Berounská sportovní, a.s. Beroun IČO: 25627406

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Berounská sportovní, a.s., která sídlí v obci Beroun a bylo jí přiděleno IČO 25627406.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Berounská sportovní, a.s. se sídlem v obci Beroun byla založena v roce 1997. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 11 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Hostinská činnost , Masérské, rekondiční a regenerační služby a další.

Základní údaje o Berounská sportovní, a.s. IČO: 25627406

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 1.12.1997
Spisová značka: B 5060
IČO: 25627406
Obchodní firma: Berounská sportovní, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.12.1997
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.12.1997
Rozhodnutí Rady města Beroun, přijaté v působnosti valné hromady dne 23.6. 2008 v notářském zápisu notáře JUDr. Vladimíra Maurera z téhož dne, NZ 203/2008 o zvýšení základního kapitálu a zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. B, vl. č . 5060 se mění tak, že: Základní kapitál společnosti Vodní svět Beroun a.s. se zvyšuje z dosavadní hodnoty 87.200.000,- Kč, (osmdesát sedm miliónů dvě stě tisíc korun českých) o částku 24.600.000,- Kč (dvacet čtyři milióny šest set tisíc korun českých) na 111.800.000,- Kč (jedno sto jedenáct miliónů osm set tisíc korun českých). Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 246 (dvě stě čtyřicet šest) kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Emisní kurz všech upisovaných akcií je stejný a činí 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) na jednu akcii. Určuje se, že všechny nové akcie upíše jediný akcionář společnosti Město Beroun tak, že po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady do obchodního rejstříku podepíše se společností smlouvu o úpisu akcií, a to do třiceti (30) dnů poté , co mu bude společností předložen její návrh. Připouští se splacení upsaných akcií započtením pohledávek. Emisní kurz upisovaných akcií splatí jediný akcionář Město Beroun započtením své peněžité pohledávky za společností ze smlouvy o úvěru uzavřené dne 25.11. 2005 ve znění dodatku č. 1 k ní ze dne 2 7.6. 2006 a dále ze smlouvy o úvěru ze dne 13.3. 2007, ve znění dodatků č. 1 a č. 2 z téhož dne, včetně jejího příslušenství proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií. Emisní kurz upsaných akcií bude zcela splacen nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to uzavřením smlouvy o započtení pohledávky Města Beroun za společností Vodní svět Beroun a.s. ze smlouvy o úvěru ze dne 25.11. 2005 a ze dne 13.7. 2007 ve znění dodatků, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií. Představenstvo společnosti uvede ve smlouvě vedle údajů o druhu a výši započítávaných pohledávek den, ke kter ému dochází k započtení a k splacení emisního kurzu akcií. Návrh smlouvy předloží upisovateli ihned po podpisu smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení vzájemných pohledávek bude uzavřena ještě před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Důvodem zvýšení základního kapitálu je oddlužení společnosti Vodní svět Beroun a.s. kapitalizací pohledávky Města Beroun jako jejího jediného akcionáře s cílem umožnit financování provozu a případných ztrát v hospodaření městského plaveckého areálu v důsl edku zvyšování nákladů energetických a jiných vstupů. 21.10.2008 - 3.2.2009
Rada města Beroun jako jediného akcionáře obchodní společnosti Vodní svět Beroun, a.s., se sídlem Beroun - Centrum, Husovo nám. 68, PSČ: 266 01 přijala při výkonu působnosti valné hromady společnosti Vodní svět Beroun, a.s. podle § 190 obchodního zákoníku následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti Vodní svět Beroun a.s. se zvyšuje z dosavadní hodnoty 87.200.000,- Kč, (osmdesát sedm miliónů dvě stě tisíc korun českých) o částku 28.100.000,- Kč, slovy dvacet osm miliónů sto tisíc korun českých na 115.300.000,- Kč, (slovy sto patnáct miliónů tři sta tisíc korun českých). Připouští se úpis akcií nad navrhované zvýšení základního kapitálu o další až 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo, přičemž její výše bude dána jistinou a splatnými úroky z pohled ávky Města Beroun za společností Vodní svět Beroun a.s. ze smluv o úvěru, a to ke dni úpisu akcií, nejvýše však o částku 28.600.000,- Kč (dvacet osm miliónů šest set tisíc korun českých). Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 281 (dvě stě osmdesát jedna) kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Při úpisu akcií nad navrhované zvýšení základního kapitá lu může být upsáno nanejvýše dalších 5 (pět) akcií. Emisní kurz všech upisovaných akcií je stejný a činí 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) na jednu akcii. Určuje se, že všechny nové akcie upíše jediný akcionář společnosti Město Beroun tak, že podepíše se společností smlouvu o úpisu akcií po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady do obchodního rejstříku, a to do sedmnácti dnů poté, c o mu bude společností předložen návrh této smlouvy. Upíše-li tento jediný akcionář akcie o celkové jmenovité hodnotě nižší, než je navrhované zvýšení základního kapitálu, bude základní kapitál zvýšen jen v rozsahu jmenovitých hodnot upsaných akcií. Emisní kurz upsaných akcií bude zcela splacen nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to uzavřením smlouvy o započtení pohledávky Města Beroun za společností Vodní svět Beroun a.s. proti pohledávce na splacení emisního kurzu upsaných akcií. Představenstvo společnosti uvede ve smlouvě vedle údajů o druhu a výši započítávaných pohledávek den, ke kterému dochází k započtení a k splacení emisního kurzu akcií. Návrh smlouvy předloží upis ovateli ihned po podpisu smlouvy o upsání akcií. Emisní kurz upisovaných akcií splatí jediný akcionář Město Beroun započtením své peněžité pohledávky za společností ze smlouvy o úvěru uzavřené dne 25.11. 2005 ve znění dodatku č. 1 k ní ze dne 27.6. 2006 a dále ze smlouvy o úvěru ze dne 13.3. 2007 ve zně ní dodatků č. 1 a č. 2 z téhož dne včetně jejího příslušenství proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií. Smlouva o započtení vzájemných pohledávek bude uzavřena ještě před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Důvodem zvýšení základního kapitálu je oddlužení společností Vodní svět Beroun a.s. kapitalizací pohledávky Města Beroun jako jejího jediného akcionáře, s cílem umožnit financování provozu a případných ztrát v hospodaření městského plaveckého areálu v důs ledku zvyšování nákladů energetických a jiných vstupů. 14.7.2008 - 3.2.2009
Rada města Beroun jako jediného akcionáře obchodní společnosti Vodní svět Beroun, a.s., se sídlem Beroun - Centrum, Husovo nám. 68, PSČ: 266 01 přijala při výkonu působnosti valné hromady společnosti Vodní svět Beroun, a.s. podle § 190 obchodního zákoníku následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti Vodní svět Beroun a.s. se zvyšuje z dosavadní hodnoty 16.700.000,- Kč ( šestnáctmiliónůsedmset-tisíc korun českých) o částku 70.500.000,- Kč ( sedmdesátmiliónůpětsettisíc korun českých) na 87.200.000,- Kč ( osmdesát-sedmmilión ůdvěstětisíc korun českých). Připouští se úpis akcií nad navrhované zvýšení základního kapitálu o dalších 500.000.- Kč ( pětsettisící korun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo, přičemž její výše bude dána jistino a splatnými úroky z pohledáv ky Města Beroun za společností Vodní svět Beroun a.s. ke dni úpisu akcií, nejvýše však 71.000.000,- Kč ( sedmdesát-jedenmilión korun českých). Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 705 ( sedmsetpět) kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jmé no, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč ( jednostotisíc korun českých). Při úpisu akcií nad navrhované zvýšení základního kapitálu může být upsáno nanejvýš dalších 5 ( pět) ks těchto akcií. Emisní kurz všech upisovaných akcií je stejný a činí 100.000,- Kč ( jednostotisíc korun českých) na jednu akcii. Určuje se, že všechny nové akcie upíše jediný akcionář společnosti Město Beroun po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady do obchodního rejstříku tak, že podepíše se společností smlouvu o úpisu akcií, a to do sedmi ( 7) dnů poté, co mu bude společností předložen návrh smlouvy o úpisu. Společnost předloží upisovateli návrh smlouvy nejpozději do 40 dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurz upsaných akcií bude zcela splacen nejpozději do 60 dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to uzavřením smlouvy o započtení pohledávky Města Beroun za společností Vodní svět Beroun a.s. proti pohledávc e na splacení emisního kurzu upsaných akcií. Představenstvo společnosti uvede ve smlouvě vedle údajů o druhu a výši započítávaných pohledávek den, ke kterému dochází k započtení a k splacení emisního kurzu akcií. Návrh smlouvy předloží upisovateli ihned p o podpisu smlouvy o upsání akcií. Emisní kurz upisovaných akcií splatí jediný akcionář Město Beroun započtením své peněžité pohledávky za společností ze smlouvy o úvěru uzavřené dne 25.11.2005 ve znění dodatku č. 1 k ní ze dne 27.6.2006 proti pohledávce společnosti na splacení emisního ku rzu upsaných akcií. Dohoda o započtení vzájemných pohledávek bude uzavřena ještě před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitalizace pohledávky Města Beroun jako jediného akcionáře z úvěrové smlouvy a tím oddlužení společnosti s cílem zvýšit úvěrovou bonitu a umožnit tak přijímání dalších úvěrů k financování výstavby a zprovoznění měs tského plaveckého areálu. 2.2.2007 - 14.7.2008

