BLUECAP Invest,a.s. Brno IČO: 26235528

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu BLUECAP Invest,a.s., která sídlí v obci Brno a bylo jí přiděleno IČO 26235528.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem BLUECAP Invest,a.s. se sídlem v obci Brno byla založena v roce 2000. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 16 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob a další.

Základní údaje o BLUECAP Invest,a.s. IČO: 26235528

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 22.12.2000
Spisová značka: B 3523
IČO: 26235528
Obchodní firma: BLUECAP Invest,a.s.
Právní forma: Akciová společnost 22.12.2000
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 22.12.2000
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech 20.1.2014
Počet členů správní rady: 1 20.1.2014 - 29.5.2018
Na základě fúze sloučením společnost BLUECAP Invest, a.s., se sídlem Brno, Makovského náměstí 2, okres Brno-město, PSČ 616 00, IČ: 262 35 528, jako nástupnická společnost, převzala jmění zanikající společnosti s obchodní firmou HAUNT s.r.o., se sídlem Brn o, Makovského náměstí 3147/2, PSČ 616 00, IČ: 269 66 646. 22.1.2013
Základní kapitál společnosti BLUECAP Invest, a.s. se z původní výše 35,000.000,-Kč (slovy: třicet pět milionů korun českých) zvyšuje o částku ve výši 8,000.000,-Kč (slovy: osm milionů korun českých) na nový základní kapitál ve výši 43,000.000,-Kč (slovy : čtyřicet tři milionů korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 16 ks (slovy: šestnáct kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 500.000,-Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Dosavadní akcionáři mají přednostní právo upsat všechny nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti. Místem pro výkon tohoto přednostního práva je sídlo společnosti: Brno, Makov ského náměstí 2, PSČ: 616 00. Lhůta k výkonu tohoto přednostního práva činí šestnáct (16) dnů a počne běžet dnem následujícím po dni zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku u této společnosti. Počátek běhu této lhůty bude dosavadním akcionářům oznámen způsobem stanoveným pro svolání valné hromady a současně jim bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Dosavadní akcionáři jsou oprávněni upsat všech 16 ks (slovy: šestnáct kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 500.000,-Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) a to peněžitým vkladem, kde emisní kurs je rov en jejich jmenovité hodnotě. K jedné nové akcii společnosti připadá podíl 16/50 (slovy: šestnáct ku padesáti) na jedné dosavadní akcii společnosti s tím, že lze upsat pouze celé akcie. Všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci, společnosti SALMON SERVICES, Ltd., se sídlem Lawford House, Albert Place, London N3 1QA, Velká Británie, Registered No.3545431 UK, která je upíše pen ěžitým vkladem. Místem pro úpis akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti Brno, Makovského náměstí 2, PSČ: 616 00. Lhůta pro jejich úpis činí 30 (slovy: třicet) dnů a počne běžet dnem následujícím po uplynutí lhůty pro přednostní právo akcionářů k úpisu t ěchto akcií. Počátek běhu této lhůty bude těmto upisovatelům oznámen doporučeným dopisem s tím, že emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Současně s tím jim bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Vklady upisovatelů musí být splaceny v penězích, a to ve výši padesát procent (50%) z celkového emisního kurzu upsaných akcií, a to do šedesáti (60) dnů ode dne úpisu akcií, nejpozději však do dne podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obch odního rejstříku, a to na zvláštní k tomu zřízený účet společnosti číslo 43-8136870247/0100 vedený u Komerční banky, a.s., a ve zbylé výši pak nejpozději do třicátého září roku dvoutisícího jedenáctého (30.09.2011). 12.11.2010 - 17.12.2010
Základní kapitál společnosti BLUECAP Invest, a.s. se z původní výše 22.000.000,-- Kč (slovy: dvacet dva milionů korun českých) zvyšuje o částku ve výši 13.000.000,-- Kč (slovy: třináct milionů korun českých) na nový základní kapitál ve výši 35.000.000,-- Kč (slovy: třicet pět milionů korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 26 ks (slovy: dvacet šest kusů) kmenových listinných akcií znějících na maji tele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Dosavadní akcionáři mají přednostní právo upsat dále uvedené nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti. Místem pro výkon tohoto přednostního práva je sídlo společnosti: Brno, Makovského náměstí 2, okres Brno-město, PSČ: 616 00. Lhůta k výkonu tohoto přednostního práva činí 30 (slovy: třicet) dnů po zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným pro svolání valné hromady. Dosavadní akcionáři jsou oprávněni upsat všech 26 ks (slovy: dvacet šest kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem, kde emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě. Na jednu novou akcii o jmenovité hodnotě ve výši 500.000,--Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) připadá podíl 26/440 (slovy: dvacet šest ku čtyři sta čtyřiceti) na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě ve výši 5 0.