BONAGRO, a.s. Blažovice IČO: 49976524

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu BONAGRO, a.s., která sídlí v obci Blažovice a bylo jí přiděleno IČO 49976524.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma BONAGRO, a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem BONAGRO, a.s. se sídlem v obci Blažovice byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 22 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Opravy silničních vozidel a další.

Základní údaje o BONAGRO, a.s. IČO: 49976524

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 23.2.1994
Spisová značka: B 1290
IČO: 49976524
Obchodní firma: BONAGRO, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 23.2.1994
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 23.2.1994
Omezení převoditelnosti akcií: K účinnosti převodu akcií společnosti se vyžaduje souhlas představenstva. To neplatí, jedná-li se o převod mezi osobami blízkými nebo pokud akcie nabývá sama společnost. 18.3.2015
Společnost BONARGO, a.s., IČ 49976524, se sídlem Blažovice, Jiříkovická 340, PSČ: 664 08, je v souladu s ustanovením § 69a odst. 1 obchodního zákoníku v jeho platném znění, za použití ustanovení § 220a a násl. téhož zákona a dále pak v souladu s rozhodnut ím řádné valné hromady společnosti BONARGO, a.s., konané dne 30.6.2006 a mimořádné valné hromady společnosti OBIMA a.s., konané dne 14.8.2006 a v souladu se zněním slouvy o fúzi, uzavřené formou notářského zápisu, ze dne 25.8.2006 č. NZ 122/2006, N 93/200 6, a to ke dni právní moci rozhodnutí usnesení Krajského soudu v Brně univerzálním právním nástupcem, včetně pracovně-právních vztahů, společnosti OBIMA a.s., IČ 25341227, se sídlem Pozořice, Holubická 373, PSČ 664 07. Původním akcionářům zaniklé společno sti OBIMA a.s. vymění jejich akcie za akcie nástupnické společnosti, a to v poměru 2:1 obchodník s cennými papíry - společnost CYRRUS, a.s., IČ 63907020, se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, a to způsobem a ve lhůtě zákonem stanoveným. 12.10.2006
Společnost BONAGRO, a.s., IČ 49976524 je v souladu se zněním ustanovení § 69a, odst. 1 obchodního zákoníku v jeho platném znění, za použití stanovení § 220a a násl. téhož zákona a dále pak v souladu s rozhodnutím řádné valné hromady společnosti BONAGRO, a .s. a AGROCOM Viničné Šumice, a.s., konaných dne 18.6.2004 a v souladu se zněním smlouvy o fúzi, uzavřené formou notářského zápisu, ze dne 18.6.2004 a 24.6.2004, č.j. Nz 64/2004, a to ke dni právní moci rozhodnutí usnesení KS Brno univerzálním právním nás tupcem, včetně pracovně-právních vztahů, společnosti AGROCOM Viničné Šumice a.s., IČ 49971182, se sídlem 664 06 Viničné Šumice č. 280. Původním akcionářům zaniklé společnosti AGROCOM Viničné Šumice, a.s. vymění jejich akcie za akcie nástupnické společnosti, a to v poměru 1:1 obchodník s cennými papíry - společnost CYRRUS, a.s., IČ 63907020, se sídlem 602 00 Brno, tř. Kpt. Jaroše 28, a to způsobem a ve lhůtě zákonem stanoveným. 29.9.2004
I. a) Představenstvo společnosti zvyšuje základní jmění společnosti o, celkem, 10.600.000,- Kč, tedy z dosavadních 140.000.000,- Kč na 150.600.000,- Kč, když upisování akcií nad rámec tohoto navýšení se nepřipouští. b) Zvýšení základního jmění bude provedeno vydáním nové emise celkem 212 ks listinných akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč s tím, že práva s nimi spojená jsou stejná jako u dosavadních listinných akcií společnosti znějících na jméno. 8.9.1997 - 17.12.1997
c) s ohledem na skutečnosti dále uvedené nemá žádný z dosavadních akcionářů společnosti právo na přednostní upsání jí nově, do budoucna, emitovaných akcií. 8.9.1997 - 17.12.1997
d) navýšení základního jmění bude provedeno formou upsání nových, pod písm.b) tohoto usnesení uvedených akcií, a to tak, že upisování nových akcií proběhne v třicetidenní lhůtě s tím, že bude zahájeno první pracovní den následující po dni, kdy zápis usnesení představenstva společnosti o navýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku příslušný soud pravomocně povolí. O tomto termínu musí být každý z níže uvedených upisovatelů písemně, s doručením do vlastních rukou, respektive prostřednictvím jeho právního zástupce vyrozumněn. Upisování akcií přitom proběhne ve lhůtě shora uvedené, v době od 08.00 hod. do 16.00 hod. každého pracovního dne, v kanceláři společnosti. 8.9.1997 - 17.12.1997
Emisní kurs akcie je stanoven ve výši 55.000,- Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč. Tato výše emisního kursu nově vydávaných akcií je dovozena z předpokládané výše nákladů spojených s navýšením základního jmění společnosti. Dalším důvodem takto stanovené výše emisního kurzu nově vydaných akcií je snaha o vytvoření dostatečných majetkových rezerv společnosti. Pro případ, že ve shora uvedené lhůtě nedojde k upsání, s jejich současným 100% splacením, všech nově společností vydávaných akcií, pozbývá příslušné usnesení představenstva společnosti platnost. Práva dosavadních akcionářů společnosti majících listinné akcie znějících na jméno nejsou touto novou emisní akcií znějících na jméno nijak dotčena či pozměněna a vycházejí z platného znění stanov společnosti. 8.9.1997 - 17.12.1997
e) Zvýšení základního jmění společnosti upsáním a splacením shora uvedených akcií, včetně jejich emisního ážia smí provést: 1. Audová Ludmila, r.č. 285422/488, bytem Tvařožná 52 2. Blahák Jiří, r.č. 400617/430, bytem Tvarožná 88 3. Brzobohatý Jan, r.č. 300125/446, bytem Tvarožná 49 4. Brzobohatý Josef, r.č. 270127/448, bytem Tvarožná 167 5. Gale František,Ing., r.č. 250328/451, bytem Tvarožná 51 6. Galle Jan, r.č. 430409/420, bytem Tvarožná 21 7. Chlup Jan, r.č. 370627/443, bytem Tvarožná 11 8. Kaláb Rudolf, r.č. 260911/438, bytem Tvarožná 197 9. Kaláb Rudolf, r.č. 541003/2045, bytem Tvarožná 3 10. Kaláb Vladimír, r.č. 140131/464, bytem Tvarožná 50 11. Kousal Antonín, r.č. 270614/432, bytem Sivice 42 12. Kousalová Emilie, r.č. 595726/1640, bytem Tvarožná 9 13. Müller Jaromír, r.č. 281114/442, bytem Tvarožná 23 14. Ondráčková Terezie, r.č. 386209/440, bytem Šlapanice 15. Paulíková Božena, r.č. 535615/066, bytem Tvarožná 330 16. Skládaný Josef, r.č. 380522/443, bytem Mokrá 315 17. Šírová Marie, r.č. 345925/478, bytem Tvarožná 42 8.9.1997 - 17.12.1997
