AVE sběrné suroviny a.s. Plzeň IČO: 00671151

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu AVE sběrné suroviny a.s., která sídlí v obci Plzeň a bylo jí přiděleno IČO 00671151.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem AVE sběrné suroviny a.s. se sídlem v obci Plzeň byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 20 osob. Společnost podniká v oboru Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené a další.

Základní údaje o AVE sběrné suroviny a.s. IČO: 00671151

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Plzni 1.1.1994
Spisová značka: B 389
IČO: 00671151
Obchodní firma: AVE sběrné suroviny a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.1.1994
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.1.1994
Na společnost AVE sběrné suroviny a.s., jako společnost nástupnickou, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti SKS - separace s.r.o., IČ: 26457105, se sídlem Libušina 157, Dubí, 272 03 Kladno, zapsané v obchodním rejstřík u vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 83515. 1.7.2016
Na základě projektu fúze ze dne 9.1.2012 přešlo na společnost jmění zanikající společnosti ROPO Recycling s.r.o., IČ 254 99 041, sídlo Štětí, Cihelná 775, PSČ 411 08, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce 21176. 2.4.2012
Valná hromada společnosti konaná dne 18. prosince 2009 v souladu s ustanovením § 183i a násl. obchodního zákoníku: a) určuje, že společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38a, PSČ 102 00, identifikační číslo 49356089, zapsaná ve vložce 19775, oddílu C obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, je hlavním akcionářem o bchodní společnosti AVE sběrné suroviny a.s., se sídlem Plzeň, Cvokařská 3, PSČ 301 52, identifikační číslo 00671151 (dále též "společnost"), neboť vlastní hromadnou listinu vydanou společností v souladu se stanovami společnosti, nahrazující 38 000 ks nek ótovaných kmenových akcií v listinné podobě, znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.OOO,-- Kč a 75 930 ks nekótovaných kmenových akcií vydaných společností v zaknihované podobě, znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 200,-- Kč a tak je akcionářem, který vlastní ve společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí ke 98,99 % základního kapitálu společnosti a hlasovacích práv a to jak ke dni doručení společnosti jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady, tak k rozhodnému dni 11.12.2009 a tak i ke dni tohoto rozhodnutí; b) rozhoduje, že vlastnické právo ke všem akciím vydaným společností, které jsou ve vlastnictví menšinových akcionářů společnosti, tedy 2719 zaknihovaných kmenových akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 200,-- Kč, přechází na hlavního akc ionáře - obchodní společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38a, PSČ 102 00, identifikační číslo 49356089 (dále jen "hlavní akcionář") s tím, že k tomuto přechodu vlastnického práva dojde v souladu s ustanovením § 18 3l odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady společnosti do obchodního rejstříku s tím, že výše protiplnění, jako protiplnění poskytované menšinovým akcionářům společnosti, určená a odůvodn ěná podle § 183m odst. 1 a § 183i odst. 6 obchodního zákoníku hlavním akcionářem, je ve výši 150,--Kč (slovy: jednostopadesát korun českých) za každou nekótovanou kmenovou akcii společnosti vydanou v zaknihované podobě, znějící na majitele o jmenovité hod notě 200,-- Kč (slovy: dvěstě korun českých) a s tím, že přiměřenost tohoto protiplnění je doložena hlavním akcionářem v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku znaleckým posudkem znaleckého ústavu PROSCON, s.r.o., kvalifikovaným pro znal eckou činnost v oboru ekonomika, se sídlem Praha 4, Na Zlatnici 13, IČ: 49356381, vypracovaným dne 24.9.2009 zapsaným ve znalečném deníku pod č. 0906/09, ve kterém byla hodnota každé shora uvedené akcie stanovena částkou 143,-- Kč (slovy:jednostočtyřicett ři korun českých); c) stanoví, že protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám bez zbytečného odkladu nejpozději však do 3 (tří měsíců) ode dne zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře k vykoupeným akciím společnosti na majetkovém účtu hlavního akcionáře v evidenci zak nihovaných cenných papírů vedených Střediskem cenných papírů, a tímto stanoví lhůtu pro poskytnutí protiplnění podle § 183i odst. 3 obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 183m odst. 2, 3 obchodního zákoníku s tím, že protiplnění poskytne podle § 18 3i odst. 5 obchodního zákoníku Raiffeisenbank a.s., identifikační číslo 49240901, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, které hlavní akcionář předal v souladu s ustanovením § 183i odst. 5 obchodního zákoníku peněžní prostředky určené k výplatě protiplnění menšinovým akcionářům. 13.1.2010
