BEL Sýry Česko a.s. Želetava IČO: 60714603

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu BEL Sýry Česko a.s., která sídlí v obci Želetava a bylo jí přiděleno IČO 60714603.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem BEL Sýry Česko a.s. se sídlem v obci Želetava byla založena v roce 1995. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 27 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Mlékárenství , Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě činností uvedených v § 3 a přílohách 1 - 3 živnostenského zákona a další.

Základní údaje o BEL Sýry Česko a.s. IČO: 60714603

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 1.1.1995
Spisová značka: B 1375
IČO: 60714603
Obchodní firma: BEL Sýry Česko a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.1.1995
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.1.1995
Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne 30.8.2011 o snížení základního kapitálu obchodní společnosti s obchodní firmou BEL Sýry Česko a.s. z jeho současné výše 226.050.000,- Kč (slovy dvě stě dvacet šest milionů padesát tisíc korun českých) na novou výši 152.000.000,- Kč (slovy jedno sto padesát dva milionů korun českých) tj. o částku 74.050.000,- Kč (slovy sedmdesát čtyři milionů padesát tisíc korun českých) a to vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí a kcií z oběhu a to konkrétně 74 (slovy sedmdesáti čtyř) kusů kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě á 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých), série A čísel 003-076, které jsou v listinné podobě, emitovaných obchodní společností s obchodní firmou BEL Sýry Česko a.s., a 1 (slovy jednoho) kusu kmenové akcie na jméno, o jmenovité hodnotě á 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých), série B číslo 001, která je v listinné podobě emitované obchodní společností s obchodní firmou BEL Sýry Če sko a.s. Důvodem tohoto snížení základního kapitálu obchodní společnosti s obchodní firmou BEL Sýry Česko a.s. je úhrada ztráty společnosti. Jediný akcionář je povinen předložit obchodní společnosti s obchodní firmou BEL Sýry Česko a.s. 74 (slovy sedmdes át čtyři) kusů kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě á 1.000.000,- (slovy jeden milion korun českých) série A čísel 003-076, které jsou v listinné podobě, emitovaných obchodní společností s obchodní firmou BEL Sýry Česko a.s., a 1 (slovy jeden) ku s kmenové akcie na jméno, o jmenovité hodnotě á 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých), série B číslo 001, která je v listinné podobě, emitované obchodní společností s obchodního firmou BEL Sýry Česko a.s., ve lhůtě do 30 (slovy třiceti) dnů ode dne zápisu nové výše základního kapitálu obchodní společnosti s obchodní firmou BEL Sýry Česko a.s. do obchodního rejstříku za účelem jejich zničení. 27.9.2011 - 14.10.2011
Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne 9.5.2011 o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti s obchodní firmou BEL Sýry Česko a.s. z jeho současné výše 76.050.000,- Kč (slovy sedmdesát šest milionů padesát tisíc korun českých) na nov ou výši 226.050.000,- Kč (slovy dvě stě dvacet šest milionů padesát tisíc korun českých), tj. o částku 150.00.000,- Kč (slovy jedno sto padesát milionů korun českých), a to bez připuštění upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu , s využitím svého přednostního práva, a to za těchto podmínek: a) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním celkem 150 (slovy jednoho sta padesáti) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých). b) Emisních kurz nových akcií společnosti se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě, tj. bude činit u každé této akcie 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých). c) Tento jediný akcionář upíše s využitím svého přednostního práva všech těchto 150 (slovy jedno sto padesát) kusů nových, výše uvedených akcií, ve smlouvě o upsání akcií, dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku s tím, že lhůta pro využití přednostního práv a počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři, nejdříve však dnem právní moci zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a skončí uplynutím patnáctého dne od jej ího započetí, a to v sídle společnosti na adrese Želetava, Pražská 218, PSČ 675 26, v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hodin s tím, že rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je prvý den této lhůty. Představenstvo je povinno zaslat návrh smlouvy o up sání akcií jedinému akcionáři ve lhůtě 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady. V tomto termínu je představenstvo povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení a zvýšení základního kapitálu do obchodního rej stříku. d) Tento jediný akcionář upíše nové akcie tak, že na jednu dosavadní akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) lze upsat celkem 1,9723866 (tj. 3.000/1.521 slovy tři tisíce lomeno j eden tisíc pět set dvacet jedna) kusu nové akcie