Asseco Solutions, a.s. Praha IČO: 64949541

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Asseco Solutions, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 64949541.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Asseco Solutions, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1996. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 13 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence a další.

Základní údaje o Asseco Solutions, a.s. IČO: 64949541

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 5.3.1996
Spisová značka: B 3771
IČO: 64949541
Obchodní firma: Asseco Solutions, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 5.3.1996
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 5.3.1996
Počet členů statutárního orgánu: 3 30.12.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 9.5.2014
Počet členů statutárního orgánu: 2 9.5.2014 - 30.12.2015
Na společnost Asseco Solutions, a.s. se sídlem Praha 4, Zelený pruh 1560/99, PSČ 140 02, identifikační číslo 649 49 541, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3771 přešlo jako na společnost nástupnickou jmění zani kající společnosti DATALOCK spol. s r.o. se sídlem Opava, Sadová 199/46, PSČ 746 01, identifikační číslo 619 46 974, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12939, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů , a to na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením s rozhodným dnem fúze 01.01.2010. 1.6.2010
Mimořádná valná hromada společnosti Asseco Solutions, a.s., se sídlem Praha 4, Zelený pruh 1560/99, PSČ 140 02, IČ 64949541, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3771 (dále jen ?Společnost?), konaná dne 14.srpna 2 009 rozhodla o přechodu všech ostatních akcií Společnosti na hlavního akcionáře Společnosti tak, že přijala toto usnesení: 1. Na této mimořádné valné hromadě Společnosti předložila společnost Asseco Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 9, Podvinný mlýn 2178/6, PSČ 190 00, IČ 27074358, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525, Společ nosti akcie a hromadné listiny prokazující, že je majitelem 203.629 kusů nekótovaných kmenových akcií na majitele v listinné podobě, emitovaných Společností, o jmenovité hodnotě 50,- Kč, a to akcie série A, č. 000019 ? 000036, 000058 ? 000090, 000119 ? 0 00148, 000179 ? 000184, 000252 ? 000270, 000285 ? 000289, 000295 ? 000303, 000309 ? 000318, 000336 ? 000345, 000371 ? 000378, 000384 ? 000399, 000431 ? 000435, hromadné listiny série B, č. 000001, 000003 ? 000598, 000644 ? 000651, 000661 ? 000665, 00068 7 ? 000717, 000734, 000736 ? 000760, 000779 ? 000780, 000865 ? 000870, 000872, 000888 ? 000906, 000924, hromadné listiny série C, č. 000001 ? 000990 a hromadné listiny série D, č. 000001 ? 000147, čímž doložila, že vlastní akcie Společnosti, jejichž souh rnná jmenovitá hodnota představuje cca 95,78% základního kapitálu Společnosti a s nimiž je spojen cca 95,78% podíl na hlasovacích právech Společnosti. Tím bylo osvědčeno, že společnost Asseco Czech Republic, a.s. (dále jen ?Hlavní akcionář?) splňuje i ke dni konání této mimořádné valné hromady požadavky § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, a je tedy hlavním akcionářem ve smyslu tohoto ustanovení. 2. Mimořádná valná hromada Společnosti schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností vlastněným akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře (dále jen ?Minoritní akcionáři?) n a Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím Společnosti v majetku Minoritních akcionářů přechází podle § 183i odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dá le jen ?Den přechodu?) na Hlavního akcionáře. Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3. Hlavní akcionář poskytne Minoritním akcionářům nebo, budou-li akcie Společnosti zastaveny, zástavním věřitelům (dále jen ?oprávněné osoby?) za akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 1.057,- Kč za každou jednu akcii Společnosti, tedy za kmenovou akcii vydanou v listinné podobě znějící na majitele o jmenovité hodnotě 50,- Kč. Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 2251/2009 ze dne 30.5.2009 zpracovaným znalcem Prof. Ing. Vladimírem Smejkalem, CSc., v němž zna lec dospěl k následujícímu závěru : ?Vzhledem k tomu, že v minulosti byly provedeny transakce s akciemi s cenou stanovenou ve výši 1 057 Kč/akcii, považuje znalec za hodnotu přiměřeného protiplnění za převáděné akcie společnosti LCS International, a.s. (p ozn. nyní Asseco Solutions, a.s.) tuto částku 1 057 Kč/akcie, která je o 0,66 % vyšší, nežli hodnota zjištěná na základě výše popsaného aktuálního ocenění Společnosti.? 4. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám uvedené peněžní protiplnění bez zbytečného odkladu poté, co do 30 dnů ode Dne přechodu nebo nejdéle v dodatečné lhůtě určené Společností podle § 183l odst. 6 a § 214 odst. 1 obchodního zákoníku předají listinn é akcie Společnosti. Uvedené protiplnění bude za podmínek uvedených v § 183m odst. 2 obchodního zákoníku úročeno úrokovou sazbou stanovenou ve výši obvyklých úroků podle § 502 obchodního zákoníku. Podrobnosti postupu při převzetí akcií Společnosti a posky tnutí protiplnění, uveřejní společně Hlavní akcionář a Společnost nejpozději 1 týden přede Dnem přechodu způsobem stanoveným pro svolání valné hromady Společnosti. Akcie, které nebudou předloženy ve výše uvedených lhůtách, prohlásí představenstvo Společno sti za neplatné postupem podle § 214 odst. 2 a 3 obchodního zákoníku. 10.9.2009 - 5.5.2010
