ARKUS, akciová společnost v likvidaci Plzeň IČO: 44444133

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ARKUS, akciová společnost v likvidaci, která sídlí v obci Plzeň a bylo jí přiděleno IČO 44444133.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem ARKUS, akciová společnost v likvidaci se sídlem v obci Plzeň byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 31 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Zprostředkování obchodu a služeb , Specializovaný maloobchod a další.

Základní údaje o ARKUS, akciová společnost v likvidaci IČO: 44444133

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Plzni 10.1.1992
Spisová značka: B 668
IČO: 44444133
Obchodní firma: ARKUS, akciová společnost v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost 10.1.1992
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 10.1.1992
Usnesení valné hromady ze dne 01.09.2015 o snížení základního kapitálu Společnosti:1. Důvod sníženíDůvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že Společnost byla s účinností ke dni 01.01.2011 zrušena s likvidací, jsou tedy činěny pouze úkony související s likvidací a Společnost nepotřebuje ke své činnosti základní kapitál v současné výši. Účelem snížení základního kapitálu Společnosti je tak optimalizace základního kapitálu vzhledem k likvidaci Společnosti a umožnění výplaty nepotřebné finanční částky akcionářům Společnosti.2. Rozsah sníženíZákladní kapitál Společnosti se snižuje z částky 178.361.500,- Kč o částku 164.092.580,- Kč na částku 14.268.920,- Kč, a to poměrným snížením jmenovité hodnoty akcií tak, že u každé akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 500,- Kč dojde ke snížení její jmenovité hodnoty na 40,- Kč.Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede vyznačením nové jmenovité hodnoty na dosavadních akciích Společnosti. Druh a forma akcií se nemění.3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitáluČástka 164.092.580,- Kč, o kterou bude snížen základní kapitál, bude v plné výši vyplacena akcionářům Společnosti podle výše jejich podílu na základním kapitálu Společnosti.4. Lhůta pro předložení listinných akciíLikvidátor vyzve způsobem stanoveným v § 526 zákona č. 91/2012 Sb. akcionáře, kteří vlastní akcie Společnosti, aby je předložili k vyznačení nové jmenovité hodnoty. Akcionáři jsou povinni předložit akcie Společnosti k vyznačení jejich nové jmenovité hodnoty do 60 (šedesáti) dnů ode dne, kdy budou písemně vyzváni k předložení akcií. Tuto výzvu akcionářům likvidátor Společnosti učiní bezodkladně, nejpozději do 10 (deseti) dnů po zápisu snížení základního kapitálu na částku 14.268.920,- Kč do obchodního rejstříku. 7.9.2015 - 21.1.2016
Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 15. prosince 2010 bylo rozhodnuto ozrušení společnosti slikvidací, ato ke dni 1. ledna 2011. 5.1.2011
Mimořádná valná hromada společnosti ARKUS, akciová společnost, se sídlem Plzeň, Solní 278/4, IČ 444 44 133, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 668 (dále jen "společnost") konaná dne 27.5.2008,1) určuje:Hlavním akcionářem společnosti ARKUS, akciová společnost je pan Josef Chvojka, bytem Plzeň, Bělohorská 6, PSČ 301 64, rodné číslo 31 06 24/049 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 15.4.2008 jejich předložením společnosti a na dnešní mimořádné valné hromadě rovněž předložením při prezenci akcionářů. Hlavní akcionář na dnešní mimořádné valné hromadě předložil celkem 344.563 kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě po 500,- Kč, emitovaných společnosti ARKUS, akciová společnost, se sídlem Plzeň, Solní 278/4, PSČ 301 00, IČ 444 44 133, v listinné podobě, a je tedy oprávněnou osobou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. obch. zák.2) schvaluje:Přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen"den účinnosti přechodu"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře.3) konstatuje a osvědčuje:Hlavní akcionář společnosti, poskytne ostatním akcionářům společnosti protiplnění ve výši 243,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tři korun českých) za každou jednu listinnou, nekótovanou akcii společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 500,- Kč, vydanou společností ARKUS, akciová společnost, se sídlem Plzeň, Solní 278/4, PSČ 301 00, IČ 444 44 133, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 668. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 070 ze dne 3.3.2008, který vypracoval Ing. Petr Šmíd - znalec z oboru ekonomika, odvětví: ceny a odhady se zvláštní specializací oceňování cenných papírů a kapitálový trh.Ve výrokové části znaleckého posudku číslo 070 (Závěrečný výrok) je uvedeno následující: "Výše uvedeným způsobem byla stanovena hodnota 1 akcie společnosti ARKUS a.s. na 48,53% nominální hodnoty, což představuje částku: 243,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tři koruny české) za akcii o nominální hodnotě 500,- Kč." Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie emitované společnosti stanovena metodou majetkového ocenění - stanovení substanční hodnoty.Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění př 3.6.2008 - 8.10.2008
Usnesení mimořádně valné hromady, konané dne 16.12.2004. 1. Základní kapitál společnosti, který činí 187 296 000,- Kč se snižuje vrozsahu jmenovitých hodnot akcií společnosti, které budou vzaty zoběhu na základě veřejného návrhu akcionářům. Rozsah snížení základního kapitálu je omezen maximální částkou ve výši 20 000 000,- Kč což umožňuje snížit základní kapitál až na částku ve výši 167 296 000,- Kč - dolní hranice snížení základního kapitálu. 2. Důvodem dobrovolného snížení základního kapitálu je úhrada části neuhrazené ztráty společnosti. 3. Způsob, jak bude naloženo sčástkou odpovídající snížení základního kapitálu, je následující:- částka odpovídající ceně pořízení vykoupených vlastních kmenových akcií bude zúčtována na vrub zrušených akcií,- částka odpovídající rozdílu mezi cenou pořízení vlastních kmenových akcií ajmenovitou hodnotou vlastních akcií bude zúčtována ve prospěch účtu neuhrazená ztráta minulých let. 4. Předmětnými akciemi, jichž se veřejný návrh týká akteré budou vzaty zoběhu, jsou kmenové nekótované akcie na majitele, vlistinné podobě, ojmenovité hodnotě 500,- Kč série A. 5. Snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím nejvýše 40 000 kusů předmětných akcií společnosti zoběhu na základě veřejného návrhu smlouvy učiněného akcionářům podle § 213c obch. zákoníku ajejich zničením nebo zrušením či jejich prohlášením za neplatné. 6. Vzetí akcií společnosti zoběhu bude provedeno úplatně, přičemž výše úplaty za jednu akcii společnosti činí 50,- Kč. 7. Představenstvo společnosti se vsouladu s§ 2123c, odst. 6 obch. zákoníku pověřuje podáním návrhu na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku vrozsahu, vjakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. Očástce snížení základního kapitálu až do výše stanovené vodst. 1. tohoto usnesení rozhodne představenstvo společnosti. Představenstvo společnosti je při určování částky snížení základního kapitálu vázáno počtem ajmenovitou hodnotou akcií uvedených ve smlouvách uzavřených na základě veřejného návrhu smlouvy. 8. Vzhledem ktomu, že společnost má dostatek možností pro zabezpečení finančních postředků na zaplacení ceny akcií nabytých na základě veřejného návrhu smlouvy, pověřuje se představenstvo společnosti, aby rozhodlo ozpůsobu zajištění těchto prostředků tak, aby vdobě splatnosti ceny za tyto akcie byly finanční prostředky vdostatečné výši kdispozici. 9. Pokud bude stanovený počet předmětných akcií uvedený voznámení opřijetí nabídky překročen, je představenstvo povinno potvrdit uzavření smlouvy tak, že každá osoba, která nabídku přijala bude uspokojena poměrně, přičemž výpočet poměrného množství účastnických akcií se zaokrouhluje na celé kusy dolů stím, že počet akcií uvedený vnabídce platí za snížený ovýsledek zaokrouhlování. 10. Představenstvo zajistí informování akcionářů ovýše uvedených skutečnostech, tj. opodrobnostech snížení základního kapitálu apředpokládaného nabytí vlastních akcií 7.2.2005 - 3.8.2005
Základní jmění:Základní jmění společnosti činí Kčs 300.000,--. 30.10.1992 - 22.7.1993
Základní kapitál:Základní kapitál společnosti činí Kčs 100.000,--. Je rozdělen na100 akcií nominální hodnoty Kčs 1.000,--. Akcie znějí na jméno.Dle potvrzení Agrobanky, Hradec Králové, a.s. bylo na účetspolečnosti č. 13302-534 složeno Kčs 100.000,--. 10.1.1992 - 30.10.1992
Zastupování a podepisování:Společnost navenek zastupuje představenstvo společnosti a dálestatutární zástupci společnosti:- předseda představenstva společnosti- čelnové správy společnosti- za společnost podepisují - předseda představenstva sám- nebo místopředseda a další člen představenstva 10.1.1992 - 10.1.1992

