Alphaduct, a.s. Praha IČO: 26212412

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Alphaduct, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 26212412.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Alphaduct, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2000. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 11 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Kosmetické služby a další.

Základní údaje o Alphaduct, a.s. IČO: 26212412

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 16.2.2011
Spisová značka: B 6856
IČO: 26212412
Obchodní firma: Alphaduct, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 21.11.2000
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 21.11.2000
Počet členů statutárního orgánu: 1 20.8.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 20.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 20.8.2014
Dne 22.12.2010 byla uzavřena Smlouva o prodeji části podniku mezi společností Alphaduct, a.s., jako prodávajícím a společností Dermacol a.s., se sídlem Praha 6, Výtvarná 1023/4, PSČ 161 00, IČ: 247 66 208, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16659, jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části podniku tvořící samostatnou organizační složku stávajícího podniku prodávajícího, nezapsanou v obchodním rejstříku, která je v organizačním řádu prodávajícího účinného ode dne 10.12.2001 označena jako "Divize Značková kosmetika". Smlouva nabyla účinnosti dne 31.12.2010. 16.3.2011
Dne 22.12.2009 byla uzavřena Smlouva o prodeji části podniku mezi společností Alphaduct, a.s., jako prodávajícím a společností Dermacol a.s., se sídlem Výtvarná 4/1023, Praha 6, PSČ 161 00, IČ: 452 72 859, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským s oudem v Praze, oddíl B, vložka 1456, jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části podniku tvořící samostatnou organizační složku stávajícího podniku prodávajícího, nezapsanou v obchodním rejstříku, která je v organizačním řádu prodávajícího účinného o de dne 10.12.2001 označena jako "Divize PRIVATE label". Smlouva nabyla účinnosti dne 31.12.2009. 15.3.2010
Dne 22.12.2009 byla uzavřena Smlouva o prodeji části podniku mezi společností Alphaduct, a.s., jako prodávajícím a společností Dermacol a.s., se sídlem Výtvarná 4/1023, Praha 6, PSČ 161 00, IČ: 452 72 859, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským s oudem v Praze, oddíl B, vložka 1456, jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části podniku tvořící samostatnou organizační složku stávajícího podniku prodávajícího, nezapsanou v obchodním rejstříku, která je v organizačním řádu prodávajícího účinného o de dne 10.12.2001 označena jako Divize PIRVATE label". Smlouva nabyla účinnosti dne 31.12.2009. 15.3.2010 - 15.3.2010
Dne 19.12.2006 byla uzavřena Smlouva o prodeji části podniku mezi společností Alphaduct, a.s., jako prodávajícím a společností Karlovarská Korunní s.r.o., se sídlem Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary, IČ: 18226990, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném K rajským soudem v Plzni v oddílu C, vložka 1417, jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části podniku tvořící samostatnou organizační složku stávajícího podniku prodávajícího, nezapsanou v obchodním rejstříku, která je v organizačním řádu prodávajícího účinného ode dne 10.12.2001 označena jako "Divize nápojů". Smlouva nabyla účinnosti dne 01.01.2007. 29.12.2006
Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění společností METO a.s. se sídlem Praha 3, Táboritská 1000/23, PSČ 130 87, IČ 264 85 290, a BECKMANN s.r.o. se sídlem Praha 6, Výtvarná 1023/4, PSČ 161 00, IČ 261 82 581. 18.9.2006
Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Alphaduct, a.s. ze dne 8.3.2004: 29.3.2005 - 20.4.2005
1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti Alphaduct, a.s. o částku 1.300,000.000 --Kč (slovy: jednamiliardatřistamilionů korun českých) s tím,že se upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu nepřipouští a nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem. 29.3.2005 - 20.4.2005
2. Upsáno bude 1300 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě,každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých). 29.3.2005 - 20.4.2005
3. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, a to: 29.3.2005 - 20.4.2005
pan Mgr. Jiří Šmejc, r.č. 711012/1909,bytem Praha 5 - Lipence, Jílovišťská 550, 29.3.2005 - 20.4.2005
pan Mgr. Vladimír Komár, r.č. 720713/9368, bytem Vranov nad Topľou, Sídlisko II/1214, Slovenská republika 29.3.2005 - 20.4.2005
pan Ing.Jan Gerner,r.č.711102/1819,bytem Karlovy Vary,nábř.Jana Palacha 923/4, 29.3.2005 - 20.4.2005
společnost N & P Alliance, s.r.o., IČ: 62577395, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 12, PSČ 110 00,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C,vložka 32788. 29.3.2005 - 20.4.2005
4. Akcie společnosti budou upsány bez využití přednostního práva v pracovně předsedy představenstva společnosti Alphaduct, a.s.,která se nachází v sídle společnosti na adrese Praha 1,Na Příkopě 12,v pracovní dny v době od 10,00 do 14,00 hodin. 29.3.2005 - 20.4.2005
5. Lhůta pro upsání nových akcií společnosti Alphaduct, a.s. předem určenými zájemci činí patnáct (15) dnů a počíná běžet každému z nich prvý den následující po dni,v němž mu bude doručena písemná informace o možnosti upsání akcií bez využití přednostního práva obsahující náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku a návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. 29.3.2005 - 20.4.2005
6. Informaci o možnosti upsání akcií bez využití přednostního práva obsahující náležitosti podle § 203 odst. 2 písm.e) obchodního zákoníku a návrh smlouvy o upsání akcií obsahující náležitosti podle §205 odst.3 obchodního zákoníku, je představenstvo spole čnosti Alphaduct, a.s. povinno vypracovat a každému z předem určených zájemců doručit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodn ího rejstříku. 29.3.2005 - 20.4.2005
7. Počátek běhu lhůty stanovené pro upisování akcií bez využití přednostního práva a emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva je představenstvo povinno oznámit každému z předem určených zájemců písemným oznámením jim doručeným nejpozdě ji sedm (7) dnů po doručení informace o možnosti upsat akcie bez využití přednostního práva. 29.3.2005 - 20.4.2005
