ASTUR Straškov, a.s. Straškov-Vodochody IČO: 25421921

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ASTUR Straškov, a.s., která sídlí v obci Straškov-Vodochody a bylo jí přiděleno IČO 25421921.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem ASTUR Straškov, a.s. se sídlem v obci Straškov-Vodochody byla založena v roce 2001. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 11 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Opravy silničních vozidel a další.

Základní údaje o ASTUR Straškov, a.s. IČO: 25421921

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem 1.1.2001
Spisová značka: B 1313
IČO: 25421921
Obchodní firma: ASTUR Straškov, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.1.2001
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.1.2001
Valná hromada schvaluje návrh na snížení základního kapitálu ze 159.800.000,- Kč (slovy sto padesáti devíti milionů osmi set tisíc korun českých) na 150.865.000,- Kč (slovy sto padesát milionů osm set šedesát pět tisíc korun českých), za účelem převodu čá stky, o kterou se sníží základní kapitál, do rezervního fondu (§ 544 odst. 1 písm. b) zák. č. 90/2012 Sb.), a to z důvodu, že společnost nemůže vlastnit vlastní akcie. Ke snížení základního kapitálu bude použito výhradně akcií, které má ve vlastnictví AST UR Straškov, a.s., a to 215 kusů akcií v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a 872 kusů akcií v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. 29.7.2017
Počet členů dozorčí rady: 3 22.8.2014
Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva s výjimkou převodů akcií mezi akcionářem a osobou blízkou (§ 22 občanského zákoníku). Jestliže se nejdná o převod akcií mezi akcionářem a osobou blízkou, popř. mezi společností a zaměstnancem, moh ou se akcie převádět pouze mezi akcionáři. Představenstvo je povinno souhlas s převodem odmítnout, jestliže by nabyvatel akcií získal převodem akcií více jak 15% základního kapitálu. Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlask převodu akcie na jméno v případech, kdy podle stanov nebyl povinen udělenísouhlasu odmíznout, odkoupí společnost na žádost akcionáře tuto akcii do jednoho měsíce od doručení za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Souhlas představenstvase vyžaduje za účelem nabytí účinnosti a účinné změny v postavení akcionáře i v případě přechodu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případě vydržení vlastnického právak akciím. K přechodu vlastnického práva na základě rozhodnutí soudu o dědictví se souhlas představenstva nevyžaduje. Nrozhodne-li představenstvo do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas k převodu akcií byl udělen. 22.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 7 22.8.2014 - 17.9.2015
Valná hromada společnosti konaná dne 18.6. 2005 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je uvolnění a získání dalších prostředků pro rozvoj výrobních a podnikatelských aktivit společnosti a objektivizace poměru výše čistého obchodního jmění společnosti se zapsaným základním kapitálem společnosti. Dosavadní úplně splacený kapitál společnosti ve výši 157.519.000,- Kč slovy: jednostopadesátsedm milionů pětsetdevatenáct tisíc korun českých se upsáním nových akcií zvyšuje o částku 2.281.000,- Kč tj. slovy: dva miliony dvěstěosmdesátjeden tisíc korun č eských. Nepřipouští se upisování akcií nad tuto uvedenou částku. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady podle § 203 odst. 2 písm. h) obchodního zákoníku. Připouští se možnost splatit emisní kurs započtením peněžité pohledávky. Společnost bude emitovat 215 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 131 kusů akc ií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, akcie budou znít na jméno, budou v listinné podobě a nebudou registrovanými cennými papíry. Emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě. Všechny emitované akcie budou ve smyslu § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoní ku nabídnuty oprávněným osobám dle zákona č. 42/1992 Sb., jejichž seznam s uvedením počtu upisovaných akcií je k dispozici v kanceláři společnosti. Peněžité pohledávky těchto osob jsou vedeny v účetnictví ASTUR Straškov, a.s. na straně závazků. Z tohoto d ůvodu je navrhováno dle § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku umožnit splácet emisní kurs započtením peněžité pohledávky upisovatele proti pohledávce ASTUR Straškov, a.s. na splacení emisního kursu. Úpis akcií předem určenými osobami bude proveden uz avřením smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku a započtení bude provedeno smlouvou o započtení podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. Lhůta pro upisování začne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí n.L. v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí devadesáti dnů od prvního dne úpisu s tí m, že upisovatelům bude počátek této lhůty představenstvem písemně oznámen. Vzhledem ke způsobu zvýšení základního kapitálu valná hromada schválila návrh představenstva na vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů na úpis nových akcií (§ 204a ods t. 5 obchodního zákoníku). Zapsaná výše základního kapitálu se navýšením úpisem akcií předem určenými osobami zvýší celkově o 2.281.000,- Kč na částku 159.800.000,- Kč, slovy: jednostopadesátdevět milionů osmset tisíc korun českých. 25.5.2006 - 25.9.2006
