Broker Consulting, a.s. Plzeň IČO: 25221736

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Broker Consulting, a.s., která sídlí v obci Plzeň a bylo jí přiděleno IČO 25221736.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Broker Consulting, a.s. se sídlem v obci Plzeň byla založena v roce 1998. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 9 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Pořádání kursů a školení , Zprostředkování obchodu a služeb a další.

Základní údaje o Broker Consulting, a.s. IČO: 25221736

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Plzni 1.7.2004
Spisová značka: B 1121
IČO: 25221736
Obchodní firma: Broker Consulting, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.7.2004
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 21.5.1998
Způsob řízení: dualistický 19.6.2018
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Podle čl. 3 odst. 3.5 stanov společnosti je akcionář oprávněn převádět své akcie pouze na základě předchozího usnesení dozorčí rady, kterým dozorčí rada převod schválí. 19.6.2018
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Podle čl. 5 odst. 1 stanov společnosti je akcionář oprávněn převádět své akcie pouze na základě předchozího usnesení správní rady. 22.12.2014 - 19.6.2018
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech. 17.1.2014
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Podle čl. 5 odst. 2 stanov společnosti je akcionář oprávněn převést své akcie na jiného akcionáře s předchozím souhlasem správní rady. Podle čl. 5 odst. 3 stanov společnosti je akcionář oprávněn převést své akcie na třetí osobu s předchozím souhlasem valné hromady. 17.1.2014 - 22.12.2014
Počet členů správní rady: 3 17.1.2014 - 22.12.2014
Způsob řízení: monistický 17.1.2014 - 19.6.2018
Společnost Broker Consulting, a.s., se sídlem Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00, IČ 252 21 736 je právním nástupcem zrušené společnosti Broker Expert, a.s., se sídlem Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00, IČ 280 55 420. 1.1.2013
Omezení převoditelnosti akcií dle článku 5. stanov, který zní: Převod akcií 1. Akcionář smí převádět své akcie pouze na základě předchozího souhlasu představenstva společnosti. Souhlas musí obsahovat označení převádějícího akcionáře, nabyvatele převáděných akcií a jmenovitou hodnotu převáděných akcií a jejich počet. 2. Představenstvo společnosti je povinno odmítnout vydat souhlas s převodem akcie, jestliže: a) bude o souhlas požádáno před 31.12.2013 (třicátým prvním prosincem roku dva tisíce třináct) a současně b) jako nabyvatel bude v žádosti o udělení souhlasu označena osoba, která ke dni doručení žádosti o udělení souhlasu představenstvu nebude akcionářem společnosti majícím kmenové akcie společnosti nepřetržitě alespoň po dobu 5 let. 3. Ustanovení odstavce 2 tohoto článku se nepoužije v případě, kdy akcionář žádající o souhlas s převodem kmenové akcie je ke dni doručení žádosti představenstvu majitelem kmenových akcií společnosti nepřetržitě po dobu alespoň po dobu 5 let. 26.4.2011 - 17.1.2014
Společnost Broker Consulting, a.s., se sídlem Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00, IČ 252 21 736 je právním nástupcem zrušených společností OLYMP 2002,a.s., se sídlem Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00, IČ 262 94 532 a Integrated Financial Services , s.r.o., se sídlem Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00, IČ 264 20 309. 31.12.2009
Omezení převoditelnosti akcií dle článku 5. stanov, který zní: Převod akcií 1. Akcionář smí převádět své akcie pouze na základě předchozího souhlasu představenstva společnosti. Souhlas musí obsahovat označení převádějícího akcionáře, nabyvatele převáděných akcií a jmenovitou hodnotu převáděných akcií a jejich počet. 2. Půjde-li o převod prioritních akcií čl. IV., odstavec 1, písmeno b) stanov, pak představenstvo společnosti je povinno odmítnout vydat souhlas s jejich převodem jestliže: a) bude o souhlas požádáno před 31.12.2013 (třicátým prvním prosincem roku dva tisíce třináct) a současně b) jako nabyvatel bude v žádosti o udělení souhlasu označena osoba, která ke dni doručení žádosti o udělení souhlasu představenstvu nebude akcionářem společnosti majícím kmenové akcie společnosti. 3. Ustanovení odstavce 2 tohoto článku se nepoužije v případě, kdy akcionář žádající o souhlas s převodem prioritních akcií je ke dni doručení žádosti představenstvu současně i majitelem kmenových akcií společnosti. 12.12.2008 - 26.4.2011
Valná hromada obchodní společnosti Broker Consulting, a.s., se sídlem Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00, IČ 252 21 736, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1121, která se konala dne 7.4.2008, přijala násle dující rozhodnutí: Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše základního kapitálu 72.256.864,-- Kč (sedmdesát dva milionů dvě stě padesát šest tisíc osm set šedesát čtyři korun českých) o částku 39.865.856,-- Kč (třicet devět milionů os m set šedesát pět tisíc osm set padesát šest korun českých) na částku 32.391.008,-- Kč (třicet dva milionů tři sta devadesát jedna tisíc osm korun českých), a to poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti. Společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je nastavení hranice základního kapitálu společnosti na pro společnost hospodářsky využitelnou úroveň a s tím spojené uvolnění disponibilních finančních aktiv akcionářům. Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude vyplacena akcionářům společnosti ve lhůtě 36 (třiceti šesti) měsíců ode dne právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Plzni o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Každé mu akcionáři vyplatí společnost částku, která představuje rozdíl jmenovitých hodnot jeho akcií, které odpovídá rozsahu snížení základního kapitálu společnosti. Způsob snížení základního kapitálu o částku 39.865.856,-- Kč (třicet devět milionů osm set šedesát pět tisíc osm set padesát šest korun českých) bude proveden poměrným snížením jmenovitých hodnot všech akcií společnosti takto: jmenovitá hodnota všech akci í, která činí 58,-- Kč (padesát osm korun českých) na akcii se snižuje na jmenovitou hodnotu 26,-- Kč (dvacet šest korun českých) na akcii. Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty v zákonem stanovené evidence podle § 213a odst. 3 Obch. zák. 23.4.2008 - 8.10.2008
