ALPINE PRO, a.s. Praha IČO: 49970321

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ALPINE PRO, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 49970321.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem ALPINE PRO, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 38 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Velkoobchod a další.

Základní údaje o ALPINE PRO, a.s. IČO: 49970321

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 10.10.2005
Spisová značka: B 10224
IČO: 49970321
Obchodní firma: ALPINE PRO, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.1.1994
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.1.1994
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 7.7.2014
Dne 23. července 2007 rozhodla valná hromada společnosti ALPINE PRO, a.s. o zvýšení základního kapitálu: - Základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 20,000.000,-- Kč, slovy: dvacetmilionů korun českých, na částku 120,000.000,-- Kč. - Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu je přípustné, neboť akcionáři splatili emisní kurz dříve upsaných akcií. - Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, a to: 20, slovy dvacet kusů, kmenových akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, na jednu akcii v listinné podobě. Akcie nebudou kótované. - Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť všichni akcionáři se prohlášením učiněným na této valné hromadě vzdali svého přednostního práva k upisování akcií, a budou nabídnuty určitému zájemci, a to * Panu Václavu Hrbkovi, rodné číslo 740515/0247, bytem Praha 4, Chodov, Augustinova 2074/7, která upíše 20 ks kmenových akcií na majitele ve jmenvoité hodnotě 1,000.000,-- Kč v listinné podobě. - Všechny akcie lze upsat v sídle společnosti ALPINE PRO, a.s. na adrese Praha 10, Přípotoční 10B, PSČ 101 00 smlouvou o upsání akcií ve lhůtě do třiceti dnů počítané ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchod ního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude předem určenému zájemci oznámen představenstvem osobně nebo zásilkou doručenou na adresu jeho bydliště. Upisování akcií může začít též dříve než bude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního re jstříku za předpokladu, že byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitá lu do obchodního rejstříku. - Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí : 1,000.000,-- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, na jednu akcii ve jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč. - Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu, a to * Pohledávky pana Václava Hrbka, rodné číslo 740515/0247, bytem Praha 4, Chodov, Augustinova 2074/7, podnikajícího jako fyzická osoba pod obchodní firmou Václav Hrbek - BODY HF (identifikační číslo 49692763) vůči společnosti vyplývající z ústně uzavřené k upní smlouvy, na základě které bylo dne 1.4. 2005 předáno společnosti zboží, podepsán dodací list a vystavena faktura pod variabilním symbolem 5100059 ze dne 30.4. 2005 ve výši 64,646.975,50 Kč. Z tohoto závazku bylo dosud uhrazeno 14,252.158,60 Kč a ke d ni 23.7. 2007 činí výše pohledávky pana Václava Hrbka vůči společnosti 50,394.816,90 Kč, slovy: padesátmilionů třistadevadesátčtyřtisícosmsetšestnáct korun českých padesát haléřů. Pohledávka je navrhována k započtení v rozsahu 20,000.000,-- Kč, slovy: dva cetmilionů korun českých. Existence této peněžité pohledávky byla potvrzena ve zprávě auditora - Ing. Petra Kobrleho, Úvaly, Sukova 994, osvědčení KA ČR číslo 1148 - ze dne 23.7. 2007 s tím, že auditor potvrdil ve svém výroku existenci pohledávky Václava Hrbka vůči společnosti ALP INE PRO, a.s. , která je navrhována k započtení. - Emisní kurz všech upsaných akcií bude splacen výhradně započtením pohledávek v rozsahu výše uvedeném a to uzavřením dohody o započtení pohledávek. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu t.j. uzavření dohody o započtení pohledávek činí šedesát dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh dohody o za počtení bu de předem určenému zájemci doručen představenstvem osobně nebo zásilkou doručenou na adresu jeho bydliště, a to bez zbytečného odkladu po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Započtení se stane ú činné vůči společnosti dnem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný předem určeným zájemcem Václavem Hrbkem bude doručen společnosti na adresu jejího sídla. 23.10.2007 - 24.1.2008
Mimořádná valná hromada společnosti ALPINE PRO, a.s. konaná dne 29.7.2005 přijala následující usnesení: Rozhodnutí o přechodu akcií obchodní společnosti ALPINE PRO, a.s., se sídlem Brno, Kobližná čp. 53, č. orientační 24, PSČ 657 98, identifikační číslo 499 70 321 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 1236 (dále jen "Společnosti") ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře podle § 183i a následující zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník"). 1. Určení hlavního akcionáře. Hlavním akcionářem Společnosti je společnost TYPHOON, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4042, se sídlem Brno, Mlýnská 326/13, PSČ 602 00, IČ: 269 12 619 (dále jen "hlavní akci onář"), která vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl ve výši 99,67 % na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno předložením hromadných listin ke dni konání valné hromady a čestným prohlášením hlavního akcionáře. Z předložených hromadných listin vyplývá, že hlavní akcionář je vlastníkem celkem 664 315 ks akcií emitovaných Společností o jmenovité hodnotě 3,- Kč, 162 ks akcií emitovaných Společností o jmenovité hodnotě 300 0 00,- Kč a 1 000 ks akcií emitovaných Společností o jmenovité hodnotě 45 300,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 99,67 %, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat práv o výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře. Valná hromada Společnosti rozhoduje a schvaluje dle § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnos ti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke d ni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3. Výše protiplnění. Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 21,- Kč (slovy: dvacetjedna koruna česká) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 3,- Kč (slovy: tři koruny české). Navržená výše protiplnění je v soulad u s ust. § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 249-149/05 vypracovaným společností A&CE Consulting, s.r.o. se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, okres Brno-město, PSČ 602 00, IČ: 441 19 097 (dále jen "znalecký posudek"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že: "Jsme názoru, že při splnění všech uvedených předpokladů přiměřené protiplnění menšinovým akcionářům společnosti ALPINE PRO, a.s., za jednu akcii ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 3,- Kč činí dle na šeho názoru částku 21,- Kč". Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie stanovena na základě metody výnosové a metody substanční. 4. Poskytnutí protiplnění. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců, ode dne předání akcií oprávněnou osobou Společnosti. Osobou oprávněnou bude vždy vlastník akcie či a kcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcie či akcií, pak hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění, tj. zda protiplnění bude poskytnuto bezhotovostním převodem či v hotovosti, si určí oprávněná osoba při předání akcie či akcií Společnosti. 5. Předložení akcií Společnosti a předání hlavnímu akcionáři. Dosavadní vlastníci akcií je předloží Společnosti do 30 dnů po dni účinnosti přechodu vlastnického práva. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do měsíce bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nesmí být kratší než 14 dnů. Pokud dosavadní vlastníci nepředloží akcie ani v dodatečné lhůtě budou prohlášeny za neplatné. Vrácené akcie předá Společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za akcie prohlášené za neplatné vydá představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové akcie stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. 16.8.2005