8. Upisovatel je povinen nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku splatit třicet procent (30%) emisního kursu jim upsaných akcií na účet spole čnosti číslo 19-3033510297/0100 u Komerční banky, a.s.,Václavské nám.42,Praha 1, založený podle § 204 odst.2 obchodního zákoníku společnosti pro splácení emisního kursu akcií; to neplatí,jestliže byla uzavřena dohoda o započtení;zbytek je upisovatel povin en splatit do jednoho (1) roku od nabytí právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku na účet společnosti číslo 19-3033510297/0100 u Komerční banky, a.s., Václavské nám.42, Praha 1; o nabytí pr ávní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti je představenstvo společnosti povinno nejpozději do jednoho (1) týdne informovat upisovatele doručením ověřeného opisu usnesení s vyznačeným dnem nabytí právní moci. 29.3.2005 - 20.4.2005
9. Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek předem určeným zájemců vůči společnosti proti pohledávce na splacení části emisního kursu jimi upsaných nových akcií takto: 29.3.2005 - 20.4.2005
pohledávka pana Mgr.Jiřího Šmejce za společností Alphaduct, a.s. v celkové výši 468,471.774,27 Kč (slovy: čtyřistašedesátosmmilionůčtyřistasedmdesátjedentisícsedmsetsedmdesátčtyři koruny české a dvacetsedm haléřů), vzniklá z titulu poskytnutí finančních p rostředků dle Smlouvy o půjčce uzavřené dne 17.12.2003 znějící na částku 190,922.783,-Kč (slovy: jednostodevadesátmilionůdevětsetdvacetdvatisícesedmsetosmdesáttři koruny české), Smlouvy o půjčce uzavřené dne 17.12.2003, znějící na částku 28,303.054,--Kč ( slovy: dvacetosmmilionůtřistatřitisícepadesátčtyři koruny české) a Smlouvy o půjčce uzavřené dne 17.12.2003 znějící na částku 14,072.803,--Kč (slovy: čtrnáctmilionůsedmdesátdvatisíceosmsettři koruny české), a dále dle převzetí dluhu ve výši 234,429.170,83 Kč (slovy: dvěstětřicetčtyřimilionyčtyřistadvacetdevěttisícjednostosedmdesát korun českých a osmdesáttři haléře) na základě Dohody o převzetí dluhu uzavřené dne 17.12.2003, z níž lze na emisní kurs jím upsaných akcií započíst částku ve výši 468,000.000,- -Kč (slovy: čtyřistašedesátosmmilionů korun českých), 29.3.2005 - 20.4.2005
pohledávky pana Mgr.Vladimíra Komára za společností Alphaduct, a.s. v celkové výši 468,471.774,27 Kč (slovy:čtyřistašedesátosmmilionůčtyřistasedmdesátjedentisícsedmsetsedmdesátčtyři koruny české a dvacetsedm haléřů), vzniklá z titulu poskytnutí finančních prostředků dle Smlouvy o půjčce uzavřené dne 17.12.2003 znějící na částku 190,922.783,--Kč (slovy: jednostodevadesátmilionůdevětsetdvacetdvatisícesedmsetosmdesáttři koruny české), Smlouvy o půjčce uzavřené dne 17.12.2003,znějící na částku 28,303.054,--Kč (slovy: dvacetosmmilionůtřistatřitisícepadesátčtyři koruny české) a Smlouvy o půjčce uzavřené dne 17.12.2002 znějící na částku 14,072.803,--Kč (slovy: čtrnáctmilionůsedmdesátdvatisíceosmsettři koruny české), a dále dle převzetí dluhu ve výši 234,429.170, 83 Kč (slovy:dvěstětřicetčtyřimilionyčtyřistadvacetdevěttisícjednostosedmdesát korun českých a osmdesáttři haléře) na základě Dohody o převzetí dluhu uzavřené dne 17.12.2003, z níž lze na emisní kurs jím upsaných akcií započíst částku ve výši 468,000.000, --Kč (slovy: čtyřistašedesátosmmilionů korun českých), 29.3.2005 - 20.4.2005
pohledávka pana Ing.Jana Gernera za společností Alphaduct, a.s. v celkové výši 165,395.081,25 Kč (slovy: jednostošedesátpětmilionůtřistadevadesátpěttisícosmdesátjedna koruna česká a dvacetpět haléřů), vzniklá z titulu poskytnutí finančních prostředků dle Smlouvy o půjčce uzavřené dne 17.12.2003 znějící na částku 67,426.796,--Kč (slovy: šedesátsedmmilionůčtyřistadvacetšesttisícsedmsetdevadesátšest korun českých), Smlouvy o půjčce uzavřené dne 17.12.2003 znějící na částku 9,995.582,-Kč (slovy: devětmilionůd evětsetdevadesátpěttisícpětsetosmdesátdvě koruny české) a Smlouvy o půjčce uzavřené dne 17.12.2003 znějící na částku 4,918.500,--Kč (slovy: čtyřimilionydevětsetosmnácttisícpětset korun českých), a dále dle převzetí dluhu ve výši 82,791.627,34 Kč (slovy: o smdesátdvamilionysedmsetdevadesátjedentisícšestsetdvacetsedm korun českých a třicetčtyři haléře) na základě Dohody o převzetí dluhu uzavřené dnem 17.12.2003, z níž jze na emisní kurs jím upsaných akcií započíst částku 165,000.000,--Kč (slovy: jednostošede sátpětmilionů korun českých), 29.3.2005 - 20.4.2005
pohledávka společnosti N & P Alliance, s.r.o.,za společností Alphaduct, a.s. v celkové výši 171,403.552,40 Kč (slovy: jednostosedmdesátjedenmiliončtyřistatřitisícpětsetpadesátdvě koruny české a čtyřicet haléřů), vzniklá z titulu poskytnutí finančních pros tředků dle Smlouvy o úvěru uzavřené dne 11.11.2002, ve znění Dodatku č.1 ze dne 01.09.2003, kterou lze na emisní kurs jí upsaných akcií započíst v plné výši. 29.3.2005 - 20.4.2005
10. Na úhradu emisního kursu nových akcií mohou být započteny výlučně pohledávky uvedené a specifikované v odstavci 9. tohoto usnesení, zbytek emisního kursu nových akcií bude splacen v penězích. 29.3.2005 - 20.4.2005
11. Návrh smlouvy o započtení vůči každému z předem určených zájemců je povinno vypracovat představenstvo společnosti Alphaduct, a.s. a doručit ho předem určenému zájemci vždy nejpozději do jednoho (1) týdne ode dne, kdy s tímto předem určeným zájemcem sp olečnost uzavřela smlouvy o upsání akcií. 29.3.2005 - 20.4.2005
12. Smlouva o započtení musí kromě obecných náležitostísmlouvy obsahovat i přesné označení pohledávek specifikací osob dlužníka a věřitele, právní důvod vzniku pohledávek,ciferné určení celkové výše pohledávek ke dni uzavření smlouvy o započtení (tj.jisti ny s příslušenstvím), ciferné určení výše pohledávky za jistinou ke dni uzavření smlouvy o započtení a ciferné určení výše příslušenství a právní důvod jeho vzniku (zejména označení,zda jde o běžný úrok, úrok z prodlení,smluvní pokutu,atd.),přesné určení na úhradu jaké ciferně vyjádřené části emisního kursu se každá pohledávka započítává,přesné určení, jaká částka se započítává,přesné určení,jaká částka se započítává z jistiny a jaká z příslušenství; smlouva o započtení musí být podepsána před orgánem pro vádějícím legalizaci. 29.3.2005 - 20.4.2005
13. Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy upisovateli; nenabude-li k poslednímu dni této lhůty právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu sp olečnosti do obchodního rejstříku, pak musí být smlouva o započtení uzavřena nejpozději do patnácti (15) dnů od právní moci tohoto usnesení; uzavřením smlouvy je až do výše započítané pohledávky splacen emisní kurs akcií. 29.3.2005 - 20.4.2005
14. Emisní kurs každé nové akcie upisované bez využití přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1,000.000,--Kč (slovy: jedenmilion korun českých) 29.3.2005 - 20.4.2005
Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 30.9.2002 o záměru zvýšit základní kapitál společnosti zní: 1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 400.000.000,-- Kč (čtyři sta milionů korun českých); 2. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 3. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem; 4. základní kapitál společnosti se zvyšuje vydáním 400 (čtyř set) kusů nových kmenových akcií neregistrovaných k obchodování na veřejném trhu znějících na jméno, vydávaných v listinné po- době, každé o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden milión korun českých); 5. přednostní právo na upsání akcií může být ve stanovené lhůtě (odst. 6) vykonáno v pracovně předsedy představenstva společnos- ti v sídle společnosti na adrese Praha 1, Na Příkopě 12, v pra- covní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin; 6. přednostní právo na upsání nových akcií může akcionář vykonat ve lhůtě 15 (patnácti) dnů počínající prvým dnem následujícím po dni, v němž mu bude doručena informace o přednostním právu, ob- sahující zákonem stanovené náležitosti a návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchod- ního zákoníku; nebude-li k počátku běhu lhůty pravomocně zapsáno rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstří- ku, musejí být akcie upsány s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; 7. představenstvo je povinno písemnou informaci o přednostním právu obsahující náležitosti uvedené v § 204a odst. 2 obchodního zákoníku a návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň ná- ležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku akcionáři do- ručit na jeho adresu zapsanou v seznamu akcionářů nejpozději do jednoho týdne ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; 8. počátek běhu lhůty stanovené pro upisování akcií s využitím přednostního práva je představenstvo povinno akcionáři oznámit písemně doručením oznámení o počátku běhu lhůty; toto oznámení musí být akcionáři doručeno nejméně 7 (sedm) dnů před počátkem běhu lhůty; 9. s využitím přednostního práva lze upsat celkem 400 (čtyři sta) kusů nových kmenových akcií, neregistrovaných k obchodování na veřejném trhu, znějících na jméno, vydávaných v listinné po- době, každé o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milión korun českých). 10. na každou jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč lze s využitím přednostního práva upsat 4 (čtyři) nové akcie, přičemž podle § 204a odst. 2 písm. b) obchodního zá- koníku lze upisovat pouze celé akcie. 11. emisní kurs každé nové akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1.000.000,- Kč (jeden milión korun českých). 12. všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci - dosavadnímu jedinému akcionáři společnosti MEF Holding, akciová společnost, IČ 25 07 50 80, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 12, (dále jen Zájemce); 13. ostatní způsoby upsání akcií bez využití přednostního práva (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují; 14. bez využití přednostního práva mohou být akcie ve stanovené lhůtě (odst. 15) upsány v pracovně předsedy představenstva spo- lečnosti v sídle společnosti na adrese: Praha 1, Na Příkopě 12, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin; 15. bez využití přednostního práva může Zájemce upsat akcie ve lhůtě 15 (patnácti) dnů počínající prvým dnem následujícím po dni, v němž mu bude doručena písemná informace o možnosti upsá- ní akcií bez využití přednostního práva obsahující náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku a návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku; 16. informaci o možnosti upsání akcií bez využití přednostního práva obsahující náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) ob- chodního zákoníku a návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku je představenstvo společnosti povinno vypracovat a Zájemci doručit nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od zániku přednostního práva na upsání akcií, ne však dříve, než prvý den po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; zanikne-li všem akcionářům přednostní právo na upsání nových akcií před podáním návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základ- ního kapitálu do obchdoního rejstříku, je představenstvo povinno informaci o možnosti upsání akcií bez využití přednostního práva obsahující náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku a návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň nále- žitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku vypracovat a Zájemci doručit nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; 17. počátek běhu lhůty stanovené pro upisování akcií bez využití přednostního práva a emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva je představenstvo povinno oznámit Zájemci pí- semným oznámením doručeným Zájemci zároveň s návrhem smlouvy o upsání akcií nejpozději 7 (sedm) dnů po doručení informace o možnosti upsat akcie bez využití přednostního práva; 18. upisovatel je povinen nejpozději do 30 (třiceti) dnů od na- bytí právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společností do obchodního rejstříku splatit alespoň 30 % (třicet procent) emisního kursu jím upsaných akcií na účet společnosti číslo 19-3033510297/0100 u Komerční banky, a.s., pobočka Praha - východ, založený podle § 204 odst. 2 ob- chodního zákoníku společností pro splácení emisního kursu akcií; to neplatí, jestliže byla uzavřena dohoda o započtení; zbytek je upisovatel povinen splatit do jednoho roku od nabytí právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí do obchodního rejstříku na účet společnosti číslo 19-3033510297/0100 u Komerční banky, a.s., po- bočka Praha - východ; o nabytí právní moci usnesení soudu o zá- pisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu je představenstvo společnosti povinno nejpozději do jednoho týdne informovat zapi- sovatele doručením ověřeného opisu usnesení s vyznačeným dnem nabytí právní moci. 19. valná hromada souhlasí se započtením těchto pohledávek na úhradu části emisního kursu upsaných nových akcií takto: 19.1. pohledávky ve výši 95.636.023,--Kč (devadesát pět miliónů šest set třicet šest tisíc dvacet tři koruny české), z čehož pohledávka za jistinou ke dni 30.9.2002 činí 89.150.000,--Kč (osmdesát devět miliónů jedno sto padesát tisíc korun českých) a příslušenství - běžný úrok ke dni 30.9.2002 činí 6.486.023,-- Kč (šest miliónů čtyři sta osmdesát šest tisíc dvacet tři koruny české), z úvěru poskytnutého společnosti jejím jediným akcioná- řem - společností MEF Holding, akciová společnost, IČ: 25075080, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 12, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce číslo 4267 - na základě smlouvy o poskytnutí úvěru až do výše 100.000.000,-- Kč (jedno sto miliónů korun českých) ze dne 7.12.2000 ve znění dodatku číslo 1 ze dne 4.6.2001 a dodatku číslo 2 ze dne 29.6. 2001, 19.2. pohledávky ve výši 221.082.652,--Kč (dvě stě dvacet jeden milión osmdesát dva tisíce šest set padesát dvě koruny české), z čehož pohledávka za jistinou ke dni 30.9.2002 činí 214.461.000,--Kč (dvě stě čtrnáct miliónů čtyři sta šedesát je- den tisíc korun českých) a běžný úrok k 30.9.2002 činí 6.621.652,-- Kč (šest miliónů šest set dvacet jeden tisíc šest set padesát dvě koruny české), z úvěru poskytnutého společnosti jejím jediným akcionářem - společností MEF Holding, akciová spo- lečnost, IČ. 25075080, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 12, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce číslo 4267 - na základě smlouvy o poskytnutí úvěru až do výše 300.000.000,-- Kč (tři sta miliónů korun českých) ze dne 14.12.2001, 20. na úhradu emisního kursu nových akcií mohou být započteny výlučně pohledávky uvedené v odstavci 19. (devatenáctém); zbytek emisního kursu nových akcií bude splacen v penězích; 21. návrh smlouvy o započtení je povinno na náklady společnosti vypracovat a nejpozději do jednoho týdne ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi jediným akcionářem a spo- lečností doručit akcionáři představenstvo společnosti; 22. smlouva o započtení musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i přesné označení pohledávek specifikací osob dlužní- ka a věřitele, právní důvod vzniku pohledávek, ciferné určení celkové výše pohledávek ke dni uzavření smlouvy o započtení (tj. jistiny s příslušenstvím), ciferné určení výše pohledávky za jistinou ke dni uzavření smlouvy o započtení a ciferné určení výše příslušenství a právní důvod jeho vzniku (zejména označení, zda jde o běžný úrok, úrok z prodlení, smluvní pokutu, atd.), přesné určení na úhradu jaké ciferně vyjádřené části emisního kursu se každá pohledávka započítává, přesné určení, jaká částka se započítává, přesné určení, jaká částka se započítává z jisti- ny a jaká z příslušenství; smlouva o započtení musí být podepsá- na před orgánem provádějícím legalizaci; 23. smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do 15 (pat- nácti) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy upi- sovateli; nenabude-li k poslednímu dni této lhůty právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, pak musí být smlouva o za- počtení uzavřena nejpozději do 15 dnů od právní moci tohoto us- nesení; uzavřením smlouvy je až do výše započítané pohledávky splacen emisní kurs akcií; 24. emisní kurs každé nové akcie upisované bez využití před- nostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1.000.000,--Kč (jeden milión korun českých). 3.3.2003 - 26.9.2003
Rozhodnutí jediného akcionáře učiněné v působnosti valné hromady společnosti ze dne 27.4.2001 o záměru zvýšit základní kapitál společnosti: S ohledem na potřebu zajištění hmotných podmínek pro výkon čin- nosti společnosti se zvyšuje základní kapitál společnosti o část- ku 90,000.000,- Kč (slovy: devadesát milionů korun českých) z částky 10,000.000,- Kč na konečnou částku 100,000.000,- Kč, a to peněžitými vklady. Nepřipouští se upisování akcií nad částku na- vrhovaného zvýšení základního jmění. Předmětem upisování bude 90 (slovy: devadesát) kusů kmenových ak- cií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých), v listinné podobě znějících na jméno. Nově upsané akcie nebudou registrované. Emisní kurs nově upisovaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotou nově upisovaných akcií. S nově upisovanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dříve upsanými. Veškeré nově upisované akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře společnosti podle ustanovení § 204a ob- chodního zákoníku. Jediný akcionář je oprávněn uplatnit přednost- ní právo na upsání nových akcií a tyto akcie upsat v sídle spo- lečnosti ve lhůtě 30 dnů ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení zá- kladního kapitálu do obchodního rejstříku. Stávající jediný akcionář společnosti je oprávněn upsat na každou stávající akcii 9 nových akcií společnosti. Všechny nově upisova- né akcie jsou stejného druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty jako stávající akcie společnosti. Veškeré nově upisované akcie, které jsou předmětem upisování pod- le tohoto rozhodnutí, budou upsány jediným akcionářem společnosti formou peněžitého vkladu. K upsání akcií dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií podle u- stanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Splacení nově upisovaných akcií bude provedeno v souladu s usta- novením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku na zvláštní účet spo- lečnosti, č.ú.: 149454/5400 vedený u ABN-Amro, který bude rovněž uveden ve smlouvě o upsání akcií podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Upisovatel je povinen splatit nejméně 30 % (slovy: třicetprocent) emisního kursu upisovaných akcií ve lhůtě do 15 dnů od jejich upsání. Zbývající část emisního kursu upsa- ných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nejsou upisovány žádné akcie nového druhu, není připuštěno upiso- vání akcií nepeněžitými vklady, není připoštěno upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu ani není při- puštěna možnost pohledávky na splacení emisního kursu akcií. 2.8.2001 - 5.9.2001