na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) na jednu dosavadní akcii na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy pa desát tisíc korun českých) lze upsat celkem 0,0986193 (tj. 150/1.521 slovy jedno sto padesát lomeno jeden tisíc pět set dvacet jedna) kusu nové akcie na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun čes kých) a upisovat lze pouze celé akcie. e) Tento jediný akcionář bude povinen splatit 30 % (slovy třicet procent) emisního kursu všech 150 nových akcií, které upíše, tj. částku 45.000.000,- Kč (slovy čtyřicet pět milionů korun českých), ve lhůtě do 15 (slovy patnácti) dnů ode dne uzavření předm ětné smlouvy o upsání všech 150 nových akcií, nejpozději však do dne podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu, a to na zvláštní účet společnosti IBAN CZ2926000000002049439806, BIC CITICZPX, vedený u banky Citibank Europe plc, organizační složka se sídlem Bucharova 2641/14, Praha 5, PS Č 158 02, IČ 28198131, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 59288, a zbývající část ve výši 70 % (slovy sedmdesát procent) emisního kursu všech 150 nových akcií, které upíše, tj. částku 105.000.000,- Kč (slovy jedno sto pět milionů korun č eských) ve lhůtě do 30 (slovy třiceti) dnů ode dne uzavření předmětné smlouvy o upsání všech těchto 150 nových akcií, a to na zvláštní účet společnosti IBAN CZ2926000000002049439806, BIC CITICZPX, vedený u banky Citibank Europe plc, organizační složka se sídlem Bucharova 2641/14, Praha 5, PSČ 158 02, IČ 28198131, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 59288, popřípadě na jakýkoli jiný bankovní účet společnosti, který mu za tímto účelem sdělí představenstvo společnos ti. 12.5.2011 - 22.6.2011
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 20.02.2003. 6.12.2003 - 23.5.2011
Jediný akcionář vykonávající ve smyslu § 190 obchodního zákoníku působnost valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ve výši 1.050.000,- Kč o částku 75.000.000,- Kč upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 a § 204 obchodního zákoníku následujícím způsobem: a) Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, činí 75.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští; b) Upisované akcie: 7.500 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč za každou akcii; c) Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě a je splatný v českých korunách; d) Celou emisi nových akcií upíše jediný akcionář Společnosti ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností; e) Představenstvo Společnosti po přijetí tohoto rozhodnutí bez zbytečného odkladu (i) podá návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně (ii) předá návrh smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři Společnosti. Jediný akcionář Společnosti uzavře smlouvu o upsání akcií se Společností nejpozději do (15) patnácti dnů od převzetí návrhu smlouvy o upsání akcií, ale za žádných okolností ne dříve, než dne následujícího po dni podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat rozvazovací podmínku podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku; f) Místem pro upisování akcií, tj. místem uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo advokátní kanceláře Procházka / Randl / Kubr, se sídlem Jáchymova 2, 110 00 Praha 1; g) Jediný akcionář Společnosti splatí emisní kurs upsaných akcií uzavřením Dohody o započtení, na základě které pohledávka Společnosti vůči jedinému akcionáři na splacení emisního kurzu upsaných akcií bude započtena proti (i) pohledávce jediného akcionáře vůči Společnosti na splacení jistiny ve výši 60.000.000,- Kč z titulu poskytnutého úvěru dle První úvěrové smlouvy a (ii) části pohledávky jediného akcionáře vůči Společnosti na splacení jistiny ve výši 15.000.000,- Kč z titulu poskytnutého úvěru dle Druhé úvěrové smlouvy. Pro účely předchozí věty se "První úvěrovou smlouvou" rozumí úvěrová smlouva o poskytnutí úvěru až do výše 60.000.000,- Kč ze dne 29. května 2000 uzavřená mezi jediným akcionářem a Společností, na základě kterého jediný akcionář poskytl Společnosti úvěr ve výši 60.000.000,- Kč, a tento úvěr nebyl dosud splacen, a "Druhou úvěrovou smlouvou" se rozumí úvěrová smlouva o poskytnutí úvěru až do výše 1.000.000,- EURO (francouzsky "Convention d´avance en compte courant") ze dne 15. ledna 2002 uzavřená mezi jediným akcionářem a Společností, na základě které jediný akcionář poskytl Společnosti úvěr ve výši 800.000,- EURO a úvěr ve výši 6.046.000,- Kč, a tyto úvěry nebyly dosud splaceny. Dohoda o započtení pohledávek bude uzavřena ve lhůtě do (15) patnácti dnů po uzavření smlouvy o upsání akcií se Společností. 27.9.2002 - 7.11.2002
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 29.5.2000. 18.7.2000 - 6.12.2003
Společnost se řídí stanovami přijatými valnou hromadou konanou dne 27.6.1997. 6.11.1997 - 18.7.2000
Akcie: jsou převoditelné jen se souhlasem představenstva. 30.10.1996 - 23.12.1997
Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valné hromady dne 24.6.1996. 30.10.1996 - 18.7.2000