a) Valná hromada konaná dne 15. 9. 2004 schvaluje snížení základního kapitálu společnosti Západočeské sběrné suroviny, a.s. se sídlem Keřová 8, Plzeň, identifikační číslo 006 71 151 z částky 78 649 000,- Kč (sedmdesátosmmiliónůšestsetčtyřicetdevěttisíc ko run českých) o částku 62 919 200,- Kč (šedesátdvamiliónůdevětsetdevatenácttisícdvěstě korun českých) na částku 15 729 800,- Kč (patnáctmiliónůsedmsetdvacetdevěttisícosmset korun českých) Důvod snížení: pokrytí ztrát z minulých let a zúčtování proti ztrátám evidovaným v účetnictví Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztrát z minulých období Rozsah snížení základního kapitálu: základní kapitál se snižuje o 62 919 200,- Kč Způsob provedení: snížením jmenovité hodnoty každé akcie z částky 1 000,- Kč na částku 200,- Kč. Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty v SCP na základě příkazu společnosti. b) Valná hromada konaná dne 15. 9. 2004 schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti Západočeské sběrné suroviny, a.s. se sídlem Keřová 8, Plzeň, identifikační číslo 006 71 151, z částky 15 729 800,- Kč (patnáctmiliónůsedmsetdvacetdevěttisícosmset ko run českých) o částku 38 000 000,- Kč (třicetosmmiliónů korun českých) na částku 53 729 800,- Kč (padesáttřimiliónůsedmsetdvacetdevěttisícosmset korun českých) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií: počet akcií: 38 000 kusů akcií jmenovitá hodnota jedné akcie: 1 000,- Kč druh akcie:kmenové forma akcie: na majitele podoba akcie: listinná emisní kurs jedné akcie: 1 000,- Kč Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci, a to: Vekamaf holding B.V., Blaak 22, 3011 TA Rotterdam, Nizozemské království Kam Investments B.V., Veersedijk 51, 3341 LL Henrik Ido Ambacht, Nizozemské království s adresou pro doručování Bremhorstlaan 25, 2844 EP Wassenaar, Nizozemské království, každému určenému zájemci v poměru 50 % neupsaných akcií. Místo a lhůta pro vykonání přednostního práva, počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii, nebo jaký podíl na jedné nové akcii připadá na jednu dosavadní akcii o určité jmenovité hodnotě: Místo: Plzeň, Cvokařská 3 lhůta: 2 týdny počínaje 5. kalendářním dnem od uveřejnění oznámení o přednostním právu v Hospodářských novinách počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii: na 1 stávající akcii v nominální hodnotě 200,- Kč připadá podíl 38000/78649 s tím, že lze upisovat pouze celé akcie rozhodný den: den, kdy mohlo být přednostní právo vykonáno poprvé způsob oznámení počátku lhůty: uveřejnění v Hospodářských novinách nejpozději 1 den před počátkem lhůty Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva, způsob oznámení upisovatelům počátek běhu této lhůty, emisní kurs takto upisovaných akcií místo: Plzeň, Cvokařská 3 lhůta: 2 týdny způsob oznámení o počátku lhůty: písemnou výzvou, jejíž převzetí bude potvrzeno každým předem určeným akcionářem emisní kurs jedné akcie: 1 000,- Kč Účet u banky a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit nejméně 30 % emisního kursu upsaných akcií: č. účtu: 35-1665900227/0100 lhůta: 15 dnů ode dne úpisu Možnost započtení peněžité pohledávky akcionářů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu: akcionář Vekamaf Holding B.V., Blaak 22, 3011 TA Rotterdam, Nizozemské království má vůči společnosti pohledávku ve výši 606 344 EUR z titulu pos kytnutých půjček společnosti akcionář Kam Investments B.V., Veersedijk 51, 3341 LL Henrik Ido Ambacht, Nizozemské království (adresa pro doručování Bremhorstlaan 25, 2844 EP Wassenaar, Nizozemské království) má vůči společnosti pohledávku ve výši 606 344 EUR z titulu poskytnutých půj ček společnosti. Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek těchto akcionářů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Smlouva o započtení vzájemných pohledávek mezi akcionářem a společností bude uzavřena do 15 dnů ode dne úpisu akcií. Pohledávka akcionáře vedená v EUR bude přepočtena na koruny české v kursu vyhlašovaném ČNB ke dni úpisu. Bude-li pohledávka akcionáře takt o přepočtená nižší než částka emisního kursu upsaných akcií, je akcionář povinen doplatit rozdíl mezi započtenou a upsanou částkou v penězích. 6.12.2004 - 18.5.2005