Společnost se sloučila se společností ALPINE PRO, s.r.o., sídlem Praha 10, Vršovice, U seřadiště 65/7, PSČ: 100 00, IČ: 26494914. Na společnost přešlo jako na právního nástupce jmění zaniklé společnosti ALPINE PRO, s.r.o., sídlem Praha 10, Vršovice, U seř adiště 65/7, PSČ: 100 00, IČ: 26494914. 31.1.2005
Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 13.5.2004 o záměru zvýšit základní kapitál. Základní kapitál společnosti Centex a.s. z původní výše 2,310.000,- Kč (slovy: dva miliony tři sta deset tisíc korun českých) zvyšuje o částku ve výši 48,600.000,- (slovy: čtyřicet osm milionů šest set tisíc korun českých) na nový základní kapitál ve výši 50,910.000,- Kč (slovy: padesát milionů devět set deset tisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 162 ks (slovy: jedno sto šedesát dva kusů) nových kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých). Základní kapitál bude zvýšen výlučně peněžitými vklady upisovatelů. Přednostní právo akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti se vylučuje pro všechny akcionáře. Akcie budou upisovány s vyloučením přednostního práva po dle § 204a odst. 5 obchodního zákoníku pro všechny akcionáře. Důvodem vyloučení přednostního práva je podstatné snížení závazků společnosti, přístup na nové trhy a přínos know-how. Všechny nové akcie budou nabídnuty k jejich úpisu peněžitým vkladem určitému zájemci, jímž je společnost TYPHOON, a.s., IČ 26912619 se sídlem Brno, Mlýnská 326/13, a to 162 ks (slovy: jedno sto šedesát dva kusů) nových kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých). Místem pro úpis akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti Brno, Kobližná 24, čp. 53, PSČ 657 98. Lhůta pro jejich úpis činí 15 (slovy: patnáct) dnů a počne běžet dnem následujícím po dni zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společ nosti dle tohoto rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku, ne však dříve než dnem následujícím po dni nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Brně o zápisu snížení základního kapitálu společnosti Centex a.s. do obchodního rejstříku tak, jak bylo schváleno v bodu 5) programu jednání této valné hromady. Počátek běhu této lhůty bude tomuto upisovateli (určitému zájemci) oznámen doporučeným dopisem na jeho adresu s tím, že emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Současně s tím jim bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek tohoto upisovatele proti pohledávkám na splacení emisního kursu tak, že emisní kurs všech upisovaných akcií bude splacen výhradně započtením. Dohoda o započtení musí být uzavřena mezi upisovatelem a spo lečností Centex a.s. před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že návrh na její uzavření předloží společnost současně s návrhem smlouvy o upsání akcií. Jedná se o pohledávku společnosti TYPHOON, a.s. vůči společnosti v celkové výši 48,867.080,83 Kč (slovy: čtyřicet osm milionů osm set šedesát sedm tisíc osmdesát korun českých, osmdesát tři haléřů) z titulu smluv o půjčce ze dne 21.10.2003 a ze dne 4.12.2 003, uzavřených se společností jako dlužníkem, kde se započne na emisní kurs částka ve výši 48,600.000,- Kč (slovy: čtyřicet osm milionů šest set tisíc korun českých). 14.7.2004 - 27.9.2004
Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 13.5.2004 o záměru snížit základní kapitál. Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti z částky 40,810.000,-- Kč (slovy: čtyřicet milionů osm set deset tisíc korun českých) o částku ve výši 38,500.000,-- Kč (slovy: třicet osm milionů pět set tisíc korun českých) z důvodu úhra dy ztráty společnosti na výslednou výši základního kapitálu na 2,310.000,-- Kč (slovy: dva miliony tři sta deset tisíc korun českých), a částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 38,500.000,-- Kč (slovy: třicet osm milionů pět set tisíc kor un českých) se použije výhradně k úhradě ztráty společnosti. Snížení základního kapitálu se provede snížením jmenovité hodnoty 53,-- Kč (slovy: padesát tři korun českých) na jednu akcii na výslednou jmenovitou hodnotu 3,-- Kč (slovy: tři koruny české) na jednu akcii. 11.6.2004 - 28.7.2004
Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 27.6.2002 o záměru snížit základní kapitál. Základní kapitál společnosti se snižuje ze 770.000.000,- Kč (slovy sedmset sedmdesát milionů korun českých) o částku 729.190.000,- Kč (slovy sedmset dvacet devět milionů jedno sto devadesát tisíc korun českých) z důvodu úhrady kumulované ztráty společnosti na výslednou výši základního kapitálu 40.810.000,- Kč (slovy čtyřicet milionů osmset deset tisíc korun českých) a částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 729.190.000,- Kč (slovy sedmset dvacet devět milionů jedno sto devadesát tisíc korun českých) se použije výhradně k úhradě kumulované ztráty společnosti. Snížení základního kapitálu se provede snížením jmenovité hodnoty 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednu kmenovou akcii na výslednou jmenovitou hodnotu 53 Kč (slovy padesát tři korun českých) na jednu kmenovou akcii a snížením jmenovité hodnoty 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednu prioritní akcii na výslednou jmenovitou hodnotu 53 Kč (slovy padesát tři korun českých) na jednu prioritní akcii. 23.5.2003 - 16.3.2004
Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 10.01.2003, č.j. 24 K 142/2002-328 byl ustanoven předběžný správce Ing. Vladimír neznal, brno, Valašská 7, PSČ 625 00. 13.1.2003 - 13.1.2003
Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 10.01.2003, č.j. 24 K 142/2002-328 byl ustanoven předběžný správce Ing. Vladimír Neznal, Brno, Valašská 7, PSČ 625 00. 13.1.2003 - 16.3.2004
Společnost se řídí stanovami schválenými mimořádnou valnou hromadou spoečnosti dne 10.10.2000 účinnými ode dne 12.10.2000. 28.11.2000 - 28.11.2000
Společnost se řídí stanovami schválenými mimořádnou valnou hromadou společnosti dne 10.10.2000 účinnými ode dne 12.10.2000. 28.11.2000 - 21.12.2001
Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou 29.8.2000. 6.10.2000 - 28.11.2000
Centex a.s. se sídlem Brno, Štefánikova 41, PSČ 657 98, zastoupen předsedou představenstva ing. Tomášem Říčným a místopředsedou představenstva ing. Jiřím Pavlíkem, prodal část podniku- prodejnu v domě č.6, Masarykova ul. v Brně- kupujícímu panu Kamilu Pochylému, r.č.570627/1693, bytem Horova 57d, Brno, 616 00, IČO 151 89 341, smlouvou o prodeji části podniku ze dne 9.3.2000, a to včetně vlastnických práv k věcem, jiných práv a závazků a jiných majetkových hodnot, jež slouží k provozování předmětné prodejny v rozsahu taxativně vymezeném uvedenou smlouvou. 12.5.2000
Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou 22.6.1999. 22.10.1999 - 6.10.2000
Společnost předložila stanovy v novém znění schválenými mimořádnou valnou hromadou 24.9.1998. 22.10.1998 - 6.10.2000
Společnost se řídí stanovami schválenými řádnou valnou hromadou 1.8.1997. 15.12.1997 - 6.10.2000
Základní jmění splaceno v plné výši. 20.12.1996 - 23.3.2002
Ke dni 19.12.1995 byly předloženy stanovy přijaté mimořádnou valnou hromadou dne 29.11.1995. 19.12.1995 - 6.10.2000
Ke dni 13.10.1995 se zapisuje nové znění stanov přijaté valnou hromadou dne 5.6.1995. 13.10.1995 - 6.10.2000
Ke dni 13.10.1995 se zapisuje nové znění stanov přijaté valnou hromadou dne 29.6.1995. 13.10.1995 - 6.10.2000
Ke dni 10.5.1995 se zapisuje změna a doplnění stanov v čl.5,7, 10,12,16,17,19,21,22,23,24,27,28,30,31,36,45,48,50, přijaté valnou hromadou dne 3.5.1995. 10.5.1995 - 6.10.2000