Aktuální kontaktní údaje BEL Sýry Česko a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 60714603
Obchodní firma: BEL Sýry Česko a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Moravské Budějovice
Vznik první živnosti: 4.6.1993
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 60714603
Firma: BEL Sýry Česko a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Třebíč
Základní územní jednotka: Želetava
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.1.1995

Kontakty na BEL Sýry Česko a.s. IČO: 60714603

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Pražská 218 , Želetava 675 26 7.10.2013
Sídlo: Pražská 218 , Želetava 675 26 6.12.2003 - 7.10.2013
Sídlo: Pražská 218 , Želetava 675 26 1.1.1995 - 6.12.2003

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Pražská 218, Želetava 675 26

Obory činností BEL Sýry Česko a.s. IČO: 60714603

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
mlékárenství 15.7.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 15.7.2009
činnost organizačních a ekonomických poradců 30.10.1996 - 15.7.2009
zprostředkovatelská činnost 1.1.1995 - 15.7.2009
poradenská činnost 1.1.1995 - 15.7.2009
výroba mléčných výrobků 1.1.1995 - 15.7.2009
obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.1.1995 - 15.7.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zprostředkovatelská činnost

  • Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě činností uvedených v § 3 a přílohách 1 - 3 živnostenského zákona

  • Poradenská činnost vyjma § 3 a přílohy 1 - 3 zák. 455/91 Sb.

  • Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 4.6.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Pražská 218 , Želetava 675 26
Identifikační číslo provozovny: 1005960488
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Zprostředkovatelská činnost

  • Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě činností uvedených v § 3 a přílohách 1 - 3 živnostenského zákona

  • Poradenská činnost vyjma § 3 a přílohy 1 - 3 zák. 455/91 Sb.

Zahájení provozování: 1.3.1994

Živnost č. 2 Mlékárenství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.1.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Pražská 218 , Želetava 675 26
Identifikační číslo provozovny: 1005960488
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.1.1994

Živnost č. 3 Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě činností uvedených v § 3 a přílohách 1 - 3 živnostenského zákona

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.6.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Poradenská činnost vyjma § 3 a přílohy 1 - 3 zák. 455/91 Sb.