Řádná valná hromada společnosti ASTUR Straškov a.s. konaná dne 26.6.2004 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti ASTUR Straškov, a.s. takto: - Dosavadní úplně splacený základní kapitál společnosti ve výši 119,132.000,- Kč (slovy stodevatenáctmilionůstotřicetdvatisíc korun českých), se upsáním nových akcií zvýší o částku 14,561.000,- Kč (slovy čtrnáctmilionůpětsetšedesátjedentisíc korun českých ) a to upsáním: a) 1355 kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) každé akcie. b) 1011 kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) každé akcie. - Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. - Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) je 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých), emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) je 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých). - Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť valná hromada rozhodla na základě písemné zprávy představenstva o vyloučení přednostního práva § 204a odst. 5 obchodního zákoníku), a budou nabídnuty předem určeným zájemcům - věřitelům (opr ávněným osobám) společnosti ASTUR Straškov, a.s. uvedeným ve zvláštním seznamu. - Akcie budou jednotlivými předem určenými zájemci upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. - Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí šedesáti kalendářních dnů o d prvního dne úpisu. - Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akcií a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. - Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti ASTUR Straškov, a.s. sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. - Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů - předem určených zájemců - a společností ASTUR Straškov a.s. proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech 1355 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc) a všech 1011 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých). Dohodu o započtení bude výše uvedenými upisovateli splacen emisní kurz příslušného počtu akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a příslušného po čtu akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč podle seznamu upisovatelů. - Upisovatelé - předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši, tedy uzavřít se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu uved ených v bodu 9 tohoto rozhodnutí nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku, počet, jmenovitou hodnotu a emisní kurs akcií, jejichž emisní kurs bude započten proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. - Představenstvo společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům - předem určeným zájemcům návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouvy o  upsání akcií. 10.11.2004 - 23.3.2005
Řádná valná hromada společnosti ASTUR Straškov, a.s. rozhoduje o tom, že zvyšuje základní kapitál společnosti ASTUR Straškov, a.s. takto: 6.2.2003 - 25.7.2003
1. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 116,051.000,- Kč (slovy stošestnáctmilionůpadesátjedentisíc korun českých), který byl zcela splacen, se zvýší peněžitým vkladem o částku 3,081.000,- Kč (slovy třimilionyosmdesátjedentisíc korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 119,132.000,- Kč (slovy stodevatenáctmilionůstotřicetdvatisíc korun českých), a to upsáním: 2. a) 292 kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) každé akcie, b) 161 kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) každé akcie, 6.2.2003 - 25.7.2003
3. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 6.2.2003 - 25.7.2003
4. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) je 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých), emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) je 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých), 6.2.2003 - 25.7.2003
5. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť valná hromada rozhodla na základě písemné zprávy představenstva o vyloučení přednostního práva § 204a odst. 5 obchodního zákoníku), a budou nabídnuty předem určeným zájemcům - věřitelům (oprávněným osobám) společnosti ASTUR Straškov, a.s., uvedeným ve zvláštním seznamu 6.2.2003 - 25.7.2003
6. Akcie budou jednotlivými předem určenými zájemci upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. 6.2.2003 - 25.7.2003
7. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí n.L. v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí šedesáti kalendářsních dnů od prvního dne úpisu. 6.2.2003 - 25.7.2003
8. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akcií a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. 6.2.2003 - 25.7.2003
9. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti ASTUR Straškov, a.s. sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. 6.2.2003 - 25.7.2003
10. Vuslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů - předem určených zájemců - a společností ASTUR Straškov a.s. proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech 292 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc) a všech 161 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) Dohodou o započtení bude výše uvedenými upisovateli splacen emisní kurz příslušného počtu akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a příslušného počtu akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč podle seznamu upisovatelů. 6.2.2003 - 25.7.2003
11. Upisovatelé - předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši, tedy uzavřít se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu uvedených v bodu 9 tohoto rozhodnutí nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku, počet, jmenovitou hodnotu a emisní kurs akcií, jejichž emisní kurs bude započten proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. 6.2.2003 - 25.7.2003
12. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům - předem určeným zájemcům návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií. 6.2.2003 - 25.7.2003
Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 19.5.2001 o zvýšení základního kapitálu společnosti o 35.541.000,- Kč, slovy: Zvýšení základního kapitálu se provede upsáním a zaplacením 3327 kusů listinných kmenových akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, 2271 kusů listinných kmenových akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, na jméno, v listinné podobě, které budou registrovanými cennými papíry a převedením takto emitovaných akcií upisovatelům. Zvýšení základního kapitálu o částku přesahující 35.541.000,- kč je nepřípustné. Akcie nového druhu podle § 203 odst. 2 písm. g)obch. zákoníku nebudou emitovány. Upisování akcií nepeněžitými vklady podle § 203 odst. 2 písm. h) obch. zákoníku se nepřipouští. K úhradě emisního kursu se připouští započtení peněžitých pohledávek vůči ASTUR Straškov a.s. Pro uzavření smlouvy o započtení se stanoví tato pravidla: Při upsání akcie do listiny upisovatelů je osoba uplatňující úhradu emisního kursu započtením pohledávky, tuto skutečnost do této listiny uvést. Představenstvo na základě této skutečnosti ověří, zda a v jaké výši peněžitá pohledávka upisující osoby existuje, potvrdí ji a vyzve upisující osobu k podpisu dohody o započtení ve smyslu § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. Vzor této dohody je k dispozici k prostudování u listiny upisovatelů. Představenstvo je povinno podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku po upsání akcií odpovídajících rozsahu jeho zvýšení. Akcionáři mohou uplatnit právo přednostního úpisu v sídle společnosti ASTUR Straškov a.s. ve Straškově Vodochodech čp. 103, okr. Litoměřice v pracovní dny od 6.6.2001 do 20.6.2001 od 8,00 do 15,00 hodin. Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva úpisu akcií je 7. den přede dnem rozhodnutí valné hromady, tj. 12.5.2001. Přednostní upisování je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V tomto případě se stává dosavadní upsání akcií neúčinným. Upisovací poměr podle § 204a odst. 2 písm. b) obch. zákoníku je stanoven na 41:100. Emisní kurs nově emitovaných akcií podle § 204a odst. 2 písm. c) obch. zákoníku je roven jejich nominální hodnotě. Emisní kurs těchto akcií podle § 204a odst. 2 písm. c) obch. zákoníku je roven jejich nominální hodnotě a bude pro všechny upisovatele stejný. Emisní kurs je splacen uzavřením dohody o započtení. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou písemně doporučeným dopisem nabídnuty dle § 203 odst. 2 písm. d) obch. zákoníku osobám - oprávněným osobám dle zák.č. 42/1992 Sb., jejichž pohledávky společnost ASTUR Straškov a.s. převzala po zrušeném Zemědělském družstvu Straškov a jež jsou řádně vedeny v účetnictví ASTUR Straškov a.s. na straně peněžitých závazků společnosti, což potvrzuje ve své auditorské správě č. 411/2001 auditor Ing. Jaromír Senft. Upisování bude probíhat uzavíráním smluv o upsání akcií. Upisování bude probíhat v sídle společnosti ASTUR Straškov a.s. ve Straškově Vodochodech čp. 103, okr. Litoměřice v pracovní dny počínajíc prvním dnem po uplynutí lhůty pro přednostní upisování v době od 8,00 do 15,00 hodin. Upisování je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V tomto případě se stává dosavadní upsání akcií neúčinným. 8.8.2001 - 19.6.2002
Akciová společnost ASTUR Straškov a.s. vznikla přeměnou ze Zemědělského družstva Straškov a přebírá veškerá práva, závazky, majetek, povinnosti a pohledávky zanikajícího Zemědělského družstva Straškov, se sídlem Straškov, okr. Litoměřice, IČ 00218871. 1.1.2001
Omezení převoditelnosti akcií na jméno : Stanovy společnosti omezují převoditelnost akcií tak, že převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem představenstva společnosti. Představenstvo je povinno udělit souhlas k převodu, jde-li o převod akcií na manžela akcionáře nebo jeho příbuzné v řadě přímé. Stanovy neupravují případy, kdy je představenstvo povinno odmítnout udělit k převodu souhlas. 1.1.2001 - 19.6.2002

