Asseco Central Europe, a.s. Praha IČO: 27074358

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Asseco Central Europe, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 27074358.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Asseco Central Europe, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2003. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 19 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence a další.

Základní údaje o Asseco Central Europe, a.s. IČO: 27074358

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 6.8.2003
Spisová značka: B 8525
IČO: 27074358
Obchodní firma: Asseco Central Europe, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 6.8.2003
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 6.8.2003
Dne 5.1.2017 rozhodl jediný akcionář korporace (dále v rozhodnutí jen ASSECO CE) o snížení základního kapitálu takto: 1. Důvod snížení základního kapitálu 1.1. Důvodem snížení základního kapitálu ASSECO CE je optimalizace kapitálové vybavenosti ASSECO CE, jejíž rozsah je pro potřeby ASSECO CE nadbytečný, tedy uvolnění prostředků ASSECO CE, vázaných v základním kapitálu, za účelem jejich výplaty akcionářům. 1.2. Představenstvo ASSECO CE očekává, že toto rozhodnutí nebude mít negativní vliv na budoucí hospodaření ASSECO CE. 2. Způsob a rozsah snížení základního kapitálu 2.1. Základní kapitál ASSECO CE bude snížen poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií ASSECO CE. 2.2. Základní kapitál ASSECO CE bude snížen o celkovou částku 74.280.000,- Kč, tj. ze 185.700.000,- Kč na 111.420.000,- Kč. 2.3. Při snížení základního kapitálu ASSECO CE bude jmenovitá hodnota každé z 18 570 000 akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 10,- Kč snížena o 4,- Kč, tj. na 6,- Kč. 3. Vypořádání částky odpovídající snížení základního kapitálu 3.1. Příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tedy 74.280.000,- Kč, bude vyplacena akcionářům ASSECO CE. 3.2. Na každou akcii bude vyplacena částka odpovídající snížení její jmenovité hodnoty, tedy na každou z 18 570 000 akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 10,- Kč a jmenovité hodnotě po snížení 6,- Kč bude vyplacena částka 4,- Kč. 4. Základní pravidla postupu při snížení základního kapitálu 4.1. Představenstvo bude při snížení základního kapitálu postupovat v souladu se zákonem a zajistí, aby akcionářům byla vyplacena částka odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4.2. Výplatu částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií bude zajišťovat Společnost sama. 4.3. Představenstvo zajistí, aby v zákonem stanovené evidenci, kde jsou registrovány akcie ASSECO CE a která nahrazuje seznam akcionářů, byla provedena změna zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií ASSECO CE, a to ke dni zápisu snížení základního kapitálu d o obchodního rejstříku nebo bez zbytečného odkladu poté. Zároveň bude ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyžádán výpis z uvedené evidence, na základě kterého bude akcionářům počínaje dnem splatnosti vyplácena částka odpovída jící snížení jmenovité hodnoty akcií. Pro právo na výplatu bude rozhodný den zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost poukáže příslušnou částku (eventuálně její kladný zůstatek po případném započtení) na účet akcionáře uveden ý ve výpisu z evidence pro účely výplaty podílu na zisku, a to nejdříve ve lhůtě podle ustanovení § 520 ZOK (zák. č. 90/2012 Sb.). 4.4. Snížením základního kapitálu nedojde ke změně vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve ASSECO CE. Vedle práva na výplatu částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií nebude mít rozhodnutí o snížení základního kapitálu dopad na práva akcionářů. 5.1.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jako celku postupem podle § 777 odst. 5 uvedeného zákona. 31.12.2015
Prodej části podniku 1) Prodávající: Asseco Central Europe, a.s., se sídlem na adrese Praha 4 - Michle, Budějovická 778/3a, PSČ 140 00, IČ: 270 74 358, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525 2) Kupující: arvato services k.s., se sídlem na adrese Praha 5, Plaská 622/3, PSČ 150 00, IČ: 285 11 018, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 64253 3) Předmět prodeje: vyčleněná část podniku specifikovaná Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 30. 9. 2013 4) Datum účinnosti 1. 10. 2013 13.11.2013
Prodej části podniku 1) Prodávající: Asseco Central Europe, a.s., se sídlem na adrese Praha 4 - Michle, Budějovická 778/3a, PSČ 140 00, IČ: 270 74 358, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525 2) Kupující: arvato services k.s., se sídlem na adrese Praha 5, Plaská 622/3, PSČ 150 00, IČ: 285 11 018, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 64253 3) Předmět prodeje: vyčleněná část podniku specifikovaná Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 30. 9. 2012 4) Datum účinnosti 1. 10. 2012 7.11.2013 - 13.11.2013
Dle Projektu vnitrostátní fúze sloučením na nástupnickou společnost Asseco Czech Republic, a.s., IČ: 27074358, se sídlem Praha 9, Podvinný mlýn 2178/6, PSČ 190 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 8525, pře šlo veškeré jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů následujících zanikajících společností BERIT, a.s., IČ: 25562428, se sídlem Brno, Žarošická 4395/13, PSČ 628 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 2951; BERIT services, s.r.o., IČ: 27723470, se sídlem Brno, Žarošická 4395/13, PSČ 628 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 54722. 1.5.2009
