Alphaduct, a.s. Praha 5 IČO: 26212412

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Alphaduct, a.s., která sídlí v obci Praha 5 a bylo jí přiděleno IČO 26212412.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Alphaduct, a.s. se sídlem v obci Praha 5 byla založena v roce 2000. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 11 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Kosmetické služby a další.

Základní údaje o Alphaduct, a.s. IČO: 26212412

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 16.2.2011
Spisová značka: B 6856
IČO: 26212412
Obchodní firma: Alphaduct, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 21.11.2000
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 21.11.2000
Počet členů statutárního orgánu: 1 20.8.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 20.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 20.8.2014
Dne 22.12.2010 byla uzavřena Smlouva o prodeji části podniku mezi společností Alphaduct, a.s., jako prodávajícím a společností Dermacol a.s., se sídlem Praha 6, Výtvarná 1023/4, PSČ 161 00, IČ: 247 66 208, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16659, jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části podniku tvořící samostatnou organizační složku stávajícího podniku prodávajícího, nezapsanou v obchodním rejstříku, která je v organizačním řádu prodávajícího účinného ode dne 10.12.2001 označena jako "Divize Značková kosmetika". Smlouva nabyla účinnosti dne 31.12.2010. 16.3.2011
Dne 22.12.2009 byla uzavřena Smlouva o prodeji části podniku mezi společností Alphaduct, a.s., jako prodávajícím a společností Dermacol a.s., se sídlem Výtvarná 4/1023, Praha 6, PSČ 161 00, IČ: 452 72 859, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1456, jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části podniku tvořící samostatnou organizační složku stávajícího podniku prodávajícího, nezapsanou v obchodním rejstříku, která je v organizačním řádu prodávajícího účinného ode dne 10.12.2001 označena jako "Divize PRIVATE label". Smlouva nabyla účinnosti dne 31.12.2009. 15.3.2010
Dne 22.12.2009 byla uzavřena Smlouva o prodeji části podniku mezi společností Alphaduct, a.s., jako prodávajícím a společností Dermacol a.s., se sídlem Výtvarná 4/1023, Praha 6, PSČ 161 00, IČ: 452 72 859, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1456, jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části podniku tvořící samostatnou organizační složku stávajícího podniku prodávajícího, nezapsanou v obchodním rejstříku, která je v organizačním řádu prodávajícího účinného ode dne 10.12.2001 označena jako Divize PIRVATE label". Smlouva nabyla účinnosti dne 31.12.2009. 15.3.2010 - 15.3.2010
Dne 19.12.2006 byla uzavřena Smlouva oprodeji části podniku mezi společností Alphaduct, a.s., jako prodávajícím aspolečností Karlovarská Korunní s.r.o., se sídlem Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary, IČ: 18226990, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vPlzni voddílu C, vložka 1417, jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části podniku tvořící samostatnou organizační složku stávajícího podniku prodávajícího, nezapsanou vobchodním rejstříku, která je vorganizačním řádu prodávajícího účinného ode dne 10.12.2001 označena jako "Divize nápojů". Smlouva nabyla účinnosti dne 01.01.2007. 29.12.2006
Na společnost přešlo vdůsledku fúze sloučením jmění společností METO a.s. se sídlem Praha 3, Táboritská 1000/23, PSČ 130 87, IČ 264 85 290, aBECKMANN s.r.o. se sídlem Praha 6, Výtvarná 1023/4, PSČ 161 00, IČ 261 82 581. 18.9.2006
Rozhodnutí jediného akcionáře vpůsobnosti valné hromady společnosti Alphaduct, a.s. ze dne 8.3.2004: 29.3.2005 - 20.4.2005
1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti Alphaduct, a.s. očástku 1.300,000.000 --Kč (slovy: jednamiliardatřistamilionů korun českých) stím,že se upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu nepřipouští anové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem. 29.3.2005 - 20.4.2005
2. Upsáno bude 1300 kusů kmenových akcií na jméno, vlistinné podobě,každá ojmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých). 29.3.2005 - 20.4.2005
3. Všechny nové akcie budou nabídnuty kupsání předem určeným zájemcům, ato: 29.3.2005 - 20.4.2005
pan Mgr. Jiří Šmejc, r.č. 711012/1909,bytem Praha 5 - Lipence, Jílovišťská 550, 29.3.2005 - 20.4.2005
pan Mgr. Vladimír Komár, r.č. 720713/9368, bytem Vranov nad Topľou, Sídlisko II/1214, Slovenská republika 29.3.2005 - 20.4.2005
pan Ing.Jan Gerner,r.č.711102/1819,bytem Karlovy Vary,nábř.Jana Palacha 923/4, 29.3.2005 - 20.4.2005
společnost N & PAlliance, s.r.o., IČ: 62577395, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 12, PSČ 110 00,zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze voddílu C,vložka 32788. 29.3.2005 - 20.4.2005