Aktuální kontaktní údaje Alphaduct, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 26212412
Obchodní firma: Alphaduct, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 5
Vznik první živnosti: 21.11.2000
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 3

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 26212412
Firma: Alphaduct, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 5
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 21.11.2000

Kontakty na Alphaduct, a.s. IČO: 26212412

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Plaská 622/3 , Praha 150 00 3.2.2011
Sídlo: Dusíkova 795/7 , Brno 638 00 11.5.2006 - 3.2.2011
Sídlo: Na příkopě 853/12 , Praha 110 00 21.11.2000 - 11.5.2006

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Plaská 622/3, Praha 150 00

Obory činností Alphaduct, a.s. IČO: 26212412

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
kosmetické služby 11.3.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 11.3.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 11.3.2009

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příloze zákona č. 455/1991 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného 21.11.2000 - 11.3.2009
stáčení přírodní minerální a pitné vody do lahví a výroba nápojů s přísadou ovocných sirupů 21.11.2000 - 11.3.2009
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu 21.11.2000 - 11.3.2009
reklamní činnost 21.11.2000 - 11.3.2009
činnost realitní kanceláře 21.11.2000 - 11.3.2009
pronájem nemovitostí a nebytových prostor s poskytováním jiných než základních služeb 21.11.2000 - 11.3.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.11.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: Dusíkova 795/7 , Brno 638 00
Identifikační číslo provozovny: 1000215211
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 19.11.2004
Provozovna č. 2
Provozovna: Radlická 714/113 , Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny: 1012801446
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 24.6.2019

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.2.2009
Provozovna č. 1
Provozovna: Radlická 714/113 , Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny: 1012801446
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.6.2019

Živnost č. 3 Kosmetické služby

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 21.3.2005
Přerušení oprávnění: 17.1.2011

Živnost č. 4 Činnost realitní kanceláře

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.11.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Reklamní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.11.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.11.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Stáčení přírodní minerální a pitné vody do lahví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.11.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.11.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Pronájem nemovitostí a nebytových prostor s poskytováním jiných než základních služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.11.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Výroba nápojů s přísadou ovocných sirupů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.11.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba potravinářských výrobků
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Činnosti v oblasti informačních technologií
Činnosti v oblasti nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Reklamní činnosti
Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Vedení firmy Alphaduct, a.s. IČO: 26212412