Aktuální kontaktní údaje ARKUS, akciová společnost v likvidaci

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 44444133
Obchodní firma: ARKUS, akciová společnost v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Plzně
Vznik první živnosti: 9.5.1996
Celkový počet živností: 12
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 44444133
Firma: ARKUS, akciová společnost v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Plzeň-město
Základní územní jednotka: Plzeň 3
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 31.12.1991

Kontakty na ARKUS, akciová společnost v likvidaci IČO: 44444133

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Solní 278 , 301 00 Plzeň Česká republika
Solní 278/4, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň
7.9.2015
Sídlo: Solní 278 , 301 00 Plzeň Česká republika
Plzeň, Solní 278/4, PSČ 30100
18.6.2002 - 7.9.2015
Sídlo: Guldenerova 5 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Guldenerova 5, okres Plzeň-město, PSČ 30100
10.4.1997 - 18.6.2002
Sídlo: Nerudova 37 , 501 01 Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Nerudova 37, PSČ 50101
10.1.1992 - 10.4.1997

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Solní 278/4, Plzeň 301 00

Obory činností ARKUS, akciová společnost v likvidaci IČO: 44444133

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 29.4.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních aekonomických poradců 18.6.2002 - 29.4.2009
inženýrská činnost ve výstavbě 18.6.2002 - 29.4.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 18.6.2002 - 29.4.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačněhospodářské povahy u fyzických a právnických osob 18.6.2002 - 29.4.2009
zprostředkování obchodu 18.6.2002 - 29.4.2009
zprostředkování služeb 18.6.2002 - 29.4.2009
specializovaný maloobchod 18.6.2002 - 29.4.2009
velkoobchod 18.6.2002 - 29.4.2009
příprava a vypracování technických návrhů 18.6.2002 - 29.4.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 10.4.1997 - 18.6.2002
zprostředkování obchodu a služeb 10.4.1997 - 18.6.2002
- sdružování privatizačních kupónů jednotlivých občanů a jejichskupin k investování v procesu privatizace- nákupy akcií privatizovaných podniků za použití sdružovanýchprivatizačních kuponů- nákupy a prodej cenných papírů v souvislosti s investičníčinností podnikatelů- výkon práce akcionáře vč. podnikatelské akcivity vespolečnostech, jejichž akcie IPF vlastní 10.1.1992 - 10.4.1997

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.5.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: Solní 278/4 , Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny: 1002677041
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 28.2.2001

Živnost č. 2 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.5.1996
Zánik oprávnění: 6.8.2001

Živnost č. 3 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.5.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.5.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.5.1996
Zánik oprávnění: 6.8.2001

Živnost č. 6 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.5.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.5.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.8.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.8.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.8.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.8.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.8.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Univerzální administrativní činnosti
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Vedení firmy ARKUS, akciová společnost v likvidaci IČO: 44444133