Valná hromada obchodní společnosti Broker Consulting, a.s., se sídlem Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00, IČ 252 21 736, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1121, která se konala dne 4.2.2008, přijala násle dující rozhodnutí: Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií z částky 2.074.892,- Kč (dva miliony sedmdesát čtyři tisíc osm set devadesát dva korun českých) o částku 70.181.972,- Kč (sedmdesát milionů sto osmdesát jedna tisíc devět s et sedmdesát dva korun českých) na částku 72.256.864,- Kč (sedmdesát dva milionů dvě stě padesát šest tisíc osm set šedesát čtyři korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je získání předmětu nepeněžitého vkladu do majetku společnost i, který Společnost již před přijetím tohoto rozhodnutí užívala ke svému podnikání. Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení bude upsáno 1.210.034 (milion dvě stě deset tisíc třicet čtyři) kusů kmenových akcií v zaknihované podobě vydaných na jméno o jmenovité hodnotě 58,- Kč (padesát osm korun českých) za jednu akcii. Emisní kurs nových akcií bude roven jmenovité ho dnotě akcií. Akcionáři se vzdávají svého přednostního práva k úpisu nových akcií, neboť všechny akcie budou upsány nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce. Všechny akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je Petr Hrubý, r. č. 720315/2198, bytem Plzeň, Plzeňská cesta 38, PSČ 326 00. Předem určený zájemce upíše nové akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Broker Consulting, a .s. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák., včetně určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty upisovaných akcií, výše emisního kursu a lhůty pro jeho splace ní, s tím, že podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny. Místo pro úpis akcií je v notářské kanceláři notářky JUDr. Miroslavy Protivové, v Plzni, Bedřicha Smetany 2. Lhůta pro úpis akcií uzavřením smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku činí 30 (třicet) dnů a začne běžet okamžikem doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci Společností. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude předem určenému zájemci Společností oznámen nejpozději do 5 dnů od podá ní návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií na adresu bydliště předem určeného zájemce. Valná hromada schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce, Petra Hrubého, který byl oceněn na částku ve výši 70.182.785,- Kč (sedmdesát milionů sto osmdesát dva tisíc sedm set osmdesát pět korun českých) znaleckým posudkem ze dne 28.1.2008, číslo posudku 37/08 vypracovaným znalkyní Bc. Irenou Langrovou jmenovanou pro tento účel pravomocným Usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 11.1.2008, č.j. 46 Nc 1/2008-7. Nepeněžitý vklad předem určeného zájemce spočívá v právech k souboru deseti českých ochranných známek, které jsou přihlášené a zapsané do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví ČR s tímto bližším určením: Číslo zápisu: 289487 Znění známky: ok FINANČNÍ REZERVY Druh známky: kombinovaná, provedení barevné Datum podání přihlášky: 24.10.2006 Datum zápisu: 16.04.2007 Právo přednosti: 24.10.2006 Číslo přihlášky: 442221 Název a bydliště majitele: Petr Hrubý, Plzeňská cesta 568/38, 326 00 Plzeň, ČR Rozsah služeb, pro které je registrováno: (35) zprostředkování obchodu (36) pojišťovací a finanční služby (41) výchova a vzdělávání. Číslo zápisu: 283307 Znění známky: ok VÝNOSY Druh známky: kombinovaná, provedení barevné Datum podání přihlášky: 23.01.2006 Datum zápisu: 24.08.2007 Právo přednosti: 23.01.2006 Číslo přihlášky: 433620 Název a bydliště majitele: Petr Hrubý, Plzeňská cesta 568/38, 326 00 Plzeň, ČR Rozsah služeb, pro které je registrována: (35) zprostředkování obchodu, marketing (36) pojišťovací a finanční služby (41) výchova a vzdělávání. Číslo zápisu: 283306 Znění známky: ok OPTIMALIZACE RODINNÝCH FINANCÍ Druh známky: kombinovaná, provedení barevné Datum podání přihlášky: 23.01.2006 Datum zápisu: 24.08.2006 Právo přednosti: 23.01.2006 Číslo přihlášky: 433619 Název a bydliště majitele: Petr Hrubý, Plzeňská cesta 568/38, 326 00 Plzeň, ČR Rozsah služeb, pro které je registrována: (35) zprostředkování obchodu, marketing (36) pojišťovací a finanční služby (41) výchova a vzdělávání. Číslo zápisu: 283305 Znění známky: ok CHYTRÁ HYPOTÉKA Druh známky: kombinovaná, provedení barevné Datum podání přihlášky: 23.01.2006 Datum zápisu: 24.08.2006 Právo přednosti: 23.01.2006 Číslo přihlášky: 433618 Název a bydliště majitele: Petr Hrubý, Plzeňská cesta 568/38, 326 00 Plzeň, ČR Rozsah služeb, pro které je registrována: (35) zprostředkování obchodu, marketing (36) pojišťovací a finanční služby (41) výchova a vzdělávání. Číslo zápisu 283304 Znění známky: ok PENÍZE NAVÍC Druh známky: kombinovaná, provedení barevné Datum podání přihlášky: 23.01.2006 Datum zápisu: 24.08.2006 Právo přednosti: 23.01.2006 Číslo přihlášky: 433617 Název a bydliště majitele: Petr Hrubý, Plzeňská cesta 568/38, 326 00 Plzeň, ČR Rozsah služeb, pro které je registrována: (35) zprostředkování obchodu, marketing (36) pojišťovací a finanční služby (41) výchova a vzdělávání. Číslo zápisu: 283303 Znění známky: ok EVROPSKÁ PENZE Druh známky: kombinovaná, provedení barevné Datum podání přihlášky: 23.01.2006 Datum zápisu: 24.08.2006 Právo přednosti: 23.01.2006 Číslo přihlášky: 433616 Název a bydliště majitele: Petr Hrubý, Plzeňská cesta 568/38, 326 00 Plzeň, ČR Rozsah služeb, pro které je registrována: (35) zprostředkování obchodu, marketing (36) pojišťovací a finanční