Na společnost LCS International, a.s. přešlo v důsledku převodu jmění zanikající společnosti LCS Softprofes, a.s., IČ 250 78 640, se sídlem 500 03 Hradec Králové, Bratří Štefanů 60. 1.10.2005
Na společnost LCS International, a.s., přešlo v důsledku rozdělení sloučením část jmění zanikající společnosti LCS Holding, a.s., se sídlem Praha 3, Slezská 844/96, PSČ 130 00, identifikační číslo 442 68 980, uvedená ve Smlouvě o rozdělení a převzetí obch odního jmění ze dne 28.6. 2004. Druhou nástupnickou společností je NYCOM, a.s., se sídlem Praha 10, Radiová 1122/1, PSČ 102 27, identifikační číslo 452 71 607. 1.10.2004
Jediný akcionář rozhodl zvýšit základní kapitál společnosti upisováním nových akcií peněžitým vkladem jediného akcionáře. Celková částka o níž má být zvýšen základní kapitál společnosti, který nyní činí 6.000.000,- Kč, představuje částku ve výši 2.250.000,- Kč. Po zvýšení v rozsahu uvedeném v předchozí větě by měl základní kapitál společnosti činit 8.250.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení. Připouští se výhradně započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií ve výši 4.500.000,- Kč. Emisní kurs každé upisované akcie se stanovuje ve výši 2.000,- Kč. Rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou každé akcie tvoří emisní ážio ve výši 1.000,- Kč. Rozhoduje se, že upisované akcie budou vydány jako akcie kmenové na majitele v počtu 2.250 ks, a to v zaknihované podobě, každá akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a tyto budou vydány za peněžitý vklad. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti a lhůta stanovená pro upisování akcií je do 60 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku s tím, že představenstvo společnosti LCS International, a.s. oznámí počátek běhu takto stanovené lhůty jedinému akcionáři písemně na adresu jeho sídla, a to nejpozději do 7 dnů ode dne nabytí právní moci předmětného soudního rozhodnutí. Jediný akcionář - LCS Holding, a.s. upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručí představenstvo společnosti LCS International, a.s. spolu s písemným oznámením o počátku běhu lhůty stanovené pro upisování akcií. Rozhoduje se, že na osm dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1000,- Kč, a to každé z nich, lze upsat tři nové akcie o jmenovité hodnotě 1000,- Kč, a to každé z nich. Stanovuje se, že rozhodným dnem ve smyslu § 204a odst. 2 písm. d) je den nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti LCS International, a.s. je povinno bez zbytečného odkladu podat návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Před podáním tohoto návrhu musí být uzavřena písemná dohoda o započtení. Započtena bude peněžitá pohledávka jediného akcionáře - LCS Holding, a.s. vůči společnosti - LCS International, a.s. proti pohledávce na splacení emisního kurzu upsaných akcií. Peněžitá pohledávka plyne z písemného uznání závazku ze dne 19.6.2002 mezi společností LCS International, a.s., jako dlužníkem, a společností LCS Holding, a.s., jako věřitelem v celkové výši 4.500.000,- Kč, přičemž započtena bude částka v plné výši. Návrh dohody o započtení doručí představenstvo společnosti LCS International, a.s. jedinému akcionáři spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií s tím, že tato dohoda bude uzavřena nejpozději do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Nedílnou součástí dohody o započtení bude výše uvedené písemné uznání závazku. 11.9.2002 - 7.11.2002
Dne 15.5.1998 se uskutečnilo jednání jediného akcionáře společnosti LCS Holding, a.s. IČ0 44 26 89 80, která je 100% akcionářem společnosti LCS International, a.s.. Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního jmění dle § 205 odst. 2) obchodního zákoníku neveřejným úpisem akcií o 4.800.000,- Kč to jest na částku 6.000.000,- Kč. Nepřipouští se upisovábní akcií nad tuto částku. Rozhodl, že upsáno bude 4.800 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, zaknihovaných, veřejně neobchodovatelných. Rozhodl, že akcie budou upsány jediným akcionářem, to jest společnosti LCS Holding, a.s. IČO 44 26 89 80 se sídlem Praha 3, Slezská 96 ve smyslu § 205 odst. 2) obchodního zákoníku. Emisní kurs akcií činí 1.000,- Kč. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs na bankovní účet společnosti LCS International, a.s. IČO 64 94 95 41 se sídlem Praha 3, Slezská č. 96 vedený u IPB a.s. pobočka PRAHA-AXA, číslo účtu 111263671/5100. Platba bude provedena převodem z účtu upisovatele. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upisovaných akcií nejpozději v den úpisu. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitým vkladem. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro upsání akcií se stanovuje nejpozději do 14 dnů poté, co bude rozhodnutí jediného akcionáře zapsáno do obchodního rejstříku ( počátek lhůty ). 21.9.1998 - 19.4.1999