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Eva Klecarová 10.1.1992 - 11.5.1993
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: 11 , Kosičky Česká republika
Kosičky 11
Jméno: Ing. Karel Hubený 10.1.1992 - 11.5.1993
Funkce: Člen představenstva
Adresa: J.Masaryka 1320 , Hradec králové Česká republika
Hradec králové, J.Masaryka 1320
Jméno: Ing. Jaroslav Herčík 10.1.1992 - 11.5.1993
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Na Kotli 1176 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Na Kotli 1176
Jméno: Ing. Zdeněk Rychtera 10.1.1992 - 11.5.1993
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Družstevní 1667 , Hořice Česká republika
Hořice, Družstevní 1667
Jméno: Ing. Jiří Soukal 10.1.1992 - 11.5.1993
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Fučíkova 892 , Nový Bydžov Česká republika
Nový Bydžov, Fučíkova 892
Jméno: Vratislav Jůn 10.1.1992 - 11.5.1993
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Přátelství 1920 , Hořice Česká republika
Hořice, Přátelství 1920
Jméno: Drahomíra Havlíčková 10.1.1992 - 11.5.1993
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Ledce 58 , Bolehošť Česká republika
Bolehošť, Ledce 58
Jméno: Josef Malíř 30.10.1992 - 22.7.1993
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 32 , Všestary Česká republika
Všestary 32
Jméno: Ing. František Pospíšil 10.1.1992 - 7.2.1994
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Dobrovského 745 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Dobrovského 745
Jméno: Ing. Zdeněk Rodr 10.1.1992 - 7.2.1994
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Kociánova 1672 , Hořice Česká republika
Hořice, Kociánova 1672
Jméno: Ing. Eva Klecarová 10.1.1992 - 7.2.1994
Funkce: Člen správy fondu
Adresa: 11 , Kosičky Česká republika
Kosičky 11
Jméno: Josef Hypský 10.1.1992 - 7.2.1994
Funkce: Člen správy fondu
Adresa: Na kotli 1173 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Na kotli 1173
Jméno: Ing. Zdeněk Rodr 11.5.1993 - 7.2.1994
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Kocianova 1733 , Hořice v Podkronoší Česká republika
Hořice v Podkronoší, Kocianova 1733
Jméno: Ing. Zdeněk Martinec 10.1.1992 - 27.9.1994
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 22 , Tutleky Česká republika
Tutleky 22
Jméno: Ing. Václav Morávek 10.1.1992 - 27.9.1994
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Sadová 1357 , Kostelec n.Orl. Česká republika
Kostelec n.Orl., Sadová 1357
Jméno: Ing. Marie Brabencová 10.1.1992 - 27.9.1994
Funkce: Člen představnestva
Adresa: Rosenbergových 1194 , Hradec králové Česká republika
Hradec králové, Rosenbergových 1194
Jméno: Ing. Zdeněk Rychtera 22.7.1993 - 27.9.1994
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Družstevní 1667 , Hořice v Podkrkonoší Česká republika
Hořice v Podkrkonoší, Družstevní 1667
Jméno: Ing. Miloslav Beneš 7.2.1994 - 27.9.1994
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Suchého 548 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Suchého 548
Jméno: Václav Valenta Dipl.techn 10.1.1992 - 31.8.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Dobrovského 720 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Dobrovského 720
Jméno: Ing. Zdeněk Hausvater 11.5.1993 - 31.8.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Labská kotlina 1004 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Labská kotlina 1004
Jméno: Ing. Josef Kulhánek 7.2.1994 - 31.8.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 246 , Stěžery Česká republika
Stěžery 246
Jméno: Ing. Jaroslav Mohelský 27.9.1994 - 31.8.1995
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Pod zámečkem 277 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Pod zámečkem 277
Jméno: Ing. Zdeněk Rychtera 27.9.1994 - 31.8.1995
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Družstevní 1667 , Hořice v Podkrkonoší Česká republika
Hořice v Podkrkonoší, Družstevní 1667
Jméno: Jaroslav Kuchyňka 31.8.1995 - 10.4.1997
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: 332 05 Losiná 98 Česká republika
