ARROW International CR, a.s. Hradec Králové IČO: 60112387

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ARROW International CR, a.s., která sídlí v obci Hradec Králové a bylo jí přiděleno IČO 60112387.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem ARROW International CR, a.s. se sídlem v obci Hradec Králové byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 17 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej , Poradenská činnost v oblasti zdravotnického zařízení a přístrojů a další.

Základní údaje o ARROW International CR, a.s. IČO: 60112387

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Hradci Králové 11.2.1994
Spisová značka: B 1059
IČO: 60112387
Obchodní firma: ARROW International CR, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 11.2.1994
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 11.2.1994
Společnost ARROW International CR, a.s., se sídlem Hradec Králové, Pražská třída 209, PSČ 500 04, identifikační číslo 601 12 387 prodala na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 29.6.2012 část svého podniku - prodejní oddělení (oddělení Sales) sp olečnosti Teleflex Medical s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Pražská třída 209, PSČ 500 04, identifikační číslo 288 49 809. 3.9.2012
Jediny akcionář společnosti rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 30.3.2009 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 177,991.000,- Kč (slovy jedno sto sedmdesát sedm milionů devět set devadesát jeden tisíc korun českých) upsáním nových akcií peněžitým vkladem, tedy z částky 554,000.000,- Kč (slovy pět set padesát čtyři mi lionů korun českých), na částku 731,991.000,- Kč (slovy sedm set třicet jedna milionů devět set devadesát jeden tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na částku, o kterou se zvyšuje základní kapitál, bude upsáno 177991 kusů (slovy jedno sto sedmdesát sedm tisíc devět set devadesát jedna kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za jednu akcii, znějící na jmén o, v zaknihované podobě. Všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem, jediným akcionářem Společnosti, společností AMH (Arrow Medical Holdings) B.V. Akcie budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi Společností a předem určeným zájemcem v souladu s ustavení m § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Místem pro upisování akcií bude sídlo společnosti ARROW International CR, a.s., Hradec Králové, Pražská 209, PSČ 500 04. Lhůta pro upisování akcií činí 14 (slovy čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsaní akcií. Představenstvo Společnosti je po vinno zaslat návrh smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci ve lhůtě 14 (slovy čtrnáct) dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítn utí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty k upsání akcií bude upisovateli oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurz upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Celkový emisní kurz všech akcií tedy činí 177,991.000,- Kč (slovy jedno sto sedmdesát sedm milionů devět set devadesát jeden tisíc korun českých). Připouští se, aby zvýšení základního kapitálu bylo provedeno započtením peněžité pohledávky jediného akcionáře, jako předem určeného zájemce společnosti AMH (Arrow Medical Holdings) B.V., se sídlem Nizozemské království, Veenedaal, korespondenční adresa M arathon 9 A, 1213PE Hilversum, a to ve výši 177,991.000,- Kč (slovy jedno sto sedmdesát sedm milionů devět set devadesát jeden tisíc korun českých), kterou má vůči společnosti z titulu Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 22. září 2008 v celkové výši 17 7,991.000,- Kč (slovy jedno sto sedmdesát sedm milionů devět set devadesát jeden tisíc korun českých) proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu. Emisní kurz nově upisovaných akcií tak bude splacen výhradně započtením. Písemný návrh smlouvy o započtení vyhotoví Společnost ve lhůtě 15 (patnácti) dnů od upsání akcií jediným akcionářem, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií a doručí ji jedinému akcionáři, tedy společnosti AMH (Arrow Medical Holdings) B.V., se sídlem Nizoz emské království, Veenedaal, korespondenční adresa Marathon 9 A, 1213PE Hilversum. Dohoda o započtení musí být uzavřena do 15 (patnácti) dnů ode dne, kdy bude její návrh jedinému akcionáři doručen, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení zák ladního kapitálu do obchodního rejstříku. 8.4.2009 - 1.6.2009
Společnost AMH (ARROW Medical Holdings) B. V. jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti ARROW International CR, a.s. schválila dne 5. října 2004 zvýšení základního kapitálu společnosti ARROW International CR, a.s. o částku 145.0 00.000,- Kč a přijala toto rozhodnutí: "1) Základní kapitál společnosti ARROW International CR, a.s. se zvýší o částku 145.000.000,-- Kč (jednostočtyřicetpětmiliónů korun českých), zvýšení základního kapitálu nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 145.000 (jednostočtyřicetpěttisíc) kusů zaknihovaných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jedentisíc korun českých) znějících na jméno. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu , a nebudou kótované. Podíl na jedné nové akcii připadající na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jedentisíc korun českých) činí 145/409 (jednostočtyřicetpět lomeno čtyřistadevět). 3) Přednostní právo akcionářů na upisování akcií bude realizováno tak, že upsání všech 145.000 (jednostočtyřicetipětitisíc) kusů kmenových zaknihovaných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jedentisíc korun českých) znějících na jméno bude n abídnuto určitému zájemci, a to jedinému akcionáři společnosti AMH (ARROW Medical Holdings) B.V. Nijverheidslaan 31, Veenedaal, Nizozemské království. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé, tedy p rvní den lhůty pro upsání akcií. 4) Akcie je možno upsat v sídle společnosti ARROW International CR, a.s. se sídlem Hradec Králové, Pražská 209, PSČ 500 04, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí jeden měsíc a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o up sání akcií určitému zájemci, případně k rukám zmocněnce určitého zájemce, jímž je určitým zájemcem pro ten účel zmocněna JUDr. Renata Černá Pleváková, advokátka, se sídlem Hradec Králové, Ulrichovo náměstí 737, zapsaná v seznamu České advokátní komory pod číslem 4804. 5) Předem určený zájemce (jediný akcionář) upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti u vedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku. 6) Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost ARROW International CR, a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci, případně zmocněnci určitého zájemce - tj. JUDr. Renatě Černé Plevákové, adv okátce, se sídlem Hradec Králové, Ulrichovo náměstí 737, osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do čtrnáctí dnů ode dne zápisu tohoto usnesení v působnost i valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. 7) Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jedentisíc korun českých) bude upsána emisním kurzem 1.000,-- Kč (jedentisíc korun českých). 8) Celý emisní kurs upisovaných akcií musí být splacen peněžitým vkladem. Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti číslo 35-4012790247/0100 vedený u spole čnosti Komerční banka a.s., který za tím účelem společnosti otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 9) Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku." 3.11.2004 - 19.1.2005