Aktuální kontaktní údaje Asseco Solutions, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 64949541
Obchodní firma: Asseco Solutions, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 10.6.1996
Celkový počet živností: 11
Aktivních živností: 3

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 64949541
Firma: Asseco Solutions, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 5.3.1996

Kontakty na Asseco Solutions, a.s. IČO: 64949541

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Zelený pruh 1560/99 , Praha 140 00 11.9.2002
Sídlo: Slezská 844/96 , Praha 130 00 21.1.2002 - 11.9.2002
Sídlo: Slezská 844/96 , Praha 130 00 5.3.1996 - 21.1.2002

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Zelený pruh 1560/99, Praha 140 00

Obory činností Asseco Solutions, a.s. IČO: 64949541

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 22.6.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.6.2010
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 18.6.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 18.6.2009 - 22.6.2010
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 18.6.2009 - 22.6.2010
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 21.1.2002 - 18.6.2009
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 21.1.2002 - 22.6.2010
zprostředkovatelská činnost v oblati obchodu a služeb 12.7.2000 - 18.6.2009
poskytování software 12.7.2000 - 22.6.2010
organizační činnost v oblasti vzdělávacích kursů 12.7.2000 - 22.6.2010
administrativní práce 12.7.2000 - 22.6.2010
obchodování s cennými papíry /vlastním jménem na vlastní účet, vlastním jménem na cizí účet a cizím jménem na cizí účet/ a podle § 46 odst. 2 zák. č. 591/92 Sb. a/ obstarávat pro emitenta vydávání cenných papírů a poskytovat s tím související služby, b/ vykonávat činnosti na základě smluv podle § 34 a § 37 zák. č. 591/92 Sb. o cenných papírech c/ obstarávat pro emitenta splácení cenných papírů a vyplácení výnosů z nich d/ provádět poradenskou činnost ve věcech týkajících se cenných papírů Dále vykonávat činnost na základě Smlouvy o správě cenných papírů dle § 36 zák. č. 591/92 Sb., o cenných papírech 5.3.1996 - 2.9.1997
nákup, výroba a prodej výpočetní a kancelářské techniky a servisní a poradenská činnost v této oblasti 5.3.1996 - 21.1.2002
činnost účetních poradců 5.3.1996 - 21.1.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výj. zboží, vyloučeného z.č.455/91 Sb. a jeho příl. 5.3.1996 - 18.6.2009
činnost organizačních a ekonomických poradců 5.3.1996 - 22.6.2010

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 10.6.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: Bratří Štefanů 80/60 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1000101312
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2009
Provozovna č. 2
Provozovna: Hálkova 171/2 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1000101321
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2010
Provozovna č. 3
Provozovna: třída Legií 1115 , Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny: 1008566659
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2011
Provozovna č. 4
Provozovna: Masná 1493/8 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1008566641
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2012
Provozovna č. 5
Provozovna: Londýnské náměstí 886/4 , Brno 639 00
Identifikační číslo provozovny: 1012121500
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.2.2018

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 10.6.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: Bratří Štefanů 80/60 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1000101312
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování: 1.1.2009
Provozovna č. 2
Provozovna: Hálkova 171/2 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1000101321
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování: 1.1.2010
Provozovna č. 3
Provozovna: třída Legií 1115 , Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny: 1008566659
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování: 1.1.2011
Provozovna č. 4
Provozovna: Masná 1493/8 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1008566641
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování: 1.4.2012
Provozovna č. 5
Provozovna: Londýnské náměstí 886/4 , Brno 639 00
Identifikační číslo provozovny: 1012121500
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování: 1.2.2018

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 10.6.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: Bratří Štefanů 80/60 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1000101312
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2009
Provozovna č. 2
Provozovna: Hálkova 171/2 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1000101321
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2010
Provozovna č. 3
Provozovna: třída Legií 1115 , Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny: 1008566659
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2011
Provozovna č. 4
Provozovna: Masná 1493/8 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1008566641
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2012
Provozovna č. 5
Provozovna: Londýnské náměstí 886/4 , Brno 639 00
Identifikační číslo provozovny: 1012121500
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.2.2018

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.6.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.6.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.6.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Administrativní práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.6.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.6.1996
Zánik oprávnění: 18.12.2000

Živnost č. 9 Poskytování software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.6.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Reklamní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.6.1996
Zánik oprávnění: 30.5.2006

Živnost č. 11 Organizační činnost v oblasti vzdělávacích kursů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.6.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba kancelářských strojů a zařízení, kromě počítačů a periferních zařízení
Nespecializovaný velkoobchod
Činnosti v oblasti informačních technologií
Poradenství v oblasti informačních technologií
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Činnosti vedení podniků
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Ostatní vzdělávání j. n.
Opravy počítačů a periferních zařízení