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně. 20.8.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. 29.12.2006 - 20.8.2014
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat všichni členové představenstva, každý samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď společně předseda a místopředseda představenstva nebo společně tři členové představenstva bez ohledu na funkci. 21.11.2000 - 29.12.2006
Jméno: Mgr. Vladimír Komár 29.8.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2019
Adresa: Klimentská 2066/19, Praha 110 00
Jméno: Mgr. Vladimír Komár 21.11.2000 - 26.8.2002
Funkce: předseda
Adresa: Voskovcova 1075/55, Praha 152 00
Jméno: Mgr. Miloš Badida 21.11.2000 - 26.8.2002
Funkce: místopředseda
Adresa: Zárubova 489/16, Praha 142 00
Jméno: Bohuslav Luňáček 21.11.2000 - 26.8.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 11.1.2002
Adresa: Na kovárně 461/10, Praha 101 00
Jméno: Mgr. Robert Mitka 21.11.2000 - 26.8.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 11.1.2002
Adresa: Jaselská 1191/8, Havířov 736 01
Jméno: Mgr. Vladimír Komár 26.8.2002 - 16.4.2003
Funkce: místopředseda
Ve funkci: do 20.1.2003
Adresa: Voskovcova 1075/55, Praha 152 00
Jméno: Ing. Zdeněk Bouzek 26.8.2002 - 16.4.2003
Funkce: předseda
Ve funkci: od 12.1.2002 do 17.1.2003
Adresa: 3, Měcholupy 335 51
Jméno: Mgr. Miloš Badida 26.8.2002 - 16.5.2003
Funkce: člen
Adresa: Zárubova 489/16, Praha 142 00
Jméno: Mgr. Miloš Badida 16.5.2003 - 26.9.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 13.6.2003
Adresa: Trieda SNP 51 , 4011 Košice Slovenská republika
Jméno: Jaroslav Slivoně 26.8.2002 - 11.5.2006
Funkce: člen
Trvání členství: do 17.2.2006
Ve funkci: od 12.1.2002
Adresa: Spálená 151, Domažlice 344 01
Jméno: Mgr. Vladimír Komár 16.4.2003 - 11.5.2006
Funkce: předseda
Trvání členství: do 17.2.2006
Ve funkci: od 20.1.2003 do 17.2.2006
Adresa: Voskovcova 1075/55, Praha 152 00
Jméno: Ing. Jan Daňsa 16.4.2003 - 11.5.2006
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 17.1.2003 do 17.2.2006
Ve funkci: od 20.1.2003 do 17.2.2006
Adresa: Salmovská 1539/10, Praha 120 00
Jméno: RNDr. Jozef Gemeľa 26.9.2003 - 11.5.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 13.6.2003 do 17.2.2006
Ve funkci: od 13.6.2003
Adresa: Dominikánská 264/2, Brno 602 00
Jméno: RNDr. Jozef Gemeľa 11.5.2006 - 29.12.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 17.2.2006
Adresa: Dražetická 859/13, Praha 182 00
Jméno: Jaroslav Slivoně 11.5.2006 - 29.12.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 17.2.2006
Adresa: Luženická 669, Domažlice 344 01
Jméno: RNDr. Jozef Gemela 29.12.2006 - 3.10.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.2.2006 do 30.6.2007
Adresa: Dražetická 859/13, Praha 182 00
Jméno: Mgr. Vladimír Komár 11.5.2006 - 16.3.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.2.2006 do 18.2.2011
Ve funkci: od 22.2.2006 do 18.2.2011
Adresa: Na Zderaze 2007/7, Praha 120 00
Jméno: Ing. Jaroslav Slivoně 29.12.2006 - 16.3.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.2.2006 do 18.2.2011
Adresa: Luženická 669, Domažlice 344 01
Jméno: Mgr. Erika Komárová 3.10.2007 - 16.3.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2007 do 18.2.2011
Adresa: 1214 , 9301 Vranov nad Topľou Slovenská republika
Jméno: Mgr. Vladimír Komár 16.3.2011 - 26.4.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.2.2011 do 25.6.2014
Ve funkci: od 18.2.2011 do 25.6.2014
Adresa: Klimentská 2066/19, Praha 110 00
Jméno: Mgr. Erika Hořínková 16.3.2011 - 26.4.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.2.2011 do 15.4.2013
Adresa: Klimentská 2066/19, Praha 110 00
Jméno: Miroslav Havel 26.4.2013 - 15.10.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.4.2013 do 25.6.2014
Adresa: Ostružinová 2107, Černošice 252 28
Jméno: Ing. Jaroslav Slivoně 16.3.2011 - 20.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.2.2011 do 25.6.2014
Adresa: Luženická 669, Domažlice 344 01
Jméno: Vladimír Komár 26.4.2013 - 20.8.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.2.2011 do 25.6.2014