Aktuální kontaktní údaje ARROW International CR, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 60112387
Obchodní firma: ARROW International CR, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Hradce Králové
Vznik první živnosti: 11.2.1994
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 60112387
Firma: ARROW International CR, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Hradec Králové
Základní územní jednotka: Hradec Králové
Počet zaměstnanců: 1500 - 1999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 11.2.1994

Kontakty na ARROW International CR, a.s. IČO: 60112387

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Pražská třída 209/182, Hradec Králové 500 04

Obory činností ARROW International CR, a.s. IČO: 60112387

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 13.8.2008
výroba, výzkum a vývoj zdravotnického zařízení a přístrojů 13.8.2008
poradenská činnost v oblasti zdravotnického zařízení a přístrojů 13.8.2008
výroba, výzkum a vývoj zdravotnického zařízení a přístrojů 23.1.1996
poradenská činnost v oblasti zdravotnického zařízení a přístrojů 23.1.1996
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 11.2.1994

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba, výzkum a vývoj zdravotnického zařízení a přístrojů

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Poradenská činnost v oblasti zdravotnického zařízení a přístrojů

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 11.2.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Jamská 2359/47 , Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny: 1000411435
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, výzkum a vývoj zdravotnického zařízení a přístrojů

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Poradenská činnost v oblasti zdravotnického zařízení a přístrojů

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 8.8.2007
Provozovna č. 2
Provozovna: Pražská třída 209/182 , Hradec Králové 500 04
Identifikační číslo provozovny: 1000411427
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, výzkum a vývoj zdravotnického zařízení a přístrojů

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Poradenská činnost v oblasti zdravotnického zařízení a přístrojů

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 2.7.1996

Živnost č. 2 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.2.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Poradenská činnost v oblasti zdravotnického zařízení a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.1.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Výroba, výzkum a vývoj zdravotnického zařízení a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.1.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, s výjimkou kondomů, b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.1.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
Nespecializovaný velkoobchod
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Vedení firmy ARROW International CR, a.s. IČO: 60112387