Vedení firmy Asseco Solutions, a.s. IČO: 64949541

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná a za společnost podepisuje každý člen představenstva samostatně. 26.9.2013
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva. Za společnost podepisují dva členové představenstva a to tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě připojí svůj podpis. 11.9.2002 - 26.9.2013
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, nebo vypsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně vždy dva členové představenstva. 5.3.1996 - 11.9.2002
Jméno: Ing. Jiří Hub 10.5.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.3.2018
Ve funkci: od 26.3.2018
Adresa: Karlovo náměstí 315/6, Praha 120 00
Jméno: Ing. Petr Hampl 16.10.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2018
Adresa: Velká Dlážka 2802/28, Přerov 750 02
Jméno: Markus Haller 12.7.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2019
Ve funkci: od 1.7.2019
Adresa: Basilikastrasse 6 , 4470 Enns Rakouská republika
Jméno: Jan Přerovský 5.3.1996 - 11.9.2002
Funkce: předseda
Adresa: Spálená 93/23, Praha 110 00
Jméno: ing. Stanislav Sýkora 5.3.1996 - 11.9.2002
Funkce: místopředseda
Ve funkci: do 21.5.1997
Adresa: V Luhu 532, Dobřichovice 252 29
Jméno: Ing. Pavel Pospíšil 7.11.2002 - 9.7.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 24.9.2002 do 30.4.2003
Adresa: Postupická 2956/1, Praha 141 00
Jméno: ing. Petr Maňas 5.3.1996 - 2.5.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.12.2000 do 28.2.2006
Adresa: Bohdalecká 414/15, Praha 101 00
Jméno: Jan Přerovský 11.9.2002 - 2.5.2006
Funkce: předseda
Trvání členství: od 22.12.2000 do 18.2.2006
Ve funkci: od 16.5.2001 do 18.2.2006
Adresa: Horní 196, Dobřejovice 251 01
Jméno: Ing. Stanislav Sýkora 11.9.2002 - 2.5.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.12.2000 do 28.2.2006
Adresa: V Luhu 532, Dobřichovice 252 29
Jméno: Ing. Jiří Hub 9.7.2003 - 12.9.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.5.2003 do 26.7.2007
Adresa: Kukučínova 1148/4, Praha 142 00
Jméno: Jan Přerovský 2.5.2006 - 12.9.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.3.2006 do 25.7.2007
Ve funkci: od 2.3.2006 do 25.7.2007
Adresa: Horní 196, Dobřejovice 251 01
Jméno: Ing. Stanislav Sýkora 2.5.2006 - 12.9.2007
Funkce: člen představentva
Trvání členství: od 1.3.2006 do 26.7.2007
Adresa: V Luhu 532, Dobřichovice 252 29
Jméno: Ing. Petr Maňas 2.5.2006 - 12.9.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2006 do 26.7.2007
Adresa: Bohdalecká 414/15, Praha 101 00
Jméno: Ing. Jiří Hub 12.9.2007 - 13.5.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.7.2007
Adresa: Kukučínova 1148/4, Praha 142 00
Jméno: Ing. Libor Friedel 12.9.2007 - 13.5.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.7.2007 do 26.3.2008
Adresa: Pod Morávií 1314/3, Kopřivnice 742 21
Jméno: Ing. Stanislav Sýkora 12.9.2007 - 18.6.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.7.2007 do 22.5.2009
Ve funkci: od 27.7.2007 do 22.5.2009
Adresa: V Luhu 532, Dobřichovice 252 29
Jméno: Ing. Petr Maňas 12.9.2007 - 18.6.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.7.2007 do 22.5.2009
Adresa: Bohdalecká 414/15, Praha 101 00
Jméno: Ing. Pavel Pospíšil 16.11.2007 - 18.6.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.10.2007 do 22.5.2009
Adresa: Postupická 2956/1, Praha 141 00
Jméno: Ing. Jiří Hub 13.5.2008 - 18.6.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.7.2007 do 22.5.2009
Adresa: Karlovo náměstí 315/6, Praha 120 00
Jméno: Petr Hampl 13.5.2008 - 18.6.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.3.2008 do 22.5.2009
Adresa: Velká Dlážka 2802/28, Přerov 750 02
Jméno: Ing. Stanislav Sýkora 18.6.2009 - 22.2.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 23.5.2009
Ve funkci: od 23.5.2009 do 17.1.2011
Adresa: V Luhu 532, Dobřichovice 252 29
Jméno: Ing. Dušan Lapčík 18.6.2009 - 22.2.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.5.2009 do 31.12.2010
Adresa: 434, Bělá pod Pradědem 790 01
Jméno: Ing. Jiří Hub 18.6.2009 - 24.7.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.5.2009 do 26.3.2012
Adresa: Karlovo náměstí 315/6, Praha 120 00
Jméno: Ing. Stanislav Sýkora 22.2.2011 - 24.7.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 23.5.2009 do 26.3.2012
Ve funkci: od 17.1.2011 do 26.3.2012
Adresa: V Luhu 532, Dobřichovice 252 29
Jméno: Ing. Stanislav Sýkora 24.7.2012 - 19.3.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.3.2012 do 1.3.2013
Ve funkci: od 26.3.2012 do 1.3.2013
Adresa: V Luhu 532, Dobřichovice 252 29
Jméno: Ing. Jiří Hub 24.7.2012 - 19.3.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.3.2012
Adresa: Karlovo náměstí 315/6, Praha 120 00
Jméno: Ing. Peter Lang 22.2.2011 - 26.9.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2011 do 30.6.2013
Ve funkci: od 17.1.2011 do 30.6.2013
Adresa: Jasencová 6675 14, 841 07 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Ing. Radoslav Balvan 22.2.2011 - 26.9.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2011 do 30.6.2013
Adresa: Kazanská 58 , 821 07 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Ing. Martina Mošková 22.2.2011 - 26.9.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2011 do 30.6.2013
Adresa: Humenské nám. 3730 4, 851 07 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Jiří Hub 19.3.2013 - 7.4.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.3.2012 do 25.3.2015
Ve funkci: od 1.3.2013
Adresa: Karlovo náměstí 315/6, Praha 120 00
Jméno: Markus Haller 26.9.2013 - 20.7.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2013 do 1.7.2016
Ve funkci: od 1.7.2013 do 1.7.2016
Adresa: Hauptstraße 46 , 4484 Kronstorf Rakouská republika
Jméno: Ing. Jiří Hub 7.4.2015 - 10.5.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.3.2015 do 26.3.2018
Ve funkci: od 26.3.2015 do 26.3.2018
Adresa: Karlovo náměstí 315/6, Praha 120 00
Jméno: Thomas Stiegler 30.12.2015 - 16.10.2018
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 25.11.2015 do 30.9.2018
Ve funkci: od 25.11.2015 do 30.9.2018
Adresa: In den Floragärten 3 , 131 87 Berlín Spolková republika Německo
Jméno: Markus Haller 20.7.2016 - 12.7.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2016 do 30.6.2019
Ve funkci: od 1.7.2016 do 30.6.2019
Adresa: Basilikastrasse 6 , 4470 Enns Rakouská republika