služby (41) výchova a vzdělávání. Číslo zápisu: 283302 Znění známky: ok EVROPSKÁ RENTA Druh známky: kombinovaná, provedení barevné Datum podání přihlášky: 23.01.2006 Datum zápisu: 24.08.2006 Právo přednosti: 23.01.2006 Číslo přihlášky: 433615 Název a bydliště majitele: Petr Hrubý, Plzeňská cesta 568/38, 326 00 Plzeň, ČR Rozsah služeb, pro které je registrována: (35) zprostředkování obchodu, marketing (36) pojišťovací a finanční služby (41) výchova a vzdělávání. Číslo zápisu: 283301 Znění známky: ok FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ Druh známky: kombinovaná, provedení barevné Datum podání přihlášky: 23.01.2006 Datum zápisu: 24.08.2006 Právo přednosti: 23.01.2006 Číslo přihlášky: 433614 Název a bydliště majitele: Petr Hrubý, Plzeňská cesta 568/38, 326 00 Plzeň, ČR Rozsah služeb, pro které je registrována: (35) zprostředkování obchodu, marketing (36) pojišťovací a finanční služby (41) výchova a vzdělávání. Číslo zápisu: 283300 Znění známky: ok ZABEZPEČENÍ Druh známky: kombinovaná, provedení barevné Datum podání přihlášky: 23.01.2006 Datum zápisu: 24.08.2006 Právo přednosti: 23.01.2006 Číslo přihlášky: 433613 Název a bydliště majitele: Petr Hrubý, Plzeňská cesta 568/38, 326 00 Plzeň, ČR Rozsah služeb, pro které je registrována: (35) zprostředkování obchodu, marketing (36) pojišťovací a finanční služby (41) výchova a vzdělávání. Číslo zápisu: 219305 Znění známky: Broker Consulting Dobrá zpráva pro Vaše peníze ... Druh známky: kombinovaná, provedení černobílé Datum podání přihlášky: 20.07.1998 Datum zápisu: 26.07.1999 Právo přednosti: 20.07.1998 Číslo přihlášky: 134543 Název a bydliště majitele: Petr Hrubý, Plzeňská cesta 568/38, 326 00 Plzeň, ČR Rozsah služeb, pro které je registrována: (41) výchova a vzdělávání. Společnost může výše uvedený nepeněžitý vklad hospodářsky využít ve vztahu ke svému předmětu podnikání. Upsání akcií Společnosti tímto nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu Společnosti, když Společnost předmětný nepeněžitý vklad nutně potřebuje ke své podnikatelské činnosti. Vkládaný majetek, kterým jsou ochranné známky, užívá společnost na základě licenčních smluv s jejich majitelem. V důsledku jejich vložení do základního kapitálu se tak společnost stane majitelem tohoto majetku a její právo tento ma jetek užívat přestane být závislé na existenci právního vztahu vůči akcionáři - majiteli ochranných známek. Současně bude vložení tohoto majetku představovat úsporu pro společnost na peněžitém proti-plnění za užívání licenčních známek, které nebude muset vynakládat. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1.210.034 (milion dvě stě deset tisíc třicet čtyři) kusů kmenových akcií v zaknihované podobě vydaných na jméno o jmenovité hodnotě 58,- Kč (padesát osm korun českých) za jednu akcii. Částka ve výši 813,- Kč (osm set třináct korun českých) bude započtena jako emisní ážio. Místo pro splacení nepeněžitého vkladu je v notářské kanceláři notářky JUDr. Miroslavy Protivové, v Plzni, Bedřicha Smetany 2, kde bude uzavřena smlouva o vkladu. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 30 (třicet) dnů ode dne úpisu akcií, jinak bude úpis neúčinný. Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 25.2.2008 - 31.3.2008
Vyčleněná část jmění obchodní společnosti Broker Consulting a.s. vymezená v projektu rozdělení přešla v důsledku jejího rozdělení odštěpením se založením nových společností dle ust. § 69c odst. 2 obchodního zákoníku na obchodní společnost BC Properties, a .s. se sídlem Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00, IČ 280 02 822 a na obchodní společnost BC LI, s.r.o. se sídlem Plzeň, Koterovská 1, PSČ 326 00, IČ 280 02 831. 31.12.2007
Na společnost Broker Consulting, a.s. přešlo v důsledku převodu jmění na společníka obchodní jmění společnosti BC Leasing & Investments, s.r.o., se sídlem Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00, identifikační číslo 263 48 993, zapsané v obchodním rejstří ku Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložce 14520. 2.4.2007
Valná hromada obchodní společnosti Broker Consulting, a.s., se sídlem v Plzni, Klatovská 7, PSČ 301 00, identifikační číslo 252 21 736, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1121, která se konala dne 12.8.2004, přijala následující rozhodnutí: Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše základního kapitálu 35.774.000,- Kč (třicet pět milionů sedm set sedmdesát čtyři tisíc korun českých) o částku 33.699.108,- Kč (třicet tři milionů šest set devadesát devět ti síc sto osm korun českých) na částku 2.074.892,- Kč (dva miliony sedmdesát čtyři tisíc osm set devadesát dva korun českých), a to poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti. Společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je přebytek vlastních finančních prostředků společnosti, neboť společnost tyto prostředky nemůže ve své činnosti hospodářsky využít. Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude vyplacena akcionářům společnosti ve lhůtě 24 (dvaceti čtyř) měsíců ode dne právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Plzni o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Každém u akcionáři vyplatí společnost částku, která představuje rozdíl jmenovitých hodnot jeho akcií, které odpovídá rozsahu snížení základního kapitálu společnosti. Způsob snížení základního kapitálu o částku 33.699.108,- Kč (třicet tři milionů šest set devadesát devět tisíc sto osm korun českých) bude proveden poměrným snížením jmenovitých hodnot všech akcií společnosti takto: jmenovitá hodnota všech akcií, která činí 1.000,- Kč (tisíc korun českých) na akcii, se snižuje na jmenovitou hodnotu 58,- Kč (padesát osm korun českých) na akcii. Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty v zákonem stanovené evidenci podle § 213a odst. 3 Obch. zák. 9.2.2005 - 16.8.2010
Obchodní společnost změnila právní formu z dosavadní právní formy společnost s ručením omezeným na stávající právní formu akciová společnost. 1.7.2004