Aktuální kontaktní údaje AVE sběrné suroviny a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00671151
Obchodní firma: AVE sběrné suroviny a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Plzně
Vznik první živnosti: 30.5.1994
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 4

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00671151
Firma: AVE sběrné suroviny a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Plzeň-město
Základní územní jednotka: Plzeň 4
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1994

Kontakty na AVE sběrné suroviny a.s. IČO: 00671151

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Cvokařská 164/3 , Plzeň 312 00 3.12.2010
Sídlo: Cvokařská 164/3 , Plzeň 312 00 19.1.2005 - 3.12.2010
Sídlo: Keřová 65/8 , Plzeň 301 00 1.1.1994 - 19.1.2005

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Cvokařská 164/3, Plzeň 312 00

Obory činností AVE sběrné suroviny a.s. IČO: 00671151

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 12.1.2016
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 2.1.2014
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 2.1.2014
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 21.9.2000
nakládání s odpady mimo skupinu 314 21.9.2000 - 2.1.2014
silniční motorová doprava 13.6.1996 - 2.1.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 13.6.1996 - 2.1.2014
nakládání s odpady 1.1.1994 - 21.9.2000

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.5.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Franty Šumavského 433 , Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny: 1000110915
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.5.1994
Provozovna č. 2
Provozovna: Mostecká 95 , Otovice 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1000110966
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2001
Provozovna č. 3
Provozovna: Cvokařská 164/3 , Plzeň 312 00
Identifikační číslo provozovny: 1000110877
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.4.2006
Provozovna č. 4
Provozovna: Cihelná 775 , Štětí 411 08
Identifikační číslo provozovny: 1005539618
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.4.2012
Provozovna č. 5
Provozovna: Libušina 157 , Kladno 272 03
Identifikační číslo provozovny: 1012451429
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.2014

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.6.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Franty Šumavského 433 , Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny: 1000110915
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 20.6.1994
Provozovna č. 2
Provozovna: Cvokařská 164/3 , Plzeň 312 00
Identifikační číslo provozovny: 1000110877
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 20.6.1994
Provozovna č. 3
Provozovna: Mostecká 95 , Otovice 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1000110966
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 20.6.1994
Provozovna č. 4
Provozovna: Cihelná 775 , Štětí 411 08
Identifikační číslo provozovny: 1005539618
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování: 2.4.2012

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.5.1995
Provozovna č. 1
Provozovna: Cihelná 775 , Štětí 411 08
Identifikační číslo provozovny: 1005539618
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.4.2012

Živnost č. 4 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.12.2015
Provozovna č. 1
Provozovna: Cvokařská 164/3 , Plzeň 312 00
Identifikační číslo provozovny: 1000110877
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.12.2015

Živnost č. 5 Nakládání s odpady mimo skupinu 314

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.6.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.4.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Činnost technických poradců v oblasti odpadů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.8.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Velkoobchod s odpadem a šrotem
Silniční nákladní doprava
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Ostatní úklidové činnosti