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Jozef Klein 13.7.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.12.2016
Ve funkci: od 25.3.2017
Adresa: Trstínska 51 , 841 06 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Miroslaw Leniart 16.10.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2018
Adresa: Staroniwska 206a/2 , Rzeszow Polská republika
Jméno: Branislav Tkáčik 25.7.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.7.2019
Adresa: Košická 17180/49 , 821 08 Bratislava Slovenská republika
Jméno: ing. Jaroslav Lieb 5.3.1996 - 2.9.1997
Funkce: člen
Adresa: A. Nováka 340 , 251 63 Stránčice Česká republika
Jméno: Michal Lieb 2.9.1997 - 27.3.2000
Funkce: člen
Adresa: Slezská 844/96, Praha 130 00
Jméno: ing. Zdeněk Schweiner CSc. 5.3.1996 - 21.1.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 15.5.2001
Adresa: Murmanská 1245/15, Praha 100 00
Jméno: ing. Pavel Pospíšil 5.3.1996 - 7.11.2002
Funkce: předseda
Trvání členství: od 29.12.2000 do 1.9.2002
Ve funkci: od 29.12.2000 do 1.9.2002
Adresa: Postupická 2956/1, Praha 141 00
Jméno: Ing. Ján Bobovský 27.3.2000 - 7.11.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 18.8.1999
Adresa: Slezská 844/96, Praha 130 00
Jméno: Ing. Ján Bobovský 7.11.2002 - 4.10.2004
Funkce: předseda
Trvání členství: od 18.8.1999 do 18.8.2004
Ve funkci: od 23.9.2002 do 18.8.2004
Adresa: Slezská 844/96, Praha 130 00
Jméno: Ing. Ján Bobovský 4.10.2004 - 24.11.2004
Funkce: předseda
Ve funkci: od 19.8.2004
Adresa: Slezská 844/96, Praha 130 00
Jméno: Ing. Ctirad Richter 21.1.2002 - 22.11.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 15.5.2001 do 15.5.2006
Adresa: Slezská 844/96, Praha 130 00
Jméno: Ing. Ján Bobovský 24.11.2004 - 12.9.2007
Funkce: předseda
Trvání členství: od 19.8.2004 do 26.7.2007
Ve funkci: od 19.8.2004 do 26.7.2007
Adresa: Slezská 844/96, Praha 130 00
Jméno: Ing. Jiří Šach 7.11.2002 - 16.11.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.9.2002 do 20.9.2007
Adresa: Na hroudě 1955/51, Praha 100 00
Jméno: Ing. Petr Morávek 12.9.2007 - 13.5.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.7.2007 do 26.3.2008
Adresa: Záhradnícka 81 , 821 08 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Ing. Ctirad Richter 22.11.2006 - 18.6.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.10.2006 do 22.5.2009
Adresa: Slezská 844/96, Praha 130 00
Jméno: Jan Přerovský 12.9.2007 - 18.6.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.7.2007 do 22.5.2009
Ve funkci: od 26.7.2007 do 22.5.2009
Adresa: Horní 196, Dobřejovice 251 01
Jméno: Ing. Tomáš Vaník 12.9.2007 - 18.6.2009
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.7.2007 do 22.5.2009
Ve funkci: od 26.7.2007 do 22.5.2009
Adresa: Karolíny Světlé 373, Starý Plzenec 332 02
Jméno: Ing. Jiří Šach 16.11.2007 - 18.6.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 2.10.2007 do 21.5.2009
Adresa: Na hroudě 1955/51, Praha 100 00
Jméno: Ing. Miloš Houska 13.5.2008 - 18.6.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.3.2008 do 22.5.2009
Adresa: Skalka 905, Prachatice 383 01
Jméno: Ing. Peter Lang 18.6.2009 - 22.6.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.5.2009
Ve funkci: od 22.5.2009
Adresa: Andreja Plávku 7117 , 811 06 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Ing. Tomáš Vaník 18.6.2009 - 22.6.2010
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.5.2009 do 19.2.2010
Ve funkci: od 22.5.2009 do 19.2.2010
Adresa: Karolíny Světlé 373, Starý Plzenec 332 02
Jméno: Ing. Ivan Országh 22.6.2010 - 29.12.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.2.2010 do 30.9.2010
Adresa: Hornádska 5120 30, 821 07 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Jiří Brabec 16.11.2007 - 22.2.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.10.2007 do 17.12.2010
Adresa: Průběžná 760/54, Praha 100 00
Jméno: Ing. Peter Lang 22.6.2010 - 22.2.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.5.2009 do 8.12.2010
Ve funkci: od 22.5.2009 do 8.12.2010
Adresa: Jasencová 6675 14, 841 07 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Hana Bečková 29.12.2010 - 22.2.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2010 do 8.12.2010
Adresa: K Dubu 1714, Beroun 266 01
Jméno: Jiří Brabec 22.2.2011 - 19.3.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.12.2010 do 12.3.2014
Adresa: Průběžná 760/54, Praha 100 00
Jméno: Ing. Branislav Tkáčik 22.2.2011 - 26.9.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.12.2010 do 30.6.2013
Ve funkci: od 9.12.2010 do 30.6.2013
Adresa: Nová 4 , 900 42 Dunajská Lužná Slovenská republika
Jméno: Aleksander Duch 18.9.2013 - 26.9.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.7.2013
Adresa: Ul. Krakowskie Przedmiescie 19/1 , Varšava Polská republika
Jméno: RNDr. Jozef Klein 22.2.2011 - 9.5.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.12.2010 do 8.12.2013
Ve funkci: od 9.12.2010 do 8.12.2013
Adresa: Trstínska 51 , 841 06 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Jiří Brabec 19.3.2013 - 9.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.12.2010 do 12.3.2014
Adresa: Moskevská 1464/61, Praha 101 00
Jméno: Peter Lang 26.9.2013 - 9.5.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2013 do 12.3.2014
Ve funkci: od 1.7.2013 do 12.3.2014
Adresa: Jasencová 6675/14 , 841 07 Bratislava - Devínská Nová Ves Slovenská republika
Jméno: Aleksander Paweł Duch 26.9.2013 - 6.12.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.7.2013 do 5.7.2016
Adresa: Ul. Krakowskie Przedmiescie 19/1 , Varšava Polská republika
Jméno: Branislav Tkáčik 26.9.2013 - 6.12.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.7.2013 do 5.7.2016
Adresa: Nová 4 , 900 42 Dunajská Lužná Slovenská republika
Jméno: RNDr. Jozef Klein 9.5.2014 - 2.3.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.12.2013 do 9.12.2016
Ve funkci: od 19.3.2014 do 9.12.2016
Adresa: Trstínska 51 , 841 06 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Jozef Klein 2.3.2017 - 13.7.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.12.2016
Adresa: Trstínska 51 , 84106 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Aleksander Paweł Duch 6.12.2016 - 16.10.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.7.2016 do 1.10.2018
Adresa: Krakowskie Przedmiescie 19/1 , Varšava Polská republika
Jméno: Branislav Tkáčik 6.12.2016 - 25.7.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.7.2016 do 4.7.2019
Adresa: Košická 49 , 821 08 Bratislava Slovenská republika