Aktuální kontaktní údaje Berounská sportovní, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25627406
Obchodní firma: Berounská sportovní, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Beroun
Vznik první živnosti: 1.12.1997
Celkový počet živností: 17
Aktivních živností: 4

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25627406
Firma: Aquapark Beroun, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Beroun
Základní územní jednotka: Beroun
Počet zaměstnanců: 20 - 24 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 1.12.1997

Kontakty na Berounská sportovní, a.s. IČO: 25627406

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Na Ostrově 900 , Beroun 266 01 5.11.2009
Sídlo: Husovo nám. 68 , Beroun 266 01 7.6.2005 - 5.11.2009
Sídlo: Na Ostrově 816 , Beroun 266 01 1.12.1997 - 7.6.2005

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Na Ostrově 900, Beroun 266 01

Obory činností Berounská sportovní, a.s. IČO: 25627406

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti vodních sportů 5.11.2009
Masérské, rekondiční a regenerační služby 5.11.2009
Hostinská činnost 5.11.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 5.11.2009
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 17.5.2006 - 5.11.2009
Pronájem a půjčování věcí movitých 17.5.2006 - 5.11.2009
Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě 17.5.2006 - 5.11.2009
Organizování sportovních soutěží 17.5.2006 - 5.11.2009
Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob 17.5.2006 - 5.11.2009
Reklamní činnost a marketing 17.5.2006 - 5.11.2009
Realitní činnost 17.5.2006 - 5.11.2009
Zprostředkování obchodu a služeb 17.5.2006 - 5.11.2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 1.12.1997 - 17.5.2006
Provozování bazénů a zařízení pro vodní sporty. 1.12.1997 - 5.11.2009
Relaxační a masážní služby. 1.12.1997 - 5.11.2009
Služby spojené se sportovně rekreačními aktivitami. 1.12.1997 - 5.11.2009
Hostinská činnost. 1.12.1997 - 5.11.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.12.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: Na Ostrově 900 , Beroun 266 01
Identifikační číslo provozovny: 1009228145
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

