Arcona Capital Central European Properties, a.s. Praha IČO: 24727873

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Arcona Capital Central European Properties, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 24727873.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Arcona Capital Central European Properties, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2010. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 7 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .

Základní údaje o Arcona Capital Central European Properties, a.s. IČO: 24727873

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 1.10.2010
Spisová značka: B 16436
IČO: 24727873
Obchodní firma: Arcona Capital Central European Properties, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.10.2010
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.10.2010
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 11.9.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 11.9.2014 - 21.6.2018
Počet členů dozorčí rady: 3 11.9.2014 - 21.6.2018
Zvyšuje se základní kapitál společnosti Palmer Capital Central European Properties, a.s., IČ 247 27 873 (dále jen "Společnost") a) důvodem zvýšení základního kapitálu Společnosti je vstup nového investora do Společnosti, její kapitálové posílení a zájem na jejím dalším rozvoji; důvodem navrhovaného započtení pohledávek stávajících akcionářů za Společností proti pohledávkám Společn osti na splacení emisního kurzu těmito akcionáři je eliminace závazků zatěžujících hospodaření Společnosti b) základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií z částky 20.799.000, Kč o částku 5.544.000, Kč na částku 26.343.000, Kč, když upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští; c) nové akcie budou vydány jako kmenové listinné akcie na jméno a počet nových akcií bude 5.544 ks (dále jen „Nové akcie“); d) s Novými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva a jejich vydání nebude mít žádné důsledky na práva spojená s akciemi dříve vydanými; e) poukázky na akcie nebudou vydávány; f) upisování Nových akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští; g) Nové akcie budou upisovány ve dvou (2) kolech. Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním Nových akcií (i) stávajícími akcionáři Společnosti, kterým svědčí přednostní právo upsat akcie a (ii) předem určeným zájemcem, kterým je společnost Florijn Investment B.V., se sídlem Rijksweg 162 B, 1906ZG Limmen, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném obchodní komorou pro Noordwest - Holland, číslo vložky 37012258 (dále jen „Určený zájemce“); h) 1. kolo úpisu Nových akcií a. v prvním kole budou Nové akcie nabídnuty k upsání akcionářům s využitím přednostního práva; b. lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva činní dvacet jedna (21) kalendářních dnů od konání valné hromady Společnosti, která rozhodne o zvýšení základního kapitálu. Akcionáři mohou vykonat své přednostní právo v sídle Společnosti: Praha 8, Na Žertvách 2196/34, PSČ: 180 00 a to každý pracovní den v době od 10:00 hodin do 17:00 hodin; c. platí, že (i) na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000, Kč připadá podíl na jedné Nové akcii ve výši 5.544/20.799, (ii) na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 5.000, Kč připadá 27.720/20.799 ks Nových akcií, (iii) na jednu dosavadní a kcii o jmenovité hodnotě 15.000, Kč připadá 83.160/20.799 ks Nových akcií, (iv) na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 25.000, Kč připadá 138.600/20.799 ks Nových akcií; upsat lze pouze celé Nové akcie; d. emisní kurs Nových akcií, které budou upisovány s využitím přednostního práva, bude činit součet (i) jmenovité hodnoty Nových akcií, která bude činit 1.000, Kč na akcii a (ii) emisního ážia ve výši 19.000, Kč na akcii, tzn. emisní kurz Nových akcií upisovaných s využitím přednostního práva bude 20.000, Kč na akcii; e. upisovatel upíše Nové akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností, upisování Nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady Spol ečnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku; f. při upisování Nových akcií s využitím přednostního práva se připouští možnost započtení peněžitých pohledávek akcionářů za Společností proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu akcií; g. započtení pohledávek ve smlouvě o započtení bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, když k uzavřen í