Aktuální kontaktní údaje Broker Consulting, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25221736
Obchodní firma: Broker Consulting, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Plzně
Vznik první živnosti: 21.5.1998
Celkový počet živností: 12
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25221736
Firma: Broker Consulting, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Plzeň-město
Základní územní jednotka: Plzeň 2-Slovany
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Pomocné finanční instituce soukromé národní
Datum vzniku: 21.5.1998

Kontakty na Broker Consulting, a.s. IČO: 25221736

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Jiráskovo náměstí 2684/2 , Plzeň 326 00 3.11.2016
Sídlo: Jiráskovo náměstí 2684/2 , Plzeň 326 00 7.6.2006 - 3.11.2016
Sídlo: Koterovská 252/1 , Plzeň 326 00 22.6.2005 - 7.6.2006
Sídlo: Klatovská 7 , 301 00 Plzeň Česká republika
9.2.2005 - 22.6.2005
Sídlo: Klatovská 7, 0 , 301 00 Plzeň Česká republika
4.7.2001 - 9.2.2005
Sídlo: Edvarda Beneše 2439/70 , Plzeň 301 00 6.4.1999 - 4.7.2001
Sídlo: Dominikánská 284/9 , Plzeň 301 00 21.5.1998 - 6.4.1999

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Jiráskovo náměstí 2684/2, Plzeň 326 00

Obory činností Broker Consulting, a.s. IČO: 25221736

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru 26.9.2019
poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru 10.10.2011 - 26.9.2019
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 16.8.2010
pojišťovací agent 16.8.2010
pojišťovací makléř 16.8.2010
investiční zprostředkovatel 16.8.2010
realitní činnost 17.12.2007 - 16.8.2010
inženýrská činnost v investiční výstavbě 17.12.2007 - 16.8.2010
pronájem a půjčování věcí movitých 17.12.2007 - 16.8.2010
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 17.12.2007 - 16.8.2010
pojišťovací agent 9.2.2005 - 16.8.2010
pojišťovací makléř 9.2.2005 - 16.8.2010
pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 9.2.2005 - 16.8.2010
pořádání kursů a školení 21.5.1998 - 6.4.1999
zprostředkovatelská činnost v oblasti pojišťovnictví s výjimkou zahraničních pojišťoven 21.5.1998 - 1.7.2004
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 21.5.1998 - 16.8.2010
zprostředkování obchodu a služeb 21.5.1998 - 16.8.2010
vydavatelská a nakladatelská činnost 21.5.1998 - 16.8.2010
reklamní a propagační činnost 21.5.1998 - 16.8.2010

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.5.1998
Provozovna č. 1
Provozovna: Biskupská 131/5 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1003165656
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

Zahájení provozování: 1.1.2010
Provozovna č. 2
Provozovna: Bucharova 1423/6 , Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny: 1012293203
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování: 18.7.2018
Provozovna č. 3
Provozovna: Mírové náměstí 486/18 , Jablonec nad Nisou 466 01
Identifikační číslo provozovny: 1012511111
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 1.1.2019
Provozovna č. 4
Provozovna: 17. listopadu 389 , Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny: 1012511103
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 1.1.2019
Provozovna č. 5
Provozovna: Vyskočilova 1100/2 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1012835413
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování: 22.7.2019

Živnost č. 2 Pořádání kursů a školení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.5.1998
Zánik oprávnění: 11.1.1999

Živnost č. 3 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.5.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Vydavatelská a nakladatelská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.5.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.5.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Reklamní a propagační činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.5.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.2.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.10.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.10.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.10.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.10.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Zprostředkování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2011
Zánik oprávnění: 26.6.2017
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Ostatní poskytování úvěrů j. n.
Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Činnosti reklamních agentur
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Univerzální administrativní činnosti
Ostatní vzdělávání
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Vedení firmy Broker Consulting, a.s. IČO: 25221736