Aktuální kontaktní údaje ASTUR Straškov, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25421921
Obchodní firma: ASTUR Straškov, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Roudnice nad Labem
Vznik první živnosti: 1.1.2001
Celkový počet živností: 20
Aktivních živností: 6

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25421921
Firma: ASTUR Straškov, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Litoměřice
Základní územní jednotka: Straškov-Vodochody
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.2001

Kontakty na ASTUR Straškov, a.s. IČO: 25421921

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: 103 , Straškov-Vodochody 411 84 15.1.2013
Sídlo: 103 , 411 84 Straškov - Vodochody Česká republika
1.1.2001 - 15.1.2013

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Obory činností ASTUR Straškov, a.s. IČO: 25421921

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná voztidly nebo jízdními soupravami o největší polené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hm otnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče. 22.8.2014
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 22.8.2014
truhlářství, podlahářství 22.8.2014
zámečnictví, nástrojařství 22.8.2014
Rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, vinařství a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické užití na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného prá vního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků. 22.8.2014
Živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostivových koní. 22.8.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.8.2014
opravy silničních vozidel 1.1.2001
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.1.2001 - 22.8.2014
silniční motorová doprava nákladní 1.1.2001 - 22.8.2014
silniční motorová doprava osobní 1.1.2001 - 22.8.2014
opravy pracovních strojů 1.1.2001 - 22.8.2014
truhlářství 1.1.2001 - 22.8.2014
zámečnictví 1.1.2001 - 22.8.2014
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 1.1.2001 - 22.8.2014
provádění zemních prací 1.1.2001 - 22.8.2014
služby mycím zařízením 1.1.2001 - 22.8.2014
hostinská činnost 1.1.2001 - 22.8.2014
ubytovací služby 1.1.2001 - 22.8.2014
kopírovací služby 1.1.2001 - 22.8.2014
řeznictví a uzenářství 1.1.2001 - 22.8.2014
podnikání v oblasti nakládání s odpady, mimo nebezpečných 1.1.2001 - 22.8.2014
poskytování telekomunikačních služeb 1.1.2001 - 22.8.2014
podniky zajišťující ostrahu majetku a osob 1.1.2001 - 22.8.2014
výkon práva myslivosti 1.1.2001 - 22.8.2014
podnikání v zemědělské výrobě, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků na účely zpracování a dalšího prodeje 1.1.2001 - 22.8.2014

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
zabezpečování hospodářských a sociálních potřeb svých členů podle zásad schválených členskou schůzí nebo představenstvem 1.1.2001

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.1.2001
Provozovna č. 1
Provozovna: 103 , Straškov-Vodochody 411 84
Identifikační číslo provozovny: 1002351154
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2001

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.1.2001
Provozovna č. 1
Provozovna: 103 , Straškov-Vodochody 411 84
Identifikační číslo provozovny: 1002351154
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

  • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Zahájení provozování: 1.1.2001
Provozovna č. 2
Provozovna: 292 , Straškov-Vodochody 411 84
Identifikační číslo provozovny: 1002351162
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 1.1.2001

Živnost č. 3 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.1.2001
Provozovna č. 1
Provozovna: 103 , Straškov-Vodochody 411 84
Identifikační číslo provozovny: 1002351154
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2001

Živnost č. 4 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.1.2001

Živnost č. 5 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.1.2001
Provozovna č. 1
Provozovna: 103 , Straškov-Vodochody 411 84
Identifikační číslo provozovny: 1002351154
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2001

Živnost č. 6 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.1.2001
Provozovna č. 1
Provozovna: 103 , Straškov-Vodochody 411 84
Identifikační číslo provozovny: 1002351154
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2001

Živnost č. 7 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2001
Zánik oprávnění: 31.7.2014

Živnost č. 8 Ostraha majetku a osob

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2001
Zánik oprávnění: 25.3.2015

Živnost č. 9 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2001
Zánik oprávnění: 31.7.2014

Živnost č. 10 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2001
Zánik oprávnění: 31.7.2014

Živnost č. 11 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2001
Zánik oprávnění: 1.5.2006

Živnost č. 12 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2001
Zánik oprávnění: 1.5.2004

Živnost č. 13 Silniční motorová doprava osobní - příležitostná vnitrostátní provozovaná ososbními automobily - příležitostná vnitrostátní provozovaná autobusy

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Silniční motorová doprava nákladní -vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti -vnitrostátní provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Služby mycím zařízením

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Podnikání v oblasti nakládání s odpady, mimo nebezpečných

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Kopírovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Provádění zemních prací

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Výroba zámků a kování
Demolice a příprava staveniště
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Silniční nákladní doprava
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Bezpečnostní a pátrací činnosti