smluv o započtení dojde před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku; h. postup pro uzavření smlouvy o započtení bude následující: i. akcionář s využitím přednostního práva je povinen ve stanovené lhůtě upsat Nové akcie; ii. návrh smlouvy o započtení předloží akcionáři Společnost, a to ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání Nových akcií; iii. akcionář je povinen smlouvu o započtení uzavřít do deseti (10) ode dne předložení návrhu smlouvy o započtení Společností; i) 2. kolo úpisu nových akcií a. Nové akcie, které nebudou účinně upsány v 1. kole, budou všechny nabídnuty ve 2. kole Určenému zájemci; b. Určený zájemce, jako upisovatel, upíše Nové akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností, upisování Nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodn utí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku; c. lhůta pro upsání Nových akcií Určeným zájemcem bude činit patnáct (15) kalendářních dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií Určenému zájemci, návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doruč í představenstvo Společnosti Určenému zájemci do jednoho (1) týdne od uplynutí lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva. Místem pro upisování akcií Určeným zájemcem je sídlo Společnosti, a to každý pracovní den v době od 10:00 hodin do 17:0 0 hodin; d. emisní kurz Nových akcií, které nebudou upisovány s využitím přednostního práva, bude odpovídat jmenovité hodnotě Nových akcií, která bude činit 1.000, Kč na akcii, tzn. emisní ážio bude rovno nule, emisní kurz Nových akcií upisovaných v druhém kole ú pisu bude činit 1.000, Kč; e. při upisování Nových akcií Určeným zájemcem se připouští možnost započtení peněžitých pohledávek Určeného zájemce za Společností proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu akcií; f. započtení pohledávek ve smlouvě o započtení bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, když k uzavřen í smluv o započtení dojde před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku; g. postup pro uzavření smlouvy o započtení bude následující: i. Určený zájemce je povinen ve stanovené lhůtě upsat Nové akcie; ii. návrh smlouvy o započtení předloží Určenému zájemci Společnost, a to ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání Nových akcií; iii. Určený zájemce je povinen smlouvu o započtení uzavřít do deseti (10) ode dne předložení návrhu smlouvy o započtení Společností; j) Připouští se možnost započtení následujících peněžitých pohledávek upisovatelů vůči společnosti proti pohledávkám společnosti na splacení emisních kursů upsaných akcií: - pohledávka Společnosti na splacení emisního kurzu Nových akcií ve výši 9.260.000, Kč za stávajícím akcionářem, společností MEI Czech Offices II C.V., se sídlem Parkweg 4, 7411SH Deventer, Nizozemské království, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro Oost Nederland pod reg. č. 08175938 („MEI Czech Offices II C.V.“) proti pohledávce tohoto akcionáře za Společností ve výši 9.260.000, Kč z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 25.8.2008 mezi společností MEI Czech Offices I I C.V., jako věřitelem a právním předchůdcem Společnosti, společností MEI Properties, a.s. IČ 282 53 302, jako dlužníkem, když práva a povinnosti této společnosti, jakožto dlužníka, ze smlouvy o úvěru přešla v důsledku fúze splynutím této zanikající spole čnosti a zanikající společnosti DELTATEL, s.r.o., IČ: 278 80 362, na nástupnickou společnost, kterou je Společnost; - pohledávka Společnosti na splacení emisního kurzu Nových akcií ve výši 72.260.000, Kč za stávajícím akcionářem, společností Middle Europe Opportunity Fund III N.V., se sídlem Parkweg 4, 7411SH Deventer, Nizozemské království, zapsanou v obchodním re jstříku vedeném Obchodní komorou pro Oost Nederland pod reg. č. 08158471 („Middle Europe Opportunity Fund III N.V.“) proti pohledávce společnosti Middle Europe Opportunity Fund III N.V. za Společností ve výši 72.260.000, Kč z titulu (i) smlou vy o úvěru ze dne 1.8.2008, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5.8.2008 a (ii) smlouvy o úvěru ze dne 16.9.2008, obě smlouvy o úvěru uzavřeny mezi společností Middle Europe Opportunity Fund III N.V, jako věřitelem a právním předchůdcem Společnosti, společností MEI Properties, a.s. IČ 282 53 302, jako dlužníkem, ve znění společného dodatku č.1 ze dne 30.12.2009, když práva a povinnosti této společnosti, jakožto dlužníka, ze smluv o úvěru ad (i) a (ii) přešla v důsledku fúze splynutím této zanikající společnosti a zanikající společností DELTATEL, s.r.o., IČ: 278 80 362, na nástupnickou společnost, kterou je Společnost; - pohledávka Společnosti na splacení emisního kurzu Nových akcií ve výši 1.380.000, Kč za stávajícím akcionářem, společností Partex Czech I B.V., se sídlem De Vennen 225, 9541LK Vlagtwedde, Nizozemské království, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro Noord Nederland pod reg. č. 01140967 („Partex Czech I B.V.