Valná hromada společnosti přijala dne 9.11.2007 toto usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti: ?Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 12 000 000 Kč (slovy dvanáct milionů korun českých) s tím, že upisování nad uvedenou částku se připouští avšak maximálně do výše 55 700 000 Kč (slovy padesát pět milionů sedm set tisíc korun českých). Zákl adní kapitál se tak zvyšuje z částky 185 700 000 Kč (slovy sto osmdesát pět milionů sedm set tisíc korun českých) na částku nejméně 197 700 000 Kč (slovy sto devadesát sedm milionů sedm set tisíc korun českých), přičemž o konečné výši základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Konečná výše základního kapitálu nepřesáhne částku 241 400 000 Kč (slovy dvě stě čtyřicet jedna milionů čtyři sta tisíc korun českých). Počet nově upisovaných akcií společnosti činí nejméně 1 200 000 (slovy milion dvě stě tisíc) kusů a nejvýše 5 570 000 (pět milionů pět set sedmdesát tisíc) kusů. O konečném počtu akcií rozhodne představenstvo společnosti. Jmenovitá hodnota každé z nově up isovaných akcií činí 10 Kč (slovy deset korun českých). Všechny nově upisované akcie budou kmenovými akciemi na majitele v listinné podobě. Přednostní právo na upisování akcií bylo vyloučeno. Všechny akcie budou v prvním kole nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky učiněné v Polské republice. Nebude-li v prvním kole upsána maximálně přípustná výše zvýšení základního kapitálu, tj. 55 700 000 Kč (slovy padesát pět milionů sedm set tisíc ko run českých), neupsané akcie v rozsahu do této částky, budou nabídnuty v druhém kole k upsání předem určenému zájemci, a to společnosti Bank Austria Creditanstalt, se sídlem Vordere Zollamtsstrasse 13, A-1030 Vídeň, Rakouská republika nebo jí určeným záje mcům. Místem pro upisování v obou kolech je sídlo společnosti UniCredit CA IB Polska S.A. na adrese ul. Emilii Plater 53, Varšava, Polská republika. Lhůta pro upsání v prvním kole činí čtrnáct dní a počátek běhu této lhůty bude upisovatelům oznámen ve veřejné n abídce, která bude uveřejněna po schválení prospektu Českou národní bankou a po zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Veřejná nabídka bude uveřejněna na webových stránkách společnosti a v jednom v Polsku celostátně distribuovaném deníku. Lhůta pro upsání akcií v druhém kole činí čtrnáct dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií společností předem určenému zájemci. Představenstvo se pověřuje určením emisního kurzu s tím, že výška emisního kurzu upisovaných akcií společnosti bude představenstvem určena zejména na základě následujících kritérií: (i) cenová poptávka institucionálních investorů, (ii) požadavky společnos ti získat dodatečný kapitál na základě veřejné nabídky na upsání akcií společnosti, (iii) aktuální a očekávaná situace na polském kapitálovém trhu a na ostatních zahraničních kapitálových trzích, (iv) zhodnocení možností růstu, rizikových faktorů a ostatn ích informací obsažených v prospektu společnosti, který bude připravený v souvislosti s veřejnou nabídkou akcií a plánovanou kotací akcií na Burze cenných papírů ve Varšavě. Minimální výše emisního kurzu bude činit 10 Kč za jednu upisovanou akcii. Emisní kurz bude splacen v penězích. Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurz upsaných akcií, tj. celé emisní ážio a celkovou jmenovitou hodnotu upsaných akcií, na účet č. 17870213/0300 vedený u společnosti Československá obchodní banka, a. s., a to ve lhůtě stanovené pro upsání akc ií.? 14.11.2007 - 4.5.2009
Dne 6.9. 2007 rozhodla mimořádná valná hromada společnosti o zvýšení základního kapitálu, a to takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 54.400.000,- Kč (slovy: padesát čtyři miliony čtyři sta tisíc korun českých), tj. z 131.300.000,- Kč (slovy: sto třicet jedna milionů tři sta tisíc korun českých) na 187.700.000,- Kč ( slovy: sto osmdesát pět mili onů sedm se tisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu společnosti se provede upsáním nových akcií společnosti. Emisní kurs upisovaných akcií se splácí výlučeně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Počet nově upisovaných akcií společnosti, které budou vydány v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti činí 544 (slovy: pět set čtyřicet čtyři) kusů o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Všechny nově vydá vané akcie jsou kmenovými akciemi na majitele v listinné podobě, s pořadovými čísly 1314 - 1857. Emisní kurs každé z nově vydávaných akcií činí 376.520,22 Kč (slovy:tři sta sedmdesát šest tisíc pět set dvacet korun českých a dvacet dva heléře). Jelikož se všichni akcionáři, jmenovitě Asseco Slovakia, a.s. a Asseco Poland S.A. vzdali svého přednostního práva na upisování akcií budou veškeré akcie upsány na základě dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku. Lhůta k úpisu nově upisovaných akcií, tedy k uzavření uvedené dohody činí 40 kalendářních dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude oznámen akcionářům dopisem představenstva na adresu sídla jejich společnosti. Místem upsání akcií uzavřením dohody bude notářská kancelář JUDr. Ivy Šídové na adrese Praha 1, Platnéřská 6. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurz upsaných akcií, nejméně však 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií a emisní ážio, na účet číslo 17848913/0300 (IBAN CZ3503000000000017848913, bankovní identifikační kód CEKOCZPP), vedený u banky Československá o bchodní banka, a.s., a to do 90 kalendářních dnů od uzavření dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku, nejpozději však do 31.12. 2007. Započtení pohledávek oproti emisnímu kurzu se nepřipouští. 14.9.2007 - 10.10.2007
Jediný akcionář, jímž je Společnost PROKOM SOFTWARE SPOLKA AKCYJNA, se sídlem ul. Aleje Jerozolimskie, č. 65/79, PSČ: 00-697, pošta Varšava, Polská republika, zapsaná v Zemském soudním rejstříku Polské republiky, v působnosti valné hromady rozhodl o zvýše ní základního kapitálu společnosti o částku 71,300.000,- Kč ( sedmdesátjedenmiliontřistatisíc korun českých) na celkovou částku 131,300.000,- Kč ( jednostotřicetjeden miliontřistatisíc korun českých). Základní kapitál společnosti byl zcela splacen. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nově upisované akcie budou emitovány v počtu 713 ( sedmsettřináct) kusů o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč ( jednostotisíc korun českých), kmenové, na majitele v listinné podobě, s pořadovými čísly 601-1313. Emisní kurz nově upisovaných akcií se rovná jejic h jmenovité hodnotě. Přednostní právo na upsání akcií je oprávněn vykonat jediný akcionář společnosti tj. společnost PROKOM SOFTWARE SPOLKA AKCYJNA založená a existující podle polského právního řádu, IČO 012642522, uzavřením smlouvy o upsání akcií se společností PVT, a.s. v  Praze, ve lhůtě, která činí 2 (dva) týdny ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií společnosti PROKOM SOFTWARE SPOLKA AKCYJNA v písemném oznámení společnosti PVT, a.s., k němuž bude přiložen návrh smlouvy na uzavření smlouvy o upsání akc ií. Na jednu dosavadní akcii společnosti PVT, a.s. o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč ( jednostotisíc korun českých) lze upsat 713/600 ( sedmsettřináct lomeno šestset) další akcie. Upsat lze pouze celé akcie. Společnost PROKOM SOFTWARE SPÓLKA AKCYJNA je jakožto jediný akcionář společnosti oprávněna upsat veškeré akcie, tj. 713 ( sedmsettřináct) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč ( jednostotisíc korun českých), kmenové, na majitele v listinné podobě, s pořadovými čísly 601-1313. Emisní kurz nově upisova ných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě tj. 100.000,- Kč ( jednostotisíc korun českých). Všechny akcie, které nabudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost PROKOM SOFTWARE SPOLKA AKCYJNA. Společnost PROKOM SOFTWARE SPÓLKA AKCYJNA bude oprávněna upsat akcie uzavřením smlouvy o upsání akcií se společnosti PVT, a.s. v Praze, ve lhůtě, která činí 2 ( dva) týdny ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci, společnosti PROKOM SOFTWARE SPOLKA AKCYJNA. Počátek běhu lhůty úpisu bude společnosti PROKOM SOFTWARE SPÓLKA AKCYJNA oznámen písemným sdělením společnosti PVT, a.s., k němuž bude přiložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcem. Emisní kurs každé akcie činí 100.000,- Kč ( jednostotisíc korun českých). Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti PROKOM SOFTWARE SPOLKA AKCYJNA vůči společnosti PVT, a.s. ve výši jistiny 62,423.610,01 Kč ( šedesátdvamilionyčtyřistadvacettřitisícešestsetdeset korun českých a jeden haléř) a úroku z jistiny k 29.8.2006 ( dvacátého devátého srpna roku dva tisíce šest) ve výši 9,951.407,27 Kč ( devětmilionůdevětsetpadesátjedentisícčtyřistasedm korun českých a dvacetsedm haléřů) a to na splacení jistiny a úroku z jistiny o celkové výši jistiny 62,423.610,01 Kč (šedesátdvamilionyčtyřistadvacettřitisícšestsetdeset korun českých a jeden haléř) a úroku z jistiny ve výši 8,876.389,99 Kč ( osmmilionůosmsetsedmdesátšesttisíctřistaosmdesátdevět korun českých a devadesátdevět haléřů), poskytnutého společnosti PVT, a.s. jako dlužníkovi ze strany společnosti PROKOM SOFTWARE SPOLKA AKCYJNA jako věřitele na základě Smlouvy o úvěru uzavřené dne 19.5.2004 ( devatenáctého května roku dva tisíce čtyři) mezi společností PROKOM SOFTWARE SPOLKA AKCYJNA jako věřitelem a společnost í PVT, a.s. jako dlužníkem. Smlouva o započtení pohledávky budeuzavřena v Praze ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne doručení jejího návrhu společnosti PROKOM SOFTWARE SPOLKA AKCYJNA a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do ob chodního rejstříku. Emisní kurz akcií, které upíše společnost PROKOM SOFTWARE SPÓLKA AKCYJNA, bude tedy splacen v plné výši před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a to výhradně započtením pohledávky shora popsané. 7.9.2006 - 30.3.2007
Společnost PVT, a.s. převzala jmění zaniklé společnosti PVT ESO, spol. s.r.o., sídlo: Olomouc, Železniční 548/4B, PSČ 77900, IČ: 62362631. 1.8.2006
Společnost PROKOM SOFTWARE SPÓLKA AKCYJNA jakožto jediný akcionář společnosti PVT, a.s. ( dále jen "Společnost") přijala dne 26. srpna 2004 ve smylu ustanovení § 190 a § 187 odst. 1 písm. b) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších př edpisů, následující rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti: Základní kapitál Společnosti se zvyšuje z hodnoty 2.000.000,- Kč o částku 58.000.000,- Kč na hodnotu 60.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu Společnosti se nepřipouští. Částka, o níž je zvyšován základní kapitál Společnosti, je rozvržena na 580 kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za jednu akcii s pořadovými čísly 21 až 600 ( společně dále je "Akcie"). Přednostní právo na upsání Akcií je oprávněn vykonat jediný akcionář Společnosti, kterým je společnost PROKOM SOFTWARE SPÓLKA AKCYJNA, společnost založená a existující podle polkého právního řádu, IČ: 012642522, se sídlem na adrese Aleje Jerozolimskie 65/ 79, 00-697, Varšava, Polsko, uzavřením smlouvy o upsání Akcií se Společností v prostorách advokátní kanceláře WEIL,GOTSHAL & MANGES v.o.s., Křizovnické náměstí 1/193, 110 00 Praha 1, ve lhůtě, která činí dva týdny ode dne droručení návrhu na uzavření smlo uvy o upsání Akcií společnosti PROKOM SOFTWARE SPÓLKA AKCYJNA. Počátek běhu lhůty k vykonání přednostního práva bude společnosti PROKOM SOFTWARE SPÓLKA AKCYJNA oznámen v písemném oznámení Společnosti, k němuž bude přiložen návrh na uzavření smlouvy o upsá ní Akcií. Na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč lze upsat dvacet devět Akcií, tj. nových akcií Společnosti. Upisovat lze pouze celé Akcie. Společnost PROKOM SOFTWARE SPÓLKA AKCYJNA je jakožto jediný akcionář Společnosti oprávněna ups at veškeré Akcie, tj. 580 kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za jednu Akcii s pořadovými čísly 21 až 600. Emisní kurs každé z Akcií činí 100.000,- Kč. Všechny Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnosti PROKOM SOFTWARE SPÓLKA AKCYJNA. Společnost PROKOM SOFTWARE SPÓLKA AKCYJNA bude oprávněna upsat Akcie uzavřením smlouy o upsání Akcií se Společností v prostorách advokátní kanceláře WEIL, GOTSHAL & MANGES v.o.s., Křizovnické náměstí 1/193, 110 00 Praha 1, ve lhůtě, která činí dva týdny ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání Akcií předem určenému zájemci, sp olečnosti PROKOM SOFTWARE SPÓLKA AKCYJNA. Počátek běhu lhůty k úpisu bude společnosti PROKOM SOFTWARE SPÓLKA AKCYJNA oznámen v písemném oznámení Společnosti, k němuž bude přiložen návrh na uzavření smlouvy o upsání Akcií předem určeným zájemcem. Emisní ku rs každé z Akcií činí 100.000,- Kč. Emisní kurs Akcií upsaných společností PROKOM SOFTWARE SPÓLKA AKCYJNA bude splacen v plné výši před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, a to výhradně započtením peněžité pohledávky společnosti PROKOM SO FTWARE SPÓLKA AKCYJNA vůči Společnosti ve výši 58.000.000,- Kč na splacení části jistiny úvěru o celkové výši jistiny 120.423.610,01 Kč poskytnutého Společnosti jako dlužníkovi ze strany společnosti PROKOM SOFTWARE SPÓLKA AKCYJNA jako věřitele na základě Smlouvy o úvěru uzavřené dne 19. května 2004 mezi společností PROKOM SOFTWARE SPÓLKA AKCYJNA jako věřitelem a Společností jako dlužníkem. Smlouva o započtení pohledávek bude uzavřenaa ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne doručení jejího návrhu společnosti PROKOM SOFTWARE SPÓLKA AKCYJNA. 22.9.2004 - 11.11.2004

