do 28.6.2011
Adresa: 6, Olešná 267 64
Jméno: Ing. Vlastimil Founě 29.4.2010 - 30.11.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.4.2010 do 19.6.2012
Adresa: Modřínová 1341/51, Hořovice 268 01
Jméno: Ing. Petr Mašek 1.7.2011 - 30.11.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 8.9.2008 do 19.6.2012
Ve funkci: od 28.6.2011 do 19.6.2012
Adresa: 6, Olešná 267 64
Jméno: Ing. Miloš Jedlička 1.7.2011 - 30.11.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.6.2011 do 19.6.2012
Ve funkci: od 28.6.2011 do 19.6.2012
Adresa: 269, Cheznovice 338 06
Jméno: Martin Pleskač 30.11.2012 - 1.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.6.2012 do 16.6.2014
Adresa: Na Viničkách 501, Hýskov 267 06
Jméno: Wang Maokai 30.11.2012 - 27.4.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.6.2012 do 15.4.2017
Adresa: 41 Zi Li Street , 116 001 Zhong Shan Čínská lidová republika
Jméno: Luo Shaoning 30.11.2012 - 20.7.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 19.6.2012 do 20.4.2018
Ve funkci: od 19.6.2012 do 20.4.2018
Adresa: 18 Yinghui Road , 116 036 GanJingzi Čínská lidová republika
Jméno: Ma Jie 30.11.2012 - 20.7.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.6.2012 do 20.4.2018
Adresa: 75 Jian She Road , 300 042 He Ping Čínská lidová republika
Jméno: Ing. Petr Mašek 30.11.2012 - 20.7.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.6.2012 do 20.4.2018
Adresa: 6, Olešná 267 64
Jméno: Hailong Hao 16.3.2018 - 20.7.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.12.2017
Adresa: Ganjingzi, 116036 Dalian, Xian Linyuan 4-8-1 , Čínská lidová republika

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Song Guoqiang 30.11.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2012
Adresa: 18 Yinghui Road , 116 036 GanJingzi Čínská lidová republika
Jméno: Sun Ling 27.9.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.4.2018
Adresa: Yinghui Road 18 , 116 036 GanJingzi Čínská lidová republika
Jméno: Milan Ernest 27.9.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.4.2018
Adresa: 27, Hvozdec 267 62
Jméno: JUDr. Martin Klimpl 31.5.1996 - 19.6.2002
Funkce: člen
Adresa: Mečíková 2851/10, Praha 106 00
Jméno: Ivan Mifka 31.5.1996 - 19.6.2002
Funkce: člen
Adresa: Královická 575, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Jméno: JUDr. Lubomír Svátek 31.5.1996 - 7.5.2003
Funkce: předseda
Ve funkci: do 27.3.2003
Adresa: Dědinova 1982/4, Praha 148 00
Jméno: JUDr. Petr Čepek 19.6.2002 - 7.5.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 17.8.2001
Adresa: Košická 66/8, Praha 101 00
Jméno: PhDr. Milan Zítko 19.6.2002 - 4.7.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 17.8.2001
Adresa: Voskovcova 1075/51, Praha 152 00
Jméno: JUDr. Petr Čepek 7.5.2003 - 14.7.2004
Funkce: předseda
Ve funkci: od 17.8.2001 do 10.5.2004
Adresa: Šimonova 1106/9, Praha 163 00
Jméno: Ing. Zbyněk Špaček 4.7.2003 - 14.7.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 22.5.2003
Adresa: Na Hanspaulce 798/39, Praha 160 00
Jméno: Ing. Zbyněk Špaček 14.7.2004 - 30.11.2005
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.5.2003
Ve funkci: od 10.5.2004
Adresa: Na Hanspaulce 798/39, Praha 160 00
Jméno: Ing. Jiří Marcín 14.7.2004 - 23.3.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.5.2004 do 28.2.2007
Adresa: Brigádníků 3001/241, Praha 100 00
Jméno: Ing. Zbyněk Špaček 30.11.2005 - 23.3.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.5.2003 do 28.2.2007
Ve funkci: od 10.5.2004 do 28.2.2007
Adresa: Mužíkova 1796/45, Hradec Králové 500 08
Jméno: Milan Ernest 7.5.2003 - 3.10.2008
Funkce: člen
Trvání členství: do 19.8.2008
Ve funkci: od 7.5.2003 do 19.8.2008
Adresa: nám. Míru 204, Komárov 267 62
Jméno: PhDr. Milan Zítko CSc. 23.3.2007 - 29.4.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.2.2007 do 23.4.2010
Adresa: Voskovcova 1075/51, Praha 152 00
Jméno: JUDr. Lubomír Svátek 23.3.2007 - 30.11.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.2.2007 do 19.6.2012
Adresa: Dědinova 1982/4, Praha 148 00
Jméno: Mgr. Věra Bechyňová 29.4.2010 - 30.11.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.4.2010 do 19.6.2012
Adresa: Nad horizontem 263/3, Praha 102 00
Jméno: Milan Ernest 3.10.2008 - 1.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.8.2008 do 19.8.2013
Ve funkci: do 19.8.2013
Adresa: nám. Míru 204, Komárov 267 62
Jméno: Jiang Jingqing 30.11.2012 - 20.7.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2012 do 20.4.2018
Adresa: 41 Zi Li Street , 116 001 Zhong Shan Čínská lidová republika