“) proti pohledávce tohoto akcionáře za Společností ve výši 1.380.000, Kč z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 15.1.2009 mezi společností Partex Czech I B.V., jako věřitelem a právním předchůdcem Společnosti, společností MEI Properties, a.s. IČ 282 53 302, jako dlužníkem, když práva a povinnosti této společnosti, jakožto dlužníka, ze smlouvy o úvěru přešla v důsledku fúze splynutím této zanikající společnosti a zanikající společností DELTATEL, s.r.o., IČ: 278 80 362, na nástupnickou společnost, kterou je Společnost, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.12.2009; - pohledávka Společnosti na splacení emisního kurzu Nových akcií ve výši 9.740.000, Kč za stávajícím akcionářem, společností Middle Europe Opportunity Fund II N.V., se sídlem Parkweg 4, 7411SH Deventer, Nizozemské království, zapsanou v obchodním rejst říku vedeném Obchodní komorou pro Oost Nederland pod reg. č. 08142236 („Middle Europe Opportunity Fund II N.V.“) proti pohledávce tohoto akcionáře za Společností ve výši 9.740.000, Kč z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 16.9.2008 mezi spole čností Middle Europe Opportunity Fund II N.V., jako věřitelem a právním předchůdcem Společnosti, společností MEI Properties, a.s. IČ 282 53 302, jako dlužníkem, když práva a povinnosti této společnosti, jakožto dlužníka, ze smlouvy o úvěru přešla v důsled ku fúze splynutím této zanikající společnosti a zanikající společností DELTATEL, s.r.o., IČ: 278 80 362, na nástupnickou společnost, kterou je Společnost, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.12.2009; - pohledávka Společnosti na splacení emisního kurzu Nových akcií ve výši 2.240.000, Kč za stávajícím akcionářem, společností Palmer Capital Nederland N.V., se sídlem Parkweg 4, 7411SH Deventer, Nizozemské království, zapsanou v obchodním rejstříku vede ném Obchodní komorou pro Oost Nederland pod reg. č. 06065740 („Palmer Capital Nederland“) proti pohledávce tohoto akcionáře za Společností ve výši 2.240.000, Kč z titulu (i) smlouvy o úvěru uzavřené dne 24.6.2008 mezi společností Palmer Capit al Nederland N.V., jako věřitelem a právním předchůdcem Společnosti, společností MEI Properties, a.s. IČ 282 53 302, jako dlužníkem a (ii) smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 31.12.2008 uzavřené mezi společností Palmer Capital Nederland N.V., jako post upníkem a společností Czech Offices C.V. jako postupitelem, kterou společnost Palmer Capital Nederland N.V. nabyla od společnosti Czech Offices C.V. pohledávku této společnosti za výše popsaným právním předchůdcem Společnosti z titulu smlouvy o úvěru ze d ne 28.7.2008, uzavřené mezi společností Czech Office, C.V., jako věřitelem, a výše popsaným právním předchůdcem Společnosti, jako dlužníkem, vše ve znění společného dodatku ze dne 2.1.2009 a dodatku č. 1 ke společnému dodatku ze dne 9.12.2010, když práv a a povinnosti právního předchůdce Společnosti, tj. společnosti MEI Properties, a.s. z výše popsaných smluv ad (i) a (ii) přešla v důsledku fúze splynutím této zanikající společnosti a zanikající společností DELTATEL, s.r.o., IČ: 278 80 362, na nástupnick ou společnost, kterou je Společnost; - pohledávka Společnosti na splacení emisního kurzu Nových akcií ve výši 800.000, Kč za Určeným zájemcem proti pohledávce Určeného zájemce za Společností ve výši 800.000, Kč, která představuje nárok Určeného zájemce za Společností na úhradu poplatku za zpracování úvěru poskytnutého Společnosti Určeným zájemcem (Arrangement fee) dle faktury vystavené Určeným zájemcem na částku 1.000.000, Kč. 25.11.2013 - 21.12.2013