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná vždy předseda představenstva společně s alespoň jedním dalším členem představenstva. 19.6.2018
Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech věcech. 17.1.2014 - 19.6.2018
Jménem společnosti jednají vždy alespoň tři členové představenstva společně. 7.3.2013 - 17.1.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná buď předseda představenstva samostatně, anebo dva členové představenstva společně. 16.8.2010 - 7.3.2013
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají navenek buď všichni členové představenstva společně nebo vždy dva členové představenstva společně. 21.4.2009 - 16.8.2010
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají navenek buď všichni členové představenstva společně nebo samostatně předseda představenstva nebo jiný člen představenstva společně s předsedou představenstva. Jménem společnosti představenstvo podepisuje tak, že buď všichni členové představenstva společně nebo samostatně předseda představenstva nebo jiný člen představenstva společně s předsedou představenstva připojí k firmě společnosti svůj podpis. 7.6.2006 - 21.4.2009
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají buď všichni členové představenstva společně nebo samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva nebo jiný člen představenstva společně s předsedou nebo místopředsedou představenstva. 1.7.2004 - 7.6.2006
Způsob jednání: Jednatel jedná jménem společnosti samostatně. 19.4.2004 - 1.7.2004
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje ve všech věcech jednatel samostatně b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k nadepsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí jednatel svůj podpis s uvedením jména a funkce 21.5.1998 - 19.4.2004
Jméno: Vilém Podliska 19.6.2018
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 18.6.2018
Ve funkci: od 18.6.2018
Adresa: Koukolová 1138/5, Plzeň 326 00
Jméno: Ivana Čmovšová 19.6.2018
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 18.6.2018
Adresa: 282, Kozolupy 330 32
Jméno: Petr Hora 24.5.2019
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 18.6.2018
Adresa: Sladová 2794 9, 326 00 Plzeň Česká republika
Jméno: Petr Hrubý 21.5.1998 - 19.4.2004
Funkce: Jednatel
Adresa: K Dolinkám 381, Spálené Poříčí 335 61
Jméno: Petr Hrubý 19.4.2004 - 1.7.2004
Funkce: Jednatel
Ve funkci: od 21.5.1998
Adresa: K Dolinkám 381, Spálené Poříčí 335 61
Jméno: Petr Hrubý 1.7.2004 - 1.7.2004
Funkce: Jednatel
Ve funkci: od 21.5.1998 do 1.7.2004
Adresa: K Dolinkám 381, Spálené Poříčí 335 61
Jméno: Martin Hrubý 1.7.2004 - 7.6.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2004 do 8.2.2006
Ve funkci: od 1.7.2004 do 8.2.2006
Adresa: Republikánská 777/23, Plzeň 312 00
Jméno: Ing. Pavel Matoušek 1.7.2004 - 7.6.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2004
Adresa: Heyrovského 474/46, Plzeň 301 00
Jméno: Petr Hrubý 1.7.2004 - 17.12.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2004 do 11.9.2007
Ve funkci: od 1.7.2004 do 11.9.2007
Adresa: Plzeňská cesta 568/38, Plzeň 326 00
Jméno: Vilém Podliska 7.6.2006 - 17.12.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 8.2.2006 do 11.9.2007
Ve funkci: od 8.2.2006 do 11.9.2007
Adresa: U Karlova stánku 1195, Praha 156 00
Jméno: Ing. Pavel Matoušek 7.6.2006 - 17.12.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2004 do 11.9.2007
Adresa: Heyrovského 474/46, Plzeň 301 00
Jméno: Petr Hrubý 17.12.2007 - 21.4.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 11.9.2007 do 28.2.2009
Ve funkci: od 11.9.2007 do 28.2.2009
Adresa: Plzeňská cesta 568/38, Plzeň 326 00
Jméno: Vilém Podliska 17.12.2007 - 21.4.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 11.9.2007 do 28.2.2009
Ve funkci: od 11.9.2007 do 28.2.2009
Adresa: U Karlova stánku 1195, Praha 156 00
Jméno: Ing. Pavel Matoušek 17.12.2007 - 21.4.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.9.2007 do 28.2.2009
Adresa: Heyrovského 474/46, Plzeň 301 00
Jméno: Ivana Čmovšová 17.12.2007 - 21.4.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.9.2007 do 28.2.2009
Adresa: 282, Kozolupy 330 32
Jméno: Ing. Pavel Matoušek 21.4.2009 - 16.8.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2009 do 25.6.2010
Adresa: Pálavská 1529/86, Plzeň 323 00
Jméno: Ivana Čmovšová 21.4.2009 - 16.8.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2009 do 25.6.2010
Adresa: 282, Kozolupy 330 32
Jméno: Tomáš Paur 21.4.2009 - 16.8.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2009 do 30.4.2010
Adresa: Nad vodovodem 2029/61, Praha 100 00
Jméno: Petr Hrubý 16.8.2010 - 7.3.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.6.2010 do 27.2.2013
Ve funkci: od 26.6.2010 do 27.2.2013
Adresa: Plzeňská cesta 568/38, Plzeň 326 00
Jméno: Ing. Pavel Matoušek 16.8.2010 - 7.3.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2010 do 27.2.2013
Adresa: Pálavská 1529/86, Plzeň 323 00
Jméno: Ivana Čmovšová 16.8.2010 - 7.3.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2010 do 27.2.2013
Adresa: 282, Kozolupy 330 32
Jméno: Vilém Podliska 24.11.2010 - 7.3.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.10.2010 do 27.2.2013
Ve funkci: od 1.11.2010 do 27.2.2013
Adresa: Koukolová 1138/5, Plzeň 326 00
Jméno: Jiří Brabec 7.3.2013 - 17.1.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.2.2013 do 6.1.2014
Ve funkci: od 28.2.2013 do 6.1.2014
Adresa: Bělohorská 1703/144, Praha 169 00
Jméno: Jiří Čejka 7.3.2013 - 17.1.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.2.2013 do 6.1.2014
Adresa: Vaňurova 816/12, Liberec 460 07
Jméno: Ivana Čmovšová 7.3.2013 - 17.1.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.2.2013 do 6.1.2014
Adresa: 282, Kozolupy 330 32
Jméno: Petr Hrubý 17.1.2014 - 19.6.2018
Funkce: statutární ředitel
Ve funkci: do 18.6.2018
Adresa: Plzeňská cesta 568/38, Plzeň 326 00
Jméno: Petr Hora 19.6.2018 - 24.5.2019
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 18.6.2018
Adresa: Manětínská 1536/55, Plzeň 323 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Petr Hrubý 19.6.2018
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2018
Ve funkci: od 18.6.2018
Adresa: Plzeňská cesta 568/38, Plzeň 326 00
Jméno: Ing. Jiří Brabec 19.6.2018
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2018
Adresa: Bělohorská 1703/144, Praha 169 00
Jméno: Martin Hrubý 26.7.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.6.2019
Adresa: U Hamru 423/5, Plzeň 326 00
Jméno: Ivana Čmovšová 1.7.2004 - 17.12.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2004 do 11.9.2007
Adresa: Skupova 395/19, Plzeň 301 00
Jméno: Svatava Petrovičová 1.7.2004 - 17.12.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2004 do 11.9.2007
Adresa: Ovenecká 381/19, Praha 170 00
Jméno: Mgr. Timm Šmehlík 1.7.2004 - 17.12.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2004 do 11.9.2007
Adresa: Křiby 4721, Zlín 760 05
Jméno: Svatava Petrovičová 17.12.2007 - 8.2.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.9.2007 do 4.2.2008
Adresa: Ovenecká 381/19, Praha 170 00
Jméno: Martin Hrubý 17.12.2007 - 16.8.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.9.2007 do 11.12.2009
Ve funkci: od 11.9.2007 do 11.12.2009
Adresa: Republikánská 777/23, Plzeň 312 00
Jméno: Mgr. Timm Šmehlík 17.12.2007 - 16.8.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.9.2007 do 11.12.2009
Adresa: Křiby 4721, Zlín 760 05
Jméno: Ing. Jiří Brabec 31.3.2008 - 16.8.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.2.2008 do 30.4.2010
Adresa: Bělohorská 1703/144, Praha 169 00
Jméno: Vilém Podliska 16.8.2010 - 24.11.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.4.2010 do 27.10.2010
Adresa: Koukolová 1138/5, Plzeň 326 00
Jméno: Ing. Jiří Brabec 16.8.2010 - 7.3.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.4.2010 do 27.2.2013
Adresa: Bělohorská 1703/144, Praha 169 00
Jméno: Jiří Čejka 24.11.2010 - 7.3.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.10.2010 do 27.2.2013
Adresa: Vaňurova 816/12, Liberec 460 07
Jméno: Tomáš Paur 16.8.2010 - 13.5.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.6.2010
Ve funkci: od 14.6.2010 do 28.2.2013
Adresa: Nad vodovodem 2029/61, Praha 100 00
Jméno: Petr Hrubý 7.3.2013 - 13.5.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.2.2013
Adresa: Plzeňská cesta 568/38, Plzeň 326 00
Jméno: Vilém Podliska 7.3.2013 - 17.1.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.2.2013 do 6.1.2014
Adresa: Koukolová 1138/5, Plzeň 326 00
Jméno: Petr Hrubý 13.5.2013 - 17.1.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.2.2013 do 6.1.2014
Ve funkci: od 1.3.2013 do 6.1.2014
Adresa: Plzeňská cesta 568/38, Plzeň 326 00
Jméno: Tomáš Paur 13.5.2013 - 17.1.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.6.2010 do 14.9.2013
Adresa: Nad vodovodem 2029/61, Praha 100 00
Jméno: Ing. Petr Polenda 19.6.2018 - 8.3.2019
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2018 do 12.12.2018
Adresa: Seifertova 1835, Sokolov 356 01