Vedení firmy AVE sběrné suroviny a.s. IČO: 00671151

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Ve všech záležitostech zastupují společnost členové představenstva společnosti, a to tak, že za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. 2.1.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti navenek jednají vždy dva členové představenstva společně. 5.9.2007 - 2.1.2014
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva, b) podepisování - za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva. Všichni tak činí tím způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 13.6.1996 - 5.9.2007
Způsob jednání jménem společnosti: Společnost zastupuje představenstvo, a to buď všichni členové představenstva společně, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že všichni členové představenstva nebo společně předseda či místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí k názvu společnosti či otisku razítka společnosti svůj podpis. 1.1.1994 - 13.6.1996
Jméno: Bc. Jakub Lev 16.10.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 4.8.2012
Ve funkci: od 4.8.2012
Adresa: V Brance 753/31, Plzeň 312 00
Jméno: Ing. Milan Kaděra 13.12.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.10.2012
Adresa: Smetanovo nábřeží 511/23, Vyškov 682 01
Jméno: Ing. Jan Žurek 22.5.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.5.2019
Adresa: Na Horizontu 478, Králův Dvůr 267 01
Jméno: ing. Lubomír Navrátil 1.1.1994 - 13.6.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Sokolovská 769/23, Plzeň 323 00
Jméno: Jan Šimice 1.1.1994 - 13.6.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Dílenská 144/10, Plzeň 312 00
Jméno: ing. Rudolf Schmieder 1.1.1994 - 13.6.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Tachovská 1399/71, Plzeň 323 00
Jméno: ing. Jaroslav Kašpar 1.1.1994 - 16.2.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 5. května 55, Dýšina 330 02
Jméno: Pavla Kuchyňková 13.6.1996 - 16.2.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Chválenice , 332 05 Losiná č. 98 Česká republika
Jméno: Lenka Velíšková 13.6.1996 - 16.2.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Střížovice , 332 07 Nebílovy č. 32 Česká republika
Jméno: ing. Rudolf Schmieder 13.6.1996 - 12.5.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Tachovská 1399/71, Plzeň 323 00
Jméno: Ing. Zlatomír Márton 16.2.1999 - 12.5.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: 133, Šabina 356 01
Jméno: Ing. Stanislav Trachta 16.2.1999 - 12.5.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Bendova 2539/37, Plzeň 301 00
Jméno: Ing. Lubomír Navrátil 16.2.1999 - 12.5.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sokolovská 769/23, Plzeň 323 00
Jméno: Hans Zink 13.6.1996 - 4.9.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 19.3.2001
Adresa: Spolková republika Německo
85 01 Allersberg, Neuburgerstrasse 1a
Jméno: Ing. Pavel Rýdl 12.5.2000 - 23.10.2002
Funkce: místopředseda představensta
Trvání členství: do 28.6.2001
Ve funkci: do 28.6.2001
Adresa: Manětínská 1536/55, Plzeň 323 00
Jméno: Ing. Lubomír Navrátil 12.5.2000 - 13.10.2004
Funkce: předseda představentva
Trvání členství: do 12.3.2002
Ve funkci: do 12.3.2002
Adresa: Sokolovská 769/23, Plzeň 323 00
Jméno: PhDr. Venuše Jennerová CSc. 4.9.2002 - 13.10.2004
Funkce: Člen
Trvání členství: od 19.3.2001 do 12.3.2002
Adresa: 5, Zahořany 345 06
Jméno: Ing. Přemysl Odehnal 23.10.2002 - 13.10.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.8.2001 do 12.3.2002
Adresa: Červenohrádecká 90 , 312 14 Plzeň Česká republika
Jméno: Václav Bassetto 13.10.2004 - 19.1.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 12.3.2002 do 30.1.2004
Ve funkci: od 12.3.2002 do 30.1.2004
Adresa: Polední 675/18, Praha 147 00
Jméno: Petr Pichler 13.10.2004 - 19.1.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.3.2002 do 30.1.2004
Adresa: Štěchovická 1907/17, Praha 100 00
Jméno: Steven Harte Claes Schrage 19.1.2005 - 5.9.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.1.2004
Ve funkci: od 9.2.2004 do 3.8.2007
Adresa: Zahradní 771/60, Plzeň 326 00
Jméno: Petr Pichler 19.1.2005 - 5.9.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.1.2004 do 3.8.2007
Adresa: Štěchovická 1907/17, Praha 100 00
Jméno: Václav Bassetto 19.1.2005 - 5.9.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.1.2004 do 3.8.2007
Adresa: Polední 675/18, Praha 147 00
Jméno: Steven Harte Claes Schrage 5.9.2007 - 23.11.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.1.2004 do 18.10.2007
Adresa: Zahradní 771/60, Plzeň 326 00
Jméno: Bc. Jakub Lev 5.9.2007 - 28.3.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 3.8.2007
Ve funkci: od 3.8.2007
Adresa: Bělohorská 1165/16, Plzeň 301 00
Jméno: Petr Branda 5.9.2007 - 16.10.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.8.2007 do 3.8.2012
Adresa: Ladova 241, Chlumec 403 39