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. Ustanovení tohoto rozhodnutí o přednostním právu akcionářů upsat nové akcie společnosti na zvýšení základního kapitálu se nepoužijí, jestliže se všichni akcionáři před hlasováním o tomto návrhu vzdají svého přednostního práva na upisování akcií. Všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti SALMON SERVIS, Ltd. se sídlem Lawford House, Albert Place, London N3 1QA, Velká Británie, Registered No. 3545431 UK, a to všech 26 k s (slovy: dvacet šest kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 500.000.-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), která je upíše peněžitým vkladem. Místem pro úpis akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti: Brno, Makovského náměstí 2, okres Brno-město, PSČ: 616 00. Lhůta pro jejich úpis činí 21 (slovy: dvacet jedna) dnů. Tato lhůta počne běžet následujícím dnem po dni uplynutím lhůty pro úpis s využitím přednostního práva anebo dnem následujícím po dni zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, pokud se všichni dosavadní akcionáři vzdají svého přednostního práva k jejich úpisu. Počátek běhu lh ůty bude upisovateli oznámen doporučeným dopisem na jeho adresu s tím, že emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Současně s tím mu bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 204 odst. 5 obcho dního zákoníku. Peněžitý vklad upisovatele musí být splacen v celém rozsahu, tj. celý emisní kurs upsaných akcií, a to do jednoho (1) měsíce od jejich úpisu či od uzavření shora uvedené smlouvy o upisování akcií, a to na zvláštní k tomu zřízený účet společnosti číslo 35 -8003600227/0100 vedený pro společnost Komerční bankou, a.s. 29.1.2007 - 11.4.2007
Základní kapitál společnosti BLUECAP Invest, a.s. se z původní výše 17,000.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů korun českých) zvyšuje o částku ve výši 5,000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) na nový základní kapitál ve výši 22,000.000,- Kč (slovy: dvacet dva milionů korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 10 ks (slovy: deset kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Dosavadní akcionáři mají přednostní právo upsat dále uvedené nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti. Místem pro výkon přednostního práva je sídlo společnosti v Brně na Mako vského náměstí číslo 2. Lhůta k výkonu tohoto přednostního práva činí 16 (slovy: šestnáct) dnů a počne běžet dnem následujícím po dni nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Brně o zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Počáte k běhu této lhůty akcionářům oznámen způsobem stanoveným pro svolání valné hromady. Dosavadní akcionáři jsou oprávněni upsat 10 ks (slovy: deset kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), a to nepeněžitým vkladem, kde emisní kurs je roven je jich jmenovité hodnotě. Na jednu novou akcii o jmenovité hodnotě ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) připadá podíl 10/340 (slovy: deset ku tři sta čtyřiceti) na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě ve výši 50.000,- Kč (slovy: pa desát tisíc korun českých) s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. Ustanovení tohoto rozhodnutí o přednostním právu akcionářů upsat nové akcie společnosti na zvýšení základního kapitálu se nepoužijí, jestliže se všichni akcionáři před hlasováním o tomto návrhu vzdají svého přednostního práva na upisování akcií. Všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti SALMON SERVICES, Ltd., se sídlem Lawford House, Albert Place, London N3 1QA, Velká Británie, Registered No. 3545431 UK, a to všech 1 0 Ks (slovy: deset kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), která je upíše peněžitým vkladem. Místem pro úpis akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti Brno, Makovského náměstí 2. Lhůta pro jejich úpis činí 21 (slovy: dvacet jedna) dnů. Tato lhůta počne běžet následujícím dnem po dni uplynutí lhůty pro úpis s využitím přednostního práva anebo dnem následujícím po dni nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku, pokud se všichni dosavadní akcionáři vzdají svého přednostního práva k jejich úpisu. Počátek běhu této lhůty upisovatelům oznámen doporučený m dopisem na jejich bydliště či adresu s tím, že emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Současně s tím jim mu bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Peněžitý vklad upisovatele musí být splacen v celém rozsahu, tj. celý emisní kurs upsaných akcií, a to do jednoho (1) měsíce od jejich úpisu či od uzavření shora uvedené smlouvy o upisování akcií, a to na zvláštní k tomu zřízený účet společnosti číslo 35- 2060190247/0100, vedený pro společnost Komerční bankou, a.s. se sídlem v Praze, ve výši 30% (slovy: třicet procent) a zbylou částkou ve výši 70% (slovy: sedmdesát procent) pak nejpozději do jednoho (1) roku od jejich úpisu. 8.10.2004 - 26.1.2005