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jednají a podepisují členové představenstva každý samostatně. 27.10.2010
Jednání za společnost Jménem společnosti samostatně jednají a podepisují členové představenstva s bydlištěm na území České republiky. 8.2.2000 - 27.10.2010
Jednání za společnost Jménem společnosti jedná a podepisuje kterýkoliv člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému či nadepsanému názvu společnosti připojí své jméno a podpis kterýkoliv člen představenstva. 11.2.1994 - 8.2.2000
Jméno: Thomas Antony Kennedy 8.7.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.12.2015
Ve funkci: od 22.12.2015
Adresa: Co Galway , Tawin Island, Oranmore Irsko
Jméno: Petr Bret 8.7.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.12.2015
Ve funkci: od 22.12.2015
Adresa: Rybova 1904/23, Hradec Králové 500 09
Jméno: Mark James Condon 8.7.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.12.2015
Adresa: 66 Inis Lua, Father Russell Road , Dooradoyle, co. Limerick Irsko
Jméno: Roland M. Torrence 23.1.1996 - 23.1.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Tomkova 953/16, Hradec Králové 500 03
Jméno: Marlin M I L L E R Jr. 11.2.1994 - 19.2.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Ládví 181 , Praha - východ Česká republika
Jméno: Raymond Neag 11.2.1994 - 19.2.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: U vápenné skály 1031/1, Praha 147 00
Jméno: Ronald M. Torrence 23.1.1996 - 19.2.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Tomkova 953/16, Hradec Králové 500 03
Jméno: Marlin Miller nar. 27.4.1932 19.2.1997 - 19.2.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Ládví 181 , Praha - východ Česká republika
Jméno: Marlin Miller Jr. nar. 27.4.1932 19.2.1997 - 8.2.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Ládví 181 , Praha - východ Česká republika
Jméno: Raymond Neag nar. 16.7.1931 19.2.1997 - 8.2.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: U vápenné skály 1031/1, Praha 147 00
Jméno: Milos Kuzel nar. 5.12.1934 19.2.1997 - 8.2.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Jabloňová 561/37, Hradec Králové 503 11
Jméno: Marlin Miller Jr. nar. 27.4.1932 8.2.2000 - 14.8.2007
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 6.12.2001 do 14.2.2007
Adresa: Spojené státy americké
211 N. Tulpehocken - Road Reading, Pennsylvania 19601
Jméno: Raymond Neag nar. 16.7.1931 8.2.2000 - 14.8.2007
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 6.12.2001 do 14.2.2007
Adresa: Spojené státy americké
1216 Old Mill Road - Wyomissing, Pennsylvania 19610
Jméno: Philip B. Fleck 13.7.2004 - 14.8.2007
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 11.5.2004 do 14.2.2007
Adresa: Spojené státy americké
P.O.Box 13, Limekiln, Pennsylvania 19535
Jméno: Ing. Jan Krykorka 11.2.1994 - 13.8.2008
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 6.12.2001 do 13.3.2008
Adresa: Ládví 181 , Praha - východ Česká republika
Jméno: Milos Kuzel nar. 5.12.1934 8.2.2000 - 13.8.2008
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 6.12.2001 do 13.3.2008
Adresa: Drtinova 111/44, Hradec Králové 503 11
Jméno: Ing. Otakar Hons CSc. 8.2.2000 - 13.8.2008
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 6.12.2001 do 8.12.2007
Adresa: Tehovská 707/1, Praha 100 00
Jméno: Carl Gerhard Anderson, Jr. 13.7.2004 - 13.8.2008
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 11.5.2004 do 13.3.2008
Adresa: Spojené státy americké
776 Brownsville Road, Sinking Spring, Pennsylvania 19608
Jméno: Brian Michael Tennies 14.8.2007 - 13.8.2008
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 14.2.2007 do 13.3.2008
Adresa: Spojené státy americké
Fleetwood, Augusta Lane 28, Pennsylvania 19522
Jméno: Ing. Otakar Hons CSc. 13.8.2008 - 14.10.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.12.2007
Adresa: Názovská 3253/4, Praha 100 00
Jméno: Thomas Anthony Kennedy 13.8.2008 - 14.10.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.3.2008
Adresa: Co Galway , Tawin Island Irsko
Jméno: Ing. Otakar Hons CSc. 14.10.2008 - 27.10.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 8.12.2007 do 8.10.2010
Ve funkci: od 25.9.2008 do 8.10.2010
Adresa: Názovská 3253/4, Praha 100 00
Jméno: Liam Kelly 27.10.2010 - 24.11.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.10.2010
Adresa: Irsko
Kiln Lodge, Quay Lane, Ballina, Co Mayo
Jméno: Ing. Josef Voženílek 13.8.2008 - 21.12.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.3.2008
Adresa: K Borku 282, Hradec Králové 500 09
Jméno: Ing. Josef Voženílek 21.12.2011 - 11.12.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.3.2011 do 29.11.2013
Adresa: K Borku 282, Hradec Králové 500 09
Jméno: Ing. Josef Voženílek 11.12.2013 - 11.12.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.3.2011 do 29.11.2013
Adresa: K Borku 282, Hradec Králové 500 09
Jméno: Thomas Antony Kennedy 14.10.2008 - 8.7.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 13.8.2008 do 21.12.2015
Ve funkci: od 25.9.2008 do 21.12.2015
Adresa: Co Galway , Tawin Island Irsko
Jméno: Liam Kelly 24.11.2010 - 8.7.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 8.10.2010 do 21.12.2015
Ve funkci: od 15.10.2010 do 21.12.2015
Adresa: Irsko
Kiln Lodge, Quay Lane, Ballina, Co Mayo
Jméno: Gerard D Mccaffrey 17.1.2012 - 8.7.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.12.2011 do 21.12.2015
Adresa: Earlsfort 6 , Moira Irsko
Jméno: Petr Bret 11.12.2013 - 8.7.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.11.2013 do 21.12.2015
Adresa: Rybova 1904/23, Hradec Králové 500 09