Aktuální kontaktní údaje ALPINE PRO, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 49970321
Obchodní firma: ALPINE PRO, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 10
Vznik první živnosti: 1.1.1994
Celkový počet živností: 22
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 49970321
Firma: ALPINE PRO, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 10
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1994

Kontakty na ALPINE PRO, a.s. IČO: 49970321

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Kodaňská 1441/46 , Praha 101 00 1.1.2017
Sídlo: Přípotoční 1519/10 , Praha 100 00 16.8.2005 - 1.1.2017
Sídlo: Kobližná 53/24 , Brno 602 00 21.12.2001 - 16.8.2005
Sídlo: Kobližná 53/24 , Brno 602 00 6.10.2000 - 21.12.2001
Sídlo: Štefánikova 110/41 , Brno 602 00 19.12.1995 - 6.10.2000
Sídlo: náměstí Svobody 98/4 , Brno 602 00 1.1.1994 - 19.12.1995

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Kodaňská 1441/46, Praha 101 00

Obory činností ALPINE PRO, a.s. IČO: 49970321

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 27.5.2011
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 16.9.2009
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 16.9.2009 - 27.5.2011
výroba oděvů a oděvních doplňků 23.10.2006 - 16.9.2009
reklamní činnost a marketing 23.10.2006 - 16.9.2009
organizování sportovních soutěží 23.10.2006 - 16.9.2009
maloobchod tabákovými výrobky 21.12.2001 - 23.10.2006
realitní činnost 21.12.2001 - 16.9.2009
činnost podnikatelských, organizačních a ekonomických poradců 21.12.2001 - 16.9.2009
zprostředkování obchodu 21.12.2001 - 16.9.2009
zprostředkování služeb 21.12.2001 - 16.9.2009
velkoobchod 21.12.2001 - 16.9.2009
maloobchod se smíšeným zbožím 21.12.2001 - 16.9.2009
specializovaný maloobchod 21.12.2001 - 16.9.2009
maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů 21.12.2001 - 16.9.2009
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 21.12.2001 - 16.9.2009
maloobchod použitým zbožím 21.12.2001 - 16.9.2009
pronájem nemovitostí a nebytových prostor včetně poskytování jiných než základních služeb 22.10.1999 - 21.12.2001
silniční motorová doprava nákladní 15.12.1997 - 16.9.2009
poskytování leasingu 19.5.1995 - 15.12.1997
zprostředkovatelská činnost 19.5.1995 - 21.12.2001
činnost organizačních a ekonomických poradců 19.5.1995 - 21.12.2001
Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.1.1994 - 21.12.2001

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.1.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Přípotoční 1519/10 , Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny: 1002678714
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Zahájení provozování: 31.1.2008
Provozovna č. 2
Provozovna: náměstí Míru 463 , Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny: 1010591754
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 9.11.2015
Provozovna č. 3
Provozovna: Kodaňská 1441/46 , Praha 101 00
Identifikační číslo provozovny: 1011531194
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Zahájení provozování: 1.1.2017

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 7.3.2011
Provozovna č. 1
Provozovna: Kodaňská 1441/46 , Praha 101 00
Identifikační číslo provozovny: 1011531194
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2017

Živnost č. 3 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Maloobchod použitým zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Maloobchod tabákovými výrobky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1994
Zánik oprávnění: 2.10.2006

Živnost č. 10 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1994
Zánik oprávnění: 6.6.2001

Živnost č. 11 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.5.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.5.1995
Zánik oprávnění: 6.6.2001

Živnost č. 13 Poskytování leasingu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.5.1995
Zánik oprávnění: 12.2.1998

Živnost č. 14 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.5.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Činnost podnikatelských, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.5.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.12.1997
Zánik oprávnění: 20.4.2011

Živnost č. 17 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.10.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.8.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.8.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Organizování sportovních soutěží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.8.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.1.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních svrchních oděvů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách
Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
Silniční nákladní doprava
Finanční leasing
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Sportovní činnosti