4. Akcie společnosti budou upsány bez využití přednostního práva vpracovně předsedy představenstva společnosti Alphaduct, a.s.,která se nachází vsídle společnosti na adrese Praha 1,Na Příkopě 12,v pracovní dny vdobě od 10,00 do 14,00 hodin. 29.3.2005 - 20.4.2005
5. Lhůta pro upsání nových akcií společnosti Alphaduct, a.s. předem určenými zájemci činí patnáct (15) dnů apočíná běžet každému znich prvý den následující po dni,v němž mu bude doručena písemná informace omožnosti upsání akcií bez využití přednostního práva obsahující náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku anávrh smlouvy oupsání akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. 29.3.2005 - 20.4.2005
6. Informaci omožnosti upsání akcií bez využití přednostního práva obsahující náležitosti podle § 203 odst. 2 písm.e) obchodního zákoníku anávrh smlouvy oupsání akcií obsahující náležitosti podle §205 odst.3 obchodního zákoníku, je představenstvo společnosti Alphaduct, a.s. povinno vypracovat akaždému zpředem určených zájemců doručit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí akcionáře vpůsobnosti valné hromady ozvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 29.3.2005 - 20.4.2005
7. Počátek běhu lhůty stanovené pro upisování akcií bez využití přednostního práva aemisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva je představenstvo povinno oznámit každému zpředem určených zájemců písemným oznámením jim doručeným nejpozději sedm (7) dnů po doručení informace omožnosti upsat akcie bez využití přednostního práva. 29.3.2005 - 20.4.2005
8. Upisovatel je povinen nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí právní moci usnesení soudu ozápisu rozhodnutí ozvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku splatit třicet procent (30%) emisního kursu jim upsaných akcií na účet společnosti číslo 19-3033510297/0100 uKomerční banky, a.s.,Václavské nám.42,Praha 1, založený podle § 204 odst.2 obchodního zákoníku společnosti pro splácení emisního kursu akcií; to neplatí,jestliže byla uzavřena dohoda ozapočtení;zbytek je upisovatel povinen splatit do jednoho (1) roku od nabytí právní moci usnesení ozápisu rozhodnutí ozvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku na účet společnosti číslo 19-3033510297/0100 uKomerční banky, a.s., Václavské nám.42, Praha 1; onabytí právní moci usnesení soudu ozápisu rozhodnutí ozvýšení základního kapitálu společnosti je představenstvo společnosti povinno nejpozději do jednoho (1) týdne informovat upisovatele doručením ověřeného opisu usnesení svyznačeným dnem nabytí právní moci. 29.3.2005 - 20.4.2005
9. Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek předem určeným zájemců vůči společnosti proti pohledávce na splacení části emisního kursu jimi upsaných nových akcií takto: 29.3.2005 - 20.4.2005
pohledávka pana Mgr.Jiřího Šmejce za společností Alphaduct, a.s. vcelkové výši 468,471.774,27 Kč (slovy: čtyřistašedesátosmmilionůčtyřistasedmdesátjedentisícsedmsetsedmdesátčtyři koruny české advacetsedm haléřů), vzniklá ztitulu poskytnutí finančních prostředků dle Smlouvy opůjčce uzavřené dne 17.12.2003 znějící na částku 190,922.783,-Kč (slovy: jednostodevadesátmilionůdevětsetdvacetdvatisícesedmsetosmdesáttři koruny české), Smlouvy opůjčce uzavřené dne 17.12.2003, znějící na částku 28,303.054,--Kč (slovy: dvacetosmmilionůtřistatřitisícepadesátčtyři koruny české) aSmlouvy opůjčce uzavřené dne 17.12.2003 znějící na částku 14,072.803,--Kč (slovy: čtrnáctmilionůsedmdesátdvatisíceosmsettři koruny české), adále dle převzetí dluhu ve výši 234,429.170,83 Kč (slovy: dvěstětřicetčtyřimilionyčtyřistadvacetdevěttisícjednostosedmdesát korun českých aosmdesáttři haléře) na základě Dohody opřevzetí dluhu uzavřené dne 17.12.2003, zníž lze na emisní kurs jím upsaných akcií započíst částku ve výši 468,000.000,--Kč (slovy: čtyřistašedesátosmmilionů korun českých), 29.3.2005 - 20.4.2005
pohledávky pana Mgr.Vladimíra Komára za společností Alphaduct, a.s. vcelkové výši 468,471.774,27 Kč (slovy:čtyřistašedesátosmmilionůčtyřistasedmdesátjedentisícsedmsetsedmdesátčtyři koruny české advacetsedm haléřů), vzniklá ztitulu poskytnutí finančních prostředků dle Smlouvy opůjčce uzavřené dne 17.12.2003 znějící na částku 190,922.783,--Kč (slovy: jednostodevadesátmilionůdevětsetdvacetdvatisícesedmsetosmdesáttři koruny české), Smlouvy opůjčce uzavřené dne 17.12.2003,znějící na částku 28,303.054,--Kč (slovy: dvacetosmmilionůtřistatřitisícepadesátčtyři koruny české) aSmlouvy opůjčce uzavřené dne 17.12.2002 znějící na částku 14,072.803,--Kč (slovy: čtrnáctmilionůsedmdesátdvatisíceosmsettři koruny české), adále dle převzetí dluhu ve výši 234,429.170,83 Kč (slovy:dvěstětřicetčtyřimilionyčtyřistadvacetdevěttisícjednostosedmdesát korun českých aosmdesáttři haléře) na základě Dohody opřevzetí dluhu uzavřené dne 17.12.2003, zníž lze na emisní kurs jím upsaných akcií započíst částku ve výši 468,000.000,--Kč (slovy: čtyřistašedesátosmmilionů korun českých), 29.3.2005 - 20.4.2005