když počet jimi upsaných akcií musí odpovídat velikosti spoluvlastnického podílu na dále uvedeném nepeněžitém vkladu do společnosti, což u každého z upisovatelů činí: 1. Audová Ludmila, r.č. 285422/488, bytem Tvarožná 52 11 ks akcií, každá z nich o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč 2. Blahák Jiří, r.č. 400617/430, bytem Tvarožná 88 11 ks akcií, každá z nich o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč 3. Brzobohatý Jan, r.č. 300125/446, bytem Tvarožná 49 19 ks akcií, každá z nich o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč 4. Brzobohatý Josef, r.č. 270127/448, bytem Tvarožná 167 11 ks akcií, každá z nich o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč 5. Gale František,Ing., r.č. 250328/451, bytem Tvarožná 51 13 ks akcií, každá z nich o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč 6. Galle Jan, r.č. 430409/420, bytem Tvarožná 21 14 ks akcií, každá z nich o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč 7. Chlup Jan, r.č. 370627/443, bytem Tvarožná 11 11 ks akcií, každá z nich o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč 8. Kaláb Rudolf, r.č. 260911/438, bytem Tvarožná 197 7 ks akcií, každá z nich o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč 9. Kaláb Rudolf, r.č. 541003/2045, bytem Tvarožná 3 10 ks akcií, každá z nich o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč 10. Kaláb Vladimír, r.č. 140131/464, bytem Tvarožná 50 9 ks akcií, každá z nich o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč 11. Kousal Antonín, r.č. 270614/432, bytem Sivice 42 10 ks akcií, každá z nich o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč 12. Kousalová Emilie, r.č. 595726/1640, bytem Tvarožná 9 14 ks akcií, každá z nich o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč 13. Müller Jaromír, r.č. 281114/442, bytem Tvarožná 23 15 ks akcií, každá z nich o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč 14. Ondráčková Terezie, r.č. 386209/440, bytem Šlapanice, Tyršova 1620/7 11 ks akcií, každá z nich o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč 15. Paulíková Božena, r.č. 535615/066, bytem Tvarožná 330 18 ks akcií, každá z nich o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč 16. Skládaný Josef, r.č. 380522/443, bytem Mokrá 315 14 ks akcií, každá z nich o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč 17. Šírová Marie, r.č. 345925/478, bytem Tvarožná 42 14 ks akcií, každá z nich o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč celkem tak 212 ks akcií, každá z nich o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč 8.9.1997 - 17.12.1997
Každý z upisovatelů přitom shora uvedené akcie společnosti splatí vkladem svého spoluvlastnického podílu na dále uvedených věcech movitých jichž jsou, shora uvedení, podílovými spoluvlastníky, každý z nich přitom v poměru, který vyplývá z dohody o vypořádání mezi nimi, jako osobami oprávněnými, na straně jedné a Zemědělským družstvem Tvarožná - Sivice, jako osobou povinnou, dnem 28.3.1997 uzavřené. 8.9.1997 - 17.12.1997
f) Společnosti nově vydané akcie tak budou splaceny: 8.9.1997 - 17.12.1997
1. Základním stádem zvířat, podle seznamu, který je, jako příloha č.1, nedílnou součástí tohoto usnesení, a to: - dojnicemi jejichž celkovou hodnotu představenstvo společnosti určilo podle znaleckých posudků Jaroslava Sedláka, sp. zn.1325/116/97, respektive Ing. Davida Hrazdíry a Ing. Milana Bálka, sp. zn.455-115/97 na částku 918.916,95,-Kč 8.9.1997 - 17.12.1997
prasnicemi a kancem, jejichž celkovou hodnotu představenstvo společnosti určilo podle znaleckých posudků Jaroslava Sedláka , sp. zn. 1325/116/97, respektive Ing.Davida Hrazdíry a Ing. Milana Bálka, sp. zn.455-115/97 na částku 268.409,58,-Kč 8.9.1997 - 17.12.1997
Základní stádo zvířat celkem 1.187.326,53,-Kč 8.9.1997 - 17.12.1997
2. ostatními zvířaty, ve struktuře a váhových kategoriích podle seznamu, který je, jako příloha č.2, nedílnou součástí tohoto usnesení jejichž celkovou hodnotu představenstvo společnosti určilo podle znaleckých posudků Jaroslava Sedláka, sp.zn. 1325/116/97, respektive Ing. Davida Hrazdíry a Ing. Milana Bálka, sp.zn. 455-115/97 na částku 2.496.350,84,- Kč. 8.9.1997 - 17.12.1997
3. ostatními zásobami, ve struktuře a množství podle seznamu, který je, jako příloha č.3, nedílnou součástí tohoto usnesení jejichž celkovou hodnotu představenstvo společnosti určilo podle znaleckých posudků Jaroslava Sedláka, sp.zn. 1325/116/97, respektive Ing. Davida Hrazdíry a Ing. Milana Bálka, sp.zn. 455-115/97 na částku 3.802.027,24,- Kč. 8.9.1997 - 17.12.1997
4. nedokončenou výrobou, ve struktuře a množství podle seznamu, který je, jako příloha č.4, nedílnou součástí tohoto usnesení, jejichž celkovou hodnotu představenstvo společnosti určilo podle znaleckých posudků Jaroslava Sedláka, sp.zn. 1325/116/97, respektive Ing. Davida Hrazdíry a Ing. Milana Bálka, sp.zn.455-115/97 na částku 2.652.865,45,- Kč. 8.9.1997 - 17.12.1997
5. nedokončenými investicemi, ve struktuře a hodnotě podle seznamu, který je, jako příloha č.5, nedílnou součástí tohoto usnesení jejichž celkovou hodnotu představenstvo společnosti určilo podle znaleckých posudků Jaroslava Sedláka, sp.zn. 1325/116/97, respektive Ing. Davida Hrazdíry a Ing. Milana Bálka, sp.zn. 455-115/97 na částku 1.387.609,50,- Kč. 8.9.1997 - 17.12.1997
g) Účinky zvýšení základního jmění společnosti nastávají, ze zákona, až dnem jeho zápisu do obchodního rejstříku. 8.9.1997 - 17.12.1997
Základní jmění splaceno v plné výši. 8.7.1997
Omezení převoditelnosti akcií: K převodu kterékoli akcie znějící na jméno je třeba předchozího souhlasu představenstva společnosti. Představenstvo je pak povinno k písemné žádosti o převod akcie (akcií) na jiného vyjádřit se, písemně, nejpozději do šesti týdnů ode dne doručení takovéto žádosti. Pro případ, že tak neučiní má se zato, a to bez dalšího, že souhlas k převodu tímto orgánem dán byl. Představenstvo má právo, a to bez dalšího, odmítnout udělit souhlas s převodem příslušných akcií jen v případě, že jejich nabyvatelem se má stát akcionář, který by, spolu s akciemi o jejichž převodu se jedná, získal podíl na společnosti větší než 15 %. Pro případ, že představenstvo souhlas s převodem akcií neudělí, aniž by k tomu vzhledem ke skutečnostem shora uvedeným bylo oprávněno, má převodce právo na společnosti požadovat, aby ty akcie, o jejichž převod žádá, odkoupila sama společnost. Takovéto své právo však akcionář vůči společnosti musí uplatnit ve lhůtě a způsobem stanoveným. Vlastní převod akcie (akcií) se pak provádí rubopisem, zápisem do knihy akcionářů a vlastním předáním akcie (akcií) jejich nabyvateli. 8.7.1997 - 18.3.2015