Ve funkci: od 16.4.2013 do 25.6.2014
Adresa: Klimentská 2066/19, Praha 110 00
Jméno: Miroslav Havel 15.10.2013 - 20.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.4.2013 do 25.6.2014
Adresa: Pod Slovany 2041/5, Praha 128 00
Jméno: Mgr. Vladimír Komár 20.8.2014 - 29.8.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.6.2014 do 24.6.2019
Adresa: Klimentská 2066/19, Praha 110 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jaroslav Slivoně 29.8.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2019
Ve funkci: od 25.6.2019
Adresa: Luženická 669, Domažlice 344 01
Jméno: Mgr. Věra Komárová 29.8.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2019
Adresa: Na Míčánce 2712/2, Praha 160 00
Jméno: Ing. Marcela Šťastná 29.8.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2019
Adresa: Lomená 494, Měšice 250 64
Jméno: Ing. Jan Gerner 21.11.2000 - 26.8.2002
Funkce: předseda
Ve funkci: do 11.1.2002
Adresa: nábřeží Jana Palacha 923/4, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Ing. Radek Holý 21.11.2000 - 26.8.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 11.1.2002
Adresa: Bludenská 283, Pernink 362 36
Jméno: Ing. Robert Schaffer 21.11.2000 - 27.4.2005
Funkce: člen
Trvání členství: do 15.2.2005
Adresa: Vítězná 568/79, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Bohuslav Luňáček 26.8.2002 - 27.4.2005
Funkce: člen
Trvání členství: do 15.2.2005
Ve funkci: od 12.1.2002
Adresa: Na kovárně 461/10, Praha 101 00
Jméno: Ivana Jiráňová 26.8.2002 - 27.4.2005
Funkce: člen
Trvání členství: do 15.2.2005
Ve funkci: od 14.1.2002
Adresa: Litevská 2570, Kladno 272 01
Jméno: Mgr. Pavel Nykl 27.4.2005 - 24.3.2006
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.2.2005 do 10.11.2005
Ve funkci: od 16.2.2005
Adresa: Vršovická 927/56, Praha 101 00
Jméno: Ing. Marcela Prokýšková 27.4.2005 - 14.7.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.2.2005
Adresa: Na Kamenci 593, Česká Skalice 552 03
Jméno: Mgr. Erika Komárová 27.4.2005 - 3.10.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.2.2005 do 30.6.2007
Adresa: 0 Vranov nad Topľou Slovenská republika
Jméno: Ing. Marcela Šťastná 14.7.2006 - 16.3.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.2.2005 do 15.5.2010
Adresa: Bendlova 160/25, Praha 196 00
Jméno: Mgr. Věra Komárová 14.7.2006 - 16.3.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 13.4.2006 do 18.2.2011
Ve funkci: od 24.4.2006 do 18.2.2011
Adresa: Klimentská 2066/19, Praha 110 00
Jméno: Eva Rincónová 3.10.2007 - 18.9.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2007 do 30.6.2012
Adresa: Kálikova 1557/5, Praha 155 00
Jméno: Ing. Marcela Šťastná 16.3.2011 - 27.9.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.2.2011 do 25.6.2014
Adresa: Bendlova 160/25, Praha 196 00
Jméno: Mgr. Věra Komárová 16.3.2011 - 16.8.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.2.2011 do 25.6.2014
Ve funkci: od 18.2.2011 do 25.6.2014
Adresa: Na Míčánce 2712/2, Praha 160 00
Jméno: Eva Rincónová 18.9.2012 - 20.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.8.2012 do 25.6.2014
Adresa: Kálikova 1557/5, Praha 155 00
Jméno: Ing. Marcela Šťastná 27.9.2013 - 20.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.2.2011 do 25.6.2014
Adresa: Lomená 494, Měšice 250 64
Jméno: Mgr. Věra Komárová 16.8.2014 - 20.8.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.2.2011 do 25.6.2014
Ve funkci: od 18.2.2011 do 25.6.2014
Adresa: Na Míčánce 2712/2, Praha 160 00
Jméno: Mgr. Věra Komárová 20.8.2014 - 29.8.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2014 do 24.6.2019
Adresa: Na Míčánce 2712/2, Praha 160 00
Jméno: Ing. Marcela Šťastná 20.8.2014 - 29.8.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2014 do 24.6.2019
Adresa: Lomená 494, Měšice 250 64
Jméno: Ing. Jaroslav Slivoně 20.8.2014 - 29.8.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.6.2014 do 24.6.2019
Ve funkci: od 25.6.2014 do 24.6.2019
Adresa: Luženická 669, Domažlice 344 01