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Dušan Drechsler 23.7.2013
Adresa: Spojovací 669, Rožmitál pod Třemšínem 262 42
Jméno: Thomas Stiegler 16.10.2018
Adresa: Am Gänsepütz 3 , 537 57 Sankt Augustin Spolková republika Německo
Jméno: Peter Sadák 23.7.2013 - 18.3.2015
Adresa: Sekurisova 2737/14 , 841 02 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Jan Novotný 23.7.2013 - 1.11.2017
Adresa: Famfulíkova 1134/12, Praha 182 00
Jméno: Thorsten Reuper 19.5.2014 - 1.11.2017
Adresa: Ritterstrasse 5 , 122 07 Berlín Spolková republika Německo
Jméno: Petr Hampl 13.7.2017 - 16.10.2018
Adresa: Velká Dlážka 2802/28, Přerov 750 02

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Markus Haller
Člen statutárního orgánu: Ing. Jiří Hub
Člen statutárního orgánu: Ing. Petr Hampl

Vlastníci firmy Asseco Solutions, a.s. IČO: 64949541

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 10 629 800 Kč 100% 30.7.2003
zakladni 8 250 000 Kč 100% 7.11.2002 - 30.7.2003
zakladni 6 000 000 Kč 100% 19.4.1999 - 7.11.2002
zakladni 1 200 000 Kč - 5.3.1996 - 19.4.1999

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 50 Kč 212 595 24.10.2016
Akcie na jméno 50 Kč 212 595 14.1.2011 - 24.10.2016
Akcie na majitele 50 Kč 212 595 30.7.2003 - 14.1.2011
Akcie na majitele 1 000 Kč 8 250 7.11.2002 - 30.7.2003
Akcie na majitele 1 000 Kč 6 000 19.4.1999 - 7.11.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 200 5.3.1996 - 19.4.1999