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jiří Marcín 5.2.2003 - 14.7.2004
Adresa: Brigádníků 3001/241, Praha 100 00
Jméno: Ing. Oldřich Šlemr 5.2.2003 - 23.3.2007
Adresa: Hyacintová 3181/20, Praha 106 00
Jméno: Ing. Tomáš Němec 5.2.2003 - 22.2.2012
Adresa: Brigádníků 2969/175, Praha 100 00
Jméno: Ing. Oldřich Šlemr 23.3.2007 - 22.2.2012
Adresa: Korunní 810/104, Praha 101 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Josef Hlad
Člen statutárního orgánu: Hailong Hao
Člen statutárního orgánu: Wang Yuanjiang
Člen statutárního orgánu: Ing. Bc. Květuše Křivánková DiS.
Člen statutárního orgánu: Ding Yi

Vlastníci firmy BUZULUK a.s. IČO: 25056301

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 96 855 000 Kč 100% 1.2.2012
zakladni 6 975 000 Kč 100% 4.2.2009 - 1.2.2012
zakladni 346 975 000 Kč - 31.5.1996 - 4.2.2009

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 80 194 500 Kč 1 1.2.2012
Akcie na jméno 9 685 500 Kč 1 1.2.2012
Akcie na jméno 6 975 000 Kč 1 4.2.2009
Akcie na jméno 346 975 000 Kč 1 3.10.2008 - 4.2.2009
Akcie na jméno 10 560 Kč 4 9.12.2006 - 3.10.2008
Akcie na jméno 1 190 Kč 4 9.12.2006 - 3.10.2008
Akcie na jméno 16 000 Kč 73 9.12.2006 - 3.10.2008
Akcie na jméno 160 000 Kč 1 9.12.2006 - 3.10.2008
Akcie na jméno 200 000 Kč 1 728 9.12.2006 - 3.10.2008
Kmenové akcie na jméno 10 Kč 384 8.8.2006 - 9.12.2006
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 384 8.8.2006 - 9.12.2006
Kmenové akcie na jméno 595 Kč 8 8.8.2006 - 9.12.2006
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 168 8.8.2006 - 9.12.2006
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 16 8.8.2006 - 9.12.2006
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 3 456 8.8.2006 - 9.12.2006
Akcie na jméno 1 000 Kč 5 19.6.2002 - 8.8.2006
Akcie na jméno 10 000 Kč 7 19.6.2002 - 8.8.2006
Akcie na jméno 100 000 Kč 9 19.6.2002 - 8.8.2006
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 6 19.6.2002 - 8.8.2006
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 4 19.6.2002 - 8.8.2006
Akcie na jméno 100 000 000 Kč 3 19.6.2002 - 8.8.2006
Akcie na jméno 25 000 Kč 13 879 31.5.1996 - 19.6.2002

