Arca Capital Bohemia, a.s. Praha IČO: 27110265

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Arca Capital Bohemia, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 27110265.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Arca Capital Bohemia, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2004. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 6 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Realitní činnost a další.

Základní údaje o Arca Capital Bohemia, a.s. IČO: 27110265

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 7.1.2004
Spisová značka: B 9058
IČO: 27110265
Obchodní firma: Arca Capital Bohemia, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 7.1.2004
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 7.1.2004
Na společnost Arca Capital Bohemia, a.s. jako na společnost nástupnickou přešlo vnitrostátní fúzí sloučením jmění zanikající společnosti Arca Aviation a.s., IČ: 28504861, se sídlem Praha 1, Ovocný trh 1096/8, PSČ 117 19, zapsané v obchodním rejstříku vede ném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 14911, a zanikající společnosti COLLY, s.r.o., IČ: 25577964, se sídlem Praha 1, Ovocný trh 1096/8, PSČ 117 19, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 82421. 17.9.2011
Na společnost Arca Capital Bohemia, a.s. jako na společnost nástupnickou přešlo na základě vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti Arca Real Estate a.s., IČ: 27886476, se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8/1096, PSČ 117 19, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 11775, a zanikající společnosti ATRICIO a.s., IČ: 27233201, se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8, PSČ 117 19, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 9891, a  to podle projektu přeměny ze dne 16.6.2010 s rozhodným dnem fúze 1.1.2010. 13.10.2010
Jediný akcionář akciové společnosti s obchodní firmou Arca Capital Bohemia, a.s., vykonávající dle ustanovení § 190 obchodního zákoníku působnost valné hromady, rozhodl v souladu s § 203 obchodního zákoníku o zvýšení základního kapitálu společnosti Arca C apital Bohemia, a.s., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8, PSČ: 117 19, upsáním nových akcií z hodnoty 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) na 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) za těchto podmínek: - bude upsáno 250 (slovy: dvě stě padesát) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé 100.000,- Kč; - emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia; - součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 25.000.000,- Kč (slovy dvacet pět milionů korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti; - upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; - všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem s využitím přednostního práva jediného akcionáře společností ARCA CAPITAL LTD, se sídlem 4th Floor, 3 Tenderden Street, Hanover Square, London, W1S 1 TD, zapsaná v rejstříku společností pro Anglii a Wales pod číslem 4757444; - v termínu do dvou týdnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, doručí společnost upisovateli a jedinému akcionáři ARCA CAPITAL LTD návrh smlouvy o úpisu akcií, kterou bude jediný akcionář jeho nové akcie upisovat a zveřejní informaci o přednostním právu akcionáře v Obchodním věstníku; - upisování akcií bude ve smlouvě vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do ob chodního rejstříku; - přednostní právo bude jediný akcionář jako upisovatel oprávněn využít ve lhůtě dvou týdnů, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Jediný akcionář je povinen akceptovat návrh smlouvy o úpisu akcií a akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií doručit společnosti. Podpisy všech osob na smlouvě o upsání akcí musí být úředně ověřeny; - k upsání akcií dojde doručením akceptovaného návrhu smlouvy na úpis akcií na adresu sídla společnosti; - místem upisování je sídlo společnosti Arca Capital Bohemia, a.s., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8; - na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) může jediný akcionář upsat 5 (slovy: pět) nových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), upisovat lze pouz e celé akcie; - jediný akcionář splatí emisní kurz jím upsaných akcií na bankovní účet společnosti, zvlášť k tomuto účelu zřízený, číslo účtu 1326911036/2400, vedený u eBanky, a.s., ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnut í jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti; - pokud jediný akcionář nevyužije svého přednostního práva na upisování akcií, ke zvýšení základního kapitálu nedojde a rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu tím pozbude platnosti; - jiný způsob zvýšení základního kapitálu společnosti, než jakým je s využitím přednostního práva jediného akcionáře, není přípustný. 19.4.2006 - 9.6.2006
Jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady dle ust. § 190 obchodního zákoníku ze dne 11.5.2005 o zvýšení v souladu s § 203 obchodního zákoníku základního kapitálu společnosti Arca Capital Bohemia, a.s., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8, PSČ 117 19 , upsáním nových akcií z hodnoty 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) o částku 25.000.000,-- kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) na 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) za následujících podmínek: - bude upsáno 250 (slovy: dvě stě padesát kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé 100.000 Kč, - emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia, - součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 25.000.000,-- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti, - upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští - všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem s využitím přednostního práva jediného akcionáře společností ARCA CAPITAL LTD, se sídlem Suite 401, Albany House 324-326 Regents Street, London W 1B 3BL, zapsaná v rejstříku společností pro Anglii a Wales po d číslem 4757444, - v termínu do dvou týdnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, doručí společnost upisovateli a jedinému akcionáři ARCA CAPITAL LTD návrh smlouvy o úpisu akcií, kterou bude jediný akcionář jeho nové akcie společnosti upisovat a zveřejní informaci o přednostním právu akcionáře v Obchodním věstníku, - upisování akcií bude ve smlouvě vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do ob chodního rejstříku, - přednostní právo bude jediný akcionář jako upisovatel oprávněn využít ve lhůtě dvou týdnů, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Jediný akcionář je povinen akceptovat návrh smlouvy o úpisu akcií a akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií doručit společnosti. Podpisy všech osob na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny, - k upsání akcií dojde doručením akceptovaného návrhu smlouvy na úpis akcií na adresu sídla společnosti, - místem upisování je sídlo společnosti Arca Capital Bohemia, a.s., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8, - na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) může jdiný akcionář upsat 250 (dvě stě padesát) nových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), upisovat lze pouze celé akcie, - jediný akcionář splatí emisní kurz jím upsaných akcií na bankovní účet společnosti, zvlášť k tomuto účelu zřízený číslo účtu 1326911028/2400 vedený u eBanky, a.s. ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí j ediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti, - pokud jediný akcionář nevyužije svého přednostního práva na upisování akcií, ke zvýšení záklalního kapitálu nedojde a rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu tím pozbude platnosti, - jiný způsob zvýšení základního kapitálu společnosti, než jakým je s využitím přednostního práva jediného akcionáře, není přípustný 11.10.2005 - 28.2.2006