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Martin Hrubý 4.7.2001 - 1.7.2004
Adresa: Jedlová 548, Horní Bříza 330 12

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Vilém Podliska
Člen statutárního orgánu: Petr Hora
Člen statutárního orgánu: Ivana Čmovšová

Vlastníci firmy Broker Consulting, a.s. IČO: 25221736

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 100 910 000 Kč - 5.11.2008
zakladni 32 391 000 Kč - 8.10.2008 - 5.11.2008
zakladni 72 256 900 Kč - 31.3.2008 - 8.10.2008
zakladni 2 074 890 Kč - 19.8.2005 - 31.3.2008
zakladni 35 774 000 Kč - 1.7.2004 - 19.8.2005
zakladni 35 774 000 Kč - 19.4.2004 - 1.7.2004
zakladni 1 000 000 Kč - 3.5.2000 - 19.4.2004
zakladni 100 000 Kč - 21.5.1998 - 3.5.2000

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 81 Kč 1 245 808 26.4.2011
Kmenové akcie na jméno 81 Kč 934 356 26.11.2008 - 26.4.2011
Prioritní akcie na jméno 81 Kč 311 452 26.11.2008 - 26.4.2011
Kmenové akcie na jméno 81 Kč 1 245 808 5.11.2008 - 26.11.2008
Kmenové akcie na jméno 26 Kč 1 245 808 8.10.2008 - 5.11.2008
Kmenové akcie na jméno 58 Kč 1 245 808 31.3.2008 - 8.10.2008
Kmenové akcie na jméno 58 Kč 35 774 19.8.2005 - 31.3.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 35 774 1.7.2004 - 19.8.2005