pohledávka pana Ing.Jana Gernera za společností Alphaduct, a.s. vcelkové výši 165,395.081,25 Kč (slovy: jednostošedesátpětmilionůtřistadevadesátpěttisícosmdesátjedna koruna česká advacetpět haléřů), vzniklá ztitulu poskytnutí finančních prostředků dle Smlouvy opůjčce uzavřené dne 17.12.2003 znějící na částku 67,426.796,--Kč (slovy: šedesátsedmmilionůčtyřistadvacetšesttisícsedmsetdevadesátšest korun českých), Smlouvy opůjčce uzavřené dne 17.12.2003 znějící na částku 9,995.582,-Kč (slovy: devětmilionůdevětsetdevadesátpěttisícpětsetosmdesátdvě koruny české) aSmlouvy opůjčce uzavřené dne 17.12.2003 znějící na částku 4,918.500,--Kč (slovy: čtyřimilionydevětsetosmnácttisícpětset korun českých), adále dle převzetí dluhu ve výši 82,791.627,34 Kč (slovy: osmdesátdvamilionysedmsetdevadesátjedentisícšestsetdvacetsedm korun českých atřicetčtyři haléře) na základě Dohody opřevzetí dluhu uzavřené dnem 17.12.2003, zníž jze na emisní kurs jím upsaných akcií započíst částku 165,000.000,--Kč (slovy: jednostošedesátpětmilionů korun českých), 29.3.2005 - 20.4.2005
pohledávka společnosti N & PAlliance, s.r.o.,za společností Alphaduct, a.s. vcelkové výši 171,403.552,40 Kč (slovy: jednostosedmdesátjedenmiliončtyřistatřitisícpětsetpadesátdvě koruny české ačtyřicet haléřů), vzniklá ztitulu poskytnutí finančních prostředků dle Smlouvy oúvěru uzavřené dne 11.11.2002, ve znění Dodatku č.1 ze dne 01.09.2003, kterou lze na emisní kurs jí upsaných akcií započíst vplné výši. 29.3.2005 - 20.4.2005
10. Na úhradu emisního kursu nových akcií mohou být započteny výlučně pohledávky uvedené aspecifikované vodstavci 9. tohoto usnesení, zbytek emisního kursu nových akcií bude splacen vpenězích. 29.3.2005 - 20.4.2005
11. Návrh smlouvy ozapočtení vůči každému zpředem určených zájemců je povinno vypracovat představenstvo společnosti Alphaduct, a.s. adoručit ho předem určenému zájemci vždy nejpozději do jednoho (1) týdne ode dne, kdy stímto předem určeným zájemcem společnost uzavřela smlouvy oupsání akcií. 29.3.2005 - 20.4.2005
12. Smlouva ozapočtení musí kromě obecných náležitostísmlouvy obsahovat ipřesné označení pohledávek specifikací osob dlužníka avěřitele, právní důvod vzniku pohledávek,ciferné určení celkové výše pohledávek ke dni uzavření smlouvy ozapočtení (tj.jistiny spříslušenstvím), ciferné určení výše pohledávky za jistinou ke dni uzavření smlouvy ozapočtení aciferné určení výše příslušenství aprávní důvod jeho vzniku (zejména označení,zda jde oběžný úrok, úrok zprodlení,smluvní pokutu,atd.),přesné určení na úhradu jaké ciferně vyjádřené části emisního kursu se každá pohledávka započítává,přesné určení, jaká částka se započítává,přesné určení,jaká částka se započítává zjistiny ajaká zpříslušenství; smlouva ozapočtení musí být podepsána před orgánem provádějícím legalizaci. 29.3.2005 - 20.4.2005
13. Smlouva ozapočtení musí být uzavřena nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy upisovateli; nenabude-li kposlednímu dni této lhůty právní moci usnesení soudu ozápisu rozhodnutí ozvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, pak musí být smlouva ozapočtení uzavřena nejpozději do patnácti (15) dnů od právní moci tohoto usnesení; uzavřením smlouvy je až do výše započítané pohledávky splacen emisní kurs akcií. 29.3.2005 - 20.4.2005
14. Emisní kurs každé nové akcie upisované bez využití přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě ačiní 1,000.000,--Kč (slovy: jedenmilion korun českých) 29.3.2005 - 20.4.2005
Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne30.9.2002 o záměru zvýšit základní kapitál společnosti zní:1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 400.000.000,-- Kč(čtyři sta milionů korun českých);2. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitáluse nepřipouští;3. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem;4. základní kapitál společnosti se zvyšuje vydáním 400 (čtyřset) kusů nových kmenových akcií neregistrovaných k obchodovánína veřejném trhu znějících na jméno, vydávaných v listinné po-době, každé o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden miliónkorun českých);5. přednostní právo na upsání akcií může být ve stanovené lhůtě(odst. 6) vykonáno v pracovně předsedy představenstva společnos-ti v sídle společnosti na adrese Praha 1, Na Příkopě 12, v pra-covní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin;6. přednostní právo na upsání nových akcií může akcionář vykonatve lhůtě 15 (patnácti) dnů počínající prvým dnem následujícím podni, v němž mu bude doručena informace o přednostním právu, ob-sahující zákonem stanovené náležitosti a návrh smlouvy o upsáníakcií obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchod-ního zákoníku; nebude-li k počátku běhu lhůty pravomocně zapsánorozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstří-ku, musejí být akcie upsány s rozvazovací podmínkou, jíž jeprávní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;7. představenstvo je povinno písemnou informaci o přednostnímprávu obsahující náležitosti uvedené v § 204a odst. 2 obchodníhozákoníku a návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň ná-ležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku akcionáři do-ručit na jeho adresu zapsanou v seznamu akcionářů nejpozději dojednoho týdne ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí valnéhromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;8. počátek běhu lhůty stanovené pro upisování akcií s využitímpřednostního práva je představenstvo povinno akcionáři oznámitpísemně doručením oznámení o počátku běhu lhůty; toto oznámenímusí být akcionáři doručeno nejméně 7 (sedm) dnů před počátkemběhu lhůty;9. s využitím přednostního práva lze upsat celkem 400 (čtyřista) kusů nových kmenových akcií, neregistrovaných k obchodovánína veřejném trhu, znějících na jméno, vydávaných v listinné po-době, každé o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden miliónkorun českých).10. na každou jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě1.000.000,- Kč lze s využitím přednostního práva upsat 4 (čtyři)nové akcie, přičemž podle § 204a odst. 2 písm. b) obchodního zá-koníku lze upisovat pouze celé akcie.11. emisní kurs každé nové akcie upsané s využitím přednostníhopráva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1.000.000,- Kč(jeden milión korun českých).12. všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva, budou nabídnuty určitému zájemci - dosavadnímu jedinémuakcionáři společnosti MEF Holdi 3.3.2003 - 26.9.2003
Rozhodnutí jediného akcionáře učiněné v působnosti valné hromadyspolečnosti ze dne 27.4.2001 o záměru zvýšit základní kapitálspolečnosti:S ohledem na potřebu zajištění hmotných podmínek pro výkon čin-nosti společnosti se zvyšuje základní kapitál společnosti o část-ku 90,000.000,- Kč (slovy: devadesát milionů korun českých) zčástky 10,000.000,- Kč na konečnou částku 100,000.000,- Kč, a topeněžitými vklady. Nepřipouští se upisování akcií nad částku na-vrhovaného zvýšení základního jmění.Předmětem upisování bude 90 (slovy: devadesát) kusů kmenových ak-cií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč (slovy: jedenmilión korun českých), v listinné podobě znějících na jméno. Nověupsané akcie nebudou registrované. Emisní kurs nově upisovanýchakcií je shodný se jmenovitou hodnotou nově upisovaných akcií. Snově upisovanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemidříve upsanými.Veškeré nově upisované akcie budou upsány s využitím přednostníhopráva jediného akcionáře společnosti podle ustanovení § 204a ob-chodního zákoníku. Jediný akcionář je oprávněn uplatnit přednost-ní právo na upsání nových akcií a tyto akcie upsat v sídle spo-lečnosti ve lhůtě 30 dnů ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení zá-kladního kapitálu do obchodního rejstříku.Stávající jediný akcionář společnosti je oprávněn upsat na každoustávající akcii 9 nových akcií společnosti. Všechny nově upisova-né akcie jsou stejného druhu, formy, podoby a jmenovité hodnotyjako stávající akcie společnosti.Veškeré nově upisované akcie, které jsou předmětem upisování pod-le tohoto rozhodnutí, budou upsány jediným akcionářem společnostiformou peněžitého vkladu.K upsání akcií dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií podle u-stanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.Splacení nově upisovaných akcií bude provedeno v souladu s usta-novením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku na zvláštní účet spo-lečnosti, č.ú.: 149454/5400 vedený u ABN-Amro, který bude rovněžuveden ve smlouvě o upsání akcií podle ustanovení § 204 odst. 5obchodního zákoníku. Upisovatel je povinen splatit nejméně 30 %(slovy: třicetprocent) emisního kursu upisovaných akcií ve lhůtědo 15 dnů od jejich upsání. Zbývající část emisního kursu upsa-ných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do jednohoroku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku.Nejsou upisovány žádné akcie nového druhu, není připuštěno upiso-vání akcií nepeněžitými vklady, není připoštěno upisování akciínad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu ani není při-puštěna možnost pohledávky na splacení emisního kursu akcií. 2.8.2001 - 5.9.2001