Sbírka Listin BUZULUK a.s. IČO: 25056301

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 4059/SL 79 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 16.7.2015 22.7.2015 50
B 4059/SL 78 ostatní rozhodnutí VH Městský soud v Praze 25.6.2015 14.7.2015 22.7.2015 2
B 4059/SL 77 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.6.2014 18.6.2015 22.6.2015 8
B 4059/SL 76 ostatní rozhodnutí řádné valné hromady Městský soud v Praze 16.6.2014 2.9.2014 4.11.2014 2
B 4059/SL 75 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 16.7.2014 27.8.2014 51
B 4059/SL 74 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 348/2014 Městský soud v Praze 24.6.2014 25.6.2014 7.7.2014 27
B 4059/SL 73 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 27.6.2013 7.8.2013 30.8.2013 2
B 4059/SL 72 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 19.7.2013 2.8.2013 57
B 4059/SL 71 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.6.2012 14.12.2012 19.12.2012 8
B 4059/SL 70 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 4.12.2012 7.12.2012 59
B 4059/SL 69 notářský zápis NZ 494/2012 Městský soud v Praze 28.11.2012 3.12.2012 4.12.2012 16
B 4059/SL 68 ostatní rozhodnutí představenstva Městský soud v Praze 19.6.2012 3.12.2012 4.12.2012 2
B 4059/SL 67 notářský zápis NZ 6/2012 Městský soud v Praze 3.1.2012 19.1.2012 26
B 4059/SL 66 podpisové vzory Městský soud v Praze 28.6.2011 1.7.2011 1
B 4059/SL 65 podpisové vzory Městský soud v Praze 28.6.2011 1.7.2011 1
B 4059/SL 64 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 28.6.2011 1.7.2011 1
B 4059/SL 63 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 27.6.2011 1.7.2011 1
B 4059/SL 62 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 28.6.2011 30.6.2011 57
B 4059/SL 61 ostatní - rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 27.5.2011 28.6.2011 30.6.2011 1
B 4059/SL 60 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora za r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 23.6.2010 24.6.2010 59
B 4059/SL 59 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 26.4.2010 30.4.2010 2
B 4059/SL 58 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 26.4.2010 30.4.2010 1
B 4059/SL 57 ostatní -rozh. jediného akcionáře Městský soud v Praze 23.4.2010 30.4.2010 1
B 4059/SL 56 ostatní -rozh. jediného akcionáře Městský soud v Praze 7.10.2009 30.4.2010 1
B 4059/SL 55 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r. 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 25.6.2009 26.6.2009 57
B 4059/SL 50 ostatní -zápis DR/volba čl.předst./ Městský soud v Praze 8.9.2008 24.9.2008 1
B 4059/SL 49 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ29/08 Městský soud v Praze 19.8.2008 24.9.2008 29
B 4059/SL 48 ostatní -zápis z vol.člen.dozor.rady Městský soud v Praze 20.8.2008 22.9.2008 2
B 4059/SL 47 podpisové vzory +čest.prohl. 2x Městský soud v Praze 10.9.2008 22.9.2008 2
B 4059/SL 54 ostatní -rezignace na funkci Městský soud v Praze 1.9.2008 11.9.2008 1
B 4059/SL 53 ostatní -zápis DR /předst./ Městský soud v Praze 1.9.2008 11.9.2008 1
B 4059/SL 52 ostatní -zápis DR /volba čl.předst./ Městský soud v Praze 17.6.2008 11.9.2008 1
B 4059/SL 51 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 2.9.2008 11.9.2008 2
B 4059/SL 46 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 5.6.2008 5.6.2008 55
B 4059/SL 45 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006+zpr.o vzt.+VH Městský soud v Praze 31.12.2006 12.6.2007 18.6.2007 57
B 4059/SL 44 podpisové vzory +ČP-3x Městský soud v Praze 28.2.2007 3.4.2007 3
B 4059/SL 43 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 1.3.2007 3.4.2007 1
B 4059/SL 42 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ9/07 Městský soud v Praze 28.2.2007 3.4.2007 21
B 4059/SL 41 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ45/06 Městský soud v Praze 10.11.2006 20.11.2006 0
B 4059/SL 40 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 26/2006 Městský soud v Praze 16.6.2006 5.9.2006 5.9.2006 0