Jméno: Bc. Jakub Lev 28.3.2011 - 16.10.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 3.8.2007 do 3.8.2012
Ve funkci: od 3.8.2007 do 3.8.2012
Adresa: V Brance 753/31, Plzeň 312 00
Jméno: Ing. Milan Kaděra 23.11.2007 - 13.12.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.10.2007 do 18.10.2012
Adresa: Smetanovo nábřeží 511/23, Vyškov 682 01
Jméno: Petr Branda 16.10.2012 - 1.12.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.8.2012
Adresa: Ladova 241, Chlumec 403 39
Jméno: Petr Branda 1.12.2016 - 25.4.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.8.2012 do 28.2.2017
Adresa: Majerova 2837/36, Plzeň 301 00
Jméno: Ing. Jiří Holoubek 25.4.2017 - 26.1.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2017
Adresa: Lidická 1438/34, Plzeň 323 00
Jméno: Ing. Jiří Holoubek 26.1.2018 - 22.5.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2017 do 30.4.2019
Adresa: Macháčkova 801/27, Plzeň 318 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Mgr. Jiří Šmíd MBA 16.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.8.2014
Adresa: Kadaňská 830/13, Praha 184 00
Jméno: Aleš Hampl 12.12.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2013
Ve funkci: od 2.1.2013
Adresa: U louky 486/3, Praha 149 00
Jméno: Mgr. Roman Mužík 22.5.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.5.2019
Adresa: Žižkova 844, Nový Bor 473 01
Jméno: František Kalista 1.1.1994 - 13.6.1996
Funkce: člen
Adresa: 98, Klatovy 339 01
Jméno: Jaroslava Šporerová 1.1.1994 - 13.6.1996
Funkce: člen
Adresa: Buková 302, Štěnovice 332 09
Jméno: ing. Danica Boďová 1.1.1994 - 13.6.1996
Funkce: člen
Adresa: Počátecká 412/14, Praha 140 00
Jméno: Václav Novotný 13.6.1996 - 16.2.1999
Funkce: člen
Adresa: Havlíčkova 699/10, Plzeň 301 00
Jméno: Ing. Jena Tomášková 16.2.1999 - 12.5.2000
Funkce: člen
Adresa: Zahradní 293, Černošín 349 58
Jméno: Zuzana Cingrošová 12.5.2000 - 4.9.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 19.3.2001
Adresa: Balabánova 1084/10, Praha 182 00
Jméno: JUDr. Jana Lexová 1.1.1994 - 13.10.2004
Funkce: člen
Trvání členství: do 12.3.2002
Adresa: Vojanova 777/18, Plzeň 318 00
Jméno: Jana Forejtová 1.1.1994 - 13.10.2004
Funkce: člen
Trvání členství: do 12.3.2002
Adresa: Revoluční 325/27, Plzeň 312 00
Jméno: Olga Placatová 4.9.2002 - 13.10.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 19.3.2001 do 12.3.2002
Adresa: Rychtaříkova 2355/26, Plzeň 326 00
Jméno: Robert Simon Aafjes 13.10.2004 - 19.1.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.3.2002
Adresa: Za Strahovem 1101/31, Praha 169 00
Jméno: Dirk Gijsbert Karel Kam 13.10.2004 - 5.9.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.3.2002 do 12.6.2007
Adresa: Nizozemské království
Bremhorstlaan 25, 2244 EP Wassenaar
Jméno: Robert Simon Aafjes 19.1.2005 - 5.9.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.3.2002 do 12.6.2007
Ve funkci: od 12.12.2003 do 12.6.2007
Adresa: Za Strahovem 1101/31, Praha 169 00
Jméno: František Šrédl 13.10.2004 - 7.8.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2002 do 28.9.2007
Adresa: Na Okraji 916/31, Plzeň 318 00
Jméno: Ing. Aleš Hampl 5.9.2007 - 3.12.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.8.2007 do 30.9.2010
Adresa: Kloboukova 2262/81, Praha 148 00
Jméno: Ing. Luboš Kačírek 3.12.2010 - 28.3.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2010
Adresa: 6, Tuřice 294 74
Jméno: Ing. Luboš Kačírek 28.3.2011 - 21.6.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2010 do 30.4.2012
Ve funkci: od 29.12.2010 do 30.4.2012
Adresa: 6, Tuřice 294 74
Jméno: Ing. Milan Korecký 5.9.2007 - 16.10.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.8.2007 do 3.8.2012
Adresa: U Vodárny 211, Třemošná 330 11
Jméno: Ing. Michal Vlček 21.6.2012 - 27.2.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.5.2012 do 31.12.2012
Ve funkci: od 3.5.2012 do 31.12.2012
Adresa: Skalická 663, Nový Bor 473 01
Jméno: Ing. Milan Korecký 16.10.2012 - 27.2.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.8.2012 do 31.12.2012
Adresa: U Vodárny 211, Třemošná 330 11
Jméno: Aleš Hampl 27.2.2013 - 19.12.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2013
Ve funkci: od 2.1.2013
Adresa: U louky 486/3, Praha 149 00
Jméno: René Paciorek 27.2.2013 - 16.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2013 do 27.8.2014
Adresa: Na Úvoze 372, Bohumín 735 52
Jméno: Aleš Hampl 19.12.2013 - 12.12.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2013
Ve funkci: od 2.1.2013
Adresa: U louky 486/3, Praha 149 00
Jméno: Eva Štambachová 7.8.2008 - 31.3.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2008 do 25.9.2013
Adresa: Sudova 691/8, Plzeň 326 00
Jméno: Ing. Jan Žurek 31.3.2017 - 22.5.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.11.2016 do 30.4.2019
Adresa: Na Horizontu 478, Králův Dvůr 267 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Milan Kaděra
Člen statutárního orgánu: Ing. Jan Žurek
Člen statutárního orgánu: Ing. Aleš Hampl MBA