Aktuální kontaktní údaje Alphaduct, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 26212412
Obchodní firma: Alphaduct, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 5
Vznik první živnosti: 21.11.2000
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 3

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 26212412
Firma: Alphaduct, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 5
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 21.11.2000

Kontakty na Alphaduct, a.s. IČO: 26212412

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Plaská 622 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Plaská 622/3, PSČ 15000
3.2.2011
Sídlo: Dusíkova 7 795 , 638 00 Brno Česká republika
Brno, Dusíkova 7 č.p. 795, PSČ 63800
11.5.2006 - 3.2.2011
Sídlo: Na Příkopě 12 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Na Příkopě 12, PSČ 11000
21.11.2000 - 11.5.2006

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Plaská 622/3, Praha 150 00

Obory činností Alphaduct, a.s. IČO: 26212412

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
kosmetické služby 11.3.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 11.3.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 11.3.2009

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjmazboží uvedeného v příloze zákona č. 455/1991 Sb. a zboží tímtozákonem vyloučeného 21.11.2000 - 11.3.2009
stáčení přírodní minerální a pitné vody do lahví a výroba nápojůs přísadou ovocných sirupů 21.11.2000 - 11.3.2009
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu 21.11.2000 - 11.3.2009
reklamní činnost 21.11.2000 - 11.3.2009
činnost realitní kanceláře 21.11.2000 - 11.3.2009
pronájem nemovitostí a nebytových prostor s poskytováním jinýchnež základních služeb 21.11.2000 - 11.3.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.11.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: Dusíkova 795/7 , Brno 638 00
Identifikační číslo provozovny: 1000215211
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 19.11.2004
Provozovna č. 2
Provozovna: Výtvarná 12/2 , Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny: 1000215202
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.3.2001

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.2.2009

Živnost č. 3 Kosmetické služby

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 21.3.2005

Živnost č. 4 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.11.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Reklamní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.11.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Stáčení přírodní minerální a pitné vody do lahví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.11.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.11.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Pronájem nemovitostí a nebytových prostor s poskytováním jiných než základních služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.11.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Výroba nápojů s přísadou ovocných sirupů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.11.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Činnost realitní kanceláře

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.11.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba potravinářských výrobků
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Činnosti v oblasti informačních technologií
Činnosti v oblasti nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Reklamní činnosti
Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Vedení firmy Alphaduct, a.s. IČO: 26212412

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Mgr. Vladimír Komár 20.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2014
Adresa: Klimentská 2066 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Klimentská 2066/19, Nové Město, 110 00 Praha 1
Jméno: Mgr. Vladimír Komár 21.11.2000 - 26.8.2002
Funkce: předseda
Adresa: Voskovcova 1075 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Voskovcova 1075/55
Jméno: Mgr. Miloš Badida 21.11.2000 - 26.8.2002
Funkce: místopředseda
Adresa: Zárubova 489 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Zárubova 489/16
Jméno: Bohuslav Luňáček 21.11.2000 - 26.8.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 11.1.2002
Adresa: Na Kovárně 10 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Na Kovárně 10
Jméno: Mgr. Robert Mitka 21.11.2000 - 26.8.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 11.1.2002
Adresa: Jaselská 8 , Havířov Česká republika
Havířov, Jaselská 8/1191, okres Karviná
Jméno: Mgr. Vladimír Komár 26.8.2002 - 16.4.2003
Funkce: místopředseda
Ve funkci: do 20.1.2003
Adresa: Voskovcova 1075 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Voskovcova 1075/55
Jméno: Ing. Zdeněk Bouzek 26.8.2002 - 16.4.2003
Funkce: předseda
Ve funkci: od 12.1.2002 do 17.1.2003
Adresa: 355 51 Měcholupy 3 Česká republika
Měcholupy 3, PSČ 35551
Jméno: Mgr. Miloš Badida 26.8.2002 - 16.5.2003
Funkce: člen
Adresa: Zárubova 489 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Zárubova 489/16
Jméno: Mgr. Miloš Badida 16.5.2003 - 26.9.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 13.6.2003
Adresa: Trieda SNP 51 , Košice Slovenská republika
04011 Košice, Trieda SNP 51
Jméno: Jaroslav Slivoně 26.8.2002 - 11.5.2006
Funkce: člen
Trvání členství: do 17.2.2006
Ve funkci: od 12.1.2002
Adresa: Spálená 151 , 344 01 Domažlice Česká republika
Domažlice, Spálená 151, PSČ 34401
Jméno: Mgr. Vladimír Komár 16.4.2003 - 11.5.2006
Funkce: předseda
Trvání členství: do 17.2.2006
Ve funkci: od 20.1.2003 do 17.2.2006
Adresa: Voskovcova 1075 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Voskovcova 1075/55
Jméno: Ing. Jan Daňsa 16.4.2003 - 11.5.2006
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 17.1.2003 do 17.2.2006
Ve funkci: od 20.1.2003 do 17.2.2006
Adresa: Salmovská 1539 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Salmovská 1539/10
Jméno: RNDr. Jozef Gemeľa 26.9.2003 - 11.5.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 13.6.2003 do 17.2.2006
Ve funkci: od 13.6.2003
Adresa: Dominikánská 264 , Brno Česká republika
Brno, Dominikánská 264/2
Jméno: RNDr. Jozef Gemeľa 11.5.2006 - 29.12.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 17.2.2006
Adresa: Dražetická 859 , 182 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Dražetická 859/13, PSČ 18200
Jméno: Jaroslav Slivoně 11.5.2006 - 29.12.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 17.2.2006
Adresa: Luženická 669 , 344 01 Domažlice Česká republika
Domažlice, Luženická 669, PSČ 34401
Jméno: RNDr. Jozef Gemela 29.12.2006 - 3.10.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.2.2006 do 30.6.2007
Adresa: Dražetická 859 , 182 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Dražetická 859/13, PSČ 18200
Jméno: Mgr. Vladimír Komár 11.5.2006 - 16.3.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.2.2006 do 18.2.2011
Ve funkci: od 22.2.2006 do 18.2.2011
Adresa: Na Zderaze 2007 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Na Zderaze 2007/7, PSČ 12000
Jméno: Ing. Jaroslav Slivoně 29.12.2006 - 16.3.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.2.2006 do 18.2.2011
Adresa: Luženická 669 , 344 01 Domažlice Česká republika
Domažlice, Luženická 669, PSČ 34401
Jméno: Mgr. Erika Komárová 3.10.2007 - 16.3.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2007 do 18.2.2011
Adresa: Slovenská republika
09301 Vranov nad Topľou 1214
Jméno: Mgr. Vladimír Komár 16.3.2011 - 26.4.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.2.2011 do 25.6.2014
Ve funkci: od 18.2.2011 do 25.6.2014
Adresa: Klimentská 2066 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Klimentská 2066/19, PSČ 11000
Jméno: Mgr. Erika Hořínková 16.3.2011 - 26.4.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.2.2011 do 15.4.2013
Adresa: Klimentská 2066 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Klimentská 2066/19, PSČ 11000
Jméno: Miroslav Havel 26.4.2013 - 15.10.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.4.2013 do 25.6.2014
Adresa: Ostružinová 2107 , 252 28 Černošice Česká republika
Ostružinová 2107, 252 28 Černošice
Jméno: Ing. Jaroslav Slivoně 16.3.2011 - 20.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.2.2011 do 25.6.2014
Adresa: Luženická 669 , 344 01 Domažlice Česká republika
Domažlice, Luženická 669, PSČ 34401
Jméno: Vladimír Komár 26.4.2013 - 20.8.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.2.2011 do 25.6.2014
Ve funkci: od 16.4.2013 do 25.6.2014
Adresa: Klimentská 2066 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Klimentská 2066/19, Nové Město, 110 00 Praha 1
Jméno: Miroslav Havel 15.10.2013 - 20.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.4.2013 do 25.6.2014
Adresa: Pod Slovany 2041 , 128 00 Praha 2 Česká republika
Pod Slovany 2041/5, Nové Město, 128 00 Praha 2

