Barrandov Televizní Studio a.s. Praha IČO: 41693311

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Barrandov Televizní Studio a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 41693311.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Barrandov Televizní Studio a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 38 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Zakázkové krejčovství , tvorba a výroba hraných a jiných dlouhometrážních a krátkometrážních audiovizuálních děl (při dodržování zák.č. 273/93 Sb.) a další.

Základní údaje o Barrandov Televizní Studio a.s. IČO: 41693311

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 20.8.1991
Spisová značka: B 892
IČO: 41693311
Obchodní firma: Barrandov Televizní Studio a.s.
Právní forma: Akciová společnost 20.8.1991
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 20.8.1991
Počet členů statutárního orgánu: 3 5.9.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 5.9.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 5.9.2014
Valná hromada rozhodla dne 30.6.2014 o snížení základního kapitálu společnosti Barrandov Televizní Studio a.s. ve výši 1.097,400.000,- Kč (slovy: jedna miliarda devadesát sedm milionů čtyři sta tisíc korun českých), který je v plném rozsahu splacen, o čá stku Kč 1.009,608.000,- Kč (slovy: jednu miliardu devět milionů šest set osm tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 87,792.000,-Kč (slovy: osmdesát sedm milionů sedm set devadesát dva tisíc korun českých), a to z důvodu a za účelem úhrady ztráty společnosti. Způsobem snížení základního kapitálu je poměrné snížení jmenovité hodnoty všech akcií společnosti ve smyslu ustanovení § 524 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a to tak, že -jmenovitá hodnota 1 (jedné) akcie o stávající jmenovité hodnotě 1.000,- Kč se snižuje na jmenovitou hodnotu 80,- Kč, -jmenovitá hodnota 1 (jedné) akcie o stávající jmenovité hodnotě 8.000,- Kč se snižuje na jmenovitou hodnotu akcie 640,- Kč, -jmenovitá hodnota 1 (jedné) akcie o stávající jmenovité hodnotě 650.000,- Kč se snižuje na jmenovitou hodnotu akcie 52.000,- Kč, -jmenovitá hodnota 1 (jedné) akcie o stávající jmenovité hodnotě 97,500.000,- Kč se snižuje na jmenovitou hodnotu akcie 7,800.000,- Kč. Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti, tj. částka ve výši 1.009,608.000,- Kč, bude použita na úhradu ztráty společnosti. Valná hromada dále rozhodla o zrušení rezervního fondu společnosti, přičemž zdroje rezervního fondu vytvořené v minulosti budou použity na úhradu ztráty společnosti. 5.9.2014 - 24.11.2014
Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých ze současné výše 897.400.000,- Kč (slovy: osm set devadesát sedm milionů čtyři sta tisíc korun českých) na částku 1.097.400.000,- Kč (slovy: jedna mili arda devadesát sedm milionů čtyři sta tisíc korun českých). Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitými vklady. Upisování akcii nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se ne připouští. Částka 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozděIena na 200.000 (slovy: dvě stě tisíc) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na akcii. Celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých). Nové akcie společnosti nebudou kotované na regulovaném trhu, nebudou veřejně obc hodovatelné. S novými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již společností vydanými. Emisní ážio se nestanoví, Emisní kurz jedné nové akcie tedy činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Celková výše emisního kurzu všech nových akci í činí 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých). Navrhovaná výše emisního kurzu upisovaných akcií se tak rovná jejich jmenovité hodnotě, bez emisního ážia. Nové akcie budou primárně nabídnuty k úpisu s využitím přednostního práva dosavadním akcionářům ve smyslu ustanovení § 204a obchodního zákoníku. Každý akcionář, který, se nevzdá svého přednostního práva k upsání nových akcií, bude mít v souladu s ustanovením § 204a obchodního zákoníku přednostní právo upsat část nových akcií společnosti, o jmenovité hodnotě, druhu, formě, podobě a emisním kurzu uvedených výše, upisovaných ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Lhůta pro vykonání přednostního práva akcionářů k upsání nových akcií činí dva týdny. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Lhůta začne běžet dnem následujícím po dni doručení oznámení představenstva společnosti o vzniku přednostního práva akcionářů na upisování akcií (tzn. informace představenstva o přednostním právu ve smyslu ustanovení § 204a odst. 2 obchodního zákoníku) způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady, tj. zasláním písemného oznámení doporučený m dopisem na adresu sídla akcionáře dle aktuálního seznamu akcionářů (dále též lhůta pro uplatnění přednostního práva"). Počátek běhu lhůty pro uplatnění přednostního práva bude akcionářům omámen taktéž v tomto omámení. za den doručení tohoto oznámení se považuje nejpozději pátý den ode dne, kdy bylo toto oznámení podáno doporučeně k poštovní přepravě. Upisování akcií je ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu n a zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a může tudíž začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Mí stem pro výkon přednostního práva se stanoví prostory sídla společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ l52 00. Nové akcie je možno upsat ve výše uvedené, dvoutýdenní lhůtě pro uplatnění přednostního práva v pracovní d ny od 9.00 do 16.00 hodin. Přednostní právo zaniká marným uplynutím lhůty pro jeho vykonání, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 8.000,- Kč mají dosavadní akcionáři přednostní právo upsat 1,7829284599 nové akcie, na jednu dosavadní akcii o jmenov ité hodnotě 650.000,- Kč mají dosavadní akcionáři přednostní právo upsat 144,8629373746 nových akcií, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 97.500,000,- Kč mají dosavadní akcionáři přednostní právo upsat 21,729,4406061957 nových akcií. Všechny nové akcie jsou o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, přičemž lze upisovat pouze celé akcie. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva dosavadními akcionáři, budou nabídnuty k upsání vybranému zájemci, kterým se určuje dosavadní akcionář společnosti , společnost MORAVIA STEEL a.s., Ičo:63474808, sídlo: Třinec - staré Město, Průmyslová l000, PSČ 73970, která bude upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Lhůta pro upsání akcií bez využit í přednostního práva (dále též ?upsání akcií určeným zájemcem"), činí čtrnáct dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií tomuto zájemci. Počátek běhu lhůty bude zájemci oznámen taktéž spolu s návrhem smlouvy o upsání nových akcií. Přip adne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Emisní kurs no1.:Ích akcií upisovaných zájemcem je tentýž jako u upisování akcií s využitím přednostního práva uvedený výše, tj. emi sní kurz jedné nové akcie činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Pro případ, že toto usnesení řádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu nebude zapsáno do obchodního rejstříku již před úpisem nových akcií určeným zájemcem, je taktéž up isování nových akcií určeným zájemcem vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií vyb raným zájemcem se stanoví prostory sídla společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., Praha 5, Kříženeckého nám. 322,PSČ l52 00. Nové akcie je možno upsat ve výše uvedené čtrnáctidenní lhůtě v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hodin, Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání, každý upisovatel je povinen splatit 30 o jmenovité hodnoty upsaných akcií nejpozději ve lhůtě pro upsání akcií (tj. ve lhůtě pro uplatnění přednostního práva, resp. ve lhůtě pro upsání akcií vybraným zájemcem). Emisní kurz nově upisovaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit v celé výši na k tomuto účelu zřízený zvláštní bankovní účet společnosti číslo 5030010237/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s.; pro účely splácení emisních kurzů bankovními převod y ze zahraničí je formát bankovního spojeni následující IBAN: CZ78 5500 0000 0050 300l 0231. Proti pohledávkám společnosti vůči jednotlivým upisovatelům na splacení části nebo celého emisního kurzu nově upsaných akcií se nepřipouští možnost započtení peně žité pohledávky jednotlivých upisovatelů vůči společnosti. 9.7.2012 - 22.8.2012
Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 100.000.000,- Kč (slovy: sto milionů Korun českých) ze současné výše 797.400.000,- Kč (slovy: sedm set devadesát sedm milionů čtyři sta tisíc Korun českých) na částku 897.400.000,- Kč (slovy: osm set devade sát sedm milionů čtyři sta tisíc Korun českých). Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Částka 100.000.000,- Kč (slovy: sto milionů Korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 12.500 (slovy: dvanáct tisíc pět set) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 8. 000,- Kč (slovy: osm tisíc Korun českých) na akcii. Celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 100.000.000,- Kč (slovy: sto milionů Korun českých). Nové akcie společnosti nebudou kotované na regulovaném trhu, nebudou veřejně obchodovatelné. S novými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již společností vydanými. Emisní ážio se nestanoví. Emisní kurz jedné nové akcie tedy činí 8.000,- Kč (slovy: osm tisíc Korun českých). Celková výše emisního kurzu všech nových akcií činí 100.000.0 00,- Kč (slovy: sto milionů Korun českých). Navrhovaná výše emisního kurzu upisovaných akcií se tak rovná jejich jmenovité hodnotě, bez emisního ážia. Vzhledem ke skutečnosti, že se všichni akcionáři společnosti před hlasováním o zvýšení základního kapitá lu vzdali přednostního práva na upisování nových akcií společnosti v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku, všechny nové akcie společnosti budou nabídnuty k upsání vybranému zájemci, kterým se určuje dosavadní akcionář společnosti, společnost MORAVIA STEEL a.s., IČ: 63474808, sídlo: Třinec - Staré Město, Průmyslová 1000, PSČ 73970, která bude upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Lhůta pro upsání akcií určeným zájemcem činí č trnáct dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií tomuto zájemci. Počátek běhu lhůty bude zájemci oznámen taktéž spolu s návrhem smlouvy o upsání nových akcií. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posle dním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Pro případ, že toto usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu nebude zapsáno do obchodního rejstříku již před úpisem nových akcií určeným zájemcem, je upisování nových akcií určeným zájemcem vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií vybraným zájemcem se stanoví pro story sídla společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 152 00. Nové akcie je možno upsat ve výše uvedené čtrnáctidenní lhůtě v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hodin. Právo upsat akcie vybraným zájemcem zaniká marným upl ynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Vybraný zájemce je povinen splatit nejméně 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií nejpozději ve lhůtě pro upsání akcií (tj. ve lhůtě pro upsání akcií vybraným zájemcem). Emisní kurz nově upisovaných akcií je vyb raný zájemce povinen splatit v celé výši na k tomuto účelu zřízený zvláštní bankovní účet společnosti číslo 5030010237/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.; pro účely splácení emisních kurzů bankovním převodem ze zahraničí je formát bankovního spojení násle dující IBAN: CZ78 5500 0000 0050 3001 0237. Proti pohledávkám společnosti vůči vybranému zájemci na splacení části nebo celého emisního kurzu nově upsaných akcií se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky vybraného zájemce vůči společnosti. 19.5.2011 - 9.6.2011
Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů Korun českých) ze současné výše 597.400.000,- Kč (slovy: pět set devadesát sedm milionů čtyři sta tisíc Korun českých) na částku 797.400.000,- Kč (slovy: sedm set de vadesát sedm milionů čtyři sta tisíc Korun českých). Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Částka 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů Korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 25.000 (slovy: dvacet pět tisíc) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 8.0 00,- Kč (slovy: osm tisíc Korun českých) na akcii. Celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů Korun českých). Nové akcie společnosti nebudou kotované na regulovaném trhu, nebudou veřejně obchodovatelné. S novými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již společností vydanými. Emisní ážio se nestanoví. Emisní kurz jedné nové akcie tedy činí 8.000,- Kč (slovy: osm tisíc Korun českých). Celková výše emisního kurzu všech nových akcií činí 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě milionů Korun českých). Navrhovaná výše emisního kurzu upisovaných akcií se tak rovná jejich jmenovité hodnotě, bez emisního ážia. Nové akcie budou primárně nabídnuty k úpisu s využitím přednostního práva dosavadním akcionářům ve smyslu ustanovení § 204a obchodního zákoníku. Každý akcionář, který se nevzdá svého přednostního práva k upsání nových akcií, bude mít v souladu s ustanoven ím § 204a obchodního zákoníku přednostní právo upsat část nových akcií společnosti, o jmenovité hodnotě, druhu, formě, podobě a emisním kurzu uvedených výše, upisovaných ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu spol ečnosti. Lhůta pro vykonání přednostního práva akcionářů k upsání nových akcií činí dva týdny. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Lhůta začne běžet dnem následujícím po dni doručení oznámení představenstva společnosti o vzniku přednostního práva akcionářů na upisování akcií (tzn. informace představenstva o přednostním právu ve smyslu ustanovení § 204a odst. 2 obchodního zákoníku) způsobem určeným zákonem a stanovami společn osti pro svolání valné hromady, tj. zasláním písemného oznámení doporučeným dopisem na adresu sídla akcionáře dle aktuálního seznamu akcionářů (dále též "lhůta pro uplatnění přednostního práva"). Počátek běhu lhůty pro uplatnění přednostního práva bude ak cionářům oznámen taktéž v tomto oznámení. Za den doručení tohoto oznámení se považuje nejpozději pátý den ode dne, kdy bylo toto oznámení podáno doporučeně k poštovní přepravě. Upisování akcií je ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejst říku, a může tudíž začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro výkon přednostního práva se stanoví prostory sídla společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 152 00. Nové akcie je možno upsat ve výše uvedené, dvoutýdenní lhůtě pro uplatnění přednostního práva v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hodin. Přednostní právo zaniká marným uplynutím lhůty pro jeho vykonání. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 8.000,- Kč mají dosavadní akcionáři přednostní právo upsat 0,3347840643 nových akcií, na jednu dosavadní akcii o jm enovité hodnotě 650.000,-Kč mají dosavadní akcionáři přednostní právo upsat 27,2012052226 nových akcií, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 97.500.000,-Kč mají dosavadní akcionáři přednostní právo upsat 4080,1807833947 nových akcií, všechny nové akcie jsou o jmenovité hodnotě 8.000,- Kč, přičemž lze upisovat pouze celé akcie. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva dosavadními akcionáři, budou nabídnuty k upsání vybranému zájemci, kterým se určuje dosavadní akcionář společnosti společnost - MORAVIA STEEL a.s., IČ: 63474808, sídlo: Třinec - Staré Město, Průmys lová 1000, PSČ 73970, která bude upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva (dále též "upsání akcií určeným zájemcem"), činí čtrnáct dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií tomuto zájemci. Počátek běhu lhůty bude zájemci oznámen taktéž spolu s návrhem sm louvy o upsání nových akcií. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Emisní kurs nových akcií upisovaných zájemcem je tentýž jako u upisování akcií s využitím přednostního práva uvedený výše, tj. emisní kurz jedné nové akcie činí 8.000,- Kč (slovy: osm tisíc Korun českých). Pro případ, že toto usnesení řádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu nebude zapsáno do obchodního rejstříku již před úpisem nových akcií určeným zájemcem, je taktéž upisování nových akcií určeným zájemcem vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je p rávní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií vybraným zájemcem se stanoví prostory sídla společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 152 00. Nové akcie je možno upsat ve výše uvedené čtrnáctidenní lhůtě v pracovní dny od 9.00 do 16.00 h odin. Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Každý upisovatel je povinen splatit 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií nejpozději ve lhůtě pro upsání akcií (tj. ve lhůtě pro uplatnění přednostního práva, resp. ve lhůtě pro upsání akcií vybraným zájemcem).Emisní kurz nově upisovaných akcií jsou upiso vatelé povinni splatit v celé výši na k tomuto účelu zřízený zvláštní bankovní účet společnosti číslo 503 001 02 37/5500, vedený u Raiffeisen Bank; pro účely splácení emisních kurzů bankovními převody ze zahraničí je formát bankovního spojení následující IBAN: CZ78 5500 0000 0050 3001 0237. Proti pohledávkám společnosti vůči jednotlivým upisovatelům na splacení části nebo celého emisního kurzu nově upsaných akcií se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky jednotlivých upisovatelů vůči společnosti. 30.6.2010 - 11.8.2010
?Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 400.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta milionů Korun českých) ze současné výše 197.400.000,- Kč (slovy: sto devadesát sedm milionů čtyři sta tisíc Korun českých) na částku 597.400.000,- Kč (slovy: pět set deva desát sedm milionů čtyři sta tisíc Korun českých). Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští . Částka 400.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta milionů Korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 50.000 (slovy: padesát tisíc) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 8. 000,- Kč (slovy: osm tisíc Korun českých) na akcii. Celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 400.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta milionů Korun českých). Nové akcie společnosti nebudou kotované na regulovaném trhu, nebudou veřejně obchodovate lné. S novými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již společností vydanými. Emisní ážio se nestanoví. Emisní kurz jedné nové akcie tedy činí 8.000,- Kč (slovy: osm tisíc Korun českých). Celková výše emisního kurzu všech nových akcií činí 400 .000.000,- Kč (slovy: čtyři sta milionů Korun českých). Navrhovaná výše emisního kurzu upisovaných akcií se tak rovná jejich jmenovité hodnotě, bez emisního ážia. Nové akcie budou primárně nabídnuty k úpisu s využitím přednostního práva dosavadním akcioná řům ve smyslu ustanovení § 204a obchodního zákoníku. Každý akcionář bude mít v souladu s ustanovením § 204a obchodního zákoníku přednostní právo upsat část nových akcií společnosti, o jmenovité hodnotě, druhu, formě, podobě a emisním kurzu uvedených výše, upisovaných ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Lhůta pro vykonání přednostního práva akcionářů k upsání nových akcií činí dva týdny. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo kl idu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Lhůta začne běžet dnem následujícím po dni doručení oznámení představenstva společnosti o vzniku přednostního práva akcionářů na upisování akcií (tzn. informace představenstva o přednostním právu ve smyslu ustanovení § 204a odst. 2 obchodního zákoníku) způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady, tj. zasláním písemného oznámení doporučeným dopisem na adresu sídla akcionáře dle aktuálního seznamu akcionářů (dále též ?lhůta pro uplatnění přednostního práva?). Počátek běhu lhůty pro uplatnění přednostního práva bude akcionářům oznámen taktéž v tomto oznámení. Za den doručení tohoto oznámení se považuje nejpozději pátý den ode dne, kdy bylo toto oznámení podáno dop oručeně k poštovní přepravě. Upisování akcií je ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a může tudíž začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro výkon přednostního práva se stanoví prostory sídla společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 152 00. Nové akcie je možno upsat ve výše uvedené, dvoutýdenní lhůtě pro uplatnění přednostního práva v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hodin. Přednostní právo zaniká marným uplynutím lhů ty pro jeho vykonání. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 8.000,- Kč mají dosavadní akcionáři přednostní právo upsat 2,02634245187437 nových akcií, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 650.000,-Kč mají dosavadní akcionáři přednostní právo upsat 164,64 nových akcií, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 97.500.000,-Kč mají dosavadní akcionáři přednostní právo upsat 24696, 0486322188 nových akcií, všechny nové akcie jsou o jmenovité hodnotě 8.000,- Kč, přičemž lze upisovat pouze celé akcie. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva dosavadními akcionáři, budou nabídnuty k upsání vybranému zájemci, kterým se určuje dosavadní akcionář společnosti společnost - MORAVIA STEEL a.s., IČ: 63474808, sídlo: Třinec - Staré Město , Průmyslová 1000, PSČ 73970, která bude upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva (dále též ?upsání akcií určeným zájemcem?), činí čtrn áct dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií tomuto zájemci. Počátek běhu lhůty bude zájemci oznámen taktéž spolu s návrhem smlouvy o upsání nových akcií. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je poslední m dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Emisní kurs nových akcií upisovaných zájemcem je tentýž jako u upisování akcií s využitím přednostního práva uvedený výše, tj. emisní kurz jedné nové akcie činí 8.000,- Kč (slovy: osm tisíc Korun českých). Pro případ, že toto usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu nebude zapsáno do obchodního rejstříku již před úpisem nových akcií určeným zájemcem, je taktéž upisování nových akcií určeným zájemcem vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií zájemcem se stanoví prostory sídla společnosti Barrandov Televizní Studio a.s ., Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 152 00. Nové akcie je možno upsat ve výše uvedené čtrnáctidenní lhůtě v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hodin. Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Každý upisovatel je povinen splatit ve lhůtě pro upsání akcií (tj. ve lhůtě pro uplatnění přednostního práva, resp. ve lhůtě pro upsání akcií zájemcem) celý emisní kurz akcií. Emisní kurz nově upisovaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit v celé výši na k tomuto účelu zřízený zvláštní bankovní účet společnosti číslo 234413/5400, vedený u ABN AMRO Bank N.V.; pro účely splácení emisních kurzů bankovními převody ze zahraničí je formát bankovního spojení následující IBAN: CZ08 5400 0000 0000 0023 4413. Proti pohledávkám společnost i vůči jednotlivým upisovatelům na splacení části nebo celého emisního kurzu nově upsaných akcií se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky jednotlivých upisovatelů vůči společnosti.? 27.1.2009 - 13.3.2009
V důsledku sloučení společnosti Barrandov Televizní Studio a.s. se zanikající společností TV Barrandov s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 152 00, IČ: 275 78 666, přešlo na nástupnickou společnost Barrandov Televizní Studio a.s. veškeré jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikající společnosti TV Barrandov s.r.o. na základě Smlouvy o fúzi sloučením. 1.10.2008
Část obchodního jmění společnosti Barrandov Televizní Studio a.s. specifikovaná v projektu rozdělení přešla v důsledku rozdělení odštěpením se založením nové nástupnické společnosti ve smyslu § 69c odst. 2 obchodního zákoníku na nástupnikcou společnost Ba rrandov Film Studio a.s., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322/5, identifikační číslo: 281 72 469 1.11.2007
Valná hromada společnosti Barrandov Studio a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 197.400.000,- Kč ze současné výše 197.400.000,- Kč na novou výši 394.800.000,- Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je posílení vlastních zdrojů Společnosti s ohledem na plánované rozdělení Společnosti odštěpením. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií Společnosti, znějících na jméno a v listinné podobě, a sice 150 kusů těchto akcií ve jmenovité hodnotě 16.000,- Kč každá a 1 kus této akce o jmenovité hodnot ě 195.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se napřipouští. Akcie na zvýšení základního kapitálu se upisují peněžitými vklady. Emisní kurz nově upisovaných akcií na zvýšení základního kapitálu je roven jejich jmenovité hodnotě. Emisní ážio se nestanoví. Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo Společnosti. Lhůta k upisování akcií činí 20 dnů, což zahrunu je lhůtu pro uplatnění přednostního práva uvedenou níže, a začíná dnem následujícím po dni podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku akcionářům. Upisování akcií na zvýšení základního kapitálu tedy začne před zápisem tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodníh o rejstříku. Upisovatelům bude oznámen počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva v rámci zveřejnění oznámení o počátku běhu lhůty pro vykonání přednostního práva, uvedeného níže. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu Společnosti dle § 204a obchodního zákoníku, a to za emisní kurz výše uvedený. Jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s v yužitím přednostního práva činí dva týdny a počíná běžet dnem následujícím po dni podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen písmeným oznámením, zaslaným na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů Splečnosti doporučenou poštou nejpozději v den podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Toto oznámení bude současně zveřejněno v Obchodním věstníků nejpozději v den, kdy začne běžet lhůta pro vykonání přednostního práva. Při vykonání přednostního práva lze na jednu dosavadní kmenovou listinnou akcii Společnosti na jméno ve jmenovité hodnotě 16.000,- Kč upsat vždy jednu novou kmenovou listinnou akcii Společnosti na jméno ve jmenovité hodnotě 16:000,- Kč. Na jednu dosavadní kmenovou listinnnou akcii Společnosti na jméno ve jmenovité hodnotě 1.300.000,- Kč připadá při vykonání přednostního práv a podíl ve výši 1/150 na jedné nové kmenové listinné akcii Společnosti na jméno ve jmenovité hodnotě 195.000.000,- Kč, přičemž lze upisovat pouze celé akcie. V případě, že nedojde k upsání celé hodnoty navrhovaného zvýšení základního kapitálu na základě přednostního práva akcinářů, bude postupováno v souladu s čl. VIII odst. 2 písm. a) stanov Společnosti, tedy v druhém kole bude nabínut úpis zbývajících akcií dosavadním akcionářům Společnosti, přičemž však mohou upisovat nové akcie bez ohledu na to, v jakém poměru se jejich dosavadní akcie podílejí na dosavadním základním kapitálu, až do upání všech kcií upisovanýh na zvýšení základního kapitálu a to v pořadí, v jakém akcionáři předloží Společnosti návrh smlouvy o upsání akcií. Akcionáři budou vyrozuměni o zahájení druhého kola úpisu akcií a o tom, kolik akcií zbývá k upsání písemným oznámením, zaslaným na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů Společno sti doporučenou poštou nejpozději v den následující po posledním dni lhůty pro využití přednostního práva a toto oznámení bude současně pro akcionáře k dispozici v sídle Společnosti. V oznámení o zahájení druhého kola úpisu akcií budou akcionáři současně vyzváni k předložení návrhu smlouvy o upsání akcií Společnosti uvádějící mimo jiné zejména počet akcionářem upisovaných akcií. Návrhy smlouvy o upsání akcií je nutno doručit do sídla Společnosti nejpozději v poslední den lhůty k upisování akcií. Předpokládá se, že v prvních dvou kolech budou upsány všechny akcie, které se mají vydat v důsledku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Pokud by nedošlo k upsání celé hodnoty navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Pokud by nedošlo k upsání celé h odnoty navrhovaného zvýšení základního kapitálu v prvních dvou kolech úpisu, bude postupováno v souladu s čl. VIII odst. 2 písm. a) stanov Společnosti. Emisní kurz akcí, upisovaných na zvýšení základního kapitálu, jsou upisovatelé pivinni splatit na zvláštní korunový bankovní účet číslo 1091107229/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s., zřízený pro účely splacení emisního kurzu akcií upisovaných na zvýšení z ákladního kapitálu Společnosti, a to částku odpovídající alespoň 30% emisního kurzu akcií upsaných daným upisovatelem ve lhůtě do 18.8.2007 (slovy osmnáctého srpna roku dva tisíce sedm) a zbývající část emisního kurzu ve lhůtě do 1 (slovy: jednoho) roku ode dne přijetí tohoto usnesení. 25.7.2007 - 13.9.2007
Na společnost AB BARRANDOV, a.s. jako nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti Barrandov Studio a.s., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 5/322, PSČ 152 00, IČ: 649 48 731, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , oddíl.B vložka 3677. Právním důvodem přechodu jmění je fúze sloučením. Společnost AB BARRANDOV, a.s. je právním nástupcem společnosti Barrandov Studio a.s. 26.10.2004
Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost AB BARRANDOV, a.s. se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322 jako nástupnická společnost jmění zanikající obchodní společnosti Barrandov Panorama a.s. se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 5/322, PSČ 152 00, identifikační číslo 64948714. 20.12.2001
Základní jmění společnosti splaceno v plném rozsahu. 7.3.2001 - 3.3.2004
Způsob zastupování: 1. Společnost je zastupována představenstvem jako statutárním orgánem. Představenstvo zavazuje společnost tak, že jménem společnosti jednají a podepisují: - předseda nebo místopředseda samostatně. anebo - dva členové představenstva společně, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda, anebo - všichni členové představenstva společně 2. Zvláštním případem zastoupení je prokura, která 3.2.1995 - 3.2.1995
opravňuje prokuristu ke všem právním úkonům, k nímž dochází při provozu podnikatelské činnosti společnosti. Prokuru písemně uděluje nebo odvolává představenstvo. Udělení i odvolání prokury se zapisuje do obchodního rejstříku. 3. Jednat jménem společnosti a činit za ni právní úkony mohou i vedoucí zaměstnanci, jež jsou k tomu zmocněni podpisovým řádem, tj. vnitřním předpisem společnosti ve smyslu ust. § 20 odst. 2 obč. zák. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému 3.2.1995 - 3.2.1995
nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis oprávněná osoba. Prokurista podepisuje tím způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti připojí dodatek označující prokuru ("pp"). 3.2.1995 - 3.2.1995
a) Na základě doplňku č. 3 stanov společnosti CINEPONT, a.s. Praha ze dne 9.10.1992, schváleného valnou hromadou dne 9.10.1992 se mění název společnosti na AB Barrandov a.s. 13.11.1992
Základní jmění: Emitují se dva druhy akcií a to 143 znějících na jméno, dále pak jednu akcii se zvláštními právy znějící na jméno, jehož majitelem je Ústřední orgán státní správy České republiky, do jehož působnosti patří podle zákona audiovize. Tato akcie je nepřevoditelná. 30.4.1992 - 24.9.1993
Údaje o zřízení organizace: Akciová společnost CINEPONT byla zřízena jednorázovým založením zakladatelskou smlouvou dne 29.7.1991 ve smyslu ustanovení § 25 zákona č. 104/90 Sb. o akciových společnostech. 20.8.1991
V zakladatelské smlouvě se zakladatelé dohodli na stanovách a orgánech společnosti. 20.8.1991
Ze 100 % upsaného akciového kapitálu bylo splaceno 390000,- Kčs. 20.8.1991 - 7.3.2001