Vedení firmy ASTUR Straškov, a.s. IČO: 25421921

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně, při uzavírání obchodní smlouvy nad pět milionů korun českých je nutný podpis předsedy představenstva a člena představenstva. 22.8.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva a v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. Představenstvo může písemně pověřit k samostatnému jednání i jiného svého člena. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. Samostatně může podepisovat další člen představenstva jménem společnosti tehdy, pokud k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. 6.2.2003 - 22.8.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva. Jménem společnosti se představenstvo podepisuje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď všichni členové představenstva, nebo sám předseda představenstva. 1.1.2001 - 6.2.2003
Jméno: Miroslav Novák 17.9.2015
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 23.5.2015
Ve funkci: od 23.5.2015
Adresa: Náves 40, Kleneč 413 01
Jméno: Ing. Zdeněk Hoblík 21.10.2015
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 23.5.2015
Ve funkci: od 23.5.2015
Adresa: 60, Račiněves 413 01
Jméno: Zdeněk Čáp 21.10.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 23.5.2015
Adresa: 192, Straškov-Vodochody 411 84
Jméno: Karel Ikráth 21.10.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 23.5.2015
Adresa: Roudnická 38, Budyně nad Ohří 413 01
Jméno: Petr Müller 21.10.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 23.5.2015
Adresa: 35, Straškov-Vodochody 411 84
Jméno: Josef Zázvorka 21.10.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 23.5.2015
Adresa: Na Dílcích 364, Brozany nad Ohří 411 81
Jméno: Ing. Václav Biňovec 1.1.2001 - 24.8.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2001 do 28.6.2003
Adresa: Výsluní 173, Kleneč 413 01
Jméno: Ing. Zdeněk Hoblík 1.1.2001 - 3.2.2006
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2001 do 18.6.2005
Ve funkci: od 1.1.2001 do 18.6.2005
Adresa: 60, Račiněves 413 01
Jméno: Miroslav Novák 1.1.2001 - 3.2.2006
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2001 do 18.6.2005
Ve funkci: od 1.1.2001 do 18.6.2005
Adresa: Náves 40, Kleneč 413 01
Jméno: Zdeněk Čáp 1.1.2001 - 3.2.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2001 do 18.6.2005
Adresa: 322, Straškov-Vodochody 411 84
Jméno: Václav Čutík 1.1.2001 - 3.2.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2001 do 18.6.2005
Adresa: 71, Bříza 413 01
Jméno: Karel Ikrath 1.1.2001 - 3.2.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2001 do 18.6.2005
Adresa: Roudnická 38, Budyně nad Ohří 413 01
Jméno: Petr Müller 1.1.2001 - 3.2.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2001 do 18.6.2005
Adresa: 35, Straškov-Vodochody 411 84
Jméno: Miroslav Rynda 1.1.2001 - 3.2.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2001 do 18.6.2005
Adresa: Pod Kostelem 68, Budyně nad Ohří 413 01
Jméno: Josef Zázvorka 1.1.2001 - 3.2.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2001 do 18.6.2005
Adresa: Na Dílcích 364, Brozany nad Ohří 411 81
Jméno: Ing. František Král 24.8.2004 - 3.2.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2003 do 18.6.2005
Adresa: 36, Bříza 413 01
Jméno: Ing. Zdeněk Hoblík 3.2.2006 - 3.4.2006
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 18.6.2005
Ve funkci: od 18.6.2005 do 31.12.2005
Adresa: 60, Račiněves 413 01
Jméno: Miroslav Novák 3.2.2006 - 3.4.2006
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 18.6.2005
Ve funkci: od 18.6.2005 do 31.12.2005
Adresa: Náves 40, Kleneč 413 01
Jméno: Zdeněk Čáp 3.2.2006 - 30.12.2008
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 18.6.2005
Adresa: 322, Straškov-Vodochody 411 84
Jméno: Karel Ikrath 3.2.2006 - 30.12.2008
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 18.6.2005
Adresa: Roudnická 38, Budyně nad Ohří 413 01
Jméno: Josef Zázvorka 3.2.2006 - 30.12.2008
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 18.6.2005
Adresa: Na Dílcích 364, Brozany nad Ohří 411 81
Jméno: Václav Čutík 3.2.2006 - 6.10.2010
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 18.6.2005 do 19.6.2010
Adresa: 71, Bříza 413 01
Jméno: Petr Müller 3.2.2006 - 6.10.2010
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 18.6.2005 do 19.6.2010
Adresa: 35, Straškov-Vodochody 411 84
Jméno: Miroslav Rynda 3.2.2006 - 6.10.2010
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 18.6.2005 do 19.6.2010
Adresa: Pod Kostelem 68, Budyně nad Ohří 413 01
Jméno: Ing. František Král 3.2.2006 - 6.10.2010
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 18.6.2005 do 19.6.2010
Adresa: 36, Bříza 413 01
Jméno: Ing. Zdeněk Hoblík 3.4.2006 - 6.10.2010
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 18.6.2005 do 19.6.2010
Ve funkci: od 1.1.2006 do 19.6.2010
Adresa: 60, Račiněves 413 01
Jméno: Miroslav Novák 3.4.2006 - 6.10.2010
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 18.6.2005 do 19.6.2010
Ve funkci: od 1.1.2006 do 19.6.2010
Adresa: Náves 40, Kleneč 413 01
Jméno: Zdeněk Čáp 30.12.2008 - 6.10.2010
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 18.6.2005 do 19.6.2010
Adresa: 192, Straškov-Vodochody 411 84
Jméno: Karel Ikráth 30.12.2008 - 6.10.2010
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 18.6.2005 do 19.6.2010
Adresa: Roudnická 38, Budyně nad Ohří 413 01
Jméno: Josef Zázvorka 30.12.2008 - 6.10.2010
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 18.6.2005 do 19.6.2010
Adresa: Na Dílcích 364, Brozany nad Ohří 411 81
Jméno: Miroslav Novák 6.10.2010 - 19.8.2015
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 19.6.2010
Ve funkci: od 19.6.2010
Adresa: Náves 40, Kleneč 413 01
Jméno: Ing. Zdeněk Hoblík 6.10.2010 - 17.9.2015
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.6.2010 do 23.5.2015
Ve funkci: od 19.6.2010 do 23.5.2015
Adresa: 60, Račiněves 413 01
Jméno: Zdeněk Čáp 6.10.2010 - 17.9.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 19.6.2010 do 23.5.2015
Adresa: 192, Straškov-Vodochody 411 84