Základní kapitál společnosti BLUECAP Invest, a.s. se z původní výše 10,000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) zvyšuje o částku ve výši 7,000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých) na nový základní kapitál ve výši 17,000.000,- Kč (slovy: s edmnáct milionů korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 14 ks (slovy: čtrnáct kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 500.000,- Kč (slovy: pětset tisíc korun českých). Dosavadní akcionáři mají přednostní právo upsat uvedené nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti. Místem pro výkon tohoto přednostního práva je sídlo společnosti v Brně na Ma kovského náměstí číslo 2. Lhůta k výkonu tohoto přednostního práva činí 16 (slovy: šestnáct) dnů a počne běžet dnem následujícím po dni nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Brně o zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Počá tek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným pro svolání valné hromady. Dosavadní akcionáři jsou oprávněni upsat 6 ks (slovy: šest kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 500.000,- Kč (slovy: pětset tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem, kde emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě. Na jednu novou akcii o jmenovité hodnotě ve výši 500.000,- Kč (slovy: pětset tisíc korun českých) připadá podíl 6/200 (slovy: šest ku dvěstě) na jednu dosavadní akcii o téže jmenovité hodnotě, s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. Pr otože ostatních 8 ks (slovy: osm kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 500.000,- Kč (slovy: pětset tisíc korun českých) bude upsáno nepeněžitými vklady, přednostní právo se zde neuplatní. Všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti SALMON SERVICES, Ltd., se sídlem Lawford House, Albert Place, London N3 1QA, Velká Británie, Registered No. 3545431 UK, a to všech 6 ks (slovy: šest kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 500.000,- Kč (slovy: pětset tisíc korun českých), která je upíše peněžitým vkladem. Zbylých 8 ks (slovy: osm kusů) kmenových listinných akcií znějíc ích na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 500.000,- Kč (slovy: pětset tisíc korun českých) pak upíše dále uvedeným nepeněžitým vkladem určený zájemce pan Jiří Böhm, r.č. 530220/078, bytem Brno, Dobrovského 157/1. Místem pro úpis akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti Brno, Makovského náměstí 2. Lhůta pro jejich úpis činí 21 (slovy: dvacet jedna) dnů. Tato lhůta počne běžet následujícím dnem po dni uplynutí lhůty pro úpis s využitím přednostního práva. Počátek běhu této lhůty upisovatelům oznámen doporučeným dopisem na jejich bydliště či adresu s tím, že emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Současně s tím jim mu bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Peněžitý vklad upisovatele musí být splacen v celém rozsahu, tj. celý emisní kurs upsaných akcií, a to do jednoho (1) měsíce od jejich úpisu či od uzavření shora uvedené smlouvy o upisování akcií, a to na zvláštní k tomu zřízený účet společnosti číslo 000 0279594280257/0100, vedený pro společnost Komerční bankou, a.s. se sídlem v Praze, ve výši 30 % (slovy: třicet procent) a zbylou částkou ve výši 70 % (slovy: sedmdesát procent) pak nejpozději do jednoho roku od jejich úpisu. Dále uvedený nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti v Brně, Makovského náměstí 2 a lhůta k jeho splacení je 10 (slovy: deset) dnů ode dne uzavření shora uvedené smlouvy o upsání akcií a to předáním prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku a předáním nemovitostí. Schvaluje se upisování akcií, a to nepeněžitým vkladem upisovatele pana Jiřího Böhma, r.č. 530220/078, bytem Brno, Dobrovského 157/1, tvořeným nemovitostí, a to jiným nebytovým prostorem - jednotkou číslo 1994/6 včetně spoluvlastnického podílu na pozemku a společných částech domu v rozsahu id. 4423/52010, zapsaného v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 4417 pro obec a katastrální území Blansko, okres Blansko, v domě s byty a nebytovými prostory čp. 1994 postaveném na pozemku - stavební parcela st . parc. číslo 3456 - zastavěná plocha, oceněným na 4,066.000,- Kč (slovy: čtyři miliony šedesát šest tisíc korun českých) v souladu s ustanovení § 59 zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, znalcem jmenovaným soudem - Ing. Františkem Haluzou, bytem Pod Hor kou 7, Brno, PSČ 635 00, a to znaleckým posudkem č. 1585-01/03 ze dne 05.02.2003, s tím, že tento nepeněžitý vklad vydá společnost 8 ks (slovy: osm kusů) kmenových listinných akc ií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 500.000,- Kč (sl ovy: pětset tisíc korun českých). Schvaluje se jeho hospodářská využitelnost pro společnost. 27.10.2003 - 17.12.2003
Společnost se řídí stanovami ve znění vyplývajícím z usnesení valné hromady ze dne 20.6.2001 a ze skutečnosti, že zvýšení základního kapitálu schválené usnesením valné hromady ze dne 20.6.2001 bylo zcela splaceno. 27.7.2001 - 26.1.2005
Zvýšení základního kapitálu: 2.7.2001 - 27.7.2001
Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 20.6.2001 o záměru zvýšit základní kapitál společnosti upsáním nových akcií: 2.7.2001 - 27.7.2001
Základní kapitál společnosti BLUECAP Invest, a.s. se z původní výše 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) zvyšuje o částku ve výši 9,000.000,- Kč (slovy: devět milionů korun českých) na nový základní kapitál ve výši 10,000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2.7.2001 - 27.7.2001
Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 180 ks (slovy: jednostoosmdesát kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). 2.7.2001 - 27.7.2001
Dosavadní akcionáři mají přednostní právo upsat dále uvedené nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti. Místem pro výkon tohoto přednostního práva je sídlo společnosti v Brně na Makovského náměstí číslo 2. Lhůta k výkonu tohoto přednostního práva činí 16 (slovy: šestnáct) dnů a počne běžet dnem následujícím po dni nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Brně o zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným pro svolání valné hromady. 2.7.2001 - 27.7.2001