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Miroslav Havel 20.8.2014
Adresa: Pod Slovany 2041/5, Praha 128 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Mgr. Vladimír Komár

Vlastníci firmy Alphaduct, a.s. IČO: 26212412

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 1 400 000 000 Kč 100% 5.10.2005
zakladni 1 400 000 000 Kč - 26.4.2005 - 5.10.2005
zakladni 1 400 000 000 Kč 100% 20.4.2005 - 26.4.2005
zakladni 100 000 000 Kč 100% 12.3.2002 - 20.4.2005
zakladni 100 000 000 Kč 37% 5.9.2001 - 12.3.2002
zakladni 10 000 000 Kč 100% 2.8.2001 - 5.9.2001
zakladni 10 000 000 Kč 30% 21.11.2000 - 2.8.2001

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 400 20.4.2005
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 100 5.9.2001 - 20.4.2005
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 10 21.11.2000 - 5.9.2001

Sbírka Listin Alphaduct, a.s. IČO: 26212412

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 6856/SL 76 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 1.6.2015 27.7.2015 3.8.2015 1
B 6856/SL 75 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 27.7.2015 3.8.2015 30
B 6856/SL 74 účetní závěrka [2013], zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2013 9.3.2015 19.3.2015 64
B 6856/SL 73 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 18.8.2014 29.10.2014 32
B 6856/SL 72 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 25.6.2014 23.7.2014 22.8.2014 2
B 6856/SL 71 notářský zápis NZ 221/2014 Městský soud v Praze 25.6.2014 23.7.2014 22.8.2014 14
B 6856/SL 70 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 19.8.2013 9.9.2013 31
B 6856/SL 69 ostatní rozhod.jed.akc. Městský soud v Praze 10.6.2013 19.8.2013 9.9.2013 1
B 6856/SL 68 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 15.4.2013 23.4.2013 2.5.2013 1
B 6856/SL 67 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 10.8.2012 10.9.2012 19.9.2012 1
B 6856/SL 66 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 25.6.2012 26.6.2012 30
B 6856/SL 65 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 11.6.2012 25.6.2012 26.6.2012 1
B 6856/SL 64 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 28.6.2011 29.6.2011 10.7.2011 1
B 6856/SL 63 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 29.6.2011 10.7.2011 33
B 6856/SL 62 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 18.2.2011 23.3.2011 2
B 6856/SL 61 smlouva o prodeji/převodu Městský soud v Praze 22.12.2010 23.3.2011 349
B 6856/SL 60 ostatní -rozh. jediného akcionáře Městský soud v Praze 18.2.2011 23.3.2011 2
B 6856/SL 59 ostatní -odstoupení z funkce Městský soud v Praze 17.2.2011 23.3.2011 1
B 6856/SL 55 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.2.2011 23.3.2011 23
B 6856/SL 54 notářský zápis NZ 562/2010 Městský soud v Praze 22.12.2010 23.3.2011 14
B 6856/SL 53 notářský zápis NZ 561/2010 Městský soud v Praze 22.12.2010 23.3.2011 11
B 6856/SL 52 notářský zápis -rozh.jedin.akcion.,NZ 22/2011 Městský soud v Praze 19.1.2011 8.2.2011 12
B 6856/SL 51 ostatní - rozh. jed. skcionáře Městský soud v Praze 30.6.2010 2.8.2010 1
B 6856/SL 50 výroční zpráva 2009 Městský soud v Praze 30.3.2010 29.7.2010 38
B 6856/SL 49 ostatní - sml. o prodeji části podniku Městský soud v Praze 30.12.2009 16.3.2010 107
B 6856/SL 48 notářský zápis - rozh. VH, NZ 604/09 Městský soud v Praze 22.12.2009 16.3.2010 13
B 6856/SL 47 notářský zápis - rozh. VH, NZ 603/09 Městský soud v Praze 22.12.2009 16.3.2010 14
B 6856/SL 46 ostatní -rozhod. jed. akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2009 1.10.2009 1
B 6856/SL 45 výroční zpráva 2008 Městský soud v Praze 22.6.2009 1.10.2009 38
B 6856/SL 44 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.1.2009 17.3.2009 23
B 6856/SL 43 ostatní -listina přítomných Městský soud v Praze 26.6.2008 31.7.2008 1
B 6856/SL 42 ostatní -pozvánka na VH Městský soud v Praze 23.5.2008 31.7.2008 1
B 6856/SL 41 ostatní -pozvánka na VH Městský soud v Praze 23.5.2008 31.7.2008 1
B 6856/SL 40 ostatní -záp. z jed. VH Městský soud v Praze 26.6.2008 31.7.2008 5
B 6856/SL 39 výroční zpráva -2007 Městský soud v Praze 31.3.2008 31.7.2008 43
B 6856/SL 38 ostatní -zápis z jed. řádné VH Městský soud v Praze 27.6.2007 8.10.2007 7
B 6856/SL 35 ostatní - odst. z funkce člena předst. Městský soud v Praze 21.6.2007 3.10.2007 1
B 6856/SL 34 výroční zpráva 2006 Městský soud v Praze 19.6.2007 7.8.2007 44
B 6856/SL 33 smlouva o prodeji/převodu Městský soud v Praze 12.10.2006 11.1.2007 101
B 6856/SL 32 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.1.2007 11.1.2007 23
B 6856/SL 31 notářský zápis -NZ 799/2006 Městský soud v Praze 19.12.2006 2.1.2007 13
B 6856/SL 30 notářský zápis -sml. o fúzi, NZ 125/05 Městský soud v Praze 25.7.2005 20.9.2006 34
B 6856/SL 29 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 124/05 Městský soud v Praze 25.7.2005 20.9.2006 35
B 6856/SL 25 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 135/06 Městský soud v Praze 17.2.2006 8.8.2006 20
B 6856/SL 28 ostatní -zápis dozorčí rady Městský soud v Praze 24.4.2006 26.7.2006 3
B 6856/SL 27 ostatní -zápis z volby člena DR Městský soud v Praze 13.4.2006 26.7.2006 3
B 6856/SL 24 ostatní -zápis VH Městský soud v Praze 10.11.2005 24.3.2006 5
B 6856/SL 23 výroční zpráva 2004 Městský soud v Praze 23.6.2005 2.8.2005 36
B 6856/SL 22 účetní závěrka -k 1.1.2005 Městský soud v Praze 2.6.2005 23.6.2005 8
B 6856/SL 21 změna právní formy, fúze -návrh Městský soud v Praze 20.6.2005 23.6.2005 11
B 6856/SL 20 ostatní -ověření pohledávek Městský soud v Praze 14.4.2004 20.4.2005 4
B 6856/SL 19 ostatní -ověření závazků Městský soud v Praze 14.4.2004 20.4.2005 8
B 6856/SL 18 ostatní -dohoda Městský soud v Praze 17.12.2003 20.4.2005 5
B 6856/SL 17 ostatní -dodatek ke smlouvě o úvěru Městský soud v Praze 29.4.2001 20.4.2005 1
B 6856/SL 16 ostatní -smlouva o úvěru Městský soud v Praze 14.12.2001 20.4.2005 3
B 6856/SL 15 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 127/04 Městský soud v Praze 8.3.2004 19.4.2005 14
B 6856/SL 14 výroční zpráva 2003 Městský soud v Praze 23.6.2004 15.10.2004 68
B 6856/SL 13 účetní závěrka 2002 Městský soud v Praze 30.6.2003 29.1.2004 8
B 6856/SL 12 podpisové vzory Městský soud v Praze 16.6.2003 6.1.2004 1
B 6856/SL 11 výroční zpráva 2002 Městský soud v Praze 23.6.2003 3.12.2003 85
B 6856/SL 9 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 17.1.2003 21.5.2003 2
B 6856/SL 8 ostatní -zápis představenstva Městský soud v Praze 20.1.2003 21.5.2003 1
B 6856/SL 10 ostatní -rozhod. VH Městský soud v Praze 17.1.2003 21.5.2003 2
B 6856/SL 7 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 491/02 Městský soud v Praze 30.9.2002 8.4.2003 23
B 6856/SL 6 výroční zpráva 2001 Městský soud v Praze 10.6.2002 24.2.2003 45
B 6856/SL 5 účetní závěrka 2000 Městský soud v Praze 9.4.2001 24.2.2003 11
B 6856/SL 4 ostatní -zápis o výsledku hlasování DR Městský soud v Praze 14.1.2002 27.9.2002 2
B 6856/SL 3 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 1/02 Městský soud v Praze 11.1.2002 27.9.2002 16
B 6856/SL 2 notářský zápis -stanovy, NZ 42/01 Městský soud v Praze 27.4.2001 2.8.2001 40
B 6856/SL 1 notářský zápis -stanovy, NZ 131/2000 Městský soud v Praze 23.6.2000 15.12.2000 30

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Alphaduct, a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Alphaduct, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.