Aktuální kontaktní údaje Asseco Central Europe, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 27074358
Obchodní firma: Asseco Central Europe, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 22.3.2004
Celkový počet živností: 26
Aktivních živností: 5

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 27074358
Firma: Asseco Central Europe, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 6.8.2003

Kontakty na Asseco Central Europe, a.s. IČO: 27074358

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Budějovická 778/3 , Praha 140 00 1.1.2013
Sídlo: Podvinný mlýn 2178/6 , Praha 190 00 2.4.2007 - 2.4.2007
Sídlo: Podvinný mlýn 2178/6 , Praha 190 00 2.4.2007 - 1.1.2013
Sídlo: Kovanecká 2124/30 , Praha 190 00 1.3.2004 - 2.4.2007
Sídlo: Jakubská 647/2 , Praha 110 00 6.8.2003 - 1.3.2004

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Budějovická 778/3, Praha 140 00

Obory činností Asseco Central Europe, a.s. IČO: 27074358

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 3.8.2011
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 4.5.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 4.5.2009
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 4.5.2009
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 4.4.2006 - 4.5.2009
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 30.4.2004
Ubytovací služby 30.4.2004 - 4.5.2009
Zasilatelství 30.4.2004 - 4.5.2009
Polygrafická výroba 30.4.2004 - 4.5.2009
Kopírovací práce 30.4.2004 - 4.5.2009
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 30.4.2004 - 4.5.2009
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 30.4.2004 - 4.5.2009
Testování, měření a analýzy 30.4.2004 - 4.5.2009
Projektování elektrických zařízení 30.4.2004 - 4.5.2009
Reklamní činnost a marketing 30.4.2004 - 4.5.2009
Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 30.4.2004 - 4.5.2009
Poskytování telekomunikačních služeb 30.4.2004 - 4.5.2009
Zprostředkování služeb 30.4.2004 - 4.5.2009
Zprostředkování obchodu 30.4.2004 - 4.5.2009
Specializovaný maloobchod 30.4.2004 - 4.5.2009
Velkoobchod 30.4.2004 - 4.5.2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 30.4.2004 - 4.5.2009
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 30.4.2004 - 4.5.2009
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 30.4.2004 - 4.5.2009
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 30.4.2004 - 4.5.2009
Zpracování dat, služby databank, správa sítí 30.4.2004 - 4.5.2009
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním jen základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 6.8.2003

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.3.2004
Provozovna č. 1
Provozovna: Podvinný mlýn 2178/6 , Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny: 1002830826
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.9.2009
Provozovna č. 2
Provozovna: Budějovická 778/3 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1008626911
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 2.1.2013
Provozovna č. 3
Provozovna: Žarošická 4395/13 , Brno 628 00
Identifikační číslo provozovny: 1007327600
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Zahájení provozování: 1.5.2009

Živnost č. 2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.3.2004
Provozovna č. 1
Provozovna: Podvinný mlýn 2178/6 , Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny: 1002830826
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2009
Provozovna č. 2
Provozovna: Budějovická 778/3 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1008626911
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.1.2013

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 5.4.2004
Provozovna č. 1
Provozovna: Podvinný mlýn 2178/6 , Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny: 1002830826
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2009
Provozovna č. 2
Provozovna: Budějovická 778/3 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1008626911
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.1.2013

Živnost č. 4 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 5.4.2004
Provozovna č. 1
Provozovna: Podvinný mlýn 2178/6 , Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny: 1002830826
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2009
Provozovna č. 2
Provozovna: Budějovická 778/3 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1008626911
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.1.2013

Živnost č. 5 Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 12.4.2010
Provozovna č. 1
Provozovna: Podvinný mlýn 2178/6 , Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny: 1002830826
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 16.2.2011
Provozovna č. 2
Provozovna: Budějovická 778/3 , Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny: 1008626911
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 2.1.2013

Živnost č. 6 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.3.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Zasilatelství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.3.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.3.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.3.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.3.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.3.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.3.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.3.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.3.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.3.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.4.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.4.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.4.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.4.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.4.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.4.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Kopírovací práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.4.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Polygrafická výroba

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.4.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.4.2004
Zánik oprávnění: 1.5.2006

Živnost č. 25 Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.5.2004
Zánik oprávnění: 15.4.2009

Živnost č. 26 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.2.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Tisk a činnosti související s tiskem
Výroba elektronických součástek a desek
Výroba komunikačních zařízení
Elektrické instalace
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Ostatní ubytování
Telekomunikační činnosti
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
Průzkum trhu a veřejného mínění
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Bezpečnostní a pátrací činnosti
Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů
Ostatní vzdělávání j. n.