Dosavadní akcionáři jsou oprávněni upsat 46 ks (slovy: čtyřicet šest kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem, kde emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě. Na jednu novou akcii o jmenovité hodnotě ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) připadá podíl 0,43 % (slovy: čtyřicettři setin procenta) na jednu dosavadní akcii o téže jmenovité hodnotě, s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. Protože ostatních 134 ks (slovy: jednosto třicet čtyři kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), bude upsáno nepeněžitými vklady, přednostní právo se zde neuplatní. 2.7.2001 - 27.7.2001
Všechny nové akcie, i ty které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitým zájemcům, jimiž jsou: - pan Ing. Daniel Kába, r.č. 690817/5692, bytem Brno, Vaculíkova 9 , a to 93 ks (slovy: devadesát tři kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), který je upíše dále uvedeným nepeněžitým vkladem, - společnost ORKÁN, spol. s r.o., se sídlem Brno, Libušino údolí 118, PSČ 623 00, IČ 60751762, a to 41 ks (slovy: čtyřicet jedna kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), která je upíše dále uvedeným nepeněžitým vkladem. - společnost SALMON SERVICES, Ltd., se sídlem Athene House, The Brodway, London NW7 3TB,Velká Británie, Registered No. 3545431 UK, zastoupená zmocněncem a to 46 ks (slovy: čtyřicet šest kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), která je upíše peněžitým vkladem. 2.7.2001 - 27.7.2001
Místem pro úpis akcií bez využití přednostnío práva je sídlo společnosti Brno, Makovského náměstí 2. Lhůta pro jejich úpis činí 21 (slovy: dvacetjedna) dnů. Tato lhůta počne běžet pátým (5) dnem následujícím po dni tohoto rozhodnutí, pokud se všichni akcionáři před tímto hlasováním vzdají svého přednostního práva na upisování akcií a dále bude již podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku, s tím, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jinak tato lhůta počne běžet dnem následujícím po dni marného uplynutí přednostního práva na úpis akcií. Počátek běhu této lhůty bude těmto upisovatelům oznámen doporučeným dopisem na jejich adresy s tím, že emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Současně s tím jim bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. 2.7.2001 - 27.7.2001
Peněžitý vklad upisovatele musí být splacen v celém rozsahu, tj. celý emisní kurs upsaných akcií, do jednoho (1) měsíce od uzavření shora uvedené smlouvy o upisování akcií, a to na zvláštní k tomu zřízený účet společnosti č. 86-1482500247/0100, vedený pro společnost Komerční bankou, a.s. se sídlem v Praze. Místem pro splacení nepeněžitých vkladů upisovatelů je sídlo společnosti v Brně, Makovského náměstí 2 a lhůta k jejich splacení je do deseti (10) dnů ode dne uzavření shora uvedené smlouvy o upsání akcií a to předáním prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku a předáním nemovitostí. 2.7.2001 - 27.7.2001
Schvaluje se upisování akcií, a to: - nepeněžitým vkladem upisovatele pana Ing. Daniela Káby tvořeným nemovitostí, a to ostatním nebytovým prostorem - jednotkou číslo 1994/5 všetně spoluvlastnického podílu na pozemku a společných částech domu v rozsahu id. 4423/52010, zapsaného v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 4417 pro katastrální území Blansko, obec Blansko, okres Blansko, v domě s byty a nebytovými prostory čp. 1994 na pozemku - sta vební parcela par. číslo 3456 oceněným na 4,670.000,- Kč v souladu s ust. § 59 zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, znalcem jmenovaným soudem - Ing. Františkem Haluzou, bytem Pod Horkou 7, Brno, PSČ 635 00, a to znaleckým posudkem č. 1407 - 07/01 ze dne 12.4.2001, s tím, že za tento nepeněžitý vklad vydá společnost 93 ks (slovy: devadesát tři kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), - nepeněžitým vkladem upisovatele společnosti ORKÁN, spol. s r.o. tvořeným nemovitostmi zapsanými v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2222 pro katastrální území Žebětín, obec Brno, okres Brno - město, a to budovou - objekt bydlení ev. č. 1050 na pozemku jiného vlastníka parc. č. 2575/7, budovou - objekt bydlení ev. č. 926 na pozemku parc. č. 2567, pozemkem parc. č. 2567, zastavěná plocha, pozemkem parc. č. 2568, zahrada, pozemkem parc. č. 2569, zahrada, pozemkem parc. č. 2570, trvalý trav. porost, pozemkem parc. č. 2571/1, zastavěná plocha bez stavby, pozemkem parc. č. 2571/2, zastavěná plocha bez stavby, pozemkem parc. č. 2572, zahrada, pozemkem parc. č. 2573/1, zahrada, pozemek parc. č. 2573/2, zahrada, pozemkem parc. č. 2574, zastavená plocha bez stavby, pozemkem parc. č. 2575/1, zahrada, pozemkem parc. č. 2575/8, zahrada a pozemkem parc. č. 2575/9, zahrada, oceněnými na 2,079.350,- Kč znalcem v souladu s ust. § 59 zákona 513/1991 Sb. obchodní zákoník jmenovaným soudem - Ing. Františkem Haluzou, bytem Pod Horkou 7, Brno, PSČ 635 00, a to znaleckým posudkem č. 1437 - 37/01 ze dne 15.5.2001, s tím, že za tento nepeněžitý vklad vydá společnost 41 ks (slovy: čtyřicet jedna kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). 2.7.2001 - 27.7.2001