Sbírka Listin Broker Consulting, a.s. IČO: 25221736

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1121/SL 104 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 8.7.2015 20.10.2015 40
B 1121/SL 103 notářský zápis [Nz 560/2014] rozhodnutí Krajský soud v Plzni 27.10.2014 16.12.2014 23.1.2015 11
B 1121/SL 102 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Plzni 31.3.2014 16.7.2014 5.11.2014 44
B 1121/SL 101 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 12.3.2013 23.4.2013 2.4.2014 9
B 1121/SL 100 notářský zápis Nz 1/2014 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 6.1.2014 10.1.2014 17.1.2014 13
B 1121/SL 99 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Plzni 31.3.2013 3.9.2013 3.9.2013 45
B 1121/SL 98 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Plzni 28.2.2013 7.5.2013 13.5.2013 1
B 1121/SL 97 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 - 2012 Krajský soud v Plzni 31.3.2013 23.4.2013 23.4.2013 2
B 1121/SL 96 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Plzni 28.2.2013 6.3.2013 8.3.2013 1
B 1121/SL 95 notářský zápis Nz 74/2013-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 27.2.2013 6.3.2013 8.3.2013 9
B 1121/SL 94 změna právní formy, fúze - Nz 171/12 + projekt fúze sloučením Krajský soud v Plzni 24.9.2012 26.9.2012 26.9.2012 8
B 1121/SL 93 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 2011 Krajský soud v Plzni 15.6.2012 29.6.2012 11.7.2012 42
B 1121/SL 92 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 27.6.2011 18.10.2011 1.11.2011 9
B 1121/SL 91 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 2010 Krajský soud v Plzni 30.3.2011 20.10.2011 21.10.2011 4
B 1121/SL 90 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Plzni 27.5.2011 20.10.2011 21.10.2011 35
B 1121/SL 89 účetní závěrka, zpráva auditora 2010 Krajský soud v Plzni 25.5.2011 20.10.2011 21.10.2011 19
B 1121/SL 88 notářský zápis Nz 129/2011 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 27.6.2011 4.10.2011 10.10.2011 4
B 1121/SL 87 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 11.4.2011 21.6.2011 20.7.2011 9
B 1121/SL 86 notářský zápis Nz 83/2011 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 11.4.2011 19.4.2011 26.4.2011 9
B 1121/SL 85 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 27.10.2010 19.11.2010 24.11.2010 10
B 1121/SL 84 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 28.10.2010 19.11.2010 24.11.2010 2
B 1121/SL 83 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 1.11.2010 19.11.2010 24.11.2010 1
B 1121/SL 82 notářský zápis Nz 371/2010 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 27.10.2010 19.11.2010 24.11.2010 9
B 1121/SL 81 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 25.6.2010 31.8.2010 7.9.2010 10
B 1121/SL 80 podpisové vzory - 3x Krajský soud v Plzni 25.6.2010 26.7.2010 16.8.2010 3
B 1121/SL 79 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z fce člena před. Krajský soud v Plzni 20.3.2010 26.7.2010 16.8.2010 1
B 1121/SL 78 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 26.6.2010 26.7.2010 16.8.2010 1
B 1121/SL 77 rozhod. o statut. orgánu - zápis z voleb do DR Krajský soud v Plzni 14.6.2010 26.7.2010 16.8.2010 1
B 1121/SL 76 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 14.6.2010 26.7.2010 16.8.2010 1
B 1121/SL 75 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání MVH Krajský soud v Plzni 30.4.2010 26.7.2010 16.8.2010 6
B 1121/SL 74 notářský zápis Nz 233/2010 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 25.6.2010 26.7.2010 16.8.2010 4
B 1121/SL 73 ostatní - zpráva o pod.činnosti Krajský soud v Plzni 3.5.2010 28.7.2010 28.7.2010 5
B 1121/SL 72 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 - 2009 Krajský soud v Plzni 30.3.2010 28.7.2010 28.7.2010 3
B 1121/SL 71 účetní závěrka, zpráva auditora 2009 Krajský soud v Plzni 24.5.2010 28.7.2010 28.7.2010 13
B 1121/SL 70 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Plzni 25.5.2010 28.7.2010 28.7.2010 37
B 1121/SL 69 účetní závěrka, zpráva auditora k 1/6 2009 - zahajovací Krajský soud v Plzni 5.8.2009 1.12.2009 18.12.2009 4
B 1121/SL 68 účetní závěrka, zpráva auditora k 31/5 2009 - mimořádná Krajský soud v Plzni 5.8.2009 1.12.2009 18.12.2009 14
B 1121/SL 67 notářský zápis Nz 459/2009 - rozh. MVH Krajský soud v Plzni 23.10.2009 1.12.2009 18.12.2009 15
B 1121/SL 66 změna právní formy, fúze - projekt fúze sloučením Krajský soud v Plzni 7.9.2009 9.9.2009 10.9.2009 8
B 1121/SL 65 účetní závěrka, zpráva auditora 2008 Krajský soud v Plzni 24.4.2009 21.7.2009 22.7.2009 17
B 1121/SL 64 podpisové vzory - 2x Krajský soud v Plzni 27.2.2009 15.4.2009 21.4.2009 2
B 1121/SL 63 notářský zápis Nz 91/2009 - rozh. MVH Krajský soud v Plzni 26.2.2009 1.4.2009 21.4.2009 8
B 1121/SL 62 stanovy společnosti -ú.z. Krajský soud v Plzni 26.2.2009 9.4.2009 21.4.2009 10
B 1121/SL 61 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 12.12.2008 17.12.2008 18.12.2008 10
B 1121/SL 60 notářský zápis Nz 626/2008 - rozh. MVH Krajský soud v Plzni 8.12.2008 8.12.2008 12.12.2008 7