Vedení firmy Asseco Central Europe, a.s. IČO: 27074358

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají ve všech záležitostech členové představenstva, a to vždy dva (2) členové představenstva společně. Podepisují se tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě připojí svůj podpis spolu s označením své funkce. Není-li právním jednáním vůči zaměstnancům společnosti pověřen jiný člen představenstva, vykonává tuto působnost předseda představenstva. 31.12.2015
Jménem společnosti jedná ve všech záležitostech představenstvo, a to vždy dva členové představenstva společně. Při podepisování za společnost připojí svůj podpis k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti osoby oprávněné jednat jménem společnosti, a to vždy dva členové představenstva společně. 2.2.2005 - 31.12.2015
Jménem společnosti jedná ve všech záležitostech představenstvo, a to každý člen představenstva samostatně. Při podepisování za společnost připojí svůj podpis k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti osoby oprávněné jednat jménem společnosti, a to každý člen představenstva samostatně. 1.3.2004 - 2.2.2005
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představesntva samostatně. Má-li společnost jediného akcionáře a jednoho člena představenstva, jedná jménem společnosti tento jediný člen představenst va samostatně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo jinak vyznačenému obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představesntva. Má-li společnost jediného akcionáře a jednoho člena představenstva , připojí svůj podpis tento jediný člen představenstva. 6.8.2003 - 1.3.2004
Jméno: Jozef Klein 11.12.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.11.2014
Ve funkci: od 25.11.2014
Adresa: Trstínská 51 , 841 06 Bratislava Slovenská republika
Jméno: David Stoppani 19.8.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 8.6.2016
Ve funkci: od 8.6.2016
Adresa: Podlesí IV 4960, Zlín 760 05
Jméno: Marek Grác 25.1.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.12.2017
Adresa: Stredná 27 , 821 04 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Branislav Tkáčik 13.2.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.2.2019
Adresa: Košická 17180/49 , 821 08 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Michal Polehňa 13.2.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.2.2019
Adresa: Prušánecká 4148/17, Brno 628 00
Jméno: Veronika Hornychová 6.8.2003 - 1.3.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 6.8.2003 do 4.9.2003
Ve funkci: od 6.8.2003 do 4.9.2003
Adresa: Zdiměřická 1430/15, Praha 149 00
Jméno: Marian Pijarski 1.3.2004 - 1.3.2004
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 4.9.2003
Ve funkci: od 18.12.2003
Adresa: 48 , 664 49 Lipová Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Fabián 1.3.2004 - 7.11.2005
Funkce: předseda
Trvání členství: od 4.9.2003 do 11.10.2005
Ve funkci: od 18.12.2003 do 11.10.2005
Adresa: Měcholupská 67/11, Praha 102 00
Jméno: Marian Pijarski 1.3.2004 - 7.11.2005
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 4.9.2003
Ve funkci: od 18.12.2003 do 11.10.2005
Adresa: Lípová 205/48, Ostopovice 664 49
Jméno: Marian Pijarski 7.11.2005 - 2.12.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 11.10.2005 do 11.10.2005
Adresa: Lípová 205/48, Ostopovice 664 49
Jméno: Andre Spark 1.3.2004 - 4.4.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 4.9.2003 do 31.8.2005
Adresa: K Rovinám 574 , 158 00 Praha 5-Jinonice Česká republika
Jméno: Marian Pijarski 2.12.2005 - 4.4.2006
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 11.10.2005
Adresa: Lípová 205/48, Ostopovice 664 49
Jméno: Mgr. Marian Julian Pijarski 4.4.2006 - 5.9.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 4.9.2003
Ve funkci: od 11.10.2005 do 3.8.2007
Adresa: U Komárova 656, Průhonice 252 43
Jméno: Ing. Roman Vybíral 22.9.2006 - 5.9.2007
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 1.9.2006
Adresa: Dolní 497, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Jméno: Mgr. Marian Julian Pijarski 5.9.2007 - 18.12.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 4.9.2003 do 3.9.2008
Ve funkci: od 3.8.2007 do 3.9.2008
Adresa: U Komárova 656, Průhonice 252 43
Jméno: Ing. Tomáš Vaník 2.2.2005 - 16.6.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.5.2004 do 31.5.2009
Adresa: Karolíny Světlé 373, Starý Plzenec 332 02
Jméno: Jan Přerovský 5.9.2007 - 16.12.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 3.8.2007
Ve funkci: od 3.8.2007 do 30.11.2009
Adresa: Horní 196, Dobřejovice 251 01
Jméno: Ing. Roman Vybíral 5.9.2007 - 16.12.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.9.2006
Ve funkci: od 3.8.2007 do 30.11.2009
Adresa: Dolní 497, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Jméno: Mgr. Marian Julian Pijarski 18.12.2008 - 16.12.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 4.9.2008 do 30.11.2009
Ve funkci: od 4.9.2008 do 30.11.2009
Adresa: U Komárova 656, Průhonice 252 43
Jméno: Ing. Tomáš Vaník 16.6.2009 - 16.12.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.5.2009 do 30.11.2009
Adresa: Karolíny Světlé 373, Starý Plzenec 332 02
Jméno: Jan Přerovský 16.12.2009 - 10.2.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 3.8.2007 do 31.1.2010
Ve funkci: od 1.12.2009 do 31.1.2010
Adresa: Horní 196, Dobřejovice 251 01
Jméno: Ing. Roman Vybíral 16.12.2009 - 18.3.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.9.2006
Ve funkci: od 1.12.2009
Adresa: Dolní 497, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Jméno: Ing. Miloš Houska 16.12.2009 - 12.1.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.12.2009 do 31.12.2010
Ve funkci: od 1.12.2009 do 31.12.2010
Adresa: Skalka 905, Prachatice 383 01
Jméno: Ing. Roman Vybíral 18.3.2010 - 12.1.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.9.2006 do 31.12.2010
Ve funkci: od 1.12.2009 do 31.12.2010
Adresa: Vontská 1449/5, Kuřim 664 34
Jméno: Martin Skyva 12.1.2011 - 12.1.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.11.2011
Adresa: 42, Hrabová 789 01
Jméno: Ing. Jaroslav Mašek 12.1.2011 - 20.5.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.1.2011 do 4.5.2011
Adresa: Slovenská republika
Bratislava, Ružinov, Mliekárenská 16009/3, PSČ 82109
Jméno: Martin Skyva 12.1.2011 - 3.8.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2011 do 27.7.2011
Adresa: 42, Hrabová 789 01
Jméno: Ing. Miroslav Řezníček 15.6.2011 - 20.11.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.6.2011 do 31.10.2012
Ve funkci: od 8.6.2011 do 31.10.2012
Adresa: Valečovská 837 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Jméno: Marek Grác 18.1.2013 - 26.3.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.12.2012
Ve funkci: od 13.12.2012
Adresa: Sokolníky 70 , 951 46 Podhorany Slovenská republika
Jméno: Tomáš Osuský 18.1.2013 - 26.3.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.12.2012 do 28.2.2014
Ve funkci: od 13.12.2012 do 28.2.2014
Adresa: Pod záhradami 3201/64A , 841 02 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Ing. Radek Levíček 12.1.2011 - 24.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2011
Adresa: Pellicova 656/49, Brno 602 00
Jméno: RNDr. Jozef Klein 16.12.2009 - 11.12.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.11.2009 do 25.11.2014
Ve funkci: od 1.12.2009 do 25.11.2014
Adresa: Trstínska 51 , 841 06 Bratislava Česká republika
Jméno: Ing. Radek Levíček 24.7.2014 - 11.12.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2011 do 11.11.2014
Ve funkci: do 11.11.2014
Adresa: Pellicova 656/49, Brno 602 00
Jméno: Ing. David Stoppani 15.6.2011 - 17.2.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.6.2011
Ve funkci: od 8.6.2011 do 4.2.2015
Adresa: Podlesí IV 4960, Zlín 760 05
Jméno: David Stoppani 17.2.2015 - 19.8.2016
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 8.6.2011 do 8.6.2016
Ve funkci: od 4.2.2015 do 8.6.2016
Adresa: Podlesí IV 4960, Zlín 760 05
Jméno: Marek Grác 26.3.2014 - 25.1.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.12.2012 do 12.12.2017
Ve funkci: od 13.12.2012 do 12.12.2017
Adresa: Stredná 18049/27 , 821 04 Bratislava-Ružinov Slovenská republika