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Mgr. Věra Komárová 20.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2014
Adresa: Na Míčánce 2712 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Na Míčánce 2712/2b, Dejvice, 160 00 Praha 6
Jméno: Ing. Marcela Šťastná 20.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2014
Adresa: Lomená 494 , 250 64 Měšice Česká republika
Lomená 494, 250 64 Měšice
Jméno: Ing. Jaroslav Slivoně 20.8.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2014
Ve funkci: od 25.6.2014
Adresa: Luženická 669 , 344 01 Domažlice Česká republika
Luženická 669, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice
Jméno: Ing. Jan Gerner 21.11.2000 - 26.8.2002
Funkce: předseda
Ve funkci: do 11.1.2002
Adresa: J. Palacha 4 , Karlovy Vary Česká republika
Karlovy Vary, J. Palacha 4
Jméno: Ing. Radek Holý 21.11.2000 - 26.8.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 11.1.2002
Adresa: Bludenská 283 , Pernink Česká republika
Pernink, Bludenská 283, okres Karlovy Vary
Jméno: Ing. Robert Schaffer 21.11.2000 - 27.4.2005
Funkce: člen
Trvání členství: do 15.2.2005
Adresa: Vítězná 79 , Karlovy Vary Česká republika
Karlovy Vary, Vítězná 79
Jméno: Bohuslav Luňáček 26.8.2002 - 27.4.2005
Funkce: člen
Trvání členství: do 15.2.2005
Ve funkci: od 12.1.2002
Adresa: Na Kovárně 461 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Na Kovárně 461/10
Jméno: Ivana Jiráňová 26.8.2002 - 27.4.2005
Funkce: člen
Trvání členství: do 15.2.2005
Ve funkci: od 14.1.2002
Adresa: Litevská 2570 , 272 01 Kladno Česká republika
Kladno, Litevská 2570, PSČ 27201
Jméno: Mgr. Pavel Nykl 27.4.2005 - 24.3.2006
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.2.2005 do 10.11.2005
Ve funkci: od 16.2.2005
Adresa: Vršovická 56 , 101 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Vršovická 56, PSČ 10100
Jméno: Ing. Marcela Prokýšková 27.4.2005 - 14.7.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.2.2005
Adresa: Na Kamenci 593 , 552 03 Česká Skalice Česká republika
Česká Skalice, Na Kamenci 593, PSČ 55203
Jméno: Mgr. Erika Komárová 27.4.2005 - 3.10.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.2.2005 do 30.6.2007
Adresa: Slovenská republika
Vranov nad Topľou II/1214
Jméno: Ing. Marcela Šťastná 14.7.2006 - 16.3.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.2.2005 do 15.5.2010
Adresa: Bendlova 160 , Praha 9 - Miškovice Česká republika
Praha 9 - Miškovice, Bendlova 160/25
Jméno: Mgr. Věra Komárová 14.7.2006 - 16.3.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 13.4.2006 do 18.2.2011
Ve funkci: od 24.4.2006 do 18.2.2011
Adresa: Klimentská 2066 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Klimentská 2066/19
Jméno: Eva Rincónová 3.10.2007 - 18.9.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2007 do 30.6.2012
Adresa: Kálikova 5 , 155 00 Praha 5 - Stodůlky Česká republika
Praha 5 - Stodůlky, Kálikova 5/1557, PSČ 15500
Jméno: Ing. Marcela Šťastná 16.3.2011 - 27.9.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.2.2011 do 25.6.2014
Adresa: Bendlova 160 , 196 00 Praha 9 - Miškovice Česká republika
Praha 9 - Miškovice, Bendlova 160/25, PSČ 19600
Jméno: Mgr. Věra Komárová 16.3.2011 - 16.8.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.2.2011 do 25.6.2014
Ve funkci: od 18.2.2011 do 25.6.2014
Adresa: Na Míčánce 2712 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Míčánce 2712/2b, PSČ 16000
Jméno: Eva Rincónová 18.9.2012 - 20.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.8.2012 do 25.6.2014
Adresa: Kálikova 1557 , 155 00 Praha 5 - Stodůlky Česká republika
Praha 5 - Stodůlky, Kálikova 1557/5, PSČ 15500
Jméno: Ing. Marcela Šťastná 27.9.2013 - 20.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.2.2011 do 25.6.2014
Adresa: Lomená 494 , 250 64 Měšice Česká republika
Lomená 494, 250 64 Měšice
Jméno: Mgr. Věra Komárová 16.8.2014 - 20.8.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.2.2011 do 25.6.2014
Ve funkci: od 18.2.2011 do 25.6.2014
Adresa: Na Míčánce 2712 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Na Míčánce 2712/2b, Dejvice, 160 00 Praha 6