Vedení firmy ALPINE PRO, a.s. IČO: 49970321

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná ve všech záležitostech jediný člen představenstva. 27.5.2015
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně. 16.9.2009 - 27.5.2015
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně nebo předseda představenstva samostatně. Podepisování jménem společnosti se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda nebo dva člen ové představenstva. 1.3.2005 - 16.9.2009
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Písemné úkony jménem společnosti činí předseda představenstva samostatně nebo vždy dva (2) členové představenstva společně tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce. 11.6.2004 - 1.3.2005
Způsob jednání: Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. Písemné úkony jménem společnosti činí vždy dva členové představenstva společně tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce. 6.2.2002 - 11.6.2004
Způsob jednání: Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. Za společnost podepisují vždy nejméně dva členové představenstva společně. 7.12.2000 - 6.2.2002
Způsob jednání: Za společnost jednají a podepisují buď společně všichni členové představenstva, anebo společně předseda představenstva a místopředseda představenstva, anebo místopředseda představenstva a člen představenstva anebo samostatně prokurista společnosti. Pokud se za společnost podepisuje prokurista se samostatnou prokurou nebo zmocněná osoba, pak s dodatkem označujícím prokuru nebo zmocněnce. 22.10.1998 - 7.12.2000
Způsob jednání a podepisování za společnost: Za společnost jednají a podepisují buď společně všichni členové představenstva, a nebo společně předseda představenstva a člen představenstva, a nebo samostatně prokurista společnosti. Pokud se za společnost podepisuje prokurista se samostatnou prokurou nebo zmocněná osoba, pak s dodatkem označujícím prokuru nebo zmocněnce. 20.12.1996 - 22.10.1998
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Jménem společnosti může jednat také představenstvem zmocněná osoba. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis společně předseda a místopředseda představenstva nebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva nebo představenstvem písemně zmocněná osoba. 10.5.1995 - 20.12.1996
Způsob zastupování: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.1.1994 - 10.5.1995
Jméno: Václav Hrbek 27.5.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.5.2015
Adresa: Hrudičkova 2106/1, Praha 148 00
Jméno: Ing. Miloslav Kosař 1.1.1994 - 10.5.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Terasová 3058/52, Brno 616 00
Jméno: Ing. Helena Kulhánková 1.1.1994 - 10.5.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ukrajinská 35 , 625 00 Brno Česká republika
Jméno: Pavel Urban 1.1.1994 - 10.5.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nádražní 1182 , 684 01 Slavkov u Brna Česká republika
Jméno: ing. Jiří Sedlář 10.5.1995 - 20.12.1996
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Mikulova 1571/15, Praha 149 00
Jméno: ing. Petr Bednařík 10.5.1995 - 20.12.1996
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Pelikánova 176/8, Praha 162 00
Jméno: ing. Miloslav Kosař 10.5.1995 - 20.12.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Terasová 3058/52, Brno 616 00
Jméno: Ing. Zdeněk Völfl 20.12.1996 - 27.5.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Frostova 339, Praha 109 00
Jméno: Ing. Hana Kutilová 20.12.1996 - 13.2.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Mádrova 3031/1, Praha 143 00
Jméno: Ing. Karel Klíma 27.5.1997 - 13.2.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Oblá 403/35, Brno 634 00
Jméno: JUDr. Lubomír Chladil 15.12.1997 - 10.6.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: 35, Letovice 679 61
Jméno: Zdeněk Lacina 20.12.1996 - 27.10.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Pod lipkami 156 , Uherské Hradiště - Sady Česká republika
Jméno: Ing. Karel Klíma 13.2.1998 - 27.10.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Oblá 403/35, Brno 634 00
Jméno: Ing. Jiří Fajkus 10.6.1999 - 27.10.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kuršova 978/3, Brno 635 00
Jméno: Ing. Jiří Pavlík 22.10.1999 - 27.10.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Dobešce 1585/16, Praha 147 00
Jméno: Ing. Pavel Hanuš 13.2.1998 - 7.4.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Krásného 741/47, Brno 636 00
Jméno: Ing. Tomáš Říčný 27.10.1999 - 7.4.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Husitská 1283/14, Brno 612 00
Jméno: Ing. Jiří Pavlík 27.10.1999 - 7.4.2000
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Na Dobešce 1585/16, Praha 147 00
Jméno: Ing. Ivan Jančuška 7.4.2000 - 12.4.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Jarníkova 1894/21, Praha 148 00
Jméno: Zdeněk Lacina 27.10.1999 - 6.10.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pod lipkami 156 , Uherské Hradiště - Sady Česká republika
Jméno: Ing. Pavel Míšek 7.4.2000 - 28.11.2000
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Běloruská 525/6, Brno 625 00
Jméno: Ing. Jan Chlup 7.4.2000 - 28.11.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hybešova 359/10, Kuřim 664 34
Jméno: Jakub Kleindienst 7.4.2000 - 28.11.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Počernická 514/54, Praha 108 00
Jméno: Ing. Ivan Jančuška CSc. 12.4.2000 - 28.11.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Jarníkova 1894/21, Praha 148 00
Jméno: Vladimír Kučera 28.11.2000 - 7.5.2001
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: do 26.3.2001
Adresa: Bohatcova 1176/9, Brno 621 00
Jméno: Ing. Jiří Zámečník 7.5.2001 - 23.3.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 26.3.2001
Adresa: Velkopavlovická 4067/1, Brno 628 00
Jméno: Ing. Tomáš Král 28.11.2000 - 3.5.2002
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 11.10.2000 do 4.2.2002
Ve funkci: od 11.10.2000 do 4.2.2002
Adresa: Bartoňova 832, Pardubice 530 12
Jméno: Ing. Jiří Zámečník 23.3.2002 - 3.5.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.3.2001
Ve funkci: od 5.4.2001 do 21.2.2002
Adresa: Velkopavlovická 4067/1, Brno 628 00
Jméno: JUDr. Milan Bedroš 28.11.2000 - 11.3.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.10.2000 do 5.6.2002
Ve funkci: do 5.6.2002
Adresa: Turgeněvova 1132/22, Brno 618 00
Jméno: Ing. Vladimír Kosmata 3.5.2002 - 11.3.2003
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 4.2.2002 do 5.6.2002
Ve funkci: od 21.2.2002 do 5.6.2002
Adresa: Česká 670, Prachatice 383 01
Jméno: Ing. Jiří Zámečník 3.5.2002 - 16.3.2004
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.3.2001 do 27.11.2003
Ve funkci: od 21.2.2002 do 27.11.2003
Adresa: Velkopavlovická 4067/1, Brno 628 00
Jméno: Lubomír Podlipný 11.3.2003 - 16.3.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.6.2002 do 27.11.2003
Adresa: Jaromírova 483/35, Praha 128 00
Jméno: Marek Podlipný 11.3.2003 - 16.3.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.6.2002 do 27.11.2003
Adresa: Za sídlištěm 2144/9, Praha 143 00
Jméno: Jiří Šmehlík 16.3.2004 - 27.9.2004
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.11.2003 do 3.8.2004
Ve funkci: od 27.11.2003 do 3.8.2004
Adresa: Čsl. armády 169/34, Rousínov 683 01
Jméno: Ing. Igor Fait 16.3.2004 - 27.9.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.11.2003 do 3.8.2004
Adresa: Stará osada 3971/17, Brno 615 00
Jméno: Ing. Lubor Turza 16.3.2004 - 27.9.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.11.2003 do 3.8.2004
Adresa: Úprkova 406, Luhačovice 763 26
Jméno: Ing. Eva Fořtová 27.9.2004 - 10.1.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.8.2004 do 16.12.2005
Adresa: Písecké předměstí 1349, Milevsko 399 01
Jméno: Ing. František Havelka 27.9.2004 - 5.10.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 3.8.2004 do 31.7.2006
Ve funkci: od 3.8.2004 do 6.6.2006
Adresa: Ke kurtům 380/9, Praha 142 00
Jméno: Ing. Václav Hrbek 27.9.2004 - 5.10.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.8.2004 do 31.7.2006
Adresa: Augustinova 2074/7, Praha 148 00
Jméno: ing. Roman Schramm 10.1.2006 - 5.10.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.12.2005 do 31.5.2006
Adresa: Křivoklátská 258, Praha 199 00
Jméno: Ing. Miroslav Kupec 5.10.2006 - 23.10.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2006 do 31.7.2006
Ve funkci: od 6.6.2006 do 31.7.2006
Adresa: Em. Zahrádky 899, Kladno 272 04
Jméno: Vladislav Fedoš 5.10.2006 - 23.10.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.7.2006
Adresa: Matúškova 796/14, Praha 149 00
Jméno: Ing. Miroslav Kupec 23.10.2006 - 23.10.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 31.7.2006
Ve funkci: od 31.7.2006
Adresa: Em. Zahrádky 899, Kladno 272 04
Jméno: Ing. Václav Hrbek 5.10.2006 - 18.9.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.7.2006 do 13.5.2008
Adresa: Augustinova 2074/7, Praha 148 00
Jméno: Ing. Miroslav Kupec 23.10.2007 - 18.9.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 31.7.2006 do 30.4.2008
Ve funkci: od 31.7.2006 do 30.4.2008
Adresa: Úzká 196, Horní Bezděkov 273 51
Jméno: Václav Hrbek 5.10.2006 - 19.9.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.7.2006 do 25.7.2008