1. Základní kapitál obchodní společnosti MEI Properties, a.s. se zvýší o částku 7.114.000,- Kč ze současné výše 13.685.000,- Kč na novou celkovou výši 20.772.000,- Kč a to upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipo uští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti. 2.Určuje se počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto: a) počet akcií: 7.114 b) jmenovitá hodnota akcií: 1.000,- Kč, c) druh akcií: kmenové akcie, d) forma akcií: akcie na jméno, e) podoba akcií: listinná. 3. Emisní kurs každé akcie se stanovuje na 20.000,- Kč, z čehož částka 1.000,- Kč představuje jmenovitou hodnotu akcie a částka 19.000,- Kč představuje emisní ážio. 4. Akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům, a to: - společnosti Middle Europe Opportunity Fund II N.V., se sídlem Parkweg 4, 7411SH Deventer, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro Oost Nederland pod reg. č. 08142236 (dále jen "MEOF II") bude nabídnuto 953 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 953.000,- Kč; - společnosti Middle Europe Opportunity Fund III N.V., se sídlem: Parkweg 4, 7411SH Deventer, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro Oost Nederland pod reg. č. 08158471 (dále jen "MEOF III") bude nabídnuto 6.161 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 6.161.000,- Kč 5. Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude sídlo společnosti na adrese Praha 1, Politických vězňů 912/10, PSČ 110 00, a to každý pracovní den v době od 10:00 hodin do 17:00 hodin. 6. Lhůta pro upisování nových akcií bude činit 3 měsíce od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcům, čímž bude zároveň oznámen počátek běhu této lhůty. 7. S novými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva a jejich vydání nebude mít žádné důsledky na práva spojená s akciemi dříve vydanými. 8. Poukázky na akcie nebudou vydávány. 9. Připouští se možnost započtení následujících peněžitých pohledávek upisovatelů (předem určených zájemců) vůči společnosti proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kursů upsaných akcií: - pohledávka obchodní společnosti Middle Europe Opportunity Fund II N.V. ve výši 19.060.000,- Kč vzniklá na základě smlouvy o úvěru uzavřené dne 16.09.2008, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.12.2009, na základě které poskytla obchodní společnost Middle Euro pe Opportunity Fund II N.V. jako věřitel obchodní společnosti MEI Properties, a.s. jako dlužníku peněžní prostředky ve výši 48.000.000,- Kč, - pohledávka obchodní společnosti Middle Europe Opportunity Fund III N.V. ve výši 123.220.000,- Kč vzniklá na základě (i) smlouvy o úvěru uzavřené dne 01.08.2008, ve znění dodatku č. 1 ze dne 05.08.2008, na základě které poskytla obchodní společnost Middl e Europe Opportunity Fund III N.V. jako věřitel obchodní společnosti MEI Properties, a.s. jako dlužníku peněžní prostředky ve výši 200.000.000,- Kč a (ii) smlouvy o úvěru uzavřené dne 16.09.2008, na základě které poskytla obchodní společnost Middle Europe Opportunity Fund III N.V. jako věřitel obchodní společnosti MEI Properties, a.s. jako dlužníku peněžní prostředky ve výši 109.000.000,- Kč, obě smlouvy o úvěru uvedené pod bodem (i) a (ii) výše ve znění společného dodatku č. 1 ze dne 30.12.2009. Celý emisní kurs nových akcií bude splacen výhradně započtením, přičemž započtení pohledávek ve smlouvě o započtení bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné v alné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, když k uzavření smlouvy o započtení dojde před zápisem rozhodnutí mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku. 10. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Předem určený zájemce je povinen ve stanovené lhůtě upsat nové akcie. Smlouva o započtení bude uzavřena před zápisem rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obc hodního rejstříku. Návrh smlouvy o započtení předloží zájemci společnost, a to ve lhůtě 10 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání nových akcií. Zájemce je povinen smlouvu o započtení uzavřít do 10 dnů ode dne předložení návrhu smlouvy o započtení společnos tí. 27.2.2012 - 11.6.2012
Společnost MEI Properties, a.s., IČ: 24727873, se sídlem Praha 1, Politických vězňů 912/10, PSČ 110 00, jako společnost nástupnická vznikla vnitrostátní fúzí splynutím zanikající společnosti MEI Properties, a.s., IČ: 28253302, se sídlem Praha 1, Politický ch vězňů 912/10, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 14060, s další zanikající společností DELTATEL, s.r.o., IČ: 27880362, se sídlem Praha 1, Politických vězňů 912/10, PSČ 110 00, zapsanou v obchodn ím rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 123772, v důsledku čehož na ní přešlo jmění obou zanikajících společností. 1.10.2010