Aktuální kontaktní údaje BLUECAP Invest,a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 26235528
Obchodní firma: BLUECAP Invest, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 6.6.2001
Celkový počet živností: 12
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 26235528
Firma: BLUECAP Invest,a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-Žabovřesky
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 22.12.2000

Kontakty na BLUECAP Invest,a.s. IČO: 26235528

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Makovského náměstí 3147/2 , Brno 616 00 29.5.2018
Sídlo: Makovského náměstí 3147/2 , Brno 616 00 20.1.2014 - 29.5.2018
Sídlo: Makovského náměstí 3147/2 , Brno 616 00 22.12.2000 - 20.1.2014

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Makovského náměstí 3147/2, Brno 616 00

Obory činností BLUECAP Invest,a.s. IČO: 26235528

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 26.5.2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 26.5.2010
zpracování dat, služby databank, správa sítí 31.5.2006 - 26.5.2010
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 31.5.2006 - 26.5.2010
poskytování elekronických komunikačních činností 31.5.2006 - 26.5.2010
masérské, rekondiční a regenerační služby 15.8.2005 - 11.4.2007
velkoobchod 2.7.2001 - 26.5.2010
maloobchod se smíšeným zbožím 2.7.2001 - 26.5.2010
realitní činnost 2.7.2001 - 26.5.2010
správa a údržba nemovitostí 2.7.2001 - 26.5.2010
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 2.7.2001 - 26.5.2010
pronájem a půjčování věcí movitých 2.7.2001 - 26.5.2010
zprostředkování obchodu 2.7.2001 - 26.5.2010
zprostředkování služeb 2.7.2001 - 26.5.2010
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb, zajišťujících jejich řádný provoz 22.12.2000 - 26.5.2010
správa vlastního majetku 22.12.2000 - 26.5.2010

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 26.5.2010
správa vlastního majetku 26.5.2010

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 6.6.2001
Provozovna č. 1
Provozovna: Brněnská 1190 , Rosice 665 01
Identifikační číslo provozovny: 1011742772
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 1.8.2017
Provozovna č. 2
Provozovna: Makovského náměstí 3147/2 , Brno 616 00
Identifikační číslo provozovny: 1000908674
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 7.3.2007

Živnost č. 2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 5.5.2006
Provozovna č. 1
Provozovna: Makovského náměstí 3147/2 , Brno 616 00
Identifikační číslo provozovny: 1000908674
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.3.2007

Živnost č. 3 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.6.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.6.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.6.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.6.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.6.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.6.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.6.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.6.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.8.2005
Zánik oprávnění: 23.3.2007

Živnost č. 12 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.5.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba elektronických součástek a desek
Výroba komunikačních zařízení
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Informační činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Činnosti vedení podniků
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy BLUECAP Invest,a.s. IČO: 26235528