Losiná 98, PSČ 33205
Jméno: Ing. Jaroslav Mohelský 31.8.1995 - 10.4.1997
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Pod zámečkem 277 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Pod zámečkem 277
Jméno: Ing. Miroslav Hrabík 31.8.1995 - 10.4.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Dlouhá 977 , 330 23 Nýřany Česká republika
Nýřany, Dlouhá 977, PSČ 33023
Jméno: Ing. Antonín Rubáš 31.8.1995 - 10.4.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 340 32 Střeziměř 4 Česká republika
Střeziměř 4, PSČ 34032
Jméno: Ferdinand Bouchal 31.8.1995 - 10.4.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Havlíčkova 393 , 538 03 Heřmanův Městec Česká republika
Heřmanův Městec, Havlíčkova 393, PSČ 53803
Jméno: Ing. Marcel Tušic 10.4.1997 - 29.2.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Drtinova 110 , 503 11 Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Drtinova 110, PSČ 50311
Jméno: Ing. Ivo Slováček 29.2.2000 - 6.10.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kaznějovská 58 , 323 26 Plzeň Česká republika
Plzeň, Kaznějovská 58, PSČ 32326
Jméno: Jaroslav Kuchyňka 10.4.1997 - 18.6.2002
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: do 24.1.2002
Adresa: 98 , 332 05 Losiná Česká republika
Losiná 98, okres Plzeň-jih, PSČ 33205
Jméno: Ing. Miroslav Hrabík 10.4.1997 - 18.6.2002
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: do 24.1.2002
Adresa: Dlouhá 977 , 330 23 Nýřany Česká republika
Nýřany, Dlouhá 977, PSČ 33023
Jméno: Ing. Petr Květon 6.10.2000 - 18.6.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 24.1.2002
Adresa: 345 10 Chodská Lhota 22 Česká republika
Chodská Lhota 22, PSČ 34510
Jméno: Ing. Josef Doupovec 18.6.2002 - 23.11.2002
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.1.2002 do 4.9.2002
Ve funkci: od 7.2.2002 do 4.9.2002
Adresa: Tyršova 447 , 339 01 Klatovy Česká republika
Klatovy, Tyršova 447, PSČ 33901
Jméno: Tomáš Fremr 18.6.2002 - 23.11.2002
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 24.1.2002
Adresa: 5. května 661 , 336 01 Blovice Česká republika
Blovice, 5. května 661, PSČ 33601
Jméno: Čestmír Velíšek 18.6.2002 - 30.9.2004
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 24.1.2002 do 30.6.2003
Ve funkci: od 7.2.2002 do 30.6.2003
Adresa: Losiná 45 , 332 04 Nezvěstice Česká republika
Nezvěstice, Losiná 45, PSČ 33204
Jméno: Tomáš Fremr 23.11.2002 - 30.9.2004
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.1.2002
Ve funkci: od 4.9.2002 do 8.7.2004
Adresa: 5. května 661 , Blovice Česká republika
Blovice, 5. května 661, okres Plzeň-jih, PSČ 33601
Jméno: Ing. Pavel Kovářík 23.11.2002 - 30.9.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 4.9.2002
Adresa: Ve Višňovce 619 , 326 00 Plzeň Česká republika
Plzeň, Ve Višňovce 619/25, PSČ 32600
Jméno: Tomáš Fremr 30.9.2004 - 18.8.2006
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 24.1.2002 do 30.6.2006
Ve funkci: od 8.7.2004 do 30.6.2006
Adresa: 5. května 661 , Blovice Česká republika
Blovice, 5. května 661, okres Plzeň-jih, PSČ 33601
Jméno: Ing. Pavel Kovářík 30.9.2004 - 18.8.2006
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 4.9.2002 do 30.6.2006
Ve funkci: od 8.7.2004 do 30.6.2006
Adresa: Ve Višňovce 619 , 326 00 Plzeň Česká republika
Plzeň, Ve Višňovce 619/25, PSČ 32600
Jméno: Jan Kůrka 30.9.2004 - 3.1.2011
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2004 do 25.9.2009
Adresa: Šeříková 20 , 326 00 Plzeň Česká republika
Plzeň, Šeříková 20, PSČ 32600
Jméno: Tomáš Fremr 18.8.2006 - 21.10.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2006 do 30.9.2011
Ve funkci: od 30.6.2006 do 30.9.2011
Adresa: Pod Rybníčkem 705 , 336 01 Blovice Česká republika
Blovice, Pod Rybníčkem 705, PSČ 33601
Jméno: Ing. Pavel Kovařík 18.8.2006 - 21.10.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2006 do 30.9.2011
Ve funkci: od 30.6.2006 do 30.9.2011
Adresa: Ve Višňovce 619 , 326 00 Plzeň Česká republika
Plzeň, Ve Višňovce 619/25, PSČ 32600