Jméno: Karel Ikráth 6.10.2010 - 17.9.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 19.6.2010 do 23.5.2015
Adresa: Roudnická 38, Budyně nad Ohří 413 01
Jméno: Petr Müller 6.10.2010 - 17.9.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 19.6.2010 do 23.5.2015
Adresa: 35, Straškov-Vodochody 411 84
Jméno: Josef Zázvorka 6.10.2010 - 17.9.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 19.6.2010 do 23.5.2015
Adresa: Na Dílcích 364, Brozany nad Ohří 411 81
Jméno: Ing. František Král 6.10.2010 - 17.9.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 19.6.2010 do 23.5.2015
Adresa: 36, Bříza 413 01
Jméno: Miroslav Novák 19.8.2015 - 17.9.2015
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 19.6.2010 do 23.5.2015
Ve funkci: od 19.6.2010 do 23.5.2015
Adresa: Náves 40, Kleneč 413 01
Jméno: Ing. Zdeněk Hoblík 17.9.2015 - 21.10.2015
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 23.5.2015
Ve funkci: od 23.5.2015
Adresa: 60, Račiněves 413 01
Jméno: Zdeněk Čáp 17.9.2015 - 21.10.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 23.5.2015
Adresa: 192, Straškov-Vodochody 411 84
Jméno: Karel Ikráth 17.9.2015 - 21.10.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 23.5.2015
Adresa: Roudnická 38, Budyně nad Ohří 413 01
Jméno: Petr Müller 17.9.2015 - 21.10.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 23.5.2015
Adresa: 35, Straškov-Vodochody 411 84
Jméno: Josef Zázvorka 17.9.2015 - 21.10.2015
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 23.5.2015
Adresa: Na Dílcích 364, Brozany nad Ohří 411 81
Jméno: Ing. František Král 17.9.2015 - 26.1.2017
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 23.5.2015 do 12.12.2016
Adresa: 36, Bříza 413 01
Jméno: JUDr. Ivan Hubáček 26.1.2017 - 29.7.2017
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 12.12.2016 do 13.5.2017
Adresa: Ústavní 600/2, Praha 181 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: František Hejna 9.7.2016
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.5.2016
Ve funkci: od 21.5.2016
Adresa: 49, Budyně nad Ohří 413 01
Jméno: Helena Jíravová 29.7.2017
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.5.2017
Adresa: 328, Straškov-Vodochody 411 84
Jméno: Zdeněk Veselý 29.7.2017
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.5.2017
Adresa: 150, Račiněves 413 01
Jméno: Vlastimil Pavlík 1.1.2001 - 6.2.2003
Funkce: Předseda dozorčí rady
Adresa: 119, Bříza 413 01
Jméno: Jaroslav Kožíšek 1.1.2001 - 6.2.2003
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Sakařova 1365, Pardubice 530 03
Jméno: Ing. František Král 1.1.2001 - 6.2.2003
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: 36, Bříza 413 01
Jméno: Miloš Burian 1.1.2001 - 6.2.2003
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Přestavlky 12 , 411 18 Budyně nad Ohří Česká republika
Jméno: Václav Žák 1.1.2001 - 6.2.2003
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Mánesova 1488, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Miroslav Hrouda 6.2.2003 - 24.8.2004
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2002
Adresa: Mánesova 1488, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Jaroslav Kožíšek 6.2.2003 - 3.2.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2002 do 30.10.2004
Adresa: Sakařova 1365, Pardubice 530 03
Jméno: Vlastimil Pavlík 6.2.2003 - 6.8.2007
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2002 do 23.6.2007
Ve funkci: od 22.6.2002 do 23.6.2007
Adresa: 119, Bříza 413 01
Jméno: Josef Král 6.2.2003 - 6.8.2007
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2002 do 23.7.2007
Adresa: 411 84 Česká republika
Straškov - Vodochody čp. 40, PSČ 411 84
Jméno: Miloš Burian 6.2.2003 - 6.8.2007
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2002 do 23.7.2007
Adresa: Přestavlky 12 , 411 18 Budyně nad Ohří Česká republika
Jméno: Helena Jíravová 6.2.2003 - 6.8.2007
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2002 do 23.6.2007
Adresa: 328, Straškov-Vodochody 411 84
Jméno: Miroslav Hrouda 24.8.2004 - 6.8.2007
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.6.2002 do 23.6.2007
Adresa: Bořivojova 1780, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Miroslav Hrouda 6.8.2007 - 6.10.2010
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2007 do 1.6.2010
Adresa: Bořivojova 1780, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Petr Janda 6.8.2007 - 6.10.2010
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2007 do 1.6.2010
Adresa: Krátká 110, Vědomice 413 01
Jméno: Jiřina Došková 3.2.2006 - 22.10.2010
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2005 do 18.9.2010
Adresa: V Uličkách 2520, Roudnice nad Labem 413 01
Jméno: Vlastimil Pavlík 6.8.2007 - 5.9.2012
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2007 do 16.6.2012
Ve funkci: od 23.6.2007 do 16.6.2012
Adresa: 119, Bříza 413 01
Jméno: Helena Jíravová 6.8.2007 - 5.9.2012
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2007 do 16.6.2012
Adresa: 328, Straškov-Vodochody 411 84
Jméno: Zdeněk Veselý 6.8.2007 - 5.9.2012
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2007 do 6.6.2012
Adresa: 150, Račiněves 413 01
Jméno: Helena Jíravová 5.9.2012 - 21.10.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.6.2012
Adresa: 328, Straškov-Vodochody 411 84
Jméno: Zdeněk Veselý 5.9.2012 - 21.10.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.6.2012
Adresa: 150, Račiněves 413 01
Jméno: Vlastimil Pavlík 5.9.2012 - 9.7.2016
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.6.2012 do 28.5.2015
Ve funkci: od 16.6.2012 do 28.5.2015
Adresa: 119, Bříza 413 01
Jméno: Helena Jíravová 21.10.2015 - 29.7.2017
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.6.2012 do 13.5.2017
Adresa: 328, Straškov-Vodochody 411 84
Jméno: Zdeněk Veselý 21.10.2015 - 29.7.2017
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.6.2012 do 13.5.2017
Adresa: 150, Račiněves 413 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Zdeněk Hoblík
Člen statutárního orgánu: Karel Ikráth
Člen statutárního orgánu: Petr Müller
Člen statutárního orgánu: Zdeněk Čáp
Člen statutárního orgánu: Josef Zázvorka
Člen statutárního orgánu: Miroslav Novák