Zahájení provozování: 1.12.1997

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.12.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: Na Ostrově 900 , Beroun 266 01
Identifikační číslo provozovny: 1009228145
Zahájení provozování: 1.12.1997

Živnost č. 3 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 5.3.2007
Provozovna č. 1
Provozovna: Na Ostrově 900 , Beroun 266 01
Identifikační číslo provozovny: 1009228145
Zahájení provozování: 5.3.2007

Živnost č. 4 Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti vodních sportů

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 5.3.2007
Provozovna č. 1
Provozovna: Na Ostrově 900 , Beroun 266 01
Identifikační číslo provozovny: 1009228145
Zahájení provozování: 5.3.2007

Živnost č. 5 Provozování bazénů a zařízení pro vodní sporty

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.12.1997
Zánik oprávnění: 27.11.2000

Živnost č. 6 Provozování bazénů a zařízení pro vodní sporty

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.12.1997
Zánik oprávnění: 28.4.2003
Konec oprávnění: 1.4.2003

Živnost č. 7 Relaxační a masážní služby

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.12.1997
Zánik oprávnění: 28.4.2003

Živnost č. 8 Relaxační a masážní služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.12.1997
Zánik oprávnění: 1.9.2000

Živnost č. 9 Organizování sportovních soutěží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.12.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.12.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.12.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.4.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.4.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.4.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.4.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.4.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.3.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Provozování sportovních zařízení
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu

Vedení firmy Berounská sportovní, a.s. IČO: 25627406

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem společnost jsou oprávněni jednat a ji zavazovat všichni členové představenstva. Za společnost a představenstvo podepisují dva členové představenstva společně. 1.12.1997
Jméno: Ing. Vojtěch Matějček 4.10.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.9.2006
Adresa: Vorlova 412, Beroun 266 01
Jméno: Ing. Jiří Chalupecký 13.11.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.4.2003
Ve funkci: od 7.5.2003
Adresa: 276, Kublov 267 41
Jméno: Mgr. Antonín Marx 15.5.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.3.2019
Adresa: Nerudova 1521, Beroun 266 01
Jméno: JUDr. Václav Beznoska 1.12.1997 - 11.7.2003
Funkce: Předseda představenstva
Ve funkci: od 1.12.1997 do 1.3.2001
Adresa: Svatojánská 334/17, Beroun 266 01
Jméno: ing. Vladimír Keprta 1.12.1997 - 11.7.2003
Funkce: Člen představenstva
Ve funkci: od 1.12.1997 do 1.3.2001
Adresa: Sichrovského 182, Praha 164 00
Jméno: ing. Martin Sýkora 1.12.1997 - 11.7.2003
Funkce: Člen představenstva
Ve funkci: od 1.12.1997 do 1.3.2001
Adresa: Jungmannova 677, Beroun 266 01
Jméno: Ing. Karel Přibyl 11.7.2003 - 7.6.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 10.1.2005
Ve funkci: od 30.4.2003
Adresa: Na Náhonu 55, Beroun 266 01
Jméno: Ing. Jarmila Literová 11.7.2003 - 4.10.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 4.9.2006
Ve funkci: od 30.4.2003
Adresa: Švermova 1381/22, Beroun 266 01
Jméno: Ing. Jiří Chalupecký 11.7.2003 - 4.10.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.4.2003
Ve funkci: od 7.5.2003
Adresa: Havlíčkova 4, Beroun 266 01
Jméno: Ing. Vojtěch Matějček 4.10.2006 - 4.10.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.9.2006
Adresa: Široká 76, Hostomice 267 24
Jméno: Ing. Tomáš Havel 7.6.2005 - 20.6.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.1.2005 do 22.7.2011
Adresa: Česká 56, Beroun 266 01
Jméno: Mgr. Ivan Kůs 20.6.2012 - 8.4.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.7.2011 do 4.3.2015
Adresa: V Zahradách 1869, Beroun 266 01
Jméno: Ing. Jiří Chalupecký 4.10.2010 - 13.11.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.4.2003
Ve funkci: od 7.5.2003
Adresa: 276, Kublov 267 41
Jméno: Josef Urbánek 8.4.2015 - 27.4.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.3.2015 do 18.3.2019
Adresa: Puchmajerova 1020, Beroun 266 01
Jméno: Mgr. Antonín Marx 27.4.2019 - 15.5.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.3.2019
Adresa: Branislavova 1412/2, Beroun 266 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Vratislav Randa 1.12.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Ve funkci: od 30.4.2003
Adresa: Na Vinici 877/28, Beroun 266 01
Jméno: Bc. Ondřej Šimon 19.12.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.10.2017
Adresa: Merhautova 636/4, Beroun 266 01
Jméno: Mgr. Dušan Tomčo 27.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.3.2019
Adresa: K Dědu 434, Beroun 266 01
Jméno: MUDr. Martin Besser 1.12.1997 - 16.1.1998
Adresa: Pod Vodojemem 1582, Beroun 266 01
Jméno: ing. Pavel Němec 1.12.1997 - 11.7.2003
Ve funkci: od 1.12.1997 do 1.3.2003
Adresa: Na Pankráci 949/34, Praha 140 00
Jméno: ing. Vratislav Randa 1.12.1997 - 11.7.2003
Ve funkci: od 1.12.1997 do 1.3.2003
Adresa: Tovární 39, Beroun 266 01
Jméno: Jan Jež 1.12.1997 - 11.7.2003
Ve funkci: od 1.12.1997 do 1.3.2003
Adresa: 115 , Loděnice Česká republika
Jméno: MUDr. Jiří Besser 16.1.1998 - 11.7.2003
Ve funkci: od 1.12.1997 do 1.3.2003
Adresa: Pod Vodojemem 1582, Beroun 266 01
Jméno: Mgr. Ivana Součková 11.7.2003 - 7.6.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 10.1.2005
Ve funkci: od 30.4.2003
Adresa: Třída Míru 1280/16, Beroun 266 01
Jméno: MUDr. Jiří Besser 11.7.2003 - 4.10.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 30.4.2003 do 9.8.2010
Adresa: Pod Vodojemem 1582, Beroun 266 01
Jméno: MUDr. Jiří Holub 4.10.2010 - 14.2.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.8.2010 do 18.8.2012
Adresa: Vojanova 598/21, Beroun 266 01
Jméno: Ing. Vratislav Randa 11.7.2003 - 1.12.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Ve funkci: od 30.4.2003
Adresa: V Pražské bráně 74/2, Beroun 266 01
Jméno: František Ečer 7.6.2005 - 29.6.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.1.2005
Adresa: Malé sídliště 1059/10, Beroun 266 01
Jméno: František Ečer 29.6.2017 - 19.12.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.1.2005 do 5.10.2017
Adresa: Malé sídliště 1059/10, Beroun 266 01
Jméno: Patrik Brodan 14.2.2013 - 27.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2012 do 6.3.2019
Adresa: Okrajová 608, Beroun 266 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Vojtěch Matějček
Člen statutárního orgánu: Ing. Jiří Chalupecký
Člen statutárního orgánu: Mgr. Antonín Marx

Vlastníci firmy Berounská sportovní, a.s. IČO: 25627406

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 111 800 000 Kč 100% 3.2.2009
zakladni 87 200 000 Kč 100% 21.6.2007 - 3.2.2009
zakladni 16 700 000 Kč 100% 19.12.2001 - 21.6.2007
zakladni 16 700 000 Kč - 1.12.1997 - 19.12.2001

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 118 3.2.2009
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 872 21.6.2007 - 3.2.2009
Akcie na jméno 100 000 Kč 167 11.7.2003 - 21.6.2007
Akcie na jméno 100 000 Kč 167 1.12.1997 - 11.7.2003