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 49976524
Obchodní firma: BONAGRO, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Šlapanice
Vznik první živnosti: 28.9.1992
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 5

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 49976524
Firma: BONAGRO, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-venkov
Základní územní jednotka: Blažovice
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 23.2.1994

Základní údaje datové schránky

IČO: 49976524
Jméno subjektu: BONAGRO, a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: fguc7pc

Základní údaje DPH

IČO: 49976524
DIČ: CZ49976524
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: BONAGRO, a.s.
Sídlo: Jiříkovická 340 664 08 BLAŽOVICE
Zapsal Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Územní pracoviště Brno-venkov, Příkop 8, BRNO-STŘED, tel.: 545 125 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
107-5098770267/0100 16.7.2013
107-5098530247/0100 16.7.2013
994404-43629001/0800 1.4.2013
205847926/0600 1.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.7.1994

Kontakty na BONAGRO, a.s. IČO: 49976524

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Jiříkovická 340 , Blažovice 664 08 9.7.2015
Sídlo: Jiříkovická 340 , Blažovice 664 08 29.9.2004 - 9.7.2015
Sídlo: Jiříkovická 340 , Blažovice 664 08 23.2.1994 - 29.9.2004

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Jiříkovická 340, Blažovice 664 08

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Jiříkovická 340, 66408 Blažovice

Obory činností BONAGRO, a.s. IČO: 49976524

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba elektřiny 18.3.2015
Živočišná výroba 17.6.2010
Rostlinná výroba 17.6.2010
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 t včetně, nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 t 17.6.2010
Řeznictví a uzenářství 17.6.2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 17.6.2010
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 27.11.2003 - 17.6.2010
hostinská činnost 28.12.2002
výkon služeb poskytovaných v rámci pronájmu zemědělských objektů 28.12.2002 - 17.6.2010
obchodní živnost - nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej 28.12.2002 - 17.6.2010
výroba krmiv a krmných směsí 28.12.2002 - 17.6.2010
opravy silničních vozidel 18.4.2002
silniční motorová doprava nákladní 18.4.2002 - 17.6.2010
Základní zemědělská prvovýroba 23.2.1994 - 17.6.2010

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Zemědělská 664 51 Šlapanice
Identifikační číslo provozovny: 1000678466
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.9.1992