Aktuální kontaktní údaje Barrandov Televizní Studio a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 41693311
Obchodní firma: Barrandov Televizní Studio a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 5
Vznik první živnosti: 20.12.1993
Celkový počet živností: 71
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 41693311
Firma: Barrandov Televizní Studio a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 5
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 20.8.1991

Kontakty na Barrandov Televizní Studio a.s. IČO: 41693311

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Kříženeckého náměstí 322/5 , Praha 152 00 13.8.2008
Sídlo: Kříženeckého náměstí 322/5 , Praha 152 00 20.8.1991 - 13.8.2008

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Kříženeckého náměstí 322/5, Praha 152 00

Obory činností Barrandov Televizní Studio a.s. IČO: 41693311

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
licence k provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů udělená rozhodnutím Rady pro rozhlasové a televizní vysílání sp. zn./Ident.: 2015/105/SMU/Bar 20.7.2015
licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice udělená rozhodnutím Rady pro Rozhlasové a televizní vysílání sp. zn./Ident.: 2015/106/SMU/Bar 20.7.2015
licence k provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů udělená rozhodnutím Rady pro rozhlasové a televizní vysílání sp. zn./Ident.: 2015/108/FIA/Bar 20.7.2015
licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice udělená rozhodnutím Rady pro Rozhlasové a televizní vysílání sp. zn./Ident.: 2015/109/FIA/Bar 20.7.2015
licence k provozování celoplošného televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T udělená rozhodnutím Rady pro rozhlasové a televizní vysílání sp.zn./Ident.: 2013/378/FIA/Bar 27.5.2013
licence k provozování celoplošného televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T udělená rozhodnutím Rady pro rozhlasové a televizní vysílání sp.zn./Ident.:2011/893/FIA/BAR 27.6.2012 - 27.5.2013
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 27.1.2009
velkoobchod 13.8.2008 - 27.1.2009
zprostředkování obchodu a služeb 13.8.2008 - 27.1.2009
výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově-obrazových záznamů 13.8.2008 - 27.1.2009
celoplošné digitální televizní vysílání podle kompenzační licence udělené rozhodnutím Rady pro rozhlasové a televizní vysílání sp. zn.: 2008/153/řeh/BAR. 13.8.2008 - 27.6.2012
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 26.10.2004 - 13.8.2008
výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových a zvukově obrazových záznamů, prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů 26.10.2004 - 13.8.2008
distribuce audiovizuálních děl 26.10.2004 - 13.8.2008
agenturní činnost v audiovizuální oblasti 26.10.2004 - 13.8.2008
výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových) 26.10.2004 - 13.8.2008
výroba kožešinových výrobků 26.10.2004 - 13.8.2008
výroba pletených a háčkovaných výrobků, řemeslné zpracování textilií 26.10.2004 - 13.8.2008
výroba brašnářského a sedlářského zboží (kromě prostředků protetické povahy) 26.10.2004 - 13.8.2008
výroba obuvi (kromě ortopedické) 26.10.2004 - 13.8.2008
výroba pilařská a impregnace dřeva 26.10.2004 - 13.8.2008
výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček) 26.10.2004 - 13.8.2008
umělecko-řemeslné zpracování dřeva 26.10.2004 - 13.8.2008
výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů 26.10.2004 - 13.8.2008
výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů 26.10.2004 - 13.8.2008
povrchové úpravy a svařování kovů 26.10.2004 - 13.8.2008
výroba čalounických výrobků 26.10.2004 - 13.8.2008
přípravné práce pro stavby 26.10.2004 - 13.8.2008
dokončovací stavební práce 26.10.2004 - 13.8.2008
opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží (kromě prostředků protetické povahy) 26.10.2004 - 13.8.2008
praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží 26.10.2004 - 13.8.2008
správa a údržba nemovitostí 26.10.2004 - 13.8.2008
kopírovací práce 26.10.2004 - 13.8.2008
balící činnost 26.10.2004 - 13.8.2008
návrhářská, designérská a aranžérská činnost 26.10.2004 - 13.8.2008
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 26.10.2004 - 13.8.2008
provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení 26.10.2004 - 13.8.2008
zprostředkování služeb 26.10.2004 - 13.8.2008
poskytování služeb pro hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob 26.10.2004 - 13.8.2008
kovoobráběčství 26.10.2004 - 13.8.2008
zámečnictví 26.10.2004 - 13.8.2008
kovářství 26.10.2004 - 13.8.2008
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 26.10.2004 - 13.8.2008
tesařství 26.10.2004 - 13.8.2008
štukatérství 26.10.2004 - 13.8.2008
vodoinstalatérství, topenářství 26.10.2004 - 13.8.2008
podlahářství 26.10.2004 - 13.8.2008
zednictví 26.10.2004 - 13.8.2008
hostinská činnost 26.10.2004 - 13.8.2008
fotografické služby 26.10.2004 - 13.8.2008
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení v rozsahu oprávnění ITI 26.10.2004 - 13.8.2008
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 26.10.2004 - 13.8.2008
distribuce elektřiny 26.10.2004 - 13.8.2008
poskytování přídavných a dalších telekomunikačních služeb založených na přenosu hlasu 26.10.2004 - 13.8.2008
výroba textilního zboží (kromě oděvů a oděvních doplňků) 26.10.2004 - 27.1.2009
výroba nenahraných nosičů údajů 26.10.2004 - 27.1.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 26.10.2004 - 27.1.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 26.10.2004 - 27.1.2009
činnost technických poradců v oblasti multimediální tvorby 26.10.2004 - 27.1.2009
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě 26.10.2004 - 27.1.2009
poskytování technických služeb 26.10.2004 - 27.1.2009
tvorba a výroba hraných a jiných dlouhometrážních a krátkometrážních audiovizuálních děl, vč. literární přípravy technického provádění a zpracování, získání souhlasů a postupů autorských práv, jejich výkon a užívání a postup těchto práv k distribuci a exp loataci 26.10.2004 - 27.1.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 15.2.2003 - 13.8.2008
inženýrská činnost v investiční výstavbě 15.2.2003 - 13.8.2008
pronájem a půjčování věcí movitých 15.2.2003 - 27.1.2009
provozování kin 3.2.1995 - 13.8.2008
obuvnictví 3.2.1995 - 13.8.2008
truhlářství 3.2.1995 - 13.8.2008
realitní činnost 3.2.1995 - 13.8.2008
školící činnost v oblasti bezpečnosti práce 3.2.1995 - 13.8.2008
školící činnost v oblasti požární ochrany 3.2.1995 - 13.8.2008
zakázkové krejčovství 3.2.1995 - 13.8.2008
výroba rekvizit, dekorativních a užitkových předmětů 3.2.1995 - 13.8.2008
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu 3.2.1995 - 13.8.2008
laboratorní zpracování filmů všech formátů a fotografického materiálu 3.2.1995 - 13.8.2008
provozování filmových ateliérů 3.2.1995 - 27.1.2009
pronájem prostor a služby s tím spojené 3.2.1995 - 27.1.2009
1. Výrobní, obchodní, produkční, tvůrčí a organizační činnost v oblasti audiovizuálních záznamů a jejich částí na všech audiovizuálních médiích a nosičích současných i budoucích. 20.8.1991 - 13.8.2008
2. Obchodní i velkoobchodní činnost. 20.8.1991 - 13.8.2008
3. Služby veřejného stravování a ubytování. 20.8.1991 - 13.8.2008
4. Vydavatelská činnost. 20.8.1991 - 13.8.2008
5. Reklamní činnost. 20.8.1991 - 13.8.2008
6. Zastupování zahraničních i tuzemských společností, konsignační činnost. 20.8.1991 - 13.8.2008
7. Nabývání a postup autorských práv v oblasti audiovizuální tvorby a výroby. 20.8.1991 - 13.8.2008
8. Služby hromadné osobní i nákladní dopravy. 20.8.1991 - 13.8.2008

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.12.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Kříženeckého náměstí 322/5 , Praha 152 00
Identifikační číslo provozovny: 1002958776
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 3.1.1994

Živnost č. 2 Zakázkové krejčovství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.12.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 tvorba a výroba hraných a jiných dlouhometrážních a krátkometrážních audiovizuálních děl (při dodržování zák.č. 273/93 Sb.)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.12.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 provozování kin

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.1.1994
Zánik oprávnění: 20.11.2007

Živnost č. 5 obuvnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.1.1994
Zánik oprávnění: 20.11.2007

Živnost č. 6 laboratorní zpracování filmů všech formátů a fotografického materiálu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.1.1994
Zánik oprávnění: 20.11.2007

Živnost č. 7 výroba rekvizit, dekorativních a užitkových předmětů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.2.1994
Zánik oprávnění: 20.11.2007

Živnost č. 8 provozování filmových ateliérů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.2.1994
Zánik oprávnění: 20.11.2007

Živnost č. 9 Výroba truhlářská

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.2.1994
Zánik oprávnění: 20.11.2007

Živnost č. 10 Školící činnost v oblasti bezpečnosti práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.5.1994
Zánik oprávnění: 20.11.2007

Živnost č. 11 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.5.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Pronájem prostor a služby s tím spojené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.5.1994
Zánik oprávnění: 20.11.2007

Živnost č. 13 zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.5.1994
Zánik oprávnění: 20.11.2007

Živnost č. 14 školící činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.5.1994
Zánik oprávnění: 20.11.2007

Živnost č. 15 opravy, úpravy a znehodnocování vojenských zbra- ní určených pro bezpečnostní účely.

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.9.1994
Zánik oprávnění: 10.10.1996
Konec oprávnění: 10.10.1996

Živnost č. 16 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.1.1995
Zánik oprávnění: 20.11.2007

Živnost č. 17 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.10.2002
Zánik oprávnění: 19.1.2009

Živnost č. 18 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.10.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.10.2002
Zánik oprávnění: 20.11.2007

Živnost č. 20 Návrhářská, designérská a aranžérská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.2004
Zánik oprávnění: 20.11.2007

Živnost č. 21 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.2004
Zánik oprávnění: 19.1.2009

Živnost č. 22 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.2004
Zánik oprávnění: 20.11.2007

Živnost č. 23 Provozování kulturních a kulturně- vzdělávacích zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.2004
Zánik oprávnění: 20.11.2007

Živnost č. 24 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.2004
Zánik oprávnění: 20.11.2007

Živnost č. 25 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 26 Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 27 Výroba textilního zboží (kromě oděvů, oděvních doplňků a prostředků ortopedické povahy)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.2004
Zánik oprávnění: 20.11.2007

Živnost č. 28 Výroba a opravy kožešinových výrobků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.2004
Zánik oprávnění: 20.11.2007

Živnost č. 29 Výroba pletených a háčkovaných výrobků, řemeslné zpracování textilií

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.2004
Zánik oprávnění: 20.11.2007

Živnost č. 30 Výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.2004
Zánik oprávnění: 20.11.2007

Živnost č. 31 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 32 Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.2004
Zánik oprávnění: 20.11.2007