Aktuální kontaktní údaje Arcona Capital Central European Properties, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 24727873
Obchodní firma: Arcona Capital Central European Properties, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 1.10.2010
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 24727873
Firma: Arcona Capital Central European Properties, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.10.2010

Kontakty na Arcona Capital Central European Properties, a.s. IČO: 24727873

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Politických vězňů 912/10 , Praha 110 00 15.11.2015
Sídlo: Politických vězňů 912/10 , Praha 110 00 11.9.2014 - 15.11.2015
Sídlo: Na žertvách 2196/34 , Praha 180 00 24.4.2012 - 11.9.2014
Sídlo: Politických vězňů 912/10 , Praha 110 00 1.10.2010 - 24.4.2012

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Politických vězňů 912/10, Praha 110 00

Obory činností Arcona Capital Central European Properties, a.s. IČO: 24727873

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 1.10.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.10.2010

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Ubytovací služby

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

  • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.10.2010

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení

Vedení firmy Arcona Capital Central European Properties, a.s. IČO: 24727873

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. 21.6.2018
Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně. 25.11.2013 - 21.6.2018
Jménem společnosti jedná vždy předseda představenstva samostatně. Jakýkoli člen představenstva je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně a jménem společnosti vstupovat do smluvních vztahů, vyjma (i) smlouvy o úvěru, (ii) smlouvy o půjčce, (iii) sml uv, jejichž předmětem je zajištění závazku společnosti nebo třetí osoby, vč. nikoli však výlučně, smlouvy o zajišťovacím převodu práva, smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem, dohody o směnečném vyplňovacím prohlášení, dohody o finančním zajišt ění, (iv) smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitosti (úplatné i bezúplatné), kterou společnost zcizuje nemovitosti, (v) smluv dle § 67a obchodního zákoníku, (vi) smlouvy o správě nemovitostí vlastněných společností, (vii) smlouvy o zprostředkování , (viii) smlouvy o poskytování ekonomického, organizačního a podobného poradenství a dále (ix) vyjma převzetí ručení a (x) vystavení směnky. Ve věcech uvedených výše v bodě (i) až (x) je výlučně oprávněn jednat jménem společnosti pouze předseda představen stva společnosti. 1.10.2010 - 25.11.2013
Jméno: Zbyněk Laube 18.4.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2013
Adresa: Za Viničnou 1811, Beroun 266 01
Jméno: Guy St John Barker 17.11.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.6.2017
Ve funkci: od 26.6.2017
Adresa: Zdeňka Lhoty 469, Černošice 252 28
Jméno: Drs. Ing, Petrus Hermanus Maria Winkelman 1.10.2010 - 24.4.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.10.2010 do 27.2.2012
Ve funkci: od 1.10.2010 do 27.2.2012
Adresa: Singel 20, 7411 HV Deventer Nizozemské království
Jméno: Ing. Michael Sanitrník 1.10.2010 - 24.4.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2010 do 27.2.2012
Ve funkci: od 1.10.2010 do 27.2.2012
Adresa: Kroužky 627, Chvalčov 768 72
Jméno: Mgr. Jan Matulík 1.10.2010 - 24.4.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2010 do 27.2.2012
Ve funkci: od 1.10.2010 do 27.2.2012
Adresa: Vondrákova 652/40, Brno 635 00
Jméno: JUDr. Erika Hronová 24.4.2012 - 18.4.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.2.2012 do 31.3.2013
Adresa: Děvínská 2835/7, Praha 150 00
Jméno: Guy St John Barker 24.4.2012 - 15.11.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.2.2012
Ve funkci: od 27.2.2012
Adresa: Zdeňka Lhoty 469, Černošice 252 28
Jméno: Ben Charles Henry Maudling 24.4.2012 - 15.11.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.2.2012
Adresa: Tyršovo nám. 608, Roztoky 252 63
Jméno: Ben Charles Henry Maudling 15.11.2015 - 1.12.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.2.2012 do 7.11.2016
Adresa: Tyršovo nám. 608, Roztoky 252 63
Jméno: Guy St John Barker 15.11.2015 - 15.6.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.2.2012 do 27.2.2017
Ve funkci: od 27.2.2012 do 27.2.2017
Adresa: Zdeňka Lhoty 469, Černošice 252 28
Jméno: Guy St John Barker 15.6.2017 - 17.11.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.2.2017 do 26.6.2017
Ve funkci: od 28.2.2017 do 26.6.2017
Adresa: Zdeňka Lhoty 469, Černošice 252 28