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.6.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.6.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Výroba mléčných výrobků

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.1.1994
Zánik oprávnění: 15.10.1996

Živnost č. 7 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.6.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů

Vedení firmy BEL Sýry Česko a.s. IČO: 60714603

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná statutární ředitel 14.3.2016
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za společnost jedná navenek každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že člen představenstva připojí svůj podpis k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti. 18.7.2000 - 14.3.2016
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti společně předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. 6.11.1997 - 18.7.2000
Způsob jednání: Za společnost podepisuje předseda představenstva samostatně, nebo místopředseda představenstva samostatně. 30.10.1996 - 6.11.1997
Způsob jednání: Za společnost se podepisují vždy dva členové představenstva, a to předseda představenstva a jeden člen představenstva. V době nepřítomnosti předsedy představenstva místopředseda předsta- venstva a jeden člen představenstva. V rámci oprávnění daném v organizačním řádu může za společnost podepisovat též generální ředitel. 1.1.1995 - 30.10.1996
Jméno: Boyan Neytchev 31.1.2019
Funkce: statutární ředitel
Trvání členství: od 28.12.2018
Ve funkci: od 28.12.2018
Adresa: Sollingergasse 9 top 20 , 1190 Vídeň Rakouská republika
Jméno: Dr. František Dohnal 1.1.1995 - 30.10.1996
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Čajkovského 549/12, Třebíč 674 01
Jméno: Ing. Zdeněk Palát 1.1.1995 - 30.10.1996
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: 121, Dolní Vilémovice 675 52
Jméno: Ing. Milan Malý 1.1.1995 - 30.10.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jinošovská 276, Kralice nad Oslavou 675 73
Jméno: Ing. Jaroslav Matúšů 6.11.1997 - 11.5.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: 12 , Horní Lhotice Česká republika
Jméno: Vlastimil Fukal 6.11.1997 - 11.5.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Čajkovského 537/9, Třebíč 674 01
Jméno: Ing. Zdeněk Palát 30.10.1996 - 18.7.2000
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: 121, Dolní Vilémovice 675 52
Jméno: Ing. Milan Malý 30.10.1996 - 18.7.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Jinošovská 276, Kralice nad Oslavou 675 73
Jméno: Josef Novotný 30.10.1996 - 18.7.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Lipník u Hrotovic 20 Česká republika
Jméno: Ing. Jan Hejátko CSc. 6.11.1997 - 18.7.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: 99, Ocmanice 675 71
Jméno: Ing. Miloslav Mandát 6.11.1997 - 18.7.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Lidická 390, Hrotovice 675 55
Jméno: Ing. Jaroslav Matúšů 11.5.1999 - 18.7.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: 42 , Horní Lhotice Česká republika
Jméno: Vlastimil Fukal 11.5.1999 - 18.7.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Uličného 271 , Třebíč, Týn Česká republika
Jméno: Gilbert Denyset 17.1.2001 - 27.3.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 22.11.2001
Adresa: Francouzská republika
7 rue du Mont-Valérien, 92210 Saint-Cloud
Jméno: Eric Cothenet 17.1.2001 - 6.12.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 21.2.2002
Adresa: Francouzská republika
58 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paříž