Živnost č. 33 Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.2004
Zánik oprávnění: 20.11.2007

Živnost č. 34 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 35 Zednictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.2004
Zánik oprávnění: 19.1.2009

Živnost č. 36 Kopírovací práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 37 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.2004
Zánik oprávnění: 19.1.2009

Živnost č. 38 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 39 Činnost technických poradců v oblasti multimediální tvorby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 40 Balicí činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.2004
Zánik oprávnění: 20.11.2007

Živnost č. 41 Výroba brašnářského a sedlářského zboží (kromě prostředků ortopedické povahy)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.2004
Zánik oprávnění: 20.11.2007

Živnost č. 42 Výroba obuvi (kromě ortopedické)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.2004
Zánik oprávnění: 20.11.2007

Živnost č. 43 Výroba pilařská a impregnace dřeva

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.2004
Zánik oprávnění: 20.11.2007

Živnost č. 44 Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.2004
Zánik oprávnění: 20.11.2007

Živnost č. 45 Umělecko- řemeslné zpracování dřeva

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.2004
Zánik oprávnění: 20.11.2007

Živnost č. 46 Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.2004
Zánik oprávnění: 20.11.2007

Živnost č. 47 Výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově- obrazových záznamů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 48 Výroba nenahraných nosičů údajů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.2004
Zánik oprávnění: 20.11.2007

Živnost č. 49 Opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží (kromě prostředků protetické povahy)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.2004
Zánik oprávnění: 20.11.2007

Živnost č. 50 Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.2004
Zánik oprávnění: 20.11.2007

Živnost č. 51 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.2004
Zánik oprávnění: 20.11.2007

Živnost č. 52 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.2004
Zánik oprávnění: 20.11.2007

Živnost č. 53 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 54 Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.2004
Zánik oprávnění: 23.1.2008

Živnost č. 55 Výroba a opravy čalounických výrobků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.2004
Zánik oprávnění: 20.11.2007

Živnost č. 56 Dokončovací stavební práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.2004
Zánik oprávnění: 20.11.2007

Živnost č. 57 Fotografické služby

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 58 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.2004
Zánik oprávnění: 19.1.2009

Živnost č. 59 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.2004
Zánik oprávnění: 1.5.2006

Živnost č. 60 Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.2004
Zánik oprávnění: 19.1.2009

Živnost č. 61 Podlahářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 62 Truhlářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 63 Štukatérství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 64 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.2004
Zánik oprávnění: 19.1.2009

Živnost č. 65 Zednictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 66 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.2004
Zánik oprávnění: 19.1.2009

Živnost č. 67 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.2004
Zánik oprávnění: 19.1.2009

Živnost č. 68 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.2004
Zánik oprávnění: 14.1.2008

Živnost č. 69 Kovářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.2004
Zánik oprávnění: 23.1.2008

Živnost č. 70 Vydavatelské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.4.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 71 Reklamní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.4.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba pletených a háčkovaných materiálů
Výroba ostatních svrchních oděvů
Výroba kožešinových výrobků
Výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků
Výroba obuvi
Výroba pilařská a impregnace dřeva
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Obrábění
Výroba magnetických a optických médií
Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Výstavba bytových a nebytových budov
Elektrické instalace
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin
Ostatní kompletační a dokončovací práce
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Vydávání softwaru
Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
Tvorba televizních programů a televizní vysílání
Telekomunikační činnosti
Informační činnosti
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Fotografické činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Balicí činnosti
Ostatní vzdělávání j. n.
Podpůrné činnosti pro scénická umění
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
Poskytování ostatních osobních služeb
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků

Vedení firmy Barrandov Televizní Studio a.s. IČO: 41693311

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které jedná jejím jménem. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti a společnost zavazují předseda a místopředseda představenstva společně. 3.3.2004
Způsob zastupování: 1. Společnost je zastupována představenstvem jako statutárním orgánem. Představenstvo zavazuje společnost tak, že jménem společnosti jednají a podepisují: - předseda nebo místopředseda samostatně, anebo - dva členové představenstva společně, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda, anebo - všichni členové představenstva společně. 2. Zvláštním případem zastoupení je prokura, která opravňuje prokuristu ke všem právním úkonům, k nímž dochází při provozu podnikatelské činnosti společnosti. Prokuru písemně uděluje nebo odvolává představenstvo. Udělení i odvolání prokury se zapisuje do obchodního rejstříku. 3. Jednat jménem společnosti a činit za ni právní úkony mohou i vedoucí zaměstnanci, jež jsou k tomu zmocněni podpisovým řádem, tj. vnitřním předpisem společnosti ve smyslu ust. § 20 odst.2 obč.zák. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis oprávněná osoba. Prokurista podepisuje tím způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti připojí dodatek označující prokuru ("pp"). 3.2.1995 - 3.3.2004
Podepisování: 1. Podepisování písemností souvisejících s řízením a činností společnosti se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva, nebo dva členové představenstva, nebo ředitel společnosti, nebo vedoucí pracovník společnosti, nebo prokurista se samostatnou prokurou, ten však s dodatkem prokuru vyjadřující. 2. Běžnou korespondenci v rámci podnikatelské činnosti společnosti mohou podepisovat i další vedoucí pracovníci jednotlivých organizačních útvarů, pokud jim takové oprávnění bude dáno v podpisovém řádu společnosti. 20.8.1991 - 3.2.1995
Jméno: Mgr. Jaromír Soukup 14.12.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.5.2013
Ve funkci: od 29.5.2013
Adresa: Mikuleckého 1311/8, Praha 147 00
Jméno: PhDr. Jitka Věková 14.12.2016
Funkce: místopředsedkyně představenstva
Trvání členství: od 1.12.2016
Ve funkci: od 1.12.2016
Adresa: Za Humny 137, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: ak.arch. Jindřich Goetz 20.8.1991 - 24.9.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Atletická 114 , 169 00 Praha 6 Česká republika
Jméno: JUDr. Tomáš Hofmann CSc. 20.8.1991 - 24.9.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Průchova 596/28, Praha 150 00
Jméno: Ing. Aleš Svatý 20.8.1991 - 24.9.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Klírova 1911/14, Praha 148 00
Jméno: Ing. Václav Marhoul 20.8.1991 - 3.2.1995
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Dačického 1227/12, Praha 140 00
Jméno: Petr Prejda 20.8.1991 - 3.2.1995
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Pod Šmukýřkou 1079/10, Praha 150 00
Jméno: Ing. Vladimír Hrůša 20.8.1991 - 3.2.1995
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Bazovského 1231/2, Praha 163 00
Jméno: Vlastimil Pecha 20.8.1991 - 3.2.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Československé armády 18 , Praha 6 Česká republika
Jméno: ing. Juraj Ďurovič 24.9.1993 - 3.2.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Prosecká 680/121, Praha 190 00
Jméno: Miloslav Ondříček 24.9.1993 - 3.2.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nad pomníkem 503/1, Praha 152 00
Jméno: Theodor Pištěk 24.9.1993 - 3.2.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Radhošťská 1942/2, Praha 130 00
Jméno: Miroslav Urban 24.9.1993 - 3.2.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Květná 2090/29, Praha 130 00
Jméno: Ing. Kamila Kiššová 11.10.1993 - 3.2.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Maurerova 1307 , Praha 4 Česká republika
Jméno: Zdeněk Drábek 3.2.1995 - 27.7.1996
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: náměstí Interbrigády 949/3, Praha 160 00
Jméno: ing. René Holeček 3.2.1995 - 27.7.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Škarabelova 551, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Karel Rozska 3.2.1995 - 27.7.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na zátiší 77, Třinec 739 61
Jméno: Milan Šimáček 3.2.1995 - 27.7.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Modřínová 1421/53, Praha 182 00
Jméno: ing. Kamile Šegová 3.2.1995 - 9.2.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Maurerova 1307 , Praha 4 Česká republika
Jméno: ing. Svatopluk Kufa 3.2.1995 - 20.10.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Hutnická 884, Třinec 739 61
Jméno: Mgr. Václav Marhoul 3.2.1995 - 20.10.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Dačického 1227/12, Praha 140 00
Jméno: Pavel Přerovský 27.7.1996 - 20.10.1999
Funkce: člen
Adresa: 325, Třinec 739 61
Jméno: Ing. Zdeněk Macoszek 27.7.1996 - 20.10.1999
Funkce: člen
Adresa: Tyršova 632, Třinec 739 61
Jméno: Ing. Ján Moder 20.10.1999 - 20.10.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Hrabinská 496/19, Český Těšín 737 01
Jméno: Pavel Přerovský 20.10.1999 - 20.10.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Koňská 325 , Třinec Česká republika
Jméno: Mgr. Iva Kheková 9.2.1998 - 19.4.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: Úvoz 228/5, Praha 118 00
Jméno: Ing. Zdeněk Macoszek 20.10.1999 - 19.4.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mostecká 273/21, Praha 118 00
Jméno: Ing. René Holeček 20.10.1999 - 19.4.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: Škarabelova 551, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: JUDr. Vladimír Johanes 19.4.2001 - 16.12.2003
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 14.5.2003
Ve funkci: do 14.5.2003
Adresa: Perlitová 1800/12, Praha 140 00
Jméno: PhDr. Radomír Dočekal 26.11.2001 - 16.12.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.8.2001
Adresa: Na Kodymce 981/20, Praha 160 00
Jméno: Jaroslava Drábková 19.4.2001 - 3.3.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 15.12.2003
Adresa: Renčova 1524/24, Brno 621 00
Jméno: Ing. Lech Kubik 19.4.2001 - 10.5.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.7.2003 do 4.4.2005
Ve funkci: od 17.9.2003
Adresa: Svornosti 1045, Třinec 739 61
Jméno: Rudolf Silný 19.4.2001 - 10.5.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.7.2003 do 4.4.2005
Adresa: Na Šutce 650/26, Praha 182 00
Jméno: PhDr. Radomír Dočekal 16.12.2003 - 10.5.2005
Funkce: předseda
Trvání členství: od 2.8.2001 do 4.4.2005
Ve funkci: od 9.7.2003
Adresa: Na Kodymce 981/20, Praha 160 00
Jméno: Jan Fulín 16.12.2003 - 10.5.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 9.7.2003 do 4.4.2005
Adresa: Ondříčkova 1916/4, Praha 130 00
Jméno: Jan Fulín 10.5.2005 - 29.7.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.4.2005 do 19.4.2005
Adresa: Ondříčkova 1916/4, Praha 130 00
Jméno: PhDr. Radomír Dočekal 10.5.2005 - 29.7.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 4.4.2005 do 25.5.2005
Ve funkci: od 4.4.2005 do 25.5.2005
Adresa: Na Kodymce 981/20, Praha 160 00
Jméno: Ing. Lech Kubík 10.5.2005 - 29.7.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 4.4.2005 do 25.4.2005
Ve funkci: od 4.4.2005 do 25.4.2005
Adresa: Svornosti 1045, Třinec 739 61
Jméno: Ing. Věslava Piegzová 29.7.2005 - 9.2.2007
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 25.4.2005 do 27.11.2006
Ve funkci: od 25.5.2005 do 27.11.2006
Adresa: 28. října 1516/1, Český Těšín 737 01
Jméno: Ing. Vladimír Kuba 10.5.2005 - 1.7.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 4.4.2005 do 16.5.2008
Ve funkci: od 4.4.2005 do 16.5.2008
Adresa: Za zahradami 397/4, Praha 109 00
Jméno: Rudolf Silný 10.5.2005 - 1.7.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.4.2005
Adresa: Na Šutce 650/26, Praha 182 00
Jméno: Ing. Janka Vozárová 9.2.2007 - 1.7.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2007
Ve funkci: od 4.1.2007
Adresa: Za zahradami 396/2, Praha 109 00
Jméno: Rudolf Silný 1.7.2008 - 13.8.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 4.4.2005
Ve funkci: od 16.5.2008
Adresa: Na Šutce 650/26, Praha 182 00
Jméno: Rudolf Silný 13.8.2008 - 16.3.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.4.2005 do 4.4.2009
Ve funkci: od 16.5.2008 do 24.6.2008
Adresa: Na Šutce 650/26, Praha 182 00
Jméno: Janis Sidovský 13.8.2008 - 27.8.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.5.2008
Ve funkci: od 24.6.2008
Adresa: Za poštou 904/11, Praha 100 00
Jméno: Ing. Janka Vozárová 1.7.2008 - 22.3.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2007 do 8.2.2010
Ve funkci: od 16.5.2008 do 8.2.2010
Adresa: Za zahradami 396/2, Praha 109 00
Jméno: Rudolf Silný 16.3.2009 - 13.7.2011
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 4.4.2008 do 6.6.2011
Adresa: Na Šutce 650/26, Praha 182 00
Jméno: Janis Sidovský 27.8.2009 - 13.7.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.5.2008 do 6.6.2011
Ve funkci: od 24.6.2008 do 6.6.2011
Adresa: 136, Karlštejn 267 18
Jméno: Ing. Janka Vozárová 22.3.2010 - 5.12.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 8.2.2010 do 27.8.2012
Ve funkci: od 8.2.2010 do 27.8.2012
Adresa: Za zahradami 396/2, Praha 109 00
Jméno: Janis Sidovský 13.7.2011 - 5.12.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 6.6.2011 do 11.9.2012
Ve funkci: od 16.6.2011 do 11.9.2012
Adresa: 136, Karlštejn 267 18
Jméno: Rudolf Silný 13.7.2011 - 5.12.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 11.9.2012
Ve funkci: od 6.6.2011 do 11.9.2012
Adresa: Na Šutce 650/26, Praha 182 00
Jméno: Ing. Robert Kvapil 5.12.2012 - 17.4.2013
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 12.9.2012 do 6.3.2013
Ve funkci: od 12.9.2012 do 6.3.2013
Adresa: Kubištova 1098/5, Praha 140 00
Jméno: Ing. Marcela Hrdá 5.12.2012 - 17.4.2013
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 12.9.2012
Ve funkci: do 7.3.2013
Adresa: Za Štěpnicí 277, Řitka 252 03
Jméno: Ing. Mojmír Kašprišin 5.12.2012 - 14.6.2013
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 12.9.2012 do 27.5.2013
Ve funkci: od 12.9.2012 do 27.5.2013
Adresa: Dukelská 762, Třinec 739 61
Jméno: Marcela Hrdá 17.4.2013 - 14.6.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 12.9.2012
Ve funkci: od 7.3.2013 do 29.5.2013
Adresa: Za Štěpnicí 277, Řitka 252 03
Jméno: Jaromír Soukup 14.6.2013 - 17.7.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.5.2013
Ve funkci: od 29.5.2013
Adresa: Mikuleckého 1311/8, Praha 147 00
Jméno: Marcela Hrdá 14.6.2013 - 24.2.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 12.9.2012 do 8.2.2016
Ve funkci: od 29.5.2013 do 8.2.2016
Adresa: Za Štěpnicí 277, Řitka 252 03
Jméno: Jaromír Soukup 17.7.2013 - 14.12.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.5.2013
Ve funkci: od 29.5.2013
Adresa: Mikuleckého 1311/8, Praha 147 00
Jméno: Mgr. František Borovský 24.2.2016 - 14.12.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 8.2.2016 do 1.12.2016
Ve funkci: od 8.2.2016 do 1.12.2016
Adresa: Dvořákovo nábrežie 4D , Bratislava 811 02 Slovenská republika