Vlastníci firmy AVE sběrné suroviny a.s. IČO: 00671151

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 53 729 800 Kč - 18.5.2005
zakladni 15 729 800 Kč - 2.3.2005 - 18.5.2005
zakladni 78 649 000 Kč - 1.1.1994 - 2.3.2005

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na majitele 1 000 Kč 38 000 28.11.2016
Akcie na jméno 1 000 Kč 38 000 2.1.2014 - 28.11.2016
Akcie na majitele 200 Kč 78 649 28.4.2010
Akcie na majitele 1 000 Kč 38 000 28.4.2010 - 2.1.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 38 000 18.5.2005 - 28.4.2010
Akcie na majitele 200 Kč 78 649 2.3.2005 - 28.4.2010
Akcie na majitele 1 000 Kč 78 649 1.1.1994 - 2.3.2005

Sbírka Listin AVE sběrné suroviny a.s. IČO: 00671151

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 389/SL 84 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 22.12.2015 12.1.2016 12
B 389/SL 83 notářský zápis [NZ 148/2015] Krajský soud v Plzni 22.12.2015 12.1.2016 6
B 389/SL 82 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014] Krajský soud v Plzni 20.3.2015 23.7.2015 41
B 389/SL 81 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Plzni 9.12.2014 20.3.2015 23.7.2015 6
B 389/SL 79 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Plzni 27.8.2014 8.10.2014 6.11.2014 1
B 389/SL 78 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 21.1.2014 21.1.2014 12
B 389/SL 77 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora 2012/2013 Krajský soud v Plzni 26.11.2013 21.1.2014 21.1.2014 36
B 389/SL 76 notářský zápis Nz 235/2013-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 9.12.2013 27.12.2013 2.1.2014 22
B 389/SL 75 výroční zpráva k 30/9 2012 Krajský soud v Plzni 26.11.2012 15.5.2013 15.5.2013 37
B 389/SL 74 výroční zpráva k 30/9 2011 Krajský soud v Plzni 23.11.2011 15.5.2013 15.5.2013 37
B 389/SL 73 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Plzni 2.1.2013 4.2.2013 27.2.2013 1
B 389/SL 72 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Plzni 30.9.2012 4.2.2013 27.2.2013 11
B 389/SL 71 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Plzni 18.10.2012 13.12.2012 13.12.2012 1
B 389/SL 70 rozhod. o statut. orgánu rozh.akcionáře VH Krajský soud v Plzni 3.8.2012 27.9.2012 16.10.2012 2
B 389/SL 69 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 3.8.2012 27.9.2012 16.10.2012 1
B 389/SL 68 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Plzni 3.5.2012 21.5.2012 21.6.2012 1
B 389/SL 67 rozhod. o statut. orgánu - rozh.akcionáře VH Krajský soud v Plzni 30.4.2012 21.5.2012 21.6.2012 2
B 389/SL 66 notářský zápis Nz 280/2012 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 6.3.2012 9.3.2012 28.3.2012 90
B 389/SL 65 změna právní formy, fúze Krajský soud v Plzni 9.1.2012 10.1.2012 11.1.2012 103
B 389/SL 64 rozhod. o statut. orgánu - zápis zasedání DR Krajský soud v Plzni 29.12.2010 25.3.2011 28.3.2011 4
B 389/SL 63 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora k 30/9 2010 Krajský soud v Plzni 22.11.2010 28.2.2011 28.2.2011 41
B 389/SL 62 rozhod. o statut. orgánu - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Plzni 27.9.2010 26.11.2010 3.12.2010 2