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Adam Tadeusz Góral 17.2.2015
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.11.2014
Ve funkci: od 11.12.2014
Adresa: Strzyzowska 36 , 353 07 Rzeszów Polská republika
Jméno: Marek Pavel Panek 19.8.2016
Funkce: člen
Trvání členství: od 25.3.2016
Adresa: Sanocka 50 , 355 04 Rzeszów Polská republika
Jméno: Przemyslaw Piotr Seczkowski 25.5.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.3.2019
Adresa: Zeromskiego 4 , 818 26 Sopot Polská republika
Jméno: Marek Rosenbaum 6.8.2003 - 1.3.2004
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 6.8.2003 do 4.9.2003
Ve funkci: od 6.8.2003 do 4.9.2003
Adresa: Jakubská 647/2, Praha 110 00
Jméno: Jan Petráš 6.8.2003 - 1.3.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.8.2003 do 4.9.2003
Ve funkci: od 6.8.2003 do 4.9.2003
Adresa: Krátká 1274/28, Praha 100 00
Jméno: Tomáš Novák 6.8.2003 - 1.3.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.8.2003 do 4.9.2003
Ve funkci: od 6.8.2003 do 4.9.2003
Adresa: Jemenská 579/4, Praha 160 00
Jméno: Ryszard Krysztof Krauze 1.3.2004 - 1.3.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 4.9.2003
Adresa: Polská republika
81-309 Gdynia,ul.Warszawska 38/9
Jméno: Dariusz Robetr Górka 1.3.2004 - 1.3.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 4.9.2003
Ve funkci: od 4.9.2003
Adresa: Polská republika
19-300,Elk,ul.Slowackiego 21/13
Jméno: Mgr. Raman Šilha 1.3.2004 - 1.3.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 4.9.2003
Adresa: Láskova 1797/13, Praha 148 00
Jméno: Bartlomiej Kolubiński 2.2.2005 - 2.2.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.6.2004 do 21.7.2004
Adresa: Polská republika
ul. Kujawska 9, 81-198, Rewa
Jméno: Mgr. Roman Šilha 1.3.2004 - 30.10.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 4.9.2003
Ve funkci: do 31.8.2006
Adresa: Láskova 1797/13, Praha 148 00
Jméno: Karel Pavel Klos 2.2.2005 - 30.10.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2004
Ve funkci: do 7.6.2006
Adresa: Pionýrská 252/21, Brno 602 00
Jméno: Ryszard Krzysztof Krauze 1.3.2004 - 19.3.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 4.9.2003 do 31.1.2007
Adresa: Polská republika
81-309 Gdynia,ul.Warszawska 38/9
Jméno: Dariusz Robert Górka 1.3.2004 - 19.3.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 4.9.2003 do 31.1.2007
Ve funkci: od 4.9.2003 do 31.1.2007
Adresa: Polská republika
19-300,Elk,ul.Slowackiego 21/13
Jméno: Kazimierz Ferenc 30.10.2006 - 29.3.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 31.1.2007
Ve funkci: od 1.9.2006 do 31.1.2007
Adresa: Skorochód-Majewskiego 9 , Warszawa Polská republika
Jméno: Jozef Klein 19.3.2007 - 18.5.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2007
Adresa: Trstínská 51 , 841 06 Bratislava Slovenská republika
Jméno: L´ubomír Chrenko 19.3.2007 - 18.5.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2007
Adresa: Mateja Bela 845 , 811 06 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Ing. Jiří Škaroupka 10.1.2007 - 14.9.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 2.8.2007
Ve funkci: od 24.11.2006 do 2.8.2007
Adresa: Spáčilova 723/67, Brno 618 00
Jméno: Dariusz Robert Górka 29.3.2007 - 18.2.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.9.2003 do 15.1.2008
Ve funkci: od 4.9.2003 do 15.1.2008
Adresa: ul. Slowackiego 21 , Elk Polská republika
Jméno: Jacek Józef Duch 2.2.2005 - 26.5.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.7.2004 do 31.3.2008
Adresa: Polská republika
ul. Profesorska 3, 00-433, Varšava
Jméno: Ľubomír Chrenko 18.5.2007 - 16.6.2009
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2007 do 14.2.2009
Ve funkci: od 30.3.2007 do 14.2.2009
Adresa: Mateja Bela 845 , 811 06 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Ing. Martin Morávek 26.5.2008 - 16.6.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2008
Adresa: Bartoškova 127 , 831 04 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Ĺubomír Chrenko 16.6.2009 - 16.6.2009
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2007 do 14.4.2009
Ve funkci: od 30.3.2007 do 14.4.2009
Adresa: Mateja Bela 845 , Bratislava Česká republika
Jméno: Alena Voříšková 2.2.2005 - 20.8.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2004 do 1.7.2009
Adresa: Pplk. Sochora 734/39, Praha 170 00
Jméno: Ing. Edita Angyalová 18.2.2008 - 20.8.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.1.2008 do 1.7.2009
Adresa: Segnerova 721 , 841 04 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Ing. Martin Morávek 16.6.2009 - 20.8.2009
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2008 do 1.7.2009
Ve funkci: od 15.4.2009 do 1.7.2009
Adresa: Bartoškova 127 , 831 04 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Jozef Klein 18.5.2007 - 16.12.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2007 do 24.11.2009
Ve funkci: od 7.2.2007 do 24.11.2009
Adresa: Trstínska 51 , 841 06 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Ing. Ivan Országh 20.8.2009 - 16.12.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2009
Adresa: Hornádska 5120 , 821 07 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Ing. Ivan Országh 16.12.2009 - 23.11.2010
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2009 do 6.9.2010
Ve funkci: od 26.11.2009 do 6.9.2010
Adresa: Hornádska 5120 , 821 07 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Ing. František Drdák CSc. 18.2.2008 - 12.1.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.12.2007 do 16.12.2010
Adresa: Dělnická 107/1, České Budějovice 370 06
Jméno: Branislav Tkáčik 23.11.2010 - 20.5.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.9.2010 do 24.3.2011
Adresa: Nová 4 , 900 42 Dunajská Lužná Slovenská republika
Jméno: Petr Šťastný 12.4.2011 - 7.11.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.3.2011 do 1.9.2013
Ve funkci: od 7.3.2011 do 1.9.2013
Adresa: Kunětická 102, Pardubice 530 09
Jméno: Adam Tadeusz Góral 18.1.2010 - 17.2.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.11.2009 do 24.11.2014
Ve funkci: od 26.11.2009 do 24.11.2014
Adresa: Strzyzowska 36 , Rzeszów Polská republika
Jméno: Marek Pawel Panek 20.5.2011 - 19.8.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.3.2011 do 25.3.2016
Ve funkci: od 25.3.2011 do 25.3.2016
Adresa: Sanocka 50 , 355 04 Rzeszów Polská republika
Jméno: Przemyslaw Piotr Seczkowski 30.9.2014 - 25.5.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.3.2014 do 12.3.2019
Ve funkci: od 13.3.2014 do 12.3.2019
Adresa: Zeromskiego 4 , 818 26 Sopot Polská republika

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Prokurista jedná a podepisuje samostatně. 30.11.2017
Prokurista jedná a podepisuje samostatně. 17.2.2015
Prokurista jedná a podepisuje samostatně. 11.12.2014
Prokurista jedná a podepisuje samostatně. 29.11.2011
Jméno: Hana Bečková 30.11.2017
Adresa: K Dubu 1714, Beroun 266 01
Jméno: David Šindelář 13.2.2019
Adresa: Pod Horou 274, Český Krumlov 381 01
Jméno: Ľubomír Libič 18.1.2013 - 26.3.2014
Adresa: Javornícka 10 , 974 11 Banská Bystrica Slovenská republika
Jméno: Ľubomír Libič 26.3.2014 - 9.9.2014
Adresa: Rudohorská 6449/28 , 974 11 Banská Bystrica - Sásová Slovenská republika
Jméno: Hana Chmielová 11.12.2014 - 31.12.2015
Adresa: Villaniho 2155, Benešov 256 01
Jméno: Hana Bečková 29.11.2011 - 30.11.2017
Adresa: K Dubu 1714, Beroun 266 01
Jméno: Michal Polehňa 17.2.2015 - 13.2.2019
Adresa: Prušánecká 4148/17, Brno 628 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. David Stoppani
Člen statutárního orgánu: Marek Grác
Člen statutárního orgánu: RNDr. Josef Klein
Člen statutárního orgánu: Ing. Michal Polehňa
Člen statutárního orgánu: Branislav Tkáčik

Vlastníci firmy Asseco Central Europe, a.s. IČO: 27074358

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 111 420 000 Kč 100% 23.5.2017
zakladni 185 700 000 Kč 100% 8.11.2007 - 23.5.2017
zakladni 185 700 000 Kč - 10.10.2007 - 8.11.2007
zakladni 131 300 000 Kč 100% 1.12.2006 - 10.10.2007
zakladni 60 000 000 Kč 100% 11.11.2004 - 1.12.2006
zakladni 2 000 000 Kč 100% 1.3.2004 - 11.11.2004
zakladni 2 000 000 Kč 30% 6.8.2003 - 1.3.2004