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Lukáš Soukup 24.2.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2014
Adresa: Klánova 441/20, Praha 147 00
Jméno: Filip Doubek 22.8.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2018
Adresa: Polní 167, Jesenice 252 42
Jméno: Mgr. Kateřina Čápová 22.8.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2018
Adresa: Padovská 747 5, 109 00 Praha Česká republika
Jméno: Ing. Jan Šuster 24.9.1993 - 3.2.1995
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Na Šafránce 1759/7, Praha 101 00
Jméno: Ondřej Nerud 24.9.1993 - 3.2.1995
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Fr. Pešky 583 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Jaroslav Kocourek 3.2.1995 - 27.7.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Dačického 1009/9, Praha 140 00
Jméno: Pavel Přerovský 3.2.1995 - 27.7.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Koňská 325 , Třinec Česká republika
Jméno: Jan Koukal 27.7.1996 - 20.10.1999
Funkce: člen
Adresa: Hostivařská 72/5, Praha 102 00
Jméno: Pavel Maršálek 24.9.1993 - 19.4.2001
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Petržílkova 3300 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Bronislav Ciencala 3.2.1995 - 19.4.2001
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Svornosti 1031, Třinec 739 61
Jméno: ing. Vladimír Hrůša 3.2.1995 - 19.4.2001
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Bazovského 1231/2, Praha 163 00
Jméno: Jiří Bartoška 27.7.1996 - 19.4.2001
Funkce: člen
Adresa: Maiselova 41/21, Praha 110 00
Jméno: Ing. Roman Šikl 20.10.1999 - 19.4.2001
Funkce: člen
Adresa: Generála Janouška 891/32, Praha 198 00
Jméno: JUDr. Richard Wagner 19.4.2001 - 26.11.2001
Funkce: předseda
Trvání členství: do 2.8.2001
Adresa: Újezd 400/37, Praha 118 00
Jméno: JUDr. Juraj Podkonický 19.4.2001 - 26.11.2001
Funkce: člen
Trvání členství: do 2.8.2001
Adresa: Hradební 759/5, Praha 110 00
Jméno: JUDr. Radka Kinghamová 19.4.2001 - 26.11.2001
Funkce: člen
Adresa: Na zájezdu 2131/9, Praha 101 00
Jméno: JUDr. Radka Smolíková 26.11.2001 - 3.3.2004
Funkce: člen
Trvání členství: do 15.12.2003
Adresa: Na zájezdu 2131/9, Praha 101 00
Jméno: Ing. Hana Tomášková 26.11.2001 - 3.3.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 2.8.2001 do 15.12.2003
Adresa: U střešovických hřišť 1047/4, Praha 169 00
Jméno: Ing. Radek Ježek 26.11.2001 - 3.3.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 2.8.2001 do 15.12.2003
Adresa: Slezská 1404/30, Český Těšín 737 01
Jméno: Ing. Ľubomír Blaško 3.3.2004 - 22.12.2004
Funkce: místpředseda
Trvání členství: od 15.12.2003 do 12.6.2004
Ve funkci: od 15.12.2003
Adresa: 524, Nýdek 739 95
Jméno: Ing. Jozef Blaško 22.12.2004 - 21.3.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.8.2004
Adresa: Čsl. odboja 2219 , 4011 Košice Slovenská republika
Jméno: Ing. Ivo Dubš 3.3.2004 - 28.3.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 15.12.2003 do 11.12.2006
Adresa: Martina Kříže 898/10, Brno 628 00
Jméno: Mgr. Ivo Dubš 3.3.2004 - 28.3.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 15.12.2003 do 11.12.2006
Adresa: Martina Kříže 898/10, Brno 628 00
Jméno: Ing. Aleš Boštička 28.3.2007 - 10.1.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.2.2007 do 20.11.2007
Adresa: Na břevnovské pláni 1266/5, Praha 169 00
Jméno: Ing. Eva Zichová 28.3.2007 - 10.1.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.2.2007 do 20.11.2007
Adresa: V lipkách 561/34, Praha 154 00
Jméno: Ing. Tomáš Chrenek CSc. 3.3.2004 - 16.3.2009
Funkce: předseda
Trvání členství: od 15.12.2003 do 21.1.2009
Ve funkci: od 15.12.2003 do 21.1.2009
Adresa: Hrabinská 498/19, Český Těšín 737 01
Jméno: Ing. Ján Moder 3.3.2004 - 16.3.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 15.12.2003 do 21.1.2009
Adresa: 1241, Bystřice 739 95
Jméno: Ing. Evžen Balko 3.3.2004 - 16.3.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 15.12.2003 do 21.1.2009
Adresa: 1241, Bystřice 739 95
Jméno: Ing. Jozef Blaško 21.3.2006 - 16.3.2009
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 5.8.2004 do 21.1.2009
Ve funkci: od 29.11.2004 do 21.1.2009
Adresa: Československého odboja 2219 , 4011 Košice Slovenská republika
Jméno: Ing. Tomáš Chrenek Ph.D. 16.3.2009 - 26.10.2011
Funkce: předseda
Trvání členství: od 21.1.2009
Ve funkci: od 21.1.2009
Adresa: Ve Smečkách 1326/11, Praha 110 00
Jméno: Ing. Evžen Balko 16.3.2009 - 26.10.2011
Funkce: člen
Trvání členství: od 21.1.2009
Adresa: Slovenská republika
Bratislava, Potočná 9380/8A, 831 06
Jméno: Michal Kratochvíl 16.3.2009 - 2.3.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.1.2009 do 1.2.2013
Adresa: 83 , 250 63 Nová Ves Česká republika
Jméno: Jaroslava Vokurková 18.5.2009 - 29.4.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.4.2009 do 5.9.2012
Adresa: Pod Šmukýřkou 1049/4, Praha 150 00
Jméno: Ing. Tomáš Chrenek Ph.D. 26.10.2011 - 28.6.2013
Funkce: předseda
Trvání členství: od 21.1.2009 do 27.6.2013
Ve funkci: od 21.1.2009 do 27.6.2013
Adresa: Podzámecká 1 , 190 16 Praha 9 Česká republika
Jméno: Ing. Ján Moder 16.3.2009 - 22.7.2013
Funkce: člen
Trvání členství: od 21.1.2009 do 27.6.2013
Adresa: 1241, Bystřice 739 95
Jméno: Ing. Jozef Blaško 16.3.2009 - 22.7.2013
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 21.1.2009 do 27.6.2013
Ve funkci: od 21.1.2009 do 27.6.2013
Adresa: Československého odboja 2219 , 4011 Košice Slovenská republika
Jméno: Ing. Evžen Balko 26.10.2011 - 22.7.2013
Funkce: člen
Trvání členství: od 21.1.2009 do 27.6.2013
Adresa: Slovenská republika
Bystřice 1241, PSČ 73995
Jméno: Ing. Tomáš Chrenek Ph.D. 28.6.2013 - 22.7.2013
Funkce: předseda
Trvání členství: od 21.1.2009 do 27.6.2013
Ve funkci: od 21.1.2009 do 27.6.2013
Adresa: Podzámecká 1, Praha 190 16
Jméno: Kateřina Jelínková 22.7.2013 - 5.9.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2013 do 30.6.2014
Adresa: Mickiewiczova 238/11, Praha 160 00
Jméno: Filip Doubek 22.7.2013 - 24.2.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2013
Adresa: Polní 167, Jesenice 252 42
Jméno: Lukáš Soukup 5.9.2014 - 24.2.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2014
Adresa: Klánova 441/20, Praha 147 00
Jméno: Kateřina Čápová 22.7.2013 - 22.2.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2013
Adresa: Hvozdíková 2884/2, Praha 106 00
Jméno: Filip Doubek 24.2.2016 - 22.8.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2013 do 27.6.2018
Adresa: Polní 167, Jesenice 252 42
Jméno: Kateřina Čápová 22.2.2017 - 22.8.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2013 do 27.6.2018
Adresa: Padovská 747 5, 109 00 Praha Česká republika