Sbírka Listin Asseco Solutions, a.s. IČO: 64949541

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 3771/SL 112 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.12.2015 1.3.2016 2.3.2016 31
B 3771/SL 111 notářský zápis [NZ 366/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.11.2015 19.12.2015 31.12.2015 36
B 3771/SL 110 notářský zápis [NZ 357/2015] Městský soud v Praze 24.11.2015 19.12.2015 31.12.2015 8
B 3771/SL 109 ostatní zápis z DR /volba představenstva/ Městský soud v Praze 3.3.2015 27.3.2015 9.4.2015 6
B 3771/SL 108 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 26.3.2015 27.3.2015 9.4.2015 2
B 3771/SL 107 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 27.2.2015 3.3.2015 34
B 3771/SL 106 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.3.2014 9.4.2014 19.5.2014 28
B 3771/SL 104 stanovy společnosti /různá data vzniku/ Městský soud v Praze 18.3.2014 21.3.2014 29
B 3771/SL 99 notářský zápis NZ 129/2013 Městský soud v Praze 1.7.2013 13.9.2013 1.10.2013 7
B 3771/SL 103 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 1.7.2013 13.9.2013 1.10.2013 1
B 3771/SL 102 ostatní zápis z jednání DR/volba předs. Městský soud v Praze 28.6.2013 13.9.2013 1.10.2013 4
B 3771/SL 100 notářský zápis NZ 131/2013 Městský soud v Praze 4.7.2013 13.9.2013 1.10.2013 7
B 3771/SL 98 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 13.5.2013 15.5.2013 34
B 3771/SL 97 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 1.3.2013 15.3.2013 26.3.2013 1
B 3771/SL 96 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 26.3.2012 6.8.2012 9.8.2012 1
B 3771/SL 95 ostatní zápis ze zasedání DR/volba předs. Městský soud v Praze 26.3.2012 6.8.2012 9.8.2012 6
B 3771/SL 94 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 19.6.2012 22.6.2012 37
B 3771/SL 93 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 8.8.2011 10.8.2011 41
B 3771/SL 92 ostatní - záp.z jed.představenstva Městský soud v Praze 22.9.2010 23.2.2011 3
B 3771/SL 91 notářský zápis NZ 789/2010 Městský soud v Praze 8.12.2010 23.2.2011 9
B 3771/SL 90 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 21.1.2011 23.2.2011 4
B 3771/SL 89 podpisové vzory Městský soud v Praze 18.1.2011 23.2.2011 2
B 3771/SL 87 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.1.2011 23.2.2011 29
B 3771/SL 86 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.12.2010 21.12.2010 22.12.2010 29
B 3771/SL 84 zpráva auditora +zahaj.rozvaha 1.1.2010 Městský soud v Praze 1.1.2010 25.6.2010 8
B 3771/SL 83 notářský zápis -NZ205/2010-proj.fúze Městský soud v Praze 28.4.2010 25.6.2010 15
B 3771/SL 85 ostatní -zápis z jednání představen. Městský soud v Praze 18.2.2010 24.6.2010 4
B 3771/SL 82 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 6.4.2010 7.4.2010 43
B 3771/SL 81 ostatní -projekt fúze sloučením Městský soud v Praze 22.2.2010 9.3.2010 9.3.2010 7
B 3771/SL 79 účetní závěrka, zpráva auditora r.2008+posudek znalce Městský soud v Praze 31.12.2008 30.9.2009 3.10.2009 153
B 3771/SL 80 notářský zápis, účetní závěrka, posudek znalce NZ 424/2009 Městský soud v Praze 14.8.2009 30.9.2009 144
B 3771/SL 78 notářský zápis NZ 424/2009+pos.znalce Městský soud v Praze 14.8.2009 10.9.2009 14.9.2009 44
B 3771/SL 77 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.7.2009 4.8.2009 9.8.2009 29
B 3771/SL 76 ostatní zápis z mimořádného zasedání Městský soud v Praze 22.5.2009 8.7.2009 3
B 3771/SL 75 ostatní zápis z mimořádného zasedání Městský soud v Praze 23.5.2009 8.7.2009 1
B 3771/SL 74 ostatní zápis o průběhu mimořádné VH. Městský soud v Praze 22.5.2009 8.7.2009 9
B 3771/SL 73 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.5.2009 8.7.2009 3
B 3771/SL 72 notářský zápis NZ 263/2009 Městský soud v Praze 22.5.2009 8.7.2009 10
B 3771/SL 71 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 24.4.2009 27.4.2009 49
B 3771/SL 70 ostatní - záp.z VH+přílohy Městský soud v Praze 25.3.2009 24.4.2009 27.4.2009 10
B 3771/SL 69 ostatní -výp.ze záp.zasedání DR Městský soud v Praze 26.3.2008 2.6.2008 4
B 3771/SL 68 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 26.3.2008 2.6.2008 21
B 3771/SL 67 ostatní - zápéis VH + přílohy Městský soud v Praze 26.3.2008 20.5.2008 28.5.2008 20
B 3771/SL 66 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 20.5.2008 28.5.2008 38
B 3771/SL 65 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 10.10.2007 1.12.2007 4
B 3771/SL 64 podpisové vzory Městský soud v Praze 1.12.2007 1
B 3771/SL 63 ostatní -společný zápis z voleb čl.DR Městský soud v Praze 2.10.2007 1.12.2007 24
B 3771/SL 62 ostatní - zápis VH + přílohy Městský soud v Praze 5.10.2007 9.11.2007 13.11.2007 20
B 3771/SL 61 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - k 30.6.2007 Městský soud v Praze 30.6.2007 9.11.2007 13.11.2007 42
B 3771/SL 60 ostatní -vzdání se fun./J.Přerovský/ Městský soud v Praze 25.7.2007 18.9.2007 1
B 3771/SL 59 ostatní -záp.z mimoř.zased.představen. Městský soud v Praze 27.7.2007 18.9.2007 1
