BUČOVICE TOOLS a.s. Bučovice IČO: 49966561

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu BUČOVICE TOOLS a.s., která sídlí v obci Bučovice a bylo jí přiděleno IČO 49966561.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem BUČOVICE TOOLS a.s. se sídlem v obci Bučovice byla založena v roce 1993. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 21 osob. Společnost podniká v oboru Obráběčství , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Reklamní a propagační činnost. a další.

Základní údaje o BUČOVICE TOOLS a.s. IČO: 49966561

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 1.12.1993
Spisová značka: B 1186
IČO: 49966561
Obchodní firma: BUČOVICE TOOLS a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.12.1993
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.12.1993
Valná hromada společnosti BUČOVICE TOOLS a.s. dne 31.8.2006 rozhodla o změně svého rozhodnutí ze dne 7.6.2006 a schválila nové rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 7.892.800,- Kč ze stávající v ýše 27.107.200,- Kč (slovy: dvacetsedm milionů stosedmtisíc dvěstě korun českých) na novou výši 35.000.000,-- Kč - upsáním 1 ks nové kmenové, nekotované akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě této akcie 4.735.700,- Kč, a uspáním 1 ks nové kmenové, nekótované akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě této akcie 3.157.100,-Kč, s tím, že se upisování akcií nad navrženou výši zvýšení nepřipouští. Emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě, činí tedy 4.735.700,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 4.735.700,- Kč a 3.157.100,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 3.157.100,-Kč. Místem úpisu akcií jsou prostory společnosti v Bučovicích, Nová 985. - vzhledem k tomu, že se výše uvedení akcionáři před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií určuje se, že akcie budou nabídnuty určitým zájemcům - akcionářům a to: Ing. Vlastimilu Poláškovi, r.č. 42.06.28/412, trvale bytem Vracov, Písečná 1599, PSČ 696 42, bude nabídnuto k upsání 1 ks nové kmenové kmenové, nekotované, akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě této akcie 4.735.700,-Kč. Valná hromada zár oveň schvaluje, aby celý emisní kurs akcie, nabídnuté tomuto zájemci, byl splacen výhradně započtením části pohledávky Ing. Vlastimila Poláška (do upisované výše) za společností BUČOVICE TOOLS a.s., a to pohledávky vzniklé Ing. Vlastimilu Poláškovi na zák ladě smlouvy o postoupení pohledávky mezi postupitelem obchodní společností VS Kladno, s.r.o., se sídlem Kladno, Cyrila Boudy 1444, PSČ 272 02, IČ 47542454, zapsanou na výpise z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25806 , zast, jednatelem společnosti Ing. Jiřím Čermákem a postupníkem Ing. Vlastimilem Poláškem, r.č. 42.06.28/412, trvale bytem Vracov, Píšečná 1599, PSČ 696 42, ze dne 30.6.2004, ve výši 4.735.700,-Kč, z celkové výše postoupené pohledávky ve výši 13.500.000, --Kč, tato tvoří přílohu č. 6. Upisující věřitel je povinen uzavřít smlouvu o započtení pohledávky s obchodní společností BUČOVICE TOOLS a.s. ve shora uvedené lhůtě tj. do 150-ti dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstří ku. Smlouva o započtení bude ze strany společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., se sídlem Bučovice, Nová 985, PSČ 685 01, IČ 499 66 561, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B., vložce 1186, podepsána Ing. Radomírem Ko pkou, místopředsedou představenstva Ing. Radomíru Kopkovi, r.č. 62.01.29/0403, trvale bytem Kyjov, Kollárova 285/9, PSČ 697 01, bude nabídnuto k upsání 1 ks nové kmenové kmenové, nekotované, akcie na jméno,v listinné podobě ve jmen. hodnotě této akcie 3.157.100,-Kč. Valná hromada zároveň s chvaluje, aby celý emisní kurs akcie, nabídnuté tomuto zájemci, byl splacen výhradně započtením části pohledávky Ing. Radomíra Kopky (do upisované výše) za společností BUČOVICE TOOLS a.s., a to pohledávky vzniklé Ing. Radomíru Kopkovi na základě smlouvy o postoupení pohledávky mezi postupitelem obchodní společností VS Kladno, s.r.o., se sídlem Kladno, Cyrila Boudy 1444, PSČ 272 02, IČ 47542454, zapsanou na výpise z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25806, zast. jednat elem společnosti Ing. Jiřím Čermákem a postupníkem Ing. Radomírem Kopkou, r.č. 62.01.29/0403, trvale bytem Kyjov, Kollárova 285/9, PSČ 697 01, ze dne 30.6.2004, ve výši 3.157.100,-Kč, z celkové výše postoupené pohledávky ve výši 13.500.000,--Kč, tato tvoř í přílohu č. 7. Upisující věřitel je povinen uzavřít smlouvu o započtení pohledávky s obchodní společností BUČOVICE TOOLS a.s. ve shora uvedené lhůtě tj. do 150-ti dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o z apočtení bude ze strany společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., se sídlem Bučovice, Nová 985, PSČ 685 01, IČ 499 66 561, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B., vložce 1186, podepsána Ing. Vlastimilem Poláškem, předs edou představenstva - určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou představenstvo společnosti současně se smlouvou o započtení pohledávky vůči společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., se sídlem Bučovice, Nová 985, PSČ 685 01, IČ 499 66 561, zapsané v obchodním rejstř íku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B., vložce 1186, proti pohledávce na splacení emisního kurzu, ve smyslu ust. § 204 odst. 5 a § 203 odst. 2 písm. j) uzavře s určitými zájemci nejpozději do 150-ti dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního ka pitálu do obchodního rejstříku. Doručení návrhů smluv založí počátek běhu lhůt pro úpis akcií. Představenstvo doručí návrh smlouvy o upsání akcií a o započtení určitému zájemci na adresu jeho trvalého bydliště nebo sídla bez zbytečného odkladu po zápisu t ohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodní společnosti, nikoliv však dříve, než po nabytí právní moci rozhodnutí o zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku dle současně přijímaného usnesení o snížení základníh o kapitálu společnosti Lhůta pro splacení začne běžet společně se lhůtou pro uzavření smlouvy o upsaní akcií. - nepoužije se ustanovení § 204 odst. 2 a § 203 odst. 2f Obchodního zákoníku, - akcie nového druhu se nevydávají, - pohledávky, které budou započteny a podle prohlášení akcionářů vznikly takto: a) část započítávané pohledávky Ing. Vlastimila Poláška, vznikla na základě smlouvy o postoupení pohledávky mezi postupitelem obchodní společností VS Kladno, s.r.o., se sídlem Kladno, Cyrila Boudy 1444, PSČ 272 02, IČ 47542454, zapsanou na výpise z obchod ního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25806, zast, jednatelem společnosti Ing. Jiřím Čermákem a postupníkem Ing. Vlastimilem Poláškem, r.č. 42.06.28/412, trvale bytem Vracov, Píšečná 1599, PSČ 696 42, ze dne 30.6.2004, ve výši 5.735.700,-Kč z celkové výše postoupené pohledávky ve výši 13.500.000,--Kč, tato tvoří přílohu č. 6. Upisující věřitel je povinen uzavřít smlouvu o započtení pohledávky s obchodní společností BUČOVICE TOOLS a.s. ve shora uvedené lhůtě tj. do 150-ti dnů od zápisu rozhodnutí usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o započtení bude ze strany společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., se sídlem Bučovice, Nová 985, PSČ 685 01, IČ 499 66 561, společnosti zapsané v obchodním rejstříku veden ém Krajským soudem v Brně v oddílu B., vložce 1186, podepsána Ing. Radomírem Kopkou, místopředsedou představenstva b) část započítávané pohledávky Ing. Radomíra Kopky, vznikla na základě smlouvy o postoupení pohledávky mezi postupitelem obchodní společností VS Kladno, s.r.o., se sídlem Kladno, Cyrila Boudy 1444, PSČ 272 02, IČ 47542454, zapsanou na výpise z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25806, zast. jednatelem společnosti Ing. Jiřím Čermákem a postupníkem Ing. Radomírem Kopkou, r.č. 62.01.29/0403, trvale bytem Kyjov, Kollárova 285/9, PSČ 697 01, ze dne 30.6.2004, ve výši 3.15 7.100,- Kč, z celkové výše postoupené pohledávky ve výši 13.500.000,--Kč, tato tvoří přílohu č. 7. Upisující věřitel je povinen uzavřít smlouvu o započtení pohledávky s obchodní společností BUČOVICE TOOLS a.s. ve shora uvedené lhůtě tj. do 150-ti dnů od z ápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o započtení bude ze strany společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., se sídlem Bučovice, Nová 985, PSČ 685 01, IČ 499 66 561, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B., vložce 1186, podepsána Ing. Vlastimilem Poláškem, předsedou představenstva. Existence pohledávek je součástí zprávy o auditu mimořádné účetní závěrky obchodní společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., za období 1.1.2006 - 30.4.2006, vyp racované auditorem Ing. Jiřím Ficbauerem, CSc., MBA, číslo osvědčení 0431, která tvoří přílohu č. 5. 15.9.2006 - 17.10.2006