Adresa: Augustinova 2074/7, Praha 148 00
Jméno: Ing. František Havelka 5.10.2006 - 19.9.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.7.2006 do 25.7.2008
Adresa: Ke kurtům 380/9, Praha 142 00
Jméno: Vladislav Fedoš 23.10.2007 - 19.9.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.7.2006 do 25.7.2008
Adresa: Letohradská 177, Kamenice 251 68
Jméno: Ing. Martin Záveský 18.9.2008 - 19.9.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 13.5.2008 do 25.7.2008
Ve funkci: od 13.5.2008 do 25.7.2008
Adresa: Lidická 59/15, Litoměřice 412 01
Jméno: Ing. Miroslav Zábranský 18.9.2008 - 19.9.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.5.2008 do 25.7.2008
Adresa: Klapálkova 2243/11, Praha 149 00
Jméno: Václav Hrbek 19.9.2008 - 1.7.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.7.2008 do 15.12.2009
Adresa: Augustinova 2074/7, Praha 148 00
Jméno: PhDr. Milan Kramárik 16.9.2009 - 17.2.2011
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 10.8.2009 do 27.1.2011
Adresa: Pekařská 962/72, Brno 602 00
Jméno: Vladislav Fedoš 19.9.2008 - 27.5.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.7.2008 do 29.4.2011
Adresa: Matúškova 796/14, Praha 149 00
Jméno: Ing. František Havelka 19.9.2008 - 27.5.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.7.2008 do 29.4.2011
Adresa: Podle náhonu 3225/69, Praha 141 00
Jméno: Ing. Martin Záveský 19.9.2008 - 27.5.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.7.2008 do 29.4.2011
Ve funkci: od 25.7.2008 do 29.4.2011
Adresa: Lidická 59/15, Litoměřice 412 01
Jméno: Ing. Miroslav Zábranský 19.9.2008 - 27.5.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.7.2008 do 29.4.2011
Adresa: Klapálkova 2243/11, Praha 149 00
Jméno: Vladislav Fedoš 27.5.2011 - 28.7.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.4.2011
Adresa: Matúškova 796/14, Praha 149 00
Jméno: Ing. Martin Záveský 27.5.2011 - 3.4.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.4.2011 do 1.3.2013
Ve funkci: od 29.4.2011 do 1.3.2013
Adresa: Lidická 59/15, Litoměřice 412 01
Jméno: Ing. Petr Kobrle 27.5.2011 - 3.4.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.4.2011
Adresa: Sukova 994, Úvaly 250 82
Jméno: Vladislav Fedoš 28.7.2011 - 3.4.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.4.2011
Adresa: Letohradská 177, Kamenice 251 68
Jméno: Vladislav Fedoš 3.4.2013 - 27.5.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2013 do 18.5.2015
Adresa: Letohradská 177, Kamenice 251 68
Jméno: Petr Kobrle 3.4.2013 - 27.5.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2013 do 18.5.2015
Adresa: Sukova 994, Úvaly 250 82
Jméno: Václav Hrbek 3.4.2013 - 27.5.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.3.2013 do 18.5.2015
Ve funkci: od 1.3.2013 do 18.5.2015
Adresa: Hrudičkova 2106/1, Praha 148 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Vladislav Fedoš 10.11.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.5.2015
Adresa: Senovážné náměstí 1465/7, Praha 110 00
Jméno: Ing. Helena Šopíková 1.1.1994 - 10.5.1995
Funkce: členka
Adresa: Zikova 2114/24, Brno 628 00
Jméno: Bohuslava Blábolilová 1.1.1994 - 10.5.1995
Funkce: členka
Adresa: Valouškova 582/10, Brno 635 00
Jméno: ing. Jiří Jakoubek 10.5.1995 - 20.12.1996
Funkce: člen
Adresa: Kunešova 2619 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Jméno: ing. Jitka Pístecká 10.5.1995 - 13.2.1998
Funkce: předsedkyně
Adresa: Lamačova 842/14, Praha 152 00
Jméno: Ing. Petr Bednařík 20.12.1996 - 13.2.1998
Funkce: člen
Adresa: Kunešova 2619 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Jméno: Ing. Jitka Pístecká 13.2.1998 - 22.10.1998
Funkce: členka
Adresa: Lamačova 842/14, Praha 152 00
Jméno: Ing. Hana Kutilová 13.2.1998 - 22.10.1998
Funkce: předsedkyně
Adresa: Mádrova 3031/1, Praha 143 00
Jméno: Bohumír Houzar 1.1.1994 - 10.6.1999
Funkce: člen
Adresa: Kratochvílova 2 , Třebíč Česká republika
Jméno: Ing. Radoslava Kodymová 22.10.1998 - 10.6.1999
Funkce: členka
Adresa: Jasná II 1338/1, Praha 147 00
Jméno: Marta Rakušanová 10.6.1999 - 7.4.2000
Funkce: členka
Adresa: Herčíkova 2491/1, Brno 612 00
Jméno: Ing. Milan Vokatý CSc. 22.10.1998 - 28.11.2000
Funkce: předseda
Adresa: Mrkvičkova 1367/5, Praha 163 00
Jméno: Ing. Helena Pískovská 22.10.1999 - 28.11.2000
Funkce: členka
Adresa: Slavíčkova 417/12, Brno 638 00
Jméno: Ing. Ivo Ambrož 28.11.2000 - 21.12.2001
Funkce: předseda
Ve funkci: do 29.7.2001
Adresa: 314, Ostrov u Macochy 679 14
Jméno: Ing. Svatopluk Urban 28.11.2000 - 23.3.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 5.12.2001
Adresa: Travná 1298, Praha 198 00
Jméno: Kateřina Valečková 6.2.2002 - 19.6.2002
Funkce: členka
Trvání členství: od 11.9.2001
Ve funkci: od 11.9.2001
Adresa: Plzeňská 514/291, Praha 155 00
Jméno: Kateřina Valečková 19.6.2002 - 11.3.2003
Funkce: předsedkyně
Trvání členství: od 11.9.2001 do 5.6.2002
Ve funkci: od 11.9.2001 do 5.6.2002
Adresa: Plzeňská 514/291, Praha 155 00
Jméno: Mgr. Ondřej Tomšík 19.6.2002 - 11.3.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 5.6.2002
Ve funkci: od 5.12.2001
Adresa: Tyršova 627, Jindřichův Hradec 377 01
Jméno: Lubomír Podlipný 11.3.2003 - 16.3.2004
Funkce: předseda
Trvání členství: od 5.6.2002 do 27.11.2003
Ve funkci: od 5.6.2002 do 27.11.2003
Adresa: Tyršova 98, Dobřichovice 252 29
Jméno: Marie Podlipná 11.3.2003 - 16.3.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 27.6.2002 do 27.11.2003
Adresa: Tyršova 98, Dobřichovice 252 29
Jméno: Marta Rakušanová 7.4.2000 - 27.9.2004
Funkce: členka
Trvání členství: od 10.5.1999 do 3.8.2004
Adresa: Skácelova 1701/20, Brno 612 00
Jméno: Ing. Libor Šparlinek 16.3.2004 - 27.9.2004
Funkce: předseda
Trvání členství: od 27.11.2003 do 3.8.2004
Ve funkci: od 27.11.2003 do 3.8.2004
Adresa: Krajní 1951/2, Blansko 678 01
Jméno: Ing. Ladislav Šíbl 28.7.2004 - 27.9.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 13.5.2004 do 3.8.2004
Adresa: Bzenecká 4190/4, Brno 628 00
Jméno: Vladislav Fedoš 27.9.2004 - 23.10.2006
Funkce: předseda
Trvání členství: od 3.8.2004 do 31.7.2006
Ve funkci: od 3.8.2004 do 31.7.2006
Adresa: Matúškova 796/14, Praha 149 00
Jméno: Štěpánka Pflegerová 27.9.2004 - 23.10.2006
Funkce: členka
Trvání členství: od 3.8.2004 do 31.7.2006
Adresa: Liberecká 62, Jablonné v Podještědí 471 25
Jméno: Vladimíra Vogelová 27.9.2004 - 23.10.2006
Funkce: členka
Trvání členství: od 3.8.2004 do 31.7.2006
Adresa: Ke stadionu 804/14, Praha 196 00
Jméno: Ing. Petr Nikl 23.10.2006 - 18.9.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 31.7.2006 do 13.5.2008
Ve funkci: od 31.7.2006 do 13.5.2008
Adresa: Slavíkova 4405/41, Ostrava 708 00
Jméno: Štěpánka Pflegerová 23.10.2006 - 19.9.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.7.2006 do 25.7.2008
Adresa: pošta Jablonné v Podještědí 62 , 471 25 Markvartice Česká republika
Jméno: Vladimíra Vogelová 23.10.2006 - 19.9.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.7.2006 do 25.7.2008
Adresa: Ke stadionu 804/14, Praha 196 00
Jméno: Ing. Václav Hrbek 18.9.2008 - 19.9.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 13.5.2008 do 25.6.2008
Ve funkci: od 13.5.2008 do 25.6.2008
Adresa: Augustinova 2074/7, Praha 148 00
Jméno: Ing. Václav Hrbek 19.9.2008 - 1.7.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.7.2008 do 23.9.2009
Ve funkci: od 7.8.2008 do 23.9.2009
Adresa: Augustinova 2074/7, Praha 148 00
Jméno: Václav Hrbek 1.7.2010 - 1.7.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.12.2009 do 9.3.2010
Ve funkci: od 21.12.2009 do 9.3.2010
Adresa: Augustinova 2074/7, Praha 148 00
Jméno: Ing. Dana Klusová 19.9.2008 - 27.5.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.7.2008 do 29.4.2011
Adresa: Jičínská 275, Nový Jičín 741 01
Jméno: Bc. Václav Hrbek 1.7.2010 - 27.5.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.3.2010 do 29.4.2011
Ve funkci: od 10.3.2010 do 29.4.2011
Adresa: Augustinova 2074/7, Praha 148 00
Jméno: Zdeněk Pošíval 19.9.2008 - 28.7.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2008 do 8.6.2011
Adresa: Hausmannova 3004/7, Praha 143 00
Jméno: Bc. Václav Hrbek 27.5.2011 - 28.7.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.4.2011
Ve funkci: od 16.5.2011
Adresa: Augustinova 2074/7, Praha 148 00
Jméno: Ing. Dana Klusová 27.5.2011 - 3.4.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.4.2011
Adresa: Jičínská 275, Nový Jičín 741 01
Jméno: Bc. Václav Hrbek 28.7.2011 - 3.4.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.4.2011 do 1.3.2013
Ve funkci: od 16.5.2011 do 1.3.2013
Adresa: Hrudičkova 2106/1, Praha 148 00
Jméno: Patrik Nábělek 28.7.2011 - 22.1.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.6.2011 do 1.11.2013
Adresa: U Trojáku 4598, Zlín 760 05
Jméno: Dana Klusová 3.4.2013 - 27.5.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2013 do 18.5.2015
Adresa: Jičínská 275, Nový Jičín 741 01
Jméno: Roman Schramm 3.4.2013 - 27.5.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2013 do 18.5.2015
Ve funkci: od 18.3.2013 do 18.5.2015
Adresa: Rýnská 950/11, Praha 196 00
Jméno: Vladislav Fedoš 27.5.2015 - 10.11.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.5.2015
Adresa: Letohradská 177, Kamenice 251 68