Vlastníci firmy ASTUR Straškov, a.s. IČO: 25421921

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 150 865 000 Kč 100% 29.7.2017
zakladni 159 800 000 Kč 100% 25.9.2006 - 29.7.2017
zakladni 157 519 000 Kč 100% 23.3.2005 - 25.9.2006
zakladni 142 958 000 Kč 100% 10.11.2004 - 23.3.2005
zakladni 119 132 000 Kč 100% 25.7.2003 - 10.11.2004
zakladni 116 051 000 Kč 100% 19.6.2002 - 25.7.2003
zakladni 80 510 000 Kč 100% 1.1.2001 - 19.6.2002

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 14 222 29.7.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 8 645 29.7.2017
Akcie na jméno 10 000 Kč 15 094 22.8.2014 - 29.7.2017
Akcie na jméno 1 000 Kč 8 860 22.8.2014 - 29.7.2017
Akcie na jméno 10 000 Kč 15 094 25.9.2006 - 22.8.2014
Akcie na jméno 1 000 Kč 8 860 25.9.2006 - 22.8.2014
Akcie na jméno 10 000 Kč 14 879 23.3.2005 - 25.9.2006
Akcie na jméno 1 000 Kč 8 729 23.3.2005 - 25.9.2006
Akcie na jméno 10 000 Kč 13 524 10.11.2004 - 23.3.2005
Akcie na jméno 1 000 Kč 7 718 10.11.2004 - 23.3.2005
Akcie na jméno 10 000 Kč 11 486 25.7.2003 - 10.11.2004
Akcie na jméno 1 000 Kč 4 272 25.7.2003 - 10.11.2004
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 11 194 19.6.2002 - 25.7.2003
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 4 111 19.6.2002 - 25.7.2003
Akcie na jméno 10 000 Kč 7 867 1.1.2001 - 19.6.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 840 1.1.2001 - 19.6.2002