Aktuální kontaktní údaje Arca Capital Bohemia, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 27110265
Obchodní firma: Arca Capital Bohemia, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 7.1.2004
Celkový počet živností: 11
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 27110265
Firma: Arca Capital Bohemia, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Ostatní finanční zprostředkovatelé (kromě IC a PF) pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 7.1.2004

Kontakty na Arca Capital Bohemia, a.s. IČO: 27110265

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Doudlebská 1699/5 , Praha 140 00 25.1.2012
Sídlo: Ovocný trh 1096/8 , Praha 110 00 13.7.2004 - 25.1.2012
Sídlo: Evropská 1723/61 , Praha 160 00 7.1.2004 - 13.7.2004

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Doudlebská 1699/5, Praha 140 00

Obory činností Arca Capital Bohemia, a.s. IČO: 27110265

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3.4.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 18.6.2007
velkoobchod 7.1.2004 - 3.4.2009
realitní činnost 7.1.2004 - 3.4.2009
zrpostředkování obchodu 7.1.2004 - 3.4.2009
zprostředkování služeb 7.1.2004 - 3.4.2009
správa a údržba nemovitostí 7.1.2004 - 3.4.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 7.1.2004 - 3.4.2009
reklamní činnost a marketing 7.1.2004 - 3.4.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 7.1.2004 - 3.4.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 7.1.2004 - 3.4.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Zprostředkování obchodu

 • Velkoobchod

 • Zprostředkování služeb

 • Realitní činnost

 • Správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

 • Reklamní činnost a marketing

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 7.1.2004
Provozovna č. 1
Provozovna: Ovocný trh 1096/8 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1008122378
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu

 • Velkoobchod

 • Zprostředkování služeb

 • Realitní činnost

 • Správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

 • Reklamní činnost a marketing

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Zahájení provozování: 13.7.2004

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 6.6.2007

Živnost č. 3 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.1.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.1.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.1.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.1.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.1.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.1.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.1.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.1.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.1.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy Arca Capital Bohemia, a.s. IČO: 27110265