Sbírka Listin Berounská sportovní, a.s. IČO: 25627406

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 5060/SL 66 zpráva auditora 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 2.7.2015 16.7.2015 2
B 5060/SL 65 výroční zpráva [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 2.7.2015 16.7.2015 7
B 5060/SL 64 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích Městský soud v Praze 2.1.0015 2.7.2015 16.7.2015 13
B 5060/SL 63 ostatní zápis DR změna představenstva Městský soud v Praze 4.3.2015 13.2.2015 17.4.2015 1
B 5060/SL 62 ostatní Rozhodnutí jediného společníka Městský soud v Praze 23.7.2014 20.8.2014 24.10.2014 2
B 5060/SL 61 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.4.2014 20.8.2014 24.10.2014 10
B 5060/SL 60 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 20.8.2014 24.10.2014 27
B 5060/SL 59 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 23.8.2013 16.9.2013 30
B 5060/SL 58 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 15.10.2012 23.10.2012 28
B 5060/SL 57 ostatní zápis ze zasedání DR - odvolání/volba Městský soud v Praze 22.7.2011 25.6.2012 28.6.2012 2
B 5060/SL 56 výroční zpráva r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 12.10.2011 18.10.2011 6
B 5060/SL 55 zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 12.10.2011 18.10.2011 1
B 5060/SL 54 účetní závěrka r.2010-příloha Městský soud v Praze 31.12.2010 12.10.2011 18.10.2011 4
B 5060/SL 53 účetní závěrka r.2010-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2010 12.10.2011 18.10.2011 2
B 5060/SL 52 účetní závěrka r.2010-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2010 12.10.2011 18.10.2011 4
B 5060/SL 51 účetní závěrka r.2009-přehl.o změn.vlast.kap. Městský soud v Praze 31.12.2009 16.8.2010 27.8.2010 2
B 5060/SL 50 účetní závěrka r.2009- příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 16.8.2010 27.8.2010 4
B 5060/SL 49 účetní závěrka r.2009- VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2009 16.8.2010 27.8.2010 2
B 5060/SL 48 účetní závěrka r.2009- rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2009 16.8.2010 27.8.2010 4
B 5060/SL 47 zpráva o vztazích r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 16.8.2010 27.8.2010 2
B 5060/SL 46 účetní závěrka r.2009-přehl.o peněž.tocích Městský soud v Praze 31.12.2009 16.8.2010 27.8.2010 2
B 5060/SL 45 výroční zpráva r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 16.8.2010 27.8.2010 7
B 5060/SL 44 zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 16.8.2010 27.8.2010 1
B 5060/SL 43 zpráva auditora r.2009-zpáva o VZ a ÚZ Městský soud v Praze 31.12.2009 16.8.2010 27.8.2010 2
B 5060/SL 42 stanovy společnosti Městský soud v Praze 5.11.2009 22.12.2009 23
B 5060/SL 41 notářský zápis NZ 279/2009 Městský soud v Praze 8.10.2009 6.11.2009 16
B 5060/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2008+příl.+penež.toky Městský soud v Praze 31.12.2008 14.9.2009 16.9.2009 29
B 5060/SL 39 zpráva auditora Městský soud v Praze 17.10.2008 20.1.2009 2
B 5060/SL 38 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.9.2008 20.1.2009 24
B 5060/SL 37 notářský zápis NZ 295/2008 Městský soud v Praze 22.9.2008 5.11.2008 24
B 5060/SL 36 ostatní - zpráva DR r.2007 Městský soud v Praze 21.7.2008 3.9.2008 3.9.2008 2
B 5060/SL 35 účetní závěrka r.2007 vlastní kapitál Městský soud v Praze 31.12.2007 3.9.2008 3.9.2008 2