Sbírka Listin ASTUR Straškov, a.s. IČO: 25421921

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1313/SL 76 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Př Krajský soud v Ústí nad Labem 13.4.2015 2.6.2015 3.6.2015 16
B 1313/SL 75 účetní závěrka [2013], ostatní, výroční zpráva [2013] +zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 14.4.2014 1.8.2014 28.8.2014 25
B 1313/SL 73 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2013 8.4.2014 9.4.2014 3
B 1313/SL 72 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 23.4.2013 24.7.2013 25.7.2013 22
B 1313/SL 65 účetní závěrka, výroční zpráva 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.5.2012 29.6.2012 9.7.2012 24
B 1313/SL 64 účetní závěrka, výroční zpráva - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.4.2011 12.7.2011 12.7.2011 22
B 1313/SL 57 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.5.2009 19.1.2010 19.1.2010 23
B 1313/SL 56 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora rok 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.5.2008 16.9.2008 25
B 1313/SL 52 účetní závěrka, výroční zpráva k 31.12.2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.5.2006 16.10.2006 25
B 1313/SL 44 podpisové vzory - Ing. František Král Krajský soud v Ústí nad Labem 25.1.2006 14.2.2006 1
B 1313/SL 43 podpisové vzory - Petr Müller Krajský soud v Ústí nad Labem 25.1.2006 14.2.2006 1
B 1313/SL 42 podpisové vzory - Miroslav Novák Krajský soud v Ústí nad Labem 25.1.2006 14.2.2006 1
B 1313/SL 41 podpisové vzory - Miroslav Rynda Krajský soud v Ústí nad Labem 25.1.2006 14.2.2006 1
B 1313/SL 40 podpisové vzory - Josef Zázvorka Krajský soud v Ústí nad Labem 25.1.2006 14.2.2006 1
B 1313/SL 39 notářský zápis NZ 105/2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2005 14.2.2006 7
B 1313/SL 38 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2005 14.2.2006 5
B 1313/SL 37 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představen. Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2005 14.2.2006 1
B 1313/SL 36 výroční zpráva rok 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.5.2005 14.10.2005 19
B 1313/SL 35 výroční zpráva rok 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.5.2004 30.12.2004 2
B 1313/SL 34 účetní závěrka k 31.12.2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.5.2004 30.12.2004 23
B 1313/SL 33 notářský zápis NZ 140/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2004 23.11.2004 11
B 1313/SL 32 podpisové vzory - Ing. František Král Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2003 30.8.2004 1
B 1313/SL 31 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2003 30.8.2004 6
B 1313/SL 30 účetní závěrka k 31.12.2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.2003 6.2.2004 24
B 1313/SL 29 výroční zpráva rok 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2003 6.2.2004 2
B 1313/SL 28 podpisové vzory - Pavlík Vlastimil Krajský soud v Ústí nad Labem 2.8.2002 18.6.2003 1
B 1313/SL 27 podpisové vzory - Burian Miloš Krajský soud v Ústí nad Labem 2.8.2002 18.6.2003 1
B 1313/SL 26 podpisové vzory - Josef Král Krajský soud v Ústí nad Labem 2.8.2002 18.6.2003 1
B 1313/SL 25 podpisové vzory - Helena Jíravová Krajský soud v Ústí nad Labem 2.8.2002 18.6.2003 1
B 1313/SL 24 podpisové vzory - Miroslav Hrouda Krajský soud v Ústí nad Labem 2.8.2002 18.6.2003 1
B 1313/SL 23 podpisové vzory - Jaroslav Kožíšek Krajský soud v Ústí nad Labem 29.7.2002 18.6.2003 1
B 1313/SL 22 notářský zápis NZ 150/2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2002 18.6.2003 12
B 1313/SL 21 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2002 18.6.2003 7
B 1313/SL 20 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze schůze DR Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2002 18.6.2003 1
B 1313/SL 19 ostatní -úpis akcií z rest. pohledávek Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2002 18.6.2003 2
B 1313/SL 18 ostatní - zpráva představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2002 18.6.2003 1
B 1313/SL 17 účetní závěrka + zpráva audit. k 31.12.2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.5.2002 18.6.2003 24
B 1313/SL 16 notářský zápis NZ 75/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.5.2001 19.10.2001 14
B 1313/SL 15 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 19.5.2001 19.10.2001 20
B 1313/SL 6 změna právní formy, fúze Krajský soud v Ústí nad Labem 26.10.2000 4
B 1313/SL 4 ostatní - fotodokumentace inv. majetku Krajský soud v Ústí nad Labem 26.10.2000 32
B 1313/SL 3 posudek znalce č. 40/123-99 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.10.1999 26.10.2000 79
B 1313/SL 2 posudek znalce č. 4139/424-99 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.10.1999 26.10.2000 90
B 1313/SL 14 notářský zápis NZ 119/2000 - usttavující VH Krajský soud v Ústí nad Labem 19.7.2000 26.10.2000 478
B 1313/SL 13 ostatní - zápis ze shromáždění zaměst. Krajský soud v Ústí nad Labem 19.7.2000 26.10.2000 12
B 1313/SL 12 ostatní - zápis z 1. zasedání předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 19.7.2000 26.10.2000 1
B 1313/SL 11 ostatní - zápis z 1. zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 19.7.2000 26.10.2000 1
B 1313/SL 10 posudek znalce čj. 1112/59/2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.5.2000 26.10.2000 5
B 1313/SL 1 notářský zápis NZ 2/2000 - členská schůze Krajský soud v Ústí nad Labem 8.1.2000 26.10.2000 12

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení ASTUR Straškov, a.s.


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu ASTUR Straškov, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.