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná a podepisuje statutární ředitel samostatně. 2.8.2018
Za společnost jedná jediný člen představenstva. 23.1.2015 - 2.8.2018
Za společnost jednají a podepisují všichni členové představenstva společně tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 16.11.2009 - 23.1.2015
Jménem společnosti je oprávněn jednat jediný člen představenstva samostatně a v plném rozsahu. 15.7.2009 - 16.11.2009
Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně. 9.10.2006 - 15.7.2009
Jménem společnosti je oprávněn jednat jediný člen představenstva samostatně a v plném rozsahu. Za společnost podpisuje člen představenstva tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 7.1.2004 - 9.10.2006
Jméno: Ing. Rastislav Velič 2.8.2018
Funkce: Statutární ředitel
Trvání členství: od 2.8.2018
Ve funkci: od 2.8.2018
Adresa: 369 , 956 08 Horné Obdokovce Slovenská republika
Jméno: Ing. Pavol Krúpa 7.1.2004 - 20.12.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 7.1.2004
Ve funkci: od 7.1.2004
Adresa: L´. Fullu 9 , 841 04 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Ing. Karel Štefulík 12.10.2006 - 2.1.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.10.2006 do 18.12.2008
Adresa: Jírovcova 548/19, Brno 623 00
Jméno: Bc. Martin Kuře 12.10.2006 - 3.4.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.10.2006 do 15.3.2009
Adresa: Alfonse Muchy 422/4, Litoměřice 412 01
Jméno: Ing. Miroslav Pavlík 3.4.2009 - 15.7.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 24.6.2009
Ve funkci: od 16.3.2009 do 24.6.2009
Adresa: Atletická 17 , 919 34 Biely Kostol Slovenská republika
Jméno: Ing. Pavol Krúpa 20.12.2006 - 16.11.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 7.1.2004
Ve funkci: od 11.10.2006
Adresa: L´. Fullu 9 , 841 04 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Ing. Jaroslav Holiga 16.11.2009 - 13.5.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.10.2009 do 27.4.2010
Adresa: kpt. Nálepku 669 , 5921 Svit Slovenská republika
Jméno: Ing. Pavol Krúpa 16.11.2009 - 6.1.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 7.1.2004 do 6.1.2014
Ve funkci: od 11.10.2006 do 6.1.2014
Adresa: Vajanského nábrežie 19 , 811 02 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Ing. Pavol Krúpa 6.1.2017 - 2.8.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 6.1.2014 do 2.8.2018
Ve funkci: od 6.1.2014 do 2.8.2018
Adresa: Trstínska 7369/11 , 841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica Slovenská republika

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Róbert Gaboš 7.1.2004 - 16.11.2009
Funkce: předseda
Trvání členství: od 7.1.2004 do 15.10.2009
Ve funkci: od 7.1.2004 do 15.10.2009
Adresa: Ústredie 1185 , 2355 Vysoká nad Kysucou Slovenská republika
Jméno: Ing. Jozef Krúpa 7.1.2004 - 28.12.2010
Funkce: člen
Trvání členství: od 7.1.2004 do 10.12.2010
Ve funkci: od 7.1.2004 do 10.12.2010
Adresa: Bartokova 6 , 811 02 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Monika Dobrovodská 7.1.2004 - 23.1.2015
Funkce: člen
Trvání členství: od 7.1.2004 do 30.6.2014
Ve funkci: od 7.1.2004 do 30.6.2014
Adresa: Štúrova 201 , 900 33 Marianka Slovenská republika
Jméno: Ing. Juraj Koník 28.12.2010 - 23.1.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.12.2010 do 30.6.2014
Adresa: Bernolákova 15 , 900 21 Svätý Jur Slovenská republika
Jméno: Ing. Rastislav Velič 16.11.2009 - 2.8.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.10.2009 do 2.8.2018
Ve funkci: do 2.8.2018
Adresa: 369 , 956 08 Horné Obdokovce Slovenská republika

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing Luděk Černovický 27.8.2018
Adresa: Na Pískách 286, Jirny 250 90
Jméno: Martin Kuře 18.3.2004 - 22.6.2005
Adresa: Alfonse Muchy 422/4, Litoměřice 412 01
Jméno: Ing. Petr Ježek 22.6.2005 - 9.10.2006
Adresa: Kolínská 2276/7, Praha 130 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Pavol Krúpa

Vlastníci firmy Arca Capital Bohemia, a.s. IČO: 27110265

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 30 000 000 Kč 100% 19.6.2006
zakladni 5 000 000 Kč 100% 2.6.2005 - 19.6.2006
zakladni 5 000 000 Kč 30% 7.1.2004 - 2.6.2005