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. František Havelka 14.9.2016
Adresa: Pardubická 1531, Černošice 252 28
Jméno: Ing. Miroslav Zábranský 27.5.2011 - 24.10.2013
Adresa: Klapálkova 2243/11, Praha 149 00
Jméno: Ivan Vodička 24.10.2013 - 22.4.2016
Adresa: Na souvrati 848/2, Praha 162 00
Jméno: Ing. František Havelka 27.5.2011 - 14.9.2016
Adresa: Podle náhonu 3225/69, Praha 141 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Bc. Václav Hrbek

Vlastníci firmy ALPINE PRO, a.s. IČO: 49970321

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 120 000 000 Kč 100% 24.1.2008
zakladni 100 000 000 Kč 100% 23.10.2006 - 24.1.2008
zakladni 96 210 000 Kč 100% 31.1.2005 - 23.10.2006
zakladni 50 910 000 Kč 100% 27.9.2004 - 31.1.2005
zakladni 2 310 000 Kč 100% 28.7.2004 - 27.9.2004
zakladni 40 810 000 Kč - 16.3.2004 - 28.7.2004
zakladni 770 000 000 Kč - 23.3.2002 - 16.3.2004
zakladni 770 000 000 Kč - 11.4.1996 - 23.3.2002
zakladni 470 000 000 Kč - 19.10.1995 - 11.4.1996
zakladni 356 424 000 Kč - 1.1.1994 - 19.10.1995

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 119 28.8.2019
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 9 28.8.2019
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 10 28.8.2019
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 119 7.7.2014 - 28.8.2019
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 9 7.7.2014 - 28.8.2019
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 10 7.7.2014 - 28.8.2019
Prioritní akcie na majitele 1 000 000 Kč 119 24.1.2008 - 7.7.2014
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 9 24.1.2008 - 7.7.2014
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 10 24.1.2008 - 7.7.2014
Kmenové akcie na majitele 10 Kč 379 000 23.10.2006 - 24.1.2008
Kmenové akcie na majitele 3 Kč 470 000 31.1.2005 - 24.1.2008
Prioritní akcie na majitele 3 Kč 300 000 31.1.2005 - 24.1.2008
Kmenové akcie na majitele 300 000 Kč 162 31.1.2005 - 24.1.2008
Kmenové akcie na majitele 45 300 Kč 1 000 31.1.2005 - 24.1.2008
Akcie na majitele 3 Kč 470 000 27.9.2004 - 31.1.2005
Prioritní akcie na majitele 3 Kč 300 000 27.9.2004 - 31.1.2005
Akcie na majitele 300 000 Kč 162 27.9.2004 - 31.1.2005
Akcie na majitele 3 Kč 470 000 28.7.2004 - 27.9.2004
Prioritní akcie na majitele 3 Kč 300 000 28.7.2004 - 27.9.2004
Akcie na majitele 53 Kč 470 000 16.3.2004 - 28.7.2004
Prioritní akcie na majitele 53 Kč 300 000 16.3.2004 - 28.7.2004
Akcie na majitele 1 000 Kč 300 000 11.4.1996 - 11.4.1996
Prioritní akcie na majitele 1 000 Kč 300 000 11.4.1996 - 16.3.2004
Akcie na majitele 1 000 Kč 470 000 19.10.1995 - 16.3.2004
Akcie na majitele 1 000 Kč 356 424 1.1.1994 - 19.10.1995