B 389/SL 61 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora k 30/9 2009 Krajský soud v Plzni 26.2.2010 22.9.2010 23.9.2010 37
B 389/SL 60 notářský zápis Nz 60/2010 + Stanovy Krajský soud v Plzni 5.3.2010 3.6.2010 7.6.2010 34
B 389/SL 59 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Plzni 31.12.2008 22.5.2009 22.5.2009 36
B 389/SL 58 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2007 Krajský soud v Plzni 20.11.2008 21.11.2008 55
B 389/SL 57 notářský zápis Nz 279/2008+opravná doložka Krajský soud v Plzni 1.9.2008 2.9.2008 2.9.2008 11
B 389/SL 56 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 30.6.2008 24.7.2008 4.8.2008 1
B 389/SL 55 stanovy společnosti - ÚZ Krajský soud v Plzni 24.7.2008 24.7.2008 4.8.2008 33
B 389/SL 54 notářský zápis Nz 279/2007-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 27.6.2008 24.7.2008 4.8.2008 9
B 389/SL 53 rozhod. o statut. orgánu - volba člena DR Krajský soud v Plzni 25.6.2008 24.7.2008 4.8.2008 4
B 389/SL 52 podpisové vzory - Ing. Milan Kaděra Krajský soud v Plzni 5.11.2007 23.11.2007 26.11.2007 1
B 389/SL 51 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Plzni 18.10.2007 23.11.2007 26.11.2007 3
B 389/SL 50 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 15.8.2007 24.8.2007 30.8.2007 2
B 389/SL 49 rozhod. o statut. orgánu - zápisy DR + předst. Krajský soud v Plzni 3.8.2007 24.8.2007 30.8.2007 8
B 389/SL 48 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 3.8.2007 24.8.2007 30.8.2007 33
B 389/SL 47 notářský zápis Nz 325/2007 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 3.8.2007 24.8.2007 30.8.2007 12
B 389/SL 46 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Plzni 19.6.2007 19.6.2007 11
B 389/SL 45 účetní závěrka, výroční zpráva 2005 Krajský soud v Plzni 19.6.2006 30.6.2006 3.7.2006 29
B 389/SL 44 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 15.9.2004 2.5.2005 6.5.2005 20
B 389/SL 43 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 30.1.2004 20.12.2004 24.2.2005 21
B 389/SL 42 zpráva auditora 2003 Krajský soud v Plzni 7.12.2004 20.12.2004 24.2.2005 1
B 389/SL 41 podpisové vzory statut. zástupců Krajský soud v Plzni 11.3.2004 29.3.2004 13.1.2005 3
B 389/SL 40 rozhod. o statut. orgánu - dle zápisu představ. Krajský soud v Plzni 9.2.2004 29.3.2004 13.1.2005 8
B 389/SL 39 ostatní - zápis doz.rady Krajský soud v Plzni 30.1.2004 29.3.2004 13.1.2005 6
B 389/SL 38 ostatní - zápis mimoř. VH Krajský soud v Plzni 30.1.2004 29.3.2004 13.1.2005 7
B 389/SL 37 ostatní - zápis doz. rady Krajský soud v Plzni 12.12.2003 29.3.2004 13.1.2005 3
B 389/SL 36 notářský zápis 76/04-rozh.VH Krajský soud v Plzni 30.1.2004 29.3.2004 13.1.2005 9
B 389/SL 35 notářský zápis NZ 356/2004 Krajský soud v Plzni 15.9.2004 30.9.2004 25.11.2004 8
B 389/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva 2002, zpráva o vztazích Krajský soud v Plzni 30.10.2003 26.3.2004 30.3.2004 34
B 389/SL 31 notářský zápis -NZ 30/2001 osv.MVH Krajský soud v Plzni 19.3.2001 2.5.2001 6.6.2002 7
B 389/SL 30 rozhod. o statut. orgánu -zápis z VH Krajský soud v Plzni 19.3.2001 2.5.2001 6.6.2002 21
B 389/SL 29 ostatní -prohlášení člena př.a DR Krajský soud v Plzni 2.5.2001 6.6.2002 6