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje navenek statutární ředitel. 20.1.2014
Způsob jednání: Za představenstvo společnosti jedná a podepisuje samostatně předseda představenstva nebo společně jiní dva členové představenstva. 30.7.2004 - 20.1.2014
Způsob jednání: Jednat a podepisovat jménem společnosti je oprávněn předseda představenstva samostatně. Člen nebo členové představenstva jsou oprávněni jménem společnosti jednat a podepisovat jen společně s předsedou představenstva. Podepisování za společnost se děje tím způsobem, že k názvu společnosti či k otisku razítka společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo předseda představenstva a člen či členové představenstva. 22.12.2000 - 30.7.2004
Jméno: Ing. Barbora Beňovská 5.10.2018
Funkce: statutární ředitel
Ve funkci: od 5.10.2018
Adresa: Grmelova 59/6, Brno 639 00
Jméno: Ing. Jitka Čurdová 22.12.2000 - 9.5.2001
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Valouškova 579/2, Brno 635 00
Jméno: Martin Vitoul 22.12.2000 - 9.5.2001
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 12.3.2001
Ve funkci: do 12.3.2001
Adresa: Ludvíka Vojtěcha 1814/65, Boskovice 680 01
Jméno: Mgr. Jaroslav Martének 22.12.2000 - 9.5.2001
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: do 12.3.2001
Adresa: Alešova 1987/29, Blansko 678 01
Jméno: Ing. Jitka Čurdová 9.5.2001 - 14.4.2003
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 12.3.2001
Adresa: Valouškova 579/2, Brno 635 00
Jméno: Ing. Juraj Kába 9.5.2001 - 30.7.2004
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 12.3.2001 do 12.3.2003
Adresa: Fillova 99/2, Brno 638 00
Jméno: Ing. Ivana Furchová 9.5.2001 - 26.1.2005
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 12.3.2001 do 27.4.2004
Adresa: 71, Křepice 691 65
Jméno: Petra Svobodová 26.1.2005 - 27.10.2005
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 27.4.2004 do 20.10.2005
Adresa: Na Výsluní 532/10, Dubí 417 01
Jméno: Ing. Jitka Petrová 14.4.2003 - 2.11.2007
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 12.3.2001 do 19.10.2007
Adresa: Vojanova 1602/1, Brno 615 00
Jméno: Ing. Tomáš Kovařík 30.7.2004 - 20.12.2007
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 12.3.2003 do 11.12.2007
Adresa: Drobného 1837/7, Brno 602 00
Jméno: Ing. Eva Doležalová 27.10.2005 - 20.10.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.10.2005
Adresa: Oblá 509/64, Brno 634 00
Jméno: Ing. Eva Kábová 20.10.2010 - 2.12.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.10.2005 do 4.11.2010
Adresa: Oblá 509/64, Brno 634 00
Jméno: Ing. Pavla Porubová 2.11.2007 - 25.2.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 19.10.2007
Ve funkci: od 19.10.2007
Adresa: S. K. Neumanna 4162/2, Jihlava 586 01
Jméno: Ing. Jitka Petrová 2.11.2007 - 19.2.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.3.2001 do 14.1.2013
Adresa: Vojanova 1602/1, Brno 615 00
Jméno: Ing. Radka Chamrádová 5.12.2008 - 19.2.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.11.2008 do 14.1.2013
Adresa: Hornická 323, Sviadnov 739 25
Jméno: Ing. Pavla Porubová 25.2.2011 - 19.2.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 19.10.2007 do 14.1.2013
Ve funkci: od 19.10.2007 do 14.1.2013
Adresa: 74, Štěpánovice 666 02
Jméno: Luboš Malášek 9.12.2010 - 20.1.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.11.2010 do 7.1.2014
Adresa: 26, Kanice 664 01
Jméno: Jana Mejzlíková 19.2.2013 - 20.1.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 14.1.2013 do 7.1.2014
Ve funkci: od 1.2.2013 do 7.1.2014
Adresa: Poštovní 1832/16, Velké Meziříčí 594 01
Jméno: Pavla Porubová 19.2.2013 - 20.1.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.1.2013 do 7.1.2014
Adresa: 74, Štěpánovice 666 02
Jméno: Jitka Petrová 19.2.2013 - 20.1.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.1.2013 do 7.1.2014
Adresa: Vojanova 1602/1, Brno 615 00
Jméno: Klára Zapletalová 20.1.2014 - 20.1.2014
Adresa: Kalouskova 143/9, Rousínov 683 01
Jméno: Klára Zapletalová 20.1.2014 - 5.10.2018
Ve funkci: od 7.1.2014 do 4.10.2018
Adresa: Kalouskova 143/9, Rousínov 683 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Martina Vitoulová 22.12.2000 - 2.7.2001
Funkce: člen
Ve funkci: do 20.6.2001
Adresa: Ludvíka Vojtěcha 1814/65, Boskovice 680 01
Jméno: Ladislav Dokoupil 22.12.2000 - 2.7.2001
Funkce: člen
Ve funkci: do 20.6.2001
Adresa: Ludvíka Vojtěcha 1814/65, Boskovice 680 01
Jméno: Jana Mičolová 22.12.2000 - 30.7.2004
Funkce: předseda
Ve funkci: do 12.3.2003
Adresa: Újezd I. 229, Kobeřice u Brna 684 01
Jméno: Ing. Ladislav Kohut 30.7.2004 - 26.1.2005
Funkce: člen
Ve funkci: od 12.3.2003 do 27.4.2004
Adresa: Hlučínská 40, Dolní Benešov 747 22
Jméno: Ing. Jan Kašpar 2.7.2001 - 27.10.2005
Funkce: člen
Ve funkci: od 20.6.2001 do 20.10.2005
Adresa: Sloupečník 1912/1, Blansko 678 01
Jméno: Mgr. Tomáš Bařina 2.7.2001 - 27.10.2005
Funkce: člen
Ve funkci: od 20.6.2001 do 20.10.2005
Adresa: Národního odboje 99 , 664 41 Troubsko Česká republika
Jméno: Ing. Eva Doležalová 26.1.2005 - 27.10.2005
Funkce: předseda
Ve funkci: od 27.4.2004 do 20.10.2005
Adresa: Oblá 509/64, Brno 634 00
Jméno: Jindřiška Jenerálová 27.10.2005 - 29.1.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.10.2005 do 11.1.2007
Adresa: 72, Svatoslav 675 07
Jméno: Ing. Pavla Porubová 27.10.2005 - 2.11.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.10.2005 do 19.10.2007
Adresa: S. K. Neumanna 4162/2, Jihlava 586 01
Jméno: Ing. Jana Lisková 27.10.2005 - 2.11.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.10.2005 do 19.10.2007
Adresa: 18, Únanov 671 31
Jméno: Mgr. Miroslav Lahoda 29.1.2007 - 2.11.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.1.2007
Adresa: 23, Olší 592 61
Jméno: Mgr. Miroslav Lahoda 2.11.2007 - 27.5.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.1.2007 do 20.5.2010
Ve funkci: od 19.10.2007 do 20.5.2010
Adresa: 23, Olší 592 61
Jméno: Ing. Kateřina Světlíková 2.11.2007 - 9.12.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.10.2007
Adresa: Strnadova 2388/2, Brno 628 00
Jméno: Ing. Eva Stuchlíková 2.11.2007 - 19.2.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.10.2007 do 14.1.2013
Adresa: Erbenova 376/9, Brno 602 00
Jméno: Ing. Eva Muselíková 27.5.2010 - 19.2.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.5.2010 do 14.1.2013
Adresa: Jiráskova 355, Bílovice nad Svitavou 664 01
Jméno: Ing. Kateřina Helisová 9.12.2010 - 19.2.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.10.2007 do 14.1.2013
Adresa: Strnadova 2388/2, Brno 628 00
Jméno: Eva Kábová 19.2.2013 - 20.1.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.1.2013 do 7.2.2014
Ve funkci: od 14.1.2013 do 7.2.2014
Adresa: Oblá 509/64, Brno 634 00
Jméno: Eva Stuchlíková 19.2.2013 - 20.1.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.1.2013 do 7.2.2014
Ve funkci: do 7.2.2014
Adresa: Erbenova 376/9, Brno 602 00
Jméno: Radka Chamrádová 19.2.2013 - 20.1.2014
Funkce: člen dozočí rady
Trvání členství: od 14.1.2013 do 7.2.2014
Ve funkci: do 7.2.2014
Adresa: Hornická 323, Sviadnov 739 25