Sbírka Listin ALPINE PRO, a.s. IČO: 49970321

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 10224/SL 163 ostatní rozhodnutí jed. spol. Městský soud v Praze 9.4.2015 22.5.2015 29.5.2015 2
B 10224/SL 162 ostatní zpráva představenstva Městský soud v Praze 17.4.2015 25.5.2015 28.5.2015 2
B 10224/SL 161 zpráva auditora nezávislá zpráva k 30.9.2014 Městský soud v Praze 30.3.2015 25.5.2015 28.5.2015 1
B 10224/SL 158 ostatní zápis VH Městský soud v Praze 18.5.2015 25.5.2015 28.5.2015 6
B 10224/SL 157 výroční zpráva [2013] 1.10.2013 - 30.9.2014 Městský soud v Praze 30.9.2014 25.5.2015 28.5.2015 4
B 10224/SL 155 účetní závěrka [2013] VZZ 1.10.2013 - 30.9.2014 Městský soud v Praze 30.9.2014 25.5.2015 28.5.2015 2
B 10224/SL 154 stanovy společnosti (bez data) Městský soud v Praze 25.5.2015 28.5.2015 9
B 10224/SL 153 účetní závěrka [2013] rozvaha 1.10.2013 - 30.9.2014 Městský soud v Praze 30.9.2014 25.5.2015 28.5.2015 4
B 10224/SL 151 účetní závěrka [2013] konsolid. příloha 1.10.2013 - 30.9.2014 Městský soud v Praze 30.9.2014 25.5.2015 28.5.2015 12
B 10224/SL 149 účetní závěrka [2013] konsolid. VZZ 1.10.2013 - 30.9.2014 Městský soud v Praze 30.9.2014 25.5.2015 28.5.2015 2
B 10224/SL 148 účetní závěrka [2013] konsolid. rozvaha 1.10.2013 - 30.9.2014 Městský soud v Praze 30.9.2014 25.5.2015 28.5.2015 4
B 10224/SL 147 notářský zápis [NZ 176/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.5.2015 25.5.2015 28.5.2015 16
B 10224/SL 146 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.5.2014 10.7.2014 19.8.2014 10
B 10224/SL 145 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 46/2014 Městský soud v Praze 4.6.2014 1.7.2014 21.7.2014 36
B 10224/SL 144 účetní závěrka [2012]  k 30.9.2012 rozvaha Městský soud v Praze 30.9.2012 3.7.2013 24.7.2013 4
B 10224/SL 143 účetní závěrka [2012]  k 30.9.2012 VZZ Městský soud v Praze 30.9.2012 3.7.2013 24.7.2013 2
B 10224/SL 142 účetní závěrka [2012]  k 30.9.2012 příloha Městský soud v Praze 30.9.2012 3.7.2013 24.7.2013 10
B 10224/SL 141 výroční zpráva [2012]  k 30.9.2012 Městský soud v Praze 30.9.2012 3.7.2013 24.7.2013 3
B 10224/SL 140 zpráva auditora k 30.9.2012 Městský soud v Praze 30.9.2012 3.7.2013 24.7.2013 2
B 10224/SL 139 zpráva auditora k 30.9.2012 Městský soud v Praze 30.9.2012 3.7.2013 24.7.2013 2
B 10224/SL 138 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.3.2013 26.3.2013 8.4.2013 15
B 10224/SL 137 ostatní zápis z mimořádného jednání předs. Městský soud v Praze 1.3.2013 26.3.2013 8.4.2013 1
B 10224/SL 136 notářský zápis NZ 191/2013 Městský soud v Praze 1.3.2013 26.3.2013 8.4.2013 8
B 10224/SL 135 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora k 30.9.2011+VH Městský soud v Praze 30.9.2011 21.5.2012 4.6.2012 33
B 10224/SL 134 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora k 30.9.2011/konsolid./ Městský soud v Praze 30.9.2011 21.5.2012 4.6.2012 23
B 10224/SL 133 ostatní - rozhodnutí jed.společníka Městský soud v Praze 10.5.2012 23.5.2012 25.5.2012 2
B 10224/SL 132 ostatní - rozhodnutí jed.spoečníka Městský soud v Praze 10.5.2012 23.5.2012 25.5.2012 2
B 10224/SL 131 ostatní - rozhodnutí jed.společníka Městský soud v Praze 10.5.2012 23.5.2012 25.5.2012 2
B 10224/SL 130 zpráva auditora 30.9.2010 Městský soud v Praze 30.9.2010 3.6.2011 10.6.2011 2
B 10224/SL 129 výroční zpráva, zpráva auditora 30.9.2010 Městský soud v Praze 30.9.2010 3.6.2011 10.6.2011 1
B 10224/SL 128 výroční zpráva 30.9.2010 Městský soud v Praze 30.9.2010 3.6.2011 10.6.2011 3
B 10224/SL 127 účetní závěrka 30.9.2010-VZZ Městský soud v Praze 30.9.2010 3.6.2011 10.6.2011 2
B 10224/SL 126 účetní závěrka 30.9.2010-rozvaha Městský soud v Praze 30.9.2010 3.6.2011 10.6.2011 4
B 10224/SL 125 výroční zpráva, zpráva auditora 30.9.2010 Městský soud v Praze 30.9.2010 3.6.2011 10.6.2011 6
B 10224/SL 124 zpráva auditora 30.9.2010 Městský soud v Praze 30.9.2010 3.6.2011 10.6.2011 2
B 10224/SL 123 účetní závěrka 30.9.2010-příloha Městský soud v Praze 30.9.2010 3.6.2011 10.6.2011 10
B 10224/SL 122 účetní závěrka 30.9.2010-VZZ konsolidovaná Městský soud v Praze 30.9.2010 3.6.2011 10.6.2011 2
B 10224/SL 121 účetní závěrka 30.9.2010-rozvaha konsolidovan Městský soud v Praze 30.9.2009 3.6.2011 10.6.2011 4
B 10224/SL 120 účetní závěrka 30.9.2010příloh.konsolidovaná Městský soud v Praze 30.9.2010 3.6.2011 10.6.2011 11
B 10224/SL 119 účetní závěrka 2009-příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 3.6.2011 10.6.2011 12
B 10224/SL 118 účetní závěrka 2009-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2009 3.6.2011 10.6.2011 2
B 10224/SL 117 účetní závěrka 2009-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2009 3.6.2011 10.6.2011 4
B 10224/SL 116 zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 3.6.2011 10.6.2011 2
B 10224/SL 115 výroční zpráva, zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 3.6.2011 10.6.2011 6
B 10224/SL 114 ostatní zápis z mimoř. VH Městský soud v Praze 29.4.2011 18.5.2011 31.5.2011 1
B 10224/SL 113 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 29.4.2011 18.5.2011 31.5.2011 9
B 10224/SL 109 notářský zápis NZ 88/2011 Městský soud v Praze 29.4.2011 18.5.2011 31.5.2011 22
B 10224/SL 108 ostatní -zápis z jednání předst. Městský soud v Praze 27.1.2011 16.2.2011 28.2.2011 1
B 10224/SL 107 ostatní - rozdělení HV 2009 Městský soud v Praze 28.7.2010 22.9.2010 23.9.2010 1
B 10224/SL 106 výroční zpráva, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 9.9.2010 20.9.2010 5
B 10224/SL 105 účetní závěrka r.2009-příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 9.9.2010 20.9.2010 10
B 10224/SL 104 účetní závěrka r.2009-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2009 9.9.2010 20.9.2010 2
B 10224/SL 103 účetní závěrka r.2009-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2009 9.9.2010 20.9.2010 4
B 10224/SL 102 notářský zápis NZ 96/2010 Městský soud v Praze 9.3.2010 14.7.2010 24
B 10224/SL 99 zpráva auditora 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 4.1.2010 7.1.2010 2
B 10224/SL 98 účetní závěrka 2008-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2008 4.1.2010 7.1.2010 2
B 10224/SL 101 zpráva auditora 2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 4.1.2010 7.1.2010 2
B 10224/SL 100 výroční zpráva 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 4.1.2010 7.1.2010 4
B 10224/SL 96 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 317/2009 Městský soud v Praze 10.8.2009 9.9.2009 7.10.2009 25
B 10224/SL 95 účetní závěrka r.2008-příloha Městský soud v Praze 31.12.2008 17.8.2009 21.8.2009 10
B 10224/SL 94 účetní závěrka r.2008-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2008 17.8.2009 21.8.2009 4
B 10224/SL 88 výroční zpráva, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 8.10.2008 8.10.2008 4
B 10224/SL 87 zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 8.10.2008 8.10.2008 2
B 10224/SL 86 ostatní -příloha k ÚZ r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 8.10.2008 8.10.2008 9
B 10224/SL 85 účetní závěrka -VZaZ r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 8.10.2008 8.10.2008 2
B 10224/SL 84 účetní závěrka -rozvaha r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 8.10.2008 8.10.2008 4
B 10224/SL 83 podpisové vzory +čest.prohl. Městský soud v Praze 20.8.2008 18.9.2008 1
B 10224/SL 93 podpisové vzory - 3x Městský soud v Praze 20.8.2008 16.9.2008 2
B 10224/SL 92 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 25.7.2008 16.9.2008 9