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Michal Oberreiter 24.8.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.7.2017
Ve funkci: od 28.7.2017
Adresa: Na Hledíku 284, Staré Hradiště 533 52
Jméno: Ondřej Marek 24.8.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.7.2017
Adresa: Labská 255, Předměřice nad Labem 503 02
Jméno: Michal Korbel 24.8.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.7.2017
Adresa: U Myslivny 2054/10, Hradec Králové 500 08
Jméno: Ronald M. T O R R E N C E 11.2.1994 - 23.1.1996
Adresa: 4298 Imperial Drive , 195 40 Mohnton, Pennsylvania Česká republika
Jméno: JUDr. Ivanka Fučíková 11.2.1994 - 19.2.1997
Adresa: U vápenné skály 1031/1, Praha 147 00
Jméno: John H. B R O A D B E N T 11.2.1994 - 19.2.1997
Adresa: One Chestnut Hill Drive , 195 40 Mohnton, Pennsylvania Česká republika
Jméno: Keith Bair 23.1.1996 - 19.2.1997
Adresa: Spojené státy americké
63 Highland Drive, Fleetvood,Pennsylvania 19522 USA
Jméno: John H. B R O A D B E N T Nar. 4.2.1938 19.2.1997 - 8.2.2000
Adresa: One Chestnut Hill Drive , 195 40 Mohnton, Pennsylvania Česká republika
Jméno: Keith Bair nar. 11.11.1955 19.2.1997 - 8.2.2000
Adresa: Spojené státy americké
63 Highland Drive, Fleetvood,Pennsylvania 19522 USA
Jméno: Frederick John Hirt, Dat.nar. 4. Listopadu 1947 8.2.2000 - 30.4.2002
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: do 6.12.2001
Adresa: Spojené státy americké
22 Grouse Point, Circle Reading, Pennsylvania 19607
Jméno: prof.Mudr. Jiří Kvasnička CSc. 19.2.1997 - 13.7.2004
Trvání členství: od 6.12.2001 do 11.5.2004
Adresa: Česká republika
Svinary, Květná 231, 503 47 Blešno
Jméno: Philip B. Fleck, Dat.nar. 6. Května 1944 8.2.2000 - 13.7.2004
Trvání členství: od 6.12.2001 do 11.5.2004
Adresa: Spojené státy americké
P.O.Box 13, Limekiln, Pennsylvania 19522
Jméno: Ing. Tomáš Zoubele 30.4.2002 - 14.2.2005
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.12.2001 do 6.12.2004
Adresa: Třebechovická 834/28, Hradec Králové 500 03
Jméno: Filip Veverka 14.2.2005 - 8.6.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.12.2004 do 30.3.2006
Adresa: nábřeží Závodu míru 1886, Pardubice 530 02
Jméno: Carl Wesley Staples 13.7.2004 - 13.8.2008
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.5.2004 do 13.3.2008
Adresa: Spojené státy americké
31 Limree Avenue, Reading, Pennsylvania 19606
Jméno: Miloš Nepilý 8.6.2006 - 27.10.2010
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.3.2006 do 30.6.2009
Adresa: 6, Lochenice 503 02
Jméno: Miroslav Navrátil 13.8.2008 - 27.10.2010
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.3.2008 do 8.10.2010
Adresa: Žižkova 1951/46, Jihlava 586 01
Jméno: Vladimír Hladík 13.7.2004 - 21.12.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.5.2004
Adresa: Nová 546, Pardubice 530 09
Jméno: Miloš Nepilý 27.10.2010 - 11.12.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.3.2010
Adresa: 6, Lochenice 503 02
Jméno: Michal Oberreiter 27.10.2010 - 11.12.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.10.2010 do 18.11.2013
Adresa: Na Hledíku 284, Staré Hradiště 533 52
Jméno: Vladimír Hladík 21.12.2011 - 11.12.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.3.2011
Adresa: Nová 546, Pardubice 530 09
Jméno: Michal Oberreiter 11.12.2013 - 11.12.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.10.2010 do 18.11.2013
Adresa: Na Hledíku 284, Staré Hradiště 533 52
Jméno: Miloš Nepilý 11.12.2013 - 24.8.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.3.2010 do 8.3.2013
Adresa: 6, Lochenice 503 02
Jméno: Vladimír Hladík 11.12.2013 - 24.8.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.3.2011 do 22.3.2014
Adresa: V Lukách 459/38, Hradec Králové 503 41
Jméno: Michal Oberreiter 11.12.2013 - 24.8.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.11.2013 do 18.11.2016
Adresa: Na Hledíku 284, Staré Hradiště 533 52