Valná hromada společnosti BUČOVICE TOOLS a.s. rozhodla a schválila dne 7.6.2006 a následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti: r o z h o d n u t í : valná hromada společnosti BUČOVICE TOOLS a.s. rozhodla pod podmínkou zápisu snížení základního kapitálu společnosti, usnesením o zvýšení základního kapitálu společnosti BUČOVICE TOOLS a.s. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 12.892.800,--Kč (slovy: dvanácnáct milionů osmset devadesátdva tisíc osmset korun českých) ze stávající výše 27.107.200,-- Kč (slovy: dvacetsedm milionů stosedmtisíc dvěstě korun českých) na novou výši 40.000.000,-- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých). - upsáním 1 ks nové kmenové, nekotované akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě této akcie 7.735.700,--Kč, (slovy: sedmmilonů sedmsettřicet pět tisíc sedm set korun českých) a - upsáním 1 ks nové kmenové, nekované akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě této akcie 5.157.100,--Kč, (slovy: pětmilionů stopadesát sedm tisíc sto korun českých), s tím, že se upisování akcií nad navrženou výši zvýšení nepřipouští. Emis ní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě, činí tedy 7.735.700,--Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 7.735.700,--Kč a 5.157.100,--Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 5.157.100,--Kč. Místem úpisu akcií jsou prostory společnosti v Bučovicích, Nová 985. - vzhledem k tomu, že se výše uvedení akcionáři před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií určuje se, že akcie budou nabídnuty určitým zájemcům - akcionářům a to: Ing. Vlastimilu Poláškovi, r.č. 42.06.28/412, trvale bytem Vracov, Písečná 1599, PSČ 696 42, bude nabídnuto k upsání 1 ks nové kmenové kmenové, nekotované, akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě této akcie 7.735.700,--Kč. Valná hromada zá roveň schvaluje, aby celý emisní kurs akcie, nabídnuté tomuto zájemci, byl splacen výhradně započtením části pohledávky Ing. Vlastimila Poláška (do upisované výše) za společností BUČOVICE TOOLS a.s., a to pohledávky vzniklé Ing. Vlastimilu Poláškovi na zá kladě smlouvy o postoupení pohledávky mezi postupitelem obchodní společností VS Kladno, s.r.o., se sídlem Kladno, Cyrila Boudy 1444, PSČ 272 02, IČ 47542454, zapsanou na výpise z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2580 6, zast, jednatelem společnosti Ing. Jiřím Čermákem a postupníkem Ing. Vlastimilem Poláškem, r.č. 42.06.28/412, trvale bytem Vracov, Píšečná 1599, PSČ 696 42, ze dne 30.6.2004, ve výši 7.735.700,--Kč, (slovy: sedm milionů sedmsettřicetpět tisíc sedmset ko run českých), z celkové výše postoupené pohledávky ve výši 13.500.000,--Kč, tato tvoří přílohu č. 6. Upisující věřitel je povinen uzavřít smlouvu o započtení pohledávky s obchodní společností BUČOVICE TOOLS a.s. ve shora uvedené lhůtě tj. do 150-ti dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o započtení bude ze strany společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., se sídlem Bučovice, Nová 985, PSČ 685 01, IČ 499 66 561, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajsk ým soudem v Brně v oddílu B., vložce 1186, podepsána Ing. Radomírem Kopkou, místopředsedou představenstva Ing. Radomíru Kopkovi, r.č. 62.01.29/0403, trvale bytem Kyjov, Kollárova 285/9, PSČ 697 01, bude nabídnuto k upsání 1 ks nové kmenové kmenové, nekotované, akcie na jméno,v listinné podobě ve jmen. hodnotě této akcie 5.157.100,--Kč. Valná hromada zároveň schvaluje, aby celý emisní kurs akcie, nabídnuté tomuto zájemci, byl splacen výhradně započtením části pohledávky Ing. Radomíra Kopky (do upisované výše) za společností BUČOVICE TOOLS a.s., a to pohledávky vzniklé Ing. Radomíru Kopkovi na základě smlouvy o postoupení pohledávky mezi postupitelem obchodní společností VS Kladno, s.r.o., se sídlem Kladno, Cyrila Boudy 1444, PSČ 272 02, IČ 47542454, zapsanou na výpise z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25806, zast. jedna telem společnosti Ing. Jiřím Čermákem a postupníkem Ing. Radomírem Kopkou, r.č. 62.01.29/0403, trvale bytem Kyjov, Kollárova 285/9, PSČ 697 01, ze dne 30.6.2004, ve výši 5.157.100,--Kč, (slovy: pětmilonů stopadesát sedm tisíc sto korun českých) z celkové výše postoupené pohledávky ve výši 13.500.000,--Kč, tato tvoří přílohu č. 7. Upisující věřitel je povinen uzavřít smlouvu o započtení pohledávky s obchodní společností BUČOVICE TOOLS a.s. ve shora uvedené lhůtě tj. do 150-ti dnů od zápisu rozhodnutí o zvý šení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o započtení bude ze strany společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., se sídlem Bučovice, Nová 985, PSČ 685 01, IČ 499 66 561, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíl u B., vložce 1186, podepsána Ing. Vlastimilem Poláškem, předsedou představenstva - určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou představenstvo společnosti současně se smlouvou o započtení pohledávky vůči společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., se sídlem Bučovice, Nová 985, PSČ 685 01, IČ 499 66 561, zapsané v obchodním rejstř íku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B., vložce 1186, proti pohledávce na splacení emisního kurzu, ve smyslu ust. § 204 odst. 5 a § 203 odst. 2 písm. j) uzavře s určitými zájemci nejpozději do 150-ti dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního ka pitálu do obchodního rejstříku. Doručení návrhů smluv založí počátek běhu lhůt pro úpis akcií. Představenstvo doručí návrh smlouvy o upsání akcií a o započtení určitému zájemci na adresu jeho trvalého bydliště nebo sídla bez zbytečného odkladu po zápisu t ohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodní společnosti, nikoliv však dříve, než po nabytí právní moci rozhodnutí o zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku dle současně přijímaného usnesení o snížení základníh o kapitálu společnosti Lhůta pro splacení začne běžet společně se lhůtou pro uzavření smlouvy o upsaní akcií. - nepoužije se ustanovení § 204 odst. 2 a § 203 odst. 2f Obchodního zákoníku, - akcie nového druhu se nevydávají, - pohledávky, které budou započteny a podle prohlášení akcionářů vznikly takto: a) část započítávané pohledávky Ing. Vlastimila Poláška, vznikla na základě smlouvy o postoupení pohledávky mezi postupitelem obchodní společností VS Kladno, s.r.o., se sídlem Kladno, Cyrila Boudy 1444, PSČ 272 02, IČ 47542454, zapsanou na výpise z obchod ního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25806, zast, jednatelem společnosti Ing. Jiřím Čermákem a postupníkem Ing. Vlastimilem Poláškem, r.č. 42.06.28/412, trvale bytem Vracov, Píšečná 1599, PSČ 696 42, ze dne 30.6.2004, ve výši 7.735.700,--Kč, (slovy: sedm milionů sedmsettřicetpět tisíc sedmset korun českých), z celkové výše postoupené pohledávky ve výši 13.500.000,--Kč, tato tvoří přílohu č. 6. Upisující věřitel je povinen uzavřít smlouvu o započtení pohledávky s obchodní spole čností BUČOVICE TOOLS a.s. ve shora uvedené lhůtě tj. do 150-ti dnů od zápisu rozhodnutí usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o započtení bude ze strany společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., se sídlem Bučovice, Nová 985, PSČ 685 01, IČ 499 66 561, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B., vložce 1186, podepsána Ing. Radomírem Kopkou, místopředsedou představenstva b) část započítávané pohledávky Ing. Radomíra Kopky, vznikla na základě smlouvy o postoupení pohledávky mezi postupitelem obchodní společností VS Kladno, s.r.o., se sídlem Kladno, Cyrila Boudy 1444, PSČ 272 02, IČ 47542454, zapsanou na výpise z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25806, zast. jednatelem společnosti Ing. Jiřím Čermákem a postupníkem Ing. Radomírem Kopkou, r.