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

  • Velkoobchod a maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 25.7.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Zemědělská 664 51 Šlapanice
Identifikační číslo provozovny: 1000678466
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.11.2003
Provozovna č. 2
Provozovna: Jiříkovická 340 , Blažovice 664 08
Identifikační číslo provozovny: 1000678482
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.11.2003
Provozovna č. 3
Provozovna: 664 05 Tvarožná
Identifikační číslo provozovny: 1000678491
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.11.2003
Provozovna č. 4
Provozovna: 664 06 Viničné Šumice
Identifikační číslo provozovny: 1011640546
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 24.5.2017

Živnost č. 3 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 11.9.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: Zemědělská 664 51 Šlapanice
Identifikační číslo provozovny: 1000678466
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.9.1996

Živnost č. 4 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 11.9.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: 664 58 Prace
Identifikační číslo provozovny: 1000678458
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.9.1996

Živnost č. 5 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.11.2006

Živnost č. 6 Obchodní živnost - nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.7.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Výroba a distribuce krmných směsí a úsušků píce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.7.1994
Zánik oprávnění: 3.7.2002

Živnost č. 8 Výkon služeb poskytovaných v rámci pronájmu zemědělských objektů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.7.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Výroba krmiv a krmných směsí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.7.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.11.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků
Výroba průmyslových krmiv
Výroba elektřiny
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních

Vedení firmy BONAGRO, a.s. IČO: 49976524

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná navenek předseda nebo místopředseda představenstva. 18.3.2015
Způsob zastupování: Společnost zastupuje předseda představenstva a v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva nebo ředitel společnosti. Dále v rámci svého zmocnění také pracovníci společnosti či jiné osoby. Toto zmocnění může učinit předseda představenstva nebo ředitel společnosti. 23.2.1994 - 18.3.2015
Jméno: Ing. Petr Veverka 26.6.2017
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 14.6.2017
Ve funkci: od 14.6.2017
Adresa: 231, Šardice 696 13
Jméno: Ing. Radek Bednář 26.6.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.6.2017
Adresa: U Hájku 78/2, Šlapanice 664 51
Jméno: Antonín Studený 26.6.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.6.2017
Adresa: Na Zahrádkách 1582/16, Šlapanice 664 51
Jméno: Ing. Karel Klaška 26.6.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.6.2017
Adresa: Na Návsi 3, Kobylnice 664 51
Jméno: Jan Štěpánek 26.6.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.6.2017
Adresa: Na Návsi 217, Jiříkovice 664 51
Jméno: Václav Barták 26.6.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.6.2017
Adresa: Malé Lipky 283, Pozořice 664 07
Jméno: Ing. Petr Horák 26.6.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.6.2017
Adresa: Holubická 643, Pozořice 664 07
Jméno: Ing. Jan Vojta 26.6.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.6.2017
Adresa: Laténská 429, Blažovice 664 08
Jméno: Ing. Roman Zvěřina 9.8.2017
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 14.6.2017
Ve funkci: od 14.6.2017
Adresa: 17, Tavíkovice 671 40
Jméno: Antonín Studený 23.2.1994 - 15.3.1995
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Na Zahrádkách 1582/16, Šlapanice 664 51
Jméno: Antonín Studený 15.3.1995 - 15.3.1995
Funkce: ředitel společnosti
Adresa: Na Zahrádkách 1582/16, Šlapanice 664 51
Jméno: Antonín Studený 15.3.1995 - 15.3.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Zahrádkách 1582/16, Šlapanice 664 51
Jméno: Ing. Václav F I Š E R 23.2.1994 - 17.4.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: U Kostela 105, Blažovice 664 08
Jméno: Ing. Karel Klaška 23.2.1994 - 17.4.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: 3 , Kobylnice Česká republika
Jméno: Ing. Josef Kučera 23.2.1994 - 17.4.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Arménská 507/13, Brno 625 00
Jméno: Josef Dvořáček 23.2.1994 - 17.4.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: 3 , 664 51 Ponětovice Česká republika
Jméno: Josef Mazálek 23.2.1994 - 17.4.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: 14 , Jiříkovice Česká republika
Jméno: František Mazálek 23.2.1994 - 17.4.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Za Křížkem 125, Blažovice 664 08
Jméno: Ludmila Krčková 23.2.1994 - 17.4.1997
Funkce: členka představenstva
Adresa: Ponětovská 140, Jiříkovice 664 51
Jméno: Ing. Petr Veverka 23.2.1994 - 17.4.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: 54 , Bedřichovice Česká republika
Jméno: František Zeman 23.2.1994 - 17.4.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Čechova 300/5, Šlapanice 664 51
Jméno: František Příkrý 23.2.1994 - 17.4.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nerudova 1456/23, Šlapanice 664 51
Jméno: Albín Kubínek 23.2.1994 - 17.4.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na návsi 117, Prace 664 58
Jméno: Josef Schrom 23.2.1994 - 17.4.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Zapletalova 26 , 620 00 Brno Česká republika
Jméno: Antonín Studený 15.3.1995 - 17.4.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Na Zahrádkách 1582/16, Šlapanice 664 51
Jméno: Josef Mazálek 17.4.1997 - 8.7.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: 14 , Jiříkovice Česká republika
Jméno: Antonín Studený 17.4.1997 - 28.12.2002
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: do 24.5.2002
Adresa: Na Zahrádkách 1582/16, Šlapanice 664 51
Jméno: Ing. Karel Klaška 17.4.1997 - 28.12.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: do 24.5.2002
Adresa: 3 , Kobylnice Česká republika
Jméno: Ing. Josef Kučera 17.4.1997 - 28.12.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 24.5.2002
Adresa: Arménská 507/13, Brno 625 00
Jméno: Josef Dvořáček 17.4.1997 - 28.12.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 24.5.2002
Adresa: 3 , 664 51 Ponětovice Česká republika
Jméno: František Mazálek 17.4.1997 - 28.12.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 24.5.2002
Adresa: Za Křížkem 125, Blažovice 664 08
Jméno: Ludmila Krčková 17.4.1997 - 28.12.2002
Funkce: členka představenstva
Ve funkci: do 24.5.2002
Adresa: Ponětovská 140, Jiříkovice 664 51
Jméno: Ing. Petr Veverka 17.4.1997 - 28.12.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 24.5.2002
Adresa: 54 , Bedřichovice Česká republika
Jméno: František Zeman 17.4.1997 - 28.12.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 24.5.2002
Adresa: Čechova 300/5, Šlapanice 664 51
Jméno: František Příkrý 17.4.1997 - 28.12.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 24.5.2002
Adresa: Nerudova 1456/23, Šlapanice 664 51
Jméno: Albín Kubínek 17.4.1997 - 28.12.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 24.5.2002
Adresa: Na návsi 117, Prace 664 58
Jméno: Ing. Václav Fišer 17.4.1997 - 28.12.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 24.5.2002
Adresa: U Kostela 105, Blažovice 664 08
Jméno: Josef Schrom 17.4.1997 - 28.12.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 24.5.2002
Adresa: Zapletalova 26 , 620 00 Brno Česká republika
Jméno: Ing. Petr Horák 8.7.1997 - 28.12.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 24.5.2002
Adresa: 34 , 664 07 Sivice Česká republika
Jméno: Antonín Studený 28.12.2002 - 21.8.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 15.6.2007
Ve funkci: od 24.5.2002 do 9.7.2007
Adresa: Na Zahrádkách 1582/16, Šlapanice 664 51
Jméno: Ing. Karel Klaška 28.12.2002 - 21.8.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 15.6.2007
Ve funkci: od 24.5.2002 do 9.7.2007
Adresa: 3 , 664 51 Kobylnice Česká republika
Jméno: Ing. Václav Fišer 28.12.2002 - 21.8.2007
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 24.5.2002 do 15.6.2007
Adresa: U Kostela 105, Blažovice 664 08
Jméno: Ing. Petr Horák 28.12.2002 - 21.8.2007
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 24.5.2002 do 15.6.2007
Adresa: Hostěnická 634, Pozořice 664 07
Jméno: Albín Kubínek 28.12.2002 - 21.8.2007
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 24.5.2002 do 15.6.2007
Adresa: 117 , 664 58 Práce Česká republika
Jméno: Jan Štěpánek 28.12.2002 - 21.8.2007
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 24.5.2002 do 15.6.2007
Adresa: Na Návsi 217, Jiříkovice 664 51
Jméno: Ing. Petr Veverka 28.12.2002 - 21.8.2007
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 24.5.2002 do 15.6.2007
Adresa: 237, Šardice 696 13
Jméno: Ing. Jan Vojta 28.12.2002 - 21.8.2007
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 24.5.2002 do 15.6.2007
Adresa: Zahradní 100, Blažovice 664 08
Jméno: František Zeman 28.12.2002 - 21.8.2007
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 24.5.2002 do 15.6.2007
Adresa: Čechova 300/5, Šlapanice 664 51
Jméno: Antonín Studený 21.8.2007 - 20.7.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.6.2007 do 13.6.2012
Ve funkci: od 9.7.2007 do 13.6.2012
Adresa: Na Zahrádkách 1582/16, Šlapanice 664 51