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 6 Kč 18 570 000 23.5.2017
Kmenové akcie na jméno 10 Kč 18 570 000 3.10.2016 - 23.5.2017
Kmenové akcie na jméno 10 Kč 18 570 000 8.9.2010 - 3.10.2016
Kmenové akcie na majitele 10 Kč 18 570 000 14.11.2007 - 8.9.2010
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 1 857 10.10.2007 - 14.11.2007
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 1 313 1.12.2006 - 10.10.2007
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 600 11.11.2004 - 1.12.2006
Akcie na majitele 100 000 Kč 20 6.8.2003 - 11.11.2004

Sbírka Listin Asseco Central Europe, a.s. IČO: 27074358

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 8525/SL 124 notářský zápis [NZ 365/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.11.2015 10.12.2015 5.1.2016 29
B 8525/SL 123 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 22.5.2015 25.5.2015 54
B 8525/SL 122 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 4.2.2015 12.2.2015 18.2.2015 3
B 8525/SL 121 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 28.1.2015 12.2.2015 18.2.2015 3
B 8525/SL 120 stanovy společnosti Městský soud v Praze 4.2.2015 12.2.2015 13.2.2015 20
B 8525/SL 119 notářský zápis [NZ 34/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 4.2.2015 12.2.2015 13.2.2015 5
B 8525/SL 117 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 83/2014 Městský soud v Praze 12.3.2014 24.9.2014 1.10.2014 8
B 8525/SL 116 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 23.7.2014 2.9.2014 9.9.2014 1
B 8525/SL 114 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 2.7.2014 19.8.2014 46
B 8525/SL 113 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 28.2.2014 14.3.2014 27.3.2014 4
B 8525/SL 111 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 9.10.2013 17.10.2013 45
B 8525/SL 110 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.12.2012 10.12.2012 30.1.2013 20
B 8525/SL 109 notářský zápis NZ 254/2012 Městský soud v Praze 10.12.2012 10.12.2012 30.1.2013 7
B 8525/SL 108 ostatní zápis ze zasedání DR/volba předs. Městský soud v Praze 13.12.2012 25.1.2013 28.1.2013 6
B 8525/SL 107 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 19.12.2012 25.1.2013 28.1.2013 4
B 8525/SL 106 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 16.11.2012 30.11.2012 5
B 8525/SL 105 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 6.4.2012 16.4.2012 43
B 8525/SL 104 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.3.2012 19.3.2012 21.3.2012 20
B 8525/SL 103 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 32/2012 Městský soud v Praze 29.2.2012 19.3.2012 21.3.2012 24
B 8525/SL 102 notářský zápis NZ 433/2011 Městský soud v Praze 26.7.2011 3.8.2011 13.8.2011 12
B 8525/SL 101 ostatní - zápis ze zased. předst. Městský soud v Praze 27.7.2011 3.8.2011 13.8.2011 3
B 8525/SL 99 stanovy společnosti úplné znění k 8.9.2010 Městský soud v Praze 8.9.2010 3.8.2011 11.8.2011 17
B 8525/SL 98 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 3.8.2011 11.8.2011 92
B 8525/SL 100 stanovy společnosti úplné znění k 22.12.2010 Městský soud v Praze 22.12.2010 3.8.2011 11.8.2011 17
B 8525/SL 97 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 6.6.2011 13.6.2011 1.7.2011 6
B 8525/SL 96 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.6.2011 13.6.2011 1.7.2011 1
B 8525/SL 95 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.6.2011 13.6.2011 1.7.2011 1
B 8525/SL 94 ostatní -zápis ze zase.předst. Městský soud v Praze 4.5.2011 16.5.2011 1.6.2011 3
B 8525/SL 93 ostatní -zápis z jednání předst. Městský soud v Praze 8.12.2010 10.1.2011 12.1.2011 5
B 8525/SL 92 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.8.2010 23.9.2010 24.9.2010 17
B 8525/SL 91 notářský zápis NZ 497/2010 Městský soud v Praze 25.8.2010 14.9.2010 10
B 8525/SL 90 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.5.2010 26.8.2010 27.8.2010 17
B 8525/SL 89 notářský zápis NZ 241/2010 Městský soud v Praze 27.4.2010 4.5.2010 21.6.2010 13
B 8525/SL 88 ostatní -zápis z DR /volba čl.předst./ Městský soud v Praze 25.11.2009 1.4.2010 4
B 8525/SL 87 ostatní -zápis ze zasedání předst. Městský soud v Praze 24.11.2009 1.4.2010 3
B 8525/SL 86 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.12.2009 1.4.2010 17
B 8525/SL 85 ostatní -zápis z jed.předst. Městský soud v Praze 12.1.2010 8.2.2010 1.3.2010 4
B 8525/SL 84 ostatní -zápis ze zased.předst. Městský soud v Praze 24.11.2009 4.1.2010 3
B 8525/SL 83 ostatní -zápis z jed.předst. Městský soud v Praze 26.11.2009 4.1.2010 6
B 8525/SL 82 ostatní -zápis z DR/jm. čl.předst./ Městský soud v Praze 26.11.2009 4.1.2010 3
B 8525/SL 81 ostatní -zápis z DR/jm. čl.předst./ Městský soud v Praze 25.11.2009 4.1.2010 4
B 8525/SL 80 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.12.2009 4.1.2010 2
B 8525/SL 79 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.12.2009 4.1.2010 2
B 8525/SL 78 notářský zápis NZ 310/2009 Městský soud v Praze 29.6.2009 31.8.2009 6
B 8525/SL 77 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.7.2009 21.8.2009 18
B 8525/SL 76 podpisové vzory Městský soud v Praze 27.5.2009 29.6.2009 2
B 8525/SL 75 notářský zápis NZ 139/2009 Městský soud v Praze 26.3.2009 26.6.2009 14
B 8525/SL 74 zpráva auditora Městský soud v Praze 1.1.2009 26.6.2009 7
B 8525/SL 73 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.3.2009 14.4.2009 16.4.2009 18
B 8525/SL 72 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2008 14.4.2009 16.4.2009 68
B 8525/SL 71 ostatní -projekt fúze sloučením Městský soud v Praze 10.2.2009 17.2.2009 23.2.2009 34
B 8525/SL 70 ostatní - záp.ze zased.předst. Městský soud v Praze 4.9.2008 17.12.2008 19.1.2009 2
B 8525/SL 69 ostatní - záp.z jed.DR Městský soud v Praze 1.9.2008 17.12.2008 19.1.2009 1
B 8525/SL 68 podpisové vzory Městský soud v Praze 11.12.2008 17.12.2008 19.1.2009 1
B 8525/SL 65 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 17.7.2008 29.7.2008 71
B 8525/SL 67 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 3.4.2008 23.5.2008 2
B 8525/SL 66 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 27.3.2008 23.5.2008 3
B 8525/SL 64 účetní závěrka, výroční zpráva 2006+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2006 17.4.2008 18.4.2008 62
B 8525/SL 63 ostatní -protokol z voleb Městský soud v Praze 13.12.2007 11.2.2008 2
B 8525/SL 62 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 15.1.2008 11.2.2008 11
B 8525/SL 59 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.11.2007 20.11.2007 22.11.2007 15
B 8525/SL 58 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.11.2007 16.11.2007 21.11.2007 15
B 8525/SL 61 stanovy společnosti Městský soud v Praze 9.11.2007 14.11.2007 15
B 8525/SL 60 notářský zápis NZ 507/2007 Městský soud v Praze 9.11.2007 14.11.2007 24
B 8525/SL 50 stanovy společnosti Městský soud v Praze 7.9.2007 7.9.2007 14.9.2007 14
B 8525/SL 49 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.8.2007 7.9.2007 14.9.2007 1
B 8525/SL 54 notářský zápis -NZ397/07 Městský soud v Praze 6.9.2007 7.9.2007 19
B 8525/SL 48 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.8.2007 29.8.2007 3.9.2007 13
B 8525/SL 57 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 2.8.2007 29.8.2007 5
B 8525/SL 56 ostatní -zápis č.8 jed.představenstva Městský soud v Praze 3.8.2007 29.8.2007 4
B 8525/SL 55 notářský zápis -NZ352/07 Městský soud v Praze 2.8.2007 29.8.2007 16
B 8525/SL 47 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.4.2007 22.6.2007 25.6.2007 13
B 8525/SL 53 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 30.3.2007 2.5.2007 7
B 8525/SL 52 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 7.2.2007 2.5.2007 6
B 8525/SL 51 notářský zápis -NZ187/07 Městský soud v Praze 25.4.2007 2.5.2007 54
B 8525/SL 46 stanovy společnosti Městský soud v Praze 2.4.2007 17.4.2007 17.4.2007 0
B 8525/SL 45 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.3.2007 17.4.2007 17.4.2007 0
B 8525/SL 38 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 10.4.2007 11.4.2007 0
B 8525/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 10.4.2007 11.4.2007 0
B 8525/SL 42 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 31.1.2007 15.3.2007 3
B 8525/SL 41 podpisové vzory +ČP-1x Městský soud v Praze 16.2.2007 15.3.2007 3
B 8525/SL 40 podpisové vzory +ČP-1x Městský soud v Praze 15.2.2007 15.3.2007 3
B 8525/SL 39 notářský zápis -NZ3/07 Městský soud v Praze 5.1.2007 15.3.2007 75
B 8525/SL 44 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.3.2007 13.3.2007 13
B 8525/SL 43 notářský zápis -NZ80/07 Městský soud v Praze 12.3.2007 13.3.2007 17
B 8525/SL 36 ostatní -předávací protokol Městský soud v Praze 5.1.2007 31.1.2007 3
B 8525/SL 35 notářský zápis -NZ3/07 Městský soud v Praze 5.1.2007 31.1.2007 0
B 8525/SL 30 ostatní -dohoda o započ.pohledávek+př. Městský soud v Praze 23.10.2006 1.12.2006 0
B 8525/SL 29 ostatní -sml.o upsání akcií Městský soud v Praze 23.10.2006 1.12.2006 0
B 8525/SL 28 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.11.2006 1.12.2006 0
B 8525/SL 27 notářský zápis -NZ446/06 Městský soud v Praze 29.8.2006 1.12.2006 0
B 8525/SL 34 podpisové vzory +ČP-1x Městský soud v Praze 21.9.2006 30.10.2006 0
B 8525/SL 33 ostatní -rezignace/ing.K.P.Klos/ Městský soud v Praze 26.4.2006 30.10.2006 0
B 8525/SL 32 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 7.6.2006 30.10.2006 0
B 8525/SL 31 ostatní -rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 29.8.2006 30.10.2006 0
B 8525/SL 26 podpisové vzory +čest.prohlášení-x Městský soud v Praze 12.9.2006 17.10.2006 0
B 8525/SL 25 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 29.8.2006 17.10.2006 0
B 8525/SL 24 notářský zápis -NZ446/06+příloha Městský soud v Praze 29.8.2006 17.10.2006 0
B 8525/SL 23 ostatní -zahaj.rozvaha+audit Městský soud v Praze 1.4.2006 9.8.2006 63
B 8525/SL 22 účetní závěrka k 31.3.06/C 13196-Ostrava/ Městský soud v Praze 31.3.2006 9.8.2006 10
B 8525/SL 21 notářský zápis -NZ162/06+sml.o převzetí jmění Městský soud v Praze 27.3.2006 9.8.2006 9
B 8525/SL 20 notářský zápis -NZ161/06+náv.sml.o přev.jmění Městský soud v Praze 27.3.2006 9.8.2006 33
B 8525/SL 19 notářský zápis -NZ160/06+náv.sml.o přev.jmění Městský soud v Praze 27.3.2006 9.8.2006 10
B 8525/SL 18 notářský zápis -NZ162/06+sml.o převzetí jmění Městský soud v Praze 27.3.2006 28.3.2006 30.3.2006 0
B 8525/SL 17 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ778/05 Městský soud v Praze 11.10.2005 7.11.2005 0
B 8525/SL 16 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 11.10.2005 7.11.2005 0
B 8525/SL 15 ostatní -zápis o rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 11.10.2005 7.11.2005 0
B 8525/SL 14 podpisové vzory + protokol o hlasování Městský soud v Praze 7.2.2005 0
B 8525/SL 13 ostatní - rozhodnutí jedin.akcionáře Městský soud v Praze 7.2.2005 0
B 8525/SL 12 notářský zápis NZ 47/2004 Městský soud v Praze 31.5.2004 7.2.2005 0
B 8525/SL 11 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.11.2004 7.2.2005 0
B 8525/SL 9 ostatní -sdělení společnosti+přílohy Městský soud v Praze 13.10.2004 13.10.2004 14.10.2004 0
B 8525/SL 10 účetní závěrka r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 13.10.2004 14.10.2004 0
B 8525/SL 8 notářský zápis -NZ46/04+přílohy Městský soud v Praze 31.5.2004 23.8.2004 0
B 8525/SL 7 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ204/03 Městský soud v Praze 4.9.2003 10.5.2004 0
B 8525/SL 5 podpisové vzory +čest.prohlášení-5x Městský soud v Praze 2.3.2004 0
B 8525/SL 4 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 17.12.2003 2.3.2004 0
B 8525/SL 3 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ204/03+přílohy Městský soud v Praze 4.9.2003 2.3.2004 0
B 8525/SL 2 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 7.7.2003 18.8.2003 0
B 8525/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ378/2003 Městský soud v Praze 2.7.2003 18.8.2003 0
B 8525/SL 6 smlouva o prodeji/převodu -prodej části podnuku 2x Městský soud v Praze 30.3.2004 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Asseco Central Europe, a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Asseco Central Europe, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.