č. 62.01.29/0403, trvale bytem Kyjov, Kollárova 285/9, PSČ 697 01, ze dne 30.6.2004, ve výši 5.157 .100,--Kč, (slovy: pětmilonů stopadesát sedm tisíc sto korun českých) z celkové výše postoupené pohledávky ve výši 13.500.000,--Kč, tato tvoří přílohu č. 7. Upisující věřitel je povinen uzavřít smlouvu o započtení pohledávky s obchodní společností BUČOVIC E TOOLS a.s. ve shora uvedené lhůtě tj. do 150-ti dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o započtení bude ze strany společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., se sídlem Bučovice, Nová 985, PSČ 685 01, IČ 499 66 561, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B., vložce 1186, podepsána Ing. Vlastimilem Poláškem, předsedou představenstva Existence pohledávek je součástí zprávy o auditu mimořádné účetní závěrky obchodní společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., za období 1.1.2006 - 30.4.2006, vypracované auditorem Ing. Jiřím Ficbauerem, CSc., MBA, číslo osvědčení 0431, která tvoří přílohu č. 5. 17.7.2006 - 15.9.2006
A. Valná hromada společnosti BUČOVICE TOOLS a.s. rozhodla a schválila dne 7.6.2006 následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti: r o z h o d n u t í : valná hromada společnosti BUČOVICE TOOLS a.s. rozhodla usnesením o snížení základního kapitálu společnosti BUČOVICE TOOLS a.s. takto : Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 40.660.800,-- Kč (slovy: čtyřicet milionů, šestsetšedesát tisíc osmset korun českých) ze stávající výše 67.768.000,--Kč (slovy: šedesát sedm milionů sedmsetšedesát osm tisíc korun českých) na novou výši 27.107.200,-- Kč (slovy: dvacetsedm milionů stosedmtisíc dvěstě korun českých). - důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty akciové společnosti v souladu s ust. § 216a, odst. 1, písm. a) obch. zákoníku - částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita k úhradě ztráty společnosti - ke snížení základního kapitálu společnosti dojde v souladu s ust. § 213a obchodního zákoníků snížením jmenovité hodnoty akcií takto: 45148 ks akcie na jméno ze stávající hodnoty jedné akcie 1.000,--Kč na hodnotu 400,--Kč 2262 ks akcie na jméno se stávající hodnoty jedné akcie 10.000,--Kč na hodnotu 4.000,--Kč - akcionáři jsou povinni předložit akcie společnosti k výměně v sídle společnosti do 30 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. B. Valná hromada společnosti BUČOVICE TOOLS a.s. rozhodla a schválila dne 7.6.2006 a následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti: r o z h o d n u t í : valná hromada společnosti BUČOVICE TOOLS a.s. rozhodla pod podmínkou zápisu snížení základního kapitálu společnosti, usnesením o zvýšení základního kapitálu společnosti BUČOVICE TOOLS a.s. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 12.892.800,--Kč (slovy: dvanácnáct milionů osmset devadesátdva tisíc osmset korun českých) ze stávající výše 27.107.200,-- Kč (slovy: dvacetsedm milionů stosedmtisíc dvěstě korun českých) na novou výši 40.000.000,-- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých). - upsáním 1 ks nové kmenové, nekotované akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě této akcie 7.735.700,--Kč, (slovy: sedmmilonů sedmsettřicet pět tisíc sedm set korun českých) a - upsáním 1 ks nové kmenové, nekované akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě této akcie 5.157.100,--Kč, (slovy: pětmilionů stopadesát sedm tisíc sto korun českých), s tím, že se upisování akcií nad navrženou výši zvýšení nepřipouští. Emis ní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě, činí tedy 7.735.700,--Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 7.735.700,--Kč a 5.157.100,--Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 5.157.100,--Kč. Místem úpisu akcií jsou prostory společnosti v Bučovicích, Nová 985. - vzhledem k tomu, že se výše uvedení akcionáři před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií určuje se, že akcie budou nabídnuty určitým zájemcům - akcionářům a to: Ing. Vlastimilu Poláškovi, r.č. 42.06.28/412, trvale bytem Vracov, Písečná 1599, PSČ 696 42, bude nabídnuto k upsání 1 ks nové kmenové kmenové, nekotované, akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě této akcie 7.735.700,--Kč. Valná hromada zá roveň schvaluje, aby celý emisní kurs akcie, nabídnuté tomuto zájemci, byl splacen výhradně započtením části pohledávky Ing. Vlastimila Poláška (do upisované výše) za společností BUČOVICE TOOLS a.s., a to pohledávky vzniklé Ing. Vlastimilu Poláškovi na zá kladě smlouvy o postoupení pohledávky mezi postupitelem obchodní společností VS Kladno, s.r.o., se sídlem Kladno, Cyrila Boudy 1444, PSČ 272 02, IČ 47542454, zapsanou na výpise z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2580 6, zast, jednatelem společnosti Ing. Jiřím Čermákem a postupníkem Ing. Vlastimilem Poláškem, r.č. 42.06.28/412, trvale bytem Vracov, Píšečná 1599, PSČ 696 42, ze dne 30.6.2004, ve výši 7.735.700,--Kč, (slovy: sedm milionů sedmsettřicetpět tisíc sedmset ko run českých), z celkové výše postoupené pohledávky ve výši 13.500.000,--Kč, tato tvoří přílohu č. 6. Upisující věřitel je povinen uzavřít smlouvu o započtení pohledávky s obchodní společností BUČOVICE TOOLS a.s. ve shora uvedené lhůtě tj. do 150-ti dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o započtení bude ze strany společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., se sídlem Bučovice, Nová 985, PSČ 685 01, IČ 499 66 561, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajsk ým soudem v Brně v oddílu B., vložce 1186, podepsána Ing. Radomírem Kopkou, místopředsedou představenstva Ing. Radomíru Kopkovi, r.č. 62.01.29/0403, trvale bytem Kyjov, Kollárova 285/9, PSČ 697 01, bude nabídnuto k upsání 1 ks nové kmenové kmenové, nekotované, akcie na jméno,v listinné podobě ve jmen. hodnotě této akcie 5.157.100,--Kč. Valná hromada zároveň schvaluje, aby celý emisní kurs akcie, nabídnuté tomuto zájemci, byl splacen výhradně započtením části pohledávky Ing. Radomíra Kopky (do upisované výše) za společností BUČOVICE TOOLS a.s., a to pohledávky vzniklé Ing. Radomíru Kopkovi na základě smlouvy o postoupení pohledávky mezi postupitelem obchodní společností VS Kladno, s.r.o., se sídlem Kladno, Cyrila Boudy 1444, PSČ 272 02, IČ 47542454, zapsanou na výpise z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25806, zast. jedna telem společnosti Ing. Jiřím Čermákem a postupníkem Ing. Radomírem Kopkou, r.č. 62.01.29/0403, trvale bytem Kyjov, Kollárova 285/9, PSČ 697 01, ze dne 30.6.2004, ve výši 5.157.100,--Kč, (slovy: pětmilonů stopadesát sedm tisíc sto korun českých) z celkové výše postoupené pohledávky ve výši 13.500.000,--Kč, tato tvoří přílohu č. 7. Upisující věřitel je povinen uzavřít smlouvu o započtení pohledávky s obchodní společností BUČOVICE TOOLS a.s. ve shora uvedené lhůtě tj. do 150-ti dnů od zápisu rozhodnutí o zvý šení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o započtení bude ze strany společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., se sídlem Bučovice, Nová 985, PSČ 685 01, IČ 499 66 561, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíl u B., vložce 1186, podepsána Ing. Vlastimilem Poláškem, předsedou představenstva - určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou představenstvo společnosti současně se smlouvou o započtení pohledávky vůči společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., se sídlem Bučovice, Nová 985, PSČ 685 01, IČ 499 66 561, zapsané v obchodním rejstř íku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B., vložce 1186, proti pohledávce na splacení emisního kurzu, ve smyslu ust. § 204 odst. 5 a § 203 odst. 2 písm. j) uzavře s určitými zájemci nejpozději do 150-ti dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního ka pitálu do obchodního rejstříku. Doručení návrhů smluv založí počátek běhu lhůt pro úpis akcií. Představenstvo doručí návrh smlouvy o upsání akcií a o započtení určitému zájemci na adresu jeho trvalého bydliště nebo sídla bez zbytečného odkladu po zápisu t ohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodní společnosti, nikoliv však dříve, než po nabytí právní moci rozhodnutí o zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku dle současně přijímaného usnesení o snížení základníh o kapitálu společnosti Lhůta pro splacení začne běžet společně se lhůtou pro uzavření smlouvy o upsaní akcií. - nepoužije se ustanovení § 204 odst. 2 a § 203 odst. 2f Obchodního zákoníku, - akcie nového druhu se nevydávají, - pohledávky, které budou započteny a podle prohlášení akcionářů vznikly takto: a) část započítávané pohledávky Ing. Vlastimila Poláška, vznikla na základě smlouvy o postoupení pohledávky mezi postupitelem obchodní společností VS Kladno, s.r.o., se sídlem Kladno, Cyrila Boudy 1444, PSČ 272 02, IČ 47542454, zapsanou na výpise z obchod ního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25806, zast, jednatelem společnosti Ing. Jiřím Čermákem a postupníkem Ing. Vlastimilem Poláškem, r.č. 42.06.28/412, trvale bytem Vracov, Píšečná 1599, PSČ 696 42, ze dne 30.6.2004, ve výši 7.735.700,--Kč, (slovy: sedm milionů sedmsettřicetpět tisíc sedmset korun českých), z celkové výše postoupené pohledávky ve výši 13.500.000,--Kč, tato tvoří přílohu č. 6. Upisující věřitel je povinen uzavřít smlouvu o započtení pohledávky s obchodní spole čností BUČOVICE TOOLS a.s. ve shora uvedené lhůtě tj. do 150-ti dnů od zápisu rozhodnutí usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o započtení bude ze strany společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., se sídlem Bučovice, Nová 985, PSČ 685 01, IČ 499 66 561, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B., vložce 1186, podepsána Ing. Radomírem Kopkou, místopředsedou představenstva b) část započítávané pohledávky Ing. Radomíra Kopky, vznikla na základě smlouvy o postoupení pohledávky mezi postupitelem obchodní společností VS Kladno, s.r.o., se sídlem Kladno, Cyrila Boudy 1444, PSČ 272 02, IČ 47542454, zapsanou na výpise z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25806, zast. jednatelem společnosti Ing. Jiřím Čermákem a postupníkem Ing. Radomírem Kopkou, r.č. 62.01.29/0403, trvale bytem Kyjov, Kollárova 285/9, PSČ 697 01, ze dne 30.6.2004, ve výši 5.157 .100,--Kč, (slovy: pětmilonů stopadesát sedm tisíc sto korun českých) z celkové výše postoupené pohledávky ve výši 13.500.000,--Kč, tato tvoří přílohu č. 7. Upisující věřitel je povinen uzavřít smlouvu o započtení pohledávky s obchodní společností BUČOVIC E TOOLS a.s. ve shora uvedené lhůtě tj. do 150-ti dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o započtení bude ze strany společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., se sídlem Bučovice, Nová 985, PSČ 685 01, IČ 499 66 561, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B., vložce 1186, podepsána Ing. Vlastimilem Poláškem, předsedou představenstva Existence pohledávek je součástí zprávy o auditu mimořádné účetní závěrky obchodní společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., za období 1.1.2006 - 30.4.2006, vypracované auditorem Ing. Jiřím Ficbauerem, CSc., MBA, číslo osvědčení 0431, která tvoří přílohu č. 5. 26.6.2006 - 17.7.2006
Zapisuje se usnesení jediného akcionáře ze dne 17.11.1999 o zvýšení základního jmění: 2.12.1999 - 8.2.2000
Zvýšení základního jmění společnosti a to ze stávajícího 45.148.000,- Kč (čtyřicetpětmilionůjednostočtyřicetosmtisíc korunčeských) o částku 22.620.000,- Kč (dvacetdvamilionyšestsetdvacettisíckorunčeských), tedy na celkovou částku 67.768.000,- Kč (šedesátsedmmilionůsedmsetšedesátosmtisíckorunčeských), upsáním nových akcií následujícím způsobem, kdy důvodem zvýšení základního jmění je finanční ozdravění společnosti a možnost věřitelů podílet se na společnosti: 2.12.1999 - 8.2.2000
1. Částka, o kterou má být základní jmění zvýšeno, je 22.620.000,- Kč (dvacetdvamilionyšestsetdvacettisíc korunčeských). Nepřipouští se upsání akcií nad částku 22.620.000,- Kč (dvacetdvamilionyšestsetdvacettisíckoručeských). 2.12.1999 - 8.2.2000
2. Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií: počet akcií 2262 (dvatisícedvěstěšedesátdva) kusy akcií, jmenovitá hodnota 10.000,- Kč (desettisíckorunčeských), druh a forma upisovaných akcií: kmenové akcie na jméno v listinné podobě veřejně neobchodovatelné. 2.12.1999 - 8.2.2000
3. Práva akcionáře: Akcie budou na základě rozhodnutí jediného akcionáře upsány následovně.: Nové akcie budou k úpisu nabídnuty stávajícímu akcionáři MIKRONA Praha, a.s. se sídlem Bučovice, Nová 985, IČO: 63999439 v nominální výši 12.200.000,- Kč, dále panu Ing. Vlastimilu Poláškovi, RČ: 420628/412, bytem Vracov, Písečná 1599 v nominální výši 4.480.000,- Kč, panu Ing. Radomíru Kopkovi, RČ: 620129/0403, bytem Kyjov, Kollárova 285/9 v nominální výši 4.540.000,- Kč a panu Ing. Vojtěchu Heringovi, RČ: 490803/133, bytem Kyjov, Vrchlického 802/29 v nominální výši 1.400.000,- Kč. Akcie budou splaceny vklady pohledávek upisovatelů za společností ve smyslu ust. § 59 odst.7 obchodního zákoníku, a to v jejich nominální hodnotě. 2.12.1999 - 8.2.2000
4. Akcie budou upisovány v sídle společnosti ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního jmění. 2.12.1999 - 8.2.2000
5. Lhůta pro splacení jmenovité hodnoty akcií: Emisní hodnota nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. 10.000,- Kč za akcii. Upisovatel je povinen splatit svůj vklad nejpozději do 60-ti dnů ode dne upsání akcií. 2.12.1999 - 8.2.2000
Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 29.4.1999. Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti a to ze stávajícího 45.148.000,- Kč (slovy čtyřicetpětmilionůjednostočtyřicetosmtisíc korun českých) o částku 47.000.000,- Kč (slovy čtyřicetsedmmilionů korun českých) na částku 92.148.000,- Kč (slovy devadesátdvamilionůjednostočtyřicetosmtisíc korun českých), upsáním nových akcií následujícím způsobem: 25.5.1999 - 7.6.1999
1. Částka o kterou má být základní jmění zvýšeno je 47.000.000,- Kč (slovy čtyřicetsedmmilionů korun českých). Nepřipouští se upsání akcií nad částku 47.000.000,- Kč (slovy čtyřicetsedmmilionů korun českých). 25.5.1999 - 7.6.1999
2. Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií: počet akcií 47.000 (čtyřicetsedmtisíc) kusů akcií, jmenovitá hodnota 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých) druh a forma upisovaných akcií - kmenové akcie na majitele v listinné podobě. 25.5.1999 - 7.6.1999
3. Práva akcionáře: Akcie nebudou upsány dosavadním akcionářem, ale na základě rozhodnutí valné hromady, respektive rozhodnutí jediného akcionáře, budou nabídnuty k úpisu společnosti EXPERATA, a.s., se sídlem 547 01 Náchod, Zámecká 1845, IČO 25918940. Akcie budou splaceny peněžitým vkladem upisovatele na účet vedený u IPB, a.s., pobočka Vyškov, číslo účtu 108736175/5100. Úpis akcií peněžitými vklady lze provést v hodnotě vkladu 47.000.000,- Kč (slovy čtyřicetsedmmilionů korun českých). Práva spojená s akciemi této emise jsou stejná, jako práva spojená s akciemi, které společnost doposud vydala. 25.5.1999 - 7.6.1999
4. Akcie budou upisovány v sídle společnosti ve lhůtě 6 (slovy šest) měsíců ode dne, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního jmění. 25.5.1999 - 7.6.1999
5. Lhůta pro splacení jmenovité hodnoty akcií: Emisní hodnota nově upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých) za jednu akcii. Upisovatel je povinen splatit svůj vklad nejpozději do 30 (slovy třiceti) dnů ode dne upsání akcií. 25.5.1999 - 7.6.1999
Společnost předložila stanovy v novém znění ze dne 21.12.1998 dle rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady. 15.1.1999 - 3.10.2014
Společnost se řídí stanovami ze dne 10.11.1997. 26.2.1998 - 3.10.2014
Společnost vznikla rozdělením NAREX Ždánice, a.s. se sídlem ve Ždánicích, Městečko 250, IČO 00 65 82 60, zapsané pod Rg B 257 okresního soudu Brno - venkov v Brně. 1.12.1993 - 3.10.2014