B 1121/SL 59 notářský zápis Nz 566/2008 - osv. VH+ stanovy Krajský soud v Plzni 11.11.2008 21.11.2008 26.11.2008 12
B 1121/SL 58 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 5.11.2008 5.11.2008 7.11.2008 9
B 1121/SL 57 účetní závěrka, zpráva auditora k 30/6 ´08 - mezitímní Krajský soud v Plzni 30.9.2008 24.10.2008 31.10.2008 8
B 1121/SL 56 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 23.10.2008 24.10.2008 27.10.2008 9
B 1121/SL 55 notářský zápis Nz 155/2008-rozh. Krajský soud v Plzni 7.4.2008 23.4.2008 28.4.2008 7
B 1121/SL 54 rozhod. o statut. orgánu - zápis z MVH Krajský soud v Plzni 26.2.2008 5.3.2008 26.3.2008 2
B 1121/SL 53 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 6.2.2008 11.2.2008 14.2.2008 1
B 1121/SL 52 notářský zápis Nz 45/2008-rozh. Krajský soud v Plzni 4.2.2008 11.2.2008 14.2.2008 13
B 1121/SL 51 posudek znalce č. 37/08 Krajský soud v Plzni 28.1.2008 11.2.2008 14.2.2008 29
B 1121/SL 50 posudek znalce č. 1360/71/2007 Krajský soud v Plzni 27.8.2007 5.12.2007 31.12.2007 40
B 1121/SL 49 zpráva auditora k 1.5.2007 Krajský soud v Plzni 25.5.2007 5.12.2007 31.12.2007 4
B 1121/SL 48 účetní závěrka k 30.4.2007 Krajský soud v Plzni 25.5.2007 5.12.2007 31.12.2007 8
B 1121/SL 47 notářský zápis Nz 524/2007-rozh. Krajský soud v Plzni 19.11.2007 5.12.2007 31.12.2007 34
B 1121/SL 46 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 18.10.2007 15.11.2007 18.12.2007 1
B 1121/SL 45 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 11.9.2007 15.11.2007 18.12.2007 1
B 1121/SL 44 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 22.10.2007 15.11.2007 18.12.2007 1
B 1121/SL 43 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 18.10.2007 15.11.2007 18.12.2007 1
B 1121/SL 42 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 11.9.2007 15.11.2007 18.12.2007 1
B 1121/SL 41 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 18.10.2007 15.11.2007 18.12.2007 1
B 1121/SL 40 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 11.9.2007 15.11.2007 18.12.2007 1
B 1121/SL 39 rozhod. o statut. orgánu - záp.ze zasedání představ. Krajský soud v Plzni 11.9.2007 15.11.2007 18.12.2007 2
B 1121/SL 38 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 11.9.2007 15.11.2007 18.12.2007 2
B 1121/SL 37 notářský zápis Nz 389/2007 Krajský soud v Plzni 11.9.2007 15.11.2007 18.12.2007 5
B 1121/SL 36 změna právní formy, fúze -návrh projektu Krajský soud v Plzni 17.10.2007 22.10.2007 24
B 1121/SL 35 účetní závěrka 2006-k 31.1.2007 Krajský soud v Plzni 31.1.2007 7.9.2007 11.9.2007 6
B 1121/SL 34 zpráva auditora + účetní z. 2006 k 1/1 ´07 Krajský soud v Plzni 10.2.2007 21.3.2007 27.3.2007 4
B 1121/SL 33 zpráva auditora + účetní z. 2006 k 31/12 ´06 Krajský soud v Plzni 10.2.2007 21.3.2007 27.3.2007 7
B 1121/SL 32 zpráva auditora - r. 2006 (s.r.o.) Krajský soud v Plzni 10.2.2007 21.3.2007 27.3.2007 7
B 1121/SL 31 notářský zápis Nz 128/2007 + sml. o převz. jm Krajský soud v Plzni 19.3.2007 21.3.2007 27.3.2007 7
B 1121/SL 30 notářský zápis Nz 127/2007 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 19.3.2007 21.3.2007 27.3.2007 7
B 1121/SL 29 notářský zápis Nz 126/2007 - rozh. spol. Krajský soud v Plzni 19.3.2007 21.3.2007 27.3.2007 7
B 1121/SL 28 ostatní -rozh. VH+ sml. o převz. jmění Krajský soud v Plzni 23.1.2007 31.1.2007 1.2.2007 5
B 1121/SL 27 zpráva auditora 2005 Krajský soud v Plzni 31.3.2006 20.11.2006 21.11.2006 19
B 1121/SL 26 zpráva auditora 2004 Krajský soud v Plzni 30.6.2005 20.11.2006 21.11.2006 19
B 1121/SL 25 účetní závěrka 2005 Krajský soud v Plzni 1.6.2006 28.8.2006 29.8.2006 14
B 1121/SL 24 účetní závěrka 2004 Krajský soud v Plzni 15.6.2006 15.6.2006 13
B 1121/SL 23 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 5.4.2006 18.5.2006 1.6.2006 1
B 1121/SL 22 notářský zápis Nz 35/2006 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 8.2.2006 18.5.2006 1.6.2006 5
B 1121/SL 21 rozhod. o statut. orgánu - dle zápisu Krajský soud v Plzni 8.2.2006 18.5.2006 1.6.2006 3
B 1121/SL 20 stanovy společnosti - ÚZ Krajský soud v Plzni 21.6.2005 25.5.2005 26.5.2005 9
B 1121/SL 9 posudek znalce č.14/03 Krajský soud v Plzni 4.12.2003 26.1.2004 19.4.2004 15
B 1121/SL 8 notářský zápis Nz 464/2003 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 17.12.2003 26.1.2004 19.4.2004 12
B 1121/SL 7 účetní závěrka 2001, zápis z VH Krajský soud v Plzni 1.7.2002 16.12.2002 31.12.2002 13
B 1121/SL 6 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Plzni 28.6.2000 10.8.2001 21.8.2001 11
B 1121/SL 3 zakladatelské dokumenty -ÚZ spol.smlouvy Krajský soud v Plzni 4.7.2001 4.7.2001 24.7.2001 7
B 1121/SL 2 podpisové vzory jednatele Krajský soud v Plzni 3.7.2001 4.7.2001 24.7.2001 2
B 1121/SL 5 ostatní -zápis z jednání VH Krajský soud v Plzni 17.4.2001 21.5.2001 4.7.2001 2
B 1121/SL 4 podpisové vzory prokuristy Krajský soud v Plzni 17.4.2001 21.5.2001 4.7.2001 1

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Broker Consulting, a.s.


Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Broker Consulting, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.