Vedoucí organizační složky dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Jan Sondag 7.5.2018
Adresa: Ke Stromkům 372/17, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Otakar Hons CSc. 13.8.2008 - 27.10.2010
Adresa: Názovská 3253/4, Praha 100 00
Jméno: Zdeněk Kohn 27.10.2010 - 11.12.2013
Adresa: Chropyňská 1742/140, Kroměříž 767 01
Jméno: Zdeněk Kohn 11.12.2013 - 7.5.2018
Adresa: Chropyňská 1742/140, Kroměříž 767 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Mark James Condon
Člen statutárního orgánu: Thomas Antony Kennedy
Člen statutárního orgánu: Ing. Pavel Háněl MBA

Vlastníci firmy ARROW International CR, a.s. IČO: 60112387

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 731 991 000 Kč 100% 1.6.2009
zakladni 554 000 000 Kč 100% 19.1.2005 - 1.6.2009
zakladni 409 000 000 Kč 100% 23.9.1998 - 19.1.2005
zakladni 34 000 000 Kč - 15.12.1994 - 23.9.1998
zakladni 1 000 000 Kč - 11.2.1994 - 15.12.1994

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 731 991 1.6.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 554 000 19.1.2005 - 1.6.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 409 000 30.4.2002 - 19.1.2005
Akcie na jméno 1 000 Kč 409 000 23.9.1998 - 30.4.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 34 000 15.12.1994 - 23.9.1998
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 11.2.1994 - 15.12.1994