Jméno: Radan Kubr 18.7.2000 - 2.12.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 29.8.2005
Adresa: Velvarská 1623/51, Praha 160 00
Jméno: Michel Troussier 17.1.2001 - 2.12.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 29.8.2005
Adresa: Francouzská republika
9 Square Saint-Charles, 75012 Paříž
Jméno: Philippe Marie Bernard Vinay 6.12.2003 - 2.12.2005
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 7.1.2003
Adresa: nám. Míru 227, Želetava 675 26
Jméno: Philippe Marie Bernard Vinay 2.12.2005 - 25.8.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 7.1.2003 do 1.6.2006
Ve funkci: od 26.10.2005 do 1.6.2006
Adresa: Francouzská republika
Paříž, rue d´Alleray 51, 75015
Jméno: Susheel Kumar Surpal 2.12.2005 - 17.7.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.10.2005 do 30.6.2009
Adresa: Francouzská republika
Rueil Malmaison, rue du General de Miribel 07, 92500
Jméno: Francis Pierre Louis Le Cam 2.12.2005 - 17.7.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.10.2005 do 30.6.2009
Adresa: Francouzská republika
Paříž 16, rue de Passy 51, 75016
Jméno: Bastiaan Alblas 25.8.2006 - 17.7.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2006 do 30.6.2009
Ve funkci: od 1.6.2006 do 30.6.2009
Adresa: Nizozemské království
CK Breda, Ruiterboslaan 62, 4837
Jméno: Xavier Leroy 17.7.2009 - 26.10.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2009 do 30.6.2009
Adresa: Spolková republika Německo
Mnichov, Kurzbauerstrasse 17, 81479
Jméno: Pascal Bigot 17.7.2009 - 26.10.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2009 do 30.6.2009
Adresa: Podbělohorská 2417/21, Praha 150 00
Jméno: Xavier Leroy 26.10.2009 - 10.1.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2009 do 3.12.2010
Ve funkci: od 22.7.2009 do 3.12.2010
Adresa: Spolková republika Německo
Mnichov, Kurzbauerstrasse 17, 81479
Jméno: Pascal Bigot 26.10.2009 - 23.5.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2009 do 9.5.2011
Ve funkci: od 22.7.2009 do 9.5.2011
Adresa: Podbělohorská 2417/21, Praha 150 00
Jméno: Bernard Faurot 17.7.2009 - 8.8.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2009 do 14.5.2013
Adresa: Rybalkova 194/35, Praha 101 00
Jméno: Olivier Miaux 10.1.2011 - 8.8.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 3.12.2010 do 14.5.2013
Ve funkci: od 6.12.2010 do 14.5.2013
Adresa: rue de clichy 55 , 750 09 Paříž Francouzská republika
Jméno: Bruno Schoch 23.5.2011 - 8.8.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.5.2011 do 14.5.2013
Adresa: Francouzská republika
Suresnes, rue Paul Bert 39, 92150
Jméno: Rudolphe Boivin 8.8.2013 - 8.8.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 14.5.2013
Ve funkci: od 5.6.2013
Adresa: 10 rue Audubon , 750 12 Paříž Francouzská republika
Jméno: Philippe Champlong 8.8.2013 - 14.3.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 14.5.2013 do 30.12.2015
Ve funkci: od 5.6.2013 do 30.12.2015
Adresa: Güll Strasse 8 , 803 36 München Německá spolková republika
Jméno: Rodolphe Boivin 8.8.2013 - 14.3.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 14.5.2013 do 30.12.2015
Ve funkci: od 5.6.2013 do 30.12.2015
Adresa: 10 rue Audubon , 750 12 Paříž Francouzská republika
Jméno: Mark Tettelaar 7.10.2013 - 14.3.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.5.2013 do 30.12.2015
Adresa: Erichemsekade 5 , 4116 GD Buren GLD Nizozemské království
Jméno: Etienne Lecomte 14.3.2016 - 31.1.2019
Funkce: statutární ředitel
Trvání členství: od 30.12.2015 do 28.12.2018
Ve funkci: od 30.12.2015 do 28.12.2018
Adresa: Boulevard de Courcelles 112 , 750 17 Paříž Francouzská republika