B 10224/SL 90 ostatní - zápis z představenstva Městský soud v Praze 30.4.2008 16.9.2008 1
B 10224/SL 89 ostatní - zápis z představenstva Městský soud v Praze 13.5.2008 16.9.2008 2
B 10224/SL 82 výroční zpráva r.2006+audit Městský soud v Praze 29.6.2007 2.7.2008 10.7.2008 3
B 10224/SL 81 účetní závěrka r.2006-příloha Městský soud v Praze 31.12.2006 2.7.2008 10.7.2008 6
B 10224/SL 80 účetní závěrka r.2006-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2006 2.7.2008 10.7.2008 2
B 10224/SL 79 účetní závěrka r.2006-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2006 2.7.2008 10.7.2008 4
B 10224/SL 78 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 31.7.2006 29.9.2006 1
B 10224/SL 76 podpisové vzory +ČP-5x Městský soud v Praze 25.8.2006 29.9.2006 0
B 10224/SL 75 účetní závěrka -31.12.03-31.12.05+př. Městský soud v Praze 31.12.2005 29.9.2006 17
B 10224/SL 74 výroční zpráva -období r.2004-2005 Městský soud v Praze 29.6.2006 29.9.2006 3
B 10224/SL 73 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ185/06 Městský soud v Praze 31.7.2006 29.9.2006 28
B 10224/SL 72 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 19.12.2005 10.1.2006 0
B 10224/SL 71 ostatní -zápis ze zas. DRvolba předst. Městský soud v Praze 16.12.2005 10.1.2006 0
B 10224/SL 70 účetní závěrka k 31.5.2005 Městský soud v Praze 31.5.2005 12.12.2005 0
B 10224/SL 69 notářský zápis -NZ 257/2005-osvědčení Městský soud v Praze 29.7.2005 3.10.2005 0
B 10224/SL 68 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.8.2004 14.3.2005 0
B 10224/SL 67 účetní závěrka -31.3.2004 Městský soud v Praze 26.5.2004 7.1.2005 0
B 10224/SL 66 účetní závěrka -od 31.12.03-31.3.04 Městský soud v Praze 26.7.2004 7.1.2005 0
B 10224/SL 65 účetní závěrka -k 30.12.2003 Městský soud v Praze 19.3.2004 7.1.2005 0
B 10224/SL 64 účetní závěrka -zahajovací rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2003 7.1.2005 0
B 10224/SL 63 stanovy společnosti Městský soud v Praze 7.1.2005 0
B 10224/SL 62 ostatní -znal. zpráva o fúzi Městský soud v Praze 2.8.2004 7.1.2005 0
B 10224/SL 61 ostatní -znal. posud. 2067-107/04 Městský soud v Praze 23.3.2004 7.1.2005 0
B 10224/SL 60 ostatní -zpráva doz. rady o přezk. sl. Městský soud v Praze 2.8.2004 7.1.2005 0
B 10224/SL 59 ostatní -spol. zpráva předst. a jed. Městský soud v Praze 29.7.2004 7.1.2005 0
B 10224/SL 58 notářský zápis -NZ 773/2004 Městský soud v Praze 6.9.2004 7.1.2005 0
B 10224/SL 57 notářský zápis -NZ 771/2004 Městský soud v Praze 6.9.2004 7.1.2005 0
B 10224/SL 56 ostatní -doplnění návrhu na zápis slou Městský soud v Praze 10.12.2004 7.1.2005 0
B 10224/SL 55 ostatní -zápis ze zas. představenstva Městský soud v Praze 3.8.2004 8.10.2004 0
B 10224/SL 53 ostatní -prohlášení Městský soud v Praze 2.8.2004 8.10.2004 0
B 10224/SL 52 notářský zápis NZ 156/2004 Městský soud v Praze 4.8.2004 8.10.2004 0
B 10224/SL 51 ostatní - návrh sml. o sloučení Městský soud v Praze 2.8.2004 4.8.2004 0
B 10224/SL 50 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.6.2004 2.8.2004 0
B 10224/SL 49 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.3.2004 2.8.2004 0
B 10224/SL 48 účetní závěrka 2003 Městský soud v Praze 19.3.2004 11.6.2004 0
B 10224/SL 47 notářský zápis NZ 528/2004 Městský soud v Praze 13.5.2004 11.6.2004 0
B 10224/SL 46 notářský zápis 529/2004 Městský soud v Praze 13.5.2004 11.6.2004 0
B 10224/SL 45 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.5.2004 11.6.2004 0
B 10224/SL 44 ostatní -plná moc Městský soud v Praze 17.2.2004 14.4.2004 0
B 10224/SL 43 ostatní -návrh sml. o sloučení Městský soud v Praze 16.3.2004 14.4.2004 0
B 10224/SL 42 podpisové vzory Městský soud v Praze 15.1.2004 13.4.2004 0
B 10224/SL 41 ostatní -zápis představenstva Městský soud v Praze 27.11.2003 13.4.2004 0
B 10224/SL 40 ostatní -zápis dozorčí rady Městský soud v Praze 27.11.2003 13.4.2004 0
B 10224/SL 39 usn. o konkursu a vyrovn. -zrušeni Městský soud v Praze 28.11.2003 7.1.2004 0
B 10224/SL 38 usn. o nařízení výk.rozh. - nucené vyrovnání Městský soud v Praze 20.11.2003 22.12.2003 0
B 10224/SL 37 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.6.2002 6.11.2003 0
B 10224/SL 36 usn. o konkursu a vyrovn. - prohlášení Městský soud v Praze 28.2.2003 28.3.2003 0
B 10224/SL 35 usn. o konkursu a vyrovn. - zamítnutí Městský soud v Praze 10.1.2003 28.3.2003 0
B 10224/SL 34 výroční zpráva 2001 Městský soud v Praze 16.4.2002 28.3.2003 0
B 10224/SL 33 podpisové vzory + ČP Městský soud v Praze 2.9.2002 28.3.2003 0
B 10224/SL 32 ostatní - zápis dozor.rady Městský soud v Praze 5.6.2002 28.3.2003 0
B 10224/SL 31 notářský zápis - rozhodn.VH Městský soud v Praze 27.6.2002 28.3.2003 0
B 10224/SL 30 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.3.2002 16.7.2002 0
B 10224/SL 29 notářský zápis - rozhodnutí Vh Městský soud v Praze 29.3.2002 16.7.2002 0
B 10224/SL 28 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.12.2001 6.5.2002 0
B 10224/SL 27 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.7.2001 6.5.2002 0
B 10224/SL 26 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.9.2001 6.5.2002 0
B 10224/SL 25 ostatní - zápis doz. rady Městský soud v Praze 11.8.2001 3.5.2002 0
B 10224/SL 24 notářský zápis - rozhodnutí VH Městský soud v Praze 1.10.2001 3.5.2002 0
B 10224/SL 23 ostatní - odstoupení z doz. rady Městský soud v Praze 29.6.2001 3.5.2002 0
B 10224/SL 22 ostatní - zápis doz. rady Městský soud v Praze 29.6.2001 3.5.2002 0
B 10224/SL 21 notářský zápis - rozhodnutí VH Městský soud v Praze 23.7.2001 3.5.2002 0
B 10224/SL 20 ostatní - odstouvení z předst. Městský soud v Praze 22.1.2002 3.5.2002 0
B 10224/SL 19 ostatní - zápis představenctva Městský soud v Praze 21.2.2002 3.5.2002 0
B 10224/SL 18 ostatní - zápis doz. rady Městský soud v Praze 4.2.2002 3.5.2002 0
B 10224/SL 17 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.12.2001 3.5.2002 0
B 10224/SL 16 notářský zápis - rozhodnutí VH Městský soud v Praze 21.12.2001 3.5.2002 0
B 10224/SL 15 ostatní - zápis doz. rady Městský soud v Praze 5.12.2001 3.5.2002 0
B 10224/SL 14 notářský zápis - rozhodnutí VH Městský soud v Praze 21.12.2001 3.5.2002 0
B 10224/SL 13 podpisové vzory Městský soud v Praze 18.2.2002 3.5.2002 0
B 10224/SL 12 výroční zpráva - 2000 Městský soud v Praze 23.4.2001 19.9.2001 0
B 10224/SL 11 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.3.2001 18.5.2001 0
B 10224/SL 10 ostatní - zápis představ.a dozor.rady Městský soud v Praze 26.3.2001 18.5.2001 0
B 10224/SL 8 účetní závěrka - 1999 Městský soud v Praze 10.4.2000 17.10.2000 0
B 10224/SL 7 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.6.1999 1.6.2000 0
B 10224/SL 6 účetní závěrka - 1998 Městský soud v Praze 22.6.1999 1.11.1999 0
B 10224/SL 5 ostatní - výpis z RT Městský soud v Praze 14.6.1999 22.6.1999 0
B 10224/SL 4 účetní závěrka - 1997 Městský soud v Praze 14.5.1998 28.8.1998 0
B 10224/SL 3 účetní závěrka - 1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 5.2.1998 0
B 10224/SL 2 notářský zápis - VH, stanovy Městský soud v Praze 18.10.1996 5.2.1998 0
B 10224/SL 1 notářský zápis - VH Městský soud v Praze 29.11.1996 5.2.1998 0
B 10224/SL 77 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 31.7.2006 1

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení ALPINE PRO, a.s.


Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu ALPINE PRO, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.