Sbírka Listin ARROW International CR, a.s. IČO: 60112387

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1059/SL 43 účetní závěrka [2014], ostatní, výroční zpráva [2014], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 24.7.2015 24.7.2015 27
B 1059/SL 42 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 23.7.2014 25.7.2014 27
B 1059/SL 41 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 18.11.2013 10.12.2013 12.12.2013 4
B 1059/SL 40 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 11.9.2013 11.9.2013 31
B 1059/SL 39 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Hradci Králové 11.1.2013 11.1.2013 30
B 1059/SL 38 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 19.10.2012 19.10.2012 19
B 1059/SL 37 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 27.8.2012 4.9.2012 102
B 1059/SL 36 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 12.1.2012 19.1.2012 33
B 1059/SL 35 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 12.1.2012 19.1.2012 7
B 1059/SL 34 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 15.11.2011 28.11.2011 3.1.2012 4
B 1059/SL 33 ostatní rozhodnutí společníka Krajský soud v Hradci Králové 28.11.2011 3.1.2012 6
B 1059/SL 32 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Hradci Králové 27.4.2011 27.4.2011 41
B 1059/SL 31 účetní závěrka, zpráva auditora 2010 Krajský soud v Hradci Králové 27.4.2011 27.4.2011 55
B 1059/SL 30 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 8.10.2010 22.11.2010 26.11.2010 19
B 1059/SL 29 ostatní zápis z představenstva Krajský soud v Hradci Králové 19.11.2010 26.11.2010 1
B 1059/SL 28 notářský zápis, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 13.10.2010 2.11.2010 59
B 1059/SL 27 účetní závěrka, zpráva auditora 2009 Krajský soud v Hradci Králové 8.10.2010 8.10.2010 91
B 1059/SL 26 účetní závěrka, zpráva auditora 2008 Krajský soud v Hradci Králové 8.10.2009 8.10.2009 56
B 1059/SL 25 účetní závěrka, zpráva auditora od 1.9. do 31.12.2007 Krajský soud v Hradci Králové 8.10.2009 8.10.2009 28
B 1059/SL 24 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 30.3.2009 10.4.2009 10.4.2009 36
B 1059/SL 23 ostatní zápis z představenstva Krajský soud v Hradci Králové 9.10.2008 9.10.2008 1
B 1059/SL 22 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Hradci Králové 20.8.2008 20.8.2008 28
B 1059/SL 21 účetní závěrka 1998 Krajský soud v Hradci Králové 20.8.2008 20.8.2008 29
B 1059/SL 20 notářský zápis, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 15.4.2008 4.8.2008 4.8.2008 11
B 1059/SL 19 stanovy společnosti -aktualizované 15.4.2008 Krajský soud v Hradci Králové 17.4.2008 17.4.2008 18
B 1059/SL 15 ostatní, podpisové vzory protok. o výsl.voleb v DR Krajský soud v Hradci Králové 31.3.2006 7.6.2006 13.6.2006 3
B 1059/SL 14 ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 6.1.2005 2.2.2005 2.2.2005 2
B 1059/SL 13 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 10.1.2005 10.1.2005 18
B 1059/SL 12 účetní závěrka 2000 - 2003 Krajský soud v Hradci Králové 20.6.2001 23.12.2004 23.12.2004 180
B 1059/SL 11 notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 11.5.2004 21.6.2004 21.6.2004 28
B 1059/SL 10 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 9.6.2003 14.7.2003 14.7.2003 18
B 1059/SL 9 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 6.12.2001 14.2.2002 14.2.2002 37
B 1059/SL 8 účetní závěrka, ostatní 2000 Krajský soud v Hradci Králové 20.6.2001 21.1.2002 21.1.2002 28
B 1059/SL 7 notářský zápis, stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 6.12.2001 20.12.2001 20.12.2001 24
B 1059/SL 6 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2000 30.7.2001 30.7.2001 58
B 1059/SL 3 notářský zápis - NZ 290/98 + stanovy Krajský soud v Hradci Králové 27.7.1998 23.9.1998 23.9.1998 12
B 1059/SL 5 notářský zápis - NZ - stanovy Krajský soud v Hradci Králové 29.10.1999 30
B 1059/SL 4 notářský zápis - NZ 127/99 - stanovy Krajský soud v Hradci Králové 15.4.1999 37
B 1059/SL 2 notářský zápis - NZ 441/96 Krajský soud v Hradci Králové 18.12.1996 3
B 1059/SL 18 ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 14.2.2007 10.8.2007 4
B 1059/SL 17 účetní závěrka, zpráva auditora k 31.8.2006 Krajský soud v Hradci Králové 16.5.2007 0
B 1059/SL 16 účetní závěrka, zpráva auditora k 31.8.2005 Krajský soud v Hradci Králové 16.5.2007 0
B 1059/SL 1 notářský zápis - NZ 434/96 Krajský soud v Hradci Králové 16.12.1996 4

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení ARROW International CR, a.s.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu ARROW International CR, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.