Aktuální kontaktní údaje BUČOVICE TOOLS a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 49966561
Obchodní firma: BUČOVICE TOOLS a.s
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Bučovice
Vznik první živnosti: 1.12.1993
Celkový počet živností: 4
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 49966561
Firma: BUČOVICE TOOLS a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Vyškov
Základní územní jednotka: Bučovice
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.12.1993

Kontakty na BUČOVICE TOOLS a.s. IČO: 49966561

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Nová 985 , Bučovice 685 01 3.10.2014
Sídlo: Nová 985 , Bučovice 685 01 1.12.1993 - 3.10.2014

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Nová 985, Bučovice 685 01

Obory činností BUČOVICE TOOLS a.s. IČO: 49966561

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
obráběčství 3.10.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3.10.2014
Kovoobrábění 1.12.1993 - 3.10.2014
Reklamní agentura 1.12.1993 - 3.10.2014
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.12.1993 - 3.10.2014

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.12.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Nová 985 , Bučovice 685 01
Identifikační číslo provozovny: 1003752152
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 17.12.1993

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.12.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Nová 985 , Bučovice 685 01
Identifikační číslo provozovny: 1003752152
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 25.6.2010

Živnost č. 3 Reklamní a propagační činnost.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.12.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a to v rozsahu nevyžadujícím zvláštní oprávnění.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.12.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Obrábění
Výroba nástrojů a nářadí
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Reklamní činnosti