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Mgr. Jaromír Soukup
Člen statutárního orgánu: PhDr. Jitka Věková

Vlastníci firmy Barrandov Televizní Studio a.s. IČO: 41693311

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 87 792 000 Kč - 24.11.2014
zakladni 1 097 400 000 Kč - 22.8.2012 - 24.11.2014
zakladni 897 400 000 Kč - 20.7.2011 - 22.8.2012
zakladni 897 400 000 Kč - 9.6.2011 - 20.7.2011
zakladni 797 400 000 Kč - 25.11.2010 - 9.6.2011
zakladni 797 400 000 Kč - 23.9.2010 - 25.11.2010
zakladni 797 400 000 Kč - 11.8.2010 - 23.9.2010
zakladni 597 400 000 Kč 100% 13.3.2009 - 11.8.2010
zakladni 197 400 000 Kč 100% 10.1.2008 - 13.3.2009
zakladni 197 400 000 Kč 30% 1.11.2007 - 10.1.2008
zakladni 394 800 000 Kč 65% 13.9.2007 - 1.11.2007
zakladni 197 400 000 Kč 100% 3.3.2004 - 13.9.2007
zakladni 197 400 000 Kč - 27.7.1996 - 3.3.2004
zakladni 98 700 000 Kč - 6.10.1995 - 27.7.1996
zakladni 1 200 000 Kč - 24.9.1993 - 6.10.1995
zakladni 720 000 Kč - 30.4.1992 - 24.9.1993
zakladni 635 000 Kč - 20.8.1991 - 30.4.1992

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 52 000 Kč 150 24.11.2014
Kmenové akcie na jméno 640 Kč 87 800 24.11.2014
Kmenové akcie na jméno 7 800 000 Kč 1 24.11.2014
Kmenové akcie na jméno 80 Kč 200 000 24.11.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 200 000 22.8.2012 - 24.11.2014
Kmenové akcie na jméno 8 000 Kč 87 800 9.6.2011 - 24.11.2014
Kmenové akcie na jméno 8 000 Kč 75 300 11.8.2010 - 9.6.2011
Kmenové akcie na jméno 8 000 Kč 50 300 13.3.2009 - 11.8.2010
Kmenové akcie na jméno 8 000 Kč 300 1.11.2007 - 13.3.2009
Kmenové akcie na jméno 650 000 Kč 150 1.11.2007 - 24.11.2014
Kmenové akcie na jméno 97 500 000 Kč 1 1.11.2007 - 24.11.2014
Kmenové akcie na jméno 16 000 Kč 300 13.9.2007 - 1.11.2007
Kmenové akcie na jméno 195 000 000 Kč 1 13.9.2007 - 1.11.2007
Kmenové akcie na jméno 16 000 Kč 150 3.3.2004 - 13.9.2007
Kmenové akcie na jméno 1 300 000 Kč 150 3.3.2004 - 1.11.2007
Akcie na jméno 1 300 000 Kč 150 27.7.1996 - 3.3.2004
Akcie na jméno 16 000 Kč 149 27.7.1996 - 3.3.2004
Akcie na jméno 16 000 Kč 1 27.7.1996 - 3.3.2004
Akcie na jméno 650 000 Kč 150 6.10.1995 - 27.7.1996
Akcie na jméno 8 000 Kč 149 6.10.1995 - 27.7.1996
Akcie na jméno 8 000 Kč 1 6.10.1995 - 27.7.1996
Akcie na jméno 8 000 Kč 149 24.9.1993 - 6.10.1995
Akcie na jméno 8 000 Kč 1 24.9.1993 - 6.10.1995
Akcie na jméno 5 000 Kč 144 30.4.1992 - 24.9.1993
Akcie na jméno 5 000 Kč 127 20.8.1991 - 30.4.1992