Jméno: Ing. Karel Klaška 21.8.2007 - 20.7.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 15.6.2007 do 13.6.2012
Ve funkci: od 9.7.2007 do 13.6.2012
Adresa: 3 , 664 51 Kobylnice Česká republika
Jméno: Ing. Václav Fišer 21.8.2007 - 20.7.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.6.2007 do 13.6.2012
Adresa: U Kostela 105, Blažovice 664 08
Jméno: Ing. Petr Horák 21.8.2007 - 20.7.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.6.2007 do 13.6.2012
Adresa: Holubická 643, Pozořice 664 07
Jméno: Albín Kubínek 21.8.2007 - 20.7.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.6.2007 do 13.6.2012
Adresa: Na návsi 117, Prace 664 58
Jméno: Jan Štěpánek 21.8.2007 - 20.7.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.6.2007 do 13.6.2012
Adresa: Na Návsi 217, Jiříkovice 664 51
Jméno: Ing. Petr Veverka 21.8.2007 - 20.7.2012
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 15.6.2007 do 13.6.2012
Adresa: 231, Šardice 696 13
Jméno: Ing. Jan Vojta 21.8.2007 - 20.7.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.6.2007 do 13.6.2012
Adresa: Zahradní 100, Blažovice 664 08
Jméno: František Zeman 21.8.2007 - 20.7.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.6.2007 do 13.6.2012
Adresa: Čechova 300/5, Šlapanice 664 51
Jméno: Ing. Jan Vojta 20.7.2012 - 16.5.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.6.2012
Adresa: Zahradní 100, Blažovice 664 08
Jméno: Antonín Studený 20.7.2012 - 9.7.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 13.6.2012
Ve funkci: od 14.6.2012
Adresa: Na Zahrádkách 1582/16, Šlapanice 664 51
Jméno: Ing. Karel Klaška 20.7.2012 - 9.7.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 13.6.2012
Ve funkci: od 14.6.2012
Adresa: Na Návsi 3, Kobylnice 664 51
Jméno: Václav Barták 20.7.2012 - 9.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.6.2012
Adresa: Malé Lipky 283, Pozořice 664 07
Jméno: Ing. Petr Horák 20.7.2012 - 9.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.6.2012
Adresa: Holubická 643, Pozořice 664 07
Jméno: Jan Štěpánek 20.7.2012 - 9.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.6.2012
Adresa: Na Návsi 217, Jiříkovice 664 51
Jméno: Pavel Štěpánek 20.7.2012 - 9.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.6.2012
Adresa: Za Humny 222, Jiříkovice 664 51
Jméno: Ing. Roman Vacuška 20.7.2012 - 9.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.6.2012
Adresa: Šámalova 3300/46, Brno 615 00
Jméno: Ing. Petr Veverka 20.7.2012 - 9.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.6.2012
Adresa: 231, Šardice 696 13
Jméno: Ing. Jan Vojta 16.5.2014 - 9.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.6.2012
Adresa: Laténská 429, Blažovice 664 08
Jméno: Antonín Studený 9.7.2015 - 26.6.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 13.6.2012 do 13.6.2017
Ve funkci: od 14.6.2012 do 13.6.2017
Adresa: Na Zahrádkách 1582/16, Šlapanice 664 51
Jméno: Ing. Karel Klaška 9.7.2015 - 26.6.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 13.6.2012 do 13.6.2017
Ve funkci: od 14.6.2012 do 13.6.2017
Adresa: Na Návsi 3, Kobylnice 664 51
Jméno: Václav Barták 9.7.2015 - 26.6.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.6.2012 do 13.6.2017
Ve funkci: do 13.6.2017
Adresa: Malé Lipky 283, Pozořice 664 07
Jméno: Ing. Petr Horák 9.7.2015 - 26.6.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.6.2012 do 13.6.2017
Ve funkci: do 13.6.2017
Adresa: Holubická 643, Pozořice 664 07
Jméno: Jan Štěpánek 9.7.2015 - 26.6.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.6.2012 do 13.6.2017
Ve funkci: do 13.6.2017
Adresa: Na Návsi 217, Jiříkovice 664 51
Jméno: Pavel Štěpánek 9.7.2015 - 26.6.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.6.2012 do 13.6.2017
Ve funkci: do 13.6.2017
Adresa: Za Humny 222, Jiříkovice 664 51
Jméno: Ing. Roman Vacuška 9.7.2015 - 26.6.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.6.2012 do 13.6.2017
Ve funkci: do 13.6.2017
Adresa: Šámalova 3300/46, Brno 615 00
Jméno: Ing. Petr Veverka 9.7.2015 - 26.6.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.6.2012 do 13.6.2017
Ve funkci: do 13.6.2017
Adresa: 231, Šardice 696 13
Jméno: Ing. Jan Vojta 9.7.2015 - 26.6.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.6.2012 do 13.6.2017
Ve funkci: do 13.6.2017
Adresa: Laténská 429, Blažovice 664 08
Jméno: Ing. Roman Vacuška 26.6.2017 - 9.8.2017
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 14.6.2017
Ve funkci: od 14.6.2017
Adresa: Šámalova 3300/46, Brno 615 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Petr Klemšinský 28.7.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 3.6.2015
Ve funkci: od 4.6.2015
Adresa: 311, Podolí 664 03
Jméno: Ing. Pavlína Daňková 28.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.6.2015
Adresa: Na Vyhlídce 592, Rájec-Jestřebí 679 02
Jméno: Ing. David Perna 28.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.6.2015
Adresa: Rozhraní 413/18, Brno 619 00
Jméno: Jaroslava Hanzlová 23.2.1994 - 17.4.1997
Funkce: členka
Adresa: Tyršova 1362/6, Šlapanice 664 51
Jméno: Anna Kučerová 23.2.1994 - 17.4.1997
Funkce: členka
Adresa: Pěkná 694/22, Brno 643 00
Jméno: Jan Paulík 23.2.1994 - 17.4.1997
Funkce: člen
Adresa: 80 , 664 08 Blažovice Česká republika
Jméno: Jan Král 23.2.1994 - 17.4.1997
Funkce: člen
Adresa: Na Návsi 243, Kobylnice 664 51
Jméno: Lubomír Dvořáček 23.2.1994 - 17.4.1997
Funkce: člen
Adresa: Šlapánská 189, Jiříkovice 664 51
Jméno: Jaroslava Hanzlová 17.4.1997 - 9.9.2005
Funkce: členka
Trvání členství: do 20.5.2005
Ve funkci: do 20.5.2005
Adresa: Tyršova 1362/6, Šlapanice 664 51
Jméno: Anna Kučerová 17.4.1997 - 9.9.2005
Funkce: členka
Trvání členství: do 20.5.2005
Ve funkci: do 20.5.2005
Adresa: Pěkná 694/22, Brno 643 00
Jméno: Josef Paulík 17.4.1997 - 9.9.2005
Funkce: člen
Trvání členství: do 20.5.2005
Ve funkci: do 20.5.2005
Adresa: 80 , 664 08 Blažovice Česká republika
Jméno: Jan Král 17.4.1997 - 9.9.2005
Funkce: člen
Trvání členství: do 19.5.2005
Ve funkci: do 19.5.2005
Adresa: Na Návsi 243, Kobylnice 664 51
Jméno: Lubomír Dvořáček 17.4.1997 - 9.9.2005
Funkce: člen
Trvání členství: do 20.5.2005
Ve funkci: do 20.5.2005
Adresa: Šlapánská 189, Jiříkovice 664 51
Jméno: Anna Kučerová 9.9.2005 - 17.6.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.5.2005 do 19.5.2010
Ve funkci: od 20.5.2005 do 19.5.2010
Adresa: Pěkná 694/22, Brno 643 00
Jméno: Jan Král 9.9.2005 - 17.6.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.5.2005 do 19.5.2010
Ve funkci: od 19.5.2005 do 19.5.2010
Adresa: Na Návsi 243, Kobylnice 664 51
Jméno: Ing. Cyril Doležel 9.9.2005 - 17.6.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.5.2005 do 19.5.2010
Ve funkci: od 20.5.2005 do 19.5.2010
Adresa: 159, Viničné Šumice 664 06
Jméno: Ing. Petr Klemšinský 17.6.2010 - 28.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.5.2010 do 3.6.2015
Adresa: Podolí 311 , Brno Česká republika
Jméno: Anna Kučerová 17.6.2010 - 28.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.5.2010 do 3.6.2015
Adresa: Pěkná 694/22, Brno 643 00
Jméno: David Perna 17.6.2010 - 28.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.5.2010 do 3.6.2015
Adresa: Rozhraní 413/18, Brno 619 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Roman Zvěřina
Člen statutárního orgánu: Václav Barták
Člen statutárního orgánu: Antonín Studený
Člen statutárního orgánu: Ing. Karel Klaška
Člen statutárního orgánu: Jan Štěpánek
Člen statutárního orgánu: Ing. Jan Vojta
Člen statutárního orgánu: Ing. Petr Horák
Člen statutárního orgánu: Ing. Petr Veverka
Člen statutárního orgánu: Radek Bednář