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Eva Krausová 11.5.1993 - 31.8.1995
Adresa: Slezská 807 , Třebechovice p.O. Česká republika
Třebechovice p.O., Slezská 807
Jméno: Ing. Václav Morávek 11.5.1993 - 31.8.1995
Adresa: Sadová 1357 , Kostelec n.O. Česká republika
Kostelec n.O., Sadová 1357
Jméno: Ing. Zdeněk Martinec 11.5.1993 - 31.8.1995
Adresa: 22 , Tutleky Česká republika
Tutleky 22
Jméno: Ing. Rudolf Fryček 31.8.1995 - 10.4.1997
Funkce: Předseda
Adresa: Holečkova 503 , 360 17 Karlovy Vary-St.Role Česká republika
Karlovy Vary-St.Role, Holečkova 503, PSČ 36017
Jméno: Ing. Josef Malíř 31.8.1995 - 10.4.1997
Funkce: Člen
Adresa: 503 12 Všestary 32 Česká republika
Všestary 32, PSČ 50312
Jméno: Ing. Jiří Hofman 31.8.1995 - 10.4.1997
Funkce: Člen
Adresa: 340 21 Janovice n.Úhl.367 Česká republika
Janovice n.Úhl.367, PSČ 34021
Jméno: Ing. Michael Doubek 10.4.1997 - 29.2.2000
Funkce: Předseda dozorčí rady
Adresa: Škroupova 725 , 500 02 Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Škroupova 725, PSČ 50002
Jméno: Ing. Petr Květon 29.2.2000 - 6.10.2000
Funkce: Předseda dozorčí rady
Adresa: 345 10 Chodská Lhota 22 Česká republika
Chodská Lhota 22, PSČ 34510
Jméno: Miroslava Nozarová 10.4.1997 - 18.6.2002
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: do 24.1.2002
Adresa: Na Výhledech 313 , 334 52 Merklín Česká republika
Merklín, Na Výhledech 313, PSČ 33452
Jméno: Pavla Mácová 10.4.1997 - 18.6.2002
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: do 24.1.2002
Adresa: Hálkova 968 , Starý Plzenec Česká republika
Starý Plzenec, Hálkova 968, okres Plzeň-jih, PSČ 33202
Jméno: Michaela Velíšková 6.10.2000 - 18.6.2002
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: do 24.1.2002
Adresa: Nebílovy 32 , 332 04 Nezvěstice Česká republika
Nezvěstice, Nebílovy 32, PSČ 33204
Jméno: Jana Picková 2.9.2002 - 9.3.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2002 do 23.6.2005
Adresa: Maroldova 966 , 282 01 Český Brod Česká republika
Český Brod, Maroldova 966, PSČ 28201
Jméno: JUDr. Jaroslav Kosnar 18.6.2002 - 18.8.2006
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.1.2002 do 30.6.2006
Ve funkci: od 7.2.2002 do 30.6.2006
Adresa: Ovocná 108 , 338 42 Hrádek Česká republika
Hrádek, Ovocná 108, PSČ 33842
Jméno: Pavla Kuchyňková 18.6.2002 - 18.8.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.1.2002 do 30.6.2006
Adresa: Losiná 98 , 332 04 Nezvěstice Česká republika
Nezvěstice, Losiná 98, PSČ 33204
Jméno: JUDr. Pavel Kosnar 18.8.2006 - 28.8.2006
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2006
Ve funkci: od 30.6.2006
Adresa: Ovocná 108 , 338 42 Hrádek Česká republika
Hrádek, Ovocná 108, PSČ 33842
Jméno: JUDr. Jaroslav Kosnar 28.8.2006 - 29.4.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2006
Ve funkci: od 30.6.2006
Adresa: Ovocná 108 , 338 42 Hrádek Česká republika
Hrádek, Ovocná 108, PSČ 33842
Jméno: Ing. Vincent Pillár 9.3.2006 - 21.10.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.12.2005 do 14.3.2011
Adresa: Za Amfiteátrom 10 , 4001 Košice Česká republika
Košice, Za Amfiteátrom 10, PSČ 04001
Jméno: Pavla Kuchyňková 18.8.2006 - 21.10.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2006 do 30.9.2011
Adresa: 332 04 Nezvěstice - Losiná 98 Česká republika
Nezvěstice - Losiná 98, PSČ 33204
Jméno: JUDr. Jaroslav Kosnar 29.4.2009 - 21.10.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2006 do 30.9.2011
Ve funkci: od 30.6.2006 do 30.9.2011
Adresa: Mezi Silnicemi 133 , 326 00 Plzeň Česká republika
Plzeň, Mezi Silnicemi 133/37, PSČ 32600