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Miroslav Havel 20.8.2014
Adresa: Pod Slovany 2041 , 128 00 Praha 2 Česká republika
Pod Slovany 2041/5, Nové Město, 128 00 Praha 2

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Mgr. Vladimír Komár

Vlastníci firmy Alphaduct, a.s. IČO: 26212412

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 1 400 000 000 Kč 100% 5.10.2005
zakladni 1 400 000 000 Kč 98% 26.4.2005 - 5.10.2005
zakladni 1 400 000 000 Kč 100% 20.4.2005 - 26.4.2005
zakladni 100 000 000 Kč 100% 12.3.2002 - 20.4.2005
zakladni 100 000 000 Kč 37% 5.9.2001 - 12.3.2002
zakladni 10 000 000 Kč 100% 2.8.2001 - 5.9.2001
zakladni 10 000 000 Kč 30% 21.11.2000 - 2.8.2001

Sbírka Listin Alphaduct, a.s. IČO: 26212412

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 6856/SL 76 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 1.6.2015 27.7.2015 3.8.2015 1
B 6856/SL 75 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 27.7.2015 3.8.2015 30
B 6856/SL 74 účetní závěrka [2013], zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2013 9.3.2015 19.3.2015 64
B 6856/SL 73 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 18.8.2014 29.10.2014 32
B 6856/SL 72 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 25.6.2014 23.7.2014 22.8.2014 2
B 6856/SL 71 notářský zápis NZ 221/2014 Městský soud v Praze 25.6.2014 23.7.2014 22.8.2014 14
B 6856/SL 70 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 19.8.2013 9.9.2013 31
B 6856/SL 69 ostatní rozhod.jed.akc. Městský soud v Praze 10.6.2013 19.8.2013 9.9.2013 1
B 6856/SL 68 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 15.4.2013 23.4.2013 2.5.2013 1
B 6856/SL 67 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 10.8.2012 10.9.2012 19.9.2012 1
B 6856/SL 66 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 25.6.2012 26.6.2012 30
B 6856/SL 65 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 11.6.2012 25.6.2012 26.6.2012 1
B 6856/SL 64 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 28.6.2011 29.6.2011 10.7.2011 1
B 6856/SL 63 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 29.6.2011 10.7.2011 33
B 6856/SL 62 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 18.2.2011 23.3.2011 2
B 6856/SL 61 smlouva o prodeji/převodu Městský soud v Praze 22.12.2010 23.3.2011 349
B 6856/SL 60 ostatní -rozh. jediného akcionáře Městský soud v Praze 18.2.2011 23.3.2011 2
B 6856/SL 59 ostatní -odstoupení z funkce Městský soud v Praze 17.2.2011 23.3.2011 1
B 6856/SL 55 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.2.2011 23.3.2011 23
B 6856/SL 54 notářský zápis NZ 562/2010 Městský soud v Praze 22.12.2010 23.3.2011 14
B 6856/SL 53 notářský zápis NZ 561/2010 Městský soud v Praze 22.12.2010 23.3.2011 11
B 6856/SL 52 notářský zápis -rozh.jedin.akcion.,NZ 22/2011 Městský soud v Praze 19.1.2011 8.2.2011 12
B 6856/SL 51 ostatní - rozh. jed. skcionáře Městský soud v Praze 30.6.2010 2.8.2010 1
B 6856/SL 50 výroční zpráva 2009 Městský soud v Praze 30.3.2010 29.7.2010 38
B 6856/SL 49 ostatní - sml. o prodeji části podniku Městský soud v Praze 30.12.2009 16.3.2010 107
B 6856/SL 48 notářský zápis - rozh. VH, NZ 604/09 Městský soud v Praze 22.12.2009 16.3.2010 13
B 6856/SL 47 notářský zápis - rozh. VH, NZ 603/09 Městský soud v Praze 22.12.2009 16.3.2010 14
B 6856/SL 46 ostatní -rozhod. jed. akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2009 1.10.2009 1
B 6856/SL 45 výroční zpráva 2008 Městský soud v Praze 22.6.2009 1.10.2009 38
B 6856/SL 44 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.1.2009 17.3.2009 23
B 6856/SL 43 ostatní -listina přítomných Městský soud v Praze 26.6.2008 31.7.2008 1