B 389/SL 28 rozhod. o statut. orgánu -odstoupení z fce Krajský soud v Plzni 12.3.2001 2.5.2001 6.6.2002 2
B 389/SL 27 zpráva o vztazích - 2000 Krajský soud v Plzni 8.3.2001 2.5.2001 6.6.2002 2
B 389/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva 2000, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 25.6.2001 2.8.2001 17.10.2001 35
B 389/SL 25 ostatní volební řád Krajský soud v Plzni 27.3.1999 2.8.2001 17.10.2001 7
B 389/SL 24 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 28.6.2001 2.8.2001 17.10.2001 21
B 389/SL 23 notářský zápis NZ 105/2001 Krajský soud v Plzni 28.6.2001 2.8.2001 17.10.2001 16
B 389/SL 22 notářský zápis NZ 104/2001 Krajský soud v Plzni 28.6.2001 2.8.2001 17.10.2001 3
B 389/SL 21 ostatní zápis z VH Krajský soud v Plzni 2.8.2001 2.8.2001 17.10.2001 22
B 389/SL 20 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Plzni 31.12.2000 26.9.2001 17.10.2001 40
B 389/SL 19 účetní závěrka -1.pol. r. 2000 Krajský soud v Plzni 31.7.2000 30.6.2000 31.8.2000 6
B 389/SL 18 účetní závěrka -1999 Krajský soud v Plzni 21.6.2000 30.6.2000 11.7.2000 15
B 389/SL 17 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Plzni 21.6.2000 30.6.2000 11.7.2000 5
B 389/SL 16 notářský zápis -NZ 10/2000, N 10/2000 Krajský soud v Plzni 12.1.2000 30.6.2000 11.7.2000 22
B 389/SL 15 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 12.1.2000 10.2.2000 20.6.2000 17
B 389/SL 14 notářský zápis - NZ 10/2000, N 10/2000 Krajský soud v Plzni 20.1.2000 10.2.2000 20.6.2000 22
B 389/SL 13 účetní závěrka k 30.9.1999 vč.zprávy auditora Krajský soud v Plzni 22.10.1999 17.11.1999 7.12.1999 10
B 389/SL 12 ostatní (doplnění dokladů) Krajský soud v Plzni 16.11.1999 17.11.1999 7.12.1999 1
B 389/SL 9 ostatní - průvodní dopis - NESKEN. Krajský soud v Plzni 6.8.1999 9.8.1999 23.8.1999 0
B 389/SL 11 účetní závěrka 1998 - výroční zpráva Krajský soud v Plzni 29.6.1999 9.8.1999 23.8.1999 10
B 389/SL 10 účetní závěrka 1998 Krajský soud v Plzni 31.12.1998 9.8.1999 23.8.1999 8
B 389/SL 8 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Plzni 27.3.1999 29.4.1999 3.5.1999 24
B 389/SL 7 notářský zápis N 103/99, NZ 95/99 Krajský soud v Plzni 27.3.1999 29.4.1999 3.5.1999 4
B 389/SL 6 notářský zápis NZ 47/98, N 50/98 vč. stanov Krajský soud v Plzni 18.6.1998 18.8.1998 2.4.1999 30
B 389/SL 5 účetní závěrka - výroční zpráva 1997 Krajský soud v Plzni 18.5.1998 30.7.1998 3.8.1998 9
B 389/SL 4 notářský zápis včetně stanov Krajský soud v Plzni 18.6.1998 30.7.1998 3.8.1998 29
B 389/SL 3 účetní závěrka vč. výroční zprávy za r. 1996 Krajský soud v Plzni 15.5.1997 8.7.1997 8.7.1997 16
B 389/SL 2 notářský zápis vč. stanov v platném znění Krajský soud v Plzni 15.5.1997 30.6.1997 30.6.1997 24
B 389/SL 33 rozhod. o statut. orgánu -zápis z předst.-NEDOLOŽEN Krajský soud v Plzni 31.8.2001 0
B 389/SL 32 ostatní -zápis z VH 28.6.2001-NEDOLOŽ. Krajský soud v Plzni 0
B 389/SL 1 notářský zápis - NEDOLOŽENO Krajský soud v Plzni 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení AVE sběrné suroviny a.s.


Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu AVE sběrné suroviny a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.