Likvidace dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Tomáš Fremr 9.2.2017
Adresa: Pod Rybníčkem 705 , 336 01 Blovice Česká republika
Pod Rybníčkem 705, 336 01 Blovice
Jméno: Tomáš Fremr 5.1.2011 - 13.12.2013
Adresa: Pod Rybníčkem 705 , 336 01 Blovice Česká republika
Blovice, Pod Rybníčkem 705, PSČ 33601
Jméno: Tomáš Fremr 13.12.2013 - 9.2.2017
Adresa: Pod rybníčkem 705 , 336 01 Blovice Česká republika
Pod rybníčkem 705, 336 01 Blovice

Vlastníci firmy ARKUS, akciová společnost v likvidaci IČO: 44444133

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 14 268 900 Kč - 21.1.2016
zakladni 178 362 000 Kč - 3.8.2005 - 21.1.2016
zakladni 187 296 000 Kč - 31.8.1995 - 3.8.2005
zakladni 149 850 000 Kč - 22.7.1993 - 31.8.1995

Sbírka Listin ARKUS, akciová společnost v likvidaci IČO: 44444133

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 668/SL 56 notářský zápis [Nz 264/2015] rozhodnutí Krajský soud v Plzni 1.9.2015 2.9.2015 10.9.2015 5
B 668/SL 54 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 13.5.2013 17.7.2013 18.7.2013 21
B 668/SL 53 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Plzni 11.5.2012 9.8.2012 9.8.2012 24
B 668/SL 52 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2010 Krajský soud v Plzni 21.6.2011 22.9.2011 23.9.2011 26
B 668/SL 51 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 20.12.2010 21.12.2010 28.12.2010 1
B 668/SL 50 notářský zápis Nz 300/2010-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 15.12.2010 21.12.2010 28.12.2010 3
B 668/SL 49 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2009 Krajský soud v Plzni 7.4.2010 10.8.2010 10.8.2010 26
B 668/SL 48 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2008 Krajský soud v Plzni 23.3.2009 14.9.2009 15.9.2009 25
B 668/SL 47 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2007 Krajský soud v Plzni 18.6.2008 29.7.2008 31.7.2008 23
B 668/SL 46 notářský zápis Nz 111/2008-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 27.5.2008 30.5.2008 7.7.2008 128
B 668/SL 45 rozhod. o statut. orgánu - zápis z předst. Krajský soud v Plzni 23.10.2007 21.11.2007 22.11.2007 1
B 668/SL 44 rozhod. o statut. orgánu - zápis z MVH Krajský soud v Plzni 23.10.2007 21.11.2007 22.11.2007 5
B 668/SL 43 ostatní - zpráva představenstva Krajský soud v Plzni 21.5.2007 17.9.2007 19.9.2007 3
B 668/SL 42 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Plzni 1.6.2007 17.9.2007 19.9.2007 3
B 668/SL 41 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Plzni 21.5.2007 17.9.2007 19.9.2007 7
B 668/SL 40 účetní závěrka 2006 - cash flow Krajský soud v Plzni 17.9.2007 19.9.2007 1
B 668/SL 39 účetní závěrka 2006 - příloha Krajský soud v Plzni 21.5.2007 17.9.2007 19.9.2007 6
B 668/SL 38 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Plzni 21.5.2007 17.9.2007 19.9.2007 4
B 668/SL 37 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 20.7.2006 16.8.2006 18.8.2006 4
B 668/SL 36 rozhod. o statut. orgánu + zápis VH Krajský soud v Plzni 30.6.2006 16.8.2006 18.8.2006 9
B 668/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva 2005 Krajský soud v Plzni 6.6.2006 3.7.2006 7.7.2006 22
B 668/SL 34 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 26.1.2006 8.3.2006 9.3.2006 2
B 668/SL 33 rozhod. o statut. orgánu - ve složení DR Krajský soud v Plzni 16.6.2005 8.3.2006 9.3.2006 1
B 668/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2004 Krajský soud v Plzni 1.6.2005 20.7.2005 5.9.2005 49