B 6856/SL 42 ostatní -pozvánka na VH Městský soud v Praze 23.5.2008 31.7.2008 1
B 6856/SL 41 ostatní -pozvánka na VH Městský soud v Praze 23.5.2008 31.7.2008 1
B 6856/SL 40 ostatní -záp. z jed. VH Městský soud v Praze 26.6.2008 31.7.2008 5
B 6856/SL 39 výroční zpráva -2007 Městský soud v Praze 31.3.2008 31.7.2008 43
B 6856/SL 38 ostatní -zápis z jed. řádné VH Městský soud v Praze 27.6.2007 8.10.2007 7
B 6856/SL 35 ostatní - odst. z funkce člena předst. Městský soud v Praze 21.6.2007 3.10.2007 1
B 6856/SL 34 výroční zpráva 2006 Městský soud v Praze 19.6.2007 7.8.2007 44
B 6856/SL 33 smlouva o prodeji/převodu Městský soud v Praze 12.10.2006 11.1.2007 101
B 6856/SL 32 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.1.2007 11.1.2007 23
B 6856/SL 31 notářský zápis -NZ 799/2006 Městský soud v Praze 19.12.2006 2.1.2007 13
B 6856/SL 30 notářský zápis -sml. o fúzi, NZ 125/05 Městský soud v Praze 25.7.2005 20.9.2006 34
B 6856/SL 29 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 124/05 Městský soud v Praze 25.7.2005 20.9.2006 35
B 6856/SL 25 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 135/06 Městský soud v Praze 17.2.2006 8.8.2006 20
B 6856/SL 28 ostatní -zápis dozorčí rady Městský soud v Praze 24.4.2006 26.7.2006 3
B 6856/SL 27 ostatní -zápis z volby člena DR Městský soud v Praze 13.4.2006 26.7.2006 3
B 6856/SL 24 ostatní -zápis VH Městský soud v Praze 10.11.2005 24.3.2006 5
B 6856/SL 23 výroční zpráva 2004 Městský soud v Praze 23.6.2005 2.8.2005 36
B 6856/SL 22 účetní závěrka -k 1.1.2005 Městský soud v Praze 2.6.2005 23.6.2005 8
B 6856/SL 21 změna právní formy, fúze -návrh Městský soud v Praze 20.6.2005 23.6.2005 11
B 6856/SL 20 ostatní -ověření pohledávek Městský soud v Praze 14.4.2004 20.4.2005 4
B 6856/SL 19 ostatní -ověření závazků Městský soud v Praze 14.4.2004 20.4.2005 8
B 6856/SL 18 ostatní -dohoda Městský soud v Praze 17.12.2003 20.4.2005 5
B 6856/SL 17 ostatní -dodatek ke smlouvě o úvěru Městský soud v Praze 29.4.2001 20.4.2005 1
B 6856/SL 16 ostatní -smlouva o úvěru Městský soud v Praze 14.12.2001 20.4.2005 3
B 6856/SL 15 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 127/04 Městský soud v Praze 8.3.2004 19.4.2005 14
B 6856/SL 14 výroční zpráva 2003 Městský soud v Praze 23.6.2004 15.10.2004 68
B 6856/SL 13 účetní závěrka 2002 Městský soud v Praze 30.6.2003 29.1.2004 8
B 6856/SL 12 podpisové vzory Městský soud v Praze 16.6.2003 6.1.2004 1
B 6856/SL 11 výroční zpráva 2002 Městský soud v Praze 23.6.2003 3.12.2003 85
B 6856/SL 9 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 17.1.2003 21.5.2003 2
B 6856/SL 8 ostatní -zápis představenstva Městský soud v Praze 20.1.2003 21.5.2003 1
B 6856/SL 10 ostatní -rozhod. VH Městský soud v Praze 17.1.2003 21.5.2003 2
B 6856/SL 7 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 491/02 Městský soud v Praze 30.9.2002 8.4.2003 23
B 6856/SL 6 výroční zpráva 2001 Městský soud v Praze 10.6.2002 24.2.2003 45
B 6856/SL 5 účetní závěrka 2000 Městský soud v Praze 9.4.2001 24.2.2003 11
B 6856/SL 4 ostatní -zápis o výsledku hlasování DR Městský soud v Praze 14.1.2002 27.9.2002 2
B 6856/SL 3 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 1/02 Městský soud v Praze 11.1.2002 27.9.2002 16
B 6856/SL 2 notářský zápis -stanovy, NZ 42/01 Městský soud v Praze 27.4.2001 2.8.2001 40
B 6856/SL 1 notářský zápis -stanovy, NZ 131/2000 Městský soud v Praze 23.6.2000 15.12.2000 30

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Alphaduct, a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Alphaduct, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.