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Barbora Beňovská

Vlastníci firmy BLUECAP Invest,a.s. IČO: 26235528

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 43 000 000 Kč 100% 25.2.2011
zakladni 43 000 000 Kč - 17.12.2010 - 25.2.2011
zakladni 35 000 000 Kč 100% 11.4.2007 - 17.12.2010
zakladni 22 000 000 Kč - 26.7.2005 - 11.4.2007
zakladni 22 000 000 Kč - 26.1.2005 - 26.7.2005
zakladni 17 000 000 Kč - 31.8.2004 - 26.1.2005
zakladni 17 000 000 Kč - 17.12.2003 - 31.8.2004
zakladni 10 000 000 Kč - 27.7.2001 - 17.12.2003
zakladni 1 000 000 Kč - 22.12.2000 - 27.7.2001

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 43 20.1.2014
Kmenové akcie na majitele 500 000 Kč 66 17.12.2010 - 20.1.2014
Kmenové akcie na majitele 500 000 Kč 50 11.4.2007 - 17.12.2010
Akcie na majitele 500 000 Kč 24 26.1.2005 - 11.4.2007
Akcie na majitele 50 000 Kč 200 26.1.2005 - 20.1.2014
Akcie na majitele 50 000 Kč 200 17.12.2003 - 26.1.2005
Akcie na majitele 500 000 Kč 14 17.12.2003 - 26.1.2005
Akcie na majitele 50 000 Kč 200 27.7.2001 - 17.12.2003
Akcie na majitele 50 000 Kč 20 22.12.2000 - 27.7.2001