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 300 19.6.2006
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 50 7.1.2004 - 19.6.2006

Sbírka Listin Arca Capital Bohemia, a.s. IČO: 27110265

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 9058/SL 46 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2014 11.11.2015 12.11.2015 40
B 9058/SL 45 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 13.8.2015 14.8.2015 23
B 9058/SL 44 notářský zápis [NZ 363/2014], stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.6.2014 7.1.2015 28.1.2015 14
B 9058/SL 43 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora za rok 2013 Městský soud v Praze 31.12.2013 23.12.2014 2.1.2015 35
B 9058/SL 42 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 14.7.2014 20.8.2014 23
B 9058/SL 41 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 18.12.2013 19.12.2013 36
B 9058/SL 40 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 22.11.2013 26.11.2013 24
B 9058/SL 39 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 20.12.2012 4.1.2013 37
B 9058/SL 38 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 6.12.2012 12.12.2012 25
B 9058/SL 37 notářský zápis - NZ 1007/2011 Městský soud v Praze 29.12.2011 12.1.2012 26.1.2012 13
B 9058/SL 36 notářský zápis NZ 291/2011 Městský soud v Praze 17.8.2011 10.11.2011 23
B 9058/SL 35 účetní závěrka, zpráva auditora zahaj.rozvaha k 1.1.2011 Městský soud v Praze 1.1.2011 10.11.2011 13
B 9058/SL 34 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 10.11.2011 25
B 9058/SL 33 ostatní - projekt fúze sloučením Městský soud v Praze 28.6.2011 29.6.2011 29.6.2011 7
B 9058/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 3.6.2011 7.6.2011 38
B 9058/SL 31 zpráva auditora +zahaj.rozvaha k 1.1.2010 Městský soud v Praze 1.1.2010 14.10.2010 24
B 9058/SL 30 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 14.10.2010 26
B 9058/SL 29 notářský zápis -NZ1089/2010-proj.fúze Městský soud v Praze 21.7.2010 14.10.2010 30
B 9058/SL 28 ostatní - projekt fúze sloučením Městský soud v Praze 16.6.2010 16.6.2010 18.6.2010 9
B 9058/SL 27 ostatní seznam akcionářů Městský soud v Praze 27.4.2010 17.5.2010 1
B 9058/SL 26 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 28.4.2010 17.5.2010 1
B 9058/SL 25 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 27.4.2010 17.5.2010 1
B 9058/SL 24 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 14.5.2010 14.5.2010 27
B 9058/SL 22 podpisové vzory Městský soud v Praze 15.10.2009 31.12.2009 2
B 9058/SL 21 notářský zápis NZ 289/2009 Městský soud v Praze 15.10.2009 31.12.2009 9
B 9058/SL 23 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.10.2009 29.12.2009 12
B 9058/SL 20 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.10.2008 15.7.2009 24.8.2009 12
B 9058/SL 19 notářský zápis NZ 555/2009 Městský soud v Praze 24.6.2009 15.7.2009 24.8.2009 16
B 9058/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva r.2007+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2007 28.5.2009 29.5.2009 37
B 9058/SL 17 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 30.1.2009 6.4.2009 1
B 9058/SL 16 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.3.2009 6.4.2009 2
B 9058/SL 15 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 17.12.2008 5.1.2009 1
B 9058/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 25.10.2007 29.10.2007 42
B 9058/SL 13 notářský zápis NZ 388/2007 Městský soud v Praze 30.5.2007 18.6.2007 11
B 9058/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2005+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 12.4.2007 0
B 9058/SL 11 účetní závěrka, zpráva auditora r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 12.4.2007 0
B 9058/SL 10 ostatní -sml.o převodu akcií Městský soud v Praze 27.11.2006 21.12.2006 0
B 9058/SL 5 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.3.2004 7.9.2004 0
B 9058/SL 3 podpisové vzory Městský soud v Praze 14.1.2004 16.4.2004 0
B 9058/SL 2 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 23.12.2003 16.4.2004 0
B 9058/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti -NZ181/03+přílohy Městský soud v Praze 30.10.2003 23.1.2004 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Arca Capital Bohemia, a.s.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Arca Capital Bohemia, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.