B 3771/SL 58 ostatní -zápis z mimoř.zasedání DR Městský soud v Praze 26.7.2007 18.9.2007 4
B 3771/SL 57 ostatní -zápis z mimoř.zasedání DR Městský soud v Praze 25.7.2007 18.9.2007 1
B 3771/SL 56 podpisové vzory -4x Městský soud v Praze 1.8.2007 18.9.2007 4
B 3771/SL 55 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ466/07 Městský soud v Praze 26.7.2007 18.9.2007 47
B 3771/SL 54 účetní závěrka, výroční zpráva 1.1.05-30.6.06+aud.+o vztazích Městský soud v Praze 30.6.2006 21.12.2006 0
B 3771/SL 53 ostatní -zápis z mimoř.zased.představe Městský soud v Praze 2.3.2006 30.5.2006 0
B 3771/SL 52 ostatní -výpis ze záp.zasedání DR Městský soud v Praze 1.3.2006 30.5.2006 0
B 3771/SL 51 ostatní -rozhodnutí správ.daně Městský soud v Praze 19.7.2005 17.5.2005 13.10.2005 0
B 3771/SL 50 ostatní -zpráva auditora Městský soud v Praze 29.6.2005 17.5.2005 13.10.2005 0
B 3771/SL 49 ostatní -zahaj.rozvaha k 1.1.05 Městský soud v Praze 1.1.2005 17.5.2005 13.10.2005 9
B 3771/SL 48 účetní závěrka r.2004+audit/B 2182 Hr.Králové Městský soud v Praze 31.12.2004 17.5.2005 13.10.2005 18
B 3771/SL 45 ostatní -daňový doklad Městský soud v Praze 20.5.2005 17.5.2005 13.10.2005 0
B 3771/SL 44 notářský zápis -NZ435/05+sml.o převzetí jmění Městský soud v Praze 23.6.2005 17.5.2005 13.10.2005 0
B 3771/SL 43 notářský zápis -NZ434/05+náv.sml.o přev.jmění Městský soud v Praze 23.6.2005 17.5.2005 13.10.2005 0
B 3771/SL 42 notářský zápis -NZ433/05+náv.sml.o přev.jmění Městský soud v Praze 23.6.2005 17.5.2005 13.10.2005 0
B 3771/SL 41 výroční zpráva za rok 2004 Městský soud v Praze 20.7.2005 20.7.2005 0
B 3771/SL 40 ostatní zápis z jednání VH Městský soud v Praze 23.6.2005 20.7.2005 20.7.2005 0
B 3771/SL 39 ostatní návrh. sml. o převzetí jmění Městský soud v Praze 17.5.2005 23.5.2005 0
B 3771/SL 38 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 19.8.2004 10.12.2004 0
B 3771/SL 37 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 23.7.2004 10.12.2004 0
B 3771/SL 35 ostatní -konečná rozvaha-rozdělená Městský soud v Praze 31.12.2003 26.5.2004 2.6.2004 0
B 3771/SL 34 ostatní návrh sml.rozděl.a přev.jmění Městský soud v Praze 26.5.2004 2.6.2004 0
B 3771/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2002+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2002 23.7.2003 0
B 3771/SL 31 notářský zápis -NZ370/2003 Městský soud v Praze 18.6.2003 23.7.2003 0
B 3771/SL 30 ostatní -čest.prohlášení 1x Městský soud v Praze 20.5.2003 28.5.2003 0
B 3771/SL 29 ostatní -výpis ze zápisu zasedání DR Městský soud v Praze 23.4.2003 28.5.2003 0
B 3771/SL 27 posudek znalce o hodnotě balíku akcií Městský soud v Praze 11.11.2002 12.11.2002 3.12.2002 0
B 3771/SL 26 notářský zápis NZ404/2002 Městský soud v Praze 20.6.2002 3.12.2002 0
B 3771/SL 25 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 24.10.2002 3.12.2002 0
B 3771/SL 24 ostatní zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 23.9.2002 3.12.2002 0
B 3771/SL 23 ostatní zápis/volby člena DR/-přílohy Městský soud v Praze 21.9.2002 3.12.2002 0
B 3771/SL 22 ostatní dohoda o započtení Městský soud v Praze 21.10.2002 3.12.2002 0
B 3771/SL 21 ostatní sml.o upsání akcií Městský soud v Praze 21.10.2002 3.12.2002 0
B 3771/SL 20 stanovy společnosti - úplné znění Městský soud v Praze 6.11.2002 27.11.2002 2.12.2002 0
B 3771/SL 19 výroční zpráva za rok 2001 Městský soud v Praze 13.9.2002 0
B 3771/SL 18 zakladatelské dokumenty, notářský zápis Městský soud v Praze 20.6.2002 13.9.2002 0
B 3771/SL 17 ostatní rozh. j. akcionáře Městský soud v Praze 13.9.2002 0
B 3771/SL 16 zakladatelské dokumenty -úplné znění Městský soud v Praze 21.1.2002 21.1.2002 28.3.2002 0
B 3771/SL 9 notářský zápis +stanovy Městský soud v Praze 15.5.2001 20.9.2001 20.11.2001 0
B 3771/SL 14 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.5.2001 20.9.2001 20.11.2001 0
B 3771/SL 13 ostatní -zápis volby/člen DR/ Městský soud v Praze 29.12.2000 20.9.2001 20.11.2001 0
B 3771/SL 11 ostatní -zápis mimořádného zas.DR Městský soud v Praze 15.12.2000 20.9.2001 20.11.2001 0
B 3771/SL 10 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře-pří. Městský soud v Praze 15.5.2001 20.9.2001 20.11.2001 0
B 3771/SL 8 výroční zpráva +audit za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 14.11.2001 0
B 3771/SL 7 stanovy společnosti +přílohy Městský soud v Praze 21.5.1997 19.12.2000 0
B 3771/SL 6 účetní závěrka za rok 1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 19.12.2000 0
B 3771/SL 5 notářský zápis +přílohy Městský soud v Praze 21.5.1997 19.12.2000 0
B 3771/SL 4 notářský zápis Městský soud v Praze 19.12.1996 19.12.2000 0
B 3771/SL 2 účetní závěrka za rok 1997,1998 Městský soud v Praze 21.4.2000 0
B 3771/SL 1 ostatní zápis rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 18.8.1999 27.3.2000 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Asseco Solutions, a.s.


Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Asseco Solutions, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.