B 4059/SL 39 ostatní -zahaj.rozvaha 1.1.06+audit Městský soud v Praze 1.1.2006 24.8.2006 0
B 4059/SL 38 účetní závěrka r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 24.8.2006 0
B 4059/SL 37 posudek znalce č.718 Městský soud v Praze 24.4.2006 24.8.2006 0
B 4059/SL 36 notářský zápis -NZ465/06+sml.o rozděl.odštěp. Městský soud v Praze 14.6.2006 24.8.2006 0
B 4059/SL 35 notářský zápis -NZ464/06+náv.sml.o rozdělení Městský soud v Praze 14.6.2006 24.8.2006 0
B 4059/SL 34 notářský zápis -NZ461/06 Městský soud v Praze 14.6.2006 24.8.2006 0
B 4059/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 8.6.2006 13.6.2006 56
B 4059/SL 32 ostatní -návrh sml.o rozdělení Městský soud v Praze 10.5.2006 11.5.2006 0
B 4059/SL 30 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 47/2004 Městský soud v Praze 19.11.2004 23.9.2005 0
B 4059/SL 29 notářský zápis NZ 24/2005 Městský soud v Praze 13.7.2005 23.9.2005 0
B 4059/SL 31 notářský zápis NZ 24/2005 Městský soud v Praze 13.7.2005 19.7.2005 0
B 4059/SL 28 výroční zpráva r.2004+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 27.5.2005 1.6.2005 0
B 4059/SL 27 podpisové vzory 1x /Ing.Marcín-čl. DR Městský soud v Praze 28.4.2004 20.7.2004 0
B 4059/SL 26 ostatní zápis z předst.+ DR+rozh.akcio Městský soud v Praze 10.5.2004 20.7.2004 0
B 4059/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2003+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 18.5.2004 19.5.2004 0
B 4059/SL 24 notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory NZ15/2003 Městský soud v Praze 22.5.2003 8.7.2003 0
B 4059/SL 23 notářský zápis NZ10-11-12/03-sml.o převzetí Městský soud v Praze 27.3.2003 13.5.2003 0
B 4059/SL 22 ostatní zpr.představenstvao převzetí Městský soud v Praze 17.2.2003 13.5.2003 0
B 4059/SL 21 ostatní -rezignace/JUDr.Svátek/ Městský soud v Praze 25.3.2003 13.5.2003 0
B 4059/SL 20 ostatní zpr.DR o přezkoumání převzetí Městský soud v Praze 17.2.2003 13.5.2003 0
B 4059/SL 19 ostatní zápis/mimo.zased.DR+představen Městský soud v Praze 27.3.2003 13.5.2003 0
B 4059/SL 18 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.3.2003 13.5.2003 0
B 4059/SL 17 posudek znalce Městský soud v Praze 12.2.2003 13.5.2003 0
B 4059/SL 16 účetní závěrka k 1.1.03/N-Invest,a.s./+audit Městský soud v Praze 1.1.2003 13.5.2003 0
B 4059/SL 15 účetní závěrka +audit r.2002/N-Invest,a.s./ Městský soud v Praze 31.12.2002 13.5.2003 0
B 4059/SL 14 účetní závěrka +audit r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 13.5.2003 0
B 4059/SL 13 ostatní -návrh smlouvy o převzetí jmně Městský soud v Praze 27.3.2003 18.2.2003 4.3.2003 0
B 4059/SL 12 ostatní - plná moc Městský soud v Praze 7.1.2003 18.2.2003 4.3.2003 0
B 4059/SL 9 notářský zápis NZ4/2003 Městský soud v Praze 16.1.2003 11.2.2003 0
B 4059/SL 11 ostatní zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 13.12.2002 11.2.2003 0
B 4059/SL 10 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.1.2002 11.2.2003 0
B 4059/SL 2 ostatní, podpisové vzory rozhodnutí jedin,akc. Městský soud v Praze 1.6.2001 11.7.2002 0
B 4059/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti +plné moci, výpis z OR Městský soud v Praze 9.6.2000 11.7.2002 0
B 4059/SL 8 notářský zápis, stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.8.2001 20.6.2002 0
B 4059/SL 7 podpisové vzory +čest.prohlášení 4x Městský soud v Praze 20.6.2002 0
B 4059/SL 6 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.8.2001 20.6.2002 0
B 4059/SL 5 účetní závěrka, výroční zpráva audit r.01+rozhod.jed.akcionář Městský soud v Praze 31.12.2001 14.6.2002 18.6.2002 0
B 4059/SL 4 účetní závěrka, výroční zpráva audit r.00+rozhod.jed.akcionář Městský soud v Praze 31.12.2000 14.6.2002 18.6.2002 0
B 4059/SL 3 notářský zápis, účetní závěrka, výroční zpráva +audit za rok 1999 Městský soud v Praze 9.6.2000 14.6.2002 18.6.2002 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení BUZULUK a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu BUZULUK a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.