Vedení firmy BUČOVICE TOOLS a.s. IČO: 49966561

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda představenstva. 3.10.2014
Způsob jednání: Navenek zastupuje představenstvo předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, každý samostatně. Podepisování se dějě tak, že k vytištěné, otištěné nebo nadepsané obchodní firmě připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, každý samostatně. 23.1.2007 - 3.10.2014
Způsob jednání: Navenek zastupuje představenstvo předseda představenstva nebo kterýkoliv z místopředsedů představenstva, každý samostatně. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo nadepsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo kterýkoliv z místopředsedů představenstva, každý samostatně. 2.12.1999 - 23.1.2007
Způsob jednání: Navenek zastupuje představenstvo předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis pouze předseda představenstva. 25.5.1999 - 2.12.1999
Způsob jednání: Navenek zastupuje představenstvo předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva. 15.1.1999 - 25.5.1999
Způsob zastupování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují společně předseda a místopředseda a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pověřen. Všichni takto činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 1.12.1993 - 15.1.1999
Jméno: Ing Vlastimil Polášek 2.1.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.11.2016
Ve funkci: od 30.11.2016
Adresa: Písečná 1599, Vracov 696 42
Jméno: Ing Radomír Kopka MBA 2.1.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.11.2016
Ve funkci: od 30.11.2016
Adresa: Vinohrady 2537/44, Kyjov 697 01
Jméno: Jindřich Posolda 2.1.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.11.2016
Ve funkci: od 30.11.2016
Adresa: Slavkovská 858, Bučovice 685 01
Jméno: Ing. Jan Vrbka 1.12.1993 - 23.7.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dostálových 1021 , 198 00 Praha 9 Česká republika
Jméno: Ing. Michael Zajíček 1.12.1993 - 23.7.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pod Rozhlednou 1838, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Miloslav Novotný 1.12.1993 - 23.7.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Slunečná 4566, Zlín 760 05
Jméno: Ing. Jindřich Žižlavský 1.12.1993 - 23.7.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Legionářská 176, Bučovice 685 01
Jméno: Jiří Kříž 1.12.1993 - 23.7.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vinohradská 640, Bučovice 685 01
Jméno: Ing. Milan Rybecký 23.7.1996 - 18.4.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: U pošty 1097/8, Praha 180 00
Jméno: Ing. Vlastimil Polášek 23.7.1996 - 18.4.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Sídliště Zahradní 1186/7, Kyjov 697 01
Jméno: JUDr. Jana Zemanová 23.7.1996 - 18.4.1997
Funkce: místopředsedkyně představenstva
Adresa: Kostelní 802, Ždánice 696 32
Jméno: Ing. Milan Kamera 23.7.1996 - 18.4.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kollárova 287/1, Kyjov 697 01
Jméno: Ing. Vladimír Kilián 23.7.1996 - 18.4.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kollárova 222/2, Kyjov 697 01
Jméno: Ing. Vladimír Kilián 18.4.1997 - 26.2.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kollárova 222/2, Kyjov 697 01
Jméno: Ing. Svatoslav Slezák 18.4.1997 - 26.2.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: 699 , Boršice u Buchlovic Česká republika
Jméno: Ing. Vlastimil Polášek 18.4.1997 - 26.2.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Sídliště Zahradní 1186/7, Kyjov 697 01
Jméno: JUDr. Jana Zemanová 18.4.1997 - 15.1.1999
Funkce: místopředsedkyně představenstva
Adresa: Kostelní 802, Ždánice 696 32
Jméno: Ing. Milan Kamera 18.4.1997 - 15.1.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kollárova 287/1, Kyjov 697 01
Jméno: Ing. Vlastimil Polášek 26.2.1998 - 15.1.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Písečná 1599, Vracov 696 42
Jméno: Ing. Jan Houštěk 15.1.1999 - 13.9.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na drahách 315, Hronov 549 31
Jméno: Karel Hůta 15.1.1999 - 13.9.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Příkrá 175, Uherské Hradiště 686 09
Jméno: Dagmar Balšínková 13.9.1999 - 2.12.1999
Funkce: členka představenstva
Adresa: Slavkovská 791, Bučovice 685 01
Jméno: JUDr. Josef Lipenský 2.12.1999 - 8.2.2000
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Pohraniční stráže 116, Poběžovice 345 22
Jméno: Ing. Petr Štillip 15.1.1999 - 1.2.2001
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Lukavická 2019/16, Plzeň 301 00
Jméno: Ing. Štěpán Oplt 13.9.1999 - 1.2.2001
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Heinrichova 215/30, Brno 602 00
Jméno: Ing. Zdeněk Kusý 2.12.1999 - 1.2.2001
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: S. K. Neumanna 1007, Ostrov 363 01
Jméno: Ing. Vlastimil Polášek 1.2.2001 - 13.8.2002
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: do 1.11.2001
Adresa: Písečná 1599, Vracov 696 42
Jméno: Ing. Radomír Kopka 1.2.2001 - 13.8.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: do 1.11.2001
Adresa: Kollárova 285/9, Kyjov 697 01
Jméno: Ing. Dagmar Balšínková 1.2.2001 - 13.8.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: do 1.11.2001
Adresa: Slavkovská 791, Bučovice 685 01
Jméno: Ing. Vlastimil Polášek 13.8.2002 - 23.1.2007
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 1.11.2001 do 21.11.2006
Adresa: Písečná 1599, Vracov 696 42
Jméno: Ing. Radomír Kopka 13.8.2002 - 23.1.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 1.11.2001 do 21.11.2006
Adresa: Kollárova 285/9, Kyjov 697 01
Jméno: Ing. Vojtěch Hering 13.8.2002 - 23.1.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 1.11.2001 do 21.11.2006
Adresa: Vrchlického 802/29, Kyjov 697 01
Jméno: Ing. Vlastimil Polášek 23.1.2007 - 21.12.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.11.2006 do 28.11.2011
Ve funkci: od 21.11.2006 do 28.11.2011