B 5060/SL 34 účetní závěrka r.2007 peněžní toky Městský soud v Praze 31.12.2007 3.9.2008 3.9.2008 2
B 5060/SL 33 účetní závěrka r.2007 příloha Městský soud v Praze 31.12.2007 3.9.2008 3.9.2008 4
B 5060/SL 32 účetní závěrka r.2007 VZ a Z Městský soud v Praze 31.12.2007 3.9.2008 3.9.2008 2
B 5060/SL 31 účetní závěrka r.2007 rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2007 3.9.2008 3.9.2008 5
B 5060/SL 30 zpráva o vztazích r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 3.9.2008 3.9.2008 2
B 5060/SL 29 ostatní - prohlášení k auditu Městský soud v Praze 23.6.2008 3.9.2008 3.9.2008 1
B 5060/SL 28 zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 3.9.2008 3.9.2008 2
B 5060/SL 27 výroční zpráva r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 3.9.2008 3.9.2008 8
B 5060/SL 26 ostatní - rozh. jed. akcionáře Městský soud v Praze 25.8.2008 3.9.2008 3.9.2008 2
B 5060/SL 25 notářský zápis NZ 203/2008 Městský soud v Praze 23.6.2008 15.7.2008 16
B 5060/SL 24 zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 30.6.2007 22.10.2007 23.10.2007 2
B 5060/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006+zpr.o vzt.+zpráva DR Městský soud v Praze 31.12.2006 19.10.2007 22.10.2007 29
B 5060/SL 22 zpráva auditora Městský soud v Praze 22.3.2007 28.5.2007 2
B 5060/SL 21 notářský zápis -NZ21/07+přílohy 1-5 Městský soud v Praze 16.1.2007 2.2.2007 7
B 5060/SL 20 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 4.9.2006 5.10.2006 0
B 5060/SL 19 ostatní -rozhod.č.4/06 jed.společníka Městský soud v Praze 4.9.2006 5.10.2006 0
B 5060/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 20.6.2006 22.6.2006 0
B 5060/SL 17 ostatní -usnesení č.3/05zastup.města Městský soud v Praze 12.9.2005 18.5.2006 0
B 5060/SL 16 ostatní -usnesení č.8/02zastupitel.měs Městský soud v Praze 18.11.2002 18.5.2006 0
B 5060/SL 15 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ20/06+př. Městský soud v Praze 26.1.2006 18.5.2006 0
B 5060/SL 14 výroční zpráva r.2004+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 25.8.2005 2.9.2005 0
B 5060/SL 13 podpisové vzory a čestné prohlášení 2x Městský soud v Praze 30.3.2005 18.4.2005 0
B 5060/SL 12 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.4.2003 30.3.2005 18.4.2005 0
B 5060/SL 11 účetní závěrka r.2003+příloha Městský soud v Praze 31.12.2003 1.7.2004 9.8.2004 0
B 5060/SL 9 ostatní -zápis z předst. Městský soud v Praze 7.5.2003 17.9.2003 0
B 5060/SL 8 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.5.2003 17.9.2003 0
B 5060/SL 7 notářský zápis, stanovy společnosti NZ244/2003 Městský soud v Praze 30.4.2003 17.9.2003 0
B 5060/SL 10 ostatní -zápis zV.H.+doz.rady Městský soud v Praze 30.4.2003 17.9.2003 0
B 5060/SL 6 výroční zpráva - rok 2000 + příloha 2x Městský soud v Praze 10.12.2001 31.1.2002 0
B 5060/SL 5 účetní závěrka - rok 2000 + příloha 2x Městský soud v Praze 10.12.2001 31.1.2002 0
B 5060/SL 4 notářský zápis - mimořádná VH 2x Městský soud v Praze 24.11.2000 10.12.2001 31.1.2002 0
B 5060/SL 3 notářský zápis + stanovy Městský soud v Praze 30.11.1999 31.1.2000 0
B 5060/SL 2 posudek znalce Městský soud v Praze 0
B 5060/SL 1 notářský zápis + stanovy + zakladat.smlouva Městský soud v Praze 26.9.1997 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Berounská sportovní, a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Berounská sportovní, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.