B 668/SL 31 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 3.8.2005 19.8.2005 1.9.2005 16
B 668/SL 30 ostatní - snížení kapitálu dle záp.VH Krajský soud v Plzni 4.1.2005 3.2.2005 4
B 668/SL 29 notářský zápis Nz 298/2004 - rozh. MVH Krajský soud v Plzni 16.12.2004 4.1.2005 3.2.2005 6
B 668/SL 28 podpisové vzory člena představenstva Krajský soud v Plzni 20.7.2004 4.8.2004 26.8.2004 1
B 668/SL 27 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Plzni 8.7.2004 4.8.2004 26.8.2004 1
B 668/SL 26 rozhod. o statut. orgánu -zápis z VH Krajský soud v Plzni 25.6.2004 4.8.2004 26.8.2004 5
B 668/SL 25 ostatní -zápis z jednání představ. Krajský soud v Plzni 19.6.2003 4.8.2004 26.8.2004 2
B 668/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2003 Krajský soud v Plzni 12.8.2004 20.8.2004 106
B 668/SL 23 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 25.6.2003 7.7.2003 16.7.2003 16
B 668/SL 22 notářský zápis Nz 171/2003 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 25.6.2003 7.7.2003 16.7.2003 4
B 668/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva 2002, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 23.6.2003 7.7.2003 16.7.2003 55
B 668/SL 20 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 26.6.2002 5.5.2003 13.5.2003 17
B 668/SL 18 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zas.představ.a MVH Krajský soud v Plzni 4.9.2002 7.10.2002 1.11.2002 6
B 668/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva 2001 Krajský soud v Plzni 5.8.2002 20.8.2002 4.9.2002 22
B 668/SL 17 rozhod. o statut. orgánu - zápis VH, schv.závěrky 2001 Krajský soud v Plzni 26.6.2002 21.8.2002 29.8.2002 5
B 668/SL 14 podpisové vzory členů představenstva a DR Krajský soud v Plzni 7.2.2002 4.3.2002 22.5.2002 5
B 668/SL 13 rozhod. o statut. orgánu -zápis z MVH Krajský soud v Plzni 24.1.2002 4.3.2002 22.5.2002 3
B 668/SL 12 notářský zápis Nz 191/2001- rozh. VH+ stanovy Krajský soud v Plzni 25.6.2001 25.7.2001 25.4.2002 19
B 668/SL 11 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Plzni 29.6.2001 4.7.2001 26.9.2001 28
B 668/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva 1999 Krajský soud v Plzni 8.6.2000 10.7.2000 13.7.2000 26
B 668/SL 7 účetní závěrka - 1998 Krajský soud v Plzni 3.6.1999 29.6.1999 17.2.2000 24
B 668/SL 6 notářský zápis - NZ 65/96, N 62/96 Krajský soud v Plzni 13.5.1996 23.4.1997 17.2.2000 22
B 668/SL 5 ostatní - zápis z jednání VH Krajský soud v Plzni 24.4.1996 23.4.1997 17.2.2000 26
B 668/SL 4 ostatní zápis z jednání představenstva Krajský soud v Plzni 13.5.1996 23.4.1997 17.2.2000 2
B 668/SL 3 účetní závěrka, výroční zpráva za r. 1997 vč. výroku auditora Krajský soud v Plzni 21.5.1998 10.7.1998 14.7.1998 29
B 668/SL 2 účetní závěrka, výroční zpráva za r. 1996 vč. výroku auditora Krajský soud v Plzni 15.5.1997 21.8.1997 7.5.1998 18
B 668/SL 8 ostatní - zápis z VH - NEDOLOŽEN Krajský soud v Plzni 21.5.1998 0
B 668/SL 19 podpisové vzory - ing.Kovaříka - NEDOLOŽEN Krajský soud v Plzni 0
B 668/SL 16 notářský zápis NZ 278/2002-rozh.VH-NEDOLOŽENO Krajský soud v Plzni 26.6.2002 0
B 668/SL 10 ostatní -zápis z VH 8.6.00 - NEDOLOŽEN Krajský soud v Plzni 0
B 668/SL 1 zakladatelské dokumenty - NEDOLOŽENY Krajský soud v Plzni 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení ARKUS, akciová společnost v likvidaci


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu ARKUS, akciová společnost v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.