Adresa: Písečná 1599, Vracov 696 42
Jméno: Ing. Radomír Kopka 23.1.2007 - 21.12.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 21.11.2006 do 28.11.2011
Ve funkci: od 21.11.2006 do 28.11.2011
Adresa: Kollárova 285/9, Kyjov 697 01
Jméno: Ing. Dagmar Balšínková 23.1.2007 - 21.12.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.11.2006 do 28.11.2011
Adresa: Slavkovská 791, Bučovice 685 01
Jméno: Ing. Vlastimil Polášek 21.12.2011 - 2.1.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.11.2011
Ve funkci: od 28.11.2011 do 28.11.2016
Adresa: Písečná 1599, Vracov 696 42
Jméno: Ing. Radomír Kopka MBA 21.12.2011 - 2.1.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.11.2011
Ve funkci: od 28.11.2011 do 28.11.2016
Adresa: Vinohrady 2537/44, Kyjov 697 01
Jméno: Jindřich Posolda 21.12.2011 - 2.1.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.11.2011
Ve funkci: do 28.11.2016
Adresa: Slavkovská 858, Bučovice 685 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Mgr Eva Polášková Ph.D 2.1.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.11.2016
Ve funkci: od 30.11.2016
Adresa: Tučkova 773/14, Brno 602 00
Jméno: Marie Polášková 2.1.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.11.2016
Ve funkci: od 30.11.2016
Adresa: Písečná 1599, Vracov 696 42
Jméno: Martina Kopková 23.1.2018
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2018
Ve funkci: od 1.1.2018
Adresa: Vinohrady 2537/44, Kyjov 697 01
Jméno: Ing. Ivo Sedláček 1.12.1993 - 23.7.1996
Funkce: člen
Adresa: 244, Pustiměř 683 21
Jméno: František Borovička 1.12.1993 - 23.7.1996
Funkce: člen
Adresa: Želivecká 2810/8, Praha 106 00
Jméno: Ing. Antonín Hála 1.12.1993 - 18.4.1997
Funkce: člen
Adresa: 277, Dražovice 683 01
Jméno: Ing. Aleš Novák 23.7.1996 - 18.4.1997
Funkce: člen
Adresa: Joštova 694/5, Brno 602 00
Jméno: Ing. Radomír Kopka 23.7.1996 - 18.4.1997
Funkce: člen
Adresa: Kollárova 285/9, Kyjov 697 01
Jméno: Ing. Antonín Hála 18.4.1997 - 15.1.1999
Funkce: člen
Adresa: 277, Dražovice 683 01
Jméno: Ing. Radomír Kopka 18.4.1997 - 15.1.1999
Funkce: člen
Adresa: Kollárova 285/9, Kyjov 697 01
Jméno: Ing. Milan Rybecký 18.4.1997 - 15.1.1999
Funkce: člen
Adresa: U pošty 1097/8, Praha 180 00
Jméno: Mgr. Martin Tér 15.1.1999 - 13.9.1999
Funkce: předseda
Adresa: 17, Teplice nad Metují 549 57
Jméno: Mgr. Štěpánka Hrubá 15.1.1999 - 13.9.1999
Funkce: členka
Adresa: 29, Police nad Metují 549 54
Jméno: Ing. Václav Ducháč 15.1.1999 - 13.9.1999
Funkce: člen
Adresa: Na Kopci 394, Velké Poříčí 549 32
Jméno: Ing. Lenka Klauberová 13.9.1999 - 1.2.2001
Funkce: předsedkyně
Adresa: Lukavická 2019/16, Plzeň 301 00
Jméno: Barbara Kusá 13.9.1999 - 1.2.2001
Funkce: členka
Adresa: S. K. Neumanna 1007, Ostrov 363 01
Jméno: Stanislava Lipenská 13.9.1999 - 1.2.2001
Funkce: členka
Adresa: Pohraniční stráže 116, Poběžovice 345 22
Jméno: Eva Polášková 1.2.2001 - 13.8.2002
Funkce: předseda
Ve funkci: do 1.11.2001
Adresa: Velkopavlovická 5 , 628 00 Brno Česká republika
Jméno: Ivana Kopková 1.2.2001 - 13.8.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 1.11.2001
Adresa: Kollárova 285/9, Kyjov 697 01
Jméno: Ing. Vojtěch Hering 1.2.2001 - 13.8.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 1.11.2001
Adresa: Vrchlického 802/29, Kyjov 697 01
Jméno: JUDr. Jana Vorlíčková 13.8.2002 - 23.7.2003
Funkce: předseda
Ve funkci: od 1.11.2001 do 17.3.2003
Adresa: Tábor 2701/59, Brno 612 00
Jméno: Petra Mlčochová 13.8.2002 - 23.7.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 1.11.2001 do 17.3.2003
Adresa: 179, Dobromilice 798 25
Jméno: Ing. Leoš Holas 13.8.2002 - 23.7.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 1.11.2001 do 17.3.2003
Adresa: U Cihelny 457/22, Hradec Králové 503 11
Jméno: Mgr. Eva Polášková 23.7.2003 - 23.1.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Ve funkci: od 17.3.2003 do 21.11.2006
Adresa: Velkopavlovická 5 , 628 00 Brno Česká republika
Jméno: Ivana Kopková 23.7.2003 - 23.1.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 17.3.2003 do 21.11.2006
Adresa: Kollárova 285/9, Kyjov 697 01
Jméno: Oldřiška Heringová 23.7.2003 - 23.1.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 17.3.2003 do 21.11.2006
Adresa: Vrchlického 802/29, Kyjov 697 01
Jméno: Mgr. Eva Polášková 23.1.2007 - 21.12.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.11.2006 do 28.11.2011
Ve funkci: od 4.12.2006 do 28.11.2011
Adresa: Velkopavlovická 5 , 628 00 Brno Česká republika
Jméno: Ivana Kopková 23.1.2007 - 21.12.2011
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.11.2006 do 28.11.2011
Ve funkci: od 4.12.2006 do 28.11.2011
Adresa: Kollárova 285/9, Kyjov 697 01
Jméno: Lubomír Kopka 23.1.2007 - 21.12.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.11.2006 do 28.11.2011
Ve funkci: od 4.12.2006 do 28.11.2011
Adresa: Sídliště M. Švabinského 1143/5, Kyjov 697 01
Jméno: Mgr. Ivana Kopková 21.12.2011 - 3.10.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.11.2011 do 31.3.2014
Ve funkci: od 28.11.2011 do 31.3.2014
Adresa: Vinohrady 2537/44, Kyjov 697 01
Jméno: Mgr. Eva Polášková Ph.D. 21.12.2011 - 2.1.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.11.2011
Ve funkci: od 28.11.2011 do 28.11.2016
Adresa: Tučkova 773/14, Brno 602 00
Jméno: Yvona Gottwaldová 21.12.2011 - 2.1.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.11.2011
Ve funkci: do 28.11.2016
Adresa: Legionářská 175, Bučovice 685 01
Jméno: Alena Kopková 3.10.2014 - 2.1.2017
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 31.3.2014
Ve funkci: od 31.3.2014 do 28.11.2016
Adresa: Vinohrady 2537/44, Kyjov 697 01
Jméno: Bc Alena Kopková 2.1.2017 - 23.1.2018
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.11.2016 do 10.12.2017
Ve funkci: od 30.11.2016 do 10.12.2017
Adresa: Vinohrady 2537/44, Kyjov 697 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Vlastimil Polášek
Člen statutárního orgánu: Ing. Radomír Kopka MBA
Člen statutárního orgánu: Jindřich Posolda