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Josef Novotný 1.1.1995 - 30.10.1996
Funkce: člen
Adresa: Lipník u Hrotovic 20 Česká republika
Jméno: Ing. Lubomír Mejzlík 1.1.1995 - 30.10.1996
Funkce: člen
Adresa: C. Boudy 516/2, Třebíč 674 01
Jméno: Ing. Jaroslav Hejátko 1.1.1995 - 30.10.1996
Funkce: člen
Adresa: Nad Tratí 290, Náměšť nad Oslavou 675 71
Jméno: Dr. František Dohnal 6.11.1997 - 11.5.1999
Funkce: člen
Adresa: Čajkovského 549/12, Třebíč 674 01
Jméno: Dr. František Dohnal 11.5.1999 - 1.11.1999
Funkce: člen
Adresa: Uličného 271 , Třebíč, Týn Česká republika
Jméno: Ing. Lubomír Mejzlík 30.10.1996 - 18.7.2000
Funkce: člen
Adresa: C. Boudy 516/2, Třebíč 674 01
Jméno: Ing. Jaroslav Hejátko 30.10.1996 - 18.7.2000
Funkce: předseda
Adresa: Nad Tratí 290, Náměšť nad Oslavou 675 71
Jméno: Ing. František Procházka 6.11.1997 - 18.7.2000
Funkce: člen
Adresa: Smetanova 912, Náměšť nad Oslavou 675 71
Jméno: Dr. František Dohnal 1.11.1999 - 18.7.2000
Funkce: člen
Adresa: Uličného 270 , Třebíč, Týn Česká republika
Jméno: MVDr. Ludvík Štokr 30.10.1996 - 6.12.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 22.6.2003
Adresa: Sadová 271, Želetava 675 26
Jméno: Gérard Boivin 17.1.2001 - 2.12.2005
Funkce: člen
Trvání členství: do 29.8.2005
Adresa: Francouzská republika
16 rue de Rougement, 78850 Thiverval Grignon
Jméno: Jean-Pierre Blanchard, Dat.nar. 7.září 1946 17.1.2001 - 2.12.2005
Funkce: člen
Trvání členství: do 29.8.2005
Adresa: Francouzská republika
1 avenue de Roland Garros, 95250 Beuachamp
Jméno: Gérard Boivin 2.12.2005 - 17.7.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.10.2005 do 30.6.2009
Adresa: Francouzská republika
Thiverval Grignon, rue de Rougemont 16, 78850
Jméno: Bruno Schoch 17.7.2009 - 26.10.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2009 do 30.6.2009
Adresa: Francouzská republika
Suresnes, rue Paul Bert 39, 92150
Jméno: Sylviane Bengué 2.12.2005 - 26.11.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.10.2005 do 8.11.2010
Adresa: Francouzská republika
Fontenay aux Roses, avenue Jeanne et Maurice Dolivet 9, 92260
Jméno: Bruno Schoch 26.10.2009 - 23.5.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2009 do 9.5.2011
Ve funkci: od 23.6.2009 do 9.5.2011
Adresa: Francouzská republika
Suresnes, rue Paul Bert 39, 92150
Jméno: Ludmila Fantová 6.12.2003 - 27.8.2012
Funkce: člen
Ve funkci: od 23.6.2003 do 23.9.2008
Adresa: 143, Lesonice 675 44
Jméno: Sylviane Bengué 26.11.2010 - 8.8.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.11.2010 do 14.5.2013
Adresa: Francouzská republika
Fontenay aux Roses, avenue Jeanne et Maurice Dolivet 9, 92260
Jméno: Antoine Fiévet 23.5.2011 - 8.8.2013
Trvání členství: od 9.5.2011 do 14.5.2013
Adresa: Francouzská republika
Paříž 17, Rue Saint Ferdinand 22, 75017
Jméno: Monika Ledecká 27.8.2012 - 7.10.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2012
Adresa: 133, Lesonice 675 44
Jméno: Francis Le Cam 8.8.2013 - 14.3.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.5.2013 do 30.12.2015
Ve funkci: od 5.6.2013 do 30.12.2015
Adresa: 51 rue de Passy , 750 16 Paříž Francouzská republika
Jméno: Bruno Schoch 8.8.2013 - 14.3.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.5.2013 do 30.12.2015
Adresa: 39 rue Paul Bert , 921 50 Suresnes Francouzská republika
Jméno: Monika Ledecká 7.10.2013 - 14.3.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2012 do 30.12.2015
Adresa: 133, Lesonice 675 44