Vlastníci firmy BONAGRO, a.s. IČO: 49976524

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 183 870 000 Kč - 12.10.2006
zakladni 177 936 000 Kč - 29.9.2004 - 12.10.2006
zakladni 150 600 000 Kč - 5.12.1997 - 29.9.2004
zakladni 140 000 000 Kč - 15.3.1995 - 5.12.1997
zakladni 120 000 000 Kč - 23.2.1994 - 15.3.1995

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 2 012 18.3.2015
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 2 079 18.3.2015
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 6 589 18.3.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 6 446 18.3.2015
Kmenové akcie na jméno 500 Kč 1 078 18.3.2015
Akcie na jméno 5 000 Kč 2 079 12.10.2006 - 18.3.2015
Akcie na jméno 500 Kč 1 078 12.10.2006 - 18.3.2015
Akcie na jméno 10 000 Kč 6 589 29.9.2004 - 18.3.2015
Akcie na jméno 1 000 Kč 6 446 29.9.2004 - 18.3.2015
Akcie na jméno 50 000 Kč 2 012 5.12.1997 - 18.3.2015
Akcie na jméno 50 000 Kč 1 800 8.7.1997 - 5.12.1997
Akcie na jméno 50 000 Kč 1 400 15.3.1995 - 8.7.1997
Zaměstnanecké akcie na jméno 5 000 Kč 4 000 15.3.1995 - 8.7.1997
Akcie na jméno 10 000 Kč 4 000 15.3.1995 - 29.9.2004
Akcie na jméno 1 000 Kč 5 000 15.3.1995 - 29.9.2004
Akcie na jméno 5 000 Kč 1 000 15.3.1995 - 12.10.2006
Akcie na jméno 50 000 Kč 1 000 23.2.1994 - 15.3.1995
Akcie na jméno 10 000 Kč 4 000 23.2.1994 - 15.3.1995
Akcie na jméno 5 000 Kč 1 000 23.2.1994 - 15.3.1995
Akcie na jméno 1 000 Kč 5 000 23.2.1994 - 15.3.1995
Zaměstnanecké akcie na jméno 5 000 Kč 4 000 23.2.1994 - 15.3.1995