Sbírka Listin Barrandov Televizní Studio a.s. IČO: 41693311

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 892/SL 127 ostatní zápis zasedání DR - volba člena představenstva Městský soud v Praze 8.2.2016 12.2.2016 29.2.2016 2
B 892/SL 126 ostatní zápis zasedání představenstva Městský soud v Praze 8.2.2016 12.2.2016 29.2.2016 1
B 892/SL 125 notářský zápis [NZ 121/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.6.2015 8.4.2015 21.7.2015 26
B 892/SL 124 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.11.2014 7.11.2014 28.11.2014 14
B 892/SL 123 notářský zápis [.], stanovy společnosti NZ 382/2014 Městský soud v Praze 30.6.2014 7.11.2014 28.11.2014 36
B 892/SL 122 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 7.11.2014 28.11.2014 14
B 892/SL 121 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 7.11.2014 20.11.2014 15
B 892/SL 120 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 7.11.2014 20.11.2014 29
B 892/SL 119 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 382/2014 Městský soud v Praze 30.6.2014 3.9.2014 17.9.2014 33
B 892/SL 118 stanovy společnosti Stanovy Městský soud v Praze 27.6.2013 18.7.2013 22.7.2013 23
B 892/SL 117 notářský zápis NZ 165/2013 Městský soud v Praze 16.7.2013 18.7.2013 22.7.2013 15
B 892/SL 116 ostatní zápis z mimořádného zasedání představenstva Městský soud v Praze 29.5.2013 10.6.2013 17.6.2013 1
B 892/SL 115 ostatní zápis z mimořádného zasedání představenstva Městský soud v Praze 27.5.2013 10.6.2013 17.6.2013 2
B 892/SL 114 ostatní zápis z mimořádného zasedání dozorčí rady Městský soud v Praze 28.5.2013 10.6.2013 17.6.2013 2
B 892/SL 113 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 6.3.2013 16.4.2013 23.4.2013 2
B 892/SL 112 ostatní -zápis z představenstva Městský soud v Praze 12.9.2012 28.11.2012 12.12.2012 2
B 892/SL 111 ostatní -zápis z DR /představenstvo/ Městský soud v Praze 5.9.2012 28.11.2012 12.12.2012 4
B 892/SL 110 ostatní -zápis představenstva Městský soud v Praze 27.8.2012 28.11.2012 12.12.2012 2
B 892/SL 108 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 10.7.2012 29.8.2012 29
B 892/SL 106 ostatní zápis z řádného zasedání předs Městský soud v Praze 18.6.2012 23.8.2012 1
B 892/SL 105 notářský zápis / NZ 299/2012 Městský soud v Praze 15.8.2012 23.8.2012 22
B 892/SL 104 notářský zápis /NZ 228/2012 Městský soud v Praze 28.6.2012 23.8.2012 7
B 892/SL 99 zpráva o vztazích r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 10.7.2012 16.7.2012 7
B 892/SL 101 ostatní návrh na vypořádání zpráty Městský soud v Praze 28.6.2012 10.7.2012 16.7.2012 1
B 892/SL 100 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 10.7.2012 16.7.2012 18
B 892/SL 98 ostatní -zápis ze zasedání předst. Městský soud v Praze 16.6.2011 2.8.2011 1
B 892/SL 97 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.6.2011 2.8.2011 1
B 892/SL 96 podpisové vzory Městský soud v Praze 16.6.2011 2.8.2011 3
B 892/SL 95 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.6.2011 30.6.2011 9.7.2011 23
B 892/SL 94 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 16.6.2011 30.6.2011 9.7.2011 1
B 892/SL 93 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 30.6.2011 9.7.2011 25
B 892/SL 92 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 30.6.2011 9.7.2011 28
B 892/SL 91 notářský zápis NZ 272/2011 Městský soud v Praze 11.5.2011 24.5.2011 7
B 892/SL 90 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.6.2010 3.8.2010 23
B 892/SL 89 notářský zápis NZ 388/2010 Městský soud v Praze 25.6.2010 3.8.2010 10
B 892/SL 88 účetní závěrka 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 3.8.2010 26
B 892/SL 87 ostatní rozh.o úhradě ztráty r.2009 Městský soud v Praze 25.6.2010 3.8.2010 1
B 892/SL 86 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 3.8.2010 28
B 892/SL 85 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.3.2010 29.3.2010 3
B 892/SL 84 ostatní -zápis DR/volba čl.předst./ Městský soud v Praze 8.2.2010 29.3.2010 2
B 892/SL 83 ostatní -rozhodnutí předst. Městský soud v Praze 8.2.2010 29.3.2010 1
B 892/SL 82 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.6.2009 18.8.2009 23
B 892/SL 81 účetní závěrka, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 18.8.2009 28
B 892/SL 80 ostatní -rozh.o úhradě ztráty r.2008 Městský soud v Praze 25.6.2009 18.8.2009 1
B 892/SL 79 notářský zápis NZ 301/2009 Městský soud v Praze 25.6.2009 18.8.2009 7
B 892/SL 78 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.3.2009 28.5.2009 23
B 892/SL 77 notářský zápis NZ 91/2009 Městský soud v Praze 4.3.2009 16.4.2009 16
B 892/SL 75 notářský zápis NZ 29/2009 Městský soud v Praze 21.1.2009 16.4.2009 10
B 892/SL 74 podpisové vzory +čestné prohlášení Městský soud v Praze 11.2.2009 16.4.2009 2
B 892/SL 72 ostatní -usnes.z mimořádné VH Městský soud v Praze 21.1.2009 23.2.2009 23.2.2009 5
B 892/SL 73 notářský zápis NZ 29/2009 Městský soud v Praze 21.1.2009 16.2.2009 9
B 892/SL 71 ostatní - záp.ze zased.předst. Městský soud v Praze 16.5.2008 21.10.2008 2
B 892/SL 68 ostatní -zápis č.03/2008 zasedání DR Městský soud v Praze 19.5.2008 21.10.2008 6
B 892/SL 60 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 19.6.2008 19.9.2008 19.9.2008 7
B 892/SL 67 účetní závěrka, zpráva auditora r.2007/C114 938/ Městský soud v Praze 31.12.2007 18.9.2008 18
B 892/SL 66 zpráva auditora +zahaj.rozvaha k 1.1.08 Městský soud v Praze 1.1.2008 18.9.2008 16
B 892/SL 65 účetní závěrka, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 18.9.2008 33
B 892/SL 63 notářský zápis -NZ454/08-sml.o fúzi Městský soud v Praze 19.6.2008 18.9.2008 17
B 892/SL 62 notářský zápis -NZ453/08-náv.sml.o fúzi Městský soud v Praze 19.6.2008 18.9.2008 21
B 892/SL 61 notářský zápis -NZ452/08-náv.sml.o fúzi Městský soud v Praze 19.6.2008 18.9.2008 21
B 892/SL 59 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o likvidaci r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 17.7.2008 18.7.2008 43
B 892/SL 58 ostatní -návrh sml.o fúzi Městský soud v Praze 2.4.2008 9.4.2008 9.4.2008 5
B 892/SL 56 stanovy společnosti, zpráva auditora +zah.r./1.1.07/+proj.r./B12502 Městský soud v Praze 1.1.2007 1.11.2007 52
B 892/SL 55 stanovy společnosti, zpráva auditora +zah.roz./1.1.07/+proj.rozd. Městský soud v Praze 1.1.2007 1.11.2007 53
B 892/SL 54 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 503/2007+proj.roz. Městský soud v Praze 20.9.2007 1.11.2007 60
B 892/SL 53 účetní závěrka, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 1.11.2007 37
B 892/SL 51 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 22.8.2007 27.8.2007 83
B 892/SL 50 ostatní -projekt rozděl.odštěpením Městský soud v Praze 26.6.2007 14.8.2007 15.8.2007 43
B 892/SL 52 notářský zápis NZ 369/2007 Městský soud v Praze 18.7.2007 3.8.2007 13
B 892/SL 49 ostatní -zápis č.03/06 zasedání DR Městský soud v Praze 11.12.2006 11.4.2007 0
B 892/SL 48 ostatní -protokol z voleb/DR/ Městský soud v Praze 27.2.2007 11.4.2007 0
B 892/SL 47 podpisové vzory +prohlášení-1x Městský soud v Praze 12.1.2007 5.3.2007 2
B 892/SL 46 ostatní -zápis č.03/06 zasedání DR Městský soud v Praze 11.12.2006 26.2.2007 5.3.2007 0
B 892/SL 45 ostatní -zápis mimoř.zasedání DR Městský soud v Praze 27.11.2006 26.2.2007 5.3.2007 0
B 892/SL 44 ostatní -záp.z184.zased.představenstva Městský soud v Praze 4.1.2007 26.2.2007 5.3.2007 0
B 892/SL 43 účetní závěrka, výroční zpráva 2005+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 23.8.2006 28.8.2006 77
B 892/SL 42 ostatní -zápis č.5/04 zasedání DR Městský soud v Praze 29.11.2004 29.3.2006 0
B 892/SL 40 notářský zápis NZ 444/2005 Městský soud v Praze 7.10.2005 27.12.2005 28.12.2005 0
B 892/SL 39 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 20.7.2005 11.8.2005 60
B 892/SL 38 podpisové vzory +prohlášení-1x Městský soud v Praze 16.6.2005 11.8.2005 0
B 892/SL 37 ostatní -zápis z mimoř.zased.představe Městský soud v Praze 19.4.2005 11.8.2005 0
B 892/SL 36 ostatní -zápis č.3/05 Městský soud v Praze 25.4.2005 11.8.2005 0
B 892/SL 35 ostatní -zápis z mimoř.zased.představe Městský soud v Praze 27.4.2005 11.8.2005 0
B 892/SL 34 ostatní -zápis ze 168.zased.představen Městský soud v Praze 25.5.2005 11.8.2005 0
B 892/SL 33 notářský zápis -NZ162/05 Městský soud v Praze 29.3.2005 26.4.2005 2.6.2005 0
B 892/SL 32 podpisové vzory +čest.prohlášení--5x Městský soud v Praze 7.4.2005 26.4.2005 2.6.2005 0
B 892/SL 31 ostatní -zápis z mimoř.jed.představens Městský soud v Praze 4.4.2005 26.4.2005 2.6.2005 0
B 892/SL 30 ostatní -zápis č.2/05 z mimoř.jed.DR Městský soud v Praze 4.4.2005 26.4.2005 2.6.2005 0
B 892/SL 28 podpisové vzory +čest.prohlášení+RT Městský soud v Praze 13.9.2004 31.12.2004 0
B 892/SL 27 ostatní -zápis z mimořádné VH+př. Městský soud v Praze 5.8.2004 31.12.2004 0
B 892/SL 26 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 330/2004, NZ 329/2004 Městský soud v Praze 5.8.2004 16.11.2004 0
B 892/SL 25 účetní závěrka r. 2003+zpr.auditora+přílohy Městský soud v Praze 31.12.2003 16.11.2004 34
B 892/SL 24 účetní závěrka, zpráva auditora k 1.1.2004-jen rozvaha+přílohy Městský soud v Praze 1.1.2004 16.11.2004 15
B 892/SL 22 posudek znalce č.1081-06-03 Městský soud v Praze 8.11.2003 20.2.2004 1.4.2004 0
B 892/SL 20 notářský zápis -NZ269/03 Městský soud v Praze 15.12.2003 1.4.2004 0
B 892/SL 19 ostatní zápis z mimořádného zased.DR Městský soud v Praze 15.12.2003 1.4.2004 0
B 892/SL 18 ostatní zápis ze 146.zased.představens Městský soud v Praze 17.9.2003 1.4.2004 0
B 892/SL 17 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 15.12.2003 1.4.2004 0
B 892/SL 15 notářský zápis NZ256/2002 Městský soud v Praze 25.7.2002 26.2.2003 0
B 892/SL 13 zpráva o vztazích r. 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 18.10.2002 21.10.2002 0
B 892/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2000,2001 Městský soud v Praze 18.10.2002 21.10.2002 0
B 892/SL 9 notářský zápis NZ 297/2001 2x Městský soud v Praze 29.11.2001 28.1.2002 27.3.2002 0
B 892/SL 8 stanovy společnosti - platné od 29.11.2001 2x Městský soud v Praze 29.11.2001 28.1.2002 27.3.2002 0
B 892/SL 11 notářský zápis, změna právní formy, fúze -NZ691/2001-NZ692/2001-NZ695/2001 Městský soud v Praze 13.8.2001 20.9.2001 10.1.2002 0
B 892/SL 6 účetní závěrka, zpráva auditora r.1998 Městský soud v Praze 31.12.1998 3.8.1999 0
B 892/SL 5 účetní závěrka, zpráva auditora r. 1997 Městský soud v Praze 31.12.1997 19.11.1998 0
B 892/SL 3 ostatní doplněk z.smlouvy z 5.8.1992 Městský soud v Praze 5.8.1992 9.10.1997 0
B 892/SL 4 účetní závěrka, zpráva auditora r.1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 0
B 892/SL 2 ostatní zakl.smlova z 29.7.1991 Městský soud v Praze 29.7.1991 0
B 892/SL 1 stanovy společnosti Městský soud v Praze 7.5.1996 23

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Barrandov Televizní Studio a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Barrandov Televizní Studio a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.