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Philippe Champlong 30.3.2006 - 26.10.2009
Adresa: Martinská 418/4, Praha 110 00
Jméno: Boyan Neytchev 31.8.2011 - 7.10.2013
Adresa: Rakouská republika
Vídeň, Rudolfinergasse 6/15, PSČ 1190
Jméno: Boyan Neytchev 7.10.2013 - 9.8.2016
Adresa: Rudolfinergasse 6/15 , 1190 Vídeň Rakouská republika
Jméno: Boyan Neytchev 9.8.2016 - 31.1.2019
Adresa: Sollingergasse 9 top 20 , 1190 Vídeň Rakouská republika

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Boyan Neytchev

Vlastníci firmy BEL Sýry Česko a.s. IČO: 60714603

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 152 000 000 Kč 100% 14.10.2011
zakladni 226 050 000 Kč 100% 8.7.2011 - 14.10.2011
zakladni 226 050 000 Kč - 22.6.2011 - 8.7.2011
zakladni 76 050 000 Kč - 7.11.2002 - 22.6.2011
zakladni 1 050 000 Kč - 23.12.1997 - 7.11.2002
zakladni 1 050 000 Kč - 1.1.1995 - 23.12.1997

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 152 14.10.2011
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 1 22.6.2011 - 14.10.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 226 22.6.2011 - 14.10.2011
Akcie na jméno 50 000 Kč 1 20.2.2003 - 22.6.2011
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 76 20.2.2003 - 22.6.2011
Akcie na jméno 1 000 Kč 130 7.11.2002 - 20.2.2003
Akcie na jméno 10 000 Kč 7 592 7.11.2002 - 20.2.2003
Akcie na jméno 1 000 Kč 130 18.7.2000 - 7.11.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 130 6.10.1995 - 18.7.2000
Akcie na jméno 10 000 Kč 92 6.10.1995 - 7.11.2002
Akcie na jméno 10 000 Kč 97 1.1.1995 - 6.10.1995
Akcie na jméno 1 000 Kč 80 1.1.1995 - 6.10.1995