Sbírka Listin BLUECAP Invest,a.s. IČO: 26235528

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 3523/SL 82 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Brně 9.12.2013 9.4.2014 11.4.2014 18
B 3523/SL 81 ostatní rozhodnutí správní rady Krajský soud v Brně 7.1.2014 17.1.2014 21.1.2014 1
B 3523/SL 80 notářský zápis stanovy, NZ 8/2014 Krajský soud v Brně 7.1.2014 17.1.2014 21.1.2014 16
B 3523/SL 79 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 14.1.2013 6.2.2013 13.3.2013 14
B 3523/SL 70 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 24.1.2012 22.3.2012 26.3.2012 14
B 3523/SL 68 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 4.11.2010 30.12.2010 14
B 3523/SL 51 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 19.10.2007 8.11.2007 14
B 3523/SL 43 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 15.1.2007 1.2.2007 2
B 3523/SL 42 účetní závěrka -2005 Krajský soud v Brně 28.6.2006 22.8.2006 10
B 3523/SL 40 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 309/06 Krajský soud v Brně 6.4.2006 2.6.2006 2
B 3523/SL 39 ostatní -ČP čl. doz. rady Krajský soud v Brně 20.10.2005 1.11.2005 4
B 3523/SL 38 stanovy společnosti -úplné znění Krajský soud v Brně 20.10.2005 1.11.2005 15
B 3523/SL 37 notářský zápis -NZ 797/2005-prohlášení Krajský soud v Brně 20.10.2005 1.11.2005 3
B 3523/SL 36 notářský zápis - prohlášení VH, NZ 520/05 Krajský soud v Brně 2.8.2005 17.8.2005 3
B 3523/SL 34 ostatní --prohlášení Krajský soud v Brně 22.7.2005 1.8.2005 1
B 3523/SL 33 účetní závěrka -2004 Krajský soud v Brně 30.6.2005 1.8.2005 10
B 3523/SL 32 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 27.4.2004 9.2.2005 4
B 3523/SL 31 ostatní -smlouva o upsání akcií Krajský soud v Brně 16.11.2004 9.2.2005 2
B 3523/SL 30 notářský zápis -NZ 455/2004-osvědčení Krajský soud v Brně 27.4.2004 9.2.2005 3
B 3523/SL 29 ostatní -zápis ze zas. doz. rady Krajský soud v Brně 27.4.2004 9.2.2005 1
B 3523/SL 28 notářský zápis -NZ 456/2004-prohlášení Krajský soud v Brně 27.4.2004 9.2.2005 4
B 3523/SL 27 stanovy společnosti -úplné znění Krajský soud v Brně 27.4.2004 9.2.2005 15
B 3523/SL 26 notářský zápis -prohlášení Krajský soud v Brně 27.4.2004 25.10.2004 4
B 3523/SL 25 účetní závěrka 2003 Krajský soud v Brně 20.5.2004 16.8.2004 16
B 3523/SL 24 ostatní - úplné znění stanov společ. Krajský soud v Brně 5.11.2003 11.8.2004 15
B 3523/SL 23 notářský zápis - prohlášení VH Krajský soud v Brně 12.3.2003 11.8.2004 13
B 3523/SL 22 notářský zápis - osvědčení Krajský soud v Brně 12.3.2003 11.8.2004 3
B 3523/SL 21 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 21.1.2003 11.8.2004 1
B 3523/SL 19 ostatní - prohlášení o vkladu Krajský soud v Brně 5.11.2003 2.1.2004 2
B 3523/SL 18 ostatní - sml o upsání akcií Krajský soud v Brně 5.11.2003 2.1.2004 12
B 3523/SL 17 posudek znalce - č. 1585-01/03 Krajský soud v Brně 5.2.2003 20.11.2003 15
B 3523/SL 16 ostatní - výpis z kat. nemovitostí Krajský soud v Brně 5.2.2003 20.11.2003 2
B 3523/SL 15 notářský zápis - prohlášení VH Krajský soud v Brně 12.3.2003 20.11.2003 13
B 3523/SL 14 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 9.6.2003 31.7.2003 22
B 3523/SL 13 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 3.6.2002 10.10.2002 21
B 3523/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 20.7.2001 11.3.2002 15
B 3523/SL 12 ostatní - sml.o upsání akcií Krajský soud v Brně 2.7.2001 11.3.2002 11
B 3523/SL 11 ostatní prohl.,splacení nepeněž.vklad Krajský soud v Brně 16.7.2001 11.3.2002 2
B 3523/SL 10 ostatní - zápis o před.apřevz.nemov. Krajský soud v Brně 16.7.2001 11.3.2002 2
B 3523/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 20.6.2001 4.7.2001 15
B 3523/SL 4 ostatní - zápis dozor.rady Krajský soud v Brně 12.3.2001 10.5.2001 3
B 3523/SL 3 ostatní - zápis z představen. Krajský soud v Brně 12.3.2001 10.5.2001 2
B 3523/SL 2 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 14.3.2001 10.5.2001 6
B 3523/SL 1 notářský zápis - ZL, stanovy Krajský soud v Brně 13.12.2000 4.1.2001 24

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení BLUECAP Invest,a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu BLUECAP Invest,a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.