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Tinakathrin Rauh 12.10.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.2.2015
Ve funkci: od 26.6.2015
Adresa: Maria-Theresia Strasse 5 , 816 75 Mnichov Spolková republika Německo
Jméno: Bc. Tomáš Horák 1.10.2010 - 24.4.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2010 do 27.2.2012
Ve funkci: od 1.10.2010 do 27.2.2012
Adresa: Hyacintová 3208/8, Praha 106 00
Jméno: Ing. Peter Draškovič 1.10.2010 - 24.4.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2010 do 27.2.2012
Ve funkci: od 1.10.2010 do 27.2.2012
Adresa: Colensostraat 14, 7551HA Hengelo Nizozemské království
Jméno: Jan Michael Poot 1.10.2010 - 24.4.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2010 do 1.2.2012
Ve funkci: od 1.10.2010 do 1.2.2012
Adresa: Dudokstraat 42, 7425CS Deventer Nizozemské království
Jméno: Alena Bauerová 24.4.2012 - 18.4.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.2.2012 do 5.9.2014
Adresa: Amforová 1932/21, Praha 155 00
Jméno: Alena Malá 18.4.2013 - 11.9.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.2.2012 do 5.9.2014
Adresa: 16, Čkyně 384 81
Jméno: Tina Kathrin Rauh 24.4.2012 - 12.10.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.2.2012 do 27.2.2015
Ve funkci: od 2.3.2012 do 27.2.2015
Adresa: Spolková republika Německo
Mnichov, Maria-Theresia Strasse 5, 81675
Jméno: Mgr. Jana Samková 24.4.2012 - 12.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.2.2012 do 27.2.2015
Adresa: Poštovská 461/5, Praha 190 00
Jméno: Ing. Martin Krejčí 12.10.2015 - 26.8.2016
Trvání členství: od 25.6.2015
Adresa: Heroutova 320, Beroun 266 01
Jméno: Mgr. Jana Samková 12.10.2015 - 21.6.2018
Trvání členství: od 28.2.2015 do 1.6.2018
Adresa: Poštovská 461/5, Praha 190 00
Jméno: Ing. Martin Krejčí 26.8.2016 - 21.6.2018
Trvání členství: od 25.6.2015 do 1.6.2018
Adresa: V Zahradách 1874, Beroun 266 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Zbyněk Laube
Člen statutárního orgánu: Guy St John Barker

Vlastníci firmy Arcona Capital Central European Properties, a.s. IČO: 24727873

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 26 343 000 Kč 100% 21.12.2013
zakladni 20 799 000 Kč 100% 11.6.2012 - 21.12.2013
zakladni 13 685 000 Kč 100% 1.10.2010 - 11.6.2012

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 12 658 21.12.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 7 114 11.6.2012 - 21.12.2013
Kmenové akcie na jméno 25 000 Kč 546 4.2.2011
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 4 4.2.2011
Kmenové akcie na jméno 15 000 Kč 1 4.2.2011
Kmenové akcie na jméno 25 000 Kč 547 1.10.2010 - 4.2.2011
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 2 1.10.2010 - 4.2.2011