Sbírka Listin BONAGRO, a.s. IČO: 49976524

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1290/SL 71 ostatní zápis z 1. jednání dozorčí rady Krajský soud v Brně 4.6.2015 22.6.2015 31.7.2015 1
B 1290/SL 70 ostatní zápis z jednání řádné VH Krajský soud v Brně 3.6.2015 22.6.2015 31.7.2015 9
B 1290/SL 69 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 21.4.2015 11.6.2015 15.6.2015 38
B 1290/SL 68 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 28.5.2014 13.3.2015 19.3.2015 15
B 1290/SL 67 notářský zápis [NZ 191/2014] stanovy Krajský soud v Brně 15.8.2014 13.3.2015 19.3.2015 17
B 1290/SL 66 účetní závěrka [2013]  příloha Krajský soud v Brně 8.4.2014 4.7.2014 28.7.2014 13
B 1290/SL 65 účetní závěrka [2013]  výkaz Krajský soud v Brně 8.4.2014 4.7.2014 28.7.2014 2
B 1290/SL 64 účetní závěrka [2013]  rozvaha Krajský soud v Brně 8.4.2014 4.7.2014 28.7.2014 4
B 1290/SL 63 účetní závěrka [2013]  rozvaha Krajský soud v Brně 8.4.2014 4.7.2014 28.7.2014 4
B 1290/SL 62 účetní závěrka [2013]  příloha Krajský soud v Brně 8.4.2014 4.7.2014 28.7.2014 13
B 1290/SL 61 účetní závěrka [2012]  výkaz Krajský soud v Brně 25.4.2013 10.6.2013 12.6.2013 2
B 1290/SL 60 účetní závěrka [2012]  rozvaha Krajský soud v Brně 25.4.2013 10.6.2013 12.6.2013 4
B 1290/SL 59 účetní závěrka [2012]  příloha Krajský soud v Brně 25.4.2013 10.6.2013 12.6.2013 13
B 1290/SL 58 ostatní zápis z jed.řádné VH akc. Krajský soud v Brně 13.6.2012 18.7.2012 15.8.2012 9
B 1290/SL 57 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 7.5.2012 27.6.2012 9.7.2012 38
B 1290/SL 56 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 23.5.2011 23.9.2011 12
B 1290/SL 55 účetní závěrka - příloha 2010 Krajský soud v Brně 23.5.2011 22.9.2011 14
B 1290/SL 54 účetní závěrka - výkaz 2010 Krajský soud v Brně 23.5.2011 22.9.2011 2
B 1290/SL 53 účetní závěrka - rozvaha 2010 Krajský soud v Brně 23.5.2011 22.9.2011 4
B 1290/SL 52 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 8.4.2010 27.7.2010 11
B 1290/SL 51 ostatní - zápis z jednání VH Krajský soud v Brně 19.5.2010 22.6.2010 12
B 1290/SL 50 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 3.6.2009 20.8.2009 9
B 1290/SL 49 ostatní -zápis zjed. předst. Krajský soud v Brně 9.7.2007 3.9.2007 2
B 1290/SL 48 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 15.8.2007 3.9.2007 14
B 1290/SL 47 ostatní -zápis z jed. řádné VH Krajský soud v Brně 15.6.2007 3.9.2007 9
B 1290/SL 46 notářský zápis -návrh sml. o fúzi, NZ 122/06 Krajský soud v Brně 25.8.2006 19.10.2006 12
B 1290/SL 45 notářský zápis -návrh sml. o fúzi, NZ 120/06 Krajský soud v Brně 25.8.2006 19.10.2006 15
B 1290/SL 44 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 30.6.2006 19.10.2006 10
B 1290/SL 43 ostatní -spol. zpráva dozorčích rad Krajský soud v Brně 26.5.2006 19.10.2006 2
B 1290/SL 42 ostatní -spol. zpráva představenstev Krajský soud v Brně 25.5.2006 19.10.2006 7
B 1290/SL 41 posudek znalce -č. 2838-270/2006 Krajský soud v Brně 23.5.2006 19.10.2006 13
B 1290/SL 40 posudek znalce -č. 2827-259/2006 Krajský soud v Brně 9.5.2006 19.10.2006 99
B 1290/SL 39 účetní závěrka 2005 Krajský soud v Brně 5.5.2006 19.10.2006 9
B 1290/SL 38 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 19.10.2006 17
B 1290/SL 37 ostatní -společná zpráva DR Krajský soud v Brně 26.5.2006 2.6.2006 2
B 1290/SL 36 změna právní formy, fúze -návrh Krajský soud v Brně 2.6.2006 16
B 1290/SL 34 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 22.8.2005 12.9.2005 3
B 1290/SL 33 ostatní - protokol o volbě čl. DR Krajský soud v Brně 19.5.2005 12.9.2005 7
B 1290/SL 32 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 20.5.2005 12.9.2005 8
B 1290/SL 31 notářský zápis - osvědčení VH Krajský soud v Brně 14.9.2004 1.11.2004 1
B 1290/SL 30 ostatní -spol. zpráva doz. rad Krajský soud v Brně 14.5.2004 1.11.2004 3
B 1290/SL 29 notářský zápis -rozhodnutí Krajský soud v Brně 24.6.2004 1.11.2004 14
B 1290/SL 28 notářský zápis -rozhodnutí Krajský soud v Brně 24.6.2004 1.11.2004 14
B 1290/SL 27 ostatní -zápis z jed. řádné VH Krajský soud v Brně 18.6.2004 1.11.2004 16
B 1290/SL 26 ostatní -zápis z řádné VH Krajský soud v Brně 18.6.2004 1.11.2004 11
B 1290/SL 25 notářský zápis -návvrh smlouvy o fúzi-úč.záv. Krajský soud v Brně 18.6.2004 1.11.2004 27
B 1290/SL 24 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 9.6.2004 10.8.2004 9
B 1290/SL 23 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 3.6.2003 10.8.2004 9
B 1290/SL 22 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 27.3.2002 10.8.2004 9
B 1290/SL 21 ostatní -plná moc Krajský soud v Brně 17.2.2004 20.5.2004 1
B 1290/SL 20 ostatní -společní zpráva dozorčích rad Krajský soud v Brně 14.5.2004 20.5.2004 3
B 1290/SL 19 změna právní formy, fúze -návrh Krajský soud v Brně 11.5.2004 20.5.2004 14
B 1290/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 13.6.2003 7.1.2004 1
B 1290/SL 17 notářský zápis -rozhod. VH Krajský soud v Brně 31.7.2003 7.1.2004 3
B 1290/SL 16 podpisové vzory Krajský soud v Brně 12.6.2002 13.1.2003 9
B 1290/SL 15 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 13.9.2000 16
B 1290/SL 14 účetní závěrka - 1997 Krajský soud v Brně 10.6.1998 19.6.1998 73
B 1290/SL 9 posudek znalce - č.455-115/97 Krajský soud v Brně 18.5.1997 5.2.1998 9
B 1290/SL 8 ostatní - zápis Krajský soud v Brně 19.6.1997 5.2.1998 7
B 1290/SL 7 ostatní - čestná prohlášení Krajský soud v Brně 6.1.1997 5.2.1998 18
B 1290/SL 6 ostatní - zápisy z jednání Krajský soud v Brně 25.4.1997 5.2.1998 40
B 1290/SL 5 posudek znalce - č.455 Krajský soud v Brně 18.5.1997 5.2.1998 9
B 1290/SL 4 posudek znalce - č. 1325 Krajský soud v Brně 18.5.1997 5.2.1998 7
B 1290/SL 3 notářský zápis Krajský soud v Brně 19.6.1997 5.2.1998 5
B 1290/SL 2 notářský zápis Krajský soud v Brně 13.5.1997 5.2.1998 4
B 1290/SL 13 ostatní - listina upisovatelů Krajský soud v Brně 6.10.1997 5.2.1998 5
B 1290/SL 12 ostatní - seznam členů Krajský soud v Brně 25.4.1997 5.2.1998 133
B 1290/SL 11 ostatní - pozvánka Krajský soud v Brně 19.6.1997 5.2.1998 3
B 1290/SL 10 posudek znalce - č.1325/116/97 Krajský soud v Brně 18.5.1997 5.2.1998 7
B 1290/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.4.1997 5.2.1998 17
B 1290/SL 35 ostatní - chybný zápis Krajský soud v Brně 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení BONAGRO, a.s.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu BONAGRO, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.