Vlastníci firmy BUČOVICE TOOLS a.s. IČO: 49966561

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 35 000 000 Kč 100% 17.10.2006
zakladni 27 107 200 Kč 100% 17.7.2006 - 17.10.2006
zakladni 67 768 000 Kč - 8.2.2000 - 17.7.2006
zakladni 45 148 000 Kč - 16.11.1994 - 8.2.2000
zakladni 37 878 000 Kč - 1.12.1993 - 16.11.1994

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 4 735 700 Kč 1 17.10.2006
Akcie na jméno 3 157 100 Kč 1 17.10.2006
Akcie na jméno 400 Kč 45 148 17.7.2006
Akcie na jméno 4 000 Kč 2 262 17.7.2006
Akcie na jméno 1 000 Kč 45 148 8.2.2000 - 17.7.2006
Akcie na jméno 10 000 Kč 2 262 8.2.2000 - 17.7.2006
Akcie na majitele 1 000 Kč 45 148 15.1.1999 - 8.2.2000
Akcie na jméno 1 000 Kč 45 148 16.11.1994 - 15.1.1999
Akcie na jméno 37 878 000 Kč 1 1.12.1993 - 16.11.1994

Sbírka Listin BUČOVICE TOOLS a.s. IČO: 49966561

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1186/SL 54 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Brně 16.2.2015 19.5.2015 20.5.2015 10
B 1186/SL 53 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 16.3.2015 19.5.2015 20.5.2015 14
B 1186/SL 52 ostatní návrh na rozdělení zisku za rok 2014 Krajský soud v Brně 16.3.2015 19.5.2015 20.5.2015 1
B 1186/SL 51 účetní závěrka [2014] rozvaha + výkaz + přehled o peněžních tocích + přehled o změnách VK Krajský soud v Brně 16.3.2015 19.5.2015 20.5.2015 10
B 1186/SL 50 notářský zápis rozhod. VH, stanovy, NZ 146/2014 Krajský soud v Brně 19.8.2014 1.10.2014 14.11.2014 11
B 1186/SL 49 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 13.2.2014 15.4.2014 16.4.2014 30
B 1186/SL 48 účetní závěrka příloha 2012 Krajský soud v Brně 4.4.2013 30.4.2013 3.5.2013 10
B 1186/SL 47 účetní závěrka výkaz 2012 Krajský soud v Brně 4.4.2013 30.4.2013 3.5.2013 2
B 1186/SL 46 účetní závěrka rozvaha 2012 Krajský soud v Brně 4.4.2013 30.4.2013 3.5.2013 4
B 1186/SL 45 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 17.4.2012 12.6.2012 14.6.2012 16
B 1186/SL 44 účetní závěrka rozvaha 2011 Krajský soud v Brně 17.4.2012 12.6.2012 14.6.2012 4
B 1186/SL 43 účetní závěrka výkaz 2011 Krajský soud v Brně 17.4.2012 12.6.2012 14.6.2012 2
B 1186/SL 42 účetní závěrka příloha 2011 Krajský soud v Brně 17.4.2012 12.6.2012 14.6.2012 12
B 1186/SL 41 ostatní - zápis z jednání představ. Krajský soud v Brně 28.11.2011 12.1.2012 1
B 1186/SL 40 ostatní - zápis z jednání VH Krajský soud v Brně 28.11.2011 12.1.2012 6
B 1186/SL 39 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 10.5.2011 24.5.2011 34
B 1186/SL 38 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 8.4.2010 10.5.2010 38
B 1186/SL 37 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 11.2.2009 14.4.2009 41
B 1186/SL 36 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 7.2.2008 11.3.2008 39
B 1186/SL 35 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 10.4.2007 4.7.2007 30
B 1186/SL 34 ostatní -zápis z jed. DR Krajský soud v Brně 18.1.2007 24.1.2007 2
B 1186/SL 33 ostatní -souhl. se zápisem do OR Krajský soud v Brně 21.11.2006 24.1.2007 9
B 1186/SL 32 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 7.12.2006 24.1.2007 12
B 1186/SL 31 ostatní -zápis z jed. DR Krajský soud v Brně 4.12.2006 24.1.2007 1
B 1186/SL 30 ostatní -zápis z jed. pžedst. Krajský soud v Brně 21.11.2006 24.1.2007 1
B 1186/SL 29 stanovy společnosti -úplné znění Krajský soud v Brně 21.11.2006 24.1.2007 18
B 1186/SL 28 notářský zápis -NZ 194/2006 Krajský soud v Brně 21.11.2006 24.1.2007 12
B 1186/SL 27 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 148/06 Krajský soud v Brně 31.8.2006 26.9.2006 45
B 1186/SL 26 notářský zápis NZ 100/2006 rozh. mim. VH Krajský soud v Brně 7.6.2006 2.8.2006 43
B 1186/SL 25 výroční zpráva -2005 Krajský soud v Brně 24.2.2006 31.3.2006 55
B 1186/SL 24 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 7.4.2005 13.7.2005 54
B 1186/SL 23 ostatní -zápis z jed. řádné VH Krajský soud v Brně 22.6.2004 14.9.2004 7
B 1186/SL 22 výroční zpráva -2003 Krajský soud v Brně 25.5.2004 14.9.2004 49
B 1186/SL 21 výroční zpráva -2002 Krajský soud v Brně 17.6.2003 14.9.2004 68
B 1186/SL 20 výroční zpráva -2001 Krajský soud v Brně 19.9.2002 14.9.2004 126
B 1186/SL 19 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 24.2.2003 7.8.2003 4
B 1186/SL 18 ostatní - zápis dozor.rady Krajský soud v Brně 25.3.2003 7.8.2003 1
B 1186/SL 17 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 17.3.2003 7.8.2003 4
B 1186/SL 16 notářský zápis - VH,změna stanov Krajský soud v Brně 17.3.2003 7.8.2003 28
B 1186/SL 15 notářský zápis - rozhodn.VH Krajský soud v Brně 1.11.2001 26.8.2002 7
B 1186/SL 14 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 21.12.2000 6.3.2001 2
B 1186/SL 13 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 10.12.1999 11.2.2000 18
B 1186/SL 12 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 19.10.1999 17.12.1999 20
B 1186/SL 11 ostatní - zápis z představen. Krajský soud v Brně 19.10.1999 17.12.1999 2
B 1186/SL 10 notářský zápis Krajský soud v Brně 7.6.1999 7.10.1999 2
B 1186/SL 9 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 31.5.1999 14.6.1999 7
B 1186/SL 8 notářský zápis - dod.č.1 Krajský soud v Brně 24.5.1999 26.5.1999 2
B 1186/SL 7 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 24.5.1999 26.5.1999 7
B 1186/SL 6 notářský zápis Krajský soud v Brně 20.5.1999 26.5.1999 2
B 1186/SL 5 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 29.4.1999 26.5.1999 8
B 1186/SL 4 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 21.12.1998 10.2.1999 8
B 1186/SL 3 ostatní - zápis z 1. jedn.představ. Krajský soud v Brně 21.12.1998 10.2.1999 2
B 1186/SL 2 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 10.11.1997 4.2.1998 35
B 1186/SL 1 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 4.2.1998 18

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení BUČOVICE TOOLS a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 5 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu BUČOVICE TOOLS a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.