Sbírka Listin Arcona Capital Central European Properties, a.s. IČO: 24727873

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 16436/SL 39 ostatní rozhodnutí mimo VH / bez data Městský soud v Praze 29.9.2015 10.11.2015 1
B 16436/SL 38 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 14.8.2015 21.8.2015 31
B 16436/SL 37 ostatní bez data - návrh úhrady ztráty Městský soud v Praze 14.8.2015 21.8.2015 1
B 16436/SL 36 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r. 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 14.8.2015 21.8.2015 4
B 16436/SL 35 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 za rok 2013 Městský soud v Praze 31.12.2013 13.1.2015 28.1.2015 2
B 16436/SL 34 ostatní návrh na rozdělení HV Městský soud v Praze 10.6.2014 13.1.2015 28.1.2015 1
B 16436/SL 33 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 13.1.2015 28.1.2015 21
B 16436/SL 32 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora za rok 2013 Městský soud v Praze 13.6.2014 13.1.2015 28.1.2015 30
B 16436/SL 31 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 1384/2014 Městský soud v Praze 17.6.2014 4.9.2014 12.9.2014 17
B 16436/SL 30 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.11.2013 27.11.2013 30.12.2013 26
B 16436/SL 27 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 29.7.2013 21.8.2013 33
B 16436/SL 26 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 29.7.2013 21.8.2013 21
B 16436/SL 25 ostatní návrh na úhrady ztraty r.2012 Městský soud v Praze 24.6.2013 29.7.2013 21.8.2013 1
B 16436/SL 24 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 4.3.2013 11.4.2013 15.5.2013 6
B 16436/SL 23 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 4.3.2013 11.4.2013 15.5.2013 2
B 16436/SL 22 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 19.2.2013 20.2.2013 23
B 16436/SL 21 stanovy společnosti - bez data Městský soud v Praze 3.7.2012 14.8.2012 27
B 16436/SL 20 notářský zápis NZ 210/2012 Městský soud v Praze 25.6.2012 3.7.2012 14.8.2012 22
B 16436/SL 19 účetní závěrka r.2011+zpr.stat.org. Městský soud v Praze 31.12.2011 6.8.2012 10.8.2012 20
B 16436/SL 18 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.2.2012 14.6.2012 28
B 16436/SL 17 notářský zápis NZ 20/2012 Městský soud v Praze 1.2.2012 14.6.2012 25
B 16436/SL 15 rozhod. o statut. orgánu - VH Městský soud v Praze 31.1.2012 6.4.2012 27.4.2012 62
B 16436/SL 16 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 27.2.2012 21.4.2012 2
B 16436/SL 14 notářský zápis NZ 20/2012 Městský soud v Praze 1.2.2012 9.3.2012 23
B 16436/SL 13 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 14.9.2011 20.9.2011 2
B 16436/SL 12 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 14.9.2011 20.9.2011 21
B 16436/SL 11 ostatní -návrh na úhradu ztráty HV Městský soud v Praze 23.8.2011 14.9.2011 20.9.2011 1
B 16436/SL 9 notářský zápis NZ 21/2011 Městský soud v Praze 20.1.2011 18.2.2011 17
B 16436/SL 10 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.1.2011 18.2.2011 14
B 16436/SL 8 zpráva auditora +zahaj rozvaha k 1.1.10 Městský soud v Praze 1.1.2010 27.10.2010 2.11.2010 7
B 16436/SL 7 podpisové vzory Městský soud v Praze 13.7.2010 12.10.2010 2
B 16436/SL 6 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.6.2010 12.10.2010 2
B 16436/SL 5 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.6.2010 12.10.2010 2
B 16436/SL 4 posudek znalce č. 182-18/2010 Městský soud v Praze 7.5.2010 12.10.2010 58
B 16436/SL 3 posudek znalce č. 181-17/2010 Městský soud v Praze 7.5.2010 12.10.2010 91
B 16436/SL 2 notářský zápis NZ 264/2010 - projekt fúze Městský soud v Praze 16.7.2010 12.10.2010 61
B 16436/SL 1 notářský zápis NZ 263/2010 - projekt fúze Městský soud v Praze 16.7.2010 12.10.2010 50

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Arcona Capital Central European Properties, a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Arcona Capital Central European Properties, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.