Sbírka Listin BEL Sýry Česko a.s. IČO: 60714603

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1375/SL 73 notářský zápis [NZ 504/2016] Krajský soud v Brně 14.3.2016 14.3.2016 2
B 1375/SL 72 notářský zápis [NZ 2102/2015], stanovy společnosti Krajský soud v Brně 17.12.2015 23.12.2015 15
B 1375/SL 71 ostatní usnesení představenstva Krajský soud v Brně 4.5.2015 26.8.2015 31.8.2015 2
B 1375/SL 70 ostatní rozhod. jedin.společníka Krajský soud v Brně 6.5.2015 26.8.2015 31.8.2015 2
B 1375/SL 69 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Krajský soud v Brně 31.3.2015 26.8.2015 31.8.2015 60
B 1375/SL 68 ostatní rozhod. jedin. akcionáře Krajský soud v Brně 9.5.2014 30.6.2014 16.7.2014 1
B 1375/SL 67 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 31.3.2014 30.6.2014 16.7.2014 60
B 1375/SL 66 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 14.5.2013 7.8.2013 20.8.2013 3
B 1375/SL 65 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 19.4.2013 7.8.2013 20.8.2013 54
B 1375/SL 64 ostatní - rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 29.6.2012 22.8.2012 28.8.2012 2
B 1375/SL 63 ostatní - protokol o průběhu volby člena dozorčí rady Krajský soud v Brně 26.6.2012 22.8.2012 28.8.2012 1
B 1375/SL 62 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 24.5.2012 22.8.2012 28.8.2012 51
B 1375/SL 61 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 23.11.2011 13
B 1375/SL 60 notářský zápis - rozh.jedin.akcion.,NZ 760/11 Krajský soud v Brně 30.8.2011 3.10.2011 20
B 1375/SL 59 ostatní - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Brně 24.6.2011 3.10.2011 1
B 1375/SL 58 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 31.3.2011 3.10.2011 57
B 1375/SL 57 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 17.8.2011 1.9.2011 4
B 1375/SL 56 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 1.8.2011 1.9.2011 2
B 1375/SL 55 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 12.7.2011 13
B 1375/SL 54 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 9.5.2011 31.5.2011 13
B 1375/SL 53 notářský zápis - rozh.jedin.akcion.,NZ 424/11 Krajský soud v Brně 9.5.2011 16.5.2011 22
B 1375/SL 52 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 6.12.2010 13.1.2011 4
B 1375/SL 51 ostatní - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Brně 3.12.2010 13.1.2011 4
B 1375/SL 50 ostatní - odstoupení z funkce Krajský soud v Brně 2.12.2010 13.1.2011 3
B 1375/SL 49 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 8.11.2010 7.12.2010 4
B 1375/SL 48 ostatní - rozh. jed. skcionáře Krajský soud v Brně 7.12.2010 3
B 1375/SL 47 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 15.9.2010 19.10.2010 55
B 1375/SL 46 ostatní - zápis doz. rady Krajský soud v Brně 23.7.2009 29.10.2009 3
B 1375/SL 45 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 22.7.2009 29.10.2009 3
B 1375/SL 44 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 1.7.2009 30.9.2009 70
B 1375/SL 43 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 30.6.2009 23.7.2009 6
B 1375/SL 42 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 30.6.2009 23.7.2009 6
B 1375/SL 41 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 30.6.2009 23.7.2009 6
B 1375/SL 40 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 30.6.2009 23.7.2009 6
B 1375/SL 39 ostatní -usnesení představenstva Krajský soud v Brně 21.5.2007 23.7.2009 3
B 1375/SL 38 účetní závěrka - 2007 Krajský soud v Brně 6.2.2009 64
B 1375/SL 37 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Brně 6.2.2009 65
B 1375/SL 36 účetní závěrka 2005 Krajský soud v Brně 6.2.2009 55
B 1375/SL 35 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 17.8.2006 29.8.2006 9
B 1375/SL 34 ostatní -usnesení představenstva Krajský soud v Brně 28.7.2006 29.8.2006 2
B 1375/SL 33 ostatní -rozhod. jed. společníka Krajský soud v Brně 1.6.2006 29.8.2006 3
B 1375/SL 32 ostatní -písemné usn. představenstv a Krajský soud v Brně 15.3.2006 3.4.2006 2
B 1375/SL 31 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 8.3.2006 3.4.2006 3
B 1375/SL 30 výroční zpráva -2004-zpr. auditora Krajský soud v Brně 7.4.2005 21.12.2005 80
B 1375/SL 29 ostatní -rozh. jed. akc. Krajský soud v Brně 30.6.2005 21.12.2005 1
B 1375/SL 28 ostatní -prohlášení a plná moc Krajský soud v Brně 23.11.2005 21.12.2005 4
B 1375/SL 27 ostatní -prohlášení a plná moc Krajský soud v Brně 11.11.2005 21.12.2005 6
B 1375/SL 26 ostatní -písemná usn. představentstva Krajský soud v Brně 24.6.2005 21.12.2005 2
B 1375/SL 25 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 5.12.2005 20
B 1375/SL 24 ostatní - usnesení představenstva Krajský soud v Brně 26.10.2005 5.12.2005 3
B 1375/SL 23 ostatní - rozhodnutí společníka Krajský soud v Brně 24.10.2005 5.12.2005 5
B 1375/SL 22 výroční zpráva -2003 Krajský soud v Brně 28.5.2004 7.1.2005 98
B 1375/SL 20 ostatní -návrh na změnu zápisu Krajský soud v Brně 4.8.2004 25.10.2004 4
B 1375/SL 17 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 28.5.2003 30.12.2003 44
B 1375/SL 16 ostatní - volba dozorčí rady Krajský soud v Brně 23.6.2003 17.12.2003 2
B 1375/SL 14 podpisové vzory - ČP Krajský soud v Brně 7.1.2003 17.12.2003 5
B 1375/SL 13 ostatní - rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Brně 22.2.2002 17.12.2003 4
B 1375/SL 11 výroční zpráva -2001 Krajský soud v Brně 14.11.2002 25.2.2003 65
B 1375/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 22.11.2001 29.4.2002 14
B 1375/SL 8 notářský zápis - rozhodn. Krajský soud v Brně 22.11.2001 29.4.2002 33
B 1375/SL 10 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 13.3.2001 29.4.2002 62
B 1375/SL 7 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 29.5.2000 19.2.2001 43
B 1375/SL 6 ostatní - ČP Krajský soud v Brně 3.8.2000 19.2.2001 9
B 1375/SL 5 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Brně 1.3.2000 15.11.2000 49
B 1375/SL 4 ostatní - ČP Krajský soud v Brně 16.9.1996 6.2.1998 6
B 1375/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.1.1995 6.2.1998 18
B 1375/SL 1 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 6.2.1998 14

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení BEL Sýry